Page 1

SIONSKIRKE SIONSKIRKE Dåb og folkekirke

121. ÅRG. NR. 2 APRIL - AUG 2019

2. PINSEDAG FOR BØRN Mandag 10. juni kl. 10.00 Kom til en sjov og festlig gudstjeneste på børnenes præmisser med en masse sæbebobler og efterfølgende fællesspisning i kirkens ovensal. Se side 4

Af sognepræst Anne Katrine Giversen

PÅSKEN, PASSIONEN, BACH OG PAUL SIMON Det danske ord påske er dog et mærkeligt ord. Det er heller ikke dansk. Det stammer fra det hebræiske, ‫פֶּסַ ח‬ pesaḥ. Det har derefter udviklet sig til latin Pascha og til oldnordisk Paasche, derefter videre til nutidsdansk; Paaske. Pesah betyder “at gå forbi” eller ”springe over”, det stammer fra 2. Mosebog 12,13; historien om udfrielsen af Egypten og om de 10 plager. Den 10. plage var, at alle Egyptens førstefødte skulle slås ihjel. Gud havde sagt til Moses, at han skulle fortælle sine landsmænd, at de skulle slagte et lam og smøre lammets blod på dørstolperne til deres hus. De huse ville døden gå forbi, deraf kommer ordet Pesah. For at fejre at den førstefødte var blevet skånet, og at de var kommet ud af Faraos slaveri, holdt jøderne hvert år en fest kaldet Pesah. Til festen spiste man usyret brød og urter, drak vin og spiste lammet, der var slagtet i Templets forgård. I dag fejrer jøderne stadig Pesah. Også på Jesu tid fejrede man påske i Jerusalem. Men for de kristne fik påsken en ny betydning, der springer ud af Pesah. Fordi Jesus var uskyldig, fik hans død og genopstandelse den betydning, at der derved kom et håb, om at vi også skal genopstå. Han kunne overvinde døden ikke bare for sig selv, men også for vores skyld, så vi kunne få frelse og gen-

2

opstå. Derfor er påsken den største kristne begivenhed. Ordet frelse betyder frihals, et andet ord for at man ikke længere er slave, og det viser, at vi bliver sat fri af døden. Det viser igen tilbage til historien om jøderne, der blev sat fri fra at være slaver i Egypten.

Siden oldkirken har Jesu lidelse haft en vigtig plads i kristendommen. I oldkirkens gudstjeneste opførte man skuespil med Jesu lidelseshistorie (passionshistorie). Det ser vi stadig reminiscenser af i langfredags-gudstjenesten. Lidelseshistorien blev fremstillet og tydet som et begivenhedsforløb af afgørende betydning for menneskets frelse. Til hjælp brugte man musik, billedkunst, skulpturer og arkitektur. Op gennem middelalderen blev det til en totaltydning af Jesu lidelse, der blev vist i mange kunstneriske fremstillinger. Det kulminerede i de store musikalske passioner, hvoraf Johan Sebastian Bachs Passionsmusik over Matthæusevangeliet er den kendteste. I Sions Kirke har vi i april måned to musikalske foredrag om Jesu lidelseshistorie fra Bachs Mattæuspassion. Dele af musikken vil også blive brugt langfredag, hvor der tillige vil være prædiken. Fortsættes s. 2

SOMMERKONCERTER Onsdag 3. og 17. juli kl. 17.00 Lyt til sommerlige toner ved to koncerter med henholdsvis cellist Jacob Shaw og organist ved Sions Kirke Johan Sigvard Jensen. Se side 3

HVAD ER GRØN KIRKE? Onsdag 8. maj kl. 14.00 Hør biskop i Roskilde Stift Peter FischerMøller fortælle om Grøn Kirke, der går ud på at tage et medarsvar over for verdens klima- og miljøudfordringer. Se side 5


Om konfirmanders HÅB OG LÆNGSLER I de sidste par måneder har Sions kirke været udsmykket med malerier ophængt langs stolerækkerne i kirkerummet. Malerierne er lavet af nogle af kirkens torsdags-konfirmandhold og blev til en lørdag i november i samarbejde med og under kyndig vejledning af kunstmaleren John Normand til ophængning i anledningen af advent. At gøre kirkeåret og dets skiftende tider, stemninger og fester

nærværende for en flok teenagere hører ikke til blandt de nemmeste opgaver. Nok skal de gå i kirke og selv opleve, at

Deres undervisningsforløb i kirken frem til den store fest handler sådan set om de samme temaer: håb, længsel, frygt, skyld og skam, forventning og spænding. Der er meget på spil før en stor fest, både den store konfirmationsfest og den store julefest. Der er meget glædeligt: fællesskab, samvær, varme og kærlighed, og der er meget, der bekymrer: uvenskab, splid i familierne, bekymring for verdens tilstand og for troen på, at man selv er (og bliver) okay. Efter en samtale om, at det netop også er de ting, der er på spil i adventstiden, der med sin lilla farver symboliserer eftertænksomhed og selvransagelse, fortalte kunstneren en historien med samme tema både til inspiration og af

