Page 1

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

26 • 27 • 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Υποψήφιος Πρόεδρος

Χριστόφορος (Ρούλης) Εδιάρογλου

Δυναμική συνεργασία

για την πρόοδο & τη δημιουργία! www.protaoepaggelmatias.gr


Υποψήφιος Πρόεδρος

Χριστόφορος (Ρούλης) Εδιάρογλου του Χαραλάμπους Σύμβουλος Επικοινωνίας - Διαφημιστής. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1958 και έζησε στην Κωνσταντινούπολη μέχρι το 1964. Παντρεμένος με μια κόρη. Επαγγελματίας από το 1977 έχει εργαστεί στους τομείς του εμπορίου, των πωλήσεων και τα τελευταία 23 χρόνια στη διαφήμιση. Ενεργός πολίτης, έχει ασχοληθεί με τα κοινά από τα νεανικά του χρόνια με τη συμμετοχή σε πολλούς πολιτιστικούς και κοινωνικούς φορείς. Πρώην μέλος Δ.Σ. Ένωσης Διαφημιστών Βορ. Ελλάδος Μέλος Δ.Σ. Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Μέλος Δ.Σ. Ταμίας ΕλληνοΤουρκικού Επιμελητηρίου Βορ. Ελλάδος Μέλος ΔΣ Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Αν. μέλος ΔΣ Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης Κ 6944412859 • Τ 2310486419 • email roulis2010@yahoo.gr

Οι εκλογές του Επιμελητηρίου μας πραγματοποιούνται σε συνθήκες βαθιάς οικονομικής κρίσης που τις ζούμε όλοι μας. Το γεγονός αυτό δεν αναιρείται από τις πολιτικές εξελίξεις. Η κρίση θα είναι παρατεταμένη, σε βάθος δεκαετίας λένε οι ειδικοί. Τις βαρύτερες ευθύνες για την κρίση, τη χρεοκοπία της χώρας και τον κίνδυνο εξόδου από το ευρώ που είναι απτός τις έχει το πολιτικό – κομματικό σύστημα. Είναι όμως γεγονός ότι η κρίση τροφοδοτήθηκε και από πολλούς άλλους παράγοντες. Το αναποτελεσματικό παραγωγικό μοντέλο, οι αξίες και αντιλήψεις που κυριαρχούν εδώ και 20 τουλάχιστον χρόνια συνέβαλαν στην κρίση. Η πελατειακή αντίληψη της πολιτικής, οι συντεχνίες, ο ατομισμός, η ιδιοποίηση δημόσιων αγαθών, η συμμετοχή στα κοινά για λόγους ατομικού συμφέροντος, ο εθνικισμός δημιούργησαν το έδαφος για αυτή τη μεγάλη κρίση.

Ο συνδυασμός μας θέλει να εκφράσει την ανάγκη ριζικής αλλαγής αντίληψης, νοοτροπίας και στάσης σε όλα τα πεδία της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Θέλουμε να εδραιωθεί στη χώρα και στην πόλη μας η συνείδηση ότι έχουμε μπροστά μας δύσκολα χρόνια ύφεσης που θα απαιτήσουν συστηματική προσπάθεια, συνεννόηση, μεταφορά πόρων από την κατανάλωση στην παραγωγή, εξωστρέφεια, αύξηση της ανταγωνιστικότητας, δίκαιη κατανομή των θυσιών. Το Επιμελητήριο μας πρέπει να αλλάξει και να στηρίξει τις αναγκαίες αλλαγές, διαφορετικά δεν χρειάζεται να υπάρχει. Έχουμε τη δύναμη, τις θέσεις και απόψεις να εργαστούμε για αυτό το σκοπό. Για να γίνει το Επιμελητήριο σύμμαχος και υποστηρικτής κάθε επαγγελματία. Ζητάμε τη στήριξη σας σε αυτή την προσπάθεια. Ρούλης Εδιάρογλου Υποψήφιος Πρόεδρος

Διακήρυξη • Πρόγραμμα • Συγκροτούμε ένα νέο ανεξάρτητο συνδυασμό, μία νέα παράταξη που είναι συνέχεια της δράσης στελεχών μας και επιδιώκει να είναι μια τομή στα τεκταινόμενα του Επιμελητηρίου, και σας καλούμε να απαντήσουμε όλοι μαζί, συλλογικά στη κρίση. • Η χώρα βρίσκεται σε μία βαθύτατη κρίση, η αγορά ασφυκτιά, τα λουκέτα αυξάνονται, η κατανάλωση πέφτει, η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων στραγγίζει, όλοι μας δοκιμαζόμαστε. Η οικονομική κρίση απαιτεί τον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου και την ανασυγκρότηση των επιχειρήσεων μας σε μια σύγχρονη και ανταγωνιστική βάση, με επίκεντρο τον καταναλωτή. Η ανασυγκρότηση πρέπει να συντελεστεί στη βάση της διεθνοποιημένης οικονομίας και του ανταγωνισμού, που εκφράζεται έντονα στην εσωτερική μας αγορά, στις γειτονικές αγορές της βαλκανικής, και της ΝΑ Ευρώπης ευρύτερα. • Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην οικονομία της χώρας μας, η υπέρβαση της

