Page 1

Studiekatalog 2014

Innkjøpsprogrammet Program for offentlig sektor Logistikkprogrammet Warehouseprogrammet Program for ledelse og strategi

NIMA Utdanning - Norges ledende kompetanse- og ressurssenter for faglig utvikling og vekst ● Målrettet kompetanseheving som fører til akkrediterte titler ● Skreddersydde kurs og kompetanseprogram ● Erfarne kursholdere fra bransjen


Velkommen! Norges ledende

NIMA Utdanning har siden starten i 1961 vært den ledende kompetanseleverandøren til næringslivet og det offent­lige innen fagene forhandlinger, innkjøp, Supply Chain/logistikk, kurs til offentlig sektor og lagerdrift.

Praktisk rettede kurs

NIMA Utdannings kurs og kompetanseprogram er praktisk rettede, lærerike og inspirerende. Kursene vi tilbyr er intensivkurs som stort sett arrangeres på dagtid. Ved hjelp av effektive undervisningsmetoder, bestående av: Forelesninger, praktiske oppgaver, gruppearbeider, plenumsdiskusjoner, bruk av videoopptak etc. lærer du bedre på kortere tid.

De dyktige foreleserne

Vi benytter oss av forelesere med solid bakgrunn og lang erfaring; Først og fremst fra næringslivet, men også komplettert med de beste foreleserne fra øvrige etablerte utdanningsinstitusjoner innen fagområdene. For å sikre en høy kvalitet blir kursene og foreleserne evaluert etter hvert kurs. Flere av de dyktigste foreleserne har forelest hos NIMA i lang tid.

Bedriftsinternt

Bedriftsinterne kurs tilbys innen de samme fagområder som de åpne kursene, men også innen andre fagområder, og mer spesialsydde for den enkelte bedrift. Interne «Supply Chain Academy» tilbys til større bedrifter. Noen inngår mer omfattende avtaler med NIMA, for å sikre at samtlige ansatte innen fagområdet til enhver tid er oppdatert/ utdannet i henhold til det aktuelle behovet.

Konferanser

Konferansene presenterer de mest aktuelle temaene av de beste foredragsholderne. Vi tilbyr inspirasjon og faglig kunnskap, solid forankret i de aktuelle fagområdene.

Vi ser frem til å møte deg!

NIMA - Norges ledende kompetansesenter innen Supply Chain med hovedfokus på Innkjøp og Logistikk

NIMAs kompetansetilbud til deg

Innkjøpsprogrammet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Program for offentlig sektor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Logistikkprogrammet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

Valgfrie kurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Warehouseprogrammet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

Program for ledelse og strategi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

NIMA OFFSHORE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

Kursnyheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

Bli NIMA-medlem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

Sertifiseringsordningen og ­høyskolepoeng/studiepoeng . . . . . . . . .

33

Praktiske opplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

Kompetanse i nettverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

Bedriftsintern kompetanseheving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

Kursoversikt våren 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

Kursoversikt høsten 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

www.nima.no | Tlf: 67 98 04 30 | E-post: post@nima.no

2

KURSOVERSIKT OG PÅMELDING: www.nima.no

KURSOVERSIKT OG PÅMELDING: www.nima.no

3


NIVÅ 1 • Grunnkurs Innkjøp trinn 1* • Grunnkurs Innkjøp trinn 2 (To samlinger)

Du har mulighet til å gjennomføre en studie­- poengs­eksamen etter NIVÅ 1, der du kan oppnå 15 studie­poeng. * Tilbys også som selvstudium

NIVÅ 2 • Valg av leverandør • Innkjøpsforhandlinger – Forhandlingsteknikk (To samlinger) • Jus for innkjøpere • Praktisk bedriftsøkonomi i innkjøp og logistikk Tittel: Innkjøpskandidat NIMA

Det kreves at du må gjennomføre de fire obligatoriske kursene i tillegg til NIVÅ 1 for å bli Innkjøpskandidat – NIMA.

NIVÅ 3 • Forhandlinger 2 – Forhandlingsatferd • 2 valgfrie kurs • Prosjektarbeid/-oppgave Tittel: Sertifisert Innkjøper NIMA «At våre ansatte har fått kompetanseheving hos NIMA, har vært svært viktig for Laerdal Medicals utvikling». Anne-Mari Bratthammer, Laerdal Medical

Innkjøpsprogrammet Gjennomfør bedre Innkjøp og formaliser samtidig kompetansen din NIMA tilbyr det eneste internasjonale sertifiseringsprogrammet for Innkjøpere i Norge. Programmet er godkjent av The International Federation of Purchasing and Supply Chain Management, IFPSM. Gjennom NIMAs Innkjøpsprogram kommer du til å g jennomføre bedre Innkjøp, samtidig som kompetansen din formaliseres. Gjennomføringen av programmet, gir den internasjonalt anerkjente tittelen Sertifisert Innkjøper – NIMA. Gjennomføres kursene i den rekkefølge som er vist, vil det gi en studieprogresjon og kompetansebygging som går fra bredde til spesialisering. Du kan selvsagt fritt velge å g jennomføre enkeltstående kurs fra vår kursplan, uten å være registrert i en sertifiseringsordning. Kursene kan g jennomføres med eller uten eksamen. Etter Nivå 1 har du også mulighet til å g jennomføre en studiepoengeksamen og oppnå 15 studiepoeng.

Mer info på:

www.nima.no 4

For hvem? Innkjøpsprogrammet passer deg som allerede jobber innen faget. Du ønsker å g jennomføre bedre Innkjøp, og samtidig formalisere din kompetanse. Programmet passer også deg uten erfaring men som ønsker å jobbe med Innkjøp.

KURSOVERSIKT OG PÅMELDING: www.nima.no

Det kreves at du har gjennomført NIVÅ 1 ,2 og 3 for å oppnå den internasjonalt godkjente tittelen Sertifisert Innkjøper – NIMA.

NIVÅ 4 • Strategisk Innkjøpsledelse • Innkjøpsledelse i turbulente tider Tittel: Innkjøpsøkonom NIMA

Det fjerde nivået består av to ledelseskurs.

Programmet er godkjent av The International Federation of Purchasing and Supply Chain Management, IFPSM

Valgfrie kurs – Innkjøpsprogrammet • Kontraktsjus • IKT-kontrakter – inngåelse og oppfølging • Internasjonal sourcing • Innkjøp i prosjekter • Prognostisering og Innkjøpsstyring • Transportkalkyler og forhandlinger • Prognoseteknikker

»

«Kursundervisningen har en fin balanse av teori, praktiske eksempler og faglig diskusjon. Dette gjør det lett å forstå, og man kan ta i bruk den nye kunnskapen på jobben med en gang.» Aryo Kattang, Innkjøpsansvarlig ved Den norske Eterfabrikk og student ved NIMAs program for Privat Innkjøp

KURSOVERSIKT OG PÅMELDING: www.nima.no

5


Grunnkurs Innkjøp, trinn 1 Dette er første skritt på vei mot en internasjonalt, godkjent sertifisering i innkjøp. NIMA Utdanning gir deg her en innføring i fagområdet, innkjøp/anskaffelser. Kurset passer for alle som jobber med innkjøp, innen privatsektor. (For offentlig sektor, se Offentlige anskaffelser i praksis.) Etter å ha bestått grunnkursets to trinn, er det mulighet for å ta studiepoengeksamen. Kurset er praktisk rettet, og gir en grunnleggende innføring og forståelse for innkjøpsprosessen og andre innkjøpsrelaterte temaer. Kursinnhold • Innkjøpsprosessens forutsetninger og rammebetingelser • Behov, spesifikasjon av behov og innkjøpsbetingelser • Leverandører, prekvalifisering og innføring av den strategiske innkjøpsmatrisen • Forespørsler • Leverandør- og tilbudsvurdering • Forhandlinger • Avtalens innhold og funksjon • Avtaleg jennomføring og implementering • Leveranseprosessen Kursg jennomføring Alternativ 1: Kurs over tre dager som g jennomføres med hovedvekt på forelesninger. Alternativ 2: Selvstudium. Her leses pensum på egenhånd (studiemateriell er inkludert i kursavgiften). Eksamen Multiple choice eksamen (1,5 time) arrangeres på slutten av siste kursdag. Eksamensavgift er inkludert i prisen. Dette kurset kan alternativt g jennomføres som selv­studium. Ved selvstudium må pensum (Inkludert i kursavgiften) leses på egenhånd (For selvstudium avtales eksamen med NIMA Utdanning, evt i forbindelse med GK2).

Grunnkurs Innkjøp, trinn 2 (Samling 1 og 2) Dette kurset bygger på Grunnkurs Innkjøp trinn I, og er en videreføring og fordypning av sentrale temaer innen innkjøpsområdet. Kurset går over 6 dager fordelt på to samlinger, og gir en allsidig innføring i temaer som er sentrale i innkjøpsarbeidet. I tillegg til å følge innkjøpsprosessen og dens elementer på en inngående måte, legges det vekt på økonomi og samspillet med andre funksjoner internt, samt måling og oppfølging av kvaliteten i forbindelse med leveranseprosessen.

6

KURSOVERSIKT OG PÅMELDING: www.nima.no

Kursinnhold • Innkjøpets rammebetingelser og innføring i Supply Chain Management • Økonomi for innkjøpere • Leverandørevaluering • Behovsberegning og spesifikasjonsmetoder • Spesialtema • Kvalitet og målinger i innkjøpsarbeidet. • Avtaler med juridiske aspekter • Incoterms – Leveringsbetingelser • Innkjøpsforhandlinger og innføring i samfunnsansvar • Leverandør- og tilbudsevaluering • Leverandørutvikling Forkunnskaper «Grunnkurs Innkjøp, trinn 1» eller praktisk innkjøpserfaring. Eksamen Innleveringsoppgave med to ukers innleveringsfrist. Eksamensavgift.

Valg av leverandør Dette to-dagerskurset gir deg bedre kunnskap om de viktigste arbeidsområdene i anskaffelsesprosessen. Kvalifisering, utvikling, og valg av leverandører er en av de største utfordringene og viktigste arbeids­områder i anskaffelsesprosessen. Det er i denne fasen fundamentet legges for det endelige resultatet. En av hovedhensiktene med å innhente tilbud er å oppnå behovsdekning til lavest mulig totalkostnad. Dette kurset skal belyse fasene i kvalifisering, valg og utvikling av leverandører, samt fordeler og ulemper med ulike metoder og verktøy. Kursinnhold • Rammebetingelser og forutsetninger ved valg av leverandør • Kvalifisering av leverandører • Merkantil vurdering av leverandører • Prekvalifisering av leverandører • Leverandørrevisjoner • Miljøkrav og kvalifisering • Prosessen for valg av leverandør • Forespørselsstrategi og planlegging • Tilbudsevaluering

Innkjøpsforhandlinger – ­Forhandlingsteknikk Etter g jennomført kurs har du en helhetlig forståelse for forhandlingsprosessens ulike faser og bedre kunnskap om egen forhandlingsatferd. Du har også økt kunnskapen om bruken av ulike teknikker i forbindelse med forberedelser og g jennomføring av forhandlinger. I kurset legges det stor vekt på praktisk forhandlingstrening med forberedelse og g jennomføring av reelle forhandlings-case. Viktige elementer i denne treningen er evaluering av gruppe­ dynamikken som oppstår i forhandlingene og tilbake­ meldinger til deltakerne etter g jennomførte forhandlinger. Kursinnhold • Innføring i grunnleggende forhandlingsteknikker • Ulike typer forhandlinger • Forhandlingens ulike faser • De ulike rollene i forhandlinger • Kommunikasjonens betydning for å lykkes i forhandlinger • Bruk av kalkyler og lærekurver i forhandlinger • Gjennomgang og bruk av de viktigste kontraktstyper • Gjennomføring av simulerte forhandlinger • Analyse og evaluering av simulerte forhandlinger med bruk av videostøtte Kurset er i tillegg til g jennomgang av aktuelle temaer, i stor grad basert på praktiske oppgaver som forberedes i grupper og g jennomføres i simulerte forhandlinger. De simulerte forhandlingene danner grunnlag for konkrete tilbakemeldinger til deltakerne for forbedring av egen forhandlingsatferd. Kurset inviterer til stor personlig innsats og gir mulighet for personlig utvikling i et aktivt og lærerikt opplegg som g jør kursdeltageren i stand til å lykkes bedre i forhandlinger. Eksamen Innleveringsoppgave med to ukers innleveringsfrist. Eksamensavgift.

»

«Det har vært en bevisst satsing fra Gjensidiges side å la de ansatte i avdeling for konserninnkjøp utdanne seg via NIMA. Det skal ikke være noen tvil om at vi kan faget når vi kjører prosesser for forretnings­enhetene internt. Innkjøpsfaget er i stadig ut­vikling og da må vi også henge med.» Karianne Raad Wanggaard, Innkjøpssjef i Gjensidige og snart uteksaminert Innkjøpsøkonom fra NIMA

Jus for innkjøpere Å beherske de juridiske aspektene ved kjøpsforhold er et av de viktigste områdene for en innkjøper. Dette spesialkurset behandler sentrale juridiske emner man møter på i innkjøpsprosess. Dette kurset tar for seg juridiske aspekter ved konkrete innkjøpsbetingelser. Du får også en introduksjon til juridiske områder utover det spesifikt innkjøpsmessige. Målet med kurset er å gi et godt bedømmelsesgrunnlag ved enkle juridiske problemstillinger. Kursinnhold • Juridiske grunnbegreper innen avtale- og kjøpsretten • Risikoovergang og levering • Mislighold • Erstatning i og utenfor kontraktsforhold • Grunnprinsippene angående kreditorer og rettsvern • Internasjonale kjøpsavtaler og tvister Eksamen Innleveringsoppgave med to ukers innleveringsfrist. Eksamensavgift.

Eksamen Innleveringsoppgave med to ukers innleveringsfrist. Eksamensavgift.

