Page 1

Хмельницький національний університет Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Європейський університет Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Санкт-Петербурзький державний архітектурно-будівельний університет Міністерства освіти і науки Російської Федерації Науково-дослідний інститут праці Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь Краківський університет економіки, Польща

ПРОГРАМА IX МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

“СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ ЗА УМОВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ” Присвячується 50-літньому ювілею Хмельницького національного університету

5-7 жовтня 2012 р.

Хмельницький – Яремче 1


2


ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ Голова конференції:

Скиба Микола Єгорович – д.т.н., проф., засл. працівник освіти України, акад. Академії педагогічних наук України, ректор Хмельницького національного університету. Співголови конференції:

Нижник Віктор Михайлович – д.е.н., проф., проректор з науковопедагогічної роботи Хмельницького національного університету, зав. кафедри міжнародних економічних відносин. Богиня Дем’ян Петрович – д.е.н., проф., засл. діяч науки і техніки України, проф. каф. міжнародних економічних відносин Хмельницького національного університету. Науково-програмний комітет:

Куліков Генадій Тимофійович – д.е.н, ст. наук. співроб., голов. наук. співроб. від. соціально-економічних проблем праці ДУ “Інститут економіки та прогнозування” Національної академії наук України. Асаул Анатолій Миколайович – д.е.н., проф., проф. каф. фінансів, аналізу та обліку Санкт-Петербурзького державного архітектурно-будівельного університету. Валетко Володимир Володимирович – д.е.н, проф., заст. дир. з наукової роботи НДІ праці Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь. Едвард Молендовський – д.е.н., проф., зав. каф. міжнародних економічних відносин Краківського університету економіки. Алєксій Почтовський – д.е.н., проф., зав. кафедри управління людським капіталом Краківського університету економіки.. Жеслав Бивалек – д.е.н., проф., проф. каф. економіки Краківського університету економіки. Кір'ян Тетяна Михайлівна – д.е.н, проф., акад. Академії економічних наук України, дир. НДІ праці і зайнятості населення Міністерства праці та соціальної політики України і НАН України. Мельник Сергій Вікторович – к.е.н., доц., дир. ДУ “Науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин” Мінсоцполітики України. Хрущ Ніла Анатоліївна – д.е.н., проф. кафедри обліку і аудиту Хмельницького національного університету. Васильківський Дмитро Миколайович – к.е.н., доц. каф. міжнародних економічних відносин Хмельницького національного університету. Хмелевський Олег Васильович – к.е.н., доц. каф. міжнародних економічних відносин Хмельницького національного університету. 3


РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ Програма роботи 5 жовтня 2012 р.

600–700 – реєстрація учасників конференції; 700–1300 – переїзду часників конференції до м. Яремче; 1300–1400 – поселення учасників конференції у готельному комплексі; 1400–1500 – обід; 1500–1530 – відкриття IX Міжнародної науково-практичної конференції; 1530–1800 – пленарне засідання; 1900–2200 – вечір відпочинку у колі друзів. 6 жовтня 2012 р.

900–1000– сніданок; 1000–1300 – секційні засідання; 1300–1400 – обід; 1400–1600 – секційні засідання; 1600–1800 – екскурсійна програма; 1900–2200 – урочиста вечеря. 7 жовтня 2012 р.

800–900 – сніданок; 900–1000– підведення підсумків і вироблення рекомендацій конференції; 1000–1700 – сходження на найвищу точку України – гору Говерлу; 1700 –1800 – вечеря; 1830–2230 – від’їзд учасників конференції до м. Хмельницького. Регламент роботи Доповіді на пленарному засіданні Доповіді на секційних засіданнях Інформаційні засоби для доповідачів:  мультимедійний відеопроектор;  комп’ютерна техніка.

4

до 10–15 хв. до 5 хв.


ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 6 жовтня 2012 р. Вітальне слово

Скиба Микола Єгорович – д.т.н., проф., засл. працівник освіти України, акад. АПН України, ректор Хмельницького національного університету. Нижник Віктор Михайлович – д.е.н., проф., проректор з науковопедагогічної роботи Хмельницького національного університету, зав. каф. міжнародних економічних відносин. Молендовський Едвард – д.е.н., проф., зав. каф. міжнародних економічних відносин Краківського університету економіки. Асаул Анатолій Миколайович – д.е.н., проф., проф. каф. фінансів, аналізу та обліку Санкт-Петербурзького державного архітектурно-будівельного університету. Валетко Володимир Володимирович – д.е.н, проф., заст. дир. з наукової роботи НДІ праці Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь. 1. Соціально-індикативне регулювання рівня життя населення у забезпеченні економічної безпеки України. Нижник В.М., д.е.н., проф., Хмельницький національний університет. 2. Соціальна політика країн ЄС: оцінка та проблеми формування в Україні. Богиня Д.П., д.е.н., проф., Хмельницький національний університет. 3. Экономический механізм современных дисбалансов в мировой экономике: методологический аспект исследования причин и рисков. Молендовський Е., д.е.н., проф., Краківський університет економіки (Польща). 4. Развитие инновационности и конкурентоспособности человеческого капитала. Почтовський А., д.е.н., проф., Краківський університет економіки (Польща). 5. Методика оценки эффективности стратегии социально-экономического развития. Бивалек Ж., д.е.н., проф., Краківський університет економіки (Польща). 6. Экономический рост и конкурентоспособность промышленности: ценовые и неценовые факторы анализа. Асаул А.М., д.е.н., проф., Санкт-Петербурзький державний архітектурно-будівельний університет. 5


7. Особенности функционирования интеллектуального капитала в информационно-сетевой экономике. Валетко В.В., д.е.н, проф., НДІ праці Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь. 8. Стимулювання створення нових високопродуктивних робочих місць як чинник підвищення ефективності праці. Куліков Г.Т., д.е.н., ст. наук. співроб., ДУ “Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України”. 9. Механізм ефективної зайнятості в мотивації розвитку людського капіталу. Кір'ян Т.М., д.е.н., проф., НДІ праці і зайнятості населення Міністерства праці та соціальної політики України і НАН України. 10. Середньостроковий попит на робочу силу у професійному розрізі, вимоги роботодавців до працівників та напрями їх забезпечення. Мельник С.В., к.е.н., доц., ДУ “Науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин Мінсоцполітики України”. 11. Процеси створення та розвитку конкурентних стратегій вітчизняних підприємств. Хрущ Н.А., д.е.н., проф., Хмельницький національний університет. 12. Напрями інноваційного розвитку менеджменту підприємств. Довбня С.Б., д.е.н., проф., Національна металургійна академія України. 13. Сучасні тенденції соціально-трудових відносин в аграрному секторі економіки України. Бабенко А.Г., д.е.н., проф., Дніпропетровська державна фінансова академія. 14. Розвиток вітчизняної системи управління та її еволюція в контексті можливостей підвищення економічного потенціалу підприємства. Васильківський Д.М., к.е.н., доц., Хмельницький національний університет. 15. Роль освіти у підвищенні конкурентоспроможності людського капіталу. Ніколайчук М.В., к.е.н., доц., Хмельницький національний університет. 16. Вимірювання і шкалювання даних. Григорук П.М., к.е.н., доц., Хмельницький національний університет. 17. Формування теоретичних засад антикризового регулювання регіонального розвитку. Мірзодаєва Т.В., к.е.н., доц., Українсько-американський гуманітарний інститут “Вісконсінський міжнародний університет (США) в Україні. 6


18. Сучасні аспекти управління інноваційним потенціалом вищих навчальних закладів в Україні за умов новітніх глобалізаційних процесів. Матюх С.А., к.е.н., доц., Хмельницький національний університет. 19. Роль іноземного капіталу у формуванні фінансового потенціалу України. Шумська С.С., к.е.н., доц., ДУ “Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України”. 20. Посткризові тенденції розвитку соціально-трудової сфери України. Близнюк В.В., к.е.н., ст. наук. співроб., ДУ “Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України”.

7


СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ Секція 1

РОЛЬ РЕГІОНІВ У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ Голова секції – Нижник В.М., д.е.н., проф. Секретар секції – Васильківський Д.М., к.е.н., доц.

