Page 1

PORTFOLIO

Gunilla H Persson


Gunilla H Persson – Portfolio

NATURSKÖN

GUIDE 2014

A PL ATSER

Ängelholm bjuder på några av lan dets vackraste strä hänförande nat nder och en ur. Rönne å slin grar sig genom och i norr reser hela kommunen sig den mäktig a Hallandsåsen idyllisk landsbygd omgiven av . Vid vatten

Ängelholms Stra nds Skäldervikens sand kog är ett naturreservat i Kro noskogen innanfö strand. Skogen började plantera skydda staden från r s på 1700-talet sanden. Ett härl för att igt strövområde Sibirien, den söd i unik natur nära ra delen av Kro havet. noskogen med strand. Här kan en bred och pop du se det omtala ulär sandde UFO-monu en strandskyddad mentet. Magna kustzon från Vejb rps hed är ystrand till Magna vresros och ene snår. Här passerar rps hamn med trift, Skåneleden. Väs av Hallandsåsens tersjön-Rössjön vackraste naturom är ett råden. I Västers och hyra roddbå jön kan du bad t, och Rössjön har a, fiska ett rikt fågelliv. sydligaste del, är Sandön, i Skälder ett fågelrikt om vikens råde som sommar Utvälinge. tid nås med bry gga från

På landsbygde n

Åsbacka ene i Hjä rnarp bjuder på omväxlande natu eneskog och bok r med bl a betesma skog. I alsump skogen finns den rk, Prästängen är ett naturreserva ovanliga dunmo t söder om Hal ssan. stora, gamla eka landsåsen med r. Missa inte vits hassel och ippsblomningen på våren!

På Hallandsåsen

Strövområdet Dju rholmen norr om tur. Flera vandrin Västersjön bjud gsleder och gril lplatser finns i om er på storslagen naravin som förk rådet. Trollehalla nippas med snap r, en phanar. Följ den porlande bäc ken och klättra upp till ”Snapphane-stalla rna”, där friskytta rna tros ha haft sina förr åd och även göm t fångar. www

engelholm com INFO R

MATION

Foto: Lena Evertsson

20

BEAUTIFUL SU

RROUNDING S

Ängelholm can offer some of the most attract Sweden and an ive beaches in enchanting country side. The Rönne its way through River wends the whole munic ipality, and risin the Hallandsås g in the north is Ridge, surrounde d by idyllic rura l areas. At the water´s edge Ängelho

lm Beach Forest is a nature rese bordering the sand rve in the Kronos y shores of Skä kogen forest, lder the 18th century to protect the city viken Bay. Planting first began in walking in uni from the sand. que natural surr A wonderful area oundings close for southern part of to the sea. Sib the Kronoskog irien, en forest, with beach. Here you a broad, popular the can see the fam sand ous a protected coa stal zone from Vejb UFO monument. Magnarp Hea y th is ystrand to the por ing thrift, Japanese t of Magnarp, feat rose and juniper urthrough here. Väs thickets. The Skå tersjön-Rössjön neleden trail pass is one of the mo es around the Hal st beautiful natu landsås Ridge. You ral areas can Lake Västersjön, and Lake Rössjön bathe, fish and hire rowing boa ts on has rich bird life. the southernmost Sandön, an islan end of Skäldervike d at is accessed during n Bay, is another area rich in bird the summer mo s and nths via a bridge from Utvälinge. In

the countryside

Åsbacka ene in Hjärnarp offers diverse natural pasture, a juniper surroundings, incl forest and a bee uding ch forest. The unu colea tomentella sual liverwort Tric can be found in the swamp fore horeserve to the sou st. Prästängen th of the Halland is a nature sås Ridge with trees. Don’t mis hazel and large, s the blooming old oak of the wood ane mone in the spri ngtime!

On the Hallan dså

s Ridge The Djurholme n area to the nor th of Lake Västers countryside that jön offers magnifi is ideal for walking cent . The area has a barbecue sites. Tro lot of hiking trail llehallar, a ravine s and Follow the babblin that is associated with the Snapph g brook and clim ane. b up to the “Snapp free gunmen are believed to have hane Huts”, whe kept their stores re the and also hidden prisoners.

21

Följ Ängelholms Näringsliv

MITT ÄLSKADE ÄNGELHOLM engelholm.com


Gunilla H Persson – Portfolio

Nyhet Upzone! Klart till sommaren 2014

FAMILJEUTFLYK TER

KUL AKTIVITE

Torekov

TER

I Ängelholmstrakt en har du aldrig långtråkigt. Här och spännande är några kul aktiviteter – på engelholm.com hittar du många samt i vår app fler. GOLF Det är ingen slump att Nordvästra Skåne kallas Sveri ges Golfdestination No 1. Inom 40 minuter från Ängelholm hittar du inte mindre än 31 förstklassiga bano r.

FAMILJEUTFTims LYKfors TER

Västra Karup

24

FUN ACTIVITI

E6 E20

ESGrevie

Hallands Väde

Birgit Nilsson

Hovs Hallar You’rerö never bor Spänn ed inande klippb ranter med Äng elholm area. Her of fun, exciting grottliknandthe e formationer e’s a selection med Förslöv acti en vitie höjdsksillnad –på and 70 m ther engelholm.com över havet. e are lots mor and in our app. e at

Från Torekov till Sandhamn – på ön går turbåt ar med Väderötrafiken. Följ med på sälsafari!

Ha

lla

Vejbystran

Markaryd

Muse

um Upplev operastjärna ns barnVåxt domsh em. orp Guidad visning . Stallkafé. Foto Fayer.

24

Hishult E4

Hallandsåsen Trolska bokskogar, grandungar, strövo tysta mråden, Skån fiske, bad mm. es

Fagerhult nds d GOLF åse n Hjärnarp It’s no coincidenc RIDING e that North Wes Mölle Skåne is know t Arildn as A ride though the Sweden’s numb forests of Skåne one golfing desti er Skälderviken is just as wonderful nation. You can in find no fewer than 31 5 km winter. At Spelmans summer as in first-class golf cour gården you can Åsljunga 4 ses within 40 minu enjoy the Halla Örkelljunga tes of Ängelholm ndsåsLjung 3 Ridgebysafely on . the back of an Jonstorp Ängelh 2 Icelandic pony. olm ÄNGELHOLM SKATEBOARD 1 PARK 1,200 amazing 13 SUMMER TOB 0 square metres, E4 OGGANING AT all in Eket concrete. With KUNGSBYGGET flows Höganä of stricks. Ängelholm and space for lots Enjoy the thrill of Skateboard Park high speed on was opened in Ingel the sträd tobo gganing course, 2013 and iseidea Lerberget 24 Sandönwhich wends its both beginners Hillesgården Mjöhultl for way through wond and seasoned Ett rikterful Mini-zoo, restau djurlivfores pros. med mycke ts andt meadows. A fanta Stids viggård. rang och fågelstic Viken örtträd vid Vegeå expesrienc delta.e for SIBIRIEN BMX Nimis Östra yountorp g and oldBrygg AREN A alikea.från Utvälinge Ljungby An advanced track Ett konstv Sandön finns under till erk byggt av drivve 13 thatcaoffer E4 sommarKullens Fyr och Katta plent 160s000 Plastens Hus halvåret. y rpskapadUPZONE Öresuof spik, ndchallenges. The Sibir t Sverig – ADVENTU av konstn es starka ien BMX Aren Se hur plast har stedoch högst RE PARK AT hoste Vilks. a format Scandinavia’s only ären Lars THE HOMESTE belägna fyrljus , 78,5 ten Doms vår tid. AD PARK European meter över havet.Champion High among the ships in BMX in Klippan treetops you can 21 2013. Feel like giving it a try? Åsto chall rp enge yourself and comp Bikes are availableÖdåkra E4 Tomarps Kung for hire. ete withKvidinge others on three sgård different courses En borg21 21 med anor från Tyringe Hyllinge various diffic dansk medeltid. Konsth ulty levels. A fanta with all och café. Perstorp stic experience for Bjuv the whol e family. E4 000

24

SOMMARROD EL PÅ KUNGSBYGGET Njut av fartens tjusning på rode lban som slingrar sig ner genom härlig an a skogar och ängs land upplevelse för både skap. En fantastisk ung och gammal. UPZONE – ÄVEN TYRSPARK I HEMBYGDSPARK EN Bland trädtoppa rna högt upp i luften kan du utmana dig själv och andr ai tre olika banor med olika svåri ghetsgrader. En oförg lömlig upplevels e för hela familjen.

15

Skottorp

Skala: 1:380

ÄNGELHOLMS SKA 1200 härliga kvad TEPARK ratmeter, helt i betong. Med flow och plats för mång tricks. Ängelholm s Skatepark, som a ligger vid nordvästr a delen av Gåshalsvägen, invig des 2013 och passar såväl nybörjare som riktiga proff s. SIBIRIEN BMX AREN En avancerad bana A många utmaninga som bjuder på r. Sibirien BMX Arena stod värd för Skandinaviens enda EM-deltäv ling i BMX 2013 . Lust att prova? Cykl ar finns att hyra .

RIDNING En ridtur i de skån ska skogarna är lika härligt somm ar som vinter. På Spelmansgården kan du tryggt njuta av Hallandsåsen från ryggen av en islandshäst.

La

Skummeslövs strand

Båstad

Helsingborg

E6 E20

Billesholm25

Mörarp

13

Sö de

E4

Ljungbyhed

rås

Påarp

en

Bårslöv

Tropikariet

Ett spännande resmå familjen, här finns l för hela massor av exotiska djur, regnsk og m.m. Foto Johnny Mölle rström.

Dressincykling

Ekeby

Gantofta

Upplev järnvägen som

Kågeröd

Rydebäck

Ö r es u n d

Glumslöv

Ven Ven

E6 E20

rallare!

Röstånga

Vallåkra

Tjörnarp

Söderåsen

Härslöv

Ta en tur i den magnifika naturen!

Tågarp

Landskrona

Svalöv torp

Häljarp

46

Saxtorps skogen

23 13

Cykla på den naturs köna ön. Foto Rebecka Hinn. 17

Teckomatorp

Marieholm

Höör

Ängelholm – en del av Famil Steha jengHelsingborg Familjen Helsingborg är samlingsna Sätofta det turism- och mnet på näringslivsarbet e som bedrivs i nordvästra Skån Väs trakommuner: es 11 Helsingborg, Rin Bjuv, Båstad, Höganäs, n Klippan, 13 krona, Perstorp, gsjö Svalöv, Åstorp, LandsÄngelholm och a. Famil som möts, platse Örkelljung Kungshult jen Helsingbo Östrgraär människor r 23 Här växer både som stimulerar och samm anha Rinng människor och gsjö som utvecklar. 17 företag. familjenhelsingn borg.se

Eslöv

E22

Hör47 by

13


Gunilla H Persson – Portfolio

Your guide to

Värnamo 2014

Store Mosse nationalpark... sid 8

Upplev äventyret i skogen Experience the adventure in the forest Erleben Sie das Abenteuer im Wald

Vandalorum

… sid 14 I Värnamo är formkänslan stark Design awareness is strong in Värnamo In Värnamo ist man designbewusst

High Chaparral

… sid 18 Semesterkul för hela familjen Holiday fun for all the family Ferienspaß für die ganze Familie


Gunilla H Persson – Portfolio

DESIGN – DESIGN – DESIGN

I Värnamo är formkänslan stark I Värnamo har den berömda, småländska entreprenörsandan kombinerats med en stark formkänsla. I staden kan du besöka både Bruno Mathsson och Källemo, två av Skandinaviens främsta möbeldesignföretag. Missa heller inte Barnets Århundrade – en omfattande utställning med 1900-talets och nutidens mest banbrytande nordiska design, arkitektur och konst för barn. Utställningen visas på Vandalorum sommaren april – september 2014.

DESIGN – DESIGN – DESIGN

12

Bruno Mathsson Center Bruno Mathsson, en av Sveriges internationellt mest kända möbelformgivare, föddes, levde och verkade i Värnamo. Intill Apladalen ligger Bruno Mathsson Center med formgivarens föräldrahem, första glashus, kontor, ateljé och många av hans fantastiska möbler. Bruno Mathsson arbetade även med arkitektur och huskonstruktion vilket bland annat resulterade i de berömda glashusen. Sommaren 2014 öppnas det nyligen återuppförda experimenthus, som Bruno ursprungligen lät bygga 1944. Öppet: må-fr kl. 13–17. Guidad visning: 8, 15, 22, 29 juli kl. 18. mathsson.se Tånnög. 17, Värnamo N 57° 10,826 E 14° 3,126 Bruno Mathsson Bruno Mathsson, one of Sweden’s internationally best-known furniture designers, was originally from Värnamo. Next to the park Apladalen stands Bruno Mathsson International, a centre featuring Mathsson’s parental home and his first glass building, his office, his studio, and much of his fantastic furniture, including the classics “Pernilla” and “Jetson”. Bruno Mathsson also designed houses, among other things the renowned glass buildings. By summer 2014, the experimental house that Mathsson had built in 1944 will have been re-erected. Open: Mon–Fri 1–5 p.m. mathsson.se Tånnög. 17, Värnamo N 57° 10,826 E 14° 3,126 Bruno Mathsson Bruno Mathsson, einer der international bekanntesten schwedischen Möbeldesigner, stammte aus Värnamo. Beim Park Apladalen liegt Bruno Mathsson International, ein Zentrum mit Mathssons Elternhaus und seinem ersten Glashaus, seinem Büro, seinem Atelier und vielen seiner fantastischen Möbel, darunter die Klassiker „Pernilla“ und „Jetson“. Bruno Mathsson entwarf auch Gebäude, unter anderem die berühmten Glashäuser. Im Sommer 2014 wird Mathssons Experimentalhaus aus dem Jahr 1944 rekonstruiert. Geöffnet: Montag-Freitag 13–17 Uhr mathsson.se Tånnög. 17, Värnamo N 57° 10,826 E 14° 3,126

Siffrorna visar placeringen på kartorna sid 4–5. The numbers indicates the location on the map p. 4–5 Die Zahlen zeigen den Standort auf den Karten Seite 4-5.

14

13

Källemo ”En möbel skall tåla ögats slitage.” Sven Lundh, grundare av Källemo, har genom sin mångåriga och kompromisslösa insats, utvecklat nya tankar och kvalitetsbegrepp inom skandinavisk möbelformgivning. I Källemos showroom kan du se och uppleva möbler av formgivare som företaget arbetar med idag, bland annat Jonas Bohlin, Mats Theselius, John Kandell och Anna Kraitz. Öppet: må–fr kl. 8–16.30, Stängt 5/7–3/8 Guidad visning: 7, 14, 21, 28 juli kl.18. kallemo.se Växjövägen 30, Värnamo N 57° 10,874 E 14° 3,674

Källemo “Furniture must stand the wear of the eyes.” Sven Lundh, the founder of Källemo, has throughout his many years of uncompromising effort, developed new approaches and quality concepts within Scandinavian furniture design. In Källemo’s showroom you can see and enjoy furniture by designers the company works with today, such as Jonas Bohlin, Mats Theselius, John Kandell, and Anna Kraitz. Open: Mon–Fri 8 a.m.–4.30 p.m. Closed 5/7–3/8. kallemo.se Växjövägen 30, Värnamo N 57° 10,874 E 14° 3,674 Källemo „Ein Möbelstück muss der Abnutzung durch Blicke standhalten können.“ Sven Lundh, Gründer der Möbelfirma Källemo, entwickelte in jahrelanger und kompromissloser Arbeit neue Ideen und Qualitätsbegriffe für das skandinavische Möbeldesign. Im Showroom von Källemo können Sie die Möbel der Designer bestaunen, mit denen die Firma heute kooperiert, z.B. Jonas Bohlin, Mats Theselius, John Kandell und Anna Kraitz. Geöffnet: Montag-Freitag 8–16.30 Uhr. Geschlossen 5.7.–3.8. kallemo.se Växjövägen 30, Värnamo N 57° 10,874 E 14° 3,674

t Vill du bo riktig boka stilfullt ska du nett rum på desig hotellet Scandic Värnamo!

14

Vandalorum och Smålands Konstarkiv Vandalorum är ett museum för internationell samtidskonst och design. Lokalerna om 3 000 m² är byggda enligt ett originalkoncept av Renzo Piano, med inspiration från lokala byggnadstraditioner och material. Vandalorum visar årligen 3-5 huvudutställningar. Här finns dessutom Restaurang Syltan samt en designshop. I lokalerna ryms även Smålands Konstarkivs utställningsverksamhet med 7–8 utställningar per år samt en samling om ca 1 500 konstverk av konstnärer knutna till Småland. Öppet: alla dagar kl. 11–17 vandalorum.se Vandalorum Tel. 0370-30 22 00, Smålands Konstarkiv Tel. 0370-30 22 06 Skulpturvägen 2, Värnamo N 57° 9,92 E 14° 3,85

Vandalorum and Smålands Konstarkiv Vandalorum is a museum for international contemporary art and design. The 3 000 m² centre was built according to an original concept by the architect Renzo Piano, inspired by local building traditions and materials. Vandalorum has 3 to 5 main exhibitions every year. Here you also find restaurant Syltan and a design shop. The premises include the Småland Art Archive, which arranges 7 to 8 exhibitions per year and has a collection of around 1 500 works of art by artists linked to Småland. Open: daily 11 a.m.–5 p.m. vandalorum.se Vandalorum Tel. 0370-30 22 00, Smålands Konstarkiv Tel. 0370-30 22 06 Skulpturvägen 2, Värnamo N 57° 9,92 E 14° 3,85 Vandalorum und Smålands Konstarkiv Vandalorum ist ein Kunst- und Designmuseum für zeitgenössische Werke internationaler Künstler. Vandalorum ist ein 3 000 m² großen Kunst- und Designmuseum für zeitgenössische Werke internationaler Künstler. Inspiriert von lokalen Bautraditionen und Materialien wurde das Vandalorum nach einem Originalkonzept des Architekten Renzo Piano errichtet. Im Museum werden jährlich 3 bis 5 Hauptausstellungen gezeigt. Hier finden Sie auch das Restaurant Syltan sowie einen Designshop. Außerdem ist im Vandalorum Smålands Kunstarchiv untergebracht, das jährlich 7 bis 8 Ausstellungen zeigt, sowie eine ca. 1 500 Werke umfassende Sammlung mit Werken von Künstlern mit småländischem Hintergrund.Geöffnet: täglich 11–17 Uhr vandalorum.se Vandalorum Tel. 0370-30 22 00, Smålands Konstarkiv Tel. 0370-30 22 06 Skulpturvägen 2, Värnamo N 57° 9,92 E 14° 3,85 15


Gunilla H Persson – Portfolio

DET HISTORIS

GRATIS GUIDE! FREE GUIDE!

