Page 1

`

ιερα µητροπολισ υδρασ, σπετσων, αιγινησ, ερµιονιδοσ & τροιζηνιασ

ΓΡΑΠΤΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ ΛΟΥΚΑ 27-1-2013

Διδακτικότατο προβάλλει, σήμερα, ενώπιόν μας το παράδειγμα του αρχιτελώνου Ζακχαίου. Πριν γνωρίσει τον Χριστό, χωρίς να τον ελέγχει η συνείδησή του διέπραττε το κακό, έκλεπτε τους ανθρώπους, και αδικούσε τους πάντας. Από την ώρα, όμως, που γνώρισε τον Χριστό, από την ώρα που του έκανε την τιμή να εισέλθει στην οικία του και να φιλοξενηθεί απ’ αυτόν, τα πάντα άλλαξαν. Η παρουσία του Κυρίου άναψε στην καρδιά του την φλόγα της αγάπης γι’ Αυτόν. Αυτή δε η αγάπη γέννησε την μετάνοια, και η μετάνοια άλλαξε και μεταμόρφωσε την ζωή του. Από την ώρα εκείνη παύει να πράττει το κακό, επανορθώνει έμπρακτα τα σφάλματά του, αποζημιώνει στο τετραπλάσιο όσους είχε συκοφαντήσει και προσφέρει στους πτωχούς το ήμισυ των υπαρχόντων του. Η τεράστια αυτή ηθική και πνευματική μεταμόρφωση του Ζακχαίου οφείλεται αφενός στην αγάπη του Θεού και αφετέρου στην επιθυμία και διάθεση για αλλαγή που είχε. Για την σωτηρία του ανθρώπου είναι απαραίτητο να συνεργαστούν και οι δύο αυτοί παράγοντες, ο ανθρώπινος και ο θείος, ο Θεός και ο άνθρωπος. Πράγματι, ο Κύριος χαρίζει την σωτηρία στους ανθρώπους εκείνους που ενδιαφέρονται, την ποθούν και αγωνίζονται γι’ αυτήν. Η ειλικρίνεια δε του ενδιαφέροντος αυτού αποδεικνύεται από την αλλαγή που επέρχεται στη ζωή των ενδιαφερομένων. Διότι αν ο άνθρωπος λέγει ότι ενδιαφέρεται για την σωτηρία του, αλλά δεν αποδεικνύει με την αλλαγή της ζωής του ότι το ενδιαφέρον αυτό είναι ειλικρινές τότε δεν πρόκειται να λάβει ως δώρο την σωτηρία του από τον Κύριο.

1


Δυστυχώς, όμως, ενώ όλοι αισθανόμαστε τον πόθο της σωτηρίας και όλοι έχουμε την δυνατότητα να την κατακτήσουμε, στην πράξη συνήθως όλοι δείχνουμε αδιαφορία για τα αιώνια και πνευματικά αγαθά, μένοντας προσκολλημένοι στα παρόντα, φθαρτά, επίγεια, και πρόσκαιρα. Γι’ αυτό ενώ είμαστε όλοι προσκεκλημένοι στην ουράνια δόξα Του, πολλοί θα μείνουμε οριστικά έξω από την Βασιλεία των Ουρανών κατά την Ημέρα της Κρίσεως, διότι ο τρόπος της ζωής μας δείχνει ότι δεν έχουμε μετανοήσει ειλικρινά για τα αμαρτήματά μας και δεν έχουμε αγαπήσει αληθινά τον Θεό. Ας μην κωλυσιεργούμε λοιπόν, ας ζητήσουμε το έλεος του Θεού διά της πίστης μας, της ταπείνωσής μας, της μετανοίας μας και της συμμετοχής μας στα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα δε διά των μυστηρίων της Ιεράς εξομολογήσεως και της Θείας Ευχαριστίας. Μέσω του μυστηρίου της

Εξομολογήσεως

λαμβάνουμε

την

άφεση

των

αμαρτιών

και

συμφιλιωνόμαστε με τον Θεό. Όταν η μετάνοιά μας είναι αληθινή και η εξομολόγησή μας γίνεται με ειλικρίνεια και ταπείνωση τότε τόσο μεγάλη είναι η δύναμη του μυστηρίου αυτού που ο προφήτης Ησαΐας προέβλεπε και προέλεγε τα αποτελέσματά του. Τότε, λέει, αν οι αμαρτίες μας είναι τόσες πολλές και τόσο μεγάλες ώστε να έχουν βάψει κατακόκκινο τον φωτεινό χιτώνα της ψυχής μας, ο Θεός θα καθαρίσει και θα καταστήσει πάλι αυτόν λευκό ως έριο και ως το χιόνι(Ησ. 1, 16-18). Διά του μυστηρίου δε της Θείας Ευχαριστίας, εφ’ όσον προσερχόμαστε «μετά φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης», ο Κύριος εισέρχεται μέσα μας και μας παρέχει την άφεση των αμαρτιών και την αιώνια ζωή. Τελικά το μόνο που περιμένει από εμάς ο Θεός είναι ν’ αντιμετωπίσουμε με λεβεντιά τον παλαιό εαυτό μας, να τον απορρίψουμε, να τον καταθέσουμε ενώπιόν Του, και να τον αγαπήσουμε όπως αγαπάει το μικρό παιδί τον πατέρα του. Αλήθεια εμείς έχουμε ξεκινήσει αυτή την εργασία;

2

Kiriaki_27012013  

Kiriaki_27012013