Page 1

MAGAZINE

“Ik weet niet anders dan dat wij klant zijn van van Wesemael” ARD EN WALTER KEMPENAAR

Nieuwbouw Biddinghuizen & Hulst Advies & kennis: akkerbouw & fruitteelt

2018

Klanten aan het woord


INHOUD

6

2

WESEMAEL MAGAZINE

8 5 Voorwoord

6 Kernwaarde & missie

7 Interview Eddy van Acker

8 Geschiedenis

14 Nieuwbouw Hulst & Biddinghuizen


18 Advies & kennis akkerbouw & fruitteelt

19 Interview Henny Morcus

25 Klanten aan het woord

Colofon Dit van Wesemael Magazine is uitgegeven door Connect Communications BV in opdracht van van Wesemael ter gelegenheid van de openingen van de nieuwe bedrijfspanden in Hulst en Biddinghuizen. Dit is een uitgave van: Connect Communications BV Waddinxveen T 0182-619353 E info@connect-communications.nl I www.connect-communications.nl Coรถrdinatie en realisatie: Hans Bogaard, Inez Verhoog, Jiska van der Genugten

32

Advertentie acquisitie: Connect Communications BV

De Wesemael groep aan het woord

Design: Nilsson

37

wesemael.nl

18

Fotografie: Chris Platteeuw Imaging, Terneuzen, Barenbrug Holland BV, Archief Wesemael bedrijven

Onze service

3


Topkwaliteit in Groeiregulatoren technologie.

Samen met Wesemael!

Voor meer informatie gelieve contact op te nemen op +44 (0)1905 361800 of bezoek onze website www.fine.eu

FINE/UK/0318/0893_0318

Van de producenten van:


VOOR WOORD

De tijd staat niet stil, ook niet voor van Wesemael. Zowel in Hulst als in Biddinghuizen is er een nieuw bedrijfspand geplaatst, goed voor meer opslagcapaciteit en ruimere werkplekken. Samen met de opening van de nieuwe panden hebben we ook een nieuwe stijl geĂŻntroduceerd. Doordat we onszelf blijven ontwikkelen kunnen we ook in de toekomst onze dienstverlening garanderen. We blijven streven naar goede service, naar uitstekende kwaliteit en naar een persoonlijke benadering richting klanten. Hierbij blijven we te allen tijde met beide benen stevig op de grond staan. In de nieuwe stijl houden we vast aan wat u al kent: zo staat het schild in ons nieuwe logo voor de gewasbescherming en kunt u ons ook in de toekomst herkennen aan onze blauwe kleur. In dit magazine geven we een totaalbeeld van van Wesemael als organisatie. We lichten toe waar wij voor staan en waar we de afgelopen tijd mee bezig zijn geweest. Verder laten we ook onze dochter/zusterbedrijven en klanten aan het woord, want ook zij maken wie van Wesemael vandaag de dag is.

RICHARD VAN WESEMAEL BOUDEWIJN VAN WESEMAEL EDDY VAN ACKER

5


KERNWAARDE & missie Nuchter, persoonlijk en stuk voor stuk harde werkers, dat kenmerkt van Wesemael.

Het bedrijf van van Wesemael is in

een goed eindproduct aan de klant te leveren. “We

de loop der jaren uitgegroeid tot

leveren niet zomaar producten, maar producten

een sterke onderneming. Toch is

die bewezen hebben dat ze werken en een goede

de mentaliteit van de medewerkers

oplossing zijn voor de problemen van de klant.”

niet veranderd. Als een heus no-

Om deze kwaliteit aan de klant te blijven leveren

nonsense bedrijf profileert van

is persoonlijk contact en snel schakelen met

Wesemael zich op de markt van

partners van belang. De acht-tot-vijf mentaliteit is

gewasbeschermingsmiddelen. “We

binnen van Wesemael dan ook onbekend. “We zijn

gaan er elke dag voor, met onze beide

er wanneer de klant ons nodig heeft, zelfs als dit

benen stevig op de grond”, aldus

in het weekend of in de avond is.”

Boudewijn van Wesemael. Door de hoeveelheid kennis en ervaring binnen

Boudewijn ziet de toekomst dan ook positief

het bedrijf weet van Wesemael altijd

tegemoet. “We willen groeien, maar niet agressief. Onze kwaliteit gaat boven kwantiteit.” Dat het goed gaat met het bedrijf blijkt ook wel uit het feit dat van Wesemael het afgelopen jaar nieuwe bedrijfspanden heeft gebouwd (in Hulst en de

“We gaan er elke dag voor, met onze beide benen stevig op de grond”

6

WESEMAEL MAGAZINE

Flevopolder) met een stuk meer opslagcapaciteit. Toch blijft Boudewijn deze ontwikkelingen bekijken met zijn Zeeuwse nuchterheid, want: “borstklopperij daar doen we niet aan.”


INTERVIEW

Eddy van Acker 32 JAAR GELEDEN TRAD EDDY ALS VERTEGENWOORDIGER IN DIENST BIJ VAN WESEMAEL. SINDSDIEN IS HIJ NIET MEER WEG TE DENKEN UIT HET BEDRIJF. SINDS 1995 MAAKT HIJ SAMEN MET BOUDEWIJN EN RICHARD DEEL UIT VAN DE DIRECTIE.

