Page 1

Srčeko Story UDRUGA SRCE Broj 8

1


UDRUGA SRCE

2005. - 2017.

KUĆA SRČEKO

2012. - 2017.

2


UDRUGA SRCE U 2017. GODINI

UVOD 

Osvrt predsjednice Udruge Srce, Đurđe Penava povodom 12 godina rada UDRUGE SRCE i 5 godina provođenja aktivnosti u vlastitom prostoru, KUĆI SRČEKO

SRCE ORGANIZIRA… 

Dani otvorenih vrata Udruge Srce

Zelinska pješadijada – Susret udruga u Svetom Ivanu Zelini

HUMANITARNE AKCIJE o

„Srcem zapleši“

o

„Klkni za Srce“

o

„Turnir u beli“

Izlet u Zadar

  

Hodočašće na Mariju Bistricu Druženje sa susjedima Svečana priredba Udruge Srce i obilježavanje Dana volontera

Javna tribina povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom

Ostala događanja

SRCE SUDJELUJE… 

Nastupi, sudjelovanja, suradnja, druženja…

Edukacije i stručna sudjelovanja

SRCE PRUŽA RAZNE USLUGE… PROVODI PROJEKTE I PROGRAME 

KATALOG USLUGA

Poludnevni boravak i Klub Srce

Usluga osobne asistencije

Podrška u zajednici

Igračku izradi - djecu iznenadi

Ostali projekti i financijske podrške

Vlastiti izvori financiranja

DONATORI

U SRCU SE VOLONTIRA… 

Aktivnosti Lokalnog volonterskog centra

Kreativna stvaraonica

SRCE U BROJKAMA… (članovi, zaposlenici, volonteri/broj i sati, donatori)

OD SRCA… za kraj

Malonogometni turnir

Đurđa Penava, predsjednica Udruge Srce - povodom 12 godina rada Udruge Srce i 5 godina provođenja aktivnosti u vlastitom prostoru, Kući Srčeko 3


Izuzetno smo ponosni na ove dvije značajne obljetnice. U društvu u kojem je vrlo teško opstati pod krilaticom neprofitnog nevladinog sektora, bez lažne skromnosti pouzdano mogu reći da ove brojke imaju još jači značaj. Od male grupice ljudi koja se okupila u Caritasovim prostorijama do organizacije koja ima zavidni položaj i utjecaj u užoj i široj društvenoj zajednici put je bio neuobičajen, pomalo čudesan, na trenutke nestvarno lak, a na trenutke nestvarno težak.

Prvih početaka sjećam se vrlo jasno kao da su se odvijali nedavno, no uvijek mi ih je teško opisati u nekoliko riječi. Ti počeci su izuzetno emotivni, povezani su s jakim osjećajima koji su se tada ispreplitali u nama, roditeljima djece s teškoćama. Od silne želje da nešto promijenimo i stvorimo za svoju djecu do neizvjesnosti od ostvarenja toga sna. Bezuvjetna ljubav majke prema djetetu i nadnaravna snaga vodilje su svih dvanaest godina a entuzijazam i uporni rad daju rezultate iz dana u dan. Mala inicijativa koje je na prvom susretu okupila četiri mame djece s različitim teškoćama i s različitim potrebama za njihovo rješavanje, na oko nije imala izgleda za uspjeh. No prvo naše formalno zajedničko druženje u prostorijama Osnovne škole Dragutina Domjanića 14. travnja 2005. godine imalo je jednu posebnu i neobičnu notu, četrnaestero djece raznih dijagnoza i raznih uzrasta poslalo nam je neverbalnu ali jasnu poruku. Mame mi to želimo i vjerujemo u vas. Hvala im na tome! Kroz ovih dvanaest godina prošli smo mnoge aktivnosti, akcije, projekte i programe, sve s jednim ciljem, bolje budućnosti djece s teškoćama i osoba s invaliditetom u sredini u kojoj žive. Sretali smo mnogo dobrih ljudi spremnih na podršku i pomoć što je pomoglo uspjehu naših nastojanja. Od samih početaka osjetila se snažna podrška lokalnog stanovništva bilo dolaskom na humanitarne akcije, kupnjom naših unikatnih proizvoda, različitim donacijama ili pak volonterskim nesebičnim radom. To je izuzetno važno u našem stasanju jer pored materijalne pomoći koja je bila neophodno potrebna, prihvaćanje naše djece i naših ciljeva još nas je više hrabrilo. Podrška nije izostala niti od lokalnih i regionalnih vlasti ni tada ni danas. S puno ponosa i zahvalnosti sjećam se prve donacije od 2.000,00 kn od tadašnje gradonačelnice gospođe Štefice Kamenarić Filipović, osam godina podrške njenog nasljednika gospodina Vlade Žigrovića i župana svih ovih godina gospodina Stjepana Kožića. Trajno će ostati urezan trenutak kada smo u prostorima Caritasa uz svesrdnu pomoć Verice Kos i njenih suradnika iz Caritasa pisali Statut, birali ime udruge i ljude koji će ju voditi. Kao što sam rekla na otvorenju naše Kuće podrške 07.09.2012.g. još jednom ću ponoviti „Hvala im što su nam vjerovali“. Isto tako zahvaljujem gradonačelniku Hrvoju Košćecu na podršci i povjerenju koje od njega kontinuirano primamo od 2013.godine. A vjerovali su nam i mnogi drugi koji nam pomažu na razne načine i koji su ugradili svoju dobrotu, srce i poštovanje upravo u zidove naše ljepotice Kuće Srčeko. Zahvalnost leži trajno u našim srcima, istaknuta je na donatorskoj ploči kod ulaza u kuću, a osjećamo se pozvani ove vrijednosti prenijeti novim, mladim generacijama.

Udruga je od početnih 14 članova, danas okupila 205 djece s teškoćama, mladih i odraslih osoba s invaliditetom te njihove obitelji. Ponosni smo i na veliki brojku volontera, na Lokalni volonterski centar koji je osnovan 2013.godine. Eto, statistike unatrag tri godine pokazuju da u Udruzi godišnje volontira prosječno stotinjak osoba sa ukupno, oko 5.000 volonterskih sati. Osobnom rastu i razvoju naših članova pridonosi i kvalitetan stručni tim. U početku je Udruga temeljila svoj rad isključivo na volonterskoj osnovi, bilo od strane stručnjaka ili samih roditelja. 2010.g. počeli smo sa zapošljavanjem te je od tadašnje 2 zaposlene osobe udruga bilježila porast u 2013. čak do 34, a danas zapošljavamo 28 djelatnika različitih profila, stručnih suradnika, asistenata i pomoćnog osoblja. Udruga je formirala i niz programa i socijalnih usluga koje pruža svojim članovima i to u nekoliko segmenta, rana intervencija i rehabilitacijski programi, podrška obrazovanju, programi za uključivanje korisnika u život zajednice, 4


podrška roditeljima te psihološka podrška članovima i obiteljima. Useljenjem u našu Kuću podrške u kojoj boravimo već punih pet godina veliki dio naših programa odvija se svakodnevno u potpuno prilagođenom prostoru i opremljenom najmodernijom tehnologijom. Po svim referencama postajemo Dnevni centar u zajednici s ciljem da svako dijete i osoba s teškoćama bude aktivno uključeno u definiranje procesa pomaganja koje im lakše određuju vlastite životne ciljeve te način i stil života kakvog žele za sebe. Programi i socijalne usluge koje sam nabrojila koristi veliki broj članova već od treće godine života. Rana intervencija obuhvaća logopedske postupke, radnu terapiju, terapiju senzorne integracije i fizioterapiju. Osim rehabilitacijskih postupaka djeca školskog uzrasta koriste i pomoćnike u nastavi te dodatnu pomoć u učenju izvan nastave. Usluge asistencije odnosno osobnih pomagača razvili smo već od polaska u dječji vrtić, trenutno za šestero djece, pa do osobne asistencije za jedanaest odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom i intelektualnim teškoćama koja se odvija u obiteljima korisnika. Naš se rad temelji na principima socijalnog modela prema kojem se osoba s invaliditetom ne doživljava kao pacijent, samo oštećenje i nedostatak stavljeni su u drugi plan, a u prvom je planu odgovornost društva i okoline da se uklone razne prepreke. Moto našeg rada je da ispred teškoća stavimo njihove potencijale i mogućnosti.

Vrlo kvalitetno i osebujno osmišljen je program poludnevnog boravka Klub Srce u kojem do tridesetak mladih i odraslih osoba s invaliditetom provodi svakodnevno svoje slobodno vrijeme. Program je obogaćen strukturiranim radionicama kao što su komunikacijske, dramske, glazbene, kreativne, rekreativne, radionice osposobljavanja za samostalni život, novinarske, radionice samozastupanja te terapijskog i rekreativnog plivanja. Važan segment je uključivanje korisnika u život zajednice što se manifestira raznim nastupima, koncertima, priredbama, sudjelovanjima na manifestacijama, sajmovima, izložbama organiziranim od udruge ili drugih dionika. Udruga osigurava prehranu i prijevoz korisnika poludnevnog boravka te prijevoz na ostale aktivnosti specijaliziranim kombi vozilima. U kratko, želimo biti uključeni u sve društvene segmente i dati priliku svakoj osobi da iskoristi svoje potencijale. Važna i nezaobilazna je i podrška roditeljima i obiteljima, bilo savjetovanjima od strane stručnog tima i socijalnog radnika, individualna psihološka podrška te podrška kroz razne škole roditeljstva i grupne radionice za roditelje koje vode renomirani vanjski stručnjaci.

Financiranje projekata, programa i aktivnosti Udruge vrlo je složeno i zahtjevno jer se radi o projektnom financiranju, što znači da za svaku aktivnost i uslugu koju provodimo sredstva ostvarujemo aplikacijama na javne natječaje. Veći dio projekata i aktivnosti financira se iz više izvora što dodatno otežava provedbu. Taj veliki takozvani budžetski kolač sačinjavaju potpore iz Državnog proračuna od Ministarstva za demografiju, obitelj mlade i socijalnu politiku, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, regionalne zaklade Zamah, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, zatim potpore od regionalne samouprave, Zagrebačke županije i proračuna Grada Svetog Ivana Zeline. Jedan dio financijskih sredstava realizira se donacijama obrtnika, privrednih subjekata i građana te vlastitim samoodrživim programima koje udruga provodi, kao što su skupljanje i prodaja starog papira, prodaja električne energije iz vlastite solarne elektrane, prodaja unikatnih radova nastalih na kreativnim radionicama te organizacijom raznih humanitarnih aktivnosti kao što su koncerti, aukcije slika i slično, a jedan manji dio aktivnosti sufinanciraju sami članovi. Svi projekti jednako su važni i značajni za osobni razvoj svakog pojedinca. Ono što možda plijeni posebnu pažnjom u organizacijama civilnog društva su projekti financirani od strane EU, konkretno Udruga provodi već treći projekat financiran iz tih izvora. Prvi je proveden od kolovoza 2013. do veljače 2015. g. iz pretpristupnih fondova IPA za integraciju djece s teškoćama u redovne vrtiće, škole. Drugi projekt financiran je sredstvima ESF-a, proveden je kroz 2015. g. s ciljem jačanja i umrežavanja pet srodnih udruga i jačanja kapaciteta za daljnji razvoj. Treći smo potpisali u ožujku ove godine, financiran je sredstvima ESF-a na razdoblje od dvije godine kojim se osigurava podrška osobama s invaliditetom putem osobne asistencije. Sve projekte i programe pripremamo isključivo unutar Udruge od strane educiranog administrativnog stručnog tima. Pored osnovnih programa, projekata i aktivnosti Udruga organizira brojne aktivnosti u interakciji sa ostalim dionicima lokalne zajednice. Tu je važno istaknuti rad Lokalnog volonterskog centra kroz niz aktivnosti, pomoć starijim i samačkim 5


obiteljima, pomoć djeci s teškoćama i osobama s invaliditetom u svakodnevnim aktivnostima, zatim zapaženi volonterski angažman u provedbi humanitarnih akcija, tipa koncerta te vrijedan kontinuirani volonterski rad u našoj Kreativnoj stvaraonici u kojoj nastaju unikatna djela u interakciji s volonterkama iz zajednice i članovima Kluba Srce. Eto, nešto što bih voljela istaknuti su naši najnoviji radovi "Pushleki", buketi od keramičkog cvijeća za koje smo pripremili izložbu u vrijeme Svetoivanjskih dana, a nadalje su izloženi u prostoru Turističke zajednice. Od aktivnosti koje se značajno ističu o odnosu na redovan rad organizacija civilnog društva su predavanja i stručni skupovi koje Udruga pruža dionicima u lokalnoj zajednici i šire, tu prvenstveno mislimo na dječje vrtiće, osnovne i srednje škole, zdravstvene i socijalne ustanove, s ciljem osvještavanja o inkluziji i položaju djece s teškoćama u društvu. Udruga ima vještine i kapacitete svoja iskustva i stručna znanja prenijeti svima koji su uključeni u zdrav rast i razvoj djeteta. Stoga je izrađen Katalog edukacija i radionica širokog spektra namijenjenih stručnjacima koji se svakodnevno u svom radu sreću s djecom s različitim oblicima teškoća. To je još jedan korak prema partnerstvu za inkluziju što nam je cilj postići u periodu koji je pred nama.

