Page 1


SUMARI SUMARIO SUMMARY

Fes una foto amb el teu mòvil al codi QR i navega per la nostra web. Haz una foto con tu móbil al código QR y navega por nuestra web.

04

MAPA DE TARRAGONA MAP OF TARRAGONA

06

FIRES I FESTES DEL VI FERIAS Y FIESTAS DEL VINO FAIRS AND CELEBRATIONS OF THE WINE

08

EL TAST LA CATA WINE TASTING

10

TAULA DE LES AROMES DEL VI TABLA DE LOS AROMAS DEL VINO WINE AROMA CHART

12 24 40 48 59

DO CONCA DE BARBERÀ

68

RESTAURANTS RESTAURANTES

70 90

DO TARRAGONA

Take a photo to the QR code with your cell phone and navigate our website.

DO MONTSANT DO PENEDÈS DOQ PRIORAT VINATERIES VINATERÍAS WINE SHOP

DO TERRA ALTA

Enoguia dels Cellers de Tarragona és una publicació editada per Nimia Comunicació Antoni Gaudí, 3, 2n.1a. Reus 3a. edició Assessora Sumpta Mateos, enòloga.

Disseny gràfic Nímia Comunicació www.nimia.net mail@nimia.net 977 320 684 Dipòsit legal T-333-11

www.cellersdetarragona.com www.bodegasdetarragona.com www.cellarsoftarragona.com


4

Mapa de Tarragona Map of Tarragona

ENOGUIA DELS Cellers de Tarragona 11-12


6

ENOGUIA DELS Cellers de Tarragona 11-12

Fires i festes del vi Ferias y fiestas del vino fairs and celebrations of the wine Coneix les activitats, les festes i les fires relacionades amb el vi, el cava i la gastronomia vinícola. Conoce las actividades, fiestas y ferias relacionadas con el vino, el cava y la gastronomía vinícola. Learn about the activities, festivals and fairs related to wine, cava and wine gastronomy.

FEBRER/FEBRERO /FEBRUARY

SANT JAUME DELS DOMENYS

FESTA DEL VI JOVE I L'OLI NOVELL

www.dopenedes.es

MARÇ/MARZO/MARCH

TORTOSA

FESTAST

www.festast.cat www.doterraalta.com

ABRIL/APRIL

MAIG/MAYO/MAY

JUNY/JUNIO/JUNE

AGOST/AGOSTO/AUGUST

SETEMBRE/SEPTIEMBRE/ SEPTEMBER

OCTUBRE/OCTOBER

NOVEMBRE/NOVIEMBRE/ NOVEMBER

DESEMBRE/DICIEMBRE/ DECEMBER

BATEA

FIRA DO TERRA ALTA

POBOLEDA

TAST SELECTIU DE POBOLEDA

www.doqpriorat.org

PORRERA

TAST DE CARINYENES

www.cellersdeporrera.com

TARRAGONA

FIRA DEL VI DO TARRAGONA

www.dotarragona.cat

BARBERÀ DE LA CONCA

FESTA DEL TREPAT

www.doconcadebarbera.com

FALSET

FIRA DEL VI FALSET

www.firadelvi.org

GRATALLOPS

TAST AMB LLOPS

www.turismepriorat.com

TORROJA DEL PRIORAT

TAST DE VINS DE TORROJA

www.doqpriorat.org

BELLMUNT DEL PRIORAT

TAST DE VINS DE LES MINES

www.doqpriorat.org www.reusviuelvi.com

REUS

FIRA REUS VIU EL VI

VILELLA ALTA

MOSTRA DE VINS

www.doqpriorat.org

EL VENDRELL

MOSTRA DE CAVA DEL BAIX PENEDES

www.elvendrellturistic.com

VALLS

PROMOCIÓ DE VINS I CAVES DE L'ALT CAMP

www.altcamp.cat

L'ESPLUGA DE FRANCOLÍ

FESTA DE LA VEREMA (FIRA DO CONCA DE BARBERÀ)

www.doconcadebarbera.com

POBOLEDA

FESTA DEL VI I DE LA VEREMA A L'ANTIGA

www.poboleda.oasi.org

BARCELONA

MOSTRA DE VINS I CAVES DE CATALUNYA

www.mostradevinsicaves.cat

BANYERES DEL PENEDÈS

FESTA DEL MOST

www.banyeres.altanet.org

TORROJA DEL PRIORAT

FESTA DE LA VEREMA DE TORROJA

www.doqpriorat.org

CAMBRILS

CAMBRILS, ENTRADA DEL VI

www.paisdelvi.com/cambrils

EL VENDRELL

MOSTRAVI

www.dopenedes.es

PRAT DE COMPTE

FESTA DE L'AIGUARDENT

www.aiguardent.com

GANDESA

FESTA DEL VI DE GANDESA

www.festadelvi.cat

MONTBLANC

FIRA DE SANT MARTÍ (FIRA DEL VI, CAVA,…)