De eerste 2 jaar van zijn tijd bij van Wesemael was Eddy werkzaam door heel Nederland: zowel in Groningen als in Flevoland als in het Zeeuws-Vlaamse. Toen kwam er een moment waarop Richard van Wesemael hem wat meer op kantoor wilde hebben. Eddy nam steeds meer taken over; zo kwamen de inkoop en het bepalen van verkoopprijzen bij hem terecht. Eddy stuurde de logistiek aan, dit is het laatste jaar verschoven naar Jan van Paemel. Momenteel houdt Eddy zich vooral bezig met inkoop en zorgt hij dat alles op voorraad is. “Ik kijk wat er besteld moet worden, en ik doe nog een deel telefonische voorlichting richting boeren die naar het kantoor bellen voor een bestelling waarbij ze vragen hebben.”

“Wij waren de eerste met de snelheid, de service, de goede bruikbare adviezen en het scherpe prijsniveau”

Over het antwoord op de vraag wat hij het leukste vindt aan zijn werk hoeft Eddy niet lang na te denken: “Dat is de afwisseling. Ik ben alle dagen met hetzelfde bezig, maar er zijn veel

Ondanks de groei blijft van Wesemael volgens

verschillende facetten. Ik geef zowel voorlichting

Eddy een bedrijf, of misschien wel hét bedrijf,

als een stuk aansturing en controlewerk.”

dat het dichtst bij de boeren staat. “Er zijn hele korte lijnen, zowel de directie als het personeel

In al die jaren dat Eddy bij van Wesemael heeft

is aanspreekbaar voor iedereen. Daardoor kan

gewerkt is het bedrijf hard gegroeid en daar is hij

er snel geschakeld worden.” Eddy benadrukt

dan ook trots op. “Aan die groei heb ik gelukkig

dat daarnaast kwaliteit voor van Wesemael altijd

ook mee mogen helpen en over mee mogen

al het sleutelwoord is geweest: “Wij waren de

denken. Het resultaat is dat wij inmiddels één

eerste met de snelheid, de service, de goede

van de grootste spelers zijn in Nederland.”

bruikbare adviezen en het scherpe prijsniveau.”


ge schie denis OP HET TERREIN VAN VAN WESEMAEL IN HULST IS HET EEN BEDRIJVIGHEID VAN JEWELSTE, DE NIEUWBOUW IS IN VOLLE GANG. DIT IS ECHTER NIET DE PLAATS WAAR HET OOIT ALLEMAAL BEGON, ZO VERTELLEN RICHARD EN ZOON BOUDEWIJN VAN WESEMAEL.

8

WESEMAEL MAGAZINE


9


BASF feliciteert Wesemael met hun nieuwbouw

De juiste chemie is heel belangrÄłk. Ook in zakelÄłke relaties. BASF Nederland B.V. Divisie Agro | Postbus 1019 | 6801 MC Arnhem | Telefoon (026) 371 72 71 | www.agro.basf.nl | Facebook: @BASF.Agro.nl Twitter: @BASFagronl | Lees voor gebruik eerst het etiket en vraag uw leverancier om een op maat gesneden advies.


PAND NIEUW NAMEN

“D’R WAS GEEN PLAATS IN DE HERBERG”

De wortels van van Wesemael liggen in Nieuw Namen; Emmadorp om precies te zijn. Richard van Wesemael liet zich in 1960 officieel inschrijven als handelaar, en het duurde niet lang voordat hij ging handelen in bestrijdingsmiddelen. Van Wesemael verhuisde eind jaren ‘70 naar Hulst. Richard en Boudewijn gaan terug in de tijd en vertellen de geschiedenis van het bedrijf. Beginjaren

Zelfstandig

De beginjaren van van Wesemael waren lang

Richard van Wesemael begon dus maar

niet altijd gemakkelijk. Richard van Wesemael

zelfstandig en importeerde vanuit België,

herinnert zich vooral de tegenwerkingen van

Frankrijk, Duitsland en Engeland. Daarnaast

leveranciers. “Vroeger waren er in Zeeuws-

begon hij ook zelf verschillende middelen

Vlaanderen een stuk of tien handelaren

te fabriceren en te formuleren in de

actief. Dit waren meestal loonwerkers die

Emmapolder. Het ging in die tijd vooral om

ook een handeltje opzetten, en dan had je

twee groeistoffen: MCPA en MCPP. Door

nog corporaties en de ‘grote jongens’, de

ruimtegebrek werd dit noodgedwongen in de

importeurs en fabrikanten. Zij hadden allemaal

buitenlucht gedaan, in een grote ketel met een

genoeg vertegenwoordiging en vonden dat ik

brander eronder. Richard van Wesemael kijkt

hier niet ook nog eens bij moest komen.” Van

hier glimlachend op terug.

Wesemael glimlacht als hij hier aan terugdenkt: “D’r was geen plaats in de herberg.”

11


Alles op groen voor de toekomst.

Syngenta feliciteert Wesemael B.V. met de nieuwbouw. Samen toekomstgericht voor de telers met de nieuwste innovaties. Voor een optimale service en maximaal rendement!

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor het gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Ž/™ is een geregistreerd handelsmerk van een Syngenta Group Company.