KURSOVERSIKT OG PÅMELDING: www.nima.no

7


Praktisk bedriftsøkonomi for innkjøpere og logistikere Dette kurset er spesialtilpasset for deg som jobber med innkjøp og logistikk og g jør deg rustet til møtet med økonomiske problemstillinger i innkjøpsprosesser. Dette kurset er spesialtilpasset for deg som jobber innenfor innkjøp og logistikk. Rett og slett økonomi fra en innkjøpers perspektiv! På kurset g jennomgås bedriftsøkonomi på grunnleggende nivå. Du skal etter g jennomført kurs ha en praktisk forståelse for sentrale økonomiske begreper og problemstillinger som har betydning for arbeid innen innkjøp og logistikk. Kursinnhold • Sentrale begreper innen bedriftsøkonomi • Kapitalrasjonalisering og avkastning på investert kapital • Kalkyler • Likviditetsbudsjett • Leverandørens evne til å overleve, leverandørstrategi • Bedriftsøkonomisk leverandørvurdering • Innkjøp og logistikk-kostnader i verdikjeden • Faste og variable kostnader • Regnskapsanalyser • Muligheter for påvirkning • CASE - Bedriftsøkonomi i innkjøp og logistikk Eksamen Innleveringsoppgave med to ukers innleveringsfrist. Eksamensavgift.

Forhandlinger II – ­Forhandlingsatferd Etter g jennomført kurs skal du ha utviklet egen evne til å analysere og strukturere en forhandlingssituasjon og ha økt forståelse for de atferdsmessige aspekter ved forhandlinger, bl.a. argumentasjon og kroppsspråk. Du vil kunne mer om hvordan du selv oppleves som forhandler og hvordan du kan bidra til hensiktsmessige forhandlinger. Målet med kurset er å få forståelse av hvordan du kan analysere og strukturere en forhandlingssituasjon, og å få økt forståelse for de atferdsmessige aspekter ved forhandlinger, bl.a. argumentasjon og kroppsspråk. Kurset gir en god praktisk innsikt og forståelse for egne ytelser og egen atferd ved forhandlinger.

Kursinnhold • Forhandlingsstrategier • Salgsmetoder og strategier • Mobilisering av forhandlingsstyrke • Kommunikasjon • Mellommenneskelig atferd • Gruppeprosesser • Hva er et godt forhandlingsresultat?

Den årlige konferansen for Norges Innkjøpere

NIMA-DAGENE 2014

Kursopplegg Kurset er basert på praktiske situasjoner og bygger i stor grad på deltakernes egne forhandlingsmønstre. For hvert tilfelle gis det tid til forberedelse, g jennomgang, analyse og feedback. Analyse og evaluering av simulerte forhandlinger ved bruk av videostøtte.

«Konferansen er Norges eneste forum som samler Innkjøpere fra både offentlig- og privat sektor. Sektorene har mye å lære av hverandre. Gjennom parallelle sesjoner med caser fra begge sektorene og mennesker fra begge bransjene, går man ut med verdifulle kontakter innen faget og nye erfaringer.»

Eksamen Det er ingen eksamen på kurset, men det forventes at deltakerne er aktive bidragsytere under forberedelse og g jennomføring av de praktiske øvelsene.

Prosjektoppgaven

«Innkjøpernes betydning i organisasjonen blir stadig mer anerkjent og NIMA-DAGENE er et forum som fremhever dette enda mer. Konferansen tilbyr caser og faglige forelesninger som gjør at jeg går tilbake til arbeidet inspirert og med mange nye ideer.»

Som en del av utdanningsprogrammene skal studentene skrive en prosjektoppgave. Hensikten med oppgaven er • Vise hvordan kunnskaper/teori fra kursene kan anvendes i egen bedrift • Gi øvelse i analyse av problemstillinger • Gi øvelse i «prosjektarbeid» og skriftlig presentasjon av fagstoff Veiledning Kandidaten vil få en veileder for oppgaven oppnevnt av NIMA Utdanning. Oppnevnelse av veileder skjer i forbindelse med valg/godkjennelse av problemstilling, tittel og foreløpig disposisjon. Veiledning vil fortrinnsvis foregå via e-post og telefon. Forkunnskap Minst halvparten av kursene i utdanningsprogrammet bør være g jennomført før en starter med prosjekt- oppgaven. Arbeidet med oppgaven kan skje parallelt med kursg jennomføringen. NIMA Utdanning anbefaler at kandidaten så tidlig som mulig starter arbeidet med å finne en passende problemstilling for oppgaven.

I tillegg til kompetanseheving tilbyr NIMA en rakke forskjellige forum for deg som opererer innen Norges Innkjøps - og Logistikkmiljøer. Her får du muligheten til faglig påfyll og nettverksbygging med bransjekollegaer. I tillegg til arrangementer arrangert av distrikts­foreningene, g jennomfører NIMA årlig også flertallet viktige konferanser. NIMA-DAGENE – Den årlige konferansen for Norges Innkjøpere er Norges eneste møtested for Innkjøpere fra både privat og offentlig sektor og arrangeres i april. Les mer om konferansen på: www.nima.no

«Konferansen er et urokkelig innslag på timeplanen min i april, den gir svært god faglig input og er en god mulighet til å bygge nettverk med andre innen faget.»

«NIMA-DAGENE er en konferanse som i løpet av to dager byr på et program fullspekket med interessante caser og problemstillinger. Det negative er at det er vanskelig å velge bort foredrag under de parallelle sesjonene. Derfor går vi gjerne flere fra bedriften.»

Vi sees på NIMA-DAGENE 2014! Mer info på:

www.nima.no 8

KURSOVERSIKT OG PÅMELDING: www.nima.no

KURSOVERSIKT OG PÅMELDING: www.nima.no

9


Program for offentlig sektor

Årsstudium i offentlig innkjøp

- uten studiepoeng

- med studiepoeng

NIVÅ 1

NIVÅ 1

• Offentlige anskaffelser i praksis (GK1) • Effektiv gjennomføring av anskaffelser, Grunnkurs Innkjøp trinn 2 (To samlinger)

Grunnleggende innkjøp • Offentlige anskaffelser i praksis (GK1) • Effektiv gjennomføring av anskaffelser, Grunnkurs Innkjøp trinn 2 (To samlinger) • Studiepoengeksamen – 15 studiepoeng

NIVÅ 2

«Det faglige innholdet på NIMA-kurset har vært svært viktig for min karrieremessige utvikling» Jørn Eirik Pettersen, Innkjøpssjef, Den Norske Opera & Ballett

Kompetanseheving

innen offentlige anskaffelser To ulike g jennomføringsmodeller for god innsikt i hele Anskaffelsesprosessen NIMA tilbyr det eneste internasjonalt godkjente sertifiseringsprogrammet for Innkjøpere innen offentlig sektor i Norge. Programmet er godkjent av The Inter­national Federation of Purchasing and Supply Chain Management, IFPSM. Gjennom NIMAs Innkjøpsprogram kommer du til å g jennomføre bedre Innkjøp, samtidig som kompetansen din formaliseres. Gjennomføringen av programmet, gir den internasjonalt anerkjente tittelen Sertifisert Offentlig Innkjøper – NIMA. Kursene gir kunnskap om å dra nytte av mulighetene i Anskaffelsesregelverket, samt gir god Innkjøpsfaglig kompetanse som bidrar til gode kjøp for organisasjonen. Program for offentlig sektor dekker hele anskaffelsesprosessen, fra behov oppstår til oppfølging og kvalitetssikring av leveransen. Gjennomføres kursene i den rekkefølge som er vist, vil det gi en studieprogresjon og kompetansebygging som går fra bredde til spesialisering. Du kan selvsagt også fritt velge å g jennomføre enkeltstående kurs fra vår kursplan. NIMA tilbyr to ulike g jennomføringsmodeller for kompetanseheving innen offentlige anskaffelser, Program for Offentlig sektor uten studiepoeng og Årsstudium i Offentlig Innkjøp som gir totalt 60 studiepoeng. For mer info se www.nima.no

Mer info på:

www.nima.no 10

For hvem? Program for Offentlig Sektor og Årsstudium i Offentlig Innkjøp passer deg som allerede jobber med anskaffelser. Du ønsker å bli enda bedre på anskaffelses­ prosessen, og samtidig formalisere din kompetanse. Programmene passer også for deg uten erfaring men som ønsker å jobbe med offentlige anskaffelser.

KURSOVERSIKT OG PÅMELDING: www.nima.no

• Innkjøp i offentligsektor (Regelverket) • Innkjøp i offentligsektor, spesialtemaer (Innkjøp i praksis) • Offensiv bruk av det offentlige anskaffelsesregelverket • 1 stk. valgfritt kurs Tittel: Innkjøpskandidat offentlig sektor – NIMA

NIVÅ 3 • Jus for innkjøpere • Praktisk bedriftsøkonomi • 1 stk. valgfritt kurs • Prosjektarbeid/-oppgave Tittel: Sertifisert Offentlig Innkjøper – NIMA

NIVÅ 4 • Strategisk Innkjøpsledelse • Innkjøpsledelse i turbulente tider Tittel: Innkjøpsøkonom – NIMA

Programmene er godkjent av The International Federation of Purchasing and Supply Chain Management, IFPSM

Valgfrie kurs for Offentlig sektor og Årsstudium • Kontraktsjus • IKT kontrakter – inngåelse og oppfølging • Innkjøpsforhandlinger – Forhandlingsteknikk • Internasjonal sourcing • Valg av leverandør • Innkjøp i prosjekter • Prognostisering og innkjøpsstyring

NIVÅ 2 Spesialisering Offentlig innkjøp • Innkjøp i offentlig sektor (Regelverket) • Innkjøp i offentlig sektor, spesialtemaer (Innkjøp i praksis) • Offensiv bruk av det offentlige anskaffelsesregelverket • 1 stk. valgfritt kurs • Høgskolekurs Offentlig Innkjøp Nivå 2 – 15 studiepoeng Tittel: Innkjøpskandidat offentlig sektor – NIMA

NIVÅ 3 Fordypning • Jus for innkjøpere • Praktisk bedriftsøkonomi • 2 stk. valgfrie kurs • Høgskolekurs Offentlig Innkjøp Nivå 3 – 15 studiepoeng Tittel: Sertifisert Offentlig Innkjøper – NIMA

NIVÅ 4 Innkjøpsledelse • Strategisk Innkjøpsledelse • Innkjøpsledelse i turbulente tider • Fagoppgave inkl 1 dags metodekurs i oppgaveskriving – 15 studiepoeng Tittel: Innkjøpsøkonom NIMA

Vær oppmerksom på at det kan være begrensninger for deg som skal gjennomføre studiepoengs-­ eksamen.

KURSOVERSIKT OG PÅMELDING: www.nima.no

11


Offentlige anskaffelser i praksis (GK1) Formålet med kurset er å gi deltakerne en innføring i offentlige anskaffelser, og etter g jennomført kurs skal deltakerne være i stand til å g jennomføre innkjøpsfaglig korrekt anskaffelser i henhold til g jeldende regelverk. Det legges vekt på opplæring i bruk av praktiske verktøy. Kurset g jennomføres med to lærere, en innen innkjøps­ faget og en advokat/regelverk. Kursinnhold Innkjøpets rammebetingelser • Begreper • Innkjøperens rolle og ansvar, etablering av anskaffelsesteam • Regelverket for offentlige anskaffelser Gjennomgang av innkjøpsprosessen fra Behov til Betaling • Behovsdefinisjon/analyse • Valg av rett prosedyre (åpent anbud, konk. preget dialog etc) • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag herunder utvikling av kvalifikasjons- og tildelingskriterier • Avvisning, avlysning • Tilbudsevaluering • Valg av løsning/leverandør • Forhandlinger • Avtale inngåelse/avtaler • Begrunnelse/klage • Rekvisisjonsbehandling/bestilling • Ordreplassering/avrop • Oppfølging av leveranse/expediting • Varemottak • Faktura kontroll og betaling Eksamen Eksamen inngår i kursavgiften. Multiple choice eksamen avholdes siste kursdag.

Grunnkurs Innkjøp, trinn 2 Kurset bygger på Grunnkurs Innkjøp trinn I, og er en videreføring og fordypning av sentrale temaer innen innkjøpsområdet. Kurset går over 6 dager fordelt på to samlinger, og gir en allsidig innføring i temaer som er sentrale i innkjøpsarbeidet. I tillegg til å følge innkjøpsprosessen og dens elementer på en inngående måte, legges det vekt på økonomi og samspillet med andre funksjoner internt, samt måling og oppfølging av kvaliteten i forbindelse med leveranseprosessen. Etter g jennomført kurs kan deltagerne g jennomføre profesjonelle anskaffelser på en effektiv måte; organisering av innkjøpsprosessen, samspill med andre funksjoner i bedriften etc. 12

KURSOVERSIKT OG PÅMELDING: www.nima.no

Kursinnhold • Innkjøpets rammebetingelser og innføring i Supply Chain Management • Økonomi for innkjøpere • Leverandørevaluering • Behovsberegning og spesifikasjonsmetoder • Spesialtema • Kvalitet og målinger i innkjøpsarbeidet. • Avtaler med juridiske aspekter • Incoterms – Leveringsbetingelser • Innkjøpsforhandlinger og innføring i samfunnsansvar • Leverandør- og tilbudsevaluering • Leverandørutvikling Forkunnskaper «Offentlige anskaffelser i praksis» eller tilsvarende. Eksamen Innleveringsoppgave med to ukers innleveringsfrist. Eksamensavgift.

