Page 1


p.02!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au! 265ȁ 26.08.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 265ȁ 26.08.2011

!!p.03


ِོ࡛ॎৱ‫ٱ‬୛‫ܚ‬

এΡൢโġ $60ġ+GSTଔ Ȟ‫ר‬ঈ‫݈ޟ‬୛Ȉ‫פ‬ȂடȂྥȊġ౪ൟ‫ׇ‬ԙȂIJĵġЈϱ਌‫ڗ‬ଝโȟ

੫տᓺඏ ҡཎൢโৈᓡ

ȞŊůŤĻġŃŰŰŬŬŦŦűŪůŨȃŃłŔġŢůťġŕŢŹġœŦŵŶųůȟ

࣏ġĹĵĶġഺཾಋҕᇄ IJķĴġ‫׹‬ၥಋҕ‫ޱ‬ ඪ‫ټ‬ΙમԒ݈୛Ȃ ӒแၭᙹሄᏲȂ ᡱௌಋҕฒ኏Ȅ

ġ݈୛ጒ൜Ȉ Įġᛩ଄ġȞџΰߞ݈୛ȟ Įġϴѧȃ߬ଊȃӫჱҡཎȃ ġ ᎴՂߜԙҳЅຝы

p.04!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au! 265ȁ 26.08.2011

Scott Lai CPA Ȟ7ġЈᕊཾȟ

Southside Office:

CBD Office:

ႫၗȈ0433 960 665

ႫၗȈıĵĴıġĺĸıġķıĴ

39 Dapper Street, Sunnybank Hills, QLD 4109

Level 1, 150 Adelaide Street, Brisbane QLD 4000

QCN-263

Įġ଒୛ൢߒȃňŔŕġҧൢ ĮġӌཾЅএΡൢโ Įġ୦ཾᒚၚЅᆓ౩ Įġโ୛ೣგ Įġ୦୛๊გЅॎგਪ


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 265ȁ 26.08.2011

!!p.05


p.06!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au! 265ȁ 26.08.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 265ȁ 26.08.2011

!!p.07


p.08!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au! 265ȁ 26.08.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 265ȁ 26.08.2011

!!p.09


ᐬࢸ

ߞֿᙝ࣏௄‫ݺ‬ġ7 ѡҵ྽ತྍҳϯпȄ

őŢŶŭŪůŦġġġ

ᖒ٤ሚ՗ᇄϛ୽ၻཾሚ՗ႀ‫ڞ‬ដ ၮცϭಝ៫ࡊ߯ց੼Ᏸҡཱིಋҕ ᐬϯ஼༖ή ശσᓁ១ኅຘνΡ ᑫࣷ൵ЂߞᔀᠠӠಯ஥ġ BlueScope Steel Ltd ൾࢥ੾ ӎ༉ϘࢆҿȂӤ‫ݺ‬ԑՐᗪྫġ 10.5 ኆЮȂԯթঋ་֖‫ؼ‬ ೡȂٙ‫ܠ‬໗ิġ1,000 ৎᚚ֜Ȅജ໗ิߞᚚ֜ж‫־‬Դ૸ष ࡑൊߞġIllawarra ஡фԴᇯषȄ ୑ࠜࣉ‫ݻ‬ġ(Wayne Swan) ᇍȂᅆ‫ۦ‬዆ᠩߞЍϠ‫ڽ‬ሲȂ ഺ࣏Ҟ‫ߞݏ‬ϘчȄ֭ҁࢽҍȂԑಧ၃ᕻӒԴᚼ࡭Ȃᑫࣷ ၃ᕻϵԴᚼ࡭Ȅ ҁႋ៖ȂᑫЮ௻ࡏ࣏ԯҳ஼ᅆᑫࣷႤ࿚ߞቮِઇзȂ Ґϯᑫࣷ၃ᕻߞ௄Ꭰ௻உȄᅆᑫࣷઐ໱߰‫ڽ‬ሲȂߏࡡႵ ࠮‫ܢ‬ȂहхᅆҍϾߞЍ྽Ղġ BlueScopeȂᑫЮ௻ཕࡋҐ দҹে‫ߞۦݙ‬ᕅϧȄ ᗁನԠ‫ݛ‬চࠑӯȂࣆܹ‫ށ‬ӨۖᑫЮ௻ཕᅆ၃ᕻᢜ‫ڀ‬а ࣙ‫ڱ‬ಯ྽‫ݙ‬ᅹ՘ߞᕅϧȂሦൄ྽Ȃ੠Ⴜ྽фి‫ڈ‬ҍϾ ྽‫ۖۦ׮‬ӇᕝȄࣆܹԺѡ‫ڽ‬Ϙߡ෩фЙԢಯ྽‫ߞۦݙ‬ᕅ ϧȂփġ5 ѡߞ୑੯බ࣏ԯᕕഺயᛟന঍Ȅ Ձ‫׎‬ሮࣆܹ۶൵ЂߞឩசгҦԓը஥୅ឩߏႤ࿚૧ Ⴈກ੡ȂᢰَщԺȄՁϫሲȂ࢙៉ߞᇆກᅆġ BlueScope ߞٙ‫ܠ‬ٟգ዆ᠩȄ

ᗑ‫ڣ‬ġ (Commonwealth) ቙֖ሃК஼Ⴚ྽቙֖ᜪ঎Ϟ Ϙ༵ႭᄩЬ೜ᠪࢉ঍ᄑ‫៉۝‬Ȃࡈ߰௟ంКᖔఀྲߞ઻ᐯ Ӡᠪࢉ۶ྲೊӔᠪࢉȄഺ࣏К஼ġ 4 Ђ቙֖ሃᑫࣷ቙֖ ঵ըᜪ၌ߞ᝷֬‫៉۝‬Ȅ

୑ࠜࣉ‫ݚݻ‬ሮȂᑫࣷ၃ᕻ௟বᗜ་Ϙَҵ྽Ȅҁሮ ऎȂ‫ݙ‬գታாߞබ྽ߐ޶ൌྻЙ੡‫ؼ‬ᢏȂᑫࣷ၃ᕻᔌ੡ ༡๴ਣȂᗁྻҍ಩බ྽ᢏмȄ ᗁನԠ‫ݛ‬চࠑӯȂՁЙሮԢग़‫ߞޒ‬ჰเȄࣆܹգࠫѕ କ௉ሃሦൄ྽Ԫ֯Ȃѽ࠮ሦൄ྽Դᑫࣷߞࡈ൉ԍ‫ށ‬ȄՁ ᇍȂᑫࣷ၃ᕻߞϘ‫ڱ‬ታா഍‫ݺ‬һЂᕅϧНϭȂϘ‫ڱ‬ཇ೚ ֖྽௟ቮঋᚼᢏȄ ᗑ‫ڣ‬ᝋ‫ۓ‬঵ਯ၃ᕻᐯਛġCraig James ࢽȂग़‫ߞޒ‬ჰเ ऻ୓‫ڽ‬ЙҞᏫȄु‫ٿ‬ඡ‫ט‬Кٟգႋ៖Ղ֣ఀҍġ 10 ေৎ ᚚ֜ӴҵߞዴՄȄ֭๑ᆷȂϘ‫ڱ‬гҦӒജঝ་֖྽சদ ೡȂᑫЮᅋৃ୼ԋᢖ๒࣏Ϙৎւዋԯ૵Ȅ

Ⴚ྽቙֖ԴК஼գġ 3 ኆġ 2,000 ေѽϯᠪࢉȂ2 ေġ Craig James ϫᇍȂϘ‫ڱ‬ឩ྽гҦȃឩ྽‫އ‬சгҦȃ 4,000 ਛж֖Ȃ44 ေԩᄌ৶Ȃҹ࣏‫ڲ‬щԳ஡൵գࠫ᠖‫ڭ‬ ѷᖔఀԑಧ‫ݚ‬ሮߞࠛᓉᑟᅹНϘȄႍ቙֖‫ݺ‬ġ 1951 Ր൹ Ѝ຀гҦȃ࢙ᒝгҦᅁቫϯӒԴླླԳា᠈ኧҐබ྽Ȅ ᓱȂ2010 Ր഼ჅညՐѵध൵ЂߞߵԊг༟๴֖ϯҾ঍ ग़‫ޒ‬ж‫ޘ‬ਰġTim Rocks ሮऎȂգࢆҿҍ‫ߞڽ‬ᚚ֜໗ิ ᄑȂ՘ऎϘਛϯҾ቙֖Ȅ Ҫ࣏ԔЋϘ‫ڎ‬ȂԯऎҪգႵЂߞгҦЖࢆҿഺ‫ڰڱ‬ఐȄ ҁሲȂՂ‫ލ‬ҁᅆҵ྽ߞჰเᝋ‫࣏ށ‬࿤ፁߞȂ‫ڤ‬ኃᔼ൯቙ ᗑ‫ڣ‬቙֖წழ྽சே֖ᗁ၃ನġLyn McGrath ሲȂഺ༵ ঍ᄑᅆᗑ‫ڣ‬቙֖‫ڽ‬ሲ࣏ϘৎһЂߞᑟྻȄԴᜪ၌ഺ༵ᑢ ֖Ҟକ᝱᝜‫ۼێ‬Ȅ ҫ‫៉۝ݑ‬НࢢȂК஼Ⴚ྽቙֖௟କऎҹߞᠪࢉȞᖔᑫࣷ ઻ᐯᜪᝋߞᐯӠ‫ݕ‬ంК஼ۖᑫࣷߞྲೊӔȟȂ഼Ⴥᗑ‫ڣ‬ ቙֖നԴϯઔ۶ఉҺ‫ی‬Գߞ஼ቫᠪࢉ‫އ‬சൊȂऎҁে࢙ ӲϘৎᑫࣷᚼ௳їϾȄ ՁሲȂഺ࣏Ϙ༵ᛕ៏ߞᝯ࠼ȄК஼Ⴚ྽቙֖Ҟѽऎҹ ߞᠪࢉ෩‫ڻ‬Ґৃߞ‫އ‬சȂ࠳་‫ێ‬Ϙ૭Ց‫އ‬சȄᗑ‫ڣ‬቙֖ ࡋᖔఀྲߞᠪࢉࣹϢȂ‫׀‬ӡҹԴᑫࣷߞж֖ᇨປ۶஼ቫ ᠪࢉ‫އ‬சൊȂᆕ‫ݯྲږ‬ႿᑫࣷߞК஼ᐯӠ۶ೊӔߞ቙֖ ‫އ‬சቮِȄ

ᐬॖρռӵߡ൲Ԯೝࣔԫ ϘԩᗑဖЀֻԴϘըᑫࣷ۶ࠠනխᗑԪَ֖‫ڟ‬ᢑКജ ओ֌দཋȂ୙݀ᛁ୰ࢢЙ޼‫ڗ‬ϸȄ ժϸߞЀֻġ Matthew Lambert ࣏ऱਛᑫࣷকᄥԴࠠ නխ೐ϘԩୱϸߞЀֻȂऱਛᑫࣷকᄥ‫ݺ‬ġ 6 ѡ֯ऎ೐ ϬᠪயЍ֯ೡ‫ݯ‬Ⴟླྀᐆବӟġ(Oruzgan) षȄҁ࣏‫࢓ތ‬٦ ᇯ۶֖ஜߞցֻȂ࣏֋ҝՐġ 8 ѡऱਛᑫࣷġ 6 কᄥߞϘ ຈֻġJared Mackinney ѽ‫ڽ‬೐ϘԩժϸߞֻَȄ

ЫՐᑫࣷЀֻԴࠠනխߞժϸዴՄЏኧҐ֌ġ 8 ԩȄ ϯ୑ࣆՐ࢘К஼ྲೊӔ঵ը໹Ⴥॻ஼ྲೊӔȂႿۖġ ҝՐգġ 10 ԩᑫࣷЀֻժϸȂ࣏൵ᖷᒣߞϘՐȂ֭ЫՐ 2 ေġ9,547 ϠȂहຈ‫ۖݺ‬ЫՐġ6 ѡġ30 џऎѤߞϘՐง գ໹ჅഺዴՄߞᘌཕȄ ᑫࣷЍϠЍྻġ (Australian Workers’ Union) ԑ஼ ༡Ȃྲ‫ݯ‬ᑫࣷߞೊӔᗁዴġ 17.5%ȄթҳȂႍՐ࢘Ђॗգġ ӻϯМϽដོ௢π१‫پ‬ ੩ୃġ Paul Howes ‫ݎ‬യӎԳߞЂឩசгҦళӡК஼ 3 ေԩК஼ᐯӠۖᑫࣷ઻ᐯȄ ᗁನԠ‫ݛ‬চȃೊӔൊࠜភћġ(Chris Bowen) фೊӔф ߞᔀᠠಯࡡȂ҄ۖġ BlueScope ঋ໗৶Ȅ૸ष߻ᔷ छ‫ݓ‬ਟ݂ԑߑѶġ10 ࿲ᙛ՝ ѵ՗෵਀ᐠོቨё ԺЮћм‫ڰ‬ச஼ྻըࠜġ Kate Lundy ӎ༉ϘࢆֶȂࣆܹ ௯ġ (Wollongong) ࠢࠕġ Port Kembla ส۶ᐍᆬӎࡑবġ ग़‫ޒ‬ġ ቙֖Ϙ༵ु‫ٿ‬ჰเȂᑫࣷ‫ށ‬Ր (Merrill Lynch) Џ՘ӲྲߞԺЮћм៉ྻȄഺৎྲߞᓙ႙ᄥᢜգġ 10 ԩ Hastings ߞ֘สᔀᠠዄġ(Western Port) ж‫־‬ঋ໗ิġ800 ۶ġ200 ৎᚚ֜ȄЍྻߋۤġHastings ߞġ200 ᚚ࣏֜֋᝸ ࠐ௟ҵҝġ10 ေৎᚚ֜ȂփԴӏ‫ڽ‬ġ6 ৎѡȂҵ྽ತҞକ ՘৶ȂҒࣁġ 1 ԩࠦՐ՘৶۶‫ی‬ԩ‫ܡ‬Շ՘৶Ȅ‫ێ‬КϘԩ ంġ5.1% п֌ġ6%Ȅഺྍۧ຾Ȃᔼ൯቙֖ۖġ11 ѡ௟Ӆ༷ ՘৶࣏ኴ஼ົᄋࣆᎢਛġTim Soutdhommasane ൾЀȄ ቋ෸Ȅ ࡇิ‫׀‬ತȄҹᇍȂᑫࣷညࡈࠛᓉߐ޶ߞទਧ຀࢘Ȃඝѧġ ྲߞ៉ྻӤ‫ܡޱ‬ԇѹਯȂሃԐࡈജ኿ߞ៉ྻӤົϠԇ Paul Howes ԓը۲ᣰࣆܹឍඔК஼௟ϠӔᅋઙஜȂ 1990 Ր҃ѽ‫ߞڽ‬ԇ֣੡งȄ ѹਯȂᅟ๒ЙԢȄ ҁሮऎК஼ࣇྍ௟ϠӔᅋ໵ৃȄҁϫ۲ᣰᑫࣷԋ྽ӡ Ⴕ՝ࡈȂ֘щġ(Westpac)ȃ୼ಽġ(Goldman Sachs) ۶ ȶ஼റȷȞᑫࣷറȟȄ ៉಑ 12 ॲ!.... ዇ྍ‫ؠ‬ġ (Deutsche) ቙֖ߞ၃ᕻᐯਛൌჰ঍ิਿȂҁে ୑ࠜജயфᑫࣷЂߞឩசгҦЙߺӡӎԳᔀ‫ل‬੡ࠑ ӯȂঋӎԳгҦԑൊӡӎԳറ࣏ЙзᅁቫߞȄ

p.10!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au! 265ȁ 26.08.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 265ȁ 26.08.2011

!!p.11


.... ௥಑ 10 ॲ!

թҳȂࣆܹᘘ௟త‫ۦ‬෩ԩȶᑫࣷϠӔЂ‫ڹ‬ȷȄȶᑫࣷ ϠӔЂ‫ڹ‬ȷҞѽ൵Ժգġ 40 ԩȂҁেྻ‫࠳ׄ۝‬་ߤ஡ߞ Ғਟ۶ணሃߤ஡ߞࣿஜȄ

ՙЊཱིഅ‫ຸܘ‬ġ3 ԑ෈ۡ਀෵ġ0.2% ֘щ቙֖ྲൄߞጁՆࢷ෬ġ 3 Ր‫׀ܠ۽‬ਿಯࡡิਿġ 0.2%Ȃऎġ6.59% ‫׀ܠ۽‬ತȄ

஡Ȃ֭ညџӤ់‫ژ‬༟Ⴎ་Ϣ‫ڴׯ‬ѹঋЂႽߞ‫ژ‬༤ȂЙ‫ږ‬ġ ‫ڰ‬ᅁȂЪգϠሮऎ໹ി༟‫ژ‬๑‫ݙ‬ᓜȂഺ҄Ϡྏۖ࿂࢘޷ ඉȄփ‫֬ݑٷ‬Ѽэ‫ێ‬ቮঋᎠᑋҁেߞࢥᇯўՑȄ 200 ᏃȂҩգġ150 Ꮓٟգ់‫ژ‬༟ႮȂ዆ᠩӹ഼Ȅ ‫ژ‬༤‫ࠔࢢڰ‬԰‫ڴׯ‬ҳঠߞ௄ԳȂԓྥѐЀ԰ۖ஼ྻߞ ࠝҳȂ་֖ᑢ੡Ϙџߞ༰ྻȄ њࢺᇆກߞϠЀϵ๴ஜ‫ؽ‬ཕȂԴ‫ڴׯ‬Ꮌඏ‫ژ‬Ȃ຾ϠЙ ঋജ֓࠲዇ม᝾Ȅ

10 ԑ‫پ‬ԑߝѳқቨႉġ1 ॻ

ᑫࣷӚ။ᐯᐯྻϘԊྲߞඡ‫ט‬ᢖӯȂ2000 ֌ġ 2010 ྲ ߞ ‫ ׀‬ತ Ҫ Ꮛ ӡ ‫ ྲ ݺ‬ൄ ġ Pr e m i e r A d v a n t a g e PackageȂࢷ෬֌ьġ 15 ေЮȄഺৎಯࡡ‫ڭ‬ѷऎྲൄߞġ Ր༡Ȃ65 ࿐ѽϯߞҲӚዴ༓ኧҐϞġ 128%Ȃփġ 50 ࿐ ѽϯߞҲӚኧҐϞġ 84%Ȅ50 ࿐ѽϯЃҲӚዴӫኧҐϞġ 50 ေЮѽϯઙஜ‫׀‬ತ໷ภُՐ‫ض‬ᢰԺ֌ġ0.8%Ȅ ϯ༉ӐȂ ᑫ૸ġ (ANZ) ቙֖ࢆֶࡇิ‫ܠێ‬ਿࢷ෬‫׀‬ತ 241%ȄᑫࣷߞᑋᢜϠϾӺ‫ـ‬ցмȂ֭ኧҐ຀࢘ቈֲ‫ݺ‬ ϯগኧ඼Ȅ ֌ġ6.44%ȂҒࣁġ3 Րง‫ܠ‬ਿȄ ᐱ७ϯগఐ޶ߞҍ಩գॶВ১ԯȂՐࠜҲӚኧҐ࣏ԯ ᗑ‫ڣ‬቙֖ӎ༉Ϙࢆֶࡇิ‫ܠێ‬ਿࢷ෬‫׀‬ತ֌ġ 6.59%Ȃ ऎҁেӚদ။ȂԖงࠜȂӚ੯᝷‫־‬Ғࣁᓖ౭ȃ௻ࢂȃമ Ғࣁġ 3 Րงߞ‫ܠ‬ਿࢷ෬Ȅ֘щ൵ࠕЏิֲЏൄߞ3Րง ࣲຈȄϫգ‫࣏ڱ‬ԺըֿԖߞҲӚȂϘӠԺըҍϢᆾᆯȄ ‫ܠ‬ਿࢷ෬ġ0.2%ȂӤġ6.99% ิۖġ6.79%Ȅ Դᜂి‫ڀ‬೚ߞԧૺനࣉКȂ১‫ܧ‬ӔҲӚߞѧತ࢝୼Ȃ ֘щߞࠢ៳гҦၐ֥޼ġ(St George) ቙֖Դġ7 ѡܺЏ ‫ێ‬КҒࣁՐࠜҲӚȄϯগु‫ٿ‬ඡ‫ט‬ᇍȂᆾᆯߞന঍௄ӎ ࡇิ‫یێ‬Րфġ3 Ր‫ܠ‬ਿ‫ݗ‬໷‫׀‬ತж‫־‬ġ0.1% фġ0.3%Ȅ ϯ࣏ऎՐࠦҲӚփനȂԯु‫ٿ‬ᢖӯȂՐࠜҲӚߞஉ௵ྻ Ұࡄٙ໥໌ְ‫ٵ‬ौؑӔ‫پ‬σᒵ ԯജҲᚼ᛼Ȅ ϘњȶЙࠫԇ‫ژ‬༤ȷ(the convoy of no confidence) 50 ࿐ҲӚߞஉ௵யᛟ഼௱ྻԴϘৎġ60 ࿐ߞࠧҲӚ‫ڗ‬ ‫ݺ‬༉Ϙ౻౐༟‫ܕ‬Ȃ਷਷ᏺ་঵ൌ‫ׯ‬ை‫ݛ‬Ȅӯࢃ߰ߞӫ ϯҍ಩ȂփՐࠜҲӚኧҐྻҐদᆾᆯᛁᖚ‫އ‬சߞᕅϧȄ ߞȂ࣏ঋِ‫ڽ‬ϘըЂᓴȂ‫ྐڭ‬ᗑဖ៨Դ஼ྻஜ៉‫ظ‬Йࠫ ٙᆌԫ‫࢐ܒظޱ‬τ‫ܒ‬ġ3 ॻ ԇೈȄ ӹ഼‫܎ࣇڰ‬৶ྻġ (Transport Accident Commission) ഺ၏ӯࢃ߰ᅆ࢝Ժࣆܹߞࣆຉ‫׮‬ЙᆕȂҒࣁవᇆກѽ ܎՛་֖ߞु‫ٿ‬ᢖӯȂ‫ـݑٷ‬Ҟକ‫ݚ‬ሮԴԑ຀‫ݕ‬Ժዴ֖ ֌഍ನࣿѱҍϾԞҺߞ‫ڰ‬ԆȄ ຀੡༡Ȃతࠕ‫߰ݕ‬໹Ⴥġ 0.05 ߞ୧ᇟ‫ף‬༓ዾ࿤ᏼᏺȂф хᅆ៨ታഞ֓࠲዇ġ (Tony Abbott) ‫ױـ‬Դ೐Ϙൊ‫ ژ‬໹ി༟‫ژ‬Ȅ ႆȂ௲ታ‫ژ‬༤་Ϣ঵ൌ஡Ȅҁ‫ࢢێ‬Ԩӯࢃ၏ಿᆊሲȂᇍ ЫՐЏգ໹Ⴥġ 140 ԩ‫ٷ‬ЄԴႽႮϯժϸȂ࣏Ѓ‫ݑ‬Ϡ ᑫࣷѦ༷ঋవᇆກȂҪቮঋϘըЂᓴȄ ዴߞਮЙԺġ3 ঺Ȅ ҁႵ՝ࡈϫхϾȂࠑӯྻత‫ۦ‬వᇆກг‫ߞظ‬ຕ‫ލ‬Ȃሃ ӹ഼‫܎ࣇڰ‬৶ྻᗁᆾġ Janet Dore ᇍȂՂ‫ލ‬ঋফֲഺ ѽࡈЙྻత‫ۦ‬వᇆກߞӲඞहхȄҁԴ֋Ўߞ‫ټ‬Ϡ‫ޱ‬੯ ‫ڱ‬ዴՄȂϠেᅆႽႮՉԑߞᅗ࢘බቮঋᢖ຾‫ؼ‬ᢏȄഺ༵ ෩ҍ੡Ȃ۲ᣰᑾӲ៉৶њࢺг‫ظ‬Ȅ Ꭰࣤх࣍ҍϘ‫ڱ‬Ҧᑟߞ᛼ອઈȂഺᇌ᛼ອઈቮঋ‫ؼ‬ᢏȄ Ыըȶ‫ژ‬༤ȷߞྣјMick Pattelঋِᗑဖ៨෩ҍЙࠫ ‫ݑٷ‬ѧЃ‫ـݑ‬ҞକऻֲᏕ୧ᏼᏺߞԟᔍࢢ‫ލ‬Ȃ‫ڭ‬ሮԢ ԇஜ៉ȄҁԴྻϯཇᏦߞ᎛᝸ᜪԩ੩Ȃঋِႋ෸‫ی‬୰Ȅ ҁেԴፁ࠲Йജ੓ۖߞఐ޶ϭȂ௟ྻ໹ി༟‫ژ‬Ȅҁেᘘ ֭Դӫࡈߞᐳ‫ޱ‬ϭȂ๑Ҟକႋ෸‫ی‬୰Ȅ ‫ـ‬Ҟକ௟নി஡ည֯ࢽєȂփЙ࣏ທᅆߞ൵୼নിৃȂ Ⴛᓮൊࠜ֓ѐҺ෻ġ (Anthony Albanese) ࢽЫըӯࢃ ሮऎُЈ੡໹ി༟‫ژ‬ġ10 г‫ڧ‬ЙᇖૌӒ໹ിȄ ࣏Ӥ࿂ᇑѹ၍ߞϠЀՉవȂփġ Mick Pattel ฅ࣏ᗑဖ៨ ϯগᎠ࣏ࣤ‫ݺ‬ЫՐġ 5 ѡ֌ġ 7 ѡง༡Ȃᅆġ 900 ԩᇯष ߞ৏ᓴϠȂ‫ڭ‬Й҃ࠑ‫ݙ‬գറ‫ژ‬ҦᑟȄ Ҧᑟ་֖ߞȄ Ђྻ১Ԑ֤঍ྻգġ 1,000 Ꮓ‫ژ‬ӤᑫࣷԧԳᏺ་঵ൌ Janet Dore ᇍȂᐐᇒգᝯўবϘԓ௻Ꭰ໹ിᄳ‫ߞۻ‬

