Page 1


p.02!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

269ȁ 23.09.2011


޵લਮϧ‫ܶ׾‬ඞೇ̸ቄ ᝗લᏣႱഛಔӧʩіΈ 㘀ᕚᄀнHome Valueඞೇಐբ‫ݡ‬ᚯљ ी੃ѧୋ֝љ඘Έç̫લ໣ߞӧϡé  ӎ࡮ʶ޵લਮϧθ௱‫ܶ׾‬ඞೇ̸ቄç ̫લ‫ܶ׾څ‬ᕣ‫˿ݞ‬ᚯӧ̷ᔵ‫ە‬é͑ᄕ ᔘᚺhsbc.com.au/homevalueloan Њᘖᕣ‫ݞ‬ཋ৯Ⴊʴմé

6.79% 6.79% #

p.a.

p.a.

Home Value Loanी੃ѧୋ

̎ཛྷѧୋ

А̎ཛྷѧୋ੫‫ء‬ඞೇಮࡏ25Ϸ‫څ‬$150,000‫ؑؖ‬ඞೇé ࡍ࠲ಐΖí̎ཛྷѧୋ෯ቲΈ‫؀ء‬ಐբ‫څ‬ᇸգéˀωඞೇ‫ۂ‬ ᖄ֝ಮࡏç๢ዘࠔˀω‫̎څ‬ཛྷѧୋé඘Έϩࡍ֋඘‫׼‬ಐ‫ۯ‬ ᒿೇ඘ç̤˫໣ߞ‫څ‬඘Έϩ೛ѡ඘çˀ̹Ҋϛ̎ཛྷѧୋ ˗çє۹়ͅᅭᛐඞೇ඘Έé

͵Ꮰ౵෯ࡏ‫ء‬㘀ᕚᄀн๙ඞೇçజљඞೇᖄ$100,000é ΍ቂ̆ಮг11̈30̆̋

፷ᒃ ັϚ㘀ᕚᄀн˝н ࠔྑ ᕣ‫ݞ‬ᇋሉ1300 694 722 ᔘᚺ hsbc.com.au/homevalueloan

‫ے‬ඞ΋ጒ‫ޞ‬㘀ᕚᄀнABN 48 006 434 162. AFSL/ACL 232595.ಐբé଎ೇ଎έè඘ΈèЃ඘Ⴊ‫ے‬ඞᆥ຋ቲΈéˀ̹‫୐ݨ‬Њ㘀ᕚᄀнඞೇ֝ཋ‫څۂ‬κᕣ‫ݞ‬é ୐нѧୋ̤2011Ϸ8̈30̆޵຋çࠝЊ᜶ӧçࣣˀ͐н ௣‫ډ‬éଓ‫༵ډ‬ષ˫‫ދ‬ཀಣ௣ᆥ຋ी੃ѧୋçቂࠔྑ1300 694 722 ‫׼‬ᔘᚺhsbc.com.aué࠲ӷӶ̈జљᒿೇᖄéజਣඞೇᖄ$2,000,000é MC HSBC0239

ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 269ȁ 23.09.2011

!!p.03


p.04!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

269ȁ 23.09.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 269ȁ 23.09.2011

!!p.05


p.06!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

269ȁ 23.09.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 269ȁ 23.09.2011

!!p.07


p.08!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

269ȁ 23.09.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 269ȁ 23.09.2011

!!p.09


ᐬࢸ

࢘ߞѹᡋཅசѪӀȂᅆҹߞ቙֖‫ڀ‬೚দྲަႤȄ

őŢŶŭŪůŦġġġ

ႋ൯‫؞‬ᔂȂಉሏᛕ᝝໶‫ݽ‬۶‫ظ‬ႤԪ֯Ȅ઱ૼᇍȂթ᝷‫៉۝‬ ‫៳ܥ‬঵ըȄ

ӡ‫ܜ‬ज़ඪю಻ҕӔওॏដਰ ᗁನԠ‫ݛ‬চሃхᅆ៨ታഞ֓࠲዇ (Tony Abbott) ྻবȂ ෩ҍϘ༵ྲߞ೺Ӕயᛟ৒঎៉੯ȂညКаਟҐ௻ϞᅆϠᡋ ߞ࠲ቪȄԠ‫ݛ‬চᐔକᖔఀ֓࠲዇ߞњࢺȄ ๒փȂ֓࠲዇ЏࢆֶЙྻԪ֯Ȃփྻ෩ҍ֋Ўߞ৒঎ߍ ӎȄ Ԡ‫ݛ‬চሲȂྲ৒঎କႿۖ൵ೣߞ‫ࢠޱ‬ӫߞȂබ࣏ᢰேࣆ ࣆܹԴᛓ‫ܫ‬኶ࣤ೺ӔயᛟϯȂҞ֯ҍҹሮऎգቮঋ‫ـݕ‬Ҟ ۤߞՉవȄ ྲ৒঎੯‫ށ‬ፁঋِȂೊӔൊࠜঋᠪф஼ਛ‫ૈ׀‬Ȃѽфւ ዋ೐Ϭ߰Ȟ஼ਛȟକ‫׎‬ᓲ࿰ᗑԪ஼᝱ӔгॗߞѹঋയԇȄ ഺയԇබ࣏೺ӔЙྻജቋࠔྻജঝਚߞԳ஡Ȃѽфҁেߞ Ӧ᎛ྻജ኶ࣤȄ ࣆܹቮঋхᅆ៨ߞњࢺ഼Ⴥ৒঎੯Ȃ‫ڹ‬ҹକា᠈་֖є ୓ߋ៉ߞሃ୺‫ڲ֘ڽ‬Ⴟ՘ઘф೺Ӕӹ෱ߞ‫៉۝‬Ȃ‫ێڹڭ‬ҁ ᛓ‫ܫ‬೺Ӕ኶ࣤՉవЙჁ‫ޱ‬Ȅ Ԡ‫ݛ‬চᇍȂྲ৒঎Դ‫ࢠޱ‬ϯஉԑȄՁሲȂࣆܹԴգᝯߞ ৒঎Ⴥ຀КȂϘߡሃ‫ࢠޱ‬ᠪயጿ஥Ȃ‫ڭ‬၃௱ѽᑫࣷྻᅁ֖ ᝱Ӕгॗയԇ֯ऎ௄ᚂȄ ՁࢽȂϯগ৒঎Кߞ঵ঋদᙇ࣏ȂԴ৹Ϙৎᛓ‫ܫ‬Գ஡ ་֖೺Ӕ኶ࣤߞٙ‫ܠ‬ᡋȂӤညᓴࣆܹᑆఠȂЙ࣏Ӥ‫ޱ‬୰໗ ٙȄഺዹȂ಩ࣆܹҞѽᅁ֖ሃЂ୺Ⴟ՘ߞգᝯႋٙў੯Ȃ փ஄Ղᗑဖ៨ϯҭȂϵҞ་֖‫ێ‬Դဇᐆ (Nauru) ᛓ‫ܫ‬኶ࣤ ೺Ӕߞ঍ᄑȄ Ձሲ֓࠲዇Դ୅ᎢКٟգ‫ݡ‬ທྲ৒঎੯Ȃ‫ࠑڭ‬ӯྻҐѽ ւዋȄ ᇥ៨ታഞҿ੬ (Bob Brown) ᇍȂᇥ៨Йྻњࢺႍ‫ޱ‬੯Ȃ ԯऎҹ࣏ࠧ‫ޱ‬۶ЙϠႽߞȄթᗝЙჅ࣏७ϧ‫ݺ‬ᘖ༟୼ຈ‫ޱ‬ ୰Ȃᘖ༟ᑫࣷߞ‫࢘ۘࢠޱ‬Ȃ་ϘَჁх஼ቫ‫ޱ‬Ȃѐຕ֓࠲ ዇Ȅ

ϛ୽ี‫ۏ׽‬ᇄՙᐬ᛫ືܾ‫ڞ‬ដ ֘ᑫषࠜ઱ૼ (Colin Barnett) ሃК஼஼ਛ๴‫܎ؼ‬ᜪ၌᎗

ഺ֜֋Ӥ៨षࠜϯ༉Ϭ঳݀Ҕ‫ڴ‬Ȃ߷঑੖ా൝Ϣ‫ק‬ᄩߞ Oakajee ᠠឩीҍϾสϾ༵ӫߞ‫ۻڹ‬ȂᐐᇒҁᇍЙงౕ௲ ԰ႋٙў੯Ȅ ഺৎ 59 ኆЮߞสϾ༵ӫȂ֜‫֘ݺ‬ᑫ Mid West Գ஡ȄӤ ‫ݺ‬џӎႤׄߞᑫࣷឩ྽гҦ Murchison Metals ૿ѻ‫ږ‬௉Ⴄ ࠛȂ༵҄ӫᕣ౺Ȅ ઱ૼթ֖ӫߞ࣏ඵِК஼ߞ‫ظ‬ႤȂ҄ഺৎง࢞Џϳߞ༵ ӫఀѽদӠȄ Ӥ‫ݺ‬К஼஼ਛ๴‫܎ؼ‬Դ၃ᕻഢᄑК֜୼ᡋদȂϯ༉Уᜪ ၌ߞ‫៉۝‬ജሮऎྍ၍দЂȄഺ༵‫៉۝‬দ໛֘ᑫሃК஼Йᙝ ෩пߞᛕ᝝໶‫ݽ‬ᝯ࠼Ȃᘘ࢙Ӳ‫ظ‬Ⴄ࠳་Ѝ֯ೡȂُՐྻ౏ ୅Ꭲ၃໶யᛟȄ ‫֘֋ڽ‬ᑫߞҍϾ֫ۖᑫࣷᅆົҍϾߞ 73%ȂփК஼ᅆᑫ ࣷߞ‫ظ‬ႤȂ80% ‫ظ‬ԨഺৎឩಯᚳනߞषԊȄ

ᐬॖᄩྒߡ൲ԮᏉаஅӴ ஼‫ڨ‬ൊࠑӯȂᑫࣷપᇌֻԴࠠනխ Helmand ष་֖Ϟ Ϙըబࣲ֖ஜȂᜳᖔҞӠಯኊৃ 1 ኆ 5,000 ေЮࣲࡡߞ১ ਫ਼Ȅ ഺ࣏ᑫֻԴࠠනխᅨ࿑ߞ൵ЂϘ഍ࣲࡡӠಯᖉԳȂᅆӇ ᕝࡔকգদЂ዆ᠩȄ֖ஜКգ‫ی‬ԩᑫকЀֻ‫ۦ‬ཋȄ ᏸࠠනխᑫকપᇌֻࢽ෭‫ܡ‬ԴϘԊᗏ‫ށ‬КሲȂഺϘനࣉ ࣏Ⴥҝġ 5 ՐԴࠠනխᅨ࿑ߞ൵ЂϘ഍ᐈѯӠಯ௄ԳНϘȄ ᑫকપᇌֻ۶ࠠනխ஼ӔকԴഺըᗑԪ֖ஜКȂᘘᜳᖔЂ ‫ޠز‬ᐡȃዅ᜽۶ሦࣲന൯Ȅ

ࢊܼюৰዉ༆୰ᚠ৫ོ ࣉ‫ݻ‬௟‫ݺ‬ग़஼ҍਯ G20 ༰ᄥȃѵध቙֖۶஼ቫറᅋ௄ࠛ ೡᚐߞྻ៉ȄҁᇍȂഺ‫៉ྻڱ‬Ꮛെԑಧ၃ᕻߞদঋ੡‫ے‬Ȃ ؓ᜷ߞѹᡋཅசߐ޶ា᠈ᢘᙘ‫ظ‬Ⴄ߰ȄփჅҝϘ༉Ȃԑಧ ࠛᓉҾඞҍ಩‫ـ‬ԺߞᏩᒿȄ ࣉ‫ݻ‬Ԩ G20 ༰ᄥԧ஼୑ࠜ๴ҍ់‫ט‬Ȃэ‫࣏ێ‬ገࣷ஼ਛȄ ҁࠑӯȂധԺ๴Ⴟ஼ਛᢖ๒ቮঋҐЂઈϧၢᅁ঍ᄑȂ་֖ ҞᏫߞКง୑ࣆᑋԪȄ֌ᝯদঋߞ࣏Ȃገࣷϭٙѕ഍ನჅ

p.10!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

Դޯ᠋ᗝ֖ߞገЮ஡୑ࣆൊࠜྻ៉Ȃయᓵۖ 10 ѡ‫ڽ‬ٙ ‫׎࣏ܠ‬Ԩؓ᜷෩‫ڻ‬ϭϘᏇߞᇦࢧࠫ໷঍ᄑȂѽ‫ڨ‬Ѥҍ಩‫٭‬ ᝱‫ܹࣆߞݑ‬ჁॗȄࣉ‫ݻ‬ᇍȂ๴Ⴟ஼ਛቮঋၢᅁை‫ڈ‬஼аቮ ِߞࣆຉȄ ҁᘘᆿ࿤К஼Ȃ۲ᣰК஼య֖‫ـ‬ҾඞмߞϠӔᅋབྷತȄ ࣉ‫ݻ‬Ꭲфӎ஼၃ᕻ੡Ȃிᇍᑫࣷߞ၃ᕻੲӎѧԢຈ஼ਛ‫ـ‬ Ґ௻ࡏȂᐐᇒҁ‫ݚ‬ሮധԺਛਲ۶஥ਛЪ഍ᄩᗞ᝱Ȅ࣏֭Ȃ ӎѡߞԑ஼௳বᢖӯȂᑫ࣏ࣷ๴ႿѵधК၃ᕻཕᔝ൵௻ߞ ஼ਛНϘȄ Դ໶‫ݽ‬ѧತ෩пߞ௄ᚂϯȂᑫࣷġ 6 ѡ‫ߞܞ‬ኧࠜತп֌ 1.2%Ȃѹঋᙩԯ‫ݺ‬Ⴄ࿚ҍϾȄ

ᐬ૞Ӵ༕໊Πσጫώ ӎ༉ϟȂ໹Ⴥ 4,000 ԩᑫଝԳཔϠ৶ԯЙᆕᗟ჌࢞Ⴣփ ་֖፪ЍȂᐱ७ᑫࣷԧԳ໹Ⴥ 6,000 ԩᄩа੠ࢉবᗜଝ઱ ܼሱȄ Ѝྻ๴‫ڏ‬Ϡ Mick Pieri ᇍȂ༉ϟϯо 11 ੡ȂُৎϠൌ ࠔ԰Ѝ֯Ȃ‫ݙ‬գူ҄ஃѤȄҁেሮऎȂгಿЏ၃‫ۦ‬௉Ϟ Йў࠮НॴȄҁሮऎȂഺ‫ڱ‬፪ЍЏ၃ཇႿȶहညЙᓾߞୈ ਿȷȂ಩ԴᏇۖᑫଝ֯ҍхᕕȄ ϯগԳཔϠ৶Դ༉ϟᛓ༟௯֜ࢢȂฅࢃ଎ࢺ᠈፪Ѝ 48 ৎЈ੡Ȅᑫଝᇨ૭ᇍȂ༉ϟߞ઱ᑟܼሱంġ 5 жៗۖġ 35 ж ៗЙຈȂ‫ݙ‬գ઱ᑟሱᙇ໹Ⴥġ 15 жៗߞ੠ࢉȂൌᖔఀᑫଝ ߞᗑປȄᗁᢜϯȂЂॗ 150 ࣛը઱ᑟ‫ۖۦ‬዆ᠩȄ ᑫଝ๴‫ڏ‬Ϡ Luke Enright ༉ϟࠑӯȂϭоߞоᔠ੡‫ے‬Ȃ ઱ᑟ༟‫ܕ‬൙᠈ࢭ෇Ӓ௱Ȅ൶ਾ෻ȃࠠ዇ჩ዇۶‫ׯ‬ை‫ߞݛ‬઱ ᑟȂϭо۶౎‫ڱ‬੡৏ϵࢭ෇੡‫ࠑے‬Ȅ ༉ϘȂЍྻሃᑫଝԴᑫࣷгӀЍ֯၌ߞ൵ࢢ᎘ֿӏႿ՘ ‫៉۝‬Ȅըџϯоġ7 ੡ȂԳཔϠ৶༟‫ܕ‬፪ЍȄ ᑫଝࣆܹሃԋ྽‫ڰ‬ச༰ᄥᗁ໗ Olivia Wirth ࠑӯȂҪգ Ѝྻদࠔ᎘ֿ੸ȂஃѤ፪Ѝ֖ஜȂᛕўЖକۤఀ᎘ֿ་ ਣȄՂ‫ލ‬ҁেទລऻ࢞ഺ‫ڱ‬୅ᎢȂទລ҃ࠑҁেߞྻ৶Ȃ ҁেቮঋា᠈ҁেߞ᎘ֿȄ Wirth ᇯ᠕ᑫଝ֯ऎ‫ډ‬Հᄌѹߞ॔ᔂȂᗏᇍᑫଝ֖‫ྦྷق‬ ႻЍߞᗟ჌Ȃѧᇯडᚡଝߩߞ୼ҍ 12%Ȅ

ᐬࢸ੕ॖӔᛖ‫ܒ‬ᗠᆸ ϯ༉УȂϘ֜ 21 ࿐ߞЃѪֻඡ់ᇍȂՁԴᑫࣷऱਛઔ ক HMAS Diamantina ၳকុϯȂജϘԩ 24 ࿐ߞѪֻ௻ ࢂȄ ៉಑ 14 ॲ!....

269ȁ 23.09.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 269ȁ 23.09.2011

!!p.11


ِོ࡛ॎৱ‫ٱ‬୛‫ܚ‬

এΡൢโġ $60ġ+GSTଔ Ȟ‫ר‬ঈ‫݈ޟ‬୛Ȉ‫פ‬ȂடȂྥȊġ౪ൟ‫ׇ‬ԙȂIJĵġЈϱ਌‫ڗ‬ଝโȟ

੫տᓺඏ ҡཎൢโৈᓡ

ȞŊůŤĻġŃŰŰŬŬŦŦűŪůŨȃŃłŔġŢůťġŕŢŹġœŦŵŶųůȟ

࣏ġĹĵĶġഺཾಋҕᇄ IJķĴġ‫׹‬ၥಋҕ‫ޱ‬ ඪ‫ټ‬ΙમԒ݈୛Ȃ ӒแၭᙹሄᏲȂ ᡱௌಋҕฒ኏Ȅ

ġ݈୛ጒ൜Ȉ Įġᛩ଄ġȞџΰߞ݈୛ȟ Įġϴѧȃ߬ଊȃӫჱҡཎȃ

Scott Lai CPA Ȟ7ġЈᕊཾȟ

Southside Office:

CBD Office:

ႫၗȈ0433 960 665

ႫၗȈıĵĴıġĺĸıġķıĴ

39 Dapper Street, Sunnybank Hills, QLD 4109

Level 1, 150 Adelaide Street, Brisbane QLD 4000

p.12!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

269ȁ 23.09.2011

QCN-263

ġ ᎴՂߜԙҳЅຝы Įġ଒୛ൢߒȃňŔŕġҧൢ ĮġӌཾЅএΡൢโ Įġ୦ཾᒚၚЅᆓ౩ Įġโ୛ೣგ Įġ୦୛๊გЅॎგਪ


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 269ȁ 23.09.2011

!!p.13


௥಑ 10 ॲ!....

੯๴‫ ݺ‬8 ѡ 30 џȂည੡ഺᒹᙷჩុஃᏫԴఉҺҔ‫ܫ‬ϭห ߞ Waverton ஡ȄգᝯᎠࣤЪ๒ា᠈Ȅ ЫՐႵ՝੡৏Ȃ់ўᘘᎠࣤϘԩġ 25 ࿐ЃѪֻᏎϘԩ 43 ࿐‫ٷ‬Є‫ࢽߞࠬݑ‬൘Ȃ੯๴‫ݺ‬ᑫࣷऱਛઔক HMAS Success ၳ ϯȄ

ӡ‫ܜ‬ज़ࣾώឩ‫׽‬८१ཱིۡ՝ ᗁನԠ‫ݛ‬চЏళ֖ۤஜȂদྲध‫ܠ‬ᑫࣷЍ៨ߞ੮ѕኊৃȂ ‫ڭ‬ঋِ‫ށ‬ՐЂഢጀ‫ݢ‬དྷྲ៨৶Ȃ‫ؼ‬ভЍ៨៨ഢȄ Ԡ‫ݛ‬চබЍ៨ᕭ୅ඡ‫֯ט‬ҍ԰ᕕȂഺ༵ᕭ୅ӤЍ៨Кி ԊЄᇊֹੋ (John Faulkner)ȃϪҙ (Bob Carr) фҿֹ෻ (Steve Bracks) ་֖Ȅ ՁঋِЫՐ 12 ѡᗝ֖Ѝ៨ԑ஼៨Ђྻ੡Ȃ‫ܠ‬ϭ‫ށ‬Ր‫ݢ‬དྷ 8,000 ԩྲ៨৶ߞӫዾȂᄘႏ൅Ⴥग़ՑȶࠐᓴȷȂԴჰᓴ৏ ᓴϠ੡Ȃࠧ៨৶գ๴‫ڏ‬ᡋȂѽф៨ѹਯԇงġ3 ՐȄ ՁϫњࢺനӲሃԳ஡๑ᗑᜭߞᇨϯ៨њൊȂ‫ڭ‬་֖‫ـ‬Ժߤ ஡ೡᚐࣿஜȄ ՁሲȂ֘ᑫȃᇯषф૸षߞЍ៨ࣆܹ‫׮‬ЏϭҭȂԢ੡ገग़ ߞߤྻӔѹ៨ߞњࢺತϭফȂ՘ऎϘৎԑಧᘌཕȂԯթᑫࣷ Ѝ៨ঋবᅆ಩ᅁȄ ЙჅԢ੡Ȃԑಧߞո‫׀‬ऎѹփЙᠪയԇߞҾඞ၃ᕻ௪ጚȂ փᑫࣷЍ៨ࣆܹѽЍྻཇ೚۶ሃЍྻऎᅷȂᔌ੡ሃ࠲Շཕϧ ᅆ‫ة‬ȂԯҁেЙత‫ۦ‬Ѝ៨ߞ੮ѕኊৃᣍȄ Ձሲࠜϳѽ‫ڽ‬ȂЍ៨ሮऎൻஜЂಿ൵ౕؓକӇϘԊՀЍȄ ֭Ѝ៨ЏᖢႋԢዹҞ၃ᖉϘৎ‫ډ‬ՀߞЈӠྍȄ࠲ቪᄌ৶ᡋૈ ‫۽‬๒দঋȂ֭ைᏳ‫ث‬କȃԋ྽ᖔఀ԰ඡȃᄁᔽత‫ۦ‬লᔍȃᕒ ׄϠে֋ЎஇցᘲຈȂԢዹ࣏ӇЍϘ౉ߞᄱྐȄ

ώឩॶಉഺकᓃཱིճ ȮᑫࣷϠඡȯ൵ྲ๴ҿߞྲᇷӔᎠᢖӯȂᗑဖ៨ߞ೐Ϙᓴ ೈంᑢҫ୼֜ 50%Ȃರༀ֌ 48%ȄփЍ៨ߞ‫ۦ‬ᡌࠓ຀࢘ԓༀ ֌‫ܺڐ‬Ȃ֋ϯըྲᇷӔᎠߞ‫ی‬ৎ࣐งѽ‫ڽ‬ȂЍ៨ߞϠઈం՝ ࡈߞᑢҫֲ֜ 27%Ȃༀ֌൹॔ᔂߞ 26%Ȅᑫࣷᇥ៨ߞњࢺತ ϯп 1%ȂႿ 13%Ȃሃ‫ێ‬ҁЈ៨ँ഍‫ݺ‬ԢϘѪӀȄ ֋ྲᇷӔᎠ 1980 Ր҃Кง༟‫ܕ‬Ⴛ֯ѽ‫ڽ‬ȂЍ៨ߞ೐Ϙᓴ ೈ঵ըሃᇥ៨۶‫ێ‬ҁЈ៨ँߞᓴೈᗁዴࢺӀȂ՘ऎᑢҫ‫܈‬ ᣍȄ Դ៳ྍߞᗁನϠᓴўবȂ֓࠲዇ѽ 40% ᅆ 35% ា᠈ታԐ Ԡ‫ݛ‬চȄ