1. Україно-американські відносини у підвищенні рівня конкурентоспроможності підприємств та регіонів. Нижник В.М., д.е.н., проф., Шемчук Л.О., мол. наук. співроб., Хмельницький національний університет. 2. Украина и процессы региональной интеграции. Варецька О.М., к.е.н, голов. ред., науково-виробничий журнал “Україна: аспекти праці”. 3. Розвиток вітчизняної системи управління та її еволюція в контексті можливостей підвищення економічного потенціалу підприємства. Васильківський Д.М., к.е.н., доц., Хмельницький національний університет. 4. Роль людського капіталу у підвищенні конкурентоспроможності економіки регіону. Дерій Ж.В., к.е.н., доц., Чернігівський державний технологічний університет. 5. Особливості формування міжнародної конкурентноспроможності регіонів України в умовах глобалізації. Скиба Г.В., ст. викл., Хмельницький національний університет. 6. Інвестиційне забезпечення реалізації регіональних стратегій розвитку в Україні. Піріашвілі О.Б., к.е.н., ст. наук. співроб., ДУ “Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України”. 7. Стабілізація диспропорцій соціально-економічного розвитку регіонів при удосконаленні національної політики України. Балджи М.Д., к.г.н., доц., Одеський національний економічний університет. 8. Теоретичні аспекти взаємовпливу процесів модернізації інфраструктури та регіонального розвитку. Іванова Н.В., к.е.н., доц., Чернігівський державний технологічний університет.

8


9. Основні напрями удосконалення механізму трансформації транскордонного співробітництва України з ЄС. Журба І.Є., к.е.н., доц., Хмельницький інститут соціальних технологій університету “Україна”. 10. Факторы и особенности формирования регионального потенциала энергосбережения. Плюта І.Є., мол. наук. співроб., ДУ “Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України”. 11. Аналіз використання обігових коштів промислових підприємств Хмельниччини. Корбут А.А., здоб., Хмельницький національний університет. 12. Еколого-економічні аспекти зрівноваженого розвитку аграрного сектора регіону. Бобровська Н.В., асист., Миколаївський державний аграрний університет. 13. Необхідність стратегічного управління фінансовими результатами машинобудівних підприємств Хмельниччини. Оксенюк Т.М., асп., Хмельницький національний університет. 14. Становлення концепції екосистемних послуг в контексті забезпечення сталого розвитку регіонів. Дегтярь Н.В., асп., Сумський національний аграрний університет. 15. Економіко-нормативне формування трудової міграції: міждержавні та регіональні особливості. Найдюк А.С., здоб., Хмельницький національний університет. 16. Чинники та тенденції трудоресурсного забезпечення Харківської області. Бузецький І.Г., асп., Хмельницький національний університет.

Секція 2

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ ЗА УМОВ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ Голова секції – Довбня С.Б., д.е.н., проф. Секретар секції – Хмелевський О.В., к.е.н., доц.

1. Напрями інноваційного розвитку менеджменту підприємств. Довбня С.Б., д.е.н., проф., Пономаренко В.П., к.е.н., проф., Національна металургійна академія України. 2. Трансформація складових зовнішньоекономічної політики України в умовах світової економічної кризи. 9


Мельник А.О., к.е.н., доц., Хмельницький національний університет. 3. Історичні аспекти виникнення та врегулювання міжнародних торговельних конфліктів. Фрадинський О.А., к.е.н., доц., ДНДІ митної справи. 4. Проблеми залучення міжнародних інвестицій в економіку України. Левчук О.В., к.е.н., доц., Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету. 5. Удосконалення інституту банкрутства, як основа для оздоровлення економіки України. Ларіонова К.Л., к.е.н., доц., Донченко Т.В., асист., Хмельницький національний університет. 6. Формування концепції забезпечення зовнішньоекономічної безпеки підприємств. Яременко О.Ф., к.е.н., доц., Хмельницький національний університет. 7. Сталий розвиток України через призму міжнародних індексів. Грицина Л.А., к.е.н., доц., Хмельницький національний університет. 8. Монетарні та немонетарні методи боротьби з інфляцією. Бутенко О.І., к.е.н., доц., Європейський університет, м. Черкаси. 9. Розвиток економіки України в контексті наслідкового впливу світової фінансової кризи. Хмелевський О.В., к.е.н., доц., Куца Н.В., магістр, Хмельницький національний університет. 10. Обґрунтування пріоритетних напрямів енергозбереження машинобудівних підприємств. Джеджула В.В., к.т.н., доц., Хмельницький національний університет. 11. Целевая образовательная программа повышения финансовой грамотности населения и ее роль в региональной политике. Кирилова О.І., викл., Донецький державний університет управління. 12. Використання кількісних і якісних статистичних показників реалізації ефективної міграційної політики. Курій Л.О., асп., Хмельницький національний університет. 13. Стан і перспективи розвитку корпоративного сектора в Україні в умовах глобалізації. Сливка Т.О., асп., Київський національний університет ім. Т. Шевченка. 14. Формування стратегії збереження, відтворення і раціонального використання земельних ресурсів. Літвак О.А., здоб., Миколаївський державний аграрний університет. 10


15. Переваги участі комерційних банків в створенні недержавних пенсійних фондів.є Неліпович О.В., ст. викл., Хмельницький національний університет.