www.montblancmedieval.cat

PORRERA

TASTA PORRERA

www.cellersdeporrera.com

VILA-RODONA

FESTA DEL VI JOVE

www.dotarragona.com

LA MORERA DEL MONTSANT I SCALA DEI

FESTA 'VIN BLANC'

www.parcsdecatalunya.net

BELLMUNT DEL PRIORAT

TAST DE SANTA BÀRBARA

www.doqpriorat.org


8

El tast La cata Wine Tasting

ENOGUIA DELS Cellers de Tarragona 11-12

1 Condiciones para la cata

Se necesita un lugar bien iluminado, a poder ser con luz natural, y ventilado. Es mejor realizar una cata con sensación de hambre que realizarla después de una comida, ya que las papilas gustativas están más limpias y reconocerán mejor los sabores. Orden de cata Blancos, rosados y tintos. Primero los vinos jóvenes para progresar hasta los más viejos. Los dulces en último lugar.

1 Condicions per al tast

Cal un lloc ben il·luminat, si pot ser, amb llum natural, i ventilat. És millor fer un tast amb sensació de gana que no pas fer-lo després d’una menjada, ja que les papil·les gustatives estan més netes i reconeixeran més bé els gustos.

Temperatura de servicio Tintos con elevados taninos 16º a 18º Tintos con pocos taninos 14º a16º Rosados 12º a 15º Blancos aromáticos 10º a 12º Blancos jóvenes 8º a 10º Cavas 6º a 8º

Ordre de tast Blancs, rosats i negres. Primer els vins joves per progressar fins als més vells. Els dolços en darrer lloc.

Agafem la copa pel peu i n’observem a contrallum la transparència, la brillantor, el color, el to, la densitat i l’agulla (si té gas carbònic). Inclinem la copa i observem com cauen les llàgrimes, que ens donen una idea del contingut en glicerol del vi, la qual cosa indica si el vi té més cos o menys. Els matisos o tons reflecteixen l’evolució del vi i dependran de la varietat amb la qual es va elaborar el vi, de la maceració i l’acidesa. L’envelliment atorga tons més teula, com més jove sigui el vi, presentarà un aspecte més violaci i tindrà una capa més fosca.

A well-lit area is needed, preferably with natural light, and with good ventilation. It is best to do a tasting when you’re hungry, rather than after a meal, as the taste buds are cleaner and will recognize the flavours better. Order of tasting White, rosé and red. First the young wines and then progressively on to the older wines. And lastly the sweet wines. Serving temperature Red wines high in tannins 16º to 18º Red wines low in tannins 14º to 16º Rosé wines 12º to 15º Aromatic white wines 10º to 12º Young white wines 8º to 10º Cavas 6º to 8º

2 Visual analysis

Temperatura de servei Negres amb tanins elevats 16º a 18º Negres amb pocs tanins 14º a16º Rosats 12º a 15º Blancs aromàtics 10º a 12º Blancs joves 8º a 10º Caves 6º a 8º

2 Anàlisi visual

1 Conditions for tasting

2 Análisis visual

Tomamos la copa por su pie y observamos al contraluz su transparencia, brillo, color, tono, densidad y su aguja (si posee gas carbónico). Inclinamos la copa y observamos caer sus lágrimas, que nos dan una idea del contenido en glicerol del vino, lo que indica si el vino tiene más cuerpo o menos. Los matices o tonos reflejan la evolución del vino y dependerán de la variedad con la cual se elaboró el vino, de su maceración y su acidez. El envejecimiento otorga tonos más teja, cuanto más joven sea el vino, presentará un aspecto más violáceo y tendrá una capa más oscura.

Take the glass by the stem and observe the wine against the light for clarity, brightness, colour, tone, density and effervescence (if it has bubbles). Tilt the glass and watch how the tears fall. This gives us an idea of the glycerol content in the wine, indicating whether the wine has a lot of body or not. The shades or tones not only reflect wine’s development stage; they also depend on the variety from which the wine was made, its maceration and its acidity. Ageing gives it more russet tones; younger wines will have more purple tones and will have more intensity.


CULTURA DE VI CULTURA DE VINO CULTURE WINE

3 Anàlisi olfactiva

3 Análisis olfativo

Aromes primàries Les que aporta el raïm. Canvien segons la varietat d’aquest. Aromes secundàries Produïdes pels llevats durant la fermentació alcohòlica. Aromes terciàries Són les que aporta la barrica durant la criança oxidativa.