Što planiramo u bližoj ili daljnjoj budućnosti, djelomično je poznato javnosti. Važan iskorak u našem radu je zapošljavanje osoba s invaliditetom, bilo kroz društveno poduzetništvo u Udruzi ili u realnom sektoru. Udruga je po prvi puta zaposlila osobu s invaliditetom na poslovima u plasteniku za što je dobivena potpora od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Naša nastojanja su da se prilika za ostvarenje kroz rad i radni odnos pruži svima kod kojih postoji preostala radna sposobnost. Isto tako u začetku je novi projekt "Prvi koraci prema samostalnosti" kojim Udruga planira osigurati manji, izdvojeni stambeni objekt gdje bismo pilotirali projekte za samostalno stanovanje. Boravkom malih grupica osoba s invaliditetom u periodu od nekoliko dana u mjesecu uz stručni nadzor i podršku usvajala bi se i stjecala navika samostalnog stanovanja što je njihova neminovna budućnost. Što reći za kraj... ove dvije obljetnice prilika su da smo se podsjetili prvih koraka, podsjetili smo se ljudi koji su dali svoj obol rastu Udruge, donatora, pomagača, volontera. Velika zahvala svima! Velika iskrena zahvala mojim članovima na strpljenju i upornosti, roditeljima na nesebičnom radu te svim zaposlenicima. Bez vas ne bismo bili to što jesmo!

6


SRCE ORGANIZIRA…

7


DANI OTVORENIH VRATA UDRUGE SRCE

Manifestacija „Dani otvorenih vrata udruga“ koju organizira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske godišnji je događaj koji se održava u cijeloj Hrvatskoj s ciljem informiranja javnosti o radu udruga u lokalnoj i široj zajednici. Udruga Srce je i ove godine otvorila svoja vrata za brojne zainteresirane građane u cilju prezentacije svojih aktivnosti i program. 25., 26. i 27. svibnja 2017. godine. U ova tri dana…  Održana je Radionica izrade igračaka u kojoj su sudjelovali članovi Udruge i učenici SŠ Dragutina Stražimira u pratnji profesora;  Održana je Prezentacija programa „Klub Srce“; za djecu predškolske dobi iz partnerskih dječjih vrtića, članovi Udruge pripremili su natjecanje u Slovarici i Tangramu, drvenim igračkama koje su izradili sami;  U Gradskoj vijećnici održan je Okrugli stol na temu "Inkluzija i položaj djece s teškoćama u zajednici" na kojem su sudjelovali roditelji, odgajatelji, profesori, stručnjaci i svi ostali predstavnici institucija i partneri koji imaju važnu ulogu u stvaranju inkluzivnog obrazovanja i poticanju inkluzivne kulture u zajednici, a voditelj Okruglog stola bio je Darko Kobetić, prof. reh., Centar znanja PROFECUTUS;  Članovi Udruge uz podršku zaposlenika i volontera prezentirali su na glavnom zelinskom trgu u improviziranom baru „Muffin Caffe“ Društveno poduzetničku ideju, proizvodnju i usluživanje muffina te jednostavnih slastica i jela koje bi proizvodile osobe s invaliditetom i usluživale uz tople napitke i prirodne čajeve i sokove; tom prilikom naglasak je stavljen na mogućnosti osoba s invaliditetom, a u promotivnim letcima istaknuli smo problem oko pronalaženja adekvatnog poslovnog prostora u gradu Svetom Ivanu Zelini ili pristupačne lokacije za postavljanje drvene kućice u kojoj bi obavljali ovu djelatnost;  Tijekom javne kampanje na gradskom trgu članovi Udruge i zaposlenici dijelili su letke građanima i održali nekoliko integrativnih radionica s ciljem osvještavanja građana o potrebama osoba s invaliditetom s naglaskom kako one nisu drugačije od potreba drugih ljudi. Hrvatska mreža volonterskih centara već sedmu godinu zaredom organizira manifestaciju „Hrvatska volontira“ kojom se nastoji potaknuti što veći broj građana i organizacija iz cijele Hrvatske na volontiranje u različitim društveno korisnim aktivnostima i time promovirati vrijednost volontiranja kao građansku vrlinu i naviku srca. Kako se „Hrvatska volontira“ ove godine održavala paralelno sa Danima otvorenih vrata, sve aktivnosti koje su se održavale u sklopu Dana otvorenih osmišljene su na način da uključuju i sudjelovanje volontera, a provedene su u suradnji s Lokalnim volonterskim centrom Zelina. Udruga Srce i ove je godine, od strane organizatora nagrađena za provedbu „Dana otvorenih vrata“, manifestacijom kojom se potiče i razvija društvena solidarnost te se pridonosi stimulativnom okruženju za osobe s invaliditetom i mogućnostima za njihov osobni rast i razvoj, te doprinosi prihvaćanju invaliditeta kao dijela ljudske raznolikosti. 8


ZELINSKA PJEŠADIJADA – SUSRET UDRUGA U SVETOM IVANU ZELINI

Tradicionalna Zelinska pješadijada u organizaciji Udruge Srce, šesta po redu, ove je godine održana sunčanog jesenskog dana, 30. rujna 2017. godine. Cilj Pješadijade je osvješćivanje naših građana, a i nas samih na važnost kretanja i fizičke aktivnosti, ali i na ukazivanje arhitektonskih barijera s kojima se osobe s tjelesnim invaliditetom svakodnevno susreću u našem gradu, što je imao priliku primijetiti i gradonačelnik Svetog Ivana Zeline g. Hrvoje Košćec koji se aktivno uključio u našu Pješadijadu. Na putu od kuće Srčeko, preko Vatrogasne i Sajmišne ulice do Društvenog doma u Toplićici, mjesta našeg nekadašnjeg boravka, Pješadijadi su nam se priključili i prijatelji iz mnogih Udruga s kojima na raznim područjima surađujemo; Udruga Sunce iz Ludbrega, Udruga Sunce Novi Marof, Udruga Mali princ Đurđevac, Udruga Sveta Ana Lobor, Udruga Maslačak Križevci i Udruga invalida Križevci.

9


U Društvenom domu Toplićica nastavljeno je zajedničko druženje uz ručak, sportske igre i mnogo veselja, pjesme i plesa uz naše već dobro znane glazbenike, Maria i Štefa. Svim sudionicima podijeljeni su simbolični pokloni, prekrasni broševi koje su izradili članovi Kluba Srce, a svi mi, članovi Udruge Srce prisjetili smo se naših početaka, našeg zajedništva i puta do uspjeha…

Ovo druženje iskoristili smo i za čestitke i priznanje jednom pojedinačnom uspjehu naše članice Marije Kotarski. Marija je diplomirala i postala profesorica španjolskog jezika i književnosti. Marija je uvijek bila veliki borac i za nju prepreke ne postoje. Dokaz je da se velikom upornošću i podrškom bliskih osoba mogu učiniti velike stvari. Nadamo se da će i dalje tako nastaviti i biti primjer mnogim drugima. Ganuta čestitkama i poklonom, Marija se još jednom uvjerila u neiscrpnu ljubav članova Udruge koji su osluškivali njene želje. Zato se Marija posebno zahvalila Udruzi koja joj je uvijek bila podrška i most između prepreka i izazova s kojima se susretala u ostvarivanju životnog cilja. „Hvala mojoj Udruzi Srce i Klubašima koji su me od prvog dana prihvatili s velikom ljubavlju. Moj cilj teško bih ostvarila bez podrške asistenta koji je sa mnom pisao domaće zadaće, ispite, kolokvije, a kojeg mi je Udruga osiguravala od druge godine studija. Nadam se da ću kroz svoj daljnji rad uspjeti na neki način doprinijeti radu Udruge“ – rekla je Marija. Iskrene čestitke zaslužuje i Marijina majka Zdenka, koja joj je nesebična podrška u svemu što radi i ponosno s njom dijeli ovaj uspjeh.

„SRCEM ZAPLEŠI“

„Srcem zapleši“ – naziv je sedmog humanitarnog koncerta Udruge Srce, održanom 26. listopada 2017. godine u Sportskoj dvorani u Svetom Ivanu Zelini. Zbog očuvanja održivosti i trajnosti kvalitete Udruga teži razvijanju samoodrživosti i pokretanju inovativnih projekata i programa. Jedan od oblika financijske samoodrživosti kojim želimo ostvariti dodatni prihod za naše aktivnosti je i tradicionalni koncert Udruge Srce. I ove godine na koncertu su humanitarno nastupile brojne estradne zvijezde; Filip Filipović, Bojan Bertek, Martin Češnjak, Marko Vukes, The Revival band, Mladen Burnač, Ivana Orlić, Mario Rucner, Željko Lapec, Mejaši, Mladen Kos, Mario Hleb te Mate Bulić. Svi izvođači su bili vrlo pristupačni i rado komunicirali i sa publikom i sa članovima Udruge pa je i atmosfera bila opuštena i vesela. Dragi naši glazbenici, hvala vam na pjesmi i na ugodnom druženju! 10


Program su vodile simpatične voditeljice sa DMC televizije, Kristina Smetko i Katarina Mulavdić, a na samom početku koncerta prisutnima su poželjeli dobrodošlicu i zahvalili na podršci; predsjednica Udruge Srce Đurđa Penava i član Udruge Tomislav Nedelić, gradonačelnik Svetog Ivana Zeline Hrvoje Košćec, zamjenica župana Zagrebačke Županije Nadica Žužak, te ispred grada Zagreba pomoćnica pročelnice za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Marinka Bakula Anđelić, koja je posebno pohvalila i istaknula Udrugu Srce kao primjer dobre prakse. Generalni pokrovitelj koncerta i ove je godine bila Zagrebačka Županija, a organizaciju koncerta pomogli su i mnogi drugi sponzori, od kojih većina njih kontinuirano sudjeluju na našim koncertima, bilo financijskom pomoći ili svojim proizvodima i uslugama te im iskreno zahvaljujemo na podršci, a sva njihova imena objavljujemo u rubrici DONATORI. Prihod od ovog koncerta, namijenjen sufinanciranju raznih projekata i programa Udruge SRCE, iznosi 47.000,00 kuna. Velika zahvala ide i mnogobrojnim volonterima koji odrađuju velik dio posla na sam dan održavanja koncerta. I sponzori… i volonteri… i naša vjerna publika koja kupnjom ulaznica po simboličnoj cijeni daje svoj doprinos koncertu, a time i Udruzi Srce; svi su oni uglavnom iz Svetog Ivana Zeline ili bliže okolice i spadaju u onaj dio građana koji se mogu nazvati društveno osviještenima; oni žele i znaju da svojim sudjelovanjem mogu mnogo toga promijeniti… mogu doprinijeti boljitku svoje zajednice. HVALA!!!

11


TURNIR U BELI

Šesti po redu, Humanitarni turnir u beli kojeg organizira Udruga Srce održan je 24. veljače 2017.g., tradicionalno u Restoranu MB. Najuspješniji, ove su godine bili Habus Mario i Podvorec Branko, a sav prihod ostvaren ovom humanitarnom akcijom, koji iznosi 5.100,00 kuna, namijenjen je radu Udruge.

„KLKNI ZA SRCE“

Ove godine proljeće je bilo još šarenije… uz jednu novu, zanimljivu, humanitarnu akciju Udruge Srce. Internetskom aukcijom slika na Web i Facebook stranici Udruge predstavili smo umjetničko stvaralaštvo članova Udruge Srce. Slike su nastale na Maloj likovnoj koloniji u veljači 2017.g. uz malo mašte i puno truda te nesebičnu podršku našeg dugogodišnjeg prijatelja slikara Petra Pere Vidaka. Zahvaljujemo mu na vremenu i trudu koje nam je podario, kao i svima koji su kupili neku od slika i ukrasili svoj prostor ili poklonili nekoj dragoj osobi. Ove slike, ne samo da odišu veselim bojama nego i velikom ljubavlju koja je utkana u stvaranje ovih malih umjetničkih djela. Preostale slike možete pogledati i po simboličnim cijenama nabaviti kod nas, u Udruzi Srce.