p.12!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au! 265ȁ 26.08.2011

Ҁ຀ඪដ๝੼Ᏸҡġ3 ԑώհ᛫ᜌ Դϯ༉Уߞᑫࣷࣆܹᗑဖྻ៉ϯȂ‫ݿ‬षषࠜҿ຿ġ (Anna Bligh) ෩៉ຜӎԳЂᐯ۶ᚚ྽ి‫ڈ‬ᐯ୰ߞҳ஼ಲ ྽Ӡġ3 ՐᜪᝋȄ ᑫࣷࣆܹᗑဖ࣏Ӥᗁನȃषࠜ۶ϘԩԳўࣆܹ҃ࠑೡ ՘ߞᑟᅹȄ ҿ຿ሲȂԴӤႤ࿚ᗄᅷൄ՘ߞЍ຀ȃᖖᄩॊᐯȃ‫ࢠޱ‬۶ ྻ঍֖྽ߞᚚ֜щჅ๺૿Ȃ཈࣏ᑫࣷಲ྽ӠЙ௉ཱႃȄ ணҐᑫՍࣆܹᗑਯྻ៉ߞ‫ێ‬ҁᣇࠜ۶ൊࠜ‫׮‬њࢺഺৎ ࢙៉Ȃ֭ྻ៉‫ڭ‬๑֯ҍԇ֣‫ݚ‬ᓚȄ ࠕՐȂᗑ‫ܹࣆڣ‬Ϙߡඵ഼ِჅ‫ڹ‬ᑫࣷᐯ੭ߞҳ஼ᐯӠ ‫᝱ـ‬ᖔఀӖϳ‫ڽ઻ܧ‬зᙝి‫ڈ‬ሃೊӔߞᗑᜭȄփ஼Ӕᅆ ᄁᔽҳ஼ᐯӠ԰஼ȂᑫࣷҞକྻඉҵ྆ኊൻஜϧ‫ڽ‬࿚ࠑ ӯᑉѕȄ ᑫࣷЍ஥ᗁྻබ྽ȃి‫ڈ‬۶ை୊ᗁᆾġJenny Lambert ሲȂᅆᐯӠᜪᝋۘ࢘ߞ‫ؼ‬ᢏЏ၃ӇᕝϞి‫ڈ‬՜ϢȂิь Ϟᗜ੡ЍϠዴ༓Ȅҿ຿ߞ঍ᄑକิьഺᇌϭফȄՁᇍȂ ຜПಲ྽Ӡġ 3 ՐЍ֯ᜪᝋ࢝ৃఀȂԯऎҹҞକ‫ڹ‬ᑫࣷ ᅆӫዾҾඞ෩‫ߞڻ‬౧Ԇ‫ـ‬գ‫כ‬єϧȄ ҿ຿ሲȂՁᅆُՐᅆ‫ݿ‬षኊৃġ 20 ኆЮߞҳ஼ᐯӠ֖ ྽ࠑӯᝯѕȂҁে‫ۖۦ‬ᜪᝋ‫ؼ‬ᢏ۶‫ێ‬ҁԯ૵ȂՂᑫЮ୼ ԋߞӇᕝȄ ‫ݿ‬षცϧ‫ث‬ങгҦᗁ໗ġ Glen Porter ሲȂᄌѹ௟ྻᡌ ࠓᄁᔽЍ຀۶Գನታாߞಲ྽Ӡ઻ԴᑫࣷߞᑟۘȄ

݀ࣸ಑ġ11 Ͼ଻ཐࢗ՜ኈ‫ࢳ੾ܜ‬ ӎ༉ϘȂ‫ݿ‬षԓգϘн୺ജᝋᅁྏ֛ࣖ዇‫ݛ‬ઽࣲȄࠐ َᎠࣤᢖӯգ‫ی‬ϠȂ‫୺׈‬ѹфϘԩ᜙ᛁȂգᑟྻతៈۖ ઽࣲȂ֭‫ݿ‬षᗁᛁ‫ܡ‬࿅੾ġ (Jeannette Young) ᇍȂҁে ജྏࣖߞলᔍֲ࢝Ȅ ‫ݿ‬षӠߏ࠲Չ၌Ϡ৶Џۖգᝯߞߏ྽аȂࣤ‫ށ‬գ‫ێ׎‬ ҁ୺н‫ݕ‬Ϡฅ၃తៈۖઽࣲȄգᝯߞ᜙ᛁϘӌᜃᆷ࣏֛ ዇‫ݛ‬ા੡Ȃ࠮्ϯ࠲᠕֗ߏȂԯթЙྻ҄Ϡᑉѕྻҍ಩ ԇ֣ྏࣖলᔍȄ ‫ݿ‬ष಩գġ5 ഍ߏ྽Ӓత‫ۦ‬ᕭपȄ‫ݿ‬षЫՐѽ‫ڽ‬ᢚҍࣖ ϯ֛዇‫ݛ‬ાߞġ10 н୺‫׮‬ЏժϸȄϯগ୺н࣏ЫՐ೐ġ11 нࣖઽ୺Ȅ


ᡍⱐଚ : Evergreen Star Pty. Ltd

ᒴᆊ : Comvita Health Pty. Ltd

Tel. 02) 9906 3000 Fax. 02) 9906 2900 20 Waltham Street Artarmon NSW 2064 www. evergreenstar.com.au

Tel. + 64 7 533 1426 Fax. +64 7 533 1988 Wilson Road South, Te Puke 3153, New Zealand www. comvita.com

ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 265ȁ 26.08.2011

!!p.13


p.14!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au! 265ȁ 26.08.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 265ȁ 26.08.2011

!!p.15


ജЯധᐾգᛕদ஼ឱȂϵ࣏ԯऎሂᣉঋ઻ϭϠЖȂ࣊๒Ղ թȂгச৶᎜ՂгӲᛁ୰ߞᛁӠϵᕕѧ࿰ᓱನȄ ࠘ጋሲȂᛕদ஼ឱᅆϘଠ୼ॊ‫ث‬ϠЖፁᅁЙ‫؁‬ညȂԯऎ ഺ‫ڱ‬ϠЖ࣏Ⴍ஼ႤಯȂሂᣉ࣊ঋߋۤҁে԰ҭ‫އ‬சȂϫӡ ᛕদ஼ឱҝ၆Ȃᅆ‫ۤߋݺ‬ϠЖ࣏঑বߞȃЙᅆߞȂ࣏֭ᅆ ‫ݺ‬নۘӲ܎ȃ៉৶ຈӔྍ҃ࠑȃгச৶Йఀᐾգᛕদ஼ឱ ࣏ᕕႍߞȃԪನߞȄ

छПዐ఼ȈࡶิҐо “ਯЖցઉ” ‫ל‬ৠᇃᢊ୰ᚠ ग़஼஼ச୰‫ܡ‬৶ጏ౻Ȃ஘ᗁ೚ࢵ๳џࡈ۶К஼஼ਛ஘ѹ ਯ೫ࠕӀྻ᎘੡Ȃ‫ڭ‬ӏѽ “К஼੮ѕ‫؛ ”ૈ׀‬ਟሂᣉф֘ ᚟யᛟȄ 8 ѡ 23 џȂग़஼஼ச୰‫ܡ‬৶ሲȂ‫ݙ‬ᓜߞ “੮ѕ‫࣏ ”ૈ׀‬ К஼Ђ൙ߞ‫ܡ‬ўӡሬȂग़ў‫ڭ‬ٟգ‫ڹ‬ӡഺৎՄೀȄႍ‫ܡ‬৶ Ԣ੡௻ᎠȂग़ўᅆሂᣉߞӲඞ‫ڭ‬ӏ‫ؼ‬ᢏȂᅆሂᣉ៉ᛟ࠲ࢺ ϘരߞࣆຉȄ ग़஼஘ᗁ೚ണົง༡ȂК஼‫ܡ‬ўණᢜ 8 ѡ 18 џඡᐱȂ ᇍग़஼஘ᗁ೚ࢵ๳ 18 џԴҔ‫ڴ‬দӦȂग़ў҇жನႋሂ ᣉȃ֘᚟யᛟ࣏К஼ߞ੮ѕ‫ૈ׀‬Ȃ௟ា᠈ி‫֖܇ܠ‬ϘৎК ஼ࣆຉȂЙњࢺ “ሂᣉᑾӲ”Ȃ؆ԑ‫ݚ‬ሮ֘᚟࣏КົϠӔԒ ۶஼ЙҞж൷ߞϘൊжȄ Ҕ‫ܡڴ‬ў֋ 2009 Ր༟‫ܕ‬෩ҍ “੮ѕ‫ߞ ”ૈ׀‬ᗾ‫ޱ‬ȂҒࣁ ஼ਛՉԑȃߤྻ၃ᕻ๴ਣѽ֌ታϿѹᡋȄሂᣉȃ֘᚟фྲ ᜟ‫ڰ‬சൌ៳‫ݺ‬ഺৎፑඛȄ

ϛ୽ “Ј৞1ဴ” Њުᄂᡛࡉ‫۽‬ᒶЀު ১‫ ܠ‬8 ѡܺ๴ਡпߩߞК஼ “чਝ 1 ၳ” щߩᅁᢚ࢈Ȃ ԯ‫ۖۦ‬ϯ۹ᎎ࣐๴ਡҵీߞ዆ᠩȂ௟ܼᓵпߩȂ੡༡֌ь ܼۖ 9 ѡКϭ՟Ȅ чਝ 1 ၳ࣏К஼ᅁ಩щߩᆝَࢢȂऎ࢙Ӳщߩ૭փਣ༟ ߞ঵༵দЂଝщЍ຀Ȅ чਝ 1 ၳ๴ਡпߩࢢȂ௟త᠈๴ਡૠ֐ 8 ၳщߩ೺Ȃሃ ҹ་֖щߩᅆతȇ‫ށ‬Րჰ঍๴ਡૠ֐ 9 ၳȃ10 ၳ་֖ᅆ తȂЙ཈ԇசᗞһȂթᗝϵ௟኷ϭК஼ଝщҫߞྲፔൢȂ ԯթ‫ܡ‬ўЙЯധҍ಩யᛟȄ К஼‫ܡ‬ўџࡈࢆֶȂே֖чਝ 1 ၳԇசߞԧ‫ڀ‬೚‫ث‬ങϠ ৶Џ؆՘༰ຕȂ࿤൯බᇰȄգઐਿࢽҍȂчਝ 1 ၳ঵ᓴ๴ ਡ੡༡‫ܠ‬Դ 8 ѡ 29 џۖ 31 џ 3 чаȄ ЙჅȂϯ۹୧ࣵᎎ࣐๴ਡКѕӡ “ࠜ݁ 2 ၳѴ” ႻႶѫ ፏ๴ਡ “ᅁᎹ 11 ၳ 04 ࣐”Ȃԯѫፏҍ಩யᛟȂᎎ࣐ӏକ ་Ϣჰ‫ܠ‬খႽȂ๴ਡҵీȂᎎ࣐֯኿Ȅ թࡈȂ“ࠜ݁ 2 ၳѴ” ߞ๴ਡ՘ґತऎպжНպȄգж ‫ࢽޘ‬ҍȂഺ୓‫ڰ‬Ԇ҃ࠑК஼ࠕงߞᎎ࣐๴ਡԇசჅԺȄ чਝϘၳ࣏К஼঵ৎߩ༡ᅁᢚ࢈ߞԩᇍȂК஼௟‫ ݺ‬2010 Ր֌ 2011 Րܺ๴ਡ “чਝϘၳ” ӫዾ঳֖ᐡȂж‫־‬ሃૠ֐ ϣၳȃૠ֐ϝၳȃૠ֐ϩၳ঳೺ᅆతȄంփ࢙Ӳ೐ϘৎК ஼ߩ༡ᅁᢚ࢈Ȅ

ϛ୽ও‫׽‬ӗ‫ݲ‬࿱ႁ‫ټ‬ К஼Ԗ‫ڰ‬໦ഩ‫ޱ‬৒Ӓ੯ନ੯ 24 џ෩᎛ԑ஼ϠЂ௱܎ྻ ኶៉Ȅନ੯ഢ‫ܠ‬ȂЙఀ௻ঝԇ֣Ϡᝋᅁ֋Ўգ။Ȅ ନ੯ঋِȂళӡԖୈȃᢜᇳȃঅ࢞ຈࠧ‫ޱ‬ў‫ޱ‬՜༰ߞӚ ။ཻᆷϠȃജ‫ט‬Ϡ‫ڻ‬গ۶ళӡዷϧȃࢃ଎ຈࠧ‫ޱ‬ў‫ޱ‬՜༰ ߞᝋϠᝋ‫ڏ‬ȃജਚϠ൘গȂᕕညПѽవ୵Ȅ ԑ஼ϠЂ௱܎ྻ‫ۘޱ‬Ѝ֯܎৶ྻ஘ѹԇডർࠑӯȂഺϘ ഢ‫࣏ܠ‬ऎϞంۘ࢘ϯჄۘԖୈჀ‫ڻ‬۶‫ێ‬ҹࠧ‫ޱ‬՜༰ᝋᑂߞ ֖ऎȂᇯ᠕Ҧ‫ޱ‬гӒ۶Ԗ‫ڰ‬໦ഩணሃϠߞԪ‫ޱ‬ᡋ‫׀‬Ȅ ডർሲȂऎ་Ϙَ‫ڨ‬ѤԖୈჀ‫ߞڻ‬๴ӠȂ୫ᅆҦ‫ޱ‬ᅁ ᎹКഺ᝷֖ऎԺ๴Ӡ‫ݺ‬௟Ӛ။ཻᆷϠ୙ӹऻՇ‫ݙ‬Нࡈߞఐ ޶Ȃନ੯ഢ‫ܠ‬ȈԴ‫઻ݲ‬ȃ༇੏ࢢᕕညӲ‫׈‬௟ജ‫઻ݲ‬ȃ༇੏ Ϡ୙ऻՇ‫ݙ‬᢬‫ݪ‬Ȃ֌ᓵЙఀ໹Ⴥ 24 Ј੡ȇӚ။ཻᆷϠജ ୙ӹऻՇ‫ݙ‬᢬‫ࢢݪ‬Ȃ஍ࣤϠ৶ᅆ‫ێ‬་֖ୈயȂᕕညԴऻՇ ‫ݙ‬а་֖Ȅନ੯ᘘഢ‫ܠ‬ϞᅆୈயჅ຀ߞᔂরᔂ዆ۘ࢘Ȅ

ϛ୽ӻӴӣ౪ UFO டড়ᆎΡ᜸‫ޣ‬ᜋᜲ၌ភ ࠕџК஼ԺԳᣍเۖԢϘ୓ UFO ዆ᄊȄ23 џȂК஼ॊ ᐯ୰ຘࠛЋчћሂु‫ٿ‬৶ѳࢥ጗ᅆୃ߰Ь೜ҁߞֿᙝȈ “ഺ࣏Ϙ୓দЂ UFO ‫ڰ‬ԆȂЙ‫ށ‬঳֖ߏ࣏પઅߞߩ༡঳֖ ᐡȂӡϠ᝷ߞ঳֖ᐡ࢝᝱ႋ៖Ȅႍ঳֖ᐡ୼࣏࢘Դߩ༡Ȃ ۶࿅‫׀‬ஈ঳೺୼࢘ਮЙԺȂ঳ఀ࢝ᅙȄ” ੲᑂඡᐱȂ20 џ౎ 9 ੡ҽҠȂգԺࣛ঳၃ϯઔߞଝ઱ ᑟೡϠ৶ᇍȂӫᕝۖߩКҍ಩‫܈‬ಳߞЙ‫ށ‬ԍᄥȇԢ੡Ȃ ԴҔ‫ࡱڴ‬ঠߞᣍ࣐ࣿஜКȂԺ֜ႤಎчћྑՀ߰‫ۖ៷ݮ‬ઈ ޽ߐЙ‫ߏށ‬ᢜȇ‫֋ڽ‬аላҟȃЋ֘ߞඡ‫ט‬ਮЙԺԴԢϘ੡ ༡ᣍเۖ᝷֬๴ԍᢜȄϘ‫ڱ‬ӫᕝ߰ᇍ “๴ԍᢜӤЈᢏЂȂ ‫ה‬ഢࡋව֣ཪᢜȂѧѡࠪЂවպ঺Ȃӫเߡਸ਼ 50 ઔႆ ѽϯȄഺᇌ฀໪ࢺ᠈Ϟ 20 жៗȂ๴ԍᢜുᆙᢏླߡ֌ઐ ҵȄ” թࡈգчћ௞ਛࢽҍȂ20 џ౎ԺԳᣍเۖߞ UFO ࣏

“Ӓ഍‫ݺ‬ኡѫߐᅗߞయ་ѫፏȂӤ‫ݺ‬యϧЙӀᓊಯӠՂթ ಩໪Ȅ” ֭ѳࢥ጗Пѽ‫ܠ׎‬Ȉ“ੲᑂ஼ਛчћሂޫҔᣍเ૭ Ӓ֘ўԨߞ࿰ѯȂҞѽऻۖԍᇄ०ࢢգ࣐࣐ȂഺዹҞѽ঍ ᇖҍಧߐԍᇄԈ‫࣏ڎ‬ԺьȄҐϯԢ੡ᣍเۖ UFO ߞ‫ی‬ৎ ԳᙇȂӹϽ঍ᇖҞఀ‫֜ܠێ‬Ȅ‫ا‬঍ᇖȂഺৎ঳֖ᐡ࣏֜‫ݺ‬ аላҟߞ֘ൊϯߩȂಧߐԍᇄ໼Գব 300 г‫ڧ‬Ȃ۶࿅‫׀‬ஈ ঳೺୼࢘ਮЙԺȂԢ੡ೊஜ࢝ᅙȂԴഺৎ୼࢘Йఫϭ‫ڽ‬Ȃ Ҫգി࢘୼‫ ݺ‬7.9 г‫ڧ‬/ोЖҞѽȂࢷ࿰ഺৎി࢘ȂϘଠ ‫ا‬েం֘Ԩ‫ۖऻތ‬ҹߞ੡༡ϵබවжៗȂփഺৎ঳֖ᐡҍ ಩੡༡գࠕ 20 жៗȂഺ‫ڱ‬પᙇӡϠ᝷ѫፏ࣏࢝᝱ႋ៖഼ ߞȄ” ѳࢥ጗ሲȄ

ጾ़М‫ࢇ۬ڍ‬ᆪҐಳ “‫୽ڍ‬፣” ൯‫ۦ‬ҳधᝯަߞ፽ॻћ‫ࣆܫی‬ᇩೣ‫ݺ‬বѵȄ23 џϯо ፽ॻћᓐ֋гֶϞ “ϩՐࣆᇩ” КߞሂᣉՉԑᐼರፔሃ‫ی‬ ‫ܫ‬၃໶ፔȂ‫ܫی׈‬ፔȄ፽ॻћ഼ፔᎢগѽ஼ሃ஼ߞᝯ࠼‫ܠ‬ ֜‫ܫی‬ᝯ࠼Ȃᘵӏ୼඄ҭᑾȂ֭ᅁᎳЪӏೲᛓ “‫ی‬஼Ꭲ”Ȅ ЙჅȂՁϵሮᝊۖ൘Ѫࢴ੡งߞࣆ၃ԪϘႮ።๑‫ޱ‬ᅁ಩Ȃ ᚼփళӡࣆ၃жᛓႮ።ȇՁપ‫־‬෩ۖᇯࢺ಩ߐ࣏ “ሂᣉ Ԓᝊ”Ȃ௻ᎠӔѹᑟۘȂႏᄦѽӔѹᅮၳపሏᘳ‫ݑ‬ҭᑾӎ ᎳȄ ፽ॻћ‫ࣆܫی‬ຉቲգցᎠྲ᎘НྍȄԴ᎘ۖѹᡋ៉ᛟ ϯȂ঵ԐȂ፽ॻћѽ “ሂᣉࡈ൉ٙ៉ћ” ຜሂᣉ‫֜ܠ‬ȄՁ ࢽҍȂգᝯሂᣉѹᡋயᛟሃ಩ߐȂሂᣉࡈ൉ٙ៉ћ‫ށ‬ፁѹ ௺Ӕ་៨ߞӲඞȄ‫ݙ‬ᓜሂᣉࡈ൉ٙ៉ћȂ࣏Ӕ་៨ 1999 Ր഼ჅߞϘ༵‫ܫی‬ᝯ࠼഍ನН “௄ӎў੯”Ȃႍٙ៉ࢆᇍȂ ሂᣉ‫ڰ‬ᅁϯЏ՘ऎϘৎѹᡋᑾӲߞӔѹ஼ਛȂ‫ێ‬ѹᡋታா ཈фϷҭጘࠛ୺ሃ‫៳ࠢێ‬ਫᕎȂѽф೑Ԫ஼ቫ‫ޱ‬ഢ‫ܠ‬Нታ ઔሃᏐతѪாȄሂᣉࡈ൉ٙ៉ћ‫࣏׈‬ҭᑾᇩታȄ ‫ێ‬ըȂ፽ॻћ෩ҍ “ሂᣉԒᝊ” ȄՁᇍȂᇯࢺሂᣉ಩ߐ ࣏ሂᣉаൊ൵ЂԒᝊȂ௄‫ݺ‬аൊྍ‫ߞڍ‬ԺЮ‫ݑ‬ȂӅ༷൅Ⴥ ӔѹᑟۘȂҝ‫؛‬՘ϘৎаൊߞԒᝊȂ‫ا‬ে‫ݕ‬ധҞѽᇍҹऎ “ሂᣉԒᝊ”ȄՁ‫ࢽڭ‬ҍȂሂᣉԒᝊᅆ௟‫ڽ‬ሃК஼࢙Ӳ۶Ӏ ᜦ‫ܠ‬ТஜȂ࣏ࠧ௱ᝯᘣ‫ߞݑ‬౧ԆሃჅ຀Ȅ ᇯࢺሂᣉ಩ߐ࣏ᚡᇥᖉൌ෩ۖߞᣍᙇȂփᇥᖉߞ “ሂᣉ ࡈ൉ٙ៉ћ” ѹ௺ȂሂᣉሃКົϠӔԒ۶஼ТЙᘴ៳Ȃ࣊ ࣏ᑢҫ‫ڰ‬ᅁȂϵ࣏಩ᅁߐᅗȄԇ֣գᝯሂᣉ “ᑾӲ಩ߐ” ߞ‫ـ‬ஜȂఀ၃ “г‫ ”ظ‬ٙ‫ܠ‬Ȅ‫ܫی׈‬ঋ‫ؼ‬ᢏ಩ߐփ೚ϘȂ Ӆ༷Ԑ၃ሂᣉϠг‫ظ‬ԢྍȄ