MATTHÆUSPASSIONEN

høre nogle af de smukkeste og mest dramatiske arier, recitativer og koraler fra verdenshistoriens måske vigtigste stykke musik. Fri entré

Onsdag 24. april kl. 19.30

Medvirkende:

Vi skal helt ind i Bachs musikalske maskinrum i musikforedraget “Scener fra Matthæuspassionen”. Denne aften bliver halvt foredrag, halvt koncert - forskellige musikalske og teologiske aspekter ved Bachs musik vil blive diskuteret, og vi skal

Sognepræst Anne Kathrine Giversen Organist Johan Sigvard Jensen, orgel og musikalsk ledelse Line Juul Andersen, sopran Nanna Ipsen, alt Tomas Medici, tenor Mikkel Tuxen, bas

Fortsat fra forsiden: Derudover vil Matthæusevangeliet ligge til grund for liturgien. Fra Matthæuspassionen er flere danske salmer hentet; Befiehl du deine Wege, på dansk: 36 Befal du dine veje og O Haupt voll Blut und Wunden: 193 O hoved højt forhånet. De synges på den samme melodi. Bachs Matthæuspassion er beskrevet som et af de vigtigste kulturværker i Europæisk kulturhistorie, som ville være med i en klassisk-musikalsk kanon, hvis der fandtes sådan en i Europa. Værket har været kulturelt identitetsskabende. Dets indflydelse er kommet vidt omkring.

2

farver, tekstlig- og musikalsk stemning ændrer sig hen over et kirkeår, men at få skilt advent fra jul er alligevel en lidt større nød at knække, da alt rundt om kirken – og nogle gange også kirken selv – får juletiden til at begynde 1. december og slutte 2. juledag. Julen begynder reelt set d. 24. om natten (og slutter 6. januar). Alt før det er forberedelse til den store fest, og det var det, som mine konfirmander skulle male frem den lørdag: det, der ligger før den store fest: forhåbningerne, bekymringerne, længslerne.

Bland andet har Paul Simon brugt melodien fra Befal du dine veje, som grundlag da han skrev American Tune. I 4. vers hedder det: But we come on a ship they called Mayflower / We come on a ship that sailed the moon / We come in the ages' most uncertain hours and sing an American tune /And it's alright, oh it's alright, it's alright, you can be forever blessed / Still tomorrow's gonna be another working day and I'm trying to get some rest / That's all I'm trying, to get some rest

hensyn til de unges blufærdighed, så de kunne tage afsæt i historien fremfor deres personlige sjæleliv, hvis de helst ville det. Herfra blev der produceret billeder, der i vid udstrækning bar præg af forestillinger om håb i form af lys, der bryder mørket. Meget i tråd med kirkeårets fortælling om adventstidens håb og julens lys, og med et undervisningsforløb præget af refleksion over de store spørgsmål og egen eksistens, samt håbet om en dejlig fest, der eksploderer i lys og glæde i maj. Mette Kathrine Grosbøll

Verset handler om det første skib Mayflower, der kom til Amerika. Det har tydelig reference til udfrielsen af Egypten. Og de første, der kom til America, så også sig selv som udfriet fra den tilværelse, de havde oplevet i Europa, hvor de var fattige og underlagt en slavelignende tilværelse. De kom til det nye forjættede land. Forsideillustration: Billedet forestiller tv. evangelisten Matthæus og th. Johannes, og stammer fra Book of Kells, der er et illumineret manuskript fra omkring år 800, som findes i Trinity College Dublin.


SOUNDS DIE SCHÖNE MÜLLERIN Tirsdag 18. juni kl. 19.30 Baryton David Kragh Danving Baryton David Kragh Danving og pianist Marcus Bernack Larsen opfører Schuberts skønne sangcyklus Die Schöne Müllerin. David Kragh Danving er opvokset i Assens og uddannet på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, hvor han i 2018 afsluttede kandidatuddannelsen som elev af Jens Søndergaard og professor Helene Gjerris. Politiken skrev om

Onsdag 8. maj kl. 19.30 Musikerkollektivet SOUNDS præsenterer en koncert, der vil stå i den ny musiks tegn. Ledet af dygtige musikere vil vi høre nyskreven musik af unge, danske komponister samt nyklassikere af amerikanske George Crumb og finske Kaija Saariaho. Projektet er støttet af Dansk Komponist Forenings Produktionspulje samt DJBFA’s Produktionspulje og Kodas Kulturelle Midler. Fri entré

ham i februar 2019: ”Her kommer en ny baryton med fantastisk klang, fed teknik og super scenefremtoning”. Der er altså tale om et af de nye, store danske sangtalenter, som vil fortolke Schuberts gribende musikalske fortælling om den unge møllersvends ulykkelige forelskelse i møllerens datter. Schubert komponerede den berømte liedcyklus i 1823 til tekster fra digteren Wilhelm Müllers digtsamling af samme navn. De i alt 20 digte herfra skaber en gribende historie, hvor ord og musik smelter sammen i skøn forening. Die Schöne Müllerin bliver med rette anset for et hovedværk i den tidlige romantik og et højdepunkt indenfor lied-genren. Fri entré

