Page 1

Församlingsbladet Burlövs församling

Nr 354 2017

10/2– 10/3

årgång 76

Inför Kyrkovalet

Fasteskola

Kärlekens väg – samtal i fastetid


Bo Sandahl, kyrkoherde

Nytt under solen?

Å

ret 2017 är inte gammalt, ändå har mycket redan hänt. Vår omvärld känns osäker. Men som alltid, det vi verkligen kan göra något åt är oss själva och hur vi förhåller oss till varandra, vad vi vill ska prägla våra liv. En sak vi måste se i vitögat är vår rädsla. Rädslan är en kraft som kan vara destruktiv och vi behöver upptäcka vad den gör med oss. Alltför ofta odlar vi rädsla och av rädslan bygger vi murar, både synliga och osynliga. Det som hotar försöker vi stänga ute som om det var möjligt att isolera sig från varandra, från andra. No man is an island! Vår största fiende är vi själva. När rädslan gör att vi ser olikhet som hot och inte tillgång. När vi förknippar det okända med hot. När vi inte längre odlar tillit. När vi bygger murar och inte broar. Det finns hot, det finns människor som vill skada och döda. Samhället måste handskas och ta itu med såna problem. Tillit

Döpta

Välkomna in i Guds familj

hälsar vi dem som genom dopet har blivit upptagna i Kristi kyrka på jorden och i Burlövs församling:

19 november Oscar Ivan Nils Palgan

26 november Felicia Wilma Alina Kronholm

14 januari Benjamin Andreas Dan Åkesson

kräver ordning och respekt för människors rätt till värdighet, allas värde, rättigheter och skyldigheter. Världen behöver mer frihet och mänskliga rättigheter. Vi behöver varsamhet i umgänget med varandra. Varje människa behöver det, naturen och djuren behöver det, för framtidens och barnens skull. I kyrkans liv övar vi oss i tro och tillit. Vi övar oss i att inte låta rädslan ta överhanden. I gudstjänstens fridshälsning räcker vi varandra handen och önskar Guds frid. Det börjar där, när människor vänder sig mot varandra och ger varandra tecken för fred och samvaro. När det händer kan det börja växa fram som världen så väl behöver och något nytt ske under solen! Guds frid

Våra kyrksöndagar

Varje år har vi fasta återkommande tillfällen då alla, liten som stor, ung som gammal, är välkomna på extra festligheter/lunch/fika direkt efter gudstjänsten. Dessa kallar vi Kyrksöndagar. I vår infaller dessa följande datum: Fastlagssöndagen 26/2

• Palmsöndagen 9/4 • Barnens avslutning 21/5.

Barn och familj Mötesplats Vi pysslar och har en sångstund. Frukost serveras från kl. 9.00. Plats: Arlövs församlingshem. Tid: tors. kl. 9-12. Ingen föranmälan.

Babycafé Babycaféet för föräldralediga med barn 0-18 månader. Här kan du utbyta erfarenheter och tankar med andra i samma situation. Kaffe och te finns, men tag med eget fikabröd. Plats: Lindhaga församlingsgård. Tid: mån.kl. 9-12.

Du vet väl om att du alltid är välkommen in till våra kyrkor för en stunds lugn och ro eller för att tända ett ljus. Kyrkorna är öppna mån-fre kl 10-15.

2

Babysång med rytmik Sång och rörelse för dig och ditt barn. Traditionella barnsånger och nya låtar. Anmäl dig på plats (”drop in”)eller mejla till maja.wahlin@svenskakyrkan.se Tag med en filt till ”lilla gruppen”. Tid: mån. kl. 10.00-10.30: 9-12 mån, mån. kl. 10.45-11.15 3-9 mån. Plats: Lindhaga församlingsgård.

Familjegrupp Mötesplats för vuxna med barn 0-6 år. Vi umgås, pysslar, leker och fika. Kaffe och te finns, tag med eget fikabröd. Tid: mån. kl. 14-16 och ons.kl. 9-12. Plats: Lindhaga församlingsgård.