12


IZLET U ZADAR

Destinacija ovogodišnjeg zajedničkog izleta članova, zaposlenika i Upravnog odbora Udruge Srce, bio je Zadar, kako su odabrali sami članovi. Po dolasku u Zadar, 02. svibnja, prvo smo obišli Muzej antičkog stakla gdje smo mogli vidjeti mnoge staklene predmete iz davnih vremena te sam proces njihove izrade. Nakon Muzeja uslijedila je šetnja Kalelargom i razgledavanje kulturno povijesnih znamenitosti grada, kao što su: Crkva svetog Donata, Crkva svete Stošije, Forum i dr. Svaki kutak Zadra lijep je i poseban na svoj način, no ipak ležanje na „Pozdrav Suncu“ i slušanje Morskih orgulja koje proizvode opuštajuću melodiju nikoga od nas nije ostavilo ravnodušnim. Poslije zajedničkog ručka uživali smo u slobodnom vremenu koje smo iskoristili za šetnju gradom i uživanje u zajedničkom druženju. Ovaj izlet Udruge Srce, za neke je članove bio poseban i zbog toga što su po prvi puta bili negdje u pratnji svojih osobnih asistenata.

13


HODOČAŠĆE U MARIJU BISTRICU

Članovi, volonteri i zaposlenici Udruge Srce i ove godine na blagdan Male Gospe, 08. rujna hodočastili su u Mariju Bistricu. Bila je to prilika za izreći "hvala" za 5 godina useljenja u kuću podrške Srčeko i sve uspjehe koje smo postigli tijekom godine. Osmjesi na licu i obnovljena duhovna energija darovi su s kojima smo se vratili, a koji su nam itekako potrebni za lakše nošenje s predstojećim nam izazovima. Nakon svete mise susreli smo se s udrugama iz Đurđevca, Koprivnice i Križevca, te se uz zajednički ručak i muziku družili sa svojim prijateljima.

DRUŽENJE SA SUSJEDIMA

Dobri međuljudski odnosi, put su do sreće, a za svaki dobar odnos potrebno je uložiti malo truda. Organiziranjem aktivnosti "Druženje sa susjedima", 14.9.2017. godine uz zakusku, druženje i pjesmu, svojim smo susjedima pokazali koliko su nam važni i koliko cijenimo njihovu podršku. 14


„ZAR VEĆ… BOŽIĆ?“

Svečana priredba Udruge Srce i obilježavanje Dana volontera održano je 01. prosinca 2017. godine u dvorani „Kraluš“ Pučkog otvorenog učilišta Zelina. Članovi Kluba Srce izveli su humoristični igrokaz „Ništa bez pijevca“ koji je nastao u suradnji sa dramskim pedagogom Damirom Miholićem. Najmlađi članovi Udruge pripremili su pjesmice o Svetom Nikoli, Djedu Božićnjaku i Božiću, dok su oni malo stariji svoju „Božićnu idilu“ sami osmislili, a u susret Novoj godini poveli nas uz melodije bečkog valcera. Ovogodišnji gosti Udruge Srce nisu nepoznati našoj publici, ali iznova su nas iznenadili i oduševili svojim nastupima, a oni su; plesna skupina Kluba Arka, te naš prijatelj Kristijan Nasteski i njegova grupa „Los Colonscopicos“ koji su na zanimljiv način prezentirali argentinsku glazbu.

15


Ovom priredbom Udruga Srce obilježila je i Međunarodni dan volontera (05.12.), a dio priredbe posvećen ovim divnim ljudima najbolje je opisala zaposlenica, po potrebi volonterka, ali prvenstveno prijateljica Udruge Srce, Anet Zerec; „Jedna od stvari koja je u meni večeras izazvala jako puno emocija i suzne oči, koje se nisu vidjele jer sam se pravila da moram slikati pa sam se sakrila iza fotoaparata, je bila kad su predsjednica Udruge Đurđa Penava i voditeljica Lokalnog volonterskog centra Nikolina Sičaja počele nabrajati naše volontere i ujedno ih tak, jednog po jednog pozivale da dođu na pozornicu. To mi je bilo toliko moćno i posebno. Hrpa ljudi koji su svoj jedan, dva ili dvadeset sati, svoje vlastito, dragocjeno vrijeme, koje je bilo kad, a osobito u današnje vrijeme, kad nam većini treba dan od 50 sati da bi stigli sve kaj trebamo, poklonili našoj Udruzi, ljudima od kojih neke i ne poznaju, su, jedan po jedan, skromno, punili pozornicu. Koliko snage na jednom mjestu. To je bio jedan od onih trenutaka kad sam ponosna na svijet jer vidim koliko ima dobrih ljudi. Koliko moći odjednom. Dati nekome nešto bez da imaš neku materijalnu korist od toga, a usto ga i ne poznaješ najbolje, je jedan od, po meni, najvećih i najboljih darova koji postoje. U nekom trenu je gledalište dvorane, koja je bila dupkom puna i u kojoj su ljudi stajali i sjedili po podu, postalo za 20% praznije. Jer su svi ti ljudi, darivatelji svojih talenata, dobrote, vremena, strpljenja, mudrosti, ruku, koraka, kreativnosti, bili na pozornici. Jedna od najvećih zvijezda večeri je bila naša teta Višnja. Žena anđelica, koja već deset godina volontira u Udruzi. Svaki dan. Deset godina! Ne postoji tak posebna riječ kojom bih opisala što o njoj mislim, kako ju doživljavam, što prema njoj osjećam. Kakva predivna uvertira u prosinac i božićne dane. Ne zato što je moja, ali ta naša Udruga je stvarno najpozitivnija Udruga koju sam ikad vidjela. Kakva mi je čast biti dio te posebne obitelji!“

O volontiranju, Višnja Žegarac je izjavila „Većinu djece iz Udruge sam poznavala iz viđenja, a pošto sam imala dovoljno vremena odlučila sam se raspitati trebaju li pomoć. Na početku sam bila samo povremeno ovdje, a danas sam svaki dan i jako mi je lijepo. Svatko se može pronaći u volonterizmu jer ono što pružiš nekome, vrača se dvostruko više.“

Udruzi Srce poklonila je više od 6300 volonterskih sati… Višnja je rođena 02.11.1959. godine. U Udruzi Srce volontira od 2007. godine, najviše u pružanju podrške u provođenju aktivnosti Kluba Srce, ali i u svim drugim volonterskim aktivnostima. Nezamjenjiv je član tima Udruge. O Višnji Žegarac i njezinih 10 godina s Udrugom Srce prikazan je i kratki filmić, a u znak zahvale uručen joj je i mali poklon. Svim ostalim volonterima uručene su zahvalnice, kao i sponzorima priredbe. (Sponzori priredbe navedeni su u rubrici DONATORI) 16


Javna tribina povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom

Međunarodni dan osoba s invaliditetom prilika je da osobe s invaliditetom progovore o odnosu društva prema njima, ali i da pokažu da aktivno žele sudjelovati u životu zajednice te na taj način biti ravnopravni građani ovog drušzva, ali to će se ostvariti tek onda kad sve ono o čemu se priča povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom počnemo (cjelokupno društvo) živjeti tijekom cijele godine, a ne da sve te riječi ostanu samo uspomena na 03.12. 30. 11.2017. u zelinskoj gradskoj vijećnici u organizaciji Udruge „SRCE“ održana je javna tribina pod nazivom „Pokažimo da nam je stalo“. Moderator tribine bila je Nikolina Sičaja. Prigodnim riječima prisutnima su se obratile predsjednica Udruge Đurđa Penava i zamjenica gradonačelnika Svetog Ivana Zeline Ines Pavković Hrupec, koja je naglasila da je suradnja Udruge Srce i Grada uvijek bila dobra te da će takva biti i dalje. O temama obrazovanja i inkluzije, ljudskim pravima, toleranciji i mogućnostima osoba s invaliditetom, (ne)pristupačnosti i zapošljavanju osoba s invaliditetom, izlagali su; Jelena Ferin, voditeljica EU projekata; Marija Dugac, voditeljica Kluba Srce; Tomislav Nedelić, član Udruge Srce; Lelia Kiš – Glavaš, profesorica sa Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta, a vezano uz teme o kojima se govorilo, o problemima na koje su nailazili i svoja iskustva, podijelili su članovi Udruge; Štefanija Klasić, Marija Kotarski i Anđelko Žagar. Na kraju tribine prikazan je film o projektnim idejama društvrnog poduzetništva u Udruzi Srce; izradi drvenih igračaka i Muffin caffe-u, čime je pokazano da su osobe s invaliditetom itekako sposobne raditi, ako im se da mogućnost.

Izdvojeno iz izlaganja…  Sva se ljudska bića rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i sviješću i trebaju jedni prema drugima postupati u duhu bratstva.  Unatoč svim pozitivnim planovima i mjerama, natječajima ministarstava koji osiguravaju financijska sredstva, nedovoljno se čini, kako od strane lokalne zajednice pa do državnih tijela odnosno društva u cjelini. Često se kao glavni problem navodi nedostatak financijskih sredstava. Međutim kad bi se prilikom projektiranja i izgradnje poštovali propisi, dodatni troškovi bili bi nerazmjerno mali u odnosu na dobrobit koju bi pristupačne građevine imale. Neostvarivanje elemenata pristupačnosti i povreda ustavnog prava na jednakost, također predstavlja i diskriminaciju osoba s invaliditetom u odnosu na osobe bez invaliditeta.  Zapošljavanje osoba s invaliditetom nosi korist samim osobama s invaliditetom, ali i društvenoj zajednici. Posao osobi s invaliditetom znači preuzimanje odgovornosti za vlastiti život, ekonomsku neovisnost i samostalnost. 17


Udruga Srce održala je 25.05.2017.g. Redovnu godišnji skupštinu, a 19.12. Izvanrednu skupštinu na kojoj je usvojen okvirni operativni i financijski plan te plan manifestacija za 2018. godinu. Jedna od važnijih kompetencija za rad u Udruzi Srce je sposobnost timskog tada. Iako je svaki djelatnik profesionalno usmjeren na zaduženja dodijeljenog radnog mjesta, u Udtuzi Srce odavno je prepoznato da je osnova za uspjeh – timski rad. Ljudi dijele svoje talente, znanje, umijeća, iskustva i emocije, za postizanje zajedničkih ciljeva i obavljanje zadataka, koje kao pojedinci ne bi sami mogli obaviti. Stoga se u Udruzi redovito održavaju mjesečni timski sastanci. Posljednji u 2017.g održan je 22.12. uz Božićni domjenak. Tim Udruge Srce sačinjavaju svi zaposlenici i Upravni odbor Udruge. Teodnevni Team Building obuhvatio je izlet u Mađarsku, 03.11.2017.g. te radionice komunikacijskih vještina i timskog rada, koje je vodio prof. Darko Kobetić 08. i 09.12. u prostorijama Udruge. Predavanje iz područja ljudskih prava, za Tim Udruge Srce održala je Mirjana Dbranović, predsjednica Udruge UPIM, 07.07.2017.g. Dvodnevnu radionicu „Izazovi roditeljstva“ održao je prof. Darko Kobetić 24. i 25. 11., za roditelje iz Udruge Srce, kao i ostale zainteresirane iz zajednice. Na radionici „Zdravstveni Kutak“ koju je 07.06.2017.g. u Udruzi Srce održala dr. Mirjana Hranjec Banovec, korisnici Kluba Srce i njihovi roditelji, osvijestili su važnost očuvanja zdravlja, i tazgovarali o pravilnoj prehrani te temama pretilosti, visokom tlaku i dijabetesu. U prvoj polovici 2017. godine u Udruzi su održane po dvije edukacije za korisnike usluge osobne asistencije i osobne asistente. Edukacije su održane u suradnji s SOIH-om, a vodila ih je Marica Mirić, predsjednica Saveza društava distrofičara Hrvatske.

18


SRCE SUDJELUJE…

19


SURAĐUJEMO… SUDJELUJEMO…

Početkom godine prisustvovali smo otvorenju novog prostora Turističke zajednice grada Svetog Ivana Zeline.

Na Međunarodni dan žena, 08.03.2017. godine, u suradnji s TZG Sveti Ivan Zelina u prostorijama Turističke zajednice organizirali smo Izložbu ručnih radova naše članice, Željkice Brlečić.

Željka Brlečić ima 44 godine i članica je Udruge „SRCE“ od 2006. godine. Iako tiha i samozatajna, Željkica već dugi niz godina pokazuje veliko zanimanje i talent za izradu ručnih radova. Svi njeni radovi nastali su na radionicama „Spretne ruke“ uz pomoć volonterki Udruge, Višnje Žegarac, Radmile Hojić i Đurđe Brebrić. Željka je zaslužna za nastanak velikog broja ručnih radova pa je samim time zaslužila imati svoju prvu samostalnu izložbu. Izuzetno ponosni na Željkicu, uz članove Udruge, dakako su bili i njeni roditelji.

Na tradicionalnom Božićnom domjenku Grada Svetog Ivana Zeline, krajem prosinca u dvorani „Ivana“, Željkica je primila i Zahvalnicu Grada za svoju izložbu.