ತȂփЙᆕತࡋ୼Ⴟ 61%Ȅ֓࠲዇ᐾգ 34% ߞᓴӔᆕྍತȂ 54% ߞ‫ۦ‬ണ߰ЪࠑӯЙᆕȄ

ചպМϚႱَӔ࿋ᖂ౩ ҳࠜ൙ֹћ (Kevin Rudd) ϯ༉ұԴϬ᜸ҾԨ‫ࣷڲ‬௄ࠛྻ ๴ࠑᆊᗾࢢȂജϘԩᡘಿய࣏ۖ‫׎‬ჰ‫ڍ‬ҁ֋Ўྻԓ࢘՘ऎᗁ ನ੡ȂѽϘৎȶЙȷՄ֯԰ᕕȄ ࠕงߞӔྍᎠࣤᢖӯȂ൙ֹћߞњࢺತȂ࣏ҝՐ 6 ѡ‫د‬ҁ ‫ݛ‬ϭҭࢢညϯᗁನߞԠ‫ݛ‬চߞġ3 ঺Ȅ֭ҁ֬Ѽ‫ڭ‬Йጤା‫ݺ‬೐ 2 ըညᗁನߞᑟྻȄ

݀ࣸ୙ࣸߝ፜᜝଒ߝ௥ੲ ‫ݿ‬षЍ៨៉ྻ៨ᄥЏϘ७యᓴ୑ࠜ໱ჩᑨ (Andrew Fraser) ᑉԇ஘षࠜȄषࠜҿ຿ (Anna Bligh) ࠑӯᅆഺϘయ ᓴຕ‫୼ۖྏލ‬ᒸȄ Ѝ៨៉ྻ៨ᄥྻ៉ຕ‫ࢢف‬Ȃҿ຿ࠑӯȂՁᅆࡈ஘षࠜᒊҙ ෻ġ(Paul Lucas) ϯ༉ұࢆҿ᝜ҝᚚசྏۖ࿭ᖌЙՉȂԯऎЍ ៨ജঝԴ࢝๺੡༡а֯ҍྲՉవȄ ՁሲȂ಩ԴषܹϫգϘৎᜦ‫۽‬۶‫ށ‬ፁߞታᐱ઱ЄȂತታЍ ៨་Ϣġ2012 Րߞ‫ݿ‬षЂᓴȄ Ձᇍᣙ 35 ࿐ߞ໱ჩᑨԴࣆᐪϯ࣏Ϙ֜ᇟ‫ށ‬କ྅ߞϠߏȂ փѷՐቅᇟϧ҇ٗȂᏋԪҍԇϘৎᗞ᝱ߞᚚசȄՁᘘྏᘁ۶ ᣙෳᒊҙ෻ჅҝߞЍ֯Ȅ

݀ࣸඈࣀ࿽୅‫ܖ‬஠‫۽‬Ս‫໊ڍ‬ ੲᑂ‫ݿ‬Ѐ᠋ࣆܹϘ༵࢙៉ߞᐯ੭஄งᎠᑋഢ‫ܠ‬ȂᐯӠ஄ (student free day) ௟ജۤઐȂփ෇ࣿြ஄ง௟ܼࠜ֌‫ی‬ ༉Ȅ թҳȂం‫ށ‬Ր୓Ȃ‫ݿ‬षϠԴ࣋‫ܞ‬ᘘ௟‫ۖۦڳ‬ҫ๑ࡈ‫ࠜߞڼ‬ ༉Ӑ஄งȂԯऎЃѳӠџгԃ஄௟ం 6 ѡೊ֌ 9 ѡ‫ ݕ‬10 ѡȄ ‫ݿ‬षᐯ੭෇ࣿြ஄ง௟ంӫࡈߞ 6 чܼࠜ֌‫ی‬༉ȂՂ‫ލ‬ ၐ᎚ြȃ‫ݵ‬ᚃߏџ‫ྲݕ‬ՐဥҼჃۖ༉ӐȂ‫ݿ‬षϠᘘҞѽᖔఀ ᛝҳߞгಿ஄งȄిਰ۶੠Ⴜ྽߰ጤધᡌࠓႍᕢ៉ߞᎠᑋన ࣉȄ ᐐᇒषܹฅ‫ ݺ‬2007 Ր۶ 2010 Ր‫ݡ࢘ی‬ທᎠᑋ‫ݿ‬षгԃ ஄งᢜ‫ڀ‬Ȃ֭षࠜҿ຿ࠑӯȂ಩Դ࣏੡৏ւዋᎠᑋϞȂԯऎ ϠেߞџЄჅఀ໸‫ڽ‬໸ՓဨȂሃਛϠ۶‫ވ‬уϘ୓ж‫ߞڳ‬੡༡ ໸‫ڽ‬໸ьȄ ҿ຿ࢽҍȂषܹ௟‫د‬ညࡈᅁ֖ߞ 3 чᐯӠ஄ۤઐȂ௟‫ۀێ‬ Ϣ෇ࣿြࠜ஄Ȃ1 Րϭ‫ڽ‬ȂᐯӠ௟Ҟ‫ۖۦڳ‬3ըऎง‫ی‬༉ߞ ஄งȄՁᇍȂᐯӠ஄҄ਛࠜऎ᝱Ȃԯऎ࢝᝱ՉవࢅЄেߞࣿ ஜȄ

Ԡ‫ݛ‬চߞᓴӔᆕྍತऎ 27%Ȃ཈ರྋ୼ҍЍ៨ֲၢߞᓴೈ

p.14!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

಩੡୵Ϟၐ᎚ြȃ‫ݵ‬ᚃߏџ۶ 8 ѡԊߞऱਛ‫ݿ‬Ѐ᠋ਣȂ‫ݙ‬

269ȁ 23.09.2011

գ‫ێ‬ҁ‫ݿ‬षгಿ஄ง௄ӎൌ༰КԴϯҗՐȄ‫ݿ‬ष੠Ⴜನ‫ྻڰ‬ ே֖ࠜ Daniel Gschwind ࠑӯȂ‫د‬ЃѳӠџᎠᑋۖ 10 ѡԊ ௟ऎ‫ݿ‬षϠߞ஄งՉవ෩‫ـڻ‬ԺߞᓴᑄȄ

ְஉ‫ܜ‬ώኅσЬភюΙᏽࢳ੉ ‫ׯ‬ை‫ݛ‬Ҕঠ Mitchell ஡Ѝ྽஡ Dacre ໖ߞକ࿚‫އ‬சᖖ࠲ (Energy Services Environmental) Ѝዄ๴ӠЂѫȂ៖ҍϘը Ђᐼࣲઈ‫ޠ‬ᐡ‫ݙ‬ӡߞೋਿ‫ݑ‬ነࣲȶԍઈȷȄ Ђѫ๎ᑵϞ 22 Ј੡Ȃ֌ϯ࣐งУ൭౎ЖജዡᆪȂ‫ڰ‬ԆК ๑Ϡ‫ۦ‬ཋȄ ୓ѫߞЍዄ௞ࠝჅ᙭ცϧᢏᕅᐡаߞጛ࿣޵ȄЍዄаᔼՅ ഺ‫ڱ‬ጛ࿣޵ȄЍዄ‫ݺ‬о‫୓܆‬ѫȂѫඞࡂҍЂ༓ག࿬Ȃߡᎏϯ ୼ߩȄࠢࠕঠ஡‫ܧ‬Ӕᡘᇷാ᜕֚ओȂ‫࢏ݗ‬ᏩஜȂѫ๐ᎏϯч ߩȄ Ӥ‫ݺ‬ག࿬௲գϘըЂᐼࣲઈ‫ޠ‬ᐡ‫ݙ‬ӡߞȶԍઈȷмᐯߏȂ ஡а‫ܧ‬ӔфࠢࠕϘৎਣ᠓ඞߞᠨᖉϠЀঋ಴෸ۖ Dickson ஡ Ϙৎ಴෸КѕȄ‫ێ‬ҁԴူ஡ 10 г‫ڧ‬ѽаߞ‫ܧ‬ӔȂജឍඔ઻ Դ࢈аȄ֌՝ϯ 8 ੡Ȃԯऎઈ࿢ႵྷȂ௟ག࿬Кߞȶԍઈȷ ࣲ‫ิݑ‬਴Ȃ‫ݙ‬ѽ௟ူ஡ፑඛᖺ೟ऎ 300 ռаȄ

ೝี౪ୃ໕ġĶıġϯശӻ ᘵ๒ᑫࣷߞ 50 Юবᛝ૽ᅋѽ᝱ѽஂൄփᇷԩȂ֭঑യ ᆾရԞ༔ߞᔼ൯቙֖ࠑӯȂԞஂ༔৥ਵᅆ 50 Ю༔ೈఐգᑾ ᘨȄ ҝՐஂ༔ߞዴӫЂ඼ϯᆚȂُ 100 ေ௺Ҿব഼ࣹ૽ᅋබ գॗ 16 ௺ऎஂ༔ȂਮЙԺ࣏ 10 Րѽ‫ߞڽ‬ᛕ঺ȇЙჅҴ֖ ࠑӯȂ֋់ўවը՘ґ༇੏Й‫ޱ‬НਵࢢȂዴӫЏ‫ށ‬ᢖϭফȄ ᘵ๒ᑫࣷߞஂ༔ࣿஜኧҐȂ֭Ҿব๴಩ஂ༔ߞѧ‫ڼ‬Ъֲ ‫ᜲ࠻ݺ‬෻ȃҐੋЂ۶ॻ஼Ȃࡒ୼‫ݺ‬ငЀȃМ൪۶૸֘᠋ȄҴ ֖ࢽȂઔҳӀ‫ ُ׮‬100 ေ௺૽ᅋබգ 50 ֌ 100 ௺ऎஂ༔Ȅ ֋1990 Ր҃ᑫࣷ༔ೈӤ૽௺ᚼऎᇸԪ፱ࢢȂ༔ೈ࠮‫ஂ᝱ـ‬ ൄȄ Ⴥҝ 10 ՐȂࠕ 8 ՘ജ๴಩ߞஂ༔ൌ࣏ 50 Ю૽ᅋȄ൵Ԫ ನߞႋ៖࣏Ȃ50 ЮবৃႵ୼Ȃ‫ڭ‬ѷജዃ޾‫ڹ‬ӡȂ֫ᗁ๴֖ ૽ᅋߞ 45%Ȅᘵ๒ 100 Юஂ༔ߞ԰ඡႵ୼Ȃ֭ജ๴಩ߞᑟྻ ѧႵЂȄ

ொѻᐠൟ࿱ୢೝΡᚑΣੲᐠ‫ߢڧ‬ ӎ༉ϘϯоȂఉҺᑟඞգ‫ی‬ԩষࢉӏత‫ۦ‬ᕭࣤ࠮་Ϣ T3 а൙።ᑟඞ஡Ȃᑟඞജঝ಴෸Ȃ‫ݙ‬գষࢉঋদྲᕭࣤȄ ᑫଝ๴‫ڏ‬Ϡࢽգ 12 ઱ᑟ‫ۦ‬዆ᠩȂ֌ 11 ੡ 30 жȂষࢉ༟ ‫෇ࢭܕ‬๳ᑟȂ֭Џ዆ᠩϞᑫଝߞࡡ๕Ȅ ‫ڰ‬Ԇᐱ७ॗ 2,000 ԩষࢉ֖຀‫ࠡۦ‬ȂധԺষࢉࠑӯЙᆕȄ


ᡍⱐଚ : Evergreen Star Pty. Ltd

ᒴᆊ : Comvita New Zealand Ltd

Tel. 02) 9906 3000 Fax. 02) 9906 2900 20 Waltham Street Artarmon NSW 2064 www. evergreenstar.com.au

Tel. + 64 7 533 1426 Fax. +64 7 533 1988 Wilson Road South, Te Puke 3153, New Zealand www. comvita.com ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 269ȁ 23.09.2011

!!p.15


Ӝռȃ9.1 ေસ⽯൪ȃፉЄຈЈᛔᚏ‫٭ۦ‬ទদȄᅆ۶༶ ഺዹߞЋ஡Ⴚ྽ᒩ‫ڽ‬ሲȂফൠൄ՘ߞྫҵ࢝ЂȄ

ᆩЄጪᙚġķııġԑ༈ಛȶ‫ޔ‬Ո࿽ȷ൅ୄ ঝ‫ݺ‬Ђ൙ᇨуߞᕅϧȂܼ᠈ϞбպՐཇ೚ߞકկࠛົ ȶุᔝߓևြȷȂജᇦࢧҨஃȄ

ᗺࡇᆎР఼Ȯ໢৬‫ڞ‬घȯฒਝ Ϛ‫ܛ‬ᇯ‫۽‬ӡ឴ϛ୽ ᘹ஼ҳӹൊ 19 џࠑӯȂџӎ௻֖৤ᄳᘹ஼ҳӹѹᡋ ߞ 1905 ՐȮϙА౧ॗȯ๑ੜȂփѷᘹ஼ѹ௺џӎඏў বԢ౻จᜪ঎ߞȮ༡ਫ‫۝‬ॗȯ๑ੜȂЙ‫ݚ‬ሮҒࣁܼԠԴ аߞԳாѹᡋ៳‫ݺ‬К஼Ȅ ᘹᗑߤઐਿᇍȂᘹ஼ҳӹ഼஥ൊԴ෩ӹ஼ྻҳӹ഼஥ ೚Ϙ܎৶ྻߞ“஼ᆾႤਫ਼”К֯ҍϯগࠑᅗȄ ᘹ஼ҳӹ഼஥ൊ௻ᎠȂ“‫࠮׈‬ȮϙА౧ॗȯգੜȂႍ ౧ॗϵ‫ڭ‬ӏᎬПџӎᢏ‫ـ‬ᘹ஼ታϿߞᡋϧȂԯթ࢝᝱ሲ џӎ҃ನᘹ஼ѽӒညߞധҞᡋᜪ঎ϞȮ༡ਫ‫۝‬ॗȯ”Ȃ “౻џН༡ᜪ঎ߞȮ༡ਫ‫۝‬ॗȯ࣏ទদࠬӚ೐Ϭ஼ᡋ ‫ߞ׀‬஼ቫ౧ॗȂᜪ঎౧ॗӎ‫ڗ‬ᅹ՘ࠬӚѹᡋߞࠧ‫֖ޱ‬ ऎ”Ȅ ЙჅȂᘹ஼ҳӹ഼஥ൊႃ҇ሲȈ“‫ڹ׈‬Ȯ༡ਫ‫۝‬ॗȯ ๑ੜȂ༡ਫߞታգᡋ‫ڭ‬Йକ୺ϯᙩ៳ᘹ஼ࣆܹȄ༡ਫய ᛟ࣏᎑ᛔփూྏߞயᛟȂቮঋంᑢҫȃ஼ቫ‫ޱ‬ȃࣆ޼ҳ ӹ‫ྕ࢘ڎ‬দᅆ࢞Ȅ” ᘹ஼‫ݙ‬ᇍߞȮ༡ਫ౧ॗȯȂ࣏ 1909 Ր 9 ѡ 4 џ౻จ ሃџӎ‫ݙ‬ᜪ၌ߞȮКᘹधச౧ภȯȂ౻จѽթ౧ॗध‫ܠ‬ թϘԳ஡ऎ౻࢓஼ߞϘൊжȄ ১ᇍऎᐩਫߞ༡ਫԳ஡֜‫ݺ‬ᄦেկѽҔȃઔ᠋կѽ ࡑȂ಩ऎ޻᝝จᘿ౉֋޼஡ȂҒࣁܼԠȃ٘౻ȃ۶ᔷѽ фဆ࣋ຈᒩҾȄ බ‫ݙ‬ᓜߞ“༡ਫயᛟ”ȂК஼գᝯᐯ߰ࡋࠑӯȈ༡ਫ֋ ҟѽ‫ڽ‬බ៳К஼ታϿȂᘹў‫ݙ‬ᇍߞ༡ਫ࣏ࢽК஼ܼ᝝֋ ޼ՍഺৎԳўգҫѽ‫ڽ‬බٟգ៳‫ݺ‬ჅจᘿȄ‫ݙ‬ᓜߞȮ༡ ਫ౧ॗȯᜪ঎ߞ०฀Ȃ࣏౻จӐՐգจᘿϠ໸ᄩ༟ᐩȂ є୓౻จᏸ᝝ᜟ‫ܡ‬৶ߞަྍȄւዋۖည੡ߞจᘿٟգѹ ᡋȂԯթКўҪକԢџӎўবӹઘȄКў၃Ⴥᑂನϧ

ߋȂঝ‫ڹ‬џӎᗁᆾܹ‫د‬ԴᔷСനӲߞ“ँҍ‫ؼ”ݙ‬ऎ“ታ ‫ڰ‬ᔡ”Ȃ‫ڭ‬ᜪ঎ϞȮ༡ਫ౧ॗȯȄ

ϛ୽ȶЈ৞ΙဴȷġТ‫ৢีۻ‬ К஼ႶϠଝщЍ຀ྲᇷ๴‫ڏ‬Ϡġ 20 џࢆֶȂК஼೐Ϙ ৎщߩᅁᢚ࢈ȶчਝϘၳȷȂ௟‫ݺ‬ϝѡђϛџ֌рџԴ ୧ࣵᑄᑟ๴ਡȂթᗝ௟‫ࠕݛ‬К஼Ђ൙ሃग़ȃ࠻ຈଝщЂ ஼щߩ‫ث‬ങߞ໼ᛓȄ ȶчਝϘၳȷ࣏ϘৎদႿϣᙇУᐟߞщߩᅁᢚ࢈ೡ ԆȂᄯ‫ۻ‬ϟՐȂ௟ऎӏ‫ߞڽ‬ȶчਝϟၳȷ۶ȶчਝϬ ၳȷႶϠщߩ૭༵ӫᒕೢ঳֖၃ᢚȄȶчਝϘၳȷ๴ਡ ՘ీᅆЂ൙щߩ๴ਣ঍๪዆ᠩ࿂ЂȂऎፁ࠲ေ๑ϘҵȂ වܼ࢘ࢢ๴ਡ੡༡Ȅ൵ࠕϘը১ӎჰ‫ܠ‬ӎѡࠐ๴ਡȂ֭ Ӥ‫ݺ‬ϯѡЂ൙ᎎ࣐๴ਡҍ಩ࣇቪȂయᓵ֌ѡܺȄ ྲົߤඡᐱȂȶчਝϘၳȷ๴ਡࢢȂК஼௟๴ਡȶૠ ֐ϣၳȷщߩ೺Ȃᅁࣉ๑Ϡ֋ஜᅆతႏᢚȄӫࡈȂȶч ਝϘၳȷ঳֖ᐡȃࠜ݁ϟ̐ѫፏೡԪᢜȂЏႻۖ๴ਡ ஡Ȅ

ُՐϩѡК՟ᗝ֖ߞȶุᔝߓևြȷȂѹঋಽ֖‫ࠛݺ‬ ົ␒ࡱ஡஀֘༏ุᔝ‫م‬ȃϯ൘‫م‬ȃ༮Ո‫م‬Ϭৎ‫م‬ЄȂ࣏ ညԳӔ࠸ሃ၃ᕻຕԪߞࣿஜȄߓևြԴકկЈգԩઈȂ ᑂሲሃ‫ށ‬จ༟஼ऱ࢓զЮጫգᝯȄ हཇȂզЮጫߞЂ௟१Ђઔֻ๴␒ՍࡱȂዴ౎ॎᡚӏ ‫ލ‬Ȅࢢ၃ԺըణࣤȂЖߢႽ১‫֘஀ڽ‬Ϙ௲Ᏻߞਛߓપ‫־‬ ԺȂЂকϘ֖ஜȂѲ‫ן‬НᗏཇϢՇকօКȂՇক՝գ‫ڨ‬ ൯Ȃ‫ࡱؽ‬ᢏఀᗞ᝱Ȅ‫࣏ݺ‬१ЂઔϘᗏ҄ϭȂ౭ԍ‫ݙ‬գߞ ߓȂЂ૔␒ՍࡱȂ‫ށ‬কබԴ஀֘ЂԫߓևਜȄ ంթȂ஀֘ߓևԩෳұўȄߡۖЫчȂညԳᘘ‫܇ڻ‬຾ ‫ށ‬щ૟զЮጫф‫ێ‬ऱԬ୺ѩȄ ϝѡࠐȂࠛົညԳߞЂࠛົᎢᐪҍ಩Ϙፔᛟऎȶ‫݌‬ӫ ᢘѕȂકկࠛົุᔝߞߓևြȷܲЄȂᄦћ‫ॷڭ‬ᗾগ ȶุᔝߓևြȷȂ஥ਛည໖౭ߓߞ಩໪Ȅթܲ࢝‫ۖۦأ‬ ᇨуᝯަȂ১ܲԴպ࢘໭‫א‬ȃᓤዡຈߢԩᇨ૭ജЂ༓ᚼ ႶȂϘ‫ڱ‬ஜߏ࠲᠕‫ྻ۝‬Ⴌ་ᗏ୅ഺϘȶߓևြȷȄ

όՙ‫ڷ‬໷ߑഡġķıġԑശσശԞ

ᇨуߞϾ႗ຊԂȂᅆညԳࣆܹൄ՘࢝ЂᕅϧȄϩϝ џȂ஀֘༏ࣆܹٙ‫ۤܠ‬ઐȶߓևြȷࣿஜȂ֭ഺϘٙ‫ܠ‬ є୓ညԳӔಿхዅȂЙьӔಿᎳᆷሲȂȶऎЦኃঋۤ ઐߓևြȂഺ࣏‫ا‬েߞћмᓷಯȂ࣏ࣹཇϭ‫ߞڽ‬ল࠸ ஬Ȋȷᘘգ‫م‬ӔӠઈԳሲȂȶߓևЙକԫȉ‫࣏ڤ‬Й࣏Ꭹ ևȃᛗևൌЙକԫȂ‫ا‬েൌঋԫ૵ཛྷȉȷ

Ћ֘੢К۶༶ᒩઈ໪؊ࢽҍȂ18 џϭоȂ۶༶ᒩԑ ᄩф۹᝝ҽᡋȃ‫ݼ‬༧ຈᒩҍ಩ϘըফൠჅ຀Ȅ۶༶ᒩࣆ ܹᓱࠑӯȂȶഺ࣏ညԳգઈ໪ୃႶѽ‫ڽ‬Ȃ60 ՐϘჃߞ ൵Ђ൵՝ߞϘըফൠȷȄ

ȶ‫ا‬েᅆߓևြգྏఐȂ‫ا‬Ј੡৏ُըჅഺৎြџȂ ൌႬჅՐϘዹ୼ᒸȄȷϘԩ‫م‬ӔఐᇰᑬஜԳሲȂȶ‫࣏ا‬ ЂցೖȂЙྻሲ႖ȂҞ‫ا‬ᘘ࣏ঋயȂࢨኃକሲۤઐබۤ ઐȉȷ

КྲᇨඡᐱȂ۶༶࣏Ϙৎ‫ߞ࡭ۏ‬Ћ஡Ⴚ྽ᒩȂࠕϣ՘ ߞ୑ࣆ՜Ϣ‫ڶ‬ᏫႺ྽Ȅࠐَ֤঍ȂညԳႺ྽‫ิ٭ۦ‬ಯұ У՘Ȅ

ᘵ๒ൊж‫م‬ӔхᅆȂ֭ညԳࣆܹᘘ࣏ٙྍۤઐࣿஜȄ ␒ࡱ஡ࣆܹ‫ܡ‬৶ࠑӯȂۤઐߓևြϘўব࣏ւዋۖӫࡈ ᇨϯߞӔఐӔྍȄӫࡈԴ၃ᕻ‫ૈ׀‬ᠭ‫ڹ‬ϭȂϘ‫ڱ‬Й‫ډ‬஥ മ༟‫ܕ‬഼ჅമᎱԔড়ߓևȃஏ๸‫ߓࣲߞڽ‬ևȂᖔۤࠧ‫ޱ‬ ‫ૈ׀‬ȂۤઐߓևြϵҞ‫ن‬ທഺ‫ڱ‬Й‫֖ޱ‬ऎȄ

ȶчਝϘၳȷ་ϢႻ֖খႽࢢȂК஼௟‫׀‬ӡҹ‫ڽ‬ፚ೫ щߩ૭ᅆతຈӏ‫ڽ‬щߩ૭Ⴛ֯‫ݙ‬ቮ‫ث‬ങȄ

ᇨӔ๴ܲᗾগফൠఐ޶ȂգᇨӔࠑӯ ȶ2011 Րߞ೐ Ϙඞൠ‫ڽ‬ఀ՝Ϟ‫ڱ‬ȷȂᘘգᇨӔࡖᄛȶഄፈᘘٟ՜Ȃϭ Ϟൠ֤ኊঋທ՜ϞȷȄ

p.16!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

۶༶ᒩࣆܹᓱࠑӯȂফൠӏൄ՘Ϡ৶ཋϸȂ11 ေસ

269ȁ 23.09.2011

៉಑ 20 ॲ!....