Innkjøp i offentlig sektor ­(Regelverk) Kurset er en fordypning i det offentlige innkjøps- regelverket. Kurset er praktisk rettet og passer for deg som jobber med innkjøp innen offentlig sektor. Etter g jennomført kurs skal du kunne g jennomføre offentlige anskaffelser på en korrekt måte fra behov til tildeling av kontrakter. Kursinnhold Innkjøp, innleding • Introduksjon og oversikt • Regelverkets anvendelsesområde • Valg av anskaffelsesprosedyre Konkurransegrunnlaget • Kvalifikasjonskrav • Kravspesifikasjon • Tildelingskriterier Evaluering og avvisning • Evaluering • Avvisning pga forhold ved leverandøren • Avvisning pga forhold ved tilbudet Avslutning av konkurransen • Konkurransens sluttfase • Sanksjoner og klageorganer Eksamen Innleveringsoppgave med to ukers innleveringsfrist. Eksamensavgift

Innkjøp i offentlig sektor, ­spesialtemaer Målet med kurset er å gi en god forståelse for de mer spesielle områdene som er aktuelle innenfor offentlig innkjøp, og særlig mulighetene som følger av regelverket. Kursinnhold Muligheter som offentlig innkjøper • Det gode innkjøp, hva er det? • Hvordan organisere innkjøpsarbeidet? Hvordan skape en god Innkjøpspolicy som skaper entusiasme • Hvilke prinsipper bør legges til grunn i din bedrift • Hvordan utvikle en god innkjøpspolicy (og som blir fulgt) Innklaget til KOFA, hva nå? • Gangen i klagearbeidet, • Hvordan forberede seg • Hva legger KOFA vekt på • Erfaringer fra en innklagd Kjøp av entrepriser/Byggeprosjekter • Spesielle forhold og utfordringer. • Hvilke spesifikasjonstyper egner seg • Hvordan følge opp underveis for å sikre ønsker resultat Forkunnskap Kursene Offentlige anskaffelser i praksis og innkjøp i offentlig sektor - regelverket, eller tilsvarende er en fordel, men ikke krav. Eksamen Innleveringsoppgave med to ukers innleveringsfrist. Eksamensavgift.

Offensiv bruk av det offentlige anskaffelsesregelverket Kurset fokuserer på hvordan en aktivt kan bruke regelverket til å g jennomføre mer effektive anskaffelsesprosesser og dermed få mer ut av begrensede budsjettrammer. Mange er i dag mer opptatt av å unngå KOFA enn å utnytte de kommersielle og faktiske mulighetene som gis av regelverket. Gjennom en mer proaktiv og profesjonell holdning til regelverket vil en sikre at en oppnår de beste avtalene og velger de beste leverandørene. Kurset forenes det beste fra det offentlige anskaffelsesregelverket og profesjonelt innkjøp. Kurset passer for innkjøpere som arbeider innenfor regelverket, men som ønsker å jobbe aktivt med å effektivisere innkjøpsprosessene og skape gode resultater innen sin virksomhet.

Kursinnhold • If you fail to plan, you plan to fail! • Hvordan utnytte frihetsgradene som ligger i regelverket? • Styring av anskaffelsesprosessen g jennom aktiv bruk av regelverket • Hvordan velge rett prosedyre? • Hvordan utnytte leverandørenes spisskompetanse i innkjøpsprosessen? • Viktighet av eierskap og forståelse av eget konkurransegrunnlag • Harmonisering av kravspec og kontrakt • Hvordan bevisst sette relevante tildelingskriterier som ig jen gir gode valg • Bruk av vektingsmodeller (muligheter og fallgruver) Forkunnskap Gjennomført kurs i nivå 1, NIMAs program for innkjøpere i offentlig sektor, evt. kunnskap/erfaring tilsvarende disse. Både anskaffelsesprosessen og det offentlige anskaffelsesregelverket forutsettes kjent. Eksamen Innleveringsoppgave med to ukers innleveringsfrist. Eksamensavgift.

Jus for innkjøpere Å beherske de juridiske aspektene ved kjøpsforhold er et av de viktigste områdene for en innkjøper. Dette spesialkurset behandler sentrale juridiske emner man møter på i innkjøpsprosess. Kurset tar for seg juridiske aspekter ved konkrete innkjøpsbetingelser. Du får også en introduksjon til juridiske områder utover det spesifikt innkjøpsmessige. Målet med kurset er å gi et godt bedømmelsesgrunnlag ved enkle juridiske problemstillinger. Kursinnhold • Juridiske grunnbegreper innen avtale- og kjøpsretten • Risikoovergang og levering • Mislighold • Erstatning i og utenfor kontraktsforhold • Grunnprinsippene angående kreditorer og rettsvern • Internasjonale kjøpsavtaler og tvister Eksamen Innleveringsoppgave med to ukers innleveringsfrist. Eksamensavgift.

»

«NIMA-sertifisering gir meg en fin mulighet til å for­malisere min kompetanse samtidig som jeg møter andre fra bransjen for å diskutere erfaringer». Morten Riise, Seniorrådgiver Høgskolen i Oslo og Akershus og snart Sertifisert Offentlig Innkjøpere

KURSOVERSIKT OG PÅMELDING: www.nima.no

13


«Årsstudium for Offentlige Innkjøp med høyskolepoeng, som NIMA har i samarbeid med Høgskolen i Molde, er et unikt tilbud som gir meg og andre offentlige Innkjøpere mulighet til å formalisere kompetansen vår innenfor faget. Sertifiseringen bidrar også til betydelig kompetanseheving, ­og gir tydelig uttrykk for realkompetansen til Innkjøpere som blir sertifisert.

»

Det unike studiet bidrar også til at det skapes arenaer for nettverksbygging blant offentlige Innkjøpere der du gjennom faglige diskusjoner drar nytte av hverandres erfaringer og kunnskaper, noe som er et svært viktig verktøy i vår Innnkjøpshverdag.»

Dette kurset er spesialtilpasset for deg som jobber med innkjøp og logistikk og g jør deg rustet til møtet med økonomiske problemstillinger i innkjøpsprosesser. Dette kurset er spesialtilpasset for deg som jobber innenfor innkjøp og logistikk. Rett og slett økonomi fra en innkjøpers perspektiv! På kurset g jennomgås bedriftsøkonomi på grunnleggende nivå. Du skal etter g jennomført kurs ha en praktisk forståelse for sentrale økonomiske begreper og problemstillinger som har betydning for arbeid innen innkjøp og logistikk. Kursinnhold Sentrale begreper innen bedriftsøkonomi • Sentrale begreper innen bedriftsøkonomi • Kapitalrasjonalisering og avkastning på investert kapital • Kalkyler • Likviditetsbudsjett • Leverandørens evne til å overleve, leverandørstrategi • Bedriftsøkonomisk leverandørvurdering • Innkjøp og logistikk-kostnader i verdikjeden • Faste og variable kostnader • Regnskapsanalyser • Muligheter for påvirkning • CASE - Bedriftsøkonomi i innkjøp og logistikk Eksamen Innleveringsoppgave med to ukers innleveringsfrist. Eksamensavgift.

Mer info på:

www.nima.no 14

KURSOVERSIKT OG PÅMELDING: www.nima.no

Dette er et kurs som gir deg 15 studiepoeng. Kurset kan g jennomføres etter å ha tatt de obligatoriske kursene under nivå 2. Under nivå 2 er disse kursene: • Innkjøp i offentlig sektor, regelverket • Innkjøp i offentlig sektor, spesialtemaer • Offensiv bruk av det offentlige anskaffelsesregelverket • 1 stk valgfritt kurs Høgskolekurset tar for seg følgende: • Korrekte og gode Innkjøp er et lederansvar • Hvordan oppnå toppkvalitet i innkjøpsarbeidet • Tilbudsevaluering og bruk av vektingmodeller • Måling av innkjøp • Risikoanalyse og utforming av porteføljeanalyse • Bruk av elektroniske løsninger

Anna Sandman, Seniorrådgiver i Miljødirektoratet og snart Sertifisert Offentlig Innkjøpere

Praktisk bedriftsøkonomi for innkjøpere og logistikere

Høgskolekurs offentlig innkjøp Nivå 2

Prosjektoppgaven Som en del av utdanningsprogrammene skal studentene skrive en prosjektoppgave. Hensikten med oppgaven • Vise hvordan kunnskaper/teori fra kursene kan ­anvendes i egen bedrift • Gi øvelse i analyse av problemstillinger • Gi øvelse i «prosjektarbeid» og skriftlig presentasjon av fagstoff Veiledning Kandidaten vil få en veileder for oppgaven oppnevnt av NIMA Utdanning. Oppnevnelse av veileder skjer i forbindelse med valg/godkjennelse av problemstilling, tittel og foreløpig disposisjon. Veiledning vil fortrinnsvis foregå via e-post og telefon. Forkunnskap Minst halvparten av kursene i utdanningsprogrammet bør være g jennomført før en starter med prosjekt- oppgaven. Arbeidet med oppgaven kan skje parallelt med kursg jennomføringen. NIMA Utdanning anbefaler at kandidaten så tidlig som mulig starter arbeidet med å finne en passende problemstilling for oppgaven.

Eksamen • To-ukers innleveringsoppgave, eksamen er inkludert i pris. Kursavgiften inkluder forelesningen og eksamen. Pensumbøker er ikke inkludert i kursavgiften.

Metodekurs/fagoppgave Dette kurset inngår i årsstudiumprogrammet og forbereder deg på arbeid med fagoppgaven. Du har nå vært g jennom teori og pensum, og skal vise tilegnet kunnskap g jennom innlevering av en fagoppgave. På metodekurset lærer du studieteknikk ved oppgaveskriving. Dette inkluderer hele gangen, fra søk i litteraturdatabase til systematisering/presentasjon av fagstoff og konklusjon. Kursinnhold • Gangen i en undersøkelsesprosess • Utvikling av problemstilling • Valg av undersøkelsesdesign • Kvalitative vs kvantitative undersøkelser • Tolking av data Kursavgiften inkluder forelesningen, veiledning under arbeid med fagoppgaven samt sensuren. Pensumbøker er ikke inkludert i kursavgiften. Dette kurset er kun for studenter som følger årsstudiene.

Sjekk også ut: Årlig møtested for innkjøpere og leverandører:

Høgskolekurs offentlig innkjøp Nivå 3 Dette er et kurs som gir deg 15 studiepoeng. Kurset kan g jennomføres etter å ha tatt de obligatoriske kursene under nivå 3. Følgende kurs hører inn under nivå 3: • Jus for innkjøpere • Praktisk bedriftsøkonomi • 2 stk valgfrie kurs Du må ha g jennomføre nivå 1 og 2 av årsstudiet for offentlig sektor, samt de to obligatoriske kursene på nivå 3 for å kunne melde deg på dette kurset. Kursinnhold • Innkjøp, logistikk og verdikjedeanalyse • Innkjøp som strategisk funksjon • Tilbudsanalyser • Investeringsanalyse • Effektivisering av innkjøpsprosesser LEAN

DIALOG2014 – For effektive anskaffelsesprossesser!

«DIALOG 2013 var et meget bra arrangement. Konferansen begynte tidlig, hadde en stram styring av dyktige og kunnskapsrike foredragsholdere. Når vi legger til at deltakelse av både leverandører og det offentlige skapte en egen dynamikk og gav gode tilbakemeldinger for begge leire – ja, da vil jeg påstå at dette var den beste innkjøpskonferansen jeg noensinne har vært på. Jeg ser allerede frem til Dialog 2014!»

»

Heikki Fjelldal, Seniorrådgiver, Universitetet for Miljø-Biovitenskap

Mer info på:

www.nima.no KURSOVERSIKT OG PÅMELDING: www.nima.no

15


Logistikkprogrammet - uten studiepoeng

Logistikk og logistikkfaget har vesentlig betydning for konkurransekraften i mange private og offentlige virksomheter. Det å tilfredsstille kravene til en effektiv logistikk forutsetter kunnskap og kompetanse, både på grunnplanet og på ledelsesnivå.

NIVÅ 1

Kurset gir de nødvendige forutsetningene for å forstå de grunnleggende elementene i logistikken og gir god innsikt i hele logistikkprosessen.

• Grunnkurs Logistikk (To samlinger)

NIVÅ 2

«Faglig har NIMA gitt meg den inputen jeg trenger, samtidig som det er en dokumentasjon på min kunnskap og et fint oppslagsverk i ettertid». Lasse Skinstad, KIWI-sjef og snart uteksaminert Logistikkøkonom ved NIMA Utdanning

Kompetanseheving innen logistikk

To ulike g jennomføringsmodeller for god innsikt i hele Logistikkprosessen

NIMA tilbyr to ulike g jennomføringsmodeller for kompetanseheving innen Logistikk, Logistikkprogrammet uten studiepoeng og Årsstudium i Logistikk som gir totalt 62 studiepoeng. For mer info se www.nima.no

www.nima.no 16

Det kreves at du etter grunnkurset gjennomfører de tre obligatoriske kursene og ett valgfritt kurs (Med bestått eksamen) og prosjektarbeidet (Godkjent) for å bli Logistikkandidat – NIMA.

NIVÅ 3 • Strategisk logistikk • 1. valgfritt ledelsekurs Tittel: Logistikkøkonom NIMA

Det tredje nivået består av 2 ledelseskurs. Tittelen du deretter oppnår er Logistikkøkonom – NIMA.

Logistikk og logistikkfaget har vesentlig betydning for konkurransekraften i mange private- og offentlige virksomheter. Det å tilfredsstille kravene til en effektiv logistikk forutsetter kunnskap og kompetanse, både på grunnplanet og på ledelsesnivå. NIMAs Logistikkprogram gir god innsikt i hele Logistikkprosessen, og g jennom to valgfrie kurs gis du også muligheten til å spesialisere ditt program innen det område du er ekstra opptatt av. Gjennomføres kursene i den rekkefølgen som er vist, vil det gi en studieprogresjon og kompetansebygging som går fra bredde til spesialisering. Du kan selvsagt også velge enkelte kurs fra vår kursportefølje.

Mer info på:

• Prognostisering og innkjøpsstyring • Produksjonslogistikk • Transport og distribusjon • 1 valgfritt kurs • Prosjektarbeid/-oppgave Tittel: Logistikkandidat NIMA

For hvem? Logistikkprogrammet og Årsstudium i Logistikk passer for deg som allerede jobber med Logistikk. Du ønsker å bli enda bedre på ulike Logistikkprosesser, og samtidig formalisere din kompetanse. Programmene passer også for deg uten erfaring men som ønsker å jobbe med Logistikk.

KURSOVERSIKT OG PÅMELDING: www.nima.no

Valgfrie kurs – Logistikkprogrammet • Kontraktsjus • IKT-kontrakter – inngåelse og oppfølging • Internasjonal sourcing • Innkjøp i prosjekter • Transportkalkyler og forhandlinger • Prognoseteknikker • Praktisk bedriftsøkonomi

»

«Logistikkprogrammet gir meg mulighet til å formalisere min kompetanse innenfor logistikkfaget samtidig som kursene gir meg kompetanse­ heving som jeg direkte kan benytte i mitt arbeid til ­daglig. Å treffe bransjekollegaer og diskutere ulike erfaringer er også et svært viktig støtte for å øke virkningen av studiene og bygge broen mellom teori og praksis. Jeg ser frem til å snart ha tittelen Logistikkøkonom!»