ύφεσης, η ανάκαμψη και η ανάπτυξη δεν μπορούν να συντελεστούν χωρίς αυτές, συμβάλλουν τα μέγιστα στην απασχόληση και εξασφαλίζουν την ευελιξία στην αγορά. Για να μπουν οι επιχειρήσεις μας στο νέο οικονομικό περιβάλλον πρέπει να υποστηριχτούν στην οργάνωση, στην καινοτομία, στη γνώση των αλλαγών στην αγορά, στη χρηματοδότησή τους και στη μεγέθυνση τους. • Ένα νέο μοντέλο διοίκησης και λειτουργίας του Επιμελητηρίου είναι αναγκαίο. Θέλουμε ένα νέο Επιμελητήριο, που θα συμβάλλει στην υπέρβαση της κρίσης, στην ανάκαμψη και στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας και της Θεσσαλονίκης, που να απαντά στις ανάγκες των επαγγελματιών. Για να παίξει αυτό το ρόλο απαιτούνται: ‣ η ενοποίηση όλων των επιμελητηρίων σε ένα Νέο Επιμελητήριο ‣ διοίκηση με αίσθηση της ανάγκης αναδιάρθρωσης της οικονομίας και της οργάνωσης της αγοράς ‣ αναβάθμιση του ρόλου του ως αξιόπιστου συμβούλου του κράτους, με επίκεντρο τον μικρό επιχειρηματία


‣ η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος με παρεμβάσεις και συνεργασίες με την πολιτεία, την Τ.Α. και άλλους φορείς

‣ η σύνδεση με τον πρωτογενή τομέα, εντάσσοντας τις εταιρίες τυποποίησης και διακίνησης αγροτικών προϊόντων στο Νέο Επιμελητήριο

‣ η προώθηση πολιτικής των συνεργασιών με διάφορες μορφές, συνεταιρισμούς, κοινοπραξίες, δίκτυα κλπ.

‣ συγκεκριμένες χειροπιαστές λύσεις και μέτρα στα επίκαιρα προβλήματα της αγοράς.

‣ η εφαρμογή καινοτομιών και νέων τεχνολογιών με στόχο την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια, αξιοποιώντας τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς και τους θεσμούς της ΝΑ Ευρώπης

‣ η άμεση στήριξη των επιχειρήσεων, ώστε να μην κλείσουν.

‣ την έμπνευση της συμμετοχής των συναδέλφων με τη βελτίωση της ενημέρωσής τους και τη χρηστικότητα των ενεργειών του Νέου Επιμελητηρίου

Συνάδελφοι, η κρίση αντιμετωπίζεται συλλογικά, η συμμετοχή μας είναι απαραίτητη.

Όλοι μαζί μπορούμε.

Οι Θέσεις μας Στην κατεύθυνση αυτή καταθέτουμε τις θέσεις και προτάσεις του Συνδυασμού μας άμεσες και μεσοπρόθεσμες.

Δημιουργία ενιαίου κέντρου πληροφόρησης για όλα τα επιμελητήρια μέσω της Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.

1. Άμεσα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων

Απαίτηση από την πολιτεία για διαμόρφωση νομικού θεσμού, «συνηγόρου του επαγγελματία».

Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να κλείσουν από τη δίνη της κρίσης. Πρέπει να απαιτήσουμε αποτελεσματικούς θεσμούς προστασίας όπως:

Ένταξη των εταιρειών τυποποίησης και διακίνησης αγροτικών προϊόντων στο Νέο Επιμελητήριο.

• εξασφάλιση της ρευστότητας με βιώσιμα επιδοτούμενα επιτόκια και της εγγυοδοσίας,

Αποκέντρωση των υπηρεσιών του επιμελητηρίου. Λειτουργία του “one stop shop” εντός των επιμελητηρίων και στα παραρτήματα του στους ΟΤΑ.

• της δυνατότητας επαναδιαπραγμάτευσης των δανείων και των ρυθμίσεων για τις επιχειρήσεις που έχουν μπει στον Τειρεσία,

Στελέχωση του επιμελητηρίου, επιμόρφωση των στελεχών, πριμ αποδοτικότητας ανά διεύθυνση ή τμήμα.

• την εξίσωση των οφειλών του δημοσίου προς τους επαγγελματίες με τις οφειλές τους προς το δημόσιο. Χρειάζεται η δημιουργία συμβουλευτικού θεσμού στο επιμελητήριο, διαμεσολάβησης και διευκόλυνση των συναλλαγών του επαγγελματία με τις τράπεζες.

Να μελετηθούν και να παραχθούν μοντέλα συνεργασίας μεταξύ των μελών μας για συγχωνεύσεις, συνεταιρισμούς, κοινοπραξίες και δημιουργία δικτύων. Συνεργασία με σωματεία επαγγελματοβιοτεχνών, κοινωνικούς φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση.

Επίσπευση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, παρεμβάσεις απλοποίησης της γραφειοκρατίας και διάχυση της πληροφόρησης σε όλους.

3. Εφαρμογή της γνώσης, της καινοτομίας, των νέων τεχνολογιών

2. Νέο Επιμελητήριο και ο ρόλος του

Δημιουργία κέντρου μελετών και τεκμηρίωσης της λειτουργίας της αγοράς και της οικονομίας στο νομό.

Στήριξη στην ιδιωτική πρωτοβουλία και στην επιχειρηματικότητα. Ανάληψη άμεσα πρωτοβουλίας ενοποίησης όλων των επιμελητηρίων σε ένα Νέο Επιμελητήριο. Συγκρότηση συντονιστικού οργάνου σε επίπεδο περιφέρειας για τη συμμετοχή των επιμελητηρίων στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανάπτυξης. Ουσιαστική άσκηση του θεσμικού του ρόλου ως συμβούλου της Πολιτείας στη χάραξη πολιτικής για τις πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες. Αλλαγή της επιμελητηριακής νομοθεσίας αναβάθμιση, εκσυγχρονισμός και εκδημοκρατισμός των επιμελητηρίων και της Κ.Ε.Ε.Ε. Κωδικοποίηση της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και της Νομοθεσίας που αφορά τις ΜΜΕ

Εκπόνηση κλαδικών μελετών και ερευνών αγοράς, ιδιαίτερα των επαγγελμάτων που δοκιμάζονται από την κρίση π.χ. οικοδομή. Συνεργασία με αντίστοιχα ινστιτούτα της ΓΣΕΕ, τη Ζώνη Καινοτομίας, τον ΕΛΟΤ, τον ΟΠΕ, τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ. Σύνδεση με το Ευρωπαϊκό τμήμα «πατεντών» στην Ελλάδα και προστασία τους. Βελτίωση της παροχής πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης στους επαγγελματίες για θέματα νομικά, φορολογικά, ασφαλιστικά, επενδυτικά και σύσταση και λειτουργίας επιχειρήσεων. Αξιοποίηση ηλεκτρονικού εμπορίου Πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών από τους αντίστοιχους οργανισμούς.


