Page 1

Verslag 2

SAMENKOMST I I – BACHELORPROEF – CLUB 174 aanwezig: Vanessa Van de Vyver, Nina Van de Vyver, Yoshi De Meyer, Annelies Steels, Jeroen Van Hecke, Elke Celie, Linsey Vermeir, Mevr. Yvens Marianne, Niels Fernhout datum: 30/11/2011 plaats KAHO Sint-Lieven – Sint-Niklaas

NIEUWE IDEEËN: AFSPRAKEN i) ii) iii) iv) v)

Communiceren via blog Regelmatig afspreken voor overleg Elkaar onderling helpen. Draag je eindverantwoordelijkheid met trots (dus doe het goed) Ideeën al noteren in lesbrief (Annelies maakt sjabloon)

PLANNEN vi) Vrijdagmiddag naar ABC vii) Link tussen internationaliseringen en Club 174 (1) Vliegeren (vliegers maken + foto’s + …) (2) Post via brieven (Postzegels + foto brievenbus & postkantoren + …) viii) Daguitstap Damme  Boekenmarkt op zondag + andere uitstap aan koppelen

BUDGET Normaal wordt het budget dat je gebruikt om Club 174 te verwezenlijken teruggevorderd. Uiteraard is het niet de bedoeling van dure spullen te kopen. Ga op zoek in kringloopwinkels, rommelmarkten, …

VISIE (AANGEVULD) Binnen het lokaal is het de bedoeling dat kinderen leren, zonder het zelf te beseffen. Dit lokaal wordt bovendien geassocieerd met andere leergebieden, zoals wiskunde, taal, enz. (RUIME VISIE) De nadruk zal binnen Club 174 nog iets meer op muzische liggen. Natuurlijk mogen we de andere leergebieden niet uit het oog verliezen. We moeten deze dus integreren in het muzische. We werken bovendien via de meervoudige intelligentie.

NIEUWE SLOGANS Laten we wegvliegen Vlieg maar uit. Vlieg met ons mee!

Pagina 1 van 3


Verslag 2

TAAKVERDELING Omdat er nog wat veranderingen plaatsvonden in de taakverdeling is deze ook verder bijgewerkt.

1. ANNELIES

2. NINA 3. YOSHI

4. ELKE 5. NIELS

6. JEROEN

7. LINSEY

8. VANESSA

 link internationalisering: godsdienst en diversiteit + spelen doorsturen naar Elke + bibliografie helpen aanvullen (boeken, luistermateriaal, postkaarten, foto’s, beeldmateriaal, krantenartikels, …) naar Nina + materialen verzamelen rond evenwicht om in zandtafel en kijkkast te plaatsen  Bibliografie + spelen doorsturen naar Elke + materialen verzamelen rond evenwicht om in zandtafel en kijkkast te plaatsen  link internationalisering: erfgoed en cultuur + spelen doorsturen naar Elke + bibliografie helpen aanvullen (boeken, luistermateriaal, postkaarten, foto’s, beeldmateriaal, krantenartikels, …) naar Nina + materialen verzamelen rond evenwicht om in zandtafel en kijkkast te plaatsen  Spelen + bibliografie helpen aanvullen (boeken, luistermateriaal, postkaarten, foto’s, beeldmateriaal, krantenartikels, …) naar Nina + materialen verzamelen rond evenwicht om in zandtafel en kijkkast te plaatsen  Lokaal indelen: hoe meubels plaatsen, welke hoekjes voorzien, materialen voorzien om kinderen zich te laten thuis voelen + praktische gang van zaken + meervoudige intelligentie + spelen doorsturen naar Elke + bibliografie helpen aanvullen (boeken, luistermateriaal, postkaarten, foto’s, beeldmateriaal, krantenartikels, …) naar Nina + materialen verzamelen rond evenwicht om in zandtafel en kijkkast te plaatsen  link internationalisering: erfgoed en cultuur + spelen doorsturen naar Elke + bibliografie helpen aanvullen (boeken, luistermateriaal, postkaarten, foto’s, beeldmateriaal, krantenartikels, …) naar Nina + materialen verzamelen rond evenwicht om in zandtafel en kijkkast te plaatsen  evenwicht naar alle leergebieden + meervoudige intelligentie + spelen doorsturen naar Elke + bibliografie helpen aanvullen (boeken, luistermateriaal, postkaarten, foto’s, beeldmateriaal, krantenartikels, …) naar Nina + materialen verzamelen rond evenwicht om in zandtafel en kijkkast te plaatsen  link internationalisering: godsdienst en diversiteit + spelen doorsturen naar Elke + bibliografie helpen aanvullen (boeken, luistermateriaal, postkaarten, foto’s, beeldmateriaal, krantenartikels, …) naar Nina + materialen verzamelen rond evenwicht om in zandtafel en kijkkast te plaatsen

Pagina 2 van 3


Verslag 2

NIEUWE DATA! 2 december ???

Namiddag in het ABC  Verder bespreken en uitwerken van ideeën  Gegidst worden en zo ontdekken hoe men werkt met de kinderen Daguitstap Damme  Boekenmarkt  ???

Pagina 3 van 3

samenkomst II  

verslag van de tweede bijeenkomst

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you