KA LUND

Från andlig huvudstad till visionärt centrum. Lund är städer och grun en av Sveriges äldsta dades av den kungen Sven danske Tveskägg omk ring år 990. På den tiden tillhörde Skån e förstås Danmar k och så förblev det i över 600 år. År 1103/110 4 upphöjdes Lund till ärke biskopssäte för Norden, och under medeltiden var stad en ett kyrkligt Lund var Dan centrum. marks andliga huvudstad och kallades både Metropo lis Daniae och Nordens Rom Lunds medeltid . Endast ett fåtal av a byggnader finn idag. Men Kale ndehuset, Krog s att se Liberiet, Lund noshuset, agårdshuset och Stäket kan ge oss en föreställning om hur Lund tedde sig und er sin storhets tid. År 1658 blev Skåne svenskt vid freden i Roskilde, men orolighetern a var inte

över. 18 år sena re gjorde dans sista försök att karna ett åter ta Skåne och delar av staden brän des. Karl XI:s sarg krigshär segr ade till slut, men ade Lund 1676 är slaget vid för evigt förk nippat med blodspillan och enorma död ssiffror. Universitetet grundades 166 6 och har under århu ndradena utve till ett av Nord cklats ens främsta lärosäten och vetenska pliga forsknin gscentra. Idag finns här bl a Ideon Scie nce Park, Skandinavien s ledande inno vationsmiljö och en av Euro pas mest fram gångsrika mötesplatse r för visionäre r, entreprenörer och riskk apita av Sveriges stör l. Dessutom byggs två sta forskningsan ningar i stad läggen, MAX IV-la boratoriet och European Spa llation Source (ESS), som kommer att öppna helt nya möjligheter för forskning inom en män gd områden . 7


Gunilla H Persson – Portfolio

KULTUR – UP

PLEVELSER

En stad full av upplevelser . Teat konst, students pex och en leva er, musikscen… nde Plus en egen filmfestival, humorfestiva l och Lund är en spru litteraturfestival! dlande kultu rstad som lockar till sig såväl svenska som internationella artis ter. I Lund finns myc ket att upptäck om. Njut av en a, promenad i den året tida stadskär nan, besök någr medela av stadens mån ga museer och gallerier eller utforska sols Besöker du Lund ystemet i Planetariet. i december ska inte missa det du traditionella julstöket på Kulturen och de många, trev liga julmarknaderna i Lund med omnejd. Häng med på en lära känna stad guidad tur! Vill du en med på en guid bättre ska du följa ad rundtur. Und sommaren kan er du bl a välja mellan ”Lunds bakgårdar” och ”Spöken och underlighete r” – hela program met hittar du på visitlund.se.

CULTURE – EX

PERIENCES

A city full of adventure. Theatre, art, student farc es and a livel y musical scene... As well as its own film comedy festi val and literary festival, festival! Lund is a vibr ant cultural city, Swedish and attracting international artists alike. There is plen ty to discover in Lund, at any time of year . Enjoy a stro ll through the medieva l city centre, visit one of the city’s man y museums and leries, or expl galore the solar system in the Planetar ium. If you visit Lund in December, you mustn’t miss the tional Christma s preparations tradituren or the at Kulmany fairs in the grea delightful Christmas ter Lund area . Take a guided tour ! If you wan to know the t to get city better, join one of the guided tours. During can choose from the summer, you the ‘Lund’s back alleys’ and ‘Gho sts and mysterie tours. The full s’ schedule is avai lable on visitlund.se.

Thomanders Jul – julmarknad med 180 0-tals-te ma.

LUNDS DOMK

YRKA

Thomanders Christmas – Christmas market with the 180 0’s them e.

11

LUND CATHED

RAL

Domkyrkan är ett av Skån es mest populära besö ksmål – en varm The cathedra l is one of Skån välkomnande och plats där det e’s most popular attra är enkelt att ctions; a warm slinka in för en and welstunds lugn coming place och ro för that is easy to själen. Kung Knut den helig pop into for a moment of e star peace and tran byggandet av quillity for en biskopsk yrka tade the soul. Kind Canute IV (also år 1080, och omkring den storslag King Canute known as na kyrka vi ser the Holy) beg idag är Nord an the conens främsta struction of a exempel på bishopric chur romansk bygg ch around nadsstil. 1080, and the Interiören pryd gran today is the fines d church we see s bland anna t av vackra sakrala glasmåln t esque architect example of Romaningar och en ende prediksto enaståure in Scandina Its interior is l från sent 150 decorated with via. Kryptan, med 0-tal. sina många pela such things as beau i stor t sett varit tiful sacral stain re, har windows and orörd sedan ed glass 1123 och an extraordinar här kan du bl a se jätten Finn y 16th century pulpit. The cryp late som enligt legenden vill riva kyrkan. t, with its many pillars, Missa inte has basically det magnifik remained a, astronomiska untouched sinc uret från 140 0-talet som e 1123, and here you can see things spelar två gång dagen. like Finn the er om Giant who, according to legend, wish ed to tear down the chur ch. Don’t miss the magnificent 15th century astr onom that plays mus ic clock Domkyrkoplan ic twice a day. Tel 046-

35 87 00 www.lundsdom Öppet mån– kyrka.se fre sön 9.30 –18. 8–18, lör 9.30 –17, Det mån–lör 12 och astronomiska uret spela r 15, sön 13 och Lör kl 10 ges orgelkonserter. 15.

14

Domkyrkoplan square Tel +46 (0)46 35 www.lundsdom 87 00 Hours: Mon– kyrka.se/english Fri 5 pm, Sun 9.30 8 am – 6 pm, Sat 9.30 am – am – 6 pm. The clock plays Mon– astronomical 1 pm and 3 pm. Sat noon and 3 pm, Sun Organ conce rt Sat at 10 am.


Gunilla H Persson – Portfolio

©OSKAR FALCK

Malmö

©OSKAR FALCK

herring fis to a city of know hing centre ledge

©OSKAR FALCK

Från sillastad kunskapssta till d From

Under 1200 -talet växte stade n Malmö fram. Att det blev just här, The city of Malm vid Öresund, vi tacka sillen ö emerged durin kan för. Fisken var 13th century. g the en viktig hanIts exact locat delsvara, och ion, beside the längs Skånes Öresund Soun och Själlands d, is due to the kuster samlade herring. Fish de årliga mark was an impo rtant commodity naderna köpmän från , and the annu hela Nordeuro markets along al pa. Under the coasts of 1500-talet var Skåne and ZeaMalmö en av land attracted Skandinaviens merchants from största städe r – och Danm right across Northern Euro arks andra stad, pe. In the 16th strax efter Köpe century, Malm nhamn. År 1658 was one of the ö biggest cities , vid freden i Roskilde, blev in Scan Malmö och Skån – and Denmark’s dinavia e svenskt. second city, after Under 1800 -talet tog indu hagen. In 1658 Copenstrialiseringen , under the treat fart. I Malmö blomstrade bl y of Roskilde, Malmö and Skån a textil- och tobakstillverkn e passed to Swed ingen, och 1840 en. Industrialisatio lades n gathered mom grunden till Kock throughout the entum ums Mekaniska 19th century. – företaget som Werkstad Malmö boasted thriving textil drygt hundra e and tobacco år senare skulle bli ett industries, av de största among others, skeppsvarven and in 1840 världen. i the foundatio were laid for ns Kockums Meka 1970- och 80-ta niska Werkstad – the company len präglades that would beco av kris och nedläggningar , men Malmö me one of the biggest shipy antog utmaningen. Med ards in the world Öresundbron, . The 1970s & den klimat80s were mark smarta stads delen Västra ed by crises and closures, Hamnen, Malm but Malmö emb Högskola och ö raced the Citytunneln skap challenge. The ades en ny Öresund Bridg framtidstro. Idag är Malm e, the climatesmart Västra ö en av de mest Hamnen distr expansiva hand ict, Malmö els- och affär University and sstäderna i the City Tunn regionen. Att el have all helstaden dessutom ped to generate räknas som en av de mest a new belief in the future. miljövänliga Today Malmö i Europa och is one of the ståta med utmä fått most expansive rkelsen Fairt commercial rade City seda cities in the regio 2006 gör knap n n. The city is past saken sämr regarded as one of the most e! Välkommen environmentfriendly in Euro till det moderna pe and has been , gröna Malm designated a Fairtrade City ö! since 2006! Welcome to a modern, gree n Malmö!

©OSKAR FALCK

4

GR AT IS GU IDE ! FR EE GU IDE !

5

2014


Gunilla H Persson – Portfolio

©OSKAR FALCK

©OSKAR FALCK

©OSKAR FALCK

©OSKAR FALCK

Sov gott!

©OSKAR FALCK

Sleep well!

©OSKAR FALCK

I Malmö ligge r nästan alla hotell centralt, vilket betyder att du har nära Almost all hote till det mesta ls in Malmö are var du än välje centrally r att bo. Det located, whic flesta hotell h means that egna garage har you are close och – ärligt talat most things to wherever you – i Malmö behöver du inte choose to stay. Most hotels have bilen. Du tar dig enkelt runt their own gara till fots eller med buss, och ge and – to be honest känner du för – you don’t need att besöka Emp your car in Malmö. It’s easy oria, Malmö Mässan eller to get around Malmö Aren a tar du tåge on foot or by bus, and if t från Malmö you feel like visiti Hyllie på bara C till ng Emporia, 7 minuter. Malmö Mäss an or Malmö Det finns mån Arena, you can there by train ga bra hotell get i flera olika from Malmö prisklasser. Mitt C to Hyllie in 7 minutes. i stan, ett stenk just ast från Operan, ligge r STF Vandrarhe There are num m Malmö City erous excellent som erbjuder hotels to fräscha enke suit all budgets. l- och flerbädds In the heart of rum – ett bra the budgetalterna stone’s throw city, a tiv. Park Inn from Operan, by Radisson is Malmö City Malmö ligge STF youth hoste r nära havet l, offering neat bjuder på utsik och single and t över såväl Turn dormitory room s – a good budg ing Torso som Öresund. et option. Hotellet blev Park inn by Radi dessutom valt sson Malmö till Årets Fynd stands close i Malmö på TripA to the sea and enjoys views dvisor 2013. Söker du det of both Turning lilla extra ska Torso and the du ta en titt Öresund soun på Renaissan d. the hotel was ce Malmö Hote also named barg l, som under ain of the year lång tid rank ats som ett av in Malmö on TripAdvisor for Sveriges bästa 2013. if you hotell på TripA want something dvisor. Hotellet extra special, take a look at har 128 unikt designade och the renaissan stilfulla rum, Malmö hotel, ce alla med luftwhich has long konditionering been ranked , lyxiga säng as one of swed ar och trägolv. en's best hote Fler alternativ ls named hittar du på sidan sweden’s best hotel two years 52–57. in a row on TripAdvisor. It has 128 uniq uely-designed and stylish room s, all with air conditioning, luxurious beds and wood floor Moderna, s. You will find more options on p 52–57. gröna Ma lmö!

©OSKAR FALCK

50

Malmö är en spännande stad att upptäcka, och för många av våra minsta gäste bjuder stade r ns lekplatser på de allra störs upplevelserna ta . I Malmö finns ett tjugotal fantastiska tema lekplatser – alltifrån cirku lekplatser till srymdlekplatser . Hyr ett par cyklar och prov a Lekparksrunda n vi tipsar om på sidan 14! Här finns även mycket för de kulturintresserade. Malm ö Konsthall och Moderna Museet ger spec iella barnvisni ngar (Moderna Muse et har t o m baby visningar!), och Barnens Scen i Folkets Park bjuder på ett brett utbu d av barnkultu r: alltifrån teate och cirkus till r musik och dans . På Malmö konserthus kan ni njuta av Nalle konserter, och såväl Malm ö Opera som Malmö Stadsteater har rege lbundet föres tällningar som vänder sig till en yngre publ ik. 51

Stora äventy r små besökareför Big ad ventures for sm all visitors

8

Upplev Malm ö på 2 hjul! Malmö är en skön stad att cykla i – korta avstånd, små höjdskillnader och många cykelvägar. Häm ta cykelkarta på turistbyrån och hyr cyklar här: Fridhems cyke l, Tessins väg 13, tel 040- 26 03 35, fridhemsc ykel.se (A4) Malmö Trave lshop, Carlsgata n 4 samt Vintergatan 17, tel. +46 (0)40 -33 05 70, travelshop.se (D2)

Malmö is an exciting city to explore, and for many of our youngest visito rs the city’s playgrounds offer the best experiences all. Malmö boas of ts around twen ty fantastic themed playg rounds – cove ring everythin from the circu g s to space. Hire bikes and try our Playgroun d Tour suggested on p 14! There is also plenty for thos e with an interest in the arts. Malmö Art Gallery and Moderna Muse et offer spec ial children’s exhibitions (Mod erna Museet even has guided tours for babies!), and Barnens (children’s stage Scen ) in Folkets Park offers a wide selection of cultural even ts for children: everythin g from theatre and circus to music and danc e. At Malmö Concert Hall you can enjoy Teddy Bear conc erts, and both Malmö Opera and Malm ö Stadsteater put on regu lar performan ces aimed at younger audie nces.

Explore Malm ö on 2 wheels! Malmö is a perfe ct city for cyclin g – short dista nces, relatively flat and numerou s cycle paths. Collect a cycle map from the tourist informati on office and hire bikes here : Fridhems cyke l, Tessins väg 13, tel. +46 (0)40 -26 03 35, fridhemscykel. se (A4) Malmö Trave lshop, Carlsgata n4 and Vintergata n 17, tel.+46 (0)40 -33 05 70, trave lshop.se (D2)

9


Gunilla H Persson – Portfolio

Bjäred ne

lede

Yllevad

Ängelsbäck

Grevie k:a

Vallåsen

Önnarp

Stackarp

Segelstorp

Brammarp Simontorp

Bjärbolund

Ingelsträde

Mjöhult Höghult

Spannarp

Välinge

Stureholm

S Ingels träde

32

S Varalöv

Rögle

Västraby

112

Håkan torp

en

Mossa gården

Kattarp

Mjöhult

107

RÅÅ 67

Ingelstorp

Hjälmshult

Tornhult

Allerum

E4 30

107

Benarp

Vrams Gunnarstorp

25

spännande Stenestad

Södra Vram

Hässlunda

(Översikt) Bensige

Skön shopping, helt enkelt

Gantofta

Öresund

Valleberga

Fjärestad

(Endast sommartid )

Rya

Kvistofta

Ålabodarna

3 km

Vallåkra

27

Örby

Fortuna

Glumslöv

Örenäs

Äskatorp

Hilleshög Norreborg Kyrkbacken

1 0

Hildesborg

Husvik

Tuna

Kingelstad vid E4/E6 i Helsingborg Väla Centrum Gultarp 180 butiker, restauranger och caféer med allt för en bättre vardag Bälteberga och roligare helger. Loarp Halmstad Alltid fri parkering. Ottarp Norraby

Tostarp

SOMMAR

E6 E20

Arrarp Gluggstorp Vi har möblerna till sommarens aktiviteter Rosenhäll och väder. Vi möblerar sommaren. Välkommen till Hyllinge! Vadensjö Rönne berga

Bäckviken

Ven

Säbyholm

Säby

Halmstad gården

Rönnarp VARDAGAR 10–20 HELGER 10–18

Härslöv

26

Duveke

Videröra

Viarp Sundvik

2

Tjutebro

Ormastorp

Katslösa

Rydebäck

Brödåkra

Sire köpinge

Tågarp

Brunemark

Tarstad

d)

Hällstorp

(Enda st sommarti

Asmund torp

Råga Hörstad

E47 Niverød E55

Källs Nöbbelöv

Billeberga

nd

(E

Tofta

Gråen

Landskrona

Axeltofta M

Tågerup

Nivå Bugt

Mikkelborg

Kokkedal

Ö

M

AL

Trä

3 km Ö Karaby

Sibbarp

N Skrävlinge

110

n

Strö

Högestorp

Nivå

Åkarp

17229

Teckomatorp

Tostarp

Br aån

Saxå

>>

Häljarp

Sletten

106

Värmö

25

Munkebäck

as

k

Humlebæk Vittskövle

Dageløkke

Citadellet

artid)

mm t so

Öresund

Krogerup Torrlösa Louisiana

Borstahusen Örja

Marieholm

2

Västra Strö Trollenäs

Reslöv

Kyrkbacken

Gullarp

1

152 Usserød Håstenslöv

Norreborg Tuna

Ven

0

Rungsted

dsborg

Annelöv

Kvärlöv

Saxtorps skogen

Björna husen

n

Saxå

Särslöv

Høsterkøb

L Harrie V Hoby

Örtofta

å Löd

Nyboholm

deå

L

E6

Svenstorp

Stångby

Raby 22

104

Håstad Stångby

Stävie

Borgeby Salviken

Vikhög

l i ngeå n

108

Furulund

de

Barsebäcks hamn

Igelösa

Odarslöv

E20

öd

Vallkärra

Storegård

Fjelie

Flädie

KéBENHAVN

Bråån

16

Ö Odarslöv

N Nöbbelöv

21

Bjärred

22

Önnerup

Värpinge

Lund

The Culture House is the biggest in Southern Sweden, and is the venue of many exciting exhibitions and artistic endeavours. Exhibitions and events are constantly changing, so you can come here time after time. The building itself is worth a visit, with its exciting architecture and beautiful location by the Northern harbour.