Παροχή πληροφόρησης για τη συμπεριφορά των καταναλωτών σε συνεργασία με τις καταναλωτικές οργανώσεις. Οργάνωση της δια βίου κατάρτισης των επαγγελματιών με στόχο τις ανάγκες σε επιχειρηματικά ζητήματα. Αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, συνεργασία των επιμελητηρίων με τον ΟΑΕΔ για τη διαμόρφωση τμημάτων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων των σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ. Υπέρβαση του υπερεπαγγελματισμού, πιστοποίηση προσόντων για άδεια άσκησης επαγγέλματος

4. Συμβολή στην Ανάπτυξη

και λειτουργίας των πολυκαταστημάτων με θέσπιση περιοριστικών μέτρων στην επέκτασή τους. Αποφασιστική αντιμετώπιση του παραεμπορίου

6. Βελτίωση του οικονομικού κλίματος, με παρεμβάσεις, συνεργασίες με την πολιτεία, την Τ.Α. και άλλους φορείς. Οι συνέργιες με τους άλλους φορείς της πόλης είναι απαραίτητες για να δοθεί διέξοδος στην ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης. Πρέπει να σχεδιαστούν και υλοποιηθούν τοπικά σύμφωνα απασχόλησης και τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα με τους Δήμους του Ν. Θεσσαλονίκης.

Διαμόρφωση πολιτικής και μέτρων για την παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας και την προστασία της ελληνικής παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών.

Οι δημόσιες υποδομές της πόλης και του νομού Θεσσαλονίκης που αφορούν τις μεταφορές, τα ενεργειακά και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, απαιτείται να υλοποιηθούν άμεσα.

Προώθηση κλαδικών πολιτικών, στήριξη δυναμικών κλάδων της τοπικής οικονομίας, τουρισμός, οικοδομή, τυποποίηση αγροτικής παραγωγής κλπ.

Η προστασία και ανάδειξη των φυσικών πόρων του Θερμαϊκού Κόλπου, του περιαστικού δάσους και της διαχείρισης των απορριμμάτων, πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Στήριξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με τα Βαλκάνια και τις Παρευξείνιες χώρες, απλοποίηση και διευκόλυνση της διακίνησης ανθρώπων, προϊόντων και υπηρεσιών. Επιδότηση των επαγγελματιών για επισκέψεις και συνεργασίες σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις.

Μεταφορά και αναβάθμιση της ΔΕΘ.

Χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Προώθηση πολιτικών που δε θα αποκλείουν τη συμμετοχή των ΜΜΕ από τις κρατικές προμήθειες. Να διευκολυνθούν οι μικροί επαγγελματίες στις διαδικασίες προμηθειών των ΟΤΑ και άλλων οργανισμών. Προστασία από τα μονοπώλια και τις εναρμονισμένες πρακτικές με την ανανέωση της νομοθεσίας, τη στελέχωση και αποτελεσματική λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Τραπεζικό Σύστημα και το νέο Ταμείο (ΤΕΑΝ) με αναπτυξιακή λογική και σύγχρονη κατεύθυνση. Μείωση του μη μισθολογικού κόστους των εργαζομένων για την καταπολέμηση της ανεργίας.

5. Οργάνωση της αγοράς Εκχώρηση της δυνατότητας έκδοσης αδειών λειτουργίας στα επιμελητήρια και απλοποίηση των διαδικασιών. Ολοκλήρωση και εφαρμογή του Γενικού Εμπορικού Μητρώου σε όλους. Έλεγχος και πάταξη του παρεμπορίου, που δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού και πλήττει τη βιωσιμότητα των νόμιμων επιχειρήσεων. Εφαρμογή του νόμου και έλεγχος των πηγών, τόπους παραγωγής, τελωνεία, μεταφορές, αποθήκες. Συμμετοχή στη χωροθέτηση και λειτουργία των εμπορικών κέντρων. Επανεξέταση του θεσμικού πλαισίου ίδρυσης

Μεταφορά της χοντρικής αγοράς από το κέντρο, διατήρηση της φυσιογνωμίας των παραδοσιακών αγορών Μοδιάνο, Καπάνι και γενικότερα του ιστορικού κέντρου. Συμμετοχή των Επιμελητηρίων στη διοίκηση και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΔΕΘ, του ΟΛΘ, του ΟΥΘ. Συμμετοχή των Επιμελητηρίων στο κεφάλαιο των Συνεταιριστικών Τραπεζών.

7. Φορολογικό Άμεση παρέμβαση στη διαμόρφωση, του προς κατάθεση φορολογικού νομοσχεδίου. Δίκαιο, απλό, λειτουργικό, σταθερό, μακροπρόθεσμο φορολογικό σύστημα με αναπτυξιακή κατεύθυνση. Διεύρυνση της φορολογικής βάσης, φορολόγηση στο πραγματικό εισόδημα όπως προκύπτει από τα βιβλία και στοιχεία.

8. Ασφαλιστικό - προστασία Δημόσιο, βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα. Αποκατάσταση της αδικίας που προκαλεί ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων με διαδοχική ασφάλιση. Διακανονισμός των οφειλών στον ΟΑΕΕ. Πρόβλεψη ταμείο αλληλεγγύης, είτε με τη μορφή μιας δεύτερης ευκαιρίας, είτε ένα ταμείο που θα βοηθήσει τον επαγγελματία να αλλάξει δραστηριότητα. Προστασία των επαγγελματιών που μένουν άνεργοι.