Kak- festival

Föräldrar, se hit! Nu finns ett gyllene tillfälle för ditt barn att få de bästa förutsättningarna och ett livslångt lärande! Prästkragen söker barn födda 2012, 2013, 2015 som vill börja i augusti. Kontakta Louise Mileklint på telefon: 040-642 89 30 eller e-post: burlov.prastkragensforskola@svenskakyrkan.se Lindhaga söker barn födda 2012, 2013. Gå gärna in på: www.svenskakyrkan.se/ burlov/prastkragens

Välkommen med ditt favoritbakverk torsdagen d. 23 februari kl 13.30. Vi dukar upp en kakbuffé av sällan skådat slag, äter goda kakor, samtalar om stort och smått och till slut säljer vi de kakor som blir över. Vill du inte baka så kom i alla fall och smaka på dessa fantastiska kakor och lägg en slant i våra fastebössor som tack för fikat. Pengarna går till årets fastekampanj. Allas rätt till mat. Välkommen!!!

Vill du ställa upp Rikskollekt, 5/2 På Kyndelsmässodagen, d. 5 februari, i Kyrkovalet? går kyrkans rikskollekt till Kyrkans Unga. Kyrkovalet har många likheter med de allmänna valen till kommun, landsting och riksdag, men det finns också olikheter. En av olikheterna är att grupper som ställer upp i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper istället för partier. Antingen ansluter du dig till en nomineringsgrupp som redan är aktiv eller också skapar du en ny grupp tillsammans med människor som delar dina intressen eller värderingar.

Svenska kyrkans unga är en demokratisk rörelse som består av 400 lokalavdelningar, bland dem vår egen avdelning Svenska kyrkans unga Burlöv. Där kan du som ung medlem påverka och växa i din tro och ansvar.

Bilda ny nomineringsgrupp Kanske är ni en grupp medlemmar som vill lyfta fram och fokusera på andra frågor än de som prioriteras nu. Det krävs ett antal personer som vill stödja er registrering. Dessutom behövs det kandidater som vill ställa upp och är valbara. Här kan du läsa mer om Kyrkovalet:

www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Du kan också bli stödmedlem, det gör du direkt via vår hemsida www. svenskakyrkansunga.se/stodmedlem. Din stödmedlemskapsavgift går att knyta direkt till en lokalavdelning. Var med och påverka, Be the change!

Ny askgravplats Om vädret tillåter påbörjar vi på Burlövs kyrkogårdsförvaltning att anlägga en ny askgravplats på Burlövs gamla kyrkogård, i februari.

Ansluta till befintlig nomineringsgrupp Undersök vilka grupper som redan finns representerade i den egna församlingens kyrkofullmäktige eller om du vill engagera dig på stiftsnivå eller i kyrkomötet. Representanter för dessa nomineringsgrupper kan berätta mer om hur du kan göra för att ställa upp tillsammans med dem. Kontaktuppgifter till respektive stift finns på häftets baksida.

Kontakta vår ungdomsledare cecilia. cardona.castro@svenskakyrkan. se eller (präst) magnus.malmgren@ svenskakyrkan.se.

Vi hoppas det ska bli ett nytt, trevligt och färggrant inslag innanför murarna. Kyrkogårdspersonalen

Meditation i tystnad – varje onsdag kl. 17.30–18.30. Vi sitter på kudde eller stol, två tjugominutersstunder med en gående meditation däremellan. Ingen kostnad. Ingen förkunskap. För mer info: Johan Lychou tel. 040-642 89 05.

Hamling

Samtal om bibel och tro – onsdagar jämna veckor, 19.00–20.30. För mer info: Magnus Malmgren tel. 040-642 89 07.

Vecka 3 hyrdes lift för hamling av allén. Detta görs ungefär vart tredje år. Resultatet av detta arbete blev lysande, som styrdes upp med fast hand av Kyrkogårdsförman Thomas Persson.

3


Fasteskola

vetande. Kan man tro i vår moderna sekulariserade tid? Vad innebär det att bekänna sin tro?

Kärlekens väg – samtal i fastetid för alla som är nyfikna på kristen tro! Längtar du efter goda samtal om livets insida? Längtar du efter ett sammanhang där det är OK att ställa de stora frågorna om tillvaron? Vill du få lite andrum i vardagen och ge dig själv tid för stillhet, vila och återhämtning? Vill du fördjupa din kristna tro genom öppna samtal och gemensamt lärande? Funderar du på att bli medlem i kyrkan och undrar vad kristen tro egentligen kan vara? Vill du bli döpt, konfirmerad eller förnya dina doplöften? Om något av allt detta stämmer på dig så är våra samtal under fastetiden till för just dig. Vi träffas (om inget annat anges) i Arlövs kyrka och börjar klockan 19.00 och slutar senast 21.00. Samlingarna är öppna för alla, men du får gärna föranmäla intresse till oss. Vi avslutar varje gång med en enkel mässa.

