Page 1

Nauka wystawienia dokumentów księgowych

RACHUNEK NR…………………......

ORGINAŁ KOPIA * .....................Toruń…..dnia..........20.09.2013............................ Data: sprzedaży, wykonania usługi, Środek transportu: Wydania towaru, wpłaty zaliczki *:......20.09.2013....... ...................................

Sprzedawca: Natalia Pałka Bank: ..............GKF................................................................................ Nr konta: 223555114444................................................................................ NIP: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ REGON: _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nazwa towaru lub usługi

Lp

1

2 3

Tłumaczenie ANG->POL – Decyzja Komisji Europejskiej.doc Tłumaczenie ANG->POL – Deklaracja_ANG.pdf Tłumaczenie ANG->POL – Prezentacja_OBWE_ANG.ppt

Nabywca: mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań,.............................................................................................. ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... NIP: _ _778-14-35-103 _ _ _ _ REGON: _ _ _ _ _ _

Jm.

Ilość

Cena jedn. bez podatku VAT

Wartość towaru (usługi)

1125 578,222 45,03 znaków

26037,34 PLN

1125 28,637 znaków 1125 8,758 znaków

1289,52 PLN 394,15 PLN

45,03 45,03

RAZEM 27721,01 PLN

Imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

...........................................

Rachunek  
Rachunek  

W Rachunku należało starannie określić ile ile słów było w tekście oraz jaka była stawka netto za konkretną ilość znaków.

Advertisement