Секція 3

ЗАГРОЗИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ АКТИВІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Голова секції – Бабенко А.Г., д.е.н., проф. Секретар секції – Харун О.А., к.е.н., доц.

1. Сучасні тенденції соціально-трудових відносин в аграрному секторі економіки України Бабенко А.Г., д.е.н., проф., Дніпропетровська державна фінансова академія, Васильєва О.О., к.е.н., доц., Запорізький національний технічний університет. 2. Європейський досвід розвитку сільського зеленого туризму. Ключник А.В., д.е.н., доц., Гоцелюк А.Ю., здоб., Миколаївський державний аграрний університет. 3. Трансфер технологій: суть, форми та значення. Йохна М.А., к.т.н., проф., Козачок О.В., асп., Хмельницький національний університет. 4. Зростання цін на світовому продовольчому ринку: наслідки і перспективи для України. Назарова Л.В., к.е.н., доц., Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України. 5. Фактори-проблематики формування та використання експортного потенціалу машинобудівних підприємств Хмельницької області. Тюріна Н.М., к.е.н., доц., Шелест Є.О., асист., Хмельницький національний університет. 6. Концепція внутрішнього підприємництва та формування передумов її реалізації на вітчизняних підприємствах. Хмелевський О.В., к.е.н., доц., Дрюкова Л.В., магістр, Хмельницький національний університет. 7. Аналіз зміни ефективності зовнішньоекономічної діяльності машинобудівного підприємства. Пухальська Я.П., к.е.н., доц., Хмельницький національний університет. 8. Напрями удосконалення ринкового регулювання та активізації розвитку туризму в Україні. Пухальський В.В., к.е.н., доц., Хмельницький національний університет. 11


9. Методи оцінки експортного потенціалу підприємства. Чубар М.М., асп., Хмельницький національний університет. 10. Оцінка експортного потенціалу підприємств машинобудівної галузі Хмельницької області. Кватернюк К.Ю., асп., Хмельницький національний університет.

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Секція 4

Голова секції – Кір’ян Т.М., д.е.н., проф. Секретар секції – Грицина Л.А., к.е.н., доц. 1. Ефективне ресурсо- та енергозбереження в системі економії витрат виробництва промислових підприємств. Нижник В.М., д.е.н., проф., Шумовецька Т.В., магістр, Хмельницький національний університет. 2. Механізм ефективної зайнятості в мотивації розвитку людського капіталу. Кір'ян Т.М., д.е.н., проф., Науково-дослідний інститут праці і зайнятості населення Міністерства праці та соціальної політики України і НАН України. 3. Структурна характеристика митної логістики підприємства. Прус Л.Р., к.е.н., доц., ДНДІ митної справи. 4. Земельні ресурси агровиробників України і світу: сутність, стан та раціональне використання. Зось-Кіор М.В., к.е.н., доц., Луганський національний аграрний університет. 5. Конкуренція як стимул утворення нових фінансових послуг. Михайловська І.М., к.е.н., доц., Сорочинська Н.А., асп., Хмельницький національний університет. 6. Оцінювання конкурентоспроможності підприємств переробної промисловості аграрної сфери. Мідляр А.К., к.е.н., доц., Сусіденко Ю.В., асист., Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету. 7. Управління ефективним розвитком на промислових підприємствах України. Капінос Г.І., к.е.н., доц., Гречух Л.О., магістр, Хмельницький національний університет. 12