Syngenta Crop Protection B.V. Postbus 512 4611 AM Bergen op Zoom www.syngenta.nl


Uitbreiding Op een gegeven moment stonden in

rond 1999 overnamen. Hij stopte er toen zelf

Emmadorp de lege verpakkingen buiten op

mee wegens ouderdom.” Sinds 2001 wordt dit

de oprit. Het mag duidelijk zijn dat de ruimte

depot gerund door Henny en Jan van den Berg.

toen echt te klein werd en eind jaren ‘70 verhuisde van Wesemael definitief naar Hulst.

Het kleine bedrijfje uit de Emmapolder is dus

Rond deze tijd is ook het depot in Flevoland

inmiddels uitgegroeid tot een welbekende

onderdeel geworden van van Wesemael. “Wij

naam in de polders van heel Nederland.

gingen daar nogal eens aardappels gassen. In

Van Wesemael groeit en opent twee nieuwe

de Flevopolder zitten allemaal nieuwe boeren,

panden. Of Richard van Wesemael dit ooit

die daar uit heel Nederland heen zijn gekomen.

had zien aankomen? “Nee, ik had dat direct

Richard de Theye was altijd al een klant en

niet verwacht.”

depothouder voor ons, totdat wij zijn bedrijf

13


HULST

Het bedrijf van Wesemael is in de afgelopen jaren hard gegroeid. Vandaar dat het tijd werd voor twee nieuwe bedrijfspanden: één in Hulst en één in Biddinghuizen. Boudewijn van Wesemael vertelt graag meer over dit proces.

Van Nieuw Namen naar Hulst

Het nieuwe pand

Toen de locatie van van Wesemael

De personeelsleden van van

in Nieuw Namen echt te klein werd

Wesemael verhuizen naar een

verhuisde het bedrijf eind jaren ‘70

gloednieuw gebouw, waar de grote

naar Hulst. De locatie in Hulst was al

ramen zorgen voor veel licht en

langer in het bezit van de familie van

ruimte.

Wesemael, maar diende eerder alleen als opslaglocatie.

Het gebouw is door de lift ook toegankelijk voor mindervaliden.

Groei

Verder heeft het gebouw een aantal

Vanaf het moment dat van

ruime vergaderzalen, waar klanten

Wesemael gevestigd werd op de

kunnen worden ontvangen en is er

locatie in Hulst is het bedrijf alleen

sprake van zonnepanelen. Ook de

maar meer gaan groeien. Op dit

opslagcapaciteit is vanzelfsprekend

moment is het dan ook tijd voor

verhoogd vergeleken bij het oude

een nieuw bedrijfspand. Door de

pand.

vorstperiode begin dit jaar heeft de bouw wat vertraging opgelopen.

14

WESEMAEL MAGAZINE


Het begin nog wel in Biddinghuizen konden

Wesemael actief op de locatie in

blijven. Er moest eerst een revisie

Biddinghuizen. In eerste instantie

komen van het bestemmingsplan

via familie de Theye, maar in

buitengebied. Dit heeft tot 2016

1999 werd het bedrijf definitief

geduurd voordat we konden

overgenomen door van Wesemael.

starten met de aanvraag voor het

In 2001 kregen Henny en Jan van

nieuwe bedrijfspand.” Uiteindelijk

den Berg de leiding over het depot.

heeft het nieuwe bedrijfspand een

De oude locatie in de Flevopolder

opslagcapaciteit van tweehonderd

had maximaal drie maal tien ton

ton gewasbeschermingsmiddelen,

gewasbeschermingsmiddelen als

maar liefst zes keer zo veel als het

opslagcapaciteit, maar door de groei

oude pand. Boudewijn lacht als hij

die van Wesemael doormaakte

aan deze ontwikkeling denkt: “we

“voldeed dit niet meer”, aldus

hebben eigenlijk vier verbouwingen

Boudewijn.

overgeslagen hiermee.”

Een nieuw bedrijfspand

Toekomstgericht

Vanwege de beperkte

Het nieuwe bedrijfspand in

opslagcapaciteit en doordat de

de Flevopolder is ingericht op

locatie bouwkundig niet meer

de toekomst. Niet alleen qua

in orde was besloot Boudewijn

opslagcapaciteit, maar ook met snel

in 2013 te gaan praten met de

internet, zonnepanelen en een lift

gemeente Dronten over een nieuw

voor mindervaliden. Het pand heeft

bedrijfspand. Toch was dit alles nog

een moderne inrichting met veel

niet zo makkelijk. “Tijdens het eerste

licht en een ruime vergaderzaal waar

gesprek was alles onzeker, zelfs of we

klanten kunnen worden ontvangen.