SOFIERO SLOTT OCH SLOTTSTRÄDGÅRD b Upptäck Sofiero! Även när trädgårdarna ligger i vinterdvala är det väl värt ett besök. Här kan man utforska de spännande ravinerna och gå vilse bland de 10 000-tals rhododendronbuskarna. Det kungliga sommarslottet har även lekstugor och en trollskog. Fantastiska skulpturer hittar man lite överallt samt labyrinter och totempåle.

torp

Duveke

Gultarp Bälteberga

Halmstad Halmstad gården

Symbolen för Helsingborg är det ståtliga tornet Kärnan som förr användes som vakt- och försvarstorn. Tornet är enbart öppet sommartid, men utsikten över staden och den danska kusten från Terasstrapporna är fantastisk året runt. The magnificent “Kärnan” tower, which was once a watchtower and defence tower, is the symbol of Helsingborg. The tower is only open in summer, but the view over the town and the Danish coast from the terrace steps (Terrasstrapporna) is striking all year round.

berga

110

gården

Stadens äldsta kyrka från 1300-talet ligger vackert inklämd på det lilla Maria torget. Det är en vacker gotisk tegelkyrka som faktiskt ursprungligen var en av Danmarks största stadskyrkor. Gå in och låt kyrkan berätta om sin fantastiska historia.

Tirup

SANCTA MARIA KYRKAN e

17

Källs Nöbbelöv

Hällstorp

Örja Citadellet

Råga Hörstad

Billeberga

torp

106

Värmö

25

Munkebäck

mm t so

artid)

Tofta

Gråen

Landskrona

Axeltofta

Tostarp

Br aån Saxån

Häljarp

KÄRNAN d

SANCTA MARIA KYRKAN e

Tarstad

Vadensjö

Vadensjö

Tullstorp

KÄRNAN d

SOFIERO PALACE AND PALACE GARDENS b Discover Sofiero! The gardens are well worth a visit even in winter hibernation. Here you can investigate the exciting ravines and lose yourself among tens of thousands of rhododendron bushes. The royal summer palace also has playhouses and an enchanted forest. Amazing sculptures can be found everywhere, together with labyrinths and totem pole.

Borstahusen

>>

Löddeköpinge

a = visar placeringen på kartorna Säby Säbyholm a = indicates the location on the maps

Take a break from the bustle of the city and visit Fredriksdal, one of the best open-air museums in Sweden. You will find something for all the family here: explore the past in the old city districts and manor house, run wild in nature playgrounds or pet the animals. And don't miss Fredriksdal's annual Christmas market that takes place over 6 – 8/12.

DUNKERS KULTURHUS A

Bensige

109 Böketofta

Örby

E20 Bäckviken

FREDRIKSDAL MUSEUMS AND GARDENS c

DUNKERS KULTURHUS A

Loarp The oldest church in the city, dating back to the 14th century, Äskatorp Glumslöv Ottarp Norraby Örenäs Tostarp nestles Maria torget. It is a beautiful Ålabodarnaattractively in the small square Viarp Rönnarp Brödåkra Gothic brick church, which originally was actually one of Härslöv Sundvik Denmark’s biggest city churches. Step inside and let the church tell köpinge Hilleshög Arrarp Tågarp Gluggstorp 26 Rosenhäll you its incredible history. Hildesborg E6

Husvik

Ta en paus från stadens brus och besök Fredriksdal, ett av Sveriges främsta friluftsmuseum. Här hittar man något för hela familjen, se hur det var förr i de gamla stadskvarteren och herrgården, busa på naturlekplatser eller klappa djuren. Missa inte heller Fredriksdals julmarknad som äger rum 6 – 8/12.

Kulturhuset är södra Sveriges största kulturhus och rymmer många spännande utställningar och konstnärliga verksamheter. Utställningar och evenemang varierar hela tiden så hit kan man komma gång på gång. Bara byggnaden är värt ett besök med sin spännande arkitektur och sitt vackra läge i Norra hamnen.

Åvarp

Elestorp

SANCTA MARIA KYRKAN e

(E

St Harrie

Högalids fritidsomr.

Simmelsberga

ån

Ö

Hög 23

Fortuna

nd

Lackalänga Norrevång

Sjöbo

Maglaby

Ekeby

Stadens äldsta kyrka från 1300­talet ligger vackerRosersberg inklämd på det berga Valleberga Gantofta Fjärestad lilla Rya Maria torget. Det är en vacker gotisk tegelkyrka somTjutebro faktiskt Ormastorp Katslösa var en av Danmarks största stadskyrkor. Gå in och Videröra låt kyrkan berätta27Kvistofta om sin fantastiska historia. Vallåkra Kingelstad

as

Vedbæk

Käv

Broste till Outletpriser! Barsebäck

Barsebäcks verket

V Sallerups kyrka

Trørød

Gryet Gammel Holte

Håkantorp

Skovshoved

Kärreberga

Vrams Gunnarstorp

Gunnarstorp

Bårslöv

M AL M

Hofterup

Charlottenlund

Virke

Kävlinge

Klampenborg

erup

Sandbjerg

229

HYLLINGE 10-19 • Lör 10-17 • Sön 11-17 V Karaby 042-32 91 00 www.harligahem.se

www.brostecph.com

Brådebæk Smidstrup

Mån-Fre Henkelstorp

Järavallens naturreservat

Remmarlöv

Olstorp

Mån-Fre 10-19 • Lör 10-17 • Sön 11-17 042-32 91 00 www.harligahem.se

Ålstorp

Lundåkrabukten Taarbæk

Hørsholm

108 Södervidinge

DösjebroHYLLINGE

66

Brogårda

110

ursprungligen Rydebäck

Eslöv

207

Norrvidinge

Dagstorp

104

24

Råå

)

Saxtorp

65

SANCTA Örby MARIA KYRKAN e

Gryttinge

Tibberup

Svalöv Søholm

17

V Broby

Hyllinge

31

E4

Kvidinge

Björnås

2

Råå

Espergærde Toelt

(Översikt)

Tirup

Vadensjö

Tullstorp

21

Nyvång

Fleninge

Ödåkra

6 Munkagårda

Heda gården

110

Åstorp Veg

centrum

FREDRIKSDAL MUSEER OCH TRÄDGÅRDAR c

Tomarps kungsgård

Kärrarp Grytevad

67

Hasslarp

9 Väla

Welcome to enjoy our Helsingborg!

Sånna

Björnekulla Humlarp

Ingelstorp

26 Upptäck Sofieros rum. Trädgården anses som en av 107 Stenstrup Norra Rosendal Sofiero Gillastig 7 Vram 30 Blinkarp ravinerna, Bjuv Kropp Europas vackraste! Här kan man utforska de spännande B Saunte Marielund Möllarp 22 gå vilseSkibstrup blandApperup de 10 000 tals rhododendronbuskarna. DetPålsjö kungliga Västraby Lydestad Hellebæk Borsholm Benarp sommarslottet har även kungliga lekstugor och en trollskog. 29 d Magnihill KÄRNAN Södra 1 235 Konga Allarp Fantastiska skulpturer hittar man lite överallt såsom labyrinter Filborna Horserød Symbolen för Helsingborg är det ståtliga tornet Kärnan som förr Vram Mörarp Hjortshög 109 Knutstorp St Mörshög Bistrup Fredriksdal Vasatorp C och totempåle. Kongagård Rosenlund Billesholm användes som Ta sats och klättra uppför de E4 vakt­ och försvarstorn. Helsingborg D 205 Risekatslösa E6 A E Nygård 146 trappstegen till 34 meters höjd och belönas med en fantastisk Axelvold Sonarp Bjärnarp Charlottenborg Langesø E20 SOFIERO PALACE03AND PALACE GARDENS b Kronborg Södra utsikt över staden och den danska kusten. 213 Vram Rycketofta Gurre Sø 18 Discover the numerous green spaces at Sofiero. The garden Ask is 111 Boserup Påarp Gurre considered one Gurre of the most beautiful in Europe! Here you can 109 25 Slot KÄRNAN d Tikøb Helsingør 26 investigate the exciting ravines and lose yourself108 among tens of Rørtang The magnificent “Kärnan” tower, which wasHässlunda once a watchtower Tunnby 02 110 Källstorpthousands of rhododendron bushes. The royal summer palace also Frillestad E4and defence tower, Välluvis the symbol of 109 Helsingborg. Climb up the 27 235 28 Nyrup Rävatofta has royal playhouses and an enchanted forest. Amazing sculptures Gedsholm Mørdrup Ättekulla Snekkersten 146 steps to a height of 34 metres and be rewarded with an amazing Görarp 106 Kvistgård can be found everywhere, 152 together with labyrinths and totem pole. Raus 1 view over the city and the Danish coast.

Trueds torp

Skrom berga

Ausås

107 Bosarp

Gunnestorp

111

>>

OC

112

Håkan torp

Ålsgårdegröna många

ST

E4

Kattarp

Vega Ellekilde SOFIERO SLOTT OCH SLOTTSTRÄDGÅRD Laröd b Hittarp

M

KH

Östraby

Mjöhult

68

lund

Tranarp

Västraby

Döshult

13

Öja Källna k:a

Starby

Härninge

Strövelstorp Svedberga

gården

Kongaö

Karindal

OL

Simmelsberga

Källna

Spannarp

Helsingborg är en stad för livsnjutaren! Här har du lika nära till sköna promenader vid havet som till shopping och kulturupplevelser. Centrum bjuder på olika stadsmiljöer med ett brett utbud av butiker och restauranger varav sju är med i White Guide. Här listar vi vårt ”BIG FIVE” men här finns mycket mer, staden är fylld av sevärdheter och historia, både gammal och modern. Dessutom finns fri wi-fi i Helsingborg. (wifikartan.se/Helsingborg/ ) Välkommen att njuta av vårt Helsingborg!

Helsingborg is a city for those who enjoy life! Here you will find pleasant coastal strolls, shopping and cultural experiences all equally close at hand. The city centre offers various urban environments, with a broad range of unique shops and exciting restaurants, seven of them in the White Guide. Here we list the “BIG FIVE”, but there’s much more here, the city is filled with sights to see and history, both ancient and modern. In addition there is free wi-fi in Helsingborg. (wifikartan.se/Helsingborg/ )

Össjö

32

S Varalöv

Rögle

Viken

Hornbæk Kågeröd 237

Ekeby Elestorp

Rosersberg

108

Tostarp

Spannarp 33

Välinge

Stureholm

arkitektur och sitt vackra läge i norra hamnen. Ry

Smedje

Gedsholm

Örby

Varalöv

Rögle Bjärbolund

Höghult

backen The Culture House in Southern Kristinelund Sweden, and is the Klåverödis the biggest Grå Läge Djuramossa Skäralid Hjälmshult Tornhult Ö r e sexciting und venue of many exhibitions and artistic endeavours. Exhibitions and events are constantly changing, so you can come Domsten Allerum here time after time. The building itself is worth aSöderåsens visit, with its exci­ Kulla nationalpark Gunnarstorp ting architecture and beautiful location by the northern harbour.

Böketofta

109

torp

Lönhult

Klappe

Magleröd

DUNKERS KULTURHUS A

109

110

Bårslöv  ån

Herrevads kloster

Njut av Helsingborg!

Come and enjoy our City of Helsingborg!

Axtorp

S Utmarken

Ingelsträde

Brandstorp

Svanebäck

Frillestad

Görarp

Råå

Björkeröd

Hunseröd

Skälderhus

Skillinge

cRönne FREDRIKSDAL MUSEUMS AND GARDENS Ågård å

Take a break from the bustle of the city and visit Fredriksdal, one 34 Rönnesfält ofNthe best open­air museumsKulltorp in Sweden. This has something for Höja Häljaröd Utvälinge Skörpinge all the family – smell the rosesVilhelmsfält and herbs, have fun in the natural Mardal 107 life used to be in the old play areas or pet the animals. See how Vegeholm Viaköp Tånga parts of the city and the manor house. You can also spend a whole Ugglarp Bonnarp 112 N Varalöv day just strolling around in eå the various parks.

träde

109

28

Ättekulla

Raus

1

Råå

gærde

Görslöv

Hustofta

Boserup

Välluv

27

Snekkersten

2

112 Ornakärr

å

Buskeröd

Billesholm

Tunnby

E4

Farhult

DUNKERS KULTURHUS A

Risekatslösa Charlottenborg

baden

Jonstorp

Mjöhult S Kulturhuset Bonnarp är södraLerberget Sveriges största kulturhus och rymmer många öd Ljungbyhed e r utställningar och konstnärliga verksamheter. spännande Gålarp å Utställningarsoch hela tiden så hit13kan man e nevenemang varierar 111 komma gång på gång. Bara byggnaden är värt ett besök med sin

26

02

Broröd

Dragesholm

Åvarp

St Mörshög

Påarp

Glimminge

13 Väsby

Rön ne

Höganäs

Krika

Klöva hallar

Ljungby

Rekekroken

Hässlebo

St Björket

nneå Rö

111

Kullahalvön

Övad

Högalids fritidsomr.

Svanshall

Tranekärr Södåkra

Nybygget

Forsby Svenstorp

Norra Vram

Rycketofta

18

Klippans bruk Stackarp Strandbaden

Södra Vram

Mörarp

Rosenlund

E4 E6 E20

D E

&

Gunnarstorp

Skättekärr

Nyhamnsläge

V Sönnarslöv Maglaby

Toftakulla

paus från stadens brus och besök Fredriksdal, Sveriges E6 ett avToarp Skälderviken främsta friluftsmuseum. Här hittar man någotE20 för hela familjen, Tåstarp dofta på rosor och kryddväxter, busaLuntertun på naturlekplatser eller klappa Hillarp Ängelholms djuren. Se hur det var förr i de gamlaHaradal stadskvarteren och herr­ havsbad Rebbelberga gården. Det går också bra att bara strosa runt i de olika parkerna 13 en hel dag. Ängelholm 35

Bökebäck

Söndraby

Äspenäs Kollebäckstorp

Ryet

n i k een S k ä l d e r vTa

Skäret

Vedby Brunnby

Smedstorp

111

Västersjön

bolet

Söndrebalj

Lyckorna

Veg

Hjortshög Vasatorp

Kronborg

Helsingør

Lydestad Magnihill

Filborna

C Fredriksdal

Klippan

Kärreberga

hopp närvaro öppenhet Bjuv

Marielund Västraby

29

1

A

110

Kropp

22

Pålsjö

Helsingborg

Brogårda

Rosendal

7

B

65

Ankarlöv Nabben

Stubbarp

Krapperup

Lerhamn

g

centrum

Sofiero

ellebæk

2

9 Väla

37

Huntly

Ängeltofta

Helsingborgs flygplats

Park c FREDRIKSDAL MUSEERValhall OCH TRÄDGÅRDAR Skepparkroken Gånarp

rnvä

111 Laröd

111 Gråmans torp

Tullstorp

Hjärnarp

Ulriksfält

Barkåkra Björkhagen

Arild

eijä

Hyllinge

31

Vejby

Magnarp

Björkeröd

Kvidinge

Björnås

105

Vejbyslätt

Magnarps Strand

rg

Mus

Ödåkra

be

66

Fleninge

Kulla Gunnarstorp

Hittarp

V Broby

lla

Mölle

MAXI HELSINGBORG 21 öppet 7–22 alla dagar

MAXI RÅÅ öppet 8–22 alla dagar

Nyvång

Domsten

HELSINGBORGkungsgård

Kärrarp

Grytevad

Åstorp Veg

Gunnestorp

Ransvik

ALLA DAGAR Tomarps

Landskronavägen 33 Regementsvägen 7 www.maxiraa.se www.icamaxihelsingborg.se

Hasslarp Djuramossa

Stora Hult

Vejbystrand

Bjärröd

Ku

Sånna

Björnekulla

Humlarp Bosarp

Döshult Kristinelund

Grå Läge

ÖPPET 8-22

E4

Östraby

Ry

>> M OL KH (Översikt) OC

ST

nneå Rö

Svedberga

Klappe

Ausås

68

Hjälms lund

Tranarp

Härninge

Strövelstorp

13

Öja Källna k:a

Starby

EE AP FR /M 014 FO –2 IN 13 20

Brandstorp

Källna

Ugglarp

Karindal

33

FOTO: ANNA ALEXANDER OLSSON

Spannarp

HELSINGBORG

Varalöv

Rögle

Bonnarp

N Varalöv

FOTO: ANNA ALEXANDER OLSSON

Lönhult

112

Tågerup

Teckomatorp

110 Trä

FOTO: LARS STRANDBERG

Veg

Hustofta

Mardal

Tånga

Foto: studio-e.se

RG >> GÖTEBO

Höja

Skörpinge

107

Vegeholm

Viaköp

>>

Kulltorp

Utvälinge

Vilhelmsfält Björkeröd

71

Björkliden

Åkarp

70

Västrarp

Helsingborg is a city for those who enjoy life! A place where you’re just as close to beautiful sandy Boarp beaches as shoppingIngeborrarp and cultural experiences. The city centre offers various urban environments, with 69 a broad range of unique shops and exciting Stidsvig restaurants, seven of them in the White Guide. Here we list the “BIG FIVE”, Årröd but there’s much more here, the city is filled with sights to see and Östra history, both ancient and modern. Ljungby Penarp Översiktskarta Welcome to enjoy our Helsingborg! Gyllsjö

Össjö

GÖTEBO RG

N Häljaröd

Görslöv

Gunnes torp

111

HELSINGBORG

Farhult

112

Persköp Sjunkamossa

Come and enjoy our City Eket of Helsingborg!