9. Κοινωνική Οικονομία Υποστήριξη πρωτοβουλιών ανέργων και επαγγελματιών, για τη σύσταση «Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων», πολιτισμού, περιβάλλοντος, κοινωνικών υπηρεσιών, προώθησης τοπικών προϊόντων κλπ., με βάση τον πρόσφατο νόμο.


ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ • ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αγραφιώτης Νικόλαος του Αθανασίου

Ακριβοπούλου Ζωή του Γεωργίου

Γεννήθηκε στις 20/12/1969. Απόφοιτος σχ. ΠΑΣΤΕΡ οδοντοτεχνικής και Ανώτερης επαγγελματικής σχολής Υπουργείου Πολιτισμού. Το 1996 επιχειρηματική δραστηριότητα στον τουρισμό και σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Από το 2000 εργάζεται στο χώρο των ενοικιάσεων αυτοκινήτων και στο τμήμα μακροχρόνιων μισθώσεων. Έγγαμος πατέρας 2 παιδιών.

Γεννήθηκε στις Σέρρες μητέρα 3 παιδιών. Σπούδασε Λογιστικά και Εργάστηκε για 18 χρόνια στην Αγροτική Τράπεζα. Από το 2000 εξασκεί το επάγγελμα του κτηματομεσίτη και παράλληλα εκδίδει πάσης φύσεως δάνεια.

Πωλητής Αυτοκινήτων

Μεσίτης αστικών συμβάσεων

K 6945774329 • email info@reva.gr

K 6972540226 • email agraflab@gmail.com

Αναστασιάδης Ιωάννης του Μιχαήλ

Αναστασίου Δημήτριος του Στέφανου

Σύμβουλος ανάπτυξης

Ασφαλιστής - Συντονιστής Ασφαλιστών

Γεννήθηκε το 1965 στη Δ.Γερμανία Πτυχιούχος Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου. Πρώην Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιδήμαρχος Τριανδρίας. Υπηρέτησε σε θέσεις Γενικού Γραμματέα στο Δήμο Πυλαίας και στη ΝομαρχίαΣερρών Από το 1992 Σύμβουλος Ανάπτυξης, το 2000 ίδρυσε την ΕιΔήμων Σύμβουλοι Ανάπτυξης την οποία και διευθύνει.

Γεννήθηκε το 1967 στα Τρίκαλα. Έγγαμος με 2 παιδιά. Επιθεωρητής Πωλήσεων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ. Μέλος Δ.Σ. του Ε.Ε.Θ και της Αναπτυξιακής Εταιρίας ΕΕΘ. Μέλος του Δ.Σ. του Νοσοκομείου Αφροδισίων & Δερματικών Παθήσεων. Μέλος της UNICEF και της GREENPECE K 6975900050 • T 2310 295840 • email info@anastasioud.gr

K 6936814400 • T 2310814400 • email anastasiadis@idimon.gr

Αποστολίδης Μιλτιάδης του Γεωργίου

Βαλαβάνης Κωνσταντίνος του Δημητρίου

Γεννήθηκε στις 17/10/1978. Έγγαμος με ένα παιδί. Εκπαίδευση MBA στα Χρηματοοικονομικά ESCEM, BSc (Hons) στη Γεωπονία, εξειδίκευση: Μάνατζμεντ Επιχειρήσεων, AS στη Γεωργική Οικονομία. Ιδιοκτήτης Μεσιτικών Γραφείων. Πρόεδρος AB INITIO (MLS Greece), Αντιπρόσωπος Ομοσπονδίας Μεσιτών Ελλάδος, Μέλος Δ.Σ. Σύλ. Μεσιτών Θεσσαλονίκης.

Γεννήθηκε το 1970 στη Θεσσαλονίκη με πατέρα ελεύθερο επαγγελματία. Μηχανολόγος. The American College. Μέλος International Association of Registered Financial consultant. Διευθύνει την εταιρία «Ομνύω» η οποία διαχειρίζεται Ασφαλιστικούς Κινδύνους.Οργανωτικός Γραμματέας του Συλλόγου Ζημιωθέντων από την Ασπίς Πρόνοια.

K 6944758513 • T 2392062221 • email miltos@apostolidisgroup.gr

K 6945548542 • T 2310301300 • email valavanis@omnio.gr

Μεσίτης αστικών συμβάσεων

Ασφαλιστής

Δημητρακάς Παναγιώτης του Κωνσταντίνου

Καμάρης Γεώργιος του Νικολάου

Σύμβουλος επιχειρήσεων και Διευθυντής Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης. Γεννήθηκε το 1949, κάτοικος Θεσσαλονίκης από το 1981. Σπούδασε Πολιτική Οικονομία στην Μπολόνια της Ιταλίας. Ενεπλάκη στα δημόσια κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα από τα νεανικά του χρόνια.

Γεννήθηκε το 1958 στην Ηράκλεια Σερρών. Πτυχιούχος Εργοδηγός Δομικών Έργων. Από το 1981 δραστηριοποιείται επαγγελματικά. Εκτιμητής Βάμβακος. Διατηρεί κατάστημα εστίας ΤΟ ΛΙΟΠΕΣΙ στην πλατεία Ναυαρίνου.

Σύμβουλος ανάπτυξης και εκπαίδευσης

Εστιάτορας

K 6944587694 • T 2310242456

K 6977304371

Καρβούνη Κλεοπάτρα του Χρήστου

Κουλδακίδου Κυριακή του Ιωάννη

Γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη κάτοικος Περαίας Θεσσαλονίκης. Πτυχιούχος Βρεφονηπιοκόμος, τελειόφοιτη Πανεπιστημίου Πατρών τμήμα Ευρωπαϊκού Πολιτισμού. Από το 2005 διατηρεί κτηματομεσιτικό γραφείο. Μέλος Δ.Σ. Συλλόγου Κτηματομεσιτών Θεσσαλονίκης 2006-9.