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 269ȁ 23.09.2011

!!p.17


p.18!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

269ȁ 23.09.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 269ȁ 23.09.2011

!!p.19


.... ௥಑ 16 ॲ!

ᆰஅ၌஝ġдߜҁȋ ଻ད਻உԧҳগᒵġijıIJķġᖂಛ ᇯ௄ႋ௜ᇨ૭෬ᠨϟɒɒϣՐϩѡϟџ๴֋ġ AITȞग़஼ Դҭ‫ྻ۝‬ȟሂҔᓱ‫ڰ‬഍ߞᑟ௜ცћࢽҍȂӲ‫ޱ‬୰ࠜѳࠛӀ ฅ‫ྻݺ‬বඞԪ‫ט‬໦ည੡ AIT ሂҔᓱ‫ڰ‬഍഍ࠜ࿅ែถሲȂ୺ ॻϝྐঋ੺ைզӲ৖ឮᓴϟɒϘбՐᗁ೚Ȅ ᑂ̞̋̓ცћᢖӯȂѳࠛӀ་ϘَԨ࿅ែถ᎘фȂզ Ӳ৖ӎ‫࣏ڗ‬ԴሂᣉҍӠȂՐቅգऎȂ֭ԯզӲ৖ߞѭᓐ࣏ ҳषϠȂզӲ৖ྻജሮऎ࣏ҳषϠȄѳࠛӀϵԨ࿅ែถ෩ ۖȂՂ‫࣏ލ‬զӲ৖ᑉԇ஼Ӕ៨ѹਯߞ႖Ȃྻᕂ᛼Ϙೈሂᣉ ӎϿߞϠȊ զӲ৖Ӡ‫੿ݺ‬ཀྵᒩȃ૟ឱકկȂฅԇӲ܎ȃ੿ཀྵᒩࠜȃ ֖ࣆ୰஘୰ࠜȄѭᓐզዺᒸฅԇϬ‫੿ܨ‬ཀྵᒩ៉৶ф೐ϟ‫ܨ‬ ஼҃Ȅ‫ܯ‬ѭ୼‫ڈ‬Хฅԇҭࡑᒩࠜȃሂᣉष៉ྻ៉ࠜфӲ ܎Ȅ ѳࠛӀԴϟɒɒϣՐϩѡϟџሃ࿅ែถྻবȂබ஼Ӕ៨ ࣆ޼ሃ‫ܫی‬ఐཕӹ෱ྍ‫ڍ‬Ȃ‫ھھڭ‬փ᎘ȶৎϠऻ‫ޱ‬ȷȄྻ ࢢȂAIT ሂҔᓱ‫ڰ‬഍ညч‫׈‬؆՘ྉᑋ‫ڭ‬ѽᑟ௜ცћ๴ҍȄ ᑂ AIT ცћࢽҍȂѳࠛӀ‫ט‬໦࿅ែถȂ࢝Ժ஼Ӕ៨Ϡх ᅆ୺ᗁ೚৘ԇ஼Ӕ៨ѹਯȄթҳȂϘ‫ڱ‬៨Ѝϵх࣍Ȃ୺ॻ ϝߞ૿ᙇ࣏ѧႵ֋‫ټ‬ȂЙྻ࿰ᠪ஼Ӕ៨៨ЍȄ AIT ცћ൅ᠨȂԴሃ࿅ែถྻবߞϟɒɒϣՐϩѡည ੡ȂѳࠛӀሮऎȂȶՂ‫ލ‬Ӥാᐼᑉԇ஼Ӕ៨ѹਯȂ࣏Ҟ֖ ߞў੯ȷȂҁࠑӯȂാᐼతԇ஼Ӕ៨ѹਯȂՐ॔ϵЙྻщ ցȄ ᅆ‫ݺ‬࿅ែถ႙фȂ஼Ӕ៨Ղ֣বᅆታᐱ༥ኸցмயᛟȉ э‫ێ‬ሃӔ་ὐՂ፽ॻћຈՐቅߞታᐱ༥ኸहѧȉѳࠛӀࡋ ሲȂҁЙሮऎഺ࣏ৎயᛟȂ஼Ӕ៨գ࢝ԺՐቅ൰ҍߞᒩҾ ࠜȄ

ω़೤छߕѮġछПȈᇄጾོፙ࡞Ԥᔓօ Ӕ་ὐᗁ೚ணᓴϠ፽ॻћຕ‫ف‬ണग़֖຀‫ ݺ‬ijIJ џ౎ࠔ‫ݯ‬ ஼ࠝȄՁԴᑟඞ᎘ۖണग़՘‫ࠑލ‬ӯȂթ֖ሃग़஼हᝯൊࠝ ࿛഼‫ډ‬ՀȂϵሃग़஼஼ྻӹ෱ྍ‫ڍ‬Ȃ୅ᎢаਟգᅁᎳྍ ၍ȂՁᅆग़ўࠑӯȂሂᣉྻࢺ᠈ᇯ᠕ҭઔߞ۶ӀȂԑಧব ᗜ၃ᕻԟᑟߞࣄᐼȂӔ་៨ྻᆽϘз‫ׅ‬ϧ௲ታሂᣉ‫ڕ‬ҍഺ ৎ၃ᕻԟᑟȄ ग़ўઐਿϠЀϵϷϩϝџ൅ᠨȂ፽ॻћϯ۹ሃग़஼஼‫ڨ‬

ൊ҃ನׄನൊࠜᜲ١‫ྻߞڶ‬᎘࢝գᕒׄȂገѐ୺ࣆౕܹؓ Ӕ་៨ನႋȂग़ўྻሮૌऻ࢞ᅆሂᣉߞՉԑ‫ݚ‬ᓚȂ֭ϵؓ ౕሂᣉঋᘖֺ‫ܫی‬ЙӅঋߞক‫ڰ‬ᇦ௺ȇ፽ॻћԴྻ᎘Кࠑ ಩ҍՁգྍ᝸ನႋग़஼Դ‫ڲ‬щߞ‫ૈ׀‬Ȅ ፽ॻћሃണग़ᄥ՘৶ ijIJ џ౎ྥᑟࠔ‫੿ݯ‬ཀྵᑟඞ੡ȂӔ ་ὐ஘ᗁ೚ணᓴϠែᄜԑфӲ୰Ӕ་៨ᄥᗁҡ࢙ࣟቛຈԺ ֜Ӳ܎‫݀ࡈ׮‬తᑟȂҩգॗϘպԩ၏ಿࢺᡌࠓҿ౧Դࠓ ሼЂᣇᡌࠓ፽ॻћϘ֖ϠȄ፽ॻћᚎ๺ሲ‫ށ‬ണग़Н֖ࢢȂ ԴӲ܎фњ෯၏ಿ୼඄ȶ፽ॻћညᓴȷߞϾၳᗏКᛓ༟ᑟ ඞȄ ፽ॻћࢽҍȂթ֖୵ྏ‫ۖۦ‬੠ग़ҭᄋߞጤఐҳȂԴग़஼ ง༡ϵ‫୼ۖۦ‬ഢ੾త࢞ȂՁሃग़ўԧधతៈჅ຀КȂಎ‫ے‬ ྏ‫ۖۦ‬ԧ஼ൌবᗜߤྻ၃ᕻ๴ਣߞࣄᐼȂՁง࢞ഺըᗁ೚ Ђᓴᇸ๏ߤྻ၃ᕻ៉ᛟߞবԨȂ֌‫ྍݺ‬ᝊ‫؛‬ᅗሃࣆ޼‫ڨؽ‬ ࡋକফֲȄ ፽ॻћࠑӯȂՁሲȶሂᣉԒᝊߞԇ֣ҞକȷȂജႋᡝऎ ȶ೚Ϙϵ࣏ᓴ༵НϘȷȂՁሮऎЙӅԴྍપ‫ߞܠ‬᝜ྉȂҪ ঋ࣏ሂᣉϠӔߞٙ‫ܠ‬ȂՁϘ‫ܠ‬ᓲ෈Ȅ

᜝՗ོരᒵġగਏ़೤‫ٵ‬ Ӓᒕ࿂࿤൯ϭ‫ܨ‬પ঵ᓴᗝߞౖ੎ॻȂ20 џᖔપ঵ฅ፹ ᡋ১ࡋϯతૼҁ᝜ҝ֖ࣆྻ៉ҡ༰ϠϘᚚࢢȂొ‫ۖ׈‬ണ Ҕ‫ڴ‬Ȃӏߢ࣏‫׎‬ሃપ঵ᓴᗝգᝯȂЫџҁྻቁ԰শสҍਯ г༟ᎢᐪȄգጢఉаԳࣆ޼ߞϠЀᇍȂॶౖ੎ॻૌߞۖϞ Ҕ‫ݕڴ‬аԳȂգҞକ࣏୼ኸឍҁଡ଼ᓴȂ֭ҁ֤঍ౖЙྻଡ଼ ᖺȄ ҩϘ᝝සȂϭ‫ܨ‬પ঵ጤࠝϠᓴȃࣆசҦࠜ৫ॻՐ 20 џ ҍਯ֖ྻ੡Ȃবᅆ࣏‫׎‬Џ᝜ᚚணᓴߞ෩யȂҪඡѽྋ૯Ȃ ٟգ԰ᕕȄ ֖ࣆྻ៉ 20 џ঵ըϷ౹୺ុྲ‫׬‬༟ྻȄ৫ॻՐȃౖ੎ ॻྻࡈ‫׮‬գԴඞҳߞӯࢃ஡త՜᎛᝸ϠЀߞ᎛᝸ࠫȄॗġ 3 Ј੡ߞྻ៉ຕ‫ࢢف‬Ȃౖ੎ॻԨୃ߰ࠑӯȂЏ۶પ঵ฅ፹ᡋ ஥୅᝜ᚚ‫ܢڰ‬Ȃٙ‫ܠ‬ᐐ‫أ‬᝜ᚚȂ֭ӏ౻྾‫ۍ‬ᢜߞᛓԇ੡ ༡Ȃҁ֤঍Ђ࿄වч֌Ϙ࣐งНࢢȂ࢞ҁ؆՘јϯ֖ྻЍ ֯ȂබҞѽӒՑᛓ༟֖ྻȄҁࠑӯȂฅ፹ᡋЏతૼ‫ێ‬᝜ ᚚȄ પ঵ᓱ๴‫ڏ‬Ϡ 20 џоᝋᅁȂ֖ྻ՝ϯ༟ྻࡈȂપ঵Џ ᖔఉౖ੎ॻ᝜ᚚߞྍԨȂ১ࡋϯతૼౖ੎ॻߞ᎛᝜Ȃ֌‫ݺ‬ ᎛᝜ߞџงѽф‫ۍ‬ᢜ੡༡գ࢞஥៉ȄᑂᖢႋȂౖ੎ॻЪӏ ቍӹ᝜ᚚࠫȂ20 џ՝࣏ฅ፹ᡋѹஜயౖ࣏‫׎‬գ᝜ᚚྍԨȂ ౖٟգ‫׎‬ሮϭȂᛕў୅Ꭲࢢ᠈ՉవȄ

p.20!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

269ȁ 23.09.2011

ౖ੎ॻႋ៖ȂӏӒՑቍࠫȂ࣏ԯऎ᝜ᚚࠫϯঋգӠੜџ งȂഺџЄঋ࢞ሃપ঵஥៉ȄౖᖉգϠᝋᅁȂౖ੎ॻ࣑џ ‫ڗ‬ԴҔ‫ڴ‬Ȃ࣏‫׎‬ȶবၐȷࡋٟգႤਫ਼Ȃփ࣑౎ౖ੎ॻߞత ቺლᗏӺᢖӯҁ‫ڭ‬ЙԴশสȄЫоౖ੎ॻ௟ҍਯߤᗑᗝᓱ ߞߤྻ๴ਣᎢᐪȄ ࡈส஡ϠЂ҃ࠑ‫௵ד‬Ӕж‫ޘ‬Ȃ৫ॻՐߞᔹཕ࣏Ⴕକఀ ۖгச৶фЂКԋ྽త‫ۦ‬Ȃౖ੎ॻࡋԴКಯф௞྽धգҾ ඞȂҁሮऎԴϟϠཕ‫׮‬ϧዲϭȂКҴឍଡ଼ԇ֣Ϙўൌྻᅹ ՘঑ব዆ᠩȂ࠳КҴЯധ‫ی‬ϠၢඞឮߋȄ ྲध༏៉؊ѹਯኒऱ๴ࠑӯȂ৫ౖϟϠԧգϼौȂЫը પ঵ᓴᗝᕕႍԺ‫ݺ‬ϘϠணᓴȂᢰᓴ܎գᓴᑄȄ ࡈส஡ϠЂ҃ࠑ‫ق‬ឈ঳ሮऎȂౖ੎ॻ࢝՝Џգٙѕண ᓴપ঵Ȃգၢ஡ణണфԺը๴ࠑᅆ‫࢏ݗ‬ȃളፎயᛟȃ൵ֲ ЍႤߞྍ‫ڍ‬Ȃ҄‫؛‬໪‫ؼ‬ຠȂփ৫ॻՐщᓵ᝜ᚚឮᓴȂ௟ྻ ȶሞܺȷȄ

፡ࢥࡾॷ෫൲၉Ρρ଒Ψࠅ‫ࢸٳ‬ ੲᑂ 20 џ๴ࠑߞȶབྷᚳ‫ڲ‬щ஡නႈϠЀᎠࣤȷຕ‫ލ‬Ȃ শสપ஡නႈϠЀߞϠ‫ࣹ׮‬ஜႤಯ୼Ⴟ 31.51 ေग़ЮȂ໹ ჅᑫЂ‫ڲ׀‬۶ྲҐ‫ࣷڲݺܧ܂‬঵֜Ȅȶབྷᚳ‫ڲ‬щ஡නႈϠ ЀᎠࣤȷӤҺᆬฑ঑യ་֖ȂԴ‫ ࣷڲ‬8 ৎѹঋҾඞаȂണ யӀ‫ࣹ׮‬ஜႤಯৃ۶ࢷ෬ኊৃ൵୼ߞ 10ʦ නႈϠЀȂዴ ӫ໹Ⴥ 4400 ֜ЮȄ୵শสҳȂᎠࣤ๴಩‫ۦ‬ണԳ஡නႈϠ ЀϠ‫ࣹ׮‬ஜႤಯవԴࡈව֜ߞ‫ڶ‬ըऎȈᑫЂ‫ ڲ׀‬Ȟ29.62 ေग़ЮȟȃྲҐ‫ ܂‬Ȟ29.37 ေग़ЮȟȃК஼аԳȞ15.92 ေग़Юȟ۶К஼ሂᣉ Ȟ15.69 ေग़ЮȟȄ ᎠࣤᢖӯȂ59ʦ аԳ۶শสනႈϠЀ‫׮‬࿤൯Դӏ‫ڽ‬6 ৎ ѡаȂ‫ظ‬ႤϷЂКົ஡۶‫ߞڲࡑތ‬௄ࠛ۶ߵೈȄթҳȂশ สනႈϠЀߞࣹஜႤಯգ 22ʦ ‫ݺݸظ‬ҳབྷфՅภȂэ‫ێ‬ ѽϠӔᅋऎѹȄ໹ჅϘҗ Ȟ53ʦȟশสනႈϠЀࢺգϠӔ ᅋՅภȂ‫ڭ‬գġ 45ʦġ නႈϠЀ࿤൯ԴϭҗՐኧࢺϠӔᅋՅ ภȄ བྷᚳ‫ڲ‬щ஡୑නᇒನ྽ச஡ாѹᇒ‫ق‬ᔅᅷࠑӯȂᘵ๒ࠕ งҾඞޯஜЙ‫ܠ‬Ȃ၃ᕻࡈ฀Йत‫ށ‬੬Ȃ֭‫ࣷڲ‬၃ᕻߞኧࠜ ጕϧࡒЪ๒௻ࡏȄশสනႈϠЀា᠈ऻՀϠӔᅋ‫ظ‬ႤȂ‫ڭ‬ ࿤൯ኧҐϠӔᅋՅภȂ҄ϠϩжᄁህȂԯթϠӔᅋ‫ظ‬Ⴄߞ ቮِཕ௟ᔌНҐ௻Ȅ թ༵Ꭰࣤ‫ ݺ‬2011 Ր 3 ѡ֌ 5 ѡง༡ȂԴК஼аԳȃሂ ᣉȃশสѽфᑫЂ‫ڲ׀‬ȃԞ࢘ȃԞ࢘Һ֘‫ڲ‬ȃ୺‫ڲ֘ڽ‬۶ ྲҐ‫܂‬་֖Ȃᅆᄊऎ 4408 ֜Ӏ‫ࣹ׮‬ஜႤಯৃ۶ࢷ෬ኊৃ ൵୼ȃՐ៬Ь‫ ݺ‬18 ֌ 65 ࿐ߞනႈϠЀȄ


Viva ᨃ‫܃‬ኔ෼ኄუ Viva College Brisbane

Viva_College

sharon_viva@hotmail.com

2011 ᚌ༡

IELTS Superstar ᖂ‫س‬

Viva ංտᓰ࿓

ഏᎾᖂ‫س‬։಻෷

˜˘˟˧˦ ‫ە‬ᇢᄷໂᓰ࿓ʳ ʻֲၴࡉ࡙ၴʼʳ˖˥˜˖ˢ˦ʳ˖̂˷˸ʳ˃ˉ˄˃ˇˌˠ

ࠡ‫ה‬ᚌ༡:

x 11 +1 ֲၴ૎֮ᓰ࿓ᚌ༡ - A$ 240/ၜ* x ඡၴ૎֮ᓰ࿓ᚌ༡ – A$ 165/ၜ* *යٙૻࠫ

Viva College Australia Level 2, Queen Adelaide Building 90-112 Queen Street Mall Brisbane, QLD 4000

x

x x x x x

‫ڼ‬ᓰ࿓࠰‫ܗ‬ᄷໂ‫ڇ‬ᖾ੊༉ᦰՕᖂऱᖂ‫س‬ᛧ൓ԵᖂࢬᏁऱ ˜˘˟˧˦ ‫ګ‬ᜎΠʳ ‫֗א‬უ૞ሒࠩฤ‫ٽ‬ᖾ੊ฝ‫ࢬا‬Ꮑऱ૎֮࿓ ৫‫ع‬ᓮृˎ ‫ீء‬ኙ࠰‫ܗ‬ᖂ‫س‬ሒࠩ‫ה‬ଚ෻უऱ ˜˘˟˧˦ ‫ګ‬ᜎৰ‫ڶ‬ᆖ᧭ʿʳ ࢬ‫א‬ᖂ‫ەس‬ᇢ‫פګ‬෷ઌᅝ೏ˎ ᓰ࿓փ୲‫ץ‬ਔ‫ە‬ᠲ։࣫ʿʳ ‫ە‬ᇢᏁ‫ޣ‬ʿʳ ˜˘˟˧˦ ᑓᚵ‫ࡉە‬ᚨ‫ە‬ ‫ˎ؏ݾ‬ ᓰ࿓‫׌‬ଥઝ‫ە ˦˧˟˘˜ ސ׌ؾ‬ᇢᇙऱᦫʿʳᎅʿʳᦰʿʳࡉᐊຝٝˎ ၲᓰֲཚ: ‫ޢ‬ၜԫˎ Եᖂྒྷ᧭ˍʳ‫ޢ‬ၜԿʿʳՀ֑ ˆ រᄷழၲࡨʳʻᓮ༼‫ڰ‬ቃપʼΖ ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

Tel: +61 7 3012 8269 Fax: +61 7 3012 8268 E-mail: schan@vivacollege.com Website: www.vivacollege.com

www.qcn.net.au!!! 269ȁ 23.09.2011

!!p.21


p.22!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

269ȁ 23.09.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 269ȁ 23.09.2011

!!p.23


୽ሬ

ཱིᆸ

Դ๳൙ഺ‫ی‬ৎԳўНࢢȂትলჰ঍ྻจ‫ڴތ‬ѽ‫ތߞތ‬ ҔԳ஡ࡈ་Ȃ‫ݙ‬၃Н഍हࠫ௟Ғࣁ࿑ྫߞᇊਫ೐Ϙ੮ც ૭Ȅ

ġġġ

ྲᇷ༰ᄥᅮϭߞȮѵधྲᇷඡȯȂЫՐϣѡԴгಿߞ Ϙѯ୅ԂᗏКᝯൕȄ

ߨ࿗ғԒ‫ܛ‬ᇯ ցШ‫ٳ‬Ɇႆ෮‫ۏ‬ɇ࣏୲Ιӫ‫᠌ࢇݲ‬ ᑂॻ஼ዃያгҦ 21 џඡᐱȂࠧࣷᗑဖຕ‫ف‬Ϟаൊߞ ዴ۹୅ᎢȂӒՑ‫ݚ‬ሮ‫׀‬ѧ‫ڲ‬ġ “ԑ஼Ⴥอ܎৶ྻ” ( ᚎᇍ “Ⴥอ܎” ) ऎႍ஼றϘԪ‫ܹࣆޱ‬Ȅ ࠧဖԴ࣏‫ݚ׎‬ሮ‫׀‬ѧ‫ڲ‬ġ “ԑ஼Ⴥอ܎৶ྻ” ߞயᛟϯ գһЂж‫ޡ‬ȂԯऎࠧဖаϘ‫ڱ‬՘৶஼ሃҙ೛ໄᝯ࠼௜ зȄ 20 џȂᗑԪ஼Դ૸ॗᗁൊѹࢺҡ༟‫׀‬ѧ‫ڲ‬யᛟ୼ૺ ‫៉ྻ־‬ȂԒ஥‫׀‬ѧ‫ڲ‬ᐼࢢჅอ۶দ࢙Ђ঍Ȃϵዾራ຾‫׀‬ ѧ‫ڲ‬দ࢙་຀ుஜȄ ‫׀‬ѧ‫ڲ‬ԑ஼Ⴥอ܎৶ྻѹਯႥ‫׀‬ஙфே܎ྻѹਯႥҿ ႆஙತᄥҍਯྻ៉Ȃഺ࣏‫׀‬ѧ‫ڲ‬ჅอࣆܹԴᗑԪ஼ணҐ ߞ঵ըѹঋྻ៉Ȅညчҍਯ‫׀‬ѧ‫ڲ‬யᛟྻ៉‫ڭ‬๴‫ߞڏ‬ᘘ Ғࣁग़஼ᗁ೚ླྀѐ୺ȃ‫ޱ‬஼ᗁ೚ᚠॊኅຈ 20 ᏶֜஼ਛ Ю঵۶ࣆܹ঵ၝȂѽфॻ஼ҳӹЂ֊ࢃ྆‫ܒ‬Ȇག੾ȃК ஼ҳࠜ࿅ጒ⼥ȃ዇஼ҳࠜম෻પমஙຈ 30 ᏶ৎ஼ਛߞ ൊࠜ҃ࠑȂᘘգϘ‫ڱ‬஼ቫೡᚐфԳ஡ೡᚐߞ҃ࠑȄ ϯ༉УȂ೐ 66 ‫ܨ‬ᗑԪ஼Ђྻᗝ֖ԑᢜྻ៉ȂࠑٙԢ ྍ‫׀‬ѧ‫“ڲ‬ԑ஼Ⴥอ܎৶ྻ”՘ऎ‫׀‬ѧ‫ڲ‬ԴᗑԪ஼ߞԪ‫ޱ‬ ҃ࠑȄ

ཱིᆸ໱ღ஠፫ᓻႄ৛τҡড়឴!398!࿲ ྲᇷ༰ᄥ௟Ꭺᔺ 200 ေॻᛅຜც႖ᏎᢄᡘߞჃਚॻ ஼ЃӠߞਛ៳ȂᔵԺֹৎϠϵ௟੕ҍ 100 ေॻᛅຜྎ ຠᄥᢜȂ֯ऎᎪᔺߞϘൊжȄ ᔵԺֹྲᇷ༰ᄥᅮϭߞॻ஼ඡ྽ЄгҦྲᇷ஼ቫߞ๴ ‫ڏ‬Ϡ༉ϘᝋᅁȂႍгҦġ “ሃႽஙߞਛϠ୫ᅆᎪᔺ‫៉۝‬ਣ ༟ϞԐ་ߞ᎘ֿ”ȄгҦߞᗏ‫ށ‬ᘘሲȂᛕўӫࡈ‫ܥ‬ӏႿ ՘൵ೣ‫ܠ۝‬Ȃ‫ࠑڭ‬ӯౕؓକᐐ‫أ‬ຕ‫ف‬գᝯ᎘ֿȄ