Axtorp

Rönne å

Ågård

Rönnesfält

Lönnhässle

Skälderhus

Skillinge

34

Ornakärr

k

Hunseröd

S Utmarken

3

Jonstorp

01

Glimminge

Farhults baden

13 Munka Ljungby

35

Rekekroken

Hässlebo

ee 2 Fr ap /m

Rebbelberga

Ängelholm

Kullahalvön

Buskeröd

Haradal

Hällede

3

Svanshall

Tranekärr Södåkra

Väsby

Tåstarp Hillarp

Smedstorp

ättekärr

Toarp

Luntertun Ängelholms havsbad

Stavershult

Rössjön Helsingborg är en Lärkeröd stad för livsnjutaren! Här har du Rössjöholm Snäckebotorp lika nära Tåssjö till sköna sandstränder som till shopping och kulturupplevelser. Centrum bjuder på olika 114 stadsmiljöer med ett brett utbud av unika butiker och spännande restauranger varav sju är med i White Guide. Här listar vi våra ”BIG FIVE” men Örkelljunga här finns mycket mer, staden är fylld av sevärdheter Bassholma och historia både gammal och modern. Aggarp Ljungaskog Välkommen att njuta av vårt Helsingborg!

Äspenäs

Gånarp

E6 E20

Skälderviken

Bökebäck

n

01

Skepparkroken

Skälderviken Skäret

e

Njut av Helsingborg!

Västersjön

Kollebäckstorp

Ryet

Toftakulla

Valhall Park

s

Fo

Björkhagen

Ängelholm Helsingborgs flygplats

å

EE 2 FR AP /M

Barkåkra

Söndrebalj

Lyckorna

s

FO

Huntly

Ängeltofta

Sjöaltesjön

d

Ned Århult

Tullstorp Ljunga bolet

Hjärnarp

Ulriksfält 37

Nabben

Ugglehult

Koarp

n

in

Vejby

Magnarp

Arild

Lerbäckshult

105

Vejbyslätt

Magnarps Strand

l l a

IN

Vejbystrand

Boarp

Vantinge

Stora Hult

Fladalt

a

Svenstorp Margretetorp

Vanstad

HELSINGBORG

Fogdarp Viarp Karstorp

H

Hålebäckse röd

Förslöv

Ranarp Ljungbyholm Lervik

Foto: Lars strandberg

Ranarpsstrand

(Endast sommartid )

Segelstorpsstrand

Brunnby

Knopparp

Hulrugered

Öllövsstrand

Stubbarp

Vindrarp

38

n

Ängelsbäcksstrand

Egla

Börkered

Skå

Böskestorp

Killebäckstorp

Glimminge plantering

Lugnaro högen

Hunnestorp

Grevie

Foto: Lars strandberg

Öllöv

(Enda st sommartid

Skåne led en

sdalen

Sinarp

105

Glimminge

Rammsjö Rammsjöstrand

The city's oldest church, dating from the 14th century, is tucked away in a delightful location off the tiny Mariatorget square. It is a beautiful Gothic brick church that was originally actually one of Denmark's largest city churches. Take a look inside and discover the fantastic history of this church. a = visar placeringen på kartorna / indicates the location on the maps

Infab © www.infabab.se, info@infabab.se


Cloetta Center

n

v.

sa vä g rn Jä

Norrk öpin gsvä gen

Ban

n

gata

g

.g

ndm

gata

l

Axgr

le

tan

enga

Lind

Kungsbergs skolan

rg

ve

Stal

m

Hu

Bra

gebro

Stån

gata

n

ta orga

Björng

Scandic Linköping City

n

kare Snic

S:t Lars kyrka

n

ata

Åg

ngata

g öta

Ham

Badhus

Stångebro parken

Tullb

ron

g

rgm.g

Hotell

t. g jungs

r Tullg Stångå Hotel du Nord

lagare

Sp ar re g

Hant

Ågatan

ra St ån g

ri ng

AL

m

Reps

Best Western Hotel

rg

an

an

Kloste

sgat

gat

Baggen

ru

Klara privata grund skola g

gatan

sgatan

Kung

G

nt

parken

t Lars

Scandic Frimurar hotellet

S öd

Ce

nal da ka Kin

Vasav

Platen

erg

Teat

dra

og Pl

ITceum Konsert & Kongress Olof Palmes plats Konserth. parken pings K Linkö Ågatan stadsbibliotek

Park Hotel

Järnv.

n

Engelbr. plan

Re

Stångebro sportfält

ta ga

érgatan

Östgötagatan

Töns bergsg

ta n tg a Gö

Stureg

Sank

Vasav

Gj

Rese centrum

atan

Sture plan

Östgöta teatern

Öster götlands museum

ut

n

g

Bielke

erksgr

Tage Daniels sons plats H

ta

Cloetta Center

Gumpe kullabron

ig er

Gasv

gatan

gsv äg e köp in

ga

rg Kloste

Norr

n

eliig Berz

Barfoteg

g

Gärde

pl.g Kam

jeg

nns

Ammos Café och Crêperi Int. engelska n

Berzeli

Artistg

Dalg

Västa

tan

sga

olf

Ad

gs

Katedral parken skolan

brö Gr å

Storgatan 54 Chocolaterie, café och butik. Vi Vasavägen serverar bland annat varm choklad, Ko nsis scones och chokladbakverk. tor ieg Chokladprovningar. ata n Ox n Chocolaterie, café and shop. Hot Hu gr gata nne chocolate, scones, ber lchocolate pastries. Sko gsg Br Chocolate tastings. u någatan

v

ag gitt Bir

en

Gusta

n

Berzelius skolan

ata

Lin

nsg

sv äg

n

ata

gg

llg

te Pla

Va

Ul le

rn

gata kts

Chocolat

eg

sgatan

Åsbjörn

Fjärrbuss terminal

lbre

rg

sg

No

rg

Smed

gatan

ron

a Ny

n.b

a kanal

Ling vallen

Be

atan

arlsg ig K

Hert

il Kett

g

INNER STADEN

Dro tt

gs slussar, Göt

Ber a strand, Roxens västr Ligger vid sjön g. om Linköpin ca 10 km norr avfa rt 112 Skylt at från E4, anal/ otak sv/G l.se/ www.gota kana ModMed Berg s-slu ssar/ Seva rdheter1/

rtments

Tel +46 13-485 11 05 Sky Hotel Apa öping Storan gen 1, Link Torni byvä En kväll på Aioli mitt Linköping Stora Torget 9 013-328 10 50 Tel: hade lika gärna kunnat vara en av depart ments.seTel +46 13-10 31 90 info@skyhotela där sommarnätterna kring MedelhaI sin trendiga och trivsamma miljö tments får du vet. Här erbjuds 50 olika På tapas. erbjuder Storan det bästa av Sky Hotel Apar idigt som samt ma av att bo An evening at Aiolikäns in the of hem Östergötlands regionala matkultur. lan heart bo i service. Du kan lletsas hotejust downtown Linköping...du it får might – en natt Welcome to trendy but cosy Storan bara eller r , vecko adersummer well as have been one of those a. mån restaurant, which offers the best of our jobbar bort som dig för perfekt nights around the Mediterranean. ce to book regional food culture in Östergötland. get the chan can you Herehere, 50 different tapas are on offer the highest builmodation in something for everyone.your acco öping! SKY Hotel Apart-

N VASASTADE

atan inag

mle

Mag.gr

ing Tapas Bar r · Sightsee Aioli Hantverkaregatan 1 Sevärdhete

ls Hotell · Hote

gatan

Svea

Krist

Hu

n nde n GräDuva

Kungsbergs skolan F

rg

ve

Klö

dg ran

ygatan

gatan

Linden

St

Druvan Magasins torget

Lilla Torget

Axgr

dm.g

yllen

Bran

bro Stånge

Stall

Scandic Linköping City

egatan

rgatan

Björng

Centrum

vig

tan Hamnga

areg

Snickar

n

ata

Åg

bron

S:t Larsgatan 3 Tel +46 13-10 33 88 Okra Modern Thai Restaurant handlar om glädje och passion till mat, helhetsmässigt som i de små detaljerna. Okra Modern Thai restaurant is all about the joy and passion for food, from the overall impression as well as in the small details.

Sky Hotel Apartments

Slöjdgatan

rg né

Stångebro parken

Tull

n

Ocra Modern Thai Restaurant

Ba

kanal

Hotell

g ungst. A Lj

an gat

TullgrStångå

Hotel u Nord

da Kin

g

Södra Stånggatan 1 Tel +46 13-31 21 00 Restaurang, lunch och catering. Belägen vid Stångåns strand. På sommaren är uteserveringen uppdukad. Restaurant, lunch and catering. Located at Stångå beach.There is outdoor dining in the summer.

ll

Stångs magasin

ra S tån g

tr

ri n

Restauranger och caféer · Restaurants and cafes ge En

Söd

Va

Stångebro sportfält

um

Gunilla H Persson – Portfolio

tan

Åsbjörnsga

Gumpe kullabron

gr

er g

ck

tan

d.g

rsg a

Ba

lde

im

He

sg

At la

rk g

Dju

rgå rds

Bjö

g

kh

Sju

Rosen

ar

n

tan

s La

rg

reningsg

Furi

ga ta

Ym

S

r

n

ka rt a ·  Map  · 201 3

ta

at an

Öst Kanbergsg

Linköping

kg

dp

ga

mmun Linköpings ko

H

ot

ala

öm str

Välkommen till Linköping!    

I

Welcome to Linköping!

Lil lån

er sg a

an

N äc

S

d.g

a

bäc ks

im

n

Ös tr

m ring ntru Ce

Sand

g

Sten

nsg

He

ge

be Ar

S tr

sg

an

Emrik

Åsgat

atan

rng

te Kap

g rste Öve

Karl

ga

Kase

de

j He

ld

vä tan ga n Lie gata e tar

rs

an

V ästra

pg

Gri

r

tan

ro

Ba

fo

n ngå

a ick

Ham ng at

rg

Sn

gatan t Lars

Kloste

sga em

ring

dp

kg

g

ne

og

n Ta

Pl

St å

gr

Sank

Hosp.