Na svečanosti je dodijeljena i Zahvalnica Udruzi Srce za doprinos zajednici kroz provođenje EU projekta „Osobni asistenti“. Zahvalnicu je primila predsjednica Udruge Đurđa Penava. Svečanosti je prisustvovala i voditeljica EU projekata Jelena Ferin, te Marija Kotarski i Tomislav Nedelić, kao članovi Gradskih odbora, u pratnji Zdenke Kotarski i Ivana Kovačevića. 20


Suradnja s TZG nastavljena je uoči Uskrsa, 13. travnja na središnjem gradskom tegu u „Velikoj potrazi za uskrsnom pisanicom“, kada su članovi Udruge zajedno sa djecom iz DV Proljeće i DV Tintilnić sudjelovali u veseloj potrazi za uskrsnim pisanicama, izrađenim na kreativnim radionicama u Udruzi Srce.

U sklopu Svetoivanjskih dana predstavili smo novi proizvod kreativki Udruge Srce, keramički buket „Ivanjski pushlek“, nakon čega su ovi posebni i unikatni pushleki, osim u Udruzi Srce, dostupni za razgledati i kupiti i u prostoru Turističke zajednice. I… na kraju godine, sudjelovanje na Adventskom sajmu…

U suradnji s Gradskom knjižnicom Sveti Ivan Zelina, Udruga Srce je povodom Mjeseca hrvatske knjige organizirala radionicu „Zaigrajmo priču“. Od 17. do 20. listopada 2017. godine, u prostorijama Gradske knjižnice, članica Udruge Nikica Šimunčić-Loborec održavala je radionice za učenike prvih razreda osnovne škole D. Domjanića. Tijekom ovih radionica, djeca su mogla nešto više saznati o bajkama i njenim piscima, a Nikica je svakoj grupi ispričala jednu od najpoznatijih bajki. Nikica još od djetinjstva gaji ljubav prema knjizi i čitanju te o njima puno toga i zna, a sada je djelić svog znanja i ljubavi prema knjizi i čitanju, mogla prenijeti i najmlađima.

Dane kruha – dane zahvalnosti za plodove zemlje, obilježili smo uobičajeno na središnjem zelinskom trgu, prodajom kruha, peciva i kolača. Samo, razlika od prije deset godina kada su bake pekle kolače, mame prodavale, a djeca bila u pratnji, je ipak velika, jer danas ta „djeca“ sami peku kolače na radionicama Kluba Srce, a zatim sami prodaju i pridonose održivosti Udruge… naravno, uz podršku voditelja. 21


Sudjelovanje koje želimo posebno istaknuti i na koje smo izuzetno ponosni, je sudjelovanje nekoliko članova Udruge Srce, uključenih u Taekwondo klub "Zelingrad“, na 15. Adidas Maksimir Kupu. Natjecanje je održano 9. prosinca 2017.g. u ŠC "Sutinska Vrela" u Zagrebu. Prisustvovalo je 607 natjecatelja, ukupno 46 klubova iz 4 država, od toga 395 u borbama i 212 u formama. Na natjecanju je sudjelovalo 15 natjecatelja Taekwondo kluba "Zelingrad" i osvojili su ukupno 14 medalja. Po ukupnoj statistici natjecanja zauzeli su 8. mjesto. U formama Para Poomsase (natjecatelji s invaliditetom), svi članovi Taekwondo kluba "Zelingrad“, koji su ujedno i članovi Udruge Srce, osvojili su medalje… Zlato: Anita Penava, Štefanija Klasić i Darko Antunović Srebro: Petar Horvat Bronca: Luka Geller Čestitamo!!!

Što im znači ovo novo iskustvo:) taekwondo:) sport:) i kako izgledaju njihovi treninzi… piše Štefanija Klasić, članica Udruge Srce i Taekwondo kluba "Zelingrad“… „Početkom desetog mjeseca, nakon što su nas posjetili u Udruzi kao gosti mjeseca, ostvarena je suradnja Udruge Srce i Taekwondo kluba "Zelingrad“ i njihovog predsjednika Zdravka Taušana, te je nas petero krenulo na treninge. Na početku samog treninga najstariji pojas pozdravi cijelu grupu prije samog zagrijavanja, a zatim slijedi razgibavanje koje traje petnaest do dvadeset minuta. Nakon zagrijavanja počinje učenje prve forme tekwondoa koja ima osam pokreta. Forme su koreografirane borbe protiv zamišljenog napadača koje vježbač izvodi sam s ciljem razvijanja ravnoteže i usavršavanja osnovnih tehnika. Izuzetno mi je drago što je Taekwondo klub „Zelingrad „ odlučio u svoj program treninga uključiti i djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom. Kao osoba s invaliditetom mogu reći da vještine koje se uče na treninzima su odličan oblik terapije, tako što potiču razvoj opće motorike, koordinacije pokreta i ravnoteže te gipkost kralježnice i udova. Treninzi također pomažu u razvijanju samokontrole i samopoštovanju, koncentracije i smanjenja napetosti. Tijekom odrastanja upravo su mi osjećaj manjka samopoštovanja i samopouzdanja bili veća teškoća s kojom sam se morala suočavati, čak veća i od onih fizičkih problema i poteškoća. Tokom godina moj me invaliditet osnažio i postao mi motivacija da radim na upornosti, dosljednosti, samopouzdanju, da nikad ne odustajem i da nakon svakog pada ustanem i krenem dalje. Mislim da se u taekwondou nalaze upravo takve vrijednosti koje nas motiviraju da jaki i osnaženi idemo putem koji će nas dovesti do cilja kojem svi težimo, a to je biti ravnopravni članovi društva u svakom aspektu života.“ 22


Članovi Udruge Srce, Darko Antunović i Tomislav Nedelić te Ivan Kovačević kao osobni asistent i animator, u razdoblju od 17. do 23. 09. 2017. godine, sudjelovali su u ljetnom kampu u Zadru, u organizaciji Hrvatskog saveza udruga osoba s invaliditetom u sklopu projekta „Zajedno u zajednici“.

Članovi Udruge – Kluba Srce sudjelovali su u travnju 2017.g. u Zagrebu u Kazalištu „Trešnja“ na Susretima kulturno-umjetničkih skupina osoba s posebnim potrebama INKAZ, a predstavili su se igrokazom „Boje“. Organizator INKAZ-a je Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži "Dubrava".

Na Festivalu jednakih mogućnosti (F=M) tradicionalnoj međunarodnoj manifestaciji urbane kulture čiji program izvode osobe s invaliditetom, s drugim glazbeno-scenskim i likovnim umjetnicima, a koji se održava se na ulici gdje svaki prolaznik može pogledati program i uvjeriti se u njihova djela kojima, poput drugih umjetnika, postižu visoku umjetničku vrijednost i zadivljuju publiku, naši su članovi krajem svibnja 2017.g. izveli svij deseti nastup na Festivalu jednakih mogućnosti, na Trgu J. bana Jelačića. Organizator Festivala i njegov idejni zaštitnik je Društvo tjelesnih invalida u Zagrebu, a dodana vrijednost ovog Festivala je… preko sto volontera koji se svake godine uključuju u ovu manifestaciju.

I ove smo se godine, na jednoj manjoj dionici priključili Planinarskom križnom putu… predivni trenuci… toliko duhovne energije i dobre vibracije… u iščekivanju Uskrsa.

Članovi Udruge – Kluba Srce sudjelovali su na kulturno – umjetničkoj manifestaciji „Rabuzinovi dani“ u Kulturnom centru Ivan Rabuzin u Novom Marofu.

U Varaždinu se prošetali, na Špancirfestu… 23


U Areni u Zagrebu, uživali na koncertu Ivana Zaka…

Navijali na utakmici Ukrajine i mlade reprezentacije Hrvatske, povodom 110 godina NK ZELINE…

U predblagdanske dane, u pravu „Božićnu bajku“, ušetali su članovi Udruge na imanju obitelji Salaj u Čazmi… i izašli iz nje, potpuno očarani.

Odlazili smo na druženja kod naših prijateljskih udruga… o o o o o

24

Ludbreško Sunce Sunce - Novi Marof Mali princ - Đurđevac Maslačak - Križevci Udruga invalida Križevci


Predstavnici Udruge Srce sudjelovali su i na raznim svečanostima i stručnim skupovima…      

Otvorenju nove osnovne škole u Bedenici (Đurđa Penava) Obilježavanju Dana OŠ D. Domjanića (Valentina Nedelić) Svečanosti proslave dana Dječjeg vrtića „Proljeće“ (Đurđa Penava i Jelena Ferin) Obilježavanju Svjetskog dana zdravlja u organizaciji Zagrebačke županije (Tomislav Nedelić i Ivan Kovačević) Svečanoj akademiji NK Zeline (Tomislav Nedelić i Ivan Kovačević) Obilježavanju 45. obljetnice djelovanja SOIH-a i 10 godina od Usvajanja Konvencije o pravima OSI (Tomislav Nedelić i Ivan Kovačević)

Povodom ove obljetnice Udruga Srce primila je Zahvalnicu zajednice Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske za doprinos unapređenju kvalitete življenja osoba s invaliditetom.  Predsjednica Udruge Đurđa Penava i voditeljica projekta „Osobni asistenti“ Jelena Ferin sudjelovale su na Svečanoj dodjeli Ugovora ESF Osobni asistenti. Ugovor su uručili premijer Andrej Plenković te ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić i ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić.

Predsjednica Udruge Đurđa Penava sudjelovala je na svečanom potpisivanju Ugovora o dodjeli financijskih sredstava za provedbu prve godine trogodišnjeg programa „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“. Program je financiran sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Na Konferenciji “Društveno poduzetništvo u Hrvatskoj – jučer, danas, sutra” u organizaciji Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, u prostorijama HUB385 u Zagrebu, sudjelovale su Đurđa Penava, Valentina Nedelić i Jelena Ferin.

Na trodnevnoj Konferenciju o asistivnoj tehnologiji i potpomognutoj komunikaciji, ispred Udruge Srce sudjelovali su: Jelena Martan, Danijela Dropučić i Marija Kotarski. Iskustva i primjere sa Konferencije prezentirale su i ostalima u Udruzi Srce.

Na IV Simpoziju za voditelje Udruga osoba s invaliditetom, održanom u organizaciji HSUTI-a u Zagrebu, sudjelovala je predsjednica Udruge Đurđa Penava.

Na Informativnoj radionici „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“ u Velikoj Gorici, sudjelovale su Marija Dugac i Jelena Ferin.

U Gradskoj vijećnici u Svetom Ivanu Zelini, održana je prezentacija „U susret poduzetništvu“, a ispred Udruge Srce prisustvovale su Đurđa Penava i Valentina Nedelić. 25


Udruga Srce, kao primjer dobre prakse… 

Udruga Srce bila je 02.03.2017.g., domaćin radionice „Suradnja organizacija civilnog društva i odgojnoobrazovnih ustanova u lokalnoj zajednici“ u sklopu projekta Zagrebačke županije „Prsten potpore“ sufinanciranim iz Europskog socijalnog fonda kojim su za 102 učenika s teškoćama u razvoju osigurani pomoćnici.

„Dobro organizirane i motivirane organizacije civilnog društva upravo i služe da budu spona između osoba koje imaju posebne potrebe, u ovom slučaju učenika s teškoćama u razvoju, i odgojno-obrazovnih ustanova“, - izjavila je Ivančica Prugovečki, voditeljica projekta. Radionica je bila organizirana za učitelje, stručne suradnike i roditelje učenika s teškoćama u razvoju, kao i roditelje djece s posebnim potrebama koja će tek krenuti u školu. Razgovaralo se kako učenike s teškoćama i njihove roditelje pripremiti za ulazak u redoviti odgojno-obrazovni sustav, na koji način osigurati da se učenici s teškoćama već prvog dana škole osjećaju ugodno u novom okruženju te kako s njima ostvariti osobni kontakt. o

Završna konferencija EU projekta "Prsten potpore" održana je u Dvorcu Lužnica u Zaprešiću.

Tijekom konferencije predsjednica Udruge Srce, Đurđa Penava imala je priliku predstaviti rad Udruge Srce te suradnju organizacija civilnog društva i obrazovnih ustanova kao primjer dobre prakse kroz osiguranje pomoćnika u nastavi. Ispred roditelja svoja iskustva prenijela je Dubravka Geller, a učiteljice razredne nastave iz OŠ Dragutina Domjanića, Tanja Domitran i Martina Potočki govorile su o svojim početnim iskustvima i načinu rada pri uključivanju djece s teškoćama u redovni sustav obrazovanja.

 U veljači su nas posjetili predstavnici međunarodne neprofitne organizacije Samaritan Internatioal. Nakon što su na konferenciji u Bruxellesu na kojoj su sudjelovali predstavnici 16 europskih zemalja, predsjednica Udruge Srce Đurđa Penava i voditeljica EU projekata Jelena Ferin izravnim Skype prijenosom predstavile aktivnosti i djelovanje Udruge, 19.05.2017. godine Udruga Srce, kao jedina organizacija iz Republike Hrvatske, primljena je u članstvo Samaritan Internatioal.

Krajem svibnja posjetili su nas pet američkih studenata rekreacijske terapije sa Fakulteta za zdravlje i humanističke usluge Državnog Sveučilišta Indiane.