T 2310524700 • www.fullmeze.gr

Κτηματομεσίτρια

Εστιάτορας, Ιδιοκτήτης μεζεδοπωλείου ΦΟΥΛ ΤΟΥ ΜΕΖΕ

K 6977552906 • T 2392020940 • email akinita@anazitin.gr

Κουτάλου Χαρίκλεια του Κωνσταντίνου

Κρυζαλιώτης Αντώνιος του Βασιλείου

Διαχείρηση συστημάτων πληροφορικής

Χρηματοασφαλιστικός σύμβουλος

Αναλύτρια Συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Είναι εταίρος της εταιρείας MATRIX - Information Technologies με αντικείμενο τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπολογιστών.

Γεννήθηκε το 1964 στο Κίτρος. Σπουδές Κοινωνιολογίας, Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Μέλος της I.N.S.E.A (Unesco - Λογοτεχνών), μέλος της Διεθνούς Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών, Χρηματοοικονομικός, ασφαλιστικός, τραπεζικός σύμβουλος, σύμβουλος ανάπτυξης και επενδύσεων. Σύμβουλος διαχείρισης κρίσεων, λήψης αποφάσεων και διαπραγμάτευσης. Το 2006 υποψήφιος στις εκλογές του ΕΕΘ.

K 6977441270 • T 2310202242 • email hara@matrix-it.gr

K 6996754039 • blog www.diaswsielladas.blogspot.com

Κύκλης Φώτης του Ευαγγέλου

Εκπαιδευτής Σχολή Οδηγών Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων & Μοτοσικλέτας. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1955. Πρ. Σωματείου Εκπαιδευτών Οδηγών Αυτοκινήτων & Μοτοσικλέτας Θεσσαλονίκης. Αντιπρ. Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων & Μοτοσικλέτας Ελλάδος. Σύμβουλος Δ.Σ. του ΕΕΘ από το 2001. Μέλος Δ.Σ. Σωματείου Εκπαιδευτών Οδηγών Αυτοκινήτων & Μοτοσικλέτας ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ. K 6932248169 • email office@greklub.gr

Λάσκος Κωνσταντίνος του Λάσκου Ασφαλιστής

Έγγαμoς με δύο παιδιά. Γεννήθηκε στις 22/07/1966. Σπουδές στην Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας και το Οικονομικό Βιομηχανικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ασφαλιστικός Σύμβουλος από το 1988. Από το 2010 ιδιοκτήτης Ασφαλιστικού Πρακτορείου με κύκλο εργασιών 1,5 εκατ. €. Μέλος του Δ.Σ.ΕΕΘ από το 2001. K 6944644422 • T 2310226000 • email laskosk@hotmail.com


ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ • ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Λεωνιδάκης Δημήτριος του Ηλία

Μανομενίδης Νικόλαος του Ευστάθιου

Γεννήθηκε το 1956 στη Θεσσαλονίκη. Απόφοιτος Γεωπόνος ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Επαγγελματίας για περισσότερα από 30 χρόνια. Ιδιοκτήτης των ζαχαροπλαστείων ELITE και του kafe-bar CARDU. Πρώην Πρόεδρος Αθλητικής Ένωσης Χαριλάου. Πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Ε’ Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης.

Γεωπόνος Τ.Ε., Προγραμματιστής Η/Υ, Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων και Μέντορας της “Εργάνης”. Μέλος ΔΣ ΕΕΘ. Πρόεδρος των Μεσιτών Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (C.E.R.E.A.N.). Μέλος του Δ. Σ. του Συλλόγου Μεσιτών Θεσσαλονίκης (Πρόεδρος 2005-2008).

K 6989189912 • T 2310228120

K 6937213313 • email nikos.manomenidis@gmail.com

Ζαραροπλάστης - Ιδιοκτήτης καφε

Μεσίτης αστικών συμβάσεων

Μάρρας Φίλιππος του Σπυρίδωνος

Μπαλάφτσαλης Δημήτριος του Γεωργίου

Πράκτορας ΠΡΟΠΟ

Λογιστής - Ασφαλιστής - Μεσίτης

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1976. Τελείωσε το 1ο γενικό λύκειο Τούμπας και λογιστική στο ΙΙΕΚ Πυθαγόρας. Έχει εργαστεί ως οδηγός ταξί, μεσίτης και πλέον είναι πράκτορας ΟΠΑΠ.

Γεννήθηκε το 1954 . Έχει τρία αγόρια. Πτυχιούχος οικονομικών ΑΠΘ. Εκλεγμένο στέλεχος στο ΑΓΝΟ και στην Ένωση Λαγκαδά.Από το 1992 Λογιστής - Φοροτεχνικός - Ασφαλιστικός Σύμβουλος και Κτηματομεσίτης. Υποψήφιος στις Νομαρχιακές εκλογές του 2002 με το ψηφοδέλτιο του ΝΑΣΥ(ΔΗΚΚΙ-ΚΚΕ) καθώς και υποψήφιος στις Δημοτικές εκλογές στο ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο του Γ. Ρόκου.

K 6999222999 • T 2310934274 • email info@lottaria.gr www.lottaria.gr

K 6948482992 • T 2394020041 • email mpalafd@otenet.gr

Μπαλιούσκα Αναστασία του Γεωργίου

Μπαλίτσας Βάιος του Παναγιώτη

Πρόεδρος Ανάπλαση Κατασκευαστική. Γεννήθηκε στα Ελληνικά - Ιερά Πόλη Μεσολογγίου. Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών. Έγγαμη με μία κόρη.

Γεννήθηκε στη Σιάτιστα της Κοζάνης το 1978. Σπούδασε Ηλεκτρονικός Μηχανικός στο Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης. Από το 2008 παρέχει ασφαλιστικές υπηρεσίες , καθώς επίσης τα 2 τελευταία χρόνια διατηρεί ουζερί στην Καλαμαριά (Τα Τσαμουρια).