෫ѿҕ‫׳‬ኚߧፐᔞ‫ڷ‬ҁҰࡄԃ༃‫ོޥ‬ Ϙ‫֋ز‬ᇍȶх‫ޡ‬໛ȃхᇌ౉ȷѹ၍ߞȶ80 ࢢȷዙࠦԴ ۹џទদไᙘхᅆҳངߋۤ‫ܧ‬สᡋߞႼ֖ࣿஜȂೖዷȶᎽ ඞȷߞ֖ऎȂᅔܺዷᠨҁে‫ہ‬᎘ȶӔѹȷࡒ‫ذ‬౭ҁϠӔ ѹࠑႿᡋ‫ߞ׀‬ᘟ঩বȄЂ‫ز‬ҾӔԴಚ࿬ြӫфᇨϯ୅Ꭲ஡ КȂछ‫ڰྣز‬ዙࠦ๘ՂȶགߤྻȷȂ๑‫ޱ‬๑чᎏᕝশส‫ޱ‬ ޼Ȃ࠳᎛់ўЙᕕјഹȂӅ༷ទᜂไ‫ڰ‬жЄȄӺգᇨу ϯႶԴ಩ඞ‫ۖ៷ݮ‬ዙࠦѽೖϾ୘፩់৶Ȃ‫ڭ‬ϯᆊȶ֋‫ا‬ༀ ֲȷࢢር㘩់ўయዠߞӁဴ֖ऎȂᏎᇨуߡӋȶᆊ‫ث‬ਮ ԚȷȂ࣏ȶশสН਺ȷȄ Դცሂಚ࿬ြӫКȂᡘಿኒԐӠ௻ᎠȂশสҞྑН഍Դ ‫ݺ‬ԇ֣ϠϵգࠑႿྍ‫֋ߞڍ‬ӤȂȶ‫־‬ϠࠑႿྍ‫ڍ‬ȂְЙକ ೖዷࠡѤȂְϵҞѽႼ֖Ȃ֭ᕕႍ֖ҩϘ౧ႮȷȄ൘ԐӠ ӺࢽȂஇϠஇ‫ڰ‬ൌঋᗾႽನфԪ‫ޱ‬Ȃϫሮऎ់ўবᅆྍᄦ ᡚᕝ֖ऎᕕ୺ϯȶӡธዡȷȂȶশสϠ‫ڏ‬Ꭲ༰ຕԑൊգ֋ ӤȂ‫־‬ϠЏԨ់ўӦ᎛༰ຕႼ֖ӯࢃȂְ઱ 80 ࢢ࣏‫׎‬Ҟ ѽ๑‫ޱ‬๑чȂ՘઱Հ֬གߤྻȂೖቑԳሲȺ‫ا‬৳‫ְ؁‬Ȼබ ᎏᕝҁϠȉȷ ҩϘ֜൘ԐӠሮऎȂ់ўգയԇᇯ᠕ߤྻ૩ؔȂညЫ 80 ࢢЏЙՂϯϘ҃ߤႻϠЀଠȶ෻ћȷȂ់ўԴӹТჅ຀К ᝱ֺঋȶпૺȷᕕᅆȄ

‫؃‬ኊԊᚖ१୽ᝲລ෢ਰฒဌġ ߙዌȈր‫ؚ‬Ԥ‫ތ‬ដȊ ࡈӲ܎‫ق‬ዉՉԯᛕদ஼ឱജఠ໤มȂ୼୰ϟ኶‫ֿؼ‬๑ ။Ȃє๴ߋ៉Ȅᆾᅅ܎৶‫ق‬᎑‫ٸ‬ሮऎȂԴԺ஼ឱѹ၍ߞЫ чȂူѤгச৶գᛕদ஼ឱߞഢ‫ܠ‬ЏჅ੡Ȅ஼Ӕ៨Ӳ܎࠘ ጋЫ (24) џࠑӯȂনۘӲ܎ȃ៉৶ຈӔྍ҃ࠑȃгச৶Й ఀᐾգᛕদ஼ឱ࣏ᕕႍߞȃԪನߞȂҁሮऎթֿٙȶգߋ ៉ȷȄ ‫ق‬᎑‫ٸ‬త‫ۦ‬ණᢜണய੡ࠑӯȂሂᣉȃК஼रऎϠϾҳ ೊߞ஼ਛȂ഼௱թᇌೊӔ‫ݑ‬஼ਛᕕࠚԺ஼ឱѹ၍ѽܼ֩஼ ϧȂ֭ሂᣉࡒჅ੡ߞူѤгச৶‫ۍ‬൯ᛕদ஼ឱȇҁሮऎȂ ᛕদ஼ឱ‫ڭ‬Й‫׸‬ᜣгச৶ߞ௞྽ȂබՀѧЂᐯ੭ࠜН‫ݙ‬ѽ

p.16!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au! 265ȁ 26.08.2011

ᅆ‫ݺ‬Ӳ܎ᛕদ஼ឱቮӤӲ‫ޱ‬୰֋֖ࣤ‫ށ‬Ȃ࠘ጋࠑӯȂӲ ‫ޱ‬୰ȃ៉ྻȃКᓴྻൌٟକϧࣤ੮ȂҪକঋِ৏ᓴϠঋ႕ ᅁӦඡȂϘӌജ෬๴Ȃබঋ঑୓Ⴝ዇ȃࣆ޼ȃ‫ࢠޱ‬യԇȂ ‫ݙ‬ѽҁሮऎթֿٙȶգߋ៉ȷȄ

ᐌႳചࡊღႂೣ՗࣏ᢎӎ‫׋‬ौ१ᆴ ༟‫ݸ‬൙ࢉ‫ڽ‬ҭᣍԍЏϬՐȂӫࡈُч‫ڽ‬ҭߞ൙ࢉ໹ჅϬ ϼϠըȂᘵ๒ЂԺዴߞత࢞੠֖ߤൌգϘ‫ࡡܠ‬ᎳȂ֭ᣍԍ ؊ϵᣍᅅۖȂత࢞൙ࢉᄥߞჁഢ֖ऎȂЏం੠֖ߤඏৎய ᛟȂᚼᢏ՘ሃࠧ‫ޱ‬ᐱႼȃЙ‫ڂ‬஥ਛкຕߞȶԒӚຕᅹȷȄ ᣍԍ؊ѽ݀ࣤۖߞჁഢ֖ऎȂҒࣁ൙ࢉۖϞᑟඞȂࡒ ๴಩੠֖ߤٟँ‫ژ‬ȃٟँᐱႼȇ‫ँ߰ݕ‬჈៬ߞႼ᠓‫ژ‬ȃ֝ ࠧ‫ޱ‬੠ᔡȄЫՐ๴಩ߞྲჁഢ࡭ᅗȂᙖф‫ێ‬ҁಯ྽Ȃᄊ࣏ ࠧ‫ޱ‬ᐱႼȃЙ‫ڂ‬஥ਛȂत֌മᎱ֋໱֖຀Ȅգ੠֖ߤമᎱ ᐩϚྥጕѪၟߞ֋໱֖຀Ȃ১ӎϘৎϠྲሂᅋ‫ی‬պЮߞೈ ኊȂ๼࣏՜Ϟُৎ൙ࢉ‫ی‬պЮϠӔᅋȄ ᣍԍ؊ሃ੠֖྽߰ᗑј‫ڨ‬Ѥ൙ࢉᣍԍࡡᎳϭ࿣Ȃ྽߰ ঎ҍ֋ࢠгॗȂ௻ϧঋِԢ྽ᓲՇᄥ໱ُϠُчбϩग़Ю ߞܺ።ȇЙକѽֲኊ෋‫ݑ‬ឮߋȂԓ‫୼ݩ‬ᛝᘉߏངࠛᕓႃȄ ֋ࢠгॗКϵഢ‫ܠ‬Ȃ੠֖ߤЙఀ௻ۘঋِᘉߏངࠛ໹Ⴥ Ϭ՘ȄӫࡈЏգϘպбϩϝਛሂᣉత࢞੠֖ߤᜪ၌֋ࢠг ॗȂॗҚҾඞϯЂ൙ᣍԍϠዴߞϝ՘Ȅ ੠֖஥྽Ԣ྽Ѝྻԑ஼ᗑԪྻನ‫ࢁࠜڰ‬ЂԍࠑӯȂҾඞ ϯᄥ໱ֲ‫ُݺ‬џбϩग़ЮߞֲኊᄥॗҚ‫ۖی‬Ϭ՘ȂУ՘࣏ ӀኊᄥȂ‫ی‬՘ࡋ࣏୼ᕫᄥȄ ȶбϩग़Юૌߞ࣏କత‫ߞۦ‬൵ֲࡡᎳȷȂҁሲȂՂ‫ލ‬ᄥ ໱ь‫ݺ‬ഺৎዴՄȂ੠֖ߤබӅ༷Ꮻᘉߏངࠛ‫ڽ‬ᕓႃȄ ᣍԍᐱႼ‫ྻ۝‬ನ‫ࠜڰ‬൘ᐯփϵሲȂ಩ԴϘчߞᐱႼ໱ॗ ྲሂᅋϘϼЮȂϘч‫ی‬ϼЮᐱႼ໱Жକ࠲ቪᐱႼߞӠࣿȃ ૵ᎳȂิьᐱႼంᘉߏངࠛКႃ԰‫ߞڽ‬ஜᑟȄбϩग़Юᄥ ໱Ҟѽ࠲ቪᐱႼϘч‫ی‬ϼЮߞ՜ϢѪ࿤Ȅ ሂᣉӫࡈॗգ‫ی‬պԺਛ੠֖ߤతჅ൙ࢉᄥȂᣍԍ؊බ഍ жჅϣϩϬਛȄ಩ԴȂᣍԍ؊ᕢҐদᇳࡋȂॶգщ෋Ԛߞ ֖ਸ਼ȂҪঋ‫ۖع‬බߡతஃ྽ϘৎѡȄ ᣍԍ؊஘؊ࠜᘁᓜ‫ࠑז‬ӯȂទ੾ፊࣤ੠֖ߤჁഢ֖ऎȂ ᅆ‫ݺ‬൙ࢉᣍԍҾඞҞକྻգ‫ی‬ৎѡߞȶୱ๭งȷȂ֭ऎϞ ሂᣉᣍԍҾඞߞӖ᠈உԑ๴ਣȂЙఀЙஇȄ

ᒵᖞҬ኿ ឃȈᖂಛ඲ΡȂ୽ོ඲ឩ Ӕ་៨௄༩Ҿȶ፽ॻћᗁ೚ȃ‫ޒ‬Ҡ‫ݾ‬Ӳ܎ᗑԪឮᓴ܎ ৶ྻȷ23ġ џҡ༟ᙖЂྻඡȂᑉԇ፽ॻћឮᓴᗁൊѹ܎ߞ ֖ࣆ୰ࡈ୰ࠜែঐ‫ݾ‬ᄁህњࢺ߰ᄥຕ୓‫ڽ‬ȂႿ՘ȶᗁ೚෱ ϠȂ஼ྻ෱៨ȷߞᓴᗝӫዾȄ ែঐ‫ݾ‬ሲȂ៨КҴ۶ᗁ೚ឮᓴᗁൊҡ༟ߞԑ஼ቃᓴᙖЂ ྻඡȂ‫ڭ‬Йُ࣏Ϙৎ៨ឱӔྍ҃ࠑ۶៨ᚚϠ৶ൌକሃྻ‫ݕ‬ ๴‫ڏ‬ȄԯթҁՉవۖԧᒩҾணҐቃᓴᙖЂྻඡȂౕؓᡘۖ ԧԳᗏরȂѽֺҍ಩ሂҔᣍᙇȃ֋ѽऎ࣏ߞߠᙇȄ ែঐ‫ݾ‬ġ 23ġ џ౎ 7 ᙇۖ௄༩Ҿ៉ྻሃӔ་៨ 9 ԩҾ៉ ৶ȃ௄༩Ҿቃᓴ྅ൊ۶៨ᚚϠ৶ਲ਼᎘੡ሲȂ୺ॻϝᗁ೚ϯ ԇ 3 ՐԺȂӔಿԺЏऻҍҁߞேࣆ՘ᖻ۶ឮᓴϾၳЙϘփ ྏۖҵౕȂ‫ڭ‬ᅆԴൎߞӔ་៨գ‫ݙ‬௙ౕȄ ҁౕؓњࢺ߰ᄥຕϧ༓Ȃ2012 ՐЙҪঋ៏ఀᗁ೚ᓴ ᐼȂ஼ྻਯըϵঋჅҗȂႿ՘ȶᗁ೚෱ϠȂ஼ྻ෱៨ȷ ߞӫዾȄ‫ޒ‬Ҡ‫ݾ‬ϵ෩ҍȶᢰ௄༩Йԓԣ‫؍ژ‬Ȃদࠔᗄಽᅷ ԍȷߞϾၳȂߋۤᓴӔњࢺȄ

຅ࡡᇽᄞਰΙ໊ԑġড়឴‫ת‬ដ຅ϫҐၾᅇ ᐱ७௵ઍ੠֖ᄥϣԩᄥуᏎᆀј౭ժߞ୺Һ‫ݛ‬ȶ8Ȇ23 ᅝ੯ȷȂ23 џᎼϢϘ۹ՐȄൊжժ߰ߞਛ៳фুՅ߰ 23 џԴညџ੯๴಩ඞߞ஼ѭᐌࡅ॔݇гཀྵᗝ֖‫ڰޱ‬ഩ၃໹࢘ ϸቿȂࡖ๭౬ທНቫȂໄࢠሼᗁ೚ࠠ௄ᓚϬѵЙ֭Йҍਯ ఔ݇ኇՑȂ‫ـ‬Դպռҳߞ୺Һ‫ݛ‬ᣉѹࢺग़ុӹతኇՑȂत ֌ኀ‫ݸ‬ᚃऔȶᝑᒸȷȂ‫ށڭ‬ፁࠑӯЙྻබᅝ੯ႽᆆȂϫѽ ੗ࢃᆀј౭Ϡ‫ڰ‬Ԇऎ‫ڼ‬Ȃࢽ‫ڰ‬Ԇ࣏ᆀјࠝԺᚠϘϠൄ՘Ȃ ॶҁႽᆆ࠮҄Ϡሱྻ࣏ໄ஼ཋਚႼࢉȄࠠ௄ᓚϬѵߞ‫ڏ‬ Ꭲᔌ‫ڽྒ׈‬આᚚታ༤ᘁ‫ؗ‬ᘾ Masa ҈ࠜᘁ‫ؠ‬ிࢤӋȈȶዙ ࢤȂᭂϘԨЙපদժ߰ȃสϠӠ‫ۻ‬ф੠ࢉՉԑȊȷুՅ߰ ‫ق‬㉤቞ф‫ࡴق‬എж‫־‬Ӌҁȶཆᅙȃࣄᣏȃ๑႕ྍȊфЙҞ త‫ۦ‬Ȅȷാໄࢠሼ஼ӔϵЙৃᗁ೚‫ݙ‬ऎȂ‫ز‬ໞҁ֯ऎ஼ਛ Ю঵Ȃ᎜ԺᚣϾЙߺႽᆆȄ Masa ߞ҈ȃӓф‫ق‬㉤቞ຈġ23 џ౐Դ஼ѭᐌࡅ॔݇гཀྵ ᗝ֖‫ڰޱ‬ȂໄົϠታഞࣸӜົȃԺৎညԳࠧࣆܹᄥᢜфົ Ϡ஥ྻȃК஼ᏸໄЂ‫ڹ‬ᔡࣆசணᝒӨчӺգۖඞȂညԳᄥ ᢜȶх။֖фലծ၍Ѝȷ‫֋ـ‬ሦϩՄࣛȂ኷ϯϣԩժ߰ԩ Մѽӯఔ݇Ȅ


ਿ࿅๛ఀ‫ى‬໱ღᄸᛦ݀ρ៌

ɆԎߝ๼Ρюοዩɇ ຎᔀ‫˿پ‬ᜊь߅‫ظ‬ā፪යત຺āညࠦС̤̓ᖝᄫັۡ‫ܛ‬ആͼּ˗۠‫۝‬۹‫؟‬ᄂ͙޹āॽ༃೺૞຺‫޹ۦ‬ල ‫޹ۦ‬ල Ņͼຐϸ͔āͼഁӃїņ‫۝‬གᒈ஧‫ن‬ᚵᜇࠍԿй‫۝‬௼௼ጮ̃‫چ‬ઙă

ਿ࿅๛!22 22Ȃ23 23!ԑ઻୽ሬҡ ŗ Ŋ ő ġ ७ ፙ ོ

ႫၗႱघȂӪ᚞Ԥ३Ȟ໊ؐ༉!8!՝ȟ ໊ؐϲήϿġIJȈııġűŮġĮġĴȈııġűŮġ 2/!Ԕ๿ᏰಬȂѫԤ‫ں‬ґԤਢ໢ȉ

WJQ!७ፙོ݈୛ϱৠ

3/!PQFO!EBZ!ΡЊӻ‫ؠ‬Ԥᐠོၭ᠌ࡄΡρԁԁं‫!ـ‬RUBD!Пਰȉ

2/!ሄօ༲ቸ!RUBD!ᇬ᜹

4/!དΰΤσӪਮȂџ࢐!Pq!Ϛஊȉ

3/!ջາԊ௶ਮПَ७ོȂҧ፜σᏰ

Ɇ݀ρ៌Ԏ๼Ρюοዩɇఀ‫ى‬՗ཾ୲൦ᕕዩ‫ޱ‬Ȃ੼Ᏸடড়ġňųŢŤŦġŚŶġ࣏ۚ໔٘҈അ੼ᏰПਰ

IJIJġԑ઻୽ሬᏰҡ

ЀσᏰ௦৷

ᛧ୊ᆓၾ

‫ׇ‬ԙ! 22!ԑ઻

σᏰႱऋ )8 - 12!এТ* ‫פ‬௦ᆓၾ σடМᏵ )9!.!23!এТ*

(Certificate & Diploma)

UQ!Ⴑऋ University of Sydney!Ⴑऋ Monash University!Ⴑऋ Griffith University!Ⴑऋ!(QIBT) QUT!Ⴑऋ Macquarie University!Ⴑऋ

‫ޢ‬Ѐ‫ޣ‬Ӫ σᏰΙԑ઻

Sarina Russo )18 MonthsȂܰ!120!ᏰϷ* )!8 MonthsȂܰ!80!ᏰϷ* Martin College )50 weeksȂܰ!80!ᏰϷ*!

‫ޢ‬Ѐ‫ޣ‬Ӫ σᏰΠԑ઻

݀ρ៌σᏰ ഡ఩σᏰ ᇌઽρσᏰ ਿ٨຅඼σᏰ ݀ρ៌ऋ‫׬‬σᏰ ഫՃ࿅σᏰ

ਿ٨຅඼σᏰ ၝ‫ۓ‬ρ৲պσᏰ ϛѵ݀ρ៌σᏰ

ਿ࿅๛੼Ᏸ!8!ТσᏰ७ፙོ ਢ໢

Ӵᘈ

σᏰ

Р෈

٤ኈσᏰ!(BOND)

ਿ࿅๛੼Ᏸ 8!Т!26!РȞ໊Ϥȟ 1:30 - 3:00 ӨσϷϴѧ

݀ρ៌σᏰ!(UQ) ݀σᇭِЅᙛཾԑᏰ଱!!(UQ-ICTE) ݀σႱऋ!!(UQ-IES) ਿ٨຅඼σᏰ!(GU) ݀ρ៌ऋ‫׬‬σᏰ!(QUT)

CRICOS CODE:00017B

CRICOS CODE:00025B

INSTITUTE of CONTINUING & TESOL EDUCATION

CRICOS CODE:00091C

8 Т!31!РȞ໊έȟ 8 Т!31!РȞ໊έȟ

3:00 - 5:00

3:00 - 5:00

ਿ࿅๛੼Ᏸ ӨσϷϴѧ ਿ࿅๛੼Ᏸ ӨσϷϴѧ ਿ࿅๛੼Ᏸ

CRICOS CODE:01697J

8 Т!31!РȞ໊έȟ 3:00 - 5:00 ӨσϷϴѧ ਿ࿅๛੼Ᏸ

CRICOS CODE:00233E

9!Т!!1 РȞ໊Ѳȟ 3:00 - 5:00 ӨσϷϴѧ ਿ࿅๛੼Ᏸ

CRICOS CODE:00213J

9!Т!14!РȞ໊Рȟ 3:00 - 5:00 ӨσϷϴѧ

Sunnybank Head Office

Brisbane ᕷ୰ᚰOffice

p:+61 7 3423 7577 F:+61 7 3423 7177

P:+61 7 300 300 28 F:+61 7 300 300 29

Suite 111,level 1,Time Square 250 McCullough St.Sunnybank QLD 4109 Australia

Level 17,Suite 8,141 Queen St. Brisbane,Qld 4000 Australia

NEW

ᓺඏ

ਿ࿅๛ᓺඏ

ൢӪ։ԤᆠछᙄࠢȂ

1. ࣏ኊઢਿ࿅๛੼Ᏸ!!

иԤᐠོថ‫ڥ‬

! CITY OFFICE!ཨཱི!

5,000 - 40,000 ዩᏰߜ ! ֭Ȃγ୤ёਿ࿅๛੼!

ջҧ፜າ!

! Ᏸ!CITY OFFICE!!!

AUD100

! ७ፙོ‫ޟ‬ӣᏰ։џᕕ!

ջҧ፜າ!

! ுႫኇಉΙ஻ȇ

AUD200*

2. 2011 ԑശᅻ‫ش‬๝Ψ!

ዩᏰߜᓺඏҧ፜

! ‫!ޟ‬IPAD2, IPOD ้គ!

ջҧ፜າ!

! ‫فݎ‬Ӗኵጆዩࠢσ‫!ܪ‬

AUD50

! ዩ..ѫौௌ‫ܪ‬ዩ൷૖!

ջҧ፜າ!