Aromas primarios Los que aporta la uva. Cambian según la variedad de esta. Aromas secundarios Producidos por las levaduras durante la fermentación alcohólica. Aromas terciarios Son los que aporta la barrica durante la crianza oxidativa

Via nasal directa: sense agitar la copa, l’olorarem per comprovar la intensitat aromàtica del vi. Posteriorment, l’agitem i, en aturar el moviment, buscarem les aromes de fons que estaran caracteritzades per l’elaboració: jove, criança, reserva, barrica... El moviment augmenta l’evaporació de les aromes.

9

Vía nasal directa: sin agitar la copa oleremos para comprobar la intensidad aromática del vino. Posteriormente la agitamos y al detener el movimiento buscaremos los aromas de fondo que vendrán caracterizados por la elaboración: joven, crianza, reserva, barrica... El movimiento aumenta la evaporación de los aromas.

4 Anàlisi gustativa

En prenem un petit glop i el paladegem. La llengua proporciona 4 gustos primaris. Dolç: es percep a la punta; àcid: als costats i a la base; salat: a les vores, i amarg: a la part posterior. Un vi rodó és el que aconsegueix un equilibri entre els 4 gustos, sense presentar arestes. A continuació, podem aspirar aire amb el vi a la boca i expirar pel nas. Buscarem aromes i gustos que ens resultin coneguts com fruites, fruits, fusta, cafè, vainilla, regalèssia... per aconseguir-ho, ens podem ajudar d’una taula d’aromes.

3 Olfactory Analysis

Directly through the nose: Before swirling the glass, smell the wine to check the aromatic intensity. Then swirl the glass, and when you stop, smell the deeper aromas released, which are characteristic of the wine’s age: young, aged, reserve, barrel-aged, etc. The movement increases evaporation, releasing the aromas. Primary aromas Those provided by the grape. They depend on the variety of grape. Secondary aromas Those produced by yeasts during alcoholic fermentation. Tertiary aromas Those provided by the barrel during oxidative ageing.

4 Análisis gustativo

Tomamos un pequeño sorbo y lo paladeamos. La lengua proporciona 4 gustos primarios. Dulce: se percibe en la punta, ácido: en los lados y la base, salado: en los bordes y amargo: en la parte posterior. Un vino redondo es el que logra un equilibrio entre los 4 gustos, sin presentar aristas. Seguidamente podemos aspirar aire con el vino en la boca y expirar por la nariz. Buscaremos aromas y sabores que nos resulten conocidos como frutas, frutos, madera, café, vainilla, regaliz... para ello nos podemos ayudar de una tabla de aromas.

4 Taste Analysis

Take a small sip and savour the wine. The tongue can detect 4 primary tastes. Sweet is perceived at the tip, acid at the sides and base, salty along the edges and bitter at the back. A rounded wine is one which achieves a balance between the 4 tastes, with no one element dominating. Next draw air in with the wine in your mouth and exhale through your nose. Search for aromas and flavours that are familiar to you, such as fruits, nuts, wood, coffee, vanilla, liquorice, etc. This aroma chart can help.


10

ENOGUIA DELS Cellers de Tarragona 11-12

Cada varietat vinífera provoca matisos aromàtics diferents, aquests matisos s’anomenen aromes varietals. Aquí teniu una taula que us ajudarà a reconèixer aquestes aromes.

Cada variedad vinífera provoca matices aromáticos diferentes, estos matices se llaman aromas varietales. Aquí tenéis una tabla que os ayudara a reconocer estos aromas.

FLORALS Gerani, violeta, rosa, flor de taronger.

FLORALES Geranio, violeta, rosa, flor de azahar.

ESPÈCIES Clau, pebre negre, regalèssia.

ESPECIAS Clavo, pimienta negra, regaliz.

FRUITES Cítrics: aranja, llimona. Baies: gerd, maduixa, grosella negra, móra. Fruites d’arbre: cirera, albercoc, préssec, poma. Fruites tropicals: mango, meló, plàtan. Fruites assecades: pansa, pruna seca, pà de figues. Altres: tutifruti, antranilat de metil (macedònia).

FRUTAS Cítricos: pomelo, limón. Bayas: frambuesa, fresa, grosella negra, mora. Frutas de árbol: cereza, albaricoque, melocotón, manzana. Frutas tropicales: mango, melón, plátano. Frutas secas: uva pasa, ciruela seca, higo seco. Otras: tutifruti, antranilato de metilo (macedonia).

VEGETAL Fresques: rapa, herba tallada, pebrot cru, eucaliptus, menta. Conserves: mongeta tendra, espàrrec, olives, carxofa. Seques: fenc, palla, te, tabac.

VEGETAL Frescas: rapa, hierba cortada, pimiento crudo, eucalipto, menta. Conservas: judías, espárrago, aceitunas, alcachofa. Secas: heno, paja, te, tabaco.

FRUITS SECS Nou, avellana, ametlla.

FRUTOS SECOS Nuez, avellana, almendra.

