Page 1

π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

• Tον πλήρη Τιμοκατάλογό μας σε αρχεία pdf

• Γενικό Τεχνικό Κατάλογο της S&P

• Πρόγραμμα Υπολογισμού της S&P

• Πιστοποιητικά

Γενικός Κατάλογος 2010

Zητήστε το CD της εταιρίας που περιέχει:

Feel free to ask for the company’s CD-ROM that includes • The KAFFE SA Product Catalogue that you have in your hands

• The Soler & Palau General Product Catalogue

• A ventilation calculation program of S&P

• Certificates

ΚΑΦΦΕ Α.Ε. - ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 6, 144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 2850573-6 • FAX: 210 2849028

KAFFE S.A. - VENTILATION CENTER

6 SITEIAS, GR-144 51 METAMORFOSI ATHENS - GREECE TEL.: +30 210 2850573-6 • FAX: 210 2849028 e-mail: info@kaffe.gr • web site: www.kaffe.gr - www.ventilation.gr

κατάλογος

2010


π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α ογος Γενικός Κατάλ

2010

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΜΑΣ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

áîïíéêïß åîáåñéóôÞñåò ðëáéóßïõ σελ. 5

åíáëëÜêôåò áÝñïò

σελ. 91 σελ. 92 - 98

σελ. 6 - 10 κατάλογος

2010

ΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΕΡ - ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΦΦΕ Α.Ε. 6, 144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΘΗΝΑ ΣΗΤΕΙΑΣ FAX: 210 2849028

συστήματα κεντρικού εξαερισμού

-6 •

ΤΗΛ.: 210 2850573

R

ATION CENTE

VENTIL KAFFE S.A. -METAMORFOSI ATHENS - GREECE 51 2849028 6 SITEIAS, GR-144 2850573-6 • FAX: 210 TEL.: +30 210 tilation.gr fe.gr - www.ven site: www.kaf fe.gr • web e-mail: info@kaf

Εξυπηρέτηση

Οι συνεργάτες της εταιρείας είναι πάντα πρόθυμοι να απαντήσουν σε κάθε ερώτημα και να δώσουν την πιο αξιόπιστη λύση σε κάθε πρόβλημα εξαερισμού αλλά και κάθε δυνατή τεχνική υπόδειξη, γεγονός που δηλώνει την εμμονή της εταιρίας στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, καθώς η εταιρία είναι πιστοποιημένη για όλες της τις διαδικασίες με ISO: 9001-2000 και διαθέτει πιστοποιητικό CE για τα παραγόμενα είδη της.

@ Ένα κατάστημα συνεχώς ανοικτό!

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας μας σας περιμένει 24 ώρες το 24ωρο με εύκολο μενού επιλογής, εκατοντάδες φωτογραφίες προϊόντων, τεχνικές περιγραφές και ολόκληρο τον προϊοντικό κατάλογο σε ηλεκτρονική μορφή! Στείλτε τη ζήτηση σας ηλεκτρονικά όπου κι αν βρίσκεστε σε χρόνο που σας εξυπηρετεί.

Ανταγωνιστικές τιμές!

30 χρόνια στο χώρο του εξαερισμού μας δίνουν το πλεονέκτημα να σας εγγυόμαστε σταθερή ποιότητα προϊόντων, παρακαταθήκη ανταλλακτικών και τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς, διότι εισάγουμε κατά αποκλειστικότητα μόνο από καταξιωμένους οίκους της Ευρωπαϊκής Αγοράς και παράγουμε τα προϊόντα μας στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Ζητήστε το CD της εταιρίας που περιλαμβάνει • Τον Κατάλογο που κρατάτε στα χέρια σας • Γενικό Τεχνικό Κατάλογο της S&P • Πρόγραμμα Υπολογισμού της S&P • Πιστοποιητικά Πάντα κοντά σας με Ποιοτικά, Ανταγωνιστικά και Αξιόπιστα προϊόντα. ΚΑΦΦΕ ΑΕ-ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

Our product catalogue - Your productivity tool !

Our product catalogue is the true evidence of our promise for improvement. More than 250 different types of products (almost 5000 product codes) are in the pages that cover all your needs. Also, you will find new products, technical information, as well as our already well known products.

áîïíéêïß êõëéíäñéêïß åîáåñéóôÞñåò

σελ. 100 - 102 σελ. 15

åîáåñéóôÞñåò áåñáãùãþí

σελ. 16 - 19

Service

σελ. 20 - 24 σελ. 110 - 113 σελ. 25 - 30

@ A store always open for you

åîáåñéóôÞñåò oñïöÞò

Our web site www.kaffe.gr offers 24hoursx7days information about our products. Through an easy navigation menu, you can easily select the product you wish, with pictures and details about it. There you can also find this catalogue -you hold in your hands- in electronic form. Ask you request electronically and we will contact you in no time!

σελ. 114 - 116

σελ. 31

εîáåñéóôÞñåò οéêéáêïý τýðïõ

σελ. 32 - 36

Competitive prices

Being in the ventilation field for 30 years, we have the advantage to guarantee consistent product quality, spare parts repository, and the most competitive prices in the market, because we import exclusivity from major ventilation manufactures in the European Union, and we manufacture our products in our privatelyowned industrial facility.

σελ. 103 σελ. 104 - 109

The company’s employees are always willing to answer to any question you may have, offer the most reliable solution to every ventilation problem and the best technical support. The company’s aiming for high quality and certified products, is proved as the company follows all the directives, procedures and standards described at the ISO:9001-2000 certification for the company’s organization and operation scheme, and the CE mark for the goods it produces.

σελ. 99

Isolation switch

A

P

åîáåñéóôÞñåò öõãïêåíôñéêïß P

L

Workshops

I

C

A

T

Commercial premises

I

O

N

S

Offices

Restaurants and cafes

σελ. 118 - 120

σελ. 37 - 42

Bird proof guard

σελ. 117

σελ. 121 - 124

σελ. 43

σελ. 125 - 128

Wine cellars Basements

σελ. 44 - 49 σελ. 129 - 132

Feel free to ask for the company’s CD-ROM that includes • The KAFFE SA Product Catalogue that you have in your hands • The Soler & Palau General Product Catalogue • A ventilation calculation program of S&P • Certificates

σελ. 50 - 55 285

σελ. 133 - 136

252

580 : 1070

Ένας κατάλογος Εργαλείο!

O Κατάλογος αυτός αποτελεί τη συνέχεια της υπόσχεσής μας για διαρκή βελτίωση. Πάνω από 250 διαφορετικά είδη (περίπου 5.000 κωδικοί προϊόντων) βρίσκονται στις σελίδες του για να καλύψουν κάθε σας ανάγκη. Εκτός από τα ήδη γνωστά καθιερωμένα προϊόντα, θα βρείτε και άλλες νέες προτάσεις και λύσεις.

48

σελ. 11 - 14

500

00 0-9 -70 600

σελ. 56 - 62

We are always by your side with Excellent, Competitive and Reliable products.

σελ. 137 - 138

KAFFE SA - VENTILATION CENTΕR

σελ. 63 - 68

Ο κατάλογος στην ηλεκτρονική του μορφή υπάρχει στο site μας www.kaffe.gr

ογος 2010

Copyright® Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή ανατύπωση ολόκληρου ή μέρους του περιεχομένου, καθώς και των σημάτων-λογοτύπων του παρόντος εντύπου με οποιονδήποτε μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτογραφικό ή άλλον τρόπο, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της εταιρίας. (Νόμοι 2121/93 & 2557/97).

áåñïêïõñôßíåò - óôåãíùôÞñåò

σελ. 69 - 74

σελ. 140 - 142

σελ. 75 - 80

σελ.143 - 146

στεγνωτήρες

σελ. 81 - 84

Γενικός Κατάλ

σελ. 139

σελ. 147 σελ. 148 - 150

σελ. 85 - 90

κατάλογος

ΑΕΡΙΣΜΟΥ

ΑΘΗΝΑ 49028

NTER

ENS - GREECE 2849028 r

- www.ventilation.g

2010

w

w

w

k

a

f

f

e

.

g

r


c o n t e n t s

ìç÷áíÞìáôá êáèáñéóìïý áÝñá

σελ.151

μονωτικά υλικά

σελ. 229

σελ. 152 -156

σελ. 157 - 162

σελ.230 - 236

ñýèìéóç - áõôïìáôéóìüò

σελ. 237 σελ. 238 - 240

σελ. 163 - 168 σελ. 241 - 243

απαγωγή καπναερίων αυτοκινήτων

σελ. 169 σελ. 244 - 246

σελ. 170 - 172

δñïóéσìüò - θÝñìáíóç - αöýãñáíóç

εργαλεία χειρός - μηχανήματα

σελ. 173

σελ. 247

σελ.248 - 252

σελ. 174 - 179 σελ.253 - 256

σελ. 180 - 183

σελ.257 - 260

σελ. 184 - 189 σελ. 190

åîáñôÞìáôá õëéêÜ

επαγγελματική ψύξη

σελ. 261 σελ. 262 - 265

σελ. 191 σελ.192 - 194

σελ. 266 - 267

σελ.195 - 199

σελ. 268 - 269 σελ. 270 - 272

σελ.200 - 204

σελ. 273

σελ.205 - 209

σελ. 274 - 275

σελ.210 - 214

τεχνικά στοιχεία

σελ.215 - 219 σελ.220 - 223 σελ.224

φίλτρα αέρα

σελ. 225 σελ.226 - 228

Καμπύλες CBM - CBM-3V Καμπύλες TD - TD SILENT Διαστάσεις CBP Καμπύλες FKY - FKS - FKK Καμπύλες CRHB Συνδεσμολογίες Τεχνικά στοιχεία αεροκουρτινών Παραδείγματα εγκαταστάσεων Eγγύηση Μέθοδος Υπολογισμού

σελ. 276 - 279 σελ. 280 - 283 σελ. 284 - 286 σελ. 287 - 289 σελ. 290 σελ. 291 - 293 σελ. 294 - 297 σελ. 298 - 302 σελ. 303 σελ. 304 =

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΥΠΩΝ (REFERENCES)

1 1


2

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


NEA ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ! αναζητήστε τα στις σελίδες του καταλόγου!!! CTB

TCDT

Isolation switch

BACKWARDS A

P

P

L

Workshops

I

C

A

T

Commercial premises

I

O

N

Offices

Restaurants and cafes

Wine cellars Basements

IDEO

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΕΣ ΧΕΡΙΩΝ

148-149

XOANEΣ

ΑΕΡΟΚ. ΟΡΟΦΗΣ

CAM

155

SOD

FIRE DAMPER

211

JUMO

213

EΡΓΑΛ. ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

242

248-254

184

ΤΑΙΝΙΕΣ

GRIPPLE

205

203

ΦΙΛΤΡΑ

APC-CT

144

157

200

195

HEATER

AMCOR

SHARP

161

ΡAΓA+EΞAΡTHMAΤΑ

114

143

131

116

TD SILENT

109

97

SILENT DESIGN

75

74

TD ATEX

88-90

VENT - V

CFHT/CFMT

CMAB/T

S

63

49

72-73

70

ADA

Bird proof guard

37

28-29

HIGH PRESSURE

KDTR

CHEMINAIR

VIBRO

225-228

ΜΗΧ. ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

254

234-236

ΑΝΑΒΑΤΩΡΙΑ

260


π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Ôá ðñüóùðá ðïõ ìéëïýí ìáæß óáò êáé ðñïóðáèïýí ðÜíôá íá åîõðçñåôïýí ìå ôïí êáëýôåñï äõíáôü ôñüðï.

Êþóôáò ÓÜëôáò (ÄéåõèõíôÞò ÐùëÞóåùí)

ÓùôÞñçò ÆïñìðÜò

ÃéÜííçò ÂáñäÜêçò

(Õð/íïò ÐùëÞóåùí)

(Õð/íïò ÐùëÞóåùí)

¢óðá Íôïýóç (Õð/íç ÐùëÞóåùí)

Mιχάλης Μαργαρίτης

Âßêôùñ Íôïýóçò

(Ìç÷/ãïò Ìç÷/êüò)

(Õð/íïò ÅðáããåëìáôéêÞò Øýîçò)

Ìáñßíá ÊáööÝ (Õð/íç ÄéáóöÜëéóçò Ðïéüôçôáò)

Καρυώτης Σταύρος

Êþóôáò Ãáâñßíáò

(Õð/íïò ÐùëÞóåùí)

(Õð/íïò Ìç÷áíïñãÜíùóçò)

ÁñåôÞ ÐáðáäÜêç (Õð/íç Ëïãéóôçñßïõ)

BÜëéá ÊñéêÝôïõ

Óïößá ÌáãêáíéÜñç

(Âïçèüò Ëïãéóôçñßïõ)

(Âïçèüò Ëïãéóôçñßïõ)

Eυθαλία Σάλτα 4

(Âïçèüò Ëïãéóôçñßïõ)

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


c o n t e n t s

áîïíéêïß åîáåñéóôÞñåò ðëáéóßïõ COMPACT

HCFB/HCFT HCBB/HCBT

6-7

HXM

8

Ç×ÂR/HXTR

9

KAFB/KAFT

10

HIΒ/ΗΙΤ

11

HDT

12

TURBO

13

ARTIC

14

plate mounted axial flow fans Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

5 5


áîïíéêïé åîáåñéóôçñåò ðëáéóéïõ

ÁÎÏÍÉÊÏÉ ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÅÓ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÏÕ ÔÕÐÏÕ

PLATE MOUNTED AXIAL FLOW FANS (Plastic or Aluminium Impeller)

ÓÅÉÑÁ COMPACT Ï ìïíáäéêüò ó÷åäéáóìüò ôïõ åîáåñéóôÞñá åðéôõã÷Üíåé ìÝãéóôç áðüäïóç ìå åîáéñåôéêÜ ìéêñü ðÜ÷ïò ìå áðïôÝëåóìá íá êáôáëáìâÜíåé ôï ìéêñüôåñï äõíáôü ÷þñï åãêáôÜóôáóçò. Áêüìá, ï åéäéêüò ó÷åäéáóìüò ôïõ ðëáéóßïõ ðñïóäßäåé åîáéñåôéêÜ ÷áìçëü âÜñïò óå óõíäõáóìü ìå ôçí ìÝãéóôç áðüäïóç. • Μå ðñïóôáóßá ìïôÝñ IP: 65 (230/400V-50Hz). Ïé 2 πολικοί τύποι και οι ôýðïé HCBT/4-800, HCBT/4-1000 Ý÷ïõí ðñïóôáóßá ìïôÝñ IP:55. • MïôÝñ êëÜóçò F με θερμικό προστασίας ãéá èåñìïêñáóßá áÝñïò áðü -40ïC åùò +70ïC, εκτός των μοντέλων 800 και 1000 που είναι για θερμοκρασία έως +40ïC ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: Âéïìç÷áíéêïß ÷þñïé, ÷ïéñïóôÜóéá, ðôçíïôñïöåßá, èåñìïêÞðéá, îçñáíôÞñéá, áðïèçêåõôéêïß ÷þñïé ê.Ü. ÑÕÈÌÉÓÇ: Äõíáôüôçôá áõîïìåßùóçò óôá ìïíïöáóéêÜ áðü ôïí ôýðï 250 Ýùò 630 ìå ñïïóôÜôç REB-5000W êáé áíáóôñïöÞò ìå ΑΚ-52. Óôïõò ôýðïõò 630 & 710 óôá 230V äåí ãßíåôáé ñýèìéóç. Óôá 400V ñýèìéóç ìå INVERTER.

IP:65

ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ ÔÏÐÏÈÅÔÇÓÇÓ : Ðåñóßäá âáñýôçôáò (PER), ãñßëéá áëïõìéíßïõ (GRI), êáé áéóèçôÞñéï ðïéüôçôáò áÝñá (SQA).

1.200 - 54.000 m3/h

ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ : ÌÅ 2, 6 Þ 8 ðüëïõò (2900,900,700 rpm), áíôßóôñïöç êáôåýèõíóç áÝñá (öôåñùôÞ  ìïôÝñ), äéáöïñåôéêÞ êëßóç ðôåñõãßùí, ìïôÝñ áíôéåêñçêôéêïý ôýðïõ Exll2G EExellT3 ìüíï óôá 400 V.

ÔÕÐÏÓ

ÓÔÑÏÖÅÓ rpm

MAX ÉÓ×ÕÓ

ÐÁÑÏ×Ç m3/h

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ

dB(A)

BAÑÏÓ

ÄÉÁÓÔÁÓÇ ÐËÁÉÓÉÏÕ

Kg

mm

mm

WATT

HCFB/T TIMH

HCBB/T TIMH

HCFB/4-250/H

1330

60

1.215

250

52

5

315 x 315

203,00

215,00

HCFB/4-315/H

1300

100

2.350

315

54

7

400 x 400

217,00

229,00

HCFB/4-355/H

1225

200

3.490

355

58

8

450 x 450

260,00

282,00

HCFB/4-400/H

1200

340

5.070

400

60

9

500 x 500

285,00

302,00

HCFB/4-450/H

1290

480

6.760

450

65

13

560 x 560

362,00

388,00

HCFB/4-500/H

1290

650

9.200

500

68

16

630 x 630

395,00

424,00

HCFB/4-560/H

1290

980

12.480

560

71

22

710 x 710

550,00

586,00

HCFB/4-630/H

1200

1700

17.060

630

72

25

800 x 800

584,00

623,00

HCBÔ/4-710/H

1300

2200

22.150

710

78

27

900 x 900

-

648,00

HCBB/6-710/H

900

1300

17.800

710

66

27

900 x 900

-

628,00

HCBT/4-800/L-X(1,5kW)

1400

2300

24.960

800

79

37

1000 x 1000

-

768,00

HCBT/4-800/H-X(3kW)

1400

4200

32.600

800

80

52

1000 x 1000

-

876,00

HCBT/4-900/L-X (3kW)

1400

4400

35.000

900

83

94

1120 x 1120

-

946,00

HCBT/4-900/H-X (5,5kW)

1400

7200

45.000

900

87

110

1120 x 1120

-

1.740,00

HCBT/4-1000 L-X (3kW)

1400

4400

42.000

1000

84

67

1250 x 1250

-

1.105,00

HCBT/4-1000/H-X (5,5kW)

1400

7200

54.000

1000

87

95

1250 x 1250

-

2.230,00

ÁÍÁËÕÓÇ ÊÙÄÉÊÏÕ ÅÉÄÏÕÓ HC = ÓåéñÜ COMPACT F =ÖôåñùôÞ áðü åíéó÷õìÝíï PVC (plastic impeller)  =ÌïôÝñ ìïíïöáóéêü (220V)

B = ÖôåñùôÞ áðü åíéó÷õìÝíï áëïõìßíéï (die cast aluminium impeller)

Ô = ÌïôÝñ ôñéöáóéêü (380V)

4 = Áñéèìüò ðüëùí (number of poles) 250 = ÏíïìáóôéêÞ äéÜìåôñïò öôåñùôÞò óå mm (nominal diameter in mm)

HC F B / 4 - 250 6

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


plate mounted axial flow fans

ÄIAÓÔÁÓÅÉÓ HCFB (mm)

DIMENSIONS HCFB (mm)

Configuration for models 800 to 1000

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

7


áîïíéêïé åîáåñéóôçñåò ðëáéóéïõ

ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÅÓ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇÓ ÊÁÉ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ×ÑÇÓÇÓ

PLATE MOUNTED AXIAL FLOW FANS

ÓÅÉÑÁ HXM

• Μοτέρ 230V/50 Hz Ðñïóôáóßá ìïôÝñ IP:40 ãéá ôïõò ôýðïõò 200 Ýùò 350 êáé IP:20 ãéá ôï ìïíôÝëï 400. • ÊëÜóç  ãéá èåñìïêñáóßá áÝñá Ýùò 40ïC. Ìå èåñìéêü ðñïóôáóßáò. ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: Êáöåíåßá, åóôéáôüñéá, êïõæßíåò ê.Ü. ÑÕÈÌÉÓÇ: Äõíáôüôçôá áõîïìåßùóçò ìå ñïïóôÜôç REB-2,5 êáé REB-5000W. ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ ÔÏÐÏÈÅÔÇÓÇÓ: Ðåñóßäá âáñýôçôáò (PER), óôüìéï áëïõìéíßïõ, áéóèçôÞñéï áÝñá (SQA). ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (mm) A

B

HXM-200

Type

222

266

HXM-250 HXM-300

C

D

G

85,5 19

211

275,5 333

9

255

92,5 31

261

336,5 400

10,5

305

92,5 35,5

311

HXM-350

390

465

10,5

361

105,5 34,5

371

HXM-400

420

500

10

400

141,0 52

414

ÉÓ×ÕÓ

rpm

WATT

m3/h

HXM-200

1300

32

500

200

HXM-250

1300

46

900

250

HXM-300

1300

55

1.400

HXM-350

1300

65

1.800

HXM-400

1300

200

3.000

8

F

205

ÓÔÑÏÖÅÓ

ÔÕÐÏÓ

E

9

ÐÁÑÏ×Ç

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ

dB(A)

HXM 400

500 - 3.000 m3/h

ÂÁÑÏÓ

ÄÉÁÓÔÁÓÇ ÐËÁÉÓÉÏÕ

Êg

mm

36

1,7

266 x 266

81,00

42

2,5

333 x 333

93,00

300

48

3,1

400 x 400

103,00

350

53

4,4

465 x 465

132,00

400

57

7,3

500 x 500

200,00

mm

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

ÔÉÌÇ €


plate mounted axial flow fans

AÎÏNIKOI EÎÁÅÑÉÓÔÇÑÅÓ ÅÎÙÔÅÑÉÊÏÕ ÑÏÔÏÑÁ

PLATE MOUNTED SICKLE BLADE AXIAL FANS WITH EXTERNAL ROTOR MOTOR

ÓÅÉÑÁ HXB • HXBR -Ìïíïöáóéêü ìïôÝñ -HXTR Ôñéöáóéêü ìïôÝñ. Êáôåýèõíóç áÝñá Á áðü ìïôÝñ g öôåñùôÞ. • Ðñïóôáóßá ìïôÝñ IP: 54 - ÌïôÝñ åîùôåñéêïý ñüôïñá. • ÊëÜóç F ìå èåñìïêñáóßá áÝñïò áðü -40ïC, Ýùò +70ïC (âëÝðå ðßíáêá).

Ìå ðôåñùôÞ ðñïçãìÝíçò ôå÷íïëïãßáò, ðôåñýãéá áåñïäõíáìéêïý ó÷Þìáôïò åéäéêïý ôýðïõ ìå áðïôÝëåóìá ôç ìåãéóôïðïßçóç ôçò ðáñï÷Þò áÝñá êáé åëá÷éóôïðïßçóç ôïõ èïñýâïõ. • ÂáöÞ õøçëÞò ðñïóôáóßáò áäéÜâñùôç áðü êáéñéêÝò óõíèÞêåò óýìöùíá ìå ôï Underwriters Laboratories Inc (USA). ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: Béïìç÷áíéêïß ÷þñïé, âáöåßá, óõíåñãåßá, êáöåôÝñéåò, ãñáöåßá, êáôáóôÞìáôá, áðïèÞêåò ê.Ü. Äõíáôüôçôá íá ëåéôïõñãÞóïõí êáé óå ÷þñïõò ìå õãñáóßá Ýùò 95% RH. ÑÕÈÌÉÓÇ: Äõíáôüôçôá áõîïìåßùóçò óôá 230V ìå ñïïóôÜôç REB-5000W åêôüò ôïõ HXBR/4-630. Óôá 400V ñýèìéóç ìå INVERTER. ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ ÔÏÐÏÈÅÔÇÓÇÓ: - Ðåñóßäá âáñýôçôáò(PER) - Óôüìéï áëïõìéíßïõ - ÁéóèçôÞñéï áÝñá (SQA) ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ : Ï ôýðïò 250 äéáôßèåôáé êáé ìå ìïôÝñ 2 ðüëùí óôá 230V êáé óôá 400V. Oé ôýðïé áðü 400 Ýùò êáé 630 äéáôßèåíôáé êáé ìå ìïôÝñ 6 ðüëùí óôá 230V êáé óôá 400V. Äéáôßèåôáé êáé ï ôýðïò 710 ìüíï ìå ìïôÝñ 6 ðüëùí óôá 230V êáé óôá 400V.

ÔÕÐÏÓ

ÓÔÑÏÖÅÓ

IÓ×ÕÓ

rpm

WATT

ÐÁÑÏ×Ç m3/h

MAX

HXBR/4-250 HXBR/4-315 HXBR/4-355 HXBR/4-400 HXBR/4-450 HXBR/4-500 HXBR/4-560 HXBR/4-630

1400 1400 1400

HXBR/6-710

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ

40

930

+40

250

120

2.074

+40

315

120

2.970

+60

1360

290

5.080

1360

530

1350

850

1300

930 - 16.668 m3/h ÂÁÑÏÓ

ÄÉÁÓÔÁÓÇ ÐËÁÉÓÉÏÕ

Êg

mm

45

6,5

315 x 315

164,00

53

7,0

400 x 400

205,00

355

59

7,5

450 x 450

210,00

+70

400

60

9,0

500 x 500

349,00

7.649

+70

450

64

11,5

560 x 560

369,00

9.957

+70

500

69

16,0

630 x 630

398,00

1300

12.460

+40

560

70

21,5

710 x 710

623,00

1200

1300

14.518

+40

630

72

24,0

800 x 800

646,00

860

900

16.668

+40

710

66

27,0

900 x 900

695,00

o

C

dB(A)

mm

ÔÉÌÇ

dB(A) ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (mm) SINGLE PHASE

DIMENSIONS (mm) A

THREE PHASE Model 250 315 355 400 450 500 560 630 710

315 400 450 500 560 630 710 800 900

B

260 330 380 420 480 560 630 710 800

C

220 280 315 355 400 450 510 580 637

D

250 315 355 400 450 500 559 630 710

D1

261 320 363 410 457 512 570 640

D2

290 365 411 464 522 572 649 730 810

E

10 10 10 10 10 10 10 12 12

F Single phase /2 /4 /6 10,5 0 0 0 12 0 0 13 0 20 0 25 25 11

Three phase /2 /4 /6 10,5 0 0 0 0 0 0 13 0 20 0 25 7 11

KAMΠΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

HT Single Three phase phase 126 149 156 200 204 201 213 207 221

126 149 156 176 179 176 188 182 206

J

K

L

33 41 41 92 68 60 70 60 115

53 68 75 78 91 97 99 103 92

12 12 12 12 12 12 12 12 17

M Single Three phase phase 73 82 82 122 114 104 114 104 130

73 82 82 97 89 79 89 79 115

PERFORMANCE CURVES

9


áîïíéêïé åîáåñéóôçñåò ðëáéóéïõ

PLATE MOUNTED AXIAL FLOW FANS

AÎÏÍÉÊÏÉ ÁÍÅÌÉÓÔÇÑÅÓ ÓÅÉÑÁ KAF • ÐôåñùôÞ áëïõìéíßïõ 4öôåñç óåéñÜò RMP. Óôï ÊÁFB/4-602 ç ðôåñùôÞ åßíáé 6öôåñç óåéñÜò RH. • ÌïôÝñ 230V ή 400V, 1400rpm (ôýðïé ÊÁFT/6-602 & KAFT/6-603, 900rpm). • MïôÝñ ìå èåñìéêü ðñïóôáóßáò. • ÄéÜìåôñïé áðü Ö250mm έωò Ö600mm. • Må ðñïóôáôåõôéêü ðëÝãìá. ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: Cafe, μðáñ, óõíåñãåßá, åðáããåëìáôéêïß ÷þñïé. ÑÕÈÌÉÓÇ: Äõíáôüôçôá áõîïìåßùóçò ìå ñïïóôÜôç REB-2,5 êáé REB-5000W. Συνεργάζεται και με τηλεχειριστήριο KF-22 ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ ÔÏÐÏÈÅÔÇÓÇÓ: Ðåñóßäá âáñýôçôáò (PER), óôüìéï áëïõìéíßïõ, áéóèçôÞñéï áÝñá SQΑ.

400 - 14.500 m3/h

Οικονομική επιλογή

ÔÕÐÏÓ

ÓÔÑÏÖÅÓ

ÉÓ×ÕÓ

rpm

WATT

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ mm

ÄÉÁÓÔÁÓÇ ÐËÁÉÓÉÏÕ mm

ÐÁÑÏ×Ç m3/h

ÔÁÓÇ

TIMH

VOLT

ÊÁFB/4-250

1400

10

250

350x350

400

230

58,00

ÊÁFB/4-251

1400

50

250

350x350

1.200

230

100,00

ÊÁFB/4-300

1400

50

300

400x400

1.700

230

104,00

ÊÁFB/4-350

1400

120

350

450x450

3.200

230

140,00

ÊÁFÔ/4-351

1400

145

350

450x450

3.600

400

147,00

ÊÁFÂ/4-400

1400

150

400

500x500

4.400

230

160,00

ÊÁFÔ/4-401

1400

185

400

500x500

4.400

400

154,00

ÊÁFÂ/4-450

1400

370

450

500x500

5.600

230

262,00

ÊÁFÔ/4-451

1400

370

450

500x500

5.600

400

244,00

ÊÁFÂ/4-500

1400

736

500

550x550

7.400

230

307,00

ÊÁFÔ/4-501

1400

736

500

550x550

7.400

400

288,00

ÊÁFÂ/4-550

1400

736

550

680x680

10.500

230

320,00

ÊÁFÔ/4-551

1400

736

550

680x680

10.500

400

302,00

ÊÁFÂ/4-600

1400

1.900

600

730x730

14.500

230

414,00

ÊÁFÔ/4-601

1400

1.900

600

730x730

14.500

400

415,00

ÊÁFB/6-602

900

450

600

730x730

7.500

230

392,00

ÊÁFT/6-603

900

515

600

730x730

7.500

400

350,00

ÁÍÁËÕÓÇ ÊÙÄÉÊÏÕ ÅÉÄÏÕÓ KAF = Êùäéêüò ÓåéñÜò  = ÌïôÝñ ìïíïöáóéêü (230V/50Hz) 4 = ÌïôÝñ 4 ðüëùí, 1400 rpm

Ô = ÌïôÝñ ôñéöáóéêü (400V/50Hz)

6= ÌïôÝñ 6 ðüëùí, 900 rpm

250 = ÏíïìáóôéêÞ äéÜìåôñïò öôåñùôÞò óå mm (nominal diameter in mm)

ÊÁF B / 4-250

10

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


plate mounted axial flow fans

ÁÎÏÍÉÊÏÉ ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÅÓ IMANTOKINHTOI

PLATE MOUNTED AXIAL BELT DRIVE FANS WITH AUTOMATIC LOUVRE SHUTTER

ÓÅÉÑÁ HIÔ-ÇÉ • ¼ëá ôá ìïíôÝëá åßíáé Ýììåóçò êßíçóçò ìÝóùí ôñáðåæïåéäþí éìÜíôùí êáé ôñï÷áëéþí. • Ìå áõôüìáôç ìåôáëëéêÞ ðåñóßäá. • Ðñïóôáóßá ìïôÝñ IP: 55. ÊëÜóç F.

ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: ÎçñáíôÞñéá, èåñìïêÞðéá, êôçíïôñïöéêÝò ìïíÜäåò, ÷þñïõò Üèëçóçò êáé óõíåóôßáóçò ðïëëþí áôüìùí, νυχτερινά κέντρα κ.ά. ÑÕÈÌÉÓÇ: Må INVERTER óôá 400V.

ÇÉÂ=230V ÇÉÔ=400V

13.500 - 40.700 m3/h ÓÔÑÏÖÅÓ ÖÔÅÑÙÔÇÓ

ÓÔÑÏÖÅÓ ÌÏÔÅÑ

ÉÓ×ÕÓ

rpm

rpm

kW

m3/h

HIÂ- 800 (0,37 KW)

575

2800

0,37

13.500

HIÔ- 800 (0,55 KW)

620

2800

0,55

15.700

HIÂ-1000 (0,37 KW)

410

1400

0,37

16.900

HIB-1000 (0,75 KW)

465

1400

0,75

19.400

HIT-1000 (0,75 KW)

495

1400

0,75

HIT-1250 (0,75 KW)

435

1400

HIT-1250 (1,1 KW)

490

HIT-1250 (1,5 KW)

545

ÔÕÐÏÓ

ÐÁÑÏ×Ç

ÄÉÁMEÔÑÏÓ mm

dB(A)

Kg

TIMH €

63

48

841,00

64

50

780,00

58

60

908,00

60

62

978,00

21.200

62

63

800,00

0,75

30.500

59

87

809,00

1400

1,1

36.000

62

90

830,00

1400

1,5

40.700

64

93

1.011,00

800

1.000

1.250

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (mm)

DIMENSIONS (mm)

Type

A

B

C

D

HIT or HIB-800

925

925

427

470

HIT or HIB-1000

1125

1125

427

HIT or HIB-1250

1375

1375

480

E

F

G

10.5

227

165

685

10.5

345

205

560

10.5

283

180

HIT-800

Pe Pa mm.c.d.a.

180

ÂÁÑÏÓ

18

160

16

140

14

120

12

100

10

80

8

60

6

40

4

20

2

0

0

0,37

0

4000

8000

0

1

2

0,55 kW

12000 3

16000 4

m3/h Q m3/s

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

11


áîïíéêïé åîáåñéóôçñåò ðëáéóéïõ

ÁÎÏÍÉÊÏÉ ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÅÓ ÁÍÔÉÅÊÑÇÊÔÉÊÏÕ ÔÕÐÏÕ

FLAMEPROOF PLATE MOUNTED AXIAL FLOW FANS (Explosion Proof Type)

ÓÅÉÑÁ HDT • • • •

400V áíôéåêñçêôéêïý ôýðïõ ÅÅxdIIB T5 Þ ÅÅxdIIC T4. Ðñïóôáóßá ìïôÝñ IP: 55. ÊëÜóç F ãéá èåñìïêñáóßá áÝñá Ýùò +135ïC. ÖôåñùôÞ áðü ÷õôïðñåóóáñéóôü áëïõìßíéï.

ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: ÊáôÜëëçëïé ãéá äþìáôá çëåêôñïíéêïý áõôïìáôéóìïý, ìðáôáñéþí, ìåôáó÷çìáôéóôþí, ìç÷áíïóôÜóéá, χημικά εργαστήρια, καμπίνες βαφής, åêñçêôéêÝò áôìüóöáéñåò. Éäáíéêü ãéá åãêáôáóôÜóåéò áåñßïõ ÑÕÈÌÉÓÇ: Må INVERTER. ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ ÔÏÐÏÈÅÔÇÓÇÓ: Ðåñóßäá âáñýôçôáò (PER), ãñßëéá áëïõìéíßïõ ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: Ïé ôýðïé 315 êáé 355 êáé ìå ìïôÝñ 230V. Oé ôýðïé 355, 400, 450 êáé 560 ìå ìïôÝñ 6 ðüëùí. Ïé ôýðïé 450 êáé 560 êáé ìå ìïôÝñ 8 ðüëùí.

ÔÕÐÏÓ

ÓÔÑÏÖÅÓ

ÉÓ×ÕÓ

rpm

WATT

ÐÁÑÏ×Ç m3/h

2.240 - 13.700 m3/h

ÄÉÁMEÔÑÏÓ

ÄÉÁÓÔÁÓÇ ÐËÁÉÓÉÏÕ

dB(A)

mm

mm

TIMÇ

ÂÁÑÏÓ

Kg

ÇDÔ/4-315

1330

120

2.240

315

400 x 400

56

9,5

836,00

HDÔ/4-355

1340

180

3.120

355

450 x 450

60

11,0

925,00

HDT/4-400

1370

370

4.780

400

500 x 500

65

15,0

990,00

HDÔ/4-450

1380

550

8.000

450

560 x 560

66

20,0

1.078,00

HDÔ/4-560

1390

1100

13.700

560

710 x 710

73

29,0

1.327,00

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (mm) C Number of poles A

B

/4

/6

/8

D

E

F

G

HDT/315

400

330

323

-

-

315

10

85

329

HDT/355

450

380

325

325

-

355

10

87

371

HDT/400

500

420

336

336

-

400

10

90

422

HDT/450

560

480

360

349

349

450

10

106

476

HDT/560

630

630

435

435

368

560

10

112

596

Type

12

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


axial flow fans

DESK FANS

ÖÏÑÇÔÏÉ ÁÍÅÌÉÓÔÇÑÅÓ ÓÅÉÑÁ ÔURBO • Φïñçôός áíåìéóôÞñας ìåãÜëçò äéáìÝôñïõ, õøçëÞò áðüäïóçò êáé ÷áìçëÞò óôÜèìçò èïñýâïõ. Μå éó÷õñÞ âÜóç áðü áíïîåßäùôï áôóÜëé. - ÊáôÜëëçëï ãéá äáðÝäéá ôïðïèÝôçóç. - Äõíáôüôçôá ñýèìéóçò ôçò êëßóçò ôïõ áíåìéóôÞñá ãéá åðéëåãìÝíç èÝóç ñßøçò áÝñá. - ÌïôÝñ ìïíïöáóéêü åîùôåñéêïý ñüôïñá 230V/50Hz, ìå äéáêüðôç.

ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ Ç óåéñÜ TURBO åßíáé êáôÜëëçëç ãéá ïéêéáêÞ, åðáããåëìáôéêÞ êáé âéïìç÷áíéêÞ ÷ñÞóç üðùò: - Aåñéóìüò êáé øýîç óå ÷þñïõò åñãáóßáò, ãñáöåßá ê.Ü. - Σôέãíùμá ðñïúüíôùí âáöÞò. - Ψύξη μοτέρ, κομπρεσέρ ή ηλεκτρικών μηχανών.

ÔÕÐÏÓ TURBO-3000

3.000 m3/h

ÓÔÑÏÖÅÓ

IÓ×ÕÓ

ÐÁÑÏ×Ç

rpm

WATT

m3/h

FAST

LOW

FAST

1400

900

130

LOW 40

Φτερωτή υψηλής απόδοσης. Ο ειδικός σχεδιασμός της φτερωτής επιτυγχάνει υψηλή παροχή αέρα και καθιστά τον ανεμιστήρα κατάλληλο για επαγγελματική και βιομηχανική χρήση

FAST 3.000

dB(A)

ÄÉÁMEÔÑÏÓ ÐÔÅÑ. mm

ÕØÏÓ

ÂÁÑÏÓ

(mm)

Kg

TIMÇ €

LOW 1.900

65

350

470

12

254 ,00

High performance impeller. The special impeller design delivers a high volume airflow for commercial or industrial environment

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

13


áîïíéêïé åîáåñéóôçñåò

ÓÅÉÑÁ ÁRTIC • Eξαεριστήρες για τοποθέτηση στον τοίχο. • O τύπος ΡΜ λειτουργεί με κορδόνι. • O τύπος PRC συνεργάζεται με τηλεχειριστήριο 3ων ταχυτήτων. • Ο τύπος ARTIC-400PRC διαθέτει και νυχτερινή λειτουργία που ενεργοποιεί κυκλικά τις ταχύτητες. Δηλαδή όταν επιλέγετε: Xαμηλή ταχύτητα: Ο ανεμιστήρας λειτουργεί σ’ αυτή την ταχύτητα συνεχόμενα. Μεσαία ταχύτητα: Ο ανεμιστήρας λειτουργεί 30΄ στη μεσαία και μετά συνεχόμενα στη χαμηλή ταχύτητα.

ARTIC-400 PRC

Υψηλή ταχύτητα: Ο ανεμιστήρας λειτουργεί 30΄ στην υψηλή ταχύτητα, 30΄ λεπτά στη μεσαία και μετά συνεχόμενα στη χαμηλή. Ο τύπος ΑRTIC-400 PM διαθέτει χρονοδιακόπτη 10-180 λεπτών. Ο τύπος ΑRTIC-400 PRC διαθέτει χρονοδιακόπτη 1-8 ωρών. ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: Κατάλληλοι για ανακυκλοφορία του αέρα και δροσισμό σε ημι-υπαίθριους και υπαίθριους χώρους μαζικής εστίασης. Οικονομική πρόταση για τοπικό δροσισμό σε υπαίθριους χώρους όπως εστιατόρια, καφετέριες κ.α.

ARTIC-400 PΜ

ÔÕÐÏÓ

TAXYTHTA

ÉÓ×ÕÓ

rpm

W

ÐÁÑÏ×Ç m3/h

ÄÉÁMEÔÑÏÓ mm

BAÑÏÓ

TIMH

Kg

ARTIC-400 PM

1230/1140/930

60

1050/950/760

400

5

75,00

ARTIC-400 PRC

1235/1140/930

60

1050/950/760

400

5

95,00

14

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


cylindrical cased axial flow fans

áîïíéêïß êõëéíäñéêïß åîáåñéóôÞñåò COMPACT TCFB/TCFT TCBB/TCBT

16

PBB/PBT

17

TBT

18

TTT

19

TGT/THGT

20-21

CGT/CHGT

22-23

TJFT

24-25

TCBBx2/TCBTx2

26

TUB

27

ΤCDT

Νέο προϊόν

28-29

VAPΒ/VAPT

30

cylindrical cased axial flow fans 15

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

15


áîïíéêïé êõëéíäñéêïé åîáåñéóôçñåò

CYLINDRICAL CASED AXIAL FLOW FANS (Plastic or Aluminium Impeller)

AÎÏÍÉÊÏÉ ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÅÓ ÊÕËÉÍÄÑÉÊÇÓ ÄÉÁÔÏÌÇÓ ÓÅÉÑÁ COMPACT • Må ðñïóôáóßá ìïôÝñ IP:65 (230/400V-50HZ) êëÜóç F, Èåñìïêñáóßá áÝñïò áðü -40ïC Ýùò +70ïC. • Oι 2 πολικοί τύποι και οι τύποι 710 και 800 με προστασία μοτέρ IP: 55 • Ìå èåñìéêü ðñïóôáóßáò. • Ãéá Üìåóç óýíäåóç ìå áãùãïýò êõëéíäñéêÞò äéáôïìÞò. • ÖôåñùôÞ áðü åíéó÷õìÝíï PVC, åêôüò áðü ôá TCBT/4-710, TCBT/4-800 ðïõ åßíáé áðü åíéó÷õìÝíï áëïõìßíéï.

ÉP:65

TCB

ÑÕÈÌÉÓÇ: Äõíáôüôçôá ñýèìéóçò óôá 230V Ýùò ôï 630 ìå ñïïóôÜôç REB - 5000W êáé áíáóôñïöÞ ìå REB 1R. Óôá 400V ìå INVERTER. ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: ÌÅ 2, 6 Þ 8 ðüëïõò (2900,900,700 rpm), áíôßóôñïöç êáôåýèõíóç áÝñá (öôåñùôÞ  ìïôÝñ), äéáöïñåôéêÞ êëßóç ðôåñõãßùí, ìïôÝñ áíôéåêñçêôéêïý ôýðïõ Exll2G EExellT3 ìüíï óôá 400 V. TCF TCFB =230V TCFT= 400V

ÔÕÐÏÓ

TCF= ÖôåñùôÞ áðü PVC TCB= ÖôåñùôÞ áëïõìéíßïõ

TCB

2.340 - 43.200 m3/h

ÓÔÑÏÖÅÓ

ÉÓ×ÕÓ

rpm

WATT

ÐÁÑÏ×Ç m3/h

ÄÉÁMEÔÑÏÓ

dB(A)

BAÑÏÓ

TIMÇ €

Kg

mm

TCFB/4-250/H

1330

60

1.215

250

52

8

258,00

TCFB/4-315/H

1300

100

2.340

315

54

11

271,00

TCFB/4-355/H

1225

200

3.470

355

58

13,2

316,00

TCFB/4-400/H

1200

340

5.100

400

60

15,5

335,00

TCFB/4-450/H

1290

480

7.100

450

65

21

408,00

TCFB/4-500/H

1290

650

9.710

500

68

25

436,00

TCFB/4-560/H

1250

980

13.780

560

71

33

610,00

TCFB/4-630/H

1200

1.700

18.200

630

74

40

704,00

TCBT/4-710/H

1450

2.200

25.500

710

78

46

912,00

TCBT/4-800/H

1460

8.800

43.200

800

89

89

1.397,00

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (mm)

DIMENSIΟNS (mm) Ôype

B

C

2 poles

250

327

292

170

315

386

355

170

320 320

355

426

395

170

400

487

450

170

D

E

No. of holes N

254

10

4

315

10

8

355

10

8

400

12

8

450

537

500

180

450

12

8

500

595

560

180

500

12

12

560

655

620

240

560

12

12

630

725

690

240

630

12

12

710 (6 y 8 polos)

806

770

240

710

12

16

B

C

Ôype

16

A

A

D

E 4 poles

6 poles

8 poles

710/L (4polos)

806

770

350

710

405

-

710/H (4polos)

806

770

350

710

426

-

-

800/L

896

860

350

800

419

398

398

800/K

896

860

350

800

415

419

398

800/G

896

860

350

800

471

415

419

800/H

896

860

350

800

471

415

419

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


cylindrical cased axial flow fans

AÎÏÍÉÊÏÉ ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÅÓ ÊÕËÉÍÄÑÉÊÇÓ ÄÉÁÔÏÌÇÓ ÖÏÑÇÔÏÉ ÓÅÉÑÁ PBB-PBT

PORTABLE COOLING FANS

• MïôÝñ 230V Þ 400V. • Êáôåýèõíóç áÝñá  áðü ôç öôåñùôÞ g ìïôÝñ. • Ó÷åäéáóìÝíïé íá åðéôõã÷Üíïõí õøçëÝò ðáñï÷Ýò áÝñá. • Ìå ðëÝãìá ðñïóôáóßáò êáé óôéò 2 üøåéò ôïõ. • ÖôåñùôÞ áðü åíéó÷õìÝíï PVC áíèåêôéêü óôá ÷çìéêÜ. • ÌïôÝñ ìå ðñïóôáóßá IP:65, êëÜóç F ãéá èåñìïêñáóßåò áÝñá áðü -40oC Ýùò +70oC. • Ìå èåñìéêü ðñïóôáóßáò. ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: Ãéá êÜèå åìðïñéêÞ êáé âéïìç÷áíéêÞ ÷ñÞóç üðùò : - Áåñéóìüò êáé øý÷ñáíóç ÷þñùí åñãáóßáò. - Øý÷ñáíóç ìïôÝñ çëåêôñïíéêþí ìç÷áíþí. - ÓôÝãíùìá ðñïúüíôùí âáöÞò.

ÉP:65

H óåéñÜ åßíáé êáôÜëëçëç ãéá äçìéïõñãßá åéäéêþí åöÝ óå ôçëåïðôéêÜ óõíåñãåßá êáé åéäéêÝò åêäçëþóåéò øõ÷áãùãßáò.

ÑÕÈÌÉÓÇ: Óôá 230V ìå REB - 5000W.

PBB=230V

Óôá 400V ìå INVERTER.

ÔÕÐÏÓ

2.250 - 16.450 m3/h

PBT=400V

ÓÔÑÏÖÅÓ rpm

ÉÓ×ÕÓ

ÐÁÑÏ×Ç

WATT

m3/h

ÄÉÁMEÔÑÏÓ mm

dB(A)

BÁÑÏÓ

TIMÇ €

kg

230V

400V

1330

100

150

2.250

315

54

13,5

370,00

PBT/4-400

1285

340

300

5.200

400

60

20

601,00

PBB/4-450

PBT/4-450

1290

480

500

6.700

450

65

26

795,00

PBB/4-560

PBT/4-560

1250

980

1210

12.300

560

71

39

829,00

PBB/4-630

PBT/4-630

1290

1.700

1.600

16.450

630

74

40

868,00

230V

400V

PBB/4-315

PBT/4-315

PBB/4-400

DIMENSIONS (mm)

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (mm) Ôype

A

B

C

D

E

F

PBB or PBT/4-315

439

400

211

315

470

642

PBB or PBT/4-400

600

557

227

400

560

841

PBB or PBT/4-450

650

616

237

450

560

925

PBB or PBT/4-560

780

473

307

560

500

837

PBB or PBT/4-630

890

750

307

630

840

1149

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

17


áîïíéêïé êõëéíäñéêïé åîáåñéóôçñåò

ÁÎÏÍÉÊÏÉ ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÅÓ ÊÕËÉÍÄÑÉÊÇÓ ÄÉÁÔÏÌÇÓ ÕØÇËÇÓ ÐÉÅÓÇÓ ÓÅÉÑÁ TBT

CYLINDRICAL CASED AXIAL FLOW FANS FOR HIGH PRESSURE APPLICATION

• Μοτέρ 400V/50Hz • Ðñïóôáóßá ìïôÝñ IP: 55 ÊëÜóç F. • Για μåãÜëï ìáíïìåôñéêü ýøïò (υψηλής πίεσης). • ÖôåñùôÞ áðü áëïõìßíéï ìßáò ðßåóçò. • Ó÷åäéáóìÝíï ãéá åãêáôÜóôáóç åíôüò ôïõ áåñáãùãïý Þ óôï ôÝëïò ôïõ.

ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: Åîáåñéóìüò âéïìç÷áíéêþí êáé áðïêçèåõôéêþí ÷þñùí. ÑÕÈÌÉÓÇ: Må INVERTER

9.300 - 49.000 m3/h

ÓÔÑÏÖÅÓ

ÉÓ×ÕÓ

rpm

WATT

m3/h

TBT/2-400/B (1,5kW)

2800

1500

9.300

400

84

924,00

TBT/2-450/B (3kW)

2820

3000

13.200

450

87

1.387,00

TBT/4-900 (3kW)

1400

3000

36.300

900

88

1.765,00

TBT/4-900 (5,5kW)

1440

5500

49.000

900

90

2.187,00

ÔÕÐÏÓ

ÐÁÑÏ×Ç

ÄÉÁMÅÔÑÏÓ

ÊÁÌÐÕËÅÓ ÁÐÏÄÏÓÇÓ ÔÂÔ

18

mm

dB(A)

TIMÇ €

PERFORMANCE CURVES ÔÂÔ

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


cylindrical cased axial flow fans

ÁÎÏÍÉÊÏÉ ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÅÓ ÊÕËÉÍÄÑÉÊÇÓ ÄÉÁÔÏÌÇÓ ÉÌÁÍÔÏÊÉÍÇÔÏÉ ÓÅÉÑÁ TTT

CYLINDRICAL CASED AXIAL BELT DRIVE FANS

• ÌïôÝñ 400V åêôüò ñïÞò ìå éìÜíôá êáé ôñï÷áëßá. • Ðñïóôáóßá ìïôÝñ IP: 55, êëÜóç F, ìå èåñìéêü ðñïóôáóßáò. • ÖôåñùôÞ áðü áëïõìßíéï. Åýêïëïò êáèáñéóìüò Þ áíôéêáôÜóôáóç ìïôÝñ Þ öôåñùôÞò ÷ùñßò áðïóõíáñìïëüãçóç áðü ôïí áåñáãùãü. ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: ÊáôÜëëçëïé ãéá áðáãùãÞ äéáâñùôéêþí êáé åêñçêôéêþí áåñßùí èåñìïêñáóßáò Ýùò +150ïC. ÑÕÈÌÉÓÇ: Ìå INVERTER.

ÔÕÐÏÓ

7.500 - 32.000 m3/h

ÓÔÑÏÖÅÓ

ÉÓ×ÕÓ

rpm

WATT

TTT/4-450-H TTT/4-500-H TTT/4-560-H TTT/4-630-H TTT/4-710-H TTT/4-800-H

ÄÉÁMEÔÑÏÓ

ÐÁÑÏ×Ç m3/h

mm

BÁÑÏÓ

dB(A)

TIMÇ €

kg

1415

550

7.500

450

70

25

1.205,00

1415

750

10.800

500

73

38

1.246,00

1415

1100

14.000

560

75

35

1.308,00

1420

1500

16.000

630

77

50

1.525,00

1430

2200

23.700

710

81

64

1.778,00

1435

4000

32.000

800

92

82

2.023,00

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (mm) G

A

B

C

D

E

F

G

H

No. of holes N

TTT/4-450

537

500

442

450

12

749

183

344

8

TTT/4-500

595

560

450

500

12

803

183

369

12

TTT/4-560

655

620

450

560

12

903

208

420

12

TTT/4-630

725

690

450

630

12

978

208

458

12

TTT/4-710

806

770

490

710

12

1085

228

519

16

TTT/4-800

896

860

490

800

12

1184

253

573

16

Type N

ØD

F

H

ØB

ØE ØA

C

ÊÁÌÐÕËÅÓ ÁÐÏÄÏÓÇÓ ÔÔÔ

PERFORMANCE CURVES ÔÔÔ

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

19


áîïíéêïé êõëéíäñéêïé åîáåñéóôçñåò

CYLINDRICAL CASED AXIAL ÁDJUSTABLE PITCH FANS

ÁÎÏÍÉÊÏÉ ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÅÓ ÊÕËÉÍÄÑÉÊÇÓ ÄÉÁÔÏÌÇÓ METABËÇÔÇÓ ÖÔÅÑÙÔÇÓ ÓÅÉÑÁ ÔGT • ÌïôÝñ ôñéöáóéêü 400V - 50HZ ÖôåñùôÞ ìåôáâáëëüìåíçò êëßóçò áðü áëïõìßíéï 3, 6 êáé 9 ðôåñõãßùí. Êëßóåéò ðôåñõãßùí από 8ï Ýùò 38ï (ìïßñåò) áíάëïãá ìå ôïí ôýðï. • Ðñïóôáóßá ìïôÝñ IP: 55 ÊëÜóç F. • ÅîáéñåôéêÜ óôéâáñÞ êáôáóêåõÞ áíôï÷Þò åî’ ïëïêëÞñïõ áðü áëïõìéíßï. • Οι τύποι του πίνακα είναι ενδεικτικοί, καθώς τα μοντέλα ξεπερνούν τα 100. ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: ÊáôÜëëçëïé ãéá åéäéêÝò åöáñìïãÝò, õøçëþí áðáéôÞóåùí. ÊáôÜëëçëïé ãéá õðüãåéá parking, åìðïñéêÜ êáé äçìüóéá êôßñéá. ÑÕÈÌÉÓÇ: Må INVERTER o ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: - Ìå ìïôÝñ áíôï÷Þò 400 C/2h (ôýðïò THGT). - ÌïôÝñ 2 ôá÷õôÞôùí (ôýðïò TGT 2V). - ΜïôÝñ áíôéåêñçêôéêïý ôýðïõ EX II26EExellT3 Þ áíôéðõñéêïý ôýðïõ EX IIGEExdIIBT5 Þ EExdllCT4. - Με μοτέρ 2,4, 6 ή 8 πόλων. - Τύπος LC (Long Casing) με φαρδύ κάσωμα.

LONG CASING

3.000 - 148.000 m3/h

ÔÕÐÏÓ

ÓÔÑÏÖÅÓ rpm

ÄÉÁMEÔÑÏÓ mm

MAX. POWER ABSORBED (kW)

MAX. ABS. CURRENT (A) 230V

400V

BAÑÏÓ

ÐÁÑÏ×Ç m3/h

TIMÇ

Êg Short casing

Long casing

TGT/4-560-5/-0,55

1415

560

0,55

2,4

1,4

10.551

49

66

TGT/4-560-5/-0,75

1415

560

0,75

3,3

1,9

11.926

50

67

TGT/4-560-5/-1,5

1420

560

1,5

5,5

3,2

14.857

56

73

TGT/4-630-5/-1,1

1410

630

1,1

4,2

2,4

16.323

57

72

TGT/4-630-5/-2,2

1430

630

2,2

8,3

4,8

20.892

65

80

TGT/4-630-5/-3

1430

630

3

11,3

6,5

21.626

68

83

TGT/4-710-7/2,2

1430

710

2,2

8,3

4,8

22.247

69

92

TGT/4-710-7/-3

1430

710

3

11,3

6,5

25.273

72

95

TGT/4-710-7/-5,5

1450

710

5,50

-

11,1

32.713

91

111

TGT/4-800-6/-4

1435

800

4

-

8,6

33.664

87

107

TGT/4-800-6/-5,5

1450

800

5,5

-

11,1

38.734

103

120

TGT/4-800-6/-7,5

1450

800

7,5

-

14,8

40.175

111

128

TGT/4-900-6/-7,5

1450

900

7,5

-

14,8

48.756

127

146

TGT/4-900-6/-11

1465

900

11

-

22,6

55.846

151

170

TGT/4-900-6/-15

1460

900

15

-

28,5

61.132

166

185

TGT/4-900-9/-15

1460

900

15

-

28,5

62.214

170

189

TGT/4-900-9/-18,5

1475

900

18,5

-

35

64.000

217

236

TGT/4-1000-6/-18,5

1475

1000

18,5

-

35

77.891

221

242

TGT/4-1000-9/-22

1475

1000

22

-

41

82.071

241

262

TGT/4-1250-3/-22

1475

1250

22

-

41

105.868

264

306

TGT/4-1250-3/-30

1480

1250

30

-

55

116.778

307

349

TGT/4-1250-9/-30

1480

1250

30

-

55

117.549

318

360

TGT/4-1250-9/-37

1485

1250

37

-

68

125.870

351

393

TGT/4-1250-9/-45

1485

1250

45

-

84

142.516

376

418

20

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


cylindrical cased axial flow fans

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ TGT (mm)

DIMENSIONS TGT (mm)

Διάφοροι τύποι φτερωτών με 3, 6, 7, 9 πτερύγια και διάφορες κλίσεις πτερυγίων από 80 έως 380

Moτέρ THGT 400OC/2h

Κέλυφος αδιάβρωτο

Αεροδυναμική στήριξη του μοτέρ

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

Θυρίδα επίσκεψης

21


αξονικοι κυλινδρικοι εξαεριστηρες

AXIAL CABINET FANS ADJUSTABLE PITGH FANS

AÎÏÍÉÊÏÉ ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÅÓ ÌÅÔÁÂËÇÔÇÓ ÖÔÅÑÙÔÇÓ ÅÍÔÏÓ ÊÉÂÙÔÉÏÕ ÓÅÉÑÁ CGT • ÌïôÝñ ôñéöáóéêü 400V - 50HZ ÖôåñùôÞ ìåôáâáëëüìåíçò êëßóçò áðü áëïõìßíéï 3, 6 êáé 9 ðôåñõãßùí. ï ï Êëßóåéò ðôåñõãßùí 8 από Ýùò 38 (ìïßñåò) áíüëïãá ìå ôïí ôýðï. • Ðñïóôáóßá ìïôÝñ IP: 55 ÊëÜóç F. • ÅîáéñåôéêÜ óôéâáñÞ êáôáóêåõÞ áíôï÷Þò åî’ ïëïêëÞñïõ áðü áëïõìéíßï. • Οι τύποι του πίνακα είναι ενδεικτικοί, καθώς τα μοντέλα ξεπερνούν τα 100. ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: ÊáôÜëëçëïé ãéá åéäéêÝò åöáñìïãÝò, õøçëþí áðáéôÞóåùí. ÊáôÜëëçëïé ãéá õðüãåéá parking, åìðïñéêÜ êáé äçìüóéá êôßñéá. ÑÕÈÌÉÓÇ : Må INVERTER o ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: - Ìå ìïôÝñ áíôï÷Þò 400 C o ôéò ðñþôåò þñåò êáé 200 C óôç óõíÝ÷åéá (ôýðïò GHGT). - ÌïôÝñ 2 ôá÷õôÞôùí (ôýðïò CGT 2V). - Åðßóçò êáé ìå ìïôÝñ áíôéåêñçêôéêïý ôýðïõ EX II26EExellT3 Þ áíôéðõñéêïý ôýðïõ EX IIGEExdIIBT5 Þ EExdllCT4. - Äéáôßèåíôáé êáé óå 6 ðïëéêÜ (900 rpm).

ÉP:65 10.000 - 130.000 m3/h

MAX. ABS. CURRENT

ÐÁÑÏ×Ç m3/h

BAÑÏÓ

1,5

9.800

80

4,7

2,7

13.787

83

1,5

6,6

3,8

14.857

85

1400

1,1

4,7

2,7

16.323

90

CHGT/4-630-5/-2,2

1410

2,2

9,5

5,5

20.892

111

CHGT/4-630-5/-3

1410

3

13,0

7,5

21.626

116

CHGT/4-710-7/-2,2

1410

2,2

9,5

5,5

22.247

128

CHGT/4-710-7/-4

1415

4

-

9,5

28.711

138

CHGT/4-710-7/-5,5

1430

5,5

-

12,5

32.713

161

CHGT/4-800-3/-3

1410

3

13,0

7,5

32.013

136

CHGT/4-800-3/-4

1415

4

-

9,5

34.922

141

CHGT/4-800-3/-5,5

1430

5,5

-

12,5

36.376

164

CHGT/4-800-6/-5,5

1430

5,5

-

12,5

38.734

167

CHGT/4-800-6/-7,5

1440

7,5

-

16

40.175

175

CHGT/4-900-3/-7,5

1440

7,5

-

16

49.059

213

CHGT/4-900-6/-11

1450

11

-

23

55.846

238

CHGT/4-900-6/-15

1450

15

-

31

61.132

255

CHGT/4-1000-3/-11

1450

11

-

23

64.582

231

CHGT/4-1000-3/-15

1450

15

-

31

65.874

248

CHGT/4-1000-6/-18,5

1455

18,5

-

37

77.891

303

CHGT/4-1000-9/-22

1460

22

-

42

82.071

322

CHGT/4-1250-3/-15

1450

15

-

31

92.252

405

CHGT/4-1250-3/-30

1460

30

-

58

116.778

565

CHGT/4-1250-6/-37

1470

37

-

73

131.171

580

ÓÔÑÏÖÅÓ

ÉÓ×ÕÓ

rpm

kW

CHGT/4-560-5/-0,55

1415

0,55

2,6

CHGT/4-560-5/-1,1

1400

1,1

CHGT/4-560-5/-1,5

1405

CHGT/4-630-5/-1,1

ÔÕÐÏÓ

22

(A) 230V

400V

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

Êg

ÔÉÌÇ €


cylindrical cased axial flow fans

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ CGT (mm)

DIMENSIONS CGT (mm)

Διάφοροι τύποι φτερωτών με 3, 6, 7, 9 πτερύγια και διάφορες κλίσεις πτερυγίων από 80 έως 380

MïôÝñ F400-120 Þ F200-120

Αντιδιαβρωτικό κάσωμα

ÊÜóùìá áðü ÷áëõâäüöõëëï ðïõ áðïóõíáñìïëïãåßôáé ãéá Üìåóç ðñüóâáóç óôï ìïôÝñ êáé óôç öôåñùôÞ

Ευκολία εγκατάστασης

ÄõíáìéêÜ æõãïóôáèìéóìÝíç öôåñùôÞ êáôÜ ISO-1940

Δυναμικά ζυγοσταθμισμένη φτερωτή

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

ÖáñäéÜ ðôåñýãéá ðïõ åîáóöáëßæïõí õøçëÝò áðïäüóåéò

Φτερωτή μεταβαλλόμενης κλίσης στιβαρής κατασκευής

23


αξονικοι κυλινδρικοι εξαεριστηρες

AÎÏÍÉÊÏÉ ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÅÓ ÐÑÏÙÈÇÓÇÓ ÓÅÉÑÁ TJFT/TJHT

JET FANS

• Εξαεριστήρες προώθησης υψηλής παροχής για μεταφορά αέρα από -20oC έως +40oC. • Μοτέρ τριφασικό 400V μίας ή δύο ταχυτήτων, 50Hz, ΙP: 55, κλάση F • Ακροκιβώτιο εξωτερικό. • Φτερωτή αλουμινίου αξονική. • Τύπος TJHT με μοτέρ αντοχής 400oC για 2 ώρες (F400-120). • Κάσωμα από γαλβανισμένο εν θερμώ χαλυβδοέλασμα. Ενσωματωμένες ηχοπαγίδες και στις 2 πλευρές • Με πλέγμα προστασίας στις 2 εξόδους. ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: Για μεταφορά αέρα σε χώρους parking, σήραγγες και τούνελ. ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: - Ìå ìïôÝñ áíôï÷Þò 2 ταχυτήτων 2/4 πόλων. o - Ìå ìïôÝñ áíôï÷Þò 400 C/2h, κλάση F (τύπος ΤJHT). - Ìå περσίδες κατεύθυνσης του αέρα. TJHT Μοντέλο αποκαπνισμού.

ÔÕÐÏÓ

ÓÔÑÏÖÅÓ rpm

(N)

ÐÁÑÏ×Ç m3/h

IMPULSION

MOTOR

(m/s)

(kW)

MAXIMUM CURRENT ABSORBED (A)

SOUND PRESSURE LEVEL (dB(A))

BAÑÏÓ ÔÉÌÇ Êg

1 ÔÁ×ÕÔÇÔÁÓ, 2 ÐÏËÙÍ

TJFT/2-400-6/41

2870

46

7.875

18

1,5

3,07

70

93

TJFT/2-450-6/41

2840

85

12.075

21

2,2

4,56

73

138

TJFT/2-500-6/41

2890

150

17.850

25

4

7,55

75

155

TJFT/2-560-6/41

2935

239

25.200

28

7,5

13,6

79

194

TJFT/2-630-6/41

2930

390

36.225

33

15

25,5

81

286

TJFT/2/4-400-6/41

2900/1435

46

7.875

18

1,5/0,37

3,3/1,1

70/55

93

TJFT/2/4-450-6/41

2845/1420

85

12.075

21

2,2/0,45

4,6/1,4

73/58

138

TJFT/2/4-500-6/41

2890/1440

150

17.850

25

4,5/1

8,4/2,4

75/60

159

TJFT/2/4-560-6/41

2930/1470

239

25.200

28

8,3/1,7

15,4/4,2

79/64

208

TJFT/2/4-630-6/41

2950/1470

390

36.225

33

16/3,2

28,5/7

81/66

394

TJHT/2-400-6/41

2875

46

7.875

18

1,5

3,05

70

100

TJHT/2-450-6/41

2875

85

12.075

21

2,2

4,4

73

145

TJHT/2-500-6/41

2930

150

17.850

25

4

7,8

75

165

TJHT/2-560-6/41

2940

239

25.200

28

7,5

14,1

79

220

TJHT/2-630-6/41

2935

390

36.225

33

15

27

81

310

TJHT/2/4-400-6/41

2850/1460

46

7.875

18

1,5/0,25

3,2/0,7

70/55

100

TJHT/2/4-450-6/41

2870/1470

85

12.075

21

2,2/0,37

4,5/1

73/58

145

TJHT/2/4-500-6/41

2900/1470

150

17.850

25

4/0,75

8/1,9

75/60

169

TJHT/2/4-560-6/41

2930/1470

239

25.200

28

7,7/1,5

14,8/3,7

79/64

234

TJHT/2/4-630-6/41

2950/1470

390

36.225

33

15/3,7

30,5/9,57

81/66

318

2 ÔÁ×ÕÔÇÔÅÓ, 2/4 ÐÏËÙÍ

1 ÔÁ×ÕÔÇÔÁÓ, 2 ÐÏËÙÍ - F-400 - 120

2 ÔÁ×ÕÔÇÔÅÓ, 2/4 ÐÏËÙÍ - F400 - 120

24

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


cylindrical cased axial flow fans

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ TJFT (mm)

DIMENSIONS TJFT (mm)

ACCESSORIES

Περσίδες κατεύθυνσης του αέρα

Αντικραδασμικές βάσεις στήριξης

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

25


αξονικοι κυλινδρικοι εξαεριστηρες

AÎÏÍÉÊÏÉ ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÅÓ ÊÕËÉÍÄÑÉÊÇÓ ÄÉÁÔÏÌÇÓ ÌÅ ÄÕÏ ÐÔÅÑÙÔÅÓ ÁÍÔÉÈÅÔÇÓ ÖÏÑÁÓ ÓÅÉÑÁ TCBBx2

CONTRAROTATING CASE AXIAL FANS (for very high pressure)

• Ìå ìïôÝñ 230V Þ 400V. • Ìå 2 ðôåñùôÝò áëïõìéíßïõ, ìå ðôåñýãéá ëåðôïý ðñïößë ðïõ åðéôõã÷Üíïõí õøçëÞ áðüäïóç. • Ìå äýï ìïôÝñ (Ýíá ãéá êÜèå ðôåñùôÞ) ðïõ êáôáëÞãïõí óå Ýíá terminal box. • Ðñïóôáóßá ìïôÝñ IP:65 o o • KëÜóç F áðü -40 C Ýùò +70 C. Èåñìéêü ðñïóôáóßáò. EÖÁÑÌÏÃÅÓ: ÊáôÜëëçëïé ãéá åîáéñåôéêÜ õøçëÝò ðéÝóåéò, êáèþò ïé äýï ðôåñùôÝò äéðëáóéÜæïõí ôçí óôáôéêÞ ðßåóç. ÑÕÈÌÉÓÇ: Ôá ìïíôÝëá 450 êáé 500 ñõèìßæïíôáé ñïïóôáôéêÜ.

IP:65

TCBB ìïíïöáóéêü 230V, 50Hz TCBT ôñéöáóéêü 400V, 50Hz.

ÔÕÐÏÓ

ÓÔÑÏÖÅÓ

IÓXYÓ

rpm

KW

230V

400V

230V

6.900 - 18.200 m3/h ÔÁÓÇ

ÐÁÑÏ×Ç

400V

230V

BÁÑÏÓ

dB(A)

A

m3/h

TIMÇ €

kg

400V

TCBBx2/4-450

1370

1400

1,24

1,25

6.900

5,40

3,40

75

42

TCBBx2/4-500

1300

1340

1,70

1,75

9.400

7,30

3,60

76

50

TCBBx2/4-560

1340

1360

3,25

3,12

14.300

15,50

5,80

78

66

TCBBx2/4-630

1280

1370

3,90

4,20

18.200

19,00

8,00

79

80

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (mm) A

Type

ÊÁÌÐÕËÅÓ ÁÐÏÄÏÓÇÓ TCBBx2

B

C

E

No. of holes N

450

537

375

500

450

12

8

500

595

375

550

500

12

12

560

655

520

620

560

12

12

630

725

520

660

630

12

12

EÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ TCBBx2

Flexible connector Wire guard

Duct

26

D

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

Matching flange

Wire guard

Mounting feet

Flexible connector

Matching flange

Duct


cylindrical cased axial flow fans

CYLINDRICAL CASED AXIAL FLOW FANS

AÎÏÍÉÊÏÉ EÎÁÅÑÉÓÔÇÑÅÓ ÊÕËÉÍÄÑÉÊÇÓ ÄÉÁÔÏÌÇÓ ÓÅÉÑÁ TUB • Må ìïôÝñ 230V/50Hz, IP:44, ΚΛΑΣΗ Β. • ÊÜóùìá áðü ãáëâáíéóìÝíï ÷áëõâäïÝëáóìá. • ÖôåñùôÞ 6öôåñç áëïõìéíßïõ óåéñÜò RH. ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: ÊáôÜëëçëá ãéá èåñìïêÞðéá. ÑÕÈÌÉÓH: Ìå REB - 5000W.

ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: Ìå êÜóùìá áðü ÉÍÏ× (τύποςΤUBΙ). Ìå ðñïóôáôåõôéêü ðëÝãìá. Με φτερωτή από 350mm Ýùò 630mm. Μήκος κυλίνδρου κατόπιν απαιτήσεως.

4.000 - 15.000 m3/h Οικονομική επιλογή

rpm

ÉÓ×ÕÓ W

ÄÉÁMEÔÑÏÓ mm

ÄÉÁMEÔÑÏÓ öôåñùôÞò mm

TUB/4 - 350/018

1400

150

400

350

4.000

143,00

TUB/4 - 400/018

1400

150

450

400

5.700

160,00

TUB/4 - 450/050

1400

370

500

450

8.000

215,00

TUB/4 - 500/100

1400

740

550

500

11.000

243,00

TUB/4 - 550/100

1400

740

600

550

15.000

265,00

ÔÕÐÏÓ

ΦΤΕΡΩΤΗ ΣΕΙΡΑΣ RH

ÓÔÑÏÖÅÓ

ÐÁÑÏ×Ç m3/h

TIMÇ €

IMPELLER SERIES RH

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

27


αξονικοί εξαεριστήρες ξηραντηρίων

AXIAL FLOW FANS FOR WOOD DRYERS

AÎÏÍÉÊÏÉ ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÅÓ ÎÇÑÁÍÔÇÑÉÙÍ ÓÅÉÑÁ TCDT

Νέο προϊόν

• Mοτέρ τριφασικό 400V/50Ηz.

85°C CONTINUOUS OPERATION

• Ðñïóôáóßá ìïôÝñ IP:55, κλάση Η με ανοξείδωτο άξονα. Με φτερωτή αλουμινίου και κάσωμα από ανοξείδωτο ατσάλι ΑISI 304 • Δυνατότητα λειτουργίας σε θερμοκρασία έως 85oC και υγρασία 100% RH. EÖÁÑÌÏÃÅÓ: ÊáôÜëëçëïé ãéá ξηραντήρια ξύλου, χαρτιού κ.ά.

ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: - Το μοντέλο TCDT/4-900 διατίθεται και με μοτέρ 4 πόλων 5,5 ή 7,5kw. - Moτέρ για θερμοκρασία έως 135oC ή 150oC. A

- Με φτερωτή αναστροφής αλουμινίου ή πλαστική.

P

P

L

I

C

A

T

I

O

N

S

- Μοτέρ με θερμικό προστασίας PTC. - Moτέρ υψηλής απόδοσης ΕFF1.

85°C Wood dryers

ÔÕÐÏÓ

ÓÔÑÏÖÅÓ

IÓXYÓ

rpm

KW

MAXIMUM AΠΟΡ ΙΣΧΥΣ 400V (A)

MAXIMUM ÐÁÑÏ×Ç m3/h

CONTINUOUS OPERATION

Industrial dryers

BÁÑÏÓ kg

Uniderectional impeller

Reversible impeller

TIMÇ €

TCDT/4-560 1,1KW

1430

1,1

2,5

11.200

9.200

30

TCDT/4-560 1,5KW

1430

1,5

3,4

12.800

10.500

32

TCDT/4-630 1,1KW

1430

1,1

2,5

13.600

12.700

34

TCDT/4-630 1,5KW

1430

1,5

3,4

16.200

14.700

35

TCDT/4-630 2,2KW

1440

2,2

4,8

18.400

16.400

39

TCDT/4-630 3KW

1440

3

6,5

20.000

17.300

42

TCDT/4-710 1,1KW

1430

1,1

2,5

17.000

14.500

35

TCDT/4-710 1,5KW

1430

1,5

3,4

19.900

17.700

37

TCDT/4-710 2,2KW

1440

2,2

4,8

22.000

20.500

41

TCDT/4-710 3KW

1440

3

6,5

25.500

22.900

44

TCDT/4-800 2,2KW

1440

2,2

4,8

28.900

23.800

47

TCDT/4-800 3KW

1440

3

6,5

33.800

28.700

50

TCDT/4-800 4KW

1440

4

8,3

36.500

30.700

56

TCDT/4-900 3KW

1440

3

6,5

33.000

31.000

52

28

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


axial flow fans for wood dryers

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TCDT

Ξηραντήριο ξύλων

APPLICATIONS TCDT

Φορητή μονάδα ξήρανσης κεραμικών

Πύργος ψύξης

Καμπίνα ξήρανσης

ÄIAÓÔÁÓÅÉÓ TCDT(mm)

Model

DIMENSIONS TCDT(mm)

A

B

C

D

E

F

d1

d2

d3

d4

TCDT/4-560 1,1KW

296

146

150

2,5

25

12

560

620

655

570

TCDT/4-560 1,5KW

296

146

150

2,5

25

12

560

620

655

570

TCDT/4-630 1,1kW

296

146

150

2,5

25

12

690

725

650

630

TCDT/4-630 1,5kW

296

146

150

2,5

25

12

690

725

650

630

TCDT/4-630 2,2kW

342

192

150

2,5

25

12

690

725

650

630

TCDT/4-630 3kW

342

192

150

2,5

25

12

690

725

650

630

TCDT/4-710 1,1kW

296

146

150

2,5

25

12

770

806

730

710

TCDT/4-710 1,5kW

296

146

150

2,5

25

12

770

806

730

710

TCDT/4-710 2,2kW

342

192

150

2,5

25

12

770

806

730

710

TCDT/4-710 3kW

342

192

150

2,5

25

12

770

806

730

710

TCDT/4-800 2,2kW

342

192

150

2,5

25

12

860

896

820

800

TCDT/4-800 3kW

342

192

150

2,5

25

12

860

896

820

800

TCDT/4-800 4kW

360

210

150

2,5

25

12

860

896

820

800

TCDT/4-900 3KW

342

192

150

2,5

25

12

900

970

1006

915

TCDT/4-900 4kW

360

210

150

2,5

25

12

900

970

1006

915

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

29


αξονικοι κυλινδρικοι εξαεριστηρες

AÎÏÍÉÊÏÉ ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÅÓ BAÑÅÙÓ ÔÕÐÏÕ ÅÍÔÏÓ ÁÅÑÁÃÙÃÏÕ

HEAVY DUTY CYLINDRICAL CASED AXIAL FANS

ÓÅÉÑÁ VAP

• Må ìïôÝñ 230V Þ 400V. • ÊÝëõöïò áðü åíéó÷õìÝíï ÷áëõâäïÝëáóìá. • ÅîáéñåôéêÜ óôéâáñÞ êáôáóêåõÞ âáñÝùò ôýðïõ. • ÖôåñùôÞ áëïõìéíßïõ 6 ðôåñõãßùí σειράς F6. • ÅëëçíéêÞò êáôáóêåõÞò. ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: ÊáôÜëëçëïé ãéá áðáãùãÞ áåñßùí óå âéïìç÷áíéêïýò xώρους και πλοία.

ÑÕÈÌÉÓÇ: Ìå INVERTER óôá 400V.

ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: ÊáôáóêåõÜæïíôáé êáé óå 440V - 60Hz, 2800 rpm óýìöùíá ìå ôéò áðáéôïýìåíåò ðñïäéáãñáöÝò ãéá åöáñìïãÝò óå ðëïßá. - Må ëáâÞ ìåôáöïñÜò êáé âÜóç óôÞñéîçò. - Ìå ðñïóôáôåõôéêü ðëÝãìá óôçí áíáññüöçóç.

3.500 - 15.500 m3/h

Οικονομική επιλογή

VAPB =230V VAPT =400V

ÔÕÐÏÓ

ÓÔÑÏÖÅÓ 50Hz

rpm

HP

60Hz

ÐÁÑÏ×Ç m3/h

ÄÉÁMÅÔÑÏÓ mm

TIMÇ €

VAPB/2-300/150

3000

3500

1,5

3.500

300

395,00

VAPÔ/2-300/150

3000

3500

1,5

3.500

300

384,00

VAPB/2-350/200

3000

3500

2

6.000

350

478,00

VAPT/2-350/200

3000

3500

2

6.000

350

454,00

VAPB/2-400/300

3000

3500

3

8.500

400

655,00

VAPT/2-400/300

3000

3500

3

8.500

400

627,00

VAPT/2-450/400

3000

3500

4

12.800

450

697,00

VAPT/2-500/550

3000

3500

5,5

15.500

500

766,00

30

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


åîáåñéóôÞñåò oñïöÞò

MIXVENT-TH

32-33

HCTB/HCTT

34-35

CRHB/CRHT

36

Νέο προϊόν

CTB

37

Isolation switch

A

Νέο προϊόν

P

P

L

Workshops

MAX-TEMP CTHB/CTHT

38-39

MAX-TEMP CTVB/CTVT

40-41

FKTZ

I

C

A

T

Commercial premises

I

O

N

Bird proof guard

S

Offices

Restaurants and cafes

Wine cellars Basements

42

roof mounted fans Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

31


åîáåñéóôçñåò ïñïöçò

ROOF MOUNTED MIXED FLOW FANS

ÁÎÏÍÏÖÕÃÏÊÅÍÔÑÉÊÏÉ ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÅÓ ÏÑÏÖÇÓ ÌÉÊÔÇÓ ÑÏÇÓ ÓÅÉÑÁ ÌÉ×VENT - TH • • • •

ÌïôÝñ 2 ôá÷õôÞôùí 230V, ìå èåñìéêü ðñïóôáóßáò IP: 44. ÌÝãéóôç èåñìïêñáóéÜ 60oC. ÊëÜóç B. ÁíôéäéáâñùôéêÞ ðñïóôáóßá ìå ìáýñç ðïëõåóôåñéêÞ âáöÞ. ÖôåñùôÞ áðü åíéó÷õìÝíï PVC óôï ìïíôÝëï 500 & 800 êáé ìåôáëëéêÞ óôï ìïíôÝëï 1300 & 2000.

ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: ×ñÞóç ïéêéáêÞ êáé âéïìç÷áíéêÞ. ÊáôÜëëçëïé ãéá åîùôåñéêÞ ôïðïèÝôçóç. ÊáôÜëëçëïé ãéá êåíôñéêü åîáåñéóìü (ìðÜíéá åí óåéñÜ) êáé ãéá âïçèçôéêü Þ êýñéï åîáåñéóìü ãéá ïéêéáêÝò ðñïâëçìáôéêÝò åóôßåò. ÑÕÈÌÉÓH: Ìå ôïí äéáêüðôç 2 ôá÷õôÞôùí COM-2 Þ ñïïóôáôéêÜ ìå REB 5000W óå ìßá áðü ôéò 2 ôá÷ýôçôåò. ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ: ÔÜìðåñ áíôåðéóôñïöÞò (MCA), åýêáìðôïò áåñáãùãüò, óöéãêôÞñáò - ôáéíßá óýóöéãîçò (StripSteel), êëßðò (Clips for Band).

355 - 1.725 m3/h

HS=ÌåãÜëç ôá÷ýôçôá LS=ÌéêñÞ ôá÷ýôçôá

ÔÕÐÏÓ

ÓÔÑÏÖÅÓ

ÉÓ×ÕÓ

rpm

WATT

HS

LS

HS

ÐÁÑÏ×Ç m3/h

LS

HS

LS

ÄÉÁMEÔÑÏÓ

dB(A)

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÂÁÓÇÓ

BÁÑÏÓ

TIMÇ

mm

kg

mm

TH-500/150

2450 - 1800

68 - 48

470 -

355

49 - 45

150

300 x 300

3,8

258,00

TH-800/200

2500 - 2100

140 - 118

775 -

620

53 - 52

200

300 x 300

5,6

310,00

TH-1300/250

2480 - 1800

170 - 120

1.100 -

780

59 - 68

250

435 x 435

11,2

507,00

TH-2000/315

2480 - 1750

255 - 160

1.725 - 1.200

67 - 63

315

560 x 560

17,2

570,00

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (mm)

1 or 2

Type

A

B

C

D

E

F

G

H

I

TH-500/150

400

349

300

150

245

10

20

274

33

TH-500/160

400

349

300

160

245

10

20

274

33

TH-800 N

400

371

300

198

245

10

20

306

36

TH-800

400

371

300

198

245

10

20

306

36

TH-1300

546

457

435

248

330

12

20

372

42

TH-2000

735

544

560

312

450

12

20

450

50

3

6

4 or 5

32

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


MOUNTING ACCESSORIES TH

EÎÁÑÔHÌÁÔÁ ÔÏÐÏÈEÔÇÓÇÓ TH

1 or 2

Type

1 Sealing frame

2 Flat roof Upstand

3 Black draft shutter

4 Flexible ducting

5 6 Fl. acoustic Worm ducting drive clips

TH-500/150

JMS-300

JBS-300

CAR-150

GSA-150

GSI-160

CX-215

TH-500/160

JMS-300

JBS-300

CAR-160

GSA-160

GSI-160

CX-215

TH-800 N

JMS-300

JBS-300

CAR-200

GSA-200

GSI-200

CX-250

TH-800

JMS-300

JBS-300

CAR-200

GSA-200

GSI-200

CX-250

TH-1300

JMS-435

JBS-435

CAR-250

GSA-250

GSI-250

CX-315

TH-2000

JMS-560

JBS-560

CAR-315

GSA-315

GSI-315

CX-315

3

6

4 or 5

Sealing Frame JMS

Flat Roof Upstands JBS

Type

A

B

C

E

F

JMS-300

470

290

245

50

70

JMS-435

600

420

330

50

70

JMS-560

725

545

450

50

70

A

B

C

E

G

JBS-300

470

289

245

300

380

JBS-435

600

419

330

300

510

JBS-560

725

544

450

300

635

Type

ÅðéêëéíÞò âÜóç ïñïöÞò

ÊÁÌÐÕËÅÓ ÁÐÏÄÏÓÇÓ TH

PERFORMANCE CURVES TH

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

33


åîáåñéóôçñåò ïñïöçò

ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÅÓ ÏÑÏÖÇÓ ÁÎÏÍÉÊÏÕ ÔÕÐÏÕ

ROOF MOUNTED AXIAL FLOW FANS

ÓÅÉÑÁ HCTB - HCTT  Ìå ìïôÝñ 230V Þ 400V.  Aîïíéêïß åîáåñéóôÞñåò ïñïöÞò áðáãùãÞò.  Ðñïóôáóßá ìïôÝñ IP: 65. ÊëÜóç F (áðü -40OC Ýùò +70OC). ÊáôáóêåõÞ áðü áëïõìßíéï áíèåêôéêü óôéò êáéñéêÝò óõíèÞêåò ìå ðñïóôáôåõôéêü ìåôáëëéêü ðëÝãìá. ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: Aíáññüöçóç áðåõèåßáò áðü ôï êåíôñéêü óýóôçìá åîáåñéóìïý. ÊáôÜëëçëïé ãéá êåíôñéêü åîáåñéóìü êáôáóôçìÜôùí, åìðïñéêþí êÝíôñùí, âéïìç÷áíéêþí åãêáôáóôÜóåùí ê.Ü. ÑÕÈÌÉÓH: Äõíáôüôçôá ñýèìéóçò óôá 230V Ýùò êáé ôïí ôýðï HCTB/4-500 ñïïóôáôéêÜ ìå REB - 5000W. Óôá 400V ñýèìéóç ìå INVERTER.

1.930 - 38.000 m3/h

ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: Ìå 6 Þ 8 ðüëïõò. - Ìå áíôßèåôç êáôåýèõíóç áÝñá Á (ðñïóáãùãÞ). ÇCTB Ìïíïöáóéêü ìïôÝñ HCTT Tñéöáóéêü ìïôÝñ.

ÄÉÁM. ÊÁÐÅËÏÕ

ÉÓ×ÕÓ

rpm

WATT

m3/h

HCTB/4-315-B

1300

100

1.930

62

315

640

HCTB/4-355-B

1225

200

2.680

59

355

HCTB/4-400-B

1290

340

3.700

62

HCTB/4-450-B

1290

480

5.600

HCTB/4-500-B

1290

650

HCTB/4-560-B

1200

HCTB/4-630-B

ÔÕÐÏÓ

ÐÁÑÏ×Ç

ÄÉÁMÅÔÑÏÓ

ÓÔÑÏÖÅÓ

dB(A)

ÄÉÁÓÔÁÓH ÂÁÓÇ ÐËÁÉÓÉÏÕ

TIMÇ

BÁÑÏÓ

kg

230V

560 x 560

10

461,00

468,00

760

630 x 630

15

521,00

509,00

400

760

630 x 630

18

532,00

523,00

65

450

895

710 x 710

20

633,00

622,00

7.100

72

500

895

710 x 710

30

687,00

699,00

980

9.820

76

560

1150

905 x 905

67

966,00

947,00

1290

1.700

13.000

77

630

1150

905 x 905

40

1.008,00

980,00

HCTT/4-710-B

1300

2.200

18.400

77

710

1350

1100 x 1100

80

-

1.167,00

HCTT/4-800-B

1400

3.000

23.800

83

800

1350

1100 x 1100

90

-

1.975,00

HCTT/4-900-B

1400

4.000

30.000

88

900

1580

1250 x 1250

137

-

2.708,00

HCTT/4-1000-B

1450

5.500

38.500

91

1000

1580

1250 x 1250

120

-

2.938,00

mm

mm

mm

400V

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (mm)

E

C

B

Ôype

B

C

D

E

F

G

H

315

640

560

450

315

12

40

70

341

355

760

630

535

355

12

40

80

361

400

760

630

535

400

12

40

80

361

450

895

710

590

450

14

40

110

410

500

895

710

590

500

14

40

110

410

560

1150

905

750

560

14

50

165

488

630

1150

905

750

630

14

50

165

488

710

1350

1100

840

710

14

50

200

551

800

1350

1100

840

800

14

50

200

732

F

H

G

A

A

900

1580

1250

950

900

14

50

200

756

1000

1580

1250

950

1000

14

50

200

756

D

34

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


PERFORMANCE CURVES HCTB

ÊÁÌÐÕËÅÓ ÁÐÏÄÏÓÇÓ HCTB

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

35


åîáåñéóôçñåòïñïöçò ïñïöçò åîáåñéóôçñåò

ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÅÓ ÏÑÏÖÇÓ ÖÕÃÏÊÅÍÔÑÉÊÏÕ ÔÕÐÏÕ     

ROOF MOUNTED FANS HORIZONTAL DISCHARGE

Νέο προϊόν

ÓÅÉÑÁ CRHB-CRHT ÌïôÝñ 230V/50Hz Þ 400V/50Hz εξωτερικού ρότορα. Öõãïêåíôñéêïß åîáåñéóôÞñåò ïñïöÞò με οριζόντιο καπέλο χαμηλού ύψους. Ðñïóôáóßá ìïôÝñ IP: 54, κëÜóç F με θερμικό προστασίας. Με ενσωματωμένο διακόπτη ΟΝ/ΟFF. Με oπισθοκλινή φτερωτή.

ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: ÊáôÜëëçëïé ãéá κεντρικό εξαερισμό καταστημάτων βιομηχανικών εγκαταστάσεων, αποθηκών, πάρκινγκ κ.ά.

ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: Ìå ìïôÝñ 2 ôá÷õôÞôùí.

1.100 - 9.800 m3/h

CRHB = 230V/50Hz CRHT= 400V/50Hz

ÔÕÐÏÓ

SUPPLY/ VOLTAGE V-HZ

ÄÉÁMÅÔÑÏÓ mm

ÓÔÑÏÖÅÓ rpm

MAXIMUM MAXIMUM AÐÏÑÑÏÖÏÕÌÅÍÇ ÉÓ×ÕÓ ÉÓ×ÕÓ W

ÐÁÑÏ×Ç m3/h

A

MAXIMUM ÈÅÑÌ.

dB(A) ÅÉÓÏÄÏÕ

ÅÎÏÄÏÕ

ï

TIMÇ Kg

€ 220V 380V

BAÑÏÓ

C

CRHB/2-225

230-50/60

225

2540

140

0,63

1.100

58

64

50

7

CRHB/2-250

230-50/60

250

2425

160

0,63

1.150

58

64

70

7,5

CRHB/4-225

230-50/60

225

1450

50

0,30

670

48

54

60

7

CRHB/4-250

230-50/60

250

1450

52

0,26

795

51

54

70

7,5

CRHB/2-280

230-50/60

280

1410

100

0,40

1.300

47

53

50

8

CRHB/4-315

230-50

315

1430

135

0,60

1.844

58

61

70

17

CRHB/4-355

230-50

355

1375

230

0,85

3.000

63

64

70

21

CRHB/4-400

230-50/60

400

1400

460

2,07

4.205

64

67

60

22

CRHB/4-500

230-50

500

1380

1198

5,20

8.300

71

76

70

44

CRHB/6-315

230-50

315

980

69

0,40

1.200

48

52

70

17

CRHB/6-355

230-50

355

955

87

0,44

1.960

58

58

70

21

CRHB/6-400

230-50/60

400

935

153

0,70

2.637

58

58

60

22

CRHB/6-500

230-50

500

890

345

1,50

4.958

58

63

70

27

CRHB/6-560

230-50

560

895

640

2,75

7.170

59

64

70

30

CRHB/6-630

230-50

630

905

1090

4,90

9.800

59

64

50

50

CRHB/8-500

230-50

500

690

270

1,30

4.000

51

56

60

27

CRHB/8-560

230-50

560

650

360

1,64

5.250

51

55

60

30

CRHB/8-630

230-50

630

670

465

2,16

7.190

53

58

70

50

MïôÝñ åîùôåñéêïý ñüôïñá

36

AôóÜëéíï ðñïóôáôåõôéêü ðëÝãìá Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

Äéáêüðôçò ÏÍ/OFF ðÜíù óôïí åîáåñéóôÞñá


ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÅÓ ÏÑÏÖÇÓ

ROOF MOUNTED FANS

Νέο προϊόν

ÓÅÉÑÁ CTB

Isolation switch

Bird proof guard

 ÌïôÝñ 230V/50Hz, IP: 44, κëÜóç F  Άμεση σύνδεση με κυκλικό αεραγωγό. Φτερωτή φυγοκεντρική με πτερύγια οπίσθιας κλίσεως από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα.

Isolation swi

 Κάσωμα προστατευμένο με μαύρη εποξική βαφή.  Όλα τα μοντέλα διαθέτουν πλέγμα προστασίας  Με ενσωματωμένο διακόπτη ΟΝ-ΟFF IP:55 ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: Για εξαερισμό εργαστηρίων, καταστημάτων, γραφείων, σπιτιών κ.ά.

A

A

P

P

L

I

C

A

T

I

O

N

P

P

L

S Workshops

Workshops

A

P

P

Commercial premises L

TYΠΟΣ Workshops

CTB/4-400/160

I

C

A

Restaurants and cafes

Offices

T

I

O

N

ÉÓ×ÕÓ kW)

rpm 1425 P

L

I

m3/h

(A) Restaurants and cafes

41 P

C

A T I O N Mε πλέγμα προστασίας

Commercial premises

S

Offices

Isolation switch Restaurants

Wine cellars Basements

and cafes

Mε ενσωματωμένο διακόπτη ΟΝ-ΟFF

C

A

T

I

Wine cellars Basements

0,18 O

N

dB(A

ÐÁÑÏ×Ç

AMBER

Offices

A

Wine cellars Basements

I

S

ÓÔÑÏÖÅÓ Commercial premises

450 Bird - 1.400 m3/h proof guard

Isolation switch

S

BÁÑÏÓ (Kg)

Inlet

Outlet

450

53

60

5,5

570

57

63

6,5

CTB/4-4500/200

1450

CTB/4-800/250

1430

55

0,24

840

58

64

8,0

CTB/4-1300/315

1410

110

0,48

1400

62

69

9,0

ÄIAÓÔÁÓÅÉÓ (mm)

Workshops

47

Commercial

0,21

premises DIMENSIONS (mm)

Offices

Restaurants and cafes

Wine cellars Basements

Type

D1

D2

L

LT

CTB/4-400/160

410

159

143

229

CTB/4-4500/200

410

199

156

242

CTB/4-800/250

470

249

179

266

CTB/4-1300/315

470

314

202

288

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

37

Bird pr


åîáåñéóôçñåò ïñïöçò

ROOF MOUNTED CENTRIFUGAL 400oC/2h RATED FANS

ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÅÓ ÏÑÏÖÇÓ ÖÕÃÏÊÅÍÔÑÉÊÏÕ ÔÕÐÏÕ 400oC/2h ÓÅÉÑÁ CTHB  Ìå ìïôÝñ 230V/50Hz Þ 400V-50Hz.  Öõãïêåíôñéêïß åîáåñéóôÞñåò ïñïöÞò áðáãùãÞò. ÊáôáóêåõáóìÝíïé åî’ ïëïêëÞñïõ áðü áëïõìßíéï áíèåêôéêü óôéò êáéñéêÝò óõíèÞêåò ìå ïðéóèïêëéíÞ öôåñùôÞ áðü ãáëâáíéóìÝíï ÷áëõâäïÝëáóìá êáé ìå ðñïóôáôåõôéêü ìåôáëëéêü ðëÝãìá.  ÌïôÝñ õøçëÞò áðüäïóçò êáé áíôï÷Þò.  ÌÝãéóôç èåñìïêñáóßá 400oC για 2 þñåς.  Ðñïóôáóßá ìïôÝñ IP: 55. -KëÜóç F. Tύποι 140, 180 κ΄ 200 αντοχή 120οC συνεχόμενα. ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: ÊáôÜëëçëïé ãéá âéïìç÷áíéêÞ ÷ñÞóç, ìåôáöïñÜ áåñßùí. Áðïôåëïýí ôçí ðéï áîéüðéóôç ëýóç óå ðñïâëçìáôéêÜ ôæÜêéá êáé åðáããåëìáôéêÝò êïõæßíåò, êáèþò êáé ãéá êåíôñéêü åîáåñéóìü. SMOKE FANS

Ακατάλληλοι για θερμοδυναμικά κλειστά τζάκια ÑÕÈÌÉÓH: Óôá 230V ìå REB - 5000W êáé óôá 400V ìå INVERTER

800 - 21.000 m3/h

ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: Ìå ìïôÝñ 4, 6 Þ 8 ðüëùí êáé ìïôÝñ 2 ôá÷õôÞôùí. CTHB = 230V CTHT= 400V

ÔÕÐÏÓ

ÓÔÑÏÖÅÓ

ÉÓ×ÕÓ

rpm

WATT

ÐÁÑÏ×Ç m3/h

dB(A)

ÄÉÁMÅÔÑÏÓ mm

ÄÉÁM. ÊÁÐÅËÏÕ

ÄÉÁÓÔÁÓH ÂÁÓÇ ÐËÁÉÓÉÏÕ mm

mm

TIMÇ

BÁÑÏÓ kg

220V

380V

CTHB/4-140

1370

60

800

46

180

415

300 x 300

10

375,00

332,00

CTHB/4-180

1330

70

990

46

180

415

300 x 300

10

407,00

389,00

CTHB/4-200

1320

120

1.450

49

250

561

435 x 435

10

477,00

460,00

CTHB/4-225

1350

170

2.100

53

250

561

435 x 435

15

558,00

521,00

CTHB/4-250

1320

280

3.100

57

355

762

560 x 560

25

641,00

587,00

CTHB/4-315

1375

590

4.900

60

355

762

560 x 560

35

750,00

725,00

CTHB/4-400

1100

920

7.000

67

400

850

630 x 630

70

918,00

856,00

CTHT/4-450

1440

2.000

10.200

59

500

962

710 x 710

70

-

1.184,00

CTHT/6-500

965

1.400

10.500

63

630

1214

905 x 905

110

-

1.676,00

CTHT/6-560

950

2.400

16.000

66

630

1214

905 x 905

110

-

1.766,00

CTHT/6-630

950

3.700

21.000

70

710

1336

1100 x 1100

160

-

2.054,00

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (mm) Ôype

AH

140

BH 4 Drills F D

E C

AÇ 415

BH

C

D*

E

277

300

180

245

10

180

415

292

300

180

245

10

200

561

340

435

250

330

12

225

561

383

435

250

330

12

250

762

425

560

355

450

12

315

762

469

560

355

450

12

400

850

532

630

400

535

12

450

962

713

710

500

590

14

500

1214

824

905

630

750

14

560

1214

874

905

630

750

14

630

1336

1029

1100

710

840

14

* ÄéÜìåôñïò ðñïôåéíüìåíïõ áåñáãùãïý óýíäåóçò 38

F

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


KAMÐÕËÅÓ ÁÐÏÄÏÓÇÓ CTHB/T

PERFORMANCE CURVES CTHB/T

ÌÏUNTING ACCESSORIES CTHB - CTVB

ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ ÔÏÐÏÈÅÔÇÓÇÓ CTHB-CTVB

6

JMS

JBS

Type of fan 140 180 200 225 250 315 400 450 500 560 630

JBR

JPA

JCA

JAE

JCC

1 Sealing frame

2 Flat roof insulate up-stand

3 Acoustic up-stand

4 Accessor and adapter plate

5 Back draft shutter

6 Flange with spigot

7 Flexible couping

8 Circular adapter

JMS-300

JBS-300

JAA-300

JPA-300

JCA-300

JBR-300

JAE-300

JCC-300

JMS-435

JBS-435

JAA-435

JPA-435

JCA-435

JBR-435

JAE-435

JCC-435

JMS-560

JBS-560

JAA-560

JPA-560

JCA-560

JBR-560

JAE-560

JCC-560

JMS-630 JMS-710 JMS-905

JBS-630 JBS-710 JBS-905

JAA-630 JAA-710 JAA-905

JPA-630 JPA-710 JPA-905

JCA-630 JCA-710 JCA-905

JBR-630 JBR-710 JBR-905

JAE-630 JAE-710 JAE-905

JCC-630 -

JMS-1100

JBS-1100

JAA-1100

JPA-1100

JCA-1100

JBR-1100

JAE-1100

-

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

39


åîáåñéóôçñåò ïñïöçò

EÎÁÅÑÉÓÔÇÑÁÓ ÏÑÏÖÇÓ ÖÕÃÏÊÅÍÔÑÉÊÏÕ ÔÕÐÏÕ 400o C/2h ÓÅÉÑÁ CTVB

ROOF MOUNTED CENTRIFUGAL 400oC/2h)

 Ìå ìïôÝñ 230V Þ 400V  Ìå ïðéóèïêëéíÞ öôåñùôÞ áðü ãáëâáíéóìÝíï ÷áëõâäïÝëáóìá äõíáìéêÜ æõãïóôáèìéóìÝíç.  ÌïôÝñ õøçëÞò áðüäïóçò êáé áíôï÷Þò 400oC για 2 ώρες.  Tύποι 140, 180 και 200 αντοχή 120οC συνεχώς.

SMOKE FANS

ÅîáãùãÞ áÝñá êáôáêüñõöá ðñïò ôá ðÜíù ìå áðïôÝëåóìá íá ìçí äçìéïõñãåß åíü÷ëçóç êáé ñýðáíóç ðåñéìåôñéêÜ ôïõ åîáåñéóôÞñá. ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: ÊáôÜëëçëïé ãéá âéïìç÷áíéêÞ ÷ñÞóç êáèþò êáé áðáãùãÞ áåñßùí áðü åðáããåëìáôéêÝò êïõæßíåò, åéäéêÜ áõôþí ðïõ âñßóêïíôáé åíôüò êáôïéêçìÝíùí ðåñéï÷þí και προκαλούν ενόχληση στους ÓÕÍÅ×ÙÓ γείτονες. ÑÕÈÌÉÓH: Óôá 230V ìå REB-5000W êáé óôá 400V ìå INVERTER. ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ Ìå ìïôÝñ 4,6,ή 8, ðüëùí. CTVB = 230V CTVT= 400V

ÔÕÐÏÓ

ÓÔÑÏÖÅÓ rpm

ÉÓ×ÕÓ WATT

ÐÁÑÏ×Ç m3/h

750 - 19.500 m3/h

ÄÉÁM. ÊÁÐÅËÏÕ mm

ÄÉÁMÅÔÑÏÓ mm

ÄÉÁÓÔÁÓH ÂÁÓÇ ÐËÁÉÓÉÏÕ

TIMÇ €

dB(A) 220V

mm

380V

CTVB/4-140

1375

60

750

180

421

300 x 300

46

453,00

425,00

CTVB/4-180

1330

60

900

180

421

300 x 300

46

510,00

478,00

CTVB/4-200

1330

100

1.350

250

556

435 x 435

49

559,00

540,00

CTVB/4-225

1350

130

2.000

250

556

435 x 435

53

633,00

628,00

CTVB/4-250

1325

250

2.950

355

750

560 x 560

56

750,00

689,00

CTVB/4-315

1390

570

4.700

355

750

560 x 560

60

853,00

775,00

CTVB/4-400

1390

1.100

6.800

400

850

630 x 630

67

1024,00

942,00

CTVÔ/6-450

950

800

6.300

500

950

710 x 710

59

-

1.587,00

CTVÔ/6-500

975

1.500

10.000

630

1216

905 x 905

62

-

1.850,00

CTVÔ/6-560

950

2.400

15.000

630

1216

905 x 905

66

-

2.044,00

CTVÔ/6-630

950

3.900

19.500

710

1327

1100 x 1100

70

-

2.340,00

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (mm)

40

Ôype

AV

BV

C

D*

E

F

140

421

359

300

180

245

10

180

421

374

300

180

245

10

200

556

404

435

250

330

12

225

556

452

435

250

330

12

250

750

522

560

355

450

12

315

750

564

560

355

450

12

400

850

608

630

400

535

12

450

950

741

710

500

590

14

500

1216

832

905

630

750

14

560

1216

832

905

630

750

14

630

1327

1053

1100

710

840

14

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


ÊÁÌÐÕËÅÓ ÁÐÏÄÏÓÇÓ CTVB/T

PERFORMANCE CURVES CTVB/T

Μοντέλα 450 έως 630 Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

41


åîáåñéóôçñåò ïñïöçò

AÐÏÑÑÏÖÇÔÇÑÅÓ ÏÑÏÖÇÓ

ROOF MOUNTED CENTRIFUGAL FANS FOR FIREPLACES

ÓÅÉÑÁ FKTZ  ÌïôÝñ 230V/50Hz, 1400rpm.  Ðñïóôáóßá ìïôÝñ IP: 54. KëÜóç F.  ÖôåñùôÞ oðéóèïêëéíÞ.  Ìå ðñïóôáôåõôéêü ðëÝãìá.  Άìåóç óýíäåóç ìå ôçí êáìéíÜäá.  ÊáôáóêåõÞò ìáò ìå ìç÷áíÞìáôá õøçëÞò ôå÷íïëïãßáò. Oικονομική επιλογή EÖÁÑÌÏÃÅÓ: ÊáôÜëëçëïé ãéá ðñïâëçìáôéêÜ ôæÜêéá. Στις κοντινές διαδρομές 3-5μ. ο εξαεριστήρας πρέπει να λειτουργεί συνεχόμενα όταν το τζάκι είναι αναμμένο. Ακατάλληλοι για θερμοδυναμικά κλειστά τζάκια

850-1.100 m3/h ÑÕÈÌÉÓH : Ìå REB - 5000W.

ÔÕÐÏÓ FKTZ/4-200/012

ÓÔÑÏÖÅÓ

ÉÓ×ÕÓ

rpm

WATT

ÐÁÑÏ×Ç m3/h

1400

120

950

ÐÉÅÓÇ

ÄÉÁMEÔÑÏÓ

Pa 180

mm 200

ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: Με μοτέρ 400ïC/2h και 200ïC/2h συνεχώς.

42

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÂÁÓÇÓ

TIMÇ

mm

350 x 350

218,00


åîáåñéóôÞñåò öõãïêåíôñéêïß CBM-FAN SECTION

44-46

CAB

47 Νέο προϊόν

THERMOBOX - CHEMINAIR

48-49

FKS - FKSG

50-51

FKK-FKKI-FG-FKK-FKK/BD

52-56 57

ROTOREX - RB CVAB - CHVB

58-61 Νέο προϊόν

CVHT - KDTR

62-63

CBM - BLOWER - CTB - CST - CBTR

64-67

FKY - ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΑ

68-69 Νέο προϊόν

CKAT-CRFT-CKFT-CRGT-CRIT-CIB CMAB-CFHT-CFMT

Νέο προϊόν

70-73 74-75

CMPB-SEAT

76-79

CBP- FDA

80-81

CBS - FSA

82-83

BDB-BSB

84-87

ADA

Νέο προϊόν

centrifugal fans

88 -90

43 Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 43

43


öõãïêåíôñéêïé åîáåñéóôçñåò

ÄÉÐËÇÓ ÁÍÁÑÑÏÖÇÓÇÓ - ÁÌÅÓÇÓ ÊÉÍÇÓÇÓ

DOUBLE INLET DIRECT DRIVE FANS (for low pressure)

ÓÅÉÑÁ CBM 230V/50Hz  ÄéðëÞò áíáññüöçóçò ìå ðõêíÞ ðôåñùôÞ ôýðïõ óéñüêï  IP: 10, êëÜóç B. Ïëïé ïé ôýðïé äéáèÝôïõí èåñìéêü ðñïóôáóßáò. ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: ÊáôÜëëçëïé ãéá ðïëëáðëÝò åöáñìïãÝò åîáåñéóìïý, ôïðïèÝôçóç óå áåñïëÝâçôåò, ìïíÜäåò êëéìáôéóìïý ê.Ü.

790 - 11.900 m3/h

Kαμπύλες και διαστάσεις στα <Τεχνικά Στοιχεία> στις πίσω σελίδες του καταλόγου ÑÕÈÌÉÓH: Ìå REB - 5000W.

  

Ô = ÌïôÝñ êëåéóôïý ôýðïõ IP: 44, êëÜóç B /4= 4 ðüëùí ìïôÝñ (1400 rpm). Xùñßò Ýíäåéîç ðüëùí ôá ìïôÝñ åßíáé 6 ðïëéêÜ (900 rpm). 10 =Eíäåéîç óôáôéêÞò ðßåóçò. ¼ðïõ õðÜñ÷åé áõôÞ ç Ýíäåéîç ôçò óôáôéêçò, ôá êõâéêÜ ðïõ áíáãñÜöïíôáé åßíáé óýìöùíá ìå áõôÞ ôç óôáôéêÞ. Ç óôáôéêÞ ðßåóç, õðïëïãßæåôáé óå mm WG

10/10

10/8

9/9

9/7

7/7

*

INCHES ÖÔÅÑÙÔÇÓ

(÷éëéïóôÜ óôÞëçò ýäáôïò)

12/9 12/12

Φτερωτή διπλής αναρρόφησης

* Óôïõò ôñåßò ðñþôïõò ôýðïõò ôï FAN SECTION åßíáé ÷ùñßò ðñïößë êáé ãùíßåò TIMÇ

ÄÉÁÓÔ. F/S

HP

W

CBM/4-160/150

1/6

125

790

33 x 33 x 28

108,00

182,00

CBM -180/184

1/8

95

980

38 x 38 x 32

125,00

208,00

CBM/4-180/184

1/5

150

1.350

38 x 38 x 32

148,00

224,00

CBM -180/180

1/10

72

1.400

157,00

268,00

CBM -180/180 T

1/10

72

1.400

164,00

283,00

CBM/4-180/180

1/5

150

1.565

157,00

268,00

CBM -240/180

1/6

125

1.870

171,00

296,00

171,00

296,00

186,00

321,00

182,00

312,00

205,00

335,00

182,00

312,00

209,00

337,00

209,00

337,00

218,00

346,00

224,00

354,00

218,00

346,00

370

2.700

33

218,00

346,00

550

3.74030

218,00

346,00

550

4.70024

308,00

463,00

736

5.60018

314,00

469,00

550

5.25017

314,00

469,00

550

5.25017

359,00

520,00

736

6.10017

368,00

527,00

ÔÕÐÏÓ

CBM -240/180

1/3

250

m3/h

cm

50 x 50 x 50

2.860

6 2

CBM -240/180 T

1/3

250

2.700

CBM -240/240

1/3

250

2.900

250

2.9002

CBM -240/240 T

1/3

CBM/4-240/240

1/2

370

2.65025

CBM -270/200

1/2

370

4.000

CBM/4-270/200

1/2

370

3.15030

CBM -270/270

1/2

370

4.500

CBM -270/270 T

1/2

370

4.5003

CBM -270/270

3/4

550

4.950

CBM/4-270/270 CBM/4-270/270

44

ÐÁÑÏ×Ç

Τεχνολογία SILENT-BLOCK

CBM -320/240 CBM -320/240 CBM -320/320 CBM -320/320 T CBM -320/320

1/2 3/4 3/4 1 3/4 3/4 1

60 x 60 x 60

60 x 60 x 60

60 x 60 x 60

60 x 60 x 60

70 x 70 x 70

70 x 70 x 70

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÁ (×ÙÑÉÓ ÂÁÓÅÉÓ)

ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÁ ÅÍÔÏÓ FAN SECTION


centrifugal fans

ÄÉÐËÇÓ ÁÍÁÑÑÏÖÇÓÇÓ ÁÌÅÓÇÓ ÊÉÍÇÓÇÓ TÑÉÙÍ ÔÁ×ÕÔÇÔÙÍ

DOUBLE INLET DIRECT DRIVE FANS THREE SPEED OPERATION

ÓÅÉÑÁ CBM-3V 230V, ÔÑÉÙÍ ÔÁ×ÕÔÇÔÙÍ ÑÕÈÌÉÓÇ : Ìå REB 3 ôá÷õôÞôùí.  

/4= 4 ðüëùí ìïôÝñ (1400 rpm). Xùñßò Ýíäåéîç ðüëùí ôá ìïôÝñ åßíáé 6 ðïëéêÜ (900 rpm). 10 =Eíäåéîç óôáôéêÞò ðßåóçò. Όπου õðÜñ÷åé áõôÞ ç Ýíäåéîç ôçò óôáôéêήò, ôá êõâéêÜ ðïõ

áíáãñÜöïíôáé åßíáé óýìöùíá ìå áõôÞ ôç óôáôéêÞ. Ç óôáôéêÞ ðßåóç, õποëïãßæåôáé óå mm

ÔÕÐÏÓ

HP

ÐÁÑÏ×Ç

W MIKÑÇ

ÌÅÓÁÉÁ

1/5

150

700

1.100

1.565

CBM-240/240 3V

1/3

250

2.100

2.450

2.980

CBM/4-240/240 3V

1/2

370

1.3007

1.70014

2.80022

CBM-270/200 3V

1/2

370

2.2004

2.7006

4.000

cm

ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÁ (×ÙÑÉÓ ÂÁÓÅÉÓ)

50 x 50 x 50

167,00

282,00

202,00

332,00

202,00

332,00

218,00

346,00

218,00

346,00

ÌÅÃÁËÇ

CBM/4-180/180 3V

10/8 12/12 10/10

TIMÇ

ÄÉÁÓÔ. F/S

m3/h

9/9

7/7

INCHES ÖÔÅÑÙÔÇÓ

WG (÷éëéïóôÜ óôÞëçò ýäáôïò).

ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÁ ENTOÓ FAN SECTION

60 x 60 x 60

60 x 60 x 60

CBM/4-270/200 3V

1/2

370

1.90020

2.40025

3.15028

CBM-270/270 3V

1/2

370

2.7005

3.4007

4.500

60 x 60 x 60

227,00

357,00

CBM-320/320 3V

3/4

550

3.0003

3.7006

5.10011

70 x 70 x 70

349,00

511,00

ÔÕÐÏÓ

HP

W

DA/6-9/7, 245W, 3V

1/3

ÐÁÑÏ×Ç

ÄÉÁÓÔ. F/S

m3/h

MIKÑÇ

245

ÌÅÓÁÉÁ

1.800

2.000

cm ÌÅÃÁËÇ

2.500

12/9

10/10

9/7

INCHES ÖÔÅÑÙÔÇÓ

ΣΕΙΡΑ DA - 3V

DA/4-9/7, 373W, 3V

1/2

373

1.60020

1.90020

2.40025

DA/6-10/10, 245W, 3V

1/3

245

2.1002

2.4505

3.1006

DA/4-10/10, 550W, 3V

3/4

550

2.90020

3.30025

3.50028

DA/6-10/10, 550W, 3V

3/4

550

3.500

4.100

4.900

DA/6-12/9, 550W, 3V

3/4

550

3.40012

3.70013

4.25015

TIMÇ €

ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÁ (×ÙÑÉÓ ÂÁÓÅÉÓ)

ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÁ ENTOÓ FAN SECTION

197,00

327,00

227,00

357,00

208,00

338,00

215,00

345,00

271,00

401,00

307,00

468,00

60 x 60 x 60

60 x 60 x 60

70 x 70 x 70

DOUBLE INLET DIRECT DRIVE FANS THREE PHASE MOTOR

ÄÉÐËÇÓ ÁÍÁÑÑÏÖÇÓÇÓ ÁÌÅÓÇÓ ÊÉÍÇÓÇÓ 400V ÓÅÉÑÁ CBM-TRI ÔÑÉÖÁÓÉÊÁ-400V/50Çz ÑÕÈÌÉÓÇ : Ìå INVERTER. INVERTER  

Ô = ÌïôÝñ êëειóôïύ ôýðïõ IP: 44, êëÜóç B 10 =Έíäåéîç óôáôéêÞò ðßåóçò. ¼ðïõ õðÜñ÷åé áõôÞ ç Ýíäåéîç ôçò óôáôéêήò,

ôá êõâéêÜ ðïõ áíáãñÜöïíôáé åßíáé óýìöùíá ìå áõôÞ ôç óôáôéêÞ.

INCHES ÖÔÅÑÙÔÇÓ

Ç óôáôéêÞ ðßåóç, õðïëïãßæåôáé óå mm WG (÷éëéïóôÜ óôÞëçò ýäáôïò)

12/9

ÔÕÐÏÓ CBM-320/240 TRI

ÐÁÑÏ×Ç

TIMÇ

ÄÉÁÓÔ. F/S

HP

W

1,5

1100

7.000

70 x 70 x 70

328,00

489,00

80 x 80 x 80

737,00

926,00

m3/h

12/12

CBM-320/320 BT TRI

1,5

1100

7.9009

15/15

CBM-380/380 T TRI

3

2200

11.90031

óå cm

ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÁ (×ÙÑÉÓ ÂÁÓÅÉÓ)

70 x 70 x 70

308,00

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÁ ENTOÓ FAN SECTION

463,00

45


öõãïêåíôñéêïé åîáåñéóôçñåò

ÁÅÑÏÌÐÏÎ

FAN BOX

Áóõíáñìïëüãçôï ÷ùñßò åîáåñéóôÞñá STANDARD: Óõíáñìïëïãïýìåíï. Ôïé÷þìáôá (êáðÜêéá) áðü åíéó÷õìÝíï ãáëâáíéóìÝíï ÷áëõâäïÝëáóìá åðåíäåäõìÝíá, ìå åóùôåñéêÞ ìüíùóç áöñþäïõò ç÷ïáðïññïöçôéêïý õëéêïý 1 cm, “äåìÝíá” ìå ðñïößë áëïõìéíßïõ êáé ðëáóôéêÝò ôñßåäñåò ãùíßåò (áðïêëåéóôéêÞò êáôáóêåõÞò). Óôçí ðëåõñÜ ôçò åîüäïõ ôïõ áÝñá ðñïâëÝðåôáé êáôÜëëçëï Üíïéãìá. Åíôüò ôïõ áåñïìðüî ôïðïèåôåßôáé ï åîáåñéóôÞñáò äéðëÞò Þ ìïíÞò áíáññüöçóçò, åäñáæüìåíïò óå åéäéêÝò áíôéäïíçôéêÝò âÜóåéò óôçñßîåùò, ãéá óôéâáñüôåñç êáôáóêåõÞ êáé åîïõäåôÝñùóç ôùí êñáäáóìþí.

ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: ÏðïéáäÞðïôå åéäéêÞ êáôáóêåõÞ åßíáé åöéêôÞ üðùò : Káìðýëç (ëáéìüò) óôçí Ýîïäï ãéá ðñïóôáóßá áðü âñï÷Þ Þ óôüìéï âñï÷Þò, ðëÝãìá ãéá Ýíôïìá, ìïýöåò óôçí ðëåõñÜ áíáññüöçóçò, ðñüóèåôç åíéó÷õìÝíç åóùôåñéêÞ èåñìïç÷ïìïíùôéêÞ ìüíùóç ôýðïõ óÜíôïõéôò ê.Ü.

ÔÉÌÇ ÁÓÕÍÁÑÌÏËÏÃÇÔÏ

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÁÅÑÏÌÐÏÎ

TYÐÏÓ ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÁ KATA ÄÉÁÌÅÔÑÏ ÖÔÅÑÙÔÇÓ (inches)

(÷ùñßò åîáåñéóôÞñá) €

(cm)

7/7

50 x 50 x 50

73,00

9/7-9/9-10/8-10/10

60 x 60 x 60

88,00

12/9-12/12-(CBM)

70 x 70 x 70

104,00

12/12(CBP)-15/15 (CBM)

80 x 80 x 80

146,00

15/15 (CBP)

80 x 80 x 100 Þ 100 x 100 x 100

187,00

18/18 (CBP)

100 x 100 x 120

239,00

BAÓÅÉÓ ÓÔÇÑÉÎÅÙÓ ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÙÍ ÔÕÐÙÍ CBM, CBP

MOUNTING FEET FOR CBM, CBP

Áðáñáßôçôåò ãéá ôçí ôïðïèÝôçóç ôùí åîáåñéóôÞñùí CBM & CBP åíôüò êéâùôßïõ (FAN SECTION).  Aðü ãáëâáíéóìÝíï ÷áëõâäïÝëáóìá.  ÊÜèå óåô (2 âÜóåùí óôÞñéîåùò) ðåñéëáìâÜíåé ôéò âßäåò êáé áíôéäïíçôéêÜ ëÜóôé÷á.

ÂÁÓÅÉÓ ÓÔÇÑÉÎÅÙÓ

ÂÁÓÅÉÓ ÓÔÇÑÉÎÅÙÓ ÌÏÔÅÑ ÔÉÌÇ

ÔÕÐÏÓ

ÔÉÌÇ

ÔÕÐÏÓ

CBM, CBP-180

(7/7)

6,60

CBP-180

(7/7, 9/7)

9,00

CBM, CBP-240

(9/7, 9/9)

7,20

CBP-240

(9/9, 12/9)

10,00

CBM, CBP-270

(10/8, 10/10)

8,40

CBP-270

(10/10)

13,00

CBM, CBP-320

(12/9, 12/12)

15,30

CBP-320

(12/12)

13,30

CBP-380

(15/15)

16,20

CBP-380

(15/15)

16,30

CBP-460

(18/18)

26,80

CBP-460

(18/18)

18,30

46

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


ÖÕÃÏÊÅÍÔÑÉÊÏÉ ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÅÓ ENTOÓ ÊÉÂÙÔÉÏÕ

ACOUSTIC CABINET FANS (FORWARD CURVED)

ÓÅÉÑÁ ACOUSTIC BOX • ÌïôÝñ 230V - 50Hz. • Êáìðßíá áðü ãáëâáíéóìÝíï ÷áëõâäïÝëáóìá ç÷ïìïíùìÝíç ìå ðõêíü áêïõóôéêü αφρώδες υλικό (ácoustic foam) 5 cm ãéá åêìçäåíéóìü ôïõ ìåôáäéäüìåíïõ èïñýâïõ. Åõêïëßá óôçí ôïðïèÝôçóç êáèþò óôéò äýï ðëåõñÝò öÝñåé êõêëéêïýò ëáéìïýò åéóüäïõ - åîüäïõ ìå ðñïóáñôçìÝíç ôçí áõôïêüëëçôç ôáéíßá áöñþäïõò õëéêïý ãéá óôåãáíïðïßçóç óôç óýíäåóç ìå ôïí áåñáãùãü. • Ôá ìïíôÝëá CAB - 125 êáé CAB - 160 åßíáé ìïíÞò áíáññüöçóçò. Ôá ìïíôÝëá CAB - 200, 250, 315 êáé 400 åßíáé äéðëÞò áíáññüöçóçò. ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: ÊáôÜëëçëïé ãéá êåíôñéêü åîáåñéóìü åðáããåëìáôéêþí ÷þñùí, ãñáöåßùí, âéâëéïèçêþí ê.Ü. Éäáíéêü ãéá øåõäïñïöÝò êáé ÷þñïõò ðïõ áðáéôåßôáé ÷áìçëÞ óôÜèìç èïñýâïõ. ÑÕÈÌÉÓÇ : Ìå REB - 5000W

240 - 3.500 m3/h

ÉÓ×ÕÓ

ÐÁÑÏ×Ç

dB (A)

rpm

WATT

m3/h

(áêôßíá)

CAB-125

1600

48

240

30

125

273 x 388 x 395

293,00

CAB-160

2350

100

390

36

160

273 x 388 x 395

311,00

CAB-200

2000

180

695

37

200

328 x 430 x 365

336,00

CAB-250

1250

200

1.250

38

250

383 x 525 x 450

412,00

CAB-315

1400

500

2.100

40

315

443 x 600 x 505

568,00

CAB-400

1400

1100

3.500

43

400

513 x 660 x 600

639,00

TYÐÏÓ

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÊÁÌÐÉÍÁÓ

ÓÔÑÏÖÅÓ

mm

ÊÁÌÐÕËÅÓ ÁÐÏÄÏÓÇÓ CAB

ýøïò x ðëÜôïò x âÜèïò mm

TIMH €

PERFORMANCE CURVES CAB

300 30 250 25 200 20 150 15 100 10 50

5

0

0

0

0.00

40

80 0.01

120 0.03

160 0.04

200

240 0.06

m3/h m3/s

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

47


öõãïêåíôñéêïé åîáåñéóôçñåò

centrifugal thermobox

ÖÕÃÏÊÅÍÔÑÉÊÁ ÁÅÑÏÈÅÑÌÁ ÓÅÉÑÁ THERMOBOX

 Φυγοκεντρικά αερόθερμα με στοιχείο νερού  Με φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες διπλής αναρρόφησης σειράς CBM.  Είσοδος νερού +80ïC, έξοδος νερού +70ïC, είσοδος αέρα +10ïC,  Με αντιστάσεις και φίλτρα αέρα.  Άμεση και εύκολη σύνδεση με σύστημα αεραγωγών. ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: Οποιαδήποτε ιδιοκατασκευή μπορεί να πραγματοποιηθεί. ÑÕÈÌÉÓÇ : Στα 230V με REB - 5000W, στα 400V με ΙΝVERTER.

EÎÏÄÏÓ ÁÑÉÈÌÏÓ ÁÅÑÁ ÓÕËËÅÊÔÅÓ ÊÕÊËÙï ÌÁÔÙÍ C

ÐÁÑÏ×Ç ÁÅÑÁ

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÓÔÏÉ×ÅÉÏÕ

ÁÐÏÄÏÓÇ ÊCAL

ÐÁÑÏ×Ç ÍEÑÏÕ m3/h

ÁÐÏÄ. ÐÉÅÓÇÓ ÍÅÑÏÕ mm H2O

T-BOX/4-7/7 1/5

1500

40 x 45 x 2R

15.800

1,6

150

45

7/8´´

6

60 x 60 x 60

T-BOX/6-9/7 1/3

2500

50 x 55 x 2R

26.000

2,6

500

44

7/8´´

6

70 x 70 x 70

T-BOX/6-9/7 1/3

2500

50 x 55 x 3R

30.500

3,1

190

50

11/8´´

11

70 x 70 x 70

T-BOX/6-9/9 1/3

3000

50 x 55 x 3R

34.600

3,5

230

48

11/8´´

11

70 x 70 x 70

T-BOX/6-9/9 1/3

3000

60 x 65 x 3R

38.600

3,9

240

53

11/8´´

13

70 x 70 x 70

T-BOX/6-10/10 1/2

4500

60 x 65 x 3R

51.000

5,2

400

48

11/8´´

13

70 x 70 x 70

T-BOX/6-10/10 1/2

4500

70 x 75 x 3R

56.000

5,8

410

52

13/8´´

15

70 x 70 x 70

T-BOX/6-12/12 3/4

4800

70 x 75 x 3R

64.000

6,6

510

54

13/8´´

15

80 x 80 x 80

ÔÕÐÏÓ

48

m3/h

cm

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

ÄÉÁÓÔ. F/S +ÓÔÏÉ×ÅÉÏ cm

TIMÇ €


centrifugal fans

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΤΖΑΚΙΩΝ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

CENTRIFUGAL FANS FOR FIREPLACES

ÓÅÉÑÁ CHEMINAIR ENERGY EFFICIENT

Νέο προϊόν

 230V, 50Hz.

 VENTILATION SYSTEM

 Εξαεριστήρας εντός μονωμένου κιβωτίου από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα.  Θερμοστάτης ρύθμισης από 0ïC - 90ïC.  Για θερμοκρασία αέρα έως 180ïC.  Μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας.

ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: Για μεταφορά αέρα από τα τζάκια στον υπόλοιπο χώρο του σπιτιού. ÑÕÈÌÉÓÇ : Δυνατότητα ρύθμισης ροοστατικά.

ÓÔÑÏÖÅÓ

ÉÓ×ÕÓ

ÐÁÑÏ×Ç

rpm

WATT

m3/h

CHEMINAIR 400

1100

65

400

125

278,30

CHEMINAIR 600

970

65

600

160

310,00

ÔÕÐÏÓ

ÄIAÓÔÁÓÅÉÓ (mm)

Β

C

CHEMINAIR 400

292

238

238

CHEMINAIR 600

343

278

258

D

TIMH

mm

KAMΠΥΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ PERFORMANCE CURVE

DIMENSIONS (mm)

Α

ÔÕÐÏÓ

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ

Ε

F

G

H

J

125

275

283

136

180

75

160

315

283

154

214

92

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

49


ÁÐÏÑÑÏÖÇÔÇÑÅÓ ÌÏÍÇÓ ÁÍÁÑÑÏÖÇÓÇÓ ÌÅ ÖÔÅÑÙÔÇ ÐÕÊÍÇ (ÓÉÑÏÊÏ) 1400 ÊÁÉ 2800 ÓÔÑÏÖÙÍ

SINGLE INLET DIRECT DRIVE FANS

ÓÅÉÑÁ FKS • Aíáññüöçóç áðü ôç ìßá ðëåõñÜ. • ÖôåñùôÞ ðõêíÞ ôýðïõ óéñüêï. • ×áìçëÞò, ìÝóçò ðßåóçò. • ¢ñéóôçò ðïéüôçôáò, õøçëÞò ôå÷íïëïãßáò. • ÊáôÜëëçëïé ãéá øçóôáñéÝò, îåíïäï÷åßá, åñãáóôÞñéá ê.ô.ë. • ÑÕÈÌÉÓÇ : Óôá 230V, 1400 rpm ìå REB 5000W. Ïé ôýðïé ôùí 2800 rpm äåí ñõèìßæïíôáé ìå ñïïóôÜôç. Óôá 400V ñýèìéóç ìå INVERTER. ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: Äõíáôüôçôá ôïðïèÝôçóçò ôïõ áðïññïöçôÞñá åíôüò ç÷ïìïíùìÝíïõ êéâùôßïõ ìå ïðïéáäÞðïôå éäéïêáôáóêåõÞ áðáéôçèåß. FKSB=230V

450 - 3.200 m3/h

FKST=400V

ME MOTEΡ 2 πόλων, 2800 RPM

ÔÕÐÏÓ FKSB/2-100/025 FKSB/2-120/025 FKST/2-120/025 FKSB/2-120/050 FKST/2-120/050 FKSB/2-140/075 FKST/2-140/075 FKSB/2-160/150 FKST/2-160/150 FKSB/2-180/200 FKST/2-180/200

HP

ÓÔÏÌÉÏ ÁÍÁÑÑÏÖ. mm

ÐÁÑÏ×Ç m3/h

0,25

100

450

0,25

120

800

0,5

120

1.600

0,75

140

2.500

1,5

160

3.500

2

180

3.200

ÓÔÏÌÉÏ ÁÍÁÑÑÏÖ.

ÐÁÑÏ×Ç

VOLT 230 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400

ÐÔÅÑÙÔÇ

TIMÇ

mm

108 x 42

118,00

133 x 52

123,00

160 x 62

170,00

180 x 74

175,00

200 x 83

227,00

225 x 92

297,00

ÐÔÅÑÙÔÇ

TIMÇ

mm

133 x 52

118,00

160 x 62

144,00

180 x 74

152,00

200 x 83

161,00

225 x 92

170,00

ME MOTEΡ 4 πόλων, 1400 RPM

ÔÕÐÏÓ FKSB/4-120/025 FKST/4-120/025 FKSB/4-120/050 FKST/4-120/050 FKSB/4-140/050 FKST/4-140/050 FKSB/4-160/050 FKST/4-160/050 FKSB/4-180/050 FKST/4-180/050

50

HP

mm

m3/h

0,25

120

450

0,33

120

900

0,33

140

1.250

0,5

160

1.750

0,5

180

2.550

VOLT 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


ÁÐÏÑÑÏÖÇÔÇÑÅÓ ÌÏÍÇÓ ÁÍÁÑÑÏÖÇÓÇÓ ÌÅ ÖÔÅÑÙÔÇ ÐÕÊÍÇ (ÓÉÑÏÊÏ)

SINGLE INLET DIRECT DRIVE FANS

ÓÅÉÑÁ FKSG • Aíáññüöçóç áðü ôç ìßá ðëåõñÜ. • ÖôåñùôÞ ôýðïõ óéñüêï. • ÊáôÜëëçëïé για εξαερισμό.• Κατασκευή εξ ολοκλήρου από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα

ÑÕÈÌÉÓÇ : Óôá 230V, 1400 rpm ìå REB - 5000W. Óôá 400V ñýèìéóç ìå INVERTER.

1.700 - 4.950 m3/h

ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: - Äõíáôüôçôá ôïðïèÝôçóçò ôïõ áðïññïöçôÞñá åíôüò ç÷ïìïíùìÝíïõ êéâùôßïõ ìå ïðïéáäÞðïôå éäéïêáôáóêåõÞ áðáéôçèåß. - ÌïôÝñ 2 ôá÷õôÞôùí. FKSGB=230V FKSGT=400V

HP

ÔÕÐÏÓ FKSGB/4-200/050 FKSGT/4-200/050 FKSGB/4-200/100 FKSGT/4-200/100 FKSGB/4-250/150 FKSGB/4-250/150 FKSGB/4-300/200 FKSGT/4-300/200

ÓÔÏÌÉÏ ÁÍÁÑÑÏÖ. mm

ÐÁÑÏ×Ç m3/h

0,5

200

1.700

1

200

2.200

1,5

250

3.700

2

300

4.950

VOLT 230 400 230 400 230 400 230 400

ÐÔÅÑÙÔÇ

TIMÇ

mm

240 x 102

165,00

250 x 102

204,00

315 x 128

266,00

355 x 143

355,00

........................................................................................................................................................................................

ÖÔÅÑÙÔÅÓ ÖÕÃÏÊÅÍÔÑÉÊÙÍ ÁÐÏÑÑÏÖÇÔÇÑÙÍ FKS-FKSG ÓÅÉÑÁ RS • Φτερωτές με πυκνά πτερύγια εμπρόσθιας κλίσεως. EÖÁÑÌÏÃÅÓ: ÊáôÜëëçλα για τους απορροφητήρες μονής αναρρόφησης σειράς FKS ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ x ÐËÁÔÏÓ

mm

ÊËÉÓÇ ÐÔÅÑÕÃÉÙÍ

TIMÇ €

RS-124x52

32o

18,00

RS-133x52

36o

19,00

RS-146x62

40o

32,00

RS-160x62

36o

25,00

RS-180x74

40o

30,00

RS-200x83

38o

46,00

RS-225x92

42o

60,00

RS-250x102

38o

98,00

RS-280x114

42o

110,00

RS-315x128

38o

125,00

RS-355x143

42o

135,00

RS-400x163

35o

180,00

RS-450x183

42o

200,00

RS-500x204

38o

230,00

RS-560x229

42o

250,00 Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

ÖÔÅÑÙÔÅÓ ÓÉÑÏÊÏ

51


öõãïêåíôñéêïé åîáåñéóôçñåò

AÐÏÑÑÏÖÇÔÇÑÅÓ ÌÏÍÇÓ ÁÍÁÑÑÏÖÇÓÇÓ ÌÅ ÖÔÅÑÙÔÇ ÁÑÁÉÁ (ÊÏÕÔÁËÁ) 950 ÓÔÑÏÖÙÍ

SINGLE INLET DIRECT DRIVE FANS SPECIAL TYPE IMPELLER 950 RPM 6 POLE

ÓÅÉÑÁ FÊÊ - 950 RPM • Áíáññüöçóç áðü ôç ìßá ðëåõñÜ. ÖôåñùôÞ ìå áñáéÜ öáñäéÜ ðôåñýãéá (êïõôáëïåéäÞ) ðïõ åðéôñÝðåé ôïí åýêïëï êáèáñéóìü ôçò êáé åìðïäßæåé ôçí åðéêÜèéóç ëéðáñþí õðïëåéììÜôùí. • ×áìçëÞò, ìÝóçò ðßåóçò. • ¢ñéóôçò ðïéüôçôáò õøçëÞò ôå÷íïëïãßáò. ÊáôáóêåõÞò ìáò ìå ìç÷áíÞìáôá õøçëÞò ôå÷íïëïãßáò. EÖÁÑÌÏÃÅÓ: ÊáôÜëëçëïé ãéá âéïìç÷áíéêïýò ÷þñïõò, åðáããåëìáôéêÝò êïõæßíåò, øçóôáñéÝò ê.Ü. ÑÕÈÌÉÓÇ : Óôá 230V, 950 rpm δεν ρυθμίζονται. Óôá 400V ñýèìéóç ìå INVERTER. ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: - Äõíáôüôçôá ôïðïèÝôçóçò ôïõ áðïññïöçôÞñá åíôüò ç÷ïìïíùìÝíïõ êéâùôßïõ ìå ïðïéáäÞðïôå éäéïêáôáóêåõÞ áðáéôçèåß. - ÌïôÝñ 2 ôá÷õôÞôùí.

ÔÕÐÏÓ FKKB/6-250/050 FKKT/6-250/050 FKKB/6-300/100 FKKT/6-300/100 FKKB/6-300/150 FKKT/6-300/150 FKKB/6-350/200 FKKT/6-350/200 FKKT/6-400/300 FKKT/6-450/550

ÓÔÏÌÉÏ ÁÍÁÑÑÏÖ.

HP

ÐÁÑÏ×Ç m3/h

mm

0,5

250

1

4.000

300

1,5

6.000

300

2

8.000

350

10.000

4.000 - 16.000 m3/h

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ

VOLT

ÓÅ F/S cm

230

70x70x70

400 230 400 230 400 230 400

100x100x100 100x100x100 100x100x100

TIMÇ ÁÐÏÑ/ÑÁ €

TIMÇ ÅÍÔÏÓ F/S €

194,00

482,00

188,00

468,00

277,00

592,00

269,00

575,00

350,00

788,00

340,00

765,00

458,00

752,00

445,00

730,00

3

400

11.000

400

100x100x100

510,00

5,5

450

16.000

400

120x120x120

1.028,00

814,00 1.730,00

TOÐÏÈÅÔÇÓÇ ÓÅ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÇ ÅÓÔÉÁ 2ÐËÇÓ ÅÍÅÑÃÅÉÁÓ

ÁÍÁËÕÓÇ ÊÙÄÉÊÏÕ ÅÉÄÏÕÓ FK = Êùäéêüò ôýðïõ Ê

= ÖôåñùôÞ áñáéÜ êïõôÜëá

Â

= 230V

4

= 1400 rpm

Ô

= 400V

6 = 900 rpm

200 = Óôüìéï áíáñ.

mm

050 = HP ìïôÝñ

FK

Ê

B / 4 - 200/050

ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÁÓ ÅÍÔÏÓ ÊÉÂÙÔÉÏÕ F/S - FKK * ÊáôáóêåõÜæïíôáé êáé üëá ôá ðáñåëêüìåíá åîáñôÞìáôá (ôáö, óõóôïëÝò, êáìðýëåò, ëáéìïß, ìïýöåò ê.Ü.)

52

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


centrifugal fans

AÐÏÑÑÏÖÇÔÇÑÅÓ ÌÏÍÇÓ ÁÍÁÑÑÏÖÇÓÇÓ ÌÅ ÖÔÅÑÙÔÇ ÁÑÁÉÁ (ÊÏÕÔÁËÁ) 1400 ÓÔÑÏÖÙÍ

SINGLE INLET DIRECT DRIVE FANS SPECIAL TYPE IMPELLER

ÓÅÉÑÁ FÊÊ - 1400 RPM • Áíáññüöçóç áðü ôç ìßá ðëåõñÜ. ÖôåñùôÞ ìå áñáéÜ öáñäéÜ ðôåñýãéá (êïõôáëïåéäÞ) ðïõ åðéôñÝðåé ôïí åýêïëï êáèáñéóìü ôçò êáé åìðïäßæåé ôçí åðéêÜèéóç ëéðáñþí õðïëåéììÜôùí. • ×áìçëÞò, ìÝóçò ðßåóçò. • ¢ñéóôçò ðïéüôçôáò õøçëÞò ôå÷íïëïãßáò. EÖÁÑÌÏÃÅÓ: ÊáôÜëëçëïé ãéá âéïìç÷áíéêïýò ÷þñïõò, åðáããåëìáôéêÝò êïõæßíåò, øçóôáñéÝò ê.Ü. ÑÕÈÌÉÓÇ : Óôá 230V, 1400 rpm ìå REB - 5000W. Óôá 400V ñýèìéóç ìå INVERTER. ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ ÔÏÐÏÈÅÔÇÓÇÓ : Äýóêáìðôïò áåñáãùãüò, åýêáìðôïò áåñáãùãüò, ößëôñá ëßðïõò, ñõèìéóôÞò, Inverter

1400 RPM 4 POLE

2.500 - 16.000 m3/h

ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: - Äõíáôüôçôá ôïðïèÝôçóçò ôïõ áðïññïöçôÞñá åíôüò ç÷ïìïíùìÝíïõ êéâùôßïõ ìå ïðïéáäÞðïôå éäéïêáôáóêåõÞ áðáéôçèåß. - ÌïôÝñ 2 ôá÷õôÞôùí.

ÔÕÐÏÓ FKKB/4-200/050 FKKT/4-200/050 FKKB/4-250/100 FKKT/4-250/100 FKKB/4-250/150 FKKT/4-250/150 FKKB/4-300/200 FKKT/4-300/200

HP 0,5 1 1,5 2

ÓÔÏÌÉÏ ÁÍÁÑÑÏÖ. mm

200 250 250 300

ÐÁÑÏ×Ç m3/h

2.500 5.000 6.000 8.000

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ

VOLT

F/S (cm)

230

70x70x70

400 230

70x70x70

400 230

80x80x80

400 230

90x90x90

400 230

TIMÇ AÐÏÑ/ÑÁ

TIMÇ ÅÍÔÏÓ F/S

146,00

359,00

142,00

349,00

183,00

441,00

178,00

428,00

236,00

505,00

229, 00

490,00

319,00

711,00

310,00

690,00

433,00

752,00

420,00

730,00 778,00

FKKB/4-350/300 FKKT/4-350/300

3

350

9.000

FKKT/4-350/400

4

350

11.000

400

100x100x100

433,00

FKKT/4-400/550

5,5

400

13.000

400

100x100x100

587,00

819,00

FKKT/4-450/750

7,5

450

16.000

400

120x100x100

876,00

1.318,00

400

100x100x100

* ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ FAN SECTION (F/S). Τοιχώματα από ενισχυμένο χαλυβδοέλασμα επενδεδυμένα με εσωτερική μόνωση ηχοαπορροφητικού υλικού 10mm “δεμένα” με προφίλ αλουμινίου και πλαστικές τρίεδρες γωνίες σύνδεσης. Στην πλευρά της εξόδου του αέρα προβλέπεται κατάλληλο άνοιγμα με λαιμό προσαρμογής έτοιμο για άμεση σύνδεση. ÈÅÓÅÉÓ ÔÏÐÏÈÅÔÇÓÇÓ ÖÕÃÏÊÅÍÔÑÉÊÙÍ ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÙÍ

POSITIONS STANDARD

F/S-FKK

Κοιτάζοντας τον απορροφητήρα από την πλευρά του μοτέρ, επιλέγετε την επιθυμητή θέση με τον αντίστοιχο κωδικό. Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

53


öõãïêåíôñéêïé åîáåñéóôçñåò

ÁÐÏÑÑÏÖÇÔÇÑÅÓ ÌÏÍÇÓ ÁÍÁÑÑÏÖÇÓÇÓ ANOÎÅÉÄÙÔÇÓ ÊÁÔÁÓÊÅÕÇÓ ME ÖÔÅÑÙÔÇ ÁÑÁÉÁ (ÊÏÕÔÁËÁ) 950 ÊÁÉ 1450 ÓÔÑÏÖÙÍ

INOX SINGLE INLET DIRECT DRIVE FANS SPECIAL TYPE IMPELLER

ÓÅÉÑÁ FKKI • Áíáññüöçóç áðü ôç ìßá ðëåõñÜ. • ×áìçëÞò, ìÝóçò ðßåóçò. ÊáôáóêåõÞ êåëýöïõò êáé ðôåñùôÞò áðü áíïîåßäùôï ÷Üëõâá åéäéêïý ôýðïõ, åîáéñåôéêÞò áíôï÷Þò. • ÖôåñùôÞ ìå áñáéÜ öáñäéÜ ðôåñýãéá (êïõôáëïåéäÞ). EÖÁÑÌÏÃÅÓ: ÊáôÜëëçëïé ãéá áðáãùãÞ ïîåéäùôéêþí áåñßùí êáé ãéá ôïðïèÝôçóç óå äéáâñùôéêÞ åêñçêôéêÞ áôìüóöáéñá. ÑÕÈÌÉÓÇ : Äõíáôüôçôá áõîïìåßùóçò óôá 230V, 1400 rpm ìå REB - 5000W. Ïé ôýðïé ôùí 900 rpm äåí ñõèìßæïíôáé. Óôá 400V ìå REB - 5 èÝóåùí Þ INVERTER.

2.500 - 16.000 m3/h

KATOÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: Må ìïôÝñ áíôéåêñçêôéêïý ôýðïõ. Äõíáôüôçôá ôïðïèÝôçóçò ôïõ áðïññïöçôÞñá åíôüò ç÷ïìïíùìÝíïõ êéâùôßïõ ìå ïðïéáäÞðïôå éäéïêáôáóêåõÞ áðáéôçèåß. ME MOTEΡ 4 πόλων, 1400 RPM

ÔÕÐÏÓ

HP

ÓÔÏÌÉÏ ÁÍÁÑÑÏÖ. mm

ÐÁÑÏ×Ç m3/h

FKKBI /4-200/050 FKKTI /4-200/050

0,5

200

2.500

FKKBI /4-250/100 FKKTI /4-250/100

1

250

5.000

FKKBI /4-250/150 FKKTI /4-250/150

1,5

250

6.000

2

300

8.000

3

350

9.000

FKKBI /4-300/200 FKKTI /4-300/200 FKKBI /4-350/300 FKKTI /4-350/300 FKKTI /4-350/400 FKKTI /4-400/550 FKKTI /4-450/750

VOLT 230 400 230 400 230 400

TIMÇ €

263,00 335,00 386,00

230

494,00

400

474,00

230

695,00

400

670,00

4

350

11.000

400

773,00

5,5

400

13.000

400

979,00

7,5

450

16.000

400

1.597,00

ÓÔÏÌÉÏ ÁÍÁÑÑÏÖ.

ÐÁÑÏ×Ç

ME MOTEΡ 6 πόλων, 950 RPM

ÔÕÐÏÓ FKKBI /6-250/050

HP

mm

m3/h

VOLT 230

TIMÇ €

330,00

0,5

250

4.000

1

300

6.000

1,5

300

8.000

FKKTI /6-350/200

2

350

10.000

230 /400

803,00

FKKTI /6-400/300

3

400

11.000

400

886,00

FKKTI /6-400/550

5,5

450

15.000

400

1.864,00

FKKTI /6-250/050 FKKBI /6-300/100 FKKTI /6-300/100 FKKBI /6-300/150 FKKTI /6-300/150

54

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

400 230 400 230 400

479,00 556,00


centrifugal fans

ÖÕÃÏÊÅÍÔÑÉÊÏÉ ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÅÓ ÅÍÔÏÓ ÊÉÂÙÔÉÏÕ

CABINET FANS THINLY WINGS

ÓÅÉÑÁ FG-FKK • Öõãïêåíôñéêüò åîáåñéóôÞñáò ìïíÞò áíáññüöçóçò ìå öôåñùôÞ áñáéþí ðôåñõãßùí (êïõôáëïåéäÞ) åî ïëïêëÞñïõ áðü ãáëâáíéóìÝíï ÷áëõâäïÝëáóìá. • ÇëåêôñïêéíçôÞñáò 230V Þ 400V öëáíôæùôüò (÷ùñßò âÜóç), ïíïìáóôéêÞò éððïäýíáìçò áðü 0,5 ÇÑ Ýùò 2ÇÑ. • Êéâþôéï áðü ãáëâáíéóìÝíï ÷áëõâäïÝëáóìá ìå ìüíùóç Ýê÷õôçò ðïëõïõñåèÜíçò 1åê. êáé êïëþíåò áðü ðñïößë áëïõìéíßïõ (äåìÝíåò) ìå ôñßåäñåò ãùíßåò áðü åíéó÷õìÝíï PVC. Må ειδικά ëÜóôé÷á ðåñéìåôñéêÜ ôïõ ðñïößë ðïõ åîáóöáëßæïõí áðüëõôç óôåãáíüôçôá και αντικραδασμικότητα. Óôçí Ýîïäï êáé óôçí åßóïäï ôïõ áÝñá õðÜñ÷åé áíôéêñáäáóìéêüò óýíäåóìïò (ðáíß) êáé óå óõíäõáóìü ìå ôéò áíôéêñáäáóìéêÝò âÜóåéò ðïõ åäñÜæåôáé ï åîáåñéóôÞñáò åðéôõã÷Üíåôáé ç áðïöõãÞ êñáäáóìþí óôï fan section êáé êáô’ åðÝêôáóç óôï äßêôõï. Óôç ìßá ðëåõñÜ ôïõ êéâùôßïõ õðÜñ÷åé ãñßëéá åîáåñéóìïý ôïõ ìïôÝñ ðïõ åîáóöáëßæåé ôçí áðñüóêïðôç ëåéôïõñãßá ðñïóôáôåýïíôáò áðü õðåñèÝñìáíóç.

2.500 - 10.000 m3/h

EÖÁÑÌÏÃÅÓ: ΙäáíéêÜ ãéá åðáããåëìáôéêÝò êïõæßíåò. ÑÕÈÌÉÓÇ: Óôá 230V, 1400 rpm ìå REB - 5000W ή τηλεχειριστήριο ON/OFF KF-22. Óôá 400V ìå INVERTER.

FG FKKB=230V FG FKKT=400V Må ìïôÝñ 4 ðüëùí, 1400 RPM

ÔÕÐÏÓ FG FKKB/4-200/050 FG FKKT/4-200/050 FG FKKB/4-250/100 FG FKKÔ/4-250/100 FG FKKB/4-250/150 FG FKKT/4-250/150 FG FKKB/4-300/200 FG FKKT/4-300/200

HP

ÓÔÏÌÉÏ ÁÍÁÑÑÏÖ. mm

ÓÔÑÏÖÅÓ

ÐÁÑÏ×Ç

rpm

m3/h

2.500

0,5

200

1.400

1

250

1.400

5.000

1,5

250

1.400

6.000

2

300

1.400

8.000

0,5

250

900

4.000

1

300

900

6.000

1,5

300

900

8.000

2

350

900

10.000

VOLT

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÊÉÂÙÔÉÏÕ mm

230 400 230 400 230 400 230 400

TIMÇ €

60x60x60

376,00

70x70x70

500,00

70x70x70

536,00

80x80x80

680,00

70x70x70

469,00

80x80x80

613,00

80x80x80

700,00

100x100x100

783,00

Må ìïôÝñ 6 ðüëùí, 900 RPM

FG FKKB/6-250/050 FG FKKT/6-250/050 FG FKKB/6-300/100 FG FKKT/6-300/100 FG FKKB/6-300/150 FG FKKT/6-300/150 FG FKÊT/6-350/200

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

230 400 230 400 230 400 230

55


öõãïêåíôñéêïé åîáåñéóôçñåò

AÐÏÑÑÏÖÇÔÇÑÅÓ ÌÏÍÇÓ ÁÍÁÑÑÏÖÇÓÇÓ ÌÅ ÖÔÅÑÙÔÇ ÁÑÁÉÁ ÉÌÁÍÔÏÊÉÍÇÔÏÉ

SINGLE INLET BELT DRIVE FANS SPECIAL TYPE IMPELLER

ÓÅÉÑÁ FKΚ/BD • Áíáññüöçóç áðü ôç ìßá ðëåõñÜ. • ÖôåñùôÞ ìå áñáéÜ öáñäéÜ ðôåñýãéá (êïõôáëïåéäÞ) ðïõ åðéôñÝðåé ôïí åýêïëï êáèáñéóìü ôçò êáé åìðïäßæåé ôçí åðéêÜèéóç ëéðáñþí õðïëåéììÜôùí. • ×áìçëÞò, ìÝóçò ðßåóçò. • ¢ñéóôçò ðïéüôçôáò õøçëÞò ôå÷íïëïãßáò. Έμμεση κίνηση μέσω τραπεζοειδών ιμάντων και τροχαλιών. EÖÁÑÌÏÃÅÓ: ÊáôÜëëçëïé ãéá âéïìç÷áíéêές εφαρμογές και για εφαρμογή όπου ο άξονας του μοτέρ πρέπει να είναι εκτός της ροής του αέρα. ÑÕÈÌÉÓÇ : Óôá 230V, 950 rpm δεν ρυθμίζονται. Óôá 230V, 1400 rpm με REB-5000W Óôá 400V ñýèìéóç ìå INVERTER. ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: - Äõíáôüôçôá ôïðïèÝôçóçò ôïõ áðïññïöçôÞñá åíôüò ç÷ïìïíùìÝíïõ êéâùôßïõ ìå ïðïéáäÞðïôå éäéïêáôáóêåõÞ áðáéôçèåß. - ÌïôÝñ 2 ôá÷õôÞôùí. - Ìε 2 μοτέρ για άμεση αντικατάσταση. - Ìε FKKI (INOX) απορροφητήρα.

éìáíôïêßíçôï INOX

2.500 - 16.000 m3/h

ME MOTEΡ 4 πόλων, 1400 RPM

ÔÕÐÏÓ FKKB/BD/4-200/050

HP

ÓÔÏÌÉÏ ÁÍÁÑÑÏÖ. mm

ÐÁÑÏ×Ç m3/h

VOLT 230

TIMÇ €

366,00

0,5

200

2.500

1

250

5.000

1,5

250

6.000

2

300

8.000

3

350

9.000

400

FKKT/BD/4-350/400

4

350

11.000

400

814,00

FKKT/BD/4-400/550

5,5

400

13.000

400

1.082,00

FKKT/BD/4-450/750

7,5

450

16.000

400

1.597,00

ÓÔÏÌÉÏ ÁÍÁÑÑÏÖ.

ÐÁÑÏ×Ç

FKKT/BD/4-200/050 FKKB/BD/4-250/100 FKKT/BD/4-250/100 FKKB/BD/4-250/150 FKKT/BD/4-250/150 FKKB/BD/4-300/200 FKKT/BD/4-300/200 FKKT/BD/4-350/300

400 230 400 230 400 230 400

391,00 484,00 608,00 731,00

ME MOTEΡ 6 πόλων 950 RPM

ÔÕÐÏÓ FKKB/BD/6-250/050

HP

mm

m3/h

VOLT 230

TIMÇ €

422,00

0,5

250

4.000

1

300

6.000

1,5

300

8.000

FKKT/BD/6-350/200

2

350

10.000

230 /400

814,00

FKKT/BD/6-400/300

3

400

11.000

400

948,00

FKKT/BD/6-400/550

5,5

450

16.000

400

1.906,00

FKKT/BD/6-250/050 FKKB/BD/6-300/100 FKKT/BD/6-300/100 FKKB/BD/6-300/150 FKKT/BD/6-300/150

56

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

400 230 400 230 400

567,00 587,00


centrifugal fans

ÖÔÅÑÙÔÅÓ ÖÕÃÏÊÅÍÔÑÉÊÙÍ ÁÐÏÑÑÏÖÇÔÇÑÙÍ FKK ÓÅÉÑÁ RK • Φτερωτές με αραιά φαρδιά πτερύγια EÖÁÑÌÏÃÅÓ: ÊáôÜëëçëα για τους απορροφητήρες μονής αναρρόφησης των σειρών FKK, FKK/BD

TYÐÏÓ RK/4-200/050

ÃÉÁ ÌÏÔÅÑ ÇP 0,5

RPM

ÄÉÁÌ. ÁÎÏÍÁ mm

1400

14

ÄÉÁÌ. ΦΤΕΡΩΤΗΣ mm 305

ΥΨΟΣ ΦΤΕΡΩΤΗΣ mm 120

Δεξιόστροφη (RD)

Αριστερόστροφη (LG)

TIMÇ €

38,00

ÃÉÁ ÌÏÔÅÑ

TYÐÏÓ

ÇP

RPM

ÄÉÁÌ. ÁÎÏÍÁ

ÄÉÁÌ. ΦΤΕΡΩΤΗΣ

TIMÇ

ΥΨΟΣ

RK/4-250/100

1

1400

19

340

140

49,00

RK/4-250/150

1,5

1400

24 (230V)

340

140

49,00

RK/6-250/050

0,5

900

19

340

140

49,00

RK/4-300/200

2

1400

24

415

160

70,00

RK/6-300/100

1

900

24

415

160

63,00

RK/4-350/300

3

1400

28

430

170

75,00

RK/6-300/150

1,5

900

28 (400V)

415

160

85,00

RK/4-350/400

4

1400

28

430

170

115,00

RK/6-350/200

2

900

28

430

170

95,00

RK/4-400/550

5,5

1400

28

450

170

135,00

RK/6-400/300

3

900

28

460

170

115,00

RK/4-450/750

7,5

1400

32

500

260

230,00

RK/6-450/550

5,5

900

38

550

230

260,00

mm

mm

ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ : Kατασκευάζονται φτερωτές διαφόρων τύπων κατόπιν ειδικών απαιτήσεων

........................................................................................................................................................................................

ÖÕÃÏÊÅÍÔÑÉÊÏÉ ÁÍÅÌÉÓÔÇÑÅÓ ÅÎÙÔÅÑÉÊÏÕ ÑÏÔÏÑÁ

CENTRIFUGAL FAN WITH EXTERNAL ROTOR MOTOR

ÓÅÉÑÁ RB • 230V, 50Hz • Φυγοκεντρικοί εξαεριστήρες με πτερωτή οπίσθιας κλίσεως και μοτέρ εξωτερικού ρότορα. • Προστασία μοτέρ κλάση B, IΡ:44 με θερμικό προστασίας • Χαμηλής στάθμης θορύβου • Μοτέρ 2 ή 4 πόλων. • Πυκνωτής δεν περιλαμβάνεται.

ÔÕÐÏÓ RB2C-190/060-K010 RB2C-225/062-K093 RB2C-225/075-K097 RB2C-250/084-K117 RB2C-250/073-K097 RB4C-280/106-K069

Á

ÉÓ×ÕÓ W

ÐÁÑÏ×Ç 3

m /h

ÓÔÑÏÖÅÓ rpm

ÓÔÁÈÌÇ ÈÏÑÕÂÏÕ

MAX ÈÅÑÌ.

dBA

oC

0,30 0,40 0,48 0,70 0,52 0,75

65 90 110 160 120 170

600 625 900 1000 1050 1040

2500 2600 2800 3250 2750 2725

71 72 71 73 72 71

75 60 65 60 60 65

0,73

165

1500

2500

74

50

0,57 0,75 0,40 0,48

130 165 85 105

1260 1260 1400 1600

2350 2400 1400 1650

72 73 61 66

70 45 55 40

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

BAÑOÓ

TIMÇ

kg

1,30

38,00

2,40

68,00

2,50

68,00

3,00

78,00

2,60

70,00

3,30

78,00

57


öõãïêåíôñéêïé åîáåñéóôçñåò

AÐÏÑÑÏÖÇÔÇÑÅÓ MONHÓ ÁÍÁÑÑÏÖÇÓÇÓ ME ÏÐÉÓÈÏÊËÉÍÇ ÐÔÅÑÕÃÉÁ ÅÍÔÏÓ ”ÊÁÌÐÉÍÁÓ” ÁÈÏÑÕÂÇÓ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ

ACOUSTIC CABINET FANS BACKWARD CURVED SINGLE INLET

ÓÅÉÑÁ CVAB/T • Ìå ìïôÝñ 230V/50Hz êáé 4 ðüëïõò Ýùò ôýðï 5600/400 êáé 400V/50Hz êáé 4 Þ 6 ðüëïõò ãéá üëïõò ôïõò ôýðïõò. • ÖôåñùôÞ ìå ïðßóèéáò êëßóçò ðôåñýãéá ãéá åýêïëï êáèáñéóìü êáé áðïöõãÞ åðéêáèÞìåíùí õðïëåéììÜôùí ëßðïõò (øçóôáñéÝò). • IP: 55. - ÊëÜóç F ìå èåñìéêü ðñïóôáóßáò. • ÐïëëáðëÞ äõíáôüôçôá åîüäïõ ôïõ áÝñá. ÊáôáóêåõáóìÝíï åî ïëïêëÞñïõ áðü ÷áëâáíéóìÝíï ÷áëõâäïÝëáóìá ìå åíéó÷õìÝíç èåñìïç÷ïìüíùóç óôá διπλά ôïé÷þìáôá ôçò êáìðßíáò. Óôçí åßóïäï êáé óôçí Ýîïäï ôïõ áÝñá õðÜñ÷ïõí öëÜíôæåò óôáèåñÞò äéáìÝôñïõ ãéá ôçí Üìåóç óýíäåóç ôïõ åîáåñéóôÞñá ìå ôïí áåñáãùãü. Óôéò Üëëåò äýï ðëåõñÝò ôçò êáìðßíáò õðÜñ÷åé äõíáôüôçôá åýêïëçò ðñüóâáóçò óôï åóùôåñéêü ôïõ åîáåñéóôÞñá. ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: Ãéá ãåíéêü åîáåñéóìü óå âéïìç÷áíéêïýò ÷þñïõò, ãñáöåßá, åóôéáôüñéá, åðáããåëìáôéêÝò êïõæßíåò, øçóôáñéÝò êáé üðïõ õðÜñ÷åé ðñüâëçìá èïñýâïõ. Éäáíéêü ãéá åðáããåëìáôéêÝò åóôßåò - øçóôáñéÝò ëüãù ôçò áñáéÜò öôåñùôÞò ðïõ äýóêïëá êñáôÜåé õðïëëåßìáôá ëßðïõò, ôçò õøçëÞò áðïññïöçôéêüôçôáò êáé ôçò áèüñõâçò ëåéôïõñãßáò.

690 - 17.000 m3/h

ÑÕÈÌÉÓÇ: Óôá 230V ìå REB - 5000W. Óôá 400V ìå INVERTER. ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: Ìå ìïôÝñ áíôï÷Þò 400ïC/2h êáé 200ïC. Ôýðïò CHAT. CVAB - 230V

TYÐÏÓ CVAB/4-700/200 CVAB/4-1200/250 CVAB/4-1500/250 CVAB/4-2600/355 CVAB/4-3800/355 CVAB/4-5600/400 CVAT/4-9000/500 CVAT/6-10000/630 CVAT/6-14000/630 CVAT/6-17000/710

CVAT - 400V.

ÓÔÑÏÖÅÓ

ÉÓ×ÕÓ

rpm

WATT

AMBER

ÐÁÑÏ×Ç m3/h

dB (A) ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÊÁÌÐÉÍÁÓ (áêôßíá)

mm

ÂÁÑÏÓ Kg

TIMH €

1375

62

0,30

690

32

200

400 x 400

26

560,00

1340

115

0,57

1.150

35

250

450 x 450

30

611,00

1380

160

0,72

1.520

42

250

500 x 500

38

688,00

1350

275

1,20

2.600

42

355

550 x 550

46

764,00

1380

570

2,60

3.750

48

355

650 x 650

62

866,00

1380

1.100

4,80

5.600

52

400

800 x 800

94

942,00

1475

2.050

4,80

8.800

60

500

860 x 860

105

1.739,00

975

1.500

3,90

10.000

53

630

920 x 920

120

1.885,00

965

2.500

5,40

14.000

58

630

980 x 980

160

2.195,00

965

3.900

6,90

17.100

59

710

1037 x 1037

220

2.410,00

ÊÁÌÐÕËÅÓ ÁÐÏÄÏÓÇÓ

58

mm

PERFORMANCE CURVES

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


centrifugal fans

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ CVAB/T (mm)

DIMENSIONS CVAB/T (mm) ÔÕPE

ÔÕPE

D

E

530

200

65

320

580

250

65

500

370

630

250

65

/4-2600/355

550

390

680

355

65

/4-3800/355

650

490

780

355

65

/4-5600/400

800

640

930

400

65

A

B

C

/4- 700/200

400

270

/4-1200/250

450

/4-1500/250

A

B

C

E

L

M

Q

860

860

860

55

970

940

1020

500

CVAT/6-10000/630

920

920

920

55

1030

1000

1080

CVAT/6-14000/630

980

980

980

55

1090

1060

CVAT/6-17000/710

1037

1037

1037

55

1147

1117

CVAT/4-9000/500 CVAT/6-6000/500

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

Bi

Ba

Fi

Fa

500

430

430

630

630

460

460

1140

630

630

490

490

1197

710

710

518,5

518,5

59


öõãïêåíôñéêïß åîáåñéóôÞñåò

ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÅÓ ÁÐÏÊÁÐÍÉÓÌÏÕ ÅÍÔÏÓ ÊÁÌÐÉÍÁÓ

CABINET FANS FOR SMOKE EXTRACTION

ÓÅÉÑÁ CHVB SMOKE FANS

• Απευθείας κίνηση. • Πτερωτή οπισθίας κλίσεως.

Καμπίνα διπλού τοιχώματος (τύπου sandwich) με πάχος μόνωσης 25mm από άκαυστο fibre -glass κλάσης M0 • To μοτέρ βρίσκεται εκτός της ροής του αέρα, γι’ αυτό και οι εξαεριστήρες είναι κατάλληλοι για ροή αέρα έως και 120ïC. F400/120. • Προστασία μοτέρ IP:55, κλάση F με θερμικό προστασίας.

EÖÁÑÌÏÃÅÓ: ÊáôÜëëçëï ãéá αποθήκες εργαστήρια, επαγγελματικά κτίρια, γραφεία, εστιατόρια πάρκιγκ, επαγγελματικές κουζίνες, χυτήρια, βιομηχανίες κ.α.

ÑÕÈÌÉÓÇ : Óôá 230V/50Ηz, με ροοστάτη REB-5000W και στα 400/50Ηz με INVERTER. CHVB = 230V/50Hz CHVT= 400V/50Hz

2.670 - 6.560 m3/h

ÔÕÐÏÓ

W

AMBER

ÐÁÑÏ×Ç

dB(A)

ÄÉÁÓÔÁÓH KAMÐÉÍÁÓ

BÁÑÏÓ

TIMÇ

mm

kg

m3/h

CHVB/4-3000/315

305

1,45

2.670

58

548x573

46

1.568,00

CHVB/4-4000/355

590

2,73

4.300

64

648x673

75

1.719,00

CHVB/4-6000/400

1060

5,05

6.480

70

798x823

90

2.056,00

CHVT/4-3000/315

320

0,86

2.770

58

548x573

46

1.581,00

CHVT/4-4000/355

630

1,63

4.310

64

648x673

75

1.726,00

CHVT/4-6000/400

912

1,95

6.560

70

798x823

90

2.052,00

60

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


centrifugal fans

ÊÁÌÐÕËÅÓ ÁÐÏÄÏÓÇÓ CHVB

PERFORMANCE CURVES CHVB

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

61


öõãïêåíôñéêïß åîáåñéóôÞñåò

BELT DRIVEN CABINET FANS 400oC/2h RATED

ÉÌÁÍÔÏÊÉÍÇÔÏÓ ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÁÓ ÅÍÔÏÓ ÊÉÂÙÔÉÏÕ 400oC/2h ÓÅÉÑÁ CVHT  Τριφασικό μοτέρ.  Åéäéêüò ó÷åäéáóìüò ãéá áðáãùãÞ áÝñá èåñìïêñáóßáò Ýùò +400ïC ãéá ôïõëÜ÷éóôïí 2 þñåò óõíå÷ïýò ëåéôïõñãßáò êáé êáôüðéí +200ïC.  ÊáôáóêåõÞ êéâùôßïõ áðü éó÷õñü ãáëâáíéóìÝíï ÷áëõâäïÝëáóìá.  ÖôåñùôÞ åîáåñéóôÞñá sciroco åìðñoóèίáò êëßóåùò.

Ðáíßó÷õñïé áíåìéóôÞñåò που ëåéôïõñãïýí με óýóôçìá éìÜíôá êáé ôñï÷áëßáò Üìåóá óõíäåüìåíï ìå ôñéöáóéêü ìïôÝñ ðñïóôáóßáò IP:55 ìå åíóùìáôùìÝνï èåñìéêü ðñïóôáóßáò.

HORIZONTAL DISCHARGE

EÖÁÑÌÏÃÅÓ: ×þñïõò ðÜñêéíãê, åðáããåëìáôéêÝò êïõæßíåò ê.Ü.

700 - 57.000 m3/h SMOKE

ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: ¸ùò ìïôÝñ 3ÊW διατίθεται óå FANS 230/400V, 50Hz. Tα μεγαλύτερα μεγέθη διατίθενται σε 400V/50Hz κατόπιν ειδικής παραγγελίας. Ìå ìïíïöáóéêü ìïôÝñ äéáôßèåôáé ìüíï Ýùò 1ÊW. Πρέπει να επισημαίνεται κατά την παραγγελία αν θα είναι για κάθετη ή οριζόντια τοποθέτηση. Äéáôßèåôáé êáé ìå ìïôÝñ 2 ôá÷õôÞôùí.

VERTICAL DISCHARGE

TYÐÏÓ

ÉÓ×ÕÓ

MOTER

min kw

max kw

TAXYTHTA min rpm

ÐÁÑÏ×Ç max rpm

ÂÁÑÏÓ

TIMH

m3/h

max

m3/h

kg

min

CVHT-9/9

0,25

1,1

800

1700

700

4.400

60

CVHT-10/10

0,25

2,2

700

1700

1.100

6.300

70

CVHT-12/12

0,37

3,0

600

1500

1.300

9.300

85

CVHT-15/15

0,75

4,0

600

1200

3.000

12.000

121

CVHT-18/18

0,75

7,5

400

950

2.500

21.200

160

CVHT-20/20

2,2

7,5

500

1000

4.500

24.400

250

CVHT-22/22

2,2

15,0

400

850

5.000

36.000

320

CVHT-25/25

2,2

15,0

350

750

5.000

42.000

330

CVHT-30/28

2,2

18,5

300

600

12.000

57.000

648

62

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


centrifugal fans

ÉÌÁÍÔÏÊÉÍÇÔÏΙ ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑΕΣ ΑΠΟΚΑΠΝΙΣΜΟΥ

Νέο προϊόν

ÓÅÉÑÁ ΚDTR

BELT DRIVEN smoke extract fans

 Eξαεριστήρες αποκαπνισμού για συνθήκες πυρκαγιάς.  Μοτέρ τριφασικό 230/400V/50Hz έως 3KW και 400V/50Hz για μεγαλύτερο μοτέρ.  Προστασία μοτέρ IP:55, κλάση F. EÖÁÑÌÏÃÅÓ: Kατάλληλοι για απαγωγή καπνού σε περίπτωση πυρκαγιάς σε αποθήκες, εργαστήρια, εστιατόρια, καταστήματα, πάρκινγκ, εργοστάσια κ.α. ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: - Με θυρίδα επίσκεψης και σωλήνα αποχέτευσης στη βάση της καμπίνας. -Με τοιχώματα τύπου σάντουιτς και μόνωση 25mm. -Bαμμένο με εποξική βαφή. -Με μοτέρ 2 ταχυτήτων 4/8 και 4/6 πόλων.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) Horizontal configuration horizontale Configuration

DIMENSIONS (mm)

B

AH H

Asp. G

M

Q

N

C

Asp. F

H

S

R

Fix. D

Vertical configuration Configuration

Fix. E

verticale

B

AV P

Asp. G

H

H

M

Q

C CV

Asp. F

S

R

Fix. D

Model

AH

AV

B

C

CV

D

E

Fix. E

F

G

H

M

N

P

Q

R

S

Max. IEC Motor

200

993

982

595

695

735

555

680

400

500

258

240

380

445

28

125

396

112

250

1130

1118

727

774

814

679

746

500

600

324

210

399

477

28

125

456

132

315

1342

1329

896

866

906

860

747

600

700

408

211

402

558

28

125

567

132

355

1472

1459

1006

980

1020

966

877

700

800

457

211

467

590

28

125

655

160

400

1558

1545

1120

1026

1067

1071

946

800

900

509

174

460

570

28

125

709

160

450

1724

1712

1191

1111

1151

1143

1111

900

1000

570

174

480

615

39

182

810

180

500

1883

1872

1387

1226

1225

1340

1180

900

1000

640

240

512

736

39

182

854

200

560

1883

1872

1387

1260

1302

1338

1180

1000

1100

718

180

483

732

39

182

975

200

630

2111

2104

1575

1424

1463

1507

1016

1200

1300

806

167

558

735

44

240

1064

200

710

2273

2264

1765

1605

1613

1697

1176

1200

1400

900

276

607

734

44

240

1196

200

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

63


öõãïêåíôñéêïß åîáåñéóôÞñåò

BLOWER

ÖÕÓÇÔÇÑÅÓ ÓÅÉÑÁ BLOWER

• ÌïôÝñ 230V, 50Hz. • ÌïíÞò áíáññüöçóçò. • Ãéá õøçëÝò óôáôéêÝò ðéÝóåéò. • ÐôåñùôÞ áêôéíéêÞ öõãïêåíôñéêÞ åéäéêïý ôýðïõ. • ÊÝëõöïò áðü ÷õôïóßäçñï. • Ñýèìéóç ôïõ áÝñá ìå ñõèìéæüìåíï íôÜìðåñ.

ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: ÊáôÜëëçëïé ãéá öõóçôÞñåò.

90 - 504 m3/h ΠΡΟΝΟΜΙΑΚH ΤΙΜH

ÔÕÐÏÓ

AMPER

ÓÔÑÏÖÅÓ

ÉÓ×ÕÓ

rpm

W

ÐÁÑÏ×Ç m3/h

ÓÔÁÔIKH ÐÉÅÓH mm H2O

dB(A)

TIMÇ €

BLOWER-2”

1

2750

180

90

13,5

66

49,00

BLOWER-21/2”

1,6

2750

260

162

17,9

68

68,00

BLOWER-3”

1,8

2750

350

276

21

77

92,00

BLOWER-4”

2,6

2750

350

504

24

90

180,00

ÖÕÃÏÊÅÍÔÑÉÊÏÉ ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÅÓ ÌÏÍÇÓ ÁÍÁÑÑÏÖÇÓÇÓ

SINGLE INLET FANS

ÓÅÉÑÁ CBM-S • ÌïôÝñ 220V - 50Hz • ÖôåñùôÞ ðõêíÞ ôýðïõ óéñüêï. ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: ÊáôÜëëçëïé ãéá ìåôáöïñÜ áÝñá. ÑÕÈÌÉÓH : Τα δύο πρώτα ρïïóôáôéêÜ ìå REB - 5000W ή τηλεχειριστήριο ΟΝ/OFF KF-22. Τα δύο τελευταία δεν ρυθμίζονται.

dB(A)

ÂÁÑÏÓ kg

650

78

3,5

112,00

1380

1.100

78

6,5

128,00

150

2550

510

82

3,4

115,00

260

2650

625

82

4,0

124,00

ÉÓ×ÕÓ

ÓÔÑÏÖÅÓ

WATT

rpm

CBM/4-180/075

120

1390

CBM/4-180/092

160

CBM/2-140/059 CBM/2-160/062

ÔÕÐÏÓ

64

ÐÁÑÏ×Ç m3/h

510 - 1100 m3/h

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

TIMÇ €


centrifugal fans

ÖÕÃÏÊÅÍÔÑÉÊÏÉ ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÅÓ ÕØHËÇÓ ÐÉÅÓÇÓ - ÖÕÓÇÔÇÑÅÓ

CENTRIFUGAL DIRECT DRIVE FANS (for high pressure)

ÓÅÉÑÁ CΒΤ • ÌïíÞò áíáññüöçóçò. • Ãéá õøçëÝò óôáôéêÝò ðéÝóåéò. • Ðñïóôáóßá ìïôÝñ IP: 44 êëÜóç Â. • Ôï ìïíôÝëï CΒT - 130 äéáèÝôåé ðñïóôáóßá IP: 55, êëÜóç F. • ¼ëá ôá ìïíôÝëá ìå èåñìéêü ðñïóôáóßáò. • ÐôåñùôÞ áêôéíéêÞ öõãïêåíôñéêÞ åéäéêïý ôýðïõ. KáôáóêåõÞ COMPACT åî’ ïëïêëÞñïõ áðü ÷õôïðñåóáñéóôü áëïõìßíéï ìéáò êïðÞò ðñïóôáôåõüìåíï áðü ãêñé áíôéïîéêÞ ðïëõåóôåñéêÞ âáöÞ.

EÖÁÑÌÏÃÅÓ: KáôÜëëçëïé ãéá öõóçôÞñåò. ÑÕÈÌÉÓH: Óôá 400V ìå INVERTER.

310 - 1.910 m3/h

ÔÕÐÏÓ

ÓÔÑÏÖÅÓ

ÉÓ×ÕÓ

rpm

WATT

ÃÉÁ ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÁ ÁÅÑÁ

ÄÉÁMÅÔÑÏÓ

ÐÁÑÏ×Ç

oC

m3/h

mm

dB(A)

TIMÇ €

CSB-60

2750

200

+70

310

60

68

317,00

CST-60

2750

180

+70

310

60

69

309,00

CBT-80 N

2800

450

+120

730

80

75

458,00

CBT-100 N

2800

900

+120

1.250

100

82

546,00

CBT-130 N

2800

1100

+120

1.910

130

84

939,00

ÊÁÌÐÕËÅÓ ÁÐÏÄÏÓÇÓ

PERFORMANCE CURVES

CBT -40 CBT-60 CST/CSB-60 CST-60 CBT/CBB/COT Pe

Pa

-60

Pa

P

CBT/CBB/COT CBT/CBB/COT CBT-80N -80CBT-100N CBT/COT -130

mmCE

mm.c.d.a.

