Page 1

1

MAGAZIN ìNOVOSTI, AKCIJE, NAGRADE, NAJAVE, POPUSTIì

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

MART 2012. ì'5$*$1%2.$1%8'8û1267*5$',02=$-('12 ìKUPAC JE UVIJEK U PRAVU ì+,*,-(1$1$1$-9,â(01,928 ì%8',8=%8'8û126792/,

VOLI VAS VOLI { magazin }

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


2

'UDJDQ%RNDQ³6YLSODQRYL.RPSDQLMHXNOMXÞXMXYDVNDRSRMHGLQFH´

budućnost firme gradimo Zajedno Kupci su na vrhu piramide PRĂźLL]DSRVOHQLNRMLVXX GLUHNWQRPNRQWDNWXVDQMLPD LPDMXVYHYHĂźXYDĂĽQRVW Kompanija Voli je meÄ‘u rijetkim privrednim organizacijama koja i u vremenu krize uspjeĹĄno posluje, uredno izmiruje obaveze prema DrĹžavi i zaposlenima i neometano realizuje svoje razvojne planove. Potpuno svjestan ozbiljnosti situacije, trudim se da na svoje saradnike prenesem svoj stav da krizu treba doĹživjeti kao priliku da dodatno ulaĹžemo u sebe i svoje znanje, kao mogućnost da kroz kvalitet i pouzdanost dokaĹžemo svojim kupcima da osluĹĄkujemo njihove potrebe i da dajemo i viĹĄe nego ĹĄto oÄ?ekuju. Kriza je dodatno otvorila prostor za sve one kompanije koje su shvatile da se moraju prilagoditi novim uslovima, da treba ponuditi viĹĄe nego prije i da moraju biti bolji nego ikada ako Ĺžele da zadrĹže svoju poziciju na trĹžiĹĄtu. Reputacija je neĹĄto ĹĄto se dugo i mukotrpno gradi, a vrlo lako uruĹĄava. Kada je Voli u pitanju, svakako da je mnogo razloga zbog kojih predstavljamo prvi izbor potroĹĄaÄ?a. Kupci su na vrhu piramide moći i zaposleni, koji su u direktnom kontaktu sa njima, imaju sve veću vaĹžnost. Siguran sam da ta Ä?injenica pozitivno utiÄ?e na motivisanost zaposlenih u maloprodaji, koji imaju sve veću odgovornost u zadovoljavanju kupaca, a zadovoljan kupac je lojalan, ĹĄto zapravo i predstavlja snagu brenda. PotroĹĄaÄ?i sve jasnije znaju ĹĄta Ĺžele, imaju mogućnost da to traĹže i dobiju i, ĹĄto je najbitnije za njih, imaju mogućnost da na jednostavan, brz i jeftin naÄ?in istraĹže ĹĄta im se sve nudi. Niko od nas nije u situaciji da u biznisu kojim se bavi bude jedini i prvi, sve je već viÄ‘eno i ponuÄ‘eno, ali ima mnogo prostora da se intezivno radi na onome ĹĄto je najvaĹžnije – da se bude najbolji. Nema sumnje da su potroĹĄaÄ?i prepoznali naĹĄ napor da budemo ĹĄto profesionalniji, ljubazniji i usluĹžniji. Jedan od razloga zaĹĄto su naĹĄi kupci u velikoj mjeri zadovoljni je taj ĹĄto mi nismo nikada u potpunosti zadovoljni VOLI VAS VOLI { magazin }

DRAGAN BOKAN

sobom, uvijek se trudimo da ponudimo viĹĄe, bolje, povoljnije. Siguran sam da ste svi svjesni, pri tom mislim i na zaposlene u Ä?iji opis posla ne spada rad sa potroĹĄaÄ?ima, odnosno strankama, već na Volijeve radnike na svim nivoima, da je cijena liÄ?nog uspjeha i uspjeha kompanije – dati sve od sebe u poslu koji obavljamo. Od velikog znaÄ?aja je da uvijek budete svjesni da je, pored posvećenosti, za uspjeh u poslu neophodno da se razvijate i formirate kroz proces cjeloĹživotnog uÄ?enja, analiziranja sebe i sopstvenih osobina, vjeĹĄtina i iskustva. Kada govorimo o bliskoj budućnosti, svakako da je u ovom trenutku najznaÄ?ajniji zavrĹĄetak

procesa kupovine Novita, maloprodajnog lanca koji je u vlasniĹĄtvu italijanskog konzorcijuma Colacem. Nije uobiÄ?ajen scenario da domaća firma preuzima inostranu, tako da je paĹžnja javnosti usmjerena na ovu transakciju. Planiramo jaÄ?anje i ĹĄirenje mreĹže, ostvarivanje liderske pozicije i u naĹĄoj distributivnoj djelatnosti, kao i ĹĄirenje poslovnih aktivnosti. Svi ambiciozni planovi Kompanije ukljuÄ?uju sve vas kao pojedince, na koje raÄ?unamo i na koje se oslanja Volijeva poslovna strategija. Svi ste podjednako vaĹžni i nema zaposlenog Ä?iji je liÄ?ni doprinos zanemarljiv, jer stabilnost firme, kao i njenu budućnost, gradimo zajedno.


3

MISLIMO NA VAS Drage kolege, obavjeťtavamo vas da smo pored VHNWRUD]DRGQRVHVDSRWURüDĀLPDRIRUPLOLLVOXçEX]DNRQWDNW VD]DSRVOHQLPD2GVDGDVYHçDOEHSULMHGORJHLVXJHVWLMHPRçHWH VODWLQDDGUHVXLQIR#YROLYDVYROL com. 6YDYDüDSRWSLVDQDREUDÞDQMD ÞHPRVKYDWLWLNUDMQMHR]ELOMQR 6OXçED]DNRQWDNWYDPJDUDQWXMH GLVNUHFLMX

328Ăż12

ada prvi put sretnemo neku osobu, mi odmah, nesvjesno, donosimo sud da li nam se dopada ili ne. Ukoliko je u pitanju osoba ispravnog drŞanja tijela utisak koji ostavlja je da je pozitivna i samouverena. Takva osoba, uglavnom, primjećuje viťe detalja i u svojoj okolini. Drugi ljudi u kontaktu sa njom reaguju toplije i spremnije na saradnju i razgovor.

GESTOVI Mnoga istraĹživanja upućuju da gestovi najjasnije prenose znaÄ?enje govora tijela. Posmatrajući ih dolazimo do saznanja da postoji velika grupa konvencionalnih ili univerzalnih gestova. Osmijesi se koriste i da zamaskiraju prateće emocije. Osmijeh moĹže biti i naÄ?in za ublaĹžavanje agresije drugih ljudi. Ljudi koji rade u usluĹžnim djelatnostima, kao ĹĄto je trgovina, nauÄ?eni su da osmijehom smanjuju napetost, povećavaju distancu prema sagovorniku i na ovaj naÄ?in kontroliĹĄu situaciju. Postoji razlika meÄ‘u gestovima koje koristimo u kući i van nje. U kućnom okruĹženju su prisutniji suptilniji gestovi nego na otvorenom. Ukoliko razdaljina na otvorenom poraste, povećaće se i intenzitet izraĹžavanja gestovima. TakoÄ‘e, postoji razlika u gestovima izmeÄ‘u polova, gestovima djece i odraslih, onih koje koristimo danju, noću, u slobodno vrijeme ili na poslu. Prilikom intervjua za posao, primijećeno je da muĹĄkarci u prvom

CIJENJENE KOLEGE 3UHGYDPDMHSUYRL]GDQMHNRUSRUDWLYQRJNRPSDQLMVNRJOLVWD9ROL 6PDWUDOLVPRGDMHRYRQDMEROMLQDĂžLQGD SRVWDQHPRĂŁWREOLĂĽLMHGQLGUXJLPDGD SUHQHVHPRLVNXVWYDUD]PLĂŁOMDQMDSODQRYHLDPELFLMH]DSRVOHQLKXUD]OLĂžLWLP VWUXNWXUDPD 3UYLEURMMHXJODYQRPXVPMHUHQQDPDORSURGDMQLVHNWRU 3ODQLUDOLVPRGDVHXVOMHGHĂźHPYLĂŁHEDYLPR9ROLGLVWULEXFLMRPLUDĂžXQDPRQD 9DĂŁXSRPRĂźLVXJHVWLMH

3R]LYDPR9DVGDQDPSLĂŁHWHQDPDLO DGUHVXLQIR#YROLYDVYROLFRPLL]ORĂĽLWH VYRMHHYHQWXDOQHNULWLNHNDRLSULMHGORJH WHPD]DQHNHRGQDUHGQLKEURMHYD 1DGDPVHGDĂźHRYDMOLVWSRVWDWLQDĂŁHUHGRYQRJODVLORSURVWRU]DUD]PMHQXLGHMD LLQLFLMDWLYDLXLPHUHGDNFLMHYDVVUGDĂžQR SR]GUDYOMDP

6SRãWRYDQMHP 2OLYHUDâXãNDYÞHYLß 0DUNHWLQJ0DQDJHU

Govor tijela u poslovnoj komunikaciji krugu selekcije prave viĹĄe pokreta nego u drugom krugu, kada su samouvjereniji i opuĹĄteniji. Ĺ˝ene će nasuprot tome drugi krug intervjua doĹživjeti kao joĹĄ veći stres u odnosu na prvi intervju i shodno tome koristiće viĹĄe gestova. Gestovima se sluĹžimo i kad nas sagovornik ne vidi ili ne postoji, dakle kada sluĹĄamo radio ili telefoniramo. Osoba sa druge strane veze će sigurno po tonu glasa prepoznati i naĹĄ osmijeh, te mnoge kompanije u svom pravilniku imaju upravo preporuku da se zaposleni smijeĹĄe Ä?ak i kada razgovaraju telefonom.