SOMMERKONCERTER Inden begge koncerter vil man kunne nyde et glas hvidvin fra kl. 16.30 på pladsen foran kirken, hvis vejret tillader det – ellers inden døre

Onsdag 3. juli kl. 17.00 Koncert med pianisten David Lau Magnussen og cellisten Jacob Shaw. Duoen har i de senere år turneret i både Asien og USA, hvor de bl.a. spillede i den legendariske koncertsal Carnegie Hall i New York. David Lau Magnussen er uddannet ved Universität für Darstellende Musik und Kunst i Wien og fra solistklassen på Det Kongelige Danske Musikkonservato2

rium. Den prisvindende britiske cellist Jacob Shaw er kritikerrost for sine koncerter i Europa, USA og Asien og har etableret sig som en af de mest fremtrædende unge solister bosiddende i Skandinavien. Fri entré

Onsdag 17. juli kl. 17.00 Sions Kirkens organist Johan Sigvard Jensen spiller sommerlig orgelmusik af Claude Debussy, Leif Kayser og Maurice Duruflé, med den gregorianske pinsehymne Veni Creator Spiritus som rød tråd i programmet. Fri entré

3


BØRN & UNGE

lægger vægten på det musikalske samvær mellem børn og forældre. Programmet bygger på gentagelse, så børnene efterhånden kan genkende rutinerne, ud fra princippet om, at genkendelsens glæde er den største. Når vi har sunget, vil der være lidt at spise i kirkens ovensal. Vi begynder 30. april kl. 11. Det koster 200 kr. for 8 gange. Tilmelding hos mkgb@km.dk. Holdstart igen til august. Man kommer på holdet efter først til mølle-princippet. Vel mødt. Mette Kathrine Grosbøll

2. pinsedag: Børnefamiliegudstjeneste Babysalmesang Vi tilbyder babysalmesang i kirken med start efter påske. Det foregår på tirsdage kl. 11.00 og varetages af organist Johan Sigvard Jensen og sognepræst Mette Kathrine Grosbøll. Babysalmesang henvender sig til forældre med børn i alderen 0-1 år. Programmet vil indeholde salmer og almindelige små sanglege, bevægelse, farver, små kærtegn og

Konfirmandlejr i Raadvad 30 konfirmander og 3 voksne drog til Raadvad ved udkanten af Dyrehaven i 3 dage i januar måned. Formålet var at have det sjovt, at blive rystet sammen som gruppe og at lave film om Markusevangeliet. Skuespillere, kamerafolk og instruktører var konfirmanderne selv. Det har en stor læringsmæssig betydning at lave en film om en svær tekst. Med på turen havde vi vores kirketjenervikar Sarah Gottlieb, og det viste sig at være rigtigt godt. Sarah har med mange år som skuespiller stor erfaring med at instruere. Konfirmanderne har alle de år, vi har været af sted på konfirmandlejr, produceret nogle virkelig gode film. I år var de endnu bedre. Om aftenen arrangerede vi natteløb og fest. Det var sjovt. Især Just Dance-videoerne fik os alle ud på dansegulvet. Næste morgen holdt vi gudstjeneste i det grønne. Det var konfirmanderne selv, der forberedte hele gudstjenesten. Anne Kathrine Giversen

4

Mandag 10. juni kl. 10.00 Pinse handler om at kunne fortælle en historie, der er svær at forstå. Derfor vil både en due og en masse sæbebobler hjælpe os. Kom til en sjov og festlig gudstjeneste på børnenes præmisser med efterfølgende fælles spisning i kirkens ovensal. Denne type gudstjeneste henvender sig bedst til børn mellem 3-12 år og deres familier. Men alle er velkomne, og det er gratis. Anne Kathrine Giversen

Minikonfirmand Skal du i 3. klasse efter sommerferien, og har du lyst til at lære kirken bedre at kende, lege, klippe-klistre og høre bibelhistorier - så bliv minikonfirmand. Vi begynder medio september på mandage efter skole. Børn fra Strandvejsskolen hentes og følges til deres SFO efter undervisning. For mere info og tilmelding kontakt Nina B. Rasmussen: nbr@km.dk

Børnehavegudstjeneste Hver første onsdag i måneden kl. 10.00 er der børnegudstjeneste for børnehaver og andre dagtilbud. Det varer en halv times tid, hvor vi synger, hører bibelhistorie og leger.