Tove-Lisbeth Johansen, Leder Vareforsyningsavdelingen, Coop Norge Handel

KURSOVERSIKT OG PÅMELDING: www.nima.no

17


Grunnkurs Logistikk

Årsstudium i Logistikk Logistikkprogrammet – med studiepoeng: NIMA Utdanning tilbyr studiepoeng for de aller fleste av kursene i Logistikkprogrammet, og øvrige kurs presentert tilknyttet programmet. Mer informasjon finner du på www.nima.no.

NIVÅ 1 Grunnleggende Logistikk • Grunnkurs Logistikk (To samlinger) • Studiepoengeksamen – 12 studiepoeng

Ved NIVÅ 1 kan du gjennomføre en tilleggseksamen (noe ekstra litteratur) og deretter oppnå 12 studiepoeng.

NIVÅ 2 Spesialisering Logistikk – 20 studiepoeng • Prognostisering og innkjøpsstyring (5 studiepoeng) • Produksjonslogistikk (5 studiepoeng) • Transport og distribusjon (5 studiepoeng) • 1 valgfritt kurs (5 studiepoeng) Tittel: Logistikkandidat NIMA NIVÅ 3 Fordypning – 15 studiepoeng • Prognoseteknikk (5 studiepoeng) • Transportkalkyler og forhandlinger (5 studiepoeng) • 1 valgfritt kurs (5 studiepoeng)

Ved NIVÅ 2 og 3 oppnås 5 studiepoeng ved hvert av fagene. Kurset gir de nødvendige forutsetningene for å forstå de grunnleggende elementene i logistikken og gir god innsikt i hele logistikkprosessen. Det kreves at du etter grunnkurset gjennomfører fire kurs (Med bestått eksamen) og prosjektarbeidet (Godkjent) for å bli Logistikkandidat – NIMA.

Kurset tar utgangspunkt i logistikkens forutsetninger og rammebetingelser. Vi følger verdikjeden fra anskaffelse til retur av anvendt materiale. Kurset som går over 2 samlinger (3+2 dager), gir deg en grundig innføring i alle sentrale logistikkaktiviteter g jennom verdikjeden. Du vil lære om nyttige ”verktøy” for forbedringer av logistikken i egen virksomhet. Kurset er praktisk rettet med gruppeoppgaver underveis for best læring. Målet med kurset er å gi en grunnleggende innføring og forståelse av hele logistikkprosessen fra anskaffelse til retur av anvendt materiell. Etter endt kurs vil du ha en grunnleggende forståelse av sammenhengen mellom logistikk og logistikkens bidrag til økt lønnsomhet. Kursinnhold • Fagområdet Logistikk • Logistikk – utvikling og perspektiver • Logistikksystemenes ytelse og effektivitet • Prognoser og lagerstyring • IKT og logistikk • Produksjonsstyring • Innkjøp og utvikling av leverandørrelasjoner • Distribusjon • Gods, godstransport og logistikkbedriftene • Logistikk og miljø • Prinsipper for å skape effektive logistikkbedrifter • Ledende bedrifter • Supply Chain Game - hvordan fungerer verdikjeden optimalt? Eksamen Innleveringsoppgave med to ukers innleveringsfrist (Inngår i kursavgiften).

NIVÅ 4 Etter bestått fagoppgave inkl. 2 stk. ledelseskurs oppnås 15 studiepoeng • Fagoppgave (5 studiepoeng) • Strategisk logistikk • 1. valgfritt ledelsekurs Tittel: Logistikkøkonom NIMA

Valgfrie kurs – Årsstudium i Logistikk • Kontraktsjus • IKT-kontrakter – inngåelse og oppfølging • Internasjonal sourcing • Innkjøp i prosjekter • Praktisk bedriftsøkonomi

Vær oppmerksom på at det kan være begrensninger for deg som skal gjennomføre studiepoengseksamen.

18

KURSOVERSIKT OG PÅMELDING: www.nima.no

Det fjerde nivået består av 2 ledelseskurs og fagoppgaven. Tittelen du deretter oppnår er Logistikkøkonom – NIMA. Vedrørende fagoppgaven tilbys en dags metodekurs – det er sterkt anbefalt å benytte seg av den.

»

«Jeg jobber som kunderådgiver i Orklakonsernet hos Lilleborg Profesjonell, men ønsker en fremtidig karriere innen Logistikk. Programmet gir meg en unik mulighet til kompetanseheving, og tar meg direkte videre på min karrierevei. Kursene har en fin blanding av teori og praktiske eksempler, noe som gjør det lett å sette seg inn i faget. Gjennom programmet lærer jeg dessuten mye av andre gjennom faglige diskusjoner.»

Prognostisering og ­Innkjøpsstyring Gode prognoser er et viktig informasjonsgrunnlag for styring av innkjøp og lagerbeholdninger. På kurset lærer du hvordan prognoser og prognosefeil kan benyttes som grunnlag for optimal dimensjonering av sikkerhetslager, bestillingspunkt og partistørrelser. Effektiv planlegging og styring av logistikken vil i mange bedriftssituasjoner avhenge av gode salgsprognoser. Hovedmålet med kurset er derfor å gi en innføring i ulike tiltak for å forbedre prognosekvalitet, herunder en g jennomgang av de viktigste kvantitative teknikkene for salgsprognostisering som benyttes i praksis.

Kursinnhold • Servicegradens betydning for sikkerhetslageret • Beregning av ordrepunkt og bestillingsmengder ved maks/min politikk • Optimale partier basert på faste partistørrelser • Parametersetting • Kvalitative og kvantitative prognoseteknikker • Tolkning av prognosefeil • Planprosesser • Sesongindeksering • Newsboy- modellen, forskjellen på salg og etterspørsel Forkunnskap Matematikk på videregående nivå anbefales Eksamen Innleveringsoppgave med to ukers innleveringsfrist. Eksamensavgift.

Produksjonslogistikk Kurset tar for seg en del viktige elementer knyttet til planlegging av logistikk i produksjonsbedrifter. Metodene som g jennomgås kan imidlertid også benyttes til logistikkplanlegging i handels- og tjenestemiljøer. Kursinnhold MRP – Materialbehovs- og kapasitetsplanlegging, lær deg hovedprinsippene som kan gi: • Lagerreduksjon • Reduksjon i ledetider • Realistiske løfter • Økt effektivitet • Optimalisering av serie- og innkjøpsstørrelser, ulike metoder og utregninger JIT – prinsipper. Planlegging og optimalisering av vareflyt • Prinsipper og mål • Hvordan g jøres det I praksis? • Optimalisering av kan-ban • Lean og JIT Rekkefølgeplanlegging (Scheduling) • Enkel rekkefølgeplanlegging for en maskin eller arbeidsprosess • Optimal rekkefølgeplanlegging med to maskiner • Rekkefølgeplanlegging for mer komplisert produksjon (mange enheter) Eksamen Innleveringsoppgave med to ukers innleveringsfrist. Eksamensavgift.

Karoline Lindsholm, student Årsstudium i Logistikk som ønsker en karriere innen Logistikk KURSOVERSIKT OG PÅMELDING: www.nima.no

19


Transport og distribusjon Bedriftene blir stadig mer prosessorienterte og har i den sammenheng et økende fokus på lagerhold, lagerdrift, transport og distribusjon. Den økende bevisstg jøringen på logistikkens rolle i organisasjonen har gitt økt fokus også på dets andel av bedriftens totalkostnader. Samtidig øker kundenes krav til levering, tidsmarginer og individuelle løsninger. På kurset vil du få presentert løsninger som kan møte disse kravene. Det vil bl. a. bli fokusert på bedriftens ulike muligheter for distribusjonsopplegg og -kanaler. Aktuelle teorier og hvordan de kan benyttes til å forbedre distribusjonen vil bli belyst. Målet med kurset er å gi en praktisk innføring i transport- og distribusjonsområdene som en del av en verdiskapingsprosess hvor fokus settes på elementer som har betydning for konkurransestrategien. Kursinnhold • Rammebetingelser i transport og distribusjon • Innføring i distribusjonsbegrepet • Organisasjon og distribusjon • Tredjepartslogistikk • Konsepter for distribusjon • Strukturendringer innen distribusjonskanalene i Norge • Kjøp og kostnader ifm distribusjonstjenester • Kjøpsprosessen av transporttjenester • Transportkalkyler • Kostnader i en distribusjonskanal Eksamen Innleveringsoppgave med to ukers innleveringsfrist. Eksamensavgift.

Prosjektoppgaven Som en del av utdanningsprogrammene skal studentene skrive en prosjektoppgave. Hensikten med oppgaven • Vise hvordan kunnskaper/teori fra kursene kan anvendes i egen bedrift • Gi øvelse i analyse av problemstillinger • Gi øvelse i «prosjektarbeid» og skriftlig presentasjon av fagstoff Veiledning Kandidaten vil få en veileder for oppgaven oppnevnt av NIMA Utdanning. Oppnevnelse av veileder skjer i forbindelse med valg/godkjennelse av problemstilling, tittel og foreløpig disposisjon. Veiledning vil fortrinnsvis foregå via e-post og telefon. Forkunnskap Minst halvparten av kursene i utdanningsprogrammet bør være g jennomført før en starter med prosjektoppgaven.

20

KURSOVERSIKT OG PÅMELDING: www.nima.no

Arbeidet med oppgaven kan skje parallelt med kurs- g jennomføringen. NIMA Utdanning anbefaler at kandidaten så tidlig som mulig starter arbeidet med å finne en passende problemstilling for oppgaven.

Transportkalkyler og forhandlinger Her ser vi nærmere på hvordan vi skal kjøpe transport- tjenester, hva de egentlig koster, hvordan vi kan følge opp produktiviteten og risikoforholdet mellom kjøper og selger. På kurset benytter vi oss av en regnearkmodell for å kalkulere transportkostnadene. Det legges også stor vekt på diskusjoner rundt relasjonen mellom transportutøver og transportkjøper. Du vil også lære om hvordan g jennomføre forhandlinger på en profesjonell måte. Kursinnhold • Kan transportetterspørsel og miljøbelastning reduseres ved økt integrering i forsyningskjedene? • Hva koster egentlig transporten? • Skal vi kjøpe transport med åpne kalkyler? • Oppbygging av en transportkalkyle • Faste kostnader i transporten • Variable kostnader i transporten • Lønnskostnader i transporten • Transportmarkedet • Relasjon til transportør • Måling og oppfølging av transportkostnadene • Prissetting av en transporttjeneste • Transportforhandlinger og rollespill Eksamen Innleveringsoppgave med to ukers innleveringsfrist. Eksamensavgift.

Metodekurs/fagoppgave Dette kurset inngår i årsstudiumprogrammet og forbereder deg på arbeid med fagoppgaven. Du har nå vært g jennom teori og pensum, og skal vise tilegnet kunnskap g jennom innlevering av en fagoppgave. På metodekurset lærer du studieteknikk ved oppgave­ skriving. Dette inkluderer hele gangen, fra søk i litteraturdatabase til systematisering/presentasjon av fagstoff og konklusjon. Kursinnhold • Gangen i en undersøkelsesprosess • Utvikling av problemstilling • Valg av undersøkelsesdesign • Kvalitative vs kvantitative undersøkelser • Tolking av data

Prognoseteknikker Kurset bygger på kurset Prognostisering og Innkjøpsstyring, og har som mål å gi en grundig forståelse av ulike teknikker som i praksis benyttes for å prognostisere framtidig salgsutvikling. Kurset behandler tidsseriemetodikk for å estimere: Trend, sesong og nivåskift, samt kausal metodikk for å måle sammenhenger mellom salg og ulike forklaringsvariabler på dette som: Prissetting, kampanjer av ulike slag og spesielle kalenderdager, klima mm. Framstillingen vil bli belyst med praktiske eksempler på implementeringer av prognosesystem i konkrete bedrifter. Videre vil kurset vektlegge løsning av øvelsesoppgaver i grupper. Kursinnhold • Glidende g jennomsnitt • Klassisk dekomponering • Eksponensiell glatting – Kausal metodikk • Regresjonsanalyse, Prognosenøyaktiket (ulike mål) • Praktiske implementeringer, Gruppeoppgaver Forkunnskap Kurset er metodebasert og det kreves derfor noe matematikkunnskaper. Dersom du har g jennomført «Prognostisering og innkjøpsstyring» har du tilstrekkelig forkunnskaper. Eksamen Innleveringsoppgave med to ukers innleveringsfrist. Eksamensavgift.

Eksamen Innleveringsoppgave med to ukers innleveringsfrist. Eksamensavgift.

Videregående Produksjonslogistikk Oppfølgingskurs til «Produksjonslogistikk» Kurset omfatter planleggingsområdene innen produksjon som går under betegnelsene serieplanlegging og detaljplanlegging. Serieplanleggingen omfatter oppgaven å bestemme produksjonsserier periodisk slik kostnader forbundet med omstilling og lagring minimeres, mens detaljplanleggingen typisk vil være problem av typen; bestem rekkefølger for ordrer/serier på ulike maskin­stasjoner slik at g jennomløpstidene minimeres eller kapasitetsutnyttelsen maksimeres. Kursets mål er å gi kunnskaper om metodikk og programvare som er egnet for å løse serie- og detaljplanleggingsproblem som opptrer i praksis. Kursinnhold • Planleggingshierarkiet i industriell produksjon • Mål for planarbeidet • Metodikk for å løse serieplanleggingsproblem • Metodikk for å løse detaljplanleggingsproblem • Demonstrasjon av kommersiell software Eksamen Innleveringsoppgave med to ukers innleveringsfrist. Eksamensavgift.

Øvrige kurs innen logistikk

Effektivisering av verdikjeder

Styring av lavfrekvente varer og varer med lange ledetider, sesongvarer

Målsettingen med kurset er å gi kunnskaper om metodikk for operasjonell logistikkstyring ved å vektlegge koordinering mellom logistikkfunksjonene i hele verdikjeder. Supply Chain Management (SCM) som metoderetning innen logistikk fokuserer på betydningen av et «helhetssyn» når logistikksystem skal utformes. Ved å organisere slike system med sterk integrasjon mellom bedriftsinterne funksjonsområder, bedrift og omgivelser, oppnår man effektive logistikkjeder som kjennetegnes ved integrert planlegging og mindre behov for buffere av ulike slag. Undervisningen i dette kurset er i stor grad basert på praktiske caser.