FENOMENI Primijećeni su i odreÄ‘eni fenomeni vezani za gestove. Prvi je fenomen eha - kada u grupi ljudi koja razgovara jedna osoba napravi odreÄ‘eni gest, uskoro će i svi ostali uÄ?esnici u razgovoru ponoviti isti gest. Ista stvar se deĹĄava prilikom koriťćenja odreÄ‘enih rijeÄ?i ili drĹžanja tijela, tj. zauzimanja odreÄ‘enog stava. Drugi zanimljiv fenomen je tzv. gestovna sinhronija. Ona ukazuje na tjelesne pokrete govornika, koji se kreću u ritmu govora. SluĹĄalac će, takoÄ‘e, pokrete svog tijela, svjesno ili nesvjesno, prilagoditi govorniku. Ovo je posebno interesantno, Ä?ak poĹželjno, ukoliko sagovornici teĹže povećanju stepena razumijevanja. No, ukoliko je to forsiran pokret - rezultat će biti kontraproduktivan. ÄŒak moĹže

SVETLANA I RAJKO, Ĺ EFOVI MARKETA

dovesti do toga da sagovornik namjerno koristi potpuno drugaÄ?ije gestove i pritom zauzima suprotan stav tijela. Za povećanje stepena saradnje u poslu preporuÄ?uje se povećano koriťćenje kontakta oÄ?ima, klimanje glavom u znak razumijevanja, naginjanje i okretanje ka sagovorniku, te pozitivni izrazi lica. VOLI VAS VOLI { magazin }


4 GOVOR Na osnovu neÄ?ijeg glasa sudimo o starosnoj dobi, polu, privlaÄ?nosti, socijalnom statusu i obrazovanju. Glas nam pomaĹže da odredimo profesiju, da odluÄ?imo da li ćemo nekome vjerovati ili ne. Tu posmatramo ton, jaÄ?inu zvuka, visinu tona, kvalitet glasa, brzinu govora, naglaĹĄavanje i akcenat. Prilikom analize glasa potrebno je obratiti paĹžnju na nekoliko faktora: 1. Da bi zadobili neÄ?ije povjerenje, jaÄ?ina glasa ne treba da bude ni prejaka ni preniska. Kada je ton glasa jak stiÄ?e se utisak da je u pitanju teĹžnja za dominacijom. Opet, bez obzira na preporuku da smekĹĄamo glas u komunikaciji, posebno u komercijalnim poslovima, previĹĄe mek glas upućuje na rezervisanost ili poniznost. 2. Ton ne smije biti ni previĹĄe grub niti previĹĄe umilan (snishodljiv). Kao ĹĄto će grubost u tonu glasa odbiti sagovornika, tako će i umilnost sagovornika navesti na sumnjiÄ?avost i pomisao o prevari. Preporuka je da ton bude samouvjeren, jer kako ćete navesti ljude da vam vjeruju ako ni vi sami sebi ne vjerujete? 3. ViĹĄe povjerenja će ljudi imati u osobe koje govore ravnomjernim tonom, u odnosu na pretjerano govorljive (nepouzdane), kako se ocenjuju ljudi koji govore prebrzo i slabom dikcijom. Isto vaĹži i za govor bez pauze. 4. Ton mora biti stabilan, nikako piskutav.

5. Tokom razgovora treba podvući rijeÄ?i pozitivnog znaÄ?enja, opet u granicama dobrog ukusa, jer će pretjerivanje potencirati dominaciju, a ne saradnju.

GOVOR TIJELA VJEĹ TINA KOMUNIKACIJE

cije. KljuÄ? leĹži u Ä?injenici da neverbalni signali nisu kompletna i zavrĹĄena poruka. Potrebno je potraĹžiti potvrdu i u drugim signalima. Da bi utisak bio po8NROLNRVHVWRSDODJUĂžHLOL tvrÄ‘en, potrebno je uskladiti znaÄ?enja VHWDSNDSUVWLPDRVRED govora tijela sa verbalnom i ostalom ĂĽHOLGDVDNULMHRGUHĂżHQL komunikacijom. TaVWDYLOLLQIRUPDFLMXRG koÄ‘e, potrebno je GUXJLK6OLĂžQRMHLSULOLda se slika uklapa u NRPSUHPHĂŁWDQMDVDQRJH kompletnu trenutnu situaciju. QDQRJXJUĂžHQMDSUVWLMX Iskoristite nauÄ?eno u cilju poboljĹĄanja koQDQRJDPDLOLX]DVWRmunikacije sa stranSQRJSUHNUĂŁWDQMDL kama I potroĹĄaÄ?ima.

Na pokrete donjih ekstremiteta treba posebno obratiti paĹžnju, jer se obiÄ?no svi trudimo da kontroliĹĄemo izraz lica i gornjeg dijela tijela, posebno ruku. RGNUĂŁWDQMDQRJX MeÄ‘utim, donji dio tijela moĹže da oda skrivene najmere. Ovo je posebno zanimljivo ALATI GOVORA TIJELA ukoliko posmatramo kretanje stopala. Ukoliko se stopala grÄ?e ili se tapka prstima, osoba Govor tijela je neĹĄto ĹĄto nas uvijek odaje, neĹželi da sakrije odreÄ‘eni stav ili informaciju ĹĄto ĹĄto ne moĹžemo skriti, ali ipak moĹžemo od drugih. SliÄ?no je i prilikom premjeĹĄtanja kontrolisati. TraĹžite li posao, dogovarate li sa noge na nogu, grÄ?enja prstiju na nogama nove poslove kao menadĹžer, bitno je znati da ili uzastopnog prekrĹĄtanja i odkrĹĄtanja nogu. je Ä?esto odluÄ?ujući faktor u presudnim situaA ukoliko osoba podiĹže i rotira ĹĄake uz poka- cijama upravo govor tijela. zivanje dlanova - joĹĄ jednom provjerite da li Naravno, neće svaka situacija traĹžiti iste stavam govori istinu. vove, ali pogrbljenost, izbjegavanje sagovorNaravno, u govoru su prisutne i greĹĄke, lap- nikova pogleda ili stisak ruke snagom novosusi, mucanja ili zastajkivanja, kaĹĄalj, omaĹĄke, roÄ‘enÄ?eta, sigurno nisu poĹželjne kretnje ni u nedovrĹĄene ili ispravljene reÄ?enice. Sve ovo jednoj Ĺživotnoj situaciji. nas upućuje na sklonost ka prevari ili jedno- Većina struÄ?njaka za komunikaciju vjeruje stavno na - nervozu. Iz svega navedenog za- da gotovo 90% onoga ĹĄto govorimo dolazi iz kljuÄ?ujemo da je govor tijela, sa svim svojim neverbalnoga, ĹĄto ukljuÄ?uje i govor tijela. U oblicima, samo jedna od vjeĹĄtina komunika- taj govor ubrajamo sve, od izraza lica i kontakta oÄ?ima, do kretnji, stava i figure u cjelini. Govor tijela, naime, predstavlja komunikacijski proces odvojen od rijeÄ?i. Donosimo vam svojevrsnu “abeceduâ€? govora tijela koju je nuĹžno poznavati za uspjeĹĄnu komunikaciju.