Spaghettigudstjeneste Hver første onsdag i måneden kl. 17.30 er der spaghettigudstjeneste for børn, forældre og bedsteforældre. Vi hører bibelhistorier, leger og synger. Børnene deltager aktivt i at lege de forskellige bibelhistorier. Bagefter spiser vi spaghetti med kødsovs i kirkens ovensal og hygger os sammen. Her kan børnene også lege videre. Det er gratis for alle.


KALENDER APRIL Matthæusevangeliet og Bachs Matthæuspassion Foredrag ved sognepræst Anne Kathrine Giversen og organist Johan Sigvard Jensen. Onsdag den 10. april kl. 19.30 Det andet af i alt tre aftener om Matthæuspassionen: Filosofi, teologi og musik går op i en højere enhed i Johan Sebastian Bachs Matthæuspassion. Sognepræst Anne Kathrine Giversen fortæller sammen med organist Johan Sigvard Jensen om den fælles passion for Bachs berømte værk, der indeholder filosofi, teologi og noget af den smukkeste musik, der er skrevet. Husk også den sidste del af foredragsrækken den 24. april kl. 19.30, som har karakter af koncert. Læs mere på side 2.

Skærtorsdagsmiddag Efter gudstjenesten torsdag den 18. april kl. 17.00 Traditionen tro holder vi fælles middag skærtorsdag. Vi begynder med gudstjeneste og går derefter op i kirkens ovensal, hvor vi sammen spiser lammesteg med tilbehør, samt dessert. Pris 100 kr. Tilmelding senest torsdag den 11. april kl. 13.00 på kirkens kontor eller på tlf. nr. 39292506.

Langfredag Fredag den 19. april kl. 10.00 I år indeholder gudstjenesten langfredag prædiken, og vi vil desuden benytte tekster fra Matthæusevangeliet og uddrag af J.S. Bachs Matthæuspassion. Anne Kathrine Giversen og Johan Sigvard Jensen

MAJ

Grøn kirke og treenigheden Onsdag 8. maj kl. 14.00 Foredrag ved biskop Peter Fischer-Møller Jeg er overbevist om, at den globale opvarmning, som er relateret til menneske-

Astronom ved Niels Bohr Instituttet Johan Fynbo lig aktivitet, og ikke mindst vores brug af fossile energikilder, er vores og den kommende generations største samfundsmæssige udfordring. Men hvad har det med kirke og kristendom at gøre? Det handler dels om, at vi som kirker og kirkelige organisationer kan tilrettelægge vores arbejde, så vi slider mindre på naturgrundlaget og bidrager mindre til den globale opvarmning, og dels om at vi med et religiøst-poetisk sprog kan være med til at udfolde en bredere horisont i forhold til de samfundsetiske udfordringer, vi står overfor. Det arbejdes der med i Danske Kirkers Råd (www.gronkirke.dk) og i de mere end 200 grønne kirker og kirkelige organisationer landet over. Det teologiske fokus i dette arbejde har hovedsageligt været skabelsesteologisk. I efteråret fik jeg i en 3 måneders orlovsperiode mulighed for at arbejde med den grønne teologi også set i forhold til 2. og 3. trosartikel. Det blev en spændende rejse, som førte mig til nogle af de oldkirkelige fædre: Irenæus, Athanasius og Basilios den Store. Arrangeret af menighedsplejen

og argumentere for, at det er fuldt ud muligt at arbejde som forsker og være et troende menneske uden at gøre meget store knuder på sig selv. Fri entré

Videnskab og tro: Mod eller modsætninger

Søndag 4. november 2018 holdt menighedsrådet i Sions Kirke afskedsreception for undertegnede Lis-Vibeke Wallin og Inga Holsegård, henholdsvis organist i 41 år og kirkesanger i 31 år. Det blev en smuk og festlig dag. Først var der allehelgens højmesse med et stort kirkebesøg. Bagefter reception i ovensalen, hvor mange fra menigheden mødte op. Et lækkert og udsøgt måltid, mange vittige og rørende taler samt to kreative sange, som vakte stort bifald. Vi to hovedpersoner siger hjertelig tak til menighedsrådet for det fine arrangement. Tak for de overdådige gaver og ikke mindst tak for fremmødet og de varme ord. Lis-Vibeke Wallin og Inga Holsegård-Rasmussen

Foredrag ved astronom Johan Fynbo Onsdag den 22. maj kl. 19.30 I den offentlige debat fremstilles naturvidenskab og religiøsitet ofte som hinandens modsætninger. I foredraget vil Johan Fynbo, der er astronom ved Niels Bohr Instituttet i København, først skitsere sin vej ind i forskningen fra en baggrund som bondesøn fra Koldingegnen. Dernæst vil han fortælle om det moderne astronomiske verdensbillede, og om sit arbejdsfelt inden for astronomien. Endelig vil han diskutere spændingsforholdet mellem tro og forskning

JUNI Aftenturen medio juni Heller ikke i år skal menigheden snydes for vores årligt tilbagevendende aftentur. Vi mangler at få de sidste detaljer på plads inden dette blads deadline og opfordrer derfor til, at I holder øje med kirkens hjemmeside og udhængsskabe. På glædeligt gensyn til sommertur i juni. Aktivitetsudvalget

INGEN GUDSTJENESTE Den 21. juli er der ingen gudstjeneste i Sions Kirke, men der er mulighed for at bestille en kirkebil til og fra en nærliggende kirke. Ring venligst til kirkekontoret og bestil kirketaxa senest torsdag den 18. juli kl. 13.00 på tlf. 39292506.