8. Підходи та шляхи оптимізації до управління оборотним капіталом. Стахова Н.П., к.е.н., доц., ВПНЗ Буковинський університет. 9. Моделювання внутрішньогосподарського розподілу виробничих ресурсів. Євдокімова М.О., к.е.н., викл., Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва. 10. Чинники управління фінансовим забезпеченням господарської діяльності промислових підприємств. Параска І.П., асп., Хмельницький національний університет. 11. Систематизація факторів впливу на вибір джерела фінансування оборотного капіталу. Семенюк Н.О., асист., Хмельницький національний університет. 12. Підвищення конкурентоспроможності підприємства як основа виходу з економічної кризи. Борох Ю.О., асп., Одеський національний економічний університет. 13. Державне регулювання природних монополій в Україні. Краснянська Н.Л., асист., Стус В.О., магістр, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ. 14. Визначення категоріальних понять мотивації персоналу машинобудівних підприємств. Гребінська С.І., викл., Хмельницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ. 15. Фінансова стратегія як інструмент забезпечення конкурентних переваг машинобудівних підприємств в сучасних умовах. Розумович Н.Ф., здоб., Хмельницький національний університет. 16. Механізм забезпечення конкурентоспроможності підприємства швейної промисловості. Шарко В.В., асп., Хмельницький національний університет. 17. Складові елементи мотиваційного механізму активізації інноваційно-інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств. Громова О.Є., асп., Хмельницький національний університет. 18. Теоретичні підходи у визначенні “потенціалу підприємства”. Сугак І.С., здоб., Хмельницький національний університет.

13


Секція 5

МЕХАНІЗМИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ Голова секції – Куліков Г.Т., д.е.н., проф. Секретар секції – Ніколайчук М.В., к.е.н., доц.

1. Стимулювання створення нових високопродуктивних робочих місць як чинник підвищення ефективності праці. Куліков Г.Т., д.е.н., ст. наук. співроб., ДУ “Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України”. 2. Сучасний стан впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у вищих навчальних закладах України. Гуржій А.М., д.е.н., проф., НПАН України, Гапон В.В., к.е.н., доц., ДНУ “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. 3. Оцінка рівня конкурентоспроможності персоналу промислових підприємств. Нижник І.В., к.е.н., ст. викл., Хмельницький національний університет. 4. Управління розвитком сільськогосподарського підприємства на основі мотивації персоналу. Дубініна М.В., к.е.н., доц., Рафальська О.В., магістр, Миколаївський державний аграрний університет. 5. Вплив корпоративної культури на ефективність системи управління персоналом на підприємстві. Синицька О.І., к.е.н., доц., Стрехова С.В., асп., Хмельницький національний університет. 6. Корпоративне страхування як механізм підвищення ефективності управління персоналом підприємства. Приступа Л.А., к.е.н., ст. викл., Музика О.О., магістр, Хмельницький національний університет. 7. Кваліфікація персоналу як чинник підвищення ресурсного потенціалу підприємства. Новікова О.С., к.е.н., доц., Шумовецька Т.В., магістр, Хмельницький національний університет. 8. Сучасні особливості та концепції розвитку кадрового менеджменту промислових підприємств. Співак В.В., асп., Хмельницький національний університет. 9. Корпоративна культура організацій: стадії розвитку, властивості та принципи. Хрущ В.О., мол. наук. співроб., Хмельницький національний університет.

14


10. Окремі аспекти формування системи управління інтелектуальнокадровою безпекою підприємства. Ваганова Л.В., асп., Хмельницький національний університет. 11. Діагностика як елемент механізму ефективного управління діяльності підприємства. Жуков А.В., асп., Харківський національний економічний університет.

Секція 6

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ Голова секції – Хрущ Н.А., д.е.н., проф. Секретар секції – Яременко О.Ф., к.е.н., доц.

1. Процеси створення та розвитку конкурентних стратегій вітчизняних підприємств. Хрущ Н.А., д.е.н., проф., Хмельницький національний університет. 2. Сучасний стан та перспективи інвестиційно-інноваційного розвитку будівельної галузі. Микитюк П.П., д.е.н., проф., Тернопільський національний економічний університет. 3. Технологічна та логістична доцільність інтегрування постачальників машинобудівного підприємства в процес створення інновацій. Йохна М.А., к.т.н., проф., Гончарук А.М., асп., Хмельницький національний університет. 4. Використання збалансованої системи показників для реалізації стратегії диверсифікованого зростання. Стадник В.В., д.е.н., проф., Соколюк Г.О., асист., Хмельницький національний університет. 5. Інноваційні технології в органічному землеробстві. Сіренко Н.М., д.е.н., доц., Чайка Т.О., асист., Миколаївський державний аграрний університет. 6. Інвестиційно-інноваційний розвиток аграрного сектора в умовах глобалізацій них змін і тенденцій. Вишневська О.М., д.е.н., доц., Миколаївський державний аграрний університет. 7. Стратегічні напрями реформування оптової торгівлі. Трішкіна Н.І., к.е.н., доц., Хмельницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ. 8. Вимірювання і шкалювання даних. Григорук П.М., к.е.н., доц., Хмельницький національний університет. 15