BIDDINGHUIZEN

Sinds medio jaren ‘70 is van

15


VIER KEER IS SCHEEPSRECHT “Dit is alweer de 4e keer dat wij nieuwbouw voor Wesemael mogen realiseren.”, vertelt Ron Drijver, Commercieel adviseur bouwprojecten bij Hercuton. “En wat het extra bijzonder maakt: zij waren zo’n 25 jaar geleden een van onze allereerste opdrachtgevers!” Hercuton heeft het nieuwe kantoor met PGS-15 ruimte turn-key gerealiseerd. “Het is een combinatie van beton en staal. Om ervoor te zorgen dat het gebouw in de omgeving opgaat, is gekozen voor een stalen kap. Het landelijke aspect uit de regio komt hierdoor mooi terug in de architectuur. Zowel het kantoor als de PGS-15 ruimte zijn in prefab beton gerealiseerd. Enerzijds vanwege de brandwerendheid, anderzijds vanwege het accumulerend vermogen waardoor er weinig temperatuurschommelingen zijn.” Ook bij deze nieuwbouw heeft Hercuton gedaan waar ze goed in is: op conceptmatige wijze opdrachtgevers volledig ontzorgen. “We hebben het hele bouwtraject begeleidt. Van vergunningsaanvraag tot en met afbouw, inclusief diverse installaties, de laadkuil en bestrating. Uiteraard zijn zoveel mogelijk regionale onderaannemers bij het project betrokken. En het eindresultaat? Daar zijn we allemaal blij mee.”, aldus Ron Drijver.

We zijn er trots op dat we wederom de nieuwe huisvesting van Wesemael mochten realiseren. Bedankt voor de prettige samenwerking en veel succes in jullie nieuwe onderkomen!

Hercuton b.v. Touwslager 2, 5253 RK Nieuwkuijk T 088 205 34 00 E: info@hercuton.jajo.com I: www.hercuton

Terwijl ú zorgeloos geniet, verzorgen wij uw sponsored magazine www.connect-communications.nl info@connect-communications.nl 06-51125636


Wesemael en Bayer, een ijzersterke samenwerking!

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.


18

WESEMAEL MAGAZINE


INTERVIEW

Henny Morcus IN MEI VIERDE HENNY MORCUS EEN MOOI JUBILEUM: 40 DIENSTJAREN BIJ VAN WESEMAEL. IN 1978 BEGON HIJ ALS LOONWERKER, TOEN VAN WESEMAEL OVERGING OP BESTRIJDINGSMIDDELEN WERD HIJ CHAUFFEUR.

“Een goede baas, een goed bedrijf, een goede werksfeer en leuke collega’s’; Henny is zeer tevreden over het werken bij van Wesemael. ‘Voor mij is het fantastisch, ik doe het werk graag. Ik heb dan ook nooit overwogen om ergens anders heen te gaan. Nee, ik dacht: ik ga mijn pensioen halen daar.”

“Ik ga mijn pensioen halen daar”

Rond 4 uur ‘s morgens vertrekt Henny met de vrachtwagen. De ene dag bezoekt hij 10 klanten, de andere dag 15 of zelfs 20. “Meestal zijn de

wel iemand zit maak ik even een praatje.” De

klanten zelf aan het werk als ik daar aankom. Ik

vrijheid die hij krijgt vindt hij heerlijk: “Als ik maar

los dan gewoon mijn bestelling en als er toevallig

weg kan. Ja, als chauffeur moet je weg kunnen.” Toch zit er ook een keerzijde aan het drukke zomerseizoen. “De wintertijd he. Van Wesemael is eigenlijk een seizoensbedrijf. In de winter is er minder werk. Er zijn dagen bij dat ik dan een beetje over het erf loop om wat op te ruimen of te verpakken enzo. Maar ik ben veel liever weg.” Henny is dus het liefste onderweg, vroeger in een klein bestelbusje en tegenwoordig in een vrachtwagen. “Het bedrijf groeit alleen maar, in positieve zin. We proberen zo vlug en zo snel mogelijk aan de klant zijn wensen te voldoen. Elke dag is een verrassing, dat maakt het zo leuk.”

19


advies & kennis akkerbouw & fruitteelt VAN WESEMAEL IS EEN LEVERANCIER VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN VOOR ONDER ANDERE DE AKKERBOUW- EN FRUITTEELTSECTOR. DOOR MIDDEL VAN GOEDE ADVIEZEN OP MAAT HEBBEN ZIJ EEN VASTE KLANTENKRING AAN TELERS OPGEBOUWD, DIE HET HELE JAAR DOOR VOOR VERSCHILLENDE PRODUCTEN TERUGKOMEN.

Michiel van de Vate is teamleider akkerbouw bij Depot Flevo in Biddinghuizen, Benny van Acker heeft dezelfde taak in Hulst. Jan van Dillen is teamleider fruitteelt. Hoe gaat het geven van adviezen precies in zijn werk en hoe onderscheidt van Wesemael zich op dit gebied van concurrenten? Zij vertellen er graag meer over. Liefde voor het vak Jan, Benny en Michiel hebben het vooral tijdens het seizoen erg druk met het bezoeken van verschillende klanten. Deze klanten komen bij van Wesemael voor een advies over de bescherming van hun gewassen en de adviseurs denken graag met hen mee. Michiel weet wel wat zijn beroep zo mooi maakt: “Als ik over het land loop vind ik het prachtig om te zien hoe een plantje kan groeien tot een kwalitatief goed oogstbaar product. Het is fantastisch om samen met de boer hiervoor te zorgen.” Een ander aspect wat het werk van de adviseurs zo interessant maakt is het contact met de klanten.

20

WESEMAEL MAGAZINE


MICHIEL VAN DE VATE

BENNY VAN ACKER

“Sommige boeren willen puur een

kom relatief nog maar net aanwaaien, en hij

zakelijk advies, en voor anderen

heeft een vracht aan ervaring waar ik veel van

is het sociale aspect ook heel

kan leren”, aldus Michiel. “Heel soms komt het

belangrijk”, lacht Michiel. “Dat maakt

ook voor dat er geen oplossing is”, vervolgt

het leuk, afwisselend.”