Ovaj zanimljiv posjet kojim Udruga Srce stvara mrežu prijateljstva i suradnje i izvan granica Republike Hrvatske, omogućio je prof. Damir Miholić sa Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 26


U sedmom mjesecu su nas posjetile stručnjakinje iz Udruženja za rad s djecom s teškoćama u razvoju „Kutak” iz Sarajeva, s ciljem upoznavanja s aktivnostima i radom Udruge Srce.

 Unutar najveće Hrvatske naftne kompanije INA-e, 2011. osnovan je Klub volontera u kojeg su se priključili mnogi njeni djelatnici i potpomažu rad mnogobrojnih institucija te humanitarnih organizacija. Uoči Adventa volonteri INA-e posjetili su Udrugu Srce te su zajedno sa članovima Kluba Srce održali radionicu na kojoj su izrađivali božićne kuglice, koje je INA naručila za kićenje njihovog bora. Čitavo druženje proteklo je u veseloj atmosferi uz rad, smijeh, zakusku i glazbu. Najljepše zahvaljujemo svim djelatnicima INA-e koji su sudjelovanjem u projektu „INA volontira“ dokazali da imaju veliko srce.

Izaslanstvo iz BIH (njih 25), predstavnici Sarajevskog i Tuzlanskog kantona, u sklopu projekta organizacije „Save the Children“ bili su u studijskoj posjeti najboljim praksama inkluzije u Sloveniji i Hrvatskoj.

Početkom prosinca posjetili su i Udrugu Srce. Mediji u BIH, prenose: „Izvrstan primjer uključenosti lokalne zajednice u razvoj socijalnih usluga i inkluzije, nalazi se u gradiću Sveti Ivan Zelina, u hrvatskom Zagorju, gdje djeluje udruga Srce Zelina…“

Nećemo im zamjeriti što još ne znaju točnu granicu između Zagorja i Prigorja, jer u nastavku teksta navode samo riječi divljenja i pohvale Udruzi Srce, te želje da primjere dobre prakse koje su upoznali kod nas, primijene i u svojoj regiji. Nakon ovog posjeta, direktor programa Save the Children za sjeverozapadni Balkan, Ahmed Pjano, poslao je predsjednici Udruge Srce Zahvalnicu za podršku prilikom njihovog studijskog putovanja. 27


Posjetili su nas i učenici OŠ Ksavera Šandora Đalskog sa svojim učiteljicama i zajedno s korisnicima Kluba Srce sudjelovali u Integrativnoj radionici izrade srca od gline, te se ovom prilikom upoznali sa različitostima društva u kojem odrastaju.

 U Zagrebu u prostorijama KIC-a, članicama Udruge WE Croatia, dvanaestogodišnji rad Udruge Srce predstavila je Đurđa Penava, predsjednica Udruge.  Studentima 5. godine predškolskog odgoja Učiteljskog fakulteta u Zagrebu na temu "Pružanje podrške djeci s teškoćama, osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima" održala je Jelena Ferin.

Učenike srednje škole Dragutina Stražimira upoznali smo sa „Volonterstvom u zajednici“, predavanje je održala Jelena Ferin.

Za odgajatelje u Dječjem vrtiću Proljeće, radionicu „Nepoželjna ponašanja kod djece i kako ih usmjeriti“ održale su Jelena Ferin i Mara Juroš, a radionicu „Socijalna kompetencija djeteta s teškoćama“, Marija Dugac.

Stručna suradnica Udruge Srce Jelena Ferin i ravnatelj Centra znanja Profectus Darko Kobetić, održali su 02. i 19.12.2017.g u Cazinu u BIH, radionice za zaposlenike CRIP BIHAČ I CAZIN „Obuka za unapređenje rada mobilnih stručnih timova“ u organizaciji „Save the Children“.

Stručne suradnice u Udruzi Srce; Jelena Martan, Marina Sakmardi, Mara Juroš, Marija Dugac i Jelena Ferin sudjelovale su tijekom godine na više stručnih skupova i edukacija, svaka iz svog područja rada. Obzirom na bogato iskustvo naših zaposlenika te neposredan rad s djecom s teškoćama i osobama s invaliditetom te međusektorsku povezanost s jedinicama lokalne i regionalne samouprave, ustanovama iz područja zdravstva i socijalne skrbi te odgojno-obrazovnim ustanovama pružamo uslugu informiranja zainteresiranih stručnjaka iz područja zdravstva i socijalne skrbi kroz stručne radionice. o

Popis radionica uz detaljan opis i potrebne informacije, nalazi se u „Katalogu radionica Udruge Srce“ kojeg je Udruga izdala u 2017. godini. 28


SRCE PRUŽA RAZNE USLUGE… PROVODI PROJEKTE I PROGRAME

29


USLUGE U ZAJEDNICI…

1. Rana intervencija Rana intervencija podrazumijeva postupke koji uključuju pravodobno uočavanje i prepoznavanje odstupanja u razvoju te rano provođenje interdisciplinarnih interventnih programa u djece s neurorizikom za nastanak teškoća te u djece kod koje je odstupanje u razvoju već dijagnosticirano.

Fizioterapija Provodimo individualne fizioterapijske postupke kako bi pružili uslugu koja osigurava razvoj, održavanje i obnavljanje maksimalne pokretljivosti uz usavršavanje kvalitete kretanja te omogućavanje funkcionalnih aktivnosti. Rad se temelji na individualnom pristupu bez obzira na dob, a sve kako bi se poboljšala muskulatura i motoričke funkcije korisnika usluge. Uslugu fizikalne terapije u 2017.g. koristilo je 13 članova Udruge Srce.

Radna terapija Radna terapija namijenjena je osobama čije su sposobnosti obavljanja aktivnosti svakodnevnog života ugrožene ili oštećene razvojem, fizičkom ozljedom, bolešću ili emocionalno-socijalnom okolinom. Radna terapija provodi se individualno za svako dijete, a jednom tjedno provodi se grupna radionica u koju su uključena i braća i sestre djece s teškoćama. Uslugu radne terapije u 2017.g. koristilo je 20 članova Udruge Srce.

Logopedske usluga Kabinet logopeda suvremeno je opremljen u kojem radi stručnjak individualno sa svakim djetetom. Važnost napredovanja djeteta je osim u suvremenoj opremi i u stručnom usavršavanju djelatnika što se itekako potiče i podržava u timu. Ciljevi rada logopeda: prevencija i rana intervencija, identifikacija, interpretacija i rehabilitacija predverbalne, verbalne i neverbalne komunikacije, jezika (usmenog i pisanog), govora i glasa nastalih uslijed različitih uzroka kod djece predškolske i školske dobi i osoba s teškoćama na području govorno-glasovno-jezične komunikacije. Mjesečno, uslugu logopeda koristi 30-ero djece. Uslugu logopeda u 2017.g. koristilo je 38 članova Udruge Srce. 30


Senzorna integracija Dijete s teškoćama senzoričke integracije ima teškoću ponašati se prema zahtjevima okoline jer mu je teško procesuirati osjetilne informacije koju je zaprimilo kroz navedena osjetila. Cilj terapije je pomoći djetetu u organizaciji ponašanja kroz dobivanje adaptivnog odgovora koji dolazi kroz dobivanje potrebnih senzoričkih podražaja i to sve kroz smisleno samoinicijativno aktivno sudjelovanje djeteta. Terapija je učinkovitija, ako se započne u najranijoj razvojnoj dobi, koriste je djeca kojima je dijagnosticirana senzorička disfunkcija.

2. Podrška roditeljima i članovima obitelji Podršku roditeljima i članovima obitelji pružamo kroz individualne razgovore i savjetovanja sa Upravnim odborom Udruge te stručnim suradnicima zaposlenim i udruzi, Također, provode se razne radionice jačanja kapaciteta roditelja, povećanje samopouzdanja, jačanja roditeljstva, uloge u obitelji te podrška braći i sestrama djece s teškoćama i osoba s invaliditetom.

3. Psihološka podrška Psihološka podrška od iznimne je važnosti za jačanje samopouzdanja i samopoštovanja, lakšeg nošenja s teškoćama na koje nailazimo i s kojima se nosimo te jačanju vlastitih kompetencija za kvalitetniji život u obitelji i zajednici. Odvija se individualno, a namijenjena je članovima Udruge Srce i njihovim obiteljima.

4. Podrška u obrazovanju Odgoj i obrazovanje pravo je svakog djeteta. Uključivanje i međusobna povezanost između ustanova i organizacija civilnoga društva te suradnja, pokazatelj su spremnosti lokane zajednice na promjene i cjeloživotno učenje i obrazovanje.

Pomoćnik u vrtiću Uključivanje djece od najranije dobi u predškolski odgoj i obrazovanje, od iznimne je važnosti za njihov daljnji rast i razvoj te jedna od ključnih kompetencija rane intervencije i usvajanja znanja i vještina te poštivanja pravila skupine i odgojno-obrazovne ustanove. Uslugu pomoćnika u vrtiću u 2017.g. koristilo je 6 djece s teškoćama, članova Udruge Srce.

31


Pomoćnik u nastavi Kroz ovu uslugu omogućeno je djetetu nesmetano praćenje nastavnih sadržaja, dok su pomoćnici produžena ruka učitelju/profesoru te slijede upute izrađene od strane odgojno-obrazovnih i stručnih djelatnika škola. Pružanje ove usluge, za većinu djece s teškoćama sa područja našeg grada, od 2016. godine preuzela je Zagrebačka županija, a od 01.09.2017.g., u potpunosti; u okviru projekta „Prsten potpore“ koji uključuje cijelu Zagrebačku županiju.

Pomoć u učenju Pomoć u učenju usluga je koju mogu koristiti djeca s teškoćama kojima nije osigurana podrška pomoćnika u nastavi, s ciljem lakšeg svladavanja i praćenja nastavnih sadržaja. Usluga se provodi volonterski za svako dijete individualno, u prostoru Udruge Srce.

5. Uključivanje korisnika u život zajednice

Poludnevni boravak i Klub Srce Poludnevni boravak usluga je namijenjena osobama s invaliditetom koje su izašle iz sustava obrazovanja te za njih u zajednici ne postoje aktivnosti u koje bi se uključili. U poludnevnom boravku se kroz grupni i individualni rad provode aktivnosti pomoću kojih se kod korisnika potiče razvoj vještina svakodnevnog života u kućanstvu, obitelji te užem okruženju. Potiče se razvoj vještina brige o sebi i zdravlju, te vještine samozastupanja koje doprinose boljoj uključenosti osoba s invaliditetom u društvo. Sastavni dio ove usluge čine i edukativno – obrazovne aktivnosti usmjerene na stjecanje novih znanja, a budući da brojna istraživanja dokazuju kako je provođenje slobodnog vremena jedno od najvažnijih segmenata stila života ljudi i ima velik utjecaj na formiranje njihova identiteta, dio aktivnosti usmjeren je i na razvoj vještina za kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Uslugom poludnevnog boravka ujedno se pruža podrška obitelji jer doprinosi boljoj ravnoteži između obiteljskog i poslovnog života zaposlenih roditelja, a onim nezaposlenim, i samohranim, posebno majkama koje često najviše skrbe o ovisnim članovima obitelji, osigurava se rasterećenje dijela dana što se pozitivno odražava na kvalitetu njihovog života. Poludnevni boravak se provodi pet dana u tjednu po pet sati, a za korisnike je osiguran organizirani prijevoz vozilom Udruge, a uključen je i topli obrok. Usluga Klupskih aktivnosti sastoji se od različitih kreativnih i rekreativnih radionica (likovnih, kreativnih i dramsko – glazbenih) posebno usmjerenih na stvaranje novih ideja, razvoj maštovitosti, te kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Kroz sudjelovanje u radionicama društvenih igara, korisnici rade na podizanju koncentracije te razvoju socijalnih vještina. Sportske radionice i radionice terapijskog plivanja posebno su važne za očuvanje i unapređivanje zdravlja korisnika, razvijanje pravilnog odnosa prema zdravlju te održavanja fizičke pokretljivosti i samostalnog korištenja vode kao medija za kretanje. U aktivnostima senzibilizacije i informiranja javnosti korisnici imaju priliku kroz izradu plakata za promotivni izlog, radio emisiju „Otkucaji SRCA“ te objavama članaka u novinama i na web-u, prezentirati vlastite kompetencije i sposobnosti te aktivnosti u kojima sudjeluju. Mnoge aktivnosti „Poludnevnog boravka i Kluba Srce“ provode se i izvan prostora Udruge, što pridonosi raznolikijem sadržaju programa, proširivanju znanja iz raznih područja te upoznavanju s novim mjestima i osobama. 32


33


Usluga osobne asistencije Uslugu osobnog asistenta koriste osobe s najtežim stupnjem tjelesnog invaliditeta te intelektualnih teškoća. Usluga se provodi individualno, u trajanju od 4 sata dnevno. Osobni asistent je produžena ruka osobi s invaliditetom koja joj omogućuje obavljanje svakodnevnih životnih aktivnosti i potreba. Velika je podrška i pomoć i obitelji osobe s invaliditetom te svakodnevno pomaže u transferu, obavljanju svakodnevnih aktivnosti (higijene, kupnje, odlazaka kod liječnika, na terapije, frizeru te ostalih administrativnih i birokratskih poslova).