Tak for en dejlig dag!

5


AKTIVITETER LITTERATURKREDS Forår 2019 Mandag den 29. april kl. 19.00 Kristin Marja Baldursdóttir: Havblik Mandag den 27. maj kl. 19.00 Benny Andersen: På broen Alle er velkomne til at være med til litteraturdiskussionerne, der foregår i kirkens ovensal. I løbet af aftenen får vi en kop kaffe/te med brød til. Tóra Sandberg og Inga Holsegård-Rasmussen

MORGENSANG Hver tirsdag kl. 10.00 mødes vi til morgensang, hvor vi synger tre salmer og beder fadervor. Bagefter hygger vi os over en kop kaffe eller te, inden vi atter drager ud i dagen. Vel mødt!

NØRKLEAFTEN Har du lyst til at strikke eller hækle egne karklude, sy navn på dåbskjolen eller dele din glæde ved håndarbejde med andre? Vi mødes den anden mandag i måneden kl. 19.00, hvor alle er velkomne medbringende eget håndarbejde eller ønsker om at starte et håndarbejde, man ikke helt kan komme i gang med. Der vil være erfarne strikke-, hækle- og korsstings-damer til stede. Og kaffe/kage undervejs.

SORGGRUPPE Et samarbejde mellem kirkerne på Østerbro tilbyder mulighed for at deltage i en sorggruppe for voksne, der har oplevet dødsfald af en nærtstående inden for det seneste år. Der lægges stor vægt på, at gruppen er et trygt og omsorgsfuldt rum at være i, hvor man støtter og lytter til hinanden. For at sikre os, at dette tilbud passer til den enkelte, er det nødvendigt at komme til en personlig samtale inden optagelse i gruppen. Læs mere på sionskirke.dk eller kontakt koordinator Jane Marie Jensen på tlf. 29909014 eller mail jmj.sanktjakobskirke@gmail.com

TORSDAGSKLUB Vi mødes hver torsdag fra kl. 12-14 i kirkens ovensal. Der er elevator. Vi spiser medbragte madpakker og snakker om løst og fast. 10 kr. pr. gang for kaffe/te og kage. Vel mødt! Tóra Sandberg

FRISTEDET Sions Kirkes værested Fristedet, Odensegade 6, er et tilbud om frokost og hyggeligt samvær til udsatte medborgere. Stedet er drevet af frivillige fra Sions Kirke, der om søndagen låner foreningen Nabo Østerbros lokaler i Odensegade 6. Vi har åbent søndage kl. 11.30-15.00, dog lukket den 1. søndag i måneden. Vil du måske være frivillig, så kontakt Nina Rasmussen for mere info på nbr@km.dk eller tlf. 30668099.

MENIGHEDSPLEJEN Måske ved du ikke rigtigt, hvem det egentlig er, der månedligt onsdag eftermiddag står bag Sions Kirkes velbesøgte foredrag, hvor der er så fint dækket op, og hvor der i pausen serveres hjemmebagte boller og kager? Og måske er det også lidt uklart, hvem der helt præcist står bag heldagsturene ud af byen? Eller hvem der understøtter kirkens værested, Fristedet, som igennem mere end 30 år har fungeret som værested for udsatte medborgere. Det er Sions Kirkes Menighedspleje, der står for alt dette. Fra den udgår også Torsdagsklubben, hvor mennesker under uformelle former kan mødes til samtale, sang og hygge, og Nørkleaftenerne, der tilbyder sparring og fællesskab for alle, der interesserer sig for håndarbejde. Det er også menighedsplejen, der via indsamlinger og donationer har mulighed for at hjælpe sognebørn, der er faret vild i kommunens rudekuverter og derfor er økonomisk trængte. Donationer har gennem mange år gjort

det muligt at udlevere fx julepakker eller mindre pengebeløb til dårligt stillede medborgere. Vil man støtte kirkens sociale arbejde, kan man indsætte et beløb på denne konto: reg.nr.: 2191. kontonr.: 6873822072. Tak for ethvert bidrag.