Michiel. “De natuur is onverbiddelijk.” Wat je

JAN VAN DILLEN

dan moet doen? “Open en eerlijk zijn naar je Samenwerking

klant toe en niet zomaar wat gaan adviseren.

Ondanks het feit dat de afstand

Het gaat om hun inkomen en daar moeten we

tussen de twee depots van van

gewoon heel zorgvuldig mee omgaan.”

Wesemael groot is, hebben de teamleiders uit Flevoland en Hulst

Klant is koning

geregeld contact met elkaar. “Als ik

Over de vraag wat er zo bijzonder is aan

ergens over twijfel kan ik altijd met

het advies van van Wesemael hoeven de

Benny overleggen. Hoe zou jij dat

drie mannen niet lang na te denken. Ze

doen? Of wat denk je, kan dat? Ik

benoemen meteen de klantgerichtheid van het bedrijf. Volgens Benny is het advies altijd oplossingsgericht, eerlijk en helder voor de klant. “We streven naar tevredenheid van onze telers, dat is het allerbelangrijkste.” Ook Michiel

“WE STREVEN NAAR TEVREDENHEID VAN ONZE TELERS, DAT IS HET ALLERBELANGRIJKSTE”

benadrukt het belang van klantenbinding: “Van Wesemael is zeker, scherp en betrouwbaar. Wat we zeggen doen we ook. De klant staat altijd voorop, of het nu ochtend of avond is. Achter de schermen kan er best eens iets misgaan, maar dit mag de klant nooit merken.”

21


Ruimte voor onderne men.

‘Ik heb een duidelijke koers voor mijn bedrijf’

uw bedrijf ook in acconditie? Adequate bedrijfsvoering Gedegen administratieve organisatie Gezonde financiële huishouding

accountancy

strategisch advies

juridisch advies

belastingadvies

accountantscontrole

werkgeversservice

Klein Frankrijk 1 | 4461 ZN Goes | t. +31 (0)113 21 57 10 | goes@acconavm.nl

www.acconavm. nl

zaaizaden voor nu en morgen Samen met Wesemael BV voorzien wij als toeleverend zaaizaad- en veredelingsbedrijf in innovatieve gewasoplossingen voor de veehouder, akkerbouwer en groenbeheerder. High-tech plantenrassen van maïs, granen en groenbemesters en hoogwaardige mengsels van voeder- en begroeningsgrassen, voor de landbouw van vandaag en morgen!

Directie en medewerkers van Wesemael, proficiat met de nieuwbouw in Biddinghuizen en Hulst!

Limagrain Nederland www.lgseeds.nl • www.advantaseeds.nl • tel. (0113) 55 71 00


“DOOR VAN ELKAAR TE LEREN KUNNEN WE HOOGWAARDIGE ADVIEZEN BLIJVEN AANBIEDEN AAN ONZE TELERS”

Expertise

in de Flevopolder veelal gelijk is aan de

Het adviesteam van van Wesemael

akkerbouw in het Zuid-westen van Neerland,

blijft zichzelf continu ontwikkelen.

zorgt de vruchtbare grond in de Flevopolder

Jan geeft aan dat kennis over de

toch voor een andere markt. “We beschikken in

sectoren akkerbouw en fruitteelt van

de Flevopolder over een ontzettend vruchtbare

groot belang is voor een goed advies.

grond, waardoor ook veel tulpenboeren

“We zien de certificeringen steeds

hierheen zijn gekomen. Ook deze telers komen

strenger worden, duurzaamheid

naar van Wesemael voor een stukje advies.”

is op dit moment ontzettend

Er wordt dus altijd geluisterd naar de vraag

populair en de telers zijn steeds

van de klant. Hierdoor is het advies van van

hoger opgeleid. Dit zijn allemaal

Wesemael niet alleen persoonlijk, maar ook erg

factoren waar wij rekening mee

betrouwbaar. “Daarvoor komen klanten naar

moeten houden en ons advies op

van Wesemael en blijven zij bij van Wesemael.”

moeten aanpassen.” Om de kennis binnen van Wesemael te vergroten wordt er veel gebruik gemaakt van samenwerkingen, zowel intern als extern. Praktijkervaringen worden door de medewerkers en partners uitgewisseld en in de winter krijgen de medewerkers lezingen van fabrikanten. “Door van elkaar te leren kunnen we hoogwaardige adviezen blijven aanbieden aan onze telers”, aldus Benny. Het belang van een goed advies Michiel beaamt het belang van een goed en persoonlijk advies: “De telers zijn vaak op zoek naar ruggespraak, een paar extra ogen die het probleem bevestigen.” Hoewel de akkerbouw


Gefeliciteerd met jullie nieuwe kantoor

Handel Uien en aardappelen 1e jaars plantuien Op- en overslag

Middenweg 13a • 4521 PG Biervliet T: +31(0)115 481636 E: info@goudbiervliet.nl • I: www.goudbiervliet.nl

BIERVLIET / AARDENBURG / VOGELWAARDE / TERHOLE

Granen

Groenbemesting

Kunstmest

Op- en Overslag

Schonen

Peulvruchten

Zaden

Drogen

Hoofdplaatseweg 2 / 4521 GK Biervliet / t. 0115 486096 / e. info@termontthomaes.nl

www.termontthomaes.nl


AAN HET WOORD

Peter de Gendt, AndrĂŠ Edens, Peter Baecke en Walter Kempenaar zijn alle vier klant van van Wesemael. Zij geven graag hun mening over van Wesemael als leverancier.


