Page 1

Nauka wystawienia dokumentów księgowych

FAKTURA VAT NR…………………......

ORYGINAŁ KOPIA * .....................Toruń…..dnia..........20.09.2013............................ Data: sprzedaży, wykonania usługi, Środek transportu: Wydania towaru, wpłaty zaliczki *:......20.09.2013....... ...................................

Sprzedawca: Natalia Pałka Bank: ..............GKF................................................................................ Nr konta: 223555114444................................................................................ NIP: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ REGON: _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lp

1

2 3

Nazwa towaru lub usługi

Tłumaczenie ANG->POL – Decyzja Komisji Europejskiej .doc Tłumaczenie ANG->POL – Deklaracja_ANG.pdf Tłumaczenie ANG->POL – Prezentacja_OBWE_ANG.ppt

Nabywca: mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań,.............................................................................................. ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... NIP: _ _778-14-35-103 _ _ _ _ REGON: _ _ _ _ _ _

Cena jedn. bez podatku VAT

Wartość bez podatku VAT

Staw ka VAT

Kwota podatku VAT

1800 361,389 24,53 znaków

8864,87 PLN

23%

2038,92 PLN

10903,79 PLN

1800 19,565 znaków 1800 5,467 znaków

479,93 PLN 134,11 PLN

23%

110,38 PLN

590,31 PLN

23%

30,85 PLN

164,96 PLN

2180,15 PLN

11659,06 PLN

Jm.

Ilość

24,53 24,53

RAZEM 9478,91 PLN

Imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

...........................................

Wart. Sprzedaży z podatkiem VAT

Faktura vat  
Faktura vat  

Wystawianie faktury vat wymagało szczególnej staranności, ponieważ stawki za ilość znaków różniły się od poprzednich. Należało także sprawdz...

Advertisement