FÆLLESSKABET I MENIGHEDSPLEJEN Hanne Jørgensen og Lise-Lotte Petersen har været aktive i menighedsplejens sociale arbejde i henholdsvis 8 og 5 år. De lægger meget energi og overskud i kirken, nu hvor deres travle arbejdsliv er omme. For dem handler det dog ikke om, at de med årene er blevet ”mere kristne”, men om at høre til, om at give og vigtigst af alt om fællesskab. For, som de påpeger, får man ”noget særligt”, når man kommer jævnligt i kirken og engagerer sig i dens sociale arbejde - nemlig dette nære og varme fællesskab. Og man skal ikke være bange for at binde sig i menighedsplejen, for man kan altid sige fra, hvis man alligevel ikke kan. Hanne Jørgensen fortæller, at hun valgte at komme i kirken, fordi hun ikke kunne forestille sig nogle andre steder, hun havde lyst til at komme, efter hendes mand nogle år tilbage døde. – Hvis man ikke er til værtshus, hvor går man så hen, når man bliver alene? Spørger hun med et glimt i øjet. Foruden menighedsplejen er Lise-Lotte og Hanne også engageret i kirkens månedlige spaghettigudstjeneste som henholdsvis madmor og medhjælper. Egne børnebørn kommer så med, og sammen tilbringer de nogle glade og aktive timer. Det bedste for Lise-Lotte er, når børnene efter den dejlige spaghetti med kødsovs kommer hen og siger tak for mad! Fordi det smagte godt, men også fordi de sammen med forældre eller bedsteforældre, har tilbragt en dejlig aften. – Og så kan man vel egentlig ikke bede om mere, smiler Lise-Lotte, og Hanne bifalder.

SOGNEINDSAMLING Tak til alle, der bidrog søndag den 10. marts 2019, hvor vi samlede ind ved Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling. Der blev herfra indsamlet i alt 12.350 kr. Kasserer i menighedsrådet Hans Ossowicki

2 6

Bestyrelsesmedlemmer i menighedsplejen Lise-Lotte Petersen og Hanne Jørgensen


KIRKELIGE HANDLINGER

SIONS KIRKE

Der er gratis betjening for ethvert medlem af folkekirken.

Østerbrogade 192, 2100 Ø, tlf. 39 29 25 06 E-mail: sions.sogn@km.dk Hjemmeside: www.sionskirke.dk - Facebook: Sions Kirke

FØDSELSANMELDELSE: Fødsel registreres på baggrund af anmeldelse, som jordemoderen sender direkte til kirkekontoret. Forældre anmelder selv fødslen til kirkekontoret, hvis en jordemoder ikke har medvirket ved fødslen. Hvis forældrene ikke er gift, og de ønsker fælles forældremyndighed, indgives omsorgs- og ansvarserklæring senest 14 dage efter barnets fødsel digitalt på ww.borger.dk. DÅB/NAVNGIVNING: Et barn skal have et navn senest seks md. efter fødslen, enten ved dåb eller navngivning. Præst eller kirkekontor kontaktes ved dåb. Skal barnet ikke døbes, eller ønsker man at navngive sit barn inden dåben, skal forældrene navngive deres barn på www.borger.dk VIELSE: Man henvender sig til en af præsterne for at aftale dato og tidspunkt for vielsen og for en samtale. Forud for vielsen skal parret have udstedt en prøvelsesattest i bopælskommunen. Prøvelsesattesten samt navn og adresse på parrets to vidner afleveres på kirkekontoret. Prøvelsesattesten må højest være 4 måneder gammel på vielsesdatoen. BEGRAVELSE/BISÆTTELSE I KIRKEN ELLER FRA KAPEL: Man henvender sig til afdødes sognepræst og aftaler tidspunkt for begravelse/bisættelse og for en personlig samtale. Derefter kontakter man en bedemand, der sørger for alt det praktiske, som vi ikke har mulighed for at klare. Vi vil gerne anbefale, at man gør brug af vores smukke kirkerum. UDSYNGNING: Nogle pårørende efterspørger et ritual i forbindelse med, at afdøde lægges i kiste og køres på kapel inden begravelse/bisættelse. Ønsker man dette, kan man kontakte præsten. Typisk vil en udsyngning rumme 1-2 salmer, en særlig bøn og/eller fadervor og velsignelsen. HJEMMEALTERGANG: Kan man ikke komme til gudstjeneste pga. alder, svagelighed, sygdom eller lign., er man velkommen til at kontakte en af præsterne og aftale en hjemmealtergang; vi kommer meget gerne. Ligeledes hører vi meget gerne om syge og ensomme, som trænger til besøg.