Alvg

h rn

trum

Ba

Cen

an

ör

g

.gr Köpm

.g

ksg

reg teka Apo

over

Borg gårdsg

n

tra

S tr

aS

Roseng

Bj

nd

Bokhå

Lär

g Pers

n

ata

n

ata

Ös tr

V ästra

ng trum ri Cen

g

G

a Ny

ra St

S:t

ge

ä sv or

ef

g Lie

reg

eta

Gripg

g

Ham ng at an

ar e ick Sn

Emriks

HEJDE GÅRDEN

n

v.g

sg

nn

Ådalag

Arb

gån St å n

g

Kulla

g

gatan

Isidor jellb. gr

Ta

St K Bo Elite Stora Vä skolan ta Slotts och Domkyrka Druvan Platensgatan 5 Gyllen k.g sga Hotellet st Dom Stora domkyrko Domkyrko am Görang ra Lilla Gamla Tanneforsvägen 51 Magasins Ad parken Tel +46 72-322 96el76 torget museum n Dyks Torget vä torget nk Guldsm.g on Stads Filbyter ls mest ata Tel +46kana 13-495 54 07 an Tann r Slotts .b r är Göta rsg Ammos CaféO och Crêperi är nsom en gen hus ding in Link Johannes ModMed light, brand Kök Nygat gallerian rgg tt n Bergs slussar uppag.gr n forsg e parken vägen ekto fanta stiskModMed:s gata s 70 spacious, Dro en de n M o offer a L Läns och T ts Restaurang menyer har n pings de g men Linkö liten kaffebar som även serverar lite a Apotekaregatan 14 Gam la Tannefors 07 n dare besökta områ GräDuv styrelsen tments. Trädg. a lku Folkunga slott Shin Nori 5 54 INNER r tusentals åskå från Medelhavet.Ber Omnew hotel apar Fo söta Järn Kungs Tel +46 13-49 torget matigt i form av salta och crêpes g locks, the Göt levelse som lockainspiration Johannes Kök är en restaurang för n Junkersg Grändenn St Ba lens berömda skola N Med torget Sparregatan 3 r kana som DE trädgården Nyg ligge STA d Linköpings ta ug Här st nämnd bästa restaurang i g år. Rest aurang Mod r n ga samtidigt som du tar din kaffe. lyfte varjeg ng Hosp. köttälskare med kött av högsta kvalité. ors ta al lar 133 Bastu Can sporthall sju slussar som Telmost +46 popu 13-130 öping City n från Medelh ft trappa medLinköping rottni atan llag ga S:t K ag Link torget the ratio ng D n. ég o av WhiteGuide. Låt dig r al Ku are inspi Roxe ndic nn sluss rö plan L 411, Åd locks sjön Li Sca G Ammos cafe and Crêperi – a small Box som serveras talar för sig to Rätterna resta The Berg First Hotel l, withäven lunch och vägen 51, 18 meter över Trädg.g Sushibar, Akilles Linköping sluss nämnd som bästa eGu Detektiven the Göta Cana la Tannefors båtarna över inspireras. Gamavhämtr coffee bar that also serves savory and själva. Tidlösa klassiker. attraction on hit för att se på Isidogr year. The each Maten öping g öping av Whit rsning. Drott g karna locka s The dagl Link an Link b. präglas av kvalité och den Kyrko visito rs 04 kryss Besö n of Storgat s iga ft ell 581 e sand ModMed restaurant’s menus a Kj ni d o 18 thou t å l, åka sweet crepes. n gg gård L Linköpings Johannes kök is a restaurant for rsgatan s more than 13-495 54 00 ga ens skådespe inspireras. Käll M/S ning smaken i det japanska Linköping Tel +46köket. Mörne sporthall locks lift boatklassiska rbåtarnaby otels .com aregera composed their skillful sevenchefs, rgs resta Cityhotell an n. Visitors love city@scandichguests that adores high quality meats. ägen be ning ar med passa Lake Roxe och The Mod Med égat n g dicCeres och uppSushitacle bar.ofShin Nori’s linko high ping quality Linn meters above n M/Sinspiration with from the Mediterraers tre Scan Vandrarhem ta Babettes Kafferi lmslättsv by their ändst.g ders ta Lejon och courses speak for themselves, watch the spec Wasa öping erbjuder The det finns Åk ga E Br are composed llå Link I områ pp Lejonserves lunch ga to come and JapaneseWasa kitchen and alsoFrimis mitt i stan, Scandic gs lmiljö. Kä nean, allow yourself- to be inspired. n from Ske n Stora Badstugatan 4 Ma an vacker kana er e on the M/S n timeless classics. with inspiratio gsgata areg s. meals. hotell, anrik a n sb Väst. gata r, minigolf, vand Sv leva lockage, cruis sight dic r rs a cafée self to the e tta offers take-away Scan y ger, t e Birgi nd och enjo ne g Tel +46 13-12 55 00 s and a det restauran nean, allow your Linköpings E Mör pr Åk City vid Stångån and M/S Cere rning, och är dic skolan ts, cafes, ng Kyrko Scan luthy uran o cyke a  resta three s et simhall em, the Quality me sbad pp rarh Tinner Babettes kafferi, ett kulturcafégård i tr Stiftsgården Vårdnäs to mention Sv ls, Linköping offer latsen Berg Hotel De Klomp Restaurang Not Bar Skeeg na an m city centre, bäcks denbadv äder finns badp Ekoxen course, bike renta Trädgårds Frimis in en ar dp ta Linköping. En levande mötesplats med Brokind, 590 45 Brokind ro miniature golf et swim hotels, historic ad badet atan föreningen De Klomp Res and Scandic me Café the Bergsbad rgsg en i Roxen. at StångånTel Linköpings na de ro elbe kultur och fantastiskt kaffe. and on hot days n. +46 13-36 85 00 Scandic City me g n simhall Tork Café S:t Larsgatan 13 Roxe the E4. na n er Tinner 13 ming area in West close to ata A cultural café in Linköping. A Mattraditionen hos oss är djupt He den bäcks S:t Lars gata n Ym nag ta Tel +46 13- 14 50 60 sg en tu 60 50 gr jd badet n lletklassiska svenska köket. Dahl meeting place with culture and faneg i det m Frid Tel +46 13- 14 rehote 200 urarotad Krogen är inspirerad av det ata re 15del djärva språng ut i hela Scandic Frim BoxMed , 581 tastic coffee. Krogen är inspi n hel 1536en an Sa Folkungavallen Natur 14, gatan holländska ”bruine kroeg”-konceptet at ine S:t Lars gata n nk centrum g sg holländsk a ”bru världens olika kök. tL Trän Belvederen la und som växte fram under 1800-talet. Linköping ar sg som växte fram At Va 5 30 00 Vi har så mycket mer att erbjuda,100 ett större Our food tradition is deeply rooted ata n Folkungavallen T1 i S t Tel +46 13-49 lh uran The restaurant is inspired by the an om The resta al ichotels.c Fö Va kt in classic Swedish cooking. But with Kapellplan utbud hittar du på visitlinkoping.seskolorna la kroe frim is@scand L ar sg lha Dutch “bruine kroeg” ka concept that ga kyr Dutch “bruine et t ata n lla quite a few daring leaps into the cuisita We have so much more to offer! Go öpings Dom ng th Linkemerged 0 to s gatan during the 1800s. n  emerged duri Linköpings Hag g JDE gatan HE nes of the world. visitlinkoping.se for even more options. ls rsitet S:t Pers gata n da Berga hage unive us Loddbynäset 60 Falla Ågelsjön Skriketorp v n GÅRDEN +46 13-20 50 S:taTel Maria rka.se gata S:ta Maria öping Väst Falla kyrka .linkopin gsdomky kyrka bant Berga hage Scandic Link32 Linköping www Dra Tomas Universitets Ryds vägen, 584 00 känsla kyrkan sjukhus 5 50 GatureGIster / street INDeX valven och en Åby Tel +46 13-49 De höga ljusa ls.com en av i hote Dovern 125 n ndic kare Dovern @sca besö r linkoping Centrala Linköping / Linköping city center av rymd möte . Linköpings .se Jursla raler otels kated dich ta .scan www Nordens störs bevarade koordinaterna / coordinates F-I, 4-6 (se andra sidan / turn page) Sveriges bäst Svärtinge s Domkyrk a är hedral Kvillinge ral och här finn medeltida kated Linköping Cat ka Alkagatan G4 Gesällgatan H5 F4 Lindesbergsgränd I5 Stora torget medieval 124 äcka; de gotis preserved 51 liga mycket att uppt Sweden’s beste blind arcaAlvastragatan F5 Gjuterigatan G5 H5 H4 Linggatan G4 Storgatan 123 a med sina märk Loddby boasts impressiv l turen blindarkadern edra kulp cath from öping Alvgatan H5 Grangatan H5 H6 Linnégatan ata – glass H5 Strandgatan glass sculpture t Hotel Link Långbogen 122 . stenf igurer, Golg a som brer ut sin Firs des, an elegant 28 Linköping Anders Ljungstedts I6 Grenadjärgatan F4 Loftgatan Mari I5 Strömgatan Vägsjön tiful stained glass Herstad atan 70-76, 582 fors and beau från Orrefors, Djurshytte Storg från ett av Orre oss berg över sjön mor gata I4 Gripgatan H4 I5 Lysingsgatan F5 Sturegatan 0 200 121 mantel av blom LT Sten Tel +46 13-13 SKJUTFÄ tels. se sjöarna Apelgatan F5 Gråbrödragatan G4 G5 Lärkgatan G4 H4 stho F4 Stureplan Älmesbo fönst ren. linkoping @fir Glan Kvarn oping /link ls.se Apotekaregatan H5 Stångebro H5 Gränden Duvan H5 Lärlingsgatan F4 Ören Hidsjön www.firsthote öping l LinkI5 Hote Ören First Arbetaregatan I6 Svangatan I5 I6 Gröngatan G5 Läroverksgatan G5 H5 Hovden 215 Nyrenoverade mittöping,G4 Link ala  Artistgatan G5 Svarvaregatan F4 Guldsmedsgränd H5 Stråken centr Norrsjön Magdesjö 215 kyrkoNorrköping sjön är beläget i Slott s- och Dom I6 raAtlasgatan G4 Gumpekullabron H4 Magasinsgränd H5 Sveagatan emot den vack stadens Fyrsjön M Fiskeby Mårn stenk ast från I5 I6 ett Augustbergsg Sydsvängen F5 Gumpekullavägen I4 Magasinstorget H5 bara o nds en, rRuggen Eksund ta park teate l a s t röm Östergötla , restauranger, I5 Gustav Adolfsgatan G4 Magnegatan F5 Lickasjön I6 Syréngatan bästa shopping Axgränd Grytsjön Mårn Häggetorp lubbar. Vånga Sk Gärdegatan F5 Majgatan F6 Södra Oskarsgatan H4 länsmuseumrgs plats scener och nattk 119 beautitly opposite the H5a Göran Dyks gata H5 Malmslättsvägen F5 Södra Stånggatan H4 211 Raou l Wallenbe Badhusgatan direc Kullerstad p ted Onsörjan Grytstor Loca Borg only 00 , Vånga 03 Mo Onsörjan Hjässasjön Horken Dänseln Cathedra l Park Tel +46 13-23 m.se I6 Götgatan H6 G4 Mellangatan G4 Södra vägen 118 ta Sjöstugan ful Cast le and Baldersgatan best shop la andslansmuseu Brink Bjän st www.ostergotl Skärblacka from the city’s G4 Musketörsgatan H6 s and Brink stone’s throw Banérgatan stage l trica ts, thea från Horken G4 Hagalundsvägen I5 Mörnersgatan Sibborpesjön H5 Tage Danielssons Hult E4 ping, restauranBangårdsgatan ert funk ishus Dänseln Bjäsätter Gottorp Kristberg Inry mt i ettM vack Bjärka länsmuG5 Hagdalsgatan plats G4 G6 night clubs. Barfotegatan Bulltorp Stensjön Lövstadsjön Östergötlands du r r hitta Högsäte till1939 Barhällsgatan F4 Hagmarksgatan F4 F5 Nattstuvugatan H5 I6 Tanneforsgatan permanenta och Stensjön Bölnorp ria, xen Histo . Eko och seum el Barnhemsgatan G5 Hamngatan H5ns H5 H6 Norgegatan G4 Teatergatan G5 Löfstad nd County Göt Bore 117 gar från dåtid Bölnorp Quality Hot Kottorp öping Bänorp Skiren a ka Östergötla Ludden en fällig a utstä llnin finns ocksåKimstad Sandvik Åselstad Kårtorp 68, 58223 Link F5 19Hantverkaregatan I6 H5 Norrköpingsvägen I4 Tegelbruksgatan berg na Här l Klostergatan Barrgatan 13-12 03 Norrbysjön Kök, samt id lockar. 26 00 , Fax +46 H5en.se Roxenbaden Museum Alsätterand Havregatan I5 Norrsvängen F5 Timmermansgatan rgötl Boren G4 och Hagdahls Göten Tel +46 13-25 Bastuplan history of Öste välsorterad butik namn från den ce.se • www.ekox Discover the Bergdalsgatan H6 I6 I4 I6 Nya Tanneforsvägen I5 Tomtebogatan Roxenbaden Brunneby Stjärnorp med ic functiona list q.ekoxen@choi e Heimdalsgatan rfatspännand es ty in this class en restaurang ett Råby oksfö hous Coun till en also kokb Bergsvägen F4 Torggatan H5 Hejdegatan I6 h Nygatan H5 och en , whic Välkomm Ljungssjön ll fyllt av 116 Ekeby Sörby 34 ing from 1939 berömde läkar född och SPA-hote Göten 215 och sbuild Ljungs borna Upptäck Linköping! Välkommen till en stad som gör dig rik på uppleahl, llent eren Berzeliigatan G4 Torkelbergsgatan H6 Hertig Karlsgatan G4 Hagd Näckgränd I6 exce konf an g, s-, , slott Emil öpin affär shop t. Ljung tare, Charles a well- stocked finns mitt i LinkH4 en. – and a Vi g på 1800 -tale er. Bielkegatan Tornhagsvägen F4 Kök H4 velser och känsla. På den vackra Östgötaslätten ligger Sveriges femte öpin evels ahls Link n Ö Skrukeby i e uppl Flemma ning Hagsätter Rox Göta kan Rågårda uppv uxen Grimstad rgötlands Lillkyrka restaurant – Hagd called IT-ceum. TrädgårdsföreG4 Hjälmgatan Birgittagatan F4 Olof Palmes plats G5 Trumslagaregatan F6 nad som Öste en um vid stadens oas, största kommun, Linköping. Här finnsal mycket att se och göra året Snavuddrunt. I samma bygg conferencemuseet computer muse Österstad Musei wn business-, Roxen F5 G6 F4 Olstorpsgatan I6 finns även Data g’s Ekbacken Well-knoBjälbogatan Luddingsbo öpinHjälmsätersgatan huset Gamla Linköping, Kinda kanal och Flygvapenmuseum, Friluftsmuseet länsmuseum Göta k anal l located at Link Björkgatan H6 Socie ly hote Hospitalsgränd H5 Ombergsgatan F5 Trädgårdsgatan G5 H5 Korskrog ty. fami Asplången um. and ural Snöveltorp IT-ce Ö Skrukeby Norsholm Bergs slussar är bara några exempel påLjun stadens gsbro alla sevärdheter. Vill du Ö Harg , the Horticult I4 Hospitalstorget Björngatan H5 Onkel Adamsgatan F5 Trädgårdstorget H5 Klockrike Markeby Idingstad Grimstad beautiful oasis Berg  du sugen på ett pulserande stadsliv? Du behöver Herrbeta Lillkyrka Kornett njuta av naturen eller är Täljestad Ekbacken Blomgatan F4 Humlegatan Tränggatan G6Lönsås I5 G5 Tuna gården Maspelösa 115 Roxtuna kungsgård Blåklintsgatan F6 Hunnebergsgatan G5 Opphemsgatan H5 I5 F5 Tullbron inte välja. Linköping har både en fantastisk landsbygd med slättmark, sjöar s Ullälva Vreta ra Hotellet öpin Sollstorp g Kulla Elite StoBobergsgatan Östernä kloster Ö Harg Gistad Pålstorp Idingstad H4 G6 Orrgatan F4 Tullgränd E4 Tägneby 9, 582 19 Link F5 Hälsovägen och kanaler samt en levande stad med ett rikt kultur- och nöjesliv. Själva Västra Stora Torget Skäggestad Älvan 210 Tuna Bockhornsvägen I6 Hästskogatan F4 I5 Ottargatan I4 Tuppgränd Husby Roxtuna kungsgård 96 30 Rökinge 13-12 t .se Ekängen Markeby +46 charmen sitter i storleken. Stor nog att ha det mesta, liten nog att ha allt slot Täljestad .elite Tel näs www Flistad äs • Eke Herrbeta Bokhållaregatan H5 Högalidsgatan H6 Oxgränd G5 Tönsbergsgatan G4 @elite.se Härna Nybrobaden Lund Törnevalla 55 06 info.linkoping g är Högby nära. Linköping är helt enkelt Sen liten storstad. Fornåsa öpinHögatan Gärstad Rystad Tägneby Tel +46 709- 31 Bondegatan llet i LinkI6 I5 Ullälva Skärkind 34 tt.se Elite Stora Hote det medeltida St Bjärby gen Fröstad S v www.eken asslo E4 a rt å n Borggårdsgatan G5 Hökaregatan G4 F5 Parkgatan F5 Ullevigatan et vid Sättuna Kaga strategiskt beläg Gistad Skäggestad staden, med Säby Bjursholmen Gärstad Vreta ett av Björkeberg Borgmästaregatan F5 Platensgatan G4 H5 Ulvåsavägen t i hjärt at av H5 and hittar du Kullersbro mark nadstorge tavlig t Venasjön Staby Kränge Mitt i Östergötl Gillberga Stratomta uranger boks Industrigatan Brandmannagatan G4 Ploggatan I5 ssansslott. Överstad Rystad Beatelund Gistad butiker och resta hörnet. bevarade renä Törnevalla Skeppsås l, konSveriges bäst H5 I5 Isafjördursgatan G4 Plommongatan I6 runt F6 Valhallagatan 112 dnas Riddarspe talat alldeles Tallboda Malm Lärke a view 113 Tornby Gårdeby Gärstad Gärstad På Ekenäs anor Ledberg Fröstad Hässelby 111 ed with arunderHällerstad Älvestad d Linghem locat Brogatan I4 Valkebogatan F5 Isidor Kjellbergs Pumpgatan I6 skogen St Bjärby somm Hackery ally r, Discover Linköping – Sweden’s fifth-largest city. located orp ringa LötenLinköping, isSkägget Very centr sjön Tomta et square Vreta Vimarka Egeby Bjursholmen Tornby serter, spökvand ad och annat kul. ieval mark Brokindsleden I6 Vallavägen F6 gränd H5 med Staby city’s arkn Ås on the stunning Östgöta Plains in the province of Östergötland. There’s a over the ren’s Askeby hållning, julm på: visning ol classes, child Brunnsgatan G5 Vallgatan G4 l. Rekrytgatan G6 Hovetorp välja scho Beatelund att edra for et ts cath r and emen othe Stratomta lot to see and do here year round! Are you itching to dive into the heat Här finns myck Linneberga r för g any outings and disco Buntmakaregränd F6 Joensuugatan G4 Repslagaregatan H5 Vallmogatan F5 F6 Tallboda 113 Linköpin Västerlösa resa, aktiv itete Överstad Ryd parties, comp Linköping and Vårdsberg Malm på slottet, klass ag eller barnkalas. Stämna of city life, or is a relaxing country jaunt more to slätt your taste? You don’t City Airport a guided tour Bäckgatan G4 H4 G5 Ringgatan skogen I6 Vasavägen n HotelH6 Junkersgatan Malm föret groups. Take art and uppleBest Wester grupper och 35 Linghem Degeryd ure, inter iors, Sve Vimarka H5 Järntorget G5 Risbrinksgatan E4 I6 Vattengatan der en speciell have to choose – all the culture and entertainment of Linköping is justFrilufts Ramshäll en Flygvap – and ver the architect g Valla Ekenäs slott erbju För dig som vill Normlösa museum öping centuries ago Hackefors Linköpin Dömestad museet Curmansgatan I6Link Järnvägsavenyn H4 Rondgatan allen H6 Örtomta Rappestad och en. Jägarv da minutes away from our amazing countryside of plains, lakes and canals. var furniture of four tan 1, 582 23 Lagerlun för Gamla arga de men 50 two! vi velse tverk or ar 88 Ekström Lerboga Han Hovetorp 13-13 t story Askeby Linköping mmender Linköping F6 H4 Rosengatan H6 Wernersgatan e on a boat ride, wander the Östgöta maybe a ghos ent 90 00, Fax +46 Järnvägsgatan St Fålåsa på slottetÅsreko Spärring conv uppGo Trail, go to the theater or have a 13-12 titta Källsätter and du Linköping +46 kind ch får Tel Banke chur Ringstorp Linneberga na. Här Dalgatan F4 F5 Vårdsberg g.se Roskildegatan F4 Westmansgatan F6 ngar City Airport Vreta Kloster t och interesting med guidade visni hotellinkopin kons , most bite to eat at one of the city’s many restaurants. The charm is in the size info@ en’s ning Hjulsbro r, inred H4 Vetegatan Danmarksgatan F4 I5 F4 Runstensgatan Ö Ryd One of Swed Erikstad l church mshäll Vidingsjö 35 llinkoping.se G4 Kagagatan Lambohov leva arkitektu Stämna i tiden och www.hote built as a roya Degeryd Landeryd g ligger Svinstadsjön – Big enough to have most everything, small enough to have 23 it all close at 400 år tillbaka F5 Vickergatan Djurgårdsgatan G6 öpin F6 Kamplyckegatan F5 Ryddalsgatan l Link ieval buildings, three Hackefors möbler från 34 I liten spök historia Bjärstad Western Hote century. The Stubbetorp Best Vikingstad med allt Svenneby Slaka hotellKanbergsgatan F6 Videgatan Domkyrkogatan F5 G5 Rådmansgatan rat H5 hand. Linköping is quite simply a little big city. It makes life refreshingly in the early 12th a sturdy western vet – kanske en Svennebysjön Ljungsborg Karlebo vem Sålla stan. Nyrenove Höversby has 74 rum, mitt i Drabantgatan G Holmlyckan Harvestad Rakered r viste I5 Vifolkagatan G6 lsen. F5 naved church Kapellplan G6 Råtorpsgatan along the 206 easy and enjoyable. Sörby också? Häradsjorden behöver unde Skölstad net Rosenkälla vad duDrottningbron sever al chapels Inter Lerboga gen öst and Edsberga r Åby Viby tle sjön Åsdymlin trådl , towe H5 I5 Vigfastgatan I4 Kaptensgatan G6 first Ralstorp naler Ekenäs Fillinge Sörby Bankekind Ekenäs Cas 1120 Sweden’s issance slott Hjulsbro TV m satellitka Vikingstad Vidingsjö Gustad 110 south wall. In Sjögestad preserved rena Drottninggatan I6 ge. G5 H5 Karl Dahlgrensg G6 Sandbäcksgatan H6 Villagatan here, Vreta ing Sweden’s bestsamt varmgara ed Bo ent was founded are locat larly hosts joust ch Erikstad conv orp ally Landeryd regu Sandgatan F5 Mauritsholm chur Violgatan F6 Karlsrogatan F5 F6 h Mant centr its d of whic ins Lunneva castle, t tours, Skeda Newly opened, hotel. Kloster. The rema . concerts,Nghos I6 Vretagatan Eddagatan I6 ts F4 Kaserngatan G5 G6 Sandgårdsgatan Veta entertainmen Svinstadsjön Röby Teden stma s tour naments, Sturefors Stubbetorp attraction Billinge Bjärstad business- and a popular rtainment, Chri Harvestad Spångs Egnahemsgatan F5 Kettilsgatan I6 Gälstad G4 Sankt Korsgatan G5 Vårdkasvägen älla Höveln gHåckerstad summer ente Lundby Ljungsborg holm Vist Sturefors . Special arran Holmlyckan Mörby Ralstorp slott Ekhultsgatan H6 Kindagatan G6 F5 Sankt Larsgatan H4 Väbelgatan Kolbyttemon Karlebo Edsberga markets and more Gismestad Normstorp ell du Nord 582 Ärlången HotEkkällegatan Linköping Grävsten 109 H5 H6 Väringagatan H622 Klarbärsgatan I4 F5 F6 5, an egat Sörby lagar Kapperstad Reps 13-14 52 91 H4 H5 Sankt Persgatan G5 Västanågatan F5 G5 Ö Tollstad S Teden Fillinge Eklyckegatan H6 +46 Klostergatan Skog 95, Fax 98 13-12 Hemsjön +46 Tel Eklövsgatan Värnässjön seI6 Klövergatan H6 Västra Strand­ I5 Sjukhusvägen Lången Grebo hotelldunord. info@ Skränge F4 F5 promenaden Elsa Brändströms gata I5 I6 Kolonigatan F5 Skedagatan ord. se Skälstorp Siktesbo Hässleberg Sturefors www.hotelldun Gammalkil rofylld G5egen G5 Konsistoriegatan G4 Skepparegatan H6 I6 Västra vägen på Mutebo ka och Björsäter kyr Billinge Kolbyttemon Ett idealiskt läge resecentrum och Stavsätter Vist Broby Miniatyr Vreta kloster Emriks gata G5 Skogsfridsgatan F6 tillH6 Sturefors järnväg rgård, 125 m rade inne slott nove Nyre F5 Ydregatan Engelbrektsgatan F5 Konvaljegatan F6 Skolgatan Alarp ärnan.H4 kloster Skeda Kullsätter Ärlången 250 m till cityk lägenheter udde Värnao Långnäs Engelbrektsplan H4 även I6 Korngatan I5 Skomakaregatan F4 Ymergatan Tolebo ering och Ljungsbr Skog Nykil rum, fri park stert urism.se Korpralsgatan G6 Skräddaregatan F4 de. www.vret aklo Nya Slottet för läng re boen äby tranquil its own Bjärka G6 Åbylundsgatan St Rängen BjärkaS Falkgatan F4 Kristinagatan G4 Skyttegatan onF4 Säby mest Hörna Linköpings Turistbyrå Linköping Tourist office Idea l locat ion l center Nykvarn av vårt lands trave en är the Skärkindsgatan F5 Smedsviken Skälstorp Fanjunkaregatan F6 Åbylundstigen F4 to Kristinebergsgatan I6 an m Kyrk Grebo r och Besöksadress: Storgatan 15 (S:t Lillsjön Visiting address: Storgatan 15 (S:t cour tyard, 125 Borken eltida bygg nade e. Kryddbodtorget med 3 km a centr Skördegatan I5 Folkungagatan F5 G5 Ådalagatan H5 I5 F6 Stavsätter ssant city som Svartmåla intre Hällevad a ätten 250 m to the Larsparken) Larsparken) Häggebo Knoppetorp den Stenkilsk Juten n Slussgatan I6 Frejagatan I6 Ågatan G5 H5 Kullagatan H5 Den Kallvike t. uppfördes av -tale Mörketorp Unö Tel: +46 (0)13- 130 00 70 Tel: +46 (0)13- 130 00 70 2 början av 1100 Risten I5 Åkersbergsgatan I5 I6 Fridsbergsgatan F5 Kungsberget I5 Slåttergatan kungskyrk a i 23 igt torn i church and Storsjön V Harg Tolebo ngå Hotell G6Link Norrängen Älvsbo Gårasjön info@vistlinkoping.se info@vistlinkoping.se med ett kraft Stå St Mörken öping Vreta Kloster Långnäs Rössla Slöjdgatan F4 G4 Åsbjörnsgatan Fridtunagatan I4 Kungsbergsgatan är treskeppig 34 s södr a Västerby Åserum or läng 04 I5 ränd 4, 582 22 St Bjärsvik 1 35 Tullg Vårdnäs Tobo Öppettider: Opening hours: +46 13-12 28 Rom t r och flera gravk Furirgatan G6FaxKungsgatan G5 G6 H5 Smedjegatan F4 F5 Åsgatan ven väste 75, kung med rp g 12 con rade Besto estin 13-31 done Nya Slottet Skarnö -talet Tel +46 most inter Bommedal L Rängen hagen .stanga.se Måndag – Fredag 10-18, Monday-Friday: Closed for Skinnar10-18, St Rängen BjärkaSäby till ett se www Vin ch H5 sidan. På 1120 Furugatan @sta nga. H6 Bjärsen Källådersgatan I5 Snickaregatan One of Sweden’s Tråstorp Älgbosätter Bjärka St Eket as a roya l chur ll, marken vid0 Vreta klosreception Säby lunchstängt 13.30-14.30 Lunch 13.30-14.30 familjeäg t hote H5 Solrosgatan buildings, built Inge den äldre F6 Änggatan Färgaregatan H6 Vallsnäs Saxtorp Sätra Smedsviken ärI6ett Köpmansgränd three Asplund a i Sverige. Vreta Bersbo ieval century. The kort Stångå Hotell Rösätter kloster, det först Lördag: 10-16 Saturday: 10-16 Sparregatan H4 Föreningsgatan G6 entrum och en diktinskt Dockebo in the early 12th a sturdy western Stensvassa resec s som ett bene Ånnebo has Svartmåla 150 meter till Brokind Brokind Sätravallen Sätra Såken ter grundade rande Gissbo I5 Örngatan Söndag: 12-16 Sunday: 12-16 naved church F4 Stensudden slott sjön Dänskebo till centr um.Ladugatan ed, I5 Stallgatan els along the enad förlagt till nuva chap Kallviken Gavel Brokind al  ter erg prom i Trehörna sever eklos g Kristineb mlin nunn ally locat G6 H6 Stapelgatan tower and sjön I5 Östgötagatan G4 G5 Gamla Norrköpings­ first Lasarettsgatan Unö is a centr Ören socken och försa Juten Storsjön 1120 Sweden’s Mörketorp Stångå Hotell s Kopparhult Vreta klosters a high standard south wall. In Kollektivtrafik F5 Östra Strand­ vägen Lektorsgatan F5 G5 Stenbrötsgatan Edtår en delvi Public transport Norrfjälla hotel with Norrängen Idag åters ded here, Vreta Västerby family-ow ned I4 I5ce. Limmern Östergötland. erkyrkan, convent was foun ins of its church are St Mörken G6 promenaden I5 I6 Liegatan I5 Stengatan Östgötatrafiken, tel: +46 771 21 10 10 Östgötatrafiken, tel: +46 771 21 10 10 servi ruin och klost Vårdnäs and personal ter. The rema rekonstruerad älla