CARAMEL·LITZADES Mel, sucre cremat, salsa de soja, xocolata, mantega.

CARAMELIZADAS Miel, azúcar quemado, salsa de soja, chocolate, mantequilla.

FUSTOSES Fenòliques: medicinal, bacó. Resinoses: roure, cedre, vainilla. Fumats: fum, tostats, café.

MADERAS Fenólicas: medicinal, bacon. Resinosas: roble, cedro, vainilla. Quemadas: ahumado, tostados, café.

TERROSES Terroses: xampinyó, molses. Floridures: tap florit, humitat.

TERROSAS Terrosas: champiñón, musgo. Moho: corcho con moho, humedad.

QUÍMIQUES Petroli: gas-oil, querosè, quitrà. Sulfuroses: gos mullat, llana humida, diòxid de sofre, llumí cremat, col bullida, all, sulfhídric (ous podrits). Paper: cartró mullat, paper de filtre. Picants: etanol, àcid acètic, acetat d’etil (dissolvent). Altres: alcohols superiors/fusel, sabó, peix.

QUÍMICAS Petróleo: gas-oil, queroseno, alquitrán. Sulfurosas: perro mojado, lana húmeda, dióxido de azufre, cerilla quemada, col hervida, ajo, sulfhídrico (huevos podridos). Papel: cartón mojado, papel de filtro. Picantes: etanol, ácido acético, acetato de etilo (disolvente). Otros: alcoholes superiores/fusel, jabón, pescado.

PICANTS Fresques: mentol. Càlides: alcohol.

PICANTES Frescas: mentol. Cálidas: alcohol.

OXIDADES Acetaldehid (ametlles amargues).

OXIDADAS Acetaldehido (almendras amargas).

MICROBIOLÒGIQUES Làctiques: iogurt, suor, col fermentada. Altres: ratolí, cuiro, cavall.

MICROBIOLÓGICAS Lácticas: yogur, sudor, col fermentada. Levaduras: pan. Otros: ratón, cuero, caballo.


CULTURA DE VI CULTURA DE VINO CULTURE WINE

Each wine variety has its own different aromatic nuances; these nuances are known as varietal aromas. Here is a chart to help you recognise these aromas.

FLORAL Geranium, violet, rose, orange blossom. SPICES Cloves, black pepper, liquorice. FRUIT Citrus: grapefruit, lemon. Berries: raspberry, strawberry, black currant and blackberry. Fruits: cherry, apricot, peach, apple. Tropical fruits: mango, melon, banana. Dried fruits: raisins, prunes, dried figs. Others: Tutti-frutti, methyl anthranilate (fruit salad). VEGETAL Fresh: olive flower, cut grass, pepper, eucalyptus, mint. Canned: beans, asparagus, olives, artichokes. Dry: hay, straw, tea, tobacco. NUTS Walnut, hazelnut, almond. CARAMELIZED Honey, burnt sugar, soy sauce, chocolate, butter. WOODY Phenolic: medicinal, bacon. Resinous: oak, cedar and vanilla. Burnt: smoky, roasted, coffee. EARTHY Earthy: mushroom, moss. Mouldy: mouldy cork, dampness. CHEMICAL Petroleum: diesel, kerosene, tar. Sulphurous: wet dog, wet wool, sulphur dioxide, burnt match, boiled cabbage, garlic, hydrogen sulphide (rotten eggs). Paper: wet card, paper filter. Pungent: ethanol, acetic acid, ethyl acetate (solvent). Other: higher alcohols/fusel oil, soap, fish. PUNGENT Cool: menthol. Hot: alcohol. OXIDISED Acetaldehyde (bitter almonds). MICROBIOLOGICAL Lactic: yoghurt, sweat, sauerkraut. Yeast: bread. Other: mouse, leather, horse.

11

Taula de les aromes del vi Tabla de los aromas del vino Wine aroma chart


Cellers de la D.O. Conca de Barberà

Bodegas de la D.O. Conca de Barberà Cellars of D.O. Conca de Barberà

v

DO Conca de Barberà Barcelona Tarragona


Macabeu blanc-Macabeo Blanco Sauvignon blanc Chardonnay Parellada

< RUTA DE LA DO CONCA DE BARBERA

Ull de Llebre-Tempranillo Garnatxa-Garnacha Cabernet Sauvignon Trepat Merlot Pinot Noir Syrah

Montblanc Conjunt Monumental Cooperativa de Montlanc (Celler Modernista) Prenafeta Celler Escoda-Sanahuja Celler Heredad Pallarès Museu del Vi

Superfície total 5.300 hect Cellers embotelladors Bodegas embotelladoras Bottling cellars