-100 CBT-130N

250

200 2250

1800

225

180 CBT -40

2000

1600

200

160 1750

1400

175

140

CBT -100

CBT -130

1500

1200

150

120

CBT -80

1250

1000

125

100 1000

800

100

80 750

600

400

60

75

CBT -60

500

50

250

25

0

0

40 CST -60

200

20

0

0

100

0

200

300

m 3 /h

400 Q

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

m 3 /s

500

0

1000

1500

m 3 /h

2000 Q

0

0,1

0,2

0,3

0,4

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

0,5

m 3 /s

65


åíáëëáêôåò öõãïêåíôñéêïß åîáåñéóôÞñåò

ÖÕÃÏÊÅÍÔÑÉÊÏÉ ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÅÓ ÕØHËÇÓ ÐÉÅÓÇÓ

CENTRIFUGAL DIRECT DRIVE FANS (for high pressure)

ÓÅÉÑÁ CΒTR • ÌïíÞò áíáññüöçóçò. • Μοτέρ 2 πόλων, 400V - 50Hz • Ðñïóôáóßá ìïôÝñ IP: 55, êëÜóç F. • Πτερωτή φυγοκεντρική με πτερύγια οπίσθιας κλίσεως • Σχεδιασμένοι να επιτυγχάνουν τη μέγιστη απόδοση με τη μικρότερη δυνατή στάθμη θορύβου. Δυνατότητα μεταφοράς θερμών αερίων έως 80ïC EÖÁÑÌÏÃÅÓ: KáôÜëëçëïé ãéá öõóçôÞñåò σε βιομηχανικές εφαρμογές, όπως μεταφορά μικροσωματιδίων, ψύξη μηχανημάτων, μεταφορά θερμών αερίων κ.α. ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ : Ìοντέλα κατάλληλα για θερμοκρασίες έως150ïC με φτερωτή που ψύχει το μοτέρ. Διατίθενται μοντέλα με μοτέρ αντιεκρηκτικού τύπου ΕΕxell T3 ή ΕΕxdllBT5 ή ΕΕxdllCT4

ÔÕÐÏÓ

1.700 - 6.600 m3/h

ÓÔÑÏÖÅÓ

ÉÓ×ÕÓ

AMBER

rpm

KW

(A)

ÐÁÑÏ×Ç m3/h

BÁÑÏÓ (Kg)

dB(A)

TIMÇ €

CBTR/2-355-1,1

2830

1,1

2,50

1.720

38

72

755,00

CBTR/2-400-2,2

2850

2,2

4,40

2.690

54

76

900,00

CBTR/2-450-4

2880

4

7,40

3.730

81

80

1.317,00

CBTR/2-500-5,5

2850

5,5

10,90

4.570

109

83

1.583,00

CBTR/2-560-11

2860

11

20

5.660

144

87

2.416,00

Eνισχυμένο κέλυφος για μεγαλύτερη αντοχή σε κραδασμούς

66

Φτερωτή ειδικού τύπου με πτερύγια οπίσθιας κλίσεως για λειτουργία χωρίς κραδασμούς

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


air tocentrifugal air heat exchengers fans

PERFORMANCE CURVES CBTR

ÊÁÌÐÕËÅÓ ÁÐÏÄÏÓÇÓ CTBR

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (mm)

DIMENSIONS (mm)

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

67


öõãïêåíôñéêïß åîáåñéóôÞñåò åíáëëáêôåò áåñá

YØÇËÇÓ ÐÉÅÓÇÓ 2800 ÓÔÑÏÖÙÍ

SINGLE INLET DIRECT DRIVE FANS WITH RADIAL CENTRIFUGAL IMPELLER

ÓÅÉÑÁ FKÕ • 440V/50Hz. • ÌïíÞò áíáññüöçóçò, υψηλής πίεσης. • ÂáñéÜò êáôáóêåõÞò åî ïëïêëÞñïõ áðï ÷õôïðñåóóáñéóôü ÷áëõâäïÝëáóìá. • ÖôåñùôÞ ôýðïõ radial. ÊáôáóêåõÞò ìáò ìå ìç÷áíÞìáôá õøçëÞò ôå÷íïëïãßáò. EÖÁÑÌÏÃÅÓ: ÊáôÜëëçëïé ãéá öõóçôÞñåò. Éäáíéêïß ãéá ìåôáöïñÜ óùìáôéäßùí äéáöüñùí õëéêþí êáé ãéá êÜèå åöáñìïãÞ ðïõ áðáéôåßôáé õøçëÞ ôá÷ýôçôá áÝñá (óéëü, îõëïõñãåßá, ê.Ü.) ÑÕÈÌÉÓÇ : Ìå INVERTER.

1.360 - 7.800 m3/h HP

ÔÕÐÏÓ

ÓÔÏÌÉÏ ÁÍÁÑÑÏÖ.

ÐÔÅÑÙÔÇ

mm

ÐÁÑÏ×Ç

mm

m3/h

VOLT

TIMÇ €

FKYT/2-200/200

2

200

310

1.360

380

465,00

FKYT/2-220/300

3

220

310

1.800

380

518,00

FKYT/2-228/550

5,5

228

400

3.660

380

690,00

FKYT/2-250/750

7,5

250

400

4.500

380

820,00

FKYT/2-280/1000

10

280

485

5.000

380

975,00

FKYT/2-280/1200

12,5

280

485

6.000

380

1.060,00

FKYT/2-300/1500

15

300

485

6.500

380

1.370,00

FKYT/2-350/2000

20

350

575

6.300

380

1.980,00

FKYT/2-350/2500

25

350

575

7.800

380

2.100,00

ÁÍÁËÕÓÇ ÊÙÄÉÊÏÕ ÅÉÄÏÕÓ FK = Êùäéêüò ôýðïõ Y = ÖôåñùôÞ ôýðïõ radial Ô 2

= 400V = 2800 rpm

200 = Óôüìéï áíáñ. mm 050 = HP ìïôÝñ ð.÷ 050=0,5HP

FK

Y

T / 2 - 200/050

ÊáôáóêåõÜæïíôáé êáé üëá ôá ðáñåëêüìåíá åîáñôÞìáôá (ôáö, óõóôïëÝò, êáìðýëåò, ëáéìïß, ìïýöåò ê.Ü.)

68

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


air tocentrifugal air heat exchengers fans

ÓÁÊÊÏÖÉËÔÑÁ

BAGFILTERS

ÓÅÉÑÁ SFY • Ìå õöáóìÜôéíá ößëôñá åéäéêïý ôýðïõ. • Ìå öυãïêåíôñéêïýò áíåìéóôÞñåò μονής αναρρόφησης õøçëÞò ðßåóçò ôçò óåéñÜò FKY, 400V, 2800 rpm êáôÜëëçëïõò ãéá ìåôáöïñÜ õëéêïý. Ï åîáåñéóôÞñáò åßíáé âáñÝùò ôýðïõ áðü åíéó÷õìÝíï ÷áëõâäïÝëáóìá êáé ðôåñùôÞ âáñéÜò êáôáóêåõÞò ôýðïõ radial åî ïëïêëÞñïõ áðü ÷õôïðñåóóáñéóôü ÷áëõâäïÝëáóìá. ÷í áò ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: ÊáôÜëëçëá ãéá âéïìç÷áíéêÝò åöáñìïãÝò, îõëïõñãåßá, öéíéñéóôÞñéá êáé ãåíéêÜ üðïõ áðáéôåßôáé óõãêÝíôñùóç õëéêïý õðü ìïñöÞ êüêêïõ Þ óêüíçò. Κατάλληλα και σαν ηλεκτρικές σκούπες για βιομηχανικούς χώρους ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: – ÅéäéêÝò êáôáóêåõÝò êáôÜ ðåñßðôùóç. – Για κατασκευές άνω των 7,5 Hp προτείνονται κυκλώνες. – Με σάκους απόρριψης ή συρτάρι συλλογής.

ÔÕÐÏÓ

ÁÑÉÈÌÏÓ ÓÁÊÏÖÉËÔÑÙÍ/ÓÁÊÙÍ ÁÐÏÑÑÉØÇÓ

ÁÐÏÄÏÓÇ m3/h

ÉÐÐÏÄÕÍÁÌÇ ÁÐÏÑ/ÑÁ HP

ÓÔÏÌÉÏ ÁÐÁÃÙÃÇÓ mm

ÔÉÌÇ €

1

1.100

1

100

580,00

1+1ΣΥΡΤΑΡΙ

1.100

1

100

670,00

SFY-2200/1+1SK

1+1ΣΑΚΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

1.360

2

200

950,00

SFY-3200/2+2SK

2+2ΣΑΚΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

1.800

3

200

1.150,00

SFY-4228/2+2SK

2+2ΣΑΚΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

2.500

4

228

1.280,00

SFY-5228/3+3SK

3+3ΣΑΚΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

3.660

5,5

228

1.650,00

SFY-7250/4+4SK

4+4ΣΑΚΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

4.500

7,5

250

2.100,00

SFY-1100/1 SFY-1100/1SR

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

69


öõãïêåíôñéêïß åîáåñéóôÞñåò

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Νέα προϊόντα

ΣΕΙΡΑ CKAT

HIGH PRESSURE CENTRIFUGAL FANS ΣΕΙΡΑ CRFT

• Μοτέρ 2 πόλων από 0,37-15kW • Προστασία μοτέρ ΙΡ:55, κλάση F • Για μεταφορά αέρα έως 80ïC • Παροχή έως 2.160m3/h • Στατική πίεση έως 14.000Pa

• Μοτέρ 2 πόλων από 4-37kW • Προστασία μοτέρ ΙΡ:55, κλάση F • Για μεταφορά αέρα έως 80ïC • Παροχή έως 6.200m3/h • Στατική πίεση έως 16.000Pa

ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ : Έκδοση ΑΤΕΧ για μεταφορά εύφλεκτης σκόνης, με προστατευμένο μοτέρ, ανοξείδωτη κατασκευή, 60Ηz, ιμαντοκίνητοι κατάλληλοι για θερμοκρασία αέρα έως 250ïC.

ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ : Έκδοση ΑΤΕΧ για μεταφορά εύφλεκτης σκόνης, με προστατευμένο μοτέρ, ανοξείδωτη κατασκευή, 60Ηz, κατάλληλοι για θερμοκρασία αέρα έως 250ïC.

290 - 2.160 m3/h 1.330 - 6.120 m3/h

Ακτινική φτερωτή πτερύγια εμπροσθοκλινή

Ακτινική φτερωτή πτερύγια οπισθοκλινή

ΣΕΙΡΑ CKFT

ΣΕΙΡΑ CRGT

• Μοτέρ 2 πόλων από 2,2-30kW • Προστασία μοτέρ ΙΡ:55, κλάση F • Για μεταφορά αέρα έως 80ïC • Παροχή έως 5.400m3/h • Στατική πίεση έως 13.000Pa

• Μοτέρ 2 πόλων από 3-37kW • Προστασία μοτέρ ΙΡ:55, κλάση F • Για μεταφορά αέρα έως 80ïC • Παροχή έως 10.800m3/h • Στατική πίεση έως 12.000Pa

ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ : Έκδοση ΑΤΕΧ για μεταφορά εύφλεκτης σκόνης, με προστατευμένο μοτέρ, ανοξείδωτη κατασκευή, 60Ηz, ιμαντοκίνητοι κατάλληλοι για θερμοκρασία αέρα έως 250ïC.

ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ : Έκδοση ΑΤΕΧ για μεταφορά εύφλεκτης σκόνης, με προστατευμένο μοτέρ, ανοξείδωτη κατασκευή, 60Ηz, ιμαντοκίνητοι κατάλληλοι για θερμοκρασία αέρα έως 250ïC.

1.690 -10.800 m3/h

1.080 - 5.400 m3/h

Ακτινική φτερωτή πτερύγια εμπροσθοκλινή

Ακτινική φτερωτή πτερύγια οπισθοκλινή

ΣΕΙΡΑ CΚRΒ/CKRT

ΣΕΙΡΑ CRIT •Μοτέρ 2 ή 4 πόλων από 15-45kW •Προστασία μοτέρ ΙΡ:55, κλάση F •Για μεταφορά αέρα έως 80ïC •Παροχή έως 27.000m3/h •Στατική πίεση έως 9.000Pa

• Μοτέρ 2 πόλων από 0,37-7,5kW • Προστασία μοτέρ ΙΡ:55, κλάση F • Για μεταφορά αέρα έως 80ïC • Παροχή έως 7.300m3/h • Στατική πίεση έως 3.400 Pa

ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ : Έκδοση ΑΤΕΧ για μεταφορά εύφλεκτης σκόνης, με προστατευμένο μοτέρ, ανοξείδωτη κατασκευή, 60Ηz, ιμαντοκίνητοι κατάλληλοι για θερμοκρασία αέρα έως 250ïC.

ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ : Mε μοτέρ 2 ταχυτήτων Με κέλυφος ανοξείδωτο Με μοτέρ ΕFF1

1.650 -27.000 m3/h Ακτινική φτερωτή πτερύγια οπισθοκλινή

70

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

840 -7.300 m3/h


centrifugal fans

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ

CENTRIFUGAL FANS INOX

ÓÅÉÑÁ CIB - CIT • Μοτέρ 2 πόλων 230V-50Hz ή 230/400v-50Hz.

Νέο προϊόν

• Kέλυφος και φτερωτή από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-304. • Φτερωτή πυκνή με πτερύγια εμπρόσθιας κλίσης. • Οι τύποι 200, 225 και 250 κατασκευάζονται σε θέση LG-270. í ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: ÊáôÜëëçëoι για συνεχή λειτουργία και αναρρόφηση ï αέρα θερμοκρασίας έως 180 C. ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: – Με μοτέρ 2/4 πόλων. – Με μοτέρ με θερμικό προστασίας PTC. – Με μοτέρ EFF1.

SPEED

MAXIMUM MOTOR POWER ABSORBED CURRENT (A) (kW) 230V 400V

MAXIMUM

WEIGHT

ÔÕÐÏÓ

(r.p.m.)

CIB-97/42

2800

0,03

0,40

200

7,0

CIB-120/52

2800

0,08

0,75

535

8,0

CIB-160/62

2800

0,18

1,50

880

90,0

CIT-180/62

2800

0,55

4,20

1290

10,0

AIRFLOW 3 m /h

1,35

mm WG

(kg)

ÄIAÓÔÁÓÅÉÓ (mm)

Model

DIMENSIONS (mm)

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

CIB-97/42

206

58

32

102

78

72

-

67

30

54

112

CIB-120/52

256

86

31

152

93

100

120

90

30

83

112

CIB-160/62

272

72

51

152

124

139

146

126

50

85

126

CIT-180/62

292

72

51

152

124

139

146

126

50

85

141

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

71


öõãïêåíôñéêïß åîáåñéóôÞñåò

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΟΠΙΣΘΟΚΛΙΝΗ ΦΤΕΡΩΤH

Νέα προϊόντα

BACKWARD CURVED CENTRIFUGAL FANS

ΣΕΙΡΑ CBAB/CBAT

ΣΕΙΡΑ CRRT-MB

• • • • • • •

• Μοτέρ 4 πόλων από 1,1-3kW • Προστασία μοτέρ ΙΡ:55, κλάση F • Για μεταφορά αέρα έως 80ïC • Παροχή έως 13.500m3/h ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Έκδοση ΑΤΕΧ για μεταφορά εύφλεκτης σκόνης, με προστατευμένο μοτέρ, ανοξείδωτη κατασκευή, 60Ηz, κατάλληλοι για θερμοκρασία αέρα έως 250ïC.

Μοτέρ 2 πόλων από 0,55-11kW Προστασία μοτέρ ΙΡ:55, κλάση F Φτερωτή αλουμινίου Κάσωμα από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο βαμμένο με εποξική βαφή Για μεταφορά αέρα έως 80ïC (καθαρού αέρα) Παροχή έως 6.000m3/h Στατική πίεση έως 6.000Pa

ΣΕΙΡΑ CMRT • Μοτέρ 2 ή 4 πόλων από 0,18-45kW • Προστασία μοτέρ ΙΡ:55, κλάση F ï • Για μεταφορά αέρα έως 80 C 3 • Παροχή έως 47.500m /h • Στατική πίεση έως 6.000Pa ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Έκδοση ΑΤΕΧ για μεταφορά εύφλεκτης σκόνης, με προστατευμένο μοτέρ, ανοξείδωτη κατασκευή, 60Ηz, ιμαντοκίνητοι κατάλληλοι για θερμοκρασία αέρα έως 250ïC.

• Μοτέρ 4 πόλων από 4-55kW • Προστασία μοτέρ ΙΡ:55, κλάση F ï • Για μεταφορά αέρα έως 80 C 3 • Παροχή έως 54.000m /h • Στατική πίεση έως 5.000Pa ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Έκδοση ΑΤΕΧ για μεταφορά εύφλεκτης σκόνης, με προστατευμένο μοτέρ, ανοξείδωτη κατασκευή, 60Ηz, ιμαντοκίνητοι κατάλληλοι για θερμοκρασία αέρα έως 250ïC.

ΣΕΙΡΑ CRRT

ΣΕΙΡΑ CRT • Μοτέρ 2 ή 4 πόλων από 0,37-45kW • Προστασία μοτέρ ΙΡ:55, κλάση F • Για μεταφορά αέρα έως 80ïC • Παροχή έως 38.160m3/h • Στατική πίεση έως 7.000Pa ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Έκδοση ΑΤΕΧ για μεταφορά εύφλεκτης σκόνης, με προστατευμένο μοτέρ, ανοξείδωτη κατασκευή, 60Ηz, ιμαντοκίνητοι κατάλληλοι για θερμοκρασία αέρα έως 250ïC.

72

ΣΕΙΡΑ CRPT

• Μοτέρ 2 ή 4 πόλων από 2,2-37kW • Προστασία μοτέρ ΙΡ:55, κλάση F • Για μεταφορά αέρα έως 80ïC • Παροχή έως 54.000m3/h • Στατική πίεση έως 3.800Pa ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Έκδοση ΑΤΕΧ για μεταφορά εύφλεκτης σκόνης, με προστατευμένο μοτέρ, ανοξείδωτη κατασκευή, 60Ηz, ιμαντοκίνητοι κατάλληλοι για θερμοκρασία αέρα έως 250ïC.

ΣΕΙΡΑ CRRTC

ΣΕΙΡΑ CBTR

• Μοτέρ 2, 4 ή 6 πόλων από 2,2-15kW • Προστασία μοτέρ ΙΡ:55, κλάση F • Για μεταφορά αέρα έως 80ïC • Παροχή έως 34.200m3/h • Στατική πίεση έως 2.000Pa ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Έκδοση ΑΤΕΧ για μεταφορά εύφλεκτης σκόνης, με προστατευμένο μοτέρ, ανοξείδωτη κατασκευή, 60Ηz, ιμαντοκίνητοι κατάλληλοι για θερμοκρασία αέρα έως 250ïC.

• Μοτέρ 2 πόλων από 1,1-5,5kW • Προστασία μοτέρ ΙΡ:55, κλάση F • Για μεταφορά αέρα έως 80oC • Παροχή έως 5.400m3/h • Στατική πίεση έως 5.000Pa ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Έκδοση ΑΤΕΧ για μεταφορά εύφλεκτης σκόνης, με προστατευμένο μοτέρ, ανοξείδωτη κατασκευή, 60Ηz, ιμαντοκίνητοι κατάλληλοι για θερμοκρασία αέρα έως 250ïC.

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


centrifugal fans

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

APPLICATIONS WITH HIGH PRESSURE FANS

73


åîáåñéóôçñåò áåñáãùãùí öõãïêåíôñéêïß åîáåñéóôÞñåò

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ KΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΕΣ

CENTRIFUGAL FANS FOR DRYING

ÓÅÉÑÁ CMAB

Νέο προϊόν

• Μοτέρ 2 πόλων 230V-50Hz ή 230/400v-50Hz • • • •

Προστασία ΙP:55, κλάση F Kέλυφος από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο βαμμένο με εποξική βαφή. Φτερωτή πυκνή με πτερύγια εμπρόσθιας κλίσης από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα. Με προστατευτικό πλέγμα στην αναρρόφηση.

80°C

í ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: ÊáôÜëëçëoι για χρήση σε στεγνωτήρια υφασμάτων και αυτοκινήτων ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: – Με μοτέρ 2 ταχυτήτων 2/4 πόλων – Με μοτέρ με θερμικό προστασίας PTC – Με μοτέρ EFF1

190 -5.730 m3/h

ÔÕÐÏÓ

ΣΤΡΟΦΕΣ r.p.m.

ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ (kW)

Απορροφούμενη Ισχύς (A) 230V

ΠΑΡΟΧΗ 3

dB(A)

ΒΑΡΟΣ (kg)

ÔÉÌÇ

190

59

3,9

190

59

3,5

685

69

6,6

685

69

6,2

780

70

6,5

780

70

6,5

1.130

71

9,0

1.130

71

7,5

1.200

77

10,0

1.200

77

8,0

2.300

79

10,0

2.300

79

10,0

2.660

80

22,0

m /h

400V

CMAB/2-108/42

2800

0,03

0,40

CMAT/2-108/42

2800

0,05

0,37

CMAB/2-133/62

2800

0,18

1,75

CMAT/2-133/62

2800

0,18

1,07

CMAB/2-146/62

2800

0,25

1,93

CMAT/2-146/62

2800

0,25

1,27

CMAB/2-160/75

2820

0,37

2,90

CMAT/2-160/75

2820

0,37

1,76

CMAB/2-180/62

2820

0,55

4,00

CMAT/2-180/62

2820

0,55

2,35

CMAB/2-180/85

2820

1,1

7,00

CMAT/2-180/85

2820

1,1

4,40

CMAB/2-200/74

2820

1,5

10,00

CMAT/2-200/74

2820

1,5

5,70

3,30

2.660

80

22,0

CMAT/2-200/104

2820

2,2

8,40

4,60

2.920

82

28,0

CMAT/2-225/104

2900

3

11,40

6,50

3.730

88

31,0

CMAT/2-250/114

2900

5,5

11,60

5.730

92

58,0

74

0,25

0,55

0,80

1,02

1,35

2,50

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


centrifugal fans

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥΣ

CENTRIFUGAL FANS IN FURNACE APPLICATIONS

ÓÅÉÑÁ CFMT - CFHT

Νέα προϊόντα

• Μοτέρ 4 πόλων 230V/400V-50Hz για μοτέρ έως 3kw και 400V-50Hz για μοτέρ μεγαλύτερης ισχύος. • Σχεδιασμένοι για συνεχή ανακυκλοφορία θερμού αέρα θερμοκρασίας έως 250ïC για το CFMT και 300ïC για το CFHT. • Έμμεσης κίνησης με ιμάντες και τροχαλίες. • Στιβαρή κατασκευή με μόνωση υψηλής θερμικής και ακουστικής ικανότητας από πετροβάμβακα.

CFMT

• Με ειδική βαφή αντοχής σε υψηλές θερμοκρασίες. • Με ειδικό πλαίσιο προσαρμογής για εντοιχισμό στο τοίχωμα του φούρνου.

ΤΥΠΟΣ CFMT: Με φτερωτή πυκνή και πτερύγια εμπρόσθιας κλίσης.

ΤΥΠΟΣ CFHT: Με φτερωτή αραιά και πτερύγια οπίσθιας κλίσης.

ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: – Με μοτέρ με θερμικό προστασίας PTC – Με μοτέρ EFF1

CFΗT

ΣΤΡΟΦΕΣ (r.p.m.)

ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ (kW)

CFMT/4-355/145-3

1400

CFMT/4-355/145-4

ÔÕÐÏÓ

MAXIMUM ΑΠΟΡ ΙΣΧΥΣ (A)

BΑΡΟΣ (kg)

ÔÉÌÇ €

230V

400V

3

12,6

7,3

55

1420

4

-

9,3

60

CFMT/4-355/145-5,5

1440

5,5

-

12

70

CFMT/4-355/145-7,5

1445

7,5

-

15,5

80

CFMT/4-400/165-4

1420

4

-

9,3

65

CFMT/4-400/165-5,5

1440

5,5

-

12

85

CFMT/4-400/165-7,5

1445

7,5

-

15,5

95

CFMT/4-450/185-5,5

1445

5,5

-

12

100

CFMT/4-450/185-7,5

1445

7,5

-

15,5

110

CFMT/4-500/205-7,5

1445

7,5

-

15,5

115

CFMT/4-500/205-9,2

1450

9,2

-

21,5

125

CFMT/4-500/205-11

1450

11

-

22,5

135

CFMT/4-500/205-15

1460

15

-

31

150

ΣΤΡΟΦΕΣ (r.p.m.)

ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ (kW)

1710

ÔÕÐÏÓ CFHT-450 2,2kW

MAXIMUM ΑΠΟΡ ΙΣΧΥΣ (A) 230V

400V

2,2

8,30

4,80

dB(A)

BΑΡΟΣ (kg)

ÔÉÌÇ

77

139

CFHT-450 3kW

1890

3

11,40

6,50

79

142

CFHT-450 4kW

2170

4

-

8,60

82

146

CFHT-500 3kW

1510

3

11,40

6,50

77

157

CFHT-500 4kW

1700

4

-

8,60

79

161

CFHT-500 5,5kW

1970

5,5

-

11,10

83

173

CFHT-560 4kW

1360

4

-

8,60

77

211

CFHT-560 5,5kW

1540

5,5

-

11,10

80

223

CFHT-560 7,5kW

1760

7,5

-

14,80

83

231

CFHT-630 5,5kW

1380

5,5

-

11,10

81

235

CFHT-630 7,5kW

1550

7,5

-

14,80

83

243

CFHT-630 11kW

1660

11

-

22,60

85

270

CFHT-710 11kW

1460

11

-

22,60

85

270

CFHT-710 15kW

1650

15

-

28,50

88

304

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

75


öõãïêåíôñéêïß åîáåñéóôÞñåò

ÖÕÃÏÊÅÍÔÑÉÊÏÉ ÁÐÏÑÑÏÖÇÔÇÑÅÓ ÌÏÍÇÓ ÁÍÁÑÑÏÖÇÓÇÓ ÐËÁÓÔÉÊÏÉ

CENTRIFUGAL SINGLE INLET PLASTIC FANS

ÓÅÉÑÁ CMPB-CMPT • Κέλυφος και πτερωτή από πλαστικό για τα μοντέλα 14 έως 25 και από πολυπροπυλαίνιο για τα μοντέλα 30 και 35. Το μοντέλο 42 είναι από γαλβανισμένο χάλυβα. • Μοτέρ με προστασία ΙP:55, κλάση F, 230V/50Hz και 400V/50Hz • Στιβαρή κατασκευή. • Με βαλβίδα εκέννωσης των συμπυκνωμάτων. ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: Κατάλληλοι για αναρρόφηση οξειδωτικών αερίων και τοποθέτηση σε διαβρωτικό περιβάλλον, όπως χημικές βιομηχανίες, εργαστήρια, υγρούς υπόγειους χώρους κ.ά. ÑÕÈÌÉÓÇ : Óôá 230V/50Hz ìå REB 5000W. Óôá 400V/50Hz ìå INVERTER. KATOÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: O ðßíáêáò ðåñéÝ÷åé áíôéðñïóùðåõôéêÜ ìïíôÝëá. Äéáôßèåíôáé ôýðïé ìå äéÜöïñåò äéáìÝôñïõò åîüäïõ êáé éó÷ýò ìïôÝñ. Äõíáôüôçôá ôïðïèÝôçóçò åíôüò ç÷ïìïíùìÝíïõ êéâùôßïõ. Ìå ìïôÝñ áíôéåêñçêôéêïý ôýðïõ 400V/50Hz. Må ìïôÝñ 2 ôá÷õôÞôùí. CMPB=230V/50Hz CMPT=400V/50Hz

730 - 11.220 m3/h

rpm

ÉÓ×ÕÓ ÌÏÔÅÑ

CMPB/2-14-0,18

2900

0,18

63

1,53

-

730

60

4,5

514,00

CMPB/2-20-1,1

2900

1,1

80

7,9

-

2.100

72

13

737,00

CMPB/4-20-0,18

1450

0,18

63

1,74

-

1.220

60

8

619,00

CMPB/4-23-0,55

1450

0,55

80

4,39

-

2.560

64

15

1.283,00

CMPT/4-30-1,1

1450

1,1

90

2,59

4,49

4.240

69

29

1.165,00

CMPT/4-35-3

1450

3

100

6,48

11,22

6.470

72

48

1.756,00

CMPT/4-42-5,5

1450

5,5

132

11,1

-

8.500

75

88

2.749,00

CMPT/4-42-7,5

1450

7,5

132

14,8

-

11.220

80

102

2.863,00

CMPB/6-20-0,18

950

0,18

71

1,6

-

850

51

8

788,00

CMPB/6-23-0,18

950

0,18

71

1,6

-

1.660

55

13

1.395,00

CMPT/6-30-0,37

950

0,37

80

1,04

1,8

2.760

60

25

1.253,00

CMPT/6-35-1,1

950

1,1

90

3,25

5,63

4.780

64

42

1.711,00

CMPT/6-42-3

930

3

132

6,9

11,95

8.330

71

88

2.728,00

TYÐÏÓ

76

ÓÔÑÏÖÅÓ

kW

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ ÅÎÏÄÏÕ mm

MAX. AMPER (A) 230V

400V

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

ÐÁÑÏ×Ç m3/h

dB(A)

BAÑÏÓ kg

TIMH €


centrifugal fans

ÄIAÓÔÁÓÅÉÓ CMPB (mm)

CMPT 20A and 25A

DIMENSIONS CMPB (mm)

CMPT 30A, 35 and 42 Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

77


öõãïêåíôñéêïß åîáåñéóôÞñåò

ÖÕÃÏÊÅÍÔÑÉÊÏÉ ÁÐÏÑÑÏÖÇÔÇÑÅÓ ÌÏÍÇÓ ÁÍÁÑÑÏÖÇÓÇÓ ÁÐÏ ÐÏËÕÐÑÏÐÕËÅÍÉÏ

CORROSION RESISTANT POLYPROPYLENE FANS

TIFIED ΑΤΕX CER

ÓÅÉÑÁ SEAT • Åî ïëïêëÞñïõ áðü ðïëõðñïðõëέíéï - êÝëõöïò êáé ðôåñùôÞ - ãéá áðïöõãÞ ðñüêëçóçò óðéíèÞñá. • ÖôåñùôÞ öõãïêåíôñéêÞ ìå ðõêíÜ ðôåñýãéá (óéñüêï). • Ðñïóôáóßá IP: 55, êëÜóç F ãéá èåñìïêñáóßá áÝñá Ýùò +40ïC. ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: ΚáôÜëëçëïé ãéá áíáññüöçóç ïîåéäùôéêþí áåñßùí êáé ôïðïèÝôçóç óå äéáâñùôéêü ðåñéâÜëëïí, üðùò ÷çìéêÝò âéïìç÷áíßåò, åñãáóôÞñéá, õãñïýò õðüãåéïõò Þ õðáßèñéïõò ÷þñïõò ê.Ü. Ï ðéο áóöáëÞò åîáåñéóôÞñáò ãéá åãêáôáóôÜóåéò áåñßïõ êáèþò ôï õëéêü êáôáóêåõÞò ôïõ áðïôñÝðåé ôï óôáôéêü çëåêôñéóìü.

445 - 10.000 m3/h

ÑÕÈÌÉÓH: Óôá 230V ìå REB - 5000W. Óôá 400V ìå INVERTER. ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: Ìå ìïíïöáóéêü ìïôÝñ Þ ìïôÝñ áíôéåêñçêôéêïý ôýðïõ 400V/50Hz Äõíáôüôçôá ôïðïèÝôçóçò åíôüò ç÷ïìïíùìÝíïõ êéâùôßïõ (FAN SECTION).

ÔÕÐÏÓ SEAT-15/4-1/2 Hp SEAT-15/2-1/2 Hp

ÉÓ×ÕÓ

ÓÔÑÏÖÅÓ

HP

rpm

0,50 0,50

TIMÇ

ÄÉÁMÅÔÑÏÓ

ÐÁÑÏ×Ç m3/h

mm

1400

445 2

2800

830 9 8

ÌÅ ÌÏÔÅÑ 230V Þ 400V

ÌÅ ÌÏÔÅÑ ANTIEKÑÇÊÔÉÊÏ 400V

125

575,00

885,00

125

538,00

825,00

160

644,00

959,00

SEAT-20/4-1/2 Hp

0,50

1400

SEAT-25/4-1/2 Hp

0,50

1400

2.450 14

200

730,00

1.067,00

1400

4.800 19

250

902,00

1.457,00

1400

10.000 90

315

1.980,00

2.708,00

SEAT-30/4-2 Hp SEAT-35/4-7,5 Hp

2,00 7,50

1.320

DIMENSIONS (mm)

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (mm)

ÔÕÐÏÓ

78

A

B

C

D

E

F

G

H

L

M

P

Y Y1 Z

X

SEAT 15

170 240 203 125 100

32

115

30

70

80

360 180 160 340 240

SEAT 20

208 303 240 160 100

57

143

32

84

94

390 180 160 340 240

SEAT 25

248 365 310 200 103

92

165

35

95

105 430 180 160 420 300

SEAT 30

300 450 373 250 117 112 198

35

110 120 510 240 220 460 370

SEAT 35

370 570 450 315 130 170 255

60

150 170 724 350 314 600 468

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


centrifugal fans

KAMΠΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ SEAT

PERFORMANCE CURVES SEAT

SEAT 15

SEAT 20

SEAT 25

SEAT 30

SEAT 35

FS - SEAT x2 Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

79


öõãïêåíôñéêïß åîáåñéóôÞñåò

DOUBLE INLET BELT DRIVE FANS

AÐÏÑÑÏÖÇÔÇÑÅÓ ÄÉÐËÇÓ ÁÍÁÑÑÏÖÇÓÇÓ - ÅÌÌÅÓÇÓ ÊÉÍÇÓÇÓ ÓÅÉÑÁ CBP • ×ùñßò ìïôÝñ. ¸ììåóçò êßíçóçò ìÝóù ôñáðåæïåéäþí éìÜíôùí êáé ôñï÷áëéþí. • ÁíÜëïãá ìå ôçí åðéëïãÞ ìïôÝñ, éìÜíôá êáé ôñï÷áëéþí åðéôõã÷Üíïíôáé äéáöïñåôéêÝò ðáñï÷Ýò êáé óôñïöÝò. • Ç öôåñùôÞ åßíáé äéðëÞ ôýðïõ óéñüêï, äõíáìéêÜ æõãïóôáèìéóìÝíç êáôÜ ISO 1940. • Áíáññüöçóç êáé áðü ôéò 2 ðëåõñÝò. Kαμπύλες απόδοσης και διαστάσεις στο πίσω τμήμα του καταλόγου <Τεχνικά Στοιχεία> ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: Ãéá êåíôñéêü åîáåñéóìü, áåñïëÝâçôåò, êëéìáôéóôéêÝò ìïíÜäåò, ê.Ü. ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: KáôáóêåõÞ üëïõ ôïõ óõóôÞìáôïò (áíåìéóôÞñáò, éìÜíôåò, ôñï÷áëßá) åíôüò ç÷ïìïíùìÝíïõ êéâùôßïõ (FAN SECTION). Ãßíåôáé ïðïéáäÞðïôå åéäéêÞ êáôáóêåõÞ ìå åðéëïãÞ çëåêôñïêéíçôÞñá 230V Þ 400V, 2 ôá÷õôÞôùí, áíôéåêñçêôéêïý ôýðïõ, åéäéêþí äéáóôÜóåùí êéâùôßïõ ê.Ü.

2.800 - 60.000 m3/h

CBP-DE

Éìáíôïêßíçôï åíôüò êéâùôßïõ fan section

TYÐÏÓ

Éìáíôïêßíçôï ÷ùñßò êéâþôéï

ÐÑÏÔÁÓÇ ÅÐÉËÏÃÇÓ ÌÏÔÅÑ HP

ÌÁ×IMUM ÓÔÑÏÖÅÓ

ÌÁ×IMUM ÐÁÑÏ×Ç

rpm

m3/h

Με πλαίσιο στήριξης

TIMH ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÁ XÙÑÉÓ ÌÏÔÅÑ €

CBP-7/7 (180/180)

0,18 - 1,5

2400

2.800

102,00

CBP-9/7 (240/180)

0,18 - 4

2400

6.000

115,00

CBP-9/9 (240/240)

0,18 - 4

2200

7.000

121,00

CBP-10/8 (270/200)

0,18 - 4

1800

6.500

124,00

CBP-10/10 (270/270)

0,18 - 4

1800

7.000

133,00

CBP-12/9 (320/240)

0,25 - 5,5

1600

8.000

172,00

CBP-12/12 (320/320)

0,25 - 4

1400

10.000

182,00

CBP-15/11 (380/380)

0,25 - 7,5

1300

12.500

213,00

CBP-15/15 (380/380)

0,33 - 7,5

1200

16.000

234,00

CBP-18/18 (460/460)

0,33 - 10

1000

22.000

277,00

CBP-20/20 RE ìå ðëáßóéï (510/510)

0,50 - 10

1000

35.000

653,00

CBP-22/22 RE ìå ðëáßóéï (560/560)

0,75 - 17,5

900

45.000

703,00

CBP-25/25 RE ìå ðëáßóéï (630/630)

0,75 - 17,5

750

55.000

781,00

CBP-30/28 RE ìå ðëáßóéï (760/710)

1

600

60.000

1.078,00

80

- 20

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


centrifugal fans

DOUBLE INLET BELT DRIVE FANS

AÐÏÑÑÏÖÇÔÇÑÅÓ ÄÉÐËÇÓ ÁÍÁÑÑÏÖÇÓÇÓ EMÌÅÓÇÓ ÊÉÍÇÓÇÓ ÓÅÉÑÁ FDA-T • ×ùñßò ìïôÝñ. ¸ììåóçò êßíçóçò ìÝóù ôñáðåæïåéäþí éìÜíôùí êáé ôñï÷áëéþí. • ÁíÜëïãá ìå ôçí åðéëïãÞ ìïôÝñ, éìÜíôá êáé ôñï÷áëéþí åðéôõã÷Üíïíôáé äéáöïñåôéêÝò ðáñï÷Ýò êáé óôñïöÝò. • Ç öôåñùôÞ åßíáé äéðëÞ ôýðïõ óéñüêï, äõíáìéêÜ æõãïóôáèìéóìÝíç êáôÜ ISO 1940. • Áíáññüöçóç êáé áðü ôéò 2 ðëåõñÝò. ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: Ãéá êåíôñéêü åîáåñéóìü, áåñïëÝâçôåò, êëéìáôéóôéêÝò ìïíÜäåò, ê.Ü.

ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: KáôáóêåõÞ üëïõ ôïõ óõóôÞìáôïò (áíåìéóôÞñáò, éìÜíôåò, ôñï÷áëßá) åíôüò ç÷ïìïíùìÝíïõ êéâùôßïõ (FAN SECTION). Ãßíåôáé ïðïéáäÞðïôå åéäéêÞ êáôáóêåõÞ ìå åðéëïãÞ çëåêôñïêéíçôÞñá 230V Þ 400V, 2 ôá÷õôÞôùí, áíôéåêñçêôéêïý ôýðïõ, åéäéêþí äéáóôÜóåùí êéâùôßïõ ê.Ü.

TYÐÏÓ

MAX. HP.

MAX. RPM

MIN - MAX m3/h

1.000 - 130.000 m3/h

BÁÑÏÓ kg

TIMH €

FDA 800 TM D55

34

220 - 450

4.000 - 70.000

240

1.915,00

FDA 900 TM D60

40

180 - 400

5.000 - 90.000

293

2493,00

FDA 1000 TM D70

50

170 - 350

7.000 - 110.000

340

3.067,00

ΤYPE S

ΤYPE C

ΤYPE T

ΤYPE X

Θέση μοτέρ Στο σκίτσο απεικονίζονται οι πιθανές θέσεις μοτέρ κατά ΑMCΑ - 99 - 2407 - 66 Η θέση του μοτέρ καθορίζεται βλέποντας τον εξαεριστήρα από την πλευρά του άξονα και επιλέγοντας τη θέση του μοτέρ με τα αντίστοιχα γράμματα W, X, Y, ή Ζ

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

81


öõãïêåíôñéêïß åîáåñéóôÞñåò

ÁÐÏÑÑÏÖÇÔÇÑÅÓ MONHÓ ÁÍÁÑÑÏÖÇÓÇÓ - ÅÌÌÅÓÇÓ ÊÉÍÇÓÇÓ

SINGLE INLET BELT DRIVE FANS

ÓÅÉÑÁ - CBS • ×ùñßò ìïôÝñ. ¸ììåóçò êßíçóçò ìÝóù ôñáðåæïåéäþí éìÜíôùí êáé ôñï÷áëéþí. • Ç öôåñùôÞ åßíáé ôýðïõ óéñüêï äõíáìéêÜ æõãïóôáèìéóìÝíç êáôÜ ISO 1940 • Aíáññüöçóç áðü ôçí ìßá ðëåõñÜ. • ÁíÜëïãá ìå ôçí åðéëïãÞ ìïôÝñ, éìÜíôùí êáé ôñï÷áëéþí åðéôõã÷Üíïíôáé äéáöïñåôéêÝò ðáñï÷Ýò êáé óôñïöÝò. ÅíóùìáôùìÝíïé óå ìåôáëëéêü ðëáßóéï óôÞñéîçò áðü ðñïößë óå ó÷Þìá “L” ðïõ êÜíåé ðéü óôéâáñÞ ôçí êáôáóêåõÞ. EÖÁÑÌÏÃÅÓ: ÊáôÜëëçëïé ãéá âéïìç÷áíéêïýò ÷þñïõò êáé åðáããåëìáôéêÝò øçóôáñéÝò. ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: ¼ëïé ïé ôýðïé ìðïñïýí íá ôïðïèåôçèïýí åíôüò ç÷ïìïíùìÝíïõ êéâùôßïõ FAN SECTION ìå ïðïéáäÞðïôå åðéðëÝïí åéäéêÞ êáôáóêåõÞ áðáéôçèåß. - Ìå ìïôÝñ 2 ôá÷õôÞôùí. - Ìå ìïôÝñ áíôéåêñçêôéêïý ôýðïõ. CBS åíôüò êéâùôßïõ

500 - 40.000 m3/h

TYÐÏÓ

ÐÑÏÔÁÓÇ ÅÐÉËÏÃÇÓ ÌÏÔÅÑ HP

ÓÔÑÏÖÅÓ

ÐÁÑÏ×ÅÓ

rpm ÌÉÍIMUM - ÌÁ×IMUM

m3/h ÌÉÍÉÌUM - ÌÁ×IMUM

TIMH ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÁ XÙÑÉÓ ÌÏÔÅÑ €

CBS-9/4

0,25

-1

1.200 - 2.500

500 - 2.000

188,00

CBS-10/6

0,50

- 1,5

1.200 - 2.000

1.000 - 3.000

199,00

CBS-12/6

0,75

-3

800 - 2.000

1.000 - 5.000

243,00

CBS-15/8

1

-4

600 - 1.500

1.500 - 7.000

269,00

CBS-18/8

1,50

- 5,50

700 - 1.400

2.000 - 10.000

335,00

CBS-20/10

3

- 10

500 - 1.100

3.000 - 14.000

736,00

CBS-22/11

3

- 15

500 - 1.200

4.000 - 20.000

795,00

CBS-25/13

4

- 15

400 - 1.000

4.000 - 26.000

919,00

CBS-30/14

5,50

- 20

300 -

6.000 - 40.000

1.105 ,00

600

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (mm)

DIMENSIONS (mm) Model

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

R

UxV

T

350 405 192 152 260 270 323 172 220 148 36 10 30 70 292 250 20

16x8,5

10/6

393 453 248 208 289 313 373 228 247 462 38 10 30 70 348 275 20

16x8,5

12/6

461 534 268 208 341 370 442 238 292 191 38 15 20 70 358 325 25

18x11

15/8

538 625 318 258 403 444 533 288 343 226 41 15 20 75 413 402 25

18x11

18/8

656 752 348 268 479 544 642 308 418 276 38 20 10 75 433 470 25

18x11

Model

A

B

C

D

20/10

772

967

333

625

526 350 367

22/11

853 1.058 368

699

580 405 394 55,5

25/13 30/14

82

A

9/4

E

F

G

H 55

950 1.193 423 797,5 649 450 438 55,5 1.145 1.410 463 942,5 765 550 510

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

55

I

J

51,5 637

K

L

Q

T

P

R

832 383 433 559 35 560

51

718

823 418 468 594 35 614

50

813 1.056 473 523 549 35 694

50 1.008 1.273 513 563 689 40 797


centrifugal fans

SINGLE INLET BELT DRIVE FANS

AÐÏÑÑÏÖÇÔÇÑÅÓ MONHÓ ÁÍÁÑÑÏÖÇÓÇÓ EMÌÅÓÇÓ ÊÉÍÇÓÇÓ

ÑÏÕËÅÌÁÍ 70.000 ÙÑÙÍ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ

ÓÅÉÑÁ FSA-T

• ×ùñßò ìïôÝñ. ¸ììåóçò êßíçóçò ìÝóù ôñáðåæïåéäþí éìÜíôùí êáé ôñï÷áëéþí. • ÁíÜëïãá ìå ôçí åðéëïãÞ ìïôÝñ, éìÜíôá êáé ôñï÷áëéþí åðéôõã÷Üíïíôáé äéáöïñåôéêÝò ðáñï÷Ýò êáé óôñïöÝò. • Ç öôåñùôÞ åßíáé äéðëÞ ôýðïõ óéñüêï, äõíáìéêÜ æõãïóôáèìéóìÝíç êáôÜ ISO 1940. • Áíáññüöçóç êáé áðü ôéò 2 ðëåõñÝò. ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: Ãéá êåíôñéêü åîáåñéóìü, áåñïëÝâçôåò, êëéìáôéóôéêÝò ìïíÜäåò, ê.Ü.

ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: KáôáóêåõÞ üëïõ ôïõ óõóôÞìáôïò (áíåìéóôÞñáò, éìÜíôåò, ôñï÷áëßá) åíôüò ç÷ïìïíùìÝíïõ êéâùôßïõ (FAN SECTION). Ãßíåôáé ïðïéáäÞðïôå åéäéêÞ êáôáóêåõÞ ìå åðéëïãÞ çëåêôñïêéíçôÞñá 230V Þ 400V, 2 ôá÷õôÞôùí, áíôéåêñçêôéêïý ôýðïõ, åéäéêþí äéáóôÜóåùí êéâùôßïõ ê.Ü.

TIMH ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÁ XÙÑÉÓ ÌÏÔÅÑ

HP MIN - MAX

RPM MIN - MAX

FSA 1000 TM D60

7,5 - 27

250 - 600

7.000 - 55.000

276

3.205,00

FSA 1120 TM D65

7,5 - 35

200 - 450

10.000 - 80.000

518

5.427,00

FSA 1250 TM D70

7,5 - 40

180 - 400

12.000 - 95.000

768

7.835,00

FSA 1400 TM D75

7,5 - 55

140 - 350

14.000 - 120.000

1040

9.894,00

TYÐÏÓ

ÔYPE S

ÐÁÑÏ×Ç MIN - MAX m3/h

800 - 80.000 m3/h

ÔYPE C

BÁÑÏÓ Kg

ÔYPE Ô

ÔYPE U

FSA 1000 - 1400 T

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

83


öõãïêåíôñéêïß åîáåñéóôÞñåò

ÁÐÏÑÑÏÖÇÔÇÑÅÓ ÄÉÐËÇÓ ÁÍÁÑÑÏÖÇÓÇÓ ÅÌÌÅÓÇÓ ÊÉÍÇÓÇÓ ÌÅ ÏÐÉÓÈÏÊËÉÍÇ ÐÔÅÑÕÃÉÁ ÓÅÉÑÁ - BDB

DOUBLE INLET BELT DRIVE FANS ÑÏÕËÅÌÁÍ 70.000 ÙÑÙÍ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ

• ×ùñßò ìïôÝñ. ¸ììåóçò êßíçóçò ìÝóù éìÜíôùí êáé ôñï÷áëéþí. • Φτερωτή οπισθοκλινή • Σε διαμέτρους από Ø200 έως 1400mm Ìå ðëáßóéï áðü ìïñöïðïéçìÝíï ÷Üëõâá ðïõ åðéôñÝðåé ôçí ôïðïèÝôçóç ôïõ áíåìéóôÞñá óå èÝóåéò 0ï, 90ï, 180ï êáé 270ï (ìïßñåò). ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: Ãéá êåíôñéêü óýóôçìá åîáåñéóìïý, êáôáóôçìÜôùí, âéïìç÷áíéêþí ÷þñùí, ðÜñêéíãê, ê.Ü. ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: KáôáóêåõÞ üëïõ ôïõ óõóôÞìáôïò (áíåìéóôÞñáò - éìÜíôåò, ôñï÷áëßá) åíôüò ç÷ïìïíùìÝíïõ êéâùôßïõ (FAN SECTION). Ãßíåôáé ïðïéáäÞðïôå åéäéêÞ êáôáóêåõÞ ìå åðéëïãÞ çëåêôñïêéíçôÞñá 230V Þ 400V, 2 ôá÷õôÞôùí, áíôéåêñçêôéêïý ôýðïõ, åéäéêþí äéáóôÜóåùí êéâùôßïõ ê.Ü.

1900 - 260.000 m3/h

Διατίθενται 4 τύποι στήριξης και μοντέλα από 200 ώς 1400

ÔYPE S

ÔÕÐÏÓ

ÔYPE C

MAXIMUM

MAXIMUM

KW

rpm

ÔYPE Ô

ÐÁÑÏ×Ç MAX m3/h

ÂÁÑÏÓ Kg

ÔYPE ×/Æ

TIMH ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÁ XÙÑÉÓ ÌÏÔÅÑ €

BDB 200 CM D20

2

5200

4.300

10

279,00

BDB 225 CM D20

2,2

4500

5.360

12

290,00

BDB 250 CM D20

2,5

4000

7.000

14

307,00

BDB 280 CM D25

3

3500

9.000

19

328,00

BDB 315 CM D25

4

3100

13.000

27

376,00

BDB 355 CM D30

5

2700

16.000

41

460,00

BDB 400 CM D30

6

2500

20.000

45

524,00

BDB 450 CM D35

8

2200

26.000

62

665,00

BDB 500 CM D35

10

1900

35.000

81

762,00

BDB 560 CM D40

12

1700

47.000

110

940,00

BDB 630 CM D45

14

1500

50.000

141

1.224,00

BDB 710 CM D50

18

1350

55.000

199

1.627,00

BDB 800 TM D55

22

1200

60.000

299

2.389,00

BDB 900 TM D60

30

1050

80.000

368

3.051,00

BDB 1000 TM D70

35

1000

100.000

474

3.512,00

BDB 1120 TM

45

850

123.000

687

6.490,00

BDB 1250 TM

50

780

140.000

967

8.948,00

BDB 1400 TM

70

680

180.000

1362

10.381,00

84

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


centrifugal fans

ÄIAÓÔÁÓÅÉÓ BDB (mm)

DIMENSIONS BDB (mm) BDB 450 - 710 C

BDB 200 - 400 C

ÔÕÐÏÓ

Á

Â

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

P

R

d CL

CM

uxs

200 C

370

343

215

256

256

224

164

306

281

306

420

57

37

4

20

20

11x16

225 C

415

382

243

288

288

224

180

348

313

338

452

57

34

3

20

20

11x16

250 C

460

418

270

322

322

224

194

383

347

372

486

57

35

4

20

20

11x16

280 C

518

466

302

360

360

280

214

432

390

420

556

68

34

5

25

25

13x18

315 C

578

518

340

404

404

330

236

480

432

464

600

68

38

3

25

25

13x18

355 C

654

578

383

452

452

368

260

548

492

532

672

70

30

6

30

30

13x18

400 C

736

650

432

506

506

402

290

612

546

586

726

70

38

5

30

30

13x18

ÔÕÐÏÓ

Á

Â

C

D

E

F

F1

G

H

J

K

L

M

P

R

450 C

827

726

486

568

568

200

111

322

681

608

648

814

83

45

5

d CL

CM

35

35

uxs 13x18

500 C

918

800

538

638

638

245

120

352

750

678

718

924

103

50

5

35

35

13x18

560 C

1030

892

603

714

714

280

125

390

844

764

814

1000

93

48

7

40

40

13x18

630 C

1157

998

679

800

800

328

110

434

945

850

900

1092

96

53

6

40

45

13x18

710 C

1302 1120

765

898

898

360

150

484

1057

948

998

1234

118

63

7

50

50

17x22

BDB 450 - 1000 T

ÔÕÐÏÓ

Á

Â

C

BDB 1120 - 1400 T

D

E

F

F1

G

H

J

K

L

M

P

R

d TL

TM

uxs

800 T

1468 1254

862

1006 1006

405

171

540

1180 1056 1106 1388

141

74

7

55

55

17x22

900 T

1648 1408

971

1130 1130

455

189

604

1319 1180 1230 1566

168

89

7

60

60

17x22

1810 1540 1066 1266 1266

500

200

656

1450 1316 1366 1724

179

90

9

60

70

17x22

F

G

H

M

N

P

R

1000 T

ÔÕÐÏÓ

Á

Â

C

D

E

J

K

L

d TL

TM

uxs

1120 T

2033 1725 1200 1422 1422

290

748

1630 1482 1548 1800

193

59

95

9

-

75

17x22

1250 T

2285 1930 1353 1524 1524

300

830

1831 1599 1674 1975

220

81

99

9

-

80

17x22

1400 T

2568 2170 1515 1794 1794

310

963

2057 1869 1944 2260

227

89

113

13

-

90-80

17x22

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

85


öõãïêåíôñéêïß åîáåñéóôÞñåò

AÐÏÑÑÏÖÇÔÇÑÅÓ ÌÏÍÇÓ ÁÍÁÑÑÏÖÇÓÇÓ ÅÌÌÅÓÇÓ ÊÉÍÇÓÇÓ ME OÐÉÓÈÏÊËÉÍÇ ÐÔÅÑÕÃÉÁ

SINGLE INLET BACKWARD CURVED (BELT DRIVEN) ÑÏÕËÅÌÁÍ 70.000 ÙÑÙÍ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ

ÓÅÉÑÁ BSB • ×ùñßò ìïôÝñ. ¸ììåóçò êßíçóçò ìÝóù éìÜíôùí êáé ôñï÷áëéþí. • Må öõãïêåíôñéêÞ ðôåñùôÞ ìå ðôåñýãéá ïðéóèßáò êëßóåùò. • Ðáñï÷Þ áðü 1.300 -110.000 m3/h ìå ìåãéóôÞ óôáôéêÞ ðßåóç 3500 Pa. Μå ðëáßóéï áðü ìïñöïðïéçìÝíï ÷Üëõâá ðïõ åðéôñÝðåé ôçí ôïðïèÝôçóç ôïõ áíåìéóôÞñá óå èÝóåéò 0ï, 90ï, 180ï êáé 270ï (ìïßñåò). • Oé ðôåñùôÝò Ý÷ïõí 2 äõíáôüôçôåò êáôåýèõíóçò RD = äåîéüóôñïöç öïñÜ êáé LG = áñéóôåñüóôñïöç öïñÜ. ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: Ãéá êåíôñéêü óýóôçìá åîáåñéóìïý, êáôáóôÞìáôá, âéïìç÷áíéêούς ÷þñους, áðïèÞêες, ðÜñêéíãê ê.Ü.. ÊáôÜëëçëïι ãéá áðáãùãÞ áðü ÷ïÜíåò åðáããåëìáôéêþí êïõæéíþí.

1.500 - 100.000 m3/h

ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: KáôáóêåõÞ üëïõ ôïõ óõóôÞìáôïò (áíåìéóôÞñáò - éìÜíôåò, ôñï÷áëßá) åíôüò ç÷ïìïíùìÝíïõ êéâùôßïõ (FAN SECTION). Ãßíåôáé ïðïéáäÞðïôå åéäéêÞ êáôáóêåõÞ ìå åðéëïãÞ çëåêôñïêéíçôÞñá 230V Þ 400V, 2 ôá÷õôÞôùí, áíôéåêñçêôéêïý ôýðïõ, åéäéêþí äéáóôÜóåùí êéâùôßïõ ê.á.

ÔÕÐÏÓ

MAXIMUM

MAXIMUM

MAX

kW

rpm

m3/h

0,8

4950

2.800

BSB 225 CM

1

4350

BSB 250 CM

1,2

3950

BSB 280 CM

1,6

BSB 315 CM D25

2,5

BSB 355 CM D30

ÂÁÑÏÓ Kg

XÙÑÉÓ ÌÏÔÅÑ €

6,5

415,00

3.000

7,5

423,00

3.200

10,5

431,00

3450

4.100

14

437,00

3200

5.600

19

442,00

3

2800

7.000

25

517,00

BSB 400 CM D30

3,5

2500

9.000

33

604,00

BSB 450 CM D35

4

2200

10.500

42

717,00

BSB 500 CM D35

5

1950

12.000

55

848,00

BSB 560 CM D40

6

1800

18.000

76

1.021,00

BSB 630 CM D40

7

1500

22.000

101

1.224,00

BSB 710 TM

9

1350

27.000

189

1.647,00

BSB 800 TM D45

11

1200

32.000

228

2.271,00

BSB 900 TM D55

14

1050

42.000

285

2.908,00

BSB 1000 TM D55

16

950

54.000

338

3.342,00

BSB 1120 TM D60

20

850

68.000

575

5.550,00

BSB 1250 TM D65

25

780

80.000

769

8.012,00

BSB 1400 TM D70

35

680

110.000

1048

10.010,00

BSB 200 CM

TΥΠΟΣ C

86

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

TIMH ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÁ

TΥΠΟΣ Τ

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

CW / RD

CCW / LG

90ï

90ï

180ï

180ï

270ï

270ï

360ï

360ï

Για την επιλογή της θέσης του ανεμιστήρα κοιτάζουμε την πλευρά του άξονα του μοτέρ.


centrifugal fans

ÄIAÓÔÁÓÅÉÓ BSB (mm)

DIMENSIONS BSB (mm)

BSB 315 - 400 C

ÔÕÐÏÓ

Á

L

M

M

P

R

Y

t

t1

w

z

d

uxs

315 C

578 518 340 404 223 330 236 480 253 283 451

78

279

38

355 C

654 578 383 452 247 368 260 548 287 327 479

72

303

30

3

460 319 251 432

8

7

40

28

25

13x18

6

508 359 275 480

8

7

40

33

30

13x18

400 C

736 650 432 506 274 402 290 612 314 354 506

72

330

38

5

562 404 302 534

8

7

40

33

30

13x18

M

M

N

P

R

Y

t

t1

w

z

d

uxs

827 726 486 568 308 200 111 322 681 348 388 556

88

364

45

5

624 454 336 596

10

8

50

38

35

13x18

500 C

918 800 538 638 345 245 120 352 750 385 425 593

88

401

50

5

694 504 373 666

10

8

50

38

35

13x18

560 C

1030 892 603 714 383 280 125 390 844 433 483 653 100 439

48

7

770 564 411 742

12

8

70

43

40

13x18

630 C

1157 998 679 800 433 328 110 434 945 483 533 703 100 489

53

6

856 634 461 828

12

8

70

43

40

13x18

ÔÕÐÏÓ 450 C

Â

Á

C

Â

D

C

E

BDB 450 - 630 C

D

F

E

G

F

H

F1

J

G

K

H

J

K

BSB 710 - 1000 T

X

BSB 1120 - 1400 T

S

Y

t

t1

w

z

d

uxs

710 T

1302 1120 765 898 479 360 150 484 1057 529 579 763 114 535

63

7

954 710 751 796 507 926

14

9

70

48.5

45

17x22

800 T

1468 1254 862 1006 533 405 171 540 1180 583 633 817 114 589

74

7

1062 800 837 886 561 1034 14

9

70

48.5

45

17x22

900 T

1648 1408 971 1130 595 455 189 604 1319 645 695 906 141 651

89

7

1186 900 934 986 623 1158 16

10

90

59

55

17x22

1000 T

1810 1540 1066 1266 663 500 200 654 1450 713 763 974 141 719

90

9

1322 1000 1043 1086 691 1294 16

10

90

59

55

17x22

t

t1

w

z

d

uxs

Â

C

D

V

R

Á

C

S

X

P

ÔÕÐÏÓ

Â

V

N

ÔÕÐÏÓ

Á

S

D

E

F

E

F

1120 T

2033 1725 1200 1422 744

290

1250 T

2285 1930 1353 1524 803

300

1400 T

2568 2170 1515 1794 934

310

F1

G

G

H

H

J

J

K

K

M

L

M

S

V

V1 V2

X

M

N

P

R

748 1630 804

870 1146 133

800

95

9

1478 1120 1180 1226 772 1450

18

11

90

64

60

17x22

830 1831 878

953 1232 148

859

99

9

1580 1250 1303 1358 831 1552

18

11

110

69

65

17x22

963 2057 1009 1084 1381 166

990

113

13

1850 1400 1480 1506 962 1822

20

12

110 74.5

70

17x22

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

V

V1 V2

X

Y

87


öõãïêåíôñéêïß åîáåñéóôÞñåò

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ AIRFOIL

DOUBLE INLET AIRFOIL (BELT DRIVEN)

Νέο προϊόν

ÓÅÉÑÁ ΑDΑ ÑÏÕËÅÌÁÍ 70.000 ÙÑÙÍ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ

• Xωρίς μοτέρ. Έμμεσης κίνησης μέσω ιμάντων και τροχαλιών. • Με φυγοκεντρική πτερωτή διπλής αναρρόφησης και πτερύγια AIRFOIL. • Ανάλογα με την επιλογή μοτέρ, ιμάντων και τροχαλιών επιτυγχάνονται διαφορετικές παροχές.

1.900 - 260.000 m3/h

ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: Ãéá êåíôñéêü óýóôçìá åîáåñéóìïý, êáôáóôçìÜôùí, âéïìç÷áíéêþí ÷þñùí, ðÜñêéíãê, ê.Ü. ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: KáôáóêåõÞ üëïõ ôïõ óõóôÞìáôïò (áíåìéóôÞñáò - éìÜíôåò, ôñï÷áëßá) åíôüò ç÷ïìïíùìÝíïõ êéâùôßïõ (FAN SECTION). Ãßíåôáé ïðïéáäÞðïôå åéäéêÞ êáôáóêåõÞ ìå åðéëïãÞ çëåêôñïêéíçôÞñá 230V Þ 400V, 2 ôá÷õôÞôùí, áíôéåêñçêôéêïý ôýðïõ, åéäéêþí äéáóôÜóåùí êéâùôßïõ ê.Ü.

ÔÕÐÏÓ

MAXIMUM

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

MAXIMUM

kW

rpm

min / max

ΠΑΡΟΧΗ m3/h

ïC

TIMÇ EΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ ΧΩΡΙΣ ΜΟΤΕΡ €

ADA 315S

4

3150

-20

+85

1.900-9.000

426,00

ADA 355S

4,5

2700

-20

+85

2.300-14.000

459,00

ADA 400S

6

2500

-20

+85

3.000-20.000

527,00

ADA 450S

8

2250

-20

+85

3.500-22.000

664,00

ADA 500S

9

1900

-20

+85

5.000-25.000

772,00

ADA 560S

11

1700

-20

+85

6.000-32.000

944,00

ADA 630S

14

1500

-20

+85

8.000-40.000

1.189,00

ADA 710S

16

1350

-20

+85

10.000-50.000

1.601,00

ADA 800T

22

1200

-20

+100

15.000-60.000

2.442,00

ADA 900T

28

1100

-20

+100

18.000-80.000

3.143,00

ADA 1000T

35

950

-20

+100

22.000-100.000

3.597,00

ADA 1120T

45

900

-20

+100

25.000-130.000

6.690,00

ADA 1250T

50

800

-20

+100

32.000-150.000

9.223,00

ADA 1400T

70

700

-20

+100

40.000-190.000

10.699,00

TYPE S

TYPE C

TYPE T

ADA TWIN FAN

Type S2

88

TYPE X

Type T2

Type C2

Fan sise

315 to 500

Fan sise

315 to 500

Fan sise

355 to 630

Volume

5.000 to 50.000 m3/h

Volume

5.000 to 50.000 m3/h

Volume

10.000 to 80.000 m3/h

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


centrifugal fans

DIMENSIONS ADA (mm)

ÄIAÓÔÁÓÅÉÓ ADA (mm)

ÓÅÉÑÁ ΑDΑ 315-400 `S'

TYΠΟΣ

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

P

R

315 S

578

518

340

404

404

330

236

480

434

464

600

68

38

355 S

654

578

383

452

452

368

260

548

492

532

672

70

400 S

736

650

432

506

506

402

290

612

546

586

726

70

Ød

uxs

SL

SM

3

25

25

11x16

30

6

30

30

11x16

38

5

30

30

11x16

........................................................................................................................................................................................

ÓÅÉÑÁ ΑDΑ 450-710 `S'

TYΠΟΣ

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

P

R

450 S

816

722

486

568

568

200

322

608

648

814

123

336

518

500 S

906

794

538

638

638

225

352

678

718

924

143

375

560 S

1016

886

603

714

714

250

390

764

814

1000

143

630 S

1142

992

679

800

800

280

434

850

900

1092

710 S

286

1114

765

898

898

315

484

948

998

1234

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

Ød

uxs

SL

SM

407

35

35

13x18

568

448

35

35

13x18

416

634

502

40

40

13x18

146

468

707

571

40

45

13x18

168

531

797

636

50

50

13x18

89


öõãïêåíôñéêïß åîáåñéóôÞñåò

ÄIAÓÔÁÓÅÉÓ ADA (mm)

DIMENSIONS ADA (mm)

ÓÅÉÑÁ ΑDΑ `T'

TYΠΟΣ

A

B

C

D

E

F

F1

G

H

J

K

L

M

P

Ød

R

TL

TM

uxs

800 T

1468

1254

862

1006

1006

405

171

540

1180

1056

1106

1388

141

74

7

55

55

17x22

900 T

1648

1408

971

1130

1130

455

189

604

1319

1180

1230

1566

168

89

7

60

60

17x22

1000 T

1810

1540

1066

1266

1266

500

200

656

1450

1316

1366

1724

179

90

9

60

70

17x22

........................................................................................................................................................................................

ÓÅÉÑÁ ΑDΑ 1120-1400 `T'

Ød

TYΠΟΣ

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

P

R

1120 T

2033

1725

1200

1422

1422

290

748

1630

1482

1548

1800

193

59

95

9

1250 T

2285

1930

1353

1524

1524

300

830

1831

1599

1674

1975

220

81

99

9

-

80

17x22

1400 T

2568

2170

1515

1794

1794

310

963

2057

1869

1944

2260

227

89

113

13

-

80

17x22

90

TL

TM

-

75

uxs 17x22

Ød

t

t1

w

z

25

8

7

40

28

30

8

7

40

33

35

10

8

50

38

40

12

8

70

43

45

14

9

70

48.5

50

14

9

90

53.5

55

16

10

90

59

60

18

11

90

64

70

20

12

110

74.5

75

20

12

110

79.9

80

22

14

110

85

85

22

14

110

95

90

25

14

140

95

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


domestic range

åíáëëÜêôåò áÝñïò 

ENERGY EFFICIENT

VENTILATION SYSTEM

Ç åîïéêïíüìçóç åíÝñãåéáò óõìâÜëëåé óôçí ðñïóôáóßá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò

FENA

92-93

CADB

94-95

ΑKOR

96-97

ΑKOR - HR

98

air to air heat exchangers Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 91

91


åíáëëáêôåò áåñá

ÅÍÁËËÁÊÔÅÓ ÈÅÑÌÏÔÇÔÁÓ

ENERGY EFFICIENT

HEAT EXCHANGERS

VENTILATION SYSTEM

ÓÅÉÑÁ FENA • Στοιχείο από αλουμίνιο. • Καμπίνα από χαλυβδοέλασμα με μόνωση 25mm.

Οι εναλλάκτες αέρα-αέρα μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε όλα τα κλιματιζόμενα κτίρια που κρίνεται απαραίτητος ο εξαερισμός και η εισαγωγή φρέσκου αέρα εντός των χώρων. Με την χρήση των εναλλακτών παρέχεται η δυνατότητα ανάκτησης τής απορριπτόμενης ενέργειας του αέρα απόρριψης μέσω του προσαγόμενου φρέσκου αέρα και έτσι επιτυγχάνουμε οικονομία ενέργειας μέχρι 25% Οι εναλλάκτες αέρα - αέρα έχουν δυνατότητα να λειτουργήσουν με όλα τα γνωστά συστήματα κλιματισμού χειμώνακαλοκαίρι. ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: Xρησιμοποιούνται εξαεριστήρες διπλής αναρρόφησης τύπου CBM ή DA. Μπορούν να επιλεγούν εξαεριστήρες μίας ή τριών ταχυτήτων. Η θέση τοποθέτησης των εξαεριστήρων γίνεται βάση των παρακάτω σχεδίων. Κατασκευάζονται και μεγαλύτεροι εναλλάκτες με ιμαντοκίνητους εξαεριστήρες τύπου CBP.

MAXIMUM ÐÁÑÏ×Ç

TYÐÏÓ

m3/h

ÐÔÙÓÇ ÐÉÅÓÇÓ PA

ÂÁÈÌÏÓ ÁÐÏÄÏÓÇÓ

ÐÑÏÔÅÉÍÏÌÅÍÏÉ ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÅÓ

%

ÔÕÐÏÓ

TIMH €

FENA/4-7/7-400 (AL-10/3V)

1.000

90

47

DA/4 - 7/7, 3V 1/5Hp

FENA/4-9/9-500 (AL-20/3V)

2.300

50

48

DA/4 - 9/9, 3V 1/2Hp

FENA/4-10/10-660 (AL-35/3V)

3.500

130

48

DA/4 - 10/10, 3V 3/4Hp

FENA/4-10/10-660 (AL-35-3/4)

3.500

130

48

CBM/4- 10/10, 3/4Hp

FENA/6-12/12-1200 (AL-45)

6.000

90

52,9

CBM - 12/12, 1.5Hp, 400v

FENA/6-15/15-1100 (AL-60)

8.000

170

52,6

CBM - 15/15, 3Hp, 400V

FENA/6-15/15-1200 (AL-80)

9.000

100

52,6

CBM - 15/15, 3Hp, 400V

TYÐÏÓ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / DIMENSIONS mm H MAX

C

D

E

F

G

I

K

M

1300

460

235

210

132

70

300

250

70

100

480

1500

520

300

260

105

70

300

300

70

105

1200

680

1600

720

335

290

122

80

400

300

80

90

ΑL-45

1850

700

2550

400

340

600

500

ΑL-60

1850

800

2650

475

400

700

600

ΑL-80

1850

800

2650

475

400

700

700

B

H

L

ΑL-10

1000

420

ΑL-20

1060

ΑL-35

92

b

h

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


air to air heat exchangers

FENA/4 - 7/7, 3V, 1/5Hp

FENA/4 - 10/10 3/4Hp

FENA/4 - 9/9, 3V 1/2Hp

FENA/4 - 10/10, 3V, 3/4Hp

FENA/6 - 12/12-1,5Hp

FENA - 15/15 - 3Hp -1100

FENA - 15/15 - 3Hp - 1200

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

HA

HB

INSTALLATION POSITIONS

HC (STANDARD VERSION)

VA HD

HE

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ OΡΙΖΟΝΤΙΑ

VB

VC

HF

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΕΤΗ

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

93


åíáëëáêôåò áåñá

ÅÍÁËËÁÊÔÅÓ ÈÅÑÌÏÔÇÔÁÓ

ENERGY EFFICIENT

ÓÅÉÑÁ CADB

HEAT EXCHANGERS

VENTILATION SYSTEM

• Εναλλάκτης S&P στιβαρής κατασκευής με προφίλ αλουμινίου και τρίεδρες γωνίες. • Με μόνωση Μ3. • Με φίλτρα αέρα GH, ικανότητας 86%. • Μοτέρ 230V-50Hz, IP: 54, κλάση Β, και θερμικό προστασίας. • Παροχές από 500-3000 m3/h.

ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: Εύκολη τοποθέτηση σε ψευδοροφές λόγω των μικρών διαστάσεων.

TYÐÏÓ

Énches öôåñùôÞò

CADB-D-05

133/126

3.000

2 x 0,50

2 x 0,66

450

CADB-D-08

146/180

3.000

2 x 0,355

2 x 1,65

900

CADB-D-18

240/180

1.500

2 x 0,373

2 x 4,68

1.900

CADB-D-30

270/200

1.500

2 x 0,550

2 x 6,30

3.100

Με 2 φίλτρα τύπου G4 αποτελεσματικότητας 86%

94

Με λάστιχο στεγανοποίησης

ÓTÑÏÖÅÓ rpm

ÉÓ×ÕÓ ÌÏÔÅÑ

MAXIMUM

ÐÁÑÏ×Ç

ÊW

Amper

m3/h

Στιβαρή κατασκευή

Mε βαλβίδα εκτόνωσης συμπυκνωμάτων

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

Eύκολη πρόσβαση στα φίλτρα και στο στοιχείο

TIMH €


air to air heat exchangers

KAÌÐÕËÅÓ ÁÐÏÄÏÓÇÓ CADB

PERFORMANCE CURVES CADB

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

95


åíáëëáêôåò áåñá

ENAËËÁÊÔÅÓ ÐËÁÓÔÉÊÏÉ

 PLASTIC HEAT EXCHANGER

ENERGY EFFICIENT

ΣΕΙΡΑ AKOR

VENTILATION SYSTEM

 Tï óýóôçìá AKOR åßíáé Ýíáò ðëÞñåò óýóôçìá åîáåñéóìïý ìå åíáëëÜêôç ôïðïèåôçìÝíï ìÝóá óå êáìðßíá áðü PVC.  Ï åíáëëÜêôçò åßíáé ôýðïõ “cross-flow” êáôáóêåõáóìÝíïò áðü öýëëá ðñïðõëáßíéïõ.  Äéáôßèåôáé óå 2 åêäüóåéò Ïption 1 & 2.  Âåëôéþíåé ôçí ðïéüôçôá êáé ôçí õãéåéíÞ ôïõ áÝñá óå üëïõò ôïõò ÷þñïõò ðåñéëáìâáíïìÝíùí êáé ôùí õãñþí ÷þñùí ìå áðáãùãÞ áÝñá áðü ôéò êïõæßíåò ìðÜíéá ê.Ü.  ÅðéðëÝïí ç åéóáãùãÞ öñÝóêïõ áÝñá óôïõò ÷þñïõò óõíÜñèñïéóçò üðùò óáëüíéá, êáèéóôéêÜ, êñåâáôïêÜìáñåò, ãñáöåßá äçìéïõñãåß áßóèçìá Üíåóçò êáé åõåîßáò óôïõò ÷ñÞóôåò.  Åýêïëïò êáèáñéóìüò êáé áðïóõíáñìïëüãçóç áðü ôçí ðÜíù ðëåõñÜ üðïõ õðÜñ÷åé Üìåóç ðñüóâáóç óôïí åíáëëÜêôç.

ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: KáôÜëëçëïé ãéá ôïðïèÝôçóç óå óïößôåò, øåõäïñïöÝò, ëåâçôïóôÜóéá, áðïèÞêåò êáé ãåíéêÜ óå ìç êáôïéêçìÝíïõò ÷þñïõò.

TYÐÏÓ

IÓ×ÕÓ * W

Amper *

ÐÁÑÏ×Ç ÁÅÑÁ * m3/h

ÓÔÁÔÉÊÇ ÐÉÅÓÇ * Max. Pa

dB **

TIMH €

AKOR-T3/7

70-30

0,32-0,25

430-210

180

60-54

547,00

AKOR-GD

124-66

0,67-0,47

455-230

510

68-57

610,00

96

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


air to air heat exchangers

ENAËËÁÊÔÅÓ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ÓÅÉÑÁ ΙDEO

ENERGY EFFICIENT

 VENTILATION SYSTEM

METALIC HEAT EXCHANGER Νέο προϊόν

• Mεταλλικό κάσωμα βαμένο με εσωτερική μόνωση πολυουρεθάνης. • Εξαιρετικά καλαίσθητη εμφάνιση. • Υψηλής ποιότητας. • Κατάλληλο για πολλά δωμάτια ταυτόχρονα. • Ικανότητα απόδοσης έως 95%. • Μέγιστη παροχή 275m3/h. • Mε ανεμιστήρες ΕC χαμηλής κατανάλωσης. • Με φίλτρα G4 και F5. • Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων και ένδειξη εξοικονονόμησης ενέργειας (kW/h). • Mε ασύρματο τηλεχειριστήριο με μεγάλη ψηφιακή οθόνη που τοποθετείται στην πρόσοψη της συσκευής. • 3 προγράμματα λειτουργίας. 1) Προρυθμισμένη ταχύτητα στο επιθυμητό επίπεδο. 2) Υψηλή ταχύτητα. 3) Λειτουργία εξοικονόμησης 50% κάτω από την προρυθμισμένη ταχύτητα. • Ρύθμιση παροχής με βήματα ανά 5m3/h. • Δυνατότητα ρύθμισης σεναρίων λειτουργίας σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών. • Εγκατάσταση οριζόντια ή κάθετη. • Σύνδεση με το δίκτυο αεραγωγών με κιβώτια τύπου LEGO. • Aυτόματο Βy-pass 100%. • Mε λειτουργία (free cooling) για το καλοκαίρι. ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ : Ìε συρόμενα πάνελ που κρύβουν τις συνδέσεις με τους αεραγωγούς και εξασφαλίζουν ένα αποτέλεσμα υψηλής αισθητικής.

EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

DIMENSIONS (mm)

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

97


åíáëëáêôåò áåñá

ENAËËÁÊÔÅÓ ÐËÁÓÔÉÊÏÉ ÓÅÉÑÁ ΑΚΟR-HR

ENERGY EFFICIENT

PLASTIC HEAT RECOVERY UNIT

VENTILATION SYSTEM

• Κάσωμα αεροστεγές από πολυπροπυλαίνιο. • Είσοδος και έξοδος αέρα σε Φ150mm. • Yψηλής απόδοσης 90 έως 97%. Μεγάλη εξοκονόμηση ενέργειας • Με αντιπαγωτική προστασία. • Με φίλτρο αέρα G3. • Με ασύρματο χειριστήριο με timer 10-30”. • Eύκολη εγκατάσταση. • Χαμηλή κατανάλωση.

ÔÕÐÏÓ AKOR HR

Σωλήνας αποστράγγισης

Xειριστήριο

Motor Power

Amper

14/44/160

0,09/0,29/0,89

m3/h

75/150/275

Συνδέσεις εισόδου και εξόδου

ÂÁÑÏÓ

TIMÇ

kg

25

Φίλτρα

Επίτοιχος διακόπτης 2 θέσεων απαγωγής 2 θέσεων προσαγωγής

Aσύρματο χειριστήριο με timer 10-30 min

STANDARD ΕΚΔΟΣΗ Η βαλβίδα BY PASS είναι κλειστή Η βαλβίδα αντιπαγωτικής προστασίας είναι κλειστή

98

ÐÁÑÏ×Ç

w

Κιβώτιο στομίου ψευδοροφής

Στοιχείο εναλλάκτη

Kιβώτιο - plenum

ΘΕΣΗ BY PASS Η βαλβίδα BY PASS είναι σε θέση ΟΝ. Έτσι επιτυγχάνεται ο δροσισμός του χώρου χωρίς κατανάλωση ενέργειας

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


in line duct fans

συστήματα κεντρικού εξαερισμού

ENERGY EFFICIENT

VENTURIA

VENTILATION SYSTEM

100-101

MINI FAN

102

whole house extract units Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

99


óõóôÞìáôá êåíôñéêïý åîáåñéóìïý

MONAÄÁ ÅÎÁÅÑÉÓÌÏÕ

ENERGY EFFICIENT

ÓÅÉÑÁ VENTURIA

WHOLE HOUSE EXTRACT UNITS

VENTILATION SYSTEM

• 230V - 50Hz ΙP: 44, κλάση Β. • Πλήρες σύστημα εξαερισμού με ένα μόνο μηχάνημα πολλαπλών αναρροφήσεων. Σχεδιασμένο για συνεχή λειτουργία. • Με φυγοκεντρικό εξαεριστήρα 2 ταχυτήτων χαμηλής κατανάλωσης. EÖÁÑÌÏÃÅÓ: Êáôοικίες, γραφεία κ.ά

Διαρκής ανανέωση αέρα

Στάνταρ έκδοση

• 4 βαλβίδες αναρρόφησης διαμέτρου 80mm για μπάνια και wc 2x15 m3/h και 2x30 m3/h • Αναρρόφηση για κουζίνα διαμέτρου 125mm 45 m3/h - 135 m3/h

Το σύστημα εξαερισμού VENTURIA εξασφαλίζει διαρκή ανανέωση του αέρα σε όλους του χώρους (κουζίνες, τουαλέτες, μπάνια) και εισάγει φρέσκο αέρα από γρίλλιες εισαγωγής στους χώρους της κρεβατοκάμαρας και του σαλονιού.

• Η εξαγωγή γίνεται από βαλβίδα διαμέτρου 125mm

Εύκολη τοποθέτηση Eύκολη εγκατάσταση

Μπορεί να αναρτηθεί κάτω από τη στέγη ή σε κάποια ψευδοροφή

100

Η μονάδα αποσυναρμολογείται εύκολα με 3 κλιπς και δεν απαιτείται η αποσύνδεση των αεραγωγών από τις βαλβίδες απαγωγής

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


whole house extract units

ÄIAÓÔÁÓÅÉÓ VENTURIA (mm)

ÊÁÌÐÕËÇ ÁÐÏÄÏÓÇÓ VENTURIA (mm)

rpm

AÐÏÑÑÏÖÏÕÌÅÍÇ ÉÓ×ÕÓ

VENTURIA - SF

230

65/24

0,3/0,2

VENTURIA - SF KIT

230

65/24

0,3/0,2

ÔÕÐÏÓ

VOLTAGE

ÁMPER

W

KIT VENTURIA

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

101


óõóôÞìáôá êåíôñéêïý åîáåñéóìïý

ÌÏÍÁÄÁ ÅÎÁÅÑÉÓÌÏÕ

ENERGY EFFICIENT

ÓÅÉÑÁ ΜΙΝΙFAN

WHOLE HOUSE EXTRACT UNITS

 VENTILATION SYSTEM

• 230V - 50Hz ΙP: 44, κλάση Β. • Ìοτέρ εξωτερικού ρότορα, 3 ταχυτήτων. • Το σύστημα MINIFAN είναι σύμφωνο με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. • Τοποθετείται σε τοίχο, σε ψευδοροφή ή κάτω από τη στέγη. • Συνίσταται η χρήση ρυθμιζόμενων αεροβαλβίδων για ρύθμιση του αέρα απαγωγής. • Η προσαγωγή φρέσκου αέρα γίνεται με φυσικό τρόπο από στόμια προσαγωγής στα υπνοδωμάτια και τα καθιστικά. • Κάσωμα απο ενισχυμένο ABS αντοχή σε θερμοκρασία έως + 95OC που αποσυναρμολογείται εύκολα με κλιπς. • Το σύστημα ΜΙΝIFAN είναι κατάλληλο για συνεχή λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20OC έως +50OC.

Ámper

IÓ×ÕÓ

(A)

W

MINIFAN LO

0,29

65

55*

52*

43*

102,00

MINIFAN ST

0,37

80

61*

56*

45*

107,00

MINIFAN HI

0,45

95

62*

58*

56*

110,00

ÔÕÐÏÓ

ÓÔÁÈÌÇ ÈÏÑÕÂÏÕ dB(A) 1ç ôá÷. 2ç ôá÷. 3ç ôá÷.

TIMH €

• Η στάθμη θορύβου είναι μετρημένη περιμετρικά και με όλες τις βαλβίδες συνδεδεμένες με τους αεραγωγούς.

ÄIAÓÔÁÓÅÉÓ (mm)

KAMÐÕËÅÓ ÁÐÏÄÏÓÇÓ

102

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


whole house extract units

åîáåñéóôÞñåò áåñáãùãþí ILB/ÉLT

104-105

IRAB/T

106-107

ILHT

108

Νέο προϊόν

TD - ΕΧ

109

TD

110-113

Νέο προϊόν

TD SILENT - TD ATEX

114

VENT

115

VENT-V

Νέο προϊόν

116

in line duct fans Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 103

103


åîáåñéóôçñåò áåñáãùãùí

EÎÁÅÑÉÓÔÇÑÅÓ ÁÅÑÁÃÙÃÙÍ ÏÑÈÏÃÙÍÉÁÓ ÄÉÁÔÏÌÇÓ

IN LINE RECTANGULAR DUCT FANS

ÓÅÉÑÁ DIRECT AIR • ILB-230V. ILT-400V. • Ïé åîáåñéóôÞñåò ôçò óåéñÜò áõôÞò ìðïñïýí íá äïõëÝøïõí óå ïðïéáäÞðïôå èÝóç óå ïñèïãþíéïõò áãùãïýò êáé åðéôñÝðïõí ôçí ìåôáöïñÜ áÝñá èåñìïêñáóßáò áðü -400C Ýùò +70ÏC. • Ðñïóôáóßá ìïôÝñ IP: 55 ÊëÜóç F ìå èåñìéêü ðñïóôáóßáò. ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: ÊáôÜëëçëïé ãéá ôïðïèÝôçóç óå ÷þñïõò ìå ðåñéïñéóìÝíï ýøïò ôïðïèÝôçóçò (øåõäïñïöÝò). ÑÕÈÌÉÓÇ : Óôá 230V ìå ñïïóôÜôç REB 5000W. Óôá 400V ìå INVERTER. KATOÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: ÊáôáóêåõÜæïíôáé óå üëåò ôéò äéáôïìÝò ößëôñá áåñáãùãïý IFL, áíôéóôÜóåéò áåñáãùãïý ÉÂÅ êáé ç÷ïðáãßäåò áåñáãùãïý IÁÁ.

TYÐÏÓ

ÓÔÑÏÖÅÓ

ÉÓ×ÕÓ

rpm

WATT

230V

400V

230V

ILB/4-200

1240

1270

240

ILB/4-225

1130

1160

520

ILB/4-250

1130

1170

950

1.090 - 10.850 m3/h ÐÁÑÏ×Ç m3/h

400V

ÄÉÁÔÏÌÇ mm

TIMH €

dB(A)

230V

400V

ILB (230V)

ILT (400V)

260

1.090

1.150

400 x 200

57

349,00

343,00

500

1.670

1.700

500 x 250

65

386,00

382,00

930

2.350

2.650

500 x 300

66

452,00

448,00

ILT/4-285

-

1070

-

1.260

-

3.100

600 x 300

68

-

546,00

ILT/4-315

-

1390

-

2.440

-

4.160

600 x 350

70

-

713,00

ILB/6-225

800

840

200

220

1.080

1.150

500 x 250

56

393,00

379,00

ILB/6-250

800

800

310

280

1.500

1.630

500 x 300

57

462,00

441,00

ILB/6-285

825

840

660

670

2.650

2.700

600 x 300

62

547,00

524,00

ILB/6-315

810

900

710

710

2.780

2.820

600 x 350

62

685,00

669,00

ILB/6-355

800

875

1.300

1.380

4.070

4.200

700 x 400

64

825,00

ILT/6-400

-

950

-

3.000

-

7.400

800 x 500

69

-

1.073,00

ILT/6-450

-

900

-

5.350

-

10.850

1000 x 500

71

-

1.223,00

ÅÉÄÉÊÁ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ ÃÉÁ ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÅÓ ILB/T

Ößëôñï áåñáãùãïý IFL

104

808,00

ACCESSORIES - FILTERS ELECTRIC HEATERS & ACOUSTIC ATTENUATORS FOR ILB/T

ÇëåêôñéêÞ áíôßóôáóç

Ç÷ïðáãßäá ïñèïãùíéêÞò

áåñáãùãïý IBE

äéáôïìÞò áåñáãùãïý IAA

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


in line duct fans

ÄIAÓÔÁÓÅÉÓ (mm) - KAMÐÕËÅÓ ÁÐÏÄÏÓÇÓ ILB

C

B D F

E

G

DIMENSIONS - PERFORMANCE CURVES ILB Type

A

B

C

D

E

F

G

H

200

505

400

198

440

220

440

240

9

225

535

500

248

520

270

540

290

9

250

565

500

298

520

320

540

340

9

285

645

600

298

620

320

640

340

9

315

725

600

348

620

370

640

390

9

355

785

700

398

720

420

740

440

9

400

885

800

498

820

520

840

540

9

450

985

1000

498

1020

520

1040

540

9

A

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

105


åîáåñéóôçñåò áåñáãùãùí

EÎÁÅÑÉÓÔÇÑÅÓ ÁÅÑÁÃÙÃÙÍ ENTOÓ ÌÏÍÙÌÅÍÏÕ ÊÉÂÙÔÉÏÕ

INSULATED IN-LINE RECTANGULAR DUCT FANS

ÓÅÉÑÁ ÉRAB • • • • •

IRAB-230V/50Hz. IRAT - 400V/50Hz. Moτέρ εξωτερικού ρότορα, ΙP:55, κλάση F, με θερμικό προστασία. Φτερωτή φυγοκεντρική με πτερύγια οπίσθιας κλίσεως. Το κιβώτιο είναι μονωμένο με υαλοβάμβακα Μ0 πάχους 50mm. To μοτέρ και η φτερωτή είναι στερεωμένα πάνω στην πλευρά που ανοίγει εύκολα για συντήρηση, καθαρισμό ή επισκευή του συστήματος. To μοτέρ και η φτερωτή είναι στερεωμένα πάνω στην πλευρά που ανοίγει εύκολα για συντήρηση, καθαρισμό ή επισκευή του συστήματος.

ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: Είναι χαμηλού προφίλ, γι’ αυτό και είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε ψευδοροφές. ÑÕÈÌÉÓÇ : Óôá 230V ìå ñïïóôÜôç REB 5000W. Óôá 400V ìå INVERTER. KATOÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: ÊáôáóêåõÜæïíôáé óå üëåò ôéò äéáôïìÝò ößëôñá áåñáãùãïý IFL, áíôéóôÜóåéò áåñáãùãïý ÉÂÅ êáé ç÷ïðáãßäåò áåñáãùãïý IÁÁ.

3.390 - 9.120 m3/h

IRAB = 230V/50Hz IRAT= 400V/50Hz

TIMÇ

kg

ÉÓ×ÕÓ

AMPER

rpm

W

A

m3/h

IRAB/4 - 315 A

1375

500

2,10

3.390

48

54

IRAT/4 - 315 A

1365

475

1,10

3.450

48

52

IRAB/4 - 315 B

1235

735

3,00

4.080

48

57

IRAT/4 - 315 B

1330

760

1,50

4.400

49

55

IRAB/4 - 355

1315

795

3,35

4.970

50

66

IRAT/4 - 355

1350

745

1,45

4.940

51

64

IRAT/4 - 400 A

1350

1100

1,90

6.690

52

72

IRAT/4 - 400 B

1265

2200

3,85

9.120

53

75

IRAÂ-ÉRAT/4 315A - IRAÂ-ÉRAT/4 315B

ÐÁÑÏ×Ç

ÂÁÑÏÓ

ÓÔÑÏÖÅÓ

ÔÕÐÏÓ

IRAÂ-ÉRAT/4 355

IRAÂ-ÉRAT/4 400A - IRAÂ-ÉRAT/4 400B

106

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

dB(A)

1.392,00

1.440,00

1.710,00

2.340,00


in line duct fans

KAMÐÕËÅÓ ÁÐÏÄÏÓÇÓ IRAB/T

PERFORMANCE CURVES IRAB/T

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

107


åîáåñéóôçñåò áåñáãùãùí

ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÅÓ ÁÅÑÁÃÙÃÙÍ ÃÉÁ 400ïC/2h

IN LINE RECTANGULAR DUCT FANS BACKWARD IMPELLER MOTOR 400oC/2h

ÓÅÉÑÁ ILHT • MoôÝñ 400V/50Hz. • Ôéò äýï ðñþôåò þñåò áíôï÷Þ áðáãùãÞò áåñßùí Ýùò +400oC êáé +200oC óå óõíå÷Þ ëåéôïõñãßá. • ÊáôáóêåõÞ áðü åíéó÷õìÝíï ÷áëõâäïÝëáóìá. ¸ôïéìïé ãéá Üìåóç óýíäåóç ìå ôï óýóôçìá ôùí áåñáãùãþí óå ïðïéáäÞðïôå èÝóç (êÜèåôá Þ ïñéæüíôéá) åóùôåñéêÜ Þ åîùôåñéêÜ. • Ç ðôåñùôÞ åßíáé áñáéÜ ìå ðôåñýãéá ïðßóèéáò êëßóåùò. • Óå üëá ôá ìïíôÝëá ôçò óåéñÜò ôá ìïôÝñ åßíáé Üìåóçò êßíçóçò, åîùôåñéêÜ ôïðïèåôçìÝíï åêôüò ñïÞò áÝñá. Må 4, 6 êáé 8 ðüëïõò. • Ðñïóôáóßá ìïôåñ IP:54, êëÜóç F. EÖÁÑÌÏÃÅÓ: Ç óåéñÜ áõôÞ åßíáé åéäéêÜ ó÷åäéáóìÝíç ãéá áðáãùãÞ èåñìþí áåñßùí êáé êáðíïý óå ðåñßðôùóç ðõñêáãéÜò Þ Ýêëõóç åêñçêôéêþí êáé åðéêßíäõíùí áåñßùí. Åðßóçò åßíáé êáôÜëëçëïé êáé ãéá ðïëëÝò Üëëåò åöáñìïãÝò, üðùò åðáããåëìáôéêÝò êïõæßíåò êáé åîáåñéóìü ÷þñùí ðÜñêéíãê áõôïêéíÞôùí. ÑÕÈÌÉÓÇ : Ìå INVERTER. KATOÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: Må ìïôÝñ 2 ôá÷õôÞôùí 4/6, 4/8, 6/8, Þ 6/12 ðüëùí.

TYÐÏÓ

ÓÔÑÏÖÅÓ rpm

2.333 - 19.000 m3/h

SMOKE FANS

KW

ÐÁÑÏ×Ç m3/h

dB (A)

TIMH €

ILHT/6-035

940

0,25

2.333

50

1.518,00

ILHT/4-035

1415

0,55

3.500

56

1.506,00

ILHT/4-050

1415

0,75

5.000

59

1.745,00

ILHT/4-060

1420

1,5

7.000

62

1.901,00

ILHT/6-065

930

0,75

6.667

56

2.005,00

ILHT/4-065

1430

2,2

10.000

64

1.976,00

ILHT/6-085

950

1,5

8.400

58

2.620,00

ILHT/6-110

940

2,2

12.500

60

3.103,00

ILHT/6-140

960

3

15.000

63

3.978,00

ILHT/6-190

955

5,5

19.000

64

4.190,00

TÑÏÐÏÉ ÔÏÐÏÈÅÔÇÓÇÓ

108

ÉNSTALLATION OPTIONS

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


in line duct fans

ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÅÓ ÁÅÑÁÃÙÃÙÍ ÊÕÊËÉÊÇÓ ÄÉÁÔÏÌÇÓ ANTIEKΡΗΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ÓÅÉÑÁ TD-800/200 EX

IN LINE FLOW DUCT FANS EXPLOSION PROOF MOTOR

Νέο προϊόν

• Kατασκευή από αντιστατικό πλαστικό υλικό. • Μοτέρ 230V-50Hz αντιεκρηκτικού τύπου II2G ΕΕxe IIT3.

ÐÁÑÏ×Ç

TYÐÏÓ

MOTOR TYPE EExe

ÓÔÑÏÖÅÓ rpm

WATT

AMBER

TD-800/200 EX

IIT3

2450

130

0,54

1020

40

500

1000

2000

0

m3/h

C

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ

dB (A)

mm

44

200

AKOYΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 63 Inlet

Outlet

Radiated

BΑΡΟΣ (Kg) 5

TIMH €

510,00

ACOUSTIC CHARACTERISTICS 125

250

4000

8000

LwA

LpA

0 Pa

27

43

53

61

69

69

65

56

73

53

80 Pa

29

43

55

62

69

70

66

56

74

53

160 Pa

39

49

69

71

74

70

63

55

78

57

0 Pa

50

50

53

64

69

71

66

56

74

54

80 Pa

44

45

54

66

70

71

67

57

75

55

160 Pa

39

48

68

72

75

71

64

55

78

58

0 Pa

7

38

37

44

58

61

52

39

63

43

80 Pa

9

38

39

45

58

62

53

39

64

43

160 Pa

19

44

53

54

63

62

50

38

66

46

ÄIAÓÔÁÓÅÉÓ (mm)

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

109


åîáåñéóôçñåò áåñáãùãùí

IN LINE MIXED FLOW DUCT FANS (2 SPEED OPERATION)

ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÅÓ ÁÅÑÁÃÙÃÙÍ ÊÕÊËÉÊÇÓ ÄÉÁÔÏÌÇÓ 2 ÔÁ×ÕÔÇÔÙÍ ÓÅÉÑÁ MIXVENT - TD

ôçå ïriginal

• Mïíïöáóéêü ìïôÝñ äýï ôá÷õôÞôùí êáé ìå äõíáôüôçôá ñïïóôáôéêÞò ñýèìéóçò. • Ðñïóôáóßá ìïôÝñ IP: 44. ÊëÜóç Â. Èåñìéêü ðñïóôáóßáò. Ìïíáäéêüò ó÷åäéáóìüò ôçò öôåñùôÞò (ìéêôÞò ñïÞò) ðïõ åðéôõã÷Üíåé õøçëÝò ðáñï÷Ýò óå ìåãÜëåò óôáôéêÝò ðéÝóåéò óôï äõíáôüôåñï ìéêñü ÷þñï. • ÊáôáóêåõáóìÝíï áðü åíéó÷õìÝíï PVC åêôüò ôùí ìïíôÝëùí 1000, 1300 êáé 2000 ðïõ åßíáé ìåôáëëéêÜ êáé åðåíäåäõìÝíá ìå õðüëåõêï åðïîéêü ÷ñþìá.

130 - 5.500 m3/h

EÖÁÑÌÏÃÅÓ: Ç ìïíáäéêÞ áõôÞ óåéñÜ ðïõ ìüíï ç S&P êáôáóêåõÜæåé êáëýðôåé ðïëëÜ êåíÜ åîáåñéóìïý êáé äßíåé Üñéóôåò ëýóåéò êáôáëáìâÜíïíôáò åîáéñåôéêÜ ìéêñü ÷þñï. Ôïðïèåôïýíôáé åíäéÜìåóá êõêëéêïý áåñáãùãïý ãéá ìåôáöïñÜ áÝñá óå ìåãÜëåò áðïóôÜóåéò. ÑÕÈÌÉÓÇ : Äýï ôá÷õôÞôùí ìå ôïí äéáêüðôç COM - 2, REGUL-2 Þ ñïïóôáôéêÜ ìå REB - 2,5 Þ REB - 5000W óå ìéá áðü ôéò äýï ôá÷ýôçôåò. ÅÎAÑÔÇÌÁÔÁ ÔÏÐÏÈÅÔÇÓÇÓ: Åýêáìðôïò áåñáãùãüò, óöéãêôÞñåò êáé êëßð óýóöéîçò (Strip Steel & Closing RC for Band), ãñßëéá áëïõìéíßïõ (GRI), ðåñóßäá âáñýôçôáò (PER), áåñïâáëâßäá (VMEC Þ OT), óõóôïëéêÜ (MRT Þ RED), áëïõìιíéïôáéíßá (ALU - 25). ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: Äõíáôüôçôá óõíäõáóìïý óå ðáñÜëëçëç Þ óå óåéñÜ óýíäåóç ãéá õøçëüôåñåò ðáñï÷Ýò êáé óôáôéêÝò ðéÝóåéò. Êáìðýëåò áðüäïóçò óôις τεχνικές σελίδες του καταλόγου.

ÓÔÑÏÖÅÓ

ÔÕÐÏÓ

ÐÁÑÏ×Ç

WATT

rpm 2500 2200 2200 1850 2250 1900 2500 1950 2500 1950 2500 2000 2800 2610 2520 2000 2700 2000

20 12 24 18 30 22 50 44 50 44 120 100 125 85 180 140 255 160

m3/h 180 140 240 180 360 280 580 430 580 430 1100 800 1.010 900 1.300 1.100 2.000 1.550

TD-4000/355

1400

345

TD-6000/400

1400

665

TD-160/100 SILENT TD-250/100 TD-350/125 TD-500/150 TD-500/160 TD-800/200 TD-1000/250 TD-1300/250 TD-2000/315

C

0

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ

dB(A)

ÂÁÑÏÓ

3m 24 21 31 26 33 28 33 29 33 29 39 33 40 38 43 39 47 42

Kg

1,4

73,00

2

104,00

2

112,00

2,7

137,00

2,7

137,00

4,9

171,00

9,4

269,00

9,4

278,00

14

327,00

mm

TIMÇ

40

100

40

100

40

125

60

150

60

160

60

200

60

250

60

250

60

315

3.800

40

355

44

19

556,00

5.500

40

400

44

26

686 ,00

¢ìåóç áðëÞ óýíäåóç

φυγοκεντρικός κλασσικός

φυγοκεντρικός in line

Aξονοφυγοκεντρικός ΜΙΧVENT

ToðïèÝôçóç óå øåõäïñïöÞ ÓÕÍÄÅÓÇ ÐÁÑÁËËÇËÇ ÊÁÉ ÅÍ ÓÅÉÑÁ TWIN x 2

VMEC Þ OÔ

110

PER Þ ÃÑÉËËÉÁ

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

ÓÕÍÄÅÓÇ ÅÍ ÓÅÉÑÁ TD x 2


in line duct fans

ÏÄÇÃÏÓ ËÕÓÅÙÍ

SOLUTION GUIDE

ÓÅ ØÅÕÄÏÑÏÖÇ

ÌÉÊÑÅÓ ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ

ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Ôá ðáñáêÜôù åßíáé óêßôóá áðü ðñáãìáôéêÝò åöáñìïãÝò.

ÁÐÏÄÕÔÇÑÉÁ ÓÔÇ SEVILLE

TOYAËÅÔÅÓ PARKING ÓÔÇ VALENCIA

×ÙÑÏÓ ÊÁÐÍÉÆÏÍÔÙÍ ÓÔÇ GIJON

ÃÕÌÍÁÓÔÇÑÉÏ ÓÔÇ REUS

ÄÙÌÁÔÉÏ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÓÔÇ PRAT DE LIOBREGAT

KOMMÙÔÇÑÉÏ ÓÔÇ MURCIA

ÓÕÍÅÑÃÅÉÏ ÌÏÔÏÐÏÄÇËÁÔÙÍ ÓÔÇ ÌÁÄÑÉÔÇ

ÐÉÔÓÁÑÉÁ ÓÔÇ ALTEA

ÔÏÐÏÈÅÔÇÓÇ - ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ

INSTALLATION - MAINTENANCE - Åýêïëïò êáèáñéóìüò - ÓõíôÞñçóç ÷ùñßò áðïóýíäåóç

1

2

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

3

111


åîáåñéóôçñåò áåñáãùãùí

ÓÕÍÄÕÁÓÌÏÉ ÌIXVENT

MIXVENT SYSTEM COMBINATIONS

TD X2

MIXVENT - TWIN

TD X3

ΜΙΧVENT - TWIN X2

ΤD X3

112

TD X2

TD X3

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


in line duct fans

ÈEÑÌÁÍÓÇ ÌÅ MIXVENT

MIXVENT ÇÅÁÔÉÍG SYSTEM

TD + ΜΒΕ (Electrical Heater battery)

Filter box MBE + TD

ΜFL (Φίλτρο) + TD + MBE

ΜΒΕ + TD + SIL (ηχοπαγίδα) + ΜΒΕ

ΜCA Tάμπερ αντεπιστροφής

ΜAR Aντάπτορας για προσαρμογή TD σε ορθογώνιο αεραγωγό

ΜBR Φλάντζα για ένωση 2 ΤD εν σειρά

CT Aπόληξη οροφής

ΜRJ Προστατευτικό πλέγμα

REGUL - 2 Διακόπτης 2 ταχυτήτων

REB Ροοστατικός διακόπτης Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

113


åîáåñéóôçñåò áåñáãùãùí

IN LINE SILENT FANS

ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÅÓ ÁÅÑÁÃÙÃÙÍ ΑΘΟΡΥΒΟΙ ÓÅÉÑÁ TD SILENT

Νέο προϊόν

• 230V/50Hz 2 ταχυτήτων • Πñïóôáóßá ìïôÝñ IP: 44 κλάση Β. Θερμικό προστασίας

Παγκοσμίως ο πιο αθόρυβος εξαεριστήρας στην κατηγορία του ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: Σε κάθε εγκατάσταση που απαιτείται χαμηλή στάθμη θορύβου ÑÕÈÌÉÓÇ: Με διακόπτη 2 ταχυτήτων COM-2 ή REGUL -2 ή ροοστατικά με REB-2,5.

TYÐÏÓ

ÓÔÑÏÖÅÓ rpm

WATT

AMBER

ÐÁÑÏ×Ç m3/h

73,00

24 19

100

125,00

19 19

125

135,00

22 17

150

60

0,11 0,10

TD-350/125 SILENT

2250 1900

30 22

0,13 0,10

TD-500/150-160 SILENT

2500 1950

50 44

0,22 0,19

580 430

TD-800/200 SILENT

2780 2480

70 60

0,30 0,26

880 700

120 100

0,50 0,45

1100 800

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

114

100

40

24 18

24 21

380 280

2200 1850

TIMH

40 40

TD-250/100 SILENT

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ mm

240 180

20 12

dB (A)

180 140

2500 2200

2500 2000

C

0,16 0,10

TD-160/100 N SILENT

TD-1000/200 SILENT

0

60

60

172,00

19 18

200

205,00

21 20

200

265,00

APPLICATIONS

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


in line duct fans

ÖÕÃÏÊÅÍÔÑÉÊÏÉ ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÅÓ ÁÅÑÁÃÙÃÙÍ ÊÕÊËÉÊÇÓ ÄÉÁÔÏÌÇÓ (IN LINE)

CIRCULAR IN LINE DUCT CENTRIFUGAL FANS (with backward curved impeller)

ÓÅÉÑÁ VENT • MïôÝñ 230V - 50/60Hz. • Ðñïóôáóßá ìïôÝñ IP: 44, ÊëÜóç B - Ìå èåñìéêü ðñïóôáóßáò. ÓõìðáãÞò ó÷åäéáóìüò áðü ãáëâáíéóìÝíï ÷áëõâäïÝëáóìá ìå öôåñùôÞ öõãïêåíôñéêÞ ìå ðôåñýãéá ïðßóèéáò êëßóåùò. • Ó÷åäéáóìÝíïò ãéá Üìåóç óýíäåóç ìå ôïí áåñáãùãü. ÐåñéëáìâÜíåôáé êαι ôï êïõôß óõväåóìïëïãßáò. EÖÁÑÌÏÃÇ: ÊáôÜëëçëïé ãéá ðïëëáðëÝò åöáñìïãÝò, åðáããåëìáôéêÝò êáé âéïìç÷áíéêÝò êáé óå øåõäïñïöÝò.

VENT-100 έως VENT-315

VENT-355 και VENT-400

290 - 3.380 m3/h

ÑÕÈÌÉÓÇ : Må REB - 5000W

ÔÕÐÏÓ VENT-100L VENT-125L VENT-150L VENT-160L VENT-200L VENT-250L VENT-315L VENT-355L VENT-400L

ÓÔÑÏÖÅÓ

MAXIMUM

rpm/min

WATT

ÐÁÑÏ×Ç m3/h

0C

ÄÉÁMÅÔÑÏÓ mm

dB(A)

BÁÑÏÓ

3m

(Kg)

TIMÇ €

2500

75

290

60

98

47

3

113,00

2450

80

410

60

123

47

3

122,00

2700

120

700

60

147

50

5

142,00

2750

130

760

60

157

51

5

142,00

2600

170

1.000

60

198

52

5

182,00

2750

180

1.100

60

248

54

6

197,00

2700

350

1.890

50

312

55

8

234,00

1350

280

2.650

70

355

60

17

506,00

1250

400

3.380

50

400

61

22

589,00

ÔÕÐÏÓ

A

B

C

D

mm

mm

VENT-100L VENT-125L VENT-150L VENT-160L VENT-200L VENT-250L VENT-315L

194 195 214 222 223 206 230

23 27 24 28 25 27 25

mm 243 243 333 333 333 333 401

mm 98 123 147 157 198 248 312

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

115


åîáåñéóôçñåò áåñáãùãùí

ÖÕÃÏÊÅÍÔÑÉÊÏÉ ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÅÓ ÁÅÑÁÃÙÃÙÍ EΠΙΤΟΙΧΟΙ CIRCULAR IN LINE DUCT CENTRIFUGAL FANS WALL MOUNTED

ÓÅÉÑÁ VENT-V Νέο προϊόν • MïôÝñ 230V - 50/60Hz. • Ðñïóôáóßá ìïôÝñ IP: 44, ÊëÜóç B - Ìå èåñìéêü ðñïóôáóßáò. ÓõìðáãÞò ó÷åäéáóìüò áðü ãáëâáíéóìÝíï ÷áëõâäïÝëáóìá ìå öôåñùôÞ öõãïêåíôñéêÞ ìå ðôåñýãéá ïðßóèéáò êëßóåùò. • Ó÷åäéáóìÝíïò ãéá Üìåóç óýíäåóç ìå ôïí áåñáãùãü και με έτοιμες τρύπες για άμεση τοποθέτηση σε τοίχο. ÐåñéëáìâÜíåôáé êáé ôï êïõôß óõväåóìïëïãßáò. EÖÁÑÌÏÃÇ: ÊáôÜëëçëïé ãéá ðïëëáðëÝò åöáñìïãÝò, åðáããåëìáôéêÝò êáé âéïìç÷áíéêÝò êáé óå øåõäïñïöÝò. ÑÕÈÌÉÓÇ : Må REB - 5000W

TIMÇ

(Kg)

60

3,0

129,00

46

60

3,0

135,00

51

60

5,0

157,00

1020

52

60

5,0

186,00

0,72

1050

57

60

6,0

207,00

217

0,95

1430

57

50

8,0

225,00

280

1,20

1540

59

50

8,0

247,00

ÓÔÑÏÖÅÓ

MAXIMUM

V/Hz

rpm/min

WATT

VENT-V-100L

230V 50/60Hz

2450

74

0,31

350

46

VENT-V-125L

230V 50/60Hz

2470

80

0,34

450

VENT-V-160L

230V 50/60Hz

2740

124

0,58

800

VENT-V-200L

230V 50/60Hz

2570

152

0,65

VENT-V-250L

230V 50/60Hz

2710

168

VENT-V-315B

230V 50/60Hz

2520

VENT-V-315L

230V 50/60Hz

2720

ÔÕÐÏÓ

ÐÁÑÏ×Ç

AMPER

ÔÕÐÏÓ VENT-V-100L VENT-V-125L VENT-V-160L VENT-V-200L VENT-V-250L VENT-V-315L/B

116

ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΑΧΙΜUM 0C

BÁÑÏÓ

VOLTAGE

m3/h

dB(A) 3m

A

B

C

D

E

F

G

H

315 315 400 400 400 450

265 265 350 350 350 400

331 331 418 418 418 477

97,5 122,5 157 198 248 312

6 6 6 6 6 6

23 27 28 27 27 25

240 240 330 330 330 398

123 127 130 143 132 147

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


domestic range

εîáåñéóôÞñåò οéêéáêïý τýðïõ CK - CKB

118 - 119

HCM

120

EB - ΕΒΒ-Ν

121 - 122

ΗV-HVE

123 - 124

TDM - SILENTUBE

125 - 126

FUTURE - EDM

127-128

DÅCOR

129 Νέο προϊόν

EΙΔΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΩΝ

130-131 132

133-134

ONDA CRYSTAL - PAMELA

135

285

48

GET - HA - SELENE - KEOPS

HTS

137

HUMI 3 - METEOR

138

domestic range Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

252

580 : 1070

SILENT - SILENT DESIGN

117

500

00 0-9 -70 600


åîáåñéóôçñåò ïéêéáêïõ ôõðïõ

ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÅÓ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ×ÑÇÓÇÓ ÖÕÃÏÊÅÍÔÑÉÊÏÕ ÔÕÐÏÕ

ÊÉÔCHEN EXTRACTORS

ÓÅÉÑÁ CK • ÌïôÝñ ìïíïöáóéêü 230V - 50Hz • Åýêïëïé óôçí ôïðïèÝôçóç - óõíôÞñçóç. • Åýêïëïò êáèáñéóìüò áêüìá êáé óå ðëõíôÞñéï ðéÜôùí.

CK-25Í

CK-35

CK-50

CK-60F

EÖÁÑÌÏÃÅÓ: êõñßùò óå ïéêéáêÝò êïõæßíåò êáé üðïõ ÷ñåéÜæåôáé ìéêñÞ ðáñï÷Þ åîáåñéóìïý. ÑÕÈÌÉÓÇ: Ìå ñïïóôÜôç REB - 2,5 Ãéá ôïõò åîáåñéóôÞñåò 2 ôá÷õôÞôùí ìå äéáêüðôç COM - 2. CK-40F

230 - 625 m3/h

ÄÉÁMÅÔÑÏÓ

TIMÇ

ÓÔÑÏÖÅÓ

ÉÓ×ÕÓ

rpm

WATT

CK-25 N

2250

40

98

230

50

56,00

CK-35

2400

70

110

350

56

119,00

CK-40 F ößëôñï

2350

70

98

360

55

129,00

480 300 625 415

52 44 59 54

ÔÕÐÏÓ

CK-50

2 ôá÷õôÞôùí

CK-60 F ößëôñï 2 ôá÷õôÞôùí

1300 900 2475 1740

mm

90

115

160 96

117

ÔÏÐÏÈÅÔÇÓÇ

118

ÐÁÑÏ×Ç m3/h

dB(A)

115,00 174,00

INSTALLATION

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


domestic range

DIRECT DRIVE CENTRIFUGAL FANS (with squared frame)

ÖÕÃÏÊÅÍÔÑÉÊÏÉ ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÅÓ ÌÏÍÇÓ ÁÍÁÑÑÏÖÇÓÇÓ ÓÅÉÑÁ CK • ÌïôÝñ ìïíïöáóéêü 200V - 50Hz. • Ðñïóôáóßá ìïôÝñ IP: 40. ÊëÜóç  Ïé ôýðïé CKB - 1200 êáé 2000 ðñïóôáóßá IP: 44 ï • Èåñìïêñáóßá áÝñïò +40 C • Må ôÜìðåñ áíôåðéóôñïöÞò óôçí Ýîïäï. EÖÁÑÌÏÃÅÓ: Ãéá ðïëëáðëÝò ÷ñÞóåéò êåíôñéêïý åîáåñéóìïý êáé óáí âïçèçôéêü óå áðïññïöçôÞñåò åóôéþí. ÑÕÈÌÉÓÇ: Ìå ñïïóôÜôç REB - 5000W

ÔÕÐÏÓ

ÉÓ×ÕÓ

rpm

WATT

mm

1300

140

128

600

54

199,00

1300

175

148

800

60

258,00

1300

300

148

1.200

60

326,00

1300

560

200

2.000

65

391,00

CKB-600 N CKB-800 CKB-1200 CKB-2000

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ

ÐÁÑÏ×Ç

TIMÇ

ÓÔÑÏÖÅÓ

m3/h

dB(A)

600 - 2.000 m3/h

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (mm) A

B

C

CKB-600 Í

408

163

182

CKB-800

408

163

CKB-1200

423

CKB-2000

470

TYÐOÓ

D

E

F

148

340

265

182

148

340

265

163

182

148

366

295

192

215

200

420

345

PLENUM CKB Mε προσαρμογή PLENUM ο εξαεριστήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κεντρικό σύστημα εξαερισμού

INSTALLATION ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÌÅ PLENUM

ÔÏÐÏÈÅÔÇÓÇ

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

119


åîáåñéóôçñåò ïéêéáêïõ ôõðïõ

WALL OR WINDOW EXTRACT FANS

ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÅÓ ÔÆÁÌÉÏÕ - ÔÏÉ×ÏÕ ÓÅÉÑÁ HCM - N • 230V - 50Çz. • Ìå ðñïóôáôåõôéêü ìåôáëëéêü ðëÝãìá êáé ðåñóßäá âáñýôçôïò åîùôåñéêÜ. • Ôïðïèåôïýíôáé åýêïëá óå ôæÜìé 3 - 6 mm. Ç ôïðïèÝôçóç óå ôïß÷ï ãßíåôáé ìå íôßæåò ðñïÝêôáóçò HV - TORNILLERIA.

ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: ÊáôÜëëçëïé ãéá åîáåñéóìü ìéêñþí ÷þñùí üðùò ãñáöåßá, áßèïõóåò äéäáóêáëßáò, êïõæßíåò ê.Ü. ÑÕÈÌÉÓÇ : Ìå REB - 2,5

400 - 900 m3/h REB - 2,5

ÔÕÐÏÓ HCM-150 N HCM-180 N HCM-225 N HV-TORNILLERIA

ÓÔÑÏÖÅÓ

ÉÓ×ÕÓ

rpm

WATT

ÐÁÑÏ×Ç m3/h

1900

25

400

1800

36

1700

40

TIMÇ

BÁÑÏÓ

dB(A)

(Kg)

43

0,9

60,00

600

43

1,7

68,00

900

49

1,8

75,00 9,90

Óåô ðñïÝêôáóçò (íôßæåò) ãéá ôïðïèÝôçóç óå ôïß÷ï (ìÞêïò 28 cm)

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (mm) A

B

C

D

E

F

HCM - 150 N

214

174

60

88

35

98

HCM - 180 N

255

205

85

112

35

122

HCM - 225 N

298

248

81

109

35

119

ÔÕÐÏÓ

ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÓÅ ÔÆÁÌÉ

120

GLASS MOUNTING

ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÓÅ ÔÏÉ×Ï

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

WALL MOUNTING


domestic range

ÖÕÃÏÊÅÍÔÑÉÊÏÉ ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÅÓ ÔÏÉ×ÏÕ

CENTRIFUGAL WALL FANS

ÓÅÉÑÁ EB • 230V - 50Hz. • ÕøçëÞò ôå÷íïëïãßáò - Üñéóôçò ðïéüôçôïò, åìöÜíéóçò. • ÅíóùìáôùìÝíï ôÜìðåñ êáé ïé äýï ôýðïé óôïí áãùãü åîüäïõ öÝñïõí ôÜìðåñ áíôåðéóôñïöÞò. • Ï ôýðïò 250 öÝñåé ìåôáëëéêü ðëÝãìá (ößëôñï) åìðñüò ìå åíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá ëåéôïõñãßáò. ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: Ôïðïèåôïýíôáé óå ôïß÷ï, ïñïöÞ êáé óôáèåñü ðëáßóéï. ÊáôÜëëçëïé ãéá ãñáöåßï, óáëüíé, êáèéóôéêü, ÷þñïõò åñãáóßáò WC ê.Ü. ÑÕÈÌÉÓÇ : Ìå REB - 2,5 ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ: Ìïýöåò, åýêáìðôïò áåñáãùãüò, óöéãêôÞñåò êáé êëéð óýóöéîçò, ãñßëéá áëïõìéíßïõ.

110 - 225 m3/h

Με τάμπερ αντεπιστροφής

ÔÕÐÏÓ

Ειδική φυγοκεντρική φτερωτή

ÓÔÑÏÖÅÓ

ÉÓ×ÕÓ

rpm

WATT

m3/h

2250

30

110

98

2200

87

225

98

EB-100 EB-250

ÐÁÑÏ×Ç

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ mm

ÂÁÑÏÓ

TIMÇ

Kg

45

1,1

55,00

52

2,6

72,00

dB(A)

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (mm) EB-100

EB-250 173

235

204

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (mm)

ΙNSTALLATION (mm)

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

121


åîáåñéóôçñåò ïéêéáêïõ ôõðïõ

ÖÕÃÏÊÅÍÔÑÉÊÏÉ ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÅÓ ÔÏÉ×ÏÕ ÓÅÉÑÁ EBB-N

ENERGY EFFICIENT

• 230V - 50Hz. • ÅîáéñåôéêÞò áéóèçôéêÞò.

CENTRIFUGAL WALL FANS

 VENTILATION SYSTEM

• Ðïëý ÷áìçëÞ óôÜèìç èïñýâïõ. • 2 ôá÷õôÞôùí. IP:44, κλάση ΙΙ.

ÉÑ: 44 KËÁÓÇ ÉÉ

• ÔïðïèÝôçóç óå ôïß÷ï, Þ óôáèåñü ðëáßóéï. ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: ÊáôÜëëçëïé ãéá ÷þñïõò üðïõ áðáéôåßôáé õøçëÞ áéóèçôéêÞ. ÑÕÈÌÉÓÇ : Ìå ñïïóôÜôç REB - 2,5 Þ μå äéáêüðôç 2 ôá÷õôÞôùí REGUL-2 Þ COM-2. ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ: Ìïýöåò, åýêáìðôïò áåñáãùãüò, óöéãêôÞñåò êáé êëéð óýóöéîçò, ãñßëéá áëïõìéíßïõ. ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: Äéáôßèåíôáé ôýðïé ìå ñõèìéæüìåíï ÷ñïíïäéáêüðôç 1-30’ και υγροστάτη 60-90% RH.

ÔÕÐÏÓ EBB-170 N

ÓÔÑÏÖÅÓ

ÉÓ×ÕÓ

rpm

WATT

m3/h

1010

48

220

EBB-170 NÔ EBB-170 NÇÔ ÅÂÂ-250 Í ÅÂÂ-250 ÍÔ ÅÂÂ-250 ÍÇÔ

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (mm)

122

1225

ÐÁÑÏ×Ç

220 - 270 m3/h

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ mm 98

dB(A) 43

ÂÁÑÏÓ

TIMÇ

Kg

3

94,00

Ìå ÷ñïíïäéáêüðôç 1-30’

120,00

Ìå ÷ñïíïäéáêüðôç 1-30 êáé õãñïóôÜôç 60-90%RH

130,00

48

270

98

46

3

100,00

Ìå ÷ñïíïäéáêüðôç 1-30’

127,00

Ìå ÷ñïíïäéáêüðôç 1-30 êáé õãñïóôÜôç 60-90%RH

138,00

EÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


domestic range

ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÅÓ ÔÆÁÌÉÏÕ - ÔÏÉ×ÏÕ

WALL OR WINDOW FANS

ÓÅÉÑÁ HV • • • • • • •

230V - 50Hz. ÕøçëÞò áéóèçôéêÞò, ìïíôÝñíïò ó÷åäéáóìüò. Áèüñõâçò ëåéôïõñãßáò. Ìå èåñìéêü ðñïóôáóßáò êéíçôÞñá IP:44, ÊëÜóç Â. Èåñìïêñáóßá áÝñïò Ýùò +50ïC. Åýêïëç ôïðïèÝôçóç. Ðïëëáðëþí äõíáôïôÞôùí ON-OFF, 2 ôá÷õôÞôùí êáé áíαóôñïöÞò, ìå áóýñìáôï ÷åéñéóôÞñéï, åíôïé÷éæüìåíá. Áðüëõôá óõìâáôÜ ìå áéóèçôÞñéï ðïéüôçôáò áÝñá SQA ãéá åîïéêïíüìçóç áÝñá êáé õãñïóôÜôç HIG.

ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: ÊáôÜëëçëïé ãéá ÷þñïõò ãñáöåßùí, óðéôéþí, ó÷ïëéêþí áéèïõóþí, ôñáðåæþí ê.Ü.

TYÐÏÓ ÁÅ • Ìéáò ôá÷ýôçôáò.

225 - 1.100 m3/h

ΡΥΘΜΙΣΗ : Óýíäåóç ìå äéáêüðôç ON-OFF (δεν περιλαμβάνεται)

ÔÕÐÏÓ HV-150 AE ìéá ôá÷ýôçôá HV-230 AE ìéá ôá÷ýôçôá HV-300 AE ìéá ôá÷ýôçôá

ÓÔÑÏÖÅÓ

ÉÓ×ÕÓ

rpm

WATT

m3/h

1800

32

225

1250

34

600

1150

68

1.100

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ

ÐÁÑÏ×Ç

ÅÎ. ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÐËÁÔÏÓ x ÕØÏÓ

mm

dB(A)

BÁÑÏÓ

TIMÇ €

(Kg)

Min

Max

39

187

190

230 x 251

2

71,00

43

259

262

300 x 325

3,5

135,00

46

327

330

368 x 403

5,1

159,00

mm

Άνοιγμα περσίδας χωρίς λειτουργία μοτέρ.

TYÐÏÓ Á • Äýï ôá÷õôÞôùí êáé áíáóôñïöÞò.

Äõíáôüôçôá áíïéêôÞò ðåñóßäáò ÷ùñßò ôç ëåéôïõñãßá ôïõ ìïôÝñ ãéá åëåýèåñç êõêëïöïñßá áÝñá. ΡΥΘΜΙΣH: Ëåéôïõñãßá ìüíï ìå ôï åíóýñìáôï ÷åéñéóôÞñéï CR-30 (ðåñéëáìâÜíåôáé óôçí ôéìÞ).Ç óýíäåóç åîáåñéóôÞñá - ÷åéñéóôçñßïõ ãßíåôáé ìå 7êëùíï êáëþäéï. (äåí ðåñéëáìâÜíåôáé)

ÓÔÑÏÖÅÓ ÉÓ×ÕÓ

ÔÕÐÏÓ HV-230 A åíóýñì. 2 ôá÷. & áíáóôñ. óôçí ôéìÞ ðåñéëáìâÜíåôáé ôï ÷åéñéóôÞñéï CR - 300 HV-300 A åíóýñì. 2 ôá÷. & áíáóôñ. óôçí ôéìÞ ðåñéëáìâÜíåôáé ôï ÷åéñéóôÞñéï CR - 300 CR-300

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ

ÐÁÑÏ×Ç

rpm

WATT

m3/h

1250

34

600-450

1150

68

1.100-750

mm

dB(A)

ÅÎ. ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ BÁÑÏÓ ÐËÁÔÏÓ x ÕØÏÓ (Kg)

TIMÇ €

mm

Min

Max

43-37

257

262

300 x 325

3,5

224,00

46-38

327

330

368 x 403

5,1

256,00 48,00

Åíóýñìáôïò äéáêüðôçò 2 ôá÷õôÞôùí & áíáóôñïöÞò

TYÐÏÓ RC • Äýï ôá÷õôÞôùí êáé áíáóôñïöÞò ìå áóýñìáôï ÷åéñéóôÞñéï. Äõíáôüôçôá áíïéêôÞò ðåñóßäáò ÷ùñßò ôç ëåéôïõñãßá ôïõ ìïôÝñ ãéá åëåýèåñç êõêëïöïñßá ôïõ áÝñá. ΡΥΘΜΙΣH: Ëåéôïõñãßá ìüíï ìå ôï áóýñìáôï ÷åéñéóôÞñéï (ðåñéëáìâÜíåôáé óôçí ôéìÞ). Óôçí ôéìÞ ðåñéëáìâÜíåôáé êáé ç åéäéêÞ ðñïóôáôåõôéêÞ èÞêç ôïõ ÷åéñéóôçñßïõ ãéá åðßôïé÷ç ôïðïèåôçóÞ ôïõ.

ÔÕÐÏÓ HV-230 RC áóõñì. 2 ôá÷. & áíáóôñ. óôçí ôéìÞ ðåñéëáìâÜíåôáé ôï ÷åéñéóôÞñéï HV-300 RC áóõñì. 2 ôá÷ & áíáóôñ. óôçí ôéìÞ ðåñéëáìâÜíåôáé ôï ÷åéñéóôÞñéï HV-TORNILLERIA

ÓÔÑÏÖÅÓ ÉÓ×ÕÓ

ÐÁÑÏ×Ç

rpm

WATT

m3/h

1250

34

600-450

1150

68

1.100-750

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ mm

dB(A)

ÅÎ. ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ BÁÑÏÓ ÐËÁÔÏÓ x ÕØÏÓ (Kg)

TIMÇ €

mm

Min

Ìá÷

43-37

257

262

300 x 325

3,5

264,00

46-38

327

330

368 x 403

5,1

298,00

Óåô ðñïÝêôáóçò (íôßæåò) ãéá ôïðïèÝôçóç óå ôïß÷ï (ìÞêïò 28 cm)

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

9,90

123


åîáåñéóôçñåò ïéêéáêïõ ôõðïõ

ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÅÓ ÅÍÔÏÉ×ÉÆÏÌÅÍÏÉ

FLUSH MOUNTED FANS

ÓÅÉÑÁ HVÅ ÐëÞñùò åíôïé÷éæüìåíïς êáèþò ìðáßíåé ïëüêëçñïò ìÝóá óôïí ôïß÷ï êáé ðñïåîÝ÷åé ìüíï ç ðñüóïøÞ ôïõ.

ÅÎÇÃÇÓÇ ÔÕÐÙÍ

TYÐÏÓ ÁÅ • Ìéáò ôá÷ýôçôáò. ΡΥΘΜΙΣΗ : Óýíäåóç ìå äéáêüðôç ON-OFF (äåí ðåñéëáìâÜíεôáé).

TYÐÏÓ Á • Äýï ôá÷õôÞôùí êáé áíáóôñïöÞò. Äõíáôüôçôá áíïéêôÞò ðåñóßäáò ÷ùñßò ôç ëåéôïõñãßá ôïõ ìïôÝñ ãéá åëåýèåñç êõêëïöïñßá ôïõ áÝñá. ΡΥΘΜΙΣH: Ëåéôïõñãßá ìüíï ìå ôï åíóýñìáôï ÷åéñéóôÞñéï CR-300 (ðåñéëáìâÜíåôáé óôçí ôéìÞ). Ç óýíäåóç åîáåñéóôÞñá ÷åéñéóôçñßïõ ãßíåôáé ìå 7êëùíï êáëþäéï (äåí ðåñéëáìâÜíåôáé).

TYÐÏÓ RC • Äýï ôá÷õôÞôùí êáé áíáóôñïöÞò áóýñìáôï. Äõíáôüôçôá áíïéêôÞò ðåñóßäáò ÷ùñßò ôç ëåéôïõñãßá ôïõ ìïôÝñ ãéá åëåýèåñç êõêëïöïñßá ôïõ áÝñá. ΡΥΘΜΙΣH: Ëåéôïõñãßá ìüíï ìå ôï áóýñìáôï ÷åéñéóôÞñéï ðåñéëáìâÜíåôáé óôçí ôéìÞ). Óôçí ôéìÞ ðåñéëáìâÜíåôáé êáé ç åéäéêÞ ðñïóôáôåõôéêÞ èÞêç ôïõ ÷åéñéóôçñßïõ ãéá åðßôïé÷ç ôïðïèåôçóÞ ôïõ.

ÔÕÐÏÓ

ÓÔÑÏÖÅÓ ÉÓ×ÕÓ ÐÁÑÏ×Ç

HVE-230 AE åíôïé÷éæüìåíï ìéá ôá÷. HVÅ-230 A åíôïé÷. åíóýñì. 2 ôá÷. & áíáóôñ. óôçí ôéìÞ ðåñéëáìâÜíåôáé ôï ÷åéñéóôÞñéï CR-300 HVE-230 RC åíôïé÷. áóýñì 2 ôá÷. & áíáóôñ. óôçí ôéìÞ ðåñéëáìâÜíåôáé ôï ÷åéñéóôÞñéï

rpm

WATT

m3/h

1250

34

600

1250

34

600450

1250

34

dB(A)

ÅÓ. ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÐËÁÔÏÓ x ÕØÏÓ

ÅÎ. ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÐËÁÔÏÓ x ÕØÏÓ

mm

mm

BÁÑÏÓ (Kg)

TIMÇ €

x

326

367 x 337

3,5

193,00

43-37

357 x

326

367 x 337

5,1

217,00

600-450 43-37

357 x

326

367 x 337

5,1

293,00

43

ÇV-TORNILLERIA Íôßæåò ðñïÝêôáóçò ãéá ôïðïèÝôçóç óôïí ôïß÷ï

357

ÔïðïèÝôçóç óå ôïß÷ï ðÜ÷ïõò Ýùò 300 mm

ÅãêáôÜóôáóç åíôïé÷éæüìåíïõ ôýðïõ HVE-230

ÔïðïèÝôçóç óå ôæÜìé ðÜ÷ïõò Ýùò 25 mm

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (mm) A Type HV-150

124

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

B

C

E

D

F

Min Max. Min. Max. 230 251 109 187

190

3

25

G

H

Min. Max. 22

160

150

HV-230

300 325 142 259

262

3

25

22

200

185

HV-300

368 403 150 327

330

3

25

22

230

220


domestic range

AÎÏÍÉÊÏÉ ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÅÓ ÊÕÊËÉÊÇÓ ÄÉÁÔÏÌÇÓ ×ÙÍÅÕÔÏÉ

AXIAL DUCT FANS

ÓÅÉÑÁ ÔDM • 230V - 50Hz. • Áîïíéêοί åîáåñéóôÞñεò áðü PVC ìéêñïý ìÞêïõò. • Κλάση ΙΙ, ΙP x 4.

ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: Ãéá áðïèÞêåò, ðáôÜñéá, íôïõëÜðåò, ìéêñÜ ìðÜíéá ê.Ü. ÊáôÜëëçëïé ãéá Üìåóç åãêáôÜóôáóç óôïí ôïß÷ï, üðïõ õðÜñ÷åé Ýëëåéøç ÷þñïõ.

ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ: ÅóùôåñéêÜ êáé åîùôåñéêÜ ôïðïèåôåßôáé ðåñóßäá Þ ãñßëëéá.

ÓÔÑÏÖÅÓ

ÉÓ×ÕÓ

rpm

WATT

TDM-100

2500

13

TDM-200

2600

TDM-300

2200

ÔÕÐÏÓ

110 - 300 m3/h

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ

ÐÁÑÏ×Ç

dB(A)

TIMÇ

100

110

40

26,00

25

125

200

44

33,00

35

150

300

45

mm

m3/h

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (mm)

TDM-100 TDM-200

ÔÕPE

D

L

TDM-100

99

67.5

TDM-200

118

78

Káìðýëåò Áðüäïóçò

TDM-300

EÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

INSTALLATION

125


åîáåñéóôçñåò ïéêéáêïõ ôõðïõ

IN LINE DUCT FANS FLUSH MOUNTED

EΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΧΩΝΕΥΤΟΙ ÓÅÉÑÁ SILENTUB • 230V - 50Hz • IP: 44, κλάση ΙΙ. • Αξονικός εξαεριστήρας αθόρυβης λειτουργίας σχεδιασμένος για τοποθέτηση χωνευτά στον τοίχο.

Με σύστημα SILENT BLOCK για αποτροπή των κραδασμών

• Διάμετρος

100mm.

• Ìå ôÜìðåñ áíôåðéóôñïöÞò (ðåôáëïýäá).

ÔÕÐÏÓ SILENTUB-100

ÓÔÑÏÖÅÓ

ÉÓ×ÕÓ

rpm

WATT

2540

12

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ mm 100

ÐÁÑÏ×Ç m3/h 100

Bάση στήριξης τοίχου PIE-100/120

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (mm)

126

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

dB(A) 37,5

BÁÑÏÓ

TIMÇ

(Kg)

0,5

33,00


domestic range

EÎÁÅÑÉÓÔÇÑÅÓ ËÏÕÔÑÏÕ

BATHROOM FANS

ÓÅÉÑÁ FUTURE • 230V - 50Hz • Προστασία μοτέρ IP:44 • Διάμετρος

100 και 120

• Με ενδεικτική λυχνία λειτουργίας • Τοποθέτηση σε τοίχο ή ταβάνι

80 - 180 m3/h Οικονομική επιλογή

ÔÕÐÏÓ

ÉÓ×ÕÓ

ÐÁÑÏ×Ç

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ

TIMÇ

WATT

m3/h

FUTURE-100

13

90

100

18,00

FUTURE-120

20

180

120

23,50

mm

FUTURE-100

FUTURE-120

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

127


åîáåñéóôçñåò ïéêéáêïõ ôõðïõ

ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÅÓ ËÏÕÔÑÏÕ

AXIAL BATHROOM FANS

ÓÅÉÑÁ EDM • 230V - 50Hz • Ìéá êáèéåñùìÝíç óåéñÜ áðïäåäåéãìÝíçò áîéïðéóôßáò • Óå 3 äéáìÝôñïõò 90 mm 100 mm êáé 125 mm.

ÅDM-80

ÅDM-100C

ÅDM-100VM(ôæáìéïý)

ÅDM-200C

80 - 180 m3/h ÉÓ×ÕÓ

×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ

ÔÕÐÏÓ

ÐÁÑÏ×Ç

WATT

m3/h

ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ

TIMÇ €

EDM-80

93,6 mm, áðëü (NÅÁ ÐÑÏÓÏØÇ)

13

80

4 - Üäåò

21,00

EDM-100C

100 mm, ìå áõôüìáôåò çëåêôñïíéêÝò ðåñóßäåò

13

100

6 - Üäåò

39,50

13

100

6 - Üäåò

59,00

25

180

4 - Üäåò

45,50

100

6 - Üäåò

28,00

EDM-100VM

100 mm, ìå áõôüìáôåò çëåêôñïíéêÝò ðåñóßäåò, ãéá êÜèå ôæÜìé ìïíü Þ äéðëü. Ìå êïñäüíé.

EDM-200C

125mm, ìå áõôüìáôåò çëåêôñïíéêåò ðåñóßäåò

TEF-100

100 mm, ÅíäéÜìåóïò åîáåñéóôÞñáò (in-line)

ÔÏÐÏÈÅÔÇÓÇ

INSTALLATION EDÌ-100VM

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ(mm) ÅDÌ-100

128

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ(mm) ÅDÌ-200

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


domestic range

ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÅÓ ËÏÕÔÑÏÕ ËÅÐÔÏÕ ÐÑÏÖÉË

SLIMLINE AXIAL BATHROOMS FANS

ÓÅÉÑÁ DECOR 230V - 50Hz. ÌïíôÝñíïò ó÷åäéáóìüò ëåðôïý ðñïößë õøçëÞò áéóèçôéêÞò. Ï ðéü êáëáßóèçôïò åîáåñéóôÞñáò ëïõôñïý ôçò ðáãêüóìéáò áãüñáò. Åýêïëç åãêáôÜóôáóç Áèüñõâçò ëåéôïõñãßáò. ¼ëïé ïé ôýðïé äéáèÝôïõí åíäåéêôéêü ëáìðÜêé ëåéôïõñãßáò. ÔïðïèÝôçóç êÜèåôá (óå ôïß÷ï) Þ ïñéæüíôéá (óå ôáâÜíé). Óå 3 äéáìÝôñïõò 100, 125 êáé 152 mm. • Ìå èåñìéêü ðñïóôáóßáò ðïõ ðñïóôáôåýåé áðü õðåñèÝñìáíóç.

• • • • • • •

100 - 325 m3/h

ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: Óå 12 Þ óå 24 Volt ìå ìåôáó÷çìáôéóôÞ. Äéáôßèåíôáé êáé åéäéêÜ ìïíôÝëá ìå áéóèçôÞñéï áíß÷íåõóçò ðáñïõóßáò PIR (passive infrared detector) êáé íõ÷ôåñéíÞ ëåéôïõñãßá.

×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ

ÔÕÐÏÓ

ÉÓ×ÕÓ

ÐÁÑÏ×Ç

WATT

m3/h

ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ

TIMÇ €

DECOR-100 C

100 mm, ìå íôÜìðåñ áíôåðéóôñïöÞò (ðåôáëïýäá)

13

100

6-Üäá

25,00

DECOR-100 CR

100 mm, ìå íôÜìðåñ áíôåðéóôñïöÞò êáé ñõèìéæüìåíç ÷ñïíïêáèõóôÝñçóç 2´ - 30´

13

100

6-Üäá

37,00

DECOR-100 CH

100 mm, ìå íôÜìðåñ áíôåðéóôñïöÞò, ñõèìéæüìåíï õãñïóôÜôç 60-90% RH, êáé ñõèìéæüìåíç ÷ñïíïêáèõóôÝñçóç 2´-20´

13

100

6-Üäá

72,00

DECOR-100 CD

100 mm, ìå íôÜìðåñ áíôåðéóôñïöÞò, ñõèìéæüìåíï ÷ñïíïäéáêüðôç êáé áéóèçôÞñéï ðáñïõóßáò (4m åìâÝëåéá).

13

100

6-Üäá

78,00

DECOR-200 C

125 mm, ìå íôÜìðåñ áíôåðéóôñïöÞò (ðåôáëïýäá)

20

185

4-Üäá

34,00

DECOR-200 CR

125 mm, ìå íôÜìðåñ áíôåðéóôñïöÞò, êáé ñõèìéæüìåíç ÷ñïíïêáèõóôÝñçóç 2´-20´.

20

185

4-Üäá

46,00

20

185

4-Üäá

81,00

DECOR-200 CH

125 mm, ìå íôÜìðåñ áíôåðéóôñïöÞò, êáé ñõèìéæüìåíï õãñïóôÜôç 60-90% RH, êáé ñõèì. ÷ñïíïêáèõóôÝñçóç 2´-20´.

DECOR-300 S

152 mm, áðëü.

35

280

4-Üäá

38,00

DECOR-300 C

152 mm, íôÜìðåñ áíôåðéóôñïöÞò (ìåìâñÜíç).

35

280

4-Üäá

48,00

DECOR-300 CR

152 mm, ìå íôÜìðåñ áíôåðéóôñïöÞò, ñõèìéæüìåíç ÷ñïíïêáèõóôÝñçóç 2´-30´

35

280

4-Üäá

84,00

35

280

4-Üäá

92,00

DECOR-300 CH

152 mm, ìå íôÜìðåñ áíôåðéóôñïöÞò, ìå ñõèìéæüìåíç ÷ñïíïêáèõóôÝñçóç, ñõèìéæüìåíï õãñïóôÜôç 60-90% RH.

DECOR-300 S PLUS

152 mm, ìå éó÷õñüôåñï ìïôÝñ

38

325

4-Üäá

42,00

DECOR-300 R PLUS

152 mm, ìå éó÷õñüôåñï ìïôÝñ, êáé ñõèìéæüìåíç ÷ñïíïêáèõóôÝñçóç 2´-30´

38

325

4-Üäá

58,00

DECOR-100C

DECOR-200C

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

DECOR-300C

129


åîáåñéóôçñåò ïéêéáêïõ ôõðïõ

ULTRA SILENT BATHROOMS FANS

ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÅÓ ËÏÕÔÑÏÕ ÁÈÏÑÕÂÏÉ ÓÅÉÑÁ SILENT • • • •

230V - 50Hz, ΙP: 45, κλάση ΙΙ. ÅîáéñåôéêÜ ÷áìçëÞ óôÜèìç èïñýâïõ. Υψηλή απόδοση με εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση. Ðñùôüôõðïò ó÷åäéáóìüò.

• Ìå ôÜìðåñ áíôåðéóôñïöÞò (ðåôáëïýäá). Με σύστημα “Silent Block” για αποτροπή των κραδασμών. 100, 120 και 150mm. • ÄéÜìåôñïò • Ìå åíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá. • Σε 2 χρώματα λευκό και ασημί.

95 - 320 m3/h

• ÔïðïèÝôçóç óå ôïß÷ï Þ ôáâÜíé. Ο πλέον αθόρυβος εξαεριστήρας λουτρού της παγκόσμιας αγοράς.

ÔÕÐÏÓ

×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ

KATANAΛΩΣΗ

8W !

ÉÓ×ÕÓ

ÐÁÑÏ×Ç

ÓÕÓÊ/ÓÉÁ

TIMÇ

WATT

m3/h

8

95

4-Üäá

27,00

SILENT-100CÆ

100 mm, ìå íôÜìðåñ áíôåðéóôñïöÞò (ðåôáëïýäá).

SILENT-100CRÆ

100 mm, ìå íôÜìðåñ áíôåðéóôñïöÞò êáé ñõèìéæüìåío ÷ñïíïäéáêüðôç 1´ - 30´

8

95

4-Üäá

48,00

SILENT-100CHÆ

100 mm, ìå íôÜìðåñ áíôåðéóôñïöÞò êáé ñõèìéæüìåíï õãñïóôÜôç 60-90% RH

8

95

4-Üäá

72,00

SILENT-100CDÆ

100 mm, ìå íôÜìðåñ áíôåðéóôñïöÞò êáé áéóèçôÞñéï ðáñïõóßáò (4m åìâÝëåéá).

8

95

4-Üäá

78,00

SILENT-200CZ

120 mm ìå íôÜìðåñ áíôåðéóôñïöÞò (ðåôáëïýäá)

16

180

4-Üäá

43,00

SILENT-300CZ

150 mm ìå íôÜìðåñ áíôåðéóôñïöÞò (ðåôáëïýäá)

17

280

4-Üäá

56,00

SILENT-300 PLUS

150 mm ìå íôÜìðåñ áíôåðéóôñïöÞò (ðåôáëïýäá) éó÷õñüôåñï ìïôÝñ

29

320

4-Üäá

64,00

SILENT SILVER-100CÆ

100 mm, ìå íôÜìðåñ áíôåðéóôñïöÞò (ðåôáëïýäá).

8

95

4-Üäá

36,00

SILENT SILVER-200CÆ

120 mm ìå íôÜìðåñ áíôåðéóôñïöÞò (ðåôáëïýäá)

16

180

4-Üäá

53,00

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (mm) SILENT - 100

ΣET TOΠΟΘΕΤΗΣHΣ ΣΕ ΤΖΑΜΙ

SILENT-100 CDZ

130

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

SILENT-100 SILVER


domestic range

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΛΟΥΤΡΟΥ ΑΘΟΡΥΒΟΙ

ULTRA SILENT FANS

Νέο προϊόν

ÓÅÉÑÁ SILENT DESIGN • 230V-50Hz, IP:45, κλάση ΙΙ • Εξαιρετικά χαμηλή στάθμη θορύβου • Υψηλή απόδοση με εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση. • Διακριτικός σχεδιασμός υψηλής αισθητικής με τεχνολογία αιχμής. • Ένας εξαεριστήρας που επενδύει στην ευεξία ικανοποιώντας όλες τις αισθήσεις. • Ìå ôÜìðåñ áíôåðéóôñïöÞò (ðåôáëïýäá).

Με σύστημα “Silent Block” για αποτροπή των κραδασμών. • ÄéÜìåôñïò 100, και 200mm. • Με φωτεινή ένδειξη λειτουργίας. • Σε 2 χρώματα: λευκό και ασημί. • Με 4 διάφανες διακοσμητικές ταινίες (γαλάζια, κόκκινη, πράσινη, κίτρινη).

KATANAΛΩΣΗ

8W !

W

m3/h

dB (A)

ΛΕΥΚΟ

TIMÇ € ΑΣΗΜΙ

100 mm, ìå íôÜìðåñ áíôåðéóôñïöÞò (ðåôáëïýäá).

8

80

26,5

38,00

42,00

100 mm, ìå íôÜìðåñ áíôåðéóôñïöÞò

8

80

26,5

42,00

48,00

ÉÓ×ÕÓ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ÔÕÐÏÓ SILENT DESIGN - 100CZ SILENT DESIGN - 100CRZ

êáé ñõèìéæüìåío ÷ñïíïäéáêüðôç 1´ - 30´

ÐÁÑÏ×Ç

SILENT DESIGN - 100CHZ

100 mm, ìå íôÜìðåñ áíôåðéóôñïöÞò êáé ñõèìéæüìåíï õãñïóôÜôç 60-90% RH

8

80

26,5

67,00

77,00

SILENT DESIGN - 200CZ

120 mm ìå íôÜìðåñ áíôåðéóôñïöÞò (ðåôáëïýäá)

16

175

35

45,00

57,00

120 mm, ìå íôÜìðåñ áíôåðéóôñïöÞò

16

175

35

59,00

16

175

35

99,00

SILENT DESIGN - 200CRZ SILENT DESIGN - 200CHZ

êáé ñõèìéæüìåíï ÷ñïíïäéáêüðôç 1´ - 30´ 120 mm, ìå íôÜìðåñ áíôåðéóôñïöÞò êáé ñõèìéæüìåíï õãñïóôÜôç 60-90% RH

ÄIAÓÔÁÓÅÉÓ (mm)

DIMENSIONS (mm) P s t (Pa) SILENT 24 DESIGN 200 21

129,5

188

84,6

210

ø 98,9

145

50

89

18

79

188

210

Pst (Pa 60

S IL E NT -100 DE S IG N

80

15

40

12

30

ø116

SILENT DESIGN 100

9

20

6 10

3 0

0

20

0.00

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

40 0.01

60

80 0.02

0

Q (m3 /h) Q (m3 /s )

0

0.00

131


åîáåñéóôçñåò ïéêéáêïõ ôõðïõ

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΛΟΥΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ

BATHROOM FANS SPECIAL FUNCTIONS

SILENT-100 CZ 12V Mε σύστημα SELV: Safety Extra Low Voltage. Σχεδιασμένοι για τοποθέτηση μέσα στο χώρο της ντουσιέρας 12V-50Hz, IP:57, κλάση ΙΙΙ

Απαραίτητη η σύνδεση με τον μετασχηματιστή CT-12/14

SILENT-100 CDZ Mε αισθητήρα παρουσίας PIR (Passive Infra-Red detector). O ανεμιστήρας ενεργοποιείται αυτόματα όταν ο αισθητήρας ανίχνευσης κίνησης σε απόσταση maximum 4 μέτρα από τον ανεμιστήρα. Επιπλέον, διαθέτει ρυθμιζόμενο χρονοδιακόπτη από 1-30’ που επιτρέπει στον ανεμιστήρα να λειτουργεί προκαθορισμένο χρόνο μετά τη λήξη της κίνησης.

SILENT-100 CΗZ VISUAL Mε ηλεκτρονικό υγροστάτη ρυθμιζόμενο σε 60,70,80 ή 90% RH με ένα κουμπί που βρίσκεται στην πρόσοψη. Φωτεινές ενδείξεις δείχνουν το επιλεγμένο επίπεδο. Ο εξαεριστήρας ενεργοποιείται αυτόματα, όταν το επίπεδο υγρασίας υπερβεί το επιλεγμένο επίπεδο. Ο εξαεριστήρας σταματά αυτόματα όταν επιτευχθεί η επιλεγμένη στάθμη υγρασίας και εφόσον έχει παρέλθει ο προκαθορισμένος χρόνος που έχει επιλεγεί με τον ρυθμιζόμενο χρονοδιακόπτη (από 1-30’)

132

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


domestic range

COOKER HOOD (with telescopic extension filter)

ÁÐÏÑÑÏÖÇÔÇÑÁÓ ÔÇËÅÓÊÏÐÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ GET

Με τηλεσκοπική συρόμενη προέκταση και αυτόματη λειτουργία ΟΝ/ΟFF. 2 ταχυτήτων. • Με μεταλλικά φίλτρα επαγγελματικού τύπου (πλενόμενα). • Må ôάμπερ αντεπιστροφής. =

Ø1

20

40

• Με 2 λάμπες 40W.

265

=

0

146

51

• Λευκό 60 cm. 0

60

279:32

9

430

ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: ΙΝΟΧ.

ÔÕÐÏÓ GET-60

ÉÓ×ÕÓ

330 m3/h

20

MEÃÉÓÔÇ ÐÁÑÏ×Ç

W

m3/h

TAXYTHTÅÓ

280

330

2

TIMÇ

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ ÓÙËÇÍÁ ÁÐÁÃÙÃÇÓ mm

157,00

120

........................................................................................................................................................................................

COOKER HOOD INOX

ÁÐÏÑÑÏÖÇÔÇÑÁÓ ÔÕÐÏÕ ÊÁÌÉÍÁÄÁÓ ÔÕÐÏÓ HA Slim

• Με μεταλλικά φίλτρα επαγγελματικού τύπου (πλενόμενα). • Ìå ôηλεσκοπική καμινάδα 2 τεμαχίων.

265

=

0

Ø1

20

40

51 =

146

• 3 ôá÷õôÞôùí.

0

60

279:32

9

430

• Ìå ôάμπερ αντεπιστροφής.

20

• Με 2 λάμπες 40W.

700 m3/h

INOX και λευκό σε 2 διαστάσεις 600 mm & 900 mm πλάτος.

ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: Öίλτρο ενεργού άνθρακα για ανακυκλοφορία.

ÐÁÑÏ×Ç

ÔÕÐÏÓ

m3/h

ÉÓ×ÕÓ W

TAXYTHTÅÓ

1ç ôá÷.

2ç ôá÷.

3ç ôá÷.

TIMÇ

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ ÓÙËÇÍÁ ÁÐÁÃÙÃÇÓ mm

ËÅÕÊÏ

ÉÍÏ×

HA-600

210

250

410

700

3

120

266,00

304,00

HA-900

210

250

410

700

3

120

367,00

399,00

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

133


åîáåñéóôçñåò ïéêéáêïõ ôõðïõ

COOKER HOOD INOX

ÁÐÏÑÑÏÖÇÔÇÑÁÓ ÔÕÐÏÕ ÊÁÌÉÍÁÄÁÓ ÔÕÐÏÓ SELENE

190

min. 445 max.710

• 3 ôá÷õôÞôùí

148

400

• Με μεταλλικά φίλτρα επαγγελματικού τύπου (πλενόμενα). • Ìå ôηλεσκοπική καμινάδα 2 τεμαχίων.

0/

50 0

60

0

90

• Ìå ôάμπερ αντεπιστροφής. • Με 2 λάμπες 40W. INOX σε 2 διαστάσεις 600mm & 900mm πλάτος.

700 m3/h ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: Öίλτρο ενεργού άνθρακα για ανακυκλοφορία.

ÐÁÑÏ×Ç

ÉÓ×ÕÓ

ÔÕÐÏÓ

W

m3/h

1ç ôá÷.

2ç ôá÷.

3ç ôá÷.

TAXYTHTÅÓ

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ ÓÙËÇÍÁ ÁÐÁÃÙÃÇÓ mm

TIMÇ €

SELENE-600

210

245

424

700

3

120

399,00

SELENE-900

210

245

424

700

3

120

477 ,00

........................................................................................................................................................................................

ÁÐÏÑÑÏÖÇÔÇÑÁÓ ÔÕÐÏÕ ÊÁÌÉÍÁÄÁÓ

COOKER HOOD INOX

ÔÕÐÏÓ KEOPS • 3 ôá÷õôÞôùí • Με μεταλλικά φίλτρα επαγγελματικού τύπου (πλενόμενα). • Ìå ôηλεσκοπική καμινάδα 2 τεμαχίων. • Ìå ôάμπερ αντεπιστροφής.

15

270

420

INOX σε 2 διαστάσεις 600mm & 900 mm πλάτος. • KEOPS – 600 με 2 λάμπες 40W.

250

min. 470 max. 835

183

KEOPS – 900 με 3 λάμπες αλογόνου ôùí 20W.

00

0-9

60

490

700 m3/h

ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: Öίλτρο ενεργού άνθρακα για ανακυκλοφορία.

ÔÕÐÏÓ

ÐÁÑÏ×Ç

ÉÓ×ÕÓ W

m3/h

1ç ôá÷.

2ç ôá÷.

3ç ôá÷.

TAXYTHTÅÓ

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ ÓÙËÇÍÁ ÁÐÁÃÙÃÇÓ mm

TIMÇ €

KEOPS-600

210

245

424

700

3

120

483,00

KEOPS-900

210

245

424

700

3

120

559,00

134

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


domestic range

ÁÐÏÑÑÏÖÇÔÇÑÁÓ ÔÕÐÏÕ ÊÁÌÉÍÁÄÁÓ

COOKER HOOD INOX

ÔÕÐÏÓ ONDA CRYSTAL • 3 ôá÷õôÞôùí. • Με μεταλλικά φίλτρα επαγγελματικού τύπου (πλενόμενα). • Ìå ôηλεσκοπική καμινάδα 2 τεμαχίων.

283

580 : 1060 66

• Ìå ôάμπερ αντεπιστροφής.

283

• Με 2 λάμπες αλογόνου 20W.

0 90

490

700 m3/h

INOX σε 900 mm πλάτος.

ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: Öίλτρο ενεργού άνθρακα για ανακυκλοφορία.

ÔÕÐÏÓ ONDA 900 CRYSTAL

ÉÓ×ÕÓ

MÅÃÉÓÔÇ ÐÁÑÏ×Ç

W

m3/h

TAXYTHTÅÓ

280

700

3

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ ÓÙËÇÍÁ ÁÐÁÃÙÃÇÓ

TIMÇ €

mm

120

977,00

........................................................................................................................................................................................

ÁÐÏÑÑÏÖÇÔÇÑÁÓ ÔÕÐÏÕ ÊÁÌÉÍÁÄÁÓ

COOKER HOOD INOX

ÔÕÐÏÓ PAMELA

Νέο προϊόν

• 3 ôá÷õôÞôùí. • Με μεταλλικά φίλτρα επαγγελματικού τύπου (πλενόμενα). • Ìå ôηλεσκοπική καμινάδα 2 τεμαχίων.

285

252

580 : 1070

• Ìå ôάμπερ αντεπιστροφής.

48

• Με 2 λάμπες αλογόνου 20W.

ÉÓ×ÕÓ

MÅÃÉÓÔÇ ÐÁÑÏ×Ç

50 0

0 -90 00 0-7 60

700 m3/h

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ ÓÙËÇÍÁ ÁÐÁÃÙÃÇÓ

TIMÇ

W

m3/h

TAXYTHTÅÓ

PAMELA 600

210

700

3

150

PAMELA 900

210

700

3

150

ÔÕÐÏÓ

mm

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

135


åîáåñéóôçñåò ïéêéáêïõ ôõðïõ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

COOKER HOODS AND KITCHEN FITTINGS

ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ • Όταν η απόδοση του υπάρχοντα απορροφητήρα δεν κρίνεται επαρκής, υπάρχουν λύσεις που διορθώνουν αυτό το πρόβλημα.

• Χρήση του υπάρχοντα απορροφητήρα, αλλά χωρίς μοτέρ. • Τοποθετώντας εξαεριστήρα εκτός του χώρου της κουζίνας επιτυγχάνουμε μεγαλύτερη απορρόφηση και εκμηδενισμό του θορύβου.

CTHB/T ή CTVB/T

136

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


domestic range

ANEMIÓÔÇÑÅÓ ÏÑÏÖÇÓ

CEILING FANS

ÓÅÉÑÁ HTS • Ανεμιστήρες ανάδευσης και ανακυκλοφορίας του εσωτερικού αέρα. • Στιβαρή κατασκευή εξ ολοκλήρου μεταλλική με πτερύγια αεροδυναμικού σχεδιασμού.

HTS-Standard

• Χαμηλή στάθμη θορύβου. • Με διακόπτη 3 ταχυτήτων. • Σε 2 διαμέτρους : 900 mm 1400 mm.

HTS-CR

• Χρώμα: λευκό και χρώμιο.

HTS-CR CR= Xρώμιο

7.000 - 10.000 m3/h ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ

ÂÁÑÏÓ

TIMÇ

Kg

45

5,2

62,00

905

45

5,2

78,00

6.000

1387

46

5,5

67,00

6.000

1387

46

5,5

86,00

ÉÓ×ÕÓ

ÌÁ×

W

rpm

HTS - 90

45

380

4.000

905

HTS - 90 CR

45

380

4.000

HTS - 140

50

226

HTS - 140 CR

50

226

ÔÕÐÏÓ

ÐÁÑÏ×Ç m3/h

dB(A)

mm

Στην τιμή περιλαμβάνεται και το χειριστήριο τριών ταχυτήτων.

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (mm) ×åéñéóôÞñéï 3 ôá÷õôÞôùí. Ôype HTS - 90 HTS - 140

C

D

175

370

210

175

370

210

A

B

905 1387

ÐåñéÝ÷åôáé óôç óõóêåõáóßá.

ΚÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: Διατίθενται και τύποι διακοσμητικοί με ξύλινα πτερύγια äéðëÞò üøçò, ενσωματωμένο φωτιστικό κ.Ü.

HTD - 130 MR

HTL - 130 1G 116,00 €

82,00 €

HTL - 130 4F 123,00 €

ÅðéëïãÝò Öôåñþí (mm)

ËåõêÜ ÖôåñÜ

ÖôåñÜ 2 üøåùí Óêïýñï / áíïé÷ôü îýëï

ÖôåñÜ 2 üøåùí Ëåõêü / áíïé÷ôü îýëï

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

ÖôåñÜ 2 üøåùí Ëåõêü / Óêïýñï îýëï

Êïñäüíé ãéá Üíáìá öþôùí óôá ìïíôÝëá ìå öùò êáé åíåñãïðïßçóç ôá÷õôÞôùí

137


åîáåñéóôçñåò ïéêéáêïõ ôõðïõ

ÕÃÑÁÍÔÇÑÁÓ ÔÕÐÏÓ HUMI - 3 • 220V – 50Hz. • Κατάλληλο για δωμάτια, γραφεία και χώρους με ξηρή ατμόσφαιρα. • Ρυθμιζόμενο σε πολλές διαβαθμίσεις. • Με εσωτερικό αποσπώμενο τεπόζιτο νερού με ένδειξη στάθμης νερού.

Τιμή: 160,00

........................................................................................................................................................................................

TYÐÏÓ ÌÅTEOR

• Αξονικός ανεμιστήρας εντός πλαισίου. • Με προστατευτικές γρίλλιες από PVC και στις 2 όψεις. • Με 3 θέσεις επιλογής. • Με timer και θερμικό προστασίας. • Χρώμα: γκρι ανοιχτό.

ÔÕÐÏÓ METEOR EN

138

ÉÓ×ÕÓ

ÔÁÓÇ

W

VOLT

48

230

ÔÁ×ÕÔÇÔÅÓ 3

ÅÎÙÔÅÑÉÊÅÓ ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ

TIMÇ

mm

380 x 180 x 440

52,00

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


air cleaners

áåñïêïõñôßíåò ÁÅÑÏÊÏÕÑÔÉÍÅÓ ÁÐËÅÓ 2 ÔÁ×.

140

ÁÅÑÏÊÏÕÑÔÉÍÅÓ ÈÅÑÌÁÉÍÏÌÅÍÅÓ 2 ÔÁ×.

141

ÁÅÑÏÊÏÕÑÔÉÍÅÓ ÌÅ ÓÔÏÉ×ÅÉÏ ÍÅÑÏÕ

142

Νέο προϊόν

ÁÅÑÏÊÏÕÑÔÉÍÅÓ ΟΡΟΦΗΣ

143

Νέο προϊόν

144

FAN HEATER

COR

COR - IND

145

146

aircurtains Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

139


áåñïêïõñôéíåò

AÉR CURTAINS (2 speed operation)

ÁÅÑÏÊÏÕÑÔÉÍÅÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÊÁÔÁÓÊÅÕÇÓ ÁÐËÅÓ 2 ÔÁ×ÕÔÇÔÙÍ • 220V - 50Hz • Åýêïëç ôïðïèÝôçóç êáé ñýèìéóç ôçò êáôåýèõíóçò ôïõ áÝñá. • ×áìçëü åðßðåäï èïñýâïõ. • ÐëÞñçò áõôïìáôéóìüò êáé áóöÜëåéá ëåéôïõñãßáò. Áðü 0,70ì - 1,00ì. ÕðÜñ÷åé åðéëïãÞ èÝóçò ôïõ ìïôÝñ áñéóôåñÜ Þ äåîéÜ. Áðü 1,20ì - 2,00ì. Ôï ìïôÝñ åßíáé óôçí ìÝóç. EÖÁÑÌÏÃÅÓ: ÊáôÜëëçëåò ãéá ôñÜðåæåò, îåíïäï÷åßá, êáöåôÝñéåò, ìðáñ, íïóïêïìåßá, êáôáóôÞìáôá, åðáããåëìáôéêïýò ÷þñïõò ê.ëð. ×áìçëÞò ðáñï÷Þò: Ãéá ýøïò ðüñôáò Ýùò 2,30ì. ÌÝóçò ðáñï÷Þò: Ãéá ýøïò ðüñôáò áðü 2,30ì Ýùò 4,00ì. Âéïìç÷áíéêÞò ðáñï÷Þò: Ãéá ýøïò ðüñôáò 4,00 Ýùò 6,00ì.

ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: Ìå ößëôñï áÝñá. Må áóýñìáôï Þ åíóýñìáôï ÷åéñéóôÞñéï.

ÕØ ÏÓ Å Ù Ó 4, 00 m

ÕØÏÓ ÅÙÓ 2,30m

ÌÅÓÇ Ó ÐÁ Ñ Ï×ÇÓ Â ÉÏÌ .ÐÁÑ .

Õ ØÏ Ó Å Ù Ó 6m

×ÁÌ ÇË Ç Ó Ð ÁÑÏ ×ÇÓ

Á = Ôï ìïôÝñ áñéóôåñÜ Ä = Ôï ìïôÝñ äåîéÜ Ê = Ôï ìïôÝñ óôï êÝíôñï

ÔÕÐÏÓ

ÌÇÊÏÓ ÓÔÏÌÉÏÕ ÅÎÏÄÏÕ

ÓÔÑÏÖÅÓ ÁÍÅÌÉÓÔÇÑÁ

cm

rpm

WATT

Á-11 Þ Ä-11

62

1300

120

800

54

252,00

Á-12 Þ Ä-12

75

1300

120

965

54

258,00

Á-13 Þ Ä-13

ÉÓ×ÕÓ

m3/h

dB(A)

TIMÇ €

90

1300

120

1.200

54

271,00

Ê-43 Plastic*

100

1300

240

2.435

55

226,00

Ê-14

120

1300

240

1.280

60

355,00

120

1300

240

2.800

55

263,00

Ê-15

140

1300

240

1.540

60

373,00

Ê-16

160

1300

240

1.800

60

387,00

Ê-17

180

1300

240

2.050

61

400,00

Ê-44 Plastic*

Ê-18

200

1300

240

2.300

61

419,00

Á-33 Þ Ä-33

90

1380

660

3.270

63

341,00

Ê-34

120

1380

660

3.580

66

401,00

Ê-35

140

1380

660

4.290

66

427,00

Ê-36

160

1380

660

5.000

66

452,00

Ê-37

180

1380

660

5.720

66

488,00

Ê-38

200

1380

660

6.440

68

512,00

Á-22 Þ Ä-22

102

1380

660

3.900

66

433,00

Á-23 Þ Ä-23

124

1380

660

4.730

66

461,00

K-26

160

1380

660

5.390

68

549,00

×ÅÉÑÉÓTÇÑÉÏ ÅÍÓÕÑÌÁÔÏ (ÁÐËÇÓ ÁÅÑÏÊÏÕÑÔÉÍÁÓ)

35,00

×ÅÉÑÉÓÔÇÑÉÏ ÁÓÕÑÌÁÔÏ (ÁÐËÇÓ ÁÅÑÏÊÏÕÑÔÉÍÁÓ)

23,00

* Οι τύποι Plastic δεν συνεργάζονται με χειριστήριο.

ÔÑÏÐÏÉ ÔÏÐÏÈÅÔÇÓÇÓ

140

ÐÁÑÏ×Ç

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


aircurtains

ELECTRICALLY HEATED AÉR CURTAINS (2 speed operation)

ÁÅÑÏÊÏÕÑÔÉÍÅÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÊÁÔÁÓÊÅÕÇÓ ÈÅÑÌÁÉÍÏÌÅÍÅÓ 2 ÔÁ×ÕÔÇÔÙÍ • Εύκολη τοποθέτηση και ρύθμιση της κατεύθυνσης του αέρα. • Χαμηλό επίπεδο θορύβου. • Πλήρης αυτοματισμός και ασφάλεια λειτουργίας. • Για τις αεροκουρτίνες με μήκος στομίου εξόδου 92 cm υπάρχει επιλογή θέσης του μοτέρ δεξιά ή αριστερά. • Στον τύπο ΜΙΝΙ – 700 το μοτέρ είναι στη μέση και στον τύπο ΜΙΝΙ – 800 το μοτέρ είναι δεξιά. • Όλες οι θερμαινόμενες αεροκουρτίνες είναι 380 V εκτός από τις ΜΙΝΙ – 700 και ΜΙΝΙ – 800 που είναι 220V και 2 ταχυτήτων. ÑÕÈÌÉÓÇ: ×åéñéóôÞñéï õðÜñ÷åé ðÜíù óôçí áåñïêïõñôßíá. Áóýñìáôï ÷åéñéóôÞñéï ðñïáéñåôéêü. Ïé ôýðïé ÌÉÍÉ äå óõíåñãÜæïíôáé ìå ÷åéñéóôÞñéï. * Στους τύπους ÁÅÇ-13S êáé ÄÅÇ-13S οι αντιστάσεις είναι από χαλυβδόσυρμα. Οι τύποι S δεν συνεργάζονται με χειριστήριο.

Ασύρματο χειριστήριο 23,00 €

Á = Ôï ìïôÝñ áñéóôåñÜ Ä = Ôï ìïôÝñ äåîéÜ K = Ôï ìïôÝñ óôï êÝíôñï

ÂÉÏÌ. ÐÁÑ. ÕØÏÓ Å ÙÓ 6m

ÌÅÓÇÓ ÐÁ Ñ Ï×ÇÓ ÕØ ÏÓ ÅÙÓ 4 ,00m

×ÁÌ ÇË Ç Ó Ð ÁÑÏ ×ÇÓ ÕØ ÏÓ Å Ù Ó 2,30m

ÕØÏÓ ÅÙÓ 1,80

ÔÕÐÏÓ

ÌÇÊÏÓ ÓÔÏÌÉÏÕ ÅÎÏÄÏY ÓÔÑÏÖÅÓ ÁÍÅÌÉÓÔÇÑÁ cm

ANTIÓÔÁÓÅÉÓ

rpm

kW

ÌINI-700 (230V - 2ôá÷.)

66

1290

2/4

MINI-800 (220V - 2ôá÷.)

68

1290

AEH-13S Þ ÄÅÇ-13S *

90

ÁÅÇ-13 Þ ÄÅÇ-13

ÐÁÑÏ×Ç m3/h

dB(A)

TIMÇ €

300

54

166,00

1,8/3,6

1.100

54

307,00

1310

6

1.100

58

391,00

90

1310

6

1.100

54

578,00

ÊÅÇ-14

120

1310

9

1.152

55

678,00

ÊÅÇ-15

140

1310

9

1.300

56

723,00

ÊÅÇ-16

160

1310

12

1.510

56

775,00

ÊÅÇ-17

180

1310

12

1.890

59

821,00

ÊÅÇ-18

200

1310

12

2.200

59

872,00

ÁÅÇ-33 Þ ÄÅÇ-33

90

1380

9

2.600

60

622,00

ÊÅÇ-34

120

1380

12

2.800

64

723,00

ÊÅÇ-35

140

1380

12

3.300

64

775,00

ÊÅÇ-36

160

1380

12

3.900

64

819,00

ÊÅÇ-37

180

1380

15

4.500

64

872,00

ÊÅÇ-38

200

1380

15

5.000

66

923,00

ÁÅÇ-22 Þ ÄÅÇ-22

102

1380

15

2.870

65

723,00

ÁÅÇ-23 Þ ÄÅÇ-23

124

1380

15

3.450

65

775,00

ÊÅÇ-24

120

1380

15

3.575

67

877,00

ÊÅÇ-26

160

1380

15

5.005

67

969,00

ÊÅÇ-28

200

1380

18

6.575

67

1.061,00

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

141


áåñïêïõñôéíåò

ÁÅÑÏÊÏÕÑÔÉÍÅÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÊÁÔÁÓÊÅÕÇÓ

WATER HEATED AÉR CURTAINS

ÌÅ ÓÔÏÉ×ÅÉÏ ÍÅÑÏÕ • Αεροκουρτίνες θερμού αέρα με στοιχείο νερού. • Πλήρης αυτοματισμός και ασφάλεια λειτουργίας. • Χαμηλό επίπεδο θορύβου.

A = ÌïôÝñ áñéóôåñÜ Ä = ÌïôÝñ äåîéÜ Ê = ÌïôÝñ óôï êÝíôñï

ÓÔÑÏÖÅÓ ÁÍÅÌ.

MAX ÈÅÑÌÉÊÇ ÉÓ×ÕÓ

IÓ×ÕÓ

ÐÁÑÏ×Ç

rpm

Kcal/h

Watt

m3/h

ÐËÁÔÏÓ ÐÏÑÔÁÓ

AWH-13 Þ ÄWÇ-13

1300

7.400

120

930

100

641,00

KWH - 14

1300

7.000

240

1.010

120

756,00

KWH - 15

1300

8.700

240

1.250

140

803,00

KWH - 16

1300

10.000

240

1.450

160

861,00

KWH - 17

1300

12.000

240

1.650

180

914,00

KWH - 18

1300

14.000

240

1.855

200

966,00

AWH-33 Þ ÄWH - 33

1380

12.000

660

1.785

100

693,00

KWH -34

1380

11.400

660

1.950

120

809,00

KWH - 35

1380

14.000

660

2.340

140

861,00

KWH - 36

1380

16.500

660

2.730

160

914,00

KWH - 37

1380

19.000

660

3.125

180

966,00

KWH - 38

1380

21.700

660

3.515

200

1019,00

AWH-22 Þ ÄWH - 22

1380

16.000

660

2.425

100

735,00

AWH-23 Þ ÄWH - 23

1380

19.000

660

2.935

120

782,00

KWH - 24

1380

14.000

660

2.390

120

1.029,00

KWH - 26

1380

20.000

660

3.350

160

1.113,00

KWH - 28

1380

26.000

660

4.395

200

1.208,00

 ÉÏÌ . ÐÁÑ. ÕØ Ï Ó Å ÙÓ 6m

Ì Å ÓÇ Ó Ð ÁÑÏ ×ÇÓ ÕØ ÏÓ Å Ù Ó 4,00m

×ÁÌ ÇË Ç Ó Ð ÁÑ Ï×ÇÓ ÕØ ÏÓ Å Ù Ó 2,30 m

ÔÕÐÏÓ

142

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

cm

ÔÉÌÇ €


aircurtains

ÁÅÑÏÊÏÕÑÔÉÍÅÓ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ

RECESSED AIR CURTAIN

Νέο προϊόν

ΣΕΙΡΑ RS • Oι αεροκουρτίνες ψευδοροφής διατίθενται σε Απλές, Θερμαινόμενες και με στοιχείο Νερού. • Με σύστημα ελέγχου ΝΕW LOGIC. • Mε δυνατότητα ελέγχου πολλών αεροκουρτινών από μια “MASTER” σε έως και 240 “SLAVES” αεροκουρτίνες. • Με 15 ταχύτητες • Με δυνατότητα επικοινωνίας με διακόπτη πόρτας και θερμοστάτη χώρου. • Λειτουργία με χρήση ενσύρματου ή και ασύρματου χειριστηρίου.

ΓΙΑ ΠΛΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΞΟΔΟΥ

3

m /h

ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ

m

m

m/sec

RS-34

1,20

4,0

12,0/10,5

2.800/2.370

RS-35

1,40

4,0

12,0/10,5

RS-36

1,60

4,0

RS-37

1,80

RS-38

2,00

ÔÕÐÏÓ

ΠΑΡΟΧΗ

ΒΑΡΟΣ

ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ

kg

W

66/64

34

660

3.370/2.850

66/64

36

660

12,0/10,5

3.930/3.330

66/64

38

660

4,0

12,0/10,5

4.500/3.800

67/64

41,5

660

4,0

12,0/10,5

5.000/4.250

67/64

45

660

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

dB(A)

143


áåñïêïõñôéíåò

ANEMΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ ΣΕΙΡΑ FH

Νέο προϊόν

FAN HEATER

• Aξονικοί ανεμιστήρες με στοιχείο νερού. • Με περσίδα εξόδου. • Δυνατότητα θέρμανσης και δροσισμού. • 230V / 50Hz, IP:44 • 2 ταχυτήτων.

TEXNIKA XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

144

DIMENSIONS (mm)

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


aircurtains

AEÑÏÊÏÕÑÔÉÍÅÓ S&P

AÉRCURTAINS S&P

ÓÅÉÑÁ COR

• Υψηλής ποιότητας, εξαιρετικά λεπτού και καλαίσθητου προφίλ. • Κατασκåυασμένη εξ ολοκλήρου από ατσάλι, φινιρισμένη με διακριτικό αντιοξειδωτικό χρώμα. • Αθόρυβης λειτουργίας που οφείλεται στη μοναδική συνεργασία μοτέρ και φτερωτής. • Όλα τα μοντέλα συνεργάζονται με θερμικό προστασίας. • Εύκολη εγκατάσταση, υψηλή ποιότητα. • Για ύψος πόρτας από 180 έως 300cm. ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: Χρήση εμπορική και βιομηχανική. ÑÕÈÌÉÓÇ: Συνεργάζονται με διακόπτη ενσύρματο CR- F (προαιρετικά).

