Page 1

         


CARRIAGE OF THE 21ST CENTURY


Organizer: ZAVOD NAZAJ NA KONJA THE PROGRAM WILL BE CARRIED OUT IN THE FOLLOWING MONTHS:


Organizer: ZAVOD NAZAJ NA KONJA THE PROGRAM WILL BE CARRIED OUT IN THE FOLLOWING MONTHS:


Organizer: ZAVOD NAZAJ NA KONJA THE PROGRAM WILL BE CARRIED OUT IN THE FOLLOWING MONTHS:


Organizer: ZAVOD NAZAJ NA KONJA THE PROGRAM WILL BE CARRIED OUT IN THE FOLLOWING MONTHS:


Organizer: ZAVOD NAZAJ NA KONJA THE PROGRAM WILL BE CARRIED OUT IN THE FOLLOWING MONTHS:


Organizer: RIS DVOREC RAKIÄŒAN THE PROGRAM WILL BE CARRIED OUT IN THE FOLLOWING MONTHS:


Organizer: RIS DVOREC RAKIÄŒAN THE PROGRAM WILL BE CARRIED OUT IN THE FOLLOWING MONTHS:


Organizer: RIS DVOREC RAKIÄŒAN THE PROGRAM WILL BE CARRIED OUT IN THE FOLLOWING MONTHS:


Organizer: RIS DVOREC RAKIÄŒAN THE PROGRAM WILL BE CARRIED OUT IN THE FOLLOWING MONTHS:


Organizer: RIS DVOREC RAKIÄŒAN THE PROGRAM WILL BE CARRIED OUT IN THE FOLLOWING MONTHS:


Organizer: RIS DVOREC RAKIÄŒAN THE PROGRAM WILL BE CARRIED OUT IN THE FOLLOWING MONTHS:


Organizer: HELIKON PALACE MUSEUM THE PROGRAM WILL BE CARRIED OUT IN THE FOLLOWING MONTHS:


Organizer: HELIKON PALACE MUSEUM THE PROGRAM WILL BE CARRIED OUT IN THE FOLLOWING MONTHS:


Organizer: FAKULTETA GEORGIKON UNIVERZE PANNON THE PROGRAM WILL BE CARRIED OUT IN THE FOLLOWING MONTHS:


Organizer: FAKULTETA GEORGIKON UNIVERZE PANNON THE PROGRAM WILL BE CARRIED OUT IN THE FOLLOWING MONTHS:


V dneh, ko so me te ponosne, svobodoljubne živali voljno in zanesljivo nosile čez ravnine in strmine, ko sem se v zasneženem, pravljično tihem gozdu ali na odprtem, v soncu žarečem polju predajal ritmu divjega dira in rezki nežnosti vetra, ki me je bil v obraz, takrat se mi je odkrila nova pokrajina naravne, nepotvor­ jene, prvobitne življenjske lepote, katere podoba bo ostala v meni sveža in čista kakor spomin na gore, gozdove, reke, zarje in oblake in vsa doživetja svobode, zdravja in moči, ki mi jih je dala priroda. Ivo Brnčič, Moji konji


Zavod Nazaj na konja Starošince 37b 2326 Cirkovce www.nakonju.si Contact: Tel.: +386 (0)40 416 604 E-mail naslov: info@nakonju.si

Research and Education Centre Mansion Rakičan Lendavska ulica 28, Rakičan 9000 Murska Sobota www.ris-dr.si Contact: Tel: + 386 (0)2 535 18 91 E-mail naslov: info@ris-dr.si booking@ris-dr.si

Helikon Palace Museum Kastély u. 1 8360 Keszthely www.helikonkastely.hu Contact: Tel.: (+36) 83 / 314-194 E-mail naslov: kiallitas@helikonkastely.hu marketing@festeticskastely.hu

Pannon University, Georgikon Faculty Deák Ferenc u. 16 8360 Keszthely www.uni-pannon.hu www.georgikon.hu Contact: Tel.: (+36) 83 / 545-000 E-mail naslov: dh@georgikon.hu pr@uni-pannon.hu

AUTHORS OF PHOTOGRAPHY: pg.00, Cover: Rok Horvat | pg. 2, Carriage, visualization: Natalija Cigut | pg. 5, Equestrian park Starošince (Konjeniški park Starošince), photo: Sašo Urih | pg.7, Kmetija Žitnik, photo: Saša Urih | pg.9 Kmetija Orna Neža, photo: Sami Rahim | pg. 11, Ravno polje, photo: Metka Demšar Goljevšček | pg 13, Green Lake (Zeleno jezero), photo: Archive Zeleno jezero | page 17, Expano, photo Aleš Cipot | pg. 19, photo Blaž Juvan | pg. 21 Ferry on the Mura River (Brod na Muri), photo: Loris Cipot | pg. 23 Mansion Rakičan, photo: Kristijan Škrilec | pg. 25, photo: Rok Horvat | pg. 27, photo: Festetics Imre Animal Park | pg. 29, Park surrounding the castle Kastely, photo: Branko Zsolt | pg. 31, spiritual centre Beke Sztupa, photo: hu.wikipedia.org | pg. 33, Fenekpuszta, photo: Dr. Bartos Adam | pg. 34, photo: Rok Horvat | pg. 35, photo: Rok Horvat | Last page: Equestrian park Starošince, photo: Saša Urih

.

'� C...

NAZAJ NA KONJA

II

HELIKON

\�

KASTELYMUZEUM fESTETICS-KASTtlY KESZTHELY


Profile for nina.biro

Horse Based Tourism - HBT  

Horse Based Tourism - HBT  

Profile for nina.biro
Advertisement