L’Espluga de Francolí Celler Rendé Masdeu Museu de la Vida Rural Fassina de Balanyà Cova de Font Major Celler Castell d’Or (Celler Modernista) Vimbodí i Poblet Monestir de Poblet Castell de Riudabella Castell de Milmanda (Celler Miguel Torres) Solivella Cooperativa (Castell d’Or) Sarral Celler Rosa Maria Torres Museu de l’Alabastre Celler Modernista

22

Producció mitjana Producción Media 8.200 hl Average production

Solivella Sarral

Pira Vimbodí Poblet

L’Espluga de Francolí

Barberà de la Conca Prenafeta

Montblanc

Muntanyes de Prades Boscos de Poblet

Valls

Pira Celler Modernista Barberà de la Conca Celler Modernista (Castell d’Or) Celler Virol Celler Molí dels Capellans Guspí Celler

Reus Tarragona


14

D.O. CONCA DE BARBERÀ

ENOGUIA DELS Cellers de Tarragona 11-12

D.O. CONCA DE BARBERÀ Les condicions naturals de la Conca de Barberà, unides a la seva història i les seves tradicions, la converteixen en una zona privilegiada per al conreu de la vinya i l’elaboració d’excel·lents vins i caves. Les vinyes es troben situades en un rang d’altituds comprès entre els 300 i els 700 m, sobre sòls de naturalesa calcària i pobres en matèria orgànica. El vi més genuí és el rosat obtingut amb la varietat autòctona trepat. Els blancs, frescos i lleugers, procedeixen del macabeu i la parellada, tot i la introducció més recent del chardonnay. Els vins negres, joves o de criança, són els que han experimentat més canvis i avui, les varietats tradicionals com l’ull de llebre i la garnatxa, comparteixen protagonisme amb varietats forànies. A nivell arquitectònic, cal destacar les cooperatives hostatjades en magnífics edificis modernistes que el literat Àngel Guimerà batejà amb el nom de “catedrals del vi”, fruit de l’associacionisme agrari que va permetre ressorgir dels efectes devastadors de la fil·loxera. L’herència dels monjos de l’orde del Cister i de l’orde militar dels Templers, perdura encara en cada una de les ampolles de vi de la Conca de Barberà.

Las condiciones naturales de la Conca de Barberà, unidas a su historia y a sus tradiciones, la convierten en una zona privilegiada para el cultivo de la vid y la elaboración de excelentes vinos y cavas. Las vides se encuentran situadas en un rango de altitudes entre los 300 y los 700 m. sobre suelos de naturaleza calcárea y pobres en materia orgánica. El vino genuino es el rosado obtenido con la variedad autóctona Trepat. Los blancos frescos y ligeros, proceden del Macabeo y la Parellada, aunque la introducción más reciente es de Chardonnay. Los vinos negros, jóvenes o de crianza, son los que han experimentado más cambios y hoy por hoy las variedades tradicionales como el Tempranillo y la Garnacha, comparten protagonismo con variedades foráneas. A nivel arquitectónico, cabe destacar las cooperativas hospedadas en magníficos edificios modernistas que el literato Ángel Guimerà bautizó con el nombre de “las catedrales del vino, fruto del asociacionismo agrario que permitió resucitar de los devastadores efectos de la filoxera. La herencia de los monjes de la orden del Císter y la orden militar de los Templarios perdura aún en cada una de las botellas de vino de la Conca de Barberà.

The natural conditions of the Conca de Barberà area, together with its history and traditions, make it an ideal place for the growing of vines and the production of excellent wines and cavas. The vines are to be found at a range of altitudes between 300 and 700 m above sea level, in ground that is chalky and poor in terms of organic material. The most authentic wine is the rosé obtained from the autochthonous Trepat variety. The white wines are fresh and light, coming from Macabeo and Parellada varieties, though recently Chardonnays have also been used. The red wines, whether young or Crianza, have undergone most change and, nowadays, the traditional varieties such as Tempranillo and Grenache share the limelight with varieties from further afield. With regard to the local architecture, we have to highlight the cooperatives which are based in some magnificent Modernist buildings that the author Àngel Guimerà has described as “cathedrals to wine”, the result of agricultural associations that allowed for the rebirth of the industry following the devastating effects of vine disease. The legacy handed down by the Cistercian monks and the knights Templar can still be seen in each of the bottles of wine produced in the Conca de Barberà region.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 MB MB MB MB E MB MB B MB MB MB MB E MB MB B MB MB MB MB E MB MB B


16

D.O. CONCA DE BARBERÀ

ENOGUIA DELS Cellers de Tarragona 11-12

Celler Escoda-Sanahuja Carinyena-Cariñena Garnatxa-Garnacha Cabernet Franc Sumoll Merlot Pinot Noir Chenin

200 hl 7 hect

Camí de Prenafeta a Lilla, s/n 43415 Prenafeta Tel 659 478 198 Fax 977 314 897 www.celler-escodasanahuja.com jre@celler-escodasanahuja.com Joan Ramon Escoda

Vi natural provinent d’agricultura biodinàmica.