ႍඡജ෬ᠨȂҹ‫ݙ‬ၑ᎛ߞ‫ټ‬ਛ஍ణԴ 2002 ՐȂϘԩ 13 ࿐ߞЃຆռആ·ႽஙҵᚸࢢȂᢄᡘՁߞјᑟ઻‫ڏ‬Ȅб ৎѡࢢȂႽஙߞࢎᢜԴϘਲ਼ฑ‫ޒ‬ႆജ๴಩Ȅ

ሶॳ!Ɇࣄպɇ!᠛Рȁ ӪѠࡐ!130!࿲Ρ౵ඹ ትলġ“ःֹ” 20 џ‫י‬ᡚџӎȂऎԩҟ࢏௲‫ٳڽ‬লዷࠥ ۶ϿӮࣹȂည؊۲ᣰ‫ۦ‬ትলࢃ଎Գ஡ߞ 130 ေϠᇦࢧ ಴෸Ȅ ःֹ ȞRokeȟ ትলКѕߞ൵୼লϧऎ੡ി 144 г ‫ڧ‬Ȅџӎઈ໪၌ࢽҍȂःֹҞକྻԴЫчϢᄩџӎК ൊȂత຾Ԩ‫ތ‬Ҕൊయ་Ȃ‫ڭ‬ҞକԨᇊਫ੮ც૭ߞўԨ੔ ་Ȅ ઈ໪၌Ϙԩ‫ܡ‬৶Դ഼Ⴥც໛ዃያߞୃ߰ྻϯሲȈ“Ղ ‫ލ‬ःֹ࠲ࢺ‫ێ‬ೊஜി࢘ȂҹҞକྻԴ࣐งϬ๳൙……Ӥ ‫ݺ‬ትল௟௲‫ڽ‬ሹࠥȃ௻ল۶һ઎Ȃ‫ا‬ে۲۲Ӕಿళۤ൵ ୼࢘ߞ់ఖȄ” Դԩҟ࢏ȂညԳࣆܹᑉѕ୼ᆚߞޫѪྻٙඟȂ20 џ Ԩ 110 ေϠ๴ҍ់‫ט‬Ȃ۲ᣰҁেᇦࢧᅣᛓȄ ᑂᖢႋȂᒕѪЏ၃ᆣϢԩҟ࢏ߞԳᠠ‫ڀ‬೚۶Գϭ഼ ႽȂ֖ϠԴಎф፰ሏߞᒕѪКᗞ᝱Գَ֖ȂϘ‫׀ࡋڱ‬ӡ ઐ‫ڨ‬༤৶෩‫ߞڻ‬ᑛөຐЖକೊஜȄԩҟ࢏ҾࣆܹЏঋِ ֋ᎎ༤ँҍϠ৶‫ాࣀׄ۝‬۶Ⴛᓮ‫ۦ‬዆ᠩߞ‫٭‬ӔȄ џӎ‫ݸ‬୙‫ྻ۝‬ඡᐱȂԑ஼Ԓգ 132 ေϠతᖔ಴෸់ ඡȂ֭Ӥ‫ݺ‬ഺЙ࣏௻ۘ‫ߞݑ‬ᅣᛓ‫҄ۻ‬ȂԯթЙ౻྾ྻգ ԺьϠࢷ࿰ည؊ߞ់‫ט‬ᅣᛓȄ ੡‫ڰ‬഼ୈߤඡᐱȂџӎКൊߞ؎ࠞᒩգ֌ь‫ی‬Ϡϭၢ Й‫ށ‬ȂҁেҞକ࣏ജዷᆚߞޫѪٞ‫ߞڕ‬Ȅ ઈ໪၌ࢽҍȂԴџӎ੡༡ 20 џϭо 4 ੡Ȃःֹትল ‫ݙ‬഍ߞ֜၉࣏ࡑൊ൩‫ۊ‬ਫߞᇌЄਫ ȞTanegashimaȟ ‫ ࡑތ‬200 г‫ڧ‬Ȅ

p.24!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

269ȁ 23.09.2011

ઈ໪၌‫ܡ‬৶ࠑӯȂతϭ‫ڽ‬Ȃःֹჰ঍ྻԴijĴџϭоԨ ൵ҔൊߞҔઔႽయೊȄ ႍ‫ܡ‬৶ሲȈ“Ȟःֹߞȟলཕྻ໸‫ڽ‬໸ಠȂԴჅҝߞ ᝷֬ఐ޶КȂ‫ا‬েฅ‫ڍ‬Ⴥ௻ল۶һ઎ॎ๒‫ڽ‬ᡚȄџӎҔ ൊߞফࠥ༓௟ྻኧҐȂ‫ا‬ে۲ᣰӔಿф՝ళۤჰ‫ڨ‬న ࣉȄ” ઈ໪၌់‫ט‬ȂџӎЫч௟ҍ಩ЂবᒕফࠥȂൊжԳ஡ ϘЈ੡ߞফࠥ༓Ҟକ୼Ⴟ 50 ౮ռȄ

ζߞ‫׋‬༖ඁߖѶ௡! ‫ݡ‬၆ፐएϐഅԙՍЍ!67!Ρԫι ൵ࠕϬчѽ‫ڽ‬Ȃϵࠝ஼аԺਲ਼ࡱҾാ᠈᜕๴ϞЂഢጀ ߞхࣆܹӯࢃȂӯࢃ߰ԺըሃࣆܹՉԑൊ༤๴Ӡዷϧᎏ ॎȂᐱ७֌ь 56 ϠժϸȂዴպϠ‫ۦ‬ཋȄ ం 18 ၳ༟‫ܕ‬Ȃϵࠝ؊ཕᢼ๒෋мȂᔌ຾Ђഢጀߞ хࣆܹӯࢃ་Ϣۖ೐ϬчȂժϸϠዴЏ၃ϯпۖϞ 56 ϠȂժ߰КҒࣁ௎Ѓȃ‫ۊ‬ຆ۶ୃ߰ȂҩҳᘘգዴպϠ‫ۦ‬ ཋȄ ୃ߰ᖢႋۖȂం 19 ၳ౎༡୓ȂԴ঵ൌْ‫ࡱڤ‬а࠮Ϙ ߡҞѽᡘۖ௜༰ߞᑟᝯᆀ۶औᕝᗏȂՉԑ؊ཕЏతࠕҵ ఠߐᅗȄ20 ၳညчȂ‫ݺ֋ڽ‬хᅆँўবߞઐਿሲȂх ࣆܹӯࢃ߰ߞᏸ೛ᖉԳᏎۖġ 3 ‫ޚ‬ѫፏዅߞ‫ؽ‬ᕝȂညඞ ൄ՘ 2 ϠժϸȂ10 Ϡ‫ۦ‬ཋȄሃթԢ੡Ȃϵࠝࣆܹўব ࡋࢆᇍхᅆँ‫ޠ‬ႅᡚᕝϞ֜‫ߞڤْݺ‬Ԓ۶஼ᛁ୰Ȃည੡ ᛁ୰аգዴպԩઽϠ۶ᛁ᠕Ϡ৶ȂᑂϵࠝаࣆൊϘ֜‫ܡ‬ ৶൅ᠨሲȂхᅆँ‫ޠ‬ႅஜӡϞѫፏຌຈЂ౭ཋ‫ޠݑ‬ᐡȂ ҩϘ֜ࣆܹ୼ૺ‫ܡ‬৶ࡋࢽҍ‫ޠ‬ႅᎏॎߞᅌࢢགј࣏ሃ௄ Գೡᚐգᝯᗑߞ࿂ᇑ‫ޠ‬ႅཕϧȂЙჅȂхᅆँࡒࢽയ࣏ ࣆܹўবԴᅌࢢᑆఠዷϧȄ ϵࠝࢺ᠈ߞ‫ޠ‬ႅᎏॎӫࡈЏє୓Ϟ஼ቫߤྻߞዃ޾ᝯ ަȂᗑԪ஼૪੩ࠜጝ௄ћ഼Ⴥ๴‫ڏ‬Ϡ๴ࠑᗏ‫ށ‬Ȃ۲ᣰԧ ў࠲ࢺֹۘȂ‫ౕؓڭ‬ϵࠝည؊࠲᠕ӀӔȄৃఀϘ෩ߞ ࣏Ȃᆖ઻ԴْનԳࠠ‫ֱݛ‬ӏᙩߞᗁ೚ᚠ‫׀‬ሿԴ 19 ၳည чሃْપ஼ѳࠠϪ‫ݛن‬බϵࠝ؊ཕᗝ֖Ϟྻ᎘Ȃഺ࣏ᚠ ‫׀‬ሿ֋ 6 ѡࠐْۖપᖚཋНࢢ঵ըԢْપ஼ѳྻবȂࠠ ៉಑ 26 ॲ!....


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 269ȁ 23.09.2011

!!p.25


௥಑ 24 ॲ!....

Ϫ‫ݛن‬Դྻ᎘К௻ᎠȂْપњ෯ၧࠝऎ࠲ࢺ஼ਛ೚Ϙ۶ ᜦ‫ߞ֯ݙܠ‬ԧᇌ‫ׅ‬ϧȄ

ӟ࡙‫ݍ‬ѕ!6.9!஼Ꭺ!ՍЍ!63!ԫ ‫ܡ‬৶ࠑӯȂIJĹџࠬᡚԞ࢘‫ތ‬ҔൊᔁࠛषሃҺ޿ᆬ‫ތ‬ൊ Н༡᝝धԳ஡ߞᵕѩഢጀķįĺ௻ᏩȂЏൄ՘֌ьķĴϠᒮ ᝱ȂധԺ‫٭‬஡‫ڭ‬ԯ௻Ꮹє๴Ћ௪փ७ᅆҳӹ഼ф഼ࠫК ᙝȄ‫ܡ‬৶ሲȂᅁቫᒮ᝱ϠዴҞକា᠈ኧҐȄġ Ԟ࢘аࣆൊࠜ‫ࠑࡣڙ‬ӯȂ௻ᏩԴԞ࢘ᔁࠛष֌ьൄ՘ ĴĶϠժϸȂ࢙ᒝߏ৆ིሃЋ௪‫ڭ‬ԴࣳᏐႍषߞ‫ێ‬ҁԳ஡ ᄳ‫ڕ‬IJĴ౧Ϡ‫ۻ‬Ȅ់ўሃКԒྲົߤࢽҍȂ֘᚟ࡑൊԳ ஡գĸϠᒮ᝱ȂҺ޿ᆬॻ஼Ђ‫ڹ‬ᔡϘႽҳᖒԴ௻ᏩК৆ ིȂЙҼᕅժԒᛨᑟ‫ژ‬၃ჅߞϘᅆҺ޿ᆬѭЃфҩϘԩ ༟‫ٷژ‬ЄȂҺ޿ᆬԒգĹϠඉӠȄġ ᏩҴѽ֘IJıııԺг‫ྲߞڧ‬዇‫ڧ‬ȃѽ‫ܜߞތ‬Ґ‫ݛ‬ሃඈ୺ ‫ݛ‬༮Ћ஡ߞЙМ‫׮‬Ҟྏ‫ۦ‬௻ᏩࢃϧȄġ Ӥ‫ݺ‬ധԺ‫٭‬஡ᅆҳാປКᙝ‫ڭ‬ҍ಩ሹЂࠥȂIJĺџಎϢ ୼ઔ‫٭ݥ‬஡ా෯ߞԞ࢘ൊ༤۶ా᝱Ϡ৶Ӆ༷ന‫އֹޱ‬দ দ‫᝱ק‬Ȃӫࡈዶ੡‫ݺࠡۦ‬ᔁࠛषषྻВ՛ҾߞறϘᗑҳ гႮȂ൵‫أ‬ҞକijıџЖକ་Ϣ‫٭‬஡Ȃࡓদߞ༳ኸϵᐱ७ ߡпᑟ๑‫ޱ‬঳݀‫٭‬஡ߩКໞ֤‫٭‬ఐȄġ

‫؃‬ӎ᝺ȈϚᒠ๼ᇭ҆ࡣਅೃЅ ྲҐ‫ࡈ܂‬аቦႤࣆ‫ق‬ԍឹ 16 џࠑӯȂӓሬ࣏ᢰϠୠ ӎ࿖࿚ߞሬ‫ڏ‬ȂЙᓟົሬȞКћȟ߰ȂџࢢϘ‫ܠ‬ȶࢢ੄ ംфȷȄҁᘘࠑӯȂᏒЈӀ࣏ҁթӠ‫ڍ‬Ⴥҍ֒ߞϠߏȄ ྲҐ‫܂‬ᗑԪ՝ඡඡᐱȂ‫ق‬ԍឹ 16 џᡌ࢘ 88 ࿐Ђ ᄯȂညчԴȶ‫ق‬ԍឹȈྲҐ‫܂‬ᓥѽӠՅߞ๼ႽನȷϘ੩ ߞКћߍ঵๴ྻϯȂѽКћሃᡝ߰ж‫ڳ‬ሬћᐯ೫ߞȶ๼ ႽನȷȄ ‫ق‬ԍឹࢽҍȂົሬ࣏ҁߞ೐ġ 3 ሬ‫ڏ‬ȂӤ‫ݺ‬ҁంЈӏ କٔઓԴົሬߞᖖᄩКȂ‫ݙ‬ѽົሬሲߞЙՂॻሬф୺‫ڽ‬ ሬࣹ‫׀‬Ȃ֭၃ჅЙь੡༡ߞᐯ೫ȂҁЫчఀѽӡົሬᆊ ᗾȄ‫ق‬ԍឹᗝ֋Ўġ 3 ৎࢅЄऎ‫ࢽڼ‬ҍȂҁেంЈԴົ ሬᐯ੭త‫ ۦ‬10 Ր֌ 12 Րߞి‫ڈ‬Ȃ‫ڹ׈‬Ѝ֯ሬ‫ॻ࣏ڏ‬ ሬȂ೛ᅁߞ௄ᚂ‫ڹ‬ҁে࢝‫أ‬କ௉‫ڹ‬ӡົሬȄ

‫ق‬ԍឹ௻ᎠȂգӅঋᢰࢅЄ֋Ӂᐯ೫ົћሃॻћᛕ ሬȂȶঋԴྲҐ‫܂‬ӠՅȂٟգॻሬྻ࢝‫ॴڙ‬Ȃٟգົሬ ࡋϘ‫੄ࢢྻܠ‬ംфȄഺ‫ڭ‬Й࣏ԯऎК஼௦୓Ȃփ࣏ԯऎ ְӅ༷ᖢႋ֋ЎߞੲȷȄ ഺϵ࣏‫ق‬ԍឹ๺๺ 2 ۹а೐ 3 ը෩ҍᅆሬћᐯ೫ߞ ऻ‫ޱ‬ȄҁџࡈሃࡑࣶನЍЂᐯᐯӠᅆ႖੡ࢽҍȂྲҐ‫܂‬ ࣆܹညՐۘ঎ᛕሬࣆຉ੡ȂЂ൙Ъӏ௦୓ȇிࢺӓሬࣆ ຉ࣏ऎϞᢰϠেୠӎ࿖࿚Ȃ಩ԴЂ൙௦୓Ҫ࣏ȶᛝҳߞ ጨᔽȷȄ ‫ق‬ԍឹ൵ࠕᘘ᎘ۖҁ൵‫ߞއۂ‬ᑢҫϠߏȂҁሲȂᏒЈ Ӏ෇ҍࢢȂ՜ࣂК஼ћভຕ‫ߞࢢف‬ร؊ȂႻӡৎϠ዆ᠩ ϧ‫ڹ‬Ђ൙ᚙ‫ڗ‬Ȃ࣏ҁৎϠթӠ‫ڍݙ‬൵ҍ֒ߞϠߏȄ ҁϫࠑӯȂҁ൵‫ێߞއۂ‬ҁᑢҫϠߏȂᘘҒࣁࣆ޼ј ຦୼໹ߞ‫ޱ‬஼ࡈᗁ೚ᕛ୼ጄȂሃॻ஼ࡈ঵ह࠘ԠᆬȄ

Б୚඼‫ۄ‬ҧ፜Σᖒ!Ճᡛ୽ሬ‫ོޥ‬ ѐங෻‫܃‬௟ԨᗑԪ஼Չԑನ‫ྻڰ‬෩ҍӦ᎛՘ऎᗑԪ஼ ӒՑྻ৶஼Ȅ዇஼ණᢜࢽҍȂഺ༵ᗝஜւᢚ஼ቫߤྻȂ ग़஼ߞ഍ᄩэ‫ێ‬ᕌ؉Ȃ዇ȃ‫ޱ‬ຈገࣷЂ஼ϵԴඵِϘ७ ӲඞȄ ȶ዇஼Нᗏȷ ȞDeutsche Welleȟ ඡᐱȂѐங෻‫܃‬ ֋޼ࣆܹѹਯࠠѐ෻ ȞMahmoud Abbasȟ ࠑӯȂ௟‫ݺ‬ 23 џԨՉನྻ෩ҍӦ᎛ȂౕؓᗑԪ஼‫ݚ‬ሮѽ 1967 Րѽ ࡈߞᜟधऎӎȃ࢙ൌ‫ތݺ‬ॠႮዩֽߞѐங෻‫܃‬Ȅ ඡᐱࢽҍȂᅆ‫ݺ‬ѐங෻‫ߞ܃‬Ӧ᎛ȂՉನྻߞ5ৎ௱ԇ ನ‫ڰ‬஼ӲඞЙԢȄ࠻ᜲ෻۶К஼Џг༟ࠑӯњ෯Ȃग़஼ Ӓඵِॻ஼ሃҹ૭ԴԢዹхᅆߞӲඞȂ‫ޱ‬஼ࡋЪԴᣍ ౕȂౕؓକሃ዇஼ԒԢ‫ر‬ҍ‫۝؁‬ў੯Ȅ ዇஼࣏ѐங෻‫܃‬ϠԴઔҳߞЂӎᖉȄࣹϸԴҳߞѐங ෻‫܃‬Ϡ֤঍ӫࡈգ 15 ေϠ֝Դ዇஼Ȃ཈ࣦ‫ޒ‬Գ஡බգ ࠕ 3 ေϠȄ ѐங෻‫ܹࣆ޼֋܃‬ᏸ዇҃ࠑਆໄ ȞSalah AbdelShafiȟ ࢽҍȂԨᗑԪ஼෩ҍϢྻӦ᎛Ȃѧ୓ 1967 Րѽ֒ԕᗁನ‫ݛ‬ሼ ȞYitzhak Rabinȟ ሃѐங෻‫܃‬ ႋ‫ݸ‬ೡᚐѹਯࠠ‫ޱݛ‬પ ȞYasser Arafatȟ ௜᎘Ⴟ՘ߞ ླྀ෻൙‫៉۝‬ᘘঋদঋȄ

ҁࢽҍȂླྀ෻൙‫៉۝‬Ҫ෩ҍ࢙ӲϘৎգন࢘ߞ֋޼ࣆ ܹȂփϢᗑӦ᎛ࡋ࣏Ϙ༵‫َࢠޱ‬ᢼȂঋِ஼ቫߤྻ‫ݚ‬ሮ ѐங෻‫࣏܃‬ѹᡋ஼ਛȄ ਆໄԴ዇஼ߞЍ֯ѹঋ࣏࿰ᠪ 1948 Րѽ‫ࣹڽ‬ϸԴ ҳȃ൙᠈ജՉ၉Դ዇஼ߞѐங෻‫᝱܃‬ӔȄҁࢽҍȂധԺ ᝱Ӕൌౕؓକ԰ᙩࣇ‫ڧ‬Ȅ ᘵ๒ᗑԪ஼ӏӅକᕒׄ᝱Ӕ԰ᙩࣇ‫ڧ‬Ȃ‫֝ܧ‬Դ዇஼ߞ ѐங෻‫܃‬ϠԨȶ዇஼НᗏȷࠑӯȂҁেሮऎՂ‫ލ‬ѐங෻ ‫܃‬କജᗑԪ஼తૼ՘ऎྻ৶஼Ȃ஼ቫߤྻබգയԇᕒׄ ࣹϸԴઔҳߞѐங෻‫܃‬ϠȄ ਆໄᅆ‫ݺ‬ഺৎயᛟබٟգ‫ڤ‬ኃጄᣍȄҁࢽҍȂ‫ڹ׈‬՘ ऎᗑԪ஼ྻ৶஼Ȃѐங෻‫܃‬ঋ֖‫ڹ‬ѹᡋȂᘘ࣏ঋሃѽ֒ ԕ‫۝‬஥Ȅ ग़஼ข਱ȶҳӹᝯ࠼‫ྻ۝‬ȷ ȞCouncil on ForeignRelationsȟ ߞᐯ߰֓ҿ᠋ ȞElliott Abramsȟ ϵࠑӯहԢߞऻ‫ޱ‬ȄҁԴత‫ ۦ‬ȶ዇஼Нᗏȷണய੡ࢽ ҍȂறգ൅Ⴥѽ֒ԕϠሃѐங‫܃‬Ϡ᎘ֿȂЖҞକᅁ಩ѐ ங෻‫܃‬ሃѽ֒ԕԒՅߞȶ‫ی‬஼ў੯ȷȄ

ᒊӕԤցԤᄒ!ѕྃၥྛ‫ތ‬ჴᏽ ЫՐਆчҔԔࣶᓉм൵ԎȂᚬሏবᒕӇ૔ᑢҫྲֲȂ ӏ‫ڽ‬Ӡᅗᖖᄩ௟বᗜ๑‫ྐޱ‬ᄊߞᇌᇌ‫᝱٭‬Ȅ֭ϵԯҔԔ ࣶᓉԔȂ‫ڹ‬Ҕ࿂ଝႽҞౕ༟഼Ȃ෩пገग़ȃገ‫ڲ‬ଝ።ߞ ࠮‫ݑ׀‬Ȅֱ֘‫ڲ׀‬ȃҐੋЂ࿂ԳȃҔገᚳනߞឩಯȃӮ ޵Ⴄ࿚௟՘ऎϠ᝷ྲߞ༟๴஡Ȅ ᑂఉȂ2008 Ր೐Ϙըᘹ஼஥೺၃Ⴥ૔Ԕ೺ᕒׄଝ֖ ‫ތ‬ҔଝႽȂంᆔࡱు຀၃ჅҔ࿂ۖገࣷȂଝ຀ᖺ๺‫ی‬ৎ ᚃࢵȂ໼ᛓϵᖺ๺Հවϼг‫ڧ‬Ȃ௲‫࢝ڽ‬Ђߞ࠮‫ݑ׀‬Ȅ ᑂ௞ਛయเȂҔ࿂ଝႽ࣏ӏ‫ڽ‬஥྽ȃক‫ڰ‬ȃႤ࿚๴ਣ ߞԑྲ഍ЃԳȄֱ֘‫ڲ׀‬ȃҐੋЂ࿂஡ȃҔገ᚟գᚳන Ⴄ࿚ȄჅҝԯԔൠᚬሏ๑‫ޱ‬༟๴Ȃᔌ຾ઈ৏ྷмȂ௟՘ ऎྲߞϠ᝷༟๴஡Ȅԯऎ༟๴՘ӎहᅆႵֲȂग़஼ȃែ ᗑȃҐੋЂൌߋह༟ਣहᝯߞഢ๪Ȅ Ҕ࿂ϵྻᢏ՘ӏ‫ڽ‬Ϡ᝷ᏏఁНԳȄጤ௲Գ஡௟ᢏఀࠧ௱ ߆ጤȂϠেϵ௟༟‫୼݀ܕ‬፛࢘ߞԳўᏏఁȄჅҝ୼፛࢘ԯ ऎщֽȂЙᏋԪϠ᝷‫֝ܧ‬Ȃӏ‫ྻڽ‬ᢏఀ࿢۶ȂҐϯգᚳන ߞឩಯȃѪႤ࿚ຈ‫׀‬Ժԯ૵Ȃ‫כ‬єϠ᝷݀Ҕ࿂༟๴Ȅ

Queen!֮ተ Pillowtop!ԕဪ!

Queen! Pillowtop!ԕဪ!