Tradisjonelle innkjøps- og lagerstyringsmetoder tar primært for seg varer som har en viss etterspørsels frekvens, og hvor man ofte kan beskrive etterspørselen ut fra en såkalt normalfordeling. Det er ofte en forutsetning at man operer med repetitive kjøp. For reservedeler og andre varer med lav frekvens og /eller lange ledetider vil ofte bruk av andre metoder enn de tradisjonelle kunne gi langt bedre økonomiske resultater i styringen. Kurset forutsetter forkunnskaper tilsvarende de som gis i kursene prognostisering og innkjøpsstyring, og videre-gående kurs i innkjøps- og containeroptimalisering. Kursinnhold • Prognostisering av lavfrekvente varer: Croston • Sikkerhetslager og partistørrelser ved Poisonfordelt etterspørsel, og lav frekvens • Optimalisering av engangskjøp (sesong og «avisgutt») • Innkjøpspolitikk for enheter med (svært) lange ledetider

Kursinnhold • Logistikkstrategier • Casearbeid i logistikkstrategi • Integrerte verdikjeder • Modellverktøy for styring av hele verdikjeder • CASE 1: Dell Computers, CASE 2: Omya Hustadmarmor Eksamen Innleveringsoppgave med to ukers innleveringsfrist. Eksamensavgift. KURSOVERSIKT OG PÅMELDING: www.nima.no

21


Demand Based ­Management (DBM)

Miljøbasert logistikk

Her fokuseres det på metoder, systemer og teknikker for sterkere integrasjon mellom logistikk- og markedsføringsfunksjonen. Dette kurset passer for personell fra både marked og logistikk, og tar for seg modeller for profittmaksimering.

I en tid hvor stadig flere retter fokus mot miljøvennlighet og samfunnsansvar, er dette kurset høyst aktuelt. Dette kurset gir grunnleggende forståelse av måling av utslipp, samt effektivisering av transport for å redusere utslipp. Kurset tar også opp de sentrale elementene i returlogistikk. Målet er å skape forståelse for de faktorer som reduserer de miljø- og klimamessige effektene av transportvirksomhet.

Såvel i praksis som i faglitteraturen, er logistikk- og markedsføringsfunksjonen dekoblet i separate styringsfunksjoner hvor salg typisk maksimerer salgsinntekter (eller salgsvolum) med begrenset informasjon om kostnads-­ konsekvenser i logistikken. Gitt salgsprognoser (fra salg) er logistikkens oppgave å minimere kostnader knyttet til innkjøp, produksjon og distribusjon. Det skal ikke mye fantasi til for å innse at en slik dekobling, hvor salg maksimerer inntekter og logistikken minimerer kostnader, ikke er noen garanti for at bedriftens overordnede mål om å maksimere profitt blir ivaretatt. Kursinnhold • Revenue management (RM) i serviceproduksjon/luftfart • Overføring av RM-prinsipper til varehandel og industriell produksjon • Profittmaksimerende modeller i logistikken • Praktiske eksempler på DBM • Demo software

Kursinnhold • ­Transport, klima og miljø – grunnleggende begreper og forståelse • Klimagasser og måling av disse • Alternative transportmetoder • Klassifisering av motortyper i forhold til utslipp • Effektivisering av transporter for bedre miljø • Planleggingsmodeller og utslippsreduksjoner • Returlogistikk Eksamen Innleveringsoppgave med to ukers innleveringsfrist. Eksamensavgift.

Mer info på:

www.nima.no

Eksamen Innleveringsoppgave med to ukers innleveringsfrist. Eksamensavgift.

Supply Chain Management konferansen - SCM Ditt viktigste møtested som Logistikk­ansvarlig, Supply Chain leder og Daglig leder

22

Vi sees på SCM 2014 !

«Det g jelder å komme seg ut fra egen virksomhet med jevne mellomrom for å hente inspirasjon og lære av andre. Supply Chain management konferansen tilbyr et svært interessant og aktuelt program hvor mange av de viktige problemstillingene jeg møter til daglig blir tatt opp. I tillegg fremmer eksklusive plasser muligheten til nettverksbygging og verdifulle kontakter med bransjekollegaer etter konferansen. Vi sees på SCM 2014!»

«Supply Chain Management konferansen har mange svært interessante temaer som belyses. Jeg deltar på konferansen for å få inspirasjon og nye ideer. Det er veldig viktig å møte andre med samme erfaring og problem­ stillinger som jeg møter i det daglige. Ikke minst er det hyggelig og lærerikt å knytte nye bekjentskaper. Jeg ser frem til konferansen i 2014!»

»

Christian Granlund, Logistikkdirektør på Ringnes

KURSOVERSIKT OG PÅMELDING: www.nima.no

»

Valgfrie kurs Følgende er Valgfrie kurs i de ulike programmene; Innkjøpsprogrammet, Program for Offentlig sektor og Logistikkprogrammet. For å se hva som inngår, se under respektive program. Du kan selvsagt også fritt velge å gjennomføre disse som enkeltstående kurs!

Kontraktsjus Kurset omhandler kontraktsinngåelsen i innkjøps og anskaffelsesprosessen. På kurset får du grundig kunnskap om kontraktsinngåelsen med særlig sikte på de formelle anskaffelsesprosedyrene for offentlige og private kontrakter. Mål med kurset er å gi en grundig forståelse av innhold og prosess i forbindelse med kontraktsinngåelser. Kursinnhold • Rammebetingelser i forbindelse med kontrakts­arbeidet • Juridiske grunnbegreper • Ulike kontrakttyper/-standarder • Valg av kontraktstype/avtalevilkår • Sentrale kontraktsbestemmelser • Kontraktsinngåelse i anskaffelsesprosessen • Prekvalifisering • Anbud/tilbud • Evaluering av anbud/tilbud • Kontraktsinngåelse • Oppfølging og kontroll • Etikk, habilitet og konfidensialitet Eksamen Innleveringsoppgave med to ukers innleveringsfrist. Eksamensavgift.

IKT Kontrakter – inngåelse og oppfølging Ved å ta dette kurset, vil du lære viktige punkter på de ulike områdene innenfor IKT-kontrakter som kan bidra til å redusere unødvendige kostnader. Kurset gir deg en g jennomgang av ulike kontraktstyper som benyttes innen IKT-området. Det belyser også hvordan du kan sikre at du får den leveransen du har bestilt, samt den service og kvalitet du trenger i kontraktens levetid. I tillegg skal du sikre dine rettigheter, dersom leverandøren ikke lenger er i stand til å oppfylle sine forpliktelser.

Kursinnhold • Innleie av IT-konsulenter • Leie/kjøp av programvare og datautstyr • Endringer til programvaren • Vedlikehold av programvare og utstyr • Kildekode • Driftstjenester • Oppfølging av kontraktene Eksamen Innleveringsoppgave med to ukers innleveringsfrist. Eksamensavgift.

Internasjonal Sourcing – ­leverandørvalg Kurset skal gi deltakerne den grunnleggende kompetansen til å g jennomføre anskaffelser i det internasjonale markedet. Kurset skal også bidra til å sikre forståelse for de kulturelle, finansielle og logistiske utfordringene slike anskaffelser medfører. Kursinnhold • Behovsidentifikasjon og behovsdefinisjon for det internasjonale markedet • Leverandørmarkedsutvikling i et internasjonalt ­perspektiv • Søking etter og valg av internasjonale kilder • Leverandørvalg • Vurdering og valg av kanal(er) • Internasjonale kontrakter og forhandlinger • Kulturelle og språklige utfordringer • Eksempler og erfaringer fra internasjonale kjøp Eksamen Innleveringsoppgave med to ukers innleveringsfrist. Eksamensavgift.

Gro Kristoffersen, Supply Chain Director på OSO Hotwater

Mer info på:

www.nima.no KURSOVERSIKT OG PÅMELDING: www.nima.no

23


Innkjøp i prosjekter Dette kurset gir deg tilstrekkelig kunnskap i å bedømme leverandører og kontrakter ved innkjøp i prosjekter. Målet med kurset er å gi kunnskap om den betydning gode innkjøpsstrategier har for prosjektets lønnsomhet, spesielt med hensyn til valg av leverandører og kontrakter. Kurset fokuserer også på betydningen av gode systemer for informasjonsutveksling og integrert styring i funksjonsområdene ”design/konstruksjon”, prosjekt-planlegging og innkjøp. Dette g jelder så vel i den over-ordende prosjektplanleggingen, som i den operasjonelle styringen av prosjektene. Dette kurset passer for alle som jobber med innkjøp i prosjektet og/eller prosjektledere. Kurset er ikke bransjerelatert. Kursinnhold • Organisering av prosjekter • Prosjektplanlegging og kobling mot innkjøp • Budsjett/kalkyler • Risikobedømming • Kontraktsformer • Kontrakt-/leverandøroppfølging • Prosjektavslutning, prosjektevaluering og etter-kalkyler • Oppgaver og plenumsdiskusjoner Forkunnskap Kurset krever ingen forkunnskaper. Eksamen Innleveringsoppgave med to ukers innleveringsfrist. Eksamensavgift.

Prognostisering og Innkjøpsstyring På kurset lærer du hvordan prognoser og prognose­feil kan benyttes som grunnlag for optimal dimensjonering av sikkerhetslager, bestillingspunkt og partistørrelser. Effektiv planlegging og styring av logistikken vil i mange bedrifts-situasjoner avhenge av gode salgsprognoser. Hovedmålet med kurset er derfor å gi en innføring i ulike tiltak for å forbedre prognosekvalitet, herunder en g jennomgang av de viktigste kvantitative teknikkene for salgsprognostisering som benyttes i praksis. Kursinnhold • Servicegradens betydning for sikkerhetslageret • Beregning av ordrepunkt og bestillingsmengder ved maks/min politikk • Optimale partier basert på faste partistørrelser • Parametersetting • Kvalitative og kvantitative prognoseteknikker • Tolkning av prognosefeil • Planprosesser • Sesongindeksering • Newsboy- modellen, forskjellen på salg og etterspørsel

24

KURSOVERSIKT OG PÅMELDING: www.nima.no

Forkunnskap Matematikk på videregående nivå. Eksamen Innleveringsoppgave med to ukers innleveringsfrist. Eksamensavgift.

Prognoseteknikker Kurset bygger på kurset ”prognostisering og innkjøpsstyring”, og har som siktemål å gi en grundig forståelse av ulike teknikker som i praksis benyttes for å prognostisere framtidig salgutvikling. Kurset behandler såkalt tidsseriemetodikk for å estimere trend, sesong og nivåskift, samt kausal metodikk for å måle sammenhenger mellom salg og ulike forklaringsvariabler på dette som: Prissetting, kampanjer av ulike slag og spesielle kalenderdager, klima mm. Framstillingen vil bli belyst med praktiske eksempler på implementeringer av prognosesystem i konkrete bedrifter. Videre vil kurset vektlegge løsning avøvelsesoppgaver i grupper. Kursinnhold • Tidsseriemetodikk • Glidende g jennomsnitt • Klassisk dekomponering • Eksponensiell glatting – Kausal metodikk • Regresjonsanalyse, Prognosenøyaktiket (ulike mål) • Praktiske implementeringer, Gruppeoppgaver Forkunnskaper Kurset er metodebasert og det kreves derfor noe matematikkunnskaper. Dersom du har g jennomført «Prognostisering og innkjøpsstyring» har du tilstrekkelig forkunnskaper. Eksamen Innleveringsoppgave med to ukers innleveringsfrist. Eksamensavgift.

Transportkalkyler og forhandlinger Her ser vi nærmere på hvordan vi skal kjøpe transporttjenester, hva de egentlig koster, hvordan vi kan følge opp produktiviteten og risikoforholdet mellom kjøper og selger. På kurset benytter vi oss av en regnearkmodell for å kalkulere transportkostnadene. Det legges også stor vekt på diskusjoner rundt relasjonen mellom transportutøver og transportkjøper. Du vil også lære om hvordan g jennomføre forhandlinger på en profesjonell måte. Kursinnhold • Kan transportetterspørsel og miljøbelastning reduseres ved økt integrering i forsyningskjedene? • Hva koster egentlig transporten?

• • • • • • • • •

Skal vi kjøpe transport med åpne kalkyler? Oppbygging av en transportkalkyle Faste og variable kostnader i transporten Lønnskostnader i transporten Transportmarkedet Relasjon til transportør Måling og oppfølging av transportkostnadene Prissetting av en transporttjeneste Transportforhandlinger og rollespill

Eksamen Innleveringsoppgave med to ukers innleveringsfrist. Eksamensavgift.

Innkjøpsforhandlinger – Forhandlingsteknikk (2 samlinger) Målet med kurset er å gi en god teoretisk og praktisk forståelse av de sentrale teknikker som benyttes i forhandlingsprosessen. Hovedtema er forhandlings­ teamets gruppedynamikk. Kursinnhold • Innføring i grunnleggende forhandlingsteknikker • Ulike typer forhandlinger • Den strategiske forhandlingsmatrisen • De ulike rollene i forhandlinger • Forhandlingens ulike faser • Anbudsprosesser • Kommunikasjonens betydning for å lykkes i forhand­linger • Bruk av kalkyler og lærekurver i forhandlinger • Gjennomgang og bruk av de viktigste kontraktstyper • Gjennomføring av simulerte forhandlinger • Analyse og evaluering av simulerte forhandlinger med bruk av videostøtte Kursopplegg I tillegg til g jennomgang av aktuelle temaer, brukes mye av tiden på praktiske oppgaver, som forberedes i grupper og g jennomføres i simulerte forhandlinger. De simulerte forhandlingene danner grunnlag for konkrete tilbake- meldinger til deltakerne, som utgangspunkt for forbedring av egen forhandlingsatferd. Kurset inviterer til stor personlig innsats og gir mulighet for personlig utvikling i et aktivt og lærerikt opplegg som g jør kursdeltageren i stand til å lykkes bedre i forhandlinger. Eksamen Innleveringsoppgave med to ukers innleveringsfrist. Eksamensavgift.

