Page 1

niloTIMESHEET

at Work for a changing World


niloTIMESHEET management projektů - sledování aktivit ve společnosti

VE ZKRATCE Pokročilý software pro efektivní organizaci společnosti prostřednictvím řízení projektů, správy smluv a aktivity lidských zdrojů (projekt management software). S niloTIMESHEET se vám nabízí možnost vkládání hodin věnovaných projektu určitou osobou a následně jejich kontroly a odsouhlasení ze strany zodpovědné osoby. Na základě získaných informací umožňuje automatické zpracování faktur za jednotlivé projekty. Dovoluje analyzovat náklady a výnosy za každý projekt a zjistit tak efektivitu a ziskovost práce. niloTIMESHEET je webová aplikace integrovatelná s nejmodernějšími řídícími softwary.

CÍLOVÁ SKUPINA Správa smluv a monitorování lidských zdrojů zapojených do jednotlivých projektů jsou významné pro každou společnost nabízející služby nebo produkty. Možnost rychlého a intuitivního ověřování průběhu činností v rámci jednotlivých projektů, sledování pracovních výkonů jednotlivých pracovníků, a tím i výnosnosti jednotlivých projektů a výkonnosti jednotlivých pracovníků je nezbytným předpokladem zvyšování kvality řízení každé společnosti.

FOCUS niloTIMESHEET

umožňuje uspořádání a sledování fakturačních dat a na jejich základě analyzovat ziskovost projektu.

niloTIMESHEET je nástrojem pro řízení projektů, smluv a zdrojů. Slouží zejména k základní podpoře při dosahování těchto cílů:    

Vyhodnocování projektů z hlediska ziskovosti, a následně usnadnění dalších strategických rozhodnutí Organizování a plánování činnosti zaměstnanců a jednotlivých zdrojů Zkrácení času na správu a řízení Jasná a jednoduchá správa smluv

POPIS PRODUKTU niloTIMESHEET sleduje integrovaný rozvoj a řízení projektů v každé etapě:  od uzavření obchodních smluv  přes následné plánování činností  přes sledování a ověřování činností  až po fakturaci a statistické analýzy Nahrazuje elektronické tabulky, které obvykle slouží k archivaci údajů týkajících se smluv a sběru informací o aktivitě zaměstnanců, a přináší nejen zjednodušení zadávání dat, ale zejména zavedení standardního sdílení informací v rámci společnosti.


Hlavní vlastnosti:      

správa smluv: definuje podmínky obchodní spolupráce projektové řízení: umožňuje vytvářet projekty, sub projekty a jednotlivé činnosti. řízení zdrojů a certifikace: přispívá řízení projektů prostřednictvím vkládání údajů o vykonaných činnostech, umožňuje kontrolu a potvrzení odpracovaných hodin ze strany vedoucího projektu sledování ziskovosti projektu: přináší celkový obrázek o ziskovosti zakázky fakturace a účetnictví: vložené údaje slouží k vyhotovování faktur nebo mohou být předány vedení společnosti statistika: reporty, které jsou již k dispozici, a volná konfigurace umožňují vytváření kompletních strukturovaných analýz

DALŠÍ SPECIFIKACE Smlouvy - funkce, která umožňuje spravovat údaje vztahující se k ekonomické části projektu. Přenáší všechny fakturační údaje, pokud jde o platby a bankovní informace, ceníky, cestovní náklady a jejich náhrady, atd. Údaje jsou spravovány dle typu FOCUS smluvních ujednání na bázi: Funkce programu niloTIMESHEET:  hodinové / denní kontrola řízení  paušální správa  za určité období řízení lidských zdrojů výroba

