Page 1

KRITERIJI OCJENJIVANJA UČENIKA IZ MATEMATIKE Provjera postignuća učenika a ujedno i rada učitelja, obavljat će se redovito kroz usmene i pismene provjere znanja te provjere domaće zadaće. U svakom obrazovnom razdoblju moraju se pisati najmanje dva pisana ispita znanja.

1. Usmeni: 

Ocjenu odličan (5) dobit će učenik koji je svladao sve zahtjeve znanja, koji zna samostalno objasniti pojmove i navesti svoje primjere. Složenije, problemske zadatke, rješava bez nastavnikove pomoći, odabire najučinkovitiji načini u iznalaženju odgovora (rješenja). Iznimno uspješno rješava problemske zadatke, prati složenost zadataka, procjenjuje njihovu ispravnost i obrazlaže kompleksne sadržaje, pokazuje zanimanje za nova znanja, učenje i rad.

Ocjenu vrlo dobar (4) dobit će učenik koji je svladao sva propisana znanja, samostalno odgovara na postavljena pitanja, pokazuje značajno razumijevanje pojmova, odgovara (rješava) točno. Samostalno rješava probleme, ali pri tome ponekad treba manju nastavnikovu pomoć.

Ocjenu dobar (3) dobit će učenik koji je usvojio temeljna znanja, razumije većinu pojmova, stečeno znanje zna primijeniti pri rješavanju jednostavnih zadataka bez nastavnikove pomoći a sadržaje učenja može objasniti na razini razumijevanja.

Ocjenu dovoljan (2) dobit će učenik koji ima osnovna znanja (poznaje formule i definicije) te zna rješavati jednostavne zadatke, a pojmove razumije na razini prepoznavanja.

Ocjenu nedovoljan (1) dobit će učenik koji ni uz pomoć nastavnika ne uspijeva riješiti jednostavne zadatke, nezainteresirano i neaktivno odnošenje prema radu i nastavi.

2. Pismeni: [0% – 40%) nedovoljan (1) [40% – 60%)

dovoljan (2)

[60% – 75%)

dobar (3)

[75% – 90%) vrlo dobar (4) [90% – 100%]

odličan (5)


3. Domaće zadaće: 

Ocjenu odličan (5) dobit će učenik koji domaće zadaće piše redovito, uredno i točno. Vješt je u kodiranju uvjeta zadataka. Ima osobit smisao za isticanje važnih podataka. Rješenja su mu često originalna. Konstrukcije precizne, crteži i sheme u funkciji zadatka.

Ocjenu vrlo dobar (4) dobit će učenik koji domaće zadaće piše redovito, uredno i točno. Racionalno koristi prostor. Konstrukcijski zadaci odgovaraju geometrijskim, ali ne uvijek estetskim mjerilima. Složenije probleme ne uspijeva samostalno riješiti.

Ocjenu dobar (3) dobit će učenik koji domaće zadaće piše uglavnom redovito, čitko i uredno, ne uvijek i u cijelosti točno i samostalno. Pribor koristi pravilno, ali konstrukcije nisu uvijek točne.

Ocjenu dovoljan (2) dobit će učenik koji domaće zadaće piše neredovito. Nedovoljno uredan. Rješenja netočna, a postupci manjkavi. Crteži često nisu u funkciji zadataka.

Ocjenu nedovoljan (1) dobit će učenik koji uglavnom ne piše domaće zadaće i ni najjednostavnije zadatke ne uspijeva samostalno riješiti.

Oblikovanje zaključne ocjene: - Zaključna ocjena nije nužno aritmetička sredina ocjena dobivenih tijekom školske godine. Pri donošenju zaključne ocjene bitni su i ovi elementi: sudjelovanje u nastavi, izrada domaćih zadaća, urednost u uporabi školskoga pribora.

Učitelji: Jasmina Filipović Konjarek i Tomislav Sinjeri

Kriteriji ocjenjivanja - Matematika  

 Ocjenu vrlo dobar (4) dobit će učenik koji je svladao sva propisana znanja, samostalno odgovara na postavljena pitanja, pokazuje značajno...

Kriteriji ocjenjivanja - Matematika  

 Ocjenu vrlo dobar (4) dobit će učenik koji je svladao sva propisana znanja, samostalno odgovara na postavljena pitanja, pokazuje značajno...

Advertisement