'5ĂŚ$1-(

.RPSDQLMD9ROLĂźH u narednom periRGXRUJDQL]RYDWL 7DMQXNXSRYLQX

Kvalitet usluge: Mystery Shopping Mystery shopping je poslovni alat kojim se mjeri kvalitet usluge. Podrazumjeva angaĹžovanje prethodno edukovanih tajnih kupaca, koji igraju ulogu potencijalnih ili redovnih potroĹĄaÄ?a, tako da prema unaprijed definisanim kriterijumima detaljno i objektivno mjere kvalitet usluge u cilju njenog poboljĹĄanja. Nakon toga, izvjeĹĄtavaju firmu o svom iskustvu. Svrha Mystery shopping-a je utvrditi ĹĄta se zaista deĹĄava tokom interakcije kupaca i zaposlenih koji predstavljaju svoju

VOLI VAS VOLI { magazin }

DrŞanje moŞe odavati dominaciju ili podloŞnost. Ramena prema unazad s uzdignutim trupom znak su dominacije, dok su klonula ramena znak nesigurnosti, krivnje ili osjećaja srama. QDVWDYDNXVOMHGHÞHPEURMX

///////////////////////////////////////////////// kompaniju. Kompanija Voli će u narednom periodu organizovati Tajnu kupovinu kako sa ciljem unapreÄ‘enja nivoa usluge tako i motivisanja zaposlenih. Iz tog razloga, odluÄ?ili smo da nagradimo zaposlene koji prilikom Mistery shoppinga pokaĹžu ljubaznost, usluĹžnost , informisanost i znanje o poslu za koji su zaduĹženi, a o tome ćemo vas obavjestiti u narednom broju naĹĄeg korporativnog lista.


5

PRAVILNIK: SVIM ZAPOSLENIMA KOJI SU U KONTAKTU SA KUPCIMA

KUPAC JE UVIJEK U PRAVU! KUPAC IMA PRAVO NA KVALITETAN PROIZVOD .XSDFPRåHYHüNXSOMHQLSURL]YRGVDLVWHNOLP URNRPWUDMDQMDEHVSODWQR]DPLMHQLWLXURNXRG  GYD GDQDSULODåXüLUDþXQ$NRVHNXSDF RSUDYGDQRåDOLQDNYDOLWHWSURL]YRGDLPD SUDYREHVSODWQRGRELWLLVWLSURL]YRGRGJRYDUDMXüHJNYDOLWHWD

KUPAC IMA PRAVO KUPITI PROIZVOD PO CIJENI KOJA JE NA POLICI $NRFLMHQDQDNDVLQLMHMHGQDNDLYLãDMHRG FLMHQHLVWDNQXWHQDSROLFL YLWULQL NXSFXVHWDM DUWLNDOQDSODüXMHXVNODGXVDFLMHQRPLVWDNQXWRPQDSROLFL

KUPAC NE SNOSI ŠTETU AKO JE SLUČAJNO OŠTETIO PROIZVOD PRILIKOM KUPOVINE .XSFLVXXYLMHNX SUDYX%XGLPRLP PDNVLPDOQRQD XVOX]LQDQMLKRYR ]DGRYROMVWYR]D GREURELW9ROLMD i svih nas

$NRNXSDFQHKRWLFHRãWHWLLOLXQLãWLSURL]YRG SULOLNRPNXSRYLQHWDMPXVHSURL]YRGQH QDSODüXMH

KUPAC IMA PRAVO ODABRATI PROIZVOD KOJI ŽELI KUPITI

KUPAC IMA PRAVO ZATRAŽITI NA KOJI NAČIN ŽELI DA MU BUDU NAREZANI DELIKATESNI PROIZVODI I SVJEŽE MESO 3URL]YRGHWUHEDQDUH]DWLXVNODGXVDåHOMRP NXSFD

KUPAC IMA PRAVO NA POMOĆ PRODAVCA U MARKETU .XSDFLPDSUDYRQDSRPRüSULOLNRPVQDODåHQMDXUDGQMLLLQIRUPDFLMHRWUDåHQRPDUWLNOX QMHJRYRMFLMHQLLURNXWUDMDQMD

KUPAC IMA PRAVO NA KOMPLETAN SERVIS .XSDFLPDSUDYRQDNRPSOHWQXXVOXJXRG VWUDQH]DSRVOHQLKNRMLVX]DGXåHQL]DVHUYLVQD RGMHOMHQMXNDVDSUDYLOQRSDNRYDQMHXNHVHVH SRGUD]XPLMHYDNDRLSRPRüGRDXWRPRELODX REMHNWLPDXNRMLPDMHWRRGUHÿHQR

KUPAC ZASLUŽUJE OSMiJEH I LJUBAZNOST 3URIHVLRQDOQDOMXED]QRVWLRVPLMHKVXQHRSKRGQLNXSDF]DVOXåXMHSRãWRYDQMH

.XSDFLPDSUDYRNXSLWLSURL]YRGSRVYRMRM åHOMLQSURGUHÿHQLNRPDGPHVDSURL]YRGDVD VHNWRUDGHOLNDWHVDLOLYRüDLSRYUüD VOLI VAS VOLI { magazin }


6

3HÿDâHJHUHFNRPHUFLMDOQLGLUHNWRUNRPSDQLMH92/,

iskren odnos sa potroĹĄaÄ?em

1DQDĂŁHPWUĂĽLĂŁWXXUDGQMLRGPPRĂĽHWHQDĂźLLGRUD]OLĂžLWLKSURL]YRGDGRNX RNUXĂĽHQMXWDMEURMMHPQRJRVNURPQLMLVDLVNOMXĂžLYLPIRNXVRPQDQDMSURÂżWDELOQLMHEUHQGRYH /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

*GLQH âHJHUHF SURãOL VWH UD]YRMQL SXW NRPSDQLMH 9ROL SUDNWLÞQR RG RVQLYDQMD .DGD VH RVYUQHWH QD WDM SHULRG ãWD MH WR ãWR MH RVWDYLOR QDM]QDÞDMQLML XWLVDN L ÞHJD VHÞHVWRVMHWLWH"

3HÿDâHJHUHF NRPHUFLMDOQLGLUHNWRUNRPSDQLMH92/,

Istina je da je viĹĄe od 11 godina proĹĄlo od kada sam poÄ?eo da radim u naĹĄoj firmi i da je tako dug period u suĹĄtini prosao jako brzo. Posao je zahtijevao maksimum od svakoga isto toliko koliko i sada, s tim da sada imam drugaÄ?ije zaduĹženje, pa su i obaveze drugaÄ?ije kao i odgovornost prema poslu. TeĹĄko je izdvojiti konkretne momente za toliko dug period, ali kad već mora, neka to bude momenat kada sam iz magacina prvi put dobio ĹĄansu da predjem na drugo radno mjesto. Mislim da je to prelomni momenat u mom radnom angaĹžovanju u naĹĄoj firmi, koji me je kasnije usmjerio prema mom danaĹĄnjem poslu. 'RNDNYLKMHSURPMHQDGRĂŁORXDVRUWLPDQXRGQRVXSUHPDSRWURĂŁDĂžLPDNDRLRGQRVXSUHPDXSUDYOMDQMX]DSRVOHQLPD" LogiÄ?no je da se vremenom, kako se trĹžiĹĄte razvijalo, pojavljivao sve veći broj distributera, a paralelno sa tim i ponuda robe. Bilo je potrebno napraviti ĹĄto bolju selekciju i obogatiti ponudu u radnjama i napraviti ih ĹĄto interesantnijim za potroĹĄaÄ?a u odnosu na ostale konkurentske radnje. Hendikep je bio i veliÄ?ina radnji, koje nisu ostavljale mnogo prostora za loĹĄe procjene u asortimanu. Ponuda je sigurno tada bila mnogo manja nego sada, a osnovna razlika je ta da je u svim robnim kategorijama bila manja konkurencija medju brendovima. Danas, u svakoj kategoriji imamo bar Ä?etiri brenda, dok je tada bilo dobro ako bi se za svaku kategoriju pronaĹĄao makar po jedan brend. Jedna stvar koja se sigurno nije mnogo promijenila je insistiranje da zaposleni uvijek ima dobar odnos prema potroĹĄaÄ?u, odnosno briga o tome da svaki potroĹĄaÄ? bude doÄ?ekan, usluĹžen i ispraćen iz radnje na naÄ?in koji bi obezbijedio da se ponovo vrati .