Projekty - oblast stanovování cílů a termínů realizace. Projekt je rozdělen na sub projekty, tedy operativní podmnožiny, kterým jsou přiřazeny jednotlivé činnosti, které představují skutečné zdroje práce, jako např. obchodní činnost, vývoj, podpora, atd. Zdroje a Certifikace - projektový manažer zodpovědný za projekt ve společnosti je schopen rychle přiřazovat zdroje k určitému projektu. Systém mu umožňuje zobrazení projektů v rámci jeho pravomocí a vkládání odpracovaných hodin. Na projektu se můžou podílet interní nebo externí osoby či firmy. Vkládání hodin příslušejících určitému zdroji je bezprostřední, a to díky intuitivnímu a zjednodušenému schématu vkládání. Projektový manažer má možnost provádět opravy, ověřit si jejich správnost a následně dát povolení k fakturaci. Ziskovost projektu - program umožňuje ihned ověřit počet hodin věnovaných jednotlivým činnostem, které se vztahují ke konkrétnímu projektu, a vypočítat příslušné náklady. Díky okamžitému srovnání s náklady tato sekce umožňuje získat bezprostřední a jasný přehled o aktuální ziskovosti probíhajícího projektu. Fakturace - fakturované částky jsou vypočteny na základě smluv a výstupů ze sub projektů schválených projektovým manažerem. Program přímo generuje faktury ve formátu PDF, nebo přímý tok informací do účetního programu užívaného klientem. Účetnictví – automatické účtování faktur umožňuje společnosti jistý přenos všech dat se značnou úsporou času. Tok dat je možné upravit na základě účetnictví používaného v té které společnosti. Statistika - niloTIMESHEET poskytuje předem definované i volně upravitelné reporty, které poskytují úplné a vyčerpávající informace o činnosti společnosti. Je možné také provést analýzu přímo v databázi pomocí nástrojů business intelligence jako např. Business Objects.

PROJEKT niloTIMESHEET je integrován do fakturačních a účetních informačních systémů, které jsou již ve společnosti implementovány.


FOCUS Doba instalace a školení: instalace softwaru a školení uživatelů vyžaduje díky jednoduchosti systému velmi krátký čas. V průměru za pouhé 3 dny školení mohou uživatelé pracovat samostatně.

INSTALACE

niloTIMESHEET může být:  instalován přímo na serverech společnosti s nákupem licenční smlouvy  používán v ASP - Application Service Providing, na serverech Nilobit Aplikace má v nabídce také možnost výběru jazyků. Je proto ideální pro firmy, které mají pobočky v zahraničí.

TECHNOLOGIE niloTIMESHEET je postaven na využití nejmodernějších webových technologií (Microsoft.Net) a nevyžaduje žádné instalace na PC. Zabezpečení Přístup k informacím je pro každého uživatele umožněn pomocí přihlašovacího jména a hesla. Pro zvýšení úrovně zabezpečení je možné realizovat https aplikační server, který šifruje informace předávané do/z niloTIMESHEET. Požadavky na systém 

Server

Operační systém: Microsoft 2000/2003/2008 Web Application Server Microsoft IIS Database: Microsoft SQL Server 2000/2005/2008 Hard Disk: minimální místo 250 MB

Klient

Operační systém: Microsoft 2000/XP/Vista/7 Web Browser: Microsoft IE 7 nebo vyšší

DIVIZE SOFTWARE Suite Customer Management zákazníků

- niloTIMESHEET – niloTICKET – niloCRM

Suite Facility Management vybavení společnosti

- niloCAR – niloEQUIPMENT – niloMAINTENANCE

Suite Web Management webu

- niloWEB MKTG – niloWEB PORTAL

Suite Agent Management agentů

- niloAGENT

SYSTÉMOVÁ DIVIZE Správa sítí – serverů - PC

- niloSUPPORT – niloASSISTANCE – niloVOIP – niloSECURITY

Prodej hardware – software – poradenství WEB - MKTG – domény – webové stránky

at Work for a changing World niloTIMESHEET - by NILOBIT (IBC Group) Praha, Bratislava, Bologna, www.nilobit.cz info@nilobit.cz / Tel. +420 222 540 723

niloTIMESHEET  

niloTIMESHEET je pokročilý software pro řízení projektů, správu smluv a lidských zdrojů (project management software), čímž přispívá k efekt...