34


6. Lokalni volonterski centar

Lokalni volonterski centar Zelina osnovan je s ciljem okupljanja članova lokalne zajednice te poticanjem i razvojem volonterstva u zajednici. U lokalni volonterski centar uključeno je oko 150 volontera koji svoje vrijeme, znanja i vještine besplatno daruju u područjima od vlastitog interesa. Volonteri LVC-a uključeni su u projekte i programe Udruge Srce, Gradskog društva Crvenog križa, Grada Svetog Ivana Zeline, Turističke zajednice Grada Svetog Ivana Zeline, Udruge mladih Zeline te Vitezova Zelingradskih. „Mi smo zajednica dobrih ljudi; spajamo one koji žele zajedno promijeniti svijet.“

LVC ZELINA – P. Preradovića 3, Sveti Ivan Zelina E-mail: Mob.

o

Detaljan opis usluga koje pruža Udruga Srce, nalazi se u Katalogu usluga Udruge Srce kojeg je Udruga izdala u 2017.g.

o

Značajan iskorak za Udrugu Srce kao pružatelja socijalnih usluga u zajednici, je RJEŠENJE koje je Udruzi odobreno od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

35


PROJEKTI I PROGRAMI…

Poludnevni boravak i Klub Srce Klub Srce osnovan je 2010. godine i od tada se kontinuirano provodi pet dana u tjednu u trajanju od 5 sati. Od 2011. godine financira se putem trogodišnjih programa Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Od 01.06.2017.g. počelo je provođenje trećeg po redu trogodišnjeg programa „Poludnevni boravak i Klub Srce“ za razdoblje od 01.06.2017.g. do 31.05.2020.g. Vrijednost projekta je 270.000,00 kuna godišnje, a voditeljica projekta je Marija Dugac. Ovaj program obuhvaća mnoge specifične aktivnosti koje su od iznimnog značaja za osobe s invaliditetom, te u cijelosti odgovara na ciljeve Udruge Srce. Kao takav, jedinstven je u svojoj provedbi na području našeg grada i okolice, te je od strane raznih dionika Udruge prepoznat kao prioritetno područje djelovanje. U 2017. godini, 33 osobe s invaliditetom bile su uključene u „Poludnevni boravak i Klub Srce“.

Igračku izradi - djecu iznenadi (I) Projekt „Igračku izradi – djecu iznenadi“ financirala je Regionalna zaklada za lokalni razvoj Zamah u sklopu decentraliziranog modela financiranja Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, a provodio se u razdoblju od veljače do travnja 2017. godine. Vrijednost projekta je 13.000,00 kuna. S ciljem poticanja građana Sv. Ivana Zeline na uključivanje u aktivnosti za opće dobro, tijekom mjeseca veljače i ožujka, održano je 10 radionica izrade drvenih edukativnih igračaka; Tangram, Domino, Slovarica i Cipelica – vezalica. Ove igračke su ekološki prihvatljive, a usmjerene su na razvoj motoričkih, logičkih i didaktičkih sposobnosti. Važno je istaknuti da su u čitavom procesu, od dizajna preko izrade igračaka pa sve do pakiranja sudjelovali sami članovi Udruge Srce, a na radionicama su im pomagali učenici SŠ Dragutina Stražimira, te volonteri iz Sv. Ivana Zeline. 20. travnja 2017. godine u Gradskoj vijećnici u Svetom Ivanu Zelini, održana je promocija građanske akcije Udruge Srce „Igračku izradi - djecu iznenadi“. Izrađene igračke prezentirali su sami korisnici Kluba Srce koji su i zaslužni za njihovo nastajanje, te voditeljica projekta Marija Dugac. Nakon promocije projekta, igračke su uručene ravnateljici Centra za socijalnu skrb, Almi Mašić Biljan koja se zahvalila i pohvalila rad Udruge Srce, nakon čega su igračke podijeljene djeci iz potrebitih obitelji.

Igračku izradi - djecu iznenadi (II) Nastavak projekta „Igračku izradi – djecu iznenadi“ za razdoblje od lipnja do prosinca 2017. godine sa 12.000,00 kuna financirao je HEP. 36


37


Osobni asistent (I) Projekt „Osobni asistent“ provodi se u sklopu trogodišnjeg programa, za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2018. godine. Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, iznosom od 102.817,00 kuna godišnje, čime su osigurani asistenti za dvoje korisnika s tjelesnim invaliditetom. Ovaj projekt Udruga Srce je prvi puta aplicirala 2010. godine i od tada se kontinuirano provodi. Voditeljica projekta je Đurđa Penava.

Osobni asistent (II) Novim projektom „Osobni asistent“ sufinanciranim sredstvima Europskog socijalnog fonda, Udruga Srce osigurala je uslugu osobne asistencije za devet novih korisnika, od kojih je 7 osoba s intelektualnim teškoćama, čime su po prvi puta i oni dobili pravo i priliku za individualnom podrškom i većom mogućnošću osamostaljivanja. Vrijednost projekta je 1.701.285,15 kuna, a provodi se u razdoblju od 28.03.2017. do 28.03.2019. godine. Voditeljica projekta je Jelena Ferin, a koordinator Nikolina Sičaja. 20. travnja 2017.g. u Gradskoj vijećnici u Svetom Ivanu Zelini održano je predstavljanje projekta „Osobni asistent“, trećeg projekta Udruge „SRCE“ sufinanciranog iz fondova Europske unije.

38


„Surađujmo s prirodom“ Izgradnja plastenika prilagođenog osobama s invaliditetom, pokraj Dnevnog centra Udruge Srce, dovršen je početkom 2017. godine. Projekt je financirao NATO Charity Bazaar sa 9.929,00 eura. U projekt se uključilo 28 korisnika (16 osoba s invaliditetom i 12 djece s teškoćama u razvoju). Kroz radno okupacijske i radno terapijske aktivnosti u prilagođenom plasteniku u kojem se mogu kretati osobe s tjelesnim invaliditetom, korisnici su imali jednake mogućnosti za stjecanje novih socijalnih vještina i kompetencija za samostalniji svakodnevni život. U realizaciji projekta sudjelovali su stručnjaci (radni terapeut, senzorno integracijski pedagog te dipl. agronom) koji su provođenjem aktivnosti i stručnim savjetima vezanim uz rad s biljkama poticali sva područja razvoja i interakcije sa zajednicom.

39


„Podrška u zajednici“ Projekt je financiralo Ministarstvo znanosti i obrazovanja sa 50.000,00 kuna. Projekt se bavio promicanjem inkluzije i rane intervencije te pružanjem socijalnih usluga u zajednici za djecu s teškoćama i mlade osobe s invaliditetom te njihove obitelji s područja Zagrebačke županije.

Značajni podršku za kontinuirano i kvalitetno provođenje svih aktivnosti, nalazimo u Gradu Svetom Ivanu Zelini i Zagrebačkoj županiji.

U 2017. GODINI GRAD SVETI IVAN ZELINA (SU)FINANCIRAO JE:    

Osnovnu djelatnost - 240.000,00 kn Pomoćnici u DV - 174.815,00 kn Dio ukupnog troška Kabineta logopeda 61.185,00 kn Specijalizirani prijevoz u POS i Dubravu 20.000,00 kn

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA FINANCIJSKI JE PODRŽALA PROJEKTE: 

„Podrška u zajednici“ - 70.000,00 kn

„Srcem zapleši“ - javni poziv za koncert - 25.000,00 kn

„Srce u zajednici“ – 25.000,00 kn

Aktivnosti projekta sastojale su se od informiranja, komunikacije i podizanja razine svijesti o pravima osoba s invaliditetom ali i mogućnostima njihovog aktivnog uključivanja u sve društvene sfere uključujući i proces stvaranja društvenog poduzetništva i zapošljavanja. Dodana vrijednost projekta je uključivanje volontera u sve projektne aktivnosti što doprinosi daljnjoj održivosti projekata i programa koje udruga planira provoditi kao dugoročni socijalni kapital.

Preko mjera Javnih radova Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u 2017. godini realizirali smo dva zapošljavanja:

Za podršku u Klubu Srce, od 18.04. do 17.10. - Anamarija Bobinec

Nakon isteka mjere, Anamarija je ostala zaposlenik Udruge, na mjestu pomoćnika u DV 

Za projekt „Surađujmo s prirodom“, od 01.05. do 01.11. – Marina Klarić

Kao osoba s invaliditetom, dotadašnja korisnica programskih aktivnosti Udruge prvi je puta dobila priliku za zapošljavanje i uz manju pomoć mentora, u novoj se ulozi veoma dobro snašla. Nakon isteka mjere, Marina je i dalje ostala zaposlena osoba u Udruzi Srce, za poslove u plasteniku i ostale pomoćne poslove, što je financijski omogućeno, dijelom iz vlastitih sredstava Udruge a dijelom iz Kluba Srce. U 2018. godini, Udruga planira još jedno zapošljavanje osobe s invaliditetom. 40


Tko je sve „SRCE“…???!!!

41


„Srce“ su zaposlenici Udruge Srce… OA PUN PUV IND ADM KLUB POM STR

osobni asistent pomoćnik u nastavi pomoćnik u vrtiću individualan rad administracija Klub Srce Pomoćnik u Klubu Stručno osposobljavanje Ukupan broj zaposlenika

11 0 6 4 3 2 1 1 28

… u 2017. godini

„Srce“ su naši dragi volonteri… U 2017. godini, u Udruzi Srce 91 volonter starosti od 12 do 65 godina, zajedno sa volonterskim doprinosom Upravnog odbora i ostalih roditelja i članova Udruge te zaposlenika koji su i izvan svog radnog vremena volontirali u pojedinim aktivnostima, ostvarili su ukupno 4589 volonterskih sati (zaključno sa 22.12.2017.g.).

42


VOLONTERI U 2017. GODINI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Antolković Josip Antolković Lucija Antolković Mihaela Bahlin Martin Bastalec Marina Bastalec Tomislav Bertek Dubravka Bičak Tomislav Bičak Veronika Biršl Ela Bobinec Anamarija Bobinec Gabrijela Brcković Mateja Brebić Dalibor Brebrić Đurđa Bručić Ričko Patricija Bukal Božena Bukal Lucija Bukal Vesna Caltanella Milka Čuča Marija Dolčić Jadranka Drlja Denis Drlja Jelka Drlja Robert Dujmić Ivan Đurenec Mihaela Filipović Brigita Filipović Petra Geller Bruno

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

Geller Dubravka Geller Vito Horvat Eva Horvat Ivan Horvat Mirjana Ivković Mirjana Kasak Daria Kavić Ana Kihalić Antun Kihalić Ivan Klarić Marija Klasić Štefanija Klobučar Maja Kotarski Zdenka Kovačević Ivan Kovačević Jelena Kožić Tomislav Kralj Ivan Kušić Ivan Kušić Nevenka Legin Andrea Lerš Smolić Anita Litvić Leonarda Lučić Manuela Mačković Helena Mačković Mirjana Malić Marija Marić Siniša Markiš Mato Martinjak Kristijan

43

61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91.

Mijatović Marina Nasteski Kristijan Nedelić Tomislav Nedelić Valentina Nemčić Mirjana Pivarić Ivana Penava Đurđa Penava Josip Podolski Anamarija Poldrugač Ivana Pucak Sanja Rac Dijana Rubil Maja Sakmardi Matija Sičaja Nikolina Spasić Bičak Sanja Strugar Antolković Kristina Šaško Magdalena Šatović Kruno Šimunec Iva Škarec Alen Škrlec Nikolina Štulec Dominik Tari Tamara Tomašić Valentina Trcak Antonija Vrdoljak Antonio Zerec Ana Žegarac Višnja Žigrović Ana Žigrović Josipa


HVALA VAM SVIMA… OD SRCA!!!

KREATIVNO Među ovim našim vrijednim volonterima, nalazi se jedna posebna skupina izrazito maštovitih, kreativnih i predanih volonterki, koje svakog utorka i četvrtka dolaze u „Kreativnu stvaraonicu“ Udrugu Srce i izrađuju prekrasne i unikatne ukrasne predmete. Tu, u našem (više njihovom) potkrovlju, već početkom godine počinje izrada raznih uskrsnih aranžmana, pisanica i sl. U devetom mjesecu, kad se svi vrate sa godišnjih odmora, a vani još uvijek sve podsjeća na ljeto, one već rade planove i pripreme za Božić… i što se više približava, posla je sve više, a atmosfera sve veselija. Oko njih adventski vjenčići, poklon paketi, čestitke, kuglice i razni ukrasi… a u zraku se osjeti duh Božića… topline, ljubavi, davanja i radosti. A između ova dva blagdana, naše kreativke još stignu osmisliti i neki inovativan proizvod. Tako su ove, 2017. godine, sve koji su ih imali priliku vidjeti, zadivile „Pushlekima“ od keramičkog cvijeća. Hvala Vam, što svojim proizvodima uljepšavate prostor oko nas! Svi koji se žele pridružiti ovom Timu, mogu to učiniti svakog utorka i četvrtka od 15 do 19 sati. Voditeljice ovih radionica su Božena Bukal i Mirjana Ivković.