7UXGLPRVHGDXYLMHNEXGHPR DNWXHOQLLGDXYLMHNEXGHPR 8SRUHGRVDUD]YRMHP¿UPHUDGLOLVWHLQD SUYLNDGDVXSRQXGDL OLÞQRPUD]YRMXãWRMHRGVXãWLQVNRJ]QDDVRUWLPDQXSLWDQMX ÞDMD]DVDYUHPHQRJPHQDGüHUDâWDELVWH VOLI VAS VOLI { magazin }

XWRPVPLVOXSRUXĂžLOLNROHJDPDNRMLVXQD PHQDGĂĽHUVNLP IXQNFLMDPD LOL RQLPD NRML WHĂĽHWRMSR]LFLML" Svih godina sam se trudio da nauÄ?im ĹĄto viĹĄe od ljudi iz svog okruĹženja, bilo da su to moje kolege sa posla ili ljudi iz drugih firmi. Prvih par godina sam radio kao magacinski radnik pa sam iskustva koja sam sam sticao, kao i znanja i iskustva mojih kolega paĹžljivo analizirao i iz njih izvlaÄ?io ono pozitivno i ono ĹĄto bih kasnije mogao da iskoristim. Nikada svoj posao u magacinu nisam posmatrao kao klasiÄ?ni fiziÄ?ki posao, već kao intelektualni izazov kako bi svoj fiziÄ?ki posao uÄ?ino lakĹĄim. Vjerovatno najbitniji period, kada je moj profesionalni razvoj u pitanju je period kada sam i liÄ?no poÄ?eo da saraÄ‘ujem sa direktorom i da sa njim prisustvujem razgovorima sa dobavljaÄ?ima. Kada bi konkretno trebalo da definiĹĄem ĹĄta je to presudno i suĹĄtinsko, onda bih rekao da je to mentor, odnosno sposobnost da od istog prikupiĹĄ dovoljnu koliÄ?inu korisnih informacija, a sve to pomijeĹĄano sa dinamiÄ?nim izazovima, zadacima, problemima i pronalaĹženjem kvalitetnih i ispravnih rjeĹĄenja. Kolegama bih poruÄ?io da ĹĄto viĹĄe pokuĹĄavaju da budu u toku sa svim deĹĄavanjima u firmi i van nje, odnosno da budu srediĹĄte u koje će se slivati sve informacije iz njegovog poslovnog okruĹženja. Da svojim saradnicima prenose ĹĄto viĹĄe znanja i informacija, jer će na taj naÄ?in samo sebi olakĹĄati posao. I da sto je moguće viĹĄe stvari hvataju u “letuâ€? jer je vremena malo, a obaveza mnogo. .RMDYUVWD]QDQMDLLVNXVWYDMHQHRSKRGQD X VDYUHPHQRP PHQDGĂĽPHQWX L ĂŁWD MH WR ĂŁWRĂžLQLXVSMHĂŁQRJPRGHUQRJPHQDGĂĽHUD" Osnove za koje smatram da su mi mnogo doprinjele je svakako dobro sluĹženje raÄ?unarom. Ruku pod ruku sa tim ide i poznavanje engleskog jezika, koje mi je izuzetno potrebno pogotovo danas, kada se sve viĹĄe radi sa inostranstvom . Moj domet u komunikaciji sa ljudima iz posla bi bio ograniÄ?en na jedno govorno podruÄ?je, sa znanjem engleskog jezika cio svijet je samo jedan telefonski poziv daleko. Za ovaj poziv svakako postoje ĹĄkole i razni kursevi za unaprijeÄ‘ivanje radnih sposobno-


7

sti, koji će sigurno biti od koristi u odreÄ‘enim segmentima posla, s tim da je presudno iskustvo koje se stiÄ?e vremenom i koje se ne moĹže dobiti ili nauÄ?iti ni na jednom kursu. Biti dosljedan, praviÄ?an, korektan, steći povjerenje kolega i partnera, kao i imati autoritet u poslu je neĹĄto ĹĄto je izuzetno bitno i jedini pravi put da budete uvaĹženi u poslovnom okruĹženju. Naravno, vizuelna pojava je svakako bitan aspekt u naĹĄem poslu i ja tom segmentu posvćujem veliku paĹžnju. .RMH RVRELQH VX NOMXĂžQL IDNWRUL XVSMHKD NRPHUFLMDOQRJGLUHNWRUDLĂŁWDMHWRĂŁWRJD L]GYDMD" .RPXQLNDFLMVNH YMHĂŁWLQH SURGDMQH NRPSHWHQFLMH SUHJRYDUDĂžNH VSRVREQRVWL HPRWLYQD LQWHOLJHQFLMD LOL QHĂŁWR GUXJR" Neophodne osobine i znanja sam već pomenuo, s tim da ne treba zanemariti ni poziciju u kojoj se nalazimo. Uspjeh u poslu je svakako mnogo lakĹĄe ostvariti kada ste u firmi koja je lider na trĹžiĹĄtu i kao takva ima sve predispozicije za dalje napredovanje, samo je potrebno pravilno upravljanje. Jedan od faktora uspjeha je poznavanje trĹžiĹĄta, kretanja na trĹžiĹĄtu, pronalaĹženje i postizanje kvalitetnih dogovora sa partnerima koji će biti u najboljem interesu firme. 8SUDYOMDQMH]DSRVOHQLPDMHRGVWUDWHĂŁNRJ ]QDĂžDMD]DUDVWLUD]YRMSUHGX]HĂźD.DNR UD]YLMDWLNDGURYHLSRVWDYOMDWLSUDYHOMXGH QD SUDYH SR]LFLMH X RNYLUX VYRMH VOXĂĽEH L NDNRLQLFLUDWLQMLKRYSURIHVLRQDOQLLOLĂžQL UD]YRM" Delegiranje, odnosno prepoznati koje odgovornosti delegirati na zaposlenog i uvjek ih izazivati novim ciljevima i zadacima. NaĹĄ

zadatak, kao pretpostavljenih, je da za zaposlenog stvorimo stimulativno okruŞenje koje će od njega traŞiti kreativan pristup prilikom rjeťavanja problema. 5HFLWH QDP QHãWR R WUHQGRYLPD NDGD MH URED ãLURNH SRWURãQMH X SLWDQMX 8 NRP SUDYFXßHVHUD]YLMDWLPDORSURGDMQLVHNWRUX&UQRM*RUL"

Vrlo je teĹĄko definisati trendove u tako ĹĄirokom segmentu kada je roba ĹĄiroke potroĹĄnje u pitanju i vrlo je nezahvalno predviÄ‘ati kretanja na trĹžiĹĄtu koja su uslovljena mnogim faktorima kako od spolja tako i iznutra. Pomenuo bih samo promjene, koje su se izdeĹĄavale u posljednjih par godina, uslovljene finansijskom krizom, kada je potroĹĄnja u Crnoj Gori bila na izuzetno visokom nivou, da bi se nakon toga desilo da imamo trend pada potroĹĄnje i to preko 20% iz godine u godinu. U suĹĄtini, potroĹĄaÄ?i su ti koji usljed ovakvih deĹĄavanja diktiraju u jednom dijelu trendove, dok sa druge strane mi smo ti koji sa svojom ponudom iskuĹĄavamo potroĹĄaÄ?a i osluĹĄkujemo njegove reakcije. Crna Gora kao malo trĹžiĹĄte je uvjek u zaostatku kada je region u pitanju, pa je tako i kada su trendovi u pitanju. Tako da tek prije neku godinu imamo sluÄ?aj da su se na trĹžiĹĄtu pojavili “PLâ€? ili privatne robne marke, dok je u okruĹženju to trend koji je aktuelan duĹže od decenije. Takodje, kada je asortiman u pitanju, na naĹĄem trĹžiĹĄtu u radnji od 2000m2 mozete naci i do 20.000 razliÄ?itih proizvoda, dok je u okruĹženju taj broj mnogo skromniji, sa iskljucivim fokusom na najprofitabilnije brendove. Nesumnjivo je da nas oÄ?ekuje mnoĹĄtvo promjena koje tek treba da se dese, samo je pitanje vremena i brzine kojom će nastupiti .

3RWURĂŁDĂžLVXVYHHGXNRYDQLMLL]DKWMHYQLML âWDPRĂĽHWHLVWDĂźLNDRNRQNXUHQWVNXSUHGQRVW9ROLMDXRGQRVXQDRVWDOHPDUNHWH" Mislim da je upravo iskren odnos sa potroĹĄaÄ?em neĹĄto ĹĄto se moĹže istaći kao naĹĄa prednost. Upravo Ä?injenica da su potroĹĄaÄ?i edukovaniji radi upravo u naĹĄu korist, zato ĹĄto uvijek vodimo raÄ?una o naĹĄem nastupu na trĹžiĹĄtu, naroÄ?ito kada je istupanje u javnost u pitanju. Trudimo se da uvijek budemo aktuelni i da uvijek budemo prvi kada su ponuda i asortiman u pitanju, na taj naÄ?in kod potroĹĄaÄ?a stvaramo percepciju o nama kao lancu koji je uvjek inovativan i od kojeg uvjek mogu oÄ?ekivati najbolje kada su ponuda i usluga u pitanju. 3R]QDWRMHGDVHJRWRYRRGOXNDRNXSRYLQLGRQRVLQDVDPRPPMHVWXSURGDMH 'D OL VX GREDYOMDĂžL SUHSR]QDOL YDĂĽQRVW XODJDQMDXSR]LFLRQLUDQMHLGDOLVXGREUR XSXĂźHQL X VYH PRJXĂźQRVWL NRMH VX LP QD UDVSRODJDQMX" DobavljaÄ?i su svakako upoznati sa bitnoťću ulaganja u razvoj brenda koji zastupaju, i trade marketing, kako se naziva, je izuzetno bitna stavka prilikom nastupa na trĹžiĹĄtu i obavezna stavka prilikom sklapanja dogovora sa dobavljaÄ?ima. Mi sa druge strane imamo kvalitetnu strategiju kako da njihove zahtjeve sprovedemo i ĹĄto bolje iskoristimo na obostrano zadovoljstvo. NaĹĄa pozicija na trĹžiĹĄtu Ä?ini nas izuzetno interesantnim i primamljivim za ovakva ulaganja i stavlja nas na prvo mjesto prilikom planiranja godiĹĄnjih budĹžeta za “Tradeâ€? ulaganja kod naĹĄih dobavljaÄ?a.