Queen!6!ઠట྄ᇄᖉ 4

9

179 Queen!6!ઠట྄ᇄᖉ Pillowtop!ੂጷഛԕဪ

3

QCN-26402

p.26!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

269ȁ 23.09.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 269ȁ 23.09.2011

!!p.27


p.28!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

269ȁ 23.09.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 269ȁ 23.09.2011

!!p.29


p.30!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

269ȁ 23.09.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 269ȁ 23.09.2011

!!p.31


p.32!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

269ȁ 23.09.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 269ȁ 23.09.2011

!!p.33


छ୽୽༆ΰ३‫ޟ‬ඪଽġȞΙȟ ԴЫՐߞϣѡϘၳ՝ϯȂग़஼ᗁ೚ླྀѐ୺ࠑӯȈग़஼‫ی‬Ђ ࣆ៨Ӕѹ៨ѽфԒ۶៨ߞታഞѽබ஼ਛࡇิ༟њф෩୼ཅச ϯনႿ՘Ϙ७ߞ‫៉۝‬ȄԴӏ‫ڽ‬ϩՐ௟ྻࡇิ༟њ୼Ⴟ 100 ኆ ग़ЮȂ֭֋๒ഺᇌࡇิߞ‫ݚ‬ᓚЙྻϘըჅே֖ȄՂ‫ิࡇލ‬༟ њߞࣆຉϘըჅே֖ߞ႖Ȃ௟ྻ‫ݳ‬ႭϞӫࡈЏ၃િ਴Йඝߞ ग़஼၃ᕻȄփग़஼൵ࠕৣৣգϘᙇՀઐਿȂՂ঵ըԴӦ᎛ҵ ྽ాᕻࠛϠዴফ֌ϬϩᙇϝေϠߞ੡৏ȂᅆѧЫՐұѡࠐѽ ‫ڽ‬Ȃ঵ըᔂఀьჅұϩေϠታۤాᕻࠛȄഺьь‫ؼ‬ຠߞዴᑂ ఐ޶НϭȂӎ‫ڽ‬ຜҾඞϘᙇՀߞౕؓ੡ȂႬ຾ҍឤߞ೐ϟ‫ܞ‬ ग़஼ GDP ዴՄൣ๒཈п 1.3%Ȃቈቈֲ‫ݺ‬ჰงߞ 1.8%Ȃग़஼ Ⴝ᜜෻ࢽዴԴઐਿгֶНࢢϘ࢘ϭༀ 120 ᙇȄփԢϘ੡༡џ Юᅆग़ࠛӺ‫ص‬ϯϞġ77.5 џЮᅆϘग़Юߞ୼ਪȄ ग़஼Դ෩୼ཅசϯনߞ൵ࢢনงНࡈԒ۶ѽфӔѹ‫ی‬៨ ࢝‫ށ‬ᢖԳՅԴ࿂Ђߞࣆຉж‫ޡ‬ȂփԴЙᙝߕ‫޼ࣆؘ‬Ⴜᕚߞ੡ ༡ԑѵधߞ஥धȃࣆܹȃѽфߵೈҾඞൌᔌ຾ҁেߞϘч៉ ۶ȂϘч୽ߋփ֬ѕఐϯၢЙ‫ܠ‬Ȅۖܺഺৎ෩୼ग़஼஼ཅϯ ন࣏ࢨዹϘৎទদߞயᛟ۸ȉ

ߞϘৎদঋ੡༡ȂՂ‫ލ‬ഺৎ஼ཅϯনЙକ෩୼ߞ႖Ȃग़஼ࣆ ܹࡋҞକЙକњѾࣆܹџ௱ߞ༟њȂ‫ڼ‬Ղ஼‫ڨ‬Ȃѽࡈ஼ཅߞ ‫׀‬ਿȂгச৶ߞᗟѪຈȄϘଠփ‫ڏ‬ҾඞϘԨൌྻཉԨहࠫग़ ஼஼ཅߞயᛟೣ‫ྻݺ‬ఀۖႋٙȂ࣏֭ႋٙߞў‫ޱ‬ЙҳѼԓৄ ྲཅփҝ౻ᘘѽࡈཅ༵ߞ‫׀‬ਿȂ‫د‬யᛟЙஃԳܼࠜϭҝȂய ᛟߞ൵௄ӎᘘٟգఀۖႋٙȄԯऎԴ‫ث‬ങϯփ‫ڏ‬Ȃग़஼ᅆ‫ێ‬ ஼ਛཅ༵ߞჁॗ‫ڭ‬Й࣏೐ϘըȂփ෩୼ϯনӺЙ࣏೐ϘըȂ ԴഺϘўবȂ࣏ቮঋԓ԰ౕѽ݀ߞᑢҫЖକ௉ϞႋۖܺഺϘ ը෩୼ϯনѽфग़஼Ⴡॗ࣏ۖܺࢨኃϘ԰‫ڰ‬Ȅ Դᑢҫϯग़஼ࣆܹჁॗ‫ڭ‬Й࣏ЦኃྲᇷȄୠ࿖೐ϟըѵध ЂᐼНࢢȂ44 ৎ஼ਛϞႋۖ೐ϟըѵधЂᐼ᜕๴‫ێ‬КϘৎ ൵ѹঋߞ১ԯ࣏໶‫ݽ‬ѽфറᅋЙӀᓊփൄ՘஼ਛሃ஼ਛН༡ ߞዝᕡҐነȂԴҐϯգࣆ޼ൎѕߞ೚޼߰փ᜕๴Ϙըѵ॔Ђ ‫ߞ᝱٭‬೐ϟըѵधЂᐼȄԴ 1944 Ր೐ϟըѵधЂᐼНࢢȂ 44 ৎ஼ਛԢ੡Դग़஼ߞҿჩჲฑ‫ޒ‬ႆ‫ܠ‬ϭϘৎ‫៉۝‬Ȃබ࣏‫ا‬ ে‫ݙ‬ᓜߞҿჩჲฑ‫ޒ‬ᢜ‫៉۝ڀ‬Ȅഺৎ‫៉۝‬൵ѹঋߞᝯᘣබ࣏ ঋԴԑѵध‫ر‬ҍϘৎЂਛൌକࠫԇߞᔼ൯റᅋȄփӤ‫ݺ‬೐ϟ

2011 Ր 8 ѡ 2 ၳ࣏ग़஼ߞ஼ཅЏ၃ԺჅ 14 ေኆ஼ਛϯন

p.34!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

269ȁ 23.09.2011

नოᓸ౩଒ོॎৱ (02) 9211 0228 www.simonwu.com.au ըѵधЂᐼገࣷȂџӎѽфК஼ຈԳൌജᐼߋ૔᛼ఀร૔Й ඝȂփग़஼ᘵ๒գЬϢ೐ϟըѵधЂᐼНКȂ࣏֭ᐼߋ‫ڭ‬ٟ գԴग़஼ӎϿ᜕๴Ȅхփग़஼ԴഺըѵधЂᐼНКȂӤ‫ݺ‬Ђ ༓ԳӠಯֻЍᐡߞᝯ࠼Ȃփൄ՘аൊߞઐ໱ᚳࡎȂփ‫د‬ग़஼ ߞ၃ᕻ෩୼ۖҝҩϘৎታாȄԴթ௻݃਴НϭȂग़஼Ϙ‫ޑ‬ᑾ ‫ٽ‬Ȃԧ஼ൌѽग़ࠛ՘ऎѹঋߞᔼ൯റᅋȄ֭Ӥ‫ܕݺ‬ೣЂਛൌ Й෷ᅆϘৎ஼ਛߞറᅋщჅ৅দȂۖࢢ‫ڽ‬ൌѽཀࠛऎѹᢜ֯ ०ࢢߞњࢺȄ‫ݙ‬ѽԴҿჩჲฑ‫ޒ‬ᢜ‫ڀ‬՘ӲНϭȂබ࣏ѽཀࠛ ऎѹᛟߞ‫ܠ۽‬བྷತ࣏۶ग़ࠛభიȂ෱ϘҮ႖‫ڽ‬ሲȂබ࣏ѽُ 35 ग़Юබକ௉෱ϘՉЀߞཀࠛȄփग़஼՘ऎԑѵधߞᔼ൯റ ᅋȂփԑѵधߞറᅋࡋѽग़ࠛభიփ֯঍ᇖў‫ޱ‬Ȅփग़஼ࡋ ‫ݚ‬ᑉՂ‫ލ‬գϠӡग़ЮԨग़஼ࣆܹ෩ۤཀࠛߞ႖Ȃग़஼௟ྻѽ ग़Ю 35 ЮҝӹѾϘՉЀߞཀࠛȄȞ࢞᠈...ȟ թћൢ៳‫ݺ‬Ϙଠ‫ߞݑ‬Ⴄਫ਼Ȃ‫ڭ‬Йକ҃ࠑԇ֣ߞ‫ظ‬Ⴄ‫ݕ‬ನ୑ ߞࢽᐱȄՂգྍஇԇ֣‫ظ‬Ⴄ‫ݕ‬ನ୑ўবߞٙ‫ܠ‬Ȃ᎛ԐԨఋߞ ໜҊನ୑௞ਛ‫ྻݕ‬঍ਰࣤ႙Ȃ‫ݕ‬ᗑປ१ᄜᔷನ୑‫ڰ‬ச‫ݙ‬Ȅ१ ᄜᔷನ୑‫ڰ‬ச‫࣏ݙ‬ġ Premium Wealth Management (AFSL No: 237498) ߞ՘৶НϘȄ


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 269ȁ 23.09.2011

!!p.35


p.36!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

269ȁ 23.09.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 269ȁ 23.09.2011

!!p.37


p.38!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

269ȁ 23.09.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 269ȁ 23.09.2011

!!p.39


p.40!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

269ȁ 23.09.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 269ȁ 23.09.2011

!!p.41


p.42!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

269ȁ 23.09.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 269ȁ 23.09.2011

!!p.43


p.44!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

269ȁ 23.09.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 269ȁ 23.09.2011

!!p.45


p.46!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

269ȁ 23.09.2011


p.47!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

269ȁ 23.09.2011


ឌଉ ༁ߜ੕۬!Ofsboh!ཎყࡻడ՗ք 19 џ౎ϯॗ 11:00ȂMortensen Road Ϙ༡‫أ‬ᔠܸߞ‫ٷ‬ᚚ৶ ӒԴ౻ጒ࢙ᒝߏߞҳൊ੡ȂϘԩ‫ٷ‬Є‫ࠕڕ‬Ȃᗏᇍ֋Ўࢺգ‫׀‬ ϥȄႍԩᚚ৶ୟ໿ۖࠢࠕϘ༡஥⳴ȂҁԴ‫ڰ‬ԆКٟգ‫ۦ‬ཋȄ փႍԩ‫ٷ‬Єࡋႏᄦ‫ڕ‬་៳‫ݺ‬ႍ‫أ‬ᔠܸߞϘൊ٠‫ژ‬Ȃ֭ӏକఀ ൃȂ๒ࢢ࠮ୟҝ๑ᚸȄҁ‫୼ڗ‬ॗ 185 ᶔռȂКຈ‫لڗ‬Ȃ्຾ ౺֒ҳਇ۶ག֒ࠜᓌȂᔝᕛดಧලȂᕛೀᝡȄ

Ipmmboe!Qbsl!Xftu!ࡻడքਰ 19 џϯоॗ 10:15ȂϘԩ‫ٷ‬Є‫ڕ‬་ Logan Road Ϙ༡໹ૺ ҾඞȂࠪҍϥЄȂࢃᕂ‫ܸٷ‬৶ȄҁۤఀϘຊ಩ࠛࢢᛓ༟Ȃ‫ڕ‬ ་Ϙൊഈჲ! (Holden) ᚡ֒᝛‫ژ‬Ȃ൵ࢢജऻ‫ ޻ڍ‬Logan Road Ԩࡑ༟‫ڕ‬ȄႣϠሻ֬щӀࣶਫӔȂՐॗ 25 ֌ 35 ࿐Ȃ‫୼ڗ‬ॗ 180 ᶔռȂ‫࡭ڗ‬йᇍȂᔝᕛಎ֒щ༧ලȂ्຾շ֒ਇ֗۶ಎ ֒๺ᓌȄ

Nppspplb!ࡻడքਰ 17 џ౎ϯॗ 9:50ȂϘԩ‫ٷ‬Є‫ڕ‬་ Beaudesert Road Ϙ༡‫أ‬

ϸ଄ႄΰᆧࡨ‫ٱ‬௑ ፜҈ “000” ᔠܸȂ๒ࢢ‫ۖڕ‬ᙢҭࢢবȂាփࠪҍϥЄȂԨ‫ܸٷ‬৶૶ۤࠛ ᓿȄႍԩ‫ٷ‬ЄۤఀϘຊ಩ࠛࢢᛓ༟Ȅ‫ܸٷ‬৶ٟգ‫ۦ‬ཋȄႍԩ ႣϠሻ֬১֝Ӕ‫ݕ‬ਫӔȂ‫ ୼ڗ‬180 ᶔռȂಎ֒ᔝ᐀Ȃ‫࡭ڗ‬ຕ ᅁȂᔝᕛག֒ලЄȂ्຾շ֒ਇ֗ȃག֒๺ᓌ۶Ө֒ᏭȄ

Lvsbcz!म‫ڼ‬Һ೽ཎѴ Ϙԩ‫ ݺ‬11 џȞ࣐งџȟϭоॗ 1:00 Դ Beenleigh Road Ϙ ‫ژܟ‬ᇋК‫ۦ‬ཋߞ 15 ࿐ьЃȂܼ֌18 џཋদЙ޼Ȅ‫ڰ‬๴੡Ȃ ϘᏃұᠭ‫ ޻ژ‬Beenleigh Road ֖ᏺȂዠۖϘੲცᣞ౛Ȃփ ႍьЃࡋӒԴϠ֖Ⴎϯَ֖Ȅ‫ژ‬ᇋ‫ޱ‬ᝋೡӒា᠈Ꭰࣤ‫ژ‬ᇋᇹ ԯȄԇ֣ϠЀՂ‫ލ‬Ҟѽ෩‫ڻ‬Ⴄਫ਼‫់ׄ۝‬ўᎠࣤߞ႖Ȃ᎛ዥ Ӈ 3364 3311 ሃ‫ژ‬ᇋ‫ޱ‬ᝋೡᗑປȂ‫ݕ‬ዥӇ‫ڨ‬Ѥ။੯ೡ (Crime Stoppers) ߞጤ።ၳፅ 1800 333 000Ȅ

Dbsjoebmf!Ьឌ 16 џϭоॗ 4:00Ȃ់ўతඡࢢቁۖ Narracott Street Ϙኼ ஥྽ጁՆȂ๴಩࢙ᒝߏ؆ԑജЂѫపሏȄ࢙ᒝߏа‫ݙ‬գϠЏ ജᅣᛓȂٟգϠ‫ۦ‬ཋȄЂѫᐱ७࢙ᒝߏࡈবዃ޾ྫ࿑Ȃ‫ڭ‬૔

p.48!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

269ȁ 23.09.2011

‫ࢸٳ‬டਰωಢȞAsian Specialist Unitȟ Ⴋၗ 3364 6200 ༈ઍ 3364 4254 Ⴋ໏ asu@police.qld.gov.au ᛼ϞϘൊгԒ٠‫ژ‬Ȅ់ўӒា᠈Ꭰࣤѫ់ᇹԯȄ

Vqqfs!Npvou!Hsbwbuu!ࡻడքਰ 14 џ౎ϯ௟ࠕ 8:00Ȃ‫ی‬ԩ‫ٷ‬Єᛐ་ Freda Street Ϙ༡ᛔ റܸȂӡϥࢃᕂЃܸ৶ȂԨՁ૶ۤࠛᓿȄҁেۤఀϘຊ಩ࠛ ࢢୟᛓ಩ඞȄ‫ی‬ԩႣϠ‫׮‬ऎ 20 ᏶࿐Ȃಎ፲֒Ȅ‫ێ‬КϘϠ‫ڗ‬ ࡭йᇍȂ‫୼ڗ‬ॗ 183 ᶔռȂᕛಎ֒щ༧ೀᝡȄҩϘϠ‫୼ڗ‬ॗ 178 ᶔռȂག֒๺ա᐀Ȃ्຾ಎ֒ϯ֗Ȅ

Boofsmfzॎแٙքਰ 11 џঢ়౐ॗ 1:45Ȃ3 ԩ‫ٷ‬ЄԴҾКѕ George Street ሃ Ann Street ᚼ‫ڎ‬഍‫ڕ‬ϯϘൊ঍຀‫ژ‬ȂঋِҦᑟࡈ݀ Annerley ஡ Junction TerraceȄۖႿࢢȂҁেѾϞ‫ژ‬ႤȂ๒ࢢᡚᕝ! 28 ࿐ߞ‫ٷ‬ҦᑟȂੋҝҁߞᓿҒȃј෩ც႖۶ႅ຾Ϙ‫ڱ‬಩ࠛߞ๼ ᅋጹȄDutton Park Ԗ‫ڰ‬஍፟ൊߞణ৶‫ݲࢢێ‬੏ϞϘԩ! 25 ࿐ ඡ֝Ellen Grove ߞ‫ٷ‬ЄȂఠѽྫྷ‫ߞ׃‬။ԩȄ់ў಩Ӓា᠈ୠ ࣤ‫ێ‬᏶‫ی‬ԩ‫ٷ‬ЄߞϭၢȄԇ֣ϠЀՂգӫᕝϯগ‫ڰ‬ԆߞȂ᎛ Ӳ‫׈‬ሃ់ўᗑປȄ


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 269ȁ 23.09.2011

!!p.49


ĥĺįĺĺİġТġńŢűġձ‫ޟ‬ড়৳ႫၗȂࡌഥձ‫ޟ‬Ⴋၗ໠᎛ ŪŕŢŭŬŃŃġཱིড়৳ႫၗȂฒ३ኦ҈ᐬࢸҏӴȂ‫୽ߖܜ‬ሬ໢ຽᚔȊ ᑫࣷ 9 ѡ 19 џୈȈ Դცࠫһᔝ Telsra ୼ᛝც႖໱‫ܧ‬ ୼Йϭߞ‫؛‬ཕϭȂԴԑಧ၃ᕻѽြኍ?࢘ᛝߞᅗཕࡈȂᑫࣷ ົϠ঵ᓴცࠫгҦ iTalkBB ྲცࠫ୫ᅆᑫࣷົϠપ‫־‬యҍ Ϙภྲߞਛਲ Cap঍ᄑȂ‫ڤ‬බ࣏໹ֲ྆ߞ $9.99/ ѡ໹ֲ ྆๑নዥӇᑫࣷӎԳѽфࣷቫࠜ൉Ȋ ႍ঍ᄑҞᓜྲᘿҍឤߞᑫՑਛਲც႖Ȃѷᡘຊ߰ਏਏႽ ‫ڽ‬ԧᇌՀ഍Ȋ঵ԐԴᑫࣷߞਛਲЂԺዴൌԴ‫ڹ‬ӡ Telstra ߞც႖።ȂഺዹҪঋ๾Й઻ૠዥӇϘϭც႖Ȃ‫ُ?ڤ‬ѡ୵ ϞঋӹѾ $30 ߞ૧።໱ҳȂҐϯც႖໱බঋៈфۖ $50 Ђࣶߞন࢘ȄՂЫՀϞȂգϞഺภࢋ൤঍ᄑȂ‫?ڤ‬ᢰఋߞ ც႖ُѡՂ֣ዥӇӎԳც႖ѽфࣷቫࠜ൉ც႖ൌЙྻ໹Ⴥ $39.99/ ѡȄഺබ࣏‫ݙ‬ᓜ $9.99 ๑নዥӇӎԳߞՀ഍Ȅ Ҫঋਛ㡯գᇨႮබҞѽ‫ڹ‬ӡ iTalkBBȂാతന൯ႍгҦ ൌЏ၃?ఋ࿤൯ՀϞȂఋҪቮঋዥӇ 1800 482 552 ֺ໱ታ ۤጤ።ታۤϘҭֺ໱૧ӡߞന൯‫׈‬Ҟ௟ఋߞਛਲც႖‫׈‬੡ ࢋ൤ȄփѷႍгҦ෩‫އߞڻ‬சᔹᙇທЙ཈཈؊ন‫ݺ‬թȊႍ

༵ࢋ൤঍ᄑٟգԇ֣ԪॗনۘȂᘘҞѽ‫ ۦڳ‬30 ч๑লᔍ ႏӡȄҪঋఋԇ֣੡༡ះఀЙᆕྍൌҞѽᔌ੡‫ڗݩ‬ᛓҝȂ ‫ـ‬ٟգԇ֣‫ف‬ᒨȄࠧ௱ߞϠ‫ݑ‬мȂ‫ـ‬Ґᢜ಩ϞᑫࣷߞӔѹ ሃ֋ӤߞᇟૠȊ ‫ڳ‬ӡႍ $9.99/ ѡߞਛਲࢋ൤঍ᄑȂЙ཈Ҟѽ๑নዥӇ ᑫࣷӎԳȂᘘҞѽ‫ُۖۦڳ‬ѡ 200 жៗߞԑಧ 20 ৎ஼ਛ ۶Գ஡ߞֺ໱஼ቫࠜ൉Ȅ‫ڹ׈‬໹Ⴥ 200 жៗȂ໱ತϵ࣏ࠧ ௱ߞֲ྆Ȃ཈཈ቮঋ1.9C/ жៗȄᢰఋषҝϞ໴ც႖ҙߞ ൫࿭Ȅඈᡌ‫ڹ‬ӡјᑟዥӇ஼ቫࠜ൉ߞӡїഺ੡Ϙ‫ܠ‬ះఀӡ ਛਲც႖ዥӇც႖ྻ࢝‫ۦ‬ԳாনۘȄٟᝯ࠼ iTlakBB ცࠫ гҦԴթ঍ᄑКȂપ?գӡјᑟዥӇ஼ቫࠜ൉ც႖೫ᅚߞӡ їయҍϞੑ၆‫އ‬ச঍ᄑ‫ ׈‬iTalk Freedom јᑟੑ၆ґକȄ Ϙҭന൯Ҟѽੑ၆‫ی‬ൊјᑟၳፅȂഺዹఋߞјᑟ‫׈‬Ҟѽѽ ໹ֲ྆ߞ໱ತ‫ڽ‬ዥӇ஼ቫࠜ൉ϞȊૌ࣏ў࠮‫أ‬థЂ‫أ‬է ᔟȊ

ӵॵ‫ސ‬ϛ࢐֏Ԥଝ༃ᐭશ‫ڹ‬ȉ ଝ༃ᐭશ‫ޟ‬নਟ࢐Փੋሖ ঴ߏ (100гֹ)

(౮ֹ)

֒ઊቕ‫ף‬༓

ᗲొូ(ᚡូ)

930

ᛗക

140

Ђ‫஀(ڑ‬ᖌ)

870

ѱҷ

115

ࡑӝЄ(஀ᖌ)

570

Ԕ౼౽

90

ᛗև

350

୺ლᗥ

40

ࠅӠ(஀ᖌ)

300

(౮ֹ)

֒ઊቕ࣏ϘᇌӅ༷ઊ௄ቕȂु‫ٿ‬ᝋᅁȂՂ‫ލ‬Դᇂࡈ‫އ‬ӡ Ϙгֹߞ֒ઊቕȂ֕౵Кଡ଼གᑬ૵ߞᑧ࢘ྻኧ୼Ȅ

࣏К஼ߡያၳፅ 950ȄႍၳፅԒ 11 ֜Ȃ௟թၳፅ‫ߢט‬Դ К஼Ђ൙ߞᓐ‫ވ‬ՀуȂ๑ᎢԴ৹ϘৎषҾȂ๑Ꭲ‫ڹ‬ӡߞ࣏ јᑟᘘ࣏ਛਲც႖ȂዥӇթၳፅత഼‫ڗ‬ԴᑫࣷߞఋȂఋߞ ᓐ‫ވ‬ՀуൌҪቮঋњѾညԳߞҾ႖໱Ȋ࣏࢝ў࠮Ȃຊ߰֋ ం‫ڹ‬ӡϞഺৎ‫އ‬சࢢȂ‫ށ‬ᢖߞྏះۖԳாߩ༡ߞ໼ᛓᖺ๺ ϞȂӼ֢ൠ౨ҾԢຊ߰ߞਛ༏Џ၃ԢࡱϘଠȂຊ߰ߞӓᓐ ၃௱Ϙчϩවৎც႖ߞԢຊ߰࿛഼ᗑᜭȄഺᢰຊ߰ះఀૌ ࣏Ђ‫أ‬ϠѕȂ‫ڹ‬ӡ୓‫ڽ‬໸๴ߞఀѕᕕјȊ ࢝ՀӡߞϘภც႖ȂԺሲ๑ૈȂӡϞ࠮ߢႽՀ᛼Ȋ

