Page 1

PORTFOLIO NIKOLINA SIROVICA


AMBALAŽA za seriju ekskluzivnih čokolada “Negroni“, koja se sastoji od 3 različita proizvoda - Negroni od višnje i chilly-a, Negroni s cimetom i Negroni čokolada s limunom. Kako bi se naglasila ekskluzivnost, korištena je crna boja s dodatkom zlatne, a one su ujedno i zajednički elementi serije uz, naravno oblik kutije, smještaj logotipa i opis proizvoda. Ono po čemu se čokolade razlikuju jest boja trake koja spaja prednju i stražnju stranu omota. Rad je realiziran kao zadatak na fakultetu.


...AMBALAŽA


...AMBALAŽA


...AMBALAŽA


LOGO za ekološki vrtić. Logo je osmišljen u svrhu natječaja


LOGO atletskog kluba Sveučilišta u Zadru


ADRU SVEUČILIŠTE U ZADRU SVEUČILIŠTE U ZAD

UZ

ross country klub

UČILIŠTE U ZADRU SVEUČILIŠTE U ZADRU SVEUČI VE

ross country klub

SVEUČILIŠTE U ZADRU SVEUČILIŠTE U ZADRU S RU

ŠTE U ZADRU SVEUČILIŠTE U ZADRU SVEUČILIŠTE LI

ADRU SVEUČILIŠTE U ZADRU SVEUČILIŠTE U ZAD

ross country klub

ŠTE U ZADRU SVEUČILIŠTE U ZADRU SVEUČILIŠTE LI

UZ

ross country klub

UČILIŠTE U ZADRU SVEUČILIŠTE U ZADRU SVEUČI VE

SVEUČILIŠTE U ZADRU SVEUČILIŠTE U ZADRU S RU


REDIZAJN prethodno prikazanog logotipa za atletski klub SveuÄ?iliĹĄta u Zadru


LOGO za maslinarsko gospodarstvo “Dido“. Za izradu logotipa korištena je zelena boja koja podsjeća na plod masline i žuta koja asocira na ulje. Logotip je “načinjen” od dva fonta koje na vrhu spaja maslinov list, oblikovan kaligrafskom linijom. Uz izradu logotipa i knjige standarda, dizajnirana je i etiketa koja se aplicira na bocu. Naručitelj: Ivan Drpić


...LOGOTIP


...ETIKETA


LOGOTIP osmiĹĄljen kao prijedlog redizajna logotipa navedene firme koja se bavi prodajom opreme za jahte, brodove, glisere... NaruÄ?itelj: MARINA STORES


...LOGOTIP


PLAKATI za filmski festival jednominutnih filmova u Požegi. Zadatak je bio osmisliti plakat koji će informirati o tome kada i gdje će se odvijati filmski festival. Izrađene su dvije verzije plakata, a zadatak je realiziran kao vježba na fakultetu.


...PLAKATI


PLAKAT za dječju predstavu na dijalektu “Pričon ti priču“. Predstava govori o vilama i vilenjacima iz tog govornog područja. Naručitelj: Osnovna škola Pučišća, Brač


PRICON TI

PRICU


REKLAMA za sok “Pago“, smještena u novine kao članak. Zadatak je bio osmisliti reklamu i slogan za sok, te dodati zadani tekst (članak). Zadatak je realiziran kao vježba na fakultetu.


...

NOVO Pago prešana jabuka

...REKLAMA


ČESTITKE - novogodišnje za vaterpolo klub. Korišteni su elementi prepoznatljivosti - vaterpolo lopta na prvoj čestitci, a na drugoj medalje koje su oblikovane u loptice za bor. Medalje su osvojili juniori tog kluba. Naručitelj: vaterpolo klub “Pučišća“


...ČESTITKE


ÄŒESTITKA za prethodno navedeni vaterpolo klub. 2011. godina


DIPLOME namijenjene djeci koja pohađaju školu plivanja Kategorije diploma istaknute su vizualno. Naručitelj: Vaterpolo klub


Vaterpolski klub Pučišća

Vaterpolski klub Pučišća

dodjeljuje

dodjeljuje

DIPLOMU

DIPLOMU

________________________________________

________________________________________

za uspješno položenu

za uspješno položenu

školu plivanja

školu plivanja

u

u

kategoriji

kategoriji

________________________________________

________________________________________

...DIPLOMA


Vaterpolski klub Pučišća

Vaterpolski klub Pučišća

dodjeljuje

dodjeljuje

DIPLOMU

DIPLOMU ________________________________________

________________________________________

za uspješno položenu

za uspješno položenu

školu plivanja

školu plivanja

u

u

kategoriji

kategoriji

________________________________________

________________________________________

...DIPLOMA


POZIVNICA za vjenčanje. Realizirana je po skici koju sam dobila od naručitelja. Prikazana je prednja strana pozivnice. Naručitelj: Ana Brlek


...POZIVNICA


PIKTOGRAMI za Grafički fakultet. Zadatak je bio osmisliti piktograme za sve katedre, dekanat, knjižnicu... koji bi se aplicirali na vrata i zidove te tako pomogli u snalaženju na fakultetu. Piktograme smo pomoću Photoshopa aplicirali na podloge. Zadatak je realiziran kao vježba na fakultetu.


...PIKTOGRAMI


POHVALNICA za prvi razred osnovne škole. Pohvalnica je zamišljena kao “dnevna“ pohvalnica,a dodjeljivala bi se učenicima koji su se tog dana iskazali na nastavi. Naručitelj: o.š. Kralja Tomislava, Zagreb


...POHVALNICA


PROSPEKT za Grafički fakultet. Zadani tekst trebalo je prelomiti i smjestiti na željeni format. Format koji sam izabrala je A4, presavinut 3 puta. Za izradu su korištene nijanse sive, crna boja i bijela kojima se pokušalo dobiti zanimljiv kontrast. Tekst prati linije velikih slova (skraćenice grafičkog fakulteta “GRF“), a naslovi su istaknuti sivim podlogama. Na sljedećim stranicama prikazani su po redu, prvo naslovna i stražnja strana prospekta. Zatim prve dvije unutarnje i na kraju zadnje 4 unutarnje koje se dobiju otavranjem prve i druge. Zadatak je realiziran kao vježba na fakultetu.


FOTOGRAFIJA...


...PORTRETI


...SEKVENCA


...REKLAMNA FOTOGRAFIJA


...MODULACIJA


HVALA NA PAŽNJI!

(napomena: rezolucija radova je slabija zbog veličine sveukupnog portfolia)

portfolio  

moj portfolio