Valg av leverandør Dette to-dagerskurset gir deg bedre kunnskap om de viktigste arbeidsområdene i anskaffelsesprosessen.

Kvalifisering, utvikling, og valg av leverandører er en av de største utfordringene og viktigste arbeids- områder i anskaffelsesprosessen. Det er i denne fasen fundamentet legges for det endelige resultatet. En av hovedhensiktene med å innhente tilbud er å oppnå behovsdekning til lavest mulig totalkostnad. Dette kurset skal belyse fasene i kvalifisering, valg og utvikling av leverandører, samt fordeler og ulemper med ulike metoder og verktøy. Kursinnhold • Rammebetingelser og forutsetninger ved valg av leverandør • Kvalifisering av leverandører • Merkantil vurdering av leverandører • Prekvalifisering av leverandører • Leverandørrevisjoner • Miljøkrav og kvalifisering • Prosessen for valg av konkret leverandør • Forespørselsstrategi og planlegging • Tilbudsevaluering Eksamen Innleveringsoppgave med to ukers innleveringsfrist. Eksamensavgift.

Praktisk bedriftsøkonomi for innkjøpere og logistikere Dette kurset er spesialtilpasset for deg som jobber med innkjøp og logistikk og g jør deg rustet til møtet med økonomiske problemstillinger i innkjøpsprosesser. Dette kurset er spesialtilpasset for deg som jobber innenfor innkjøp og logistikk. Rett og slett økonomi fra en innkjøpers perspektiv! På kurset g jennomgås bedriftsøkonomi på grunnleggende nivå. Du skal etter g jennomført kurs ha en praktisk forståelse for sentrale økonomiske begreper og problemstillinger som har betydning for arbeid innen innkjøp og logistikk. Kursinnhold • Sentrale begreper innen bedriftsøkonomi • Kapitalrasjonalisering og avkastning på investert kapital • Kalkyler • Likviditetsbudsjett • Leverandørens evne til å overleve, leverandørstrategi • Bedriftsøkonomisk leverandørvurdering • Innkjøp og logistikk-kostnader i verdikjeden • Faste og variable kostnader • Regnskapsanalyser • Muligheter for påvirkning • CASE - Bedriftsøkonomi i innkjøp og logistikk Eksamen Innleveringsoppgave med to ukers innleveringsfrist. Eksamensavgift. KURSOVERSIKT OG PÅMELDING: www.nima.no

25


Grunnleggende Warehouse ­Management Målet med kurset er å gi grunnleggende innsikt i de viktigste arbeidsområdene i forbindelse med drift og utvikling av et lager. Kursinnhold • Lagerets oppgave og funksjon • Lagerets plass i logistikkfunksjonen • Lagerteknologi • Rutiner, lokasjon og vareplassering • Drift og ledelse • Lagerets beskaffenhet/rammebetingelser Eksamen Skriftlig eksamen arrangeres på slutten av siste kursdag. Eksamen er inkludert i kursavgiften. Jeg g jennomfører NIMAs Warehouseprogram fordi jeg ønsker formalisering av kompetanse og videreutvikling innenfor lagerledelse. Gjennom prosjektoppgaven blir jeg tvunget til å bruke alt av erfaring knyttet opp mot teorien. Slik bygges broen mellom kursinnhold og mitt daglige arbeid for en solid kompetanseheving. En annen viktig del er at jeg treffer andre mennesker i samme posisjon. Dermed får eg en verdifull erfarings­ utveksling og nye innspill til hvordan man håndterer lager­ledelse på best måte.»

Warehouseprogrammet Bli Warehousekandidat og sikre din kompetanse innen lagerfaget Warehouseprogrammet gir en grundig utdanning innen lagerfaget og sikrer den faglige kompetansen innen lagerfunksjonen. Etter gjennomført program mottar du tittelen Warehousekandidat - NIMA. For hvem? Warehouseprogrammet passer deg som lagersjef som ønsker kompetanseheving og formalisering av egen kompetanse. Programmet passer også deg som jobber som lagermedarbeider og ønsker utvikling og mer ansvar.

Frank-Andrè Finstad, Lagersjef Plukk, Coop Norge og snart ferdig Warehousekandidat

Mer info på:

www.nima.no 26

KURSOVERSIKT OG PÅMELDING: www.nima.no

NIVÅ 1 • Grunnleggende Warehouse Management

NIVÅ 2

• Videregående Warehouse Management • Warehouse teknologi inkl. RFID/Warehouse design • Operativ Warehouse Management • Prosjektarbeid/-oppgave Tittel: Warehousekandidat – NIMA

NIVÅ 1 gir grunnleggende kunnskap i og forståelse av drift og utvikling av lagerfunksjonen.

Ved NIVÅ 2 kreves det at du etter grunnkurset gjennom­fører tre kurs og prosjekt­arbeidet. Når du har bestått alle eksamener og gjennomført prosjekoppgaven, kan du kalle deg Warehousekandidat – NIMA.

Videregående Warehouse ­Management På dette kurset rettes fokus mot retningslinjer og juridiske aspekter ved man må kjenne til når man er leder innen lagerdrift. Effektiv vareflyt, høy produktivitet og god plassutnyttelse er alfa omega når man snakker om effektiv lagerdrift. Målet med kurset er å gi deltakerne god innsikt i lagerets viktigste interne arbeidsprosesser med det formål å kunne forbedre driften. Kursinnhold • Rammebetingelser for lagereffektiviteten • Mål, effektivitet og realisering av mål • Noen forutsetninger for høy lagereffektivitet • Transportforsikring og Incoterms • Juridiske aspekter • Spesiallagring • Avhendingsproblematikk Eksamen Innleveringsoppgave med to ukers innleveringsfrist. Eksamensavgift.

Warehouse teknologi inkl. RFID/ Warehouse design Målet med kurset er å gi deltakerne god innsikt i lagerets teknologiske støttefunksjoner. Kursinnhold • Teknologiske forutsetninger og rammebetingelser • Lagerteknologi – når og hvor kommer teknologien til anvendelse

• • • •

Teknologi, lagring og håndtering Lagrings- og håndteringsutstyr Emballasje og lagring Verktøy

Eksamen Innleveringsoppgave med to ukers innleveringsfrist. Eksamensavgift.

Operativ Warehouse Management Som lagerleder kan du ikke gå glipp av dette kurset. Her lærer du alt man trenger å vite om den administrative, daglige lagerdriften. Målet med kurset er å gi deltakerne god forståelse av de viktigste ledelsesaspekter ved å lede et lager, og å ha ansvar for lagerets ansatte. Kursinnhold • Organisatoriske og ledelsesmessige rammebetingelser • Hva er ledelse? • Hva er arbeidsledelse på et lager? • Informasjon og kommunikasjon • Motivasjon Eksamen Innleveringsoppgave med to ukers innleveringsfrist. Eksamensavgift.

Prosjektoppgaven Som en del av utdanningsprogrammene skal studentene skrive en prosjektoppgave. Hensikten med oppgaven: • Vise hvordan kunnskaper/teori fra kursene kan anvendes i egen bedrift • Gi øvelse i analyse av problemstillinger • Gi øvelse i «prosjektarbeid» og skriftlig presentasjon av fagstoff Veiledning Kandidaten vil få en veileder for oppgaven oppnevnt av NIMA Utdanning. Oppnevnelse av veileder skjer i forbindelse med valg/godkjennelse av problemstilling, tittel og foreløpig disposisjon. Veiledning vil fortrinnsvis foregå via e-post og telefon. Forkunnskap Minst halvparten av kursene i utdanningsprogrammet bør være g jennomført før en starter med prosjekt- oppgaven. Arbeidet med oppgaven kan skje parallelt med kursg jennomføringen. NIMA Utdanning anbefaler at kandidaten så tidlig som mulig starter arbeidet med å finne en passende problemstilling for oppgaven.

KURSOVERSIKT OG PÅMELDING: www.nima.no

27


Strategisk innkjøpsledelse Innkjøperen er en viktig nøkkelressurs i styring av kapitalbinding. Her lærer du som innkjøpsleder om din rolle i forhold til bedriftens driftsregnskap og måloppnåelse. Dette kurset henvender seg spesielt til ledelsen innenfor innkjøp, logistikk og forsyning. Kurset tar for seg veien fra målsetting til ønsket resultat. Her gås det nærmere inn på hvordan innkjøpsledelsen konkret, g jennom sine mål kan påvirke bedriftens finansielle målsetting. Du lærer også strategiske innkjøpsgrep og hvordan man organiserer disse for best mulig måloppnåelse. Kursinnhold • Sammenheng mellom mål, strategi og handlingsplan • Kommersiell styring av virksomheten • Hvordan styrer vi innkjøpene? • Utvikling av leverandørsamarbeid • Hvordan skal vi organisere innkjøpsfunksjonen? • Ledelse av endringsprosesser • Hvordan g jennomføre konkurranseutsetting? • Offentlig/privat samarbeid • Markedsanalyse er grunnlaget • Hvordan måle effekt av tiltak innen innkjøp? Eksamen Innleveringsoppgave med to ukers innleveringsfrist. Eksamensavgift.

Innkjøpsledelse i turbulente tider

Program for ledelse og strategi

Å komme styrket ut av usikre tider krever handling og endringsvilje hos toppledelsen i norske virksomheter. Dette kurset vil sette deg i stand til å formulere og presentere relevante Innkjøpsmål og Innkjøpsstrategier i denne prosessen. Det synligg jøres hvordan anvendelse av virkemiddel innen Innkjøpsområdet effektivt vil støtte virksomheten i å oppnå sine langsiktige mål i usikre tider. Kurset retter seg mot Innkjøpsledere og Innkjøpere som ønsker innsikt i ledelse og ledelsesprosesser.

Kursinnhold • Innkjøpspotensialer skapt av usikre tider • Porteføljestyring i turbulente tider • Outsourcing for økt fleksibilitet • Internhandel - fristilt fra konkurranse? • Kapitaleffektivisering - hvordan bruke innkjøp som effektivt virkemiddel? • Faste leverandørrelasjoner - er vi klare til å utvikle leverandørene i takt med egen markedsutvikling? • Er vi organisert til å møte nedgangstider? Eksamen Innleveringsoppgave med to-ukers innleveringsfrist.

Strategisk logistikk Kurset behandler de strategiske utfordringene som knytter seg til logistisk ledelse og utvikling. Strategiske begreper, strategisk forståelse og strategiske prosesser er spesielt utfordrende knyttet til varestrøm og verdikjeder da disse knyttes opp til tverrfunksjonelle problemstillinger og ikke minst til de øvrige enheter i bedriftens/organisasjonens verdikjede(r). Kurset skal gi deltakerne en god bakgrunn for å utøve strategisk logistikk i egen organisasjon. Kursinnhold • Logistikk utvikling- begreper og perspektiver • Nøkkelfaktorer • Styringsprinsipper • Status og utviklingspotensial • Perspektiv for endring • Utviklingsprosesser • Endringsledelse • Metodikk • Verdikjeder ( samhandling- modenhet- modeller) • Fra ”Supply Chain” til ”Demand Chain” - videre utvikling av verdikjede konsepter • Eksempler og caser Eksamen Innleveringsoppgave med to ukers innleveringsfrist. Eksamensavgift.

Program for ledelse og strategi gir fordypningskunnskap, og bidrar til å utvikle spesialkompetanse

Programmet henvender seg spesielt til ledelsen innenfor innkjøp, logistikk og forsyning. Etter gjennomført program har deltakerne tilegnet seg tilstrekkelig kunnskap om hvordan de som forsyningsledere kan initiere og lede endringsprosesser, realisere gevinster og oppnå økt konkurransekraft. Det er en fordel at deltakerne har relativt lang erfaring, gjerne kombinert med høyere utdanning. Deltakerne bør også ha kjennskap til strategi- og verdikjedetankegang. Kandidater fra utdanningsprogrammene innenfor innkjøp og logistikk vil også ha tilstrekkelig bakgrunn.

28

KURSOVERSIKT OG PÅMELDING: www.nima.no

For deg som leder innen Innkjøp og Logistikk, og kandidater fra våres utdanningsprogram!

KURSOVERSIKT OG PÅMELDING: www.nima.no

29


Øvrige kurs

Kontraktsbrudd – Håndtering av mangler og forsinkelser ved varekjøp Få god kunnskap om kjøpslovens regler om de rettigheter man har som innkjøper når vareleveranser er mangelfulle eller forsinket, og hvordan man håndhever disse rettighetene. Kunnskap om kjøpslovens regler er nødvendig for å kunne håndheve de rettigheter man har som innkjøper ved mangelfulle og / eller forsinkede vareleveranser. Dersom man ikke kjenner til reklamasjonsfrister og andre formregler i loven, vil man risikere å miste rettigheter som følge av formelle feil. Kursinnhold • Mangelspørsmålet • Kjøpers undersøkelsesplikt • Forsinkelse – Når er en ytelse forsinket • Grensedragning mellom mangler og forsinkelser • Reklamasjonsplikter • Sanksjoner ved mangler • Sanksjoner ved forsinkelse • Valg av strategi ved kontraktsbrudd Eksamen Ingen eksamen, men det forventes at deltakerne er aktive bidragsytere under forberedelse og g jennomføring av de praktiske øvelsene.

Kroppsspråkets makt under Forhandlinger På dette kurset får du en god innsikt i kommunikasjonens mange fasetter med spesiell vekt på nonverbal kommun­ ikasjon. Du får god kjennskap til kroppsspråket som formidler av følelser, holdninger, verdier etc. Innsikt i ulike samtaleteknikker, både verbalt og nonverbalt. Vite hvordan kroppsspråk kan brukes både som kompass og virkemiddel. Kjennskap til en rekke praktiske verktøy som kan benyttes for å avsløre dobbeltkommunikasjon. Du kjenner til suksessfaktorer og fallgruver.