Gränden

ottning

ektiven

J

Bra att veta / Useful information


Gunilla H Persson – Portfolio


Gunilla H Persson – Portfolio

 Vad är viktigt i ditt liv? Hitta ditt drömboende hos Karlskronahem – tid, trygghet och frihet får du på köpet.

Insikt 

www.karlskronahem.se


Gunilla H Persson – Portfolio

INT YG ANDLING

får ej Toughguard TM

➤ VÄRDEH

Vid lackskada som kräver omlac kering,

• Dosera i en hink och tvätta med svamp. Vatten bör inte överst iga +25°C. temperaturen Undvik att tvätta bilen i starkt solske jämna mellan n och kontrollera rum att inte tvättm med edlet torkar in på lackytan. • Schamponer a bilen. Använ d riklig mängd av svampen med tvättvätska och jämna mellan skölj rum så att inte dylikt stannar kvar i svampen sandkorn eller och ger uppho i lacken. v till onödiga repor • Skölj sedan noggrant av bilen med mycket vatten . • Avlägsna sköljv attnet återstående vatten med avsedd gummiskrap a och torka bort rester med ett sämskskinn.

Denna journal är en Varje lackskyddsbeh värdehandling. andling utförd rekonditioneri av auktoriserat ngsföretag skall föras in i journal En välskött lack en. ökar en framtida försäljn bilens andrahandsvärde vid ing.

➤ Skötsel av billacken efte r lackskydds behandling

Under de närma ste med Toughguard TM 14 dagarna efter det att lacken är det viktigt behandlats rengöring av att man undvi ytan. Detta för ker all typ av att erhålla en härdning och fullständig genom därigenom bästa möjliga hållba Toughguard TM rhet på -behandlingen. Först därefter som vanligt. kan bilen tvätta s Använd ett pH-ne utralt eller svagt alkalis Lahega Bilsch kt schampo typ ampo märkesbilverkstäd som bl a finns hos flertalet auktoriserade er. Svåra tjäroch asfaltfläckar med t ex Laheg a Kallavfettnin g. Följ nedanståendavlägsnas lätt och din bil rengö rs på ett säkert e tvättanvisni ng och bra sätt. • Spola först rent i hjulhus och under bilens därefter noggr stötfå ant av hela bilen ngare med mycket vatten . Spola lös smuts, sandk orn o dyl avlägs och arbeta nedifr nas. Använd kallt så att ån och uppåt vatten på bilen med Använd gärna vattenstrålen. högtrycksaggreg at.

appliceras förrän tidigast 120 dagar efter omlackering en.

➤ Lackskydd

sbehandlin

gens hållbar Om ovanståend het e anvisningar följs kommer behandlas efter Toughguard TM 18 månader. Vi att skydda din på Lahega önska bil under lång r dig lycka till tid framöver. med din nybeh För bästa effekt andlade lack. bör lacken

Journal lack skyddsbeh

andling

Lackskyddsbehan dling Datum: Ägare: Adress: Reg.nr: Bilmärke/modell

FIRMASTÄMPEL Lackskyddsbehan dling Datum: Ägare: Adress: Reg.nr: Bilmärke/modell

FIRMA EXEMPLAR

Återbehandling

Datum:

1

Ägare: Adress: Reg.nr: Bilmärke/modell

FIRMASTÄMPEL Återbehandling 1 Datum: Ägare: Adress: Reg.nr: Bilmärke/modell

FIRMA EXEMPLAR

Återbehandling 2 Datum:

åter

Auktoriserat rekond itioneringsför

Återbehandling 3 Datum:

Ägare:

etag

Ägare:

Adress:

Adress:

Reg.nr:

Tel 042-25 67 00, Fax 042-2 5 67 50, www. lahega.se,

Reg.nr:

Bilmärke/modell

FIRMASTÄMPEL Återbehandling 2 Datum:

Bilmärke/modell

E-post info@lahega .se

FIRMASTÄMPEL Återbehandling 3 Datum:

Ägare:

Ägare:

Adress:

Adress:

Reg.nr:

Reg.nr:

Bilmärke/modell

FIRMA EXEMPLAR

Bilmärke/modell

FIRMA EXEMPLAR

• UV-strålar • Vägsmuts

• Surt regn • Avfettning Elektrokemisk bindning

Briljant lyster

Med hjälp av Toughguard behåller du den där fantastiska känslan från den allra första provturen i många, många år. Varje dag, året runt, kommer din bil att rulla fram i all sin glans med dig som stolt ägare bakom ratten. Och självklart höjs andrahandsvärdet! Kanske ingenting att tänka på just nu, men den dag du funderar på att byta bil är det skönt att visa upp en skönhet med briljant lyster i lacken. TM

Tre gånger så långt skydd

Toughguard är ett unikt medel som ger lacken mer än tre gånger så långt skydd som de traditionella bilvaxerna. Genom att först lägga på ett polariseringsmedel skapar Toughguard TM en positiv elektriskt laddad film som på elektrokemisk väg binds samman med den negativt laddade toppförseglingen. Låter det krångligt? Bekymra dig inte om det. Resultatet talar för sig själv. TM

Motståndskraftigt skydd

Den bil som behandlas med Toughguard TM blir oxidationens värsta fiende – för den här lacken skyddas från solens UV-strålar, luftföroreningar, vägsalt och avfettningsmedel – sådant som får den att se matt och tråkig ut. Med Toughguard TM får du ett långtidsverkande, motståndskraftigt skydd.


Gunilla H Persson – Portfolio

Kreativitet

Promotor Re klambyrå är en business to business ful lservicebyrå. Vi verkar inom logistik, transport, materialhanter ing, entreprenadb ranschen samt i efterm arknadsledet i motorbrans chen.

Branschkänn

edonm

Hos oss finne r du formgivare, pro bland annat AD,copywrite rs, jektledare oc h journalister – alla väl föran krade i din bra nsch. Ny teknik erb juder nya komm unikationsvägar och nya marknader. Vi hjälper dig att utnyttja mö jligheterna!

Box Tel 042-16 83 52 | SE-250 53 Helsingbo rg 00 | Fax 042-1 6 39 15 | ww w.p

Kommunikat ion

Nästa gång du behöver hjälp med din kommunikatio n – satsa på en reklambyrå med kunskap i din bransch .

romotor.se


Gunilla H Persson – Portfolio

sveriges ledande facktidning för motorbranschen | nummer 23 | 11 juni 2008 | motormagasinet.net | lösnummerpris: 25 kr

Nytt miljöbilsrekord i maj NYHETER SIDAN 3

HÄR ÄR BILARNA SOM STA SIDAN FÖRORENAR ALLRASIMEST 24 | MOT OR-M

AGAS INET

NR 10 / 2008

FOTO OLLE HOLM

Grillen är utfor mad som en vapensköld och omgärdas av vackra bölja nde former.

MOTORSPORT SIDAN 19

FOTO ISTOCK PHOTO

Michelin vann striden med Nokian DÄCK SIDAN 21

Kan man göra bränsle av luft? BILINDUSTRI SIDAN 10

Här är Sveriges bästa fordonselever och skolor NYHETER SIDAN 9

Att dra in körkortet räcker inte MOTORMÄNNEN vill beslagta trafikbrottslingars bilar.

NYHETER SIDAN 7

Men idag finns det ny teknik som ger kontroll över avgaserna. Nyckelordet är homologisering och det är en process som ska se till att eftermarknadsprodukterna håller samma nivå som originaldelarna.

Det finns två områden där homologiserade produkter kan hjälpa till att värna om vår hälsa; för att kontrollera bullernivå samt utsläppet av skadliga gaser. TEMA AVGAS/TESTUTRUSTNING SIDAN 14–17

ALFApå8Celbilar Sverige kan bli bäst i världen SPIDER HAD Sverige har alla förutsättningar att bli ett pionjärland för elbilar, menar regeringens globaliseringsråd. – Men vi har spelat bort bra utgångslägen förr. Idag leder Danmark exploateringen av vindkraften LEDARE .......................................................... 2 BRANSCH ....................................................... 2 NYHETER ................................................... 3-9 BILTEKNIK .................................................. 10

light PROVKÖRNING .......................................... 10

Efterutvecklingen och Frankrike av nästa generations att Alfa Romeo 8C sålt slut i ett nafs är det denfallen öppnahade kärnkraft. Iför båda versidet kunnat vara kommer att tillve onen – Alfa 8C Spider. Även nu dags Sverige. Det vore synd om rkas vi gjorde samma missden i en uppl bilar. Med en aga begränsa design somLars d till 500 tag igen, säger rådets ordförande inte Leijonborg. och en lämnar någo V8 på 450 häst n oberörd kraft er är detSIDAN NYHETER Genèvesalong en dröm3 ens anda.

Med samma

värld

8C Competizione

Billacksmätare och inspektionsutrustning

PROVKÖRNING LIGHT SIDAN 10

SBF går in i nämnden för KBV NYHETER SIDAN 4

till den kraftfulla

helheten. Och sberömd fullfö TEMA avgas/testutrustning 8C form för14-17 det är inte bara Spider Alfa Rom ljer Alfa................. formens skull. eos tradition Karossen att skapa bilar..................................... har nogg MOTORSPORT 18-19 rant tagit som räkna s bland

de vackraste

s fram med

om fatta

nde datas imul i bilhistorien. DÄCK .............................................................. Från och teste 21 ering ar frontens klass r både

iska

vapensköldsi vindtunne lika grill, via de och under verkl böljandePeterson SISTA SIDAN Ronnie 22iga förhålland ln formerna ............... på fram- och baksk

ärmar bidrar

FOTO STAFFAN JOHNSSON

Vi provkör VW Tiguan

bil helt i

muskulösa linje LASTBIL ........................................................... r varje litet 11 som gjorde Alfa veck

Hydraulilk

Posttidning B / Porto Payé / Economique Avs: Aller Business AB, Box 52, 250 53 Helsingborg BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING

Svensk Ockelboracer vann Gärdesloppet

en. Resultatet är att man fått fram en form som hjälp er till att press a

E VÄRLDSPREM

IÄR I GENÈVE

bilen mot vägba nan och som ger stabilitet i höga Insidan motsvarar hasti de yttre avanDet fällbara taket gheter. cerade linjerna sekventiell i övrigt. En påkos matchar bilen inslag av kolfi med omfattande via ”padd växellåda som växlas tad konstruktio lar” på rattens n samma anato ber. Stolarna är av baksida. där suffletten Med så myck består av två lager miska ”racingsto . Ett yttre med fl - först ås rejäl et effekt behövs erskikts-textil som lar” som i 8C Competizione a brom sar. I och står emot väder är tillverkade i kolfi 8C Spid ers fall och ber samt klädd 380 milli inre som har stark vind och ett i Frau läder a diam eter stora Brem mete r i . t bosk ivor kvalitéer. Tygta ljuddämpande Karos fram sen i är byggd på en vrids ket kan fås i fl carbo era stålram kulörer och har tyv fina brom -ceramic som ger och består av en formgivits för segenskaper monoco- myck att ge optimala egens et hård användningäven vid kaper såväl este- que i kolfiber. Även karosspan och tiskt som i fråga e- dessutom lerna är tillverkade om luftmotstån är lätta. Bromsskiv som i detta starka d och dämpning orna bak är 360 milli av buller och vind- och lätta material. mete r stora . brus. Taket fälls Motorn är en snabb 90° V8 på 4 691 Hjulen är 20-tummare med upp eller ner mede t och smidigt cc och som däck i dimension ger 450 hästkrafter tryckning på instru lst en knapp- 7 000 varv/ vid fram och erna 245/35 20 tum 285/35 20 tum minu t. Den mentpanelen. dribak. ver bakhjulen via en sexstegad µ Suffletten OH består av två lager; ett som som ska dämp ska stå emot a ljudet. vind och ett

Vi önskar en trevlig sommar!

kdn.se Sigurdsgatan 6 721 30 Västerås Tel: 021-35 70 00 E-post: kdn@kdn.se

Massor av musk ler i denna V8:a på 450 hästk rafter.