ÐËÁÔÏÓ ÐÏÑÔÁÓ

ÐÁÑÏ×Ç

MAX m3/h

ÉÓ×ÕÓ ÊW

VOLT

Amber

ÔÁ×ÕÔÇÔEÓ

dB(A)

ÂÁÑÏÓ

TIMÇ

Êg

ÁÐËÅÓ

m

COR - F - 1000 N

1

1.429

0,11

230

0,5

2

68,2

15,2

303,00

COR - F - 1500 N

1,5

2.675

0,20

230

0,8

2

70,2

20

410,00

ÈÅÑÌÁÉÍÏÌÅÍÅÓ

ÔÕÐÏÓ

COR - 3,5 - 1000 N

1

1.384

3,6

230

15,5

3

68,4

15,8

510,00

COR - 6 - 1000

1

1.384

6,1

400

11,7

2

68,4

15,8

674,00

COR - 9 - 1500

1,5

2.545

8,2

400

11,8

2

70,4

20,8

842,00

CR-F

Äéáêüðôçò åíóýñìáôïò : êáôÜëëçëïò ãéá üëåò ôéò áåñïêïõñôßíåò ôçò óåéñÜò

50,00

ÐñùôïðïñéáêÞ O åíóýñìáôïò äéáêüðôçò CR-F åßíáé üìïéïò ãéá üëïõò ôïõò ôýðïõò. ÊÜèå äéáêüðôçò ìðïñåß íá ëåéôïõñãåß Ýùò êáé 5 áåñïêïõñôßíåò ôïõ éäßïõ ôýðïõ ðïõ âñßóêïíôáé óå óåéñÜ.

êáìðßíá êáðíßóìáôïò

åîáéñåôéêÞò áðüäïóçò CRF-F

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

145


áåñïêïõñôéíåò

INDUSTRIAL AIRCURTAINS

BIOMHXANIKEÓ ÁÅÑÏÊÏÕÑÔÉÍÅÓ ÐÕÑÁÓÖÁËÅÉÁÓ ÓÅÉÑÁ COR - IND • Βιομηχανικές αεροκουρτίνες πυρασφάλειας μεγάλης ισχύος • Κατασκευάζονται με φυγοκεντρικούς εξαεριστήρες τύπου CXRT απλής αναρρόφησης. • Η πτερωτή είναι με πτερύγια οπίσθιας κλίσεως βαμμένη με εποξική βαφή. • Μοτέρ 230/400V-50Hz έως 3kw και 400V-50Hz για μεγαλύτερης ισχύος μοτέρ ή για μοτέρ 2 ταχυτήτων. • Όλα τα μοτέρ είναι ΙP:55, κλάση F. ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ : Ìε μοτέρ F400-120 για αντοχή σε θερμοκρασία 400ïC για 120΄. Κατασκευάζονται αεροκουρτίνες πυρασφαλείας με φυγοκεντρικούς εξαεριστήρες διαφόρων τύπων.

ΣΤΟΜΙΟ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÓÔÏÌÉÏÕ* H

h

M

L

V

A

865

160

475

2000

1800

120

* Oι παραπάνω διαστάσεις αφορούν αεροκουρτίνα που κατασκευάζεται με εξαεριστήρα τύπου CXRT/4-630 και καλύπτει παροχή αέρα 16.000m3/h σε στατική πίεση 600-700Pa και μέγιστη ταχύτητα εξόδου αέρα 20m/sec.

146

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


στεγνωτήρες

SL

148

Νέο προϊόν

SL - 2008

148

Νέο προϊόν

FK - 1800

149

Νέο προϊόν

FK-2500

149

SL-2500

149

COMET

150

FKHD-120

150

dryers


στεγνωτηρες

ÓÔÅÃÍÙÔÇÑÅÓ ×ÅÉÑÏÓ

HAND DRYERS WALL MOUNTED

ÓÅÉÑÁ SL 2002 • 230V - 50Hz. • Αρίστης κατασκευής και εμφάνισης. • Χαμηλής στάθμης θορύβου. • SL-BUTTON λειτουργία με κουμπί.

BUTTON

AUTOMATIC

• SL-AUTOΜΑΤΙC ΛΕΥΚΟ, SILVER, και SL-ALUMINIUM λειτουργούν με φωτοκύτταρο. • ¼ëïé ïé ôýðïé Ý÷ïõí êάσωμα από υψηλής αντίστασης πολυκαρμπονικό åêôüò ôïõ SL-ALUMINIUM ðïõ åßíáé áðü áëïõìßíéï. SILVER

MÅÃÉÓÔÇ ÐÁÑÏ×Ç

ÔÕÐÏÓ

ÉÓ×ÕÓ

m3/h

dB (A)

TIMÇ

W

SL-2002 BUTTON ËÅÕÊÏ

170

1.875

52

138,00

SL-2002 AUTOMATIC ËÅÕÊÏ

170

1.875

52

158,00

SL-2002 AUTOMATIC SILVER

170

1.875

52

179,00

SL-ALUMINIUM AUTOMATIC ËÅÕÊÏ

170

1.875

52

182,00

........................................................................................................................................................................................

ÓÔÅÃÍÙÔÇÑÅÓ ×ÅÉÑÏÓ

HAND DRYERS WALL MOUNTED

Νέο προϊόν

ÓÅÉÑÁ SL 2008

• 230V - 50Hz. • Μοτέρ κλάση ΙΙ με θερμικό προστασίας. • Κάσωμα από πολυκαρμπονικό υλικό. • Στο μοντέλο ΒUTTON διάρκεια λειτουργίας 45’’. • Oι τύποι ΑUTOMATIC λειτουργούν με φωτοκύτταρο.

ÐÁÑÏ×Ç

ÉÓ×ÕÓ W

dB (A)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

m3/h

SL-2008 BUTTON

170

1.875

52

SL-2008 AUTOMATIC

170

1.875

SL-2008 AUTO SILVER

170

1.875

ÔÕÐÏÓ

148

ΒΑΡΟΣ

TIMÇ

(Κg)

ΛΕΥΚΟ

2,8

112,00

ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ

ΛΕΥΚΟ

2,8

128,00

ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ

SILVER

2,8

194,00

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

XΡΩΜΑ

212Χ155Χ332

ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ 45’’

52

212Χ155Χ332

52

212Χ155Χ332

ΜΧΠΧΥ

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


dryers

ÓÔÅÃÍÙÔÇÑÅÓ ×ÅÉÑÏÓ

HAND DRYERS WALL MOUNTED Νέο προϊόν

ÓÅÉÑÁ FK-1800PL • 220V - 50Hz. • ÊÜóùìá από πλαστικό υψηλής ποιότητας, λείας υφής. • Μοτέρ κλάσης II. • Λειτουργία με φωτοκύταρρο.

!

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚH ΤΙΜH

ÐÁÑÏ×Ç

ÔÕÐÏÓ

m3/h

FK-1800PL

170

ÉÓ×ÕÓ W

dB(A)

1.800

54

TIMÇ €

85,00

........................................................................................................................................................................................

ÓÔÅÃÍÙÔÇÑÅÓ ×ÅÉÑÏÓ ÉÍÏ×

ÉÍÏ× HAND DRYERS WALL MOUNTED Νέο προϊόν

ÓÅÉÑÁ FK-2500 • 230V - 50Hz. • ÊÜóùìá INOX 304.

Êéíçôü óôüìéï ñßøçò με δυνατότητα περιστροφής 360ο (μοίρες). • Λειτουργία με φωτοκύτταρο. • Κατάλληλο για χέρια, μαλλιά και πρόσωπο. • Ισχυρή παροχή αέρα για γρήγορο στέγνωμα 30m/sec. ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: Åíäåßêíõôáé ãéá äçìüóéá êôßñéá, êáöåôÝñéåò, ìðáñ, îåíïäï÷åßá, íïóïêïìåßá, áèëçôéêÜ êÝíôñá, ãõìíáóôÞñéá ê.Ü.

! ÔÕÐÏÓ FK-2500

ΝΕΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚH ΤΙΜH

MÅÃÉÓÔÇ ÐÁÑÏ×Ç m3/h 270

ÉÓ×ÕÓ W 2.500

dB(A) 56

TIMÇ €

200,00

........................................................................................................................................................................................

ÓÔÅÃÍÙÔÇÑÅÓ ×ÅÉÑÏÓ

HAND DRYERS WALL MOUNTED

ÓÅÉÑÁ SL-2500 • 220V - 50Hz. • Ìåôáëëéêü êÜóùìá óôéâáñÞò êáôáóêåõÞò ãéá áðïöõãÞ âáíäáëéóìþí. • ÄéáèÝôåé êéíçôü óôüìéï ñßøçò áÝñá êáôÜëëçëï êáé ãéá ôï óôÝãíùìá ôïõ ðñïóþðïõ Þ ôùí ìáëëéþí. • Éó÷õñÞ ðáñï÷Þ áÝñá ãéá ãñÞãïñï óôÝãíùìá. • Ìå öùôïêýôôáñï êáé ëåéôïõñãßá 50” ðñéí êëåßóåé áõôüìáôá. ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: Åíäåßêíõôáé ãéá äçìüóéá êôßñéá, êáöåôÝñéåò, ìðáñ, îåíïäï÷åßá, íïóïêïìåßá, áèëçôéêÜ êÝíôñá, ãõìíáóôÞñéá ê.Ü.

ÔÕÐÏÓ SL-2500

MÅÃÉÓÔÇ ÐÁÑÏ×Ç m3/h 280

ÉÓ×ÕÓ

dB(A)

W 2.600

TIMÇ €

55

820,00

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

149


στεγνωτηρες

ÓÔÅÃÍÙÔÇÑÁÓ ÌÁËËÉÙÍ ÅÐÉÔÏÉ×ÏÓ

HAIR DRYER WALL MOUNTED

ÔÕÐÏÓ COMET • 220V – 50Hz • Με θερμικό προστασίας. Κλάση ΙΙ. • Αυτόματη λειτουργία ΟΝ /OFF με την μετακίνηση του ευέλικτου στομίου ρίψης αέρα. • Ó÷åäéáóìÝíï íá êáôáëáìâÜíåé ôï ìéêñüôåñï äõíáôü ÷þñï.

ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: Κατάλληλο για ξενοδοχείá, γυμναστήρια, óÜïõíåò κ.Ü.

ÔÕÐÏÓ COMET

ÉÓ×ÕÓ

ÔÁÓÇ

ÂÁÑÏÓ

TIMÇ

WATT

VOLT

Kg

700

230

1,25

158,00

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (mm)

ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ

........................................................................................................................................................................................

ÓÔÅÃÍÙÔÇÑÁÓ ÌÁËËÉÙÍ ÅÐÉÔÏÉ×ÏÓ

HAIR DRYER WALL MOUNTED

ÔÕÐÏÓ FKHD-120 • • • • • •

220V – 50Hz Eý÷ñçóôï êáé áðëü óôç ÷ñÞóç ôïõ. Ðáñï÷Þ áÝñá 71m3/h. Tá÷ýôçôá áÝñá 13m/sec. MéêñÝò äéáóôÜóåéò. ÐñïíïìéáêÞ ôéìÞ.

ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: Κατάλληλο για ξενοδοχείá, γυμναστήρια, óÜïõíåò κ.Ü.

ÔÕÐÏÓ FKHD-120

150

ÉÓ×ÕÓ

ÔÁÓÇ

ÂÁÑÏÓ

TIMÇ

WATT

VOLT

Kg

1200

220

1,5

49,00

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

!

ΝΕΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚH ΤΙΜH


ìç÷áíÞìáôá êáèáñéóìïý áÝñá VISION AIR

152 - 154 Νέο προϊόν

ΦΙΛΤΡΟ CAM

155

GRACE

156

SHARP

157

AMCOR

158

159-160

SFE Νέο προϊόν

ΦΙΛΤΡΟ SOD

161

ACF

162

FLEX -T FLEX

163 - 164

SMOKE N’ GO

165 - 168

ΑΠΑΓΩΓΗ ΚΑΠΝΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

169 - 172

air cleaners Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

151


ìç÷áíçìáôá êáèáñéóìïõ áåñá

CLEAN AIR FOR HEALTHY ROOMS

ÕÃÉÅÉÍÏÓ ÁÅÑÁÓ ÃÉÁ ÊÁÈÅ ×ÙÑÏ ÁÐÏ ÔÇÍ EUROMATE Ïëëáíäßáò Βλαβερά εναέρια μικροσωματίδια: Αόρατα αλλά όχι ακίνδυνα. Τα επαγγελματικά φίλτρα EUROMATE είναι προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και οι εκπληκτικές τους δυνατότητες ανταμείβουν επάξια τους χρήστες τους.

ÔÑÏÐÏÓ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ Αρχικά, ο αέρας φιλτράρεται από ένα μεταλλικό πλέγμα (προφίλτρο), όπου εκεί κατακρατούνται τα μεγαλύτερα σωματίδια σκόνης, στάχτης, χνούδια κ.α. Στη συνέχεια, τα μικρότερα σωματίδια που διαπερνούν το προφίλτρο οδηγούνται στα ηλεκτροστατικά φίλτρα, όπου βομβαρδίζονται από ισχυρά ηλεκτρικά φορτία με αποτέλεσμα να μαγνητίζονται στις μεταλλικές πλάκες σαν ρινίσματα σιδήρου στον μαγνήτη. Τέλος, το φίλτρο ενεργού άνθρακα (προαιρετικά) συγκρατεί απόλυτα και τις δυσάρεστες οσμές. Έτσι, ο αέρας βγαίνοντας από το φίλτρο ξανά στο χώρο είναι απόλυτα υγιεινός και απαλλαγμένος από τα βλαβερά εναέρια μικροσωματίδια που είναι αόρατα, αλλά όχι ακίνδυνα για τον ανθρώπινο οργανισμό.

×ÙÑÏÉ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ ÔÙÍ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÙÍ ÖÉËÔÑÙÍ

ÐËÅÏÍÅÊÔÇÌÁÔÁ ÁÐÏ ÔÇÍ ÔÏÐÏÈÅÔÇÓÇ ÖÉËÔÑÙÍ

Οικονομικοί λόγοι Σύμφωνα με στατιστική που έγινε στη Âñåôáíßá για τον “AIR UK’s Good Guide” σε επαγγελματικούς χώρους που τοποθετήθηκαν φίλτρα, τα αποτελέσματα ήταν: • Αύξηση πελατών +86% • Αύξηση στις πωλήσεις τροφίμων εντός καφετεριών – εστιατορίων +75% • Αύξηση τζίρου πωλήσεων +65% • Απόσβεση εξόδων για την εγκατάσταση φίλτρων από 3,5 έως 16 εβδομάδες. • Μείωση εξόδων για τον καθαρισμό των επίπλων και βάψιμο των τοίχων • Υγιέστερο προσωπικό, άρα καλύτερος βαθμός απόδοσης.

1) Χώροι συνάθροισης πολλών ανθρώπων και ιδιαίτερα καπνιζόντων π.χ. καφετέριες, εστιατόρια, τράπεζες, γραφεία, γυμναστήρια, καταστήματα, οικίες κ.Ü. 2) Επαγγελματικοί χώροι με ενοχλητικές και βλαπτικές οσμές, όπως αναθυμιάσεις, χρώματα, τοξικά π.χ. κομμωτήρια, βαφεία, οδοντιατρεία, βιομηχανικοί χώροι κ.Ü. 3) Χώροι üπου υπάρχει απαίτηση ύψιστης υγιεινής, όπως θάλαμοι εντατικής νοσηλείας, χώροι που κατοικούν πάσχοντες από αναπνευστικές ή αλλεργικές παθήσεις, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, ιατρεία, οδοντιατρεία κ.Ü.

Τήρηση διεθνών και τοπικών κανονισμών Στις περισσότερες χώρες – και στην Ελλάδα είναι υποχρεωτική η δημιουργία ιδιαίτερων χώρων καπνιζόντων.

ÔÕÐÏÉ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÙÍ ÖÉËÔÑÙÍ

1) ΣΕΙΡΑ VISION AIR Το πλεονέκτημα αυτής της σειράς είναι ότι το ίδιο μηχάνημα δύναται να τοποθετηθεί στην οροφή, στην ψευδοροφή, επίτοιχα αλλά γίνεται και δαπέδου τροχήλατο. Το μόνο που απαιτείται στην κάθε περίπτωση είναι τα κατάλληλα βοηθητικά εξαρτήματα. Για χώρους έως 600 m3 2) ΣΕΙΡΑ GRACE Μια καταξιωμένη σειρά υψηλής αισθητικής με μηχανήματα δαπέδου για χώρους έως 100 m3. Διατίθενται με ηλεκτροστατικό ή απόλυτο φίλτρο HEPA και σε πολλά χρώματα προσόψεων. 3) ΣΕΙΡΑ SFE Ηλεκτροστατικά φίλτρα για επαγγελματικές κουζίνες. Είναι η μοναδική λύση για επαγγελματικές κουζίνες, fast food, ψησταριές, καντίνες που βρίσκονται εντός πυκνοκατοικημένων περιοχών ή αντιμετωπίζουν προβλήματα με τους περιοίκους. Διαθέτουν προφίλτρο, ηλεκτροσταôικά βιομηχανικά φίλτρα, βιομηχανικό συλλέκτη και τελικό φίλτρο αλουìινίου. Προαιρετικά, φίλτρο ενεργού άνθρακα. 4) ÂÑÁ×ÉÏÍÁÓ ÁÐÁÃÙÃÇÓ Äõíáôüôçôá ôïðïèÝôçóçò óôáèåñÜ óôïí ôïß÷ï Þ êáé ôñï÷Þëáôï ãéá åýêïëç ìåôáöïñÜ ôïõò.

152

(ΥΙ/Γ.Π/76017/2002 – ΦΕΚ 1.8.2002) Στους χώρους αυτούς επιβάλλεται η τοποθέτηση φίλτρων. Κοινωνικοί λόγοι • Προστασία της υγείας των εργαζομένων • Συμπεριφορά ευθύνης των ιδιοκτητών προς το προσωπικό τους • Αποφυγή προστριβών μεταξύ καπνιζόντων και μη καπνιζόντων • Καλύτερες συνθήκες εργασίας – Μετάδοση ενός καλύτερου τρόπου διαβίωσης Εικόνα επιχείρησης • Ένδειξη εκσυγχρονισμού και εκμοντερνισμού της επιχείρησης • Ένδειξη κοινωνικής και περιβαλλοντολογικής συνείδησης της εταιρείας • Εικόνα καθαρού περιβάλλοντος 24 ώρες το 24ωρο. Λόγοι υγείας Λιγότεροι επιβαρυντικοί παράγοντες για την υγεία, καθώς 40% των ανθρώπων είναι υποψήφιοι ανάπτυξης αλλεργιών. Ήδη, 1025% του πληθυσμού υποφέρει από αλλεργίες, άσθμα, έκζεμα κ.Ü.

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


air cleaners

MÇXÁÍÇÌÁÔÁ ÊÁÈÁÑÉÓÌÏÕ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ÁÅÑÁ

AIR CLEANERS OF INDOOR AIR

• Ένας άνθρωπος περνάει περίπου το 90% της ζωής του σε εσωτερικούς

χώρους! • Η μόλυνση του αέρα των εσωτερικών χώρων συνήθως υποτιμάται από τους χρήστες των χώρων. Αò αναλογιστούμε τις πÜμπολες êáèçìåñéíÝò ενοχλήσεις: πονοκέφαλοι, ερεθισμένα μάτια και λαιμός, έλλειψη συγκέντρωσης και μόνιμο αίσθημα κούρασης, ðïõ είναι λίγα μόνο από τα συμπôþματα του «συνδρόμου των άρρωστων κτιρίων». •

Ìετρήσεις που έχουν γίνει σε εσωτερικούς

χώρους όπως γραφεία, σχολεία, νοσοκομεία, καφετέριες, εστιατόρια κ.α. έδειξαν ότι ο εσωτερικός αέρας είναι πολύ περισσότερο μολυσμένος από τον εξωτερικό! Στον εσωτερικό αέρα εκατομμύρια αόρατα βλαβερά σωματίδια αιωρούνται αναμεμιγμένα με κόκκους σκόνης και μικροοργανισμούς, βακτήρια, ιούς, χνούδια, αεροζόλ, καπνό τσιγάρου κ.α. που εγκλωβίζονται στο χώρο, αναπαράγονται και εισπνέονται από τους χρήστες. • Τα φίλτρα του Οίκου EUROMATE απομακρύνουν κάθε μόλυνση από τον αέρα δημιουργώντας ένα απόλυτá υγιεινό περιβάλλον που αναβαθμίζει τον τρόπο διαβίωσης και εργασίας και δημιουργούν ένα περιβάλλον που κάνει τους χρήστες του να αισθάνονται σε καλύτερη φυσική κατάσταση και να αποδίδουν τα μέγιστα. • Η επιλογή ενός συστήματος φιλτραρίσματος της EUROMATE στο χώρο εργασίας είναι ένδειξη ενδιαφέροντος για ένα υγιέστερο τρόπο ζωής, βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων αλλά και των επισκεπτών του χώρου.

Τα μηχανήματα καθαρισμού αέρα EUROMATE διατίθενται κατά αποκλειστικότητα στην Ελλάδα από την εταιρία «ΚΑΦΦΕ Α.Ε. – ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ» και από συνεργαζόμενα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Η εταιρεία EUROMATE είναι κάτοχος ISO:9002 και τα μηχανήματα είναι απόλυτα συμβατά με τις νόρμες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

153


ìç÷áíçìáôá êáèáñéóìïõ áåñá

ÌÇ×ÁÍÇÌÁÔÁ ÊÁÈÁÑÉÓÌÏÕ ÁÅÑÁ

AIR CLEANERS OF INDOOR AIR (WALL or CEILING MOUNTED or PORTABLE)

ÓÅÉÑÁ VISION AIR Η σειρά Vision Air είναι μια επαναστατική σειρά που αποτελεί την εξέλιξη και το επιστέγασμα των ερευνών του κατασκευαστικού Οίκου EUROMATE. Η νέα αυτή σειρά διακρίνεται για το ύψιστης αισθητικής design, της ευέλικτης λειτουργίας της και στο εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο θορύβου. Οι νέοι καθαριστές εσωτερικού αέρα διαθέτουν ένα ευρηματικό σύστημα φιλτραρίσματος, που χωρίζεται σε τρεις φάσεις. 1) Το προφίλτρο αιχμαλωτίζει σωματίδια σκόνης, χνούδια, στάχτης κ.Ü. 2) Το ηλεκτροστατικό φίλτρο – συλλέκτης ElectroMax Filter μαγνητίζει και παγιδεύει μικρότερα σωματίδια που διαπερνούν το προφίλτρο μικρότερα του 0,01 micro (=0,00001mm) και ο συλλέκτης τα κατακρατεί. Το νέας γενιάς ηλεκτροστατικό φίλτρο της EUROMATE είναι προϊόν εντατικών ερευνών και αποτελεί καινοτομία του Οίκου 3) Το φίλτρο ενεργού άνθρακα τέλος απορροφά κάθε δυσοσμία από το χώρο.

ØåõäïñïöÞò ÏñïöÞò

• Στη θέση του ηλεκτροστατικού φίλτρου εναλλακτικά μπορεί να προτιμηθεί και ένας ακόμη τύπος φίλτρου της Euromate. Το MediaMax Filter διαθέτει αντιβακτηριακή προστασία που αδρανοποιεί τα κατακρατηθέντα μικρόβια, ώστε να μην αναπαράγονται και δημιουργούν επιμολύνσεις του αέρα. Αυτός ο τύπος φίλτρου ενδείκνυται για χώρους που απαιτείται ύψιστη υγιεινή όπως οδοντιατρεία, θάλαμοι εντατικής νοσηλείας, χώροι που κατοικούν πάσχοντες από αναπνευστικές ή αλλεργικές παθήσεις, παιδικοί σταθμοί κ.α.

Åðßôïé÷ï

ÄáðÝäïõ

• Όλοι οι τύποι διαθέτουν τηλεχειριστήριο (remote control) 230V, 50 - 60 Hz. Ç óõíôÞñçóç ôùí ößëôñùí åßíáé ðïëý áðëÞ êáèþò ï ðåñéïäéêüò êáèáñéóìüò ôïõò åßíáé ðïëý áðëüò. ÁíôéêáôÜóôáóç ÷ñåéÜæåôáé 2-3 öïñÝò åôçóßùò ôï ößëôñï åíåñãïý Üíèñáêá. ΚΑΤÏΠΙΝ ΑΠΑΙΤÇΣΕΩΣ: Ìå áéóèçôÞñéï ðïéüôçôáò áÝñá AIR MONITOR ÁñùìáôéêÜ óôéê ãéá áñùìáôéóìü ôïõ ÷þñïõ FREE BREEZE Ìå éó÷õñüôåñï ößëôñï åíåñãïý Üíèñáêá ODOUR FREE ElectroMax filter

MediaMax filter

VISION AIR ìå ÅlectroMax filter (çëåêôñïóôáôéêü ößëôñï) ÔÕÐÏÓ

Ãéá ÷þñïõò Ýùò m3

ÉÓ×ÕÓ

ÐÁÑÏ×Ç

W

m3/h

ÂÁÑÏÓ

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ

TIMÇ

Êg

mm

VISION AIR1 ElectroMax

300

95

1.150

16,5

630 x 620 x 290

1.816,00 *

VISION AIR2 ElectroMax

600

200

2.300

32,5

630 x 1050 x 290

2.459,00 *

VISION AIR ìå ÌediaMax filter (áðüëõôï ößëôñï) ÔÕÐÏÓ VISION AIR1 MediaMax VISION AIR2 MediaMax

Ãéá ÷þñïõò Ýùò m3

ÉÓ×ÕÓ

ÐÁÑÏ×Ç

ÂÁÑÏÓ

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ

Êg

mm

1.000

14

630 x 620 x 290

1.634,00 *

2.000

24

630 x 1050 x 290

2.222,00 *

W

m3/h

225

90

450

190

TIMÇ

* Οι τύποι VISION AIR δύναται να τοποθετηθούν πάνω σε τοίχο ή εντοιχιζόμενοé, στην οροφή ή εντός ψευδοροφής και στο δάπεδο πάνω σε βάση (απαιτείται Kit προσαρμογής που δεν περιλαμβάνεται στην τιμή). Τιμές στη σελ. 156 (ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΩΝ).

154

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


air cleaners

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ

Νέο προϊόν

ΦΙΛΤΡΟ CAM

FILTRATION FOR DUCTS

• Κατάλληλο για τοποθέτηση σε σύστημα αεραγωγών. • Δυνατότητα εγκατάστασης ακόμα και σε ήδη εγκατεστημένο δίκτυο αεραγωγών. • Προστατεύει το δίκτυο αεραγωγών από μολύνσεις που μεταδίδονται μέσω του αέρα. • Εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές από τον αέρα. • Συγκράτηση εναέριων σωματιδίων όπως: σκόνη, μικροοργανισμοί (βακτήρια, ιούς, μύκητες) ρύπανση, τρίχες, αεροζόλ, καπνό τσιγάρου. ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ:Τοποθέτηση σε αεραγωγό προσαγωγής αέρα, σε δίκτυο κλιματισμού για φιλτράρισμα του κλιματισμένου αέρα ή σε προσαγωγή αέρα από εναλλάκτη θερμότητας. ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ : Προαιρετικά πολλά είδη φίλτρων μπορούν να επιλεγούν ανάλογα με το είδος των ρύπων που επιθυμούμε να εξουδετερώσουμε.

ΣΤΑΔΙΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 1. Το ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ συγκρατεί τρίχες και νεκρά κύτταρα. 2. Το ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ συγκρατεί μικρά εναέρια σωματίδια έως 0,01micron (=0,00001mm). Αυτό το φίλτρο συνδυάζει αποτελεσματικό φιλτράρισμα με τη μικρότερη δυνατή στατική πίεση.

μόλυνση

ακάρια

3. Το ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (προαιρετικό) εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές. τρίχες

βακτήρια & ιοί

3 - stage filter system

TEXNIKA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΟΥ CAM

3 - stage filter system

Διαστάσεις (Ύψος x Μήκος x Πάχος)

620 x 360 x 210mm

Απορροφούμενη Ισχύς

25W

Ηλεκτρική Παροχή

50Hz, 230V

Maximum Ικανότητα

1.500m3/h

Βάρος

13 kg

Αποτελεσματικότητα φιλτραρίσματος

Minimum 90%

Υλικό κατασκευής

Μεταλλικό κάσωμα επικαλυμένο με εποξική βαφή

Στατική Πίεση

< 70 Pa

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

155


regulation automatisation air -cleaners

ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ ÖÉËÔÑÙÍ

FILTER ACCESSORIES

ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÁ ÖÉËÔÑÙÍ ÃÉÁ ÔÇ ÓÅÉÑÁ VISION AIR Vision Display ElectroMax

Activated carbon filter

Free Breeze

MediaMax

Activated carbon filter

PreFilter

PreFilter

TIMÇ

TYÐÏÓ - ÅÉÄÏÓ ÖÉËÔÑÏÕ

PREFILTRE - ÌÅÔÁËËÉÊÏ ÐÑÏÖÉËÔÑÏ - standard

17,00

ELECTROFILTER - HËÅÊÔÑÏÓÔÁÔÉÊÏ ÖÉËÔÑÏ - standard óôïí ôýðï ElectroMax

242,00

MEDIA MAX FILTER - ÁÐÏËÕÔÏ ÖÉËÔÑÏ standard óôïí ôýðï MediaMax

109,00

ÁCTIVE CARBON FILTER - ÖÉËÔÑÏ ÅÍÅÑÃÏÕ ÁÍÈÑÁÊÁ - standard

35,00

AIR MONITOR (áéóèçôÞñáò ìüëõíóçò) - ðñïáéñåôéêü

226,00

FREE BREEZE (áñùìáôéêÜ stick) - ðñïáéñåôéêü

14,00

ODOUR FREE (éó÷õñü ößëôñï åíåñãïý Üíèñáêá) - ðñïáéñåôéêü

83,00

ÊÉÔ ÔÏÉ×ÏÕ VISION AIR1 (ãéá ôïðïèÝôçóç óå ôïß÷ï)

16,00

KIT OÑÏÖÇÓ VISION

AIR1

- VISION

ÊÉÔ ØÅÕÄÏÑÏÖÇÓ VISION

AIR1

AIR2 (ãéá

- VISION

ôïðïèÝôçóç óå ïñïöÞ)

AIR2 (ãéá

16,00 - 32,00

ôïðïèÝôçóç óå øåõäïñïöÞ)

16,00 - 32,00

ÅÎÁÑÔÇÌÁ ÐÑÏÅÊÔÁÓÇÓ ÃÉÁ ÔÏ VISION AIR1,2 OÑÏÖÇÓ (óåô 4 åîáñôçìÜôùí)

19,00

VISION DISPLAY ÂÜóç óôÞñéîçò ãéá VISION AIR1 ÄÁÐÅÄÏÕ

186,00

........................................................................................................................................................................................

ÖÏÑÇÔÏ ÌÇ×ÁÍÇÌÁ ÊÁÈÁÑÉÓÌÏÕ ÁÅÑÁ

PORTABLE AIR CLEANERS

ÓÅÉÑÁ GRACE • Η εξαιρετικά υψηλής αισθητικής καθιερωμένη σειρά Grace, που κατέκτησε όλη την Ευρώπη, τώρα σε νέες προνομιακές τιμές. • Μοντέρνο design που ταιριάζει σε κάθε χώρο. • Φορητοί για ευκολία στην τοποθέτησή τους. • Εύκολος καθαρισμόò και service. • Κατακράτηση 98,5% των βλαβερών μικροσωματιδίων και 99% στον τύπο HEPA. • Για χώρους έως 100 m3 • 3 ταχυτήτων με λειτουργία TURBO, 230V/50Hz. • Με προφίλτρο, ηλεκτροστατικό φίλτρο και φίλτρο άνθρακα. • Ο τύπος HEPA με απόλυτο φίλτρο για συγκράτηση μικροοργανισμών. • Ο τύπος DENTAL για οδοντιατρεία και εργαστήρια οδοντοτεχνίας. * Διατίθενται σε 7 μοντέρνα χρώματα: γκρι, μπορντώ, κόκκινο, μπλε, γαλάζιο, κίτρινο, πράσινο.

ÔÕÐÏÓ

ÉÓ×ÕÓ

ÐÁÑÏ×Ç

ÕØÏÓ - ÐËÁÔÏÓ - ÂÁÈÏÓ

TIMÇ

W

m3/h

GRACE ELECTROSTATIC

60

120 - 225 - 410

850 x 380 x 290

GRACE HEPA

60

120 - 225 - 410

850 x 380 x 290

929,00

GRACE DENTAL

60

120 - 225 - 410

850 x 380 x 290

1.366,00

156

mm

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

1.229,00


air cleaners

IΟΝΙΣΤΕΣ

IONISERS

ΣΕΙΡΑ SHARP PLASMA CLUSTER Νέο προϊόν

• Ιονιστής αέρα με δυνατότητα ύγρανσης. • Κατάλληλο για χώρους έως 26m2. • ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΣΚΟΝΗΣ Πλενόμενο προφίλτρο σκόνης και μικροσωματιδίων.

• ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΟΣΜΩΝ Αρωματισμένο φίλτρο συγκράτησης οσμών με δυνατότητα εξουδετέρωσης όλων των οικιακών οσμών (πλενόμενο). • ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ME απόλυτο φίλτρο ΗΕΡΑ που συγκρατεί το 99,97% των μικροσωματιδίων έως 0,3 microns. • ΑΙΣΘΗΣΗ ΕΥΕΞΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΑΔΑΣ Το φίλτρο λειτουργεί μιμούμενο τη φύση καθαρίζοντας το περιβάλλον εκπέμποντας ισορροπημένα θετικά και αρνητικά ιόντα. • ΥΓΡΑΝΣΗ Με γεμάτη δεξαμενή λειτουργεί έως 10 ώρες παίρνοντας εντολή από το σύστημα φίλτρων. • Mε πρόγραμμα Clean ion shower. • Εντυπωσιακή εμφάνιση υψηλής αισθητική. • Ιδανικό για άτομα που υποφέρουν από αλλεργίες. • Χωρητικότητα δεξαμενής 3 litra. • 3 ταχυτήτων max/med/silent και auto.

Διαστάσεις: 360 x 550 x 220 mm (πλάτος x ύψος x βάθος) Bάρος: 8 kg Tιμή: 

Με πληκτρολόγιο αφής και ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας

Mε φωτεινές ενδείξεις λειτουργίας στην πρόσοψη

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

Mε αποσπώμενο δοχείο νερού

157


ìç÷áíçìáôá êáèáñéóìïõ áåñá

ÉÏÍÉÓÔÅÓ AMCOR AIR PROCESSOR

• Ìå êáóóÝôá ðïõ ðåñéëáìâÜíåé ößëôñï ôýðïõ HEPA êáé ðñïößëôñï åíåñãïý Üíèñáêá. • Ìå ðëåíüìåíï çëåêôñïóôáôéêü ößëôñï. • Ìå íÞìá éïíéóìïý ðïõ ðáñÜãåé áñíçôéêÜ éüíôá ãéá ôçí åîéóïññüðçóç ôïõ áÝñá. • ÈÞêç ãéá ôïðïèÝôçóç áñùìáôéêïý óôéê.

IONISERS AMCOR HEPA TOWER PLUS

CAR IONISER

• Áðïôåëåóìáôéêüôçôá 99,97% óå ñõðïãüíá óùìáôßäéá.

• ÐñïçãìÝíçò ôå÷íïëïãßáò. • ÁðëÞ óýíäåóç ìå ôïí äéáêüðôç ôïõ áíáðôÞñá.

• Ìå íÞìá éïíéóìïý ðïõ ðáñÜãåé áñíçôéêÜ éüíôá ãéá ôçí åîéóïññüðçóç ôïõ áÝñá.

• Ìå íÞìá éïíéóìïý Amcor. • Åîáöáíßæåé áôìïóöáéñéêïýò ñýðïõò êáé ïóìÝò êáðíïý.

• Ðëåíüìåíï ðñïößëôñï. • 2 ôá÷ýôçôåò.

• Ìåéþíåé ôïí êßíäõíï åîÜðëùóçò éþí êáé âáêôçñéäßùí.

• 3 ôá÷õôÞôùí.

• Äçìéïõñãåß áßóèçìá åõåîßáò êáèþò éïíßæåé ôïí áÝñá.

Air Proceccor 2000

Hepa Tower Plus

Car Ioniser

P

-

-

Ðëåíüìåíï Ðñïößëôñï

-

P

-

Çëåêôñïóôáôéêü Ößëôñï

P P P P

-

-

-

-

P

P

-

-

XAÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ Ðëåíüìåíï Çëåêôñïóôéêü Ößëôñï Óùìáôßäéùí

Ößëôñï Åíåñãïý ¢íèñáêá Óýóôçìá Amcor / ÍÞìá éïíéóìïý Üíèñáêá ÈÝóç ãéá Üñùìá Áêôßíá áðïôåëåóìáôéêüôçôáò (ìÝôñá)

5x4

8x7

3

Ôá÷ýôçôá ¢åñá (m3/h)

102

220

-

AëëáãÝò ÁÝñá (ãéá ÷þñï 4x3ì.)

3,1

6,6

-

3

4

-

225 x 190 x 395

400 x 380 x 280

60 x 30 x 0,2

3

5,5

1,3

Ôá÷ýôçôåò ÄéáóôÜóåéò mm (ìÞêïò x ýøïò x âÜèïò) ÂÜñïò (kgs)

ÔÕÐÏÓ

158

TIMÇ €

AIR PROCESSOR

94,00

HEPA TOWER PLUS

105,00

CAR IONISER

23,00

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

ΠΡΟ ΝΟ ΤΙΜΜΙΑΚH H


air cleaners

‹ÁÔÕÉΝÊÍÕÓÂÓ¾ÔÎÂÕÐØ ‚Ê—ÑÂÈÈÆÍÎÂÕÊ̼Ø—ÔÕ¾ÆØ ‘Ñ¿ ξ ÌÂÏվϠ¼×Ø ÌÂÊ Õ ÑÊÐ ÔÁÈÙÓÐÏ ÆËÐÑÍÊÔμÏ ÆÔÕÊÂÕ¿ÓÊÂƾÏÂÊÆÑÊÕÂÌÕÊ̽ÉÂÏ¡ÈÌÉÈÊÂÕÐÏÑÆÓÊÐÓÊÔο Õ×Ï ÌÂÑÏÂÆÓ¾×Ï ÌÂÊ Õ×Ï ÐÔÎÒÏ ÂÑ¿ ÕÊØ ÌÂÎÊÏ¡ÅÆØ Õ×Ï ÆÔÕÊÒÏ ›ÂÕ¡ ÕÉ ÅÊ¡ÓÌÆÊ ÕÉØ ÑÂÓÂÔÌÆÚ½Ø Õ×Ï ÇÂÈÉÕÒÏ ÕÐ ÔÁÔÕÉÎÂÂÆÓÂÈ×ÈÒÏÕÉØÌÐÚÛ¾ÏÂØÆÑÊÃÂÓÁÏÆÕÂÊÎÆ;ÑÉ ÌÂÑÏ¿ ÌÂÊ ÐÔμØ ÑÐÚ ÎÐÍÁÏÐÚÏ ÌÂÊ ÇÖƾÓÐÚÏ Õ ÆÔ×ÕÆ ÓÊÌ¡ ÕÐÊÙÒÎÂÕ ÕÐÚ ÂÆÓÂÈ×ÈÐÁ ÎÆ ̾ÏÅÚÏÐ ÂÏ¡ÇÍÆËÉØ ÌÂÊ ÑÂÓ¡ÍÍÉÍ ÌÂÕÂÔÕÓ¼ÇÐÚÏ ÌÂÊ ÕÐÏ ÆËÂÆÓÊÔÕ½Ó ÔÆ ÔÁÏÕÐÎÐ ÙÓÐÏÊÌ¿ ÅÊ¡ÔÕÉΠ‘ÚÕ¿ ÅÉÎÊÐÚÓÈƾ ÆÑÊÑͼÐÏ Ì¿ÔÕÉ ÔÕÉÏ ÆÑÊÙƾÓÉÔÉ ÑÐÚ ÂÇÐÓÐÁÏ ÕÐÏ ÕÂÌÕÊÌ¿ ÌÂÖ ÓÊÔο Õ×Ï ÂÆÓÂÈ×ÈÒÏ ½ ÌÂÊ ÕÉÏ ÂÏÕÊÌÂÕ¡ÔÕÂÔ½ ÕÐÚØ ÌÂÖÒØ ÌÂÊ ÕÉ ÔÚÙϽ ÂÏÕÊÌÂÕ¡ÔÕÂÔÉ ÕÐÚ ÂÑÐÓÓÐÇÉÕ½Ó —ÑÊÑͼÐÏ ¼Ï ÃÂÔÊÌ¿ ÑÓ¿ÃÍÉΠÑÐÚ ÂÏÕÊÎÆÕ×ѾÛÐÚÏ Õ ÆÔÕÊÂÕ¿ÓÊ ƾÏÂÊ Õ ÑÂÓ¡ÑÐÏ Õ×Ï ÈÆÊÕ¿Ï×Ï ÂÑ¿ ÕÉÏ ¿ÙÍÉÔÉÑÐÚÑÓÐÌÂÍƾÕÂÊÂÑ¿ÕÊØÆÌÍÚ¿ÎÆÏÆØÐÔμØ §Â ÑÂÓ¡ÑÐÏ ÂÚÕ¡ ÔÚÙÏ¡ ÌÂÕÂͽÈÐÚÏ ÔÆ ÎÉÏÁÔÆÊØ ÎÆ ÂÑÐÕ¼ÍÆÔÎÂÏÂÌÊÏÅÚÏÆÁÆÊÂÌ¿ÎÂÌÂÊÉÃÊ×ÔÊοÕÉÕÂÕÉØ ÆÑÊÙƾÓÉÔÉØÎÂÛÊ̽ØÆÔÕ¾ÂÔÉØ

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

159


ìç÷áíçìáôá êáèáñéóìïõ áåñá

ÇËÅÊÔÑÏÓÔÁÔÉÊÁ ÖÉËÔÑÁ ÃÉÁ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÅÓ ÊÏÕÆÉÍÅÓ

¿ÑÐÚÕÂÎÊÌÓÐÔ×ÎÂÕ¾ÅÊÂÇÐÓÕ¾ÛÐÏÕÂÊÖÆÕÊÌ¡ÌÂÊÕ¼ÍÐØ ÑÓÐÔÌÐÍÍÒÏÕÂÊÔÕÊØÂÓÏÉÕÊÌ¡ÇÐÓÕÊÔμÏÆØÑÍ¡ÌÆØÕÐÚ ÔÚÍͼÌÕÉÔÂÏÓÊϾÔÎÂÕÂÔÊŽÓÐÚÑ¡Ï×ÔÆÎÂÈϽÕÉ §¼ÍÐØÌÂÊÑÓÊÏмÓÂØÐÅÉÈÉÖƾÑÓÐØÔÕÐÏÂÏÆÎÊÔÕ½Ó ÑÂÓÆÎáÍÍÆÕÂÊÌÂÊ¡ÍÍмÏÂÕÆÍÊÌ¿ǾÍÕÓÐÑÐÚ ÔÚÈÌÓÂÕƾ¿ÕʼÙÆÊÂÑÐÎƾÏÆÊ—ÑÊÑͼÐÏÂÏÂÑÂÊÕƾÕÂÊ ÎÑÐÓƾÏÂÕÐÑÐÖÆÕÉÖƾÔÕÉÔÚϼÙÆÊÂÎÐÏ¡ÅÂ57:ÎÆ ǾÍÕÓÂÆÏÆÓÈÐÁ¡ÏÖÓÂÌ¿ÑÐÚȾÏÆÕÂÊÑͽÓÉØÂÑ¿ÔÎÊÔÉ ELECTROSTATIC FILTERS FOR Õ×ÏÂÆÓ¾×Ï

§ÐÌ ÔÆÔ ÂÑÓ —Ñ¾Ô ÑÚÓ

œ‡ —‚›

PROFESSIONAL COOKER HOODS

…¿È× Ã¡Ó §¤‡š›™¢¤œ¤„—‹š‘ ÓÅÉÑÁ SFE ÚÑ¡ §ÐÔÁÔÕÉÎÂǾÍÕÓ×ÏÔÚÏÐÅÆÁÆÕÂÊÂÑ¿ÑͽÓÉÇ¡ÌÆÍÐ ™Ù • Η λύση στις επαγγελματικές κουζίνες, fast food, ψησταριές, καντίνες κ.Ü. ÎÆ¿ÍÂÕÂÅÊÌÂÊÐÍÐÈÉÕÊÌ¡ÑÐÚƾÏÂÊÂÑÂÓ¾ÕÉÕÂÌÂÊ ÕÊØÑ Απομακρύνει τον κίνδυνο ανάφλεξης, διατηρεί καθαρούς τους αεραγωγούς για ÆËÂÆ œ—‡¤š¤¢§¥¤‡¤…—š§¤¬¥‚—š ÔÁÎÇ×ÏÂÎÆÕÉÏÆÍÍÉÏÊ̽ÏÐÎÐÖÆԾ¯ÕÔÊÖÂѼÔÆÊÔÕÐ ‡¤š‘—š¢‘š™›‘…¬§—¥™„—‹™—‚›‘§‘‹ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, προστατεύει τον εξαεριστήρα από φθορά, εξασφαλίζει ÌÆÏ¿ÐÑÐÊÂŽÑÐÕÆÏÐÎÊ̽ÆϼÓÈÆÊ ÎÆÑÓ¿ÇÂÔÉÕÉÏ §ÐÎ §ÐÔÁÔÕÉÎÂÇÊÍÕÓÂÓ¾ÔÎÂÕÐØÔÕÉÓ¾ÛÆÕÂÊÔÕÉÏÕÆÙÏÊ̽ ™ÔÁÏÅÆÔ½ÕÐÚ5('ƾÏÂÊÆÇÊÌÕ½ÔÆÐÑÐÊÐŽÑÐÕÆ την εύρυθμη λειτουργία του και παράλληλα προστατεύει το περιβάλλον. Ο εξαγόμενος ¿ÙÍÉÔÉÕ×ÏÈÆÊÕ¿Ï×Ï ÆÏÂÏÕ¾ÐÏÕÉØÆÑÊÙƾÓÉÔÉØÑÐÚƾÏÂÊ ƾÏ ÕÐÚÇÊÍÕÓÂÓ¾ÔÎÂÕÐØÎÆÉÍÆÌÕÓÐÔÕÂÕÊÌ¡ǾÍÕÓ§ ÕÉØÅÊÂÅÓÐνØÕÐÚÂÆÓÂÈ×ÈÐÁÂÍÍ¡ÑÓÐÕÊοÕÆ αέρας βγαίνει φιλτραρισμένος από μόλυνση, λίπη, κάπνα, και δυσάρεστες οσμές με ÆÇÐÅÊÂÔμÏÉÎÆÕÐÔÁÔÕÉÎÂÇÊÍÕÓÂÓ¾ÔÎÂÕÐØG:9" E ÌÂÑϼÓÊÂÂÓÙÊÌ¡ÅÊÂÑÆÓÏÐÁÏÕÐÑÓÐǾÍÕÓÐÑÐÚ ƾÏÂÊÏÂÕÐÑÐÖÆÕƾÕÂÊ¿ÔÐÕÐÅÚÏÂÕ¿ÏÑÊÐÌÐÏÕ¡Ô την προσθήκη ACF. —ѾÔÉØÌÂÖ¾ÔÕÂÕÂÊÊÌÂϽÉÍÆÊÕÐÚÓȾÂÙÒÓ×ÏÎÂÛÊ̽Ø ÔÚÈÌÓÂÕƾÎÆÈÂÍÁÕÆÓÂÔ×ÎÂÕ¾ÅÊÂÌÂÊÆÎÑОÛÆÊÕÐ ÙСÏÉÂÑÂÈ×ȽؼÕÔÊÒÔÕÆÏÂÅÊÂÕÉÓƾÕÂÊÂÑ¿Í ÆÔÕ¾ÂÔÉØÔÆÌÕ¾ÓÊ¿ÑÐÚÂÑÂÈÐÓÆÁÐÏÕÂÊÐÊÌÂÎÊÏ¡ÅÆØ ѼÓÂÔΡÕÐÚØÔÕÐÔÁÔÕÉÎÂÕ×ÏÉÍÆÌÕÓÐÔÕÂÕÊÌÒÏ ÌÂÖÂÓ¿ÕÐÎÆÈÂÍÁÕÆÓÐμÓÐØÕÐÚÂÆÓÂÈ×ÈÐÁÌ Όταν το φίλτρο τοποθετείται σωστά και συντηρείται σε τακτά Ç¾ÍÕÓ×Ï›ÂÕ¿ÑÊÏÐÅÉÈÐÁÏÕÂÊÔÕÉÏÎÐÏ¡ÅÂÊÐÏÊÔÎÐÁ ÌÂÕÂÑÐÍÆÎÐÁÏÕÂÊÐÊÐÔμØÔÕÉÏÑÉȽÕÐÚØ χρονικά διαστήματα η ικανότητα φιλτραρίσματος φτάνει στο 98%. ¿ÑÐÚÕÂÎÊÌÓÐÔ×ÎÂÕ¾ÅÊÂÇÐÓÕ¾ÛÐÏÕÂÊÖÆÕÊÌ¡ÌÂÊÕ¼ÍÐØ §ÐÌÂÖÂÓ¿ÔÁÔÕÉÎÂÂÆÓÂÈ×ÈÒÏÅÊÂÕÉÓƾÕÉÔÕ ÑÓÐÔÌÐÍÍÒÏÕÂÊÔÕÊØÂÓÏÉÕÊÌ¡ÇÐÓÕÊÔμÏÆØÑÍ¡ÌÆØÕÐÚ • Mε επικλινή και αποσπώμενο πυθμένα για εύκολο καθαρισμό από τα κατάλοιπα που ÔÆÔÕÂÖÆÓ¿ÆѾÑÆÅÐÌÂʼÕÔÊÐÆËÂÆÓÊÔÕ½ÓÂØÆÓÈ συσσωρεύονται. ÔÚÍͼÌÕÉÔÂÏÓÊϾÔÎÂÕÂÔÊŽÓÐÚÑ¡Ï×ÔÆÎÂÈϽÕÉ ÂÑÓ¿ÔÌÐÑÕÂÔÕÐμÈÊÔÕÐÕ×ÏÅÚÏÂÕÐÕ½Õ×ÏÕÐÚ • Τα φίλτρα SFE διαθέτουν ενιαίο κάσωμα για αποφυγή διαρροών στο κέντρο τους. §¼ÍÐØÌÂÊÑÓÊÏмÓÂØÐÅÉÈÉÖƾÑÓÐØÔÕÐÏÂÏÆÎÊÔÕ½Ó —ѾÔÉØÂÑÐÎÂÌÓÁÏÆÕÂÊÐ̾ÏÅÚÏÐØÎÆÕ¡ÅÐÔÉØ œ—‡¤š¤¢§¥¤‡¤…—š§¤¬¥‚—š Eπιχειρήσεις ‡¤š‘—š¢‘š™›‘…¬§—¥™„—‹™—‚›‘§‘‹§‘‹™‹ • Οι μονάδες είναι απόλυτα στεγανές και απρόσβλητες από ήπια χημικά. ÑÂÓÆÎáÍÍÆÕÂÊÌÂÊ¡ÍÍмÏÂÕÆÍÊÌ¿ǾÍÕÓÐÑÐÚ ÑÚÓÌÂÈÊ¡ØÂÑ¿ÕÐÔÁÔÕÉÎÂÕ×ÏÂÆÓÂÈ×ÈÒÏ §ÐÔÁÔÕÉÎÂÇÊÍÕÓÂÓ¾ÔÎÂÕÐØÔÕÉÓ¾ÛÆÕÂÊÔÕÉÏÕÆÙÏÊ̽ ™ÔÁÏÅÆÔ½ÕÐÚ5('ƾÏÂÊÆÇÊÌÕ½ÔÆÐÑÐÊÐŽÑÐÕÆÔÉÎƾÐ • Απόλυτα στεγανό σφράγισμα της θυρίδας πρόσβασης στα ηλεκτρικά μέρη ãéá ìÝãéóôç σύστημ ÔÚÈÌÓÂÕƾ¿ÕʼÙÆÊÂÑÐÎƾÏÆÊ—ÑÊÑͼÐÏÂÏÂÑÂÊÕƾÕÂÊ ÕÐÚÇÊÍÕÓÂÓ¾ÔÎÂÕÐØÎÆÉÍÆÌÕÓÐÔÕÂÕÊÌ¡ǾÍÕÓ§ ÕÉØÅÊÂÅÓÐνØÕÐÚÂÆÓÂÈ×ÈÐÁÂÍÍ¡ÑÓÐÕÊοÕÆÓÐ áóöÜëåéá. ÎÑÐÓƾÏÂÕÐÑÐÖÆÕÉÖƾÔÕÉÔÚϼÙÆÊÂÎÐÏ¡ÅÂ57:ÎÆ œ‡¤¥—š¢‘—‚›‘§‘‹§‘„—š‹—¬‡‘¥­¤¬ ÌÂÑϼÓÊÂÂÓÙÊÌ¡ÅÊÂÑÆÓÏÐÁÏÕÐÑÓÐǾÍÕÓÐÑÐÚ ƾÏÂÊÏÂÕÐÑÐÖÆÕƾÕÂÊ¿ÔÐÕÐÅÚÏÂÕ¿ÏÑÊÐÌÐÏÕ¡ÔÕÉ ǾÍÕÓÂÆÏÆÓÈÐÁ¡ÏÖÓÂÌ¿ÑÐÚȾÏÆÕÂÊÑͽÓÉØÂÑ¿ÔÎÊÔÉ —‚›‘§‘‹§‘‹™ Το φίλτρο συνοδεύεται από πλήρη φάκελο τεκμηρίωσης. ÔÚÈÌÓÂÕƾÎÆÈÂÍÁÕÆÓÂÔ×ÎÂÕ¾ÅÊÂÌÂÊÆÎÑОÛÆÊÕÐ ÙСÏÉÂÑÂÈ×ȽؼÕÔÊÒÔÕÆÏÂÅÊÂÕÉÓƾÕÂÊÂÑ¿ÍÚÕ Õ×ÏÂÆÓ¾×Ï …¿È×ÕÐÚÎÊÌÓÐÁÎÆȼÖÐÚØÌÂÊÕÐÚÑÆÓÊÐÓÊÔμÏ

ѼÓÂÔΡÕÐÚØÔÕÐÔÁÔÕÉÎÂÕ×ÏÉÍÆÌÕÓÐÔÕÂÕÊÌÒÏ ÌÂÖÂÓ¿ÕÐÎÆÈÂÍÁÕÆÓÐμÓÐØÕÐÚÂÆÓÂÈ×ÈÐÁÌÂÊÏ áÓÐÚØÕÐ5('ÎÑÐÓƾÏÂÕÐÑÐÖÆÕÉÖƾÆÁÌÐÍÂÔ KATOÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: Προαιρετικά για αποφυγή υπερχείλισης των λιπαρών ǾÍÕÓ×Ï›ÂÕ¿ÑÊÏÐÅÉÈÐÁÏÕÂÊÔÕÉÏÎÐÏ¡ÅÂÊÐÏÊÔÎÐÁ ÌÂÕÂÑÐÍÆÎÐÁÏÕÂÊÐÊÐÔμØÔÕÉÏÑÉȽÕÐÚØ §¤‡š›™¢¤œ¤„—‹š‘ ÚÑ¡ÓÙÐÚÔÆØÆÈÌÂÕÂÔÕ¡ÔÆÊØ υπολειμμάτων υπάρχει δυνατότητα¿ÑÐÚÕÂÎÊÌÓÐÔ×ÎÂÕ¾ÅÊÂÇÐÓÕ¾ÛÐÏÕÂÊÖÆÕÊÌ¡ÌÂÊÕ¼ÍÐØ προσαρμογής κάνουλας υπερχείλισης. §ÐÌÂÖÂÓ¿ÔÁÔÕÉÎÂÂÆÓÂÈ×ÈÒÏÅÊÂÕÉÓƾÕÉÔÕÂÕÊ̽ѾÆÔÉ §ÐÔÁÔÕÉÎÂǾÍÕÓ×ÏÔÚÏÐÅÆÁÆÕÂÊÂÑ¿ÑͽÓÉÇ¡ÌÆÍÐ ™ÙÂÎÉͽÔÕÂÕÊ̽ѾÆÔÉ OO¬‹ ÆÑÊÕÓ¼ ÑÓÐÔÌÐÍÍÒÏÕÂÊÔÕÊØÂÓÏÉÕÊÌ¡ÇÐÓÕÊÔμÏÆØÑÍ¡ÌÆØÕÐÚ ÉÓ×ÕÓ IKÁÍÏÔÇÔÁ ÁÐÁÃÙÃÇÓ ÅÐÉÖÁÍÅÉÁ ÖÉËÔÑÏÕ ÅÎÙÔÅÑÉÊÅÓÔÆÔÕÂÖÆÓ¿ÆѾÑÆÅÐÌÂʼÕÔÊÐÆËÂÆÓÊÔÕ½ÓÂØÆÓÈ¡ÛÆÕÂÊ ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÂÁÑÏÓ TIMÇ ÎÆ¿ÍÂÕÂÅÊÌÂÊÐÍÐÈÉÕÊÌ¡ÑÐÚƾÏÂÊÂÑÂÓ¾ÕÉÕÂÌÂÊ ÕÊØÑÆÓÊÔÔ¿ÕÆÓÆØÇÐÓ¼ØÕÉÙÓ½ÔÉÕÐÚÚÑ¡ÓÙÐÏÕ ÔÚÍͼÌÕÉÔÂÏÓÊϾÔÎÂÕÂÔÊŽÓÐÚÑ¡Ï×ÔÆÎÂÈϽÕÉ ÂÑÓ¿ÔÌÐÑÕÂÔÕÐμÈÊÔÕÐÕ×ÏÅÚÏÂÕÐÕ½Õ×ÏÕÐÚ ÔÕÐÏÓ W m3/h m2 mm Kg ÔÁÎÇ×ÏÂÎÆÕÉÏÆÍÍÉÏÊ̽ÏÐÎÐÖÆԾ¯ÕÔÊÖÂѼÔÆÊÔÕÐ € ÆËÂÆÓÊÔÕ½Ó §¼ÍÐØÌÂÊÑÓÊÏмÓÂØÐÅÉÈÉÖƾÑÓÐØÔÕÐÏÂÏÆÎÊÔÕ½Ó —ѾÔÉØÂÑÐÎÂÌÓÁÏÆÕÂÊÐ̾ÏÅÚÏÐØÎÆÕ¡ÅÐÔÉØ ÌÆÏ¿ÐÑÐÊÂŽÑÐÕÆÏÐÎÊ̽ÆϼÓÈÆÊ ÎÆÑÓ¿ÇÂÔÉÕÉÏ §ÐοÏÐÑÐÚÑÓ¼ÑÆÊÏÂÚÑÐÍÐÈÊÔÕƾÂÑ¿ÕÐÏÆÈÌ 35 2.500 14,2 630 x 575 x 660 60 2.297, 00 SFE-K 25 ÑÂÓÆÎáÍÍÆÕÂÊÌÂÊ¡ÍÍмÏÂÕÆÍÊÌ¿ǾÍÕÓÐÑÐÚ ÑÚÓÌÂÈÊ¡ØÂÑ¿ÕÐÔÁÔÕÉÎÂÕ×ÏÂÆÓÂÈ×ÈÒÏ ¿ÙÍÉÔÉÕ×ÏÈÆÊÕ¿Ï×Ï ÆÏÂÏÕ¾ÐÏÕÉØÆÑÊÙƾÓÉÔÉØÑÐÚƾÏÂÊ ƾÏÂÊÐÊÌÂÏ¿ØÙÒÓÐØÑÓ¿ÔÃÂÔÉØÏÂƾÏÂÊÕÐÚÍ¡ ÔÚÈÌÓÂÕƾ¿ÕʼÙÆÊÂÑÐÎƾÏÆÊ—ÑÊÑͼÐÏÂÏÂÑÂÊÕƾÕÂÊ ™³º¦©±¢©¢™¢´¢©µ¨µ³ 40 5.000 28,4 ÆÇÐÅÊÂÔμÏÉÎÆÕÐÔÁÔÕÉÎÂÇÊÍÕÓÂÓ¾ÔÎÂÕÐØG:9" 630 x 1025 x 660 100 3.376,00 SFE-K 50 EOÒÔÕÆÏÂƾÏÂÊÆÁÌÐÍÉÉÔÚÏÕ½ÓÉÔÉÕ×ÏÇ ÎÑÐÓƾÏÂÕÐÑÐÖÆÕÉÖƾÔÕÉÔÚϼÙÆÊÂÎÐÏ¡ÅÂ57:ÎÆ œ‡¤¥—š¢‘—‚›‘§‘‹§‘„—š‹—¬‡‘¥­¤¬‹‘ —ѾÔÉØÌÂÖ¾ÔÕÂÕÂÊÊÌÂϽÉÍÆÊÕÐÚÓȾÂÙÒÓ×ÏÎÂÛÊ̽Ø 50 7.500 42,6 630 x 1350 x 660 140 4.470, 00 SFE-K 75 ǾÍÕÓÂÆÏÆÓÈÐÁ¡ÏÖÓÂÌ¿ÑÐÚȾÏÆÕÂÊÑͽÓÉØÂÑ¿ÔÎÊÔÉ —‚›‘§‘‹§‘‹™ ÆÔÕ¾ÂÔÉØÔÆÌÕ¾ÓÊ¿ÑÐÚÂÑÂÈÐÓÆÁÐÏÕÂÊÐÊÌÂÎÊÏ¡ÅÆØ ‹ÆÆÑÂÈÈÆÍÎÂÕÊ̼ØÌÐÚÛ¾ÏÆØÑÐÚÂÏÕÊÎÆÕ×ѾÛÐ Õ×ÏÂÆÓ¾×Ï …¿È×ÕÐÚÎÊÌÓÐÁÎÆȼÖÐÚØÌÂÊÕÐÚÑÆÓÊÐÓÊÔμÏÐÚ ΠΟΥ EINAI ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ÔÏ ÖÉËÔÑÏ; ÔÕÐÏÑÆÓÊáÍÍÐÏÕÂÙÒÓÐÎÆÂÑÐÕ¼ÍÆÔΠáÓÐÚØÕÐ5('ÎÑÐÓƾÏÂÕÐÑÐÖÆÕÉÖƾÆÁÌÐÍÂÔÆ Σε επαγγελματικές κουζίνες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα από την έκλυση οσμών ÚÑ¡ÓÙÐÚÔÆØÆÈÌÂÕÂÔÕ¡ÔÆÊØ §¤‡š›™¢¤œ¤„—‹š‘ §ÂǾÍÕÓÂƾÏÂÊÔÁÎÇ×ÏÂÎÆÕÐÚØÅÊÆÖÏÆ¾Ø στον περιβάλλοντα χώρο με αποτέλεσμα την συνεχή όχληση των γειτόνων. Τα φίλτρα §ÐÔÁÔÕÉÎÂǾÍÕÓ×ÏÔÚÏÐÅÆÁÆÕÂÊÂÑ¿ÑͽÓÉÇ¡ÌÆÍÐ ™ÙÂÎÉͽÔÕÂÕÊ̽ѾÆÔÉ OO¬‹ ÆÑÊÕÓ¼ÑÆÊ žÏÐÚÏÕÐÅÊ̾×ÎÂÔÕÉÏÆÑÊÙƾÓÉÔÉÏÂƾÏÂÊÃÊÒÔÊÎÉÂÌ είναι σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις και δίνουν το δικαίωμα ÎÆ¿ÍÂÕÂÅÊÌÂÊÐÍÐÈÉÕÊÌ¡ÑÐÚƾÏÂÊÂÑÂÓ¾ÕÉÕÂÌÂÊ ÕÊØÑÆÓÊÔÔ¿ÕÆÓÆØÇÐÓ¼ØÕÉÙÓ½ÔÉÕÐÚÚÑ¡ÓÙÐÏÕ óôçí επιχείρηση να είναι βιώσιμη ακόμα και στις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές. ÔÁÎÇ×ÏÂÎÆÕÉÏÆÍÍÉÏÊ̽ÏÐÎÐÖÆԾ¯ÕÔÊÖÂѼÔÆÊÔÕÐ ÆËÂÆÓÊÔÕ½Ó ÌÆÏ¿ÐÑÐÊÂŽÑÐÕÆÏÐÎÊ̽ÆϼÓÈÆÊ ÎÆÑÓ¿ÇÂÔÉÕÉÏ §ÐοÏÐÑÐÚÑÓ¼ÑÆÊÏÂÚÑÐÍÐÈÊÔÕƾÂÑ¿ÕÐÏÆÈÌÂÕÂÔÕ¡ÕÉ ΠÏÉÁ ÅÉÍÁÉ Ç ÊÁÔÁËËÇËÏÔÅÑÇ ÈÅÓÇ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ; ¿ÙÍÉÔÉÕ×ÏÈÆÊÕ¿Ï×Ï ÆÏÂÏÕ¾ÐÏÕÉØÆÑÊÙƾÓÉÔÉØÑÐÚƾÏÂÊ ƾÏÂÊÐÊÌÂÏ¿ØÙÒÓÐØÑÓ¿ÔÃÂÔÉØÏÂƾÏÂÊÕÐÚÍ¡ÙÊÔÕÐÏ Το SFE συνδέεται με τον αεραγωγόÆÇÐÅÊÂÔμÏÉÎÆÕÐÔÁÔÕÉÎÂÇÊÍÕÓÂÓ¾ÔÎÂÕÐØG:9" όσο το δυνατόν πιο κοντά στη χοάνη, καθώς EOÒÔÕÆÏÂƾÏÂÊÆÁÌÐÍÉÉÔÚÏÕ½ÓÉÔÉÕ×ÏǾÍÕÓ×Ï έτσι, το μεγαλύτερο μέρος του αεραγωγού διατηρείται καθαρό και χρειάζεται μόνο —Ñ¾ÔÉØÌÂÖ¾ÔÕÂÕÂÊÊÌÂϽÉÍÆÊÕÐÚÓȾÂÙÒÓ×ÏÎÂÛÊ̽Ø καθάρισμα το εσωτερικό της χοάνης. Βέβαια, εφικτή είναι και η σύνδεσή του ενδιάμεσα ÆÔÕ¾ÂÔÉØÔÆÌÕ¾ÓÊ¿ÑÐÚÂÑÂÈÐÓÆÁÐÏÕÂÊÐÊÌÂÎÊÏ¡ÅÆØ ή και στο τέλος πριν τον εξαεριστήρα. Το καθαρό σύστημα αεραγωγών διατηρεί τη στατική πίεση σε σταθερό επίπεδο και έτσι ο εξαεριστήρας εργάζεται απρόσκοπτα στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Επίσης, απομακρύνεται ο κίνδυνος μετάδοσης πιθανής πυρκαγιάς από το σύστημα των αεραγωγών.

ΜÐÏÑÅÉ ÍÁ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÈÅÉ ÓÅ ÕÐÁÑ×ÏÕÓÁ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ;

Λόγω του μικρού μεγέθους και του περιορισμένου βάρους το SFE μπορεί να ™³º¦©±¢©¢™¢´¢©µ¨µ³µ³¬©—µ´³/ τοποθετηθεί στα περισσότερα από τα ήδη υπάρχοντα συστήματα. Υπάρχει δυνατότητα να τοποθετηθεί στο πάτωμα ή και στο ταβάνι. Η χαμηλή στατική πίεση (15-25mm ΥΣ) επιτρέπει τις περισσότερες φορές την χρήση του υπάρχοντα εξαεριστήρα. Ο ‹ÆÆÑÂÈÈÆÍÎÂÕÊ̼ØÌÐÚÛ¾ÏÆØÑÐÚÂÏÕÊÎÆÕ×ѾÛÐÚÏÑÓ¿ÃÍÉÎÂÂÑ¿ÕÉϼÌÍÚÔÉÐÔÎÒÏ εγκαταστάτης πρέπει να υπολογίζει πάντα ικανό χώρο πρόσβασης τουλάχιστον 70cm ÔÕÐÏÑÆÓÊáÍÍÐÏÕÂÙÒÓÐÎÆÂÑÐÕ¼ÍÆÔÎÂÕÉÔÚÏÆÙ½¿ÙÍÉÔÉÕ×ÏÈÆÊÕ¿Ï×Ï για συντήρηση και αντικατάσταση των φίλτρων.

§ÂǾÍÕÓÂƾÏÂÊÔÁÎÇ×ÏÂÎÆÕÐÚØÅÊÆÖÏƾØÌÂÏÐÏÊÔÎÐÁØÌÂÊÅÊÂÕ¡ËÆÊØÌÂÊ ÅðéêëéíÞò ÐõèìÝíáò ÓôåãáíÝò Ìïíþóåéò

ΠÏΣΟ ΣΥΧΝÁ ΑΠΑΙΤΕÉΤΑΙ ΣΥΝΤÇΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤÇΜΑΤΟΣ; žÏÐÚÏÕÐÅÊ̾×ÎÂÔÕÉÏÆÑÊÙƾÓÉÔÉÏÂƾÏÂÊÃÊÒÔÊÎÉÂÌ¿ÎÂÌÂÊÔÕÊØÑÊÐÑÚÌÏÐÌÂÕÐÊÌÉμÏÆØÑÆÓÊÐ Η συντήρηση και ο καθαρισμός των φίλτρων εξαρτάται πάντα από τα ιδιαίτερα Κάνουλα υπερχείλισης χαρακτηριστικά του κάθε εστιατορίου. Π.χ. μια φορά την εβδομάδα για εστιατόρια που (προαιρετικÜ) ψήνουν συνεχώς και μεγάλες ποσότητες καθημερινά, έως μια φορά κάθε 6 εβδομάδες για fast food. ™³º¦©±¢©¢™¢´¢©µ¨µ³µ³¬©—µ´³/

Ενδείκνυται να υπάρχει άλλο ένα σετ φίλτρων για αντικατάσταση όταν τα προηγούμενα θέλουν καθάρισμα. ‹ÆÆÑÂÈÈÆÍÎÂÕÊ̼ØÌÐÚÛ¾ÏÆØÑÐÚÂÏÕÊÎÆÕ×ѾÛÐÚÏÑÓ¿ÃÍÉÎÂÂÑ¿ÕÉϼÌÍÚÔÉÐÔÎÒÏ Ο καθαρισμός των ηλεκτροστατικών φίλτρων, των εσωτερικών μερών του φίλτρου, αλλά και της χοάνης γίνονται με ειδικά ήπια αλλά αποτελεσματικά καθαριστικά . ÔÕÐÏÑÆÓÊáÍÍÐÏÕÂÙÒÓÐÎÆÂÑÐÕ¼ÍÆÔÎÂÕÉÔÚÏÆÙ½¿ÙÍÉÔÉÕ×ÏÈÆÊÕ¿Ï×Ï

§ÂǾÍÕÓÂƾÏÂÊÔÁÎÇ×ÏÂÎÆÕÐÚØÅÊÆÖÏƾØÌÂÏÐÏÊÔÎÐÁØÌÂÊÅÊÂÕ¡ËÆÊØÌÂÊ

ΜΠΟΡΕÉ ΤΟ SFE ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕÉ ΜΕ ÁΛΛΑ ΣΥΣΤÇΜΑΤΑ žÏÐÚÏÕÐÅÊ̾×ÎÂÔÕÉÏÆÑÊÙƾÓÉÔÉÏÂƾÏÂÊÃÊÒÔÊÎÉÂÌ¿ÎÂÌÂÊÔÕÊØÑÊÐÑÚÌÏÐÌÂÕÐÊÌÉμÏÆØÑÆÓÊÐÙ¼Ø ΦÉΛΤΡΩΝ; H ìïíÜäá ößëôñùí ðåñéëáìâÜíåé : Το SFE μπορεί να συνεργαστεί με κάθε τύπο φίλτρου, ανάλογα με την απαίτηση. Για τις επαγγελματικές κουζίνες που δημιουργούν όχληση στη γειτονιά με τις οσμές είναι απαραίτητη προσθήκη φίλτρου ενεργού άνθρακα (óåë. 140). Σε αυτή την περίπτωση ο τακτικός καθαρισμός των ηλεκτροστατικών φίλτρων καθορίζει τη διάρκεια ζωής του φίλτρου ενεργού άνθρακα.

160

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

• Ößëôñï áëïõìéíßïõ • ÌïíÜäá éïíéóìïý (çëåêôñïóôáôéêÜ ößëôñá) • Âéïìç÷áíéêüò óõëëÝêôçò • Ößëôñï åíåñãïý Üíèñáêá (ðñïáéñåôéêÜ)


air cleaners

ΦΙΛΤΡΟ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΦΟΥΣ ΛΑΔΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ SOD

Νέο προϊόν

OIL DEMISTER

• Φίλτρο υψηλής αποτελεσματικότητας για τοποθέτηση σε επαγγελματικές εστίες. •

Δυνατότητα τοποθέτησης του φίλτρου SOD στο σύστημα φιλτραρίσματος SFE ως προφίλτρο. Έτσι, προστατεύεται καλύτερα το ηλεκτροστατικό φίλτρο που ακολουθεί, με αποτέλεσμα να χρειάζεται καθαρισμό λιγότερο συχνά.

• Το φίλτρο SOD διαθέτει 3 φύλλα πλέγματος διαφορετικής πυκνότητας που κατακρατούν τα ελαιώδη μικροσωματίδια στις κυψέλες τους.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Πλαίσιο

Mεταλλικό

Φίλτρο:

ανοξείδωτο πλέγμα

Σχήμα:

επίπεδο

Διαστάσεις:

480 x 482 x 50 mm (18.9 x 19.0 x 2.0 in.)

Xρώμα:

Φυσικό μεταλλικό

Βάρος:

5 kg (11 lbs)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Στο πλαίσιο του φίλτρου υπάρχουν 3 οπές διαμέτρου 10mm για την στράγγιση των συμπυκνωμάτων του λαδιού

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΜΕ SFE 25/50/75

μονάδα φίλτρου με ηλεκτροστατικό φίλτρο

SFM 25/50/75

μονάδα φίλτρου με σακόφιλτρα

SFV 25/50/75

μονάδα φίλτρου χωρίς κεντρικό φίλτρο

Tιμή: 277,00 €

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

161


ìç÷áíçìáôá êáèáñéóìïõ áåñá

ÓÕÓÔÇÌÁÔÁ ÖÉËÔÑÙÍ ÃÉÁ ÔÇÍ ÓÅÉÑÁ SFE

FILTER SYSTEMS FOR SERIES SFE

ÓÅÉÑÁ ACF • Η σειρά SFE ανάλογα με την χρήση της και τéς απαιτήσεις για φιλτράρισμα του εισερχόμενου αέρα συνεργάζåται με κάθε τύπο φίλτρων. • Ειδικά για τις επαγγελματικές κουζίνες óôéò ïðïßåò õðÜñ÷åé ôï ðñüâëçìá ìå ôéò αναδυόμενες οσμές που διαχέονται στον περιβάλλοντα χώρο, απαραίτητο είναι το Öίλτρο Åνεργού ¢νθρακα. Το σύστημα αποτελείται από μια ισχυρή βάση–πλαίσιο από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα που πάνω της προσαρμόζονται κύλινδροι (cartidges) που είναι γεμισμένοι με κόκκους ενεργού άνθρακα. Το σύστημα αυτό για να λειτουργήσει και να συνδεθεί με το SFE μπαίνει σε κιβώτιο από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα, που δεν περιλαμβάνεται στην παρακάτω τιμή. Ο ενεργός άνθρακας είναι σε κοκκώδη μορφή και παραδίδεται σε σακιά των 25 κιλών. Το πλαίσιο με τους κυλίνδρους είναι πάγια αγορά και όταν ο άνθρακας καταστεί ανενεργός οι κύλινδροι γεμίζονται εκ νέου. Για την επιμήκυνση της ζωής του ενεργού άνθρακα είναι απαραίτητος ο σχολαστικός καθαρισμός του ιονιστή και του συλλέκτη του φίλτρου SFE, ώστε να μην διαφεύγουν ρύποι στο σύστημα του ενεργού άνθρακα και τον απενεργοποιούν σε σύντομο χρόνο.

ÌïíÜäá ößëôñïõ åíåñãïý Üíèñáêá åíôüò êéâùôßïõ

ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: Το σύστημα μπορεί να κατασκευαστεί σαν κλειστή μονάδα (κιβώτιο) με επιπλέον χρέωση. Το κιβώτιο δεν περιλαμβάνεται στην παρακάτω τιμή. Επίσης, ανάλογα με τις απαιτήσεις φιλτραρίσματος μπορεί να προσαρμοστούν στο SFE κάθε τύπου φίλτρα (κυψελωτά, κασέτες ενεργού άνθρακα, σακκόφιλτρα, συνθετικά κ.Ü.)

σύστημα ACF περιλαμβάνει: * Το – Βάση στήριξης κυλίνδρων – Κύλινδροι άδειοι 16 ή 24 ανάλογα με τον τύπο – Ενεργός άνθρακας σε σακιά των 25 κιλών για γέμισμα των κυλίνδρων

ÔÕÐÏÓ

ÐÁÑÏ×Ç m3/h

ÌïíÜäá éïíéóìïý - óõëëÝêôçò

ÓÔÁÔÉÊÇ ÐÉÅÓÇ

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ

ÓÕÍÏËÉÊÏ ÂÁÑÏÓ

TIMÇ

mm

ÁÑÉÈÌÏÓ ÊÕËÉÍÄÑÙÍ

ÂÁÑÏÓ ÁÍÈÑÁÊÁ

mmYÓ

Êg

Êg

ACF-25*

3.500

35

610 x 610

16

50

61

1.376,00

ACF-50*

5.250

35

915 x 610

24

75

91

2.020,00

ACF-75*

7.000

25

610 x1220

32

100

122

2.752,00

ÄéÜöïñïé ôýðïé ößëôñùí Åíåñãüò Üíèñáêáò óå êïêêþäç ìïñöÞ. ÓÜêïé ôùí 25 êéëþí

162

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


air cleaners

ÁÑÈÑÙÔÏÉ ÂÑÁ×ÉÏÍÅÓ ÁÐÁÃÙÃÇÓ ÁÅÑÉÙÍ

FLEX EXTRACTION ARMS

TYÐÏÓ FLEX • H λýóç óôçí áðáãùãÞ áåñßùí êáé ñéíéóìÜôùí çëåêôñïóõãêüëçóçò. • Ï âñá÷ßïíáò áðïôåëåßôáé áðü äýï Üêáìðôá ìÝëç ìå ôï óýóôçìá Easy Lift®. • Äéáôßèåôáé óå ìÞêç 2, 3 êáé 4 ìÝôñùí. • Ôá õëéêÜ ôùí Üêáìðôùí ìåëþí åßíáé óõíèåôéêü õøçëÞò áíôï÷Þò. • ÄéÜìåôñïò áãùãïý

203mm.

• Óýóôçìá åýêïëçò áíýøùóçò Easy Lift®. • XïÜíç áðáãùãÞò ìå âáëâßäá áíôåðéóôñïöÞò Rota Hood®. • Äõíáôüôçôá áðáãùãÞò 600 - 1600 m3/h. ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: Προαιρετικά, • Λυχνία öùôéóìïý óôç ÷ïÜíç • Διακόπτη start/stop στη χοάνη • Πίνακας αυτοματισμού • Βάση στήριξης τοίχου • Εύκαμπτο σωλήνα για εφαρμογή σε τοίχο • Φορητή μονάδα • Ο ανεμιστήρας είναι κατόπιν επιλογής

ÔÕÐÏÓ

TIMÇ €

FLEX 2ì.

710,00*

FLEX 3ì.

790,00*

FLEX 4ì.

840,00*

START/STOP óôç ÷ïÜíçAST

122,00

Ëõ÷íßá öùôéóìïý WL

166,00

ÂÜóç ôïß÷ïõ ÍÌ Ðßíáêáò áõôïìáôéóìïý CB Êéô óùëÞíá óýíäåóçò

Easy Lift®

89,00 239,00 69,00

* Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο ανεμιστήρας Rota Hood® Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

163


ìç÷áíçìáôá êáèáñéóìïõ áåñá

AÑÈÑÙÔÏÉ ÂÑÁ×ÉÏÍÅÓ ÁÐÁÃÙÃÇÓ ÁÅÑÉÙÍ

FLEX EXTRACTION ARMS

TYÐÏÓ T-FLEX • Τηλεσκοπικός βραχίονας απαγωγής αερίων. • Προσθήκη φίλτρου (προαιρετικÜ). • Το υλικό ôùí άκαμπτων μελών είναι συνθετικό υψηλής αντοχής. • Διάμετρος αεραγωγού 203 mm. • Σύστημα εύκολης ανύψùσης Easy Lift®. • Χοάνη απαγωγής με βαλβίδα αντεπιστροφής Rota Hood®. • Δυνατότητα απαγωγής 600-1.600 m3/h. ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: Προαιρετικά λõ÷íßá öùôéóìïý óôç ÷ïÜíç, δéáêüðôçò ëåéôïõñãßáò (START/STOP) óôç ÷ïÜíç, πίνακα αυτοματισμού. Ο ανεμιστήρας είναι κατόπιν επιλογής.

ÔÕÐÏÓ

TIMÇ €

Ô-FLEX 2ì.

680,00*

START/STOP óôç ÷ïÜíç AST

122,00

Ëõ÷íßá öùôéóìïý WL

166,00

ÂÜóç ôïß÷ïõ ÍÌ Ðßíáêáò áõôïìáôéóìïý CB

89,00 239,00

Êéô óùëÞíá óýíäåóåéò

69,00

* Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο ανεμιστήρας

........................................................................................................................................................................................

ÖÏÑÇÔÇ ÌÏÍÁÄÁ ÁÐÁÃÙÃÇÓ ÁÅÑÉÙÍ

PORTABLE UNIT + FLEX-3

TYÐÏÓ MFD + FLEX-3 • Φορητή μονάδα απαγωγής με φίλτρο με αρθρωτό βραχίονα απαγωγής αερίων. • Χωρητικότητα 50m2. • Φίλτρο Dura Filter® με ένδειξη πληρότητας φίλτρου. • Αρθρωτός βραχίονας απαγωγής 3 μέτρων με βαλβίδα αντεπιστροφής. • Ιπποδύναμη 0,75KW, 400V/3ph/50Hz. • Aναρρόφηση 1.250m3/h.

ÔÕÐÏÓ

TIMÇ €

MFD +FLEX-3

3.100,00

MFS +FLEX-3 (áõôïêáèáñéæüìåíï ößëôñï)

5.512,00

Dura Filter® 164

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


Êáìðßíá êáðíßóìáôïò

ÐñùôïðïñéáêÞ êáìðßíá êáðíßóìáôïò åîáéñåôéêÞò áðüäïóçò

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

165


êáìðéíåò êáðíéóìáôïò

ÊÜðíéóìá ÷ùñßò åíü÷ëçóç

ìå ôéò êáìðßíåò êáðíßóìáôïò Smoke ´n Go Καπνίστε, χωρίς να ενοχλείτε τους γύρω σας

Η Euromate δημιουργεί ένα ευχάριστο περιβάλλον τόσο για τους καπνιστές όσο και για τους μη καπνιστές σε κάθε επαγγελματικό χώρο.

Πως μπορείτε να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον όπου να συνυπάρχουν καπνιστές και μη καπνιστές χωρίς προβλήματα; Η εταιρία Euromate προσφέρει μια σειρά πρωτοποριακών προϊόντων που σχεδιάστηκαν για να βοηθήσουν στην απομάκρυνση του ενοχλητικού καπνού. Η καμπίνα Smoke ‘n Go είναι ιδανική εκεί που, λόγω έλλειψης χώρου, δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθεί ειδικό δωμάτιο καπνιστών. Ο συνδυασμός του μηχανήματος καθαρισμού αέρα με το άοσμο σταχτοδοχείο εξασφαλίζουν ότι ο γύρω χώρος θα παραμείνει απαλλαγμένος από την ενοχλητική οσμή του καπνού.

Η λύση που ταιριάζει σε κάθε επαγγελματικό χώρο ή χώρο συνάθροισης.

Διευκολύνει την συνύπαρξη καπνιστών και μη καπνιστών. Οι καπνιστές μπορούν άνετα να απολαύσουν το τσιγάρο τους στην καμπίνα Smoke n’ Go χωρίς να ενοχλούν τους άλλους. Τόσο η οσμή του καπνού, όσο και του τσιγάρου εξαλείφονται (κατακράτηση 99,99% των εναέριων βλαβερών μικροσωματιδίων νικοτίνης, φορμαλδεΰδης κ.ά βλαβερών ρύπων). Οι καπνιστές δεν «κουβαλάνε» πια πάνω τους την μυρωδιά του καπνού και αυτό διευκολύνει την συνύπαρξή τους με τους μη καπνιστές. Οι καμπίνες Smoke n’ Go διατίθενται και με συρόμενες πόρτες. Ακόμα και με κλειστές πόρτες, δεν υπάρχει η αίσθηση του κλειστού χώρου λόγω των διάφανων τοιχωμάτων. Με τις καμπίνες Smoke n’ Go οι εργαζόμενοι δεν χρειάζεται να απομακρύνονται από το χώρο τους για να καπνίσουν και η καλή ατμόσφαιρα του εργασιακού χώρου αυξάνει την παραγωγικότητα των εργαζομένων. Μια τόσο πρωτοποριακή συσκευή όπως είναι η καμπίνα Smoke n’ Go προβάλλει την πολιτική καπνίσματος της εταιρίας, ενδυναμώνει την εικόνα της και δείχνει εμπράκτως το ενδιαφέρον της για όλο το προσωπικό της - είτε αυτοί είναι καπνιστές είτε όχι.

166

Ένα γρήγορο κάπνισμα και πίσω στη δουλειά! Αυτή είναι η ιδέα της καμπίνας Smoke ‘n Go. Αυτή η καλαίσθητη καμπίνα μπορεί εύκολα να σταθεί αυτόνομα σε οποιοδήποτε χώρο, όπως : μέσα σε χώρο γραφείων, σε διαδρόμους ή κοντά στο χώρο εστίασης. Κύριο χαρακτηριστικό των καμπίνων είναι η ευελιξία τους να προσαρμόζονται εύκολα σε κάθε χώρο με επιλογή πολλών μοντέλων.

Εκπληκτικός σχεδιασμός, απαράμιλλη αποτελεσματικότητα Η καμπίνα Smoke ‘n Go αναβαθμίζει αισθητικά κάθε χώρο με το εκπληκτικό design της και την εκλεπτυσμένη εμφάνισή της. Το πιο εκπληκτικό όμως είναι η εκπληκτική απόδοσή του. Η καρδιά του συστήματος είναι ένα μοναδικό σύστημα φίλτρων που αποτελείται από ένα προφίλτρο, ένα ηλεκτροστατικό φίλτρο, ένα φίλτρο HEPA και δύο διαφορετικούς τύπους φίλτρων ενεργού άνθρακα κατακράτησης

αερίων και οσμών. Τα πέντε αυτά στάδια φιλτραρίσματος καθαρίζουν αποτελεσματικά τον εσωτερικό αέρα. Το προφίλτρο συγκρατεί

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

σωματίδια σκόνης, τρίχες και μεγαλύτερους ρύπους. Το ηλεκτροστατικό φίλτρο κατακρατεί μικρότερα σωματίδια όπως καπνό έως μέγεθος 0,01μικρά. Το φίλτρο ΗΕΡΑ επιπλέον συγκρατεί ακόμα και τα πιο μικρά σωματίδια που κατάφεραν να περάσουν τα προηγούμενα στάδια φιλτραρίσματος. Τέλος, το φίλτρο ενεργού άνθρακα απορροφά κάθε δυσάρεστη οσμή. Έτσι, εκμηδενίζονται και η οσμή του καπνού και των τσιγάρων. Έτσι, με την ανακυκλοφορία η ποιότητα του αέρα βελτιώνεται. Οι καμπίνες Smoke ‘n Go ελέγχθηκαν και πιστοποιήθηκαν από το Γερμανικό Ινστιτούτο TUV και το Ολλανδικό Ινστιτούτο ECN.


smoke ’n go cabin

Ðñùôïðïñéáêüò ó÷åäéáóìüò

Διάφανα Τοιχώματα

Αποτελεσματικό φιλτράρισμα

Άοσμο σταχτοδοχείο

Ποικιλία μοντέλων

Χαμηλή στάθμη θορύβου

Ποικιλία εξαρτημάτων

Εισαγωγή φρέσκου αέρα

Επιλογή μοντέλων

Η καμπίνες Smoke n’ Go μπορούν άνετα να τοποθετηθούν σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο. Στην standard έκδοση τα τοιχώματα είναι διάφανα. Διαφορετικού υλικού-χρώματος τοιχώματα κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας. Οι καμπίνες διαθέτουν αυτόνομο φωτισμό. Επίσης, κατόπιν απαιτήσεως μπορούν να διαθέτουν πόρτες απλές ή και αυτόματες.