9. Ефект синергізму як стимул розвитку транснаціональних корпорацій в Україні. Хмелевський О.В., к.е.н., доц., Хмельницький національний університет. 10. Ринково-нейтральні стратегії як запорука ефективного управління інвестиційним портфелем. Гулько Л.Г., к.е.н., доц., Хмельницький національний університет. 11. Інноваційна діяльність підприємств в сучасних умовах. Єпіфанова І.Ю., к.е.н., доц., Вінницький національний технічний університет. 12. Теоретичні аспекти економічної категорії “страхування”. Матвійчук Л.О., к.е.н., ст. викл., Хмельницький національний університет. 13. Економічна оцінка та відбір об'єктів промислової власності для створення інноваційної продукції. Джемелінська Л.В., к.е.н., ст. викл. 14. Інвестиційний аспект пільгового кредитування сільськогосподарських підприємств Хмельницької області. Іванович І.Ю., асист., Хмельницький національний університет. 15. Тенденції розвитку машинобудівних підприємств України. Драч О.І., мол. наук. співроб., Хмельницький національний університет. 16. Підходи до формування маркетингової стратегії зовнішньоекономічної діяльності машинобудівного підприємства. Каткова Т.І., здоб., Хмельницький національний університет. 17. Побудова структурної моделі мотиваційного механізму інноваційно-інвестиційного розвитку промислових підприємств. Громова О.Є., асп., Хмельницький національний університет. 18. Вплив чинників та вибір показників оцінки інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємств. Гріщенко І.В., асист., Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ. 19. Оцінка рівня та напрями підвищення інноваційного потенціалу підприємств легкої промисловості. Родіонова І.В., асп., Хмельницький національний університет. 20. Тенденції формування попиту на робочу силу в сучасних умовах розвитку економіки України. Тимошек Т.Р., ст. наук. співроб., НДІ праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України та НАН України. 16


21. Формування антикризового потенціалу як інструменту управління реструктуризацією підприємства. Бабій І.В., асист., Хмельницький національний університет. 22. Сучасні підходи до ефективного управління ресурсами та активами підприємства. Олійник Л.В., викл., Хмельницький національний університет. 23. Інформаційний потенціал у системі розвитку підприємства. Терехов Д.С., асп., Хмельницький національний університет. 24. Управління витратами на підприємстві: методи калькулювання та планування. Загнітко І.В., асист., Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ. 25. Елементи фінансово-інвестиційного та виробничого ризиків у зовнішньоекономічній діяльності машинобудівних підприємств. Левченко М.О., асп., Хмельницький національний університет. 26. Особливості процесу стратегічного управління на підприємствахучасниках зовнішньоекономічної діяльності. Говорецький О.Б., асп., Хмельницький національний університет. 27. Методологія забезпечення фінансової безпеки підприємств за умов інтеграційних процесів. Малик О.В., асп., Хмельницький національний університет. 28. Сучасна парадигма забезпечення конкурентних переваг підприємства в умовах інтеграційних процесів. Левицька А.О., асп., Хмельницький національний університет. 29. Управління зовнішньоекономічною діяльністю машинобудівних підприємств. Кватернюк К.Ю., асп., Хмельницький національний університет. 30. Підвищення якості продукції у формуванні конкурентного потенціалу підприємств. Савіцький А.В., асп., Хмельницький національний університет. 31. Експортно-імпортна діяльність промислових підприємств Хмельниччини за умов членства в СОТ . Конєв С.І., асп., Хмельницький національний університет. 32. Переваги та недоліки застосування аутсорсингу на промислових підприємствах. Крупа О.В., асп., Хмельницький національний університет. 17