44


„Srce“ su i svi oni koji nas podržavaju, na bilo koji način… novčanim donacijama, proizvodima, uslugama… i svima skupa od SRCA HVALA

DONATORI U 2017. GODINI o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Altera d.o.o. Antolković, vulkanizerska radionica i autoservis Antonija Kustura ARP D.O.O. Auto Iviček d.o.o. Auto Neno, vl. Nenad Čurlo Autoelektričar Habek, vl. Zoran Habek Autoservis Sakmardi Autoservis-servis Zelina d.d. Baka Tari, Mance Benci Ivanka Bičak Vladimir Blašković Dragica Bravarija Špoljarec Caffe bar Carpe Diem Caffe bar Gužva Caffe bar Pilot Caffe bar Plac Carpe Diem - Turnir 8 kafića Centar znanja PROFETUS Cinčaona Helena d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Dado trgovina i knjigovodstvo Darko Komorski Davor Blašković Dino Midžić DIV PROMET DMC Televizija Dobar Partner DON DON d.o.o. Doroteja Fištrek Dragija Ljerka Društveni dom Donja Topličica

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Grad Sveti Ivan Zelina Gradska Kavana Grepol d.o.o. Guga svijet zabave j.d.o.o. Hidropneumatika doo Horvatin Ana Marija IMA D.O.O. Intergrafik, Vl. Ivan Knežević Interijeri Klanfar Interijeri Klanfar IVA PROM D.O.O. Ivo Bonamico i Stephanie Havekost Ivo Kovačević Jabuka TV Jagica Ptiček Knjigovodstvene usluge Nina Laura Stanić Living room bar Logistika Violeta Lovački savez Zagrebačke županije Luka Pofuk Ljiljana Žigrović Mačković Stjepan Marija Malić Marija Marković Strugar Markiš Mato Martina Dragija Matea Brdar Mateja - Obrt (kokičar) Mateo Gorički, prof. Jasna Žagar MESKO 1886 j.d.o.o. Mesnice Kušić 45

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

OPG Jarec Stjepan Ordinacija opće medicine Mladen Krnic OŠ Trnjanska (gđa Živana i Petra) Pavičić Željko Pedikerski salon, Obrt za usluge, vl. Štefica Rojtinić Pekarna Kralj Penava Zelina d.o.o. Podrum bar Prigorje.hr Pupilla d.o.o. Računovodstvo Migles Radio Kaj Radio Samobor Radio Vrbovec Radio Zelina Sesvete Danas Sičaja Slavko Stari Pjer Stipinović Marica Suci - Turnir 8 kafića Tari - Mance (BAKA) Tiskara Zelina Tiskara Zelina Tokić d.o.o. Transporti-Čehulić Trcak Stjepan Udruga Pčelara Udruženje obrtnika Vatrogasci DVD Zelina Vera Kos Verica Kos Vesna Matišin


o o o o o o o o o o o o o o

Drvna industrija Zelina Dunja Alkić Eurokod Pisačić d.o.o. EURO-MILK d.o.o. Ferin Mario Filip Ćurko Findas d.o.o. Franjo Lazarin GDCK Sveti Ivan Zelina Generacija završetka OŠ 1967.g Gordana Migles Gospodarenje otpadom Zagrebačke županije Gotes d.o.o. Gracotech Grupa d.o.o.

o o o o o o o o o o o o o o

MG Bravarska radionica Nikola Škrlec Mia Voće d.o.o. Miller Jasmina Mini studio Mirjana Jarec Kure Miro Ninković Multicom d.o.o. MUP Sveti Ivan Zelina Nenad Turčić Nevenka Ferenčak Nikić Zvjezdana Obitelj Bigor Obiteljski radio Ivanić Općina Breznica

o o o o o o o o o o o o o o

Videomix foto studio i trgovina Vina Ferin Visoka razina Vitković prom d.o.o. Vodovod Zelina d.o.o. Zagrebačka Županija Zajec Ljubica Zelina d.d. Zelina plin d.o.o. Zelina Plin d.o.o. Zelinske komunalije d.o.o. Zerec Vladimir Zoran Šagovac Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o.

Malonogometni turnir „8 kafića“ Treći malonogometni turnir „8 kafića“ održan je 26. prosinca i humanitarnog je karaktera, ali ne u organizaciji Udruge Srce, nego caffe bara Carpe Diem – za Udrugu Srce. U sportskom duhu, nadmetalo se osam malonogometnih ekipa poznatih zelinskih kafića; caffe bar Pilot, Carpe Diem, Dioniz, Petica, Plac, Long-Island Bar, The Bertija i Podroom Bar, a pehar pobjednika ove je godine ponijela ekipa caffe bara Dioniz, vlasnika Boška Bičaka te time obranili prošlogodišnji naslov prvaka. Sav prihod prikupljen od ulaznica, 10.300,00 kuna doniran je Udruzi Srce, zajedno sa sudačkim naknadama (800,00 kn) kojih su se svi odrekli također u korist Udruge Srce. Gospodinu Igoru Bajiću, vlasniku caffe bara Carpe Diem zahvaljujemo na inicijativi i održivosti ove sportske manifestacije, a svima ostalima hvala na sudjelovanju i podršci našoj Udruzi!

07. rujna 2017.g, Tokić d.o.o. auto-dijelovi imali su svečano otvorenje poslovnice u Svetom Ivanu Zelini te nam tom prigodom donirali 5.000,00kuna. Hvala im od Srca što su prepoznali naš rad i doprinos zajednici. Ispred Udruge Srce na svečanom otvorenju prisustvovali su predsjednica Udruge Đurđa Penava te Tomislav Nedelić i Ivan Kovačević. Osim Udruzi Srce, Tokić je pružio podršku i Srednjoj školi Dragutina Stražimira u Svetom Ivanu Zelini.

46


Od srca zahvaljujemo svim medijima koji su nas pratili i prezentirali naše aktivnosti u zajednici. Posebna zahvala Radio Zelini i emisiji „Otkucaji Srca“, urednika i voditelja emisije Tomislava Nedelića, na promociji Udruge Srce i potreba osoba s invaliditetom i djece s teškoćama. Slušajte nas i dalje! Pratite nas na web Pratite nas na face Od sad nas pratite i na Instagramu @srcezelina Zovite nas na Pišite nam na Posjetite nas u kući Srčeko! „SRCE“ – Udruga djece s teškoćama, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji Žiro račun

47


Srčeko Story izdaje: Udruga Srce Tekstove pripremili: Đurđa Penava, Valentina Nedelić, Jelena Ferin, Nikolina Sičaja, Marija Dugac, Anet Zerec, Štefanija Klasić, Nikica Loborec i Tomislav Nedelić Fotografije: Arhiva Udruge Srce, Anet Zerec, Radio Zelina i Prigorje.hr Uredila: Valentina Nedelić Tisak: Tiskara Zelina d.o.o. Srčeko Story broj 8 - sufinancira:

KOLUMNA Anet Zerec „UPORNOST STVARA ČUDA“ Prije pet godina počela sam raditi kao pomoćnica djeci s poteškoćama u razvoju. Već je nekoliko malih prijatelja s raznim poteškoćama prošlo kroz moj život i, zajedno s njima, radila sam male i velike korake u njihovim vrtićkim danima. Katkad su oni bili toliko mali da ih nitko osim njihovih roditelja i mene nije primjećivao. I u te najmanje korake smo uložili toliko truda i vremena. Toliko puta ponovljenih jednih te istih riječi i uputa. A nekome sa strane bi bili neprimjetni. Katkad smo se vraćali unazad. Ali nikada, baš nikada mi nije palo na pamet da odustanem. Otprilike prve dvije godine sam više puta razmišljala o tome da se možda previše dajem tom poslu i da bi ga netko drugi možda radio na puno lakši i jednostavniji način. Možda ne bi tražio od djeteta da čini tolike, njemu vrlo komplicirane i zahtjevne, stvari. Ruku na srce, u većini situacija bi mi bilo znatno lakše da sve radim umjesto njih. Da sam ih svaki puta nahranila bez da su se morali sami potruditi da nespretnim ručicama prinesu žlicu svojim ustima – bilo bi puno manje uprljanih majica i puno manje suza; bilo bi puno manje žlica i zdjelica bačenih na pod i puno manje vrištanja i ljutnje usred ručka – ali ne bi naučili samostalno jesti. Da sam im dozvoljavala da jedu stojeći umjesto sjedeći za stolom – bilo bi puno manje suza, opiranja, ljutnje, udaranja – ali možda još dan danas ne bi pristajali sjediti za stolom u vrijeme obroka. Da sam ih svaki puta kada su nezainteresirano pogledali ručak ponudila nekim njima dražim i finijim jelom – više bi me voljeli i bili zadovoljniji – ali još uvijek bi kategorički odbijali jesti juhe, variva, špinat, povrće i voće. Da sam ih svaki put prije izlaska na vrtićko igralište preobula i obukla bez da oni u tome sudjeluju – bilo bi puno manje bačenih jakni, puno manje udaranja sebe, garderobnih ormarića ili mene; puno manje bacanja obuće po garderobi; puno manje suza; puno manje ljutnje – ali ne bi se naučili sami preobuti i obući jaknu. 48