VOLI VAS VOLI { magazin }


8

'UDJLFDäXJLßãHIVHNWRUDGHOLNDWHVD9ROL

Higijena mora biti na najviĹĄem nivou

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

.DGD VWH SRĂžHOL VD UDGRP X NRPSDQLML 9ROLLQDNRPUDGQRPPMHVWX"5HFLWHQDP QHĂŁWRRWRPH" U Voliju sam od 1999. godine. ZapoÄ?ela sam sa radom u u drugom Volijevom objektu u Bloku V, na Ä?ijem mjestu je sada mesara. Taj market je vrlo brzo postao prvi izbor kupaca iz okruĹženja i za njega je vladalo veliko interesovanje. To vrijeme pamtim po duplim redovima potroĹĄaÄ?a, koji su strpljivo Ä?ekali da budu usluĹženi. NaĹĄ nivo usluge je bio novina za Crnu Goru. Radila sam na sektoru delikatesa, ali je rad u marketu podrazumijevao i prijem robe, slaganje i sreÄ‘ivanje magacina. Popunjavale smo rafove, Ä?istile radnju i prostor oko nje. Voće je bilo izloĹženo ispred objekta, neprestano smo sreÄ‘ivale taj sektor... U toj radnji je bilo zaposleno osam radnika. Od tadaĹĄnjeg tima, danas u Voliju rade koleginice Darka Mirković i Nela Kostić. Magacin je imao vrlo malu komoru, roba se skladiĹĄtila u mesari, susjednom objektu, nije bilo uslova kakve danas imamo. Od poÄ?etka je vladala disciplina koju smo poĹĄtovali i njegovali smo korektan meÄ‘usobni odnos. =ERJĂžHJDVWHNDGDVWHSRĂžLQMDOLRGDEUDOL9ROLDQHQHNLGUXJLPDUNHW" Radila sam u marketu Ä?etić, koji je preuzeo Voli. Zamjenica direktora, DuĹĄka Ä?urović, kao i zamjenik ĹĄefa Voli 4, MiĹĄko Babalj, su iz ugla potroĹĄaÄ?a imali prilike da se uvjere kako radim i preporuÄ?ili su me novom vlasniku. Mada radnici Ä?etića odlukom novog vlasnika nisu preuzeti, za mene je napravljen izuzetak, jer je moje radno angaĹžovanje bilo primjećeno. OdluÄ?ila sam da prihvatim izazov i ponudu direktora Volija, bez obzira na to ĹĄto mi je prethodni vlasnik obećao zaposlenje. Vrijeme provedeno u Voliju je dokaz da se nisam pokajala. Od poÄ?etka sam vjerovala u svog poslodavca, g-dina Dragana Bokana, od prvog trenutka imam visoko miĹĄljenje o njemu i zahvaljujući njemu ovako dugo radim u Voliju. 8NRMRMPMHULVHUD]OLNXMHUDGXPDUNHWX NDGDVWHSRĂžLQMDOLLGDQDV" U velikoj mjeri. U poreÄ‘enju sa vremenom kada se trgovina kod nas razvijala i unaprjeVOLI VAS VOLI { magazin }

Ä‘ivala i kada su npr. radnice istovarale kamione do duboko u noć, danaĹĄnji uslovi su viĹĄe nego odliÄ?ni. To je bilo vrijeme kada smo svi sloĹžno saraÄ‘ivali, ukljuÄ?ivali se i pomagali jedni drugima, nije bilo stroge podjele posla. To su bili mini marketi, nije bilo velikih objekata, ni trgovaÄ?kih lanaca. TeĹĄko je uporediti tadaĹĄnji mali market, bez obzira ĹĄto je bio omiljen u Podgorici sa sadaĹĄnjim objektima. Ne mogu se uporediti ni kvadrature ni asortiman, tako da se i naÄ?in rada viĹĄestruko promijenio. 8NRMRMPMHULVHUD]OLNXMXSRWUHEHNXSDFD NDGDVWHSRĂžLQMDOLLGDQDV" PotroĹĄaÄ?i su postali zahtjevniji. ViĹĄe obraćaju paĹžnju i na naÄ?in rezanja i na pakovanje, biraju artikle. Bolje su informisani i o proizvodu i o proizvoÄ‘aÄ?u. OÄ?ekuju raznovrsnu ponudu i Ĺžele samo najbolje. 'D OL VWH LNDGD SRĂĽHOMHOL GD SURPLMHQLWH UDGQRPMHVWR" Sektor delikatesa je najatraktivniji dio radnje,

a rad na pomenutom sektoru je, slobodno to mogu da tvrdim, jedan od najteĹžih u marketu. Bez laĹžne skromnosti, mislim da se na njemu odliÄ?no snalazim. Nisam se suoÄ?avala sa problemima sa potroĹĄaÄ?ima. DeĹĄavale su se nezgode u radu, ali kada se osvrnem iza sebe, pamtim samo lijepe trenutke. Volim da radim sa ljudima, da ugaÄ‘am potroĹĄaÄ?ima i u tome sam se pronaĹĄla. 8NUDWNRQDPRSLĂŁLWHVYRMHUDGQHREDYH]H" Moj rad na sektoru delikatesa poÄ?inje oko 6:30. Pregledam paĹžljivo vitrine, provjeravam da li neĹĄto nedostaje. Zatim pravim popis robe koja je na zalihama. Pravim trebovanje, odreÄ‘ujem potrebne koliÄ?ine i predajem komercijalnoj sluĹžbi. Pregledam datume, provjeravam svaki artikal u vitrini. Prilikom dolaska nove robe pregledam proizvode, provjeravam kvalitet i rok vaĹžnosti. VrĹĄim povraćaj robe dobavljaÄ?ima. Nakon toga se vraćam na sektor, pridruĹžujem se koleginicama i usluĹžujem kupce. Na kraju prve smjene sektor se detaljno oÄ?isti.


9 'UDJLFDäXJLß

8 NRMRM MH PMHUL PRGHUQD WHKQRORJLMD RODNĂŁDODUDGQD9DĂŁHPVHNWRUX" Naravno, imamo bolje maĹĄine za rezanje delikatesa nego ĹĄto je to nekada bio sluÄ?aj. U poÄ?etku smo imali mehaniÄ?ke vage, koristile smo digitron, sadaĹĄnje digitalne vage koje same obraÄ?unavaju gramaĹžu i cijenu u velikoj mjeri ubrzavaju i olakĹĄavaju rad. Omotni papir je jednostavniji za rukovanje.Sada je uz pomoć moderne tehnologije jednostavnije obaviti precizan popis. TakoÄ‘e, svi objekti imaju liftove, ĹĄto u velikoj mjeri olakĹĄava posao. Nema potrebe da artikle iz magacina iznosimo ruÄ?no. 2E]LURPGDUDGLWHLREXNXQRYLKNROHJD NDNRWRL]JOHGD" Prilikom pripreme novog objekta, dio sam tima koji vrĹĄi obuku i postavlja standarde Volijevih delikatesnih sektora. Prvi korak je prijem i izlaganje robe u vitrini. Trudimo se da bude ĹĄto preglednije i ljepĹĄe izloĹžena, da ostavlja lijep utisak iz ugla potroĹĄaÄ?a, ali da sve bude praktiÄ?no i da nam omogući jednostavno funkcionisanje. Upoznajem nove kolege sa asortimanom i naÄ?inom rada. Uglavnom, novi zaposleni imaju iskustvo u radu na sektoru, ali ih je potrebno nauÄ?iti naĹĄim standardima i praksi. Voli ima specifiÄ?an naÄ?in izlaganja i usluĹživanja i moraju se brzo tome prilagoditi. UÄ?im ih da je bitno da dobro poznaju robu, da ne djeluju nesigurno prilikom komunikacije sa potroĹĄaÄ?em, potrebno je da znaju ĹĄifre artikala. Pored toga, neophodno je da budu obuÄ?ene u urednu i Ä?istu uniformu, da su i same uredne. Dio obuke je i upoznavanje sa naÄ?inom izlaganja ĹĄtampe i oznaka za cijene, kao i deklaracije artikala, jer se to ne smije propustiti. Pored toga, vaĹžan segment je pravilno Ä?iťćenje sektora, mesoreznice, vitrine, zidova, podova i alatki adekvatnim sredstvima. Higijena mora biti na najviĹĄem nivou. Podsjećam ih neprestano da potroĹĄaÄ? oÄ?ekuje ljubaznost i da ima prava na to.