Kursinnhold • Kroppsspråket: Refleksjon av menneskets indre og et effektivt verktøy • Oppdrag, personen bak fasaden • Tolkning av kroppsspråksignaler: suksesskriterier og fallgruver

30

KURSOVERSIKT OG PÅMELDING: www.nima.no

• Stemme og ord som hjelpemidler • Ditt kroppsspråk, hvordan påvirker det forhandlingssituasjonen? • Når utsagn og kroppsspråk ikke stemmer overens • Løgn, lekkasjer og hersketeknikker • Hvordan ta kontroll i vanskelige og spente situasjoner etter at en eller flere feil er avslørt • Suksess handler om å ligge et hestehode foran Etter at kurset er avsluttet, skal deltakerne • Ha en god innsikt i kommunikasjonens mange fasetter med spesiell vekt på nonverbal kommunikasjon • Ha god kjennskap til kroppsspråkets som formidler av følelser, holdninger, verdier etc. • Ha god innsikt i ulike samtaleteknikker, både verbalt og nonverbalt • Vite hvordan kroppsspråk kan brukes både som kompass og virkemiddel • Kjenne til en rekke praktiske verktøy som kan benyttes for å avsløre dobbeltkommunikasjon • Kjenne til suksessfaktorer og fallgruver Eksamen Det er ingen eksamen i forbindelse med kurset. Kurset er frittstående og inngår ikke i noe utdanningsprogram.

NIMAOFFSHORE Norges ledende kursleverandør innen Supply Chain med hovedfokus på Innkjøp og Logistikk NIMA er opptatt av å tilby kurs tilpasset dine behov og ønsker. Vi vet at du som opererer innenfor Olje- og gass bransjen har spesielle utfordringer. Derfor tilbyr NIMA OFFSHORE-kurs spesielt utviklet for deg! Hold deg oppdatert på www.nima.no for mer informasjon.

NIMA OFFSHORE • • •

Skreddersydde kurs og kompetanseprogram Målrettet kompetanseheving som fører til akkrediterte titler Erfarne kursholdere fra bransjen

Samfunnsansvar ved Innkjøp Gjennom dette kurset vil du bli kjent med sentrale etiske og økonomiske argumenter for å inkludere samfunns­ ansvar som en del av Innkjøpsprosessen. Du vil lære hvordan du steg for steg kan arbeide systematisk med forbedringer i din leverandørkjede i tråd med bedriftens målsetninger. Teorien vil bli illustrert med nyttige eksempler og caser, og g jennom gruppearbeid vil du lære å tilpasse dette til situasjonen i din bedrift. Kursinnhold: • Samfunnsansvar: bakgrunn og trender • Forankring • Kartlegging av risiko • Tilpasning av innkjøpspraksis • Forbedringer • Måling og kommunikasjon Eksamen: Multiple choice oppgaver. Eksamensavgift er inkludert i kursavgift.

Kursnyheter Produktlanseringer tilpasset dine behov og ønsker NIMA er opptatt av å tilby kurs og kompetanse­ utvikling innen de områder som dere kunder og medlemmer ønsker. Vi vil ivareta deres behov, og fortsatt leve opp til vårt rennomme som Norges ledende utdanningsleverandør innen Innkjøp og Logistikk. I forbindelse med vårt arbeid med å utvikle nye kurs har vi mottatt mange ønsker. NIMA er takknemlige for alle innspill, og lanserer i 2014 de første nye produktene. Følg med på www.nima.no under «kursnyheter». Det kommer mer!

Velkommen på nye kurs i 2014! Dersom du ønsker noe mer i vårt kurstilbud, ikke nøl med å ta kontakt på: post@nima.no eller tlf. 67 98 04 30

KURSOVERSIKT OG PÅMELDING: www.nima.no

31


Bli medlem av NIMA du også! Er du medlem av Norges ledende nettverk innen Innkjøp og Supply Chain Management? NIMA – Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk er stiftet i 1915 og er Norges ledende fagmiljø innen Innkjøpog Supply Chain Management. Forbundet er en frittstående og nøytral medlemsorganisasjon med et solid nettverk av medlemmer, representert av alle bransjer og alle funksjoner i forsyningskjeden. NIMAs ti lokalforeninger sørger for at du får nær tilknytning til Supply Chain- og Innkjøpsmiljøet rundt deg, g jennom lokale faglige møterfor medlemmene. For å fremme utvikling av faget samarbeider NIMA med nasjonale og internasjonale institusjoner og organisasjoner av betydning om utvikling av faget. Gjennom NIMA Utdanning tilbys også en uavhengig faglig autoriseringsog sertifiseringsinstans.

Medlemskap i NIMA gir deg mange fordeler: NETTVERKSSENTER NIMA - Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk er Norges største og ledende nettverk for Innkjøpere og Logistikere. Hele 10 lokale foreninger over hele landet gir deg muligheten til å bygge nettverk med andrei bransjen og dele erfaringer.

RABATTERTE KURS OG KONFERANSER NIMA Utdanning AS har siden 1961 vært den ledende kompetanseleverandøren til det private næringslivet og til det offentlige. Som medlem i forbundet vil du få betydelig rabatterte priser på omfattende kurs og konferanse tilbud.

Ved NIMA Utdanning kan du blant annet utdanne deg til Sertifisert Innkjøper. NIMA er den eneste nordiske institusjon som tilbyr denne internasjonale tittelen. Sertifiseringsprogrammene under Norges Innkjøper skole (Innkjøpsprogrammet og Program for offentlig sektor) er internasjonalt godkjent av IFPSM (International Federation of Purchasing and Supply Chain Management). Se respektive programmer for titler.

Studiepoenggivende kurs

Kursinformasjon Kursavgiften er eksklusiv overnatting, men lunsj og pauseservering er inkludert. Alle våre kurs varer fra 9.00-16.00 den første dagen, mens de øvrige kursdagene varer fra 8.30-16.00

Medlemsrabatt For medlemmer i NIMA – Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk gis det rabatter på kursene. For å få medlemsrabatt må man ha betalt medlemskontingenten for inneværende år.

Mine sider Her vil du finne informasjon om de kurs du er påmeldt til. Du vil også finne oversikt over hvilke kurs du har tatt, samt eksamensresultater.

Tilgang til kursmateriell 3-4 uker før kursets oppstart, legges undervisningsplanen ut på kursets nettside. En uke før kursstart vil kurs­ presentasjonen være tilg jengelig. Du må være innlogget for å få tilgang til denne informasjonen. Innlogging skjer i menyen til høyre på våre hjemmesider. Ditt brukernavn er din e-postadresse.

Eksamen De som følger et av NIMAs utdanningsprogram må avlegge en eksamen som avholdes i forbindelse med kursene. Alle eksamener avholdes skriftlig. Avgift per eksamen er kr 1.450,-. Du vil få tildelt et studentnummer i forkant av kurset. Dette nummeret brukes også som eksamens­ nummer. Dette beholder du under studietiden din.

For studiepoenggivende kurs, se: www.nima.no

Utstedelse av vitnemål

LØNNSSTATISTIKK & NORSK PMI

Praktiske opplysninger

Du får også tilgang til NIMAs årlige lønnsundersøkelse for Innkjøpere og Logistikere. I tillegg holder vi deg opp datert på NIMAs Innkjøpssjefsindeks - Norsk PMI (Purschasing Manager Index) og gir deg tilgang til de månedlige rapportene.

Påmelding til kurs/registrere bruker

ADVOKATRÅDGIVNING

KURSOVERSIKT OG PÅMELDING: www.nima.no

Sertifiseringsordningen

NIMA Utdanning tilbyr, i samarbeid med Høgskolen i Molde, studiepoeng ved flere av kursene. Etter g jennomført kurs legges det inn en leseperiode før kandidaten avlegger studiepoengseksamen. Pensum for studiepoengeksamen er utvidet i forhold til pensum på kursene. Det kreves selvstudium for å bestå eksamen, og deltakerne må selv dekke kostnadene til tilleggslitteratur og eksamensavgift. For å kunne avlegge studiepoengeksamener kreves det at kandidaten har generell studiekompetanse.

Som medlem av NIMA får du fagtidsskriftet, Logistikk & Innkjøp seks ganger per år og NIMAs ukentlige nyhetsbrev med siste nytt innen ditt fagfelt.

32

Du er fri til å g jennomføre kursene ved NIMA Utdanning uten å delta på eksamen. Dersom du ønsker å inngå i en ­sertifiseringsordning må du g jennomføre og bestå eksamen ved hvert kurs. I tillegg tilbys høyskoleeksamen ved flere av kursene, da med et tilleggspensum i enkelte tilfeller.

Høyskolepoeng – studiepoeng

FAGTIDSSKRIFT OG NYHETSBREV

Gjennom ditt medlemskap får du også 30 minutter gratis rådgivning fra Arntzen de Besche – ett av Norges ledende advokatfirmaer og ti prosent fast reduksjon på standardiserte timepriser. Medlemskap i NIMA gir deg mange fordeler:

Sertifiseringsordningen og studiepoeng

Bli medlem: www.nima.no For mer informasjon eller medlemsskap ta kontakt på tlf: 67 98 04 30, på e-post: medlemsservice@nima.no

For å melde deg på våre kurs, må du registrere deg på våre nettsider. Det g jøres på www.nima.no. Når dette er g jort kan du melde deg på kurs ved å klikke «ja, jeg vil delta» nederst på siden for det aktuelle kurset. Alternativt kan du melde deg på via e-post: utdanning@nima.no eller pr. telefon 67 98 04 30.

Vitnemål blir sendt til adressen som er oppført under «Leveringsadresse» når du registrerer deg som bruker av NIMAs nettsider. For å endre leveringsadresse eller andre opplysninger, send e-post til utdanning@nima.no. Bokstavkarakterene er en gradert skala fra A til E for bestått, ­og F for ikke bestått.

Fritak for fag Du kan søke om å få innpasset kurs/utdanning fra andre skoler for å oppnå en tittel hos NIMA. Vi kan godkjenne inntil 2 fag/kurs fra ekstern utdanning for å oppnå tittelen Innkjøpsøkonom/Logistikkøkonom NIMA. Mer informasjon om fritak for fag samt søknadsskjema fås ved å sende e-post til utdanning@nima.no.

KURSOVERSIKT OG PÅMELDING: www.nima.no

33


Studiekompetanse NIMA Utdanning AS har et samarbeid med Høgskolen i Molde. Dette gir muligheten til å ta studiepoengeksamen på enkelte kurs. Søknadsfrist for studiepoengeksamen for 2013 er 22.april og 11.november. Søknadsskjema med attesterte kopier sendes NIMA.

Overnatting i forbindelse med kurs Ved påmelding til kurs, kan du krysse av for om du ønsker overnatting. Dette er ikke inkludert i kursets påmeldingsavgift. Dersom du ikke ber om hotellreservasjon, forut­ setter vi at du ordner dette på egen hånd, eller ikke har behov for overnatting. Den enkelte deltaker er selv ansvarlig for å g jøre opp med hotellet.

Avmeldingsregler, kurs Avbud må meldes skriftlig pr. post eller e-post for å være gyldig. Følgende vilkår g jelder for avbestilling: • Ved avbestilling f.o.m. 28 t.o.m. 15 dager før kursstart refunderes 25% av kursavgiften • Ved avbestilling 14-0 dager før kursstart gis ingen refusjon • Du kan søke om å flytte din kursdeltakelse til påfølgende semester • Søknaden må være sendt inn senest 7 dager før kursstart • Dersom søknaden innvilges tilkommer en avgift på­lydende kr 2.000,- for todagers kurs og 3.000,- for øvrige kurs Dette g jelder kun kurs i utdannings­ programmene

Avlysning av kurs og konferanser Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs inntil to uker før kursstart dersom deltakerantallet er for lavt. Dette for å sikre best mulig g jennomføring av kurset. NIMA Utdanning AS refunderer i så tilfelle innbetalt avgift, men har ikke ansvar for eventuelle andre kostnader utover dette. Vi forbeholder oss retten til å utsette kurs ved sykdom hos foreleser. NIMA Utdanning AS har ikke ansvar for eventuelle tilleggskostnader i forbindelse med reise etc. som følge av dette.

3 ulike g jennomføringsmodeller For deg som skal på kurs tilbys 3 ulike g jennomførings­ modeller:

1. Kursbevis For deg som ønsker kunnskapen og et praktisk rettet kurs. Du g jennomfører kurset uten eksamen. Etter kurset mottar du et kursbevis.

2. Eksamen og vitnemål For deg som ønsker en karakter og en sertifisering. Sertifisert Innkjøper NIMA, Innkjøpsøkonom NIMA er ­internasjonalt godkjent sertifiseringer/titler. Logistikk­ økonom NIMA er en ettertraktet sertifisering i Norge. Etter kurset g jennomfører du en eksamen (med bokstavkarakter) og du mottar et vitnemål i etterkant av ­eksamen.

Alliansefokus Nordisk samarbeid om utdanning SILF: NIMAs søsterorganisasjon i Sverige DILF: NIMAs søsterorganisasjon i Danmark LOGY: NIMAs søsterorganisasjon i Finland

Høyskole/utdanningsfokus Høgskolen i Molde er (g jennom tretti år) NIMAs akademiske samarbeidspartner ved kursutvikling, g jennomføring av kurs og godkjenning av studiepoengkurs.

NIMAs Forlag Utgir fagtidsskriftet Logistikk & innkjøp samt aktuell faglitteratur så som Innkjøp og Supply Chain Management, Håndbok i innkjøp, Innføring i innkjøp, Inngåelse av kontrakter m.m.

Internasjonalt fokus 3. Høyskolepoeng/studiepoeng Tilbys g jennom NIMAs samarbeid med Høgskolen i Molde. For høyskolepoeng må du ha studiekompetanse og ­ekstra pensum. Du finner mer informasjon på www.nima.no.

Kompetanse i nettverk NIMAs solide nettverk av høyt faglig kvalifiserte fagråd, faglige utvalg, programkomiteer, forelesere og den internasjonale tilknytningen, bidrar som en garanti for kvaliteten i våre utdanningsprogrammer og konferanser. I denne studiekatalogen finner du informasjon om alle utdanningsprogrammene. Konferanser, ekstrakurs og seminarer settes opp i løpet av sesongen og presenteres på ­nettsidene www.nima.no.

Nasjonalt og internasjonalt kompetansenettverk Nettverket er et mangfold fra næringsliv, myndigheter, offentlige virksomheter og organisasjoner som til sammen sikrer at NIMA kan bidra til å skape effektive og lønnsomme verdikjeder i Norge.

