Page 1

NIL RIFÀ FERRER


INDEX ENERGIES RENOVABLES  E. SOLAR  E. EÒLICA  E. HIDRÀULICA  E. GEOTÈRMICA  ENERGIES NO RENOVABLES  CARBÓ  PETROLI  URANI  GAS NATURAL 


ENERGIES RENOVABLES 

(índex)

L'energia renovable és el conjunt de fonts d'energia que periòdicament es troben a disposició dels humans i que aquests són capaços de transformar en energia útil.


ENERGIA SOLAR 

(índex)

L'energia solar és l'energia renovable obtinguda directament del Sol.


ENERGIA EÒLICA 

(índex)

Energia eòlica és l'energia obtinguda del vent, és a dir, l'energia cinètica generada per l'efecte dels corrents d'aire, i que és transformada en energia.


ENERGIA HIDRÀULICA 

Energia hidrològica o energia hidràulica és una energia renovable que prové de l'aprofitament de l'energia mecànica de la caiguda de l'aigua


ENERGIA GEOTÈRMICA 

L'energia geotèrmica és una energia renovable obtinguda de la calor produïda a l'interior de la Terra.


ENERGIA NO RENOVABLE 

Les fonts d’energia no renovable són aquelles que es troben en una quantitat limitada i que s’esgoten amb la seva utilització


CARBÓ 

El carbó es fa servir principalment com a combustible fòssil pel seu elevat poder calorífic gràcies a que té un contingut majoritari de carboni.


PETROLI 

El petroli, és una barreja heterogènia de compostos orgànics, principalment hidrocarburs insolubles amb l’aigua, la qual cosa fa que sigui difícil netejar-lo.


URANI 

L' urani és un element químic que en la taula periòdica té el símbol U i el nombre atòmic 92. És pesant, de color blanc , tòxic, metàl·lic i radioactiu. Pertany a la sèrie dels actínids i el seu isòtop urani-235 és usat com a font d'energia en els reactors nuclears i les armes nuclears.


GAS NATURAL És una font d’energia fòssil que, com el carbó o el petroli, està constituïda per una barreja d’hidrocarburs.  No és tòxic, no té color i no fa olor. 


Fi!!!

NIL RIFÀ FERRER

energies  

energies renovables i no renovables

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you