KLANTEN AAN HET WOORD

PETER DE GENDT

“Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg”

 Peter de Gendt is samen met zijn vrouw Mathie eigenaar van een fruitteeltbedrijf in Nieuw Namen. Hier telen zij gangbare peren- en appelrassen. Van Wesemael is al zolang De Gendt zich kan herinneren betrokken bij zijn bedrijf. “De eerste generatie van Wesemael is ook op Nieuw Namen begonnen in de gewasbescherming. Ik ben inmiddels al de tweede generatie die bij van Wesemael komt voor de bescherming van mijn gewassen.” In al die tijd hebben de twee bedrijven een goede band met elkaar opgebouwd. Wat er volgens De Gendt zo bijzonder is aan van Wesemael? “Dat de mensen daar, in welke rang dan ook, zo gewoon zijn gebleven. Ze staan met beide benen op de grond en leven onder het motto ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’.”

26

WESEMAEL MAGAZINE


“De middelen zijn zo divers dat je het bijna niet meer zelf kan” PETER BAECKE

Peter Baecke heeft een akkerbouwbedrijf in Vogelwaarde, waar hij onder andere aardappelen, suikerbieten, uien, bruine bonen en granen teelt. Baecke is al klant van van Wesemael sinds 1981: “In die tijd werkte Frans Warrens voor Wesemael als vertegenwoordiger, hij was altijd op zoek naar nieuwe klanten.” Tegenwoordig neemt Baecke zowel beschermingsmiddelen als zaaizaad af van van Wesemael. Eens in de zoveel tijd krijgt hij te maken met moeilijke bespuitingen, ziektes of moeilijke onkruiden. Gelukkig ‘weet van Wesemael daar wel raad mee’. Het advies van van Wesemael is iets wat Baecke erg waardeert: “De middelen zijn allemaal zo divers tegenwoordig dat je het bijna niet meer zelf kan. Dus dan komt het persoonlijke advies van van Wesemael goed van pas.”

27


KLANTEN AAN HET WOORD

“Door de no-nonsense mentaliteit blijft Wesemael een scherpe leverancier” ANDRÉ EDENS

André Edens bezit meerdere bedrijven. In de akkerbouw is hij actief op vijf locaties: een in Duitsland en vier in Groningen, stuk voor stuk klant van van Wesemael. Edens bewerkt 500 hectare land, waarop hij tarwe, gerst, suikerbieten en mosterdzaad teelt. Alle vijf locaties akkerbouw zijn klant van van Wesemael, waarbij gewasbeschermingsmiddelen de belangrijkste productgroep vormt. Daarnaast neemt Edens ook sporenelementen (bladvoeding) af van van Wesemael. De samenwerking bevalt Edens goed, dit komt volgens hem vooral door de ‘no nonsense mentaliteit’ van van Wesemael. Mede daardoor heeft van Wesemael zich volgens Edens ontwikkeld tot een scherpe leverancier, die bij alles wat ze doen bewust zijn van de kostprijs.

28

WESEMAEL MAGAZINE


Samen met zijn broer Ard runt Walter Kempenaar een akkerbouwbedrijf in Zeewolde. Zij verbouwen hier

WALTER KEMPENAAR

aardappelen, zaaiuien, suikerbieten, wintertarwe, winterpeen en conservenerwten. “Mijn familie was al klant van van Wesemael sinds de jaren ‘80. Ook

“Ik weet niet anders dan dat wij klant zijn van van Wesemael”

na de verhuizing van Zuid-Holland naar Flevoland zijn we klant gebleven. Ik weet niet anders eigenlijk. Ook toen er nog geen depot in Flevoland zat, konden we altijd telefonisch bij hen terecht voor gerichte adviezen.” Volgens Kempenaar schuilt het succes van van Wesemael in de nuchtere mentaliteit, en in de persoonlijke benadering richting klanten. “Het advies is altijd op maat en ook de leverantie van middelen en vooral de snelheid en betrouwbaarheid waarmee dit gebeurt is altijd al op hoog niveau geweest.”


ORGANISCHE MESTSTOFFEN ORGANIC FERTILIZERS

Betere nutriëntopname en bodemstructuur Ferm O Feed, onderdeel van servicegericht familiebedrijf Den Ouden Groep uit Schijndel, produceert organische meststoffen, organischminerale meststoffen, organische samengestelde meststoffen, vloeibare meststoffen, (daktuin)substraten en bodemverbeteraars. Ferm O Feed en Van Wesemael hebben al meer dan 10 jaar een succesvolle samenwerking. Dankzij de inzet van haar medewerkers, waaronder Jan van Dillen, en het effect van Fertiplus organische meststoffen, kunnen we concluderen dat het hier om een succesformule gaat. Zo heeft het product over de jaren in de praktijk bewezen dat het zorgt voor: • een betere bodemstructuur • een betere water- en zuurstofhuishouding • een verbeterde opname van de nutriënten, hierdoor wordt de bladstand verbetert en het gewas staat er vitaler bij. Voor vragen over het product of naar de referenties van telers die u voor zijn gegaan, kunt u contact opnemen met Jan van Dillen, tel. +31 (0)6 53 22 37 92.