IFPSM – International Federation of Purchasing and Supply Management IFPSM er en verdensomspennende medlemsorganisasjon der NIMA er det norske medlemmet. Som del av organisasjonen finnes den europeiske divisjonen PPE (Public Procurement Europe). ELA – European Logistics Association ELA er en europeiskbasert medlemsorganisasjon der NIMA er det norske medlemmet.

Distriktsforeninger NIMA har ti distrikts foreninger med egne styrer, og et omfattende regionalt aktivitetsnivå. Distrikts- foreningene er aktive bidragsytere i forbunds­ organisasjonen.

Fagforum/Programkomiteer

Bedriftsintern kompetanseheving NIMA Utdannings bedriftsinterne kurs er en god løsning for deg dersom: • det er mange i din bedrift som har behov for samme kompetanseheving • bedriften har behov for undervisning med en bestemt sammensetning av temaer • det er behov for undervisning som skal foregå til andre tider enn de faste datoene du finner i kursoversikten • det er behov for undervisning andre steder enn våre faste kurssteder I tillegg til kursene som er omtalt i denne studiekatalogen, utarbeider vi også kursprogram med andre temakombinasjoner. Enkelte bedrifter ønsker faste avtaler for interne kompetanseprogrammer for samtlige ansatte innen fagområdene, mens andre ønsker å g jennomføre enkelt kurs, som for eksempel et internt forhandlingskurs arrangert av NIMA Utdanning. På bedriftsinterne kurs kan du åpent diskutere felles problemstillinger. Kursene kan g jennomføres på dagtid, kveldstid, i helger, eller som en kombinasjon av dette. Kursstedet kan være i din egen bedrift eller et annet ­passende lokale. Innholdet i kursene kan spisses direkte mot bedriftens virksomhetsområde, slik at oppgaver og caser fokuserer på bedriftens nåværende og fremtidige utfordringer. Kontakt oss for en uforpliktende samtale, der vi kan gi deg et tilbud bestående av enkeltstående bedriftsinterne kurs, kompetanseutviklingsprogram, eller en kombinasjon av dette.

NIMA er initiativtaker til faglige nettverksgrupper-/ programkomiteer innen relevante fagområder. NIMAs Offentlig Komité (NOK) NOK består av personer fra stat og kommune som setter fokus på kompetanseutvikling i bred forstand innenfor det offentlige. NOK er bl.a. representert i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

For mer info:

www.nima.no E-post: utdanning@nima.no Tlf: 67 98 04 30

34

KURSOVERSIKT OG PÅMELDING: www.nima.no

KURSOVERSIKT OG PÅMELDING: www.nima.no

35


Kursoversikt våren 2014

Kursoversikt våren 2014 Kursnavn Dato

Sted

Pris: medlem/Ikke-medlem

INNKJØPSPROGRAMMET

Sted

Pris: medlem/Ikke-medlem

valgfrie kurs

Grunnkurs Innkjøp trinn 1

28.-30. jan Oslo

10.500 11.500

Grunnkurs Innkjøp trinn 1

11.-13. feb

10.500 11.500

Bergen

Innkjøpsforhandlinger – Forhandlingsteknikk (2 samlinger)

Kursnavn Dato

11.-13. feb og 18.-19. mars Oslo

Fargene viser i hvilke program kurset inngår som valgfritt kurs. (vær oppmerksom på visse begrensninger ved Studiepoengeksamen og Årsstudium)

Prognostering og Innkjøpsstyring

01.-02. april Oslo

12.050 13.050

18.350 19.350

Internasjonal Sourcing

23.-24. april

13.200 14.200

Stavanger

IKT-kontrakter

04.-05. mars Oslo

12.050 13.050

Valg av leverandør

21.-22. mai Oslo

12.050 13.050

Grunnkurs Innkjøp trinn 1

04.-06. mars

Stavanger

10.500 11.500

Innkjøp i prosjekter

27.-28. mai Oslo

12.050 13.050

04.-06. mars og 25.-26. mars

Stavanger

19.500 20.500

– Forhandlingsteknikk (2 samlinger)

11.-13. feb og 18.-19.mars Oslo

18.350 19.350

04.-05. mars Oslo

12.050 13.050 19.500 20.500

Innkjøpsforhandlinger – Forhandlingsteknikk (2 samlinger)

Innkjøpsforhandlinger

Grunnkurs Innkjøp trinn 2 (2 samlinger) 11.-13. mars og 31. mars-02. april Oslo

18.350 19.350

IKT-kontrakter

Grunnkurs Innkjøp trinn 2 (2 samlinger) 18.-20. mars og 08.-10. april

19.500 20.500

Innkjøpsforhandlinger

12.050 13.050

– Forhandlingsteknikk (2 samlinger)

04.-06. mars og 25.-26. mars

Kontraktsjus

03.-04. juni Oslo

Jus for innkjøpere

Stavanger

25.-26 mars Oslo

Praktisk bedriftsøkonomi for innkjøpere og logistikere

13.-15. mai

Valg av leverandør

21.-22. mai Oslo

Stavanger

12.050 13.050

13.200 14.200 12.050 13.050

PROGRAM FOR OFFENTLIG SEKTOR / ÅRSSTUDIUM I OFFENTLIG INNKJØP Offentlige anskaffelser i praksis (GK1) 28.-30. jan Oslo

Stavanger

9.200 9.800

ØVRIGE KURS/KONFERANSER/SEMINAR NIMA-DAGENE 2014

03.-04. april Oslo

Grunnkurs i Samfunnsansvar

23.-24. april Oslo

9.200 9.800

Kontraktsbrudd

13. mai Oslo

5.700 6.200

12.050 13.050

Videregående Produksjonslogistikk

28. mai Oslo

5.700 6.200

Grunnkurs Innkjøp trinn 2 (2 samlinger) 11.-13. mars og 31. mars-02. april Oslo

18.350 19.350

Styring av lavfrekvente varer

03. juni Oslo

6.200 6.700

Grunnkurs Innkjøp trinn 2 (2 samlinger) 18.-20. mars og 08.-10. april

19.500 20.500

Kroppsspråkets makt

25.–26. mars Oslo

12.050 13.050

under forhandlinger

27.-28. mai Oslo

9.650 10.350

26.-27. mars Oslo

12.050 13.050

for innkjøpere og logistikere

13.-15. mai

13.200 14.200

Høyskolekurs Offentlig Innkjøp Nivå 3

27.-29. mai Oslo

10.000 11.000

Metodekurs/fagoppgave

04. feb Oslo

7.500 7.500

Innkjøp i Offentlig sektor - Regelverk

Jus for Innkjøpere

04.-05. mars Oslo Stavanger

Innkjøp i Offentlig Sektor – Spesialtemaer Praktisk bedriftsøkonomi Stavanger

Du kan selvsagt også fritt velge å g jennomføre enkeltstående kurs!

LOGISTIKKPROGRAMMET / ÅRSSTUDIUM I LOGISTIKK Grunnkurs Logistikk (2 samlinger)

11.-13. feb og 11.-12. mars Oslo

16.500 17.500

Prognostisering og Innkjøpsstyring

01.-02. april Oslo

12.050 13.050

Produksjonslogistikk

29.-30. april Oslo

12.050 13.050

Effektivisering av verdikjeder

13.-14. mai Oslo

12.050 13.050

04.-05. mars Oslo

7.850 8.850

Videregående Warehouse Management 23.-24. april Oslo

8.500 9.500

WAREHOUSEPROGRAMMET Grunnkurs Warehouse Management

Kursoversikt og påmelding: www.nima.no Tlf: 67 98 04 30. E-post: utdanning@nima.no Kursdato - kursnyheter: Følg med på www.nima.no under «kursnyheter»

LEDELSE

36

påmeldingsfristen er fire uker før kursstart. Vi tar imot påmelding frem til kursstart, dersom det er ledige plasser.

Strategisk Logistikk

03.-04. juni Oslo

12.050 13.050

Det er ikke nødvendig å være medlem for å delta på kurs. Vi tar forbehold om evt. trykkfeil i kursoversikten.

Strategisk Innkjøpsledelse

12.-13. mars Oslo

14.150 15.150

For kurshotell se nima.no

KURSOVERSIKT OG PÅMELDING: www.nima.no

KURSOVERSIKT OG PÅMELDING: www.nima.no

37


Kursoversikt høsten 2014

Kursoversikt høsten 2014 Kursnavn Dato

Sted

Pris: medlem/Ikke-medlem

Sted

Pris: medlem/Ikke-medlem

valgfrie kurs

INNKJØPSPROGRAMMET Grunnkurs Innkjøp trinn 1

Kursnavn Dato

09.-11. sept Oslo

10.500 11.500

Fargene viser i hvilke program kurset inngår som valgfritt kurs. (vær oppmerksom på visse begrensninger ved Studiepoengeksamen og Årsstudium)

Innkjøpsforhandlinger – Forhandlingsteknikk (2 samlinger)

09.-11. sept og 07.-08. okt Oslo

18.350 19.350

Transportkalkyler og forhandlinger

09.-10. sept Oslo

12.050 13.050

Grunnkurs Innkjøp trinn 1

16.-18. sept

Stavanger

10.500 11.500

Prognoseteknikker

23.-24. sept Oslo

12.050 13.050

Jus for innkjøpere

17.-18. sept

Stavanger

09.-11. sept og 07.-08. okt Oslo

18.350 19.350

– Forhandlingsteknikk (2 samlinger)

23.-25. sept og 28.-29. okt

19.500 20.500

28.-29. okt Oslo

12.050 13.050

for innkjøpere og logistikere

28.-30. okt Oslo

12.050 13.050

Valg av leverandør

04.-05. nov

Stavanger

13.200 14.200

Innkjøp i prosjekter

25.-26. nov

Stavanger

Internasjonal Sourcing

02.-03. des Oslo

13.200 14.200

Innkjøpsforhandlinger

Grunnkurs Innkjøp trinn 2 (2 samlinger) 23.-25. sept og 04.-06. nov Oslo

18.350 19.350

– Forhandlingsteknikk (2 samlinger)

Grunnkurs Innkjøp trinn 1

10.500 11.500

Innkjøpsforhandlinger

23.-25. sept

Bergen

Innkjøpsforhandlinger – Forhandlingsteknikk

23.-25. sept og 28.-29. okt

Grunnkurs Innkjøp trinn 2 (2 samlinger) 14.-16. okt og 11.-13. nov

Stavanger

19.500 20.500

Prognostering og Innkjøpsstyring

Stavanger

19.500 20.500

Praktisk bedriftsøkonomi

Praktisk bedriftsøkonomi for innkjøpere og logistikere

28.-30. okt Oslo

12.050 13.050

Valg av leverandør

04.-05. nov

13.200 14.200

Stavanger

Forhandlinger 2 – Forhandlingsatferd (2 samlinger)

11.-12. nov og 09.-10.des Oslo

Stavanger

13.200 14.200 12.050 13.050

18.350 19.350

ØVRIGE KURS/KONFERANSER/SEMINAR PROGRAM FOR OFFENTLIG SEKTOR / ÅRSSTUDIUM I OFFENTLIG INNKJØP Offentlige anskaffelser i praksis (GK1) 09.-11. sept Oslo Jus for innkjøpere

17.-18. sept

Stavanger

9.200 9.800

Kontraktsbrudd

21. okt

Vi er alle forhandlere

18.-19. nov Oslo

Stavanger

5.700 6.200 12.050 13.050

13.200 14.200

Grunnkurs i Samfunnsansvar

25.-26. nov Oslo

9.200 9.800

Grunnkurs Innkjøp trinn 2 (2 samlinger) 23.-25. sept og 04.-06. nov Oslo

18.350 19.350

Miljøbasert logistikk (Grønn logistikk)

21.-22 okt Oslo

12.050 13.050

Grunnkurs Innkjøp trinn 2 (2 samlinger) 14.-16. okt og 11.-13. nov

19.500 20.500

Demand Based Management (DBM)

04. nov Oslo

5.700 6.200

Stavanger

Offensiv bruk av et offentlig anskaffelsesregelverket

21.-22. okt Oslo

12.050 13.050

28.-30. okt Oslo

12.050 13.050

02.-04 des Oslo

10.000 11.000

Praktisk bedriftsøkonomi for innkjøpere og logistikere

Du kan selvsagt også fritt velge å g jennomføre enkeltstående kurs!

Høgskolekurs for Offentlig innkjøp Nivå 2

LOGISTIKKPROGRAMMET / ÅRSSTUDIUM I LOGISTIKK Transportkalkyler og forhandlinger

09.-10. sept Oslo

12.050 13.050

Grunnkurs logistikk (2 samlinger)

16.-18. sept og 14.-15. okt Oslo

16.500 17.500

Prognostisering og Innkjøpsstyring

28.-29. okt Oslo

12.050 13.050

Transport og distribusjon

19.-20. nov Oslo

12.050 13.050

Warehouse teknologi inkl. RFID

16.-17. sept Oslo

11.500 12.500

Operativ Warehouse Management

22. okt Oslo

5.750 6.250

WAREHOUSEPROGRAMMET

Kursoversikt og påmelding: www.nima.no Tlf: 67 98 04 30. E-post: utdanning@nima.no Kursdato - kursnyheter: Følg med på www.nima.no under «kursnyheter»

LEDELSE

38

påmeldingsfristen er fire uker før kursstart. Vi tar imot påmelding frem til kursstart, dersom det er ledige plasser.

Innkjøpsledelse i turbulente tider

03.-04. sept Oslo

12.050 13.050

Det er ikke nødvendig å være medlem for å delta på kurs. Vi tar forbehold om evt. trykkfeil i kursoversikten.

Strategisk innkjøpsledelse

14.-15. okt

15.500 16.500

For kurshotell se nima.no

KURSOVERSIKT OG PÅMELDING: www.nima.no

Stavanger

KURSOVERSIKT OG PÅMELDING: www.nima.no

39


NIMA Utdanning AS Telefon: 67 98 04 30 utdanning@nima.no • www.nima.no

Nima studiekatalog 2014/15  

For studier og sertifisering innen innkjøp, offentlige anskaffelser,logistikk og Warehouse Management.

Nima studiekatalog 2014/15  

For studier og sertifisering innen innkjøp, offentlige anskaffelser,logistikk og Warehouse Management.

Advertisement