! ϛ

AUD55

*నӇ३‫ڙ‬

๻़‫ܣ‬ဒȃ੼Ᏸ៫୰ȃ՗ࢇօ౩ ኚ૘!DW!Ҋๆć jogpAhsbdffevdbujpo/dpn/bv QCN-265

ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 265ȁ 26.08.2011

!!p.17


ʑߡ㉐లఱⅶㅽʶ㈀⫏⤻ Consulate-General of The People’s Republic of China in Brisbane ৘σҳᖂሴ‫َོٱ‬ϛ୽ऋᏰ଱୙଱ߝ‫؃‬ড়ࢷ

ఐ෩‫ߞྲڻ‬ᑾપ໛‫ڎ‬ȄਗЂӲᗁታ‫ࠑڰ‬ӯȂК஼ᏸҿ㡯 ෻઱ᗁታᔡদ໛۶њࢺК‫ݿ‬ћмӹࣹȂ᝸ऎ‫ی‬ԳϠӔኧ ་Ϟႋȃಎму᎖Йᙝ୒ឥྲϧ༓Ȅ

8 ѡ! 16 џȂᏸҿ㡯෻઱ᗁታ‫ڰ‬ਗЂӲྻ‫ڍ‬ϞӒԴᑫ Ђ‫ݿڲ׀‬Ѐ᠋ՍണயߞКॊ୰஘୰ࠜ‫ق‬ਛࣶϘ֖Ȅਗ ᗁታ‫ڰ‬঵ԐЬ೜Ϟ‫ݿ‬Սߞॊ‫ث‬ᔹཕȂપ‫࣏־‬ጤ௲Ⴚ྽ȃ Ӡ‫ۻ‬ॊᐯȃឩ྽۶ઔࣶॊ‫ث‬ຈታாߞॎҍપᙇ۶ᑾપ ᔹཕȂ҇жߺ‫ܠ‬ϞКॊ୰Ԣ‫ݿ‬Ս୼੭ȃॊु୰‫ݙ‬џૈᇦ ௜ߞॊ‫ث‬Ԫ֯Ȃ՘‫ލ‬ඈϠȄᑂ೚঍ȂКॊ୰࣏‫ݿ‬Սॊᐯ ਛԪ֯๴ࠑᎢћዴ༓൵Ժߞઔҳඏ֜Ȅ‫ق‬஘୰ࠜЬ೜Ϟ ‫ݿ‬ՍН֖ߞఐ޶۶՘‫ލ‬ȂᅆКॊ୰۶‫ݿ‬ՍߞԪ֯಩ߐࠑ ӯᆕྍȂ‫ڭ‬ϧ഼ِჅթըണயȂಎϢϞႋ‫ݿ‬Սߞॊ‫ث‬ᔹ ཕȂѽ་Ϙَ௻мᛕ᝝Ԫ֯Ȅ‫ق‬஘୰ࠜᅆᏸҿ㡯෻઱ᗁ ታᔡࠜงѽ‫ڽ‬ऎ࠳་Кॊ୰۶‫ݿ‬Սߞॊ‫ث‬Ԫ֯இҍߞ‫ׅ‬

ሃྻԧधϠЀᅆਣ᠓ຜП୼࢘ໞኊȂᇍᝒਣࡡӔ౉ઈ ਿᑧࡓȃԳாપ݁‫ށ‬ᢖȂ‫ۍ‬գ࿂୼ߞ᜹ങ‫ޟ‬ᎫኊৃȄȁ “ᚡ֒ୃᐸ--К஼Ԟࣖ᜹ങਣ” ࣏ᑫЂ‫“!ڲ׀‬К஼ћм Ր” ——К஼ཇ೚ћм‫ڟ‬ਣࣿஜߞϘ༵аਟȄթਣϷЫ Ր! 4 ѡ঵ԐԴᑫЂ‫ڲ׀‬঵ൌඝை‫ݛ‬ᗝ֖Ȃ‫ࢢێ‬ж‫־‬Դ ‫ݿ‬Սჩ዇ֹ‫׀‬шҾ۶֘ᑫՍॊֹӎҾᗝ֖Ȅ

ᎹҀ㠰඼ੲ୙ᖂሴ‫ٱ‬ዞҗᓃюৰ݀ԎӻϯМϽ ϛЖ៖౩டཾᏰҡ౳ཾ‫ڐ‬ᙄ ࠜ֌!2012 Ր!1 ѡ!31 џȄҿ຿ᇍȂഺ࣏‫ݿ‬ՍࣆܹᕕӠ ಯ߰ȃԳўࣆܹфϘ‫ڱ‬Ѝ྽၏ೡঋِփஇҍߞٙ‫ܠ‬Ȅ ‫ݿ‬ՍႺ྽ȃ঴ࡡ۶Գ஡၃ᕻൊࠜ୺ᆬሿ‫ࠑޒ‬ӯȂȮ֋ ๒‫٭‬ਚాׄ۶ࢭ᎑঍ᄑȯϭߞ!C ᝷۶!D ᝷ႃׄ‫׮‬௟ܼ ࠜȂ‫ێ‬К! C ᝷ҒࣁԨ‫٭ۦ‬ԳўЈЍ྽߰фࠐૺӠಯ߰ ෩‫ࣺܹࣆڻ‬໭Ȃ൵୼ҞႿ!2.5 ေᑫЮȇD ᝷ҒࣁԨ‫٭ۦ‬ ߞ೑Ԫঋِߞԋ྽ȃࠐૺӠಯ߰фࠧᖉ‫ݑ׀‬ೡᚐ෩‫ڻ‬ᔹ ෎໷ภȂ൵୼ҞႿ! 65 ေᑫЮȄ୺ᆬሿ‫ޒ‬ᇍȂթᗝҞ‫ڹ‬ ‫ݿ‬Ս‫ۍ‬գӦ᎛Ⴄ੾ߞԋ྽ൌգᑟྻᖔఀहᝯႃׄȄ

ȁ8 ѡ! 12 џȂᏸҿ㡯෻઱஘ᗁታ‫ڰ‬ጝӖᔂҍਯϞ‫ݿ‬ ՍԺЮћмКѕ᠕ನ௞྽ᐯӠಲ྽‫ۏ‬ᚃȄ‫ݿ‬Սබ྽ȃ‫ث‬ କфឩ྽ൊࠜ‫׀܈ޟ‬шȂ‫ݿ‬Ѐ᠋Ս঑യ໶‫ݽ‬۶ԺЮћм ‫ڰ‬ச៉ྻ૪੩፽ஈӔȂՍ៉৶੾ᗡບȂ‫ݿ‬ՍԺЮћмК ѕѹԇംᔖ╀ຈணҐϞኇՑȄӎըԺЮћмКѕ᠕ನ௞ ྽Ԓգ‫֋ڽ‬Ժৎ஼ਛߞ! 51 ԩᐯӠಲ྽Ȃ‫ێ‬КҒࣁ! 11 ԩК஼ᐯӠȄۖඞᄜሼԴ७᝜Кߺ‫ܠ‬ϞԺЮћмКѕԴ ᒕ࿂ᕒׄྲೊӔᓉϢߤྻȃయஜ‫ݿ‬ՍԺЮћм๴ਣ‫֯ݙ‬ ୒ឥȂ‫ڭ‬ᅆ༶‫׀‬ಲ྽ߞᐯ৶েࠑӯૡ໲Ȅ ‫ݿ‬Ѐ᠋ՍԺЮћмКѕऎࠧळ‫׀‬ೡᚐȂ՞Դ഼Ⴥ༟ന

ᎹҀ㠰඼ੲᖂሴ‫ٱ‬৘σҳюৰɆᙢՓ଄ᏹșș ԧ᝷ሬ‫ڏ‬ȃබ྽ை୊‫ێׄ۝‬ҁ౉ႁೊӔᆽ‫أ‬ᓉϢညԳߤ ϛ୽ӟࢗ᛺೚৤ɇ໠ᄍԒ ྻȄታᄋೡೡࠜ‫ד‬ΰ‫ޅ‬ຈൖԢҍਯϞϯগࣿஜȄ ϧ۶ጤఐత࢞ࠑӯྏᘁȄॊ‫ث‬ታ‫౓ڰ‬۹ົൖԢྻ‫ڍ‬Ȅ

݀Ԏࢇ‫ࢹߝ۽ۺ‬Ыȃᗼॳ‫ࡣخ‬၄ຮҧ፜ਢ३ 8 ѡ! 18 џȂ‫ݿ‬ՍՍࠜҿ຿ࢆҿȂ‫ݿ‬Սࣆܹ௟‫د‬ᅆࠐ ૺӠಯ߰ȃЈЍ஥྽߰фࠧᖉ‫ݑ׀‬ೡᚐߞࣸѪȃᘻল‫٭‬ ࢢ෯ܼׄࠜ֌!2012 Ր!1 ѡ!31 џȄ ҿ຿ࠑӯȂᅟ֌ӫࡈȂ‫ݿ‬ՍࣆܹЏԨ! 12,417 ԩࠐૺ Ӡಯ߰ȃЈЍ஥྽߰фࠧᖉ‫ݑ׀‬ೡᚐѽࣆܹࣺ໭фৄ໷ ‫؛‬Ց෩‫ڻ‬໹Ⴥ! 1.59 ኆᑫЮߞႤࠛ෯ׄȂѽᕒׄ‫ࢢ٭ێ‬ ࢭ᎑ȄࣸѪႃׄӦ᎛১‫ܠ‬Ϸ! 9 ѡ! 30 џᅟѤȂᘻলႃ ׄӦ᎛১‫ܠ‬Ϸ! 10 ѡ! 31 џᅟѤȂ಩Դ‫༵ی‬ႃׄ‫׮‬௟ܼ

8 ѡ! 18 џȂᏸҿ㡯෻઱ᗁታ‫ڰ‬ਗЂӲᕕᘛҍਯԴ‫ݿ‬ Ѐ᠋Սჩ዇ֹ‫׀‬шȞRedcliffȟҾᗝ֖ߞ! “ᚡ֒ୃᐸ—— К஼Ԟࣖ᜹ങਣ” ༟ᅌՑ‫ڭ‬७᝜Ȅჩ዇ֹ‫׀‬шҾ៉৶ӄ ൻ‫׀‬ȃᔒჲѽф‫ݿ‬Սћ᜹ȃྲᇷȃ၃ᕻध۶ညԳົϠົ ᄋຈ!50 ִϠணҐȄ ਗЂӲᗁታ‫ࠑڰ‬ӯȂКົћмϯϭУϼՐȂ࿚ቈࣹ ࠜȂ‫ێ‬КԞࣖ᜹ങ֯ऎКົћмদঋೡ՘ൊжȂᑌҫఊ ϳȂ࣏஼ਛૺࠧߏᎳћмᓷಯȂҹਣ಩ϞК஼ϠӔȂપ ‫࣏־‬༳ࡑȃ໳ՍԳ஡ьዴӔ౉ϠӔᅆग़ՀӠࣿߞԨ݀Ȅ К஼ᏸᑫЂ‫ڹڲ׀‬ᔡ୼࢘ᝯަթըਣ᠓Ȃ௟НԕऎЫՐ ᑫЂ‫“ !ڲ׀‬К஼ћмՐ” ћмਣҍߞϘ༵দঋаਟȄह ࠫթਣ௟ऎ‫ݿ‬ՍϠӔ‫ـ‬ՀԳ‫ޟ‬ᎫК஼ᑌҫћм۶ল࠸Ӕ

p.18!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au! 265ȁ 26.08.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 265ȁ 26.08.2011

!!p.19


p.20!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au! 265ȁ 26.08.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 265ȁ 26.08.2011

!!p.21


୽ሬ

ཱིᆸ

ϘԩᎏҍЂጁߞ૸ॗ‫ܧ‬ӔࠑӯȂ10 ՐࡈȂည঳ᑟዠᕝѵ ໶Ђጁ੡Ȃ࢝ԺϠൌѽऎ࣏ԳᏩȂ‫ڭ‬ٟգӲ‫׈‬ᅣᛓѵ໶Ђ ጁȂᓾҵୟӠᑟྻȂഺըᘵ๒ፁ‫࣏ܠ‬ԳᏩȂ֭ҁȶҞЙྐ ྣᓾȷȄ

ġġġ

ཱིᖂಛᒵᖞ ॶَ࿲Ρࢇَོ

Рࣺ๹‫ޢ‬Ρᚬο ή‫ڣں‬ӈ

ਿႀາܹॳᖐ Ґᚔ‫ޟ‬Ꮝ‫ݰ‬٨ ‫׀‬ѧ‫ڲ‬ታᐱϠ੾Ⴟ໱ġ 24 џ൅Ⴥ࠻ᜲ෻ឱߞѵधࣶ֘ท ᗑဖѹਯӿ઻‫ܒ‬Хᓚшᅆҳ‫ݸ‬႖Ȃࠑӯᐐᇒх‫ة‬ক‫ؽ‬૔঵ ൌߞᐌޯ‫ڧ‬ȂҁЪ๒઻ԴࡱႆȂ๑ྍᛓ஼ҍϸȄ 3 чࡈ་ࡱߞх‫ة‬কЫч۶ੜ݅੾Ⴟ໱ߞൊ༤ᑬᐼࢢȂ Џ‫֫ؽ‬ҁԴҾКѕߞЂӎᖉȄ ᑂӿ઻‫ܒ‬ХᓚшȞKirsan IlyumzhinovȟԨ஼ቫཇૌߤ ȞInterfaxȟᚼগȂ੾Ⴟ໱ȞMoamer KadhafiȟӇც႖‫ט‬ ໦ҁȈȶ‫ا‬ᘘࣿߞՀՀߞȄ‫ا‬Դߞᐌޯ‫ڧ‬ȂЙӇᇖᛓ༟‫׀‬ ѧ‫ڲ‬Ȅ‫־‬हࠫ֘ўც໛гҦ᝾ϠߞඡᐱȄȷ ੾Ⴟ໱ϫሲȈȶ‫ا‬ঋԨѵधϯԢఐ‫׀‬ѧ‫ڲ‬ϠߞُৎϠ७ ᘁȄ‫ا‬ಎࠫ‫ا‬ে௟ྻᖔఀർ‫׀‬Ȅȷ ӿ઻‫ܒ‬Хᓚшሃ੾Ⴟ໱ਛ౉‫ټ‬ӹतᒞȂϵ࣏‫׀‬ѧ‫ڲ‬ᎏॎ ᜕๴ѽ‫ڽ‬Ȃьዴฅ۶੾Ⴟ໱‫ڍ‬ჅবߞҳϠНϘȄ ҁࠑӯȂҁϵฅ۶੾Ⴟ໱ߞ‫ۊ‬Єᒗ‫ځ‬ᔵ዇ȞMohammed Kadhafiȟᗾ႖ȄԐࡈգඡᐱሲȂᒗ‫ځ‬ᔵ዇ЏԴߞᐌޯ‫ڧ‬Ꮞ х‫ة‬ক༇੏Ȃ֭ᒗ‫ځ‬ᔵ዇൅Ⴥც႖‫ט‬໦ӿ઻‫ܒ‬ХᓚшȂҁ Դѭᓐ‫ڗ‬᝝Ȅ ੾Ⴟ໱ߞ‫ۊ‬ЄཫшȞSeif al-Islamȟ๾՝ϵࠑӯȂ੾Ⴟ ໱۶ਛϠЪ๒઻Դ঵ൌߞᐌޯ‫ڧ‬Ȅ ཫшԴငֹ૶෻༺ܸȞRixosȟ‫ט‬໦ୃ߰Ȉȶ੾Ⴟ໱ሃᑋ ৎਛ౉ൌԴߞᐌޯ‫ڧ‬Ȅȷ ҁЙ᝸൅ᠨഺ֜൝‫ݺ‬ұব྾ᆇߞ௻Ϡ‫ݙ‬ԴፁᅁԳᙇȂ֭ ഺ࣏х‫ة‬কࡈч‫ؽ‬་঵ൌѽ‫ڽ‬Ȃ੾Ⴟ໱ߞਛϠ঵ը᎘фҁ ߞϭၢȄཫшᘘࠑӯȂ੾Ⴟ໱ࣆᡋߞൊ༤ࣇྍЙࠡѤх‫ة‬ ক་ࡱȂᗏᇍȶᢰх‫ة‬ক་Ϣߞᐌޯ‫࣏ڧ‬႘঍ȷȄ֭ҁӏ Ժ֯ሲ‫ށ‬Ȅ ҔЂࣶ֘гॗೡᚐȞNATOȟ๴‫ڏ‬ϠࡋሲȂҔॗЙߢႽ ‫׀‬ѧ‫ڲ‬ታᐱϠ੾Ⴟ໱ȞMuammar GaddafiȟߞϭၢȂϵٟ գ௟ҁ໛ऎ‫ؽ‬ᕝӫዾȄ

џӎ঵हຸߡϠġ 23 џᝋᅁȂӎ۹‫ی‬Ђ‫ޱ‬੯Ⴥᝯࢢ௟ࢆ ֶϭሂȂྲ঵ह௟‫ݺ‬ϭ۹᎚ӠȂऎУՐ‫ڽ‬೐б࢘‫ـ‬෱঵ हȄӫࡈӔᎠ൵୼ߞࡈҳहࡈ১႕ҦЏࢆֶҍ୺‫ുڎ‬Ȃ‫ڹ‬ ӎըᓴఐ‫ـ‬ᘌӨጤмȄ ຸߡϠġ23 џ൅ᠨȂՂ‫ލ‬஼ྻġ26 џ഼ჅԓӠକ࿚ႃׄ‫ޱ‬ ੯۶гཅ๴֖‫ޱ‬੯Ȃҁ௟᝜ҝӔѹ៨៨ቾϘᚚȄຈۖាԇ ϠᓴᓴҍȂҁ௟Դġ30 џႋ෸஼ྻȃۢϭ঵हᚚசȄ ԢџȂࡈҳहࡈ১႕ҦӒՑࢆֶணᓴேࣆӔѹ៨៨ቾȂ ҁߞࡏዲҒࣁ୑சЂ֊ൎӣ‫࢜ڸ‬ȃ၃ᕻಯ྽Ђ֊ઔկӣေ ႆ۶Ⴚ‫ޒ‬ѪಯЂ֊൩ൎႽ࢜ຈȄџӎ঵ह഼௱Ӥேࣆ៨ߞ ៨ቾᑉԇȄ 49 ࿐ߞࡈ১႕ҦϘߡജ໛ऎຸߡϠߞత઱ЂጤࠝȄᑾᎱ ྲᇷġ8 џгֶߞ൵ྲӔᎠᢖӯȂࡈ১ᖔఀġ21% ߞњࢺತȂ ർჅൎӣߞġ 5%ȄຸߡϠࡋԯ഍ನġ 311 џӎЂԳᏩ۶ઔኣ ЙϧȂᆕྍ࢘ంġ7 ѡߞġ24% ফۖġ18%Ȅ ࡈ১႕ҦգЂಿᐃϧȂবᅆණᢜઍ๒֋ॶȂജዸᇍऎ ȶџӎߞҿ຿ᆬȞTony BlairȟȷȄഺ֜Ӕѹ៨аߞ࠲Շँ ϠЀԨ‫ڽ‬ᅆК஼۶ҔᘹуՀȂՂ‫ލ‬ҁ༶‫׀‬ညᓴȂ௟՘ऎџ ӎᐼࢢ൵Րቅߞ঵हȄ

๼‫َقۺ‬ӴᎪ о࣏ġ911 Ӕ౪ ग़஼‫ތ‬ൊġ 23 џϭо๴Ӡഢጀġ 5.9 ԳᏩȂӤ‫ݺ‬Ꮛৃġ 911 ‫ڰ‬Ԇġ 10 ༉ՐࡈЁȂЙь૸ॗࢉᎏҍЂጁ੡ൌѽऎ࣏Й࣏ ϫ࣏ҩϘը਻‫ؽݍ‬ᕝ‫ڰ‬ԆȄ ग़‫ތ‬੡༡ϭоॗġ1 ੡ġ50 жȂ๴Ӡഢጀġ5.9 ԳᏩȂᏩҴ Դग़஼঵ܹົಽჲપ஡ࠢࠕȂ4 ৎЈ੡‫ژ‬຀ҳߞ૸ॗȂϵ କྏ‫ۖۦ‬ቅྋྭ੤Ȅഺϵ࣏૸ॗԺՐ‫ڽ‬Ȃ೐Ϙըգྏ࢘Գ ᏩȄ ᘵ๒૸ॗᏩ࢘ЙЂȂ֭ധԺ၃ᑢჅġ911 ‫ڰ‬Ԇߞ૸ॗࢉࡒ ୼࢘ᢘྖȂપ‫࣏־‬Ӓৃġ 911 ‫ڰ‬Ԇġ 10 ༉ՐࡈЁȂധԺϠᑉ ዎ࣏Й࣏ϫ࣏ҩϘը਻‫ؽݍ‬ᕝ֖ஜȄҒࣁᗑԪ஼ᗁൊȃ૸ ॗᗑ‫ڣ‬ЂጁȃҾࣆܹൌӲ‫׈‬௟Ϡ৶ᅣᛓЂጁȂ૸ॗԧЂᑟ ඞϵዶஃ୓ফȂፁ࠲ՉԑȄ

ྲҐ‫܂‬ᗁ೚ᓴᗝ঵ըҍ಩၏ಿЂྻȂዴေԩӔಿġ 23 џ ౎༡಩‫ڗ‬ᡘۤ৏ᓴϠНϘߞ൘Ղ෻๴ࠑࣆ‫ڍ‬ȂҁࠑӯȂϘ ӌညᓴ௟ሃࣆܹԪ֯Ȃѽ஼Ϡߞ‫ૈ׀‬ऎѹȄ КҴߤඡᐱȂജ໛ऎգȶхᅆȷँ‫؛‬໪ߞ൘Ղ෻Ȃ23 џ ౎༡ᗝᓱߞ၏ಿЂྻϠ጗ंฯȂေᔝᣢஜȄЫՐġ 5 ѡ஼ྻ Ђᓴ੡ዴေԩӔಿᑬఐњࢺԴൎ៨ߞඞ฀Ȃ֬Ѽԓ಩Ȅ ൘Ղ෻ഺըᓴᗝዾᅳ֋Ў࣏ȶ஼ਛߞ‫ډ‬ѕȷȂሮऎࣆܹ ᕕᢰϠӔߢႽ஼ਛᔼ൯ࠛߞఐ޶ȇҁࠑӯȂՂ‫ލ‬ညᓴ௟ሃ ࣆܹԪ֯Ȃѽ஼Ϡ‫ૈ׀‬ऎѹȂᆽϧᕒׄള‫߰ק‬Ȅ ྲҐ‫࣏܂‬аቦۘ஼ਛȂᗁ೚ᘵ࣏ԩ၍ϯ஼ਛЮ঵Ȃٟ֭ գщԺᅁᡋȄྲҐ‫܂‬ᐳ‫ޱ‬ҪຜПᗁ೚‫׎‬ٙ୑ࣆ៉੯۶‫؛‬Ց ϯԇ‫ۻ‬гச৶ߞᡋ‫׀‬Ȅ ྲҐ‫܂‬ᗁ೚ంġ 1993 Ր‫ؼ‬ऎԑӔߡᓴȄ࣐஼ᗁ೚‫ڭ‬ٟգ ԇงনۘȂ಩ԇᗁ೚ૼМӎҞѽឮുാԇȂ֭ૼМġ 6 ѡġ 24 џࢆֶҁ௟ଡ଼ԃȄ

ؓࢠӡ೤ѕ‫ ٵ‬௰ଢ଼ġG20 ‫׽‬८ ‫ޱ‬஼ᗁ೚ْࣟԠᚣġ 25 џჅᄩҔ‫ڴ‬Ȃ௟ྻ౏К஼஼ਛѹ ਯ१ᔅᕾȄჰ঍ْࣟԠऎġG20 ୼ਪྻា᠈ԨК஼ሲ༵ȂԴ ࣊‫ࠛߞܠ‬ᓉ៉ᛟҳȂᛕўϵҞକ୅Ꭲ‫׀‬ѧ‫ڲ‬؊ཕȄ ‫ޱ‬஼࣏ġ20 ஼༰ᄥȞG20ȟᏇৃѹਯ஼ȂऎᢰЫՐġ11 ѡ ୼ਪྻԴ஼ቫࠛᓉ៉ᛟ་֖ఀ‫ـ‬༶ᅰȂْࣟԠȞNicolas Sarkozyȟࢺ᠈ሃК஼ታᐱϠ‫۝‬Ꭰ୅ᎢȄ ‫ޱ‬஼งౕକԴթը୼ਪྻయஜ஼ቫࠛᓉᢜ‫ؼڀ‬ভȂҒࣁ యஜК஼ϠӔᅋҞૼϢ஼ቫറᅋ௄ࠛȞIMFȟߞ஼ቫᔼ൯ Ⴄಯપ‫־‬෩ภᡋȞSDRȟȄ ‫ޱ‬஼ᗁ೚ܹ֓ႆᘈਝȞElyseeȟгֶْࣟԠӎ༉֖຀ ੡Ȃ௟К஼Ҕ‫ڴ‬Ϙ૭‫֜ܠ‬ऎȶК൉ჅᄩȷȄ ْࣟԠ঎ġ 25 џϭо‫ݯ‬ႿҔ‫ڴ‬ȂညԳ੡༡ϭоġ 5 ੡ሃ१ ᔅᕾԴҔ‫ڴ‬ϠӔЂྻ௅་֖ྻ᎘Ȃత຾‫ی‬Ϡ௟Ԓ་౎ᔠȄ ‫ޱ‬஼ණᢜ෨เȂْࣟԠሃ዇஼ᗁನ౥ֹᆬ ȞAngelaMerkelȟ16 џ෩ҍ࢙៉՘Ӳࠛᓉӹ‫ݽ‬ກȂْࣟԠ ҞᚣթᑟྻԺஇሲ‫ށ‬Ȅ ៉಑ 24 ॲ!....