Sognepræst (kbf.) Mette Kathrine Grosbøll Soldalen 19, 2100 København Ø Telefon i hjemmet: 39 20 59 07. Mobil: 61 14 29 04 E-mail: mkgb@km.dk Sognepræst Anne Kathrine Giversen Svanevænget 5, 2100 København Ø Telefon i hjemmet: 39 29 54 74. Mobil: 20 30 54 74 E-mail: akbg@km.dk Træffetider: Præsterne træffes på deres telefoner Fredag er fridag Kordegn Dorthe Spang Tlf. 39 29 25 06, E-mail: ds@km.dk Kirkekontoret er åbent: mandag, onsdag og torsdag kl. 9-13, tirsdag kl. 10-13. Lukket fredag Kirketjener Sarah Gottlieb Træffes i kirken kl. 9-10 Tlf. 21 48 19 45. Fredag fridag

Kirketjener Dino Fabrin: Tlf. 23 10 88 15. Fredag fridag Organist Johan Sigvard Jensen Belgiensgade 10, st. th., 2300 København S Tlf. 20 83 82 72. Fredag fridag Kirke- og kulturmedarbejder Nina B. Rasmussen Tlf. 39 12 90 31. Mobil: 30 66 80 99 E-mail: nbr@km.dk Menighedsrådsformand Søren Kjær Henningsen Tlf. 31 15 51 51 E-mail: soren.henningsen@me.com

ALTERGANG OG ALTERVIN: Der er mulighed for et alkoholfrit alternativ til altervin ved nadveren. Ønskes saft, skal man blot pege på den lille kalk.

Kirkeværge Ann Gustava Lønberg Tlf. 28 74 28 15 E-mail: anngustava@gmail.com

SJÆLESORG: Du er altid meget velkommen til at kontakte en af præsterne, hvis du har brug for én at tale med om problemstillinger, der trænger sig på i dit liv. Sjælesorg er ikke rådgivning eller terapi, men eksistentiel samtale, der kan finde sted hos præsten, i kirken eller i hjemmet. Vi aflægger også gerne besøg på sygehus og plejehjem. Præster har absolut tavshedspligt og stor erfaring i at tale med mennesker i svære situationer. Aftale træffes bedst pr. tlf.

Kasserer Hans Ossowicki Tlf. 22 84 50 13 / 39 53 60 21 E-mail: hans@vmn.dk

KONFIRMATION 2020: Bededag 8. maj 2020 kl. 10.00 ved Mette Kathrine Grosbøll. Undervisningen begynder slut august 2019. Mere info og spørgsmål rettes til mkgb@km.dk eller mobil 61 14 29 04. Kristi himmelfartsdag 21. maj 2020 kl. 10.00 og lørdag 23. maj 2020 kl. 10.00 ved Anne Kathrine Giversen. Undervisningen begynder januar 2020 inkl. to lejre. Mere info og spørgsmål rettes til akbg@km.dk eller mobil 20 30 54 74. Indskrivningen sker online på www.sionskirke.dk

Menighedsrådsmøder kl. 17.00: 22. maj, 28. august, 9. oktober og 20. november 2019

Menighedsplejen: konto 2191-6873-822-072 Formand: sognepræst Mette Kathrine Grosbøll Næstformand: sognepræst Anne Kathrine Giversen Kirketaxa: Hver søndag og helligdag kan man blive hentet gratis med taxa til gudstjenesten, hvis man er ældre el. gangbesværet og bosiddende i Sions Sogn / sognebåndsløser. Bestilling på kirkens tlf. 39 29 25 06 senest torsdag el. dagen før en helligdag. kirkebil gælder også til kirkens øvrige arrangementer. Kirkebladet: udgives af menighedsrådet. Deadline: 1.07.19

7


SIONS KIRKE Østerbrogade 192, 2100 Ø, tlf. 39 29 25 06 E-mail: sions.sogn@km.dk Hjemmeside: www.sionskirke.dk - Facebook: Sions Kirke

GUDSTJENESTER i SIONS KIRKE

Sognepræst (kbf.) Mette Kathrine Grosbøll Soldalen 19, 2100 København Ø Telefon i hjemmet: 39 20 59 07. Mobil: 61 14 29 04 E-mail: mkgb@km.dk

APRIL - AUGUST 2019

APRIL

Søndag d. 30.6. kl. 10 2. søndag efter trinitatis Mette Kathrine Grosbøll

Sognepræst Tilde Binger (indtil 31.12.2015) Mobil: 21 48 19Søndag 45. E-mail: tbi@km.dk d. 14.4. kl. 10

Palmesøndag

Lørdag d. 18.5. kl. 10 Sognepræst Anne Kathrine Giversen (fra 1.01.2016) Mette Kathrine Grosbøll Konfirmation Svanevænget 5, 2100 København Ø Telefon i hjemmet: 39 29 54 74. Mobil: 20 30 54 74 Anne Kathrine Giversen Torsdag d. 18.4. kl. 17 E-mail: akbg@km.dk Skærtorsdag Træffetider: Præsterne træffes på deres mobiltelefoner Fredag er fridag Søndag d. 19.5. kl. 10 Mette Kathrine Grosbøll Spisning, se side 5 Kordegn DortheNB: Spang Tlf. 39 29 25 06, E-mail: ds@km.dk 19.4. kl. 10 Kirkekontoret erFredag åbent: d. mandag, onsdag og torsdag kl. 9-13, tirsdag kl. 10-13 Langfredag Lukket fredag ogAnne lørdag Kathrine Giversen Kirketjener LarsSøndag J. E. Larsen d. 21.4. kl. 10 Tlf. 24 48 25 06. Træffes i kirken kl. 9-10. Fredag fridag