Εργολάβος οικοδομών

K 6932248111 • T 2310759169

Εστιάτορας

K 6972444787 • T 2310417442 • email vaiosbalitsas@gmail.com

Οικονομόπουλος Μιχαήλ του Χαράλαμπου

Παντελάκος Κωνσταντίνος του Μάρκου

Πτυχιούχος Μάρκετινγκ του ΑΤΕΙ-Θ. Επαγγελματίας Διαφημιστής από το 1983. Μέλος των Δ.Σ., του Ε.Ε.Θ. από το 2000, της Δ.Ε.Θ. Α.Ε. τα έτη 2010 - 2011. Συμμετοχές σε συλλόγους, Μεσσηνίων, ενεργών πολιτών Παρέμβαση, ομάδων θεάτρου και δρομέας αποστάσεων αντοχής. Κάτοικος Συκεών.

Γεννήθηκε στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης το 1983. Πτυχιούχος στο ΑΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας. Πτυχιούχος σχολής Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών. Το 2008 και αφού είχα ήδη κλείσει έναν πετυχημένο χρόνο στον τομέα των Ασφαλειών, άνοιξα το δικό μου ασφαλιστικό γραφείο.

K 6937144393 • email aristomenim@hotmail.com

K 6947902942 • email k.pantelakos@yahoo.gr

Διαφημιστής

Ασφαλιστής

Παπαδόπουλος Ανδρέας του Θεοχάρη

Πάτσιας Χρήστος του Αχιλλέα

Γεννήθηκε στις 30/11/66 στο Γερακαριό Κιλκίς το 1978. Στη Θεσσαλονίκη από το 1981. Εργάζεται στην οικογενειακή επιχείρηση ψιλικών και στον κλάδο των κατασκευών. Ασχολείται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο του Ν. Κιλκίς ως παράγοντας και είναι ταμίας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Γερακαριού. Παντρεμένος με 2 παιδιά.

Έτος Γέννησης 1965. Χαλάστρα Θεσσαλονίκης.

Εργολάβος οικοδομών

Λογιστής

K 6932290188 • T 2310566493 • email patsias@patsias.eu

K 6947023429

Παυλίδης Παύλος του Σωκράτη

Πετρίδης Θεοχάρης του Γεωργίου

Διοργάνωση και παραγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων ΒΑΡΔΙΑ LIVE, Δημόσιες σχέσεις - επικοινωνία

Ασφαλιστής

Γεννήθηκε 29/2/1964 στην Θεσσαλονίκη. Παντρεμένος με δύο παιδιά. Σπουδές ΤΕΙ Καβάλας Λογιστικής και Οικονομικό ΝΟΕ ΑΠΘ. Ασφαλιστικός διαμεσολαβητής. Μέλος Δ.Σ Ε.Ε.Θ. Πρόεδρος Συλλόγου Ζημιωθέντων από την Ασπίς Πρόνοια, Γραμματέας Συνδέσμου Διαμεσολαβούντων Ασφαλιστικών Εργασιών, μέλος Δ.Σ. ΚΕ.Π.ΚΑ.

K 6977558753 • T 2310250242-3 • email bardia_@otenet.gr www.vardialive.gr

K 6974667567 • email harpet64@hotmail.com

Πετρίδης Κωνσταντίνος του Ιωάννη

Σιώχου Ματίνα (Σταματία) του Αχιλλέα

Γεννήθηκε το 1979 στην Κριθιά. Σπουδές Οικονομίας και Διοίκησης στο Ι.Ε.Κ. Πυθαγόρα και στον Ελληνικό Πολιτισμό, στο τμήμα Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Συνιδιοκτήτης της επιχείρησης JUNKET TOURS. Δημοτικός σύμβουλος Δήμου Ασσήρου, Αντιδήμαρχος & αναπλ. Δήμαρχος. Αντιπρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Κριθιάς. Έγγαμος με ένα γιό.

Γεννήθηκε στο Μόναχο Γερμανίας. Σπουδές στο Τμήμα Βιολογίας του Παν/μιου Πατρών. Κάτοχος τίτλου σπουδών Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Παν/μιου Μακεδονίας (ΕΠΙ). Άπταιστα Γερμανικά και Αγγλικά. Δραστηριοποιείται στο χώρο των Ασφαλειών και των Χρηματοοικονομικών Προϊόντων για 15 χρόνια.

K 6977240033

K 6977236786 • T 2310676464 • email matina.sioxou@gmail.com

Γραφείο Ταξιδιών

Ασφαλίστρια


ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ • ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στίγγας Μερκούριος του Κάσσανδρου

Τσακνής Αργύριος του Σωτηρίου

Γεννήθηκε το 1959 στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Σπούδαση οικονομικά στο ICBS. Ελ. επαγγελματίας από το 1984 με κατάστημα νυφικών και από το 1992 στο χώρο της διαφήμισης και του sports marketing, υπεύθυνος marketing της ΚΑΕ ΑΡΗΣ. Πρώην εκδότης εφημερίδας. Έγγαμος με δύο κόρες.

Γεννήθηκε στις 25/08/1972. Έγγαμος με ένα παιδί. Πτυχιούχος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Οικονομολόγος μέλος του Οικονομικού Επιμελητήριου της Ελλάδος. Μέλος Δ.Σ Ομίλου Επιχειρήσεων της ΕPSILON NET A.E. Ταμίας του «Συλλόγου Γονέων και Νέων με Διαβήτη Βορείου Ελλάδος». Γραμματέας του Α.Ι.Α. Ελλάδος (Διεθνούς Ενώσεως Λογιστών Μ. Βρετανίας).