Om Gabriel Fauré

29 mars Allt vad ni ber om i mitt namn… Om bön. Vi samtalar om bön och andlighet. Vad är poängen med bönen? Hur gör man? Och varför?

1 mars, askonsdagen Stig upp, ta din säng och gå… Om bot, helande och förnyelse. Burlövs gamla kyrka kl 19.00. Vi möter årets pilgrimskatekumener och firar askonsdagsmässa. Efter mässan samtal kring ordet ”kallelse”. 8 mars Allt vad ni vill att människorna ska göra för er… Om vårt ansvar för varandra. Vi samtalar om hur ett gott liv ser ut. Vilket ansvar har vi? 15 mars Jag tror, hjälp min otro… Om tro och tvivel. Vi samtalar om tro och tvivel och

Lördag 11 mars kl 18 i Arlövs kyrka. Söndag 12 mars kl 18 i Svedala kyrka.

Tonsättaren och verket Gabriel Fauré levde i Paris mellan 1845 och 1924 och tillhör romantikerna. Han var organist, pianist och musikpedagog. Fauré har komponerat verk för bl.a. piano, kör, symfonier, operor, kammarmusik, romanser och musik för stråkar. Requiem är ett av den franske tonsättarens mest kända och älskade verk. Verket tillkom efter föräldrarnas död och stod i färdigt orkestrerat skick 1899. Verket är en så kallad dödsmässa (katolsk mässa över en död person) och innehåller delar från

burlövs församling Församlings- och kyrkogårdsexpedition. Expeditionstid måndag–fredag kl 10-12. Växel 040-642 89 00, fax 040-43 67 64. Besöksadress: Kyrkogatan 4, 232 34 Arlöv. församlingsbladet årgång 76, nr 354 Utgivet av Burlövs församling Redaktion: Bo Sandahl (ansvarig utgivare) Layout: Nina Björkman Foto: Copyright Burlövs församling Tryck: CA Andersson, Malmö 2017 Distribution: Tidningsbärarna

4

den ordinarie mässan. Själva ordet Requiem är latin och betyder vila. Fokus ligger på bön för den avlidne. Den första strofen lyder ”Requiem aeternam dona eis Domine” och betyder: ”Giv dem evig vila, Herre”. Verket skrevs ursprungligen för blandad kör, två solister och orkester, men vid detta framträdande framförs verket för damkör, solister samt en ensemble för orgel, violin, cello, kontrabas och harpa.

Skriv gärna till oss burlov.forsamling@svenskakyrkan.se Postadress: Box 174, 232 22 Arlöv:

www.svenskakyrkan.se/burlov Facebook.com/burlovforsamling

5 april Ett i Kristus Jesus… Om att höra samman med Gud. Vi samtalar om samhörighet. Som kristna är vi kallade till gemenskap, att förverkliga ett tillsammanskap, mitt i världens trasighet. 12 april Frid över er! Om att dela tro, hopp och kärlek med varandra. Vi samtalar om hur vi kan finna hopp och kraft att leva i en värld där livet ständigt hotas. Skärtorsdagen, 13 april, inbjuder till förbön för deltagarna under kvällsmässan. I midnattsmässan på påskafton, den 15 april, erbjuds möjlighet till dop och konfirmation för de som bett om det. Vi avslutar med mässa.

Fastekampanjen Maträtten – för allas rätt till mat utgår från varje människas rätt till mat och försörjning. Rätten till mat är ett av de viktigaste stegen i hållbar utveckling. Tallriken står för de skålar, kastruller, sädessäckar och matförråd som för miljoner människor är tomma för ofta. Symbolen ramas in av en krans av blad för att visa att vi tillsammans kan förändra framtiden. I Burlövs församling Börjar Fastekampanjen Traditionsenligt med Kakfestival tors. d. 23 februari kl 13.30. Välkommen att baka och ta med dig för att vi alla tillsammans ska kunna fika och samla in pengar till Maträtten! Fastlagssöndagen har vi kyrksöndag och det blir försäljning och eventuellt lotteri till förmån för Fastekampanjen. Under fastan blir det brödförsäljning någon söndag samt avslutningen på Fastekampanjen blir på Palmsöndagen i samband med Kyrksöndagen på Kyrkans födelsedag. Välkomna!