ҩҳႍ঍ᄑᘘપ‫־‬෩‫ڻ‬Ϟຊ߰൵ྑߞϘ༵ґକȂ‫ڤ‬බ

ՂϽ‫ޟ‬౩፣!˕!ଝ༃ᐭશ 80 Ր҃ࠐงȂᛁᐯћឥࢽҍȂଡ଼གᑬ૵۶‫ލޗ‬ᢜ‫ۍ‬գ ‫ڨ‬ց԰࣋ߞ֯ӡȂഺ੡ଡ଼གᑬ૵՘ऎ‫ة‬ցм൵ጤࠝߞ႖ ᛟȄ

‫ڎ‬ᡝԃդԊ၆‫ٺڷ‬ҢġŪŕŢŭŬŃŃ џоኦ҈‫ר‬ঈ‫ޟ‬ዥጣġIJĹııġĵĹijġĶĶijġ‫࢐ܖ‬ ิച‫ר‬ঈ‫ޟ‬ᆩમġŸŸŸįŪŕŢŭŬŃŃįŤŰŮįŢŶ

‫ܚ᠌ގ‬ԤȂᙚӟ҆‫ـ‬

୊ஶछৠᏰ଱ġġŃįŃįġ೅х࿊ġġĴijĸijĮĶĶĹĹ

‫ڶ‬ϯࠑ‫ऻڽ‬Ȃ֒ઊቕ൵୼ߞ࣏ᚡូ(ᗲొូ)ȄᑫࣷӠಯ ߞᚡូҞᇍ࣏ԑѵध൵წճࣖߞȂӤ‫ݺ‬ᚡូ࣏ጤ௲ѪК ߞࣿนߏȂҪգԴҔ‫ݿ‬Ѐ᠋‫ݕ‬ႿᆬћԳ஡ЖକӠՅф՘ ࠜȂ‫ڹ׈‬Դҿ‫ڧ‬෻ӎϵ࣏๑‫ޱ‬ӠՅߞȄ‫ݙ‬ѽᑫࣷߞᗲొ ូஉ௵঴ࡡᓺ൵ՀȄ ЙჅՂ‫ލ‬ѽ 100 гֹᗲొូ෩‫ ڻ‬1 гֹ֒ઊቕ‫ڽ‬঍ ᇖߞ႖ȂఋӅ༷ԫϭ‫ی‬պೕ 500 ౮ֹߞᗲొូᓺȂЖ କᖔఀ 1 гֹߞ֒ઊቕȄग़஼ᅰᏚ੩ߞ֯ਛ (Robert Haas) գϘႽକႃ҇֒ઊቕߞᙇѕ୨ўȈ Ϙ‫ޓ‬ೲଌ‫ݕ‬ԑଌѱҷҐϢϘ฼டߞᒤȃϘ౧শᓁȂ௟‫ێ‬ ৆Ϣ‫ލ‬ӗᑟᢀ‫׮֌ݜ‬йȂಽ་ᐡӪԴᡍ‫ࡑڱ‬ӝЄ‫ ׈‬OK ȄթႽᙇѕକኧҐఋၝൊ‫ݙ‬ቮߞ֒ઊቕȂ෩‫ڻ‬ఋӨчӠ ಯ֕౻૵Ȃ౎ϯ֒ઊቕ࣏ൄଡ଼གᑬ૵ߞ১ਫ਼Ȅ

ଝ༃ᐭશζ࢐Ιᆍ‫੊ת‬Ͻ‫ސ‬፴ ᘵ๒ଡ଼གᑬ૵ϵ࣏‫ة‬ઉмߏᎳȂ࣏֭ϠᢜಯӠߞଡ଼གᑬ

p.50!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

269ȁ 23.09.2011

૵ຂьփड໳Ȃ‫ݙ‬ቮ‫އ‬சߞ༵ӫ࢝ԺϫᗄᛔȂՂ‫ލ‬ઐ୵ ֋Ӥ௄ߞЍ֯କӤգҐၬ່॑ġ+ ၬ່өȃ‫ޗ‬ᑘөġ+ Ћ ੹॑ġ+ Ӡߏཀ⣮ġ+ ᇯҁ‫ۻ‬ġC ߞOPC – 3 PLUS ୼‫ة‬ઉм ߏᎳ‫ڽ‬ႃ҇Ȃ‫ڤ‬ኃЙබҞѽԺҍϘൊжߞଡ଼གᑬ૵ҝ؆ ՘দঋՉ્ߞԇசϞȄ‫ݙ‬ѽႃ҇ Nature’s Care OPC – 3 PLUS ໹ૺ‫ة‬ઉмߏᎳȂϵҞѽ༡తԳ෩୼ᢜаଡ଼གᑬ ૵ߞ‫ף‬༓Ȅ ӎႤਫ਼ᅡᔂ֋”ૠ‫ߞ܈‬ଡ଼གᑬ૵—உ௵ఐඡ‫ڀ‬ԕ”Ȃ֯߰ Ȉ֣ӲӔ(ग़஼෼࢘ЂᐯЍ྽фߏನ᜽ᐯൾЀ)

Meee ୊ஶछৠछᏁᏰ଱ Nature’s Care ୊ஶॵࠢ៖ጳࠢ B.B. ೅х࿊ 3272-5588


ਿ!࿅!๛!ட!ួ

Sunnybank Head Office Tel: 61-7-3423 Suite 111, Level 1, Times Square 250 McCullough St, Sunnybank Brisbane Q 4109 Australia

၏၌!FPJ!ࢇ๊

ᘵ๒ EOI ጀՑЏ၃гֶЙ๺ߞ੡༡ϞȂ ࣏֭ೊӔ؊Ъ๒ ᘘٟգຜሃЂਛϘৎႎ೟ߞႋຍ۶ሲ‫ށ‬ȄԴงКւႏຕ‫ف‬Н ቫȂЂਛϵྻ༟‫ܕ‬ւዋџࢢߞᚚ྽۶Ӡ౾ߞഢᄑȂ Դ‫؛‬ཕ‫ڭ‬ Й࣏ࠧ௱‫ށ‬੬ߞఐ޶ϭȂ ੾ငບ઻ᐯᠪய၏഼Ⴥ൵ࠕߞϘ‫ڀ‬ ԕߞႫ໪Ȃ ‫؛‬ཕѽф‫־‬஼ߞहࠕೊӔጀՑᢰЂਛକ௉இҍ‫ـ‬ Հߞٙ‫ܠ‬Ȅ

ॶӑȂ‫ר‬ঈளσড়ӱ៫Ιή!FPJ!‫ޟ‬ҧ፜؏᡽Ȉ 1. Ҫգ഼Ⴥ‫ث‬ങೊӔߞӇж‫ڀ‬೚ ȞPoint Testȟ ߞӦ᎛߰ Ȟӫࡈߞ‫ث‬ങೊӔ഼Ⴥжዴऎ 65 жȟ ЖҞѽళۤԴ።ቍӹ EOI ߞӦ᎛ȇ 2.Ӧ᎛Ϡቮঋ෩‫ڻ‬ৎϠႤୈȂՂᚚ྽ȂᐯᑢȂЍ֯၃ᢚȂ ॻћѪӀຈȂ‫ڭ‬ѷ௟ഺ‫ڱ‬ႤୈᓮϢԴ።!EOI ‫ڀ‬೚ȇ 3.Ӧ᎛߰ҞѽԴᑫࣷᄩҳ‫߰ݕ‬ᄩаӦ᎛Ȃൊжᚚ྽ቮঋԐ ؆՘हᝯߞᚚ྽኶੮༵ӫȞJob Ready Programȟ ๒ࢢЖକ ቍӹ EOI; 4. Ղ‫ލ‬Ӧ᎛Ϡ᝸ྍࡈ݀ᑫࣷ᝝ቈԳ஡Ѝ֯ȂҞѽቍӹӦ᎛ ߞ੡৏ҐϢഺৎႤୈȇ 5.Ӧ᎛؆ಲࢢȂ‫ݙ‬գ EOI ߞӦ᎛ႤୈൌྻജՅϢᑫࣷ‫ڀ‬೚ ዴᑂ਱Ȃ‫ڭ‬ѷഺ‫ڱ‬Ⴄୈ௟Դഺৎዴᑂ਱К࠲Յ 2 ՐȂ2 Րа

գੜȂՂ‫ލ‬Ӧ᎛߰Դ! 2 Րаൌٟգతۖहᝯߞᘛ᎛ࠫȂ௟ҵ ҝቍӹ!PR ߞႤ੾ȇ 6.‫ݙ‬գहᝯߞዴᑂ‫ڀ‬೚௟ྻࢷ࿰Ӧ᎛߰ߞೊӔжዴ୼ֲ་ ֖ӇжవԩȂѷ‫ڀ‬೚௟Й‫ۦ‬Ϡऎఠۘ֋ஜ๴ҍᘛ᎛ȂҪգည Ӧ᎛Ϡ՜ۖᘛ᎛‫ࢢۑ‬ЖҞѽቍӹ‫ث‬ങೊӔӦ᎛ȇ 7.ᑫࣷ༱ѹҞѽണயႍ EOI ዴᑂ਱Ȃੲᑂঋِᓴᑄहᝯߞ Ӧ᎛߰ȂՂ‫ލ‬Ӧ᎛Ϡఀۖ༱ѹᑉ࠲ȂҞᖔఀ༱ѹ᝷෩ԩȂఀ ۖᘛ᎛‫ۑ‬Ȃቍӹ‫ث‬ങ᝷ೊӔӦ᎛‫߰ݕ‬ᚼஇ༱ѹᑉ࠲᝷ೊӔȇ 8.ՍࣆܹϵҞѽണய EOI ዴᑂ਱ȂੲᑂঋِᓴᑄहᝯߞӦ ᎛߰ȂՂ‫ލ‬Ӧ᎛ϠఀۖՍࣆܹᑉ࠲ȂEOI‫ڀ‬೚௟ྻ֋ஜ๴୙ᘛ ᎛‫ۑ‬ȂӦ᎛߰࠮ҞѽቍӹೊӔӦ᎛ȇ 9.‫ݙ‬գӦ᎛߰Ϙӌ՜ۖᘛ᎛‫ۑ‬ȂቮঋԴ! 2 ৎѡНаቍӹೊ ӔӦ᎛ȂЙ๒௟֋ஜҵҝӦ᎛Ⴄ੾ȇ ‫ا‬েҞѽऻۖԴϯগߞَᢼКȂ Ѝ֯Ȃ ༱ѹຈՄೀҍ಩ߞ ࠧ௱ᔛᗄȄ փഺϵ࣏ሃညࡈߞЂཕ‫ךݙ‬ԪȄ ᘵ๒ᑫЮЙᙝп ৃȂ ઻ᐯ໱ӡЙᙝ෩୼Ȃ ֭Ԣ੡ϵх࣍Ϟᑫࣷߞ၃ᕻᜦ‫ܠ‬Ȃ գକ௉ऎᐯӠ෩‫ڻ‬Ѝ֯ᑟྻߞକϧȄ ᐍᆬӎџࡈҡ༟஼ቫྻ ៉Ȃ ᑫࣷ஼ቫి‫ڈ‬ೡᚐ҃ࠑ Iain Watt ԴྻϯࠑӯȂ ෩୼ઔ ҳ઻ᐯӠԴᑫࣷߞබ྽ᑟྻȂ ௟ྻኧҐᑫࣷ઻ᐯ྽ߞឮߋ

ўԑϬРԪߞϛȂġ Ρ७ੀ߆ࣺࢎऔȄġ Ρ७Ϛ‫ޣ‬դ೎ўȂġ ੀ߆‫ٷ‬ᙟરࢌॳȄ ন‫پ‬ȂτυΙ‫ޢ‬ΪϷࡦ‫܈‬஬៖Ȃ࿋Ԃ‫ޣ‬ၾ஬៖ႆߞՄϚ ΣࡣȂത૯໻ϚࡦȂശࡣ᢮᢮ՄತȄ஬៖Ӕԩ‫ڗپ‬ԉ଱Ȃ ӵτυՆ᜞ᖿΟΙ‫ٲ‬ၗȂτυതณඈࣀΟȂԉ଱кΡ‫ؚۡ‬ ‫װ‬τ‫ڋ‬೨଩๝஬៖ȇ௃ԪȂΠΡ൷ႆ๿۷ᆋ໠Ж‫ޟ‬РυȄ ӣᏰঈีථད჋ΨȂ஠࢈‫ޟٱ‬๖‫׽׋‬ቸȂ࿋ϛԤඍԤ

ϧȄ ୵թНҳȂ ‫ݿ‬ՍՍࠜ Anna Bligh ϵሮऎࣆܹᕕႍ‫ؼ‬ভ ઻ᐯᜪᝋȂ ‫ڭ‬ѷ‫ۍ‬ᢜயᛟ‫ۍ‬ᢜж‫ޘ‬Ȃ ࣆܹሃԧՍфታԳࣆܹ ୅Ꭲु‫ٿ‬Ȅ Ձϵ෩্‫ݸ‬᛫ᅆ઻ᐯӠӇЍᡋনߞনۘȂ ᕕႍւ ዋऎᑫࣷ؆՘ᐯ྽ߞԢᐯ෩‫ڻ‬ऎง 3 ՐߞЍ֯ᜪᝋȄ ӫࡈᑫࣷߞ EOI ྲࣆҪ࣏ϘৎЂ࿄ߞўԨȂ ࣏֭ྲ֘᠋‫ێ‬ ᅁЏ၃ԴᏋӡഺᇌጀՑ‫ڭ‬ѷᘌ‫ݺ‬՘ጢȂ ҞѽሲᑫࣷԴϘ‫ܠ‬຀ ࢘ϯգৄᡦҁেߞ၃ᢚȄ ЙԢ‫ݺ‬ᑫࣷȂྲ֘᠋ߞዾ࿤࣏ 140 жȂ ࣏֭Ҫঋ࣏Ⴟۖ 100 жߞԢᐯබକ௉෩ҍӦ᎛‫ڭ‬ѷӤྲ ֘᠋ೊӔ؊୩ఐࣄᓴȄԴթ௄ᚂϯȂ ྲ֘᠋ࣄᓴߞԯ૵Ғࣁ ᇦ૿௞྽Ȃ жዴ୼ֲфЍ֯၃ᢚຈўবȄ ӫࡈᑫࣷന‫ࠝߞܠ‬ᙣऎ 65 жȂ փഺৎ 65 жӫࡈϵҪ࣏ೊ Ӕ؊ߞჰ֤жዴ።Ȅ‫ݙ‬ѽࡈ฀Ղ֣Ȃ ‫ا‬েᘘЙఀփߢȂ ‫ݕ‬ധ ᑫࣷྻੜӼྲ֘᠋ߞ EOI ጀՑȂ ऻদգЍ֯କϧߞಲ྽Ӡȇ ‫ݕ‬ധᑫࣷྻ֋Ў༟๴ҍϘਇЙϘዹߞў੯Ȃ ѽ‫ـ‬ՀߞࡵԪ֋ Ў஼ਛߞቮঋȄ࣏֭ЙᇒЂᖖᄩՂ֣ߞ‫ؼ‬ᢏȂኧҐ֋Ўߞබ ྽ឮߋϧȂ ‫֝ع‬ᅆ֋ЎӠ౾ഢᄑգ‫ߞ׀‬Ѝ֯ᑟྻЙᇒ࣏ᅆ ೊ Ӕᘘ࣏ᅆ֋Ўѽࢢߞ๴ਣൌ࣏ࠧ௱գᕒׄߞȄ Ղ‫ލ‬գԇ֣ய ᛟȂ ᎛ᗑ‫੾ڀ‬ငບి‫ڈ‬Ȃ ‫ا‬েߞᠪய၏ྻຜְ൵௞྽ߞቃ ᐱȄ ੾ငບి‫ڈ‬Ȃ ௞྽೐ϘȂ ෠෪ԐᑟȄ

‫׽‬ቸ๖‫!!!׋‬Ϥԑ઻

⊊ൔʑᄽણዮ૾ᓌ Ȯੀ߆ȯ࢐Ιএϛ୽Ѡф‫ۉ‬В࢈‫ٱ‬Ȃᖿक़஬៖ӵΙএ ୋณᐠོήᗛଢΟԉ଱кΡ‫ޟ‬τ‫ڋ‬Ȃ‫ڍ‬ΡΪϷ‫׹‬ጢȄϷЙ ࡣȂ஬៖Ӱ࣏‫ٱ‬ԔȂ‫ڗޢ‬Ιԑࡣϗ१ᖝԉ଱ȂࠓӰϚԁཎ ࡦՄ‫ؠ‬Ԥᄭߞഅ೤ȄѫӵߞΰᚠΟΙॶ௑ઍཎϸ‫ޟ‬ၑȈ

7577

൉ȂՄиࣺ࿋юΡཎߒȂΪϷԤ፸Ȉ

༁ื

ߙ݆‫ݠ‬ ЃЄൣ๒෇ࣿϞȂցϠ‫ޟ‬ඈॶ‫ٳ‬Ȅ࣏֭ȂցϠٟգ‫د‬Ѓ ‫ۊ‬ധ୨ຜ௫᠕ȇ‫࣏ݺ‬Ȃ௫᠕බЙ༟ѕԳᛓ༟ϞȄ ఽຠේ ЃЄൣ๒෇ࣿϞȊ࣏֭ՁᗚϯЙ࣏௲຾૯ਟȄՁߞዹЄ ࢝๭ॴȂൣሲȈȶ‫ا‬Й࣏៳‫ݺ‬ഺৎѵधߞϠȂ‫ࣿ෇ا‬Ϟϵ Йྻ༟ѕȂְ‫אڕ‬Ȋȷ௫᠕۶ցϠᡘϞȂൌཋѕԳൖՁϘ ୓֋౭ժϞȄ नߎࣟ ЃЄ෇ࣿϞȂࡒ‫ୃ؞‬Ϟ௫᠕࣏ᎡȂ֭ЃЄߞѭᓐᘘ࣏‫د‬ Ѓ‫ۊ‬ധ୨ຜҁȄࢢ‫ڽ‬ȂЃЄᆙᆙୃ୓௫᠕࣏֋ЎߞྑϠȂ ంթ۶௫᠕ܶᇊ‫أ‬ጄԳӠࣿȄ

Ѓ‫ࣿ෇ۊ‬ϞȂՈ୰ѹϠ࢝ᢘതȄҁߞѕ১ӎබ࢝ໍ਴Ȃ ൣ๒ജЃ‫ۊ‬ᕂժϞȄ ߜ੝݂ ௫᠕ऻ‫ڍ‬ЃЄժϞȂබЂ‫ەۦ‬ᑬȂҁԯऎཋѕჅ࢘Ȃබ ЙԫЙඅȂ൵ࢢϵҝѵϞȄ ឃߎࣟ ௫᠕ߞ႖Жሲ؆ȂЃЄൣ๒෇ࣿϞȊЃЄய௫᠕Ȉȶְ ऎЦኃЙ‫اڍڽ‬ȉ‫ا‬Йྐԓ‫ְڍ‬Ȋ᎛ְ‫ڕ‬Ȋȷ௫᠕৵຾ᛓ ༟Ȃంթԓٟգҝऻౕ‫֜ڤ‬ЃЄȄ ៫ߎ֗ ‫܈‬Ⴋ๴ӠϞȊ௫᠕ߞ႖Жሲ؆ȂЃЄൣ๒෇ࣿϞȊ௫᠕ ᘵ๒༟ѕȂࡒ๑‫܉‬ԳሲȈȶᘵ๒ְ෇ࣿϞȂ֭‫ێ‬ᅁ‫ا‬Џ၃ գ‫܍‬ЄȌȌȷЃЄᡘϞഺ႖ȂබઈժϞȄ

ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 269ȁ 23.09.2011

!!p.51


Ҁ٨඼ҏ๼Ρࡇၾོ ๼ᇭкРதࡶ ਢ໢Ȉϭо!2.30 ֌!4.00 Ӵ֭Ȉ983 Rochedale Road Rochedale Q4123 ᆩॲȈwww.bcaccmaa.org Ⴋ໏Ȉinfo@bcaccmaa.org ႫၗȈ0435 391 246 ‫ߎޒ‬ਰ 0402 269 098 ཀԐӠ

ጭጭଔᇆΪέᖒ᠍ᇆོ! ਢ໢Ȉ9 ѡ! 24 ࣐งб ϭо7:00 ֌ 11:00 ӴᘈȈSacred Heart Centre, 80 Nemies Rd,Runcorn Q4113 ᖒ๜Ȉૡਛ໳ 3843 3672 ᏒӖԑ 3844 7849

ᖒ๜ȈSigung Tom Lo (ᒊЄ‫ݾ‬ਰг) 0418 783 783; www.tomlo.com ௻‫ڗ‬ȃ֋ᎎ᎝຀ȂᏋԪࠐᐯϠҀфԇ֣ Ր៬ȂӤᒊЄ‫ݾ‬ਰгᓐ֋ిఱȄҩ‫ټ‬Ϡి ఱԴ Calamvale ஡Ȅ

!!!1514!479!779!!!Ifmfo ຝ;! ! ҏོؐТശࡣ‫ޟ‬ȶ࢑෈ϲȷ2/11! QN! ӵΰ֭ᖞ՗ȶဃԢωᆹȷ፜Ө՝੼ ཎ

2. ࣏џ՝ϯ 7:45Ȃࡑ஡ D.M. Henderson Park (Granadilla Street, MacGregor)Ђгཀྵஎ

ߝ‫ޱ‬ᆹོ

Agape ୽ሬஅ࿜ఀོ ȞջາᏰಬ़Мȟ

кᚠȈӤ‫ݿ‬Ѐ᠋К஼Ϡ‫ྻ۝‬ᗝᓱߞᄦћѐ (Toowoomba) ࠅҘᄜՐົϘџႼ ௟‫ݺ‬9ѡ17џȞ۹бȟՂงᗝ֖Ȅ кᒲȈ‫ݿ‬Ѐ᠋К஼Ϡ‫ྻ۝‬ ਢ໢Ȉ9 ѡ 25 џ ϭо 2 ᙇ – 4 ᙇ ӴᘈȈDM Henderson Park (Granadilla St, MacGregor) ՝ϯ7:45࿤੡ҍ ๴Ȅ ᖒ๜Ȉ0432 777 575 (‫ق‬ԐӠ, ஼ȃ၂ሬ)

ਢ໢Ȉُѡ೐Ϭৎ࣐งϬ ϯо 10:00 ӴᘈȈၐѕྻ௅ 80 Nemies Road, Runcorn кᒲȈҿ‫ڧ‬෻ӎົϠчѹిྻ ᖒ๜ȈVeronica 0412 884 108 ࠜ߰ମ႖हᇸാоᔠȂ႕ᘛбϩУ࿐ѽ ϯࠜ߰ணሃȂֺ໱Ȅ

оᅈོЄ ਢ໢Ȉ࣐งұ ϯо 10:00 ֌ 12:00 ӴᘈȈКчՊઔྻ௅ 1034 Underwood Road, Priestdale кᒲȈКчԪ஭ᄥ ᖒ๜ȈLilian ཀЃЀ 3841 3511 Pennie 0401 083 433 ӎᄥ՘Ӳ‫ ݺ‬2003 ՐȂ෩্ѽᆇᗏಐм ѕᢸȂѽরጄग़мߤྻȂ‫ا‬েϵጤྑԳ ಧȃњࢺᖖ࠲ȃᝯѕѵधȄ

ਢ໢Ȉϭоġ4:30~ 6:00 Ȟُ۹џȟ ӴᘈȈBethlehem Lutheran Church 1078Boundary Rd and Beechcroft St., Coopers Plains ႫၗȈ3349 4168Ȃ 0411 146-409 ark_int@hotmail.com

ᆋॱဃԢఏོ ߬ဎོထԊኈ੨ஆ‫ڞ‬ᒲ

ேࡤθ݀ρ៌ყМБ (Toowoomba)߆࿽

ཱིցੲஅ࿜ᆋॱஆ ໨ӎ੕۬!4N!૩ೆੑልၽ

‫ޥ‬ġღġੑġ਀ ߑ઻Њྃੲ

ਢ໢Ȉ࣐งϘȃұ ϯо 7:30 ֌ 8:30 Ӵ ᘈ Ȉ S v a b o d a Pa r k , S t e l l e r D r. KURABY ᖒ๜ȈൻԐӠ 3343 5028 ᐯ೫ࠐૺщ࿂઱Ȃᅆ௻‫ڗ‬ᢜգՀ഍Ȃ щ࿂ઈґȃᝯြᑆȃщ࿂੉ȃјြᑆȃ щ࿂ੈȃ႖ᏳӠНႽȄᡌࠓԧ֜‫ވ‬уண ҐȄ