Διαφημιστής

K 6944822097 • T 2310267067 • email kassnef@gmail.com

Οικονομολόγος

K 6979222212 • T 2310981700 • email argyris.tsaknis@gmail.com

Τσαλταμπάση Αποστολίνα του Φώτη

Τσαφώνης Νικόλαος του Αθανασίου

Ιδιοκτήτηρια της εταιρίας OECON GROUP. Σπούδασε Γεωεπιστήμες στο Α.Π.Θ. και στο Πανεπιστήμιο της Uppsala-Σουηδίας, Οικονομικά στο Α.Π.Θ., Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.), Γεν. Γραμματέας του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (Σ.Ε.Γ.Ε.). Πρέσβειρα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Συμβούλων Επιχειρήσεων. Παντρεμένη έχει δύο γιους. • K 6977444696

Γεννήθηκε στις 10/10/1972 στην Αθήνα. Έγγαμος με 2 τέκνα. Σπούδασε στο ΑΠΘ στο Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών. Από το 2003 ιδρυτής, ιδιοκτήτης και διευθυντής κατασκευών της εταιρίας «Μπαλιούσκα Α. - Τσαφώνης Ν. Ο.Ε.».

Σύμβουλος Ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Εργολάβος οικοδομών

K 6937266001 • T 2310759169

Τσιολάκης Άριστόβουλος του Απόστολου

Τσουρέκας Αντώνης του Αθανασίου

Έτος Γέννησης 1982. Βασιλικά Θεσσαλονίκης. Οικονομολόγος & Λογιστής. Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Θέρμης. Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θέρμης. Ομόρρυθμος εταίρος των: ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. & Α.ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το1968. Πτυχιούχος μηχανολόγος μηχανικός Τ.Ε. Συνεργάστηκα με πολλά τεχνικά γραφεία για έκδοση οικοδομικών αδειών. Από το 2005 ελεύθερος επαγγελματίας ασχολείται με την κατασκευή οικοδομών. Κάτοικος Ευόσμου Θεσσαλονίκης. Παντρεμένος με 2 παιδιά.

K 6945851360 • email aris.tsiolakis@gmail.com

K 6973668999 • T 2310402882 • email atsour@otenet.gr

Λογιστής

Εργολάβος οικοδομών

Χατζηβακαλέλης Σωτήριος του Νικολάου

Χατζησάββας Γεώργιος του Γρηγορίου

Μεσίτης αστικών συμβάσεων

Ιδιοκτήτης Καφέ

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1961. Φοίτησε στο τμήμα Οικονομίας & Εμπορίου του Πανεπιστημίου της Περούτζας στην Ιταλία. Ασχολείται με την ανάπτυξη και τη διαχείριση ακινήτων για 20 χρόνια.

Γεννήθηκε στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης το 1987. Τελειόφοιτος στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Νεάπολης- Συκεών. Διατηρεί καφέ - μπαρ στη Νεάπολη (Κόνα Καφέ). Μέλος στην Μακεδονική Δύναμη Νεάπολης-Συκεών (σύλλογος tae kwon do) και στο Μακεδονικό Σύλλογο (κολύμβηση).

K 6973355040 • T 2310253680 • email sotiris@recon.gr

K 6948145006 • T 2310618200

Χελιδόνης Νικόλαος του Δημητρίου

Χριστοδουλίδης Ιωάννης του Γεωργίου

Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1958. Σπουδές Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Μεταπτυχιακό Διοίκηση Επιχειρήσεων στην Γαλλία (Σορβόννη, Παρίσι). Από το 1982 έχει τη διεύθυνση της ΧΕΛΙΔΟΝΗΣ ΕΠΕ με Είδη Ζωγραφικής και Χειροτεχνίας. Το 1991 ιδρύει την ΧΕΛΙΔΟΝΗΣ ΒΙΤΡΩ Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών.

Γεννήθηκε στις 02/04/1972 στην Κοζάνη. Έγγαμος με δύο παιδιά. Απόφοιτος ΤΕΙ Κοζάνης στο Τμήμα Ορυχείων. Δραστηριοποιείται στο χώρο κατασκευής κουφωμάτων αλουμινίου εδώ και 12 χρόνια και PVC εδώ και 7 χρόνια.

Είδη ζωγραφικής, βιτρώ, χόμπυ

Κουφώματα

K 6936560802 • T 2313039513

K 6974316200 • email nikos@helidonis.gr

Χριστόπουλος Γεώργος του Ιωάννη

Χρυσικός Γεώργιος του Στυλιανού

Αρχιτέκτων μηχανικός. Σπούδασε αρχιτεκτονική και Πολεοδομία στο Α.Π.Θ. (1973-78). Έχει κάνει μελέτες για μεγάλα έργα καθώς και πολεοδομικές μελέτες. Έχει συμμετάσχει σε πανελλήνιους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και έχει πάρει 3 βραβεία. Ίδρυσε και διευθύνει το AAS College από το 1990 έως σήμερα.

Γεννήθηκε στις 13/9/1963 στη Θεσσαλονίκη. Έγγαμος. Πτυχιούχος Χημείας ΦΜΣ Ιωαννίνων. Πρώην διευθυντικό Στέλεχος GOODYs, SOFIS AE. Μέχρι σήμερα Διευθυντής Προσωπικού και υπεύθυνος χώρων εστίασης WATERLAND. Ασφαλιστικός Σύμβουλος.

T 2310220807 • email email info@aas.gr

K 6948069070

Ιδιοκτήτης Κολλεγίου

Ασφαλιστής


ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ • ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Αγγούση Γεωργία του Λάζαρου

Αλεξανδράκης Νικόλαoς του Εμμανουήλ

Γεννήθηκε το 1976 , μητέρα δυο παιδιών. Επαγγελματική δραστηριότητα με το λιανεμπόριο από 18 χρονών. Σήμερα εκμετάλλευση περιπτέρων. Μέλος Δ.Σ. Ενοικιαστών Περιπτέρων Θεσσαλονίκης τα τελευταία 3 χρόνια με ευθύνη τη διοργάνωση εκδηλώσεων και την έκδοση περιοδικού για των κλάδο.