– för allas rätt till mat Kan en ko förändra liv? Genom ko- och kalvprojektet i Tanzania får familjer som lever i fattigdom en möjlighet till förändring. En ko ger mjölk, vilket leder till en inkomst, stärkt självkänsla, skolgång och nya investeringar. Och det är bara en del av ko-effekten. Förändringen börjar med en mätt mage.

Sms till & ge


Gudstjänst

musik

Måndag-fredag

Morgonbön kl. 9.00

Varje vardag i Arlövs församlingshem. Första tisdagen i varje månad firar vi mässa med nattvard.

Dopgudstjänst

Vi firar regelbundet dopgudstjänst, oftast kl 14.00 lördag eller söndag.

Söndag 19 februari Sexagesima/reformationsdagen

Högmässa kl. 11

Arlövs kyrka. Bo sandahl. Magnus Malmgren Dagens rubrik: Det levande ordet Johannesevangeliet 6:60-69.

Söndag 26 februari Fastlagssöndagen

Kyrksöndag kl. 11

Arlövs kyrka. Bo sandahl. Johan Lychou. Kyrksöndag. Burlövs kyrkokör. Lindhagakören. Kyrkmössen. Psalmorkester. Dagens rubrik: Kärlekens väg Markusevangeliet 10:32-45. Efter gudstjänsten serveras mat, 60 kr för vuxna och 30 kr för barn under 12 år. Förköp i församlinghemmets café fr.om. d. 1/2. Karnevalspyssel i caféet med ansiktsmålning och pyssel. Barnen hjälps åt att ”slå katten ur tunnan” och Årets Kattakung/drottning kröns. Avslutning med kaffe och fastlagsbulle.

Onsdag 1 mars Askonsdagen

Askonsdagsmässa kl. 19 Burlövs gamla kyrka. Bo Sandahl. Magnus Malmgren. Dagens rubrik: Bön och fasta Lukasevangeliet 5:33-39.

Söndag 5 mars

Vad tog dig hit? Vi frågade våra gudstjänstbesökare, denna gång sön. d.8/1, vem eller vad som gjorde att de kom hit just idag:

Första söndagen i fastan

Högmässa kl. 11

Rebecka Härd: – Jag brukar gå hit en gång varje månad ungefär. Idag är jag här med min dotter på julgransplundringen.

Arlövs kyrka. Magnus Malmgren. Lars Malmgren. Dagens rubrik: Prövningens stund Markusevangeliet 1:12-13. OBS! Detta är en ändring från februari. Nya tider.

Lördag 11 mars

Gabriel Fauré: Requiem

(samarrangemang mellan Burlövs och Svedala församlingar.)

Lördag 11 mars kl 18 i Arlövs kyrka Söndag 12 mars kl 18 i Svedala kyrka

Erica Bame: – Jag kom hit idag för att ha roligt och dansa ut julen runt granen.

Framförs av Burlövs kyrkokör, damer från Burlövs Vokalensemble, Svedala damkör och instrumentalensemble.

Peter Reiss: – Jag gick hit idag för alla festligheterna. Jag bor nära, här i Arlöv.

Solister: Andreas Landin, baryton, Kristina Hellgren, sopran. Dirigenter: Kristina Wessman-Svensson och Kristina Hellgren.

Söndag 12 mars Andra söndagen i fastan

Högmässa kl. 11 Arlövs kyrka. Johan Lychou.

Dagens rubrik: Den kämpande tron Markusevangeliet 14:3-9. ./. Gabriel Fauré: Requiem (Se notis på s. 4.) Söndag 12 mars kl 18 i Svedala kyrka

Vanessa Delshagen: – Det var min mamma och mormor som tog mig hit idag. Roligt!

Solveig Johansson: – Jag är här med min väninna Ulla, hon var snäll och hämtade mig.

Välkommen på

söndagsskola d. 5/2 och 9/4. Alla barn 3-10 år är välkomna till söndagsskolan medan du som förälder firar gudstjänst kl. 11-12. Fika efteråt. Fler datum kommer i vår.

Astrid Nilsson: – Jag brukar besöka Arlövs kyrka och bor här i Arlöv.

Besök gärna vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/burlov och på Facebook: https://www.facebook.com/burlovforsamling/

5

Fb354  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you