Natuurlijk...

www.fermofeed.com

FMC wenst Wesemael veel succes met de nieuwe bedrijfshuisvesting in Biddinghuizen en Hulst!

www.fmc.com


Wesemael en Belchim Samen bouwen aan een gezonde toekomst !

Van harte gefeliciteerd met de nieuwbouw


DE WESEMAEL GROEP

aan het woord

32

WESEMAEL MAGAZINE


E L P

d

VAN WESEMAEL, AGROBUREN, WPA ROBERTUS, AGRO DE AREND, FS EUROPE EN HABO VORMEN SAMEN DE WESEMAEL GROEP. BINNEN DEZE GROEP HEEFT IEDER BEDRIJF ZIJN EIGEN SPECIALITEITEN, WAARDOOR ZE ELKAAR KUNNEN ONDERSTEUNEN EN DE KLANT OPTIMAAL KUNNEN VOORZIEN VAN EEN GOED EINDPRODUCT. ZIJ VERTELLEN MEER OVER DE WESEMAEL GROEP.

AGROBUREN AgroBuren is toeleverancier van gewasbeschermingsmiddelen en is sinds 2001 onderdeel van de Wesemael Groep. Dit is ook het jaar dat de organisatie is ontstaan, doordat Wesemael de handelsactiviteiten van Agrarisch Centrum Maurik en van Cooten Lienden overnam. Door de nauwe samenwerking met van Wesemael en de gemotiveerde medewerkers is AgroBuren uitgegroeid tot een succesvolle toeleverancier in de plantaardige sector. “Van Wesemael is een platte organisatie met korte lijnen, hierdoor verloopt de samenwerking goed”, aldus André van Kessel, adviseur en directeur bij AgroBuren. Van

“Ieder bedrijf in de Wesemael Groep heeft zo zijn eigen kracht die we samen kunnen bundelen”

Wesemael en AgroBuren werken voornamelijk samen op het gebied van goederen uitwisselen en het geven van adviezen aan de klant. Wat de kracht van van Wesemael is volgens AgroBuren? “Bij van Wesemael zijn het geen toeters en bellen, dat houdt het bedrijf praktisch en praktijkgericht, daar hou ik wel van”, reageert André.

“Bij van Wesemael zijn het geen toeters en bellen”

FS EUROPE FS Europe is binnen de Wesemael Groep de leverancier voor ondersteunings- en overkappingsmaterialen in de fruitteeltsector. Het bedrijf is ontstaan uit de overname van Van Nifterik Holland bv door van Wesemael en AgroBuren. “Mijn toenmalige leidinggevende, Alex, was aan het rondkijken om een deel van het bedrijf te verkopen en uiteindelijk is hij terechtgekomen bij van Wesemael”, vertelt Dikkie van Nifterik, directeur bij FS Europe. “Door deze overname kunnen we ons veel meer specialiseren en zijn we er als bedrijf op vooruitgegaan. Ieder bedrijf in de Wesemael Groep heeft zo zijn eigen kracht die we samen kunnen bundelen. Dit maakt de groep zo sterk”, concludeert Dikkie.

33


ert e it c li e f m r a f u N Wesemael met de nieuwe huisvesting!

DE VASTE WAARDE TEGEN PHYTOPHTHORA ÉN ALTERNARIA Canvas® + mancozeb bevattend middel • Supersterke knolbescherming • Krachtige bladbescherming • Preventief effect op Alternaria spp. • Hoogste opbrengsten nufarm.com/nl/canvas


“Het is een dynamische groep met een gezond boerenverstand” HABO HABO is een groothandel in tuinbouwmaterialen, gevestigd in Herzele, België. Sinds 2015 zijn zij aangesloten bij de Wesemael Groep. “Boudewijn was altijd al een belangrijke klant bij ons en omdat wij ook samen gingen werken met Agro de Arend kwamen wij zo bij de Wesemael Groep”, vertelt Peter Hanssens, directeur en medeaandeelhouder bij HABO. En dat bevalt Peter goed. “We merken dat onze bedrijfsfilosofie overeenkomt met die van van Wesemael, dus dat maakt het een fijne samenwerking.” Hij vindt dan ook dat hij de juiste keuze heeft gemaakt om het bedrijf HABO toe te voegen aan de Wesemael Groep. “Het is een dynamische groep met een gezond boerenverstand,” lacht Peter.

AGRO ‘DE AREND’ BV Agro ‘De Arend’ BV is gevestigd in Kesteren en omschrijft zichzelf als ‘een partner met visie voor de kweker’. Het bedrijf is een leverancier en kennispartner voor onder andere de boomkwekerij, fruitteelt en tuinbouw in binnenen buitenland. Agro ‘De Arend’ BV is ontstaan op 1 mei 2012

WPA-ROBERTUS WPA-Robertus heeft vijf vestigingen in noord, oost en midden Nederland. Zij zijn toeleverancier van onder andere gewasbeschermingsmiddelen voor verschillende sectoren, waaronder akkerbouw, veeteelt en bloembollenteelt. Net als van Wesemael staat WPA-Robertus bekend om persoonlijke en deskundige advisering op het gebied van beschermingsmiddelen.

toen Agro Buren BV (onderdeel van de Wesemael Groep) en Gerrit-Jan van Nifterik de activiteiten van Arends ‘De Arend’ en alle activiteiten van Huverba in de boomkwekerijartikelen overnamen. De samenwerking en bundeling van krachten zorgt er volgens Agro ‘De Arend’ BV voor dat ze een sterke toeleverancier geworden zijn. “Wij bieden een breed scala aan artikelen en hebben veel kennis om de kwekers op alle gebieden met deskundig advies terzijde te staan.”