Ποικιλία εξαρτημάτων

Η καμπίνα Smoke n’ Go χρησιμεύει σαν χώρος για γρήγορο κάπνισμα, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί επίσης και για ενημέρωση καθώς και προώθηση νέων προϊόντων της εταιρίας. Για αυτό το σκοπό μπορούν να τοποθετηθούν πίνακες ανακοινώσεων ή και θήκες για προσπέκτ. Έτσι, ο χρόνος παραμονής του καπνιστή γίνεται πιο ευχάριστος.

Φιλτράρισμα του αέρα με χαμηλή στάθμη θορύβου και αισθητήριο παρουσίας

Συρόμενες πόρτες με λαβή

Η καμπίνα Smoke n’ Go είναι πολύ αποτελεσματική, αλλά τελείως αθόρυβη. Το αισθητήριο παρουσίας εξασφαλίζει ότι το μηχάνημα καθαρισμού λειτουργεί μόνο όταν υπάρχει άτομο μέσα και όχι συνεχόμενα. Αυτό εξοικονομεί ενέργεια.

Άοσμο σταχτοδοχείο

Ένα σημαντικό εξάρτημα της καμπίνας Smoke n’ Go είναι το άοσμο σταχτοδοχείο. Εξαφανίζει τη στάχτη και τα αποτσίγαρα χωρίς να αφήνει ίχνη και δυσάρεστες οσμές. Απομακρύνεται επίσης και ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Το άοσμο σταχτοδοχείο έχει δυνατότητα συλλογής εκατοντάδων αποτσίγαρων.

Σύστημα PUSH/PULL

Η καμπίνα είναι εφοδιασμένη με σύστημα εισροής/εκροής (PUSH/PULL) αέρα. Από τη μία πλευρά της καμπίνας εισάγεται φρέσκος αέρας που ανανεώνει συνεχώς το χώρο.

Υποπόδιο

Σύστημα PUSH/PULL

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

Προσπεκτοθήκη

167


καμπινες καπνισματος

Ç êáìðßíá Smoke ´n Go ìðïñåß íá ôïðïèåôçèåß ïðïõäÞðïôå Tαιριάζει σε κάθε χώρο. Διατίθενται μοντέλα για 3, 4 έως 14 ατόμων. Δυνατότητα ανοιχτής ή κλειστής καμπίνας με συρόμενες πόρτες.

Δυνατότητα φιλτραρίσματος 99,99% όλων των εναέριων βλαβερών μικροσωματιδίων όπως νικοτίνη και φορμαλδεϋδη

Smoke ΄n Go Compact

Smoke ΄n Go Mezzo

για 2-3 άτομα 2200 x 950 x 2165 mm (Μ x Π x Υ)

για 4-5 άτομα 2200 x 1265 x 2165 mm (Μ x Π x Υ)

Smoke ΄n Go Εspace

Smoke ΄n Go Plaza

για 6-7 άτομα 2200 x 1765 x 2165 mm (Μ x Π x Υ)

για 12-14 άτομα 3525 x 2200 x 2165 mm (Μ x Π x Υ)

Παροχή 230V / 1ph / 50Hz

Λειτουργία αυτόματο με ανιχνευτή παρουσίας

H εταιρία Εuromate προσφέρει ολοκληρωμένη λύση για κάθε πρόβλημα που σχετίζεται με το πρόβλημα της ποιότητας του αέρα. Για περισσότερο από 30 χρόνια η εταιρία Εuromate έχει εξειδίκευση στον καθαρισμό του αέρα καθώς και στο φιλτράρισμα του αέρα από επαγγελματικές εστίες. Η εταιρία διαθέτει μια πλήρη σειρά από πρωτοποριακές συσκευές που λύνουν κάθε πρόβλημα του εσωτερικού αέρα : μηχανήματα καθαρισμού αέρα, τραπεζάκια καπνιστών και σταχτοδοχεία και τις καμπίνες καπνιστών Smoke ‘n Go. Μια ολοκληρωμένη λύση που ταιριάζει απόλυτα σε μια πολιτική που σέβεται καπνίζοντες και μη καπνίζοντες που αναγκάζονται να συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο.

Η εταιρεία μας είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος της EUROMATE Oλλανδίας.

168

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


απαγωγή καπναερίων αυτοκινήτων

vehicle - exhaust extraction 169 Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

169


απαγωγη καπναεριων αυτοκινητων

ÔÕÐÏÓ

ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ

ÔÉÌÇ XÙÑÉÓ ÌÏÔÅÑ

ÔÉÌÇ ÌÅ ÌÏÔÅÑ 0,5Çp(A)

AR(A)-75-PB

Eêôõëßêôñéá ãéá óùëÞíá

75 mm (3´´) ìÞêïõò Ýùò 10 ì

ARC(A)-75-PB

Eêôõëßêôñéá ãéá óùëÞíá

75 mm (3´´) ìÞêïõò Ýùò 13 ì

ARC(A)-100-PB

Eêôõëßêôñéá ãéá óùëÞíá

100 mm (4´´) ìÞêïõò Ýùò 10 ì.

AC(A)-100/13

Eêôõëßêôñéá ãéá óùëÞíá

100 mm (4´´) ìÞêïõò Ýùò 13 ì.

ÔÕÐÏÓ

ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ

ÔÉÌÇ XÙÑÉÓ ÌÏÔÅÑ €

ÔÉÌÇ ÌÅ ÌÏÔÅÑ 0,5Çp(A) €

AR-75/5D

Eêôõëßêôñéá ìå óùëÞíá 5ì, 75mm (3´´) ìå óôïð áóöáëåßáò, óöéãêôÞñá êáé åëáóôéêü åðßäåóìï

-

AR(A)-75/7.5D

Eêôõëßêôñéá ìå óùëÞíá 7,5ì, 75mm (3´´) ìå óôïð áóöáëåßáò, óöéãêôÞñá êáé åëáóôéêü åðßäåóìï

AR(A)75-/10D

Eêôõëßêôñéá ìå óùëÞíá 10ì, 75mm (3´´) ìå óôïð áóöáëåßáò, óöéãêôÞñá êáé åëáóôéêü åðßäåóìï

ARC(A)-75/13D

Eêôõëßêôñéá ìå óùëÞíá 13ì, 75mm (3´´) ìå óôïð áóöáëåßáò, óöéãêôÞñá êáé åëáóôéêü åðßäåóìï

ARC-100/5D

Eêôõëßêôñéá ìå óùëÞíá 5ì, 100mm (4´´) ìå óôïð áóöáëåßáò, óöéãêôÞñá êáé åëáóôéêü åðßäåóìï

-

ARC(A)-100/7,5D

Eêôõëßêôñéá ìå óùëÞíá 7.5ì, 100mm (4´´) ìå óôïð áóöáëåßáò, óöéãêôÞñá êáé åëáóôéêü åðßäåóìï

ARC(A)-100/10D

Eêôõëßêôñéá ìå óùëÞíá 10ì, 100mm (4´´) ìå óôïð áóöáëåßáò, óöéãêôÞñá êáé åëáóôéêü åðßäåóìï

AC(A)-100/13D

Eêôõëßêôñéá ìå óùëÞíá 13ì, 100mm (4´´) ìå óôïð áóöáëåßáò, óöéãêôÞñá êáé åëáóôéêü åðßäåóìï

ÔÉÌÇ XÙÑÉÓ ÌÏÔÅÑ

ÔÉÌÇ ÌÅ ÌÏÔÅÑ 0,5Çp(A)

ÔÕÐÏÓ

ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ

AR(Á)-75/7PB-COMP

Eêôõëßêôñéá ìå óùëÞíá 7,5ì, 75mm (3´´) ìå óôïð áóöáëåßáò, óöéãêôÞñá åëáóôéêü åðßäåóìï êáé áêñïöýóéï

AR(A)-75/10PB-COMP

Eêôõëßêôñéá ìå óùëÞíá 10ì, 75mm (3´´) ìå óôïð áóöáëåßáò, óöéãêôÞñá, åëáóôéêü åðßäåóìï êáé áêñïöýóéï

ARC(A)-75/13PB-COMP

Eêôõëßêôñéá ìå óùëÞíá 13ì, 75mm (3´´) ìå óôïð áóöáëåßáò, óöéãêôÞñá, åëáóôéêü åðßäåóìï êáé áêñïöýóéï

ARC(A)-100/7PB-COMP

Eêôõëßêôñéá ìå óùëÞíá 7ì, 100mm (4´´) ìå óôïð áóöáëåßáò, óöéãêôÞñá åëáóôéêü åðßäåóìï êáé áêñïöýóéï

ARC(A)-100/10PB-COMP

Eêôõëßêôñéá ìå óùëÞíá 10ì, 100mm (4´´) ìå óôïð áóöáëåßáò, óöéãêôÞñá êáé åëáóôéêü åðßäåóìï êáé áêñïöýóéï

AC(A)-100/13PB-COMP

Eêôõëßêôñéá ìå óùëÞíá 13ì, 100mm (4´´) ìå óôïð áóöáëåßáò, óöéãêôÞñá êáé åëáóôéêü åðßäåóìï

-

170

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


vehicle - exhaust extraction

ECOSYSTEM B/1 Πλήρες σύστημα απαγωγής καπναερίων που περιλαμβάνει: – Δρομέα κύλισης αλουμινίου μήκους 6, 9, 12, 15,18 και 21 μέτρων – Σετ στήριξης ανεμιστήρα απαγωγής – Ανεμιστήρας 1Ηp-230/400V-50Hz (διάμετρος εξόδου – Kυλιόμενο σύστημα κρέμασης για καπναγωγό – Εύκαμπτο καπναγωγό 7,5μ.

180mm.

100mm.

100mm υψηλής αντοχής, ανθεκτικό σε

προσκρούσεις κατάλληλο για θερμοκρασία έως +200ïC – Πλαστικό ακροφύσιο τύπου ΒGT -100/140 – Κρίκος κρέμασης εύκαμπτου αεραγωγού με ναυτικό σχοινί.

ÔÕÐÏÓ

ÔÉÌÇ

ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ

ECOSYS - B - 6/1

Óýóôçìá áðáãùãÞò 6ì. ìå 1 äñïìÝá

100mm (4´´)

ECOSYS - B - 6/1

Óýóôçìá áðáãùãÞò 9ì. ìå 1 äñïìÝá

100mm (4´´)

ECOSYS - B - 6/1

Óýóôçìá áðáãùãÞò 12ì. ìå 1 äñïìÝá

100mm (4´´)

ECOSYS - B - 6/1

Óýóôçìá áðáãùãÞò 15ì. ìå 1 äñïìÝá

100mm (4´´)

ECOSYS - B - 6/1

Óýóôçìá áðáãùãÞò 18ì. ìå 1 äñïìÝá

100mm (4´´)

ECOSYS - B - 6/1

Óýóôçìá áðáãùãÞò 21ì. ìå 1 äñïìÝá

100mm (4´´)

ÔÕÐÏÓ

ÔÉÌÇ

ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ

ECOSYS - B - 6/2

Óýóôçìá áðáãùãÞò 6ì. ìå 2 äñïìåßò

100mm (4´´)

ECOSYS - B - 9/2

Óýóôçìá áðáãùãÞò 9ì. ìå 2 äñïìåßò

100mm (4´´)

ECOSYS - B - 12/2

Óýóôçìá áðáãùãÞò 12ì. ìå 2 äñïìåßò

100mm (4´´)

ECOSYS - B - 15/2

Óýóôçìá áðáãùãÞò 15ì. ìå 2 äñïìåßò

100mm (4´´)

ECOSYS - B - 18/2

Óýóôçìá áðáãùãÞò 18ì. ìå 2 äñïìåßò

100mm (4´´)

ECOSYS - B - 21/2

Óýóôçìá áðáãùãÞò 21ì. ìå 2 äñïìåßò

100mm (4´´)

ÔÕÐÏÓ

ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ

ÔÉÌÇ €

CSETK - 100 BASE

ÄñïìÝáò ìå EUROGAS - 100/7,5 , CSZT - CAT áêñïöýóéï BGT - 100/140

BL - A

Ôñï÷áëßá êñÝìáóçò áãùãïý ìå äéêëåßäá áðáóöÜëéóçò êáé íáõôéêü óêïéíß

BLS - ETK SUP

ÂÜóç óôÞñéîçò ôñï÷áëßáò óôï äñïìÝá êýëéóçò

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

171


απαγωγη καπναεριων αυτοκινητων

ÁÊÑÏÖÕÓÉÁ

172

NOZZLES

Model BO

Model BG

Model BGÔ

Model BGA

Model Õ-100

Model BGPC

Model BGPG

Model BGPÌ

Model BGA-PM

Model ÂRMS

Model ÂRM

Model ÂCA

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


δñïóéìüò - θÝñìáíóç - αöýãñáíóç ÏÉÊÏËÏÃÉÊÁ ÊËÉÌÁÔÉÓÔÉÊÁ

174 - 175

ÁD-07

176

AD-30

177

AD-07CH

178

TOÐÏÈÅÔÇÓÇ

179

GRYP - TORNADO - KID

180

ARGOS - AIRFARM

181

EP

182

HYDROMATIC

183

AMCOR

184

DHUM

185

FDT - FDV

186 - 187

SLE - SLN

188 - 189

YΓΡΑΝΤΗΡΕΣ TURNING

190

cooling - heating - dehumidification Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

173


äñïóéóìïò - èåñìáíóç - áöõãñáíóç

OIKOËÏÃÉÊÏÓ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÓ ÌÅ ÅÎÁÔÌÉÓÇ ¹ ÌÅ ØÅÊÁÓÌÏ

RATIVE COOLING-GENERALITIES

οικολογικÜ κλιματιστικÜ με εξÜτμιση οικονομικά, οικολογικά, φυσικά

íôçóç Η áðÜ óéêü õ ãéá ö ìό ìå ôéó êëéìá êüóôïò ü ÷áìçë

ãåíéêÜ Το Οικολογικό Κλιματιστικό χρησιμοποιεί με απόλυτη επιτυχία την απλή τεχνική του δροσισμού με εξάτμιση. Ένας ισχυρός όσο και ασφαλής λειτουργικός εξοπλισμός παρέχει μεγάλη παροχή αέρα με χαμηλό κόστος και υψηλή ταχύτητα εξόδου.

ëåéôïõñãßá – ïéêïíïìßá Το Οικολογικό Κλιματιστικό ψυχραίνει τον αέρα με την μέθοδο της εξάτμισης, τον φιλτράρει από ρύπους και τον μεταφέρει σôï χώρο δημιουργώντας αίσθηση άνεσης με χαμηλό κόστος εγκατάστασης, γεγονός που εκτιμάται από τους χρήστες. Εκτός από τη χαμηλή κατανάλωση νερού και ενέργειας,

ποιüτητα – πλεονεκτÞματα Ο κατασκευαστικός οίκος ΜΕΤΜΑΝΝ διαθέτει μεγάλη εμπειρία και παράδοση στην υψηλή ποιότητα. Τα Οικολογικά Κλιματιστικά διαθέτουν:

χαμηλό είναι

• Δοχείο νερού AISI–304 ανοξείδωτο ατσάλι με γωνßåς

και το κόστος εγκατάστασης που

σύνδεσης και συνδέσεις ώστε να αποφεύγεται η

τις περισσότερες

οξείδωση (όλα τα μοντέλα εκτός του AD – 10/14/20 με

φορές – όταν

δοχείο πολυεστερικό),

πρόκειται για

• Πάνελ φίλτρου κατασκευασμένο από ειδικό κυψελωτό

αντικατάσταση

πορώδες υλικό που αυξάνει κατά +28% την παροχή σε

κλιματιστικού – είναι

σύγκριση με το πάνελ από φυτικές ίνες. Το κυψελωτό

συμβατό με το προϋπάρχον σύστημα κλιματισμού, χωρίς

πάνελ της ΜΕΤΜΑΝΝ έχει καταλυτικά μικρότερες

ανάγκη επιπλέον εργασιών.

απώλειες από το πάνελ με ίνες ξύλου ή αποξηραμένες

áðëÞ åãêáôÜóôáóç

φυτικές ίνες. Oé äιαστάσεις του είναι τέτοιες που δεν επιτρέπουν απαγωγή αέρα max ταχύτητας 1,5 mts/

Ο εξοπλισμός είναι συμπαγής - ένα μηχάνημα για

sec (πολύ σημαντικό ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη

εξωτερική τοποθέτηση - και απόλυτα αυτόνομος. Απαιτείται μόνο μια βάση – πλαίσιο στήριξης στον τοίχο ή στην οροφή, σύνδεση με παροχή νερού και ηλεκτρικές

απόδοση του υγροσκοπικού πάνελ). • Τα προϊόντα της METMANN υποστηρίζονται από μια

συνδέσεις. Δύναται να συνδεθεί σε σύστημα αεραγωγών ή

εταιρåία πείρας 30 χρόνων στον τομέα κατασκευής

σε σύστημα στομίων 2, 4 ή και 6 εξόδων.

Οικολογικών κλιματιστικών. • Συνεχείς τεχνικές αναβαθμίσεις, υπολογισμοί και δοκιμές εγγυώνται για την υψηλή ποιότητα σχεδιασμού κατακτώντας μια αδιαμφισβήτητη θέση στην αγορά.

απλÞ συντÞρηση Η συντήρηση του εξοπλισμού πρέπει να γίνεται μια φορά το χρόνο με καθαρισμό του τεπόζιτου νερού, καθαρισμό ή αντικατάσταση των κυψελωτών πάνελ και λίπανση (εξαιρούνται οι βιομηχανίες υφασμάτων καθώς και χώροι με μεγάλη περιβαντολλογική ρύπανση, όπου η συντήρησή τους πρέπει να γίνεται συχνότερα.)

174

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


cooling - heating - dehumidification

ÐÑÁÊÔÉÊÁ Ç ÁÑ×Ç ÔÏÕ ÄÑÏÓÉÓÌÏÕ ÌÅ ÅÎÁÔÌÉÓÇ Ãéá íá ãßíåé åýêïëá áíôéëçðôÞ ç áñ÷Þ ôçò åîÜôìéóçò âëÝðïõìå ôï ðáñáêÜôù ó÷Ýäéï: èåñìïêñáóßá 36oC êáé 30%RH. • Ο αέρας με την παραπάνω σύσταση «εξαναγκάζεται» να περάσει από τη συσκευή εξάτμισης που αντιστρέφει αυτή την ισορροπία και καθιστά την αντιληπτή θερμότητα στους 26οC και τη σχετική υγρασία στο 70% RH. • Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία πιο δροσερού περιβάλλοντος (26οC), αλλά και αύξηση της σχετικής υγρασίας του χώρου, που πρέπει να απορριφθεί με κατάλληλο άνοιγμα διαφυγής (υποπίεση) ή καλύτερα με έναν εξαεριστήρα που θα ρυθμίζει την απόρριψη. Óôï ãñÜöçìá ï áÝñáò Ý÷åé èåñìïêñáóßá (îçñïý) 36oC êáé ó÷åôéêÞ õãñáóßá 30% RH

ΕÖÁÑÌÏÃÅÓ: Τα μηχανήματα Οικολογικού Κλιματισμού είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε Super Markets, χώρους άθλησης, καταστήματα, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, χώρους παραγωγής, αλλά και ειδικούς χώρους, όπως πτηνοτροφεία, χοιροστάσια, θερμοκήπια, φούρνους κ.Ü. Όμως, εκτός από τη χρήση τους σε κλειστούς χώρους αποτελούν επίσης ιδανική και πρωτοποριακή λύση για τοποθέτηση σε εξωτερικούς ημι-υπαίθριους χώρους, που χρησιμοποιούνται τους καλοκαιρινούς μήνες σαν χώροι συνάθροισης ατόμων, όπως κιόσκα, καφετέριες, bar και εστιατόρια.

Η τοποθέτησή τους σε εξωτερικούς στεγασμένους χώρους αναψυχής αποτελεί ιδανικό τρόπο προσέλκυσης πελατών, ιδίως τις θερμότερες ώρες της ημέρας. Στην περίπτωση της εξωτερικής τοποθέτησης, το πρόβλημα της σχετικής υγρασίας δεν υφίσταται, καθώς ο αέρας διαφεύγει και εμπλουτίζεται συνεχώς από τον εξωτερικό αέρα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΕΡΑ ΑΝΑ ΩΡΑ REQUIRED AIR CHANGES PER HOUR Âéïìç÷áíßåò ÕöáóìÜôùí

25-29

ΚΑΝΟΝΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ìç÷áíïóôÜóéá

18-22

CALCULATION FOR SELECTION

×õôÞñéá

22-25

ÅñãïóôÜóéá ×ñùìÜôùí

29-23

Öïýñíïé

18-22

Åóôéáôüñéá - Êáíôßíåò

18-22

ÊáöåôÝñéåò - Bar

22-25

ÊåëëÜñéá Êñáóéïý

30-40

ÍôéóêïôÝê & Pubs

25-29

ÊéíçìáôïãñÜöïé & ÈÝáôñá

18-22

ÏÃÊÏÓ ×ÙÑÏÕ (m3) x ÅÍÁËËÁÃÅÓ/ÙÑÁ= ÁÐÁÉÔÏÕÌÅÍÇ ÑÏÇ ÁÅÑÁ (m3/h) Room Volume (m3) x Air Changes per hour = Air Flow Required (m3/h) ÐáñÜäåéãìá õðïëïãéóìïý : - ÕðïèÝôïõìå üôé èÝëïõìå íá êëéìáôßóïõìå ìéá âéïìç÷áíßá õöáóìÜôùí 1000m3. - Yðïëïãßæïõìå : 1000m3 x 29 áëëáãÝò/þñá = 29.000m3/h Assumed that a Textil plant building of 1000 m3 must be aircontitioned. Required airflow = 1000m3 x 29 airchanges/hour = 29.000m3/h To ìïíôÝëï METMANN ðïõ ðñÝðåé íá åðéëåãåß åßíáé ôï AD-30

The METMANN type should be selected is model AD-30

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

175


äñïóéóìïò - èåñìáíóç - áöõãñáíóç

ÌÇ×ÁÍÇÌÁ ÄÑÏÓÉÓÌÏÕ ÖÕÃÏÊÅÍÔÑÉÊÏ

EVAPORATIVE COOLER (centrifugal with polyesteric cabin)

Περιγραφή: Οικολογικό μηχάνημα δροσισμού με εξάτμιση. Κατασκευή: • Καμπίνα από πολυεστερική φίμπρα. Κάδος νερού και γωνίες σύνδεσης από ανοξείδωτο ατσάλι. • Φυγοκεντρικός απορροφητήρας υψηλής απόδοσης. • Υγροσκοπικό πάνελ 50mm CELdek 5090 • 3 τύποι τοποθέτησης «Η» οριζόντια θέση και ρίψη αέρα από τη μία πλευρά «V» κάθετη θέση και ρίψη αέρα από την κάτω πλευρά. «VS» κάθετη θέση και ρίψη αέρα από την πάνω πλευρά. Για χώρους από 150 - 900 m3. ΕÖÁÑÌÏÃÅÓ: Σε βιομηχανίες, καταστήματα, αποθήκες, βιοτεχνίες, πρόχειρα στεγασμένους χώρους, εργαστήρια κ.α.

2.500 - 16.000 m3/h

Εγγυήσεις • 5 χρόνια για φθορά της καμπίνας. • 1 χρόνο για τα ηλεκτρικά – μηχανικά μέρη. ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: Mε πάνελ πάχους 100mm.

ÔÕÐÏÓ

ÐÁÑÏ×Ç m3/h

ÓÔÁÔÉÊÇ ÐÉÅÓÇ Pa

ÉÓ×ÕÓ ÌÏÔÅÑ (kW)

V

ÖÁÓÇ

Çz

2.500

98

0,37

230

I

50

AD-03-H

TIMÇ

AD-03-VS

1.488,00 1.631,00

AD-07-H

4.200

98

0,75

230

I

50

AD-07-V/VS

1.713,00 1.728,00

AD-10-H

9.000

29

1,10

400

III

50

AD-10-V/VS

2.129,00 2.254,00

AD-14-H

13.000

49

1,50

400

ÉÉÉ

50

AD-14-V/VS

2.318,00 2.409,00

AD-20-H

16.000

49

2,20

400

ÉÉÉ

50

AD-20-V/VS

2.626,00 2.724,00

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÊÁÉ ÔÅ×ÍÉÊÁ ×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ

ÔÕÐÏÓ

ÌÇÊÏÓ (mm)

ÐËÁÔÏÓ ÕØÏÓ (mm)

(mm)

BÁÑÏÓ ÁÄÅÉÏ

ÂÁÑÏÓ ÃÅÌÁÔÏ

(Kg)

(Kg)

ÇëåêôñéêÞ êáôáíÜëùóç áðïñ/ñá (Á) Ç

V

KáôáíÜëùóç çëåêôñéêÞò áíôëßáò

VS

(Á) 230V I

ÓôÜèìç èïñýâïõ db(Á) óôá 5ì.

AD-03

860

830

970

95

109

3,00

-

3,00

0,17

53

AD-07

860

830

1195

105

170

6,60

-

6,60

0,17

62

AD-10

1170

1135

1010

118

183

2,71

2,71

2,71

0,17

51

AD-14

1170

1135

1250

152

240

3,56

3,56

3,56

0,17

52

AD-20

1170

1135

1485

158

246

5,10

5,10

5,10

0,70

56

176

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


cooling - heating - dehumidification

ÌÇ×ÁÍÇÌÁ ÄÑÏÓÉÓÌÏÕ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÏÕ ÔÕÐÏÕ

EVAPORATIVE COOLER (centrifugal with stainless steel cabin)

Περιγραφή: Οικολογικό μηχάνημα δροσισμού με εξάτμιση για μεγάλους χώρους. Κατασκευή: • Καμπίνα από πολυεστερική φίμπρα. Κάδος νερού και γωνίες σύνδεσης από ανοξείδωτο ατσάλι. • Φυγοκεντρικός απορροφητήρας υψηλής απόδοσης 400V/ III /50HZ. • Υγροσκοπικό πάνελ 50mm CELdek 5090. • 3 τύποι τοποθέτησης. «Η» οριζόντια θέση και ρίψη αέρα από τη μία πλευρά. «V» κάθετη θέση και ρίψη αέρα από την κάτω πλευρά. «VS» κάθετη θέση και ρίψη αέρα από την πάνω πλευρά. Για χώρους από 1.125 - 3.150 m3. ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: Σε βιομηχανίες υφασμάτων, βιομηχανίες πλαστικών, καταστήματα, αποθήκες, βιομηχανικά κτίρια, θερμοκήπια, χώρους, αποθήκες, χοιροστάσια, σκεπαστούς ημιυπαίθριους χώρους, ντισκοτέκ, night clubs κ.α. Εγγυήσεις: • 5 χρόνια για φθορά της καμπίνας.

30.000 - 63.000 m3/h

• 1 χρόνο για τα ηλεκτρικά – μηχανικά μέρη. ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: Mε πάνελ 100mm και κάσωμα από ανοξείδωτο ατσάλι.

ÔÕÐÏÓ AD-30-H

ÐÁÑÏ×Ç m3/h

ÓÔÁÔÉÊÇ ÐÉÅÓÇ Pa

ÉÓ×ÕÓ ÌÏÔÅÑ

30.000

79

3,00

(kW)

V

ÖÁÓÇ

Çz

400

ÉÉÉ

50

AD-30-V/VS AD-35-H

35.000

59

4,00

400

ÉÉÉ

50

40.000

79

7,50

400

ÉÉÉ

50

5.152,00

5.244,00 5.530,00

55.000

127

9,20

400

ÉÉÉ

50

AD-55-V/VS AD-70 H

4.941,00

5.381,00

AD-40-V/VS AD-55-H

5.170,00

AD-35-V/VS AD-40-H

TIMÇ

8.014,00 8.219,00

63.000

176

18,50

400

ÉÉÉ

50

AD-70-V/VS

9.100,00 9.381,00

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÊÁÉ ÔÅ×ÍÉÊÁ ×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ

ÔÕÐÏÓ

ÌÇÊÏÓ ÐËÁÔÏÓ (mm)

(mm)

ÕØÏÓ (mm)

(Kg)

(Kg)

(Á)

(Á)

ÓôÜèìç èïñýâïõ db(Á)

BÁÑÏÓ ÂÁÑÏÓ ÁÄÅÉÏ ÃÅÌÁÔÏ

ÇëåêôñéêÞ êáôáíÜëùóç áðïñ/ñá

KáôáíÜëùóç çëåêôñéêÞò áíôëßáò

óôá 5ì.

AD-30-H/V

1500

1500

1720

320

403

6,58

0,70

69

AD-35-H/V

1500

1500

1720

325

408

8,80

0,70

73

AD-40-H/V

1500

1500

2000

365

448

11,70

0,70

76

AD-55-H/V

2185

2185

2000

555

750

18,60

1,15

76

AD-70-H/V

2185

2185

2000

645

840

37,00

1,15

80

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

177


äñïóéóìïò - èåñìáíóç - áöõãñáíóç

ÌÇ×ÁÍÇÌÁ ÄÑÏÓÉÓÌÏÕ AÎÏÍÉÊÏ

EVAPORATIVE COOLERS WITH AXIAL FAN

Περιγραφή: Οικολογικό μηχάνημα δροσισμού με εξάτμιση áîïíéêïý ôýðïõ. Κατασκευή: • Καμπίνα από πολυεστερική φίμπρα. Κάδος νερού και γωνίες σύνδεσης από ανοξείδωτο ατσάλι. • Αξονικός ανεμιστήρας S&P COMPACT υψηλής απόδοσης. • Υγροσκοπικό πάνελ 50mm CELdek 5090. • «Η» οριζόντια θέση και ρίψη αέρα από τη μια πλευρά. • Για χώρους από 340 έως 625 m3. ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: Σε βιομηχανίες, καταστήματα, αποθήκες, βιοτεχνίες, ημιστεγασμένους χώρους, εργαστήρια, θερμοκήπια, φάρμες ζώων. Για χώρους που δεν είναι εφικτή η επιθυμητή μόνιμη εγκατάσταση δύνατáé να τοποθετηθεί σε τροχήλατη βάση.

Εγγυήσεις: • 5 χρόνια για φθορά της «καμπίνας» • 1 χρόνο για τα ηλεκτρικά – μηχανικά μέρη, το υγροσκοπικό πάνελ και τα ανταλλακτικά μέρη.

7.000 - 12.000 m3/h

ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: ÂÜóç ôñï÷Þëáôç ðñïáéñåôéêÞ. Πάνελ 100mm.

ÔÕÐÏÓ

ÐÁÑÏ×Ç m3/h

ÓÔÁÔÉÊÇ ÐÉÅÓÇ Pa

AD-07-CH

7.000

AD-10-CH

AD-12-CH

TIMÇ

ÉÓ×ÕÓ ÌÏÔÅÑ (kW)

V

ÖÁÓÇ

Çz

19

0,48

230

É

50

1.859,00

10.000

10

0,72

230

É

50

2.306,00

12.000

20

1,06

230

É

50

2.499,00

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÊÁÉ ÔÅ×ÍÉÊÁ ×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ

ÂÁÑÏÓ ÃÅÌÁÔÏ

ÇëåêôñéêÞ êáôáíÜëùóç áðïñ/ñá

KáôáíÜëùóç çëåêôñéêÞò áíôëßáò

ÓôÜèìç èïñýâïõ db(Á)

ÌÇÊÏÓ

ÐËÁÔÏÓ

ÕØÏÓ*

(mm)

(mm)

(mm)

BÁÑÏÓ ÁÄÅÉÏ (Kg)

(Kg)

(Á)

(Á) 230V I

AD-07-CH

825

825

1105

105

114

2,35

0,17

63

AD-10-CH

1135

1135

1010

118

158

3,45

0,17

65

AD-07-CH

1135

1135

1250

150

190

5,26

0,17

68

ÔÕÐÏÓ

* To ýøïò åßíáé ÷ùñßò ôéò ñüäåò. Ïé ñüäåò Ý÷ïõí ýøïò 155mm.

178

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

óôá 5ì.


cooling - heating - dehumidification

ÈÅÓÅÉÓ ÊÁÉ ÔÑÏÐÏÉ ÔÏÐÏÈÅÔÇÓÇÓ ÌÏÍÁÄÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ

ÈÝóç ïñéæüíôéá “Ç” Ñßøç êëéìáôéæüìåíïõ áÝñá áðü ìßá ðëåõñÜ. ÔïðïèÝôçóç åðßôïé÷ç.

DIFFERENT VERSIONS OF AIR IMPULSION

ÈÝóç êÜèåôç “V” Ñßøç êëéìáôéæüìåíïõ áÝñá áðü ôç âÜóç. ÔïðïèÝôçóç óå óôÝãåò.

ÈÝóç κατακόρυφη “VS” Ñßøç êëéìáôéæüìåíïõ áÝñá áðü πάνω. ÔïðïèÝôçóç στο δάπεδο.

ÔÑÏÐÏÉ ÔÏÐÏÈÅÔÇÓÇÓ Το μηχάνημα κλιματισμού δύναται να τοποθετηθεί: 1) Eπίτοιχα (κάθετα). ÈÅÓÇ H 2) Ðάνω σε στέγη (οριζόντια). ÈÅÓÇ V 3) Στο δάπεδο ΘΕΣΗ VS 4) Μπορεί να «οδηγεί» άμεσα τον αέρα μέσω συστήματος 2 ή 4 στομίων (φùτü κάτω) 5) Nα συνδεθεί με σύστημα αεραγωγών – στομίων που κατανέμουν τον αέρα σύμφωνα με τις απαιτÞσεις του χώρου.

Öïñçôü ìç÷Üíçìá ôñï÷Þëáôï

6) Επßσης, υπάρχει και το φορητό μηχάνημα κλιματισμού (τροχήλατο) που δίνει λύσεις σε χώρους που δεν υπάρχει δυνατότητα άλλης επιλογής.

CUB 4/10

CUB 2/10

¸îïäïò áåñáãùãïý ìå 2 óôüìéá

ÔÕÐÏÓ

¸îïäïò áåñáãùãïý ìå 4 óôüìéá

Õãñïóêïðéêü ÐÜíåë Celdek-50mm ή Celdek-100mm

ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ

TIMÇ €

DIFUSOR CUB 2/10

EÎÏÄÏÓ ÌÅ 2 ÓÔÏÌÉÁ

394,00

DIFUSOR CUB 4/10

ÅÎÏÄÏÓ ÌÅ 4 ÓÔÏÌÉÁ

656,00

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

179


äñïóéóìïò - èåñìáíóç - áöõãñáíóç

ÃÅÍÍÇÔÑÉÅÓ ÈÅÑÌÏÕ ÁÅÑÁ (ÐÅÔÑÅËÁÉÏÕ)

AIR GENERATORS (DIESEL)

ÔÕÐÏÓ GRYP - TORNADO

• Λειτουργία με ντßζελ ή κηροζίνη. Ο τύπος TORNADO μόνο με ντßζελ. • Κάσωμα από ανοξείδωτο ατσάλι. • Φωτοκύτταρο για ανίχνευση φλόγας. • Απόλυτα αυτοματοποιημένη λειτουργία. * Δεν χρειάζονται καμινάδα

ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: Ιδανικό για μικρούς χώρους με επαρκή αερισμό όπως κτηνοτροφεία, θερμοκήπια, ξηραντήρια κ.Ü.

ÈÅÑÌÉÊÇ ÉÓ×ÕÓ

ÔÕÐÏÓ

kW

kcal/h

GRYP-20 CM

23

20.000

GRYP-8

28

GRYP-40

ÐÁÑÏ×Ç m3/h

IÓ×ÕÓ KATANAËÙÓÇ XÙÑÇÔÉÊÏÔÇÔÁ ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÂÁÑÏÓ ÌÏÔÅÑ DIESEL ðëÜôïò x ìÞêïò x ýøïò

ÔÉÌÇ

W

I/h

It

mm

Êg

400

100

2,31

21

430 x 830 x 465

26

655,00

24.100

500

150

2,78

30

485 x 860 x 530

31

773,00

43

37.000

1.050

250

4,25

46

560 x 930 x 615

37

896,00

TORNADO-67

65

56.700

2.800

460

6,07

51

1.620 x 1.405 x 7.620

75

1.506,00

TORNADO-115

115

99.100

4.800

800

10,60

100

1.690 x 1.680 x 910

116

1.990,00

........................................................................................................................................................................................

ÃÅÍÍÇÔÑÉÅÓ ÈÅÑÌÏÕ ÁÅÑÁ (ÁÅÑÉÏÕ)

AIR GENERATORS (GAS)

TYÐOÓ KID • Λειτουργία με βουτάνιο ή προπάνιο. • Δυνατότητα ρύθμισης του αερίου για ελάττωση ή αύξηση της ισχύος. • Διαθέτουν θερμοστάτη ασφαλείας και ηλεκτροβαλβίδα. • 230V – 50Hz. *Δεν χρειάζονται καμινάδα ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: Iäανικό για χώρους όπως θερμοκήπια, ξηραντήρια κ.Ü.

ÈÅÑÌÉÊÇ ÉÓ×ÕÓ

ÔÕÐÏÓ

kW

kcal/h

ÐÁÑÏ×Ç

ÐÉÅÓÇ ÁÅÑÉÏÕ

ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ ÁÅÑÉÏÕ

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ðëÜôïò x ìÞêïò x ýøïò

ÂÁÑÏÓ

ÔÉÌÇ

m3/h

bar

Kg/h

mm

Êg

KID-10M

10

8.600

300

0,30

0,78

180 x 390 x 270

5

206,00

KID-15M

15

12.900

300

0,70

1,17

180 x 490 x 270

6

218,00

KID-30M

12,4 / 31,2

10.664 / 26.832

750

0,50

2,46

280 x 530 x 400

12

335,00

KID-40A

26,6 / 43,5

22.876 / 37.410

850

2,00

3,43

280 x 690 x 400

13

512,00

KID-60A

34,8 / 58,4

29.928 / 50.224

1.800

2,00

4,61

370 x 780 x 520

20

790,00

180

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


cooling - heating - dehumidification

ÃÅÍÍÇÔÑÉÅÓ ÈÅÑÌÏÕ ÁÅÑÁ

AIR GENERATORS

ÔÕÐÏI ARGOS & AIRFARM ARGOS • Λειτουργία με προπάνιο. • Ροοστάτης αερίου πάνω στη μονάδα. • Ρυθμιστής φλόγας. • Με δύο σωληνοειδής βαλβίδες και θερμοστάτη ασφαλείας. • Συνεργάζεται με θερμοστάτη χώρου. • Βαμμένο με εποξική βαφή. • Ιδανικό για γρήγορο στέγνωμα σε τεχνικές εργασίες κτιρίων, θέρμανση θερμοκηπίων, εργαστηρίων, εκτροφείων.

AIRFARM • Εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι. • Προστασία ηλεκτρικού πίνακα ΙP:65. • Mε διακόπτη ασφαλείας. • Με ενδεικτική λυχνία λειτουργίας. • Συνεργάζεται με θερμοστάτη χώρου. • Ιδανικό για θέρμανση θερμοκηπίων, εργαστηρίων, εκτροφείων.

ARGOS 100A

Airfarm 1500

46/100

27,4/52

51,7/97

46/97

kCal/h

39.600/86.000

23.600/44.800

44.500/83.400

39.600/83.400

Btu/h

157.100/344.000

93.500/178.00

176.600/331.500

157.100/331.200

ÔÕÐÏÓ

Airfarm 3000

Airfarm 6000

Heat output kW

Ðáñï÷Þ áÝñá

3.300m /h

1.500m /h

3.300 m /h

6.000 m3/h

Ðßåóç áåñßïõ

2bar

1,5 bar

2bar

2bar

3,6 - 7,9 kg/h

2,16-3,7 kg/h

4,08 - 6,6 kg/h

3,6 - 6,6 kg/h

ÔÜóç

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

ÂÜñïò

28kg

25kg

28 kg

32kg

ÌÞêïò

1060mm

680mm

1060 mm

1205mm

ÐëÜôïò

424mm

415 mm

415 mm

590mm

¾øïò

562mm

525 mm

675 mm

705mm

1.028,00

1.405,00

1.460,00

1.769,00

ÊáôáíÜëùóç áåñßïõ

ÔÉÌÇ

3

3

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

3

181


äñïóéóìïò - èåñìáíóç - áöõãñáíóç

ÁÅÑÏÈÅÑÌÁ ÁÎÏÍÉÊÁ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇÓ ×ÑÇÓÇÓ

ELECTRIC FAN HEATERS

ÓÅÉÑÁ ÅÑ

• Φορητά ηλεκτρικά αερόθερμα 2 ταχυτήτων. • Ο τύπος ΕΡ-3 είναι 220V/50Hz. Οι τύποι ΕΡ-5, 9, 12, 15 είναι 380V/50Hz. • Δυνατότητα να τοποθετηθούν στο πάτωμα και επίτοιχα. • Το κάσωμα τους είναι από ισχυρό χαλυβδοέλασμα βαμμένο με προστατευτικü ÷ñþìá, ανθεκτικü στις υψηλές θερμοκρασίες. ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: Ιδανική λύση για θέρμανση χώρων όπως μικρές βιοτεχνίες, studios, αποθηκευτικοί χώροι και διάφοροι επαγγελματικοί χώροι. ÑÕÈÌÉÓÇ: Διαθέτει 2 περιστρεφόμενους διακόπτες. Ο πρώτος έχει 3 θέσεις επιλογής - μόνο ανεμιστήρας / ανεμιστήρας και χαμηλή θέρμανση / ανεμιστήρας και υψηλή θέρμανση. Ο δεύτερος διακόπτης είναι ρυθμιζόμενος θερμοστάτης.

ÔÕÐÏÓ

OËÉÊÇ ÉÓ×ÕÓ

ÈÅÑÌÁÍÔÉÊÇ ÉÓ×ÕÓ

ÔÁ×ÕÔÇÔÁ ÐÅÑÉÓÔÑÏÖÇÓ

W

W

rpm

EP - 3N

3.033

3.000

1.300

EP - 5N

5.033

5.000

EP - 9N

9.050

EP - 12N EP - 15N

ÐÁÑÏ×Ç m3/h

ÌÅÃÉÓÔÇ ÅÍÔÁÓÇ

Db(A)

ÔÉÌÇ €

(A)

Êg

350

13

7,5

55

278,00

1.300

450

7,2

7,5

55

352,00

9.000

1.300

800

13

10

61

440,00

12.040

12.000

1.370

1.100

17,3

12

62

662,00

15.040

15.000

1.370

1.100

21,7

12

62

718,00

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (mm)

182

BAÑÏÓ

ÔÕÐÏÓ

Á

Â

C

EP - 3N

333

395

490

EP - 5N

333

395

490

EP - 9N

408

495

595

EP - 12N

408

506

600

EP - 15N

408

506

600

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


cooling - heating - dehumidification

ÕÃÑÁÍÔÇÑÅÓ ÁÔÌÏÕ

STEAM HUMIDIFIERS

ΣΕΙΡΑ COMPACT LINE

• Προηγμένη σειρά υγραντήρων. • Υψηλή ποιότητα, μεγάλη διάρκεια ζωής. • Κάσωμα από ανοξείδωτο χαλυβδοέλασμα ανθεκτικό στη διάβρωση. • 7 τύποι για έξοδο ατμού από 6 - 58 kg. – Aνοξείδωτα ηλεκτρόδια που αντικαθίστανται εύκολα αν χρειαστεί. – Με βαλβίδα κατακράτησης αλάτων.

ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: Κατάλληλοι για ύγρανση σε κεντρικά συστήματα κλιματισμού.

ÔÕÐÏÓ ÐÁÑÏ×Ç ÁÔÌÏÕ (kg/h)

C6

C10

C17

C22

C30

C45

6

10

17

22

30

45

ÇËÅÊÔÑÉÊÇ ÐÁÑÏ×Ç

C58

400V / 3 / N 50-60 Hz

ÇËÅÊÔÑÉÊÇ ÉÓ×ÕÓ (kw)

4,5

7,5

12,8

16,5

22,5

33,8

43,5

ÅÍÔÁÓÇ ÑÅÕÌÁÔÏÓ (Á)

6,5

10,8

18,4

23,8

32,5

48,8

62,8

ÁÓÖÁËÅÉÅÓ (Á)

3x10

3x16

3x20

3x35

3x35

3x63

3x63

ÓÕÍÄÅÓÇ ÁÔÌÏÕ (mm)

1x25

1x25

1x25

1x40

1x40

1x40

2x40

ÐÁÑÏ×Ç ÍÅÑÏÕ - ÐÉÅÓÇ

1-10 bar ãéá óýíäåóç 3/4´´

ÂÁÑÏÓ ÓÕÓÊÅÕÇÓ ÊÅÍÇ (kg)

10

12

19

19

20

22

31

ÂÁÑÏÓ ÓÕÓÊÅÕÇÓ ÃÅÌÁÔÇ (kg)

13

18

37

37

38

49

77

401 187 438

414 216 480

480 282 652

480 282 652

480 282 652

527 326 706

615 391 789

1x12

1x12

1x12

1x12

1x12

1x12**

2x12

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (mm)

MHKOÓ ÐËÁÔÏÓ ÕØÏÓ

ÓÕÍÄÅÓÇ ÓÕÌÐÕÊÍÙÌÁÔÙÍ (mm)

* Στη συσκευασία περιλαμβάνεται και ένα τεμάχιο “Τ” για γραμμή ατμού. ** Στη συσκευασία περιλαμβάνονται και δύο τεμάχια “Τ” για γραμμή συμπυκνωμάτων.

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

183


äñïóéóìïò - èåñìáíóç - áöõãñáíóç

DOMESTIC DEHUMIDIFIERS

AΦΥΓΡΑΝΤΕΣ AD 140 Νέο προϊόν • 220V - 50Hz. • Mικρή σε μέγεθος και εξαιρετικής αισθητικής συσκευή αφύγρανσης. • Άμεση σύνδεση με πρίζα 220V. • Με 2 ταχύτητες λειτουργίας. • Ηλεκτρονική λειτουργία. • Με αισθητήρα υγρασίας που ενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή όταν το επίπεδο της υγρασίας βρίσκεται από 40%-90%. Όταν το επίπεδο πέσει κάτω από 40% η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα. • Mε ενσωματωμένο φίλτρο σκόνης πλενόμενο. • Απόδοση 14lt/24h. • Mε εξελιγμένο σύστημα απόψυξης που ενεργοποιείται αυτόματα κάθε 30 λεπτά σε χώρους με θερμοκρασίες 5οC - 12οC και κάθε 45 λεπτά για χώρους με θερμοκρασίες 12οC - 20οC. • Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω των 5οC. • Με αποσπώμενο δοχείο συλλογής νερού χωρητικότητας 1,5lt. • Tροχήλατη συσκευή για εύκολη μεταφορά από χώρο σε χώρο. ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: Κατάλληλοι για οικιακούς, αλλά και επαγγελματικούς χώρους. Ιδιαίτερα ευεργετικά αποτελέσματα σε χώρους που η υγρασία αποτελεί πρόβλημα στη διαβίωση των χρηστών.

ÁÐÏÄÏÓÇ

ÔÕÐÏÓ ΑD-140

184

Ét/24ùñï 14

TAXYTHTA AEΡΑ

ΑΜPER

ÉÓ×ÕÓ

BAÑÏÓ

ÄéáóôÜóåéò

ÔÉÌÇ €

149,00

m3/h

W

Êg

ðëÜôïò x ìÞêïò x ýøïò mm

90

235

8

290x265x475

(Á)

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


cooling - heating - dehumidification

AÖÕÃÑÁÍÔÅÓ

DOMESTIC DEHUMIDIFIERS

ÓÅÉÑÁ DHUM • Άριστης κατασκευής, καλαίσθητος σχεδιασμός. • Τροχήλατη συσκευή για εύκολη μετακίνηση. Λειτουργεί αναρñοφώντας τον αέρα και τον αφυδατώνει κρατώντας την υγρασία στο εσωτερικό τεπόζιτο που διαθέτει και επιστρέφει τον αέρα στο περιβάλλον φιλτραρισμένο και με την ιδανική υγρασία. • Άμεση σύνδεση με πρίζα 220 V. • Με ενσωματωμένο ρυθμιζόμενο υγροστάτη (20% - 80%). • Με ενσωματομένο φίλτρο αέρα (πλενόμενο) • Ασφαλής λειτουργία και χαμηλή κατανάλωση ρεύματος (περίπου 1 kW ανά 5 ώρες συνεχούς λειτουργίας). • Θερμοκρασία λειτουργίας από +5oC έως 35oC. • Αυτόματη διακοπή λειτουργίας, όταν το τεπόζιτο γεμίσει. • Δυνατότητα σύνδεσης με μόνιμη αποχέτευση για την απορροή του νερού.

12 - 16 lit/24h

ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: Áðáñáßôçôïé óå ÷þñïõò ìå ðñüâëçìá õãñáóßáò üðùò õðüãåéá, åîï÷éêÝò êáôïéêßåò Þ óå ÷þñïõò ðïõ êáôïéêïýí Üíèñùðïé ìå ðñïâëÞìáôá õãåßáò ëüãù õãñáóßáò. Ç ëåéôïõñãßá ôïõò áðáëÜóóåé áðü ðñïâëÞìáôá ðïõ ðñïêáëåß ç õãñáóßá üðùò ïóìÝò, õãñáóßá êáé êçëßäåò ìïý÷ëáò óôïõò ôïß÷ïõò, óôéò íôïõëÜðåò êáé óôá Ýðéðëá.

Ñõèìéæüìåíåò Ãñίëéåò * Η απόδοση είναι μετρημένη óε θερμοκρασία ðåñéâÜëëïíôïò +30οC και õãñáóßá 80% RH

ÁÐÏÄÏÓÇ *

ÔÕÐÏÓ

ÃÉÁ ×ÙÑÏÕÓ

ÇËÅÊÔÑÉÊÇ ÅÍÔÁÓÇ

ÉÓ×ÕÓ

BAÑÏÓ

ÄéáóôÜóåéò

W

Êg

ðëÜôïò x ìÞêïò x ýøïò mm

×ÙÑ/ÔÇÔÁ ÔÅÐÏÆÉÔÏÕ

ÔÉÌÇ €

Ét/24ùñï

m3

DHUM-12 PLUS

12

120

1,2

260

15

290x300x570

4

307,00

DHUM-16 PLUS

16

150

1,5

360

16

290x300x570

4

370,00

Áðïóðþìåíï äï÷åßï óõëëïãÞò õãñïý

(Á)

Ößëôñï áÝñá ðëåíüìåíï

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

Ét

ÈÝóçò ôýëéîçò êáëùäßïõ

185


äñïóéóìïò - èåñìáíóç - áöõãñáíóç ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

AÖÕÃÑÁÍÔÅÓ Mέση κατανάλωσηÔÑÏ×ÇËÁÔÏÉ σε 20 C, 60%RH ο

ο Τάση ρεύµατοσ ΣΕΙΡΑ FD-Τ σε 35 C, 95%RH Παροχή αέρα (m3 /h)

FD-44

FD-62

530 W 4,6 A 450 m 3 /h

700 W 4,4 A 650 m3 /h

980 W PORTABLE 7,2 A 1.000 m3 /h

51 dB(A) 450 g electronic 12 kg 3/4’’

52 dB(A) 870 g electronic 15 kg 3/4’’

θορύβου (σεαερισμού. 3µ.) •Στάθµη Με μεταλλικό πλέγμα

49 dB(A) Οικολογικό ψυκτικό υγρό R134a 290 g • Τύπος FD με μεταλλικό πλέγμα και με 4 περιστρεφόμενους Σύστηµα απόψυξησ electronic τροχούς. Χωρητικότητα δεξαµενήσ νερού 9 kg •∆ιάµετροσ Τύπος FDP σωλήνα με μεταλλικό πλέγμα, με 2 τροχούς μεγάλης µόνιµησ απορροήσ 3/4’’ διαμέτρου και σωληνωτή λαβή μεταφοράς.

FD-96

Θερµοκρασία λειτουργίασ ∆ιαβάθµιση υγρασίασ

7-35 ο C 35-99%

7-35 ο C 35-99%

7-35 ο C 35-99%

Απόδοση σε 32ο C, 90%RH

44 lt/24h

52 lt/24h 62 lt/24h

80 lt/24h 96 lt/24h

44 kg

48 kg

• Τύπος FDA με μεταλλικές γρίλλιες και 4 τροχούς.

• Τύπος FDAΡ με μεταλλικές γρίλλιες, 2 τροχούς και λαβή σε 30ο C, 80%RH 36 lt/24h Απόδοση μεταφοράς. • Με αξονικό ανεμιστήρα 230/V50Hz.

µε άδεια δεξαµενή 38 kg •Βάροσ Δυνατότητα σύνδεσης με σωλήνα μόνιμης απορροής. • Με μετρητή ωρών λειτουργίας (προαιρετικά).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ο

FD-62

FD-96

Mέση κατανάλωση σε 20 C, 60%RH Τάση ρεύµατοσ σε 35ο C, 95%RH Παροχή αέρα (m3 /h)

530 W 4,6 A 450 m 3 /h

700 W 4,4 A 650 m3 /h

980 W 7,2 A 1.000 m3 /h

Στάθµη θορύβου (σε 3µ.) Οικολογικό ψυκτικό υγρό R134a Σύστηµα απόψυξησ Χωρητικότητα δεξαµενήσ νερού ∆ιάµετροσ σωλήνα µόνιµησ απορροήσ

49 dB(A) 290 g electronic 9 kg 3/4’’

51 dB(A) 450 g electronic 12 kg 3/4’’

52 dB(A) 870 g electronic 15 kg 3/4’’

Θερµοκρασία λειτουργίασ ∆ιαβάθµιση υγρασίασ

7-35 ο C 35-99%

7-35 ο C 35-99%

7-35 ο C 35-99%

Απόδοση σε 30ο C, 80%RH Απόδοση σε 32ο C, 90%RH

36 lt/24h 44 lt/24h

52 lt/24h 62 lt/24h

80 lt/24h 96 lt/24h

Βάροσ µε άδεια δεξαµενή

38 kg

44 kg

48 kg

370x380x740

460x410x760

∆ιαστάσεισ mm χωρίσ λαβή Μήκοσ x Πλάτοσ x Ύψοσ Τιµή €*

968, 00

1.300, 00

570x480x920 1.630, 00

* Oι τιμές αφορούν τον τύπο FD (με πλέγμα αερισμού και 4 τροχούς). Για τους υπόλοιπους τύπους οι τιμές τροποποιούνται. Επικοινωνήστε με την εταιρία για περισσότερες πληροφορίες.

FDA

186

ΤΕΧΝΙΚΑ FDP

FD

FD-44

DEHUMIDIFIERS

FDAP

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

Mέση κατανά Τάση ρεύµατ Παροχή αέρα

Στάθµη θορύ Οικολογικό ψ Σύστηµα από ∆ιάµετροσ σ

Θερµοκρασία ∆ιαβάθµιση υ Απόδοση σε Απόδοση σε

Βάροσ ∆ιαστάσεισ ( Τιµή €


cooling - heating - dehumidification

AÖÕÃÑÁÍÔÅÓ BIOMHXANIKOY TYÐÏÕ

INDUSTRIAL DEHUMIDIFIERS

ΣΕΙΡΑ FD-V • • • • • •

Στιβαρή κατασκευή βιομηχανικού τύπου. Ο τύπος FSW διατίθεται και σε ανοξείδωτο ατσάλι. Το κάσωμα των τύπων FD-160, FD-240, FD-360 & FD-520 είναι από γαλβανισμένο ατσάλι προστατευμένο με εποξική βαφή. Ο τύπος FSW είναι με αξονικό ανεμιστήρα 230V/50Hz. Oι τύποι FD-160 & FD-240 είναι με φυγοκεντρικό ανεμιστήρα 230V/50Hz. Oι τύποι FD-360 & FD-520 είναι με φυγοκεντρικό ανεμιστήρα 400V/50Hz.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

0

FSW-140

EΦΑΡΜΟΓΕΣ: Κατάλληλοι για εσωτερικές πισίνες, καταστήματα τροφίμων, υπόγεια, μουσεία, βιβλιοθήκες. Mέση κατανάλωση σε 20ο C, 60%RH 1550 W ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τάση ρεύµατοσ σε 35ο C, 95%RH 9,5 A ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ FSW-140 900 m 3 /h Παροχή αέρα (m 3 /h) Mέση κατανάλωση σε 20ο C, 60%RH ο Τάση ρεύµατοσ σε 35ο C, 95%RH MέσηΣτάθµη κατανάλωση σε (σε 20 C, 60%RH 1550 49 W dB(A) θορύβου 3µ.) Παροχή αέρα (m3 /h) ΤάσηΟικολογικό ρεύµατοσ σε 35ο C, υγρό 95%RH 9,5 A1300 g ψυκτικό R407c 3 /h 900 m Παροχή αέρα απόψυξησ (m 3 /h) Σύστηµα electronic Στάθµη θορύβου (σε 3µ.) ∆ιάµετροσ σωλήνα µόνιµησ απορροήσ 3/4’’ Οικολογικό ψυκτικό υγρό R407c Στάθµη θορύβου (σε 3µ.) 49 dB(A) ο Σύστηµα απόψυξησ Οικολογικό ψυκτικόλειτουργίασ υγρό R407c 1300 7-35 g Θερµοκρασία C ∆ιάµετροσ σωλήνα µόνιµησ απορροήσ Σύστηµα απόψυξησ electronic ∆ιαβάθµιση υγρασίασ 45-99% ∆ιάµετροσ σωλήνα µόνιµησ απορροήσ 3/4’’ Θερµοκρασία λειτουργίασ Απόδοση σε 30ο C, 80%RH 115 lt/24h ο ο ∆ιαβάθµιση υγρασίασ Θερµοκρασία 7-35 140 C lt/24h Απόδοση λειτουργίασ σε 32 C, 90%RH ∆ιαβάθµιση υγρασίασ 45-99% Απόδοση σε 30ο C, 80%RH Βάροσ 80 kg ο Απόδοση σε 32ο C, 90%RH 80%RH Απόδοση σε 30 C, ∆ιαστάσεισ (Μήκοσ x Πλάτοσ x Ύψοσ)115 lt/24h 121 x 35 x 68cm Απόδοση σε 32ο C, 90%RH 140 lt/24h Βάροσ Τιµή € (INOX) 4.826, 00 ∆ιαστάσεισ (Μήκοσ x Πλάτοσ x Ύψοσ) Βάροσ 80 kg ∆ιαστάσεισ (Μήκοσ x Πλάτοσ x Ύψοσ) 121 x 35 x 68cm Τιµή € (INOX) Τιµή € (INOX) 4.826, 00

FSW-140 1550 W 9,5 A 900 m 3 /h 49 dB(A) 1300 g electronic 3/4’’ 7-35 ο C 45-99% 115 lt/24h 140 lt/24h 80 kg 121 x 35 x 68cm

FSW-140 4.826, 00

FD-240

3500 W ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 7 A FD-240 2.300 m3 /h Mέση κατανάλωση σε 20ο C, 60%RH

ο 3500 55 W dB(A) Τάση ρεύµατοσ σε 35 C, 95%RH 3 7 A 1720 g Παροχή αέρα (m /h) 2.300electronic m3 /h Στάθµη θορύβου (σε 3µ.) 3/4’’ Οικολογικό ψυκτικό υγρό R407c 55 dB(A)

ο 1720 7-35 g C Σύστηµα απόψυξησ electronic 45-99% ∆ιάµετροσ σωλήνα µόνιµησ απορροήσ 3/4’’ 190 lt/24hΘερµοκρασία λειτουργίασ ο 7-35 240 C lt/24h∆ιαβάθµιση υγρασίασ 45-99% Απόδοση σε 30ο C, 80%RH 72 kg Απόδοση σε 32ο C, 90%RH cm190 lt/24h 98 x 68 x 49cm 240 lt/24h 3.537, 00 Βάροσ

∆ιαστάσεισ (Μήκοσ χ Πλάτοσ χ Ύψοσ) 72 kg 98 x 68 x 49cm Τιµή € 3.537, 00

FD-160

FD-240

2050 W 13 A 2.300 m 3 /h

3500 W 7 A 2.300 m3 /h

54 dB(A) 1200 g electronic 3/4’’

55 dB(A) 1720 g electronic 3/4’’

7-35 ο C 45-99%

7-35 ο C 45-99%

130 lt/24h 160 lt/24h

190 lt/24h 240 lt/24h

66 kg 98 x 68 x 49cm

72 kg 98 x 68 x 49cm

2.697, 00

3.537, 00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

FD-360

Mέση κατανάλωση σε 20ο C, 60%RH Τάση ρεύµατοσ σε 35ο C, 95%RH ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Παροχή αέρα (m3 /h)

4500 W 11 A FD-360 3.500 m 3 /h

MέσηΣτάθµη κατανάλωση σε (σε 20ο C, 60%RH 4500 61 W dB(A) θορύβου 3µ.) ΤάσηΟικολογικό ρεύµατοσ σε 35ο C, υγρό 95%RH 11 A 2900 g ψυκτικό R407c Παροχή αέρα απόψυξησ (m3 /h) 3.500electronic m 3 /h Σύστηµα ∆ιάµετροσ σωλήνα µόνιµησ απορροήσ 3/4’’ Στάθµη θορύβου (σε 3µ.) 61 dB(A)

FD-520 6500 W ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 16 A FD-520 5.000 m3 /h Mέση κατανάλωση σε 20ο C, 60%RH

ο 6500 65 W dB(A) Τάση ρεύµατοσ σε 35 C, 95%RH 3 16 A 3900 g Παροχή αέρα (m /h) 5.000electronic m3 /h Στάθµη θορύβου (σε 3µ.) 3/4’’ Οικολογικό ψυκτικό υγρό R407c 65 dB(A)

ο ο Οικολογικό ψυκτικόλειτουργίασ υγρό R407c 2900 7-35 g 3900 7-35 g C C Σύστηµα απόψυξησ Θερµοκρασία Σύστηµα απόψυξησ electronic electronic ∆ιαβάθµιση υγρασίασ 45-99% 45-99% ∆ιάµετροσ σωλήνα µόνιµησ απορροήσ ∆ιάµετροσ σωλήνα µόνιµησ απορροήσ 3/4’’ 3/4’’ Απόδοση σε 30 ο C, 80%RH 300 lt/24h 420 lt/24hΘερµοκρασία λειτουργίασ ο ο ο C lt/24h 7-35 520 C lt/24h∆ιαβάθµιση υγρασίασ Θερµοκρασία 7-35 360 Απόδοση λειτουργίασ σε 32 C, 90%RH ∆ιαβάθµιση υγρασίασ 45-99% 45-99% ο Βάροσ 150 kg 190 kg Απόδοση σε 30 C, 80%RH ο σε 32ο C, 90%RH Απόδοση σε 30 C, 80%RH 300 lt/24h 420 lt/24h ∆ιαστάσεισ (Μήκοσ x Πλάτοσ x Ύψοσ) 118 x 90 x 71cm 140 x 96 x Απόδοση 81cm ο Απόδοση σε 32 C, 90%RH 360 lt/24h 520 lt/24h Τιµή € 6.160, 00 Βάροσ 4.674, 00

Βάροσ ∆ιαστάσεισ (Μήκοσ x Πλάτοσ x Ύψοσ) Τιµή €

FD-160 FD-240

∆ιαστάσεισ (Μήκοσ x Πλάτοσ x Ύψοσ) 150 kg 190 kg 118 x 90 x 71cm 96 x 81cmΤιµή €Φ.Π.Α. Oι τιμές 140 δεν xπεριλαμβάνουν 6.160, 00 4.674, 00

FD-360

FD-520

4500 W 11 A 3.500 m 3 /h

6500 W 16 A 5.000 m3 /h

61 dB(A) 2900 g electronic 3/4’’

65 dB(A) 3900 g electronic 3/4’’

7-35 ο C 45-99%

7-35 ο C 45-99%

300 lt/24h FD-520 360 lt/24h

420 lt/24h 520 lt/24h

150 kg 118 x 90 x 71cm 4.674, 00187

190 kg 140 x 96 x 8 6.160, 00

FD-360


äñïóéóìïò - èåñìáíóç - áöõãñáíóç regulation - automatisation

AÖÕÃÑÁÍÔÅÓ ÃÉÁ ÐÉÓÉÍÅÓ

POOL DEHUMIDIFIERS

ÓÅÉÑÁ SLE • 230V - 50HZ • Mοντέρνος σχεδιασμός. • Οικονομία ενέργειας έως 60% από εξαερισμό ή θέρμανση. • Εύκολη εγκατάσταση. • Αθόρυβη λειτουργία.

SLE-20

• Για στάθμη υγρασίας από 40-100% RH

SLE-40-60-80

ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: Iδιωτικές πισίνες, μπάνια, spa, υπόγεια κ.ά.

ÐÁÑÏ×Ç

ÔÕÐÏÓ

m3/h

ÉÓ×ÕÓ

AMPER

KW

LIT/24h ï

dB(A)

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (mm)

ÂÁÑÏÓ

TIMÇ

ÂÁÈÏÓ × ÌÇÊÏÓ × ÕØÏÓ

ï

30 C - 80 RH

SLE-20

220

0,39

2,1

10,5

46

240 x 535 x 600

28

1.804,00

SLE-40

250

0,72

2,8

50,4

47

315 x 950 x 800

60

3.605,00

SLE-60

500

1,05

4,3

70,8

49

315 x 1260 x 800

74

4.151,00

SLE-80

750

1,65

7,2

100,8

51

315 x 1800 x 800

101

5.227,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ MHXANHMATOΣ

SL E 4 0 /S LN 4 0 SL E 6 0 /S LN 6 0 SL E 8 0 /S LN 8 0

10

20

30

40

ÌÝãåèïò ôçò ðéóßíáò óå m2

Èåñìüò îçñüò áÝñáò REMKO ÓåéñÜ SLE Èåñìüò õãñüò áÝñáò

×þñïò ðéóßíáò

188

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


cooling - heating - dehumidification

ÓÅÉÑÁ SLN • 230V - 50Hz • Εγκατάσταση σε διπλανό χώρο. • Η σύνδεση των δύο χώρων γίνεται με κανάλια. Εμφανή είναι μόνο τα δύο στόμια απαγωγής - προσαγωγής. • Η επιλογή του σωστού μοντέλου γίνεται βάση των διαστάσεων της πισίνας, θερμοκρασίας, αέρα, θερμοκρασία νερού, συχνότητα χρήσης κ.α. ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: Υγροστάτης για όλα τα μοντέλα.

ÔÕÐÏÓ

ÐÁÑÏ×Ç

ÉÓ×ÕÓ

AMPER

LIT/24h ï

dB(A)

ï

ÂÁÈÏÓ × ÌÇÊÏÓ × ÕØÏÓ

ÂÁÑÏÓ Êg

ÓÅÔ ÔÏÉ×ÏÕ ÄÉÐËÁÍÏÕ ×ÙÑÏÕ

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (mm)

TIMÇ

m3/h

KW

SLÍ-40

250

0,72

2,8

50,4

44

280 x 890 x 680

57

600,00

3.605,00

SLÍ-60

500

1,05

4,3

70,8

46

280 x 1192 x 677

68

836,00

4.151,00

SLÍ-80

750

1,65

7,2

100,8

48

280 x 1732 x 677

95

1.192,00

5.227,00

30 C - 80 RH

Εξαρτήματα χώρου πισίνας

Ðéóßíá

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

Äéðëáíüò ÷þñïò

189


äñïóéóìïò - èåñìáíóç - áöõãñáíóç

YÃÑÁÍÔÇÑÅÓ ÌÅÔÌÁÍÍ

HUMIDIFIERS

ÔÕÐÏÉ TRYON & NEB & UCV • Υγραντήρες για βιομηχανικές εφαρμογές όπως θαλάμους ψύξης, αποθήκες, βιομηχανίες τροφίμων, βιομηχανικοί αποθηκευτικοί χώροι κ.Ü.

ÔÕÐÏÉ TRYON & NEB-500 Κάτω από την ισχύ της φυγόκεντρης δύναμης το απορροφούμενο νερό, διασπάται σε πάρα πολύ μικρά σταγονίδια όχι μεγαλύτερο από ένα micron.

ÔÕÐÏÉ CV - 63/4 Διαθέτει 2 ανεξάρτητες μηχανές μία για τον εξαερισμό και άλλη μία για την ατμοποίηση. ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: Mοντέλα υψηλότερων απαιτήσεων.

ÔÕÐÏÓ

ÕÃÑÁÍÓÇ Ét/h

ÐÁÑÏ×Ç m3/h

ÔÁÓÇ

ÉÓ×ÕÓ

V - Hz

W

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ x ÕØÏÓ mm

ÂÁÑÏÓ

ÔÉÌÇ

Kg

TRYON 707

0,8

200

220 - 50

77

270 x 370

3,8

797,00

NEB 5000

5,0

300

220 - 50

200

470 x 565

17,3

2.114,00

MCV-63/4

35,0

7.600

380 - 50

640

673 x 620

28,6

2.568,00

........................................................................................................................................................................................

ÌÇ×ÁÍÇÌÁ ÔÏÐÉÊÏÕ ÄÑÏÓÉÓÌÏÕ TURNING Πρùôüτυπη λύση για δροσισμό σε υπαίθρια μπαρ, καντίνες κ.Ü. • 230V – 50/60Hz. • Παροχή αέρα 1200 – 1700m3/h. • Φωτιζόμενο με λυχνία 60W. • Ύψος 242 cm. • Διάμετρος έλικα 172 cm. • Δροσισμόò σε χώρο 38 m2 περιφερειακά της συσκευής.

Δυνατότητα προσαρμογής διαφημιστικού υλικού για προώθηση προϊόντων.

190

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


installation accessories

åîáñôÞìáôá - õëéêÜ AEÑÁÃÙÃÏÉ

Νέο προϊόν

192 - 193

ΜΟΤΕΡ - ΙΜΑΝΤΕΣ - ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΧΟΑΝΕΣ - ΦΙΛΤΡΑ

194

Νέο προϊόν

195

ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ - ΤΑΦ - ΣΥΣΤΟΛΕΣ

196-198

ΠΡΟΦΙΛ - ΓΩΝΙΕΣ ΡΑΓΑ - PVC - PE

199

Νέο προϊόν

200

ΘΥΡΙΔΕΣ - ΜΟΥΦΕΣ - ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ

201

ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ - ΤΑΙΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

202

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

Νέο προϊόν

203

ΣΤΕΦΑNIA - ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ

204

TAMΠΕΡ

205

ΑΠΟΛΗΞΕΙΣ CT - APC

Νέο προϊόν

206

RED - CM - DERIN

207

CAR

208

RED - CM - DERIN

Νέο προϊόν

209

FIRE DAMPER - HΧΟΠΑΓΙΔΕΣ - ΚΙΒΩΤΙΑ 210 - 212 ΠΕΡΣΙΔΕΣ - ΓΡΙΛΙΕΣ - ΣΤΟΜΙΑ

213 - 220

ΑΕΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ ΚΥΚΛΙΚΕΣ ΓΡΙΛΛΙΕΣ 221 - 223 KAΘΑΡΙΣΤΙΚΑ

224

installation accessories Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

191


åîáñôçìáôá - õëéêá

ÅÕÊÁÌÐÔÏÉ ÁÌÏÍÙÔÏÉ

UNINSULATED FLEXIBLE DUCTS

SEMICONNECT • Αεραγωγοί από σκληρό αλουμίνιο. • Κατάλληλοι για χαμηλές και μεσαίες πιέσεις σε συστήματα εξαερισμού, κλιματισμού καé θέρμανσης. Συσκευασία των 3 μέτρων συμπιεσμένα σε 1 μέτρο έως το 300mm. Από 315-610mm συσκ. 3 μέτρων.

ALUCONNECT

• Κράμα αλουμινίου 5 επιστρώσεων με πολυεστέρα – Άκαυστο. • Áíôï÷Þ óå èερμοκρασία αέρα από -30οC έως +140οC. • Ταχύτητα αέρα 30 m/sec. • Maximum πίεση 2500 Pa. ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: Ιδανικό για εγκατάσταση κυκλικής και οβάλ διατομής. Óυσκευασία των 10 μέτρων.

ATCO

• Kράμα αλουμινίου 3 επιστρώσεων. • Εξωτερικά ανθεκτικός πολυεστέρας Οικονομική επιλογή • Θερμοκρασία αέρα από -30οC έως +140ο C • Ταχύτητα αέρα 30m/sec • Maximum πίεση 2.000 Pa ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: Κατάλληλο για εφαρμογές κλιματισμού και εξαερισμού. Óυσκευασία των 10 μέτρων. Αποκλειστικής εισαγωγής.

COMBIEF

• Kράμα αλουμινίου με πολυέστερ εσωτερικά και ανθεκτικό PVC εξωτερικά. • Θερμοκρασία αέρα από-30οC έως +140οC. Εξαιρετική αντοχή • Tαχύτητα αέρα 30 m/sec • Maximum πίεση 2500 Pa ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: Κατάλληλο για απαγωγή καπναερίων. Óυσκευασία των 10 μέτρων

Semiconnect

Αluconnect

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ

inches

mm

4”

Atco

SEMICONNECT ÁÌÏÍÙÔÏÓ ÔÉÌÇ / ÌÅÔÑÏ

Combief

ALUCÏNNECT ÔÉÌÇ / ÌÅÔÑÏ

ATCO ÔÉÌÇ / ÌÅÔÑÏ

COMBIEF ÔÉÌÇ / ÌÅÔÑÏ

102

1,71

1,32

1,07

1,60

5”

127

1,98

1,60

1,30

1,80

6”

152

2,81

1,75

1,45

2,40

6,4”

160

3,08

1,80

-

-

7”

180

3,41

2,60

1,55

3,20

8”

203

3,63

2,80

1,83

3,80

9”

229

4,29

3,10

2,60

10”

254

4,84

3,40

2,90

5,80

12”

305

6,05

4,60

3,90

7,80

12,4”

315

-

4,80

-

-

14”

356

16,50

5,50

4,80

-

16”

406

17,60

7,80

6,20

-

18”

457

20,90

8,80

-

-

20”

508

26,40

9,50

-

-

192

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


installation accessories

ÅÕÊÁÌÐÔÏÉ MONÙMENOI AEÑÁÃÙÃÏÉ SONOCONNECT

• Ενισχυμένο πολύφυλλο αλουμινίου με πολυεστερική μεμβράνη / 25mm υαλοβάμβακα / ενισχυμένο πολύφυλλο αλουμινίου με ειδικά ενισχυμένο σπείρωμα από ατσαλόσυρμα. • Ειδικοί μικροπόροι βοηθούν την επίτευξη υψηλού βαθμού ηχοαπορροφητικότητας εκπληρώνοντας τις λειτουργικές ιδιότητες μιας ηχοπαγίδας. • Θερμοκρασία αέρα από -30οC έως +140οC. • Maximum ταχύτητα αέρα 30m/sec. • Maximum πίεση 2000Pa. ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: ×ñÞóç êáé ùò ç÷ïðáãßäá

INSULATED FLEXIBLE DUCTS

ISOCONNECT L25J

• Εξωτερικά ενισχυμένο πολύφυλλο αλουμινίου με πολυεστερική μεμβράνη και πλέγμα ινών. Μόνωση 25 mm υαλοβάμβακας ροζ υποαλλεργικός. Εσωτερικά ενισχυμένο πολύφυλλο αλουμίνιο με ειδικά ενισχυμένο σπείρωμα από ατσαλόσυρμα. • Υψηλών απαιτήσεων και ειδικών προδιαγραφών. • Θερμοκρασία αέρα από -30οC έως +140οC. • Maximum ταχύτητα αέρα 30 m/sec. • Maximum πίεση 2500Pa. • Óå ðåñßðôùóç ðõñêáãéÜò äåí åêëýïíôáé ôïîéêÜ áÝñéá. ÄïêéìáóìÝíï ãéá áíôï÷Þ óôç öùôéÜ.

ΙDEALFLEX • Εξωτερικά πολύφυλλο ενισχυμένο πολυέστερ με μεταλλιζέ πολυεστερική μεμβράνη / μόνωση 25mm κίτρινος υαλοβάμβακας / εσωτερικά πολύφυλλο ενισχυμένο πολυέστερ με σπείρωμα από ατσαλόσυρμα. • Θερμοκρασία αέρα από -30οC έως +82οC. • Μaximum ταχύτητα αέρα 15m/sec. • Μaximum πίεση 1000 Pa.

Οικονομική επιλογή

ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: Ιδανικό για åãêáôáóôÜóåéò êëéìáôéóìïý, øýîçò - èÝñìáíóçò.

Συσκευασία 10 μέτρων

Συσκευασία 10 μέτρων

SONOCONNECT

Συσκευασία 10 μέτρων. Αποκλειστικής εισαγωγής.

ΙSOCONNECT

IDEALFLEX

SONOCONNECT ÔÉÌÇ / ÌÅÔÑÏ

ISOCONNECT ÔÉÌÇ / ÌÅÔÑÏ

ÉDEALFLEX ÔÉÌÇ / ÌÅÔÑÏ

102

4,13

3,80

2,55

5”

127

4,80

4,20

2,70

6”

152

5,00

4,50

2,80

6,4”

160

5,05

4,55

-

7”

180

5,80

5,20

3,30

8”

203

6,40

5,60

3,40

9”

229

7,30

6,60

3,90

10”

254

7,95

7,12

4,20

12”

305

9,40

8,50

5,20

12,4”

315

9,50

8,60

-

14”

356

11,00

10,00

-

16”

406

12,60

11,50

-

18”

457

15,30

14,00

-

20”

508

17,80

16,15

-

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ

inches

mm

4”

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

193


åîáñôçìáôá - õëéêá

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ELECTRIC MOTORS

• Hλεκτροκινητήρες ασύγχρονοι. • Τριφασικοί. • Βραχυκυκλωμένου δρομέως. • ΙP: 55, κλάση F • Εως την κόκκινη γραμμή τα μοτέρ διατίθενται και σε μονοφασικά και σε τριφασικά. • Κάτω από την κόκκινη γραμμή τα μοτέρ είναι μόνο τριφασικά.

ÔÕÐÏÓ KAΣΩΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

2 ΠΟΛΟΙ, 2800 RPM

KW

HP

HP

0,18

0,25

0,50

0,25

0,33

0,55

0,75

0,37

0,50

0,75

1

0,55

0,75

0,37

0,50

1,1

1,5

0,75

1

0,55

0,75

K 90 S

1,5

2

1,1

1,5

0,75

1

K 90 L

2,2

3

1,5

2

1,1

K 100 L

3

4

2,2

3

3

4

K 112

4

5,5

4

K 71 K 80

K 132 S K 123 M K 160 M K 160 L K 180 M

HP

0,18

0,25

0,25

0,33

0,37

6 ΠΟΛΟΙ, 900 RPM KW

K 63

KW

4 ΠΟΛΟΙ, 1450 RPM

5,5 7,5 9

12,5

11

15

15

20

18,5

25

22

30

26

35

K 180 L K123 M

30

40

37

50

1,5

2

5,5

2,2

3

5,5

7,5

3

4

7,5

10

4

5,5

9

12,5

5,5

7,5

11

15

7,5

10

15

20

11

15

18,5

25

22

30

26

35

15

20

30

40

18,5

25

IMΑΝΤΕΣ • Διατίθενται ιμάντες διαφόρων τύπων και διαστάσεων.

TΡΟΧΑΛΙΕΣ • Διατίθενται τροχαλίες διαφόρων τύπων και διαστάσεων.

194

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


installation accessories

×ÏÁÍÅÓ ÁÐÁÃÙÃÇÓ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÙÍ ÅÓÔÉÙÍ

PROFESSIONAL HOODS

ÓÅÉÑÁ FT • • • •

Χοάνες ΤΟΙΧΟΥ από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304. Mε υποδοχές (ράγες) για τοποθέτηση φίλτρων λίπους. Τυποποιημένες διαστάσεις. Bάθος 90cm.

ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ : Σε διάφορες διαστάσεις. Με μία ή περισσότερες οπές απαγωγής σε διαμέτρους κατόπιν απαιτήσεως.

TIMÇ

ÌÇÊÏÓ × ÂÁÈÏÓ × ÕØÏÓ

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ ÏÐÇÓ mm

FT-150

150 x 90 x 60

κατ΄ απαίτηση

FT-200

200 x 90 x 60

κατ΄ απαίτηση

FT-250

250 x 90 x 60

κατ΄ απαίτηση

FT-300

300 x 90 x 60

κατ΄ απαίτηση

FT-350

350 x 90 x 60

κατ΄ απαίτηση

FT-400

400 x 90 x 60

κατ΄ απαίτηση

ÔÕÐÏÓ

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (cm)

ÓÅÉÑÁ FTD • • • • •

Χοάνες ΤΟΙΧΟΥ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304. Με κανάλι εισαγωγής νωπού αέρα Mε υποδοχές (ράγες) για τοποθέτηση φίλτρων λίπους. Τυποποιημένες διαστάσεις. Βάθος 100cm.

ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ : Σε διάφορες διαστάσεις. Διαμέτρους οπών διαφόρων διατομών. ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ ÏÐÇÓ mm

TIMÇ

ÌÇÊÏÓ × ÂÁÈÏÓ × ÕØÏÓ

FTD-150

150 x 100 x 60

κατ΄ απαίτηση

FTD-200

200 x 100 x 60

κατ΄ απαίτηση

FTD-250

250 x 100 x 60

κατ΄ απαίτηση

FTD-300

300 x 100 x 60

κατ΄ απαίτηση

FTD-350

350 x 100 x 60

κατ΄ απαίτηση

FTD-400

400 x 100 x 60

κατ΄ απαίτηση

ÔÕÐÏÓ

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (cm)

ÓÅÉÑÁ FC • • • •

Χοάνες ΚΕΝΤΡΟΥ από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304. Mε υποδοχές (ράγες) για τοποθέτηση φίλτρων λίπους. Τυποποιημένες διαστάσεις. Βάθος 200cm.

ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ : Σε διάφορες διαστάσεις. Διαμέτρους οπών διαφόρων διατομών Χοάνες διπλής ενέργειας

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ ÏÐÇÓ mm

TIMÇ

ÌÇÊÏÓ × ÂÁÈÏÓ × ÕØÏÓ

FC-150

150 x 200 x 60

κατ΄ απαίτηση

FC-200

200 x 200 x 60

κατ΄ απαίτηση

FC-250

250 x 200 x 60

κατ΄ απαίτηση

FC-300

300 x 200 x 60

κατ΄ απαίτηση

FC-350

350 x 200 x 60

κατ΄ απαίτηση

FC-400

400 x 200 x 60

κατ΄ απαίτηση

ÔÕÐÏÓ

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (cm)

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

195


åîáñôçìáôá - õëéêá

KÁÐÍÁÃÙÃÏÉ AMONÙÔÏÉ ÊÁÉ ÌÏÍÙÌÅÍÏÉ • Αμόνωτοι καπναγωγοί διαφόρων διαμέτρων σε τμήματα του 1 μέτρου. • Ανοξείδωτοι καπναγωγοί μονωμένοι. • Διπλού τοιχώματος τύπου σάντουιτς: Ανοξείδωτο ατσάλι εξωτερικά και εσωτερικά και μόνωση από ορυκτοβάμβακα πάχους 35 mm. • Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα τους ενώνονται απόλυτα στεγανά με ειδικού τύπου σφιγκτήρες. • Με τους μονωμένους καπναγωγούς βελτιώνεται η απόδοση τçò καύσçò αυξάνοντας τον εκλυσμό της καμινάδας και μειώνονται οι υγροποιήσεις που υπήρχαν λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας. • Διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. • Τιμές κατόπιν συνεννόησης. ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: Κατάλληλοι για απαγωγή θερμών αερίων και καυσαερίων, για θέρμανση, τζάκια, εξαερισμό. KATOÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: Óå äéÜöïñåò äéáìÝôñïõò.

196

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

CIRCULAR AIR DUCTS


installation accessories

ÌÏÍÙÌÅÍÏΙ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ

ISOLATED CIRCULAR AIR DUCTS

• Kαπναγωγοί διπλού τοιχώματος τύπου σάντουιτς. • Εσωτερικά και εξωτερικά ανοξείδωτο ατσάλι ΑISI - 304 0,5. • Mόνωση από ορυκτοβάμβακα πάχους 25 ή 35mm. • Aπόλυτα στεγανές ενώσεις. • Κατάλληλοι για απαγωγοί αερίων από καύση φυσικού αερίου και πετρελαίου. • Ο λείος καπναγωγός διατίθεται σε τεμάχια μήκους ενός μέτρου.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

100-150

130-180

150-200

180-230

200-250

250-300

300-350

350-400

ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΣ ΛΕΙΟΣ

ΚΑΜΠΥΛΗ 67-90ï

ΚΑΜΠΥΛΗ 45ï

ΕΞΑΡΤΗΜΑ "S"

TEΡΜΑΤΙΚΟ

ΤΑΦ 90ï

ΤΑΦ 45ï

ΚΑΠΕΛΟ ΑΠΛΟ

ΚΑΠΕΛΟ ΠΟΛΥΚΩΝΙΚΟ

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΥΓΡΩΝ

ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ

ΣΤΗΡΙΓΜΑ

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

197


åîáñôçìáôá εγκαταστασης

ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ ÊÕÊËÉÊÙÍ ÁÅÑÁÃÙÃÙÍ ÔÁÖ

ÔÕÐÏÓ

JOINING PIECES FOR CIRCULAR DUCTS

ÓÔÁÕÑÏÉ ÊÕËÉÍÄÑÉÊÇÓ ÄÉÁÔÏÌÇÓ

ÔÉÌÇ €

ÔÕÐÏÓ

TAF-100

13,60

TAF-125

15,20

TAF-150

18,20

TAF-180

20,60

TAF-200

22,80

TAF-200-250

24,80

TAF-300

28,50

ÓÕÓÔÏËÅÓ ÊÕËÉÍÄÑÉÊÇÓ ÄÉÁÔÏÌÇÓ

ÓÕÓÔÏËÅÓ ÊYËÉÍÄÑÉÊÇÓ ÄÉÁÔÏÌÇÓ ÔÉÌÇ

ÔÉÌÇ

ÕØÉËÏÍ

ÔÉÌÇ

ÔÕÐÏÓ

ST-200

29,50

Y-200

25,40

ST-250

36,60

Y-250

33,60

ST-300

48,10

Y-300

40,40

ST-350

61,60

Y-350

53,80

ÊÙÍÏÉ ÅÎÁÃÙÃÇÓ ÁÐÏÑÑÏÖÇÔÇÑÙÍ

ÊÙÍÏÉ ÅÎÁÃÙÃÇÓ ÁÐÏÑÑÏÖÇÔÇÑÙÍ ÔÉÌÇ

ÃÙÍÉÅÓ ÊÕËÉÍÄÑÉÊÇÓ ÄÉÁÔÏÌÇÓ

ÃÙÍÉÅÓ ÊÕËÉÍÄÑÉÊÇÓ ÄÉÁÔÏÌÇÓ ÔÉÌÇ

ÔÕÐÏÓ

E-20

19,70

G-20

23,30

25,90

E-25

21,70

G-25

31,90

S-300/350

31,10

E-30

24,80

G-30

40,40

S-350/400

37,30

E-35

27,90

G-35

49,70

ÔÕÐÏÓ

ÔÕÐÏÓ

S-200/250

21,70

S-250/300

198

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


installation accessories

ÐÑÏÖÉË ÊÁÉ ÃÙÍÉÅÓ ÁÅÑÁÃÙÃÙÍ (ÊÁÍÁËÉÙÍ)

PROFILE AND CORNERS FOR DUCTS

• Ειδικού τύπου μεταλλικό προφίλ για συνένωση των ορθογωνικής διατομής αεραγωγών (καναλιών). • Για σύνδεση αεραγωγών (καναλιών) από χαλυβδοέλασμα.

Το προφίλ αεραγωγών διατίθεται σε βέργες μήκους 5 μέτρων.

ÔÕÐÏÓ

ÔÉÌÇ/ÌÅÔÑÏ

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ

BAΡΟΣ

mm

kg/m

PR-20

ÐÑÏÖÉË 20 x 20 ÁÅÑÁÃÙÃÙÍ

20 x 20

0,55

1,15

PR-30

ÐÑÏÖÉË 30 x 30 ÁÅÑÁÃÙÃÙÍ

30 x 30

0,67

1,37

ÔÕÐÏÓ

ÔÉÌÇ/TEM.

