Page 1

Nikola Vuković, prof.

240 godina Organiziranog školstva u đurđevcu


GRAD PICOKA


POVIJEST 

Sredina 13.stoljeća

1267. – pisani tragovi o selu Svetog Jurja

Darovnica Bele IV.

1433.- Kaštel Đurđevac – pisani trag

Kralj Sigismund – vlasnik kaštela

1488. – grb

1552. – Ulama-beg nije uspio pokoriti „Picoke”


Ostaje nam legenda "A

vi tamo, pernati junaci, što picekima bojeve bijete, ime PICOKA dovijeka nosili! PICOKIMA vas djeca zvala, a unuci vaši ostat će PICOKI!"


Školstvo prije 1773/74.godine 

1665. – pr vi pisani spomen učitelja u Đurđevcu (348 godina)

1700. – učitelj Blaž Potočnjak

1710. – učitelj Ivan Cvitković

1733. – učitelj Josip Cvitković

1742, - učitelj Ivan Cuklin

( Paškal Cvekan: Đurđevac kakav nije poznat )


POVIJESNI OKVIR 

1773. – ukidanje isusovačkog reda

Potreba za novom reformom školstva

Glavni ravnatelj škola u cijeloj Monarhiji: Ignaz Felbinger

1773. – napisao temelj budućeg školstva

1774. – Opći školski red

Početak organiziranog školstva ( 1773./74.)


Đurđevac, Školska 1773./74.godina 

Pr va školska zgrada ( dr vena )

Nastava na njemačkom jeziku

Učitelj i pomoćnici učitelja

Stipendisti vojnih vlasti

Malo pisanog traga

Od 1829.godine – školske spomenice


Petar Preradović – hrvatski pjesnik 

-

Bože mili, kud sam zašo!

Noć me je stigla u tuđini,

Ne znam puta, ne znam staze,

Svuda goli kamen gaze,

Trudne noge po pustini.


Brzi razvoj školstva 

1833. – izgrađena nova dr vena školska zgrada ( 180 godina)

Opća škola – hr vatski jezik

Njemačka škola – „ Trivialschule”

1847. – izgradnja pr ve zidane školske zgrade

1872. – osnivanje jedinstvene „Glavne škole”

1875.-Opća pučka škola

1876. – pr va učiteljica: Anka Šostarec


Jedna od prvih zidanih školskih zgrada


Događaji 

1880.- škola je utemeljiteljni član „Matice Hr vatske”i HPKZ-a

1883. – veliki školski voćnjak ( 130 godina)

Stalni sudionici na izložbama voćaka i rukotvorina

1899. – pr va školska zastava


STARA PUČKA ŠKOLA


događaji 

1917 – preko 100 izbjeglica smješteno po obiteljima, polaze školu

1993 ( 246 prognanika i izbjeglica )

10.11.1929. posveta nove župne crkve u Đurđevcu

1930. – počinje djelovati Pomladak Cr venog križa


Viša pučka škola


DOGAĐAJI 

1932. – 1938. – Šandor Braun svake godine pomaže školu

1934. – nadbiskup Alojzije Stepinac u školi

1935. – izgrađena pr va zbornica u Đurđevcu

1959 – osnovano školsko spor tsko društvo „Mladost”


Razredni odjeli


Povijesni dokumenti


Spomenica škole


1963. – 2013.


Ĺ kola i okoliĹĄ


PĹ Budrovac


PŠ čepelovac


PŠ mičetinac


PĹ sirova katalena


PŠ za djecu s teškoćama


Grgur KarlovÄ?an, uÄ?itelj i pisac


100 godina od rođenja


Pjesme


Ĺ kolski okoliĹĄ


Sportski tereni


Briga o okolišu


Kamen temeljac; 2008.

Sportska dvorana

SveÄ?ano otvorenje; 2011.


Mjesto susreta, uÄ?enja i igre


Pozdrav proljeću


Blagdani nam sti탑u


Suradnja s roditeljima


Partnerstvo roditelja i škole


Obilježja naše škole


Školska knjižnica

Likovna kolonija

SURADNJA S VANJSKIM SURADNICIMA


Zbirka umjetniÄ?kih radova


Djelatnici ( dio ) 2013.


ZajedniÄ?ki izleti


Natjecanja uÄ?enika


Projekt „ ŠAFRAN”


Interkulturalni odgoj i obrazovanje


TOLERANCIJA 

.

,


SURADNJA S LOKALNOM UPRAVOM


Osnivač škole


Dječji vrtić maslačak


Priprema za upis u prvi razred


SREDNJE ŠKOLE


SPORTOM DO ZDRAVLJA


Olimpijski dan


PU KC-KŽ, PP đurđevac


Vanjski suradnici


VAŽNOST STRUČNOG USAVRŠAVANJA


Vanjski predavaÄ?i


Kliknite ikonu da biste dodali sliku

NAŠ ZAJEDNIČKI CILJ Osigurati zdravo, sretno i poticajno životno okruženje za rast i razvoj naših učenika


KREATIVNOST


TIMSkI RAD


ZDRAVLJE - zadovoljstvo


PREVENCIJA


Zdrav okoliš


PRIJATELJSTVO I DRUŽENJE


TOLERANCIJU


PRIPRADNOST EUROPSKOJ UNIJI


TEŽNJA ZA IZVRSNOSĆU


I USPJEŠNOM ZAVRŠETKU OSNOVNOG ŠKOLOVANJA


UČITELJI I STRUČNI SURADNICI - HVALA 

Za svako naučeno slovo

Za brojke i računanje

Za igru i druženje

Za sav trud što poklanjate najmanjima i što doprinosite njihovom razvoju

HVALA ZA SVE!


SVI SMO VAŽNI U PROCESU ODGOJA I OBRAZOVANJA 

« Djeca nikad nisu bila dobra u slušanju odraslih.

Ali nikad nisu propustila da ih imitiraju.»

James Baldwin

« Ako

sijemo poželjnu obiteljsku i školsku klimu,možemo očekivati poželjnu žetvu»


-

HVALA VAM NA dolasku i POZORNOSTI!

-

240 godina organiziranog školstva u đurđevcu  

240 godina organiziranog školstva u đurđevcu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you