33. Основні виробничі фонди: теоретичні аспекти відтворення на промислових підприємствах. Кизима В.А., асп., Хмельницький національний університет. 34. Сучасні аспекти управління інноваційним потенціалом вищих навчальних закладів в Україні за умов новітніх глобалізаційних процесів. Матюх С.А., к.е.н., доц., Хмельницький національний університет. 35. Удосконалення амортизаційної політики як чинник оновлення основних фондів на підприємстві. Бакай В.Й., к.е.н., доц., Хмельницький національний університет. 36. Соціальна складова розвитку економічного потенціалу за умов глобалізації. Лебедєв І.В., к.і.н., доц., Одеській національний економічний університет. 37. Особливості формування інституціональної структури фондового ринку в контексті глобалізаційних змін. Нікончук В.В., асп., Національний університет Державної податкової служби України. 38. Форми та методи стимулювання експорту машинобудівних підприємств. Дзюба М.І., асист., Хмельницький національний університет. 39. Оцінка інвестиційного потенціалу машинобудівних підприємств України Дорош Ю.В., асп., Хмельницький національний університет. 40. Ідентифікація складових та аналітичних інструментів ефективного управління цільовими ринками підприємств. Кулаков В.І., асп., Хмельницький національний університет. 41. Теоретичні аспекти аналізу стратегічного планування як основи вибору поведінки підприємства. Любохинець О.В., асп., Хмельницький національний університет. 42. Сучасні тенденції розвитку конкурентоспроможності підприємств на ринку переробної промисловості системи АПК. Сусіденко Ю.В., асист., Вінницький торговельно-економічний інститут КНЕУ. 43. Вплив факторів на процеси активізації інноваційної діяльності промислових підприємств. Романюк О.А., здоб., Хмельницький національний університет. 44. Критерії та підходи до оцінки ефективності маркетингової стратегії підприємств. Коваленко С.О., асп., Хмельницький національний університет. 18


Секція 7

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ У ФОРМУВАННІ ЕФЕКТИВНОГО РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ Голова секції – Богиня Д.П., д.е.н., проф. Секретар секції – Матюх С.А., к.е.н., доц.

1. Соціальна політика країн ЄС: оцінка та проблеми формування в Україні. Богиня Д.П., д.е.н., проф., Хмельницький національний університет. 2. Корпоративна культура як інструмент ефективного управління персоналом. Жаворонкова Г.В., д.е.н., проф., Шкода Т.Н., к.е.н., доц., Національний авіаційний університет, Інститут економіки і менеджменту. 3. Роль освіти у підвищенні конкурентоспроможності людського капіталу. Ніколайчук М.В., к.е.н., доц., Осійчук О.А., асп., Хмельницький національний університет. 4. Формування соціально-трудових відносин в Україні на основі використання зарубіжного досвіду. Харун О.А., к.е.н., доц., Хмельницький національний університет. 5. Підвищення соціальної відповідальності роботодавців за працевлаштування інвалідів як фактор збільшення рівня зайнятості інвалідів в Україні. Терюханова І.М., к.е.н., пров. наук. співроб., Стульпінас Н.К., наук. співроб., НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики України та НАН України. 6. Професійна орієнтація: світовий досвід та значення для системи зайнятості. Давидова І.О., к.е.н., доц., Харківський державний університет харчування та торгівлі. 7. Фактори накопичення соціального капіталу у сфері освіти. Степанова О.В., к.е.н., ст. наук. співроб., ДУ “Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України”. 8. Інформаційно-аналітичний інструментарій для прогнозу соціальних показників і прийняття рішень у бюджетному процесі України. Соколик М.П., к.е.н., ст. наук. співроб., ДУ “Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України”. 9. Напрями підвищення ефективності функціонування вітчизняного ринку праці. Іващенко Т.О., асист., Київський національний університет ім. Т. Шевченка. 19


10. Застосування математичних методів для аналізу чинників впливу на населення за різних стадій міграції. Пасічник О.А., асп., Хмельницький національний університет. 11. Регулювання зайнятості в умовах розвитку атипових форм праці. Гук Л.П., мол. наук. співроб., ДУ “Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України”. 12. Інвестиційне відтворення людського капіталу та його вплив на соціально-економічний розвиток держави. Подра О.П., асп., Хмельницький національний університет. 13. Соціальні наслідки боргової кризи в Європі. Венгер Т.А., асп., Київський національний університет ім. Т. Шевченка. 14. Розробка та теоретичне обґрунтування сучасної моделі професійної орієнтації населення в Україні. Зуб М.Я., здоб., Хмельницький національний університет.

20


Підписано до друку 25.09.2012 Формат 30×42/2. Папір офс. Гарн. Times New Roman Друк різографією. Тираж 60. Зам. № 239/12 Віддруковано в редакційно-видавничому центрі ХНУ 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 7/1 21

ПРОГРАМА IX МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ  

ПРОГРАМА IX МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you