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ

BAΡΟΣ

mm

kg/m

GOA-20

ÃÙÍÉÁ 20 x 20 ÁÅÑÁÃÙÃÙÍ

20 mm

0,04

0,21

GOA-30

ÃÙÍÉÁ 30 x 30 ÁÅÑÁÃÙÃÙÍ

30 mm

0,09

0,40

SFI

ÓÖÉÃÊÔÇÑÁÓ (ÌÅ ÂÉÄÁ)

0,05

0,45

........................................................................................................................................................................................

ÐÑÏÖÉË ÊÁÉ ÃÙÍÉÅÓ ÁÅÑÏÌÐÏÎ (FAN SECTION)

PROFILE AND CORNERS FOR FAN BOXES

• Προφίλ από ανοδειωμένο αλουμίνιο αποκλειστικής κατασκευής. • Διατίθεται σε πάχος 25mm, 35mm και 50mm για μεγάλες κατασκευές. • Το προφίλ 25mm χρησιμοποιείται στη συναρμολόγηση των FAN SECTION διαστάσεων έως και 70x70x70 cm. • Το προφίλ 35mm χρησιμοποιείται στην συναρμολόγηση των FAN SECTION διαστάσεων από 80x80x80cm και άνω. • Το προφίλ 50cm είναι κατάλληλο για FAN SECTION μεγάλων διαστάσεων για στιβáρότερη κατασκευή. • Ο τύπος ΩΜΕΓΑ είναι κατάλληλος για ενδιάμεση σύνδεση. • Γωνίες πλαστικές τριεδρικές αποκλειστικής κατασκευής 25mm και 35mm κατάλληλåò για συναρμολόγηση με το αντίστοιχο προφίλ. • Oι γωνίες GO-50 είναι μεταλλικές. Το προφίλ αλουμινίου διατίθεται σε βέργες μήκους 5 μέτρων.

ÔÕÐÏÓ

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ

ÔÉÌÇ/ÌÅÔÑÏ

mm

PRA-25

ÐÑÏÖÉË 25 mm

25 mm

3,58

PRA-35

ÐÑÏÖÉË 35 mm

35 mm

5,43

PRA-50

ÐÑÏÖÉË 50 mm

50 mm

8,75

PRAO-50

ÐÑÏÖÉË 50 mm ÙÌÅÃÁ

50 mm

7,46

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ

ÔÉÌÇ/TEM.

mm

ÔÕÐÏÓ GO-25P

ÃÙÍÉÁ ÔÑÉÅÄÑÉÊÇ ÐËÁÓÔÉÊÇ 25 mm

25 mm

1,40

GO-35P

ÃÙÍÉÁ ÔÑÉÅÄÑÉÊÇ ÐËÁÓÔÉÊÇ 35 mm

35 mm

2,10

GO-50Ì

ÃÙÍÉÁ ÔÑÉÅÄÑÉÊÇ ÌÅÔÁËËÉÊÇ 50 mm

50 mm

7,83

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

199


åîáñôçìáôá εγκαταστασης

Νέο προϊόν

ΡΑΓΑ ΚΡΕΜΑΣΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ

SUPPORT CHANNEL

• Διάτρητη μεταλλική ράγα για κρέμαση αεραγωγών. • Aπό γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα πάχους 2mm. • Διατίθεται σε βέργες 5 μέτρων. ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ : Διατίθενται εξαρτήματα στήριξης της ράγας.

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ mm

ÔÕÐÏÓ

ΒΑΡΟΣ kg/m

ÔÉÌÇ/ ÌÅÔÑÏ €

W1

8-15-30-15-8

0,95

2,25

W2

10-20-35-20-10

1,28

2,82

EΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΑΓΑΣ ΚΡΕΜΑΣΗΣ

........................................................................................................................................................................................

ANTIKÑÁÄÁÓÌÉÊÏÓ ÓÕÍÄÅÓÌÏÓ ÁÅÑÁÃÙÃÙÍ

FLEXIBLE DUCT CONNECTOR

• Εύκαμπτος σύνδεσμος για ελαστική σύνδεση αεραγωγών κυκλικής ή ορθογωνικής διατομής και κιβωτίου εξαεριστήρα (FAN SECTION) με το σύστημα των αεραγωγών. • Πλαϊνά από χαλυβδοέλασμα 45 mm με ενδιάμεση ταινία από ύφασμα βινυλίου 60mm. • Για θερμοκρασίες από -40ο C έως +85ο C. Διατίθενται σε ρολό 50 μέτρων. ΠΡΟΝΟΜΙΑΚH ΤΙΜH

ÔÕÐÏÓ

ÁÍÔÏ×Ç

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ

ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ

mm

ÔÉÌÇ/ÌÅÔÑÏ €

PVC DUCTCONNECT 45/60

-40OC + 85OC

45 / 60 / 45

ÑÏËÏ 25 m

2,40

PVC DUCTCONNECT 70/100

-40OC + 85OC

70 / 100 / 70

ÑÏËÏ 25 m

........................................................................................................................................................................................

ÁÅÑÏÓÔÏÐ

SELF-ADHESIVE FOAM TAPE

• Αυτοκόλλητη ταινία αφρώδους υλικού για στεγανοποίηση στις συνδέσεις των αεραγωγών. Διατίθεται σε ρολό 200 μέτρων.

ÔÕÐÏÓ PE-3.6.1

200

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ

ÔÉÌÇ/ÑÏËÏ

mm

9X4

24,80

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


installation accessories

ÈÕÑÉÄÅÓ ÅÐÉÓÊÅØÇÓ

ACCESS DOORS

• Θυρίδες επίσκεψης από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα για ορθογώνιους αεραγωγούς. • Τύπος 44 ΑΡ: διπλού τοιχώματος με μόνωση εσωτερικά. Αεροστεγές κλείσιμο για αντοχή και σε μεγάλες πιέσεις. • Τύπος RD: χωρίς μόνωση οβάλ σχήματος.

ÔÉÌÇ/ÔÅÌÁ×ÉÏ

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ

ÔÕÐÏÓ

44ÁP1

115 x 205 mm

21,70

44AP2

195 x 330 mm

31,00

44ÁP3

320 x 460 mm

46,40

44AP4

460 x 610 mm

82,40

RD-21 G

200 x 100 mm

10,30

RD-32 G

300 x 200 mm

16,50

RD-43 G

400 x 300 mm

22,60

RD-54 G

500 x 400 mm

35,00

RD-65 G

600 x 500 mm

57,50

........................................................................................................................................................................................

CIRCULAR DUCT JOINING PIECES ÔÉÌÇ/ÔÅÌÁ×ÉÏ

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ

mm 100

1,70

120 / 125

2,00

140 / 150

2,20

160 / 180

2,20

200 / 225

2,40

250 / 270

2,60

300 / 320

3,00

350 / 400

3,80

450 / 500

6,90

600

8,20

........................................................................................................................................................................................

ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ ÃÉÁ ÓÔÇÑÉÎÇ ÓÕÓÔÇÌÁÔÙÍ ÁÅÑÁÃÙÃÙÍ

SUPPORT BRACKETS FOR RECTANGULAR DUCTS

ÁÍÔÉÊÑÁÄÁÓÌÉÊÁ ÓÔÇÑÉÃÌÁÔÁ

ÔÕÐÏÓ

ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ

ÔÉÌÇ/ÔÅÌ. €

Ñ-210 ÊÑÅÌÁÓÔÑÁ ÁÅÑÁÃÙÃÙÍ

250

0,46

P-200 ÁÍÔÉÊÑÁÄÁÓÌÉÊÏ ËÁÓÔÉ×Ï

250

0,46

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

201


åîáñôçìáôá εγκαταστασης

ÌÅÔÁËËÉÊÏÉ ÓÖÉÃÊÔÇÑÅÓ ÅÕÊÁÌÐÔÙÍ ÁÅÑÁÃÙÃÙÍ

METALLIC DUCT CLIPS

• Μεταλλική ταινία γαλβανιζέ και συνδετήρες (κλιπ) συγκράτησης. • ÖÜñäïò ôáéíßáò 9mm, ðÜ÷ïò 0,6mm. • Aðü ÷Üëõâá AISI-430. - Η μεταλλική ταινία διατίθεται σε ρολό των 30 μέτρων. - Tá êëéðò äéáôßèåíôáé óå êουτί των 50 τεμαχίων.

ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ

ÔÕÐÏÓ

ÔÉÌÇ/ÔÅÌ. €

STRIP STEEL

ÑÏËÏ 30 ÌÅÔÑÙÍ

24,00

ÊËÉÐ 50 ÔÅÌ.

24,20

CLIPS FOR STRIP STEEL BAND

PLASTIC DUCT TIES ........................................................................................................................................................................................

ÓÖÉÃÊÔÇÑÅÓ ÅÕÊÁÌÐÔÙÍ ÁÅÑÁÃÙÃÙÍ ÁÐÏ PVC

PLASTIC DUCT TIES

• Πλαστικές ταινίες σύσφιξης. • Κατάλληλες για σύσφιξη εύκαμπτων αεραγωγών. • Διατίθενται σε διάφορες διαμέτρους από 102 mm έως 315 mm. Για μεγαλύτερης διαμέτρου αεραγωγούς γίνεται συνδιασμός 2 τεμαχίων.

ÔÕÐÏÓ

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ

ÓÕÓÊÅÕÁÓÉA

mm

ÔÉÌÇ/ÔÅÌ. €

CN-4.7/360

102

100

0,14

CN-7.8/460

140

50

0,31

CN-7.8/615

190

50

0,32

CN-7.8/710

210

50

0,39

CN-9.0/910

270

50

0,69

CN-9.0/1029

315

10

0,75

ÐÑÅÓÏÊÏÖÔÇÓ (ðÝíóá óýóöéîçò êáé êïðÞò ðëáóôéêþí óöéãêôÞñùí)

46,00

........................................................................................................................................................................................

PERFORATED SUPPORT BAND

TAINIA AÍÁÑÔÇÓÇÓ - ÓÔÇÑÉÎÇÓ ÁÅÑÁÃÙÃÙÍ ÔÕÐÏÓ MSB • Διάτρητη μεταλλική ταινία. • Κατάλληλη για κρέμασμα και στερέωμα των αεραγωγών στην οροφή.

ÔÕÐÏÓ MSB-20/05

202

ÐÁ×ÏÓ

-

ÐËÁÔÏÓ

ÓÕÓÊÅÕÁÓÉA

ÅËÁÓÌÁÔÏÓ 0,5 mm

ÔÉÌÇ/ÑÏËÏ €

0,5 mm

ÑÏËÏ 25 ÌÅÔÑÙÍ

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

17,00


installation accessories

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΕΜΑΣΗΣ

HANGING SOLUTION Νέο προϊόν

ÓÅÉÑÁ GRIPPLE • Συρματόσχοινο υψηλής αντοχής με τεντωτήρα που συγκρατεί εύκολα το συρματόσχοινο στο επιθυμητό σημείο. • Σε 5 διαφορετικά πάχη. • Σε μήκος από 1 έως 10 μέτρα. • Με επιλογή 10 διαφορετικών τελειωμάτων.

Έως και 80% γρηγορότερη εγκατάσταση γιατί το συρματόσχοινο επιτρέπει το γρήγορο αλφάδιασμα. • Απλό στη χρήση. • Εύκολη μεταφορά. • Εξαιρετικά ασφαλές. • Δίνει ένα εξαιρετικά καλαίσθητο αποτέλεσμα.

10 ΕΙΔΗ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΩΝ FR Θηλειά

EF Βίδα

SP Κόντρα

ET σπείρωμα

EC Γάντζος Snap

EM Γάντζος Ασφαλείας

EO Πιαστράκι

EO45 Πιαστράκι 45O

EO90 Πιαστράκι 90O

TH Stop

ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ : Σε ανοξείδωτο ατσάλι με τελείωμα θηλειάς και βίδας.

EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Για την επιλογή του σωστού τύπου κάνουμε τον παρακάτω πολλαπλασιασμό: BAΡΟΣ ανά ΜΕΤΡΟ x ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: 15kg/μ. x 2μ. απόσταση = 15 x 2=30kg. Επιλέγουμε το Νο 2.

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

203


åîáñôçìáôá - õëéêá

ÓÔÅÖÁÍÉÁ ÁÍÁÑÔÇÓÇÓ ÁÅÑÁÃÙÃÙÍ (êñåìáóôÜ)

SUPPORT RINGS FOR SPIRAL DUCTWORK (with rubber profile)

• Για κρέμασμα των αεραγωγών με εσωτερική αντικραδασμική επένδυση (λάστιχο).

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ mm

ÔÉÌÇ ÌÅ ËÁÓÔÉ×Ï €

100

1,40

125

1,59

150

1,71

180

1,77

200

2,16

225

2,47

250

2,65

300

3,20

355

3,46

400

4,00

450

6,31

500

7,20

560

8,37

630

9,60

710

9,60

800

12,43

Ìå åýêïëï óýóôçìá êëåéóßìáôïò ðïõ äéåõêïëýíåé óôç ãñÞãïñç óýíäåóç óôïí áåñáãùãü

........................................................................................................................................................................................

ÑÕÈÌÉÓÔÉÊÏ ÄÉÁÖÑÁÃÌÁ ÁÅÑÁÃÙÃÙÍ

PLASTIC ADJUSTABLE DAMPER FOR CIRCULAR DUCTS

• Χειριστήριο (damper) αεραγωγών από πλαστικό. • Για αεραγωγούς κυκλικής και ορθïγþνéáò διατομής.

ÔÕÐÏÓ DÉÁ-Ö1

ÔÉÌÇ/ÔÅÌ. €

2,92

........................................................................................................................................................................................

ÑÕÈÌÉÓÔÉÊÏ ÄÉÁÖÑÁÃÌÁ ÁÅÑÁÃÙÃÙÍ • Χειριστήριο μεταλλικό γαλβανισμένο. • Κατάλληλο για τον χειρισμό των διαφραγμάτων (damper) αεραγωγών. • Για αεραγωγούς κυκλικής και ορθογωνικής διατομής.

ÔÕÐÏÓ DW-10

204

ÔÉÌÇ/ÔÅÌ. €

8,00

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

METALLIC ADJUSTABLE DAMPER FOR RECTANGULAR DUCTS


installation accessories

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

SELF - ADHESIVE TAPES Νέα προϊόντα

ALUTAPE

VULC PE

• Ταινία αλουμινίου αυτοκόλλητη.

• Aυτοκόλλητη ταινία από ενισχυμένο ελαστικό.

• Kατάλληλη για σύνδεση και μόνωση στα σημεία ένωσης των αεραγωγών.

• Ιδανική για στεγάνωση στις ενώσεις των αεραγωγών για αποφυγή διαρροών.

• Φάρδος ταινίας 50mm. • Διατίθεται σε ρολό 45 μέτρων.

• Φάρδος ταινίας 50mm. • Διατίθεται σε ρολό 15 μέτρων.

VULC ALU

DUCTAPE

• Aυτοκόλλητη ταινία από ενισχυμένο ελαστικό και μεμβράνη αλουμινίου.

• Aυτοκόλλητη ταινία από ενισχυμένο ύφασμα. • Εξαιρετικής αντοχής ιδανική για στεγάνωση αεραγωγών.

• Ιδανική για στεγάνωση στις ενώσεις των αεραγωγών για αποφυγή διαρροών.

• Φάρδος ταινίας 50mm.

• Φάρδος ταινίας 50mm.

• Διατίθεται σε ρολό 50 μέτρων.

• Διατίθεται σε ρολό 15 μέτρων.

PVC • Aυτοκόλλητη ταινία από PVC. • Ιδανική για στεγάνωση στις ενώσεις αεραγωγών κλιματισμού.

• Φάρδος ταινίας 50mm. • Διατίθεται σε ρολό 10 μέτρων. Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

205


ρυθμιση - αυτοματισμος

ÔÁÌÐÅÑ ÁÍÔÅÐÉÓÔÑÏÖÇÓ

METALLIC CIRCULAR BACK DRAFT SHUTTERS

ÔÕÐÏÓ MCA • Ανακόπτει την επιστροφή αέρα όταν ο εξαεριστήρας είναι εκτός λειτουργίας. • Δεν επιτρέπει την είσοδο σκόνης, ïóìþí êáé åíôüìùí áðό τον εξαεριστήρα. • Με στεγανωτική ταινία περιμετρικά για άψογη εφαρμογή.

ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: Κατάλληλα για τη σειρά TD. (óåë. 64)

ÔÕÐÏÓ

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ

ÔÉÌÇ

TD ÐñïóáñìïãÞò

mm

MCA-250

100

TD - 160/100 & TD - 250/100

31,60

MCA-350

125

TD - 350/125

32,30

MCA-500/150

150

TD - 500/150

37,60

MCA-500/160

160

TD - 500/160

37,60

MCA-800

200

TD - 800/200

45,60

MCA-1000

250

TD - 1000/250 & TD -1300/250

67,00

MCA-2000

315

TD - 2000/315

97,40

........................................................................................................................................................................................

ÔÁÌÐÅÑ ÁÍÔÅÐÉÓÔÑÏÖÇÓ ÔÕÐÏÓ CAR

CIRCULAR BACK DRAFT SHUTTERS

Νέο προϊόν

• Κυκλικό τάμπερ αντεπιστροφής • Από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα

ÔÕÐÏÓ

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ mm

L

L1

L2

ÔÉÌÇ/ÔÅÌ.

mm

mm

mm

CAR-100

100

80

32

13,60

CAR-125

125

100

42

14,50

CAR-150

150

120

52

19,60

CAR-160

160

120

52

19,60

CAR-200

200

140

62

25,70

CAR-250

250

140

62

38,10

CAR-315

315

140

62

206

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

45

52,60


installation accessories

ÓÕÓÔÏËÉÊÁ

PLASTIC REDUCERS

ÔÕÐÏÓ RED • Από PVC. • Επιτρέπει την σύνδεση δύο αεραγωγών διαφορετικής διατομής. ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: Κατάλληλα για τη σειρά TD. (óåë. 64)

ÔÕÐÏÓ

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ Á

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ Â

mm

ÔÉÌÇ

mm

RED-100/ 80

100

80

6,00

RED-125/100

125

100

6,30

RED-150/125

150

125

7,50

........................................................................................................................................................................................

ÔÁÌÐÅÑ ÁÍÔÅÐÉÓÔÑÏÖÇÓ

PLASTIC CIRCULAR BACK DRAFT SHUTTERS

ÔÕÐÏÓ CM • Από PVC. • Αποκλείει την επιστροφή αέρα όταν ο εξαεριστήρας είναι εκτός λειτουργίας. • Για διαμέτρους από 110 Ýùò 130mm. ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: Κατάλληλο και για οικιακούς απορροφητήρες κουζίνας.

ÔÕÐÏÓ CM-130

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ

ÔÉÌÇ

mm

14,20

110 - 130 mm

........................................................................................................................................................................................

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ

Νέο προϊόν

ÔÕÐÏÓ DERIV

PLASTIC DERIVATION

• Πλαστική διακλάδωση για ένωση αεραγωγών διαφορετικών διαμέτρων.

ÔÕÐÏÓ

ÔÉÌÇ €

DERIV 80/80 P

DERIV 125-60-60-125 P

DERIV 125-60-60-60 P

DERIV 150-125-125 P

DERIV 150-60-60-125 P

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

207


åîáñôçìáôá - õëéêá

ÄÉÁÖÑÁÃÌÁÔÁ ÓÔÁÈÅÑÇÓ ÑÏÇÓ

ÁDJUSTABLE VOLUME DAMPERS

ÓÅÉÑÁ CAR • Τα τάμπερ σταθερής ροής είναι κατάλληλα όταν απαιτείται σταθερή πáροχή αέρα ή κατανομή του αέρα σύμφωνα με συγκεκριμένες απαιτήσεις. • Μειώνει ή αυξάνει την ταχύτητα του αέρα στο σύστημα εξαερισμού ή κλιματισμού. Η λειτουργία τους είναι παθητική, καθώς δεν απαιτείται πνευματική, μηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια. Η λειτουργία τους στηρίζεται στο ειδικό «μπαλονάκι» από σιλικόνη. • Είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα. Περιμετρικά φέρει ταινία αφρώδους μονωτικού υλικού και μεταλλικά ελάσματα για τέλεια εφαρμογή. • Η σειρά CAR διατίθεται σε δύο τύπους: CAR – LP χαμηλής πίεσης (5 Ýùò 20 mmΥΣ) για παροχές 15 Ýùò 650 m3/h και CAR – HP υψηλής πίεσης (15 ÔÑÏÐÏÓ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ: Τα τάμπερ έρχονται

Ýùò 60 mmΥΣ) για παροχές 150 Ýùò 1100m3/h.

προρυθμιζόμενα από το εργοστάσιο. Σε 0 mm στατική

• Τα τάμπερ είναι ονομαστικής διαμέτρου και είναι κατάλληλα για εφαρμογή

πίεση το «μπαλονάκι» έχει το σχήμα της κλεψύδρας. Όσο η στατική πίεση αυξάνει, το κέντρο της κλεψύδρας

εντός του αεραγωγού της υποδεικνυόμενης διαμέτρου.

αυξάνει τον όγκο του μειώνοντας έτσι τα πλαϊνά

• Οι τύποι CAR –HP είναι διαθέσιμïé μόνο κατόπιν παραγγελίας.

περάσματα του αέρα. Έτσι, η αύξηση της στατικής πίεσης δημιουργεί μεγαλύτερη ταχύτητα αέρα με

ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Η ρύθμιση των «μπαλονιών» γίνεται από το εργοστάσιο και δεν

αποτέλεσμα τη σταθεροποίηση της παροχής του αέρα.

είναι δυνατόν να ρυθμιστούν ìåôÜ από την εγκατάστασÞ ôïõò.

ÔÕÐÏÓ

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ

ÃÉÁ ÐÁÑÏ×Ç m3/h

mm

ÂÁÑÏÓ

ÔÉÌÇ

(gr)

CAR-100 LP

30-45-50-60-75-90

100

190

42,00

CAR-125 LP

25-50-75-100-130-160

125

400

47,50

CAR-150 LP

130-170-210-250

150

550

65,00

CAR-200 LP

200-250-300-350-400

200

920

95,50

CAR-250 LP

300-400-500-550-650

250

1.700

126,20

CAR-125 HP

110-150-200-240-290

125

400

CAR-150 HP

210-260-310-380-450

150

550

CAR-200 HP

350-440-530-620-700

200

920

CAR-250 HP

500-600-800-960-1.100

250

1.700

208

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


installation accessories

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΑ

AIR VOLUME REGULATORS

Νέο προϊόν

ΣΕΙΡΑ RD • Ρυθμιστικά παροχής αέρα που προσαρμόζονται στον αεραγωγό. • Επιτυγχάνουν πτώση πίεσης από 50 έως 200 Pa. • Kατασκευή από πλαστικό Μ1 που επιβραδύνει τη φωτιά. • Mέγιστη αντοχή θερμοκρασίας έως 60ïC.

AIR VOLUME

ÔÕÐÏÓ

ÔÕÐÏÓ

(m3 h)

RD 80/15

15

RD 125/75

RD 80/30

30

RD 80/45

45

RD 80/50

AIR VOLUME

ÔÕÐÏÓ

(m3 h)

AIR VOLUME (m3 h)

75

RD 160/240

240

RD 125/90

90

RD 160/260

260

RD 125/100

100

RD 160/270

270

50

RD 125/120

120

RD 160/300

300

RD 100/15

15

RD 125/150

150

RD 200/210

210

RD 100/30

30

RD 125/180

180

RD 200/240

240

RD 100/45

45

RD 150/120

120

RD 200/270

270

RD 100/50

50

RD 150/150

150

RD 200/300

300

RD 100/60

60

RD 150/180

180

RD 200/350

350

RD 100/75

75

RD 150/210

210

RD 200/400

400

RD 100/90

90

RD 150/240

240

RD 200/450

450

RD 100/100

100

RD 150/270

270

RD 200/500

500

RD 125/15

15

RD 150/300

300

RD 250/350

350

RD 125/30

30

RD 160/120

120

RD 250/500

500

RD 125/45

45

RD 160/150

150

RD 250/600

600

RD 125/50

50

RD 160/180

180

RD 125/60

60

RD 160/210

210

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / DIMENSIONS (mm) RD από

80 mm

100 mm

D1 (mm)

D2 (mm)

L (mm)

80

76

73

55

100

96

93

60

D1 (mm)

D2 (mm)

L (mm)

125

120

117

90

150

148

147

89

160

156

147

89

200

196

192

90

250

244

244

87

1) Ταινία σφράγισης 2) Ρυθμιστικό 3) Τάμπερ ρύθμισης

RD από

125 mm

250 mm

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

209


åîáñôçìáôá - õëéêá

ÄÉÁÖÑÁÃÌÁÔÁ ÐÕÑÁÓÖÁËÅÉÁÓ

FIRE DAMPERS

Πυράντοχα διαφράγματα κατάλληλα για παρεμπόδιση μετάδοσης πυρκαγιάς μέσω του συστήματος αεραγωγών. Αποκλείουν το πέρασμα της φωτιάς «φράζοντας» την είσοδό τους με ενεργοποίηση του διαφράγματος. • Στιβαρής κατασκευής. • Ορθογþνιá ή κυκλικής διατομής. • Δυνατότητα εγκατάστασης οριζόντια ή κάθετα. • Αυτόματο κλείσιμο του διαφράγματος με τήξη του εύτηκτου ο συνδέσμου στους 74 C. • Με φλάντζα σύνδεσης. • Με χειροκίνητο μοχλό επαναφοράς ή σεβρομοτέρ.

ÂÁÓÇ Â (mm)

ÕØÏÓ H (mm)

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

200

272,25

281,47

290,70

299,93

309,15

318,38

327,55

336,77

346,00

355,22

364,45

373,67

382,84

392,07

250

281,47

291,98

302,30

313,10

323,77

334,51

345,18

355,86

366,54

377,21

387,89

398,57

409,24

419,92

300

290,70

302,42

314,61

326,73

338,86

351,04

363,17

375,30

387,66

400,02

412,20

424,33

436,46

448,64

350

299,93

313,10

326,73

340,54

354,35

368,22

382,03

395,84

409,65

423,52

437,33

451,14

464,95

478,81

400

309,15

323,77

338,86

354,35

369,67

384,93

400,25

415,51

431,06

446,55

462,04

479,22

492,80

508,12

450

318,38

334,51

351,04

368,22

384,93

401,93

418,87

435,88

452,82

469,76

486,76

503,71

520,65

537,65

500

327,55

345,18

363,17

382,03

400,25

418,87

437,33

455,72

474,17

492,62

511,02

529,47

547,92

566,31

550

336,77

355,86

375,30

395,84

415,51

435,88

455,72

473,53

491,35

509,16

526,97

544,79

561,73

580,36

600

346,00

366,54

387,66

409,65

431,06

452,82

474,17

491,35

510,84

530,34

549,78

569,27

588,77

608,21

650

355,22

377,21

400,02

423,52

446,55

469,76

492,62

509,16

530,34

551,23

572,17

593,12

614,07

635,25

700

364,45

387,89

412,20

437,33

462,04

486,76

511,02

529,97

549,78

572,17

595,04

617,84

640,70

663,50

750

373,67

398,57

424,33

451,14

479,22

503,71

529,47

544,79

569,27

593,12

617,84

642,79

666,87

691,36

800

382,84

409,24

436,46

464,95

492,80

520,65

547,92

561,73

588,77

614,07

640,70

667,10

693,44

719,84

ÂÁÓÇ Â (mm)

ÕØÏÓ H (mm)

900

950

1000

1050

1100

1200

1250

1300

1350

1400

200

401,29

410,52

419,75

428,91

438,14

447,36

456,59

465,82

475,04

481,71

250

430,60

441,27

452,01

463,84

473,36

484,04

494,71

505,39

516,06

526,97

300

460,77

472,90

485,08

497,21

509,57

521,93

534,05

546,41

558,77

571,59

350

492,62

504,75

520,24

534,05

547,92

561,73

575,54

589,35

603,22

616,79

400

523,61

539,33

554,82

570,32

585,40

600,90

616,39

631,88

647,37

661,82

450

554,59

571,59

588,54

605,48

622,48

639,42

656,37

673,37

690,31

707,08

500

584,77

603,22

619,93

640,06

658,51

679,91

695,36

713,81

732,20

752,34

550

598,17

615,98

633,80

651,55

669,36

687,18

704,99

722,80

740,62

756,69

600

627,70

647,20

666,64

686,13

705,63

725,07

744,56

764,06

783,56

801,95

650

656,37

677,55

698,49

719,44

740,39

761,33

782,45

803,63

624,81

847,21

700

686,37

709,17

732,03

754,83

777,64

800,50

823,30

846,16

868,97

892,47

750

715,90

740,39

764,87

789,42

813,90

838,39

862,93

887,42

911,90

937,67

800

746,25

772,65

799,05

825,39

851,79

878,19

904,59

930,99

957,34

984,38

210

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


installation accessories

FIRE DAMPER ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΡΤΙΝΑ

FIRE DAMPER CURTAIN TYPE

Νέο προϊόν

ΣΕΙΡΑ FB

• Eξ ολοκλήρου από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα. • Με θερμικό σύνδεσμο που ενεργοποιεί το κλείσιμο της “κουρτίνας” στους 72ïC • Δυνατότητα τοποθέτησης κάθετα σε τοίχο ή οριζόντια σε οροφή. • Για ταχύτητα αέρος από 0-12m/sec. • Για διαφορετικές διαστάσεις επιλέγονται συνδυασμοί. Αν ο σύνδεσμος ενεργοποιηθεί άσκοπα, δεν καταστρέφεται, αλλά ενεργοποιείται εκ νέου. ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ : Οι διαστάσεις που δεν είναι ετοιμοπαράδοτες παραδίδονται με καθυστέρηση 3-4 εβδομάδων. Ηλεκτρικός Μονοπολικός ή Διπολικός Μικροδιακόπτης για σύνδεση με τον πίνακα ελέγχου. Ηλεκτρομαγνήτης 220V ή 24V. Με σύνδεσμο που ενεργοποιείται στους 98ïC. ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ Πλάτος / Width mm

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

100 150

Ύψος / Height

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

FB - 101

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / DIMENSIONS (mm)

FBC - 301

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

211

1000


åîáñôçìáôá - õëéêá

Ç×ÏÐÁÃÉÄÅÓ ÏÑÈÏÃÙÍÉÊÇÓ ÄÉÁÔÏÌÇÓ

RECTANGULAR SOUND ATTENUATOR

• Για μείωση του μεταδιδόμενου θορύβου σε εγκαταστάσεις εξαερισμού ή κλιματισμού. • Κατασκευή από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα «δεμένο» με προφίλ αεραγωγών. • Στην είσοδο και έξοδο φέρουν φλάντζα για άμεση σύνδεση. • Μόνωση χωρισμάτων από ορυκτοβάμβακα. • Μήκος 1 μέτρο. Ολικό πάχος στοιχείου 10-20 cm. ΚÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: Kατασκευάζονται σε διάφορες διατομές και μήκη.

ÄÉÁÔÏÌÇ mm

ÔÕÐÏÓ IAM-200 IAM-225 IAM-250 IAM-285 IAM-315 IAM-355 IAM-400 IAM-450

400 500 500 600 600 700 800 1000

x x x x x x x x

AÑÉÈÌÏÓ ÓÔÏÉ×ÅÉÙÍ

ÔÉÌÇ

(×ÙÑÉÓÌ.)

2 2 2 3 3 3 4 5

200 250 300 300 350 400 500 500

      

........................................................................................................................................................................................

Ç×ÏÐÁÃÉÄÅÓ ÊÕËÉÍÄÑÉÊÇÓ ÄÉÁÔÏÌÇÓ

CIRCULAR SOUND ATTENUATOR

• Κύλινδρος από χαλυβδόφυλλο διπλού τοιχώματος επενδυμένο εσωτερικά με πάπλωμα πετροβάμβακα πάχους 5cm. • Το εσωτερικό χαλυβδόφυλλο είναι διάτρητο για μείωση της τριβής και καλύτερη ηχοαπορρόφηση. • Μήκος ηχοπαγίδας 1m. ΚÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: κατασκευάζονται σε διάφορες διαμέτρους και μήκη.

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ

ÔÕÐÏÓ

ÔÉÌÇ

mm

ÉAB-150 ÉAB-200 ÉAB-250 ÉAB-315

95,00 127,00 167,00 208,00

150 200 250 315

........................................................................................................................................................................................

ÊÉÂÙÔÉÁ ÓÔÏÌÉÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ

TERMINAL CONNECTORS for AIR OUTLETS

• Από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα.

ΚÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: Êατασκευάζονται κιβώτια Plenum. Åπικάλυψη με φελλοπολτό ìå επéπλέον χρέωση +20%.

mm mm

150 200 250 300 350 400 450 500

100

150

200

250

300

350

400

450

500

10,45 11,00 11,55 14,85 15,40 17,05 18,70 19,80

11,00 12,10 13,20 14,85 16,50 18,70 19,80 23,10

13,20 14,85 17,05 18,15 19,80 22,00 23,65

16,50 18,15 19,80 22,00 23,10 24,86

19,80 22,00 23,10 25,30 26,95

23,10 26,95 26,95 27,50

28,60 30,25 30,80

31,90 31,90

33,55

ËÁÉÌÏÉ (ÌÏÕÖÅÓ) ÅÐÉ ÔÙÍ ÊÉÂÙÔÉÙÍ ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ

mm

125

150

180

200

220

250

300

350

400

450

500

ÔÉÌÇ €

4,95

6,05

6,60

7,15

7,70

8,25

9,35

10,45

11,55

11,55

14,30

212

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


installation accessories

AΠΟΛΗΞΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ

CIRCULAR INLET / OUTLET PROTECTION CUARD

Νέο προϊόν

ΤΥΠΟΣ APC

ØA

B

APC-125

125

232

APC-160

160

252

APC-200

200

275

APC-250

250

304

APC-315

315

342

APC-355

355

365

APC-400

400

391

APC-450

450

420

APC-500

500

449

APC-560

560

483

APC-630

630

524

APC-710

710

570

APC-800

800

622

MODEL

• Aπόληξη αεραγωγού με προστατευτικό πλέγμα. • Διατίθεται σε διατομές από Ø125 mm έως και Ø800mm. • Κατάλληλοι για τοποθέτηση σε τοίχο.

........................................................................................................................................................................................

AΠΟΛΗΞΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ

CIRCULAR INLET / OUTLET PROTECTION CUARD

Νέο προϊόν

ΤΥΠΟΣ CT

• Μεταλλική απόληξη κυκλικού αεραγωγού. • Κατάλληλη για τοποθέτηση σε στέγη επίπεδη ή επικλινή. • Με προστατευτικό πλέγμα. • Με μούφα προσαρμογής για άμεση σύνδεση με τον αεραγωγό.

Χρήση: Συνιστώμενες παροχές αέρα (Πτώση πίεσης 20 Pa)

BΑΡΟΣ kg

A

B

C

ØD

E

F

G

H

CT-125

54

200

250

125

70

500

400

-

CT-150

65

248

300

150

70

500

400

-

-

CT-200

100

333

400

200

85

600

600

160

500

500

8

CT-250

100

333

400

250

85

600

600

160

500

500

8

CT-315

112

420

500

315

85

600

600

140

500

750

9

CT-355

200

550

660

355

150

900

750

225

600

750

17

CT-400

200

550

660

400

150

900

750

225

600

750

17

CT-450

200

550

660

450

150

900

750

225

600

750

17

CT-500

245

650

850

500

160

1200

1000

215

780

997

34

CT-630

320

780

1000

630

160

1200

1000

215

780

997

36

MODEL

I

J

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

AΠΑΓΩΓΗ m3/h

ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ m3/h

CT-125

350

165

CT-150

425

245

CT-200

900

600

CT-250

1050

850

CT-315

1800

1100

CT-355

2600

1700

CT-400

3000

2100

CT-450

3600

2600

CT-500

4700

3500

CT-630

8000

4500

MODEL

213


åîáñôçìáôá - õëéêá

ÐÅÑÓÉÄÅÓ ÂÁÑÕÔÇÔÁÓ ÐËÁÓÔÉÊÅÓ ÔÕÐÏÓ

ÃÉÁ ÄÉÁÌÅÔÑÏ

PER-100 PER-125 PER-150 PER-160 PER-260 PER-360 PER-420 PER-450 W PER-500 W PER-560 W PER-630 W PER-800 W

PLASTIC SHUTTERS

ÅÎÙÔÅÑÉÊÅÓ ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ mm

mm 100 125 150 160 200 - 250 315 - 355 400 450 500 560 630 710 - 800

140 180 180 180 300 400 460 500 550 600 700 840

x x x x x x x x x x x x

140 180 180 180 300 400 460 500 550 600 700 840

ÔÉÌÇ €

3,70 4,00 6,00 10,60 17,50 21,00 24,50 65,70 72,80 107,80 152,20 255,50

........................................................................................................................................................................................

ÃÑÉËËÉEÓ ÔÅÔÑÁÃÙÍÅÓ ÁÐÏ PVC

RECTANGULAR PLASTIC GRILLES (Surface-Mounted)

• Στήριξη με βίδες.

ÅÎÙÔÅÑÉÊÅÓ ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ

ÔÕÐÏÓ

mm

9505-004-01 9506-004-01 9507-004-01 9508-004-01

ÔÉÌÇ €

150 x 200

2,70

225 x 225 225 x 430 ÔÇËÅÓÊÏÐÉÊÅÓ 225 x 630 ÔÇËÅÓÊÏÐÉÊÅÓ

3,50 5,90 8,30

........................................................................................................................................................................................

ÃÑÉËËÉÅÓ ÔÅÔÑÁÃÙÍÅÓ ÁÐÏ PVC COMPACT

SQUARE PLASTIC GRILLES (with Springs)

• Στήριξη με ελάσματα. • Με εσωτερικό πλέγμα.

ÔÕÐÏÓ 9602-006-06 9601-006-06 9600-006-06

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ

ÅÎÙÔÅÑ. ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ

mm

mm

80 / 125 125 / 160 160 / 200

166 x 166 190 x 190 238 x 238

ÔÉÌÇ €

5,20 6,00 7,30

........................................................................................................................................................................................

ÃÑÉËËÉÅÓ ÈÕÑÙÍ (ÆÅÕÃÏÓ) ÁÐÏ PVC

PLASTIC TELESCOPIC GRILLES FOR DOORS (couple)

• Στήριξη με βίδες. • Κατάλληλες για τοποθέτηση σε πόρτα και από τις 2 πλευρές για ανακυκλοφορία του αέρα. • Διατίθενται σε ζεύγος. * Χρώματα: ëευκό και êαφέ.

ÔÕÐÏÓ 9750-650-06 214

ÅÎÙÔÅÑ. ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ mm 450 x 90

ÅÓÙÔÅÑ. ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ mm 435 x 75

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

ÔÉÌÇ/ÆÅÕÃÏÓ €

7,60


installation accessories

ÃÑÉËËÉEÓ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ

ÁLUMINIUM SQUARE GRILLES

ÔÕÐÏÓ GRI • Για τοποθέτηση εσωτερικά ή εξωτερικά στην είσοδο ή έξοδο του αέρα. • Κατασκευασμένες από αλουμίνιο ηλεκτροστατικά βαμμένες λευκές.

ÔÕÐÏÓ

ÅΣÙÔÅÑÉÊÅÓ ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ mm

GRI-125 GRI-200 GRI-250 GRI-300 GRI-450

ÔÉÌÇ €

125 x 125 200 x 200 250 x 250

16,00 19,70 25,70

300 x 300

32,90

450 x 450

59,20

........................................................................................................................................................................................

ÃÑÉËËÉÅÓ TETÑÁÃÙÍÅÓ ÌÅÔÁËËÉÊÅÓ

METALLIC - ENAMELLED SQUARE GRILLES

• Επισμαλτωμένåò με λευκό χρώμα. • Με εσωτερικό πλέγμα. • Στήριξη με βίδες.

ÔÕÐÏÓ

ÅÎÙÔÅÑÉÊÅÓ ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ

9696 - 804 - 501 9752 - 024 - 501 9693 - 804 - 501

mm

ÔÉÌÇ €

6,80 9,90 12,30

150 x 150 200 x 200 230 x 230

........................................................................................................................................................................................

ÃÑÉËËÉÅÓ ÌÅ ÑÕÈÌÉÆÏÌÅÍÏ ÄÉÁÖÑÁÃÌÁ • Από ανοδιωμένο αλουμίνιο. • Ρύθμιση διαφράγματος με βίδα. KATOÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: Óå αλουμίνιο, χρυσό.

ÔÕÐÏÓ

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ mm

ÔÉÌÇ €

LF-130

170 x 130

14,70

LF-190

170 x 190

17,30

LF-250

170 x 250

18,80

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

215


åîáñôçìáôá - õëéêá

ÅÎÙÔÅÑÉÊÅÓ ÐÅÑÓÉÄÅÓ ÂÁÑÕÔÇÔÁÓ ÉÍÏ×

EXTERNAL VENT LOUVERS

ΣΕΙΡΑ SMS • Ανοξείδωτο ατσάλι 304 σατινέ. • Κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση.

ÔÕÐÏÓ SMS-100 mm SMS-125 mm SMS-150 mm

ÔÉÌÇ €

15,00 17,00 20,00

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (mm)

........................................................................................................................................................................................

ÁÍÔÉÁÍÅÌÉÊÁ ÓÔÏÌÉÁ ÁÐÏÑÑÉØÇÓ INOX

EXTERNAL VENT LOUVERS

ΣΕΙΡΑ SUA • Ανοξείδωτο ατσάλι 304 σατινέ. • Κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση • Με εσωτερικό τάμπερ βαρύτητας

ÔÕÐÏÓ SUA-100 mm SUA-125 mm SUA-150 mm

ÔÉÌÇ €

15,60 21,00 23,20

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (mm)

........................................................................................................................................................................................

ÅÓÙÔÅÑÉÊÅÓ ÃÑÉËËÉÅÓ 4 ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÙÍ • Τετράγωνες γρίλλιες από ABS • Mε λαιμό προσαρμογής • Πτερύγια σταθερά 4 κατευθύνσεων • Με εσωτερικό πλέγμα

ÔÕÐÏÓ

ÅÎÙÔ. ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ mm

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ mm

ÔÉÌÇ €

9751-070-01

175 x 175

100

6,10

9751-071-01

175 x 175

125

7,90

9751-072-01

200 x 200

150

8,80

216

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


installation accessories

EÐÉÔÏÉ×Á ÓÔÏÌÉÁ ÐÑÏÓÁÃÙÃÇÓ ÊÁÉ ÁÐÁÃÙÃÇÓ ÁÅÑÁ

AIR OUTLETS WALL MOUNTED

• Τοποθέτηση απ’ ευθείας σε τοίχο, αεραγωγό ή ψευδοροφή. • Κατάλληλα για κλιματισμό (ψύξη – θέρμανση) και εξαερισμό.

ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: Τα επίτοιχα στόμια διατίθενται σε διάφορους τύπους και κατασκευάζονται σε οποιεσδήποτε διαστάσεις. Äõíáôüôçôá åðéëïãÞò ÷ñþìáôïò.

ÔÕÐÏÓ Ê1Ð - Ê1Ê - Ê1Ó • Στόμια προσαγωγής ή απαγωγής με μία σειρά παράλληλα κινητά ή σταθερά πτερύγια. • Στα στόμια αυτά δεν γίνεται ρύθμιση της ποσότητας του αέρα.

........................................................................................................................................................................................

ÔÕÐÏÓ Ê1ÐD - K1KD - K1ÓD • Στόμια προσαγωγής ή απαγωγής με μία σειρά παράλληλα κινητά ή σταθερά πτερύγια και ντάμπερ ρύθμισης του αέρα.

ÑÕÈÌÉÓÇ: Στα στόμια αυτά γίνεται ρύθμιση της ποσότητας του αέρα με αντίστοιχη ρύθμιση του ντάμπερ.

........................................................................................................................................................................................

ÔÕÐÏÓ Ê2Ð - Ê2Ê • Στόμια προσαγωγής ή απαγωγής με δύο σειρές κινητά πτερύγια. • Στα στόμια αυτά δεν γίνεται ρύθμιση της ποσότητας του αέρα.

........................................................................................................................................................................................

ÔÕÐÏÓ Ê2ÐD - K2KD • Στόμια προσαγωγής ή απαγωγής με δύο σειρές κινητά πτερύγια και ντάμπερ ρύθμισης του αέρα.

ΡYΘΜΙΣΗ: της ποσότητας του αέρα με αντίστοιχη ρύθμιση του ντάμπερ.

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

217


åîáñôçìáôá - õëéêá

ÏÑÏÖÇÓ ÐÑÏÓÁÃÙÃÇÓ ÁÅÑÁ

AIR OUTLETS FOR CEILING

• Τα πτερύγια είναι εσωτερικά καμπυλόγραμμα ή με κλήση 45ο (ανεμοστάτης) και διατίθενται σε μία, δύο, τρεις ή τέσσερις κατευθύνσεις. • Τοποθέτηση απ’ ευθείας σε αεραγωγό ή ψευδοροφή. Κατάλληλο για ψύξη και θέρμανση. ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: Τα στόμια ïñïöÞò διατίθενται μόνο κατόπιν παραγγελίας σε διάφορους τύπους και κατασκευάζονται σε οποιεσδήποτε διαστάσεις απαιτηθεί. Äõíáôüôçôá åðéëïãÞò ÷ñþìáôïò.

ÔÕÐÏÓ ÊÏ1Ê - ÊÏ2Ê • Στόμια προσαγωγής οροφής μίας Þ δύο κατευθύνσεων με καμπύλα πτερύγια. • Στα στόμια αυτά δεν γίνεται ρύθμιση της ποσότητας του αέρα.

ÔÕÐÏÓ ÊÏ1ÊD - ÊÏ2ÊD • Στόμια προσαγωγής οροφής μίας Þ δύο κατευθύνσεων με καμπύλα πτερύγια και ντάμπερ ρύθμισης αέρα. ÑÕÈÌÉÓÇ: Στα στόμια αυτά γίνεται ρύθμιση της ποσότητας του αέρα με αντίστοιχη ρύθμιση του ντάμπερ. ........................................................................................................................................................................................

ÔÕÐÏÓ ÊÏ3K - KO4K • Στόμια προσαγωγής οροφής τριών ή τεσσάρων κατευθύνσεων με καμπύλα πτερύγια. • Στα στόμια αυτά δεν γίνεται ρύθμιση της ποσότητας του αέρα.

ÔÕÐÏÓ ÊÏ3KD - KO4KD • Στόμια προσαγωγής οροφής τριών ή τεσσάρων κατευθύνσεων με καμπύλα πτερύγια. ΡYΘΜΙΣΗ: Στα στόμια αυτά γίνεται ρύθμιση της ποσότητας του αέρα με αντίστοιχη ρύθμιση του ντάμπερ. ........................................................................................................................................................................................

ÔÕÐÏÓ ÊÏ2,3,4 - KO2,3,4D - KO2,3,4DÓ (ÁÍÅÌÏÓÔÁÔÇÓ) • Στόμια προσαγωγής οροφής δύο, τριών ή τεσσάρων κατευθύνσεων με πτερύγια κλίσης 45ο και προαιρετικά με ντάμπερ ρύθμισης αέρα. ΡYΘΜΙΣΗ: Στα στόμια αυτά, όταν διαθέτουν διαφράγματα είναι δυνατή η ρύθμιση της ποσότητας του αέρα και δύναται να τοποθετηθεί και σχάρα ισοκατανομής.

218

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


installation accessories

ÓÔÏÌÉÁ ÅÉÄÉÊÙÍ ÔÕÐÙÍ

AIR OUTLETS

• Τα στόμια διατίθενται μόνο κατόπιν παραγγελίας σε διάφορους τύπους και κατασκευάζονται σε οποιεσδήποτε διαστάσεις απαιτηθεί.

ÓÔÏÌÉÁ ÈÕÑÙÍ • Διπλής όψης. • Χρησιμοποιούνται για τη διέλευση του αέρα μέσω θυρών ή και χωρισμάτων, χωρίς τη χρήση αεραγωγών. Το σχήμα των πτερυγίων είναι σε σχήμα Λ, ώστε να αποκλείεται η ορατότητα μεταξύ των δύο χώρων. • Κατασκευάζονται με φλάντζα και από τις δύο πλευρές εκ των οποίων η μία είναι αφαιρoýìåíç. ........................................................................................................................................................................................

ÓÔÏÌÉÁ ËÇØÅÙÓ ÍÙÐÏÕ ÌÅ ÐËÅÃÌÁ • Με ειδικά πτερύγια ειδικού τύπου σχήματος Ζ που εξασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα από βροχή και κακές καιρικές συνθήκες. • Τοποθέτηση σε εξωτερικούς τοίχους ή ανοίγματα για λήψη ή απόρριψη νωπού αέρα. ΡYΘΜΙΣΗ: Προαιρετικά κατασκευάζονται καé με προστατευτικό πλέγμα στο πίσω μέρος ή και με ντάμπερ ρύθμισης του αέρα. ........................................................................................................................................................................................

ÐÏËÕÖÕËËÏ ÄÉÁÖÑÁÃÌÁ ÁÅÑÁÃÙÃÙÍ • Κυκλικής ή ορθογώνιας διατομής. Κατάλληλα για την αυξομείωση της παροχής του αέρα σε συστήματα κλιματισμού. • Πτερύγια αεροδυναμικού σχεδιασμού. ΡYΘΜΙΣΗ: χειροκίνητη ή ηλεκτροκίνητη με σερβομοτέρ. ........................................................................................................................................................................................

ÃÑÁÌÌÉÊÁ ÓÔÏÌÉÁ • Ελαφρïύ ή βαρέως τύπου. • Κατάλληλα για τοποθέτηση σε μετωπικές επιφάνειες ή στο δάπεδο. ........................................................................................................................................................................................

ÃÑÁÌÌÉÊÁ ÓÔÏÌÉÁ ÏÑÏÖÇÓ ÌÅ ÅÃÊÏÐÅÓ (SLOT) • Στόμια υψηλής αισθητικής για τοποθέτηση σε ψευδοροφές όπου απαιτείται ιδιαίτερα καλαίσθητο αποτέλεσμα. Κατασκευάζονται από αλουμίνιο βαρέως τύπου με όσες εγκοπές απαιτείται. ΡYΘΜΙΣΗ: Η ποσότητα του αέρα ρυθμίζεται με ειδικό εσωτερικό διάφραγμα. ........................................................................................................................................................................................

ÄÁÐÅÄÏÕ ÂÁÑÅÙÓ ÔÕÐÏÕ ÐÑÏÓÁÃÙÃÇÓ - ÁÐÁÃÙÃÇÓ • Τοποθέτηση συνήθως σε δάπεδο, γι’ αυτό και κατασκευάζονται από προφίλ αλουμινίου μεγάλου πάχους για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε φθορά και βάρος. ΡYΘΜΙΣΗ: Προαιρετικά με ρυθμιστικό διάφραγμα.

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

219


åîáñôçìáôá - õëéêá

ΣΤΟΜΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ

Νέα προϊόντα

• Τα στόμια αυτά είναι κατασκευασμένα από ειδικά προφίλ για να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις των κατασκευαστών που ασχολούνται με την κατασκευή και τοποθέτηση τζακιών.

ΣΤΟΜΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΖΠD • Τα στόμια αυτού του τύπου είναι κατασκευασμένα για εσωτερική και εξωτερική τοποθέτηση. • Με ειδικό μηχανισμό για να ανοίγουν και να κλείνουν με εύχρηστο μοχλό.

ΣΤΟΜΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΖKD • Τα στόμια αυτού του τύπου είναι κατασκευασμένα για εσωτερική τοποθέτηση. • Με πτερύγια ρυθμιζόμενα και εσωτερικό μηχανισμό για να ανοίγουν και να κλείνουν με εξωτερικό μοχλό.

ΣΤΟΜΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΤΣΠD + Σ • Τα στόμια αυτού του τύπου είναι κατασκευασμένα για εξωτερική τοποθέτηση. • Με εσωτερικό μηχανισμό για να ανοίγουν και να κλείνουν. • Περιλαμβάνουν προστατευτικό πλέγμα ώστε να μην εισέρχονται έντομα και σκουπίδια.

ΣΤΟΜΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΖΣD • Τα στόμια αυτού του τύπου είναι κατασκευασμένα για εξωτερική και εσωτερική τοποθέτηση. • Με σταθερά πτερύγια, με κλίση 45°. • Με εσωτερικό μηχανισμό για να ανοίγουν και να κλείνουν με εξωτερικό μοχλό.

220

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

AIR OUTLETS


installation accessories

ÁÅÑÏÂÁËÂÉÄÅÓ ÌÅÔÁËËÉÊÅÓ

METALLIC AIRVALVES

ÓÅÉÑÁ VMEV - VMES • Λευκές μεταλλικές αεροβαλβίδες με λαιμό προσαρμογής. • Προσαγωγής ή απαγωγής του αέρα. ΡYΘΜΙΣΗ: της ροής του αέρα με περιστροφή του κεντρικού δίσκου.

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚH ΤΙΜH

ÔÕÐÏÓ ÁÐÁÃÙÃÇÓ

ÔÕÐÏÓ ÐÑÏÓÁÃÙÃÇÓ

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ

VMEV-080

VMES-080

80

4,90

VMEV-100

VMES-100

100

4,90

VMEV-125

VMES-125

125

6,20

VMEV-150

VMES-150

150

8,60

VMEV-200

VMES-200

200

12,00

ÔÉÌÇ ÌÅ ËÁÉÌÏ ÓÔÇÑÉÎÇÓ

mm

........................................................................................................................................................................................

ÁÅÑÏÂÁËÂÉÄÅÓ INOX

ÉÍÏ× ÁIRVALVES

ΣΕΙΡΑ VMEV INOX • Προσαγωγής - απαγωγής. • Από ανοξείδωτο ατσάλι 304 σατινέ. • Με λαιμό προσαγωγής. ΡYΘΜΙΣΗ: της ροής του αέρα με περιστροφή του κεντρικού δίσκου.

ÔÕÐÏÓ VMEV INOX-100mm VMEV INOX-125mm VMEV INOX-150mm VMEV INOX-200mm

ÔÉÌÇ €

VI 100 125 150

11,20 14,40 19,00 31,00

A 97 120 145

B 118 141 162

C 52 52 62

........................................................................................................................................................................................

ÁÅÑÏÂÁËÂÉÄÅÓ ÐËÁÓÔÉÊÅÓ

PLASTIC AIRVALVES

ÓÅÉÑÁ ÏÔ • Λευκές πλαστικές αεροβαλβίδες με λαιμό προσαγωγής. • Προσαγωγής ή απαγωγής αέρα. ΡYΘΜΙΣΗ: της ροής του αέρα με περιστροφή του κεντρικού δίσκου.

ÔÕÐÏÓ OT-100 OT-125 OT-150 OT-200

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ mm 100 125 150 200

ÔÉÌÇ ÌÅ ËÁÉÌÏ ÓÔÇÑÉÎÇÓ €

4,71 5,35 5,89 7,06 Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

221


åîáñôçìáôá - õëéêá

KYKËÉÊÁ ÓÔÏÌÉÁ ÉÍÏ×

CIRCULAR DIFFUSERS

ÓÅÉÑÁ ΕLA • Από ανοξείδωτο ατσάλι 304 σατινέ. • Χωνευτό με εσωτερικό πλέγμα.

ÔÕÐÏÓ

ÔÉÌÇ €

ELA-100mm

12,50

ELA-125mm

14,00

ELA-150mm

16,00

ELA-200mm

26,00

........................................................................................................................................................................................

ANTIANEMIKA KYKËÉÊÁ ÓÔÏÌÉÁ ÉÍÏ×

EXTERNAL VENT LOUVERS

ÓÅÉÑÁ VLA • Από ανοξείδωτο ατσάλι 304 σατινέ. • Χωνευτό με εσωτερικό πλέγμα.

ÔÕÐÏÓ

ÔÉÌÇ €

VLA-100mm

14,30

VLA-125mm

16,00

VLA-150mm

18,00

VLA-200mm

28,00

........................................................................................................................................................................................

KYKËÉÊÁ ÓÔÏÌÉÁ ÏÑÏÖÇÓ

CIRCULAR DIFFUSERS

ÓÅÉÑÁ CDRA

• Αλουμίνιο βαμένο ηλεκτροστατικά λευκό (RAL-9010). • Με ρυθμιζόμενα πτερύγια. • Με τάμπερ αντεπιστροφής (πεταλούδα)

ÔÕÐÏÓ CDRA-150mm CDRA-200mm CDRA-250mm CDRA-300mm CDRA-350mm

222

ÔÉÌÇ €

15,60 17,60 23,00 33,00 39,00

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


installation accessories

ÃÑÉËËÉÅÓ ÊÕÊËÉÊÅÓ ÁÐÏ PVC

CIRCULAR PLASTIC GRILLES

• Στήριξη με ελάσματα.

ÔÕÐÏÓ

ÃÉÁ ÄÉÁÌÅÔÑÏ

ÅÎÙÔ. ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ

mm

ÔÉÌÇ

mm

9501-006-01

80/125

140

2,70

9502-006-01

125/160

175

3,80

9503-006-01

160/200

200

4,40

........................................................................................................................................................................................

ÃÑÉËËÉÅÓ ÊÕÊËÉÊÅÓ ÁÐÏ PVC COMPACT

CIRCULAR PLASTIC GRILLES

• Στήριξη με ελάσματα. • Με εσωτερικό πλέγμα.

ÔÕÐÏÓ

ÃÉÁ ÄÉÁÌÅÔÑÏ

ÅÎÙÔ. ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ

mm

ÔÉÌÇ

mm

9604-006-06

80/125

166

4,60

9603-006-06

125/160

190

5,30

9616-006-06

160/200

220

6,30

........................................................................................................................................................................................

ÃÑÉËËÉÁ ÊÕÊËÉÊÇ ÌÅÔÁËËÉÊÇ

CIRCULAR METALLIC GRILLES (surface mounted)

• Στήριξη με βίδες. • Με εσωτερικό πλέγμα. • Με κατάληξη κωδικού 600 είναι ALUMINIO • Με κατάληξη κωδικού 400 είναι INOX

ÔÕÐÏÓ

ÔÉÌÇ

ÅÎÙÔÅÑÉÊÅÓ ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ

mm

- 600 ΑLUMINIO

- 400 INOX

9699-804- 600

130

5,70

6,80

9698-804- 600

180

6,80

7,90

9697-804- 600

240

12,20

13,30

........................................................................................................................................................................................

ÃÑÉËËÉÅÓ ÁÐÏ ÁËÏÕÌÉÍÉÏ

CIRCULAR ALUMINIUM GRILLES (flush mounted)

• Ιδανική για θερμοδυναμικά τζάκια. • Χωνευτή με εσωτερικό πλέγμα.

ÔÕÐÏÓ

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ mm

ÔÉÌÇ €

9701-004-600

100

6,70

9702-004-600

120

7,70

9704-004-600

150

8,80

9705-004-600

200

9,90

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

223


åîáñôçìáôá - õëéêá

ÊÁÈÁÑÉÓÔÉÊÁ ÕÃÑÁ

DEDERGENTS

• Σειρά επαγγεματικών ισχυρών καθαριστικών υγρών κατάλληλα για τη συντήρηση και τον καθαρισμό των μηχανημάτων.

• Όλα τα προϊόντα είναι προέλευσης Αμερικής και είναι διεθνώς αναγνωρισμένα, κατοχυρωμένα και πιστοποιημένα με ISO – 9002.

• Οικονομικά, καθώς διατίθενται συμπυκνωμένα και αραιώνονται με νερό σύμφωνα με ôéò οδηγίες που αναγράφονται.

×ÑÇÓÇ

ÔÕÐÏÓ

ÔÉÌÇ / Ét €

• Êáèáñéóôéêü êáðíïèáëÜìùí, åðáããåëìáôéêþí ößëôñùí, åóôéþí, ÷ïÜíùí, åîáåñéóôÞñùí ê.Ü. • Áðïìáêñýíåé êñåüæùôï, êáðíéÜ, êáììÝíá ëßðç ê.Ü.

SOOTAWAY

• Áðáñáßôçôï óå åðáããåëìáôéêÝò êïõæßíåò

17,20

Áñáßùóç : 1:20 - 1:30 ìå íåñü. Óõóêåõáóßá : ×áñôïêéâþôéá ôùí 4 öéáëþí ôùí 5 lt.

• Êáèáñéóôéêü ôùí êëéìáôéóôéêþí êáé øõêôéêþí óôïé÷åßùí êáèþò êáé çëåêôñïóôáôéêþí ößëôñùí êáé óõëëåêôþí. • ÃåíéêÜ êáôÜëëçëï ãéá êÜèå åðéöÜíåéá áðü áëïõìßíéï.

SHINY - SIDE

• Áöáéñåß ôç èáìðþäç óôéâÜäá áðü ôéò áëïõìéíÝíéåò åðéöÜíåéåò.

21,40

Áñáßùóç : 1:25 ìå íåñü. Óõóêåõáóßá : ×áñôïêéâþôéá ôùí 4 öéáëþí ôùí 5lt.

• Ìéêñïâéïêôüíï êáèáñéóôéêü ãåíéêÞò ÷ñÞóçò êáôÜëëçëï ãéá ÷þñïõò õøçëÞò õãéåéíÞò. • Áðáñáßôçôï óôá êëéìáôéóôéêÜ êáèþò áðïìáêñýíåé ôïí êßíäõíï áíÜðôõîçò áåñüâéùí ìéêñüâéùí, âáêôçñéäßùí êáé éþí ìÝóá óôá ößëôñá ôùí

EVERBRITE

êëéìáôéóôéêþí.

17,20

• ÊáôÜëëçëï êáé ãéá áðïëýìáíóç. Áñáßùóç : 1:200 ìå íåñü. Óõóêåõáóßá : ×áñôïêéâþôéá ôùí 4 öéáëþí ôùí 5lt.

Κανένα από τα καθαριστικά υγρά δεν περιέχει επικßνδõνες καυστικές ή χλωριούχες ενώσεις και οξέα.

224

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


installation accessories

φίλτρα αέρα Νέα Κατηγορία

ΠΡΟΦΙΛΤΡΑ

226

ΦΙΛΤΡΑ ΛΙΠΟΥΣ

227

ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΑ

227

AΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ

228

ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

228

ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ

228

ΦΙΛΤΡA ΦΟΥΡΝΩΝ ΒΑΦΗΣ

228

air filters Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

225


φιλτρα αερα

ΠΡΟΦΙΛΤΡΑ

Νέα προϊόντα

ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΙΛΤΡΑ • Προφίλτρα επίπεδης επιφάνειας με μεταλλικό πλαίσιο από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα πάχους 0,5mm και προφίλ 10-48mm.

PREFILTERS

• Διατίθενται σε κλάσεις G2, G3, G4 και F5. • Kατάλληλα για κλιματιστικές μονάδες. • Χρησιμοποιώντας πρόφιλτρα παρατείνεται η διάρκεια ζωής των φίλτρων υψηλής απόδοσης που ακολουθούν.

• Ικανότητα συγκράτησης 89,8 - 90,8%. • Διαστάσεις: 592x592mm και πάχη 10,22 και 48mm.

........................................................................................................................................................................................

ΧΑΡΤΙΝΑ ΦΙΛΤΡΑ • Προφίλτρα επίπεδης επιφάνειας ή Ζ-LINE με χάρτινο πλαίσιο και σκελετό. • Διατίθενται σε κλάσεις G3 και G4. • Kατάλληλα για κλιματιστικές μονάδες. • Ικανότητα συγκράτησης 85 - 92%. • Διαστάσεις: 592x592mm σε πάχη 25 και 48mm. 287x592mm σε πάχη 25 και 48mm.

........................................................................................................................................................................................

Ζ LINE • Προφίλτρα με μεταλλικό πλαίσιο και σκελετό που “πλέκεται” σε γραμμή Ζ το φίλτρο από polyester. • Διατίθενται σε κλάσεις G2, G3,G4, F5 Paint stop. • H καινοτομία αυτών των φίλτρων είναι ότι αντικαθίσταται εύκολα το υλικό του φίλτρου χωρίς να είναι απαραίτητο να αντικατασταθεί και ο σκελετός. ΄Ετσι, το κόστος της αντικατάστασης είναι μειωμένο κατά 40%. • Διαστάσεις: Kατόπιν απαιτήσεως.

226

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


air filters

ΦΙΛΤΡΑ ΛΙΠΟΥΣ

Νέα προϊόντα

ΤΥΠΟΣ FAT • Eπιφάνεια από συρμάτινο πλέγμα αλουμινίου. • Πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι. • Κατάλληλα για συγκράτηση υγρασίας λίπους και σκόνης.

ÔÕÐÏÓ FAT-50

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm

TIMÇ

500x500x30

52,00

FAT - 50

........................................................................................................................................................................................

ΤΥΠΟΣ FIL • Λιποσυλλέκτες - φλογοκρύπτες • Εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι. • Κατάλληλα για συγκράτηση υγρασίας και λίπους. • Χρήση στις χοάνες επαγγελματικών εστιών.

ÔÕÐÏÓ FIL-50

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm

TIMÇ

500x500x48

59,00

FIL - 50 Λιποσυλλέκτης, Φλογοκρύπτης

........................................................................................................................................................................................

ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΑ • Θύλακες (σάκοι) από συνθετικό ύφασμα που στερεώνονται σε κατάλληλα σχεδιασμένο σκελετό - πλαίσιο

• Το συνθετικό ύφασμα είναι από ίνες fiberglass ή άλλες συνθετικές ίνες. • Οι θύλακες τοποθετούνται κάθετα στο πλαίσιο στήριξης, έτσι ώστε με τη ροή του αέρα να ξεδιπλώνονται και να αναγκάζουν τον αέρα να τα διαπερνά.

• Μήκος θυλάκων από 360 - 915mm. • Φάσμα συγκράτησης από 93-99% για τα φίλτρα κλάσεως F • Κατάλληλα για συγκράτηση σκόνης. ........................................................................................................................................................................................

ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΑ • Τα σταθερά φίλτρα αποτελούνται από χαρτί κατασκευασμένο από ίνες fiberglass με πολύ πυκνή πτύχωση που στερεώνονται σε σκελετό σχήματος V. • Φάσμα συγκράτησης από 95-96%. • Kατάλληλα για κλιματιστικές εγκαταστάσεις.

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

227


φιλτρα αερα

ΦΙΛΤΡΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

HIGH EFFICIENCY FILTERS

Νέα προϊόντα

ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ • Φίλτρα υψηλής απόδοσης με δυνατότητα συγκράτησης σωματιδίων μικρότερα από 1μm. • To φίλτρο αποτελείται από ειδικό χαρτί με πτυχώσεις, από ίνες fiberglass με διάμετρο ινών μικρότερη από 1μm. • H ταχύτητα του αέρα που διέρχεται από το φίλτρο πέφτει σε πολύ χαμηλή ταχύτητα. • Κατάλληλα για κλιματιστικές εγκαταστάσεις που απαιτούν υψηλό βαθμό καθαριότητας όπως χειρουργεία, βιομηχανίες τροφίμων, φαρμακοβιομηχανίες κ.α. • Τα απόλυτα φίλτρα είναι μίας χρήσεως και είναι απαραίτητο να τοποθετούνται πριν από αυτά πρόφιλτρα για την συγκράτηση μεγαλύτερων σωματιδίων.

........................................................................................................................................................................................

ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ • Το σύστημα αποτελείται από μια βάση - πλαίσιο από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα που πάνω του προσαρμόζονται φυσίγγια από διάτρητο χαλυβδοέλασμα γεμισμένα με κόκκους ενεργού άνθρακα. • Διατίθεται σε διαστάσεις 610x610 και 915x610 με αριθμό κυλίνδρων 16-24. • Όταν ο άνθρακας αδρανοποιηθεί τα φυσίγγια επανεμίζονται. • Τα φίλτρα ενεργού άνθρακα είναι απαραίτητο να τοποθετούνται πάντα σαν τελευταίο στάδιο φιλτραρίσματος και να προηγούνται άλλα φίλτρα υψηλής απόδοσης όπως είναι τα απόλυτα

και τα ηλεκτροστατικά.

• Κατάλληλα για συγκράτηση οσμών. ........................................................................................................................................................................................

ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΒΑΦΗΣ • Προφίλτρο κλάσης G. • Φίλτρο κλάσης F με κολώδη ουσία. • Φίλτρο Paint Stop. • Φίλτρο ενεργού άνθρακα.

........................................................................................................................................................................................

ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ • Ανάλογα με την απαίτηση και τις συνθήκες φιλτραρίσματος κατασκευάζονται διάφορες συστοιχίες φίλτρων με φίλτρα τοποθετημένα διαδοχικά το ένα δίπλα στο άλλο. • Ο σκελετός τους κατασκευάζεται από προφίλ αλουμινίου και είναι επισκέψιμο και από τις 2 πλευρές. • Κατασκευάζεται για παροχές αέρα από 1.000 m3/h και άνω.

228

Σταγονοσυλλέκτης

Λίπους

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

Πρόφιλτρο

Σακόφιλτρο Ημιαπόλυτο

Πρόφιλτρο Εν. άνθρακας


technical details

μονωτικά υλικά

ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ

230

POLYTHERM LB

231

ISOTHERM JBP POLO NBR/PVC TAPC

232

ISOFOX

233

acoustic foams for noise control Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

229


μονωτικά υλικά

Tεχνικά Χαρακτηριστικά / Specification Data Sheet: Aυγοειδές / Εggrate ΠΑΧΟΣ / Thickness : 5 mm to 25 mm ΠΛΑΤΟΣ / Widhts : 2000mm x 1000 mm Hχοαπορροφητικό υλικό για τέλεια μόνωση κάθε είδους κατασκευής.

........................................................................................................................................................................................

Ç×ÏÁÐÏÑÑÏÖÇÔÉÊÏ ÁÖÑÙÄÅÓ ÕËÉÊÏ

• Mονωτικό αφρώδες υλικό για μόνωση των πλευρικών τοιχωμάτων κιβωτίων. • Πάχος υλικού 10mm. • Xωρίς κόλλα. • Κομμένο σε φύλλα διαστάσεων κατάλληλων για μόνωση των πλευρικών τοιχωμάτων των κιβωτίων (FAN SECTION).

ÔÕÐÏÓ

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ

TIMH / TEM.

cm

RIC - 42

42 x 42

1,10

RIC - 52

52 x 52

2,30

RIC - 62

62 x 62

2,80

RIC - 72

72 x 72

3,70

RIC - 92

92 x 92

4,80

230

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


acoustic material

Tεχνικά Χαρακτηριστικά / Specification Data Sheet ΠΑΧΟΣ / Thickness : 5 mm to 25 mm ΠΛΑΤΗ / Widhts : 2000mm x 1000 mm Hχοαπορροφητικό υλικό για τέλεια μόνωση κάθε είδους κατασκευής. Το POLYTHERM LB-45 είναι θερμοηχομονωτικό υλικό πολυαιθυλενίου κατάλληλο και για εφαρμογές ψύξης. Αντοχή σε θερμοκρασία από -20οC έως +90οC. Διατίθεται σε φύλλο 200x100cm, χρώματος γκρί, με ή χωρίς κόλλα και σε ρολλό 16 m. Κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε χρωματική επιλογή του πελάτη είναι εφικτή.

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

231


μονωτικά υλικά

Tεχνικά Χαρακτηριστικά / Specification Data Sheet ΠΑΧΟΣ / Thickness : 5 mm to 25 mm ΠΛΑΤΗ / Widhts : 2000 mm x 1000 mm EΠΙΦΑΝΕΙΑ / ΔΕΡΜΑ (Skin): ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ (one sise) Το ISOTHERM ΙΒP είναι θερμομονωτικό υλικό από συνθετικό καουτσούκ με εξαιρετική αντοχή σε θερμοκρασία από -20οC έως +110οC. Το ΙΒP διατίθεται σε ρολό των 10 μέτρων, χρώματος μαύρου, με ή χωρίς κόλλα.

232

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


acoustic material

ΠΑΠΛΩΜΑ ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ

ISOFOX

ΙSOFOX

Νέο προϊόν

• Πάπλωμα υαλοβάμβακα επενδεδυμένο με φύλλο αλουμινίου. • Πάχος υαλοβάμβακα 30 ή 50 mm. • Φύλλο αλουμινίου με ενισχυμένο πλέγμα. • Μεγάλη ευκαμψία. • Εξαιρετική θερμική και ηχητική μόνωση. • Πιστοποίηση CE. • Aεροστεγής συσκευασία ρολού.

ΠΑΧΟΣ

ΠΛΑΤΟΣ

ΜΗΚΟΣ

mm

mm

m

ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΑ ΑΝΑ ΡΟΛΛΟ

ISOFOX - 30

30

1200

20

ISOFOX - 50

50

1200

20

ÔÕÐÏÓ

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ

ÔÉÌÇ

kg/m3

24

14

24

14

m /roll 2

233


μονωτικά υλικά

EΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ ΕΦΕΔΡΑΝΟ

Νέο προϊόν

VIBRO EP

• Οι διαμήκης οπές αυξάνουν την υποχώρηση και βελτιώνουν την απορρόφηση των κραδασμών. • Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές σκληρότητες, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται βέλτιστη απόσβεση για διαφορετικά φορτία.

• Για περιπτώσεις έκθεσης σε ηλιακή ακτινοβολία, επαφή με ελαιώδη υγρά συνιστάται η επιλογή των Vibro - EP νεοπρενίου (Μπεζ, Πράσινο, Κίτρινο).

• Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επάλληλες στρώσεις με παρεμβολή χαλυβδοελάσματος για μείωση της ιδιοσυχνότητας έως τα 4 Ηz.

ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: Διατίθενται διαγράμματα με τα δυναμικά χαρακτηριστικά του κάθε αντικραδασμικού εφέδρανου καθώς και πιστοποιητικά κτυπογενούς ηχομόνωσης από το Ε.Μ.Π. σύμφωνα με το ΙSO 140.6 και ISO 717.2

ÔÕÐÏÓ Vibro EP Γκρι ή μπεζ Mπλε ή πράσινο Κόκκινο ή κίτρινο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

MEΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ

ΦΟΡΤΙΣΗ

cm

kp*

kp* / cm2

50 x25 12,5 x 12,5 50 x 25 12,5 x 12,5 50 x 25 12,5 x 12,5

3800 400 2500 280 1800 180

2-3 1,8 - 2,5 1,5 - 2 1 - 1,8 1 - 1,5 0,8 - 1,2

ÔÕÐÏΙ Ελαστικό ειδικής σύνθεσης Νεοπρενίου

μπλε - κόκκινο - γκρι πράσινο - κίτρινο - μπεζ

........................................................................................................................................................................................

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ ΕΦΕΔΡΑΝΟ ME METAΛΛΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ VIBRO EP - METAL • Αποτελείται από το ελαστικό εφέδρανο Vibro - EP και από μεταλλικό γαλβανισμένο ειδικά διαμορφωμένο κάλλυμα.

• Το κάλυμα αυτό εξασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή του φορτίου και παράλληλα προστατεύει το ελαστικό από την ηλιακή ακτινοβολία.

• Στο κέντρο του μεταλλικού καλύμματος υπάρχει εσωτερικό σπείρωμα Μ12 για την βίδα συγκράτησης (δεν περιλαμβάνεται).

ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: Για αυξημένες αντικραδασμικές απαιτήσεις διατίθεται το Vibro EP Metal Complex με διπλή στρώση ελαστικού και ενδιάμεση παρεμβολή χαλυβδόφυλλου.

ÔÕÐÏÓ EP - METAL

ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΟΡΤIΣΗΣ kp* / τεμ.

Γκρι ή μπεζ

180-350

Μπλε ή Πράσινο

100-250

Κόκκινο ή Κίτρινο

50-150

234

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

Νέο προϊόν


acoustic material

Νέο προϊόν

ANTIKΡΑΔΑΣΜΙΚΕΣ BAΣΕΙΣ VIBRO - MINI • Το Vibro-mini αποτελεί ιδανική λύση για την αντικραδασμική στήριξη μικρών κατακόρυφων φορτίων. • Διαθέτει μεγάλη υποχώρηση σε συνάρτηση με το εξασκούμενο σε αυτό φορτίο και χαμηλή ιδιοσυχνότητα. • Στερεώνονται στη βάση του μηχανήματος με περαστή βίδα αποτρέποντας την πιθανότητα πτώσης του μηχανήματος σε περίπτωση έκθεσης αυτού σε ακραίες συνθήκες (π.χ. φωτιά) που μπορεί να καταστρέψει το εσωτερικό τμήμα αυτού (fail safe). • To Vibro-mini 2, μέσω της μεταλλικής βάσης που διαθέτει, μπορεί να στερεωθεί εύκολα και στο δάπεδο. • Κατάλληλο για αντιμετώπιση κραδασμών με διεγείρουσα συχνότητα πάνω από 15 Ηz. Συμβουλή: O λαιμός στο άνω μέρος του Vibro-mini πρέπει να περνάει μέσα από την τρύπα της βάσης του μηχανήματος. • Να μην σφίγγεται υπερβολικά η περαστή βίδα.

Εσωτερικές τάσεις (FEM) ........................................................................................................................................................................................

ANTIKΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΛΩΡΙΔΑ

Νέο προϊόν

VIBRO - STRIP • Το Vibro-Strip είναι ένα ελαστομερές σύστημα έδρασης. • Διαθέτει ημικυλινδρινή διαμόρφωση η οποία του προσφέρει πολύ καλή συμπεριφορά σε φόρτιση ευρείας κλίμακας.

• Η κατάλληλα σχεδιασμένη διαμόρφωση των δύο πλευρών, του δίνουν τη δυνατότητα να εφαρμοστεί σε παράλληλες στρώσεις ( το ένα πάνω στο άλλο ή το ένα μέσα στο άλλο) προσφέροντας μεγαλύτερη μείωση κραδασμών. • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ελαστικό εφέδρανο ανάμεσα σε δομικά μέρη προκατασκευών (κολόνες, δοκάρια, εξέδρες, γέφυρες, δεξαμενές. κ.α.) προσφέροντας εξομάλυνση τάσεων. • Μπορεί να κοπεί εύκολα στη μέση, χάρη στην ειδική διαμόρφωση του. • Είναι ένα μη ενισχυμένο ελαστομερές σύστημα έδρασης. • Εξαιτίας του χαρακτηριστικού προφίλ της εγκάρσιας τομής, είναι κατάλληλο και ως ελαστικό εφέδρανο δομικών μερών. ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 1-3 kp/cm2 (δηλ. 1-3 τόνους το τρέχον μέτρο). ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ελάχιστη ιδιοσυχνότητα σε μονή στρώση (fn) 30Hz σε κατακόρυφη φόρτιση μίας στρώσης. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Μέγιστο πάχος: 10mm. Πλάτος: 108 mm Διατίθεται σε λωρίδες μέχρι 3m. Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

235


μονωτικά υλικά

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟ-ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ VIBRO - EM2

Νέο προϊόν

• Το περιφερειακό πτερύγιο (παγκόσμια πρωτοτυπία) σε συνδυασμό με το μεταλλικό γαλβανισμένο κάλλυμα του Vibro EM.2 προσφέρουν μεγαλύτερη προστασία από λάδια, νερά και τον ήλιο. • Παράλληλα προστατεύουν το κυρίως σώμα του αντιικραδασμικού αυξάνοντας το όριο ζωής του. • Όλα τα μεταλλικά μέρη (εκτός από το γαλβανισμένο κάλυμμα) καλύπτονται με λάστιχο και έτσι προστατεύονται αποτελεσματικά από την οξείδωση. ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Υποχώρηση: 4mm στο μέγιστο στατικό φορτίο. Ιδιοσυχνότητα: Mέχρι 8Ηz.

ÔÕÐÏÓ VIBRO - EM.2

ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΟΡΤIΣΗΣ kp*

Κόκκινο

10-40

Μπλε

30-80

Λευκό

80-150

........................................................................................................................................................................................

EΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ VIBRO - EM3

Νέο προϊόν

• Η χρήση το Vibro - EM.3 προτείνεται όπου απαιτείται συγκράτηση - πρόσδεση του δονούμενου μηχανήματος με το αντικραδασμικό εφέδρανο και την βάση έδρασης. Όλα τα μεταλλικά μέρη καλύπτονται με λάστιχο και έτσι προστατεύονται αποτελεσματικά από την οξείδωση. • Παράλληλα προστατεύουν το κυρίως σώμα του αντιικραδασμικού αυξάνοντας το όριο ζωής του. • Όλα τα μεταλλικά μέρη (εκτός από το γαλβανισμένο κάλυμμα) καλύπτονται με λάστιχο και έτσι προστατεύονται αποτελεσματικά από την οξείδωση.

ÔÕÐÏÓ VIBRO - EM.3

ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΟΡΤIΣΗΣ kp*

Μπλε

100-250

Λευκό

200-400

ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Υποχώρηση: 4mm στο μέγιστο στατικό φορτίο. Ιδιοσυχνότητα: Mέχρι 8Ηz.

236

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


technical details

ñýèìéóç - áõôïìáôéóìüò

ÑÕÈÌÉÓÔÅÓ

238

INVERTER

239

SQA, GAQ, SENSE

240

HIG, CT, LYA

241 Νέο προϊόν

JUMO, KITRAY

242

ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

243

ΒMF, ITRON2, MINI IR

244

LIFA SYSTEM

245-246

regulation - automatisation Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

237


ñõèìéóç - áõôïìáôéóìïò

ÑÕÈÌÉÓÔÅÓ ÓÔÑÏÖÙÍ - ÄÉÁÊÏÐÔÅÓ

SPEED CONTROLLER - SWITCHES

ÃÉÁ ÌÏÍÏÖÁÓÉÊÏÕÓ ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÅÓ (220 V)

ÔÁÓÇ

ÔÕÐÏÓ

TIMH

A

VOLT

REB-5000W *

230

4

48,00

REB-5000E**

220

12

60,00

KF-22 (ôçëå÷åéñéóôÞñéï)

220

-

REB 1R (ñõèìéóôÞò áíáóôñïöÞò)

220

3,2

124,50

REB-2,5N åðéôïß÷éïò

220

2,5

39,00

REB-2,5ÍÅ åíôïé÷éæüìåíïò

220

2,5

39,00

REGUL-2 ôá÷õôÞôùí

220

2

16,20

COM 2 ôá÷õôÞôùí ***

220

15,10

REB 3 ôá÷õôÞôùí ****

220

16,90

REB-2200 N

220

12

359,00

PSL N åíéó÷õôÞò *****

220

12

246,00

REB - F1 INVERTER ÅÙÓ 1HP

230

163,00

REB - F2 INVERTER ÅÙÓ 2HP

230

195,00

REB - 5000W

REB - 2,5 NE

REB - 2,5 N

REGUL-2

REB - 3V

COM - 2

REB - 1R

* REB-5000W=Κατάλληλοι για μονοφασικά μοτέρ 1400 στροφών έως 1 HP. ** REB-5000Ε=Κατάλληλοι για μονοφασικά μοτέρ 1400 στροφών έως 1,5 HP. *** COM-2 ôá÷.=Κατάλληλοι για την σειρά TD και τον CK – 50 2V. **** REB-3 ôá÷.=Κατάλληλοι για τους εξαεριστήρες CBM 3 ταχυτήτων. ***** PSL-N=Κατάλληλοι για ρύθμιση πολλών αξονικών εξαεριστήρων σε συνάρτηση με την θερμοκρασία.

REB - F1 INVERTER

238

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


regulation - automatisation

ÑÕÈÌÉÓÔÅÓ ÓYXNOTHTAÓ- INVERTERS

FREQUENCY INVERTER

ÓÅÉÑÁ FR-D, FR-F Πλεονέκτημαôá από την τοποθέτηση ενός INVENTER 1) Εξοικονόμηση ενέργειας, γιατί ο ανεμιστήρας δεν απαιτείται να λειτουργεί συνεχώς σε πλήρη ισχύ. 2) Αύξηση διάρκειας ζωής του ανεμιστήρα, γιατί λειτουργεί σε συνεχώς ελεγχόμενες συνθήκες. 3) Πλήρης έλεγχος & προστασία του ανεμιστήρα από υπέρταση, υπερένταση ,πτώση τάσης, υπερφόρτωση, υπερθέρμανση, σφάλμα γείωσης & σύνδεσης, βραχυκύκλωμα και άλλες προστασίες. 4) Μείωση θορύβου & αποτροπή δημιουργίας ενοχλητικών βόμβων-συριγμάτων με Soft-PWM λειτουργία. 5) Ομαλή εκκίνηση και σταμάτημα του ανεμιστήρα με ρυθμιζόμενο χρόνο ή/& προεπιλεγμένες ταχύτητες. 6) Ρύθμιση ταχύτητας με ενσωματωμένο ποτενσιόμετρο ή μέσω αυτοματισμού ελέγχου των συνθηκών του χώρου εργασίας από ειδικά αισθητήρια. 7) Τυποποίηση σύμφωνα με όλα τα διεθνή πρότυπα CE, UL, CUL ,EN(LVD) & σύμφωνα με RoHS Directive για την φιλικότητα του inverter ως προς τον άνθρωπο & το περιβάλλον.

Σημαντικά τεχνικά χαρακτηριστικά των inverters MITSUBISHI FR-D 720S - EC FR-D 740-EC FR-F 740 - EC

Μονοφασική είσοδο(1˜200-240Vac): 0,1έως 2,2 KW Τριφασική είσοδο (3˜380-480Vac) : 0,4 έως 7,5 KW Τριφασική είσοδο (3˜380-480Vac) : από 11 έως και 630 KW

• Φιλική παραμετροποίηση από ευέλικτη μονάδα ελέγχου με ψηφιακό ποτενσιόμετρο. • Μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας μέσω ειδικής λειτουργίας OEC(FR-D700) ή με ενσωματωμένο λογισμικό & ψηφιακή απεικόνιση σε KW , % ,KWh , € (FR-F700) • Ευφυείς λειτουργίες ελέγχου του κινητήρα & διαγνωστικά επίβλεψης χρόνου ζωής βασικών εξαρτημάτων, όπως: κύριος πυκνωτής, ανεμιστήρας κ.α • Προηγμένες λειτουργίες, όπως: ελεγχόμενη επιβράδυνση στις σύντομες απώλειες τροφοδοσίας, αυτορύθμιση και με σταματημένο κινητήρα σε <1min, λειτουργία με password, παραμετροποίηση από s/w με Η/Υ και άλλες. • Δυνατότητα δικτύωσης σε:Lonworks, Modbus, DeviceNet, Profibus-DP, Ethernet. • Το FR-F740 παρέχεται και με προστασία ΙΡ54 για ισχύ έως 55 kW • Ελαχιστοποίηση του χρόνου & κόστους συντήρησης • Αξιόπιστη υποστήριξη από εξουσιοδοτημένο service (MITSUBISHI CERTIFIED). ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ : Για μοτέρ 6 πόλων πρέπει να διευκρινίζεται κατά παραγγελία.

INVERTER ÌÅ ÅÉÓÏÄÏ 1 x 230 V ac ÃÉÁ ÌÏÔÅÑ ÉÓ×ÕÏÓ (KW)

AÑÉÈÌÏÓ ÐÏËÙÍ

ÌÁ×. ñåýìá åîüäïõ Ámper

ÊÁÔÁËËÇËÏÓ ÔÕÐÏÓ ÉÍVERTER

TIMH €

0,37

2,5

FR-D720S-025-EC

0,55 & 0,75

4,2

FR-D720S-042-EC

7,0

FR-D720S-070-EC

10,0

FR-D720S-100-EC

1,1 & 1,5 2,2

INVERTER ÌÅ ÅÉÓÏÄÏ 3 x 400 V ac ÃÉÁ ÌÏÔÅÑ ÉÓ×ÕÏÓ (KW)

AÑÉÈÌÏÓ ÐÏËÙÍ

ÌÁ×. ñåýìá åîüäïõ Ámper

ÊÁÔÁËËÇËÏÓ ÔÕÐÏÓ ÉÍVERTER

TIMH €

0,55 & 0,75

2,4

2,2

FR-D740-022-EC

1,1 & 1,5

2,4

3,6

FR-D740-036-EC

2,2

2,4

5,0

FR-D740-050-EC

3&4

2,4

8,0

FR-D740-080-EC

5,5

2,4

12,0

FR-D740-120-EC

7,5

2,4

16,0

FR-D740-160-EC

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

239


ñõèìéóç - áõôïìáôéóìïò

ÁÉÓÈÇÔÇÑÉÏ ÐÏÉÏÔÇÔÏÓ ÁÅÑÏÓ

AIR QUALITY SENSOR

SQA • Ελέγχει την λειτουργία του εξαεριστήρα ανάλογα με το ποσοστό ρύπου του αέρα • Εξοικονόμηση ενέργειας. Δυνατότητα ρύθμισης. Προστασία IP:21 Κλάση ΙΙ. • Δυνατότητα στον εξαεριστήρα να λειτουργεί μόνο όταν είναι απαραίτητο. • Συνεργάζεται με όλους τους εξαεριστήρες. • Ιδανικό για σύνδεση με τη σειρά HV (τζαμιού – τοίχου) για γραφεία, επαγγελματικούς χώρους, σχολικές αίθουσες, εργαστήρια, βιβλιοθήκες κ.α. • Απόλυτα σύμφωνο με τις προδιαγραφές για τοποθέτηση σε σχολικές αίθουσες, εργαστήρια, δημόσια κτίρια.