MANN-FILTER – Perfect parts. Perfect service.

Ny overall för lackeraren

Olssons i Ellö Tel 0304 -75 10 10 Hitta din närm aste ÅF

www.oie.se

s

Framtagen spec iellt för lackerar e. Mjuk, följsam och bekväm hela dagen. Vit ogen omskinlig kulö r som inte speg las i lacken. Två stora bakfickor och bröstficka.

Kolla in månaden s kampanj! Innovative Autom

otive Solutions

E.M.M. Sverige Aminogatan 15 D 431 53 Mölndal Tel 031-86 59 50 Fax 031-86 59 59 info@emmsverige .se www.emmsverige .se

AB


Gunilla H Persson – Portfolio

sveriges ledande facktidning för motorbranschen | nummer 31 | 4 oktober 2006 | motormagasinet.net | lösnummerpris: 25 kr

Mercedes-Benz ägarnas favorit mercedes C-klass är nybil-

ägarnas favorit enligt Motormännens Riksförbunds enkät. Mercedesägarna berömde framför allt bilens säkerhet och komfort. De elektronikproblem som märket en gång fått dras med tycks nu vara historia. nyheter sidan 3

Reservdelar för veteranbilar

24 | MOT OR-M

AGAS INET

NR 7 / 2008

SISTA SID

AN Karossen är av aluminium och tycks vara breda basmodellen. Kolla in de stora re än hos luftintagen. Grrr…

nyheter sidan 3

EUROPA BEHÖVER ENHETLIGA DÄCKREGLER

V-TOLVA FÖR G

konkurrensen om titeln Årets internationella Transportbil 2007” var hårdare än någonsin. Det var inte helt lätt att utmärka sig bland de många lanseringarna av nya transportbilar men Ford Transit lyckades. Juryn berömde den för sina köregenskaper och för det generösa lastutrymmet. Men framförallt var det den höga ergonomiska standarden som tog hem segern. lastbil sidan 25

Fler glimtar från Automechanika ännu fler glimtar från årets

Automechanika i Frankfurt. De utländska besökarna blir fler för varje gång, berättar mässarrangörerna. Den största ökningen kommer från Asien. automechanika sidan 24

eter kan växel lådan monteras lågt ner.

VK

TEMA i Motor-Magasinet nummer 35

Bilvårdskurs 2 dagar

Turbo

Polering, invändig rekond m.m.

-för tunga och lätta fordon - alla märken och mod - renovering lägr eller e pris

För info ring:

019-57 10 70

Ett verktyg du inte kan vara utan Administrativt dators ystem för person- och lastbil sverkstäder.

Officiell distribut

ör för:

VINTERUTRUSTNING

Integrerat med.. . • bokningssystem. • tidsredovisnings system. • SMS-tjänst. • centrala bilreg istret. • bokföring, levera ntörsreskontra och lön.

www.eklundsbilvard .se 031-5712 20, 0522-214 07, fax 031 5720 rekvirera prisli 27, www.giktu sta för bytesturbo rbo.se /katalog konv ertering

www.moto

sträcker sig över hela kupén. NACA-kanalen Den så kallade på taket fyller en funktion: att luften sugs deras form gör in till de två cylinderraderna motorn accel i V12 TDIereras. Detta är en detalj som hittar på racer man ofta bilar.

rmagasinet

.net

FOTO AUDI

Årets transportbil utsedd

BILSKOSTYM

µ Glastaket

För Windows. Winassist System AB Sjöängsvägen 15 • 192 72 Sollent una Tel. 08-754 10 40 • Fax 08-626 70 25 E-mail:

Hydraulilk

provkörning sidan 9

ATBRUK I SUPER

Audis koncept Audi R8 V12 TDI kan bli den först supersportbil en för gatbruk. a diesel500 hästkraft på 1 000 New er och ett vrid tonmeter. 0–10 0 på 4,2 seku 300 kilometer nder. Toppfart i timmen. Bilen , som hör till Audi s Vmotorfamilj, som uppnås redan kom vid 1 750 varv ny kedjedrivning mer med en per minut. som servar två nyutvecklade högtr för common rail-in yckspumpar Redo för Euro 6 Vevhuset är tillve sprutningen. Konceptet uppges klara avgas rkat i gjutjärn med kom pakt kragrafi tjärn , ett ven Euro 6. Man säger sig ha tagit mate rial som fram en mycket reda nutan De europeiska länderna har ofta liknande krav vinterdäck, inte bara i Norden kontiexakt bränslemä anvääven nds på i V6 och V8 tning via comm TDI- moto on rail-s på rekommendationer på vinterdäck och annan nenten. Bland annat lanserar däcktillverkarna rerna . Hjärt Enlig t Audi at i systemet är ystemet. är det här mate en rialet speci utrustning men få av dem är identiska.Flera dubbdäck förbåde fyrhjulsdrivna stadsjeepar och ell katal styvare och uthål ligare mot om ysator som ligger nedströms utma fordonsaktörer är osäkra på vad som gäller. De speciella däck förttnin justg nordiska förhållanden.oxideringskatalysato än vanligt gjutj ärn, partikelfi rn och och därför har ltret. Den andra man kunnat göra senaste årens kalla vintrar har ökat intresset för enheten väggarna tunn i systemet are är en extra tank tema sidan 11-23 som hålla vikten nere och på så sätt innehåller en flytande ureajämfört med om man hade lösanvä nt vanli gt ning. Små mängder av lösningen gjutjärn. , MOTORSPORT Fyra guld och tvåkänd rekord 10 LEDARE Sänkt arbetsgivaravgift ger lyft .. 2 som Adbl ue, sprutas in De två turboladda i avgassystemet. rna ger ett för suv DÄCK/FÄLG dubbdäck 16-17 De varma avgaSIDAN TVÅ Mann–Scania, två starka företag 2 laddtryckFranskt serna Ω Den manu på upp till 2,6 bryter ner lösni ella sexväxlade bar och amm ngen till är bidrar tillÖka lådan oniak kompakt. Efters DÄCK/FÄLG däcktrycket.............. 18-19 NYHETER Volvos Miljöpris ..........................4 det kraft som om den dubb mentet på 1 000 iga vridmo- derna till kväve klyver kväveoxi- skiviga elkopplingen har Newt och onmeter SISTA SIDAN Nepta .................................. 28 vatten. NYHETER Leverantören bygger polisbilen 8 en liten diam foto: nokian tyres

»allroaden går som på räls, visar på imponerande styrstabilitet och sväljer glupsk håligheterna på underlaget«. Så säger MotorMagasinets Staffan Johnsson efter att ha suttit bakom ratten på en Audi A6 Allroad 2,7 TDI Quattro. Denna dieselsexa är ordentligt rustad för att klara terrängen och upplevs som stabil och bekväm.

info@winassist.se

Platsannon

sera i Motor

-Magasinet

• Boka på 04

FOTO AUDI

nyheter sidan 6

Audi A6 Allroad

foto: ebersprächer

Posttidning B / Porto Payé / Economique Avs: Aller Business AB, Box 52, 250 53 Helsingborg BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING

konceptet bosch Automotive Tradition är ett nytt system av reservdelar och reparationstips för ägare av veteranbilar och nyare klassiska bilar. Denna grupp är på rejäl frammarsch och entusiasterna är beredda att betala en rejäl slant för att få tag i rätt reservdel, visar en tysk studie.

KG Knutsson bygger nytt logistikcenter

2-16 83 00

Olssons i Ellö Tel 0304 -75 10 10 Hitta din närm aste ÅF på

www.oie.se

s


Gunilla H Persson – Portfolio

FÖRETAGSREPO

RTAGE

Tre generatione r Wijk år 1955 fr.v Olof , Boris Johan som starta och de Wijks Bilde lslager strax innan 1920.

NB Å NUM M ER TVÅ 2006 | Å RGÅ NG TRETTON

NORDIC CAR RECYCLING

Nu avveckla s

Wijks Bildel slager

SVERIGES ÄLDSTA

BILDEMON TERING

Snart går Sve riges äldsta och troligen första avvecklas näm bildemontering ligen Wijks Bild ur tiden. Just elslager i Halm nu redan 1920. stad som star tades av Johan Wijk

startmotorer och generatorer, minn s Olof. Bilden på oss tre samt ett grovt spett ■ Tre generatio ner Wijk hann som farfar tillverkad det bli e av en Ford-axel innan sonsonen fanns företaget är de enda Olof, idag 64 år minnena från farfa nämligen i en föret gammal, inom kort sätte rstiden. Två föret agarkatalog för Halm r punkt för det agsflyttar har effek stad. Så troligen idag 86 år tivt gamla familjeför städa starta t undan de gaml farfar Johan firma de etaget, medlem tiderna. Tyvärr! a n något år dessf av Sveriges Bilskrotares Riksf örinn an. – Farfar var född örbund, SBR, alltse Den enda egen 1873 och urspr dan tliga dokument startåret 1961. ungligen stenhugga ationen Olof har kvar från re. Men när efterf äldre tider är föret – Jag har ingen rågan på sten minskade som vill ta över agskatalogen från öppn ade efter han 1920 och när nu den mig en bilskrot. och Bilboken, den Och han jobbade nya Kustvägen polisboken, där sk från start bara med här i alla köp och köpa Halmstad dras bilar vilket kan tycka fram längs tomt re registrerades. s vara lite häftig gränsen är det ett bra läge t med tanke på de få som rullad att sälja fastigheten En episod Olof e vid denna tid. och pensionera sig, fått sig berättad Allt togs tillvara på den tiden säger Olof Wijk från krigs åren , berättade farfar är att firmans alla när vi besöker firman . Inte bilar då konbara delar och mäss belägen i Sönd fiskerades och ingsdetaljer tom rums ställdes ut på flygfä industriområd klädseln skars loss från säten e mellan flygplatsen ltet. En kätting band samm a och såldes som och den nya kustvägen an bilarna som lump. Olofs pappa Boris därmed . kunde dras unda följde så i fars hjuls n i ett svep när Någon musikkår för att sedan ta pår ett svenskt finns väl inte på plan skulle landa över företaget 1953 plats . Efter krigets återb när Olof Wijk efter . I mitte n av 50-talet kom ör50 år på jobbet dades så bilarna så Olof in i bilde snart till Wijks. stänger dörren Det var då fotog n. för gott. Men visst – Efter kriget gick rafiet här intill borde en fanfar vara på sin på de tre allt att sälja. Och generationerna plats när Sveriges när svenskarna trött togs, två år innan äldsta nade på sina gaml bilskrotningsfö Johan Wijk gick bort retag går ur tiden a Afordar och andr 84 år gammal. . Att förea 30-talsbilar sålde taget fanns redan – Farfar jobba vi järn1920 vet Olof. Då vagnslaster till de på firman de återDanmark. första åren jag var där Wijks Bildelslage med att dra kopp r var under denna tid arn ur enda bilskroten i Halm stad-området och en institution bland bilhandlarna som ville bli av med gamla inbyt esbilar. – Tala med Wijk s, sa man och ofta handlade vi in kanske 10 bilar på ett bräde, bl a från Philipson s i Helsingborg samt Saab-Ana. När Olof börja de jobba på firma n direkt efter skolan var det med skärbränn are men också med yxa. Tre sidhugg med en hyfsad yxa med bra tyngd var vad som krävd es för att slå av en A-sto lpe, minns han: Olof Wijk framf – Vi var ju tvun ör den flagna gna att nde ta ner firma om en tid som bilarna i skylten som snart småbitar. 1,5x0 varit. bara minner ,5 meter var de Alfa Romeo-mä största bitar som skrothand rke i knivigt sällskap. larna tog emot . Och järnet skulle vara rent. Blanka lister av 8 ›|nbå NORDISK BILÅTE aluminium och zinklegera RVINNING 1/06 de handtag måst e tas bort.

INSIDE EGARA: – Do we need an interpretation by the European Court of Justice?


Gunilla H Persson – Portfolio

Erbjudandet gäller 2010-04-01 — 2010-05-31 och så länge lagret räcker (ej restorder).

Auto Rang e

Kampanj för Volvohandeln:

Autorange 20% rabatt på Autorange-sortimentet

20% tt a Rab

Lahega Kemi AB Tel 042 25 67 00

Box 13073 Makadamgatan 16 250 13 HELSINGBORG Fax 042 25 67 50 E-mail info@lahega.se ww w.lahega.se

90x120


Gunilla H Persson – Portfolio

by Lahega

moder jord, ren. r ö f – t k e p s Re och natu n e r u j d , n a k männis Respekt är ett viktigt ord, för oss alla. Ett ord som är värt att lyftas fram i vårt moderna samhälle! Därför har Lahega valt att profilera sig tillsammans med just detta ord eftersom det i många aspekter speglar Lahegas värderingar och syn på omvärlden.


Gunilla H Persson – Portfolio

ALL0936-026-028-#0727Report.qxp

09-07-31

08.22

Sida 2

ALL0936-026-028-#0727Report.qxp

Djur & natur

09-07-31

TA VARA PÅ SKOGENS SKATTER

Björnbär växer främst längs kusterna i södra Sverige från Bohuslän till Uppland, men förekommer också längre norrut. Det finns drygt ett trettiotal olika arter som är svåra att särskilja. Busken består av långa slingrande stammar utrustade med spetsiga taggar. Den blommar från juni till augusti med vita eller rödlätta blommor. Frukterna mognar på hösten. Björnbär kan förväxlas med blåhallon men du skiljer dem åt genom att blåhallon har blådaggiga frukter. Används till sylt, saft och bakning.

Bor du i närheten av en skog eller ett friluftsområde? Då kan du ha en välfylld visthusbod runt hörnet! För oss andra kan det vara värt att åka en bit för att få njuta av skogens färggranna läckerheter. På med stövlarna och ge dig ut och plocka!

S Redaktör: PETER HELPERIN peter.helperin@allers.se

Har du någon djureller naturupplevelse som du vill fråga eller berätta om? Skicka då ett mejl till mig, eller skriv till: Djur & natur, Allers, 251 85 Helsingborg. Skicka gärna med en bild. Införda bidrag belönas med tre trisslotter.

tandagnisslan från barnen som inte riktigt kunde hantera de taggfyllda grenarna som hakade fast sig i kläderna och stack in i skinnet. Men viljan att fylla sina plastburkar övervann smärtan och snart fick ungarna in tekniken och kunde plocka bären utan alltför stort blodvite. Egentligen borde man ge sig ut och plocka mer av den mångfald av bär som faktiskt finns i vår natur. Men då gäller det att veta vilka bär som är ätliga och dessutom smakar gott. Därefter gäller det ju att hitta platserna där de växer. Här får du veta mer om några välsmakliga bär och var du hittar dem.

Bild: PETER HELPERIN, SJÖBERG, MYRA, Sven Persson / Sydpol.com / IBL, Science Photo Library

Lingon Solens upp- och nedgång måndag 31/8 -09

Lund Stockholm Luleå 26

06.10 20.04 05.42 19.53 05.05 19.56

Efter blåbäret är lingonet vårt näst viktigaste bär, rent kommersiellt. Det växer i hela landet och trivs i glesa barrskogar. Växten är mycket tålig och klarar av temperaturer på ner mot –40 grader. Bladen är tjocka, 8–20 millimeter långa och gröna året om. Lingon blommar i maj–juni med vitrosa blommor som sitter i klasar. Bären mognar i augusti–september och är blanka och klarröda. Lingon innehåller stora mängder benzoesyra vilket är ett naturligt konserveringsmedel. Lingon kan förväxlas med mjölon men bäret är torrare och mjöligare än lingonet. Används främst till sylt och saft.

Sida 3

Björnbär

Här är vårt hemligaasskafferi å här års brukar jag åka i väg med familjen till en hemlig plats. Den ligger inte alltför långt ifrån där vi bor och är faktiskt en del av ett friluftsområde. Trots detta har ingen, än så länge, upptäckt den skatt vi skördar där varje höst, björnbär. Stora buskage fyllda av svarta, söta bär som vi tar med hem och syltar. Bara vetskapen om att vi själva plockat bären, tillrett dem utan en massa konstiga tillsatser gör att det smakar extra gott till pannkakorna eller det nyrostade frukostbrödet. Första året vi plockade björnbär blev det rätt mycket gråt och

08.22

Allemansrätten

Enligt allemansrätten är det fritt att plocka vilda bär i naturen så länge de inte växer nära gårdar, boningshus, åkrar eller annan mark med grödor.

Vildhallon

Blåbär

Hallon är en upp till två meter hög halvbuske som växer i stora delar av landet, men är dock sällsynt på Gotland. Växten trivs på kväverik mark, ofta på hyggen. Bladen är parbladiga med ett uddablad längst ut på stammen. Hallon blommar inte på årsskotten utan först året efter, när de får små blommor med vita kronblad. Frukterna mognar i juli–augusti och blir då röda, mjuka och lossnar lätt från blomaxeln. Håll utkik efter skalbaggen hallonänger när du plockar hallon. Dess larv äter gärna av hallonet. Används till syltning, saft och bakverk.