Vino natural proveniente de agricultura biodinámica.

Natural wine from biodynamic farming

La nostra filosofia de treball en l’elaboració del vi és respectar-ho al màxim, sense sotmetre’l a cap tipus de filtrat ni aclarit, realitzant les fermentacions amb llevats naturals de la vinya. Gràcies a això, podem elaborar vins sense sofre.

Nuestra filosofía de trabajo en la elaboración del vino es respetarlo al máximo, sin someterlo a ningún tipo de filtrado ni clarificado, realizando las fermentaciones con levaduras naturales del viñedo. Gracias a ello, podemos elaborar vinos sin azufre.

Our work philosophy in the wine making process is to respect the wine to the maximum, without submitting it to any type of filtered or clarified, and making the fermentations with natural yeasts from the vineyard. Thanks to it, we can make wines without sulphur.

LES PARADETES

ELS BASSOTS

És un vi fresc amb caràcter mediterrani, en el qual predominen aromes de fruites del bosc sobre notes integrades de roure.Un vi amb personalitat i potencial d’envelliment.

És un vi intens que exhibeix aromes de fruita madura i compota, amb un matís cítric sobre un fons de fusta noble. A boca és gras, envoltant, amb una acidesa contundent que augura llarga vida.

Es un vino fresco con carácter mediterráneo, en el que predominan aromas de frutas del bosque sobre notas integradas de roble. Un vino con personalidad y potencial de envejecimiento. It’s a fresh wine with Mediterranean character; highlighted with the forest fruits aroma over integrated oaky aromas. A wine with personality and aging potential.

Es un vino intenso que exhibe aromas de fruta madura y compota, con un matiz cítrico sobre un fondo de madera noble. En boca es graso, envolvente, con una acidez contundente que augura larga vida. It’s an intense wine with a blend of aromas reminiscent of ripe fruits and compote, enhanced by citric nuance over a fine wood background. On the palate it is creamy, sweeping, and the balanced acidity assures a great potancial for long aging.

LA LLOPETERA

COLL DEL SABATER

Elaborat a partir de Pinot Noir, amb un color robí fosc i una aroma intensa de fruits vermells. En boca domina la fruita amb molta frescor.

Elaborat a partir de Merlot. Amb un color de tons violats. Aroma intensa de fruits negres i sotabosc. En boca molta fruita i acidesa.

Elaborado a partir de Pinot Noir, posee un color rojo oscuro y un aroma intenso de cerezas y grosellas. En boca domina la fruta con mucha frescura. Elaborated with Pinot Noir grape of a darkruby colour. Its an intense aroma of red fruits with soft fine wood. In mouth the fruits and freshness is dominant.

Elaborado a partir de Merlot. Con un color de tonos violáceos. Aroma intenso de frutos negros y soto bosque. En boca mucha fruta y acidez. Elaborated with the Merlot of a violet tones. Its as intensal aroma of black fruits and bush. A taste of fruit and potent acidity and fruit.


D.O. CONCA DE BARBERÀ

Miguel Torres Crta. N-240, Km 44 43430 Vimbodí i Poblet Tel 977 878 240

Carinyena-Cariñena Garnatxa-Garnacha Garró Monastrell

Fax 938 177 567

Chardonnay

www.torres.es visitamilmanda@torres.es

367 hl

Miguel A. Torres

47 hect

Milmanda i Grans Muralles

Milmanda y Grans Muralles

Milmanda and Grans Muralles

Enmig de la ruta del Císter, a la Conca de Barberà, hem trobat un enclavament on es donen les temperatures més baixes de les nostres terres, cultivem 15 hectàrees de Chardonnay.

En medio de la ruta del Cister, en la Conca de Barberà, hemos encontrado una zona que tiene las temperaturas más bajas de nuestras tierras; allí hemos situado la Finca de Milmanda y sus 15 ha de Chardonnay.

At the heart of the Cistercian route, in Conca de Barberà, we have found an enclave with the lowest temperatures in all of our lands where we have planted our 15 hectares of chardonnay.

Grans Muralles neix al peu de les muralles medievals del monestir cistercenc de Poblet, en sòls de pissarra (llicorella).

Grans Muralles nace en una finca al pie de las muralles medievales del monasterio cisterciense de Poblet, en suelos de pizarra (llicorella).

Grans muralles starts off life in a vineyard with slate (llicorella) soils, situated alongside the medieval walls of the Cistercian monastery of Poblet.

Vi negre elaborat amb una selecció de ceps antics catalans: Garró i Samsó i també la Monastrell, Garnatxa Negra, i Carinyena.

Un vino tinto elaborado con una selección de antiguas cepas catalanas: Garró, y Samsó, así como Monastrell, Garnacha Tinta y Mazuelo.