ÔÕÐÏÓ SQA

ÔÁÓÇ

Ãéá èåñìïêñáóßá áÝñá

VOLT

oC

TIMH

230

0-50

75,60

........................................................................................................................................................................................

AIR QUALITY SENSOR

ÁÉÓÈÇÔÇÑÉÏ ÐÏÉÏÔÇÔÁÓ ÁÅÑOÓ GAQ • 220/12V. • Με ηλεκτρονική οθόνη. Με διακόπτη ρύθμισης του επιθυμητού ορίου από 0 έως 99%. • Περιλαμβάνεται και ο μετασχηματιστής του. • Κατάλληλο για εξαεριστήρες 12Volt. • Κατάλληλο για έλεγχο του αέρα σε επαγγελματικούς χώρους όπως καφετέριες, εστιατόρια, γραφεία κ.ά.

ÔÕÐÏÓ GAQ

TIMH €

127,00

........................................................................................................................................................................................

AIR QUALITY SENSOR

ÁÉÓÈÇÔÇÑÉÏ ÐÏÉÏÔÇÔÁÓ ÁÅÑOÓ SENSE • Αισθητήριο μέτρησης διοξειδίου του άνθρακα (CO2) • Περιοχή μέτρησης CO2 από 0-2000 ppm. • Mε μετρητή υπέρυθρων (ΝDIR) • Kατάλληλο για τοποθέτηση επίτοιχα ή εντός αεραγωγού. • Διατίθεται με ή χωρίς οθόνη ενδείξεων.

ÔÕÐÏÓ

TIMH €

SENSE - S (÷ùñßò ïèüíç)

297,00

SENSE - D (ìå ïèüíç)

418,00

240

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


regulation - automatisation

ÕÃÑÏÓÔÁÔÇÓ ÑÕÈÌÉÆÏÌÅÍÏÓ

HYGROSTAT

HIG • Υγροστάτης ρυθμιζόμενος. • Ενεργοποιεί τïí εξαεριστήρα όταν η σχετική υγρασία ξεπεράσει τα ρυθμιζόμενα επίπεδα. • Εξοικονόμηση ενέργειας. Ο εξαεριστήρας λειτουργεί μόνο όταν είναι απαραίτητο. • Κλάση ΙΙ. IP: 21. • Όταν η υγρασία φτάσει στα επιθυμητά επίπεδα, ο εξαεριστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί για χρόνο που ρυθμίζεται από 1-25 λεπτά. ΡYΘΜΙΣΗ: από 65% έως 90% RH.

TIMH

ÔÕÐÏÓ

HIG - 2

62,00

........................................................................................................................................................................................

ÌÅÔÁÓ×ÇÌÁÔÉÓÔÇÓ 12 VOLT

ÔRÁNSFORMER 12 VOLT

CT • Μετασχηματιστής 12 VOLT, μονοφασικόò 230/12V -50 Hz. • Κλάση ΙΙ. IP -21. Διπλής μόνωσης. • Τοποθέτηση μακριά από εύκολη πρόσβαση. • Κατάλληλο για εξαεριστήρες 12Volt.

ÔÕÐÏÓ CT - 12/14

TIMH €

47,00

........................................................................................................................................................................................

ÁÕÔÏÍÏÌÏÓ ÅËÅÃÊÔÇÓ ÄÉÁÖÕÃÇÓ ÖÕÓÉÊÏÕ ÁÅÑÉÏÕ

GAS DETECTOR

LΥΑ • Επίτοιχοι ελεγκτές χώρου διαφυγής φυσικού αερίου (Μεθάνιο) ή υγραερίου LPG) • Mε ένα στάδιο alarm (κόκκινο led) • Mε ενσωματωμένο βομβητή με σύστημα αυτοελέγχου για πιθανή βλάβη (κίτρινο led) • Mε τάση λειτουργίας ΑC 230V και έξοδο DC 12V για κανονική ανοιχτή βάνα (Ν.Ο.) ή για κανονικά κλειστή βάνα (Ν.C.) σε σύνδεση με κάρτα LZY-ALE. • Πιστοποίηση κατά ΕΝ 50 194

ÔÕÐÏÓ

TIMH

LYA-16G (öõóéêïý áåñßïõ)

220,00

LYA-16P (õãñáåñßïõ)

225,00

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

241


ñõèìéóç - áõôïìáôéóìïò

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ

Νέο προϊόν

Βιομηχανικός Θερμοστάτης χώρου για εύκολη στήριξη σε τοίχο. Oίκος: JUMO Γερμανίας. περιοχής 0-50C , με δυνατότητα περιορισμού της περιοχής ελέγχου. Έξοδος : 1 μικροδιακόπτης μεταγωγικής επαφής. (N.C:16 A/230Vac , N.O:6,3A /230Vac). Ελατηριωτές κλέμες για εύκολη & γρήγορη σύνδεση. Προστασία IP 54.

Μοντέλο heat THERM, Τύπος:603070/0001 ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: • Ψύξη – Θέρμανση – Κλιματισμός • Κτηριακός αυτοματισμός • Βιομηχανικές εφαρμογές • Υποσταθμοί θέρμανσης

........................................................................................................................................................................................

ΦΟΡΗΤΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ Το θερμόμετρο υπερύθρων KIRAY 100 είναι : • Εφοδιασμένο με διπλό σκοπευτικό laser. • Όργανο-κλειδί για διάγνωση, επιθεώρηση & έλεγχο θερμοκρασιών. • Κατάλληλο για μέτρηση με ασφάλεια σε απόσταση από θερμά & επικίνδυνα ή δυσπρόσιτα αντικείμενα. • Ιδανικό εργαλείο κάθε ηλεκτρολόγου σε ευρύ πεδίο εφαρμογών. Σημαντικά τεχνικά χαρακτηριστικά : • Οθόνη: 4 ψηφίων με LCD οπισθοφωτιζόμενη. • Εύρος θερμοκρασίας: Από -50 έως +800 0C • Ανάλυση οθόνης: 0.10C • Χρόνος απόκρισης: 150ms • Εκπεμψιμότητα: Ρυθμιζόμενη από 0.1 έως 1.0 • Αυτόματο σβήσιμο: μετά από 7 δευτερόλεπτα ανενεργό. • High / Low alarm: αναβοσβήνει σήμα στην οθόνη & σήμα beep. • Αυτονομία(h):105(ανενεργό laser & φωτισμός), 20(ενεργό laser &φωτισμός)

Νέο προϊόν

ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: • Διαγνωστικά κυκλωμάτων κλιματισμού H.V.AC(γρίλιες,συμπιεστή & ρουλεμάν, κυκλώματα, συνδέσεις κλπ). • Διαγνωστικά θερμικών απωλειών(εξοικονόμηση ενέργειας). • Επίβλεψη ηλεκτρικών πινάκων & αυτοματισμού (ασφάλειες- θερμά σημεία εσφαλμένες συνδέσεις λόγω χαλάρωσης ή διαβρωμένων ακροδεκτών). • Διαγνωστικά ηλεκτρικών κινητήρων(μόνωση τυλιγμάτων, ρουλεμάν κ.α).

242

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


regulation - automatisation

OÑÃÁÍÁ ÌÅÔÑÇÓÇÓ ÁÅÑÁ • Φορητά όργανα μέτρησης ιδιοτήτων του αέρα: • Παροχή αέρα • Στατική πίεση • Θερμοκρασία • Υγρασία • Όγκος • Στροφές • Ταχύτητα

Απαραίτητα σε κάθε τεχνικό

Τα όργανα είναι συμβατά με όλους τους κανονισμούς λειτουργίας της βιομηχανίας ψύξης, εξαερισμού και κλιματισμού. • Αξιόπιστα, εργονομικά και εύκολα στην λειτουργία τους. • Συνοδεύονται με πιστοποιητικό ρύθμισης. ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ : Με ανεμιστηράκι, με σωλήνα pilot, με κώνο ροής αέρα ή hotwire (βέργα) για μέτρηση μέσα στον αεραγωγό. Δυνατότητα τοποθέτησης σε θήκη μεταφοράς.

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

243


ñõèìéóç - áõôïìáôéóìïò

ÁÉÓÈÇÔÇÑÉÏ ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÁÓ ÁÅÑÁÃÙÃÏÕ

Νέο προϊόν

PT - 100 • Περιοχή Θερμοκρασίας από -50ïC έως + 260ïC. • Μήκος βυθίσεως : 200 mm. • Διάμετρος αισθητηρίου : 8 mm. • Πλαστική κεφαλή συνδέσεως. • Με φλάντζα στήριξης.

EÖÁÑÌÏÃÅÓ: Ιδανικό για εφαρμογές ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού, εξαερισμού, σε συνεργασία με το όργανο JUMO, είτε για σύνδεση απ’ ευθείας με οποιοδήποτε σύστημα ελέγχου όπως όργανα, καταγραφικά, PLC κτλ. TIMH :  Με ενσωματωμένο μεταδότη για έξοδο 4-20 mA ή 0-10 V. TIMH :  ........................................................................................................................................................................................

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ CB 1X100 6/50 GENERAL • • • • • •

Τύπου PT 100 Περιοχή θερμοκρασίας -50ïC έως +100ïC. Διαστάσεις αισθητήρα: μήκος 50 mm & διάμετρος 6 mm. Υλικό αισθητήρα : Ανοξείδωτο St. Steel 316. Μήκος καλωδίου : 3 μέτρα PVC. Αδιάβροχη κατασκευή.

Νέο προϊόν

Ιδιαίτερα οικονομική τιμή 

........................................................................................................................................................................................

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ iTRON 32 702040 -JUMO • • • • • • • •

Νέο προϊόν

Γερμανικής ποιότητας & αξιοπιστίας Είσοδος : Πλήρως προγραμματιζόμενη PT100, PT1000, J, K, T, N, S, 4-20mA, 0-10 V κτλ Έξοδος : 1 relay + 1 logic Διαστάσεις : 48x24 mm Τοποθέτηση σε πίνακα. Τροφοδοσία : 110-240 V AC ή 20-53 V AC/DC ή 10-18 V DC Πολύ απλός προγραμματισμός και χειρισμός. TIMH : 

........................................................................................................................................................................................

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ FC-3R – ITALCOPI • • • • • • •

Νέο προϊόν

Ιταλικής κατασκευής Είσοδος : PT 100 Προγραμματιζόμενης περιοχής -199 έως 650 C Έξοδος : 1 relay μεταγωγικής επαφής Διαστάσεις : 75x33 mm Τοποθέτηση σε πίνακα Τροφοδοσία : 110-240 V AC Ιδιαίτερα οικονομική τιμή 

244

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


duct cleaning

ðñüô

áóç

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

245


καθαρισμός αεραγωγών

ç

áó ô ü ñ ð

246

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


regulation- automatisation

εργαλεία - λαμαρίνας

Νέ Κατηγοαρ

ία

ΨΑΛΙΔΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

248

ΨΑΛΙΔΙ “V”

249

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ

249

ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ - ΤΡΥΠΗΤΗΡΙ

249

ΣΤΡΑΝΤΖΕΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ

250

ΣΤΡΑΝΤΖΕΣ ΧΑΡΑΚΕΣ

250

ΣΤΡΑΝΤΖΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ

250

ΨΑΛΙΔΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ - ΣΥΣΦΙΓΚΤΙΚΟ

251

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΟΠΗΣ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΟΠΩΝ

251

ΤΡΥΠΑΝΟΨΑΛΙΔΟ

252

ΧΤΕΝΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

252

metal duct tools


εργαλεια λαμαρινας

HAND SNIPS

ΨΑΛΙΔΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

Νέο προϊόν

Μ2001, Μ2002, Μ2003

M2002

M2001

M2003

........................................................................................................................................................................................

ΨΑΛΙΔΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

Νέο προϊόν

Μ2005 BULLDOG

........................................................................................................................................................................................

ΨΑΛΙΔΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΟΠΗΣ (ΑΝΟΙΧΤΗΡΙ) Μ2004 DOUBLE CUT Νέο προϊόν

• Αφαιρεί με ασφάλεια ταινία λαμαρίνας και διευκολύνει την κοπή. • Κατάλληλο για κοπή κυκλικών αεραγωγών.

XΡΩΜΑ

ΜΗΚΟΣ ΜΥΤΗΣ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΧΑΛΚΟ

ΛΑΜΑΡΙΝΑ

ΜΕΤΑΛΛΟ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

M2001

ΚΟΚΚΙΝΟ

34,9

1,57

1,37

1,37

1,22

0,97

M2002

ΠΡΑΣΙΝΟ

34,9

1,57

1,37

1,37

1,22

0,97

M2003

ΚΙΤΡΙΝΟ

42,9

1,57

1,37

1,37

1,22

0,97

M2004 2BLE CUT

ΚΙΤΡΙΝΟ

34,9

1,07

0,86

0,86

0,76

-

M2005 BULLDOG

ΚΟΚΚΙΝΟ

27

1,57

1,37

1,37

1,22

0,97

TΥΠΟΣ

248

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


hand tools

ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΠΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ “V”

Νέο προϊόν

N2R • Κοπή σε σχήμα “V” 25,4mm. • Για πάχος μετάλλου έως 0,71mm.

N2

........................................................................................................................................................................................

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ Νέο προϊόν

C5R • Με 5 λάμες διαμόρφωσης. • Για πάχος μετάλλου έως 0,71mm.

C5 ........................................................................................................................................................................................

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ ΓΩΝΙΑΚΟΣ C6R

Νέο προϊόν

• Με 5 λάμες διαμόρφωσης. • Εργονομικό για δύσκολα σημεία. • Για πάχος μετάλλου έως 0,71mm.

C6

........................................................................................................................................................................................

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ (ΧΕΙΡΟΣ) SL1R Νέο προϊόν

• Για πάχος μετάλλου έως 0,71mm.

SL1 ........................................................................................................................................................................................

ΤΡΥΠΗΤΗΡΙ-ΕΝΩΤΙΚΟ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ PL1R

Νέο προϊόν

• Τρυπάει τη λαμαρίνα. • Ενώνει 2 τεμάχια.

PL1

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

PL1R Action 249


εργαλεια λαμαρινας

ΣΤΡΑΝΤΖΕΣ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΠΑΧΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΕΩΣ 0,71mm

Νέο προϊόν

• S5 και S9 κατάλληλα μόνο για αλουμίνιο και μαλακά μέταλα.

TΥΠΟΣ

ΜΗΚΟΣ (mm)

BΑΘΟΣ max. (mm)

S2

83

31,8

S5*

127

51

S6

152

31,8

S9*

229

50,8

S2

S6

S5

S9

........................................................................................................................................................................................

ΣΤΡΑΝΤΖΑ ΧΕΙΡΟΣ ΓΩΝΙΑΚΗ

Νέο προϊόν

S3R • Mήκος 83cm. • Για βάθος 31,8 mm. • Για πάχος μετάλλου έως 0,71mm.

........................................................................................................................................................................................

ΣΤΡΑΝΤΖΑ ΧΕΙΡΟΣ (XAΡΑΚΑΣ)

Νέο προϊόν

• Διπλής όψης για βάθος 9,5 και 25,4mm.

12F

12F • Mήκος 31mm.

18F • Mήκος 46mm.

18F

24F • Mήκος 61mm.

24F ........................................................................................................................................................................................

ΣΤΡΑΝΤΖΑ (XAΡΑΚΑΣ)

Νέο προϊόν

9Α • Μήκος 23cm. • Με ρυθμιζόμενο βάθος από 6,4-38,1mm.

........................................................................................................................................................................................

EΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΤΡΑΝΤΖΑ ΜΒ48Α

Νέο προϊόν

• Φορητή στράντζα. • Μήκος 1,22m. • Bάρος 32,66kg.

MB48A

• Για πάχος μετάλλου έως 0,86mm. • Προαιρετικά πόδια στήριξης δαπέδου MBL.

250

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

MBL

MBL LEGS


hand tools

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ (2 ΣΕ 1) FDC2 • Kόβει τον αεραγωγό.

Νέο προϊόν

• Κόβει το σύρμα. • ΤP 601 δερμάτινη θήκη μεταφοράς.

FDC2 TP601 ........................................................................................................................................................................................

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ (3 ΣΕ 1) FDC3 • Kόβει τον αεραγωγό.

Νέο προϊόν

• Κόβει το σύρμα. • Σφίγγει τα πλαστικά δεματικά. • ΤP 601 δερμάτινη θήκη μεταφοράς.

FDC3

........................................................................................................................................................................................

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΣΦΙΚΤΙΚΟ ΝΥLOΝ CLAMPS TY4 • Σφίγγει τα πλαστικά δεματικά.

Νέο προϊόν

• Kόβει τις άκρες των δεματικών.

ΤΥ4

........................................................................................................................................................................................

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΟΠΗΣ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΟΠΩΝ

Νέο προϊόν

Προσαρμόζεται σε δράπανο.

ΗC1 • Για τρύπες διαμέτρου Ø 51-305mm.

HC2

ΗC2 • Για τρύπες διαμέτρου Ø 51-508mm.

ΗCAD

HC1

• Γωνία προσαρμογής σε δράπανο.

HCAD ΓΩΝΙΑ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

251


εργαλεια λαμαρινας

Νέο προϊόν

TΡΥΠΑΝΟΨΑΛΙΔΟ ΑΠΛΟ TS1 • Προσαρμόζεται εύκολα σε δράπανο. • Με χειρολαβή για εύκολο χειρισμό.

........................................................................................................................................................................................

TΡΥΠΑΝΟΨΑΛΙΔΟ ΤURBO SHEAR HD TSHDEV

Νέο προϊόν

• Προσαρμόζεται εύκολα σε δράπανο. • Με λαβή ασφαλείας ΤSDC.

........................................................................................................................................................................................

TΡΥΠΑΝΟΨΑΛΙΔΟ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΑΕΡΟΣ TSHD1ΑEV

Νέο προϊόν

• Άμεση εφαρμογή σε αεροσυμπίεστη.

........................................................................................................................................................................................

ΧΤΕΝΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Νέο προϊόν

FST • Xτένες στοιχείων 4πλές 8, 10, 12, 14.

FST2 • Xτένες στοιχείων 4πλές 16, 18, 20, 22.

252

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


μηχανήματα διαμόρφωσης λαμαρίνας Νέ Κατηγοαρ

ία

ΜHXANH ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΝΑΛΙΩΝ

254

ΣΤΡΑΝΤΖΑ

254

ΜΗΧ/ΜΑ ΘΗΛΥΚΩΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ

255

ΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ

255

MHX/MA ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

256

ΜΗΧ/ΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ)

257

ΝΕΥΡΩΤΙΚΟ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

258

ΜΗΧ/ΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΛΙΚΟΕΙΔΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ

259

ΑΝΑΒΑΤΩΡΙΑ ΦΟΡΗΤΑ

260

sheet - metal machines Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

253


μηχανηματα διαμορφωσης λαμαρινας

ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΝΑΛΙΩΝ

Νέο προϊόν

• 32mm-25mm

........................................................................................................................................................................................

ΣΤΡΑΝΤΖΑ • 2m x 1,5m

254

Νέο προϊόν

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


sheet - metal machines

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΗΛΥΚΩΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ

Νέο προϊόν

• Μοτέρ 2HP, 400V/50Hz. • Για πάχος ελάσματος από 0,6mm έως 1,2mm.

........................................................................................................................................................................................

ΜΗΧΑΝΗΜΑ “ΚΛΕΙΣΤΙΚΟ” ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ Νέο προϊόν

• Μοτέρ 0,75kW, 400V/50Hz. • Για πάχος ελάσματος έως 1,2mm. • Maximum πλάτος ελάσματος 1.250mm. • Βάρος 254 kg. • Διαστάσεις (mm): 2140 x 760 x 1550.

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

255


μηχανηματα διαμορφωσης λαμαρινας

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΕΙΛΑΚΙ) • Κατασκευάζει συνδέσεις για αεραγωγούς και εξαρτήματα πολλών διαστάσεων. • Για πάχος ελάσματος 0,6 - 1,5. • Ελάχιστο ύψος 5 mm. • Mέγιστο ύψος 14mm. • Eλάχιστος εσωτερικός κύκλος 130mm. • Eλάχιστος εξωτερικός κύκλος 100mm. • Bάρος μηχανμήματος 270kg. • Διαστάσεις (cm): 55 x 65 x 130

256

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

Νέο προϊόν


sheet - metal machines

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΗΛΥΚΩΜΑΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ (ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ)

Νέο προϊόν

• Μοτέρ 3ΗP, 400V/50Hz. • Για πάχος ελάσματος από 0,7mm έως 1,2mm. • Δίπλωμα 7-8mm. • Θηλύκωμα 16mm. • Oλικό δίπλωμα 35mm. • Βάρος 400 kg. • Διαστάσεις (mm): 160 x 65 x 98.

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

257


μηχανηματα διαμορφωσης λαμαρινας

MHXANHMA ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΕΥΡΩΜΑΤΩΝ (ΝΕΥΡΩΤΙΚΟ)

258

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

Νέο προϊόν


sheet - metal machines

MHXANHMATA ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΙΚΟΕΙΔΟΥΣ ΡΑΦΗΣ

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

Νέο προϊόν

259


αναβατωρια

ΦΟΡΗΤΑ ΑΝΑΒΑΤΩΡΙΑ

PORTABLE LIFTER

• Kατάλληλα για ασφαλή ανύψωση αεραγωγών, αεροκουρτινών, εξαεριστήρων, κλιματιστικών κ.ά.

Νέο προϊόν

• Πτυσόμενα, ελαφρά, εύκολα στη μεταφορά.

TYΠΟΣ CM • Mε μοτέρ 220V και μανιβέλα για χειροκίνητο χειρισμό. • Με ροοστατικό διακόπτη για αυξομείωση ταχύτητας. • Ανύψωση σε ύψος έως 490 μέτρα. • Μέγιστο βάρος ανύψωσης 140 kg. • Διαστάσεις πλατφόρμας 75x43cm. • Tηλεσκοπικά πόδια για εύκολη στήριξη σε ανισόπεδα εδάφη. • Ενσωματωμένο αλφάδι. • Κατασκεύη εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο υψηλής αντοχής. • Σακίδιο μεταφοράς περιλαμβάνεται.

BAΣΙΚΟ ΥΨΟΣ

ΥΨΟΣ ΑΥΨΩΣΗΣ

CM-340

970mm

3,3m

CM-520

1120mm

4,9m

ÔÕÐÏÓ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΟ

130kg-3m 120kg-3,3m

21kg

300x300mm

1,1x1,1m

140kg-3m 130kg-4m 90kg-4,9m

38kg

380x380mm

1,5x1,4m

........................................................................................................................................................................................

TYΠΟΣ ALP • • • • • •

Xειροκίνητο με μανιβέλα. Ανύψωση σε ύψος έως 3,50 μέτρα. Μέγιστο βάρος ανύψωσης 100 kg. Διαστάσεις πλατφόρμας 50x50cm. Tηλεσκοπικά πόδια τροχήλατα. Βάρος συσκευής 32kg.

ΤΥΠΟΣ

ΜL-350

ΒΑΡΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ

100kg

ΥΨΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ

3,45m

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟ

1,00x0,36x0,40m

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΟ

1,55x1,40m

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

34kg

ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ : Ìοντέλα βαρέως τύπου για βάρος ανύψωσης έως 500kg. Moντέλα για ασφαλή ανύψωση ατόμων υψηλών προδιαγραφών ασφαλείας.

260

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


professional cooling ñõèìéóç - áõôïìáôéóìïò

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 261

261


åðáããåëìáôéêç øõîç

ÌÏÔÅÑ ÃÉÁ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÇ ØÕÎÇ ÓÅÉÑÁ 82 • ΜΟΝΟΦΑΣΙΚA ΑΠO 5 EΩΣ 50 WATT • ΜOΝΩΣΗ: CLASS B • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: IP: 42 • ΣΥΝΔIAΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΤΕΡΩΤEΣ ΤΗΣ ΣΕIΡΑΣ VA και VP.

ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 20 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ

ÊÙÄÉÊÏÓ

TIMH €

4111.3802

ÌÏÔÅÑ

5 W - ÌÅ ÕÐÏÄÏ×Ç - ÁÑÉÓÔÅÑÏÓÔÑÏÖÏ

11,30

4110.3234

ÌÏÔÅÑ

5 W ÓÏÌÐÁÓ - 4Ð - ÄÅÎÉÏÓÔÑÏÖÏ ÁÍÏÉ×ÔÏ

12,63

4121.0052

ÌÏÔÅÑ 30 W ÓÏÌÐÁÓ - 2500MIN - ÄÅÎÉÏÓÔÑÏÖÏ + 1,5ìF

35,17

4110.3453

ÌÏÔÅÑ 7 W - ÌÅ ÕÐÏÄÏ×Ç - ÁÑÉÓÔÅÑÏÓÔÑÏÖÏ

11,17

4111.4004

ÌÏÔÅÑ 10 W - ÌÅ ÕÐÏÄÏ×Ç - ÁÑÉÓÔÅÑÏÓÔÑÏÖÏ

12,50

4111.4003

ÌÏÔÅÑ 10 W/3 - ÌÅ ÕÐÏÄÏ×Ç - ÁÑÉÓÔÅÑÏÓÔÑÏÖÏ ÌÅ ÂÉÄÅÓ

12,50

4125.0105

ÌÏÔÅÑ 16 W 82 - 2516

15,40

4111.4203

ÌÏÔÅÑ 16 W - ÌÅ ÕÐÏÄÏ×Ç - ÁÑÉÓÔÅÑÏÓÔÑÏÖÏ

15,40

4110.4416

ÌÏÔÅÑ 25 W - ÌÅ ÕÐÏÄÏ×Ç - ÁÑÉÓÔÅÑÏÓÔÑÏÖÏ

18,98

4110.4604

ÌÏÔÅÑ 34 W - ÌÅ ÕÐÏÄÏ×Ç - ÁÑÉÓÔÅÑÏÓÔÑÏÖÏ

24,64

4128.4602

ÌÏÔÅÑ 34 W - ÌÅ ÕÐÏÄÏ×Ç - ÁÑÉÓÔÅÑÏÓÔÑÏÖÏ CE.34/1

24,64

4121.0003

ÌÏÔÅÑ 50 / 2 - ÌÅ ÕÐÏÄÏ×Ç - ÁÑÉÓÔÅÑÏÓÔÑÏÖÏ - ME ÐÕÊÍÙÔÇ D. 9,52

32,51

262

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


professional cooling

ÂÁÓÅÉÓ ÌÏÔÅÑ • ΚΛΕΙΣΤEΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤEΣ ΒAΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤHΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΟΤEΡ ΤΗΣ ΣΕΙΡAΣ 82

ÊÙÄÉÊÏÓ

ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ

TIMH €

ÂÁÓÅÉÓ ÃÉÁ ÓÔÇÑÉÎÇ ÌÏÔÅÑ 5 - 7 10 WATT 1154.1002

ÂÁÓÇ ÊËÅÉÓÔÏÕ ÔÕÐÏÕ ÕØÏÕÓ 72 mm ÃÉÁ

200 / 230

0,60

1154.1011

ÂÁÓÇ ÊËÅÉÓÔÏÕ ÔÕÐÏÕ ÕØÏÕÓ 59 mm ÃÉÁ

200

0,60

1154.1204

ÂÁÓÇ ÁÍÏÉÊÔÏÕ ÔÕÐÏÕ ÕØÏÕÓ 67 mm ÃÉÁ

200

0,60

1154.1201

ÂÁÓÇ ÁÍÏÉÊÔÏÕ ÔÕÐÏÕ ÕØÏÕÓ 84 mm ÃÉÁ

254

0,60

ÂÁÓÅÉÓ ÃÉÁ ÓÔÇÑÉÎÇ ÌÏÔÅÑ 16 WATT 1154.1003

ÂÁÓÇ ÊËÅÉÓÔÏÕ ÔÕÐÏÕ ÕØÏÕÓ 109 mm ÃÉÁ

300

1,10

1154.1205

ÂÁÓÇ ÁÍÏÉÊÔÏÕ ÔÕÐÏÕ ÕØÏÕÓ 111 mm ÃÉÁ

300

1,10

ÂÁÓÅÉÓ ÃÉÁ ÓÔÇÑÉÎÇ ÌÏÔÅÑ 20 - 25 - 34 WATT 1154.1004

ÂÁÓÇ ÊËÅÉÓÔÏÕ ÔÕÐÏÕ ÕØÏÕÓ 109 mm ÃÉÁ

300

1,10

1154.1203

ÂÁÓÇ ÁÍÏÉÊÔÏÕ ÔÕÐÏÕ ÕØÏÕÓ 111 mm ÃÉÁ

300

1,10

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

263


åðáããåëìáôéêç øõîç

ÐÔÅÑÙÔÅÓ ÁÎÏÍÉÊÅÓ ΣΕΙΡΑ VA • ΡΟΥΦÁΝΕ (ANTIORARIA) • ΑΠÏ ΑΛΟΥΜÉΝΙΟ • ΠÅΝΤΕ ΠΤΕΡΥΓΊΩΝ • ΣΥΝΔΙÁΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΟΤÅΡ ΤΗΣ ΣΕΙΡÁΣ 82.

ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ

ÊÙÄÉÊÏÓ 4101.0004 4101.0204 4101.0304 4101.0402 4101.0404 4101.0406 4101.0502 4101.0503

154 / 28ï ÑÏÕÖÁÅÉ ÁÑÉÓÔÅÑÁ - CCW

ÐÔÅÑÙÔÇ ÐÔÅÑÙÔÇ ÐÔÅÑÙÔÇ ÐÔÅÑÙÔÇ ÐÔÅÑÙÔÇ ÐÔÅÑÙÔÇ ÐÔÅÑÙÔÇ ÐÔÅÑÙÔÇ -

TIMH €

0,92

200 /

28ï

ÑÏÕÖÁÅÉ ÁÑÉÓÔÅÑÁ - CCW

1,18

230 /

28ï

ÑÏÕÖÁÅÉ ÁÑÉÓÔÅÑÁ - CCW

1,70

254 /

22ï

ÑÏÕÖÁÅÉ ÁÑÉÓÔÅÑÁ - CCW

1,89

254 /

28ï

ÑÏÕÖÁÅÉ ÁÑÉÓÔÅÑÁ - CCW

1,89

254 /

34ï

ÑÏÕÖÁÅÉ ÁÑÉÓÔÅÑÁ - CCW

1,89

300 /

22ï

ÑÏÕÖÁÅÉ ÁÑÉÓÔÅÑÁ - CCW

3,10

300 /

25ï

ÑÏÕÖÁÅÉ ÁÑÉÓÔÅÑÁ - CCW

3,10

28ï

4101.0504

ÐÔÅÑÙÔÇ -

300 /

ÑÏÕÖÁÅÉ ÁÑÉÓÔÅÑÁ - CCW

3,10

4101.0506

ÐÔÅÑÙÔÇ -

300 / 34ï ÑÏÕÖÁÅÉ ÁÑÉÓÔÅÑÁ - CCW

3,10

ÐÔÅÑÙÔÅÓ ÁÎÏÍÉÊÅÓ ΣΕΙΡΑ VP • • • •

ΦΥΣAΝΕ (ANTIORARIA) ΑΠO ΑΛΟΥΜIΝΙΟ ΠEΝΤΕ ΠΤΕΡΥΓIΩΝ ΣΥΝΔΙAΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΟΤEΡ ΤΗΣ ΣΕΙΡAΣ 82

ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ

ÊÙÄÉÊÏÓ

TIMH €

4101.0704

ÐÔÅÑÙÔÇ -

154 / 28ï ÖÕÓÁÅÉ ÁÑÉÓÔÅÑÁ - CCW

0,92

4101.0904

ÐÔÅÑÙÔÇ -

200 / 28ï ÖÕÓÁÅÉ ÁÑÉÓÔÅÑÁ - CCW

1,18

4101.1004 4101.1006 4101.1102 4101.1104 4101.1106

ÐÔÅÑÙÔÇ ÐÔÅÑÙÔÇ ÐÔÅÑÙÔÇ ÐÔÅÑÙÔÇ ÐÔÅÑÙÔÇ -

230 /

28ï

ÖÕÓÁÅÉ ÁÑÉÓÔÅÑÁ - CCW

1,70

230 /

34ï

ÖÕÓÁÅÉ ÁÑÉÓÔÅÑÁ - CCW

1,70

254 /

22ï

ÖÕÓÁÅÉ ÁÑÉÓÔÅÑÁ - CCW

1,89

254 /

28ï

ÖÕÓÁÅÉ ÁÑÉÓÔÅÑÁ - CCW

1,89

254 /

34ï

ÖÕÓÁÅÉ ÁÑÉÓÔÅÑÁ - CCW

1,89

22ï

4101.1201

ÐÔÅÑÙÔÇ -

300 /

ÖÕÓÁÅÉ ÁÑÉÓÔÅÑÁ - CCW

3,10

4101.1205

ÐÔÅÑÙÔÇ -

300 / 25ï ÖÕÓÁÅÉ ÁÑÉÓÔÅÑÁ - CCW

3,10

4101.1203

ÐÔÅÑÙÔÇ -

300 / 28ï ÖÕÓÁÅÉ ÁÑÉÓÔÅÑÁ - CCW

3,10

4101.1202 264

ÐÔÅÑÙÔÇ -

300 /

34ï

ÖÕÓÁÅÉ ÁÑÉÓÔÅÑÁ - CCW

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

3,10


professional cooling

ÁÍÅÌÉÓÔÇÑÅÓ ÃÉÁ ÂÉÔÑÉÍÅÓ ØÕÃÅÉÙÍ ÓÅÉÑÁ 52

• ΜΟΝΟΦΑΣΙΚÁ 2500 ΣΤΡΟΦÙΝ • ÃΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣÉΕΣ ÅΩΣ -30Ο C • ΜÏΝΩΣΗ : CLASS B • ΠΡΟΣΤΑΣÉΑ: IP:44

ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ

ÊÙÄÉÊÏÓ

TIMH €

4151.0501

ÁÍÅÌÉÓÔÇÑÁÓ ÌÅ ÊÕÊËÉÊÏ ÐËÁÉÓÉÏ

96 / 26ï - 85 m3/h ÑÏÕÖÁÅÉ CCW

20,39

4151.0512

ÁÍÅÌÉÓÔÇÑÁÓ ÌÅ ÊÕÊËÉÊÏ ÐËÁÉÓÉÏ

96 / 26ï - 85 m3/h ÖÕÓÁÅÉ CCW

20,39

........................................................................................................................................................................................

ÊÕÊËÉÊÁ ÐËÁÉÓÉÁ • ΝΑ ΦΥΣÁΝΕ Ή ΝΑ ΡΟΥΦÁΝΕ • ΣΥΝΔΙÁΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΤΕΡΩΤÅΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ VA ΚΑΙ VP ΚΑΙ ΜΟΤÅΡ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 82.

ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ

ÊÙÄÉÊÏÓ

TIMH €

3177.5001

ÊÕÊËÉÊÏ ÐËÁÉÓÉÏ ÃÉÁ ÐÔÅÑÙÔÇ

154 mm ÑÏÕÖÁÅÉ

2,35

3177.5401

ÊÕÊËÉÊÏ ÐËÁÉÓÉÏ ÃÉÁ ÐÔÅÑÙÔÇ

200 mm ÑÏÕÖÁÅÉ

2,86

3177.5801

ÊÕÊËÉÊÏ ÐËÁÉÓÉÏ ÃÉÁ ÐÔÅÑÙÔÇ

254 mm ÑÏÕÖÁÅÉ

4,75

3177.6001

ÊÕÊËÉÊÏ ÐËÁÉÓÉÏ ÃÉÁ ÐÔÅÑÙÔÇ

300 mm ÑÏÕÖÁÅÉ

9,10

........................................................................................................................................................................................

ÐËÅÃÌÁÔÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÊÁÔÁÓÊÅÕÇÓ • ΜΕΤΑΛΛΙΚÁ ΠΛÅΓΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚÁ ΒΑΜΜÅΝΑ 20MM ÅΩΣ 750MM ΠΡΟΣΟΧÇ:

ÏΠΟΥ:

EURO = 12.5CM ΚΥΚΛΟΣ ID

ID = ΕΣΩΤΕΡΙΚÇ ΔΙÁΜ. ΠΛÅΓΜΑΤΟΣ

FIR-71 = 14.5CM ΚΥΚΛΟΣ ID

I = ΕΠÉΠΕΔΟ ΠΛÅΓΜΑ

FIR-80 = 16.5CM ΚΥΚΛΟΣ ID

Κ = ΠΛÅΓΜΑ ΚΑΛÁΘΙ

FIR-90 = 18CM ΚΥΚΛΟΣ ID

ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ

ÊÙÄÉÊÏÓ ÐË-0000.0200 ÐË-0000.0200 ÐË-0000.0300 ÐË-0350.0106 ÐË-0400.0106 ÐË-0450.0156 ÐË-0500.0168 ÐË-0550.0169 ÐË-0600.0168 ÐË-0650.0168 ÐË-0750.0168

TIMH €

ÐËÅÃÌÁ

200 mm - 11 mm

4,10

ÐËÅÃÌÁ

250 mm - 11 mm

4,95

ÐËÅÃÌÁ

300 mm - 11 mm

ÐËÅÃÌÁ

350 mm - 106 - 12,5 cm ID - K

10,64

ÐËÅÃÌÁ

400 mm - 106 - 12,5 cm ID - K

12,84

ÐËÅÃÌÁ

450 mm - 156 - 16,5 cm ID - K

13,90

ÐËÅÃÌÁ

500 mm - 156 - 16,5 cm ID - K

17,30

ÐËÅÃÌÁ

550 mm - 168 - 18 cm ID - K

21,50

ÐËÅÃÌÁ

600 mm - 168 - 18 cm ID - K

28,21

ÐËÅÃÌÁ

650 mm - 168 - 18 cm ID - K

35,35

ÐËÅÃÌÁ

750 mm - 168 - 18 cm ID - K

56,80

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

6,53

265


åðáããåëìáôéêç øõîç

ÌÏÔÅÑ ÌÉÍÉ SPLIT • ΜÏÍÏÖÁÓÉÊÁ 220V - 50Hz • 3 ÔÁ×ÕÔÇÔÙÍ • ×ÙÑÉÓ ÐÕÊÍÙÔÇ

TIMH

ÊÙÄÉÊÏÓ

ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ

4121.0014

ÌÏÔÅÑ ÌÉÍÉ SPLIT - 16W - 3 TAX. - CCW - D. 7 mm L-30 mm + ÐÕÊÍÙÔÇ 1,25 MF

36,27

4121.0031

ÌÏÔÅÑ ÌÉÍÉ SPLIT - 50W - 3 TAX. - CCW - D. 7 mm L-30 mm + ÐÕÊÍÙÔÇ 2,5 MF

38,39

........................................................................................................................................................................................

ÖÕÃÏÊÅÍÔÑÉÊÏÓ ÁÍÅÌÉÓÔÇÑÁÓ ÄÉÐËÇÓ ÁÍÁÑÑÏÖÇÓÇÓ ÓÅÉÑÁ FC

• ΜÏÍÏÖÁÓÉÊÁ 220V - 50Hz • 4 ÔÁ×ÕÔÇÔÙÍ ÌÅ ÐÕÊÍÙÔÇ

ÊÙÄÉÊÏÓ

ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ

4141.1022

ÖÕÃ. ÁÍÅÌ. ÄÉÐËÇÓ ÁÍÁÑ/ÓÇÓ 1.100 RPM - 220V - 200 CFM / 380 m3/h 4 TAX.

TIMH €

65,63

........................................................................................................................................................................................

ÌÏÔÅÑ ÃÉÁ FAN COIL ÓÅÉÑÁ 102 & 106 • ΜÏÍÏÖÁÓÉÊÁ 4 ÐÏËÙÍ ÌÅ ÅÍÁ Þ ÄÕÏ ÁÎÏÍÅÓ - 3,4 Þ 6 ÔÁ×ÕÔÇÔÙÍ • ÁÐÏ 25 ÅÙÓ 110 WATT ÊÁÉ ÐÁÑÏ×ÇÓ ÅÙÓ 1.700 m3/h • ÌÏÍÙÓÇ: CLASS B. ÐÑÏÓÔÁÓÉÁ: IP: 42 • ÓÕÍÄÉÁÆÏÍÔÁÉ ÌÅ ÊÅËÕÖÏÓ ÊÁÉ ÐÔÅÑÙÔÅÓ ÔÇÓ ΣΕΙΡΑΣ CFD.

ÊÙÄÉÊÏÓ

ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ

TIMH €

4137.0024

MOÔÅÑ ÄÉÁÎÏÍÉÊÏ - 25 WATT - 3 TAX. - CW - D. 12,7 ÊÏÌÐËÅ

52,80

4131.2101

MOÔÅÑ ÄÉÁÎÏÍÉÊÏ - 30 WATT - 3 TAX. - CW - D. 12,7 ÊÏÌÐËÅ

55,37

4137.0442

MOÔÅÑ ÄÉÁÎÏÍÉÊÏ - 40 WATT - 3 TAX. - CW - D. 12,7 ÊÏÌÐËÅ

55,70

4131.3702

MOÔÅÑ ÄÉÁÎÏÍÉÊÏ - 45 WATT - 3 TAX. - CW - D. 12,7 ÊÏÌÐËÅ

55,80

4137.0444

MOÔÅÑ ÄÉÁÎÏÍÉÊÏ - 50 WATT - 6 TAX. - CW - D. 12,7 ÊÏÌÐËÅ

60,14

4137.0405

MOÔÅÑ ÄÉÁÎÏÍÉÊÏ - 60 WATT - 3 TAX. - CW - D. 12,7 ÊÏÌÐËÅ

56,20

4137.0801

MOÔÅÑ ÄÉÁÎÏÍÉÊÏ - 80 WATT - 3 TAX. - CW - D. 12,7 ÊÏÌÐËÅ

62,37

4137.1207

MOÔÅÑ ÄÉÁÎÏÍÉÊÏ - 110 WATT - 4 TAX. - CW - D. 12,7 ÊÏÌÐËÅ

65,53

266

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


professional cooling

ÊÅËÕÖÏÓ & ÐÔÅÑÙÔÇ CFD • ÐÔÅÑÙÔÇ ÄÉÐËÇÓ ÁÍÁÑÑÏÖÇÓÇÓ • ÏÉ ÊÙÄÉÊÏÉ ÁÖÏÑÏÕÍ STANDARD ÔÕÐÏÕÓ • ÐÅÑÉËÁÌÂÁÍÏÍÔÁÉ ÊÕÊËÉÊÁ ÐËÁÉÓÉÁ (BOCCAGLIO) KAI ËÁÌÁÑÉÍÏÂÉÄÅÓ ÃÉÁ ÓÕÍÁÑÌÏËÏÃÇÓÇ • ÓÕÍÄÉÁÆÏÍÔÁÉ ÌÅ ÌÏÔÅÑ ÓÅÉÑÁÓ 102 & 106

TIMH

ÊÙÄÉÊÏÓ

ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ

4103.0024

ÊÅËÕÖÏÓ + BOC. + ÂÉÄÅÓ + ÐÔÅÑÙÔÇ CFD 133 x 176 / RD - 12,7

15,51

4103.0025

ÊÅËÕÖÏÓ + BOC. + ÂÉÄÅÓ + ÐÔÅÑÙÔÇ CFD 133 x 176 / RD - 12,7

15,51

4103.0026

ÊÅËÕÖÏÓ + BOC. + ÂÉÄÅÓ + ÐÔÅÑÙÔÇ CFD 146 x 216 / RD - 12,7

17,40

4103.0027

ÊÅËÕÖÏÓ + BOC. + ÂÉÄÅÓ + ÐÔÅÑÙÔÇ CFD 146 x 216 / RD - 12,7

17,40

4103.0012

ÊÅËÕÖÏÓ + BOC. + ÂÉÄÅÓ + ÐÔÅÑÙÔÇ CFD 146 x 240 / RD - 12,7

17,40

4103.0013

ÊÅËÕÖÏÓ + BOC. + ÂÉÄÅÓ + ÐÔÅÑÙÔÇ CFD 146 x 240 / RD - 12,7

17,40

4103.0010

ÊÅËÕÖÏÓ + BOC. + ÂÉÄÅÓ + ÐÔÅÑÙÔÇ CFD 160 x 240 / RD - 12,7

17,40

ÐÑÏÓÏ×Ç: ÔÇÍ ÐÔÅÑÙÔÇ THN KOITAME AÐÏ ÔÇÍ ÐËÅÕÑÁ ÔÏÕ ÁÖÁËÏÕ ÃÉÁ ÍÁ ÊÁÈÏÑÉÓÏÕÌÅ RS Þ RD ÁÖÁËÏÓ - ÄÉÓÊÏÓ - ÌÏÔÅÑ - SHAFT END. ........................................................................................................................................................................................

ÐÔÅÑÙÔÅÓ ÖÕÃÏÊÅÍÔÑÉÊÅÓ ÓÅÉÑÁ CFD

• ÄÉÐËÇÓ ÅÉÓÏÄÏÕ ÁÅÑÁ • ÓÕÍÄÉÁÆÏÍÔÁÉ ÌÅ ÌÏÔÅÑ ÔÇÓ ÓÅÉÑÁÓ 102 & 106.

ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ

KÙÄÉÊÏÓ

ÖÏÑÌÁ

ÄÉÁÌ.

ÌÇÊÏÓ

mm

mm

ÖÏÑÁ

ÁÎÏÍÁÓ mm

ÔÉÌÇ €

4102.5702

CFD

133

176

RS

12,7

5,85

4102.7103

CFD

146

196

RS

12,7

6,45

4102.0905

CFD

146

216

RS

12,7

6,55

ÐÑÏÓÏ×Ç: ÂËÅÐÏÕÌÅ ÔÇÍ ÐÔÅÑÙÔÇ ÃÉÁ ÍÁ ÊÁÈÏÑÉÓÏÕÌÅ ÁÍ ÅÉÍÁÉ RS Þ RD ÁÐÏ ÔÇÍ ÐËÅÕÑÁ ÔÏÕ ÁÖÁËÏÕ, ÄÇËÁÄÇ, ÁÖÁËÏÓ - ÄÉÓÊÏÓ - ÌÏÔÅÑ - SHAFT END.

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

267


åðáããåëìáôéêç øõîç

ÁÍÅÌÉÓÔÇÑÅÓ ÓÏÌÐÁÓ ÓÅÉÑÁ KOS • ΜÏÍÏÖÁÓÉÊÁ 220V - 50Hz • 1400 RPM/MIN KAI 2800 RPM/MIN • O ÁÍÅÌÉÓÔÇÑÅÓ ÄÉÁÔÉÈÅÍÔÁÉ ÓÕÍÁÑÌÏËÏÃÇÌÅÍÏÉ ¹ ÊÁÉ ÁÓÕÍÁÑÌÏËÏÃÇÔÏÉ. ÁÐÏÔÅËÏÕÍÔÁÉ ÁÐÏ ÔÁ ÐÁÑÁÊÁÔÙ ÕËÉÊÁ:

KOS -001: ÊÅËÕÖÏÓ (EU-KOS-001), ÖÔÅÑÙÔÇ (EU-KOS-002), ÐËÅÃÌÁ (EU-KOS-003) ÊÁÉ ÌÏÔÅÑ 5W, 4P, 220V (EU-4410.3234) KOS -002: ÊÅËÕÖÏÓ (EU-KOS-001), ÖÔÅÑÙÔÇ (EU-KOS-002), ÐËÅÃÌÁ (EU-KOS-003) ÊÁÉ ÌÏÔÅÑ 30W, 2P, 220V (EU-4121.0052)

TIMH

ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ

ÊÙÄÉÊÏÓ

ÊÏS - 001

ÁÍÅÌÉÓÔÇÑÁÓ ÓÏÌÐÁÓ 4 Ð - CW - ANOIKTOY TYÐOY

32,00

KOS - 002

ÁÍÅÌÉÓÔÇÑÁÓ ÓÏÌÐÁÓ 2 Ð - CW - ANOIKTOY TYÐOY 2.500 RPM

51,00

........................................................................................................................................................................................

ÌÏÔÅÑ ÃÉÁ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÇ & ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ ØÕÎÇ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏ & ÅÎÁÅÑÉÓÌÏ ÓÅÉÑÁ FIR • ÏËÁ ÔÁ ÌÏÔÅÑ ÄÉÁÔÉÈÅÍÔÁÉ ÌÅ ÈÅÑÌÉÊÏ ÐÑÏÓÔÁÓÉÁÓ • Ï ÁÎÏÍÁÓ ÅÉÍÁÉ REVERSIBLE = R = ÄÉÐËÇÓ ÖÏÑÁÓ • ÓÕÍÄÉÁÆÏÍÔÁÉ ÌÅ ÐÔÅÑÙÔÅÓ ÔÇÓ ÓÅIÑÁÓ RMP & RH.

ÐÑÏÓÏ×Ç: - ÓÅÉÑÁ EURO - ÓÅÉÑÁ FIR 71 - ÓÅÉÑÁ FIR 80 - ÓÅÉÑÁ FIR 90

= 12,5 cm ÊÕÊËÏÓ ÕÐÏÄÏ×ÇÓ = 14,5 cm ÊÕÊËÏÓ ÕÐÏÄÏ×ÇÓ = 16,5 cm ÊÕÊËÏÓ ÕÐÏÄÏ×ÇÓ = 18,0 cm ÊÕÊËÏÓ ÕÐÏÄÏ×ÇÓ

ÇP

ÊÙÄÉÊÏÓ

WATT

VOLT

ÓÔÑÏÖÅÓ

ÄÉÁÌ.

rpm/min

mm

ÉP

R

TIMH €

2513.4520

0,27

200

220

1.400

12,7

44

NAI

94,59

7150.4205

0,33

250

220

1.400

12,7

55

NAI

100,82

7150.6205

0,20

150

220

900

12,7

55

NAI

94,65

8040.4250

0,50

370

220

1.400

14

55

NAI

115,10

9050.4205

1

9085.4205

1,4

8040.4460

736

220

1.400

14

55

NAI

141,43

1.030

220

1.400

24

55

NAI

150,15

0,50

370

380

1.400

14

55

NAI

105,87

9050.4460

1

730

380

1.400

14

55

NAI

135,40

9050.6465

0,6

515

380

900

14

55

NAI

143,70

9085.4455

1,8

1325

380

1.400

24

55

NAI

203,70

9085B4455

1,2

883

380

900

24

55

NAI

161,59

9065.4350

1,4

1.030

380

1.400

19

55

NAI

124,70

8040.6201

0,33

250

220

900

12,7

55

NAI

110,79

9050.6201

0,6

450

220

900

14

55

NAI

153,09

268

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


professional cooling

MOTEÑ ÃÉÁ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÇ ØÕÎÇ ÓÅÉÑÁ 101Ì • ΜÏÍÏÖÁÓÉÊÁ ÔÅÓÓÁÑÙÍ ÐÏËÙÍ ÅÙÓ 150 WATT • 50Hz • 60Hz ÊÁÔÁËËÇËÁ ÃÉÁ ΠΛΟΙΑ • ÌÏÍÙÓÇ: CLASS B • ÐÑÏÓÔÁÓÉÁ: IP:44 • ÄÉÐËÇÓ ÖÏÑÁÓ • ÓÕÍÄÉÁÆÏÍÔÁÉ ÌÅ ÁÎÏÍÉÊÅÓ ÐÔÅÑÙÔÅÓ ÔÇÓ ÓÅÉÑÁÓ RMP ÅÙÓ o o 27 -33 KËIÓÇ ÐÔÅÑÕÃÉÙÍ

400mm,

TIMH

ÊÙÄÉÊÏÓ

ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ

4131.0210

ÌÏÔÅÑ 120W/7-220V-4P-CCW-D.12,7-ÊÏÕÆÉÍÅÔÏ ÌÅ ÐÕÊÍÙÔÇ 4Mf, 50Hz

51,81

4131.0314

ÌÏÔÅÑ 150W/13-220V-4P-CW-D.12,7-ÑÏÕË. + ÐÕÊÍÙÔÇ 12,5Mf, 50Hz

59,19

........................................................................................................................................................................................

MOTEÑ ÃÉÁ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÇ ØÕÎÇ ÓÅÉÑÁ 101Ô

• ÔÑÉÖÁÓÉÊÁ ÔÅÓÓÁÑÙÍ ÐÏËÙÍ 145 W ÊÁÉ 185 W • MONÙÓÇ: CLASS B • ÐÑÏÓÔÁÓÉÁ: IP:44 • ÄÉÁMETÑOÓ ÌÏÔÅÑ ÃÉÁ ÕÐÏÄÏ×Ç ÐËÅÃÌÁÔÏÓ 12,7cm • ÓÕÍÄÉÁÆÏÍÔÁÉ ÌÅ ÁÎÏÍÉÊÅÓ ÐÔÅÑÙÔÅÓ ÔÇÓ ÓÅÉÑÁÓ RMP ÅÙÓ

400mm,

o o 27 -33 KËIÓÇ ÐÔÅÑÕÃÉÙÍ

ÊÙÄÉÊÏÓ

ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ

TIMH €

4133.0608

ÌÏÔÅÑ 145W - 380V-4P-CCW-D.12,7-ÊÏÕÆÉÍÅÔÏ

53,24

4133.0203

ÌÏÔÅÑ 185W - 380V-4P-CCW-D.12,7-ÊÏÕÆÉÍÅÔÏ

53,24

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

269


åðáããåëìáôéêç øõîç

ÐÔÅÑÙÔÅÓ ÔÅÔÑÁÖÔÅÑÅÓ ÃÉÁ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÇ / ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ ØÕÎÇ ÊÁÉ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏ ÓÅÉÑÁ RMP • ÐÔÅÑÙÔÅÓ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ ÔÏÕ ÉÔÁËÉÊÏÕ ÏÉÊÏÕ ROSATI • ÓÕÍÄÉÁÆÏÍÔÁÉ ÌÅ ÌÏÔÅÑ ÔÇÓ ΣΕΙΡΑΣ FIR & 101M & 101 T. • 1400 RPM

ÊÙÄÉÊÏÓ RMP-25033058 RMP-30027058 RMP-30027045 RMP-30033058 RMP-30033017 RMP-35027017 RMP-35033015

ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ

ÖÏÑÌÁ

DM

TIMH

250

33ï

ÁÏÑ

9,52

14,28

300

27ï

ÁÏÁ

9,52

15,74

300

27ï

ÁÏÑ

9,52

15,74

300

33ï

ÁÏÑ

9,52

15,74

300

33ï

ÁÏÑ

12,7

15,74

350

27ï

ÁÏÑ

12,7

20,39

350

33ï

ÁÏÑ- ÁÏÁ

12,7

20,39

ÄÉÁÌ. mm

4ÖÔÅÑÇ 4ÖÔÅÑÇ 4ÖÔÅÑÇ 4ÖÔÅÑÇ 4ÖÔÅÑÇ 4ÖÔÅÑÇ 4ÖÔÅÑÇ

ÊËÉÓÇ á0

RMP-35023058

4ÖÔÅÑÇ

350

23ï

ÁÏÑ

9,52

20,39

RMP-35023017

4ÖÔÅÑÇ

350

23ï

ÁÏÁ

12,7

20,39

RMP-40033017

4ÖÔÅÑÇ

400

33ï

ÁÏÁ

12,7

24,58

450

33ï

ÁÏÁ

14

31,56

450

27ï

ÏÑ

12,7

31,56

500

23ï

ÁÏÁ

12,7

38,88

500

33ï

ÁÏÁ

14

38,88

550

33ï

ÁÏÑ

14

45,15

550

27ï

ÁÏÁ

14

45,15

RMP-45033038 RMP-45027017 RMP-50023017 RMP-50033038 RMP-55033201 RMP-55027038

4ÖÔÅÑÇ 4ÖÔÅÑÇ 4ÖÔÅÑÇ 4ÖÔÅÑÇ 4ÖÔÅÑÇ 4ÖÔÅÑÇ

RMP-55033212

4ÖÔÅÑÇ

550

33ï

ÁÏÁ

24

45,15

RMP-55033038

4ÖÔÅÑÇ

550

33ï

ÁÏÁ

14

45,15

RMP-60033201

4ÖÔÅÑÇ

600

33ï

ÁÏÁ

14

59,70

RMP-60033212

4ÖÔÅÑÇ

600

33ï

ÁÏÁ

24

59,70

650

27ï

ÏÏÑ

24

72,34

RMP-65027212

270

4ÖÔÅÑÇ

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


professional cooling

ÐÔÅÑÙÔÅÓ ÅÎÁÖÔÅÑÅÓ ÃÉÁ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÇ / ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ ØÕÎÇ ÊÁÉ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏ ÓÅÉÑÁ RÇ • ÐÔÅÑÙÔÅÓ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ ÔÏÕ ÉÔÁËÉÊÏÕ ÏÉÊÏÕ ROSATI • ÓÕÍÄÉÁÆÏÍÔÁÉ ÌÅ ÌÏÔÅÑ ÔÇÓ ÓÅΙΡΑΣ FIR • 1400 RPM • ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΙΡΑ TUB

ñýèìéóç áõôïìáôéóìüò ÊÙÄÉÊÏÓ

ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ

ÄÉÁÌ.

mm

ÊËÉÓÇ

ÖÏÑÌÁ

DM

TIMH

ÁÏÁ

12,7

31,60

á0

RH-35036017

6ÖÔÅÑÇ

350

36ï

RH-40036038

6ÖÔÅÑÇ

400

36ï

ÁÏÁ

14

33,63

ÁÏÁ

12,7

33,63

RH-40036017

6ÖÔÅÑÇ

400

36ï

RH-45027017

6ÖÔÅÑÇ

450

27ï

ÁÏÁ

12,7

36,12

RH-45036038

6ÖÔÅÑÇ

450

36ï

ÁÏÁ

14

36,12

RH-45036201

6ÖÔÅÑÇ

450

36ï

ÏÁ

14

36,12

RH-50027216

6ÖÔÅÑÇ

500

27ï

ÁÏÁ

12,7

47,64

ÁÏÑ

19

47,64

RH-50036217

6ÖÔÅÑÇ

500

36ï

RH-50036201

6ÖÔÅÑÇ

500

36ï

ÁÏÁ

14

47,64

RH-50036204

6ÖÔÅÑÇ

500

36ï

ÁÏÁ

19

47,64

RH-50027017

6ÖÔÅÑÇ

500

27ï

ÏÑ

12,7

47,64

RH-55027201

6ÖÔÅÑÇ

550

27ï

ÁÏÁ

14

56,71

ÁÏÁ

24

56,71

RH-55027212

6ÖÔÅÑÇ

550

27ï

RH-60027212

6ÖÔÅÑÇ

600

27ï

ÁÏÁ

24

72,74

RH-60027201

6ÖÔÅÑÇ

600

27ï

ÁÏÁ

14

72,74

RH-60027217

6ÖÔÅÑÇ

600

27ï

ÁÏÁ

19

72,74

RH-60036212

6ÖÔÅÑÇ

600

36ï

ÁÏÁ

24

72,74

ÏÁ

14

83,21

ÁÏÁ

24

97,72

RH-65027201

6ÖÔÅÑÇ

650

27ï

RH-75027212

6ÖÔÅÑÇ

750

27ï

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

271


åðáããåëìáôéêç øõîç

ÁÎÏÍÉÊÏÉ ÁÍÅÌÉÓÔÇÑÅÓ ÃÉÁ ØÕÊÔÉÊÁ ÊÁÉ ÊËÉÌÁÔÉÓÔÉÊÁ ÌÇ×ÁÍÇÌÁÔÁ ÓÅÉÑÁ ROTOREX ÓÅÉÑÁ ROTOREX

ÁÍÁËÕÓÇ ÊÙÄÉÊÏÕ ÅÉÄÏÕÓ

o

o

ÃÉÁ ÔÏÕÓ ÔÕÐÏÕÓ 450-630 CLASS F ÃÉÁ ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÁ ÁÅÑÁ ÁÐÏ -40 C ÅÙÓ 70 C ÐÑÏÓÔÁÓÉÁ IP:54

B = Ìïíïöáóéêü ÌïôÝñ

Ô = Ôñéöáóéêü ÌïôÝñ

2 = 2 ÐÏËÙÍ (2800 RPM)

4 = 4 ÐÏËÙÍ (1400 RPM)

6 = 6 ÐÏËÙÍ (900 RPM)

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ ÐÔÅÑÙÔÇÓ / ÊËÉÓÇ ÐÔÅÑÕÃÉÙÍ

B = ÑÏÇ ÁÅÑÁ ÁÐÏ ÔÇÍ ÐÔÅÑÙÔÇ ÓÔÏ ÌÏÔÅÑ (ÑÏÕÖÁÅÉ) Ì = ÊÁËÙÄÉÏ ÓÕÍÄÅÓÇÓ ×ÙÑÉÓ ÐÕÊÍÙÔÇ ×ÙÑÉÓ ÅÍÄÅÉÎÇ = ME TÅÑÌÁÔÉÊÏ KOYTI ÓÕÍÄÅÓÇÓ Í = ÐËÅÃÌÁ ÅÐÉÐÅÄÏ PN = ÐËEÃÌÁ ÔÕÐÏÕ ÊÁËÁÈÉ

B 6 450/30 B

M PN TYÐÏÓ

ÊÙÄÉÊÏÓ 5750071200 5750133000 5750087800 5700170300 5700076200 5700190100 5700291700

ÐÁÑÏ×Ç m3/h

WATT

TIMH €

HRB/4-300-BPN E11-54

1.600

78

105,00

HRB/4-350-BPN

2.830

130

123,00

HRB/4-400-BPN

3.775

160

129,00

HRB/6-450/30-BPN1

4.000

220

251,00

HRB/6-500/30-BPN

5.670

300

298,00

HRB/6-560/35-BPN1

8.300

480

317,00

HRB/6-630/35-BPN1

11.000

655

338,00

........................................................................................................................................................................................

ÐÔÅÑÙÔÅÓ 6ÖÔÅÑÅÓ ÓÅÉÑÁ F6 • 2800 RPM • KATAËËÇËÅÓ ÃÉÁ ÔÇ ÓÅÉÑÁ VAP

ÊÙÄÉÊÏÓ F6SS03000463 F6SS03500464 F6SS04000464 F6SS04500465 F6SS05000465 F6SD05600486 F6SD06000486 F6SD06300486 F6SD06500486 F6SD07500486 272

ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ

ÄÉÁÌ.

ÖÏÑÌÁ

ÖÏÑÌÁ

mm

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ ÁÖÁËÏÕ mm

TIMH €

6-ÖÔÅÑÇ

300

36ï

ÁÏÑ

19

63,00

6-ÖÔÅÑÇ

350

36ï

ÁÏÑ

24

69,00

6-ÖÔÅÑÇ

400

36ï

ÁÏÑ

24

76,00

6-ÖÔÅÑÇ

450

36ï

ÁÏÑ

28

81,00

6-ÖÔÅÑÇ

500

36ï

ÁÏÑ

28

91,00

6-ÖÔÅÑÇ

560

36ï

ÁÏÑ

38

181,00

6-ÖÔÅÑÇ

600

36ï

ÁÏÑ

38

186,00

6-ÖÔÅÑÇ

630

36ï

ÁÏÑ

38

196,00

6-ÖÔÅÑÇ

650

36ï

ÁÏÑ

38

252,00

6-ÖÔÅÑÇ

750

36ï

ÁÏÑ

38

305,00

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


professional cooling

ANEMIÓÔÇÑÅÓ CROSS - FLOW FAN ÓÅÉÑÁ AFC - 60 • ÁÍÅÌÉÓÔÇÑÁÓ ÓÔÑÏÂÉËÉÓÌÏÕ ÌÅ ÐÔÅÑÙÔÇ ÄÉÁÌÅÔÑÏÕ 60mm. • ÄÉÁÔÉÈÅÔÁÉ ÓÅ 3 ÌÇÊÇ ÐÔÅÑÙÔÇÓ: 306, 368 & 429mm. • ÔÕÐÏÓ MÏÔÅÑ: 220V - 60Hz, 2 ÐÏËÙÍ, ÌÏÍÙÓÇ: CLASS E.

ÊÙÄÉÊÏÓ

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ Â

Á

V

Hz

A

W

RPM

mmYÓ

C

ÐÁÑÏ×Ç m3/h

dB(A)

BAÑÏÓ

TIMH

gr

AFC60306V2

306

321

401

220

60

0.17

39

2800

7.4

330

55

1640

44,00

AFC60368V2

368

383

463

220

60

0.18

41

2700

7.5

350

56

1710

46,00

AFC60429V2

429

444

524

220

60

019

42

2600

7.8

370

56

1785

48,00

........................................................................................................................................................................................

ÓÅÉÑÁ AFC - 30 • ÁÍÅÌÉÓÔÇÑÁÓ ÓÔÑÏÂÉËÉÓÌÏÕ ÌÅ ÐÔÅÑÙÔÇ ÄÉÁÌÅÔÑÏÕ 30mm. • ÄÉÁÔÉÈÅÔÁÉ ÓÅ 3 ÌÇÊÇ ÐÔÅÑÙÔÇÓ: 98, 160 & 198mm. • ÔÕÐÏÓ MÏÔÅÑ: 220V - 50/60Hz, 2 ÔÁ×ÕÔÇÔÙÍ, 2 ÐÏËÙÍ, ÌÏÍÙÓÇ: CLASS E.

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ Â C

V

Hz

A

ÐÁÑÏ×Ç m3/h

dB(A)

2700/3200 0.8/1.1

18/25

230

50/60 0.07/0.06 10.5/9.5 2700/3200 0.9/1.2

230

50/60 0.07/0.06

ÊÙÄÉÊÏÓ

Á

AFS30098V2

98

108

154

230

50/60 0.60/0.04

AFS30160V2

160

170

222

AFS30198V2

198

208

260

W 8.5/7

11/9.5

RPM

mmYÓ

2700/3150 1.0/1.4

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

BAÑÏÓ

TIMH

gr

30/32

390

15,00

36/50

32/35

520

16,00

36/55

32/36

540

17,00

273


åðáããåëìáôéêç øõîç

ÁÍÅÌÉÓÔÇÑÅÓ ØÕÎÇÓ COMPACT ÓÅÉÑÁ Á12038 • ÄÉÁÓÔÁÓÅÙÍ: 119 x 119 x 38 mm (4.7” x 4.7” x 1.5”) • KAÓÙÌÁ ÁÐÏ ÁËÏÕÌÉÍÉÏ ÂÁÌÌÅÍÏ ÌÁÕÑÏ • ÐÔÅÑÙÔÇ ÁÐÏ ÈÅÑÌÏÐËÁÓÔÉÊÏ PBT, UL94V-O • MÏÔEÑ 2 ÔÁ×ÕÔÇÔÙÍ. ÌÏÍÙÓÇ: CLASS B o o • ÈEÑÌÏÊÑÁÓÉÁ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ: -10 C ÅÙÓ +70 C • ÐÑÏÓÔÁÓÉÁ: ÁÓÖÁËÅÉÁ ÉÓ×ÕÏÓ

ÊÙÄÉÊÏÓ

V

Hz

A

W

RPM

ÐÁÑÏ×Ç m3/h

dB(A)

A 12038V2H

230

50/60

0.12/0.10

20/16

2650/3100

136/179

43/54

9,00

A 12038V2M

230

50/60

0.07/0.06

12/12

2500/2750

131/153

40/44

9,00

A 12038V2L

230

50/60

0.068/0.06

12/11

2250/2400

112/128

35/39

8,00

A 12038V2XL

230

50/60

0.042/0.04

9/8

2100/1850

102/90

34/34

8,00

274

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

TIMH €


professional cooling

AÍÅÌÉÓÔÇÑÅÓ ØÕÎÇÓ COMPACT ÓÅÉÑÁ D12038 • ÄÉÁÓÔÁÓÅÙÍ: 120 x 120 x 38 mm (4.72” x 4.72” x 1.5”) • KAÓÙÌÁ ÁÐÏ ÁËÏÕÌÉÍÉÏ ÂÁÌÌÅÍÏ ÌÁÕÑÏ • ÐÔÅÑÙÔÇ ÁÐÏ ÈÅÑÌÏÐËÁÓÔÉÊÏ PBT, UL94V-O • MÏÍÙÓÇ: CLASS B o o • ÈEÑÌÏÊÑÁÓÉÁ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ: -10 C ÅÙÓ +70 C

ÊÙÄÉÊÏÓ

V

Hz

A

RPM

W

ÐÁÑÏ×Ç m3/h

dB(A)

D12038V12H

12

0.32

3.84

2800

5.8

42

48

12,00

D12038V12M

12

0.22

2.64

2400

4.0

34

40

12,00

D12038V24H

24

0.18

4.32

2800

5.8

42

48

13,00

D12038V24M

24

0.14

3.36

2400

4.0

34

40

13,00

TIMH €

........................................................................................................................................................................................

AÍÅÌÉÓÔÇÑÅÓ ØÕÎÇÓ COMPACT ÓÅÉÑÁ Α9238 • ΚΑΣΩΜΑ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΒΑΜΜΕΝΟ ΜΑΥΡΟ • ΠΤΕΡΩΤΗ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΒΡΑΔΥΚΑΥΣΤΟ • ΜΟΝΩΣΗ: CLASS B • ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: -100C έως +-700C

ÔÕÐÏÓ Á 9238V2H F 92

V

Hz

A

RPM

W

ÐÁÑÏ×Ç m3/h

dB(A)

230

50/60

0,09/0,07

2750/3250

13/11

71-85

43/45

ÖÉËÔÑÏ ÌÅ ÃÑÉËËÉÁ ÐÑÏÓÁÑÌÏÃÇÓ

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

TIMH €

11,60 1,40

275


ôå÷íéêá óôïé÷åéá

ÊÁÌÐÕËÅÓ ÁÐÏÄÏÓÇÓ CBM

276

PERFORMANCE CURVES CBM


technical data

ÊÁÌÐÕËÅÓ ÁÐÏÄÏÓÇÓ CBM

PERFORMANCE CURVES CBM

277


ôå÷íéêá óôïé÷åéá

ÊÁÌÐÕËÅÓ ÁÐÏÄÏÓÇÓ CBM

278

PERFORMANCE CURVES CBM


technical data

PERFORMANCE CURVES CBM-3V

ÊÁÌÐÕËÅÓ ÁÐÏÄÏÓÇÓ CBM-3V

Type CBM-180/180 CBM-240/180 CBM-240/240 CBM-270/200 CBM-270/270 CBM-320/240 CBM-320/320 CBM-380/380

A 269 289 345 344 379 389 433 630

B 233 234 300 265 334 309 395 471

C 328 393 393 440 440 515 515 625

D 309 381 381 421 421 490 490 580

E 145 183 183 202 202 230 230 264

F 210 256 256 288 288 343 343 404

279


ôå÷íéêá óôïé÷åéá

ÊÁÌÐÕËÅÓ ÁÐÏÄÏÓÇÓ TD

280

PERFORMANCE CURVES TD


technical data

SERIES TD

ACOUSTIC CHARACTERISTICS

• Ακουστικά χαρακτηριστικά για διάφορες συχνότητες στην είσοδο (INLET) και περιμετρικά (RADIATED) στην μεγάλη ταχύτητα.

281


ôå÷íéêá óôïé÷åéá

ÊÁÌÐÕËÅÓ TD-SILENT

282

PERFORMANCE CURVES TD-SILENT


technical data

ÄIAÓÔÁÓÅÉÓ TD SILENT (mm)

DIMENSIONS TD SILENT

TD - 160/100 SILENT

TD - 250 ΕΩΣ ΤD - 1000

283


ôå÷íéêá óôïé÷åéá

ÊÁÌÐÕËÅÓ ÁÐÏÄÏÓÇÓ CBP

284

PERFORMANCE CURVES CBP


technical data

ÊÁÌÐÕËÅÓ ÁÐÏÄÏÓÇÓ CBP

PERFORMANCE CURVES CBP

285


ôå÷íéêá óôïé÷åéá

ÊÁÌÐÕËÅÓ ÁÐÏÄÏÓÇÓ CBP

286

PERFORMANCE CURVES CBP


technical data

PERFORMANCE CURVES & DIMENSIONS FKY

ÄÉÁÃÑÁÌMÁÔÁ ÁÐÏÄÏÓÇÓ & ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ FKY

Äéáóôáóéïëüãéï FKY

ÔÕÐÏÓ

H

L

M

V

E1*B1

E2*B2

Ö

Í

Á

FKYT/2 - 200/200

555

545

460

400

235*220

180*163

200

80

260

FKYT/2 - 220/300

555

545

460

400

235*220

180*163

220

80

260

FKYT/2 - 228/550

615

660

530

470

282*252

222*192

228

80

310

FKYT/2 - 250/750

615

660

530

470

282*252

222*192

250

90

310

FKYT/2 - 280/1000

825

800

640

565

330*300

270*240

280

75

360

FKYT/2 - 280/1250

825

800

640

565

330*300

270*240

280

65

360

FKYT/2 - 300/1500

825

800

740

565

330*300

270*240

300

80

460

FKYT/2 - 350/2000

960

1040

721

667

400*358

330*288

350

80

405

287


ôå÷íéêá óôïé÷åéá

DIMENSIONS SERIES FKS

ÄIAÓÔÁÓÅÉÓ ÓÅÉÑÁÓ FKS

ÁÍÁËÕÓÇ ÊÙÄÉÊÏÕ ÅÉÄÏÕÓ FK = Êùäéêüò ôýðïõ / Type code S

= ÖôåñùôÞ ðõêíÞ sciroco / Impeller type sciroco

Â

= 220V

4

= 1400 rpm

Ô

= 380V

2 = 2800 rpm

200 = Óôüìéï áíáñ.

mm / Inlet

mm

050 = HP ìïôÝñ / HP motor

FK

S

B / 4 - 200/050

ÄIAÓÔÁÓÅÉÓ (mm)

ÔÕÐÏÓ

Ç

L

M

V

A

E1*B1

FKS /2- 100/025

270

200

230

190

145

125*105

FKS /2- 120/025

325

245

300

210

160

FKS /2- 120/050

360

260

290

230

FKS /2- 140/075

385

300

295

FKS /2- 160/150

420

330

FKS /2- 180/200

480

FKS /4- 120/025

Ö1

N

Ö2

Ft

80*60

100

30

8

RS-180*42

160*155

105*100

115

30

8

RS-133*52

160

175*155

120*105

115

40

8

RS-160*62

260

160

195*155

145*105

135

45

8

RS-180*74

340

275

185

210*175

160*120

155

45

8

RS-200*83

375

350

295

205

230*195

180*140

180

45

8

RS-225*92

325

245

300

210

160

160*155

105*100

115

30

8

RS-133*52

FKS /4- 120/050

360

260

290

230

160

175*155

120*105

115

40

8

RS-160*62

FKS /4- 140/050

385

300

295

260

160

195*155

145*105

135

45

8

RS-180*74

FKS /4- 160/050

420

330

340

275

185

210*175

160*120

155

45

8

RS-200*83

FKS /4- 180/050

480

375

350

295

175

230*195

180*140

180

45

8

RS-225*92

288

E2*B2


technical data

DIMENSIONS SERIES FKÊ

ÄIAÓÔÁÓÅÉÓ ÓÅÉÑÁÓ FKÊ

H

L

Ì

V

E1*B1

E2*B2

Ö

N

Á

FKK /4- 200/050

505

535

445

360

290*255

190*200

195

50

205

FKK /6- 250/050

570

630

485

410

395*270

295*220

245

50

240

FKK /4- 250/100

570

630

485

410

395*270

295*220

245

50

240

FKK /6- 300/100

735

770

600

485

435*350

310*285

295

60

280

FKK /4- 250/150

570

630

485

410

395*270

295*220

245

50

240

FKK /6- 300/150

735

770

600

485

435*350

310*285

295

60

280

FKK /4- 300/200

735

770

600

485

435*350

310*285

295

60

280

FKK /6- 350/200

795

835

700

500

490*395

350*325

345

70

330

FKK /4- 350/300

795

835

700

500

490*395

350*325

345

70

330

FKK /6- 400/300

775

895

710

540

570*410

425*335

395

65

340

FKK /4- 350/400

795

835

700

500

490*395

350*325

345

70

330

FKK /4- 400/550

775

895

710

540

570*410

425*335

395

65

340

FKK /4- 450/750

845

950

890

640

620*510

470*435

445

80

417

ÔÕÐÏÓ

289


ôå÷íéêá óôïé÷åéá

ÊÁÌÐÕËÅÓ ÁÐÏÄÏÓÇÓ CRHB

ÄIAÓÔÁÓÅÉÓ (mm) CRHB / CRHT

290

PERFORMANCE CURVES CRHB

DIMENSIONS (mm) CRHB / CRHT


technical data

Ó Õ Í Ä Å Ó Ì Ï Ë Ï Ã É Å Ó

REB-3V

L 3 2 1

Í: ÏõäÝôåñï : Ãåßùóç (êéôñéíïðñÜóéíï)

Í: ÏõäÝôåñï : Ãåßùóç (êéôñéíïðñÜóéíï)

291


ôå÷íéêá óôïé÷åéá

292


technical data

293


ôå÷íéêá óôïé÷åéá AEÑÏÊÏÕÑÔÉÍÅÓ

294


technical data AEÑÏÊÏÕÑÔÉÍÅÓ

295


ôå÷íéêá óôïé÷åéá AEÑÏÊÏÕÑÔÉÍÅÓ

296


technical data AEÑÏÊÏÕÑÔÉÍÅÓ

297


ôå÷íéêá óôïé÷åéá

EXAMPLES OF VENTILATION INSTALLATIONS

F/S-CBP

CVAB

298

ILB/T


technical data

299


ôå÷íéêá óôïé÷åéá

300


technical data

301


ôå÷íéêá óôïé÷åéá

302


EΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ - OΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - ΕΓΓΥΗΣΗ Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην εταιρεία μας επιλέγοντας προϊόντα από τον κατάλογό μας τα οποία κατασκευάζονται βάσει των τεχνικών κανόνων ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές CE.

Εγγύηση τιμών : Ο Κατάλογος της εταιρείας είναι ετήσιος και οι τιμές του ισχύουν μέχρι και την έκδοση του επόμενου. Η πολιτική εκπτώσεων που ακολουθεί η εταιρεία είναι απόλυτα προσανατολισμένη στις ανάγκες των πελατών της. Οι πελάτες μας πρέπει να γνωρίζουν πάντα ότι πέρα από την συμφωνημένη πολιτική εκπτώσεων, μπορούν πάντα να υπολογίζουν σε επιπλέον υποστήριξη της εταιρείας για κάθε ειδική περίπτωση τυχόν προκύψει. Οι άνθρωποι της εταιρείας είναι πάντα πρόθυμοι να ακούσουν και να απαντήσουν σε ότι ζήτημα προκύψει και να εξαντλήσουν κάθε τρόπο προκειμένου να εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο και αποδοτικότερο τρόπο. Έτσι, δικαιολογημένα οι πελάτες μας πιστεύουν ότι “αν δεν βρουν λύση σε μας, δεν θα βρουν πουθενά!”

Παραγγελίες : Οι παραγγελίες μπορούν να δίνονται τηλεφωνικά στους πωλητές μας, με fax ή με e-mail. Για παραγγελίες που αφορούν ειδικά τεμάχια και κατασκευές στομίων είναι απαραίτητο να γίνονται με fax ή με e-mail για να αποφεύγονται λάθη, καθώς για αυτά τα είδη δεν μπορούμε να δεχτούμε επιστροφές. Μεταφορά : Η μεταφορά των προϊόντων μας γίνεται καθημερινά από τις 09:00 έως τις 16:30 με αυτοκίνητα της εταιρείας εντός Αττικής χωρίς καμία χρέωση. Για αποστολές εκτός Αττικής τα εμπορεύματα παραδίδονται κατ’ εντολή του πελάτη σε πρακτορείο μεταφοράς επιλογής του. Τα εμπορεύματα παραδίδονται καινούργια και μεταφέρονται εντός ασφαλούς συσκευασίας. Καμία ευθύνη δεν φέρει η εταιρεία για φθορές που μπορεί να προκληθούν κατά την μεταφορά των εμπορευμάτων από τρίτους.

Τιμολόγηση-Πληρωμές : Τα Παραστατικά πώλησης εκδίδονται πάντα «ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ» και η αποπληρωμή τους πιστοποιείται μόνο με έντυπη Απόδειξη της εταιρείας μας.

Εγγύηση προϊόντων: Όλα τα εμπορεύματα που αγοράζονται από την εταιρεία μας καλύπτονται από εγγύηση ενός έτους από την έκδοση του σχετικού παραστατικού πώλησης. Αν και ο Κατασκευαστικός οίκος του κάθε προϊόντος είναι υπεύθυνος για ελαττωματικό υλικό ή κατασκευαστική ατέλεια, η εταιρεία μας αναλαμβάνει την κάλυψη κάθε τέτοιου προβλήματος ή και την αντικατάστασή του. Η εγγύηση δεν ισχύει αν τα εμπορεύματα έχουν υποστεί κάθε είδους φθορά κατά τη μεταφορά τους από τρίτους ή από κακή χρήση.

Επιστροφές : Επιστροφές εμπορευμάτων γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν προ-συνεννόησης με τους πωλητές της εταιρείας και μόνο εφόσον συνοδεύονται από Δελτίο Επιστροφής με αναγραφόμενη την αιτιολογία της επιστροφής. Αν το εμπόρευμα παρελήφθει ελαττωματικό, αντικαθίσταται άμεσα με νέο. Σε αυτή την περίπτωση, αν υπάρχει ναύλος, βαρύνει την εταιρεία μας. Αν το εμπόρευμα έχει υποστεί φθορά ή βλάβη υπαιτιότητα του πελάτη, τότε αυτό επιδιορθώνεται χωρίς χρέωση εργατικών, αλλά με χρέωση μόνο των ανταλλακτικών που απαιτούνται και επιστρέφεται στον πελάτη. Σε αυτή την περίπτωση, αν υπάρχει ναύλος, βαρύνει τον πελάτη. Προσοχή ! Προτού εγκαταστήσετε και θέσετε σε λειτουργία ένα προϊόν με ηλεκτρονικά ή ηλεκτρικά εξαρτήματα, διαβάστε προσεκτικά το έντυπο οδηγιών, που περιλαμβάνει βασικές συμβουλές για την ασφάλεια των χρηστών κατά την εγκατάσταση, ορθή χρήση και συντήρηση του προϊόντος. Βεβαιωθείτε για την άριστη κατάσταση της συσκευής κατά την αφαίρεση της συσκευασίας. Οποιοδήποτε ελάττωμα ή ατέλεια υπάρχει, που οφείλεται στην κατασκευή καλύπτεται από την εγγύηση. Ταυτοχρόνως, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή που παραλάβατε είναι αυτή που ζητήσατε και ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στην ετικέτα οδηγιών καλύπτουν τις ανάγκες σας.


ôå÷íéêá óôïé÷åéá ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ÁÐÁÉÔÏÕÌÅÍÏÕ ÁÅÑÁ ÐïëëÝò åßíáé ïé ìÝèïäïé ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò ñïÞò ôïõ áÝñá. Áöïý õðïëïãéóôåß ï üãêïò ôïõ ÷þñïõ ( ìÞêïò x ðëÜôïò x ýøïò), ðïëëáðëáóéÜæïõìå ôïí áñéèìü ôùí áðáéôïýìåíùí áëëáãþí ôïõ áÝñá áíÜ þñá êáé Ý÷ïõìå ôçí åîÞò åîßóùóç: ΠΑΡΟΧΗ ÁÅÑÁ (óå m3/h) = OÃÊÏÓ ×ÙÑÏÕ (óå m3) x ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ÁËËÁÃÅÓ ÁÅÑÁ/ÙÑÁ ¸íáò áêüìá êáßñéïò ðáñÜãïíôáò áîéïëüãçóçò ãéá ôçí áíÜêôçóç ôçò áðáéôïýìåíçò ñïÞò áÝñá ìÝóù åíüò óõóôÞìáôïò áåñáãùãþí åßíáé ç óôáôéêÞ ðßåóç, äçëáäÞ

ç áíôßóôáóç ðïõ åðéöÝñåé ôï óýóôçìá óôç ñïÞ ôïõ áÝñá. ÁõôÝò ïé áðþëåéåò óôç ñïÞ ôïõ áÝñá ðñÝðåé íá õðïëïãßæïíôáé ìå áðüëõôç áêñßâåéá, Ýôóé, þóôå ìå ôç óùóôÞ åðéëïãÞ ìç÷áíçìÜôùí åîáåñéóìïý íá Ý÷ïõìå ôï êáëýôåñï äõíáôü áðïôÝëåóìá. ÌåãÜëç ðñïóï÷Þ ðñÝðåé íá äßíåôáé óôçí áîéïðéóôßá ôùí åîáåñéóôÞñùí ðïõ åðéëÝãïíôáé, ãéáôß ç Üóôï÷ç åðéëïãÞ êáôáññßðôåé ïðïéáäÞðïôå áîéüðéóôç ìåëÝôç ÷þñïõ Ý÷åé ãßíåé. Ãéá ôç Soler & Palau ç áðüëõôç áîéïðéóôßá, ïé áêñéâåßò ìåôñÞóåéò ôùí ìç÷áíçìÜôùí êáé ç õøçëÞ ðïéüôçôá åßíáé èÝìáôá ðïõ äå ãßíïíôáé óõìâéâáóìïß.

ÁÐÁÉÔÏÕÌÅÍÅÓ ÅÍÁËËÁÃÅÓ ÁÅÑÁ ÁÍÁ ÙÑÁ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Áðïèçêåõôéêïß ÷þñïé Âéïìç÷áíßåò ÷ñùìÜôùí ÅðáããåëìáôéêÜ ðëõíôÞñéá ÈåñìïêÞðéá Ìç÷áíïóôÜóéá - Λεβητοστάσια Στεγνωτήρια Χοιροστάσια Χώροι ηλεκτροσυγκόλησης Χώñïé êáõóôÞñùí

3-6 30-60 30-60 30-60 20-30 10-15 25-60 15-30 20-30

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ÃêáñÜæ ÃõìíáóôÞñéá Åêêëçóßåò ÅðáããåëìáôéêÝò êïõæßíåò Åóôéáôüñéá ÊáöåôÝñéåò - bar Êéíηματογράφοι - èÝáôñá Κομμωτήρια Νοσοκομεία ÔñÜðåæåò - ãñáöåßá Στούντιο ηχογράφησης Ó÷ïëåßá Öïýñíïé ×þñïé óõíÜèñïéóçò

6-8 6-12 1-2 30-60 6-10 12-18 5-8 10-15 4-6 6-10 10-12 2-4 20-30 4-8

ÏÉÊÉÁΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ÁðïèÞêåò Êïõæßíåò ÐÜñêéíãê Óáëüíé - Êáèéóôéêü ÔïõáëÝôåò ÕðíïäùìÜôéá

4-8 10-15 6-8 4-8 15-20 2-4

Οι εξαεριστήρες που δεν αναφέρονται στον τιμοκατÜλογο, αλλά υπάρχουν στα έντυπα του εργοστασίου S&P, είναι παραδοτέοι κατόπιν παραγγελίας. Για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες συμβουλευτείτε τα έντυπα του εργοστασίου S&P. Σας γνωρίζουμε ότι τα μηχανήματα ôçò S&P åßíáé õøçëÞò ôå÷íïëïãßáò êáé ïé áðïäüóåéò ôïõò áíôáðïêñßíïíôáé ðëÞñùò óôá áíáãñáöüìåíá ôå÷íéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ. Για περισσότερα τεχνικά στοιχεία, ζητήστε τον έντυπο ή ηλεκτρονικό κατάλογο της S&P. 304

ÐÇÃÇ: General Catalogue ôçò S&P

AÐAITOYMENA m3/h ΑΕΡΑ êáô’ Üôïìï 20-25 m3/h êáô’ Üôïìï

ÊáíïíéêÞ öõóéêÞ äñáóôçñéüôçôá

30-35 m3/h êáô’ Üôïìï

×þñïé ðïõ åðéôñÝðåôáé ôï êÜðíéóìá

45 m3/h êáô’ Üôïìï

ÅëáöñÜ öõóéêÞ äñáóôçñéüôçôá

60 m3/h êáô’ Üôïìï

ÅíôáôéêÞ öõóéêÞ äñáóôçñéüôçôá

Κατάλογος προιόντων  
Κατάλογος προιόντων  

Κατάλογος προιόντων

Advertisement