+

OBUKA NOVIH KOLEGA ³3ULOLNRPSULSUHPHQRYRJ REMHNWDGLRVDPWLPDNRML YUãLREXNXLSRVWDYOMD VWDQGDUGH9ROLMHYLK GHOLNDWHVQLKVHNWRUD´

.ROLNRVXQRYHNROHJHRWYRUHQH]DVDYMHWH LVXJHVWLMH" Svi smo razliÄ?iti pa tako i naĹĄ pristup poslu. Bitno je da kolege ne shvataju kritike liÄ?no, ĹĄto se na Ĺžalost Ä?esto deĹĄava. Primjetila sam da radnici sa dugogodiĹĄnjim staĹžom, teĹĄko prihvataju sugestije, mada su nekad i mlaÄ‘i manje prilagodljivi. Prilikom otvaranja novih objekta radnice odliÄ?no saraÄ‘uju, trude se da se ĹĄto bolje informiĹĄu i da se ĹĄto brĹže pripreme za samostalan rad. Kako je u periodu od otvaranja uvijek prisutan pojaÄ?an obim posla, ostajem sa nji-

ma kako bi im pomogla i kako bi ih ĹĄto bolje uvela u sve segmente funkcionisanja sektora delikatesa. .RMDMHUD]OLNDXREXFLQHNDGDLGDQDV" Ranije je potreba za obukom bila u manjem obimu. Bilo je manje detalja kojima je trebalo posvetiti paĹžnju. Kako je naĹĄa firma rasla, rasli su i zahtjevi posla, sve se to mora detaljno ispratiti pravilnom obukom, jer je mnogo teĹže naknadno mijenjati loĹĄe navike.

.RMDMH9DĂŁDSRUXNDPODĂżLPNROHJDPD" Bitno je da u svakom trenutku budemo svjesni da radimo za zajedniÄ?ko dobro. Potrebno je poĹĄtovati svoj posao, potroĹĄaÄ?e i kolege. ÄŒuvajmo svoj posao i jedni druge, ne zaboravimo da Ĺživimo od svog kupca i da on zasluĹžuje paĹžnju, ljubaznost i osmijeh. Svi zajedno moramo da se potrudimo da naĹĄa firma napreduje, da bude stabilna i uspjeĹĄna kao do sada. Situacija je teĹĄka i nije lako naći posao. Rad, red i disciplina je moja poruka za kraj. VOLI VAS VOLI { magazin }


10

BMW: RADOST I ZADOVOLJSTVO VOŽNJE

2EHĂźDYDPRGDĂźHPRGDWLSULOLNXSRWHQFLMDOQLPNXSFLPDGDWRRVMHWHQDSUDYLQDĂžLQ

1HQDG/HNLĂź L]YUĂŁQLGLUHNWRU 92/,0RWRUV

3ULSUHPDPRVH]D SURPRFLMX%0:VHULMH XWRNXPDUWDNDNRELJDĂŁWR SULMHQDDGHNYDWDQQDĂžLQ SUHGVWDYLOLVWDQRYQLĂŁWYXL NXSFLPDX&UQRM*RUL

5HFLWHQDPQHĂŁWRRVLWXDFLMLXDXWRLQGXVWULML .DNYDMHVLWXDFLMDNDGDMH%0:XSLWDQMX" PoÄ?etak krize 2008 god. u svijetu je oznaÄ?io i poÄ?etak krize u autoindustriji. Osim smanjenja broja prodatih automobila u svijetu, pojavila se potreba za pronalaĹženjem novih tehnologija koja će u budućnosti morati da rijeĹĄi probleme dosadaĹĄnjih motora sa unutraĹĄnjim sagorijevanjem. Rezultat dobrog preispitivanja i sagledavanja uzroka i posljedica krize je to da je BMW grupa u koju spadaju brendovi: BMW, MINI, ROLS ROYS i BMW Motorcycles imao najjaÄ?i rast prodaje u svijetu ikada, te da se kao takav pozicionirao kao najveći proizvodjaÄ? premium vozila i motora u svijetu. Za par godina na trĹžiĹĄte će se lansirati I3 i I8 kao nova filozofija prevoznih sredstava na potpuno elektriÄ?ni pogon sa svim premium odlikama. Ono ĹĄto se u meÄ‘uvremenu radi, to su razvijanje tehnologija kao sto su BMW EfficientDynamics i BMW ConnectedDrive, koje predstavljaju skup raznih rjeĹĄenja koja doprinose većoj sigurnosti, komforu, boljim tehniÄ?kim, ekoloĹĄkim i voznim karakteristikama, a sa druge strane manjoj potroĹĄnji goriva. U svakom sluÄ?aju BMW je na odliÄ?nom putu da prevaziÄ‘e sve probleme i izazove savremene autoindustrije. 8%HRJUDGXĂźHXVNRURELWLSURPRYLVDQQRYL %0:VHULMH.DGDĂźHVWDQRYQLFL&UQH*RUH ELWLXSULOLFLGDVHXSR]QDMXVDRYLPQDMRĂžHNLYDQLMLPSUHPLXPDXWRPRELORPJRGLQH" U Beogradu ce 23 februara 2012 godine zvaniÄ?no poÄ?eti prodaja ĹĄeste generacije BMW serije 3, naj-

VOLI VAS VOLI { magazin }

oÄ?ekivanijeg premium automobila godine, koji će postaviti nove standarde sportskih karakteristika, elegancije i udobnosti. Kao najprodavanijeg premium automobila u svijetu, od njega se mnogo oÄ?ekuje. Imajući priliku da ga testiramo na stazi Navak u Beogradu, duboko sam uvjeren da će konkurenciji trebati puno vremena da dostigne standarde koje je postavio ovaj automobil. Najveći utisak, pored dizajna, ostavio je novi osmostepeni automatski mjenjaÄ?, mogućnost setovanja naÄ?ina voĹžnje u zavisnosti da li Ĺželite udobnu ili sportsku voĹžnju i jako mala potroĹĄnja goriva, kako kod dizel tako i kod benziskih motora (i do -30%). BMW je odluÄ?io da vrati staru slavu benzinskim motorima, tako da je sa modelom 328i (zapremina motora 2000cm2, ubrzanje 5.9 sec. od 0-100 km/h, 245 ks i kombinovana potroĹĄnja od 6.3 l/100km), uspio da uradi ono ĹĄto je autoindustrija nekada revolucionarno uradila sa uvoÄ‘enjem kommon–rail sistema ubrizgavanja kod dizel motora. Pripremamo se za promociju BMW serije 3 u toku marta, kako bi ga ĹĄto prije na adekvatan naÄ?in predstavili stanovniĹĄtvu i kupcima u Crnoj Gori. U svakom sluÄ?aju, prodaja vozila je već poÄ?ela, tako da kupci već mogu da nabave ovo vozilo kod ovlaťćenog dilera za teritoriju Crne Gore - firme Voli Motors. 5HFLWHQDPQHĂŁWRRÂżUPL9ROL0RWRUVRG NDGDIXQNFLRQLĂŁHJGMHMHVMHGLĂŁWHNROLNRLPD ]DSRVOHQLK" Firma Voli Motors je dio kompanije Voli i vlasniĹĄtvo je g-dina Dragana Bokana, Ä?ije će viĹĄegodiĹĄnje iskustvo i uspjeĹĄnost u sferi biznisa voditi ka tome da se BMW u Crnoj Gori postavi na ono mjesto


11

koje i zasluĹžuje sa svim onim ĹĄto podrazumjeva ovaj najbolji premium brand u svijetu. Voli Motors je osnovan 5. jula 2011. godine. Od kada je potpisan ugovor o zastupanju BMW-a za teritoriju Crne Gore, primjećuju se znaÄ?ajniji pomaci u vidu odnosa prema kupcima, u smislu zadovoljenja njihovih potreba i interesovanja. Za sve ovo su neophodni ljudi koji su sposobni da prate standarde i principe koje postavlja BMW. Voli Motors za sada ima osam zaposlenih koji predstavljaju miks ljudi sa velikim iskustvom u autoindustriji , koji su sposobni i spremni da se edukuju i primaju to ogromno znanje koje nam pruza BMW. Dok se ne sagradi novi BMW centar sjediĹĄte firme je u Volijevoj upravnoj zgradi u Podgorici. âWDPRĂĽHWHQDMDYLWLNDGDVXXSLWDQMXSODQRYL NRMHLPD9ROL0RWRUV"'DOLĂźHXVNRURELWL RWYRUHQVDORQ" Sada smo u fazi kada smo podijelili planove u dva smjera - planove koji su vezani na stvaranje infrastrukture za obavljanje ovakvog biznisa i planove koji su vezani za ciljeve oko prodaje i odrzavanja BMW automobila. U toj podjeli prioritet smo postavili na izgradnji BMW servisno – prodajnog centra koji je poÄ?eo sa realizacijom poslije novogodiĹĄnjih praznika. SveÄ?ano otvaranje je predvidjeno 21. juna ove godine. Projekat je radjen u saradnji sa arhitektama iz Minhena i usklaÄ‘en je sa strogim standardima BMW-a. Objekat će biti ukupne povrĹĄine od 1715 m2 i sadrĹžaće salon automobila u kome će biti izloĹženo 7 automobila i koji ce sadrĹžati prodaju rezervnih dijelova, servisnog dijela koji će posjedovati 8 radnih mjesta (dizalica), magacinski i kancelarijski prostor, a sve u cilju da se naĹĄim kupcima pruĹži potpuna usluga kada je u pitanju kupovina i odrĹžavanje njihovih automobila. Trenutni ciljevi i zadaci koje smo postavili do otvaranja objekta su usko vezani za kvalitetno servisiranje i odraÄ‘ivanje garancijskih linija na postojecim vozilima iz BMW i MINI programa.