“Samen met de klant streven wij naar het hoogste resultaat.” Daarnaast hebben ze de laatste jaren flink geïnvesteerd in duurzaamheid, dit is onder andere terug te zien in de zonnepanelen die op de locaties geplaatst zijn. Door deze zonnepanelen is het bedrijf in staat om voor een groot deel te voorzien in haar eigen energiebehoefte.

35


BIOBEST FELICITEERT

WESEMAEL

Biological pest control Biological disease control Bumblebee pollination Monitoring Plant health

w w w.b i o b e s t g r o u p.c o m

EPOX TOP,

sterk en flexibel voorkomt ziekte Een goede ziektebestrijding in graan is belangrijk voor een hoge opbrengst. Epox Top bevat 2 actieve stoffen die elkaar aanvullen en versterken en zo zeer sterk werkt op blad- en netvlekken, roest en meeldauw. De speciale formulering zorgt voor een snelle opname in het gewas. Epox Top heeft geen beperkingen op het gebruik van stro.

ADAMA Northern Europe B.V. | adama.com | @adama_NE | Trade Register Amersfoort (NL) No. 33282727 Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.


SERVICE RICHTING DE KLANT IS EEN KRACHTIG ONDERDEEL BINNEN VAN WESEMAEL. KLANTEN WETEN WAT ZE AAN VAN WESEMAEL HEBBEN, WANT: “WAT WE ZEGGEN, DAT DOEN WE OOK”, ALDUS HENNY VAN DE BERG, ASSISTENT DEPOTHOUDER IN DE FLEVOPOLDER.

Henny is een vast aanspreekpunt voor de klanten en medewerkers in de Flevopolder. “De klanten vinden het prettig om de betrouwbaarheid te hebben van een vast aanspreekpunt. Van het telefoongesprek aan het begin tot de levering aan het eind.” In Hulst is Jan van Paemel één van de vaste aanspreekpunten als het gaat om logistiek. Hij geeft aan dat de ervaring het belangrijkste is bij het aanbieden van goede service. Elke dag zorgen Henny en Jan ervoor dat de voorraad op peil is, de planning van de vrachtwagens en bussen gereed is, bestellingen worden afgehandeld en het team goed wordt aangestuurd. Naast het feit dat van Wesemael zelf bestellingen levert door heel Nederland kunnen boeren ook bij van Wesemael langskomen wanneer zij direct iets nodig hebben. Henny geeft aan dat het belangrijk is dat de klanten weten dat zij altijd bij van Wesemael terecht kunnen. “Klanten zullen bij ons nooit een nummertje worden.” Jan beaamt dit: “Ook al is het achter de schermen misschien lastig, we kunnen altijd iets voor de klant regelen.” Dit geldt dus niet alleen voor het geven van advies, maar ook voor het leveren van de goederen.

onze


TEGEN PHYTOPHTHORA EN ALTERNARIA VANAF OPKOMST AARDAPPELEN.

• Ook leverbaar onder de naam Video® WG (spuitkorrel).

• Nautile® WG bevat mancozeb en cymoxanil.

• Totaal 8 toepassingen per teeltseizoen mogelijk. • Belangrijk middel in het voorkomen van resistentie ontwikkeling. • Preventieve bestrijding Alternaria solani.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

UPL BENELUX B.V. FELICITEERT R. VAN WESEMAEL B.V. MET DE NIEUWBOUW IN BIDDINGHUIZEN EN HULST!

I

I

I

I

UPL BENELUX B.V. Claudius Prinsenlaan 144a Block A 4818 CP Breda The Netherlands www.uplonline.com


Arysta feliciteert Wesemael met de opening van de nieuwe panden!

Fungiciden • Herbiciden • Insecticiden • Groeiregulatoren • Adjuvantia • Biosolutions info@arysta.nl | Tel: 085-0657366 |

@ArystaNL

www.arysta.nl Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.


HOOFDVESTIGING HULST

R. van Wesemael b.v. Zoutestraat 109 4561 TB Hulst T. 0114 - 314 853 I. www.wesemael.nl E. wesemael@wesemael.nl

VESTIGING HAVENDIJK MESTSTOFFENDEPOT

Weegbrug en Graanontvangst Havendijk 4a 4561 RW Hulst

DEPOT DE MEIJER, BIERVLIET

Noordstraat 58 4521 RA Biervliet T. 0115 - 481 879 E. h.demeijer@agroconnect.nl

Zeebiesweg 25 8256 PG Biddinghuizen T. 0320 - 288 273 E. flevo@wesemael.nl

wesemael.nl

VESTIGING FLEVOLAND

Van Wesemael - Magazine  
Van Wesemael - Magazine