Page 1

Røde Kors Båten Grimstad Alarmtelefonnummer 37 04 44 44 // VHF “LN 2400 “ Grimstad Røde Kors Hjelpekorps er på vannet igjen, med beredskap døgnet rundt fra Sankthans til og med 15. august sesongen 2011. Båten er bemannet med båtfører og to førstehjelpere/ vannreddere, og er utstyrt med hjertestarter, førstehjelpsutstyr, immobiliseringsutstyr og vi vil kunne bistå ved livreddende førstehjelp for skadede/syke og redning av forulykkede, samt søk etter og redning av savnede. Vi kan også bistå havarister med starthjelp, drivstoff og slep av mindre fartøyer. Kontakt oss direkte på alarmtelefonnummer 37 04 44 44, via Tjøme Radio eller Hovedredningssentralen. Ved livstruende skade eller sykdrom ring 1-1-3, Akuttmedisinsk Kommunikasjonssentral (AMK).

Alt dette hadde vært umulig uten våre samarbeidspartnere:

Røde Kors Båten Grimstad 2011  

Info for saesongen 2011