.ROLNRQDĂŁHWUĂĽLĂŁWHSR]QDMHLSUHSR]QDMHNYDOLWHW%0:DNROLNRVXOMXGLLQIRUPLVDQL" Kada je trziste Crne Gore u pitanju, dolazimo do jednog apsurda, a to je da je najprodavaniji premium brand na svijetu na posljednjem mjestu u Crnoj Gori. Upravo ta Ä?injenica govori koliko naĹĄe trĹžiĹĄte poznaje i prepoznaje kvalitet BMW-a, i koliko su naĹĄi ljudi informisani, kada je BMW u pitanju. Bilo je tu i drugih faktora zbog kojih je trenutno stanje ovakvo, ali je upravo zbog toga menadĹžment BMW-a iz Minhena, traĹžeći adekvatnog partnera, sklopio ugovor sa Voli Motors-om kako bi na pravi naÄ?in reprezentovali jedan ovakav brend. Dubokom analizom smo locirali sve nedostake preÄ‘aĹĄnjeg predstavljanja i spremili kompletno novi nastup na teritoriji Crne Gore koji će sa sigurnoťću postaviti BMW na ono mjesto koje mu pripada.

VOLI Art )HEUXDU ,]ORĂĽEDVOLNDXSURVWRULMDPD 9ROLMHYRJNDIHDX7&9ROL QD6WDURPDHURGURPX 3RGJRULFD 8GUXĂĽHQMHOLNRYQLKVWYDUDODFD&UQH*RUHĂ„$0)25$Âł &HWLQMHMHXVDUDGQMLVD NRPSDQLMRP9ROL SRVWDYLORL]ORĂĽEXVOLNDXSURVWRULMDPD9ROLMHYRJNDIHDX7& 9ROLQD6WDURPDHURGURPX 8GUXĂĽHQMHOLNRYQLKVWYDUD-

âWDMHWRĂŁWRĂžLQLUD]OLĂžLWRVW%0:DXRGQRVX QDNRQNXUHQFLMX"3RUXND]DNUDM" Ono sto Ä?ini razliÄ?itost BMW-a u odnosu na konkurenciju je to ĹĄto on postavlja standarde u autoindustriji i ĹĄto je konkurencija uvijek u teĹžnji da dostigne ono sto je BMW u tehnoloĹĄkom, dizajnerskom i bezbjedonosnom smislu postavio kao zadatak. U to smo se uvjerili na prezentaciji nove serije 3 gdje smo imali priliku da ovo vozilo uporedimo sa konkurencijom i koliki je taj tehnoloĹĄki iskorak u odnosu na ostale. Na kraju, mislim da je svakom vlasniku BMW vozila nedvosmisleno jasno koja je to razliÄ?itost.

ODFDĂ„$0)25$ÂłSRVWRMLRG JRGLQHSUHGVMHGQLN XGUXĂĽHQMDMHJGLQ'UDJDQ *UXMLĂžLĂź8GUXĂĽHQMHEURML RNRĂžODQRYDLVNOMXĂžLYR FUQRJRUVNLKVOLNDUD3RVWRMLLSDUSRĂžDVQLKVOLNDUD L]LQRVWUDQVWYD )UDQFXVND  NRMLVXĂžODQRYLXGUXĂĽHQMD 2YRXGUXĂĽHQMHVYDNRJD

Osnovna poruka BMW-a je radost i Ä?isto zadovoljstvo voĹžnje, a mi obećavamo da ćemo dati priliku potencijalnim kupcima da to osjete na pravi naÄ?in i da se uvjere u njihovu taÄ?nost.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

.RPSDQLMD92/,GRELWQLN prvog Crnogorskog Oskara )HEUXDU

3UL]QDQMHQDSRULPD.RPSDQLMHGD SRGUüLLD¿UPLãHPODGH 3UYL&UQRJRUVNLRVNDUSUL]QDQMHNRMHMHXVWDQRYLOD&UQRJRUVNDNXOWXUQDPUHüDXUXÞHQMHODXUHDWLPDQDJODPXUR]QRMVYHÞDQRVWLXSULOLÞHQRM XKRWHOXÄ6SOHQGLG´IHEUXDUD7HYHÞHUL XUXÞHQDVXSUL]QDQMDL]REODVWLPX]LNHVSRUWD PHGLMDWXUL]PDPDUNHWLQJDNXOWXUHQDFLRQDOQLKEUHQGRYDLD¿UPDFLMHPODGLKQDMEROMLP

VOLI News

SRMHGLQFLPDLNROHNWLYLPDXSHULRGXSURWHNOLK ĂŁHVWJRGLQDVDPRVWDOQRVWL.RPSDQLMD9ROLMH GRELWQLNSUYRJ&UQRJRUVNRJ2VNDUDL]REODVWL ]DSRĂŁOMDYDQMDPODGLK2YRQLMHSUYRSUL]QDQMH NRMHMHGRGMHOMHQR.RPSDQLMLDOLRQRĂŁWRJDĂžLQL SRVHEQLPMHSUL]QDQMHQDSRULPD.RPSDQLMHGD SRGUĂĽLLDÂżUPLĂŁHPODGHOMXGH

OMHWDRUJDQL]XMHL]ORĂĽEHQD 6Y6WHIDQXDWRNRP]LPVNLK PMHVHFLL]ORĂĽEHVHRUJDQL]XMX XSRVORYQLPFHQWULPDĂŁLURP &UQH*RUH $XWRULVOLNDVDRYHL]ORĂĽEH VX7LKR9XMRYLĂź3UHGUDJ *D]LYRGD=RUDQ/MXWLFD L]3DUL]D /XND9XĂžNRYLĂź 0DONR9DVLOMHYLĂź0LODQ /D]DUHYLĂź7RGRU9XĂžNRYLĂź ,OLMD9XĂžNRYLĂźLRVWDOLNDRL SRĂžDVQLĂžODQRYLXGUXĂĽHQMD $QND%XULĂź6RQMDĈXUDQRYLĂź LRVWDOL 3RWHQFLMDOQLPNXSFLPDVOLND QDOLFXPMHVWDELĂźHGRVWXSQH LLQIRUPDFLMHRVOLNDULPDL FLMHQDPDVOLND

VOLI VAS VOLI { magazin }


12

%8',8=%8'8ý1267 92/,%8'8ý1267 .RPSDQLMD9ROLNDR¿UPDVDYLVRNRUD]YLMHQLPRVMHüDMHPGUXãWYHQHRGJRYRUQRVWLMHSUHSR]QDOD]QDþDM XODJDQMDXUD]YRMVSRUWDLEULJXRPODGLPQDUDãWDMLPD8PMHVWRGRVDGDãQMHJVSRQ]RUVWYDNRãDUNDãNH UHSUH]HQWDFLMHRGOXþLOLVPRGDSUXåLPRSRGUãNXQDM]QDþDMQLMHPFUQRJRUVNRPNRãDUNDãNRPNOXEX ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

6ODYNR5DGXORYLþ ,]YUãQLGLUHNWRU %XGXüQRVW92/,

NRMH PRUD SRVWRMDWL PDNVLPDOQR PHÿXVREQR UD]XPLMHYDQMH L EHVSUHNRUQDVDUDGQMDãWRMHQD NUDMX ³NOMXþ´ XVSMHKD  $ WR MH XSUDYR VDGDãQMD VLWXDFLMD X .. %XGXüQRVW 9ROL 7DNRÿH VH RG VWUDQHVWUXNHXODåXPDNVLPDOQL QDSRUL QD RWNULYDQMX L VWYDUDQMXQRYLKNRãDUNDãNLKWDOHQDWD NRMLKMHLVNUHQRUHþHQRVYHPDQMH L ãWR QDMYLãH ]DEULQMDYD VYH OMXELWHOMH RYRJ VSRUWD QD QDãLP SURVWRULPD .DNYDMH¿QDVLMVND VLWXDFLMDX.OXEX"

