Page 1

Indien u als winnaar uit de bus komt, wordt u de trotse eigenaar van een authentieke, nooit eerder verkochte, cursusblok door SPWe zelf uitgegeven. U zal ook niet langer hoeven te schrijven met maar halfwerkende balpennen, maar beschikt dan over een SPWe-balpen, gesigneerd door de anonieme oprichters. 1. Van welk merk is de lievelingstrui van Mr. Doornaert? a) John Wolfskin b) Jack Wolfskin c) Pete Wolfskin

2. In wepo perrerrype priqoen de perrers ‘SPWe’ op het schoollogo? Dit is parate kennis, een echre SPWe’er moer hier geen seconde over nadenoen.

3. Hoeveel tussendoortjes moesten de vierdes die naar Antwerpen gaan meenemen? a) 2 b)3 c) 4

Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekst uit dit bestand mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Indien u klachten heeft of er problemen optreden, kunt u mailen naar neeikwilnietweguitspwe@hotmail.be


4. Bij welke bakkerij werden de Berlijnse bollen aangekocht? a) Hoornaert b) Casteleyn c) Baguetje

5. Welke tekst stond er op de bus waarmee de 2e groep naar het onvergetelijke Berlijn trok? a) ’t Soete Waeslant b) ‘t Fijne Haspengau c) ‘t Kodde Zeelant

6. Welke hit was D.V. luidkeels aan het zingen in de gang van het jeugdhotel in Berlijn? a) Black and Yellow – Wiz Khalifa b) Sky and Sand - Paul & Fritz Kalkbrenner c) Firework – Katy Perry

7. Wat was de eerste zin van de Duitse nachtwaker? a) It’s past midnight, you have to stay in your rooms right now. b) Es ist Mitternacht, Sie müssen in Ihrem Zimmer bleiben. c) (Hollands accent) Jullie moeten in je kamers blijven, want het is al klokslag 12 voorbij.

9. Hoe heette de groep die de muziekquiz won? a) Just widder en ’t kuikentje b) Kga je ton taggen éé c) Follow that bus

Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekst uit dit bestand mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Indien u klachten heeft of er problemen optreden, kunt u mailen naar neeikwilnietweguitspwe@hotmail.be


10. Welke letter komt niet voor in de 2 namen van de anonieme oprichters? a) V b) M c) W

SCHIFTINGSVRAGEN Hoeveel eenden telden de anonieme beheerders in de ochtendspeeltijd van donderdag 19/05/2011 in het water van de vijver van SPWe2?

Hoeveel deuren telt de volledige oppervlakte van SPWe2? Zowel deuren in het gebouw zelf, als op de omgeving rond het gebouw werden meegeteld. Deze telling stond onder streng toezicht van gerchtsdeur(letterlijk)waarders A. Parmentier en A. Vanhalst. Hou er rekening mee dat ook kasten met een klink, waarin A. Vanhalst inpast, tot een deur gerekend werden.

Hoeveel treden telde één van de anonieme oprichters en wiskundig genie Z. Verschaeve in het gebouw van SPWe2?

Stuur je antwoorden door naar neeikwilnietweguitspwe@hotmail.be. Orden je antwoorden als volgt: vb. REEKS 1: 1)a-2)lettertype-3)a-4)a-5)a-6)a-7)a-9)a-10)a REEKS2: 1)2011-2)2011-3)2011 Vermeld ook in de mail je naam + adres + afstudeerjaar in SPWe en

maak kans op deze prachtige prijzen! Deelnemen kan t.e.m. 1 juni 2011. Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekst uit dit bestand mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Indien u klachten heeft of er problemen optreden, kunt u mailen naar neeikwilnietweguitspwe@hotmail.be

SPWe-quiz  

DE GROTE SPWE-QUIZ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you