Påskedag Anne Kathrine Giversen

Kirke- og kulturmedarbejder Nina Bock Rasmussen Tlf. 39 12 90 31. Mobil: 30 66 80 99. E-mail: nbr@km.dk

Mandag d. 22.4. kl. 10 2. påskedag Organist Lis-Vibeke Wallin Grosbøll Drejøgade 26 F Mette 3, 2100Kathrine Ø. Tlf. 40179208. Fredag fridag

Søndag d. 28.4. kl. 10 Menighedsrådsformand 1. søndagHans efterOssowicki påske Tlf. 22 84 50 13,Mette E-mail:Kathrine hans@vmn.dk Grosbøll Post stiles til kirkekontoret

MAJ

Kirkeværge Mogens Bjørn Tlf. 39 20 23 51 Onsdag d. 1.5. kl. 10.00

Børnehavegudstjeneste Kasserer: Knud Anne HenrikKathrine Palsbro Giversen Tlf. 26 13 39 46 Kl. 17.30 Spaghettigudstj. Mette Kathrine Grosbøll Menighedsplejen: konto 2191-6873-822-072 Sognepræst Mette Kathrine Grosbøll

Søndag d. 5.5. kl. 10 2. søndag efter påske Kommende offentlige menighedsrådsmøder: Anne Kathrine for Giversen Se venligst kirkens hjemmeside kommende datoer

4. søndag efter påske Anne Kathrine Giversen Søndag d. 26.5. kl. 10 5. søndag efter påske Præstepraktikant Mia Geisler Torsdag d. 30.5. kl. 10 Kristi himmelfart Mette Kathrine Grosbøll

JUNI Søndag d. 2.6. kl. 10 6. søndag efter påske Mette Kathrine Grosbøll Onsdag d. 5.6. kl. 10 Børnehavegudstjeneste Mette Kathrine Grosbøll Kl. 17.30 Spaghettigudstj. Anne Kathrine Giversen Søndag d. 9.6. kl. 10 Pinsedag Anne Kathrine Giversen

JULI Søndag d. 7.7. kl. 10 3. søndag efter trinitatis Mette Kathrine Grosbøll Søndag d. 14.7. kl. 10 4. søndag efter trinitatis Mette Kathrine Grosbøll Søndag d. 21.7. kl. 10 NB: Ingen gudstjeneste Se side 5 for mere info Søndag d. 28.7. kl. 9 NB: bemærk tidspunkt 6. søndag efter trinitatis Rasmus Nøjgaard

AUGUST Søndag d. 4.8. kl. 10 7. søndag efter trinitatis Anne Kathrine Giversen Søndag d. 11.8. kl. 10 8. søndag efter trinitatis Anne Kathrine Giversen Onsdag d. 14.8. kl. 10.00 Børnehavegudstjeneste Anne Kathrine Giversen Kl. 17.30 Spaghettigudstj. Anne Kathrine Giversen

Mandag d. 10.6. kl. 10 Børne- og familiegudstj. 2. pinsedag Anne Giversen hvis man er ældre el. gangbesværet og bosiddende i Sions Søndag d. 12.5. kl. Kirkebil: Hver søndag og helligdag kan10 man blive hentet gratis medKathrine taxa til gudstjenesten, Søndag d. 18.8. kl. 10 NB: Spisning, se Sogn / sognebåndsløser. Bestilling på kirkens tlf. 39 29 25 06 senest torsdag el. side dagen4 før en helligdag. Tilbuddet om kirkebil gælder også til kirkens Konfirmation 9. søndag efter trinitatis arrangementer. 3. søndag efter påske Anne Kathrine Giversen Søndag d. 16.6. kl. 10 Mette Kathrine Grosbøll Kirkeblad: Sions Sogns kirkeblad udgives af menighedsrådet. Næste nummer udkommer i uge 11, 2016. Deadline er d. 18.02.16. Redigering og Trinitatis Søndag d. 25.8. kl. 10 layout: Nina Bock Rasmussen. Mette Kathrine Grosbøll Fredag d. 17.5. kl. 10 10. søndag efter trinitatis Konfirmation Mette Kathrine Grosbøll Søndag d. 23.6. kl. 10 Bededag 1. søndag efter trinitatis Anne Kathrine Giversen Anne Kathrine Giversen

Profile for Nina Bock Rasmussen

Kirkeblad 2019  

Kirkeblad 2019  

Advertisement