Γεννήθηκε στην Λάρισα το 1956. Απόφοιτος ΤΕΙ Μηχ/γων Ηλεκρ/γων. Από το 2006 διατηρεί κατάστημα εμπορίας ειδών δώρου, διακόσμησης, οικιακού εξοπλισμού με έδρα έως το 2010 στο Mediterranean Cosmos. Διετέλεσε Πρόεδρος του Συλλόγου Επιχειρήσεων.

K 6938144181 • email aggousigeorgia@gmail.com

K 6948548188 • T 2392022672 • email nikos_alexandrakis@yahoo.gr

Περιπτερούχος

Κατ/μα ειδών σπιτιού, δώρων

Γεωργιάδης Χρήστος του Δημητρίου

Γκαζέπης Θεόδωρος του Ακριβού

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1957. Πρώην Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεαπόλης. Πρόεδρος επί 10 χρόνια της Ένωσης καταστηματαρχών Νεάπολης. Πρώην Πρόεδρος της Π.Α.Ε. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ. Γράφει σε τοπικά περιοδικά και εφημερίδες.

Σπούδασε σκηνοθεσία στη Μασσαλία της Γαλλίας με παράλληλες σπουδές αγγλικών και γαλλικών. Εξωτερικός συνεργάτης της ΕΤ3. Ιδιοκτήτης της εταιρίας παραγωγής Venus Productions (Τηλεοπτικές παραγωγές, videos, ντοκιμαντέρ, εφαρμογές για κινητά).

K 6942456666 • T 2310636836 • email privato2009@gmail.com

K 6936813883 • email teo@vproductions.gr

Κατάστημα υποδημάτων, δερματίνων

Σκηνοθέτης

Δελής Λάζαρος του Μάριου

Καραπαναγιωτίδης Χαράλαμπος του Νικολάου

Γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Θέρμης. Απόφοιτος Οικονομικού Λυκείου Θεσσαλονίκης. Μελος Δ.Σ Ενώσης Εμπόρων Επαγγελματιών Θέρμης. Ιδιοκτήτης της εταιρείας DELVITEX.

Έμπορος παραδοσιακών τροφίμων και ειδών κατοικίδιων ζώων. Σύμβουλος ακίνητης περιουσίας. Οικονομολόγος. Έχει εργαστεί στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση , μουσικός και συνθέτης. Αθλητής στο Στίβο, Ταεκβον-Ντο, Χάντμπολ, Σκοποβολή, Σκι Βουνού, Ιστιοπλοΐα. Παντρεμένος με την Φανή Μπουτάρη έχουν δύο παιδιά.

Μεσίτης αστικών συμβάσεων

Έμπορος - εισαγωγέας κουρτινών, υφασμάτων

K 6981122417

K 6974995161 • email hariskarapanagiotidis@gmail.com

Κεσίδης Σάββας του Θεόφιλου

Κυζιρίδης Γεώργιος του Ηρακλή

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1967. Έγγαμος με δύο κόρες. Πτυχιούχος Τεχνολόγος Γεωπόνος. Από το 1991 κρεοπώλης. Γραμματέας Σωματείου Κρεοπωλών Ν. Θεσσαλονίκης. Γεν. Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπωλών, εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας στην ΓΣΕΒΕΕ και του Σωματείου στην ΟΕ. Μέλος Δ.Σ. ΕΕΘ.

Γεννήθηκε το 1958, έγγαμος με 2 παιδιά. Διατηρεί κατάστημα υποδημάτων. Εργοδηγός Μηχανικός Αυτοκινήτων ΜΤΣ, Επαγγελματίας οδηγός. Κάτοχος πιστοποιητικού Ι. ΚΤΕΟ. Από το 2010 και κτηματομεσίτης. Αθλητής στίβου στο ΠΑΟΚ για πολλά χρόνια.

K 6946340653 • T 2310737286

K 6942639512 • T 2310836011

Κρεοπώλης

Κατάστημα υποδημάτων

Λουαράση Τεούτα του Λαζάρ

Νικητίδης Χρυσόστομος του Πρόδρομου

Περιπτερούχος

Ηλεκτρονικός, κατ/μα ηλεκτρονικών

Γεννήθηκε στην Αλβανία τις 26/4/1966. Οικονομολόγος. Μέλος Συλλόγου Βορειοηπειρωτών Θεσσαλονίκης. Παντρεμένη με 2 παιδιά.

Γεννήθηκε το 1958 στη Θεσσαλονίκη. Ηλεκτρονικός, σπούδασε στον Ευκλείδη. Από το 1986 διατηρεί κατάστημα Συστημάτων ασφάλειας και Ηχητικών συστημάτων. Παντρεμένος με 2 κόρες.

K 6931972912 • T 2311249865

K 6977601523 • T 2310903420

Τσακατσώνης Ιωάννης του Δημητρίου Κατάστημα αντιπροσωπείες μοτοσυκλετών

Γεννήθηκε το 1955 στη Θεσσαλονίκη από Κωνσταντινοπολίτες γονείς. Σπουδές στην Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης. Πτυχιούχος Οικονομικών. 32 χρόνια στο εμπόριο μοτοσυκλετών με το ΜΑΚΙΝΑ CENTER. Έγγαμος με ένα παιδί. K 6942472262 • T 2310553035 • email info@makina.gr

Δυναμική συνεργασία

για την πρόοδο & τη δημιουργία!

Γραφείο Συνδυασμού Κατούνη 4 (5ος ορ.) • Τ 2310504020 • F 2310504021 email info@protaoepaggelmatias.gr • www.protaoepaggelmatias.gr

Prota o Epaggelmatias  

Ekloges Epaggelmatikou Epimelitiriou Thessalonikis

Advertisement