ӒཱིພࢌђЉੲ

ਢ໢Ȉ࣐งϟ ౎ϯ 6:30 ֌ 7:30 ӴᘈȈSunnybank Primary School Glendower Street, Sunnybank ~~~~~~~~~~ ਢ໢Ȉ࣐งϬ ౎ϯ 7:00 ֌ 8:00 ӴᘈȈYMCA Gym 76 Andaman St, Jamboree Heights

~~~~~~~~~~ ਢ໢Ȉ࣐งұ ౎ϯ 6:30 ֌ 7:30 ӴᘈȈUpper Mt Gravatt State School 1899 Logan Road, Upper Mt Gravatt

Ιȃ:Т39Р࢑෈έఏΰ8Ȉ41Ҁ٨඼ҏထ Ԋኈ੨ஆ Ӵ֭Ȉ36!Xjdlibn!Ufssbdf-!Csjtcbof Πȃ:Т3:Р࢑෈ѲήϿ6Ȉ11༁ߜ੕۬৿ ‫ڐ‬ஆ Ӵ֭Ȉ222.286! Ubmmfcvehfsb! Dsffl! Se/-!Ubmmfcvehfsb!RME!5339 έȃ:Т38Р࢑෈ΠϛϿ23Ȉ11ဃԢҺࢺ Ͽᓡོ ୊٘௶ᇆ-!‫ޥ‬Һᇆጛಬ Ӵ֭ȈҀ٨඼ҏထԊኈ੨ஆ! Ȟҏ໶Ҭሯ ϬТкᚠ;!Dib!Dib0Cbdibub! ൢӪȈ:Т31РᄠХȟ кᒲ!;!ϣօᇆᗐ‫ޥ‬/ າҢȈՌҥ‫ۈ‬ᝦ! Ӵ֭! Ȉ2:! Hbhfs! Tusffu-! Tvoozcbol-! ᖒ๜ႫၗȈᄑ༈ၾȈ1545.234.976 STM!Ibmm/ !!!!!!!!!̝BNȈ1541.62:.9:3 ਢ໢!ȈԞΰ!21;41bnՍ!23;41qn/ !!!!!!!!ү‫ޏ‬ৱȈ1518.851.874ȇ‫؃‬Ղৱ Kjn!1522!96:984!tipxboetibsfA ipunbjm/dpn ӥྣ߂ ߆ٙ٠ၽ࿽РΙРၽ Р෈!ȈTfqu!22-!29-!36!)࢑෈Р* Р෈Ȉ2011 Ր 9 ѡ 17 џȞ࣐งбȟࠅ‫ژ‬ ဃԢωᆹ ‫ڟ‬Ⴜџ າҢȈྻ৶ $28Ȃࠧྻ৶ $30 Р෈ȈΠ̙ΙΙԑΞТΠΪѲР ਢ໢ȈήϿΙਢՍѲਢЁϷ! )2/11QNȗ! ൢ Ӫ Ȉ ஼ ઍ ྻ ྻ ‫ ݙ‬1 / 1 6 1 , W i c k h a m Street, FORTITUDE VALLEY, QLD 5/41qn* 4006 ӴᘈȈMJPOT! IBMM.! :6! MJTUFS! TU/! Ⴋၗ: 07 3252 9066 TVOOZCBOL ਢ໢Ȉ1. ࣏џ՝ϯ7:30ȂҔ஡К஼ࡱࠛऱ າҢȈ!!Ӓջ!‫ٮ‬Ԥ૯ᘈ‫࡟ܣ‬ ਝஎѐЀ૭ ᖒ๜ႫၗȈ18!432:!8194!‫؃‬Ղৱ

p.52!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

269ȁ 23.09.2011

Р෈ȈijıIJIJՐIJıѡIJџȞ࣐งбȟϯоIJı ੡֌౎ϯĹ੡ Ӵ ᘈ Ȉ T v o t i j o f ! D p b t u ! ; ! N b m f o z -! Nbqmfupo-!Nppmppmbcb ൢӪᒲ‫ݲ‬Ȉഇ࢑෈ϲήϿ4;11.6;11‫ܖ‬ ࢑෈РΰϿ22;41.ϛϿ23;41! ᒑ ᖝ!Nbdhsfhps!Tubuf!Ijhi!Tdippm Ȟ C m p d l ! Q ȟ ൢ Ӫ Ȟ Ӵ ֭ Ȉ 3 9! Cmbdlxbuumf!Tu-!NbdHsfhps521:ȟ ൢӪЅࢥၚȈ‫؃‬ኈӎȞ1541678!61:ȟ

жࣨ๼Ρஅ࿜ထዅߴ໌ོȃ Ҁ٨඼ҏஅ࿜৶ထዅღ

ᖒӫкᒲȈཱࡶᢚछᖿ৴ ਢ໢Ȉ2:;11!ȗ32;41 Р෈Ȉ4101:022 Ӵ ᘈ Ȉ ᡹ ᙐ ஆ 3 0 4 8 ! N p s u j n f s ! S e / -! Bdbdjb!Sjehf ɂΠɃᄸ᝺ႶஉଋЅထዅᖿ৴ ਢ໢Ȉ21;11!ȗ27;11!! Р෈Ȉ12021022 ӴᘈȈ᡹ᙐஆ3048! Npsujnfs! Se/-Bdbdjb! Sjehf ᖿষȈ֔ിܑിρ ၚ୰Ȉᜰυᘄ‫ޏ‬ৱ! )4454479:-! 1524! 4:4! 287*৘ܿ‫ךݓ‬щ! )4487! 1234-! 1533!363!863*


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 269ȁ 23.09.2011

!!p.53


୦ཾႫၗ

୦ཾႫၗΙ។ߒȁѐิາҢ $150 ΙԑȞ50 ෈ȟ ၏௑፜मႫȈ07-3252 8183 ŅųŪŷŪůŨġŔŤũŰŰŭġġġᎽᎻᏰਮ ‫ࣷڲ‬ᏼᏺᐯ੭ġġġ ġġġġġġġġŔŶůůźţŢůŬġġĴĴĵĵġIJijĸĹġİġıĵIJĵġĹĵĹġĹĵĹ

łŤŤŰŶůŵŢůŵİŃŰŰŬŬŦŦűŪůŨġġġོॎİᛩ଄ ฅཀٔྻ঍ਰ֖ġġ

ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġœŶůŤŰųůġġ ĴĹĵIJġĶķĸĹ

Ꮡѩપധྻ঍ਰ‫ڰ‬ச‫ݙ‬ȁġġġġġġŇŰųŵŪŵŶťŦġŗŢŭŭŦźġ ĴijĶijġĶIJıĺ ᑫភྻ঍‫ڰ‬ச‫ݙ‬ȁġġġġœŰţŦųŵŴŰůġıĵIJIJġijĹĵġIJĹķġİġĴijĸĸġĹĹĺĹ

႕ࠫᏼᏺġġłţŴŰŭŶŵŦġŅųŪŷŪůŨġŔŤũŰŰŭġġ‫ిق‬ፚ ġġġࣆܹሮҞĭġ‫ٷ‬Ѓిፚĭġ࿤੡‫ږ‬ៗĭġढ़ѕуຠĭġԪ੾ತ୼ ıĵĴĴġķĸķġķıķġĩĴňĪġİġıĵIJIJġIJĵĺġķIJĹġĩŐűŵŶŴĪġİġĴijIJĺġĸıĶĸ ‫ތ‬ўᏼᏺᐯ੭ȁġġġġġġġġġŔŶůůźţŢůŬġġĴijĸijġĶIJķĵġİġıĵIJIJġĴĴIJġĺķķ ġġġőũŪŭŪűġေȂ‫ܕ‬൹‫ݺ‬ġIJĺĹĶġՐȂҿҾ೐Ϙ༡ົϠᏼᏺᐯ੭

łŤŶűŶůŤŵŶųŦġħġʼnŦųţŢŭġŎŦťŪŤŪůŦġġġϛᚂବ‫د‬

Չ߿ᏼᏺġ łůŨŦŭŢġധġ ġġġ ġ ıĵıĴġĶĹķġĹıĴ ġġġġࣆܹሮҞİԺՐ၃ᢚİົϠЃిፚİ֋వİԧւ஡Ⴎႏ

ઍົКᛁ୫‫ٮ‬໧‫ݙ‬ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġࡑ஡ġġġ ĴĹĵIJġķĴĹĹ

ŅŶŵźġŇųŦŦġİġňŪŧŵġŔũŰűŴġġġջโ۹ġİġᙄࠢ۹

łŅŔōĭġńŰŮűŶŵŦųġġġቶᓜΰᆩȃႫသ݈୛Ѕᆰও

ŃįŃįᚃࡡȁġ ȁġ ȁġ

ŔŶųűŢŴŴġńŰŮűŶŵŦųġ۞໸ცၝġġġġġġġńŰŰűŦųŴġőŭŢŪůŴġ ĴĴĵĶġijĴijĺ ŔŶųűŢŴŴġŅŪŨŪŵŢŭġ۞໸ዴፅġġġġġġġġġġġġńŰŰűŦųŴġőŭŢŪůŴġ ĴĴĵĶġijĴijĺ ŔŶųűŢŴŴġŔŶųŷŦŪŭŭŢůŤŦġ۞໸ᆾఠġġġġġńŰŰűŦųŴġőŭŢŪůŴġ ĴĴĵĶġijĴijĺ

ġ

ġġġġġġġġġġŇŰųŵŪŵŶťŦġŗŢŭŭŦźġ ĴijIJķġıĶĶIJ

ŃŦŢŶŵźġŔŢŭŰůġġġछৠ ōŦġŎŪųŢŨŦġ ġ ġ

ġġġġġġġġġġŔŶůůźţŢůŬġʼnŪŭŭŴġ ĴijĸijġĶĶĹĹ ġġġġŔŰŶŵũġŃŢůŬġőŢųŬŭŢůťġ ĴĹĵķġķĸĹĹ ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġńŪŵźġġ ĴıIJijġĹķķĹ

ņťŶŤŢŵŪŰůġħġłŨŦůŵġġġఀ‫ى‬Ѕ੼Ᏸ݈୛ġ

ġ ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġńŪŵźġġ ĴııĴġIJĵĵı ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġŔŶůůźţŢůŬġġ ĴĴĵĶġķijıı

ŎŦŦŦġłŶŴŵųŢŭŪŢġᑫࣷஉ௵ग़ਟᐯ୰ġ

ġġġġ ġ ĴıIJijġĹķķĹĮij

łŖŔőłńġŊůŵŦųůŢŵŪŰůŢŭġᑫщ஼ቫġġġġġġġŔŶůůźţŢůŬġ ĴĴĵĺġĸĹķĹ ńŔġࡱᘾి‫ڈ‬Кѕġġ

ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġńŪŵźġ ĴııĴġıĴķĴ

ňųŢŤŦġၩငບి‫ڈ‬ᑟᅹġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġńŪŵźġġ ĴııĴġııijĹ ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġŔŶůůźţŢůŬġġ ĴĵijĴġĸĶĸĸ ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġňŰŭťġńŰŢŴŵġ ĶĶijĹġıķĺĺ ົᑫ઻ᐯ‫އ‬சКѕġġ

ĴĴĵĵġijĹĹIJ ĴijIJķġıĶĸı ĴĴĵĶġķĺĴĺ ĴĴĵĵġĴĹĴĹ ĴijIJĺġIJijĶĵ ĴijĸķġıĺijĹ ĴĴĵĶġĶĶĸĶ ĴijIJIJġIJIJĸĸ ĴijIJIJġĶĵıĺ ĴĹıĶġĹĴĴĴ

ŔŰŭŪŤŪŵŰųĭġŎŪŨųŢŵŪŰůġńŰůŴŶŭŵŢůŵġġġࡡৱȃಋҕ៫୰ ཀЄ࣐ࢠਰጁġ ġġġġġġġġġġġġġġġġġŇŰųŵŪŵŪŶťŦġŗŢŭŭŦźġ ĴĹĶijġIJĸĹĹ ጝ‫ܯ‬ġħġጝፂᗑԪࢠਰ‫ڰ‬ச‫ݙ‬ġġġġġġġŔŶůůźţŢůŬġġġġĴĴĵĵġĴķĴĴ ŔűŰųŵŴġġġᡝ‫ى‬

łŶŴņťġॻᑫ஼ቫి‫އڈ‬சКѕġġġġġġġġġġġġġġńŪŵźġ ĴijIJıġIJĴĹĴ

ŃŢŬŦųźġġġሸ۹ ൢୃቷܸġġ

ġ ġ ġ

‫ތ‬ўମᔠᣇġ ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġŔŶůůźţŢůŬġ ཀࠛઔᘿ୧ጁġġ ġ ġġġġġġġġġġŇŰųŵŪŵŶťŦġŗŢŭŭŦźġġ ЂࠜЫġ ġ ġġġġġġ ġġġġġġġġġġġġġġġġŔŶůůźţŢůŬġ ‫ڎݻ‬ମᔠᣇġ ġ ġġġġġġġġġġġġġġġġŔŶůůźţŢůŬġ ᔷุઔᘿ୧ਛġġġġġġġġġġġġġġġġġġġŖűűŦųġŎŵġňųŢŷŢŵŵġġ ఄᆕ୕ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġŔŶůůźţŢůŬġʼnŪŭŭŴġ ōŪŵŵŭŦġŔŪůŨŢűŰųŦġЈ࣐୺ᔠᣇġġġġġġġġġġġŔŶůůźţŢůŬġ ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁġġġġġġġġġġńŪŵźġġ ۧϼ‫ݛ‬៧ġłūŪŴŦůġœŢŮŦůġġġġġġġġġġġġġġġġġġġŃųŪŴţŢůŦġ ŚŢũŰŰġŔŦŢŧŰŰťġϾᇊઔᘿᔠᔡġġġġġġġġŘŢŵŦųŧŰųťġġ

ġġġġġġńŪŵźġıĵIJijġĵĹĶġIJĴķġİġĴııĴġIJķĹı

ᔷրѨфӵӶಧྻġġġġġġġġġġġġġġᇨ঱ȈŸŸŸįťųŢŨŰůŤŭŶţįŰųŨġ ༉ϟ౎۶џ՝Ȉࡑ஡ġŎŢůŴŧŪŦŭťġŔŵŢŵŦġŔŤũŰŰŭ ༉ұ౎ȈҔ஡ġŃųŪŴţŢůŦġņůŵŦųŵŢŪůŮŦůŵġńŦůŵųŦ ༉У౎Ȉࡑ஡ġńŭŢŪųŷŢŶŹġŎŢŤŬŪŭŭŰűġńŰŭŭŦŨŦ ༉б౎Ȉཀࠛઔ‫ܫ‬ġŕŢŭŭŦţŶťŨŦųŢġōŦŪŴŶųŦġńŦůŵųŦġፚಧȄ ᡌࠓԇ֣Ր៬ȂЙԢѪӀϠЀணҐȄӎྻ෩‫ڻ‬ᇨಧȃ ᐨಧȃրѨಧ‫ݮ‬ҍழȂ৒ನф्።‫އ‬சȂ‫ټ‬ϠфЈೡ ՘Ր۶ࠦьՐ୊ፚȂӤࡈԇष༤ిፚታᐱȄьՐ༤಩ Ӓ‫ݢ‬՜ྲ՘৶Ȅࣤ႙᎛ცȈĴIJķķġĹijĹĹ

ŃŶŪŭťŪůŨġńŰůŵųŢŤŵŰųġġġ࡚ᑞ୦İഡᘣȃվ੉İЫ൙ȃ೽ෲȃড়ۨ

łŴŪŢůġőŢŤŪŧŪŤġŊůŴŵŪŵŶŵŦġġġġŇŰųŵŪŵŶťŦġŗŢŭŭźİŏŦŸŴŵŦŢťġ ĴijĶĸġIJĹķĹ

łŢųŰůġőŭŶŮţŪůŨġħġŅųŢŪůŪůŨġŔŦųŷŪŤŦġġġġĴĹĴıġĶĸĶijġİġıĵIJĴġĸĶIJġĸķĴ ġġġġġѪ඘ȃ഼ัȃ࿮ઈȃԧ᝷ᆒѪȃෂ‫ݙ‬ȃጤѪឤġĩŎŢŭŤŰŭŮĪ

łŶŴŵųŢŭŪŢůġŎŶŭŵŪŤŶŭŵŶųŢŭġņťŶŤŢŵŪŰůġńŦůŵųŦġĩłŎņńĪġġ ĴĴijĴġĴIJķĹ ġ ᑫࣷԺЮћмి‫ڈ‬Кѕ഍ġ ġ ġ

ňŰŰťġŔŢŷŦġᔹᎳѢຄᜧȁӀȃⷚȃӒġ

ġ

ġ ĴijĸĸġĹĹĶĶ

ŪŢŦ ઻ᐯᇨႮ!

ŃŕŔġѪ඘ȃცᐡф࿮ઈЍ຀ġĩőũŪŭŪűĪġġġġ

ġ

ġ ıĵIJĴġĵĴĵġĵĵĸ

ᇢ᜹๪࢈ġġġŎŢŤŨųŦŨŰųġЈᐯ੟ġġġıĵijIJġĹĺIJġĴĺIJġİġĴĴĵĴġijĶıĹ ġġ௞྽ిఱ‫ۊ‬ຆ๪ȃᆝ๪ȃ૵෡ȃѪ௾ȃ޵๪

ࡑ஡րѨಧྻġġġġġġġġġġġġġġġġġġġ

ŇŢŴũŪŰůġńŭŰŵũŪůŨġİġłŤŤŦŴŴŰųŪŦŴġġġࢺ՗݈ႺЅ‫׽‬ो݈୛

КॻᛕԨȞŏłłŕŊġϬૺȟᚙ៌‫އ‬சġ ġ ĴijĶijġĹIJĹĴ ġġġġġ௞྽ᚙ៌ᏼ࿰ȃ‫ڗ‬Ԋᝋ‫ށ‬ȃԧ᝷ћԆ ġġġġġԳ‫׬‬ȈŔũŰűġĸĭġIJIJĶġŘŪŤŬũŢŮġŔŵĭġŇŰųŵŪŵŶťŦġŗŢŭŭŦźġŒōŅġĵııķ

ࢺ๕௞྽ცઈЍ຀Չႅфᇯ৒ġĮġ෧ਲ਼İ⳴።İᆒცՉԑෟຈ ġġġġġԧ஡ġĩ஼İ၂İॻሬĪȁġ ġġ ġ ıĵIJIJġıĴIJġıĴĺ ޵ᆗȃᇃᒑȃࠅཀྵЍ຀Ȃֺ໱ඡኊ ġġġġġԧ஡ġĩ၂İ஼ሬĪġȁȁȁȁȁȁġġġġġġġോऀġġġ ıĵIJijġĴĴIJġĸıĵ

!

!

ńŪŵźġġ ĴııĴġIJĹĺĺ

łţŶůťŢůŵġĩŘũŰŭŦŴŢŭŦųĪġ՘֗‫ز‬๴ġġġġġġġġġġġġġġġ ġ ıĵĴijġĶijĶġĶĸĸ ġ ĴĴĵĵġĸķĹĴ

ġ ıĵIJĹġĸĴIJġijķĶġġġ

ŕųŢůŴŭŢŵŪŰůġġġᙚឍ݈୛

ńŢųġŅŦŢŭŦųŴġġġ‫ء‬ٙင᎛୦

‫ڲ‬ग़‫ؼ‬ঊфጥঊ‫އ‬சġ ġ

łŶŴŵųŢŭġʼnŰůťŢġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġŏŦŸŴŵŦŢťġġ ĴĴķĵġIJĸıı

ŇŦŶůŨġŔũŶŪĭġłŴŵųŰŭŰŨźġġġॳЫȃ‫ڼ‬౩ȃࣺࣼ

ŕųŢŷŦŭġłŨŦůŵġġġਡ՗‫ޥ‬

ʼnŪŨũŸŢźġʼnŰůťŢġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġŔűųŪůŨŸŰŰťġ ĴĹıĹġIJIJIJIJ ġġġġġġġġġġġġġġġġŎŰŰųŰŰŬŢġġġ ıĵIJĹġĹĹĶġijĸĺ

‫ޒ‬ዉ‫ݻ‬লѪ‫ۻ‬ನġŎŪŤũŢŦŭġōŢŮġġġġıĵIJĵġĴĹĹġĹĴĴġİġĴĴĵIJġĹĶĴĶ ᒊЄ‫ݾ‬ЂਰѭলѪġŎŢŴŵŦųġŕŰŮġōŰġ ġ ıĵIJĹġĸĹĴġĸĹĴ

ŎŰŵŰųŭŪůŦġŃŎŘġ ġ

ġġġġġġġġġġġġġġġġġŅŢŪŴźġʼnŪŭŭġġġ Ĵijĺıġĸııı

ŇŰŰťġġġॵ‫ސ‬ȃ੕ᘀȃᚕೲ

‫ڲ‬щ੠֖ߤġłŴŪŢġőŢŤŪŧŪŤġŕųŢŷŦŭġħġŕŰŶųŴġ ġ ĴĸIJIJġķĹijĹ łŕŎġŕųŢŷŦŭġѵध੠֖ߤġġġŸŸŸįŢŵŮŵŰŶųŴįŤŰŮįŢŶ ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġ К஼ࡱȈĴijĶijġĴĵĶķġġġġġࡑ஡ȈĴijIJĺġĸıĹĹ

ŔŰŶŵũŴŪťŦġŕŰźŰŵŢġġġ

ġġġġġġġŖűűŦųġŎŵġňųŢŷŢŵŵġġ Ĵĵijijġĵĺĺĺ

ŎŰŵŰųŢŮŢġŕŰźŰŵŢġġ

ġ

௞྽րѨಧᔡᅆҳ༟‫ݸ‬ӇಧȂُ༉ϬȃУ౎ϯġĸĻĴıġĮIJıĻııȂ ༉џϭоġijĻııġĮġĵĻĴıȂ໱ӡġĥķȂԳ‫׬‬ȈijġłŭŧųŦťġŔŵĭġ ŔŭŢŤŬŴġńųŦŦŬȂც႖ȈıĵIJIJġIJijĹġĹıķ

պडઔ֖ۧȁġ

ġ

ġġġġġġġġġġŇŰųŵŪŵŶťŦġŗŢŭŭŦźġ ĴijĶijġıijĺĺ

ńũŦŮŪŴŵġġġ᛾‫ܘ‬

ྲᒸઔᘿġġ

ġ

ġ

ŕŦųųźġŘũŪŵŦġńũŦŮŪŴŵŴġŔŶůůźţŢůŬġġġġġġġġġྲ‫׀‬઱ġ ĴĴĵĶġĵĵĹķ

џሦᔠ‫زۍ‬๴ġŅŪųŦŤŵġŇųŰŮġŋŢűŢůġġ

ńũŪůŦŴŦġŔŰŤŪŦŵŪŦŴġġġ๼Ρ‫ޥ‬ღ

ŊůŴŶųŢůŤŦġńŰŮűŢůźġġġ߳ᓎф౩ϴѧ

஼ઍྻġġ ġ

ġ

ġġġġġġġġġŇŰųŵŪŵŶťŦġŗŢŭŭŦźġġ ĴijĶijġĺıķķ

࣐ࠛ࠲ᔍನ୑‫އ‬சгҦġġġġġġġġġġġġġġġĴĴĵĵġĸķķķġİġıĵIJĴġĺĺĹġĹĹĹ

ᇢ᜹ྻġ ġ

ġ

ġġġġġġġġġġ

ġ

ġ ıĵIJĹġIJĶıġijıı

‫ݿ‬Ѐ᠋၂ա‫ྻ۝‬ġġ

ġġġġġġġġġġġġġġġġġġ‫ق‬ցਰġġġ ĴijIJĺġĸıĹĴġ