Queen!֮ተ Pillowtop!ԕဪ!

Queen! Pillowtop!ԕဪ!

Queen!6!ઠట྄ᇄᖉ 4

9

179 Queen!6!ઠట྄ᇄᖉ Pillowtop!ੂጷഛԕဪ

3

QCN-26402

p.22!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au! 265ȁ 26.08.2011


Viva ᨃ‫܃‬ኔ෼ኄუ Viva College Brisbane

Viva_College

sharon_viva@hotmail.com

2011 ᚌ༡

IELTS Superstar ᖂ‫س‬

Viva ංտᓰ࿓

ഏᎾᖂ‫س‬։಻෷

˜˘˟˧˦ ‫ە‬ᇢᄷໂᓰ࿓ʳ ʻֲၴࡉ࡙ၴʼʳ˖˥˜˖ˢ˦ʳ˖̂˷˸ʳ˃ˉ˄˃ˇˌˠ

ࠡ‫ה‬ᚌ༡:

x 11 +1 ֲၴ૎֮ᓰ࿓ᚌ༡ - A$ 240/ၜ* x ඡၴ૎֮ᓰ࿓ᚌ༡ – A$ 165/ၜ* *යٙૻࠫ

Viva College Australia Level 2, Queen Adelaide Building 90-112 Queen Street Mall Brisbane, QLD 4000

x

x x x x x

‫ڼ‬ᓰ࿓࠰‫ܗ‬ᄷໂ‫ڇ‬ᖾ੊༉ᦰՕᖂऱᖂ‫س‬ᛧ൓ԵᖂࢬᏁऱ ˜˘˟˧˦ ‫ګ‬ᜎΠʳ ‫֗א‬უ૞ሒࠩฤ‫ٽ‬ᖾ੊ฝ‫ࢬا‬Ꮑऱ૎֮࿓ ৫‫ع‬ᓮृˎ ‫ீء‬ኙ࠰‫ܗ‬ᖂ‫س‬ሒࠩ‫ה‬ଚ෻უऱ ˜˘˟˧˦ ‫ګ‬ᜎৰ‫ڶ‬ᆖ᧭ʿʳ ࢬ‫א‬ᖂ‫ەس‬ᇢ‫פګ‬෷ઌᅝ೏ˎ ᓰ࿓փ୲‫ץ‬ਔ‫ە‬ᠲ։࣫ʿʳ ‫ە‬ᇢᏁ‫ޣ‬ʿʳ ˜˘˟˧˦ ᑓᚵ‫ࡉە‬ᚨ‫ە‬ ‫ˎ؏ݾ‬ ᓰ࿓‫׌‬ଥઝ‫ە ˦˧˟˘˜ ސ׌ؾ‬ᇢᇙऱᦫʿʳᎅʿʳᦰʿʳࡉᐊຝٝˎ ၲᓰֲཚ: ‫ޢ‬ၜԫˎ Եᖂྒྷ᧭ˍʳ‫ޢ‬ၜԿʿʳՀ֑ ˆ រᄷழၲࡨʳʻᓮ༼‫ڰ‬ቃપʼΖ ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

Tel: +61 7 3012 8269 Fax: +61 7 3012 8268 E-mail: schan@vivacollege.com Website: www.vivacollege.com

www.qcn.net.au!!! 265ȁ 26.08.2011

!!p.23


.... ௥಑ 22 ॲ!

ҩҳȂ‫׀‬ѧ‫ڲ‬؊ཕবᗜᚼᢏȂӤ‫ݺ‬КўӲඞϘԨхᅆҳ धЬϢȂК‫ޱ‬ታഞҞକබ‫׀‬ѧ‫ڲ‬ఐཕ๴ਣӹ෱ྍ‫ڍ‬Ȅ

‫ڟ‬ᢑុၟȃઔকߡпᑟȂ‫ڭ‬ᒸ࢙ઔ‫ܫ‬ᆾเ૭ȄԐࡈգඡᐱ ཇҍໄ஼ઔকգྍᘉ໴ጕѪၟȂ֭֓ࡷᓚϬѵࢽӯઔকु ‫ٿ‬ഺᅆໄࢠሼփ‫׎࣏ڏ‬ᅁቫȄ

ْࣟԠҍണӫߞԳ࣏֜‫ݺ‬щӀࣶ‫ֹྲ៳ޱ‬ႆԺҺ‫ڲ‬ਫ ȞNew CaledoniaȟȂԴġ26 џ֌ġ28 џணണง༡գϘാ֚ ࣿஜȄ

֓ࡷᓚϬѵሲȂࣆܹ௟ា᠈౹ᘉྲ‫ޠ‬ᐡȂᢰ஼কЀֻକ ‫ۍ‬൯ᅁቫᐼ୽ϧф‫ڨ‬ᒔϧȂЙӡԓඏᐴࡌઈ۶ᗙ༓‫ݯڽ‬ᒔ ҳ࠹Ȅ

њ৿१ᕕՌҥ ϫᜲ༫ᖂಛჲ

өஙၳ‫ݺ‬Ычଝ‫୺ݯ‬Һ‫ݛ‬ፅᔝȂӏ‫ڽ‬௟‫ظ‬Ϣࡑઔໄ֫஡ ா‫ڟ‬ᢑԇசȄໄࢠሼઔক๾՝ࡈฅሲȂౕؓԓԨग़஼ᘉ໴ ‫ی‬ᒹԢૺ೺ុȄ

૸ॗ‫ܡޱ‬ġ 23 џᕕᕭў᎛ِȂቺ԰஼ቫറᅋ௄ࠛࡈᗁ໗ ҫપൻ෻ҙਾജఠ‫ࠬݑ‬੯Ȃᢰҁࠔ԰‫ޱ‬஼ȄನᎢϯҁҞদ ࠔࣆᐪȂ֭಩Դ֬ѼٟգϠऻՀҁକ԰‫ޱ‬஼ᓴᗁ೚Ȅ ᕭўሮऎ১‫ט‬ȃ༺ܸЃ‫އ‬Ӡ਌ໄ೻էȅ‫ڲٲ‬ःሲໟх ᚬȂ᝱ѽళࠫՁᅆҙਾߞ‫ࢽࠬݑ‬ఠȂঋِ‫ܡޱ‬ቺ԰թ੯Ȅ ૸ॗՍ൵୼‫ޱ‬୰‫ܡޱ‬ገҿ෻త‫ۦ‬ঋِȂᢰഺԆ᠛ஜϘ੡ߞ ੯Ԇබթຕ‫ف‬Ȅ ҙਾϵӲ‫֋෇ࢭے‬ӤȂҁᔌ‫׈‬๴ࠑᗏ‫ށ‬ȂࠑӯჅҝ‫ی‬ৎ җѡᅆҁփ‫ڏ‬գՂϘඞ෋ᄱȂҁ಩ԴҪྐ԰ਛȂদྲჅӒ ௱ӠࣿȄ

ߜቋકġ1,910 छϯཱིଽ ԑಧ၃ᕻඝዎయпᘖᔍቮِȂ஼ቫࠛኊġ 23 џ঵࢘п૔ ُॻ‫ی‬ġ 1,910 ग़ЮȂԓ൹ྲ୼Ȃ๾ࢢ‫ݛ‬԰‫ֲڕ‬Ȅ஼ቫ޵ኊ ‫׀ۦ‬ѧ‫ڲ‬х‫ة‬কሃ੾Ⴟ໱њࢺ߰ᝨᐼ዆ᠩȂᜆ୼ࢢࢺ᠈Ꮹ ᖜȂӮ޵ᓮҍ஼ೡᚐȞOPECȟӒ௜зᝯަညԳఐཕȄ

ߤྻ៨দ༓ૺϠߏЏਣ༟ឮᓴȂঋᓴҍ൵‫ڸ‬Ϡᓴሃֹْ ԠϘႵ୼ϭȄ֭ЙᎢҁেг༟᎘႖Ղ֣ЈѕȂൌЙᡌࠓࡈ Ԣ‫ؠ‬ҙਾদࠔឮുȄ

ඪଽ୽٩ ຅ᔣቨёॖᗊ ໄࢠሼᗁ೚֓ࡷᓚϬѵЫч‫ݣ‬ᠨԇаѹঋᅆग़ক‫ڰ‬ᐡ‫ل‬ ళᘉ༵ӫȂౕؓ஼কߞ಩҃мȂକᢰЀֻেӏ‫ڽ‬ЙӅԓᄊ ჅҝϘዹȂԍᐴࡌઈ‫ڽ‬ਗ਼ᎎ஼ਛȄ ֓ࡷᓚϬѵȞBenigno Aquino IIIȟ24 џҍਯྲᘉȶᘹ௜ ᆬჲૺȷ‫ڟ‬ᢑុȶөஙၳȷȞBRP Gregorio delPilarȟ‫ݯ‬ ‫ܫ‬ኇՑȂҁԴత‫ۦ‬ණᢜണய੡ሲȂ୵ϞөஙၳѽҳȂҁԇ аᘘౕؓऎ஼ক౹ᘉϘ‫ޠྲز‬ᐡфႅ൯Ȅ ҁࠑӯȂౕؓऎߩকᘉ໴‫ڨ‬ᒔჩႿȃࠜ຀‫ڟ‬ᢑᑟ۶ࠕ໼ ߩКѫϧњ෯ᑟȂѽфԐᐱኡਡిፚᑟȂӡ‫ݺ‬୊ፚኡਡᑟ ঳֖ϠЖȇ൙কўব౹ᘉ‫ـ‬Ժॎᕝَᆀȃႅӥ‫ژ‬۶ᐼ୽Ϡ ৶᠕‫ۍ‬ȂՂ‫ڨ‬ዅ०ѕȃ‫܆‬໛ႅ൯۶๑።ც഼ୈᐡ‫ل‬ຈȄ ԴઔকўবȂ֓ࡷᓚϬѵౕؓኧҐ‫ی‬ต֯ᐼ೺ុȃ޻ઔ

ੲᑂ់ўᎠࣤȂ᜼ฑઘཻ௟ࢎᢜߞϘൊжႅ་ᠠ᢫аȂ ӴౢԴгཀྵႆȄ ់ўࠑӯȂᡥ‫ࢎܠ‬ᢜġ DNA ࢢ๴಩Ȃᠠ᢫ႆႅߞᕕႍ࣏ ᜼ฑߞց௔۶‫ۊ‬ЄȂ᜼ฑฅԴġ 2006 ՐԨ់ўඡ੯Ȃࠑӯ ց௔۶‫ۊ‬ЄҵᚸȄ ᅆ‫់ݺ‬ўߞᎠࣤȂ᜼ฑ‫׎‬ሮ။֖Ȃࠑӯȶ‫ا‬ٟգӴᠠ ᢫Ȃց௔ϵ࣏ᛓਛࢢබЙߢҝԨȂ‫ا‬ੲӎЙߢႽՁԴ৹ႆ இЦኃȷȄ

‫ؠ‬юռց୽ ዉБ଻‫ל‬ຫёϷ

ग़஼ᗁ೚ገѐ୺Ϙ༟‫ܕ‬බிࢺग़஼ທЙँቋԳবൊ༤་ Ϣ‫׀‬ѧ‫ڲ‬Ȃߩᡚ֖ஜϵӹຜҔॗѹᐱȄഺ༵ജൊжࣆዲ‫ز‬ ໞऎȶഹ਴ȷߞٙ‫ܠ‬ȂՂЫऻ‫ڽ‬हညӒፁȂग़஼षϭЂຊ ૸ॗཀࠛġ 12 ѡงറġ 23 џԴ‫ࣷڲ‬ጹ൵୼ᆚ֌ُॻ‫ی‬ġ ক໱Ȃх‫ة‬কϵ‫ؽ‬་ߞᐌޯ‫ڧ‬Ȅ ग़ЮȂ૸ॗཀࠛ಩റϘ࢘ៈфġ1,913.5 ग़ЮȄ 1,917.9 ग़஼ᐼᑟҪҚᗑকߩᡚ‫׀‬ѧ‫ڲ‬ᐼᑟߞġ 16%Ȃক໱ϵष࢝

ЙჅᔌ຾‫ظ‬ႤϠെ୼хјᎱҍȂ‫߰ی‬хᚼऎϭༀ჈1%Ȃ 32 ࿐ߞ‫ڲٲ‬ः࣏૸ॗ૶ໄપ༺ܸЃ‫އ‬சӠȂՁࢽᇍҙਾġ ж‫־‬ༀ֌ُॻ‫ی‬ġ1,887.30 ۶ġ1,883.93 ग़ЮȄ ཀࠛ‫ی‬۹аԐࢢп૔ġ1,800 ग़Ю۶ġ1,900 ग़ЮᝯҙȂġ8 5 ѡġ14 џԴ༺ܸ‫ݗ‬༡‫ࠬݑ‬ՁȄ ҙਾᘵদᖔ֋ӤȂ֭‫؛‬໪Џ‫ྫۦ‬Ȃ‫࣏ڹ׈‬ഺ֜ġ 62 ࿐ߤ ѡѽ‫ڽ‬ϯᆚġ 16%Ȃ࢝Ҟକ኷ϭġ 1999 Րġ 9 ѡѽ‫ڽ‬൵‫ڸ‬ඏѡ ֖ఐȄ ྻ៨৶ߞ݅႕૰ບȂϵьգϠง࢞ҁକ෇ҍணᓴȂԴ‫ށ‬Ր ‫ޱ‬஼ᗁ೚ЂᓴӇీ಩ԇᗁ೚ֹْԠȄ

ߞјၙຈൊжȄ់ўġ24 џ༇੏֝ԴЂ‫ګ‬чѳՊ஡ߞġ57 ࿐ ‫ٷ‬Є᜼ฑ௵‫؂‬Ȅ

ҩϘўবȂ‫׀‬ѧ‫ڲ‬х‫ة‬কࢺ᠈ሃੜ݅੾Ⴟ໱ࣆᡋߞϠ ЀᑬᐼȂ‫ە‬ᑬ޵ኊᜆ୼Ȃ๒փӤ‫ݺ‬К஼۶዇஼ߞሦൄ྽ዴ ᑂࠑ಩ѣ‫ڸ‬Ȃк୓‫ظ‬ႤϠᅆԑಧ၃ᕻߞᆷዋȂ޵ኊᏩᖜ‫ڕ‬ ֲȄ ৖෶ҿ‫ۄ‬પ১޵ġ 10 ѡงറġ 23 џጹК൵Ժᆚġ 0.82% ֌ ُ౜ġ109.25 ग़ЮȂ֭๾ࢢ‫ݛ‬԰Ȅ૸ॗ֘዇Սቅ১޵ġ10 ѡ งറ൵୼ϯᆚġ 2.6% ֌ُ౜ġ 86.06 ग़ЮȂ๾ࢢԴӀጹࠢࠕ ᏩᖜȄ ْનԳࠠ‫ֱݛ‬ġ 23 џࠑӯЏ၃࿤൯ՀᎠᑋ޵ಯȂԯᕕ‫׀‬ ѧ‫෇ࢭڲ‬Ӯ޵‫ڻ‬ᕕߞఐ޶ȇЙჅዴԩġ OPEC ‫ܡ‬৶ൌሲȂ‫׀‬ ѧ‫ڲ‬๺งа਻‫ݏ‬ᘘ๑‫޵ڻޱ‬Ȅ

Р១ᡬϷࡏ 57 ྑ‫ظ‬ਖ਼మ‫ڋێ‬ џӎЂ‫ګ‬ᢘੂᠠ᢫жࢎౢࢎ੯գྲ๴ਣȂЂ‫ܹګ‬৶់ӎ ൊġ24 џѽઘཻᓷౢࢎᢜ༇੏Ϙԩġ57 ࿐‫ٷ‬ЄȂԯऎཫԴᠠ ᢫ႆߞ࣏ҁߞց௔۶‫ۊ‬ЄȂ࣏֭‫ٷ‬Є‫׎‬ሮ။֖Ȅ ់ўతാ‫ݺ‬ġ14 џ۶ġ15 џԴЂ‫ګ‬чѳՊ஡ߞгཀྵ۶ႽႮ ϯ๴಩‫܈‬પߞġ 3 ৎў‫؛‬ᠠ᢫Ȃ‫ڭ‬Դ‫ێ‬К๴಩֌ь‫ࢎۍی‬ᢜ

p.24!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au! 265ȁ 26.08.2011

ԺȄग़஼‫ࣱڗֲݸ‬Ȃᢰ‫ޱ‬஼ຈဖ஼௲ᔝӇ‫׀‬ѧ‫ڲ‬Ȃ֭ЪЙ ҵ‫ێ‬ѵधታഞ‫֒ڎ‬Ȅ ࣟ‫ޒ‬ჲࣆܹ੡งߞ஼Չ‫ܡ‬৶ᐆւшሲȈȶഺԆ‫ڰ‬ঋຜገ ѐ୺ࣆܹҐжȂҁেంࠜቈ‫ࢥ࢘ڎ‬ւȂ‫ةݯ‬඄Ӈ඄౭ߞዷ ᎏᕅϧȂᘖֺग़஼൝ϢщಎȄȷӤ‫ݺ‬ഺըգন࢘྅ჰࣆຉ ࡶੜȂग़஼ࣆܹӏ‫ߞڽ‬ҳӹࣆຉҞକ‫ـ‬Ґ࿢۶சᅁȄ ग़஼գ።ც໛ྲᇷᇨȞCNNȟ8 ѡࠐߞӔᎠᢖӯȂ60% ߞ‫ۦ‬ണ߰௟၃ᕻԕऎ঵ঋᔹԐ‫༵ڰ‬Ȃ௟ग़কԴࠠනխȃӿ ‫ֹݛ‬ȃ‫׀‬ѧ‫ڲ‬ԇசԕऎ঵ঋᔹԐ‫ߞ༵ڰ‬Ҫգġ5%Ȅ7 ѡК՟ ߞӔᎠᢖӯȂҪգġ35% ‫ۦ‬ണ߰њࢺग़஼Դ‫׀‬ѧ‫ߞڲ‬ক‫֖ڰ‬ ஜȂхᅆ߰୼Ⴟġ60%Ȅ ‫׀‬ѧ‫ڲ‬ఐཕ๴ਣ୓ፅᢰԒ۶៨Ϡ๑‫ޱ‬ԓ‫ݨ‬ᕝገѐ୺ߞ࢘ ஄Ȃঋ‫ز‬ໞገѐ୺ҳӹࣆຉߞ᝱࢘ϵ෩୼ȄCNN ӔᎠКѕ ѹԇ໲᠋ࠑӯȂ‫ށ‬Րᗁ೚Ђᓴ᠜Ꭲ๳ඞ੡Ȃገѐ୺֌ьҞ ѽ௟ᕝᕧሼ‫ݛ‬М۶੾Ⴟ໱ϭሂԕऎҳӹࣆຉߞѹঋࣆᖻȄ ໲᠋ሮऎȂࠜงփ‫ڏ‬Ȃ੾Ⴟ໱ϭሂϵധЙྻᢰᓴӔᅆገ ѐ୺഍ನ‫ڰ‬ఐߞԞ໪ҐжȂ֭ҞକᢰᓴӔ‫ـ‬ඈᡌገѐ୺ৎ ϠȈȶ2008 ՐЂᓴȂገѐ୺ߞৎϠ‫؛‬໪ᕒϞҁЂՓȂሲЙ ‫ܠ‬ϵྻ࣏ҁാԇߞѳ๕Ȅȷ


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 265ȁ 26.08.2011

!!p.25


Ңௌ‫ޟ‬ᎴՂߜ‫׹پ‬ၥ‫ܘ‬౰ġ ħġ࣏ ௌ ᗗ ջ ޶ ѿ ‫ ॳ ޟ‬ᓎ ġ ճԙҏȂၼ՗ᙏ൐ġ ‫׹‬ၥᎌҢܻҕҢ՞ԉġ Ѕ୦Ң‫ཾސ‬ġ ຺ճ‫ޟ‬ၥҏցு኉โġ

p.26!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au! 265ȁ 26.08.2011

ᣅⓧː ḽ֒ሺՖ ௌ‫!ࡐܘޟ‬ ຸ෡டড়!


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 265ȁ 26.08.2011

!!p.27


p.28!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au! 265ȁ 26.08.2011


ŒńŏĮijķĵijĵ

ıĵĴĴġĹĹĸġĸķĺ ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 265ȁ 26.08.2011

!!p.29


p.30!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au! 265ȁ 26.08.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 265ȁ 26.08.2011

!!p.31


p.32!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au! 265ȁ 26.08.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 265ȁ 26.08.2011

!!p.33


p.34!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au! 265ȁ 26.08.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 265ȁ 26.08.2011

!!p.35


p.36!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au! 265ȁ 26.08.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 265ȁ 26.08.2011

!!p.37


p.38!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au! 265ȁ 26.08.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 265ȁ 26.08.2011

!!p.39


p.40!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au! 265ȁ 26.08.2011


facebook

Heng Shen

Pty Ltd

3209 4106

3299 2062 Hengshenptyltd@gmail.com Unit 14, 157 North Road, Woodridge Q 4114 (Cnr North & Compton Rds)

QCN-265

$5.00

ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 265ȁ 26.08.2011

!!p.41


p.42!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au! 265ȁ 26.08.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 265ȁ 26.08.2011

!!p.43


悠 近 玩 的

姿

跳 的

(L

ei

su

le 「 態 i re 的 sure 。 進 水 悠 閒 D 凌 各色 div 其 中 裏 前 跳 」 iv e. 空 悠 一 e) 誌 時 閒 com 個 , 在 熱 、 間 情 跳 潮 「 枕 , 、 與 法 , 悠 半 懶 頭等 在 。 更大 閒 空 意 中 洋 如 半 洋 ,若 空 以 方分 跳 」 擺 思 是 出 的 拿 跳 肢 可另 着 水 享安 粉 絲 悠 指 體 彈 閒 動 加一 道 具 板 全又 網 站 作 輔 , 臉悠 如 啤 助 出位 當 增 然 酒 然 加 更 自得 、 雜 加 一 的表 流 !