Da sam im svaki put dozvolila da se izgube u stereotipnoj igri kad god to požele – bilo bi puno više tihih trenutaka, puno manje suza za koje toliko puta nisam znala čime su izazvane, puno manje udaraca, puno više zadovoljstva u njihovim očima – ali ne bi se kvalitetno družili sa vršnjacima. Da ih nikada nisam poticala da sami peru ruke i lice i da sami istisnu sapun iz bočice – proveli bismo puno manje vremena u kupaonici; bilo bi puno manje vode po podu i puno manje vode po njihovim i po mome licu – ali ne bi naučili kako oprati ruke. Mogla bih nabrajati unedogled, ali na kraju bih opet došla do istog zaključka. Da sam im dozvoljavala da rade što žele, oni bi svakako bili zadovoljniji, ali njihov boravak u vrtiću bi bio gubljenje dragocjenog vremena u kojem mogu štošta naučiti i usvojiti. Želim ih naučiti da što više tog znaju sami, bez vođenih pokreta, bez prisile, bez nesigurnosti. Mnogo puta se u garderobi susrećem sa roditeljima, bakama, djedovima, braćom i sestrama djece iz vrtićke skupine. U mnogo su me situacija vidjeli kako potičem djecu da učine nešto što im još uvijek nije lako. Primjerice, da se izuju. Katkad to traje i po pola sata. Kod neke djece je popraćeno snažnom ljutnjom i agresijom. U takvim sam situacijama u više navrata u ovih pet godina osjetila osuđujući pogled na sebi. Jednom prilikom mi je jedna gospođa rekla da ne razumije kako mogu biti tako zla i gledati dijete kako se muči umjesto da ga ja obujem. Upitala sam ju što bi dijete time dobilo? Medvjeđu uslugu. Nije mi bilo drago što je mislila da sam zla, ali bilo mi je važnije izvršavati svoju misiju – osamostaliti dijete do koje god mjere je to u mojoj moći. Naposljetku, smatram da mi je to i posao. Gotovo sva djeca s poteškoćama s kojima sam koračala kroz njihove male, a toliko komplicirane živote, su u vrtić krenula bez stečene vještine preobuvanja. Za sve sam njih smatrala da su dovoljno spretni i dovoljno odrasli da to rade sami i tako sam, s jednim po jednim, provodila sate i sate u garderobnom prostoru, ne bi li uspjeli otkopčati čičak na svojim papučama. Katkad sam imala osjećaj da je to uzaludno jer se po mjesec dana, unatoč gotovo svakodnevnoj vježbi ne bi dogodilo ništa. Nikakav pomak. Ljutnje, suza, frustracija, bacanja obuće i nezainteresiranosti je bilo na pretek. Toliko sam puta pomislila da uzalud trošimo vrijeme i kad bih se najmanje nadala i kad bih već i sama sebi bila dosadna i naporna svojim, naoko uzaludnim poticanjima i animiranjem, obično bi se dogodilo čudo i dijete bi ipak uspjelo samostalno izuti tenisicu ili zakopčati čičak na tek obuvenoj papuči. U takvim mi trenucima redovito krenu suze od sreće, a ponos na dječjem licu je nešto što nijednom riječju ne mogu opisati. Osjećam tada kako mi je srce puno i shvatim kako sam dobro iskoristila svo ono vrijeme koje sam radila jedno te isto. Bezbroj puta. Imam osjećaj da mi se svaki put kad se nešto tako dogodi život produži za godinu dana, a razina stresa snizi na nulu. Smatram da se takvo što ne može doživjeti u većini poslova. Takve se situacije ne događaju svaki dan, ni svaki tjedan, a najčešće ni svaki mjesec. Ali kad se dogode, više nije važno kako smo došli do njih i koliko je truda uloženo u realizaciju. Smatram da se sve može i da je sve moguće, samo treba biti uporan i vjerovati. Jedan od mojih prijatelja tjednima nije mogao upamtiti što mora reći kada mi se želi obratiti. Njega sam, kao i svu djecu s kojima sam radila, učila neka me zove „teta“. On bi to izgovorio kad bih ga ja podsjetila koja je to riječ, ali u situacijama u kojima bi me želio dozvati je uvijek viknuo nešto što je zvučalo kao „Hm!“. Svaki bih mu puta objasnila kako to nije moje ime i ponovila mu što mora reći kada me nešto treba. Ponavljala sam mu to po nekoliko desetaka puta svaki dan. Jedan je dan tijekom igre dječak viknuo „teta“ i pogledao me. Ne želim da ostala djeca etiketiraju djecu s poteškoćama i smatraju da su ovisna o meni pa se za vrijeme slobodnih aktivnosti i igre udaljim barem dva metra i pratim dijete samo pogledom. Vidjela sam da me on gleda i smije mi se, ali kako je u sobi bilo jako bučno i bila sam sigurna da je neko drugo dijete viknulo „Teta!“. Međutim, nekoliko minuta kasnije opet sam čula isto. Tada sam i vidjela da je on to izgovorio. Samo dan prije mi je djelovao kao da to neće usvojiti još tjednima. Jedan je od mojih prijatelja nosio pelene i odbijao sudjelovati u bilo kojem obliku toalet treninga. Njegovi su ga roditelji pokušavali staviti na wc školjku kod kuće, ali on je to odbijao i vrištao i plakao čim bi oni to pokušali. Kako se pokazalo da je njegovo ponašanje u vrtiću nešto drukčije nego kod kuće, u dogovoru s roditeljima, odlučila sam mu predložiti da zajedno pođemo u kupaonicu. Dječak je bez imalo opiranja ili ljutnje, s osmijehom sjeo na wc školjku. Bila sam presretna, a ponos kojim je on zračio nije nestao čitav dan. Naredna dva i pol mjeseca smo sve dane koje je dječak proveo u vrtiću poslije ručka ulazili u wc, gdje bismo oboje govorili „šššššš“ za vrijeme dok je on sjedio na školjci. To ga je jako veselilo. Dva i pol mjeseca sam imala dojam da je to „šššššš“ jedino što on misli da tamo može raditi. Iako sam ga poticala neka obavi nuždu, nisam imala dojam da me razumije. Ipak, svaki dan smo ulazili i pokušavali. Nakon dva i pol mjeseca, jedan dan me dječak ugodno iznenadio. Ušli smo u kupaonicu, skinula sam mu pelenu, on je sjeo na školjku i uz „ššššš“ počeo i piškiti. Iako je on i po prirodi vrlo vedro i veselo dijete, nisam ga još nikada vidjela tako sretnog. Krenule su mi suze od sreće i spontano sam ušla u sobi i rekla djeci i teti da je naš prijatelj naučio piškiti u wc. Djeca su mu zapljeskala i ushićeno vikala „Bravo!“. Ne znam tko je od nas svih bio sretniji i ponosniji. Tada sam znala da nijedno „šššš“ nije bilo uzalud. Da nas je netko gledao, mislio bi da dva i pol mjeseca 49


gubim vrijeme i nadam se nemogućem. Nakon toliko iskustava koja su mi pokazala da to prividno gubljenje vremena u pravilu nosi dobre rezultate, više me ni ne brine to što bi me netko osuđivao da me promatra. Jedan od mojih malih prijatelja je kategorički odbijao primiti kist u ruke. Djelovao je kao da mu se gadi. Nikada ni na jedno dijete nisam povisila ton ili pokušala nešto na silu. Tom dječaku nisam mogla riječima objasniti da držanje kista nije bolno. Stoga sam, kao i mnogo puta dotad i kasnije, morala posegnuti za alternativnim načinima rješavanja problema. Danima sam svaki dan pred njim slikala vodenim bojama. Jedan je kist bio u mojoj ruci, a drugi pred dječakom. On me uopće nije gledao ni pokazivao interes za mene. Konstantno sam pričala o tome kako je zabavno slikati s kistom i riječima ga poticala neka i on pokuša. Imala sam osjećaj da sve to govorim sama sebi. Jedan dan je dječak, nekoliko trenutaka nakon što sam počela slikati, na moje čuđenje uzeo kist. To je bio najbolji događaj taj mjesec. Ne, nije naslikao sliku preko cijelog papira. Uzeo je kist. To je za dijete kojem se ne sviđaju kistovi fantastičan korak. Jedan od onih koje nitko osim roditelja i mene ne vidi i ne smatra bitnim. I za koje samo mi znamo koliko je truda uloženo u njega. Dječak je nekoliko dana kasnije pristao i slikati vodenim bojama. Jedna je moja prijateljica jednog dana iznenada prestala izgovarati riječ „Tata“. Usvojila ju je nekoliko mjeseci prije tog i jednog dana ju jednostavno više nije mogla izgovoriti. Govorila bi „papa“, „taa“, ali ne i „tata“. Kako je imala smisla za glazbu i ritam, odlučila sam joj pjevati ljestvicu, ne koristeći pritom slogove „do-re-mi-fa-so-la-ti-do“, već „ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta“. Usvojila je to nakon nekoliko dana. Ne sasvim točno i ne nužno po 8 slogova u jednom pjevanju, ali uspijevala je otpjevati dva „ta“ zaredom. Kako su dani prolazili, zadavala sam joj sve kraće „pjesmice“ i tako smo jednog dana došle na samo dva sloga. Taj dan sam joj ih pjevala u jednome, jednakom tonu –„tata“. Nakon nekoliko trenutaka ponovila je to za mnom. Ponavljale smo tako dugo da sam imala dojam da više ni ne razmišlja o tome što pjeva i da nije ni svjesna toga da pjeva točno ono što već mjesecima ne uspijeva izgovoriti. Prvo bih otpjevala ja, pa ona. I tako naizmjence cijelo vrijeme. Išlo joj je sjajno i pritom se jako zabavljala. Odjednom sam, ništa ne najavljujući, izgovorila, umjesto otpjevala „tata“. I ona je to ponovila za mnom. Napokon! Nakon tjedana provedenih u garderobnom prostoru i tisuću puta otpjevanoj ljestvici i bolnim glasnicama, ona je izgovorila zaboravljenu riječ. Kasnije ju više nije „izgubila“. Jedan je, pak, moj prijatelj odbijao jesti bilo što osim nekoliko odabranih jela. Jednostavno radije ne bi jeo nego probao bilo što od ukusne i bogate vrtićke ponude. Unatoč mojim svakodnevnim poticanjima i uvjeravanjima, on nije želio ni pogledati ručak. Nisam željela odustati. Počela sam mu govoriti da bi me jako razveselilo kada bi barem probao juhu. Barem jednu žlicu. On bi me svakodnevno odbijao, govoreći da nije gladan. Znala sam da je to nemoguće s obzirom na to da je u vrtiću od jutra, a usto je i jako aktivan. Jednog sam mu dana rekla kako sam jako žalosna što ne želi probati juhu u koju su tete kuharice uložile toliko truda. Zamolio me neka ne budem tužna. Kako sam ja ipak ostala u žalosnom raspoloženju, dječak me, očito, želio razveseliti. Nikada neću zaboraviti kada je uzeo žlicu u ruke. Pojeo je čak tri žlice juhe! U skupini petogodišnjaka je prvo nastao muk, a potom su sva djeca spustila žlice u zdjelicu i spontano mu zapljeskala. Još ga nikada nisam vidjela tako ponosnog i sretnog. Ustao je i ponosno zahvaljivao svojoj ushićenoj „publici“. Sljedećih je nekoliko dana opet jeo po nekoliko žlica juhe, a nakon nekog vremena je počeo jesti i variva. Nakon otprilike mjesec dana dječak je jeo svu hranu koja mu je u vrtiću bila ponuđena i u njoj istinski uživao. U hranjenu je bio potpuno samostalan što je bio dodatni razlog za neopisivu sreću. Shvatila sam tako, tek nakon dvije godine da se ne dajem previše. Nego onoliko koliko je zaista potrebno. U nekim situacijama manje, u nekima više. Od gomile raznih događaja izdvojila sam samo ove, kojih sam se sad sjetila. U njima je dijete s poteškoćama dobilo nešto novo, u čemu dotad nije moglo, znalo ili željelo sudjelovati. Osim njih, jako puno dobivaju i djeca koja se nalaze u skupini u kojoj je dijete s poteškoćama u razvoju. Već od malena se uče toleranciji, strpljenju, empatiji i važnosti toga da pomognu. Posao pomoćnika u vrtiću je nepredvidiv i ni za jedan dan se ne može reći da je isti kao prethodni ili naredni. Katkad imam osjećaj da svu energiju predviđenu za taj radni dan potrošim do 9 ujutro. Ali smatram da se u suprotnom ne mogu događati čuda poput ovih. Mogla bih dugo nabrajati, a sve te priče imaju jednu zajedničku crtu – nijednoj kraj ne bi bio sretan bez upornosti i vjere. Ni nakon pet godina rada nisam sigurna je li to jako težak ili jako lagan posao. Ali u svakom slučaju ga volim raditi i, bez obzira na neke teške dane, ipak češće uživam u trenucima kojima obiluje. Neupitno je da je za taj posao potrebno imati jako puno strpljenja i biti spreman bezbroj puta ponoviti jednu te istu riječ. Ne postoji čarobni priručnik za pomoćnike u kojem piše kako rješavati probleme i kako reagirati u određenoj situaciji. Metode koje je svakodnevno potrebno koristiti su različite ne samo od djeteta do djeteta, nego i od dana do dana, ovisno o djetetovu raspoloženju. I tisuću puta svaki potez izgleda besmisleno. Ali kad se sve vrati u vidu fantastičnih rezultata nakon mjesec-tri-šest-ništa od toga nije teško. Kad se dijete, koje je vrlo plašljivo i nespretno, dva mjeseca nakon mnogo pokušaja penjanja na penjalicu samo popne na tobogan, stane na vrh i prije spuštanja me pogleda, vikne „Teta!“ i mahne, a izraz lica i pogled mu

50


govore „Gledaj gdje sam! Sretan sam jer sam uspio!“, znam da upornost stvara čuda. Stoga, hrabro i uporno naprijed.

Evo dragi čitatelji, došli smo i do kraja… (skoro) Ako ste sve, i pažljivo pročitali, morali ste pomisliti… Auuu, koliko se ovdje radi! Da li se oni ikad zabavljaju? O, da… zabavljamo se, ali to smo ostavili za kraj. Jer, kako kaže poznata narodna izreka… „Prvo posao, a onda veselje.“ Naj-fešta u Toplićici! Veselo, raspjevano, rasplesano:) uz glazbeni sastav „Evergreen“. Mario i Štef, za Udrugu Srce uvijek spremni! 10.03.2017., pet godina nakon što smo napustili Topličicu i točno deset godina od prvog dolaska u ovaj prostor, koji smo koristili za provođenje aktivnosti sve do useljenja u vlastiti prostor; samo lijepa sjećanja… Mario Ferin u Udruzi Srce! 12.09.2017., i još jedna prilika za pjesmu i ples! Predobro! Mario je klavijaturist u pratećoj grupi Jelene Rozge, a Udruzi Srce uvijek velikodušno pomaže u organizaciji njenih koncerata. Disko u Srčeku! 13.07.2017.g., po prvi puta… „DiscoKlubSrce“:) fantastična atmosfera, DJ, glazba, društvo:) Zoran Šagovac Shagy, hvala na divnoj večeri! Nova prije Nove! …i ponovo DJ Shagy! 29.12.2017., naš doček Nove Godine:) malo smo uranili, ali nema veze, glavno da smo zajedno, sretni i veseli:) članovi i roditelji Udruge Srce!

51


PLAN MANIFESTACIJA ZA 2018. GODINU

4. Druženje sa susjedima – 4.9.2018. Hodočašće u Mariju bistricu – 8.9.2017. 7. Zelinska Pješadijada i druženje s udrugama – 28.9.2018. 8. Humanitarni koncert Izrada kalendara za 2018. godinu – rujan – prosinac 2018. Adventske kreativne radionice – studeni 2018. Priredba udruge Srce i gostiju – 7.12.2018. Sudjelovanja na manifestacijama Grada i Turističke zajednice Sudjelovanja na manifestacijama i aktivnostima organiziranih od strane saveza i drugih udruga

52

Srčeko story 8  
Srčeko story 8  
Advertisement