6DGD VWH QD IXQNFLML GLUHNWRUD .OXED UHFLWH PL NDNYD VX YDãD GRVDGDãQMD LVNXVWYDNDGDMHVSRUWXSLWDQMX" 9UãLWL IXQNFLMX L]YUãQRJ GLUHNWRUD MHGQRJ QDMWURIHMQLMHJ L QDMSUHVWLåQLMHJ NRãDUNDãNRJ VSRUWVNRJ NROHNWLYD X GUåDYL MH YHRPD RGJRYRUQD L ]DKWMHYQD IXQNFLMD .. %XGXüQRVW 9ROL MH NOXE(YURSVNRJQLYRDLREH]ELMHGLWLQRUPDOQHXVORYH]DQMHJRYR IXQNFLRQLVDQMH L RGUåDYDQMH XHULRSãWHNUL]HNRMDQDVSRWUHVD YHü GXåH YULMHPH SUHGVWDYOMD L]X]HWDQ SRGYLJ %H] XþHãüD L PDNVLPDOQRJ DQJDåRYDQMD GUXãWYHQLK LQVWLWXFLMD L YHüHJ EURMD SRMHGLQDFD NRML YROH NRãDUNX L VSRUW XRSãWH YHRPD MH WHãNR RGUåDWL .OXE X ³åLYRWX´ EH] RE]LUD QD YUKXQVNH UH]XOWDWHNRMHRVWYDUXMHPRQDQLYRX VYLK WDNPLþHQMD X NRMLPD XþHVWYXMHPR ,JUDþL 6WUXþQL ãWDE 8SUDYQL RGERU ]DSRVOHQL X .OXEX QDãL YMHUQL QDYLMDþL VLPSDWL]HUL NDR L SUHGVWDYQLFL VUHGVWDYD LQIRUPLVDQMD X] RQH NRML EULQX R REH]EMHÿLYDQMX ¿QDQVLMVNLK VUHGVWDYDþLQHMHGQXQHRGYRMLYXLNRPSDNWQXFMHOLQXXRNYLUX VOLI VAS VOLI { magazin }

)LQDQVLMVNDVLWXDFLMDX.OXEXX SUYLKãHVWPMHVHFLMHELODVWDELOna. 8SUDYD NOXED L QMHQ SUHGVMHGQLN JRVSRGLQ 'UDJDQ %RNDQ LVSRãWRYDOL VX REHüDQR NDGD VX X SLWDQMX ]DUDGH LJUDþD WUHQHUD]DSRVOHQLKLWHNXüHREDYH]H NDRLSUHX]HWHREDYH]HNRMHVXX

]QDWQRMPMHULL]PLULYDQHWRNRP SUHWKRGQLK ãHVW PMHVHFL .DNYD üH ELWL ¿QDQVLMVND VLWXDFLMD X EXGXüHP SHULRGX ]D VDGD QH PRåHPRVDVLJXUQRãüXGDSUHFL]LUDPRDOLVHQDGDPRGDüHPR X] SRPRü GUXãWYHQLK VWUXNWXUD NDR L SULMDWHOMD NOXED REH]ELMHGLWLVUHGVWYD]DQDVWDYDNGDOMHJ WDNPLþHQMDX(XURFXSXNDRLX WDNPLüHQMX $%$ OLJH D XMHGQR L VWYDUDQMH VWDELOQH ¿QDQVLMVNH VLWXDFLMH NDR MHGQRJ RG QDMELWQLMLK SUHGXVORYD XVSMHãQRVWL L GDOMHJIXQNFLRQLVDQMD.OXED .DNYL VX XVORYL ]D WUHQL- QJH" 0LãOMHQMD VDP GD MH NOXE REH]ELMHGLR YHRPD GREUH XVORYH ]D REDYOMDQMH ¿]LþNH ]GUDYVWYHQH LVWUXþQHSULSUHPHLJUDþD3ULMH SRþHWND WDNPLþHQMD VX SURYHGHQH QHRSKRGQH SULSUHPH L ]D VDGD VYH IXQNFLRQLãH EH] SUR-

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

0DUNR3RSRYLþ NDSLWHQ ..%XGXüQRVWL92/, .DNR VWH  ]DGRYROMQL  SRVWLJQXWLPXVSMHKRP.OXED" 3UH]DGRYROMDQ VDP GRVDGDãQMLP SRVWLJQXWLP UH]XOWDWLPD 6 RE]LURP GD VX RþHNLYDQMD ELOD VNURPQLMDXSRþHWNXVH]RQHWLPSULMH MHXVSMHK.OXEDYHüL  .RMD 9DP MH QDMGUDåD XWDNPLFDXGUHVX%XGXüQRVWL" 1DMGUDåDXWDNPLFDXGUHVX%XGLüQRVW 9ROL MH XWDNPLFD VD 3DUWL]DQRPRGLJUDQDXGHFHPEUXSURãOHJRGLQHNRMXVPRSRVOLMHSXQLKSHW JRGLQDLJUDQMDX&6´0RUDþD´ULMHãLOLXQDãXNRULVW 'D OL YHUXMHWH GD %XGXüQRVW  PRåH GD L]ERUL GREDU SODVPDQQD)DMQDO-IRUX" 0LVOLPGDVPRGRVDGDãQMRPLJURP]DVOXåLOLGDVHSODVLUDPRQD¿QDO IRXULGDüHPRVYHRGVHEHGDXWRPHLXVSLMHPR .DNYDVXRþHNLYDQMD]DSUHGVWRMHüHXWDNPLFH" 2þHNLYDQMD]DSUHGVWRMHüHXWDNPLFHVXLVWDNDRLGRVDGDDWRMHGDVH XVYDNRMXWDNPLFLLJUD]DSREMHGX

EOHPD86&´0RUDþD´VHRGYLMDMXUHGRYQLWUHQLQ]LX]NRULãüHQMHWHUHWDQH .DNYDVX9DãDRþHNLYDQMD ]DSODVPDQ³3ODYLK´" 'RVDGDãQMLUH]XOWDWLVXQDGPDãLOL SODQLUDQR L UHDOQR RþHNXMHPRSODVPDQPHÿXSUYLKHNLSD X$%$OLJLDYHRPD]QDþDMQRMH QDSRPHQXWLLYHOLNLXVSMHKSODVPDQRPQDãHHNLSHPHÿXHNLSD(XURFXSD .R VX VYH VSRQ]RUL .OXED GD OL VX LVSXQLOL REHüDQMD NDNYD MH VDUDGQMD VD QMLPD" .DR ãWR YDP MH SR]QDWR JODYQL VSRQ]RU .OXED MH NRPSDQLMD 9ROLNRMDMHXYHRPDR]ELOMQRPL NULWLþQRP ¿QDQVLMVNRP WUHQXWNX ]D .OXE SULWHNOD X SRPRü ]QDWQR NRQVROLGRYDOD ¿QDQVLMVNX VLWXDFLMX XODJDQMHP VRSVWYHQLKVUHGVWDYDNDRLDQJDåRYDQMHP RVWDOLK VWUXþQLK VOXåEL WH.RPSDQLMH PDUNHWLQJNQMLJRYRGVWYR¿QDQVLMVNDSUDYQD  7UHQXWQRMH.OXEQDRUJDQL]DFLRQR GREURP QLYRX L IXQNFLRQLãH]DVDGDEH]QHNLK]QDþDMQLK SRWHãNRüD 1R QH WUHED ]DQHPDULWLLXþHãüHGUXJLKVXEMHNDWD NRML VX SRPRJOL .OXEX VYRMLP GRQDFLMPDLSRGUãFLNRMXQHSUHVWDQR L]UDåDYDMX SUHPD QDãHP .OXEX 2YLP SXWHP VH LVNUHQR ]DKYDOMXMHP SULMDWHOMLPD .OXED L VYLP VSRQ]RULPD Monteput, Stadion d.o.o., NLB banka, 7HUPRLQåHQMHULQJ ,QSHN Telemont, Bar kod, PoGUDYND &0& DG .UROLQJ 3UHPLMHU,POHN%RND1RUmal co, BLT, Carnex, ŠkorSLRQ .RWL WUDGH 1HUJHOLD Ledo d.o.o. kao i Upravi SROLFLMH L 3RVHEQRM MHGLQLFL 3RGJRULFH 6HFXULW\ *XDUG 3RSRYLü L VYLP ]DSRVOHQLP X -3 6SRUWVNL REMHNWL ± 3RGJRULFD

Volimagazin  
Volimagazin  
Advertisement