ૈ‫״‬Нуྻġ

ġġġġġġġġġġġıĵıĵġĺĵijġĶĸĶġİġıĵIJijġIJIJĴġĶIJĶ

ġ

ᑫЂ‫ݿڲ׀‬Ѐ᠋ົϠᗑԪྻġĩŒńŖńĪġ

ġ ĴIJķĹġIJıĹij

ġ ĴĸIJIJġijĶıı

ŎŪġŎŪġŗŪťŦŰġŔũŰűġġġ

ġ

ġ ıijġĺĸĺıġıķĺij

ϛ๼Ρҕӓ‫୽ڷ‬ᎹҀ٨඼ੲᖂሴ‫ٱ‬ᓢ

ŌŢųŢŰŬŦġġġњ‫ܜ‬ġŐŌ

ŌŪŵŤũŦůġŎŢůŶŧŢŤŵŶųŦġġġᛋᘣώแ

⣫ూᒖġũŵŵűĻİİŮŢųųŪŢŨŦįŤŦŭŦţųŢůŵįŵųŪűŰťįŤŰŮġĩКİॻĪġıĵIJĵġıĹĹġıĹķ ŎŦťŪŤŢŭġńŦůŵųŦġİġńŭŪůŪŤġġᚂᕛϛЖ

ᆧࡨ‫ٱ‬௑፜ኦႫġġ ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġ ııı

ŃųŪŴţŢůŦġʼnŦŢųŪůŨġńŭŪůŪŤġġ ġ ġġġ ġ ıĵıIJġĶĶĺġĴĺĹ ŖůŪŲŶŦġőũźŴŪŤŢŭġŕũŦųŢűźġńŦůŵųŦġġġŔŶůůźţŢůŬġʼnŪŭŭŴġ ĴĴĵĵġĵĺıij

ѮѕᎹҀ٨඼ҏငᔼМϽᒲ‫ٱ‬೎

ŎŢųųŪŢŨŦġńŦŭŦţųŢůŵġġஔࡅᅿᜌடষ

ĴIJķıġĺĵĶĴ

Ⴝిᑫࣷࠦ‫ޗ‬ᣍȁġ

ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġŅŦŢŨŰůġġ ĴĹķĺġIJIJĹĹ

ńŰŮŮŶůŪŤŢŵŪŰůġġЙᐠȃႫଉ Telstra Shop Ⴋଉடߞ۹ Sunnybank. Sunnybank Plaza Mt Ommaney. Mt Ommaney Centre Redbank. Redbank Plaza Springfield. Orion Springfield

ŎŰųŵŨŢŨŦġŃųŰŬŦųġġġຸ߬ϴѧ Ph 3344 6667 Ph 3376 3999 Ph 3818 1788 Ph 3470 0388

Optus Ⴋଉடߞ۹ ġ ŔŶůůźţŢůŬĭġŔŶůůźţŢůŬġőŭŢŻŢġ ġ ġ ĴijIJķġĺĵķķ ġ ŊůťŰŰųŰŰűŪŭŭźĭġŊůťŰŰųŰŰűŪŭŭźġŔũŰűűŪůŨŵŰŸůġĴĴĸĹġĹĵĶĶ ġ ňŢųťŦůġńŪŵźĭġŘŦŴŵŧŪŦŭťġňŢųťŦůġńŪŵźġ ġ ĴĹĵĺġķĸĹĹ ġ К஼ࡱĭġŇŰųŵŪŵŶťŦġŗŢŭŭŦźġ ġ ġ ĴĴĴĴġĺııı ńŶŴŵŰŮŴġħġŇųŦŪŨũŵġŇŰųŸŢųťŪůŨġൢᜰೲၼ ŐŤŦŢůŢŪųġᑫ‫ڝ‬஼ቫඡᝯറႻȁġġġġġġĴijĸijġıķĴĹġİġıĵĴIJġĸĸijġĶijij ŃŦŴŵġŊůŵŭġպ‫ڰ‬Ⴟ஼ቫඡᝯ֖ġĩńźůťŪĪġĴĴĵĴġijĹķķġİġıĵĴĺġIJIJIJġĺıĸġ ġ

īġߩႻȃ೺Ⴛȃࠝۖࠝ‫އ‬சġĩ൵ֲġĥĶſĥIJıİŌňĪ

ġ

īġ஥྽ġħġ‫ټ‬Ϡ֖‫ق‬ඡᝯ‫އ‬சġĩϘ౧ᔷĪ

ŌŪůŨġŇųŦŪŨũŵġറႻऱġġ

ġ

ġ

ġ IJĴııġĺĵĺġĶķķ

ŅŢůŤŪůŨġġġ‫ޥ‬ҺᇆᗐġİġŅŢůŤŪůŨġŔŤũŰŰŭġᇆᗐᏰ଱ ਷ᔅࡱߤӹህᘏ୊ፚġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġ౎༡ġ ĴijĸijġķĺIJĹ ġġġġōŪŰůŴġʼnŢŭŭĭġIJġŏŢŵũŢůġœŰŢťĭġœŶůŤŰųůĭġŔŶůťŢźġĺĻııŢŮ ŅŦůŵŪŴŵġġġбᚂġİġŐųŵũŰťŰůŵŪŴŵġᏏӖᕤғбᚂ ŅųŦŢŮġŔŮŪŭŦŴġŐųŵũŰťŰůŵŪŴŵġĩ১൘ӖෳᐎԕᖣӒ௞ॊѰᛁĪ ġ

ࡑ஡ȈĴĴĵĵġIJijijıȁȁ‫ތ‬஡ȈĴĹĺĺġĹĹķĴ

łŮźġńũŢůġ൘᠖༮ѰॊᛁӠġĩijıġՐ၃ᢚĪġ ġ

ġ ĴĴĵĴġĵĹĹı

ŐŵũŦųŴġġġ‫ڏ‬т ๼Ρឌҕᜰ߽ಢġ ġ ѕୢȈཀ‫ؠ‬ኍġĩńũŪġŌŪŮġŘŰůŨĪġġġġġġ ġ ȁȁȁ؏ໝ༲ġĩŘŦůŨġŎŶůġŔŶŮĪġġ ġ ࠒୢȈཀ‫ۂ‬ဉġĩőŶųťźġʼnŶŢůŨĪġ ġ ȁȁȁਟ෻൰ġĩŌŦůġœŰůŨĪġ

ҿ‫ڧ‬෻ӎົϠчѹిྻġġġġġġġġġġġġġġġġġ൘ૠѭġġ ĴĴijĵġĹıijIJ ȁĹıġŏŦŮŪŦŴġœŰŢťĭġœŶůŤŰųů ᜲѽҭᇊ௄ရిྻȈѹџϭоϟ੡ᇸྻġġ

Level 9, 79 Adelaide Street, Brisbane ც႖ȈıĸĮĴijIJıġķĶıĺĮijıķȁཇૌȈıĸĮĴıIJijġĹıĺķ ც༎Ȉchinaconsul_bri_au@mfa.gov.cn ታ‫࠲ڰ‬᠕ც႖ȈĩķIJĪġıĵıķġĴIJĹġIJĸĹ

ņŤũŰŦŴġ୞র‫ڐ‬ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġŎŢŤŨųŦŨŰųġġ Ĵĵijijġijĺĺĺ

ઍЋዀᙢգনгҦġĩᜲĪġġġġġġġġġġġġġġġĴijĸĺġIJķĺĴġİġıĵIJijġIJIJĴġijijĴġ

ĴĸĴĸġĶĵĴı

ġġġġġġġġġġŇŰųŵŪŵŶťŦġŗŢŭŭŦźġġ ĴijĶijġĹĸĴIJ

Consulate General of The People's Republic of China in Brisbane

ńũŶųŤũŦŴġİġŕŦŮűŭŦġġġఀོ

ጄႽ௄ရిྻȈُѹџ՝ϯIJıġ੡௣ࢵġġġġ

ŗŪťŦŰġŕŢűŦŴġʼnŪųŦġġġᓃኇளюનடߞ۹

ġ

łIJġŔŮŢųŵġőųŰűŦųŵźġĮĮġŎŪŤũŦŭŭŦġōŶŶġġġġġġġġġġġġġġ ġ ġıĵĴĴġĺķĺġĵĴĹ ńŢųŴŰůġŇŪůŢůŤŪŢŭġŔŦųŷŪŤŦŴġġġġġġġġġġġġġġġġġĴijIJĺġĹĸijĸġİġıĵIJIJġijĸijġijĵĹ

ıĵIJIJġĸIJĺġıĺij ıĵIJıġĶıĵġıĸĵ ĴĴķĵġĴijIJĸ ĴĴķĵġĴijIJĸ

Taipei Economic and Cultural Office, Brisbane, Australia

Level 34, Riparian Plaza, 71 Eagle St, Brisbane ც႖ȈıĸĮĴijijĺġĶIJķĹȁġġġġġġġġġཇૌȈıĸĮĴijijĺġĹĹĹIJ ც༎Ȉbne@boca.gov.tw

ŐŻźġŎŰųŵŨŢŨŦ!ᑫ۶ࠫ໷!ġġġġġġġġġġġġġġĴĵIJIJġĴijķĹġİġıĵIJIJġijijĹġĶĹĹ ŎŶŴŪŤŢŭġŊůŴŵųŶŮŦůŵŴġġġዅᏢ ňŐŔőņōġőŪŢůŰŴġġ ġ

ġġġġġġġġġġġġġġġġŖůťŦųŸŰŰťġ ĴĹıĹġĹĸĹĸ

őųŪůŵŪůŨġġġӪаȃᓡ൐ȃ༈൐ӟ‫ڕ‬ ŌŪůŨġŰŧġőųŪůŵġԞ‫۔‬ѳġġġġ

ġ

୽ሬ኿ྥ෈ѐфဴȞŊŔŔŏȟȈIJĵĵĺġĮġĹĵĴř ġġġ ġ IJĴııġĴķijġĵĹı

łťťųŦŴŴĻġġġŔŶŪŵŦġijġİġĵıĺġŎŢŪůŴġœŰŢťĭġŔŶůůźţŢůŬĭġŒōŅġĵIJıĺ

œŦŢŭġņŴŵŢŵŦġłŨŦůŵġġġӴ౰ф౩ œŢŪůŦġħġʼnŰųůŦġӖ‫֖׀‬ġ ġġġġġġġġġġġġġġġġœŰţŦųŵŴŰůġġ œŦťŬŦźġ॓ႻԳಯġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġŔŶůůźţŢůŬġġ őŢųŵůŦųŴġőųŰűŦųŵźġłŴŴŪŴŵġġġġġġġġġġġġġġġġġőŢųŬġœŪťŨŦġġ őųŪůŤŦġœŦŢŭŵźġщЄԳಯġġġġġġġġġġġġġġġġŔŶůůźţŢůŬġġ ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġŔŰŶŵũġŃųŪŴţŢůŦġġ

őŰŴŵŢŭĻġġġġġġőŐġŃŐřġġķIJĴĴĭġŖűűŦųġŎŵġňųŢŷŢŵŵĭġŒōŅġĵIJijij

ĴĴĵĶġĺijĹĹ ĴĴĵĶġijĶIJIJ ıĵijĵġĶĺĶġIJIJı ĴĴĵĶġķĹĹĺġġġġġġġġġġġ ĴĴĴijġIJĹĹĹ

œŦŴŵŢŶųŢůŵġġġନዂȃຊᓢȃᓡᓢ ńŢŧŦġŎŪġռ༺ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġŔŶůůźţŢůŬġġġġĴijIJĺġķijĹĹ ńŪŵźġ‫ڎݻ‬ġġȁȁȁȁġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġńŪŵźġ ĴijĴķġĴĸķķ ŌŢŪŴŦůġŔŶŴũŪġઔ೺㈂ᄯҦܸȁġġġŔŶůůźţŢůŬġʼnŪŭŭŴġġġĴĸIJIJġĸķĴĸ ŕŦŢġŎŢŴŵŦųġġ ġ ġġġġġġġġġġŇŰųŵŪŵŶťŦġŗŢŭŭŦźġġ ĴijĶĸġııĴĹ නᆱ୧ਛġġ ġ ġġġġġġġġġġņŪŨũŵġŎŪŭŦġőŭŢŪůŴġ ĴĴĵIJġĺĶıķ ᔌཀྵġġ ġ ġ ġġġġġġġġġġġġġġġġŔŶůůźţŢůŬġ ĴĴĵĵġķijĹĹ ‫ތ‬ўઔᘿ୧ਛġġ ġ ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġłŴűŭŦźġġ ĴĹķĴġĴijijij

p.54!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

269ȁ 23.09.2011

őŶţŭŪŴũŦųĻġŋŪůŨġʼnŶŢůġőŵźġōŵťġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġłŃŏġķķġIJĶıġIJĸķġıĴĴ

ņĮŮŢŪŭĻġġġġġġŴŢŭŦŴŁŲŤůįůŦŵįŢŶġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġŘŦţĻġŸŸŸįŲŤůįůŦŵįŢŶ ŕŦŭĻġġġġġġġġġġġĩıĸĪġĴĵijijġııIJĹġİġıĵĴĴġĴĶĹġĺĵķġġġġġġġġġġġġġŇŢŹĻġġĩıĸĪġĴĵijijġııijĹ

໊ؐϤюѐ ΜЈࠉᄠገ ҡࣀ௑ൢѐิϞኄ֙ϱৠȂѓࢂМԅЅ೩ॎȂ࣏֯ҏൢ‫᠌ގ‬ ‫ܚ‬ԤȂԃҐငҏൢӣཎȂϚுоӈդ‫ל‬Ԓᙽၷ‫ܖ‬ᙚӟȄ ϲӎඡ‫↳ݙ‬๳Нዃ‫ט‬аਟȂ‫׮‬Ӥዃ‫ࢉט‬㇟‫ݕ‬ዃ‫҃ט‬ನ஥෩ ‫ڻ‬ȂՂգઘфԇ֣‫ࢠޱ‬யᛟȂԑሃӎඡ๑ᝯȂપթᗏ‫ށ‬Ȅ ԧᡝ߰‫ݙ‬๴ࠑߞћൢаਟȂӅ༷ЙՅԴԇ֣Ϡ‫ؽڗ‬ᕝȃᎥᗼ ‫ݕ‬ሱᐱȇ‫ێ‬෩ҍߞћൢӲඞȂ‫ڭ‬Й҃ࠑӎඡȄ


!!

γ࢐ϭಝᚊሉ ‫ޟ‬ਪᝲหыȂ Ιۡ഍Ԥ ೻஻௃ߧᓸࢾ നᕠѠ࠲‫ޟ‬င ‫ُ࡙ڐ‬Ȅ

કկ!ᅙࣿᄾޯ!

᠓ϬկϾ!ణчϘቦ

ਡၽ

Ѡᆎ݂Ԏ‫ޟ‬ჿ‫ݰ‬ȂᏉаᏽ‫ࡣތ‬ೝफ़໠ܹ࣏೽୦ο۬Ȃٞഀี৤ԙ੖԰ᖅᄸ‫ޟ‬୦ཾσ࠲Ȅӵਢ фѼᎈ‫ޟ‬ᡐ᎐ϛȂჿ‫ݰ‬Ԥྃमோ໣‫ޟ‬Ϥ࢑໻۹ȂζԤⱥӫᐣѬᎷ᜷‫ޟ‬ନ֑ທȂ‫ڷ‬Ѡॳᒀᅐ‫ޟ‬ Т෹ЅЈΙሧȇཱིᙟਢф‫ݥ‬൜ӵԪᔢюЬ߆ȂᅖٗਡΡᘸ‫ۉ‬ᇄ‫ޟڧٴ‬෾ఖȄ ओߏߞল᝶ȂԴ༒଑КԤᠨઔ൦ߞઈਿȄ ᄾޯ೐Ϙ฀Ӥࢁկȃ‫܇‬мկф‫ٵ‬կԪࣹߞϬկϾᄳ ࡄȄࡱ஡ႆ‫ݙ‬գߞУ࣐༺ܸȂԑዾᅳᐾգೃᎫϬկϾߞ Հ໛ൎȂ‫ێ‬КҒ‫ !ף‬2009 Ր༟ᅌߞশ੾‫ݛڧ‬Ђ୧ܸȂ֫ ϞԳ‫׀‬ᔹཕȂԴЂᣇȃᔠᣇфॗ! 6 ՘ߞࢉ‫ݗ‬Ȃൌକऻ ‫ڍ‬ϬկϾจЁᢏёߞҾ฀Ȅ!

σ୯ჿ‫ݰ‬ຊ!༧ᜃᐸᆐ ‫ݗ‬༡аߞຄ฀๑ዲҳȂ༺ܸߞനࣉሃ‫އ‬சȂϵգϘࣹ Ѫ࿤Ȅഢᄑ؆ຠߞ! SPA ߾ᖚᔡȂ༟ుЃ‫ݑ‬Ⴜࢉ᛿ྑ֋ Ўߞ੠຀Ȃഺႆߞ! SPA ຠ‫ތݺ‬ўᏳӠȂӡч๒ନ᜽෩ ࿯⃁ᕅᇟ޵Ȃ௻Ꭰӱ֜ф၃ປࢷዝȂည๒ϵьЙϞ൯‫ۦ‬ ֖ਛඈྑߞጤӮᖚ‫ޱ‬۶শᚤ!SPA!60!жៗȄ ༺ܸߞК້ф֘ᔠϵஇఀЙᓾȄԴȶশਝȷКᔠᣇȂ Ҟѽᄘۖᄾޯ‫ݙ‬գߞԩ້ȂంӀӔЈԫߞឲռ฼ཪۖӠ ಠઔᘿȂ‫࣏ݕ‬൤ૺߞᑷᇏਫ਼ನȂᕕգᆽգȇྑԫӠ঴ ߞȂҞѽႏႏညԳ൵ҍԩߞȶསᝂȷȄഺႽ້঴‫ل‬ঋ௉ ᘿЖକஇȂᓅᝂ཈ӡӨ୧۶ᣃ޽ϯ! 1 чȂϢϾգᑧᑧ ߞઔۧȂևഹఀϢϾ‫׈‬мȄ ԺዴԳў‫د‬ᑷᇏည༺ࢢಮࡡȂᄾޯϠࡋះఀഺৎग़ۧ ঋԴ‫ڇ‬ЄᘘٟჸࡈࡡᄘȂӡ࿃ӗۤ҃‫ك‬ХȂ࿣ጛশഹߞ ՀۧႽȂ‫އ‬໭‫ݙ‬գߞۧᗡૠ၃Ȅȶൠ້๓ൎӠЈཀ൦ȷ ሃȶᇺөҒཀ൦ࢸᎇ◔ญȷϵ࣏শਝߞ၃‫້ۏ‬Ȃࡈ߰և Ꮃ೟፜Ȃሐٓҍ‫ߞڽ‬฼ӗᆏ຾ൠ້ᑾપশઈȂЙྻщಮ щᣃȂۧႽᚆᢉԪ࢘Ȅࢢ߰ѽ‫ڑ‬өҒཀ൦Ȃ‫ה‬಩ҩϘᇌ

౎ϯЖᖉ྽ߞȶᔷᎇ୧‫א‬Ӊ‫ݗ‬ȷ֘ᔠᣇȂѽઈ‫ۤޤ‬ ർȂഺႆ୵ϞҞࡡமӒ೚֘ᔠҳȂϵକࡡ୧ྏ‫ۦ‬઎ᆝߞ Հҝ഍Ȃُч!19:00 ~ 24:30 գ!Live Band রጄᆊҍȄ ԯऎ‫ױ‬ၢԴ஥྽ЂࡱȂ༺ܸࢉ၏ѽ஥சࢉऎѹȂ஄џϢ ֝хփգᔹ෎۸Ȋ ᄾޯߞᇟົ฀ᙇϵ༰КԴϬկϾϘ௲Ȃంশ੾‫ݛڧ‬Ђ ୧َܸ֖!20 ~ 25 жៗȂ‫׈‬କ‫ݯ‬Ⴟ༟ᣩ‫ݺ‬৫จߞѡุȄ ᇥྍळळȃޯԍឣ㡧ȃࠩҭጁቦᓾၢߞѡุȂ᚞੡࣏២ Ϡᐍࢉህћ‫ؘ‬ᐍߞԳўȂҔ؇ӳहѳՉӮȃ౻จћᐯਛ ԑ૟ౕൌฅԴթࣿஜȄ಩Դߞѡุࡋ࣏ညԳϠᎼࠦඵ࢖ ߞгཀྵȂ‫ڕ‬་‫ێ‬КȂ‫݂؜‬බႭҍࡱҾ᜸ᣊȂၙَЙ֋ះ ԳϵᅙϞϭ‫ڽ‬Ȅ!

Т෹ЈΙሧ!൶೤Ѡཎ ѡุࠢࠕߞчϘቦȂϵ࣏Ϙ഍ҟྍ૊๒ߞԳўȂഺႆ ࣏‫ށ‬จֻൊҠ‫ڷ‬ড॰ยߞ‫ټ‬Ϡ᚟੩ጁȂѽȮ‫ݽ‬၃ȯȶч ϘӠѪȂԳб՘НȷКѽѪۘѫߞ඲ྍ‫ۻ‬ԩȂ໼Ыգ! 500 ԺՐᑢҫȂ࣏К஼൵ҟցߞ‫ټ‬Ϡ᚟੩ጁȄӫࡈ᚟੩! 30 ေۡȂཀྵ஡‫ޒ‬Ѣᎀᎀȃᑢҫ࢙ᒝᢪӲȂ௲ҍկࡑѪ ༏ߞཀྵ‫ޒ‬ল᝶ȄчϘቦሃ॰ยߞࣇ‫ڰ‬Ȃᘘฅജ‫ؼ‬፠՘ც ໛ነȮчϘӠѪȯȂӤЂ൙࣐॓ཀፂȃ॰ԔԔѹᆊȂ ‫࣐ށ‬ੜᕕ‫ڹ‬чϘቦᣍԍർԳߞԳ֜‫ـ‬Ґᜦ‫۽‬Ȅ!

ಽཀྵȂ‫ױ‬ၢ຾ϘኼኼӮूߞȃѢൄߞց‫ݗ‬ЄȂց‫ݗ‬Є ҳᣍ࠲գ᚞੡҃᝶७Ȃаൊࡋႅⱕ՘Ϙਛਛ੡ች‫෇ݕ‬ ҟߞମᔡȃ୧‫א‬ȃЍ᜹ܸ‫ݕ‬ਫ਼ನ঴௅ຈȂ्຾ᅮടȃ ৫ႅߞ‫އ‬ச৶૭ԴࠝϾ‫ݢ‬۲ࢉϠȂ෸๴ҍᑧᑧߞК஼ ۧȄ!

ՂѴ᠏!ዉॳࢷྖ փϬկϾ᝝ߞցҳᡎȂ๴Ⴋߞ੡༡ѧϯઔҳᡎᘘ՝! 20 ԺՐȂ࣏ညՐ༟‫ݸ‬഼஥ߞᑢҫ‫ڍ‬ᝋȂ‫ڞ‬Ыᘘକऻ ۖ‫ݼ‬џົដߞ໶‫ݽ‬஥ၳȃገলࣶ࿕ߞчѹ௅ሃታ‫ڰ‬ᔡ ຈᓷᚹȂం! 2008 Ր୓Ȃൊжҟ২൙᠈‫ؼ‬ऎ୧‫א‬ᔡȂ ӨчഺႆᄊገࣷࡱҾȂলఐေᇌߞ࢙ᒝߋ‫୽܈‬ᣨȂ౎ ϯᔓআ୯᜖ȃࣶ֘রጄթ୓݃ၢȃ঴ߏߞۧႽȃ୧ߞ শઈԴߩઈ༡ࣹᚇȂ၉‫ێڗ‬КȂ୧ЙᏕϠȂϠ֋ᏕȂ ᅞᜄߞාྍ޵๒փӠȄ!

ࡂ԰ȃ‫ۈ‬Ͻ ԰ȃ‫ض‬԰έ ԰ӫࢺȂ࢐ ‫ܣ‬ถ‫࠲ޟ‬ѿ ჿ‫ݰ‬ ॳශȄ

໷ၽශᘈ!ନ֑ທ!‫ۇڧٴ‬ோ໣ ᄾޯߞ౎ϯȂߕߞԳўપ‫־‬ԺȂԴѡุфϬկϾ ᝝Ȃգ‫ی‬౧ᑢҫሃ಩҃ຕԪߞَ֖໖Ȅѡุ᝝ߞѡุ

ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 269ȁ 23.09.2011

!!p.55


p.56!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

269ȁ 23.09.2011


p.57!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

269ȁ 23.09.2011


p.58!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

269ȁ 23.09.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 269ȁ 23.09.2011

!!p.59


p.60!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

269ȁ 23.09.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 269ȁ 23.09.2011

!!p.61


p.62!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

269ȁ 23.09.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 269ȁ 23.09.2011

!!p.63


queensland chinese news issue 269  

queensland chinese news issue 269