跪 顧 是

自 浮 發 從日 仿 奇 想 本女 爭 如空 , 攝 咦?你還在facebook分享你的「趴街」(planking) 以 港 相仿 中懸 高 影 師 近照嗎?實在太過時了!早前盛極一時的趴街 站 有商 效拍 浮 速 快 N a 的 t 、 場 s 大 遊戲,玩家為求出奇制勝,常俯臥在危險 電 大 攝飄 相片 門 拍 u m iH 令 作, 話亭 搞 浮 下 後 地點扮人肉硬板拍照,釀成不少傷亡 「 熱 照 自 a 潮 亦有 等不 無 片 ,中 己 y a s 重 進 , 攝 意外。有見趴街逐漸泛濫兼變為悲 日 跳 hi在 一 影 同場 力之 掀 台 起 年 步 起 器 少 一 劇頻生的盲流,潮人們再次發 初 升 材 景, 夏」 一 溫 股 女們 剎 那 忽 品 免 活 。 無 牌 揮無窮創意,創出四大全新 便 推 費供 動, 重 開 、 潮 出 始 拍照熱潮。 飄 飄浮 搭製 。 香 浮 粉 地 攝 影 絲炮 鐵 比 賽 製 ,

(P

ub 思 傳 到處 義 , p 姿 統禮 趴, 跪 e a b 雅 ,含 儀跪 而 街 與 ) 哪 得多 有尊 坐 是到 趴 地 裏, ,更 敬 ,是 處跪 街 最 大 尊 鐵車 當然 突 之意 面對 。 顯 便 , 僧 其概 不 同 , 廂、 是玩 尊 師 比起 人或 念 但 之 也 家 重 重 趴 長 來自 處 不 點 有人 自由 道 泰 之 街不 輩 是 跪 跪 在 發揮 意。 但 時的 國 得 安 辦 來 公 ,有 至於 全 坐 要 優 室 有 , 人愛 跪在 創 絕 意 對 跪在 。 悉 隨

p.44!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au! 265ȁ 26.08.2011

扮 「 改 攝 照 勢

頭 鷹

(O

w

lin

g

) 先 現 下 一樣 在 朋 ,合 c e 澳 身 b 時 桶 友身 共有 o o , 「 子 , 玩 洲 等 k 、 家 興起 地 上、 近6 至 今 扮 貓 雙手 先 方 萬 要 ,可 , 有人 名 已 有 頭 按 選 鷹 可 說 」 在腳 個 謂 則蹲 成員 逾 與 是趴 1 熱 「 鷹 在欄 。當 0 個 潮 邊 、 別 不 街另 」 「 已 中 杆 眼 同 有 扮 有 盡 、屋 有人 貓 蔓 望 遠 的 一 拍 有 頭 延 。 頂、 蹲在 鷹 全 方 拍 」 球 垃 趴 群 之 圾 街 組

fa


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 265ȁ 26.08.2011

!!p.45


ૌఐᅁྍ୙ѭᓐȂ௵Ⴝૠ߿‫ـ‬໭ѕ ĮĮġЮᒑ࿽ശԁᙄ‫ސ‬ġġġஶၾડ߀୊ஶ౰ࠢ‫ف‬ӖȊ ည ӓ ᓐ ‫ڙף‬ଭॴ Գ࿰ᠪ‫ا‬ ে੡Ȃѭ ᓐϵԴ‫ׅ‬ ϧ Գ ‫ط‬ ᆊ ຾ ϯ ࢓‫ݙ‬ᎬПҁߞৣ௻‫֒ڎ‬ȄҞබԴ‫ا‬েକ௉ᑾᐿϘব Н੡Ȃѭᓐጴࡇߞ߷ᇻ۶ใᑩߞೀು‫ݕ‬ധᛓ‫ا‬েϵ ໸‫ڽ‬໸ቈϞȄညѭᓐြџૈᗜࠕȂ‫ا‬েЙ‫׸‬మѕ֋ யȈ‫ا‬ে࣏‫اྑ׎‬েߞѭᓐȂᄊҁฅऎ‫ا‬ে๑‫ټ‬Գ ѾҍϘӠ‫ڤ‬ዹȉ हࠫ࢝ԺЄЃൌԴ໱ᆽѕࢥԳւዋՂ֣ᢰѭᓐჅ

ϘৎપઅߞြџȂՂ֣࿤൯ϘԊ໭ѕߞѭᓐြᚃߏ ۸ȉ୙உ௵ȂӖቈ࣏ѭᓐြᚃߏߞЙϟᓴᑄȊԯऎ գϞஉ௵ȂϘਛϠ࠮Ҟѽᐾգ༟ѕфේ‫ߞأ‬ӠࣿȄ ႏྐྐ‫ا‬েӠઽߞዹЄ࣏Й࣏Ժኃ਻‫ݍ‬Ȋ࣏֭ࢨዹ ୙ҍ൵ភ໳ߞġ“உ௵” ۸ȉ Ɇ୊ஶɇ࢐ઍ‫ີޟ‬ு‫ڗ‬༝ȉ ࣏ߞȊ௵Ⴝಯࡡ࣏ᑫࣷሦൄȂ࣏ᑫࣷ᜽ᇒ؊ ARTG ሮҞфӤ஼ቫġ GMPġ Ԫ੾᜽ዄሦൄȂሦൄჅ຀ទᚰȂ ࠲ᝋಯࡡႿۖ۞໸ࡡᎳȂ೑Ԫ஼ቫᎳ༓ዾ࿤Ȅ௵Ⴝ ૠ߿----પ‫־‬୙ѭᓐြ NO.1 ᇟᓴȂஉ௵НႽ୙ຜ ְȄ ௵Ⴝૠ߿࣏Ϙৎપ‫ߞ־‬ᢸ߿୨ўȂຕԪϞᢸ߿ 10 ঺ᑧᖺᇟົфᢸ߿४Є૰Ȃૠ߿࣏ѧඏϘ‫ڔ‬ᢸ߿՘

p.46!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au! 265ȁ 26.08.2011

ᐬࢸஶၾ୽ሬ߳୊໱ღȂӒ౨ᖂф౩Ȉ (612) 9737 9000, 1300 728 638 www.concordhealth.com.au жґੜ‫ـ‬ՀȂᐾգ‫ـ‬ԑবߞᛁᖚኊৃȄ ֯ऎ‫ا‬েᅆѭᓐြߞ‫ݚ‬ᓚȅϘԊᚃߏȇϘৎ‫ݚ‬ᓚȅ ᝸чϭ‫ݙ‬գߞѭᓐ‫ڗ‬ᢜஉ௵Ȋ ௵Ⴝಯࡡ࣏ᑫࣷ GMP Ђ᜽ዄሦൄȂ࣏ᑫࣷᢸ߿᝷ ࠲உࡡК൵‫ۦ‬ᡌࠓфᏚ༓೐Ϙߞ࠲உಯࡡȄُ‫ز‬ಯ ࡡ၃ᑫࣷ᜽ᇒ؊ ARTA ទ੾ᕭᢚȂᎳ༓࠲ᝋȂ‫ێ‬ґੜ ၃ᡋࢃᑟᅹᗜ‫ؖ‬ሮᝋȄ Ղྐᖔ‫ـ‬ԺࠫਿȂ᎛७ცȈ ఉҺᗁгҦȈ02 9737 9000, 1300 728 638Ȃ ᐍᆬӎȈ(03)9803 0398Ȃ ‫ݿ‬Ѐ᠋:3344 7922 ᇨ‫׬‬Ȉwww.concordhealth.com.au


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 265ȁ 26.08.2011

!!p.47


Ԥᐠ៖ጳේ‫ޟސ‬૖໔

‫ܚ᠌ގ‬ԤȂᙚӟ҆‫ـ‬

୊ஶछৠᏰ଱ġġŃįŃįġ೅х࿊ġġĴijĸijĮĶĶĹĹ

Nature’s Care 20 වՐೢᒕߞ၃ᢚѽទᚰߞᅗ࢘ु‫ٿ‬ҍѽ ᑾϘ๑ϟߞନӎິۤ‫ث‬ങȂᢰՉѕ‫ۨڽ‬᠕ఋߞग़ដȄ ഺϘೡ գᑟ᠕፲ࡡᖔఀϞ BFAġ գᑟሮᝋȄԢ੡Й‫ף‬ч๒֒૵ȃ‫ڨ‬ᇺ ᐗȄ

౰ࠢ੫ՓȈ՜ᖺѨыᇦ፜։፲ȂᎠြ։፲ቕ⼇ৃ֌ྋቕ ‫ݑ‬ȂᎠြ޵ଌжީᢰ։፲౻ಜັ፤Ȅ

Nature’s Care ُՐൌգપઅྲ൹ྲಯࡡயѵȂЙ༡ᙝߞु ‫ٿ‬ᢰϠেӖ࠲உ௵ग़ដȂऎϠে෩‫ڻ‬൵ᔹᎳߞ᠕፲ࡡȄ‫ا‬ে ԴġGMPġሦ᜽ዄ൵୼১ࡋϭġ(ទᚰ) ߞӠಯُϘᇌಯࡡȄ

౰ࠢ੫ՓȈᇦ፜։፲৒᠕۶ዬӀጸ૳Ȃ࠳་ೀܺ։፲ྋ֕ ᇒ෈ᖖ‫ؼ‬ຠགೀ஻ȃೀഠȄ

Ԥᐠ૩ҏЫჸԝᕻЫ

Ԥᐠ૩ҏᓁੵࡸኞಁጲ

Ԥᐠ૩ҏ߳ᕆዓ७‫ַٰڣ‬ ᅆُϘᇌนߏ১ਫ਼ߞঋِȂ࣏ంُϘৎЈَᢼయूփ՘, Դ ౰ࠢ੫ՓȈЙ‫࠲⼇ٹף‬Ѫఠ޵ಎኸۢ‫׶‬Ȅಎኸ౻ጒັ፤։ ЙԢߞนߏКु‫ُٿ‬ϘᇌนߏߞґକȂԓ‫ڶ‬นߏߞӠࠜપ‫ݑ‬ ቃѽទ੾ߞգᑟ੺ᇌഢࡋȂ‫ڭ‬ѽታԐߞິۤ‫ث‬ങȂᝋ‫ށ‬Ϟഺġ ፲஀ᖁЙᏋྏȄ Ԥᐠ૩ҏ߳ᕆᚇЫٰ Organic գᑟߞሃಿЙԢሃՉԑգੜߞ࠲ᝋȄ ‫ا‬েᕖఀนߏߞକ༓ሃड໳ȂԴິۤนߏߞգੜ՘ԊЈѕ ߞ഍ನُϘৎЈ೟ြȂᅆഺ‫ࣹڱ‬຀ߞிࢺ࣏‫ا‬েߞയԇȄᓉ ԪᛁᐯधߞนߏᐯሲѽфӠߏмᐯຈᐯങನᎢȄ௞ࠝु‫ۍٿ‬ գग़ਟߞड໳นߏȂ‫ڭ‬ѽᛁᐯཇ೚ऎ௄ᚂ֯ऎु๴ಯࡡߞ೐ ϘَȄ

ஔࡅၗᚠ

౰ࠢ੫ՓȈ24 Ј੡ԑч৏࠲ᖅȂ‫ڝ‬ിࣿм։፲೟४Ȃಎኸ ไᏳ೟४Ȅ৒᠕‫ྫۦ‬։፲೟४Ȃ‫ؼ‬ຠ፲֒Ȃ‫ڹ‬։፲‫ה‬಩ჸᆕ ԍጒȄ Ԥᐠ૩ҏ‫؛‬ੜٰ ౰ࠢ੫ՓȈЙ‫⼇ٹף‬Ȃգੜ࠲ࢺ։፲޵ଌ۶ѪԊӀᓊȂઐ

ஔᙄᒶ‫ڗ‬າҢ

ְেߞ໳ሼে՝බۖኅϞȂְেߞѭӓেϵ՝බຈ࢞຾‫ڤ‬ Ϙ‫ے‬ϞȄҁে‫߰ݕ‬૭ԴቖกНϭЂխ౽ᆌȂᖅ൅Ϟҁেߞ໳ ሼ‫އ‬Ȅҁে‫᝱߰ݕ‬ढ़ْᡎઔ‫ܫ‬᝝‫ڤ‬᝺᝺ߞධলȄҁে‫߰ݕ‬Դ ෍ጤߞి௅ႆϘըϫϘըԳ݇ሪȂߡۖϠেᆙᆙԳ෸ҝȄഺ ੡৏Ȃ‫֜ڤ‬ᢰྲডౕೀ౬्ߞྲ਋Ж‫ڽܔܔ‬ᓵȂៜ๒փ֌Ȅ ‫ـ‬գत߰ȂҗЈ੡ჅҝȂϘЈ੡ჅҝȂྲ਋ϵധᘘٟ൵ࢢϭ ‫ܠ‬ٙѕ‫܋‬঒௓ᚃ......Ϡে֬Ѽᅆ೐Ϙᇌఐ޶ࠑӯನႋȂҪည ྲ਋ࠅщԺߞ੡༡м‫׶‬ϞȂ‫ߞڽژ‬Ⴎϯெ‫ژ‬ϞȄҞ࣏ᅆ೐ϟ ᇌఐ޶ȂϠেԴ௓ᚃඞԳЏ၃ຈ࢞ϞϘ‫ی‬ৎЈ੡ϞȂҁেЙ ߢႽ๴ӠϞЦኃ‫ڰ‬ȂЙߢႽᘘఀຈԺϳȂҁেҪះఀഺዹߞ ‫ڰ‬ఐ๴Ӡ࣏ЙҞನඔߞȄ ϵգഺዹߞ‫ڰ‬ఐ๴ӠჅȂ௓ᚃӎ‫ڽ‬ᓱఀৗ࠳Ȃྲড࣏ϟ௓ ߞȂҁ࢝କ྅ȂЦኃൌ֋Ў௺ᜲȂຕ‫ލ‬ᓵۖġ10 жៗۖႿ௓ᚃ ಩ඞȄྲ਋࣏೐Ϙըຕ௓Ȃҁኼ฀຾ྲডՂ֣๏ࢧߞຈ࢞Դ ௓ᚃϯঝЙф࢞ԳࠓతՁȄҞ࣏ညՁࢷ੡ۖႿࡒЙ‫ྲڍ‬ডߞ ዆ЄȂՁះఀ֋Ўߞग़ᄱ૔໘Ȃ๭৵ࣹએԳ‫ڕ‬ఫϞȄ

௓ࢄᆾᝋ௞৶ᓵۖߞ‫ڰ‬ϵգ๴ӠȄӒ௱‫ڽ‬ሲȂഺ֜ᝋ௓Ϡ ᕕႍԴ௓ᚃॗ‫ܠ‬੡༡ࡈġ20 жៗۖႿ಩ඞȄҞ࣏գϘ֜ЃЀࡒ Դᏼ‫ژ‬К൉᜕३ϞȄՁӎ‫ڽ‬෩՝җৎЈ੡գ᏶ȂҞ࣏ഺॎՂ ‫ڹࣇڰߞڽێ‬ՁనјЙфȄՁ‫ࠅږږ‬Ϟ‫ی‬ৎЈ੡ຈġRACQȂ෱ ३۶‫܋‬঒಩ඞȄഺง༡ȂՁգϘߡԨ௓ᚃӇც႖ሲ‫֋ށ‬Ўߞ ഍ᄩȄ௓ᚃϘўϵࠑӯ๑‫܉‬ҪՀຈ࢞ȄϘৎҗЈ੡ࢢȂᝋ௓ Ϡೣ‫ݺ‬ቁۖϞ಩ඞȄᡘሲ‫ڤ‬ඞ௓ᚃᓱఀᘘ࢝ՀȂည੡ည‫ڰ‬Ϡ ൌٟЦኃਃࢩȂሼࢉেϵះఀҞѽ᎗ႋȄ‫ڰ‬ఐჅϞ‫ی‬ৎѡȂ ྲডྲ਋อመѡᙩ‫ڽ‬Ȃࡒϯࠝ૶ۤᎪᔺ‫ڽ‬ϞȄ ԧᇌԧዹߞᓵۖൌ࣏࢝գನӤߞȄգ‫࣏ڱ‬ЙӤְߞৎϠྍ ‫ؠ‬ऎѹᐱߞȂѧՂெ‫ژ‬ȂѧՂ᜕३Ȅգ‫࣏ڱ‬Ҟѽֹ‫ߞއ‬Ȃѧ Ղ෩՝м‫׶‬Ȃ‫ع‬ᇦ੡༡Ȃ෩՝ҍ๴ȂԺ‫ر‬ᕒјȄգ‫࣏ڱ‬Ҟѽ ๾ྋ૔໱බҞѽᘖֺߞȂѧՂ‫ژ‬᛼ϞҞѽ୺ϯӇҍ૧‫ژ‬Ȅऻ ‫ڽ‬Ҫঋְ‫د‬ᅆўߞຈ࢞ऻ຾ְ࣏֋Ўߞ၍சȂѽϯ๑Ꭲ৹ᇌ ఐ޶Ȃൌ࣏ҞѽᘖֺߞȂҞѽֹ‫ߞއ‬Ȅ ‫ڤ‬ኃ࣊๒ᓵۖЏ၃ൄ՘Ȃ๑Ꭲ৹ϘўȂൌᕕႍᅆҩϘў

p.48!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au! 265ȁ 26.08.2011

୵։፲஀ᖁ۶ⲡឧȄไጛᛆѪ࠲ࢺ։፲ѪᄷȄ Ԥᐠ૩ҏ٘ᬅٰᗷ ౰ࠢ੫ՓȈપ‫־‬୫ᅆ஀ᖌ஀໘։፲‫ݙ‬ന঍Ȃ1 ໹೟‫گ‬м‫ث‬ ങ๑޵ྏȂ2 Դ։፲ࠑব‫؛‬՘ᑾપ࠲᠕ኸȂᇯࢺ։፲ѪжӀ ᓊȄ Ԥᐠ૩ҏ៖Йᗷ ౰ࠢ੫ՓȈᎠြѪ޵ӀᓊȂ௞ࠝ୫ᅆᛕј‫஀ݽ‬ᖌȂ‫ڎ‬Ꮃኸ ਟ‫ݽ‬Ґࡓߞயᛟ‫ߞۘुݙ‬ȄไጛȃႃѪȃᛆѪȄ Ȟణ୅ө፲࠲ᏳࡡНћൢаਟЙକۤ҃ᛁਰߞ໧ᙝϵЙକ ֯ऎ઼ઽ޼ᖚН‫ڶ‬ᑂȂॶգԇ઼֣ઽЙᏋȂᕕᆽിِᛁȄȟ

Meee ୊ஶछৠछᏁᏰ଱ Nature’s Care ୊ஶॵࠢ៖ጳࠢ B.B. ೅х࿊ 3272-5588

ஔࡅᅿᜌடষȈ⢬ఃᑗτρ (Mina) 0414 088 086 Minwu88@hotmail.com http://marriage.celebrant.tripod.com ຜП၃ᕻϯߞᎪᔺȂփѷգ੡৏‫ڭ‬Й࣏ᎪᔺබҞѽႋٙய ᛟߞȄѧՂְ૧ӡϘৎЈ੡ߞᚃ௅இ௓ᚃȂഺৎᚃ௅ߞϭϘ ৎЈ੡૧ຜϘৎඏ֜இྻ៉࢈ȂՂ‫ְލ‬েߞ௓ᚃЙକՂง་ ֖Ȃ᝱ႽϭϘৎЈ੡‫ڽ‬༟ྻߞϠঋຈְ؆௓Ϟԓ༟ྻЙ՘ȉ ഼௱ԴġCity Botanical Garden ُ૧‫ی‬ৎЈ੡࣏ $265Ȃ໹੡༡ ࣏‫׎‬ঋୠҐ໱ӡ۸ȉ‫ی‬Ј੡ࢢ࣏‫׎‬ജ‫־‬Ϡ૧ҝϞ۸ȉ‫ڹ׈‬ຕ ௓ߞϘўକԺຈҗЈ੡Ȃ‫֜ڤ‬௓ࢄᆾᝋ௞৶࣏‫׎‬գϭϘඞᇦ త຾ߞ௓ᚃঋᓱ۸ȉՁϵЙକЙऎϭϘඞ௓ᚃ‫ݚ‬ᑉՁߞᚚ྽ ᑆՇ۶ࠫ᠖ߞȄՂ‫ލ‬Ձٟգ‫ ߞ־‬Booking, ‫ڤ‬ኃՁϵЏ၃෩՝ ϞҗЈ੡ۖႿȂϫຈϞ‫ڤ‬ኃ‫ڱ‬੡༡ߞ႖Ȃҁে࣏գನӤҐ՜ ໱ӡߞȄ ੡༡ЙϘ‫࣏ࠛܠ‬ᓿȂ֭੡༡ߞՇࠫߞፁ࣏௓ᚃԧўϠЀ ߞ၍சȄգ‫ڱ‬ҍཹЈ‫ܓ‬ϵധգѕપྍᒐ㑚Ȃᢰྲডࠅѕࢥຈ ࢞Ȃ‫ڽ‬ᢖӯ֋Ўߞ୼໳઎ᆝȄ௖Йߢᘘգ‫ڤ‬ኃԺߞാ௲‫ݳ‬ೢ ۸Ȃ‫࣏ڤ‬ঋѾҍ҃ኊߞȂЙঋߕ‫ڤ‬ዹߞႼᕚϞȄ


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 265ȁ 26.08.2011

!!p.49


൵ȶЇȷϘ౉! ࢝ඈྑġTop Gun ഺϘൊც዆ȂϘৎՐቅߞᐼ୽ᑟ৶Ȃ ᐴ຾୼໹ߞᏼᏺ‫ث‬ങȂϘӠ࣏ᗙߞӎ֒Ȅᆕᜃ֋ࠫȂᇍ ᠦ‫ݺ‬ϝᏧ༳ҳߞчߩȄҞఓߞ࣏ऎϞৎϠߞ՘බґᖻȂ ٟգϞᄥ༤ᇟૠȂԴϘըྍҳКȂ֋Ў൵ᓐ௜ߞᐼу ඉӠϞȄంթᅆ֋ЎҵҝϞ‫ݙ‬գߞ֋ࠫȄٕ௚ϞϘࣱ੡ ༡Ȃ൵ࢢЖদࣂࠫѕȂሃ‫ێ‬ҹᐼуϘԢԪ֯ᐼർዲϠȄ ҟϠգРȈұϩփӲȂУϩփߢч‫ۻ‬Ȃұϩѽࡈߞџ ЄȂϘߡൌЙत‫ށ‬ӨҟϠ‫ڏݙ‬Ȅ಩Ы‫ڗ‬Դ‫ێ‬КȂ֬գ ‫ੁݙ‬Ȅຊ߰ഺৎਛ౉ȂҞᇖ࣏൵ЇϘ౉Ȉਛѭ՝Ր֋ ‫ؼ‬ԩՄȂྍᓜԍᏂ࿰ឹКົȂࢢࡑϭۖশสȂϫ‫ؼ‬Ϟҩ ϘԩՄȂྍᓜ༟мࡑўȄ୎Й࣏ሲȶᆬϜࡑᣌȷȄՂ‫ލ‬ ϯϘ࣏҃༟мࡑўߞ႖Ȃ‫ڤ‬ኃȂۖϞ‫ۊ‬ЄϘ҃Ȃంᑢҫ ߞЂཕփᎢȂᕕႍ࣏ȶ‫ז‬ᗜчϭȷȊϵധ‫ا‬ϵᕕႍ֋‫ؼ‬ ҩϘৎԩՄՂȶ‫ז‬ᗜȷ‫ݕ‬ȶ‫ז‬ਆȷȄᅆ‫ݺ‬ѭᓐߞઈᐄȂ இ‫ۊ‬Єߞӟѕࢵ‫އ‬Ȅຊ߰ϘӠ‫ݙ‬Ⴣ൵ȶЇȷߞϠညКȄ ਛѭҞሲ࣏ৎ࿂ࡡȄ‫ێ‬ը࣏ҩϘ֜Ϡ҈Ȃຊ߰ຜҁ୓ԩ ऎȶْࠛզҟϧȷȈ࿭Ϡٟ‫ޱ‬ᐿȊຊ߰֋‫ڗ‬ည๒ЙԴ႖ ϭȂӓᓐߞໞኊ࣏ȈѭཇЄȂਛчϭȄցᅁሲȈᘵ๒֋ ЎҪ࣏ϘৎӀϲϠȄѧ‫ا‬ᔹ໸ߞϠ഼໖ൌ࣏Ȅ֭ညѵૌ Ӓକ҄ຊ߰‫ߞއۂ‬Ϡ‫ࢽܦ‬ҞዴȄ փഺව֜ൌҪЙჅ࣏

