Page 1

Inleiding Vanuit de informatie die ik verkregen heb uit de sessie van Kris De Ruysscher, ben ik zelf gaan zoeken naar een muzisch rapport waar ik mezelf kan bij neerleggen. Ik baseerde me tevens op ĂŠĂŠn van de voorbeelden, te vinden op toledo, dat me erg aansprak. Eerst en vooral vind ik volgende elementen essentieel om aan bod te laten komen in het rapport: - proces versus product - kennis versus vaardigheden versus attitudes - beschouwen versus creĂŤren - de verschillende muzische domeinen - de doelen die werden vooropgesteld binnen de les - een soort van code die aantoont in welke mate het zeer goed of minder goed verliep - zelfevaluatie door leerling Wat zal ik dus zeker concreet opnemen? - de lk kan het proces beoordelen aan de hand van een kleur, de lk voegt daar nodige duiding aan toe - de lk kan tevens het product aan de hand van een kleur beoordelen, de lk voegt daar de nodige duiding aan toe, hetzelfde geldt voor kennis, vaardigheden en voor attitudes - de kleuren die ik kies, zullen afwijken van geel, rood en groen, aangezien dat voor kinderen een te vaste beoordeling geeft - wel kies ik een kleur die vast hangt aan een soort van tip of werkpunt, naar dat werkpunt wordt elk kind individueel verwezen (dit wordt duidelijker in het muzisch rapport) - Ik laat de verschillende muzische domeinen duidelijk zien, ik noteer in welke mate elk domein aan bod kwam - daarbij noteer ik het aangereikte doel - code = kleur - kort schetsen hoe de leerling zichzelf evalueerde


Dit is een voorbeeld, toegepast op inhouden van een eerste leerjaar.

Muzisch rapport 1. Het maken van een kunstwerk met crêpepapier, waarop mijn droomhuis voorgesteld wordt - scheuren - kleuren combineren - een droomhuis visualiseren - plezier beleven aan het muzisch ontdekken - de mogelijkheden van crêpepapier uitproberen - willen kennis maken met de wereld van de kunst

 kennis  vaardigheden  attitudes, houdingen  beschouwen

 creëren

In hoeverre bereikte je het doel? Je weet wat de opdracht inhoudt. Je weet met welke materialen je aan de slag moet gaan. Je kunt al goed scheuren. Je maakt kleine propjes door fijne bewegingen te maken met jouw vingers. Je toont enthousiasme voor de opdracht. Je zet je in, ook al vlotte het niet van in het begin. Je had het moeilijk om vanuit de geziene beelden een eigen fantasiebeeld te vormen. Je vond het moeilijk om een droomhuis in je gedachten te vinden. De manier waarop je het huis probeert voor te stellen, is zeer geslaagd. Je probeert verschillende mogelijkheden uit met het papier. Knap. Hoe verliep….?

Binnen welk leergebied werkte je hieraan?

 beeldopvoeding

x

het proces1

het product2 (kunstwerk uit crêpepapier)

Je wist moeilijk te beginnen aan de opdracht. Je had nog even een duwtje in de rug nodig. Eens je op weg was, vlotte het goed en probeerde je allerlei technieken uit.

Het eindresultaat getuigd van een goede inzet en gevarieerd proces. Je herpakte je en het product mag zeker gezien worden. Knap resultaat! Ik wou dat ik in jouw droomhuis mocht wonen.

 muzikale opvoeding muzisch taalgebruik  bewegingsexpressie  mediaopvoeding

Dit vond ik zelf van mijn creatie: OF

1

Het proces dat jouw kind doormaakt, is de opeenvolging van verschillende stappen die uiteindelijk een product zullen vormen. Uw kind vertrekt vanuit een idee en probeert dat in zijn proces uit te werken. Hierbij maakt het kind een ontwikkeling mee doordat hij voortdurend zijn creatie bijstuurt. 2 Dit is het eindresultaat van de creatie van het kind, afhankelijk van wat de opdracht inhoudt.

Muzisch rapport  

muzisch rapport, mijn visie, toegpast voorbeeld voor eerste leerjaar

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you