A red wine made from a selection of ancient Catalan grape varieties: Garró, Samsó as well as Monastrell, Garnacha Tinta, and Cariñena.

MILMANDA 2008

GRANS MURALLES 1998

Aroma de gran intensitat amb fons làctics, de fruites molt madures (préssec de vinya, meló, coco...) i certes espècies (canyella, trufa). Paladar amb un equilibri excel·lent entre àcids, graduació alcohòlica rica i densitat de vi complexa.Molt ampli, complex i de perfums variats, amb evolució cap a un postgust llarg.

Color granat fosc molt intens amb reflexos violacis. Aroma d’una exòtica i profunda complexitat, que demostra la gran densitat del vi i la increïble riquesa de la seva matèria i estructura. Aprecieu les notes d’espècies (pebre, clau), d’arbustos (farigola) i de petites fruites vermelles molt madures (nabiu, grosella) sobre un fons de fum, vainilla i encens.

Aroma de gran intensidad con fondos lácticos, de frutas muy maduras (melocotón de viña, melón, coco...) y ciertas especias (canela, trufa). Paladar con excelente equilibrio entre los ácidos, la rica graduación alcohólica y la compleja densidad del vino. Muy amplio, complejo y de variados perfumes, con evolución hacia un largo post-gusto. Wonderfully intense bouquet with lactic hints as well as very ripe fruit (peaches, melon, coconut....) and certain spices (cinnamon, truffles). On the palate the wine has a wonderfully balanced acidity, alcoholic strength and complexity with rich, perfumed and intricate flavours that gain intensity in the mouth, leading to a fascinating, long aftertaste.

Muy intenso color granate oscuro con visos azul oscuro. Aroma de una exótica y profunda complejidad que demuestra la gran densidad del vino, la increíble riqueza de su materia y de su estructura. Apreciad las notas de especias (pimienta, clavo), de arbustos (tomillo) y de pequeñas frutas rojas muy maduras (arándano, grosella) sobre fondos de humo, de vainilla y de incienso. Intense deep red colour with a purplish sheen. Aroma of exotic and profound complexity showing the wine’s great density, incredibly rich body and structure. Note the hints of spices (pepper, clove), shrubs (thyme) and very ripe, small red berries (cranberry, redcurrant) over a background of smoke, vanilla and incense.

17


18

RESTAURANTS RESTAURANTES ENOGUIA DELS Cellers de Tarragona 11-12

D.O. CONCA DE BARBERÀ

Castell d’Or Garnatxa-Garnacha Cabernet Sauvignon Ull de Llebre-Tempranillo Merlot Trepat Macabeu-Macabeo Chardonnay Parellada

Carrer Mare Ràfols 3, 1er 4a, 08720 Vilafranca del Penedès Tel 938 905 385 Fax 938 905 446 www.castelldor.com castelldor@castelldor.com

Vi procedent de les cooperatives de l'Espluga de Francolí, Barberà de la Conca, Solivella i Vimbodí. COOPERATIVES MODERNISTES DE BARBERÀ DE LA CONCA i L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

FRANCOLÍ NEGRE CRIANÇA

CASTELL DE LA COMANDA BLANCA

Vermell porpra de rivets violacis, net i brillant.Nas intens. Notes de fruites vermelles molt madures i amb notes d’espècies.

Color groc verdós amb matisos daurats.Aroma potent a fruites fresques i madures, persistent, suggestiu i ric en sensacions.

Rojo púrpura de ribetes violáceos, limpio y brillante. Nariz intensa. Notas de frutos rojos muy maduros y con notas de especias. Intense in the nose. Signs of very ripe red fruits and of spices.

FRANCOLÍ TREPAT

Color amarillo verdoso con matices dorados. Aroma potente a frutas frescas y maduras, persistente, sugestivo y rico en sensaciones. Bright, greenish yellow colour with golden shades. Powerful to fresh and mature fruits, persistent, suggestive and rich in sensations.

Color rojo violáceo profundo, de capa alta, limpio y brillante. En nariz es complejo, con buena intensidad, aromas de fruta roja madura, confituras, regaliz y especias. Color vermell violaci profund, de capa alta, net i brillant.Al nas és complex, amb bona intensitat, aromes de fruita vermella madura, confitures, regalèssia i espècies. Deep violet-red, clean and brilliant. In the nose complex, with good intensity, aromas of ripe red fruit, crystallised fruit, liquorice and spices.

Cooperativa de Montblanc Macabeu-Macabeo Parellada

6.975 hl 200 hect

Muralla Sta. Tecla, 54 43400 Montblanc Tel 977 860 016 Fax 977 860 929 www.cavapontvell.com info@cavapontvell.com Jordi Vallverdú

CAVA PONT VELL BRUT

CAVA PONT VELL BRUT NATURE

Envellit a les nostres caves durant un mínim d’un any i mig. Fresc i afruitat. Ideal per als primers plats.