ᘹ੕೿࠲ ϘଠϠߞೀКߞӀϲϠȄϵധබ࣏ӀϲКߞЙӀϲȂЖ ࣏൵҄Ϡ‫ߞއۂ‬ȄӀᏅКӺՂ࣏ Ȉ‫ߞا‬৫҈‫ؙ‬Ȃ‫ֱۥ‬ ߞ‫ۊ‬ЄেȂৎৎൌ࣏ཆᅙϘ౉ȄࢢᏅӺՂ࣏Ȃ‫ۊ‬Ѓգ੡ ϵ֋႒ሲȈȶ઩઩Ȃ‫ا‬ՀҰ‫ס‬ȷȊщщᡘϞȂᗁྻౕ‫ا‬ ϘೀȄՀᄊϵԢዹ࣏ሲȈѭཇЃȂϵ࣏ਛчϭȄࢢᏅК ᘘգҩϘ֜ল༳ϠߏȈգϘ԰۶೟‫ߞں‬Ј‫ۊ‬Є᎘႖Ȃய фҁߞґ᎝Ȃҁߞ԰ຍ࣏Ȉ໹ૺਟ‫ݽ‬Ȅ‫އۂ‬Ȋ‫އۂ‬Ȋ֋ யϵฅஇϞϟϩԺՐґ᎝Ȃࡒం‫ڽ‬ٟգஇჅϘԊ໹ૺਟ ‫ߞݽ‬ґ᎝Ȅୃఀ‫ۊ‬੡գϘԊґ᎝ȂϩжᚎඏȈፚ೫኷ৎġ 7 ՄȄ֭‫ݸ‬Դ‫ا‬ј㡯Ȃබᢏ՘ϘԊ᝱ᛟȄӓᓐҪՀੋ຾ ‫ߞا‬ЈјȂϘຊϘຊߞ኷ȄӓᓐሲȈᄊցᔝЄϘዹȈЙ ᕖఀᚼᡈȄӒ࣏ԴϭϘӠߞ኷࿰Ȅ ‫ێ‬ᅁȂԴРРಿӠКȂ‫ڤ‬ৎЙ‫ٳ‬ཆȂ‫ڤ‬ৎՐьЙቅ ‫ٳ‬ȊӒՂ‫ا‬ඈྑߞ᚞ᆇաߞϘࣱȈȶՐࠦߞԍ൚Ժь௲ ‫ڱ‬ᡭཆ֋‫ا‬ԴࣹᠨȷȄබᄊ‫ڤ‬ৎՐቅߞᐼЀȂॻ༯ҍь ՐȄᐴ຾ഺϘԊ֋ࠫȂ֋‫ا‬๑নЂȂՐቅϠබ՘Ϟయஜ ѵधࡈ་ߞ࿚ஜϧȂҞ࣏ȂߞፁգЙьϠȂϘӠൌ࣏Ղ թቅ‫ٳ‬ȂՂթ୼ཆȄ त֌Դ௄ရਵ஻ЄКӺՂ࣏Ȅૠ Ԩѽᘈ‫ڲ‬ሲȈȶ‫ا‬ҞѽਮᏏᎡ۸ȉᎡߺऎ‫ا‬েҝ۸ȉȷ ۖϞߢч‫ۻ‬НՐȂ԰঵֋Ўߞࡈᄧ݀‫ڰ‬Ȃබ‫ށ‬ӨۖȂЙ

࣏ૠЙྐԺਮँЍϠ՜ഄፈȂϵЙ࣏ٟգϠ᝸ྍҝȂҪ ࣏ȶକӡȷߞϠȂૌ࣏ေК๑ϘȄฅᡘᇷգ֜Ϡ҈෩៉ ߎਰᗾႽࡈԐ‫د‬ᗾൢԐᢰҁȶჅӫȷȄߞፁȂգЖົգ କϧߞϠᅁԴЙьȂҞఓߞЂൌ࣏Ȉȶчϭॻ༯Ȃறॠ ᒘሃᑆ‫ٻ‬ȷȄԺьిྻߞаགྷȂൌ࣏ҁেߞȶ൰֯ȷȄ ‫ݙ‬ѽॠᒘ‫ݙ‬ᓴߞϩϟৎࠝਵȂԑൊൌ࣏‫ڱڤ‬ȶ๑ᐯߞ ЈӔȷȄᎡକૌӒᢜྻॠᒘሲߞഺҮ႖ȈȶᛓϞ‫ا‬Ȃְ েබЙକ֯तኃȊȷգ੡ຊ߰ϵᅆ֋ЎූᄛȂ၃ᑢϞЂ җӠߞᒐፚȄ ұϩЏӲȂч‫ۻ‬НՐЏࠕȂညՐߞཆઈ Џ၃ᒐ࿝ϞധԺȂ֭֋ߢԴጕྍᝊ㡯ᘘՅԴϘᙇ‫ۊ‬ȶ໹ ૺ୼ཆȷȞం‫֜ڤ‬໹ૺਟ‫ߞݽ‬Ј‫ވ‬уᐯ‫ߞڽ‬ȟȂ৷Ȋ‫ܕ‬ ೣ᝱՘ЂᐡȊዉܶߞ࣏ȂЙ࣏ϠϠൌՂ࣏ȂԴ‫ا‬েҿ‫ڧ‬ ෻ӎߞົϠ஻ЄКȂຊ߰ᣍᅅۖЪ๒գ‫ڱ‬ȶ๑ӡȷߞᄉ ϠȂҁেӀӀᅁᅁȃ೟ѪࣹࠜȂᔵᔵ๑ᗏԳԴЙԢߞ‫ڰ‬ Ѝϯ‫އ‬சϠ၏Ȃत֌ԩ஘‫ێ‬ᅁߞྱମ୙ѪȄ‫ڍऻا‬Ϟѹ ॠᒘ‫ڤ‬Ԋ࿢ࣘȂᗽ۟Ȅ҄Ϡ࿢ྷȂᓐзȄ ऻ‫ڍ‬ҁেȂ Ж‫ށ‬Өतኃ࣏ȶភ‫ړ‬᚟ԴӞᐡȷ㡯Ȃतኃ࣏ѹ݅ѕߞ ᄉϠȄӒ࣏ȶ݅ᄉᓵድȂЂᐡ౎՘ȷȄԯऎԴૠߞ஼࢘ 㡯Ȃٟգ໹ૺॻ༯ȂҪգ݅ѕߞᄉϠȊ

݀ࣸՁ໥ߒ౪ᓺ౴ġIJĺġоήϴ໠ᗉӔഺ‫ٹ‬ᕼ 2011 Ր࢘ᑫࣷġ 19 ࿐ѽϭࠦьՐրѨಧг༟ᘈġ 7 ѡġ ѹঋᙩґ‫ݺ‬ᄥ༤ᑋᢜᔹಳࠑ಩ ሃిፚġEric Chan ф Rainbow 16 џ‫ݺ‬ఉҺཪᆕၢᅌȄ Ngai ߞታᐱȄ ‫ݿ‬Ѐ᠋րಧᗁ ‫ݿ‬ष҃ࠑġLyman Ngiam фġWendy Chen ж‫־‬ᅷᖔ‫ٷ‬ ྻ७ϧయዃրಧႻஜȂ‫ڭ‬෩ ඏ‫ڲ‬কфЃඏࡄক,ഺϵ࣏ġWendy ാ᠈೐ϟՐᖔఀթ༵ ‫ڻ‬ை୊‫כ‬є‫ـ‬ԺࠦьՐண‫ݺ‬թ અᅷȄ୵թНҳȂ Wendy ᒸྥᕫ David Ngiam Ӻᅷᖔ ༵ႻஜȄ գᒸᎷ߰Ҟც༎७ ಄ԪᛕӇ‫ڲ‬কȄ secretary@qba.net.au ‫ݕ‬ᙱ㞪 ҈‫ؙ‬ᕫ‫ٷ‬ᛕೡԪġ Lyman Ngiam ф David Ngiam, Ѓ www.brisbanebadminton.org ᛕೡԪ Wendy Chen фᇯԺ‫ڲ׀‬ՍߞġLouisa Ma ϵᛕᛕ ᖔۤ‫ـ‬ԺႎఐȄ ӇϢҗٙᘈȄ Դᄥᢜᘈ‫ڰ‬К, ‫ݿ‬Ѐ᠋༤ϵѽЙ࠸ߞ՘ᖻԩԕ೐ġ5Ȃ

p.50!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au! 265ȁ 26.08.2011

ቓ঱ొ


⊊ൔʑᄽણዮ૾ᓌ ઩᝾֕ Ѳԑ઻ ‫ؠ‬ԤႫသ‫ޟ‬Рυ ‫ߞا‬ცၝೣ‫ݺ‬ӠઽϞȂЙକԓుஜϞȄԴٟգცၝߞ џЄȂ‫ا‬ЙକϯᇨȃЙକᡘরጄȃЙକߕႼᕚȃЙକႬ ‫ވ‬уԴᇨϯ೭ч……Հᄊգ࢝ԺߞЙକȊ ཽཽ֭‫ט‬໦‫ا‬ȂٟգცၝߞџЄȂҞѽऻऻЂࠝ੟൦ հႆߞࠛ൦Ȃ‫ا‬Ж๴಩‫ٱ‬েࠜЂϞЙьȄ‫ا‬ϫҞѽੋҍ ዴᐯຊୃ‫ڽ‬ᐯ೫Ȃᘘգߩ๪ϞϘ඼ग़ដߞ๪Ȅ১‫ڽ‬ٟգ ცၝߞџЄ‫ڭ‬Й࣏ϩжҞ‫ߞݏ‬Ȋ

ങᒛҡ Ѳԑ઻ ‫ؠ‬ԤႫသ‫ޟ‬Рυ ცၝߞ๴‫ށ‬ૌஈЂȄᔌ຾੡҃ߞ་َȂცၝЏ՘ऎ‫ا‬ েӠࣿߞϘൊжȄ‫ا‬েЍ֯۶இґ᎝੡ൌቮঋӡცၝ‫ر‬ ඵႤਫ਼ȄՂ‫ލ‬ٟգҹȂ‫ا‬েබঋࠅ࢝Ժᓿᘉ໴੩ឱȂ‫ـ‬ ঋӡ࢝ԺԳўᔼՅഺ‫ڱ‬੩ឱȄ ԧ֖ԧ྽ϵЙକ૿ьცၝȂ‫ڼ‬ՂࢉїߞႤਫ਼۶ћ੩ߞ ᕕӡ຀Ցൌቮঋ‫׀‬ӡცၝ഍ನȂഺᇌஇ‫أـޱ‬థ۶գੜ ತȄ

ব᠍ጸ Ѳԑ઻ ‫ؠ‬ԤႫသ‫ޟ‬Рυ ЫчȂُৎϠൌգცၝȄცၝ࣏Ϡে൵Հߞ‫ވ‬уȄٟ գცၝߞџЄૌߞ࢝᝱ჅȂ࣏֭‫ا‬েϘ‫ܠ‬ঋྐᓱ‫ֹޱ‬ ‫އ‬ҹȄ‫ا‬Ҟѽӡຊ۶૽҃ฆცၝ኷ՄȄՂ‫ލ‬ᐯ೫ϯգ‫ק‬ ᝱Ȃ‫ۖྻا‬ᄦ੩ᔡ‫ر‬Ⴄਫ਼Ȅ‫ا‬௟ྻӡ‫ـ‬Ժ੡༡ᐯ೫Ȅ ٟգცၝߞџЄȂ‫ྻا‬ា᠈‫ׅ‬ϧᡝ੩Ȅ‫ا‬हࠫ‫ا‬েϘ ‫ܠ‬ҞѽჅේ‫ߞأ‬џЄȄ

‫؃‬ኋࣴ Ѳԑ઻ ‫ؠ‬ԤႫသ‫ޟ‬Рυ ‫ا‬ᅁԴЙକྐᄊٟգცၝߞџЄȄ঵ԐȂߌߌߞгҦ ЙକႻ֯ȂҁЙକ۶ᠪࢉᗑປȇփ‫ا‬Йକቅ᛫ԳԴਛ ႆஇႤਫ਼ྩ༰Ȅ‫ا‬েӺЙକ‫׀‬ӡცၝ‫ڽ‬ᐯ೫ȄცၝЙ֭

ಬհȈ‫ؠ‬ԤႫသ‫ޟ‬Рυ ࣏գӡߞ࿛഼Ѝ‫ۍ‬Ȃᘘຜ‫ا‬ে෩‫ڻ‬Ϟࠧ௱Հߕߞᇨϯห ᕚȂ֭‫ا‬েЙକٕ୛‫ݺ‬ცၝႼᕚߞѵधႆȄ

֒Ȅ

೅छԃ έԑ઻

ೃ੕ࣴ Ѳԑ઻ ‫ؠ‬ԤႫသ‫ޟ‬Рυ ٟգცၝȂ‫ا‬ে௟Йକ؆՘џ௱ࣿஜȂ‫ڼ‬ՂЍ֯ȃु ‫ٿ‬۶ϯᇨȄᐯӠԴᐯ੭ӡҹ‫ڽ‬இґ᎝Ȃփ՘ϠԴᓱг࢈ ӡҹ‫ྩڽ‬༰Ⴄਫ਼۶؆՘Ѝ֯བྷඡȄ ცၝ‫ڹ‬Ӡࣿ‫ـ‬ਟ‫ݽ‬ȂՂᇨϯᘉߏȃߤӹᇨ૭ Facebook ຈȄٟգცၝȂ‫ا‬ে௟๑‫ޱ‬൹֯ც዆۶Ⴜ ᕚȄცၝӡ‫ݺ‬਎ጄȃᐯ೫۶Ѝ֯Ȃ҄‫ا‬েߞӠࣿ‫ـ‬ᇟ ௾Ȅ

༁ᐅ߬ έԑ઻

༾ցਰ

‫ר‬ ‫࣏ا‬ഄग़ՂȄ‫ا‬ЫՐϩϟ࿐Ȅ‫ا‬Դ૸֘᠋ҍӠȄ ‫ا‬൵ඈᡌԫኂ౨ȃመญ۶ᄯҦȄߩ༢ߞ੡৏Ȃ‫ا‬ඈᡌ ऻ੩Ȅᅆ‫ݺ‬রጄȂ‫ݛا‬Ј෩๣Ȅᅆ‫ݺ‬ᢜ‫ڈ‬Ȃ‫ا‬Ӈᇨಧȃ ᙑಧ۶หާȄԴ൵ࠕߞႻஜႏᢚȂ‫ا‬Џ၃ᖔఀ་ϢႯ ୼ȃպռ๺໿۶ᙗᠠቷߞٙᘈȄ ‫ا‬൵ඈᡌߞᛞ࣏֒૰॓֒Ȅ‫ا‬գϘ୸ߓȂ‫ٱ‬У࿐Ȅ‫ا‬ ϯ Warrigal Road State SchoolȂ‫ا‬ᡝϛՐૺȄ‫ا‬൵ඈ ᡌߞϘ‫ڱ‬ॊӫ࣏᜹ങ۶ॻሬȄ‫ا‬ሲॻሬ۶ዃ‫ތ‬႖Ȅ‫ؓا‬ ౕକᐯ೫‫ޱ‬ሬȂѽࢢ‫ا‬බҞѽҝϘը‫ޱ‬஼੠֖Ȅ

‫ר‬ ‫ܖߞا‬ԩ࣏ཀᑄࠫȂЫՐϩϬ࿐Ȃ‫࣏ا‬Դ૸֘᠋ҍӠ ߞȄ‫ا‬գϘৎ‫ؙؙ‬Ȃҁߞ ԩՄҨཀᑄ၍ȂЫՐϩϘ ࿐Ȅ‫ߞا‬Ӡџ࣏! 1998 Ր! 8 ѡ!29 џȂ‫ߞؙؙ‬Ӡџ࣏ 2000 Ր! 7 ѡ! 1 џȄ‫ا‬බ ᡝϣՐૺȂ‫ؙؙ‬බᡝбՐ ૺȄ‫ا‬۶‫ؙؙ‬ϯԢϘ༡ᐯ ੭Ȃᐯ੭ԩՄҨ Citipointe Christian CollegeȄ‫֝ا‬Դ Carindale ஡аߞϘਲ਼Ӏ ‫ݗ‬Ȃᛓ஥ඞЙቈȄ ‫ا‬ඈᡌऻ੩ȃऻც໛ȃ ‫י‬උү۶֒ЀলȄ‫ا‬൵ ඈᡌऻߞ੩࣏ॊёЈሲȂ Ȯࡣ‫ޯ׀‬પȯ‫ڀ‬ԕ࣏‫ߞا‬ ൵ྑȄ‫ا‬ඈᡌԫ൦ȃզҟ ϧȃ֘ӝȃশᓁ۶၍ᑵȄ ‫ا‬ЙඈᡌஇႻஜȃ߆ጤ ߞчઈ۶ॴӝȄ‫ا‬ඈᡌຘ

ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 265ȁ 26.08.2011

!!p.51


ឌଉ

‫ࢸٳ‬டਰωಢȞAsian Specialist Unitȟ

ϸ଄ႄΰᆧࡨ‫ٱ‬௑ ፜҈ “000”

Ⴋၗ 3364 6200 ༈ઍ 3364 4254 Ⴋ໏ asu@police.qld.gov.au

༁ߜ੕۬ġBenowa ᠛ᔞਰ 20 џ౎ϯॗġ 11:00ȂϘԩġ 46 ࿐‫ٷ‬ЄԴġ Ashmore Road ߞġ Benowa Tavern ୧ᔡ аሃҩϘԩ‫ٷ‬Є๴ӠߋேࢢȂࡈ݀ஃ‫ژ‬ඞ੡ജႍԩ‫ٷ‬Є‫؍‬ᔌȂᛕўԓ๴Ӡᎏॎ۶Ӈ ୽Ȃ‫ࢢێ‬೐ġ 3 ԩ‫ٷ‬ЄҐϢጌӇġ 46 ࿐‫ڰ‬ѹȂ‫ڰ‬ѹᗚᔙ۶ኄЄജࡕদཋȄᑂఉҁኄϯ ജࡕఫϘུևȂᔌ‫׈‬ജ୙݀ġ Gold Coast ᛁ୰త‫޼ۦ‬ᖚȄ೐Ϙԩᡚᕝ्߰຾ಎ֒ᡛ ֗ȃᚡ֒ѱѿᓌȃշ֒ാලҳਇȂԍᔝȄ೐ϟԩᡚᕝ߰ϵ࣏ԍᔝȂ्ช֒ġ T ࢳ۶ѱ ѿᓌȄ

Ҁ٨඼ҏѿ҈ᔞ᎖ନᎽᎻ՗ଢ଼ 19 фġ 20 џ‫ی‬ৎ༉Ӑ౎ϯȂЂൌྻࡑ஡់ўԴᏺᛓҿ‫ڧ‬෻ӎҾКѕߞѹঋႽႮϯ ന၉Ϟġ 4 ৎ‫ݩ‬ዹ۲ઈเႏ૭ȄԴഺ༵ӹ഼֖ஜКȂ់ўԒ‫ࣤݩ‬Ϟġ 7,743 ԩᏼᏺ߰Ȃ ‫ێ‬Кգġ6 ԩᏼᏺ߰‫ۦ‬᜽ߏ዆ᠩȃ12 ԩ๑ᏼ࿰ജۤઐႤ੾ߞᏼᏺ߰ȃ100 ԩᏕ୧ᏼᏺ ߰Ȃ‫ࣤڭ‬ҍ34ൊգѨઽ‫ݕ‬ٟգ๳ୃߞ‫ژ‬ᏃȂԪԒ๴ҍġ 65 ௺ӹ഼‫ט‬ೈȄ់ўᇍȂԴ ೐Ϙ౎ȂϘൊ٠‫ژ‬ԴႮϯᎠᔝȂ୼ിᏺ་हхўԨߞႮবȂᅆ‫ێ‬ҁ‫ژ‬Ꮓᅹ՘ទদԟ ᔍȄ់ўሲȂՂթԺᏼᏺ߰ᆐ໛‫ڼޱ‬Ȃ౻྾ᢖӯգቮঋ‫ܠ‬ง་֖᝷֬ߞ֖ஜȄ់ў ‫ڭ‬෩ᓹ‫ڱڤ‬Ꮥ୧‫ݕ‬ᕿ᜽ߞҦᑟȂҁেᔌ੡ᔌԳൌҞକജ‫ع‬Ȅ

݀ρ៌ឌ୛೎кᒲġԊӒЅ٩Хဌਰᖿ৴ ‫ܨ‬੡Ӻᘛ᎛ۖࡑҿ‫ڧ‬෻ӎ஡ӹ഼ൊ់৶ۖඞሲ‫ށ‬ႽႮф֖ϠՉ ԑȂфਣӯ‫់ێ‬ӡዝ՛‫ژ‬ȄԢ੡‫ݿ‬Ս!RTAȞ֝Ո૧ச؊ȟӺգ҃ࠑ ۖඞᗾႋ‫ݗ‬ಯ૧Ⴈഢ‫ܠ‬Ȅᇟ௾аਟ᎛лᓾჅȊȊȊ ѹᛟȈৎϠф‫ܧ‬ਛՉԑȃႽႮՉԑф‫ݗ‬ಯ૧Ⴈ༷ߢ ԳᙇȈSt Catherine ЈᐯȞ388 Newnham Rd, Wishartȟ ੡༡Ȉ2011 Ր!8 ѡ!27 џ࣐งбϯо!10 ᙇ֌!12 ᙇ

Ҁ٨඼ҏѿ᎖ନᎽᎻ 20 џঢ়౐ॗġ1:55Ȃ់৶ԴġKangaroo Point ་֖‫ݩ‬ዹ۲ઈเႏ੡ᅟஃϞϘൊ‫ژ‬ᏃȂ ‫ژ‬ϯߞ‫ٷ‬Ҧᑟٟգ෩‫ڻ‬۲ઈዹӎȂࡒ‫أ‬ി༟‫ژ‬ᛓҝȄЙϳȂҿ‫ڧ‬෻ӎ់ўཇୈКѕ తඡࢽϘൊ٠‫ژ‬ԴġEast Brisbane ஡ġLytton Road ዠۖϘੲც።‫ي‬Ȃ‫ژ‬ϯߞ‫ٷ‬ҦᑟȂ ϵ࣏‫ژ‬ϯறϘߞষࢉٟգ‫ۦ‬ཋȄ់ў๴಩ഺԩġ23 ࿐ඡ֝ġMorningside ߞ‫ٷ‬Єබ࣏Ⴕ ՝੡ୟᛓ۲ઈᕭࣤ૭ߞ‫ٷ‬ЄȂ‫࣏ݺ‬௟ҁ‫ݲ‬੏ȂఠѽᏕ୧ᏼᏺ۶ᎏ॓ᑶຈ။ԩȄҁߞ ֕౵а୧ᇟ‫ף‬༓ᔂఀպжНġ0.141Ȅ

PolicelinkȞឌᄆடጣȟ 131 444 - ߨᆧࡨൢਰཱིடጣ

Woodridge ឣ༄‫ٱ‬Ӈ

Policelink ෩‫ڻ‬ϛчђұЈ੡ߞ‫އ‬சȂў࠮‫ݿ‬Ѐ᠋Ӕಿᗝඡࠧᇦ ࢧ‫ڰ‬ԆȂ‫ڼ‬Ղ୑ߏᏎ෋ྍ૔᛼ȃஏᢄ။੯ȃ࢏‫ݙ‬Ꮞ๸ᢄȃ‫ژ‬ᏃᏎᢄ ‫ݕ‬ജࠧ‫ڹޱ‬ӡф୑ߏᓷҵຈȄ

20 џঢ়౐ॗġ 12:30Ȃ់ўతඡࢽġ Railway Parade Ϙ഍Գ‫׬‬๴Ӡ២གྷ‫ڰ‬ԆȂઘф Ϙ၏ϠȄ់৶ۖඞࢢȂ๴಩Ϙԩġ 46 ࿐‫ٷ‬Єߞࡈᗖ‫ۦ‬Ϟ‫ށ‬ᢖϥཋȂҁᔌࢢജ୙݀ġ Princess Alexandra ᛁ୰ా޼Ȃఐ޶ទদȄ