Blåbär hör till en av de vanligaste växterna och täcker 17 procent av Sveriges yta. Den ALL0 026028-#0727Rep är ett lövfällande 936ris som växer ort.qxp 09-0 7-31 08.2 i granskog, barrskog och på 3 Sida 4 hedar. De tunna bladen är upp Tranbär till 25 millimeter långa och har Ute på myrar och kärr i så gott fint sågade kanter. I maj–juni blommar blåbäret med små som hela landet kan du om hösten hängande rosa blommor. Bäplocka tranbär, ett vitaminrikt bär TA flitigt som används naturren mognar i juli–augusti och VARinom A PÅ medicinen. är mörkt blå med en daggig yta SKO GENS Tranbäret har långa krypande som skyddar bäretEnb mot är uttorkning. Ibland saknas denväxer matta stjälkar med små strödda Enen SKA TTE oftast i buskform, mörkgröna 6–10 R ytan och man trodde förr att millimeter långa ibland som lågt krypande men blad som är gröna året om. Under räven eller något annat även somdjur högresta träd kissat på bäret. Imot dag14 vet man upp juni–juli får växten små rosavita mete att det är ett anlag som saknasr. Den hör till de blommor som sitter på tunna ludväxte r som kan bli väldigt gam- na skaft. Bären, som är vitröda hos bäret men smaken denla, ålderärsreko rdet i Sverige är och en aning större än lingon, samma. 840 år. mognar sent på hösten och brukar Blåbär har flera positiva Det är ur honblomman medicinska hälsoeffekter och som enligt tradition plockas efter den enbäret utvec klas, en process första frosten. sägs motverkasom bland tar annat tre år. Första årets Används främst till saft, gelé åldrande, synförändringar och honblommor utvec hjärt-kärlsjukdomar. andra året till köttig klas under och likörer. a gröna bär. Blåbär kanFörst förväxlas Som medicinalväxt används under med tredje året, på sen- tranbär mot urinvägsinfektioner. odon men dessa harn, runda blad höste mogn ar bäret och får Tranbärsextrakt surgör urinet vilutan sågade kanter bären en blåoch färg ket leder till att bakterierna som har en färglösöverd saft. rag. täckt av ett vaxAlla de olika ålder skapat infektionen inte trivs i urinAnvänds till saft, och stadie rnasylt av enbär förekommsvägarna. bakverk. er samti växten. digt på Bären används enbärsdricka, gintorkade till kryddning av Allers 36/09och vilträtter Allers 36/09 som smakämne men även i snus!

Slånbär Åkerbär

Bra att tänka på!

Om du bor i norra delarna av landet har du tillgång till åkerbäret, enligt många det mest • De flesta bär smakfulla av alla bär. Ute på bör plockas med försiktighet ochdikeskanter i en korg eller placeras burk, aldrig ifuktig gräsmark, en sönder. assetrivs då de och plastk vägrenar denna lilla s lätt mosa • Gör till en vana sirliga växt. Stjälken som att alltid skölja bärtaggar med eventuella du plock fårat treför sågtandainsekter och saknar att bli av jordbakterier. • De flesta bär har kort hållb de blad. Åkerbäret blommar i arhet efter att och bör antin juni med rosaha kronblad. Frukblivit plock gen tillagas eller ade styckfrysas så som möjligt. Tänk terna mognar i augusti snabbtoch får på att smult uppvärmning. r i smak dåron entappa mörkröd färg, smaken är vid • Om du ska göra sylt är ett en blandning av smultron och att fylla burke mycket som möjlig tipshallon. Åkerbäret kan så förväxn med t och sätta på locke men bildar t när är varm. När las med stenbäret sylten den sedan svaln revor somarstenbäret gör. bildas ett vakuum ochinga locket sugs fast. Används till syltning, saft och bakning. Åkerbär är Norrbottens landskapsväxt.

27

Egenhändigt plock ade bär smakar bäst.

Visste du att... Nypon

...jordgubben faktiskt är en hybrid mella n två amerikanska smultronsorter?

Nypon är egent ligen inte bär utan skenfrukte r hos rosor. De Hjortron är vanligen röda eller orange och består av Det gyllengula köttiga och hjortronet växer ihåliga blombottn över så gott som hela sluter frukterna ar som omär vanligast i Norrl landet men som är nötter. Stenrosen är den grund av sin storaand där den på ekonomiska vildrosarten i lande vanligaste betydelse kalla s för ”myrarnas bli upp till fyra t. Den kan guld”. meter hög och är ganska Hjortron är en flerår vanlig i kustig, drygt tio trakterna från centimeter hög Skån växt e med tunn, till Uppland. Du krypande jords hittar den i tam och upprä skogsbryn, backa tta stjälkar. I södra Sverige blommar igenväxande ängsmr och på den redan i maj ark. medan det dröje Andra vanliga r till juni– juli längst norru t. Frukponros, vresros arter är nyterna mognar och höstnypon. på sensommaren Nypon är rika och har en gylle på ngul Afärg och när de C-vitamin samt är färdiga att plock a. nyttigheter som innehåller Hjortron hör till kalci järn. Används bland um och vitaminrika bären de mest C. te, marmelad, soppa annat till Används till syltni och likör. ng, men även till likör. 28

I Götaland och stora delar av Svealand växer slån. Växten bildar stora, täta, ogenomträngliga buskage utrustade med långa vassa tornar. Bladen är 2–5 centimeter långa, fintandade och något håriga. Om våren är hela buskaget täckt av små vita blommor som doftar svagt av mandel. På hösten mognar frukterna och bildar 1,5 centimeter stora mörkblå bär med en daggig yta. Smaken är kärv och besk men efter den första frosten omvandlas garvsyran och den bittra smaken försvinner. Hinner du inte vänta på frosten går det att påskynda processen genom att lägga bären i frysen ett par dygn. Används framför allt till saft och likör.

Havtorn Havtorn hör inte till de vanligaste bärväxtern a värd att leta efter. men är väl mycket sol och Den kräver om skuggan blir den den står i lätt utkonkurrerad av andra växter. Därför är den kommande i sand-mest föreeller grusmarker, främst i havsstränder där den höga saltha andra växter inte lten gör att trivs. Busken blir oftas t kring någon meter hög men om den trivs kan den nå 5 meter i höjd. Bladen är långs mala, grågröna med en silvergläns sida. Blomninge ande undern på våren före löv sker tidigt sprickningen. Frukterna mogn säsongen, kring ar sent på oktober. Smak september– en är ganska syrlig. Havtorn är C-vitaminer, denriktigt rik på fyra gånger mer innehåller än citron. Används till sylt, gelé, saft och likör.

Allers 36/09


Gunilla H Persson – Portfolio

ALL0938-024-025-Reportage.qxp

09-08-10

08.01

Sida 2

ALL0938-024-025-Reportage.qxp

09-08-10

08.02

Sida 3

Skål! Allers reporter Leila skålar i nypressad must med Heinz, på besök från Tyskland.

En god äppelskörd är en stor lycka. Men ibland kan man få fler äpplen än man kan äta upp. Allers reporter Leila Rudelius tog sina överblivna äpplen till ett mobilt musteri och kunde åka hem med bilen fullastad med ljuvlig, frisk äppelmust. Text: LEILA RUDELIUS Bild: HANS-PETER BLOOM

N

io äppelträd finns i min trädgård: cox’s orange, cox’s pomona, gravensteiner, katja, transparente blanche, alice, belle de boskoop, ingrid marie och husmodersäpple. Varje sensommar och höst gör jag mängder av mos och paj. Fallfrukten tar grannen hand om så gott han hinner. Han lägger ut äpplen på bestämda ställen i skogen för att locka till sig älg. Men

Hela familjen tycker att must är ett måste! Från vänster: Anders och hans pappa Heinz med pojkarna Nils och Jonas och Ute med minstingen Annika på armen.

Äppelmustt – HÖSTENS GULDGULA NEKTAR

trots grannens hjälp och trots att jag lämnar kassar av frukt till släkt, vänner och barnens skola och har hela frysen fylld av mos får jag till min förtret ändå slänga mycket på komposten. Men så en morgon fastnade mina ögon på en annons i morgontidningen som gav mig en idé om vad jag skulle göra av all min överblivna frukt – äppelmust! I den lilla blekingska byn Nor-

Anders och Heinz matar kvarnen och pressen med äpplen. Musteriet kan lätt tas på släp och flyttas dit kunderna vill. 24

je, känd för sin årliga hårdrocksfestival, bor Anders Malmquist och här är också hans mobila musteri parkerat för dagen. Full aktivitet råder vid pressen när jag kommer med fyra stora lådor röda höstäpplen. – Hej! Vi har några kilo till att ta hand om, sen är det din tur, säger Anders Malmquist med tysk brytning. Nu är det Viktoria Nimlin från

Frukten pressas mot väggarna i cylindern och musten rinner ut.

Mörrum som får hjälp med sin skörd. Hennes två små söner börjar bli både trötta och hungriga efter några timmars mustande. Deras farfar Göte Svensson försöker rikta deras uppmärksamhet på den gulaktiga juicen som rinner ner i de medtagna petflaskorna. – Titta här så fin saft. Vill ni smaka? undrar han.

Rik på C-vitamin Det vill de. Jag får också en vit plastmugg och ett smakprov av de 30 liter juice som deras medtagna 50 kilo filippaäpplen har frambringat. Det smakar ljuvligt! – Den här sorten innehåller mycket C-vitamin och är lite bubblig i smaken, nästan som champagne, säger Anders. Anders driver musterifirma tillsammans med sin fru Ute Huber, och vill man inte komma till dem så tar de musteriet på släp och åker ut till kunderna. Anders åker också runt med sin musterivagn till olika by- och skördefester och folk kommer från när och fjärran för att anlita honom. Allers 38/09

Medan jag väntar på att jag ska få åka hem med bilen fullastad med nypressad äppeljuice bjuder Ute på kaffe och kanelbullar. Medan vi fikar berättar Anders om musteriprocessen.

Tvättas och pressas Först tvättas äpplena, sedan hälls de ner genom en tratt till kvarnen där de mals sönder. Med hjälp av en gummiballong som fylls med vatten pressas sedan fruktmassan ut längs sidorna på en aluminiumcylinder. Trycket från expansionen pressar ut saften i cylinderns många små hål och juicen rinner ut och ner i plastbaljan. Av tio kilo äpplen blir det mellan sex och åtta liter must, beroende på äppelsort och årstid. Det tar en timme att pressa hundra kilo äpplen. – Vi använder inga tillsatser. Detta är en helt naturlig process där allt det nyttiga är kvar, både enzymer, mikroämnen och vitaminer, säger Anders. Man kan värmebehandla musten och förvara den i bag-in-boxförpackningar som håller sig i ett år.

– Eller så kan man frysa ner saf- ett lokalt musteri. Det är jättestort ten i petplaskor, berättar Anders. där nere, menar Anders. Men har man många liter krävs Present från naturen det en stor frys! Anders förvarar sin egen pas- Musteritraditionen var stor även töriserade äppeljuice i ett flertal i Sverige en gång i tiden, men lätthanterliga femliters bag-in- allteftersom de småskaliga musbox-förpackningar som han köpt terierna lagts ner har denna tradition nästan glömts bort. Något i Tyskland. – Vi får en massa äpplen av folk som Anders Malmquist vill råda som bara är glada över att jag tar bot på. HEMGJORD – Äpplet är en present från nahand om fallfrukten, förklarar turen. Det är synd att inte använhan. ÄPPELDRYCK När paret Anders och Ute köp- da den, menar han. • Cirka 1 1/2 liter Det överblivna torra fruktköttet te sitt hus för snart fyra år sedan fanns inga äppelträd på tomten, i cylinderns silduk tas också om 1 1/2 kg äpplen men förra året planterade de några hand. 1 liter vatten – Det är rena festmåltiden för träd. 1 msk citronsyra – Så snart kan vi göra must av djuren i skogen eller till frukost2 krm natriumbensoat müslin och kanon som växtnäring vår egen frukt! 5 kvistar mynta Anders är uppvuxen i Tyskland i komposten, säger Anders. 2–3 dl socker per liter – Jag använder det också när med en tysk far och en svensk avrunnen saft jag bakar bröd, säger Ute mor, men valde att flytta och går in för att hämta till sin mors hemtrak1. Skölj äpplena noggrant ett smakprov. ter för fyra år seoch skär bort skadade delar. Det är riktigt gott, dan. Som barn Skal och kärnhus ska vara konstaterar vi alla. besökte Anders Äpplet kvar. Häll vattnet i en bunke Ute berättar att ofta sina morär en present av plast, rör ut citronsyra och hon förutom bröd föräldrar och natriumbensoat i vattnet. även gör chips, han har alltid från naturen. Det Skär äpplena i bitar och pannkaka, gelé och trivts bra i bygär synd att inte riv dem i matberedare. Häll vin av äpplen. Men den runt Sölvesanvända den det är juicen som är fruktmassan i vattnet, riv borg. myntakvistarna och blanda det mest gångbara och – Vi ville bosätta oss i. Täck med plastfolie och låt uppskattade i familjen. här eftersom det är en bra stå i kylskåpet ett dygn. Rör miljö för barnen att växa upp i, – Jag får hindra barnen från att om då och då. säger de båda. Här har vi sol, vind dricka för mycket eftersom de kan 2. Häll upp massan i en och vatten intill husknuten. Här hälla i sig hur mycket som helst, silställning och låt den rinna skrattar Ute. lever vi vår dröm! av i cirka 45 minuter. Mät Anders pappa Heinz Schwab är Ute hämtar lillflickan Annika, upp saften och sockret, häll 2 år, som till sin förtjusning får på besök från Tyskland och han sockret i saften och rör om vara med och tvätta äpplen i dugg- hjälper gärna till med mustningen. ALL0937-072tills det är löst. Häll upp regnet. Hennes bröder Nils, 7, och – När pappa är med och hjälper 072-Baksidan .qxp 09-0810 16.45 den färdiga äppeldrycken på Sida 2 Jonas, 5, föredrar att hålla sig till kan vi ta emot uppåt 700 kilo rena, kalla flaskor. Skruva på inomhus och titta på film. äpplen på en dag, säger Anders. korken och förvara i kylskåp, Anders berättar att mobila mus– Jag är uppvuxen med det här eller häll i frysförpackningar terier är väldigt vanliga i Tysk- och älskar det, säger Heinz glatt och frys in. land. Det var också där han köpte samtidigt som han hämtar två sin maskin. ölglas som han fyller med min allRecept från Ingrid Eriksson, – Nästan alla som har egen deles egna nypressade juice. Tasteline.com fruktträdgård kör sina äpplen till – Skål! ■

Blåbärsfest! 25

Allers 38/09

BLÅBÄRSCHEESECAKE

I GLAS

En lättgjord dessert som verkligen impone rar – till både smak och utseende!

• 4 pers • 20 min +1

tim i kylen

10 digestivekex 125 g färska eller frysta blåbär 1 gelatinblad 200 g naturell färskost 1 dl crème fraiche 1/2 dl florsocker 1 tsk vaniljsocker

GARNERING

blåbär tunt hyvlad vit choklad

Blåbär i köket? Då är den här enkla cheesecaken med blåbär något för dig. För att göra den extra festlig , toppa med lövtunna blad av vit choklad. Av METTE ANKARL OO Bild: RALPH MÅNSS ON

1. Krossa kexen grovt. Fördela hälften av na i 4 glas och smulorspara resten. Tina blåbäre n om de är frysta. 2. Lägg gelatin bladet i blöt i 5 minuter. Rör ihop färskost, crème fraiche, florsocker och socker i en bunke. vanilj3. Ta upp gelatinb krama ur det och ladet, låt det smälta på låg värme i en kastrull. 4. Rör ut gelatine några matskedar t med av färskostblandningen . Blanda ner resten av blandni och rör i blåbäre ngen spara några bär n, men till garnering. 5. Fördela hälften av smeten i de fyra glasen. Strö över resten av smulorna och avsluta med det sista av smeten.

6. Låt cheesec aken i 1 timme i kylen. stelna ra vid servering Garnemed bär och vit choklad blå.

72

Allers 37/09


Gunilla H Persson – Portfolio

ZIMBA

ZIMBA

marlmba

marlmba

mer sum p cam k

ns Afrika och musik dans

Här kan du höra dem: Malmö sommarscen/Pildammsparken 8/8 kl19.00 Varberg, Brunnsparken 14/8 kl 10.00 (vid dåligt väder Rosenfredsskolan)

er m m su camp en • Swed

2010

en • Swed

en • Swed

uth A • So d • US • Icelan Norway

uth A • So d • US • Icelan Norway

Afrika

Afrika

2010

120 Marimbaoch trumspelare från Sverige, Island, Norge, USA och Sydafrika

en • Swed

uth A • So d • US

2010

ay • Norw

ZIMBA

Afrika

• Icelan

ay • Norw

uth A • So d • US

www.zimbamarimbaband.com

Afrika

marlmba

• Icelan

Stiftelsen FOLKE BERNADOTTES MINNESFOND

www.zimbamarimbaband.com

ZIMBA

marlmba

er m m u s camp AvIk hus

E VELLING EN

ARTIST SKOLAN .00 KULTUR maj kl 16, Island lördag 3 rge Sverige, No n Zimbabwe, deltagare frå

Entré 50:-

(barn under 12 år gratis)

nd Icela Guinea avik bwe • , hus Zimba land • 2012 ay • Ice

Guinea bwe •

ba d • Zim • Icelan Norway

bwe •

ba d • Zim

• Icelan Norway

marimba konsert

Conakry

en • Swed

• • Norw mber Sweden epte kry • a Cona 16 s • Guine babwe 13 – d • Zim

en • Swed

en • Swed

Foto: Tommy Persson

• Icelan Norway

www.zimbamarimbaband.com

www.zimba

marimbaband

.com


Gunilla H Persson Västra Brobyvägen 189 265 90 Åstorp Tel 0734-17 68 14 nilla.ghp@telia.com

Portfolio low ghp