Page 1

Magic made at home.

COMPANY PROFILE


Çà íàñ.


Хоум Спа е създадена през 2018 година, за да предложи на българския пазар първокачествени 100% натурални биологични етерични и базови масла, сапуни и козметика от най-висок клас. С нашите продукти Вие лесно и бързо създавате ритуал за духа и тялото и хармония в дома. Нашите рецепти и козметични продукти се изготвят от Лори Харгис – експерт - ароматерапевт от САЩ, с дългогодишен опит в областта на извличането и употребата на етерично – маслени култури.

#homespa

ПРЕНАСЯ ПРИРОДНАТА СИЛА НА ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА В ТОЯ ДОМ

Âäúõíîâåíè îò ïðèðîäàòà

Çàùî íàøèòå ìàñëà?

Çàùî ó äîìà?

Нашите продукти, създадени с любов към природата, са резултат от дългогодишни проучвания за влиянието на етеричните масла върху тялото и духа. Използвайки силата на етеричните масла ХОУМ СПА внася хармония в вашето ежедневие , в тялото, сърцето и ума.

Ние знаем, че етеричните и базовите масла имат силата да разкрасяват кожата, да влияят положително на настроението, да дават сила и енергия. Затова ги предлагаме във всички наши продукти – от чистите масла, до козметиката и сапуните.

Защото ценим вашето време и желанието да използвате чисти и сигурни продукти. Ние доставяме готова козметика и също масла, с които вие може сами да приготвяте нужните ви козметични, масажни и други продукти. С нас вие винаги сте сигурни в качеството на употребяваните маслата върху кожата и тялото си.

100%

100%

Äî 100%

ñâîáîäíè îò ïàðàáåíè

Íàòóðàëíè åòåðè÷íè ìàñëà

Íàòóðàëíè ñúñòàâêè â îñòàíàëèòå íè ïðîäóêòè

Етеричните масла и козметика на Хоум Спа възвръщат вашата естествена красота, дават увереност и спокойствие. С нашите продукти сме сигурни, че не вредим на природата и още повече – на вашето здраве.


Çà Òåá.


ÏÐÅÎÒÊÐÈÉ ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÀÒÀ ÊÐÀÑÎÒÀ ÍÀ ÒÂÎÅÒÎ ÒßËÎÒÎ Преоткрий естествената красота на твоето лице и тяло, пробуди сетива си за едно ново и хармонично изживяване.

ÇÄÐÀÂÎÑËÎÂÍÀ ÑÐÅÄÀ ÇÀ ÄÓÕÀ È ÒßËÎÒÎ Наслади се на релаксиращо преживяване в твоя дом, възвръщайки своите естествените защитни сили.

ÐÅËÀÊÑ È ÕÀÐÌÎÍÈß Â ÅÆÅÄÍÅÂÈÅÒÎ Използвай природните дарове на етеричните масла, за да преодолееш ежедневния стрес.

ÑÚÇÄÀÄÅÍÈ ÑÏÅÖÈÀËÍÎ ÇÀ ÒÅÁ Позволи ни заедно да създадем твоя ритуал за по-добър и хармоничен живот у дома.


Îùå


ÑÚÇÄÀÄÅÍÈ ÑÏÅÖÈÀËÍÎ ÇÀ ÒÅÁ Олицетворява философията на човешкия опит в търсене на жизнения баланс. Балансът на духа и тялото, който създава ново равнище на психо емоционално здраве, красота и самочувствие.

Åòåðè÷íè ìàñëà

Hand-made ñàïóíè

С изкуството на възстановяването, с естетиката и лукса на разкрасяващите и терапевтични процедури, които предлага, Хоум Спа е професионален и иновативен център, изцяло посветен на доброто самочувствие на своите гости. Нашата философия е да създадем основите на здравословния живот чрез изработване на персонализирани програми, отговарящи на специфичните нужди на всеки гост. Всеотдаен екип от лекари и терапевти предлага на гостите цялостна грижа за тяхното здраве, подготвя ги за изпитаните европейски и източни здравни формули, така че да успеят да запазят постигнатите в Хоум Спа резултати и след като се върнат към своето обичайно, забързано ежедневие.

Home Spa äèôóçåðè Çíàêúò BIO-ORGANIC удостоверява стриктната проследяемост на маслата от биологичното отглеждане на етерично-маслената култура до разфасоването във флакони, за да е сигурно, че маслата са натурални и БИОЛОГИЧНИ и че нямат примеси и замърсявания. Знакът дава гаранция, че са направени тестове в лаборатоории с най-прецизната техника, за да сме убедени, че Ви предлагаме чисти, натурални, Биологични масла.


Пловдив, ул. "Войнишка слава" 15 0885 605 172 info@homespa.bg

Âðúçêà ñ íàñ

www.homespa.bg homespabg homespabg

Profile for Nikola Nikolov

Home Spa  

Home Spa  

Advertisement