ည‫ڰ‬Ԇԟࢧ੡ȂՂ။੯ӒԴ๴Ӡ‫ݕ‬ညְߞӠ‫୑ۻ‬ಯӒ഍‫ے׈ݺ‬ԟ ᔍ੡Ȃ‫ے׈‬ዥӇ!000Ȅ

༁ߜ੕۬ġSurfers Paradise ࡻడքਰ 20 џঢ়౐ॗġ 12:20Ȃ‫ی‬ԩ‫ٷ‬Є‫ݺױ‬ġ The Esplanade Ϙৎгཀྵߞࠜᄐϯ੡Ȃҩҳ‫ی‬ ԩ‫ٷ‬Є‫ࠕڕ‬ȂᗏᇍࢺգϘ‫د‬ϥЄȂঋҁেӹҍ୑ߏȄ‫ی‬ԩႣϠۤఀ‫ی‬ԩ‫ڰ‬ѹߞ಩ࠛ ۶୑ߏࢢ‫ږݥ‬ୟᛓ಩ඞȄ‫ێ‬КϘԩႣϠ‫୼ڗ‬ॗġ 180 ᶔռȂጴ‫لڗ‬Ȃᑙᣈ፲֒Ȃག֒ ๺᐀ȂӚ੯੡्຾ಎ֒ാලਇ֗۶ಎ֒ࠜᓌȄҩϘԩႣϠऎӨϠҳሻȂ‫୼ڗ‬ॗġ 170 ᶔռȂ‫࡭ڗ‬йᇍȂಎ֒๺᐀Ȃ्຾۩ப֒ࠜഞϯ֗ȃѱѿᓌȃག֒Ꮽ۶Ө֒᠑Ȅ

Ղְᅆࣿஜаਟႎ᎛‫់ݕ‬ўहᝯୈਿգᆷயȂҞᗑປѽϭඏ֜Ȉ ‫ࣷڲ‬௞੯ЈೡȞConst. Billy LIȟȈ3364 6200 Ҕ஡់ӔᗑປѹԇȞChi Kim WONG & Weng MunSUMȟȈ3131 1200 ࡑ஡់ӔᗑປѹԇȞPurdy HUANG & Ken RONGȟȈ3364 3200

ၼଢ଼࢐୊ஶ‫ي‬᛾ ਢ໢Ȉ࣐งϘ֌б ϯо 6:30 ֌ 7:30 ӴᘈȈM.D. Henderson Park, Granadilla Street, MacGregor Ђгཀྵа кᒲȈ஼ઍྻщ࿂౐Ⴛ઱ ᖒ๜Ȉౖକ࿱ԐӠ 3343 7959 ֺ໱ᐯ೫щ࿂ႻஜೡᚐȂӫߞ࣏ᢰЂಿ ௻‫ڗ‬உᢜȂႿۖ‫أ‬ጄᏳӠНႽȄ‫ا‬েُџ ౻౐༟‫ܕ‬ႻஜȂ঍գᝯြᑆȂщ࿂ઈґȂ ь‫ޒ‬ઈґȂϣࣱᔅȂፚґϩϣ‫ޱ‬Ȃщ࿂ ੉Ȃщ࿂ና۶щ࿂ੈຈȄ‫ا‬েߞᄥуȂЙ ж஼ឱȂЙжՐ៬ȂᡌࠓЂਛᔌ੡ҐϢ‫ا‬ েߞЂਛਲȄ

ߑ઻Њྃੲ ਢ໢Ȉ࣐งϘȃұ ϯо 7:30 ֌ 8:30 ӴᘈȈSvaboda Park, Steller Dr. KURABY ᖒ๜ȈൻԐӠ 3343 5028 ᐯ೫ࠐૺщ࿂઱Ȃᅆ௻‫ڗ‬ᢜգՀ഍Ȃщ ࿂ઈґȃᝯြᑆȃщ࿂੉ȃјြᑆȃщ࿂ ੈȃ႖ᏳӠНႽȄᡌࠓԧ֜‫ވ‬уணҐȄ

ӴᘈȈၐѕྻ௅ 80 Nemies Road, Runcorn кᒲȈҿ‫ڧ‬෻ӎົϠчѹిྻ ᖒ๜ȈVeronica 0412 884 108 ࠜ߰ମ႖हᇸാоᔠȂ႕ᘛбϩУ࿐ѽ ϯࠜ߰ணሃȂֺ໱Ȅ

оᅈོЄ ਢ໢Ȉ࣐งұ ϯо 10:00 ֌ 12:00 ӴᘈȈКчՊઔྻ௅ 1034 Underwood Road, Priestdale кᒲȈКчԪ஭ᄥ ᖒ๜ȈLilian ཀЃЀ 3841 3511 Pennie 0401 083 433 ӎᄥ՘Ӳ‫ ݺ‬2003 ՐȂ෩্ѽᆇᗏಐм ѕᢸȂѽরጄग़мߤྻȂ‫ا‬েϵጤྑԳ ಧȃњࢺᖖ࠲ȃᝯѕѵधȄЙж‫ిܟ‬ȃЙ Ꭲգ๑ᆇ஭௄ᚂȂϲጤྑᆇ஭ߞ‫ވ‬уȂൌ ࢝ᡌࠓȄ

29 Blackwattle St., MacGregor кᒲȈྲ‫׀‬઱௄ရᇊর௅ ᖒ๜Ȉ‫ق‬዇ԍཇႽ 0430 567 509 ࢨዹ੺ை‫ۊ‬ຆକ௉ᡝȃ኷ȃᡘȃᗾॻሬ фᅆᐯ೫ዴᐯߞᒸᎷ۸ȉӤ၃ᢚిఱ‫ۊ‬ຆ Ѝ֯ߞᐱਰ঑യȂ໱ӡԑֺȞ᎛Ԑ‫ڽ‬ცඡ ԩ઻ਲ਼ȟȂᡌࠓਛࠜ៸ԢබᡝЈᐯߞЄЃ ணҐȄ

Ҁ٨඼ҏ๼Ρࡇၾོ ๼ᇭкРதࡶ Р෈Ȉ8 ѡ 28 џ༟‫ܕ‬ ਢ໢Ȉϭо2Ȉ30PM —— 4Ȉ00PM ӴᘈȈ983 Rochedale Road Rochedale QLD 4123 ႫၗȈ‫ߎޒ‬ਰ 0435 391 246 ཀԐӠ 0402 269 098

ȆՂ֣༶‫׀‬഼Ⴥ‫࢏ݗ‬໷ภ ȆՂ֣ᖔఀ঵ըᘉ‫ݗ‬ႃׄ $7,000 ѽфྲኧ ႃׄ $10,000 ϭо 2 ᙇ – 4 ᙇ ਢ໢Ȉ8 ѡ28 џ ӴᘈȈॺॺКћᐯ੭ ȞSunnybank State High School. opposite 57 Boorman Street, Sunnybankȟ

ᖒ๜ȈSilvia Liu 0428 182 634 email: silvia.liu@cba.com.au Laura Chen:0411 331 194 email: laura.chen@cba.com.au

໽ॵᇄ୊ஶᖿ৴ ਢ໢Ȉ9 ѡ 3 џ (б) ϭо 2:00 - 5:00 ӴᘈȈSunnybank Hills ᄦ੩ᔡ, Compton & Calam Roads ӹध഍.Sunnybank Hills Shopping Centre, ᎛Ӥᄦ੩ᔡ ҽஎࠝϢ (ᄦ੩ᔡც႖ - 3407 0571) ᖒ๜ȈᝌЃЀ 3848 2986 / 0407 137 783 ༼঴ሃஉ௵Нᝯ࠼ (Ղ֣঴НգႽ) фཬ ፱ࡡᅆஉ௵ሃᖖᄩߞ዆ᠩȄ

‫ޥ‬ġღġੑġ਀ ӒཱིພࢌђЉੲ

ਢ໢Ȉ࣐งϟ ౎ϯ 6:30 ֌ 7:30 ӴᘈȈSunnybank Primary School Glendower Street, Sunnybank ~~~~~~~~~~ ਢ໢Ȉ࣐งϬ ౎ϯ 7:00 ֌ 8:00 ӴᘈȈYMCA Gym 76 Andaman St, Jamboree Heights

~~~~~~~~~~

ਢ໢Ȉ࣐งұ ౎ϯ 6:30 ֌ 7:30 ӴᘈȈUpper Mt Gravatt State School 1 8 9 9 L o g a n Ro a d , U p p e r M t Gravatt ᖒ๜ȈSigung Tom Lo (ᒊЄ‫ݾ‬ਰг) 0418 783 783; www.tomlo.com ௻‫ڗ‬ȃ֋ᎎ᎝຀ȂᏋԪࠐᐯϠҀфԇ֣ Ր៬ȂӤᒊЄ‫ݾ‬ਰг (໹Ⴥ 35 Րᑫࣷిఱ ၃ᢚ) ᓐ֋ిఱȂ঵௅ֺ໱Ȃᡌࠓࣤ႙Ȅ ҩ‫ټ‬ϠిఱԴ Calamvale ஡Ȅ

ߝ‫ޱ‬ᆹོ ਢ໢Ȉُѡ೐Ϭৎ࣐งϬ ϯо 10:00

Ӓ୊௶ᇆ -- ߑᏰੲ

ՁЩ౨ࣀଢ଼

ਢ໢Ȉ࣐งџ ϭо 3:00 ֌ 5:00 ӴᘈȈMacgregor State High School, Sports Center, Blackwattle Street, Macgregor кᒲȈྲ‫׀‬઱ᑫࣷ௄ရᇊর௅ ᖒ๜Ȉ‫ق‬዇ԍཇႽ 0430 567 509 Ϙৎᢰְັਣ‫ڗ‬ᢜȂϫକሮᝊ‫ـ‬Ժ‫ވ‬у ߞࣿஜȂְ୎ҞᓾჅ۸Ȋᡌࠓԇ֣ϠЀ঒ ྻȂ໱ӡُ֜ 6 ЮȞ᎛֋൯րѨಧ‫ݮ‬ȟȄ

ਢ໢Ȉ࣐งџ ϯо 9:00 ֌ 10:30 (ُѡ೐ϟৎ࣐งџԃ᎝) ӴᘈȈPineland Lions Dancing Hall, 1 Nathan Road, Runcorn ѫ‫ژ‬૭੟ кᒲȈ਷ᔅࡱህ᜹ߤᅱᑫົԑஉవህᐯྻ ᖒ๜Ȉ3278 8434 tsuidance@yahoo.com.au ԑஉవህ઱Ӥ௞྽ህਰӒഢ୊ፚȂ࿘Ϣ ~~~~~ ooo ~~~~~ OOOOO ~~~~~ ooo ~~~~~ Ϟ‫ݛ‬Ϛህ௄ᚂَ‫ޱ‬ȂҒ‫ף‬Ϟࠦ࣋ࣿϧߞ ݀ρ៌ဃԢ‫ོڞ‬ LatinȃPop RockȃHipHop ຈࣹ֖ Hits ᆇ వవႯህȂࠦ࣋੡‫ܥ‬ȂՀ௵உग़ȂጄᎷ๑ ਢ໢Ȉ8 ѡ 27 џ (б) ፎȊЙቮህ֡ȂࠦьՐф՘Ϡ‫׮‬ҞணҐȄ ϭо!1:00pm ֌!4:30pm ӴᘈȈ95 LISTER ST. SUNNYBANK ୽੎ོဃԢಢ ԢҬȈٰМࠩᢘᄱН࢖ོ! )ԑա*0দҭ‫ޥ‬ ਢ໢Ȉ࣐งџ ϯо 11:00 ֌ϭо 4:00 ‫־‬0‫ࠦٲ‬ᛐϬᝯ0‫ࡹܜ‬Ѓඵш0⺷Չࣷ ӴᘈȈ஼ઍྻྻ‫ݙ‬ȇ 0൙ћᔷ0ఐᆕ੿ࠅอ 161 Wickham st, Fortitude Valley ᖒ๜Ȉ3252 9066 ᖒ๜Ȉ ‫ق‬ցਰ!07 3219 7083 Helen 0403 368 668 ᡌࠓԧधϠҀፚ೫ᆊ஭ф੟ᡘȄ

ωᏰ़МኵᏰሄᏲੲ ਢ໢Ȉ࣐งџ ϯо 11:30 ֌ 12:30 ӴᘈȈMacGregor State High School (Block P)

p.52!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au! 265ȁ 26.08.2011

ᖒ٤ሚ՗ᗜ፜ௌ୤ё ঵ըᘉ‫߰ݗ‬໷ภֺ໱ᗾਲ਼ ȆՂ֣࿤൯೐Ϙըᘉ‫ݗ‬

୽੎ོкᒲ ӥྣ߂!߆ٙ٠ၽ࿽РΙРၽ

Toowoomba Flowers Parade One Day Tour ֖຀ȈԤ࿢ࠁToowoomba࣏‫ݿ‬ष຾ԩߞ ࠅཀྵࡱҾȂգѵҳ੿ཀྵНग़᠖ȄϝѡԊӒ ࣏պࠅಽ‫ݸ‬੡ြȂ‫ݙ‬ѽપ‫־‬ᗝᓱࠅ‫ڟژ‬Ⴜ ြџȄ‫ا‬েӺԴ‫ڟ‬Ⴜџ௲ԧྻ৶۶‫ވ‬уգ ᑟྻணሃфᣍऻഺಽ‫ۏ‬ȂԢ੡ា᠈‫ޟ‬ᎫЂ ࡭ࠅਣȄ

џงȈ2011 Ր! 9 ѡ! 17 џȞ࣐งбȟ ࠅ‫ڟژ‬Ⴜџ ໱ӡȈྻ৶! $28Ȃࠧྻ৶! $30ȞҒሹົ ֽઈѐЀȂ࠲ᔍȂ՝ϯମᙇȟоᒴ֋൯Ȅ ඡԩȈ஼ઍྻྻ‫ !ݙ‬1/161,Wickham Street, FORTITUDE VALLEY, QLD 4006 ც႖: 07 3252 9066 ༰Ԫϯ‫ژ‬੡༡Ȉ1. ࣏џ՝ϯ7:30ȂҔ஡ К஼ࡱࠛऱਝஎѐЀ૭ 2. ࣏џ՝ϯ 7:45Ȃࡑ஡ D.M. Henderson Park (Granadilla Street, MacGregor)Ђгཀྵஎ


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 265ȁ 26.08.2011

!!p.53


p.54!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au! 265ȁ 26.08.2011


!!

ਡၽ

ग़஼!ྑႿഈ!ᎫᙰҿԔӱ!ణ‫״‬ដ‫܈‬฀

ణѫЋᆦ‫!ܬ‬ԳܺԔӱ ՝ܻՙѕ᜞‫ޟ‬དྷႀ೉࢐छ୽಑!54!ԎȂ७ᑖघԤѮᢊ!7!ॻσȂծΡοࠓࣺ࿋ЍȂҡࣀ؏፡൷࢐Ιࣂ‫ޟ‬ோ໣ȄЬό ᅧۭಢԙ‫ޟ‬Ӵ፴ශᢎȂင‫ࢺݬ‬ϸസюᐿ੫১ّॳ௑ȂՄଽόᒊഡֵσᘱҀᖐ༖ȂዙขΟЫ໔ȃᡙᢩΟຜឈȄཎѴ ‫ޟ‬ᗙԤӵୁᕍ૤ᒄ‫ޟ‬σӴϛԆӵྃঝ‫ޟ‬Ӵ‫ۻ‬ӕҲȂхΡნ࣏ᢎХȄ ঳݀ग़஼ྑႿഈՍȞIdahoȟНࡈȂ‫ا‬ᅆညԳߞሮ ߢ‫܃‬ӨሲहညপӠȂٟྐۖԴՍ੠Ⴜ؊Ѝ֯ߞ! Karen ૯຾ሲȈȶٟᝯ࠼Ȃ‫ێ‬ᅁാग़஼Ϡ֋ЎൌЙ‫ڍ‬ఀߢ ႽȄȷ࣊૿ᠩᐜᐜߞЂൌྻȂϫЙѧहᏐߞላЂੋߢ ԩȂ֭ྑႿഈԴ֘ൊ‫ݤ‬ଣҫϯ֜‫ܧ‬ঋ‫ڎ‬ȂϵգധԺಌ ࠛ੡งߞদঋᑂԳȂՂЫԴ‫ێ‬ᑧঢߞ֘ൊলఐȃ‫״‬ដ ߞЋЌ฀७ϭȂ࣏हᅆ࠮‫ߏߞܢ‬ኊȃҍѼྍਫ਼ᓐзу ຠߞϠӔȃԃ༢ႅ‫ط‬ҝ৹ႆൌ࢝Ԫ‫ܢ‬ȇᅆϞȂՁেಯ ߞ୺ლᗥᘘપ‫־‬ՀԫȄ ం঵ܹᑘࡱȞBoiseȟࡈ݀ᛕᙰҾȞTwin Fallsȟߞг

Ⴎ޻൉Ȃ‫ݸ‬ೀౕҝᆽ࣏Ϙ՘Йᢏߞଣൎ฀ᣍȄ‫ߞ࡭ۏ‬Ђ ൙ઈ৏‫ڹ‬ఀྑႿഈ஀ᖌȃਆ‫୼ܞ‬࿢߆ጤȂ֭‫ڹ׈‬ফࠥԓ ຂьࡒЙ‫૿ݽ‬ѪȂԯऎ୼Ћᓉൠྻ࿚࿚ЙທަϢޫЌȄ ሗ⬂ߞഏޫȞSnake riverȟऎྑႿഈ௲‫ڽ‬ไጛȂ୵ൄබ ҍწ࣐ߞᇥࣷϵ៿ๅϞႺӣȂ‫ڹـ‬Գ‫؛‬ᢏఀᚳනȄӤѫ Ћᆦ‫ܬ‬ᅹ՘ߞԳᎳຕᅹȂᑢ၃Ѫࣹߞз൷ȂՂཬ࡭ଠ՘ බҍԧ֋ছಳߞዹሻȂԴޫࣹ‫ܫی‬፺ܼ༟‫ڽ‬Ȅ ᑾપփᓶᘮߞਦ‫ڐ‬฀ᣍȂԴႮ຀Кߞ୺‫ݛ‬዇гཀྵ ȞMalad Gorge ParkȟЏգ! 76 гюߞ୼ֲၢਮȂຈ‫ا‬ েۖႿᛕᙰҾȂ๪বබ‫҄ـ‬ϠᏩᑁȄ

150Խ১ّ ֵᢎхΡᎪᐂ ૭Դ๘Ӳ‫ݺ‬җߩߞᣍ฀ҭȂഏޫਦ‫୼ڐ‬Ⴟ! 150 г юȂᑖႭ‫ޒړߞܫی‬ᑜȞPerrineȟȂൄ࡭றग़ҟ‫ۏ‬ऎ ਦ‫ڐ‬লఐኧ֒ЙьȂԴ‫ۦڳ‬ഺඞᢘᣨН᏶Ȃ‫ྐا‬ഺᇌც ዆К‫؛‬ᜱߞग़஼Ђ֘ൊȂ‫ލ‬๒ᘘ࣏ঋ‫ڽ‬ग़஼ЖऻఀۖȄ ഏޫϵԴԃᆩȞShoshoneȟзᄑϘਲ਼!65 гю୼ߞЂ ᙰҿȂѧҺҐ‫ݛ‬ᙰҿᘘ୼‫ڱ‬Ȃ১ѽऎҪգ࣋чЖକ‫ڍ‬໹ ૺᚳٗߞᙰѪȂࢵҝՐൠ༓ऎ݀௱! 2 ঺‫ݙ‬ᎲȂЫՐߡ ֌ਆ‫ܞ‬ЪጘแЙЏȄՂईࣸଠߞЂѪࢺ᠈จᙰ়ܺᎏȂ ᙯ୓ём՘௾আԍ዆ȂԴЂᐡч՘ߞग़฀Кੌ‫ڽ‬ᙇᇧᇟ ࠚߞࣘఐȄ லџَ ȂශຫֵᢎȂ Џ‫ޟ‬ӄᅪᘱҀ ଽ࡙ဣ৯ႀ76ϴ Ȅ ிे ю‫ޟ‬ ᘱЫᘰଔ‫ৢ׷‬

փѪࣹᎏᕝߞ᠛༩ᗏᠩȂ୼ж‫ړ‬పሏ‫ݙ‬գᅆ႖Ȃ‫ݕ‬ധ ႼࢉԴթϵѦ༷Ժ‫ڏ‬ȂхӒᗾߞϵҪ࣏Ȉȶ࡝ȊՀ‫״‬ ᣍȊȷփᏐࠕߞচֹҦุȞDierkes LakeȟȂ‫࣏݂؜‬ည Գ‫ܧ‬Ӕߞԃ༢ᇥࣷȂϠেᏛ‫ױ‬Դ᝱ఀߞନԳϯਹྍԳૼ

་оࢢ༧ԍȂ ԓѽԧᇌࡻཕ አ഼ϭѪȂઓ ‫ڗ‬Դႋ୵߉ጤ ߞٓ౲КȄ

ӄᅪӕҲ Ӵ ‫ࡨۻ‬ঝжࣨ ঋ ౲ බ ٟ ЦኃѧఀჅ ࠉ‫܁‬ӄᅪ ӕҲџَ ԃ ᆩ Ԕ ӱ ӟӴԊΡ ዁࠮Ȅ ȞShoshone Ice CaveȟȄ ഺϵ࣏֖຀К൵ЙҞࢥ៉ߞ฀ᙇȂٟྐۖ۹ඛᆽ࣏஀ ᆐଣᓃߞЂԳȂൣԢ੡ՅԴҩৎ࿂ᇑȄ֜‫ݺ‬Գܺ! 30 гю഍ȂԃᆩԔӱ࣏ԯѫЋᆦ‫ܬ‬၃Ⴥȃֽࡒࢢ‫؛ݙ‬՘ ߞᔋႽȂ13 гю୼ȃ15 гюኵȄ༶຾Ѣฒ༥౗་ᔋ ႽȂྏះᖠ੡‫ֽۖڽ‬ቖߞಳѵधȂઈ࿢ᢼফȂೀࡈߞ ߩ༡ϵஆЂȃಎᚿఀᢰϠԫᢘȄ Ӥ‫ݺ‬ೣՐЙ‫ڍ‬༧ԍȂҐѽֽলര्ȃᖅ࢘୼Ȃֽۖ ാฒႽܺϭ১ӎѽऎߞѪࣹȂ‫ێ‬ᅁൌ࣏ড়ຕߞࡓԔȄ ᑂሲഺԔҞቈ࿖֌Ԕޫ੡งȂ֭Դ! 1930 Ր҃ജЙߢ ఐߞညԳ‫ܧ‬ӔညԔፐ‫ݕ‬Ԕུ‫ڹ‬ӡȂѽ७ᑋೡ᛼ԍԍȂ ᘵ๒Ԕӱϫদྲᐖຕ՘১ሻ֭ЪहညҞఓȄࣽӱҳ࣏ 30ʨѽϯߞ୼࿢ȂႆᔝԴ! 0ʨ༡ᙚᖜȂֽጤൣҪϘ። НუȄ

ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 265ȁ 26.08.2011

!!p.55


p.56!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au! 265ȁ 26.08.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 265ȁ 26.08.2011

!!p.57


p.58!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au! 265ȁ 26.08.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 265ȁ 26.08.2011

!!p.59


p.60!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au! 265ȁ 26.08.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 265ȁ 26.08.2011

!!p.61


p.62!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au! 265ȁ 26.08.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 265ȁ 26.08.2011

!!p.63


Queensland Chinese News #265  

Queensland Chinese News #265

Queensland Chinese News #265  

Queensland Chinese News #265

Advertisement