Criat i envellit a les nostres caves entre dos i dos anys i mig. Ideal per a beure a qualsevol hora del dia i àpat.

Envejecido en nuestras cavas durante un mínimo de un año y medio. Fresco y afrutado. Ideal para primeros platos. Aged in our cellars during a minimum of a year and a half. Fresh and fruity. It is an ideal cava of first dishes.

Criado y envejecido en nuestras cavas entre dos y dos años y medio. Ideal para beber a cualquier hora del día y comida. Raised in our wineries and aged between two and two and a half years. Ideal for drinking at any time of day and meal.


D.O. CONCA DE BARBERÀ

19


20

RESTAURANTS RESTAURANTES ENOGUIA DELS Cellers de Tarragona 11-12

D.O. CONCA DE BARBERÀ

Heredad Pallarés Mas Foraster

Pinot Noir Garnatxa-Cariñena Cabernet Sauvignon Ull de llebre-Tempranillo Trepat Macabeu-Macabeo Parellada Chardonnay

850 hl

Ctra. Montblanc-Prenafeta, Km 4 43415 Prenafeta Tel 618 268 208 Fax 977 252 729 www.heredad-pallares.com ealonso@afrexholding.com Eduardo Alonso Paoli

130 hect

MAS DE LA SABATERA Vi negre elaborat de manera artesanal amb raïms procedents de les nostres vinyes, de les varietats Cabernet, Ull de Llebre i Merlot, i envellit en barriques de roure francès i americà. Els nostres ceps, de més de quinze anys de vida, s'assenten en fèrtils terrenys situats a 470 metres d'altitud sobre el nivell del mar, i gaudeixen d'un beneficiós clima de muntanya, a l'abric de la Serra de Prades, amb estius frescos i secs, la qual cosa millora la maduració natural del fruit.

Vino tinto elaborado de manera artesanal con uvas procedentes de nuestros viñedos, de las variedades Cabernet, Tempranillo y Merlot, y envejecido en barricas de roble francés y americano. Nuestras cepas, de más de quince años de vida, se asientan en fértiles terrenos situados a 470 metros de altitud sobre nivel del mar, y gozan de un beneficioso clima de montaña, al abrigo de la Sierra de Prades, con veranos frescos y secos, lo que mejora la maduración natural del fruto.

Handcrafted red wine made with Cabernet, Tempranillo and Merlot grapes from our vineyards and aged in French and American oak casks. Our vines, which are more than fifteen years old, grow on fertile land 470 metres above sea level and benefit from a mountain climate, in the lee of the Sierra de Prades, with fresh and dry summers, which enhances the natural ripening of the fruit.

Rendè Masdéu Mas Foraster

Merlot Cabernet Sauvignon Syrah

500 hl 14 hect

Av. Catalunya, 44 43440 L’Espluga de Francolí Tel 977 871 361 Fax 977 871 361 www.rendemasdeu.cat rendemasdeu@terra.es Mariona Rendé

MANUELA VENTOSA 2007

RENDÉ MASDÉU CRIANÇA 2007

Fermentació en bòtes noves de roure francès amb criança durant 14 mesos en les mateixes bòtes resultant-ne un vi potent amb un taní madur però ferm, notes de fruits madurs (móra, pruna...) i un elegant fons de pastisseria i torrefactes provinents de la criança.

És un vi de color grana intens amb ribets violacis, llàgrima abundant i molt densa. Al nas, notem fusta ben integrada, amb aromes de fruites vermelles i pell de taronja. L’entrada a boca és carnosa i deixa pas a un taní poderós i amb un volum destacat.

Fermentación en barricas nuevas de roble francés con crianza durante 14 meses en las mismas botas resultando un vino potente con un tanino maduro pero firme, notas de frutos maduros (mora, ciruela...) y un elegante fondo de pastelería y torrefactos provenientes de la crianza.

Es un vino de color grana intenso con ribetes violáceos, lágrima abundante y muy densa. En nariz, notamos la madera bien integrada, con aromas de frutas rojas y piel de naranja. La entrada en boca es carnosa y deja paso a un tanino poderoso y con un volumen destacado.

Fermentation in French oak barrels and aged for 14 months in the same boots yielding a powerful wine with firm but ripe tannins, notes of ripe fruit (blackberry, plum. ..) and an elegant collection of pastries and roasting from aging.

MEDALLA tear. The nose is oaky, fused with aromas of red D’OR 2010 fruits and orange. In the mouth it has a good BRUSELLES structure and distinguished volume.

This is an intense wine of a dark red colour with purplish edges, and a plentiful, extremely dense

Enoguia 2011-2012  

Enoguia 2011-2012Guia de cellers de Catalunya

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you