Page 1


SADR@AJ

ZVUCI OKO NAS PESME I IGRE Mnogo zvukova ..........................................................3 Ja to znam ................................................................4 Ogla{avawe `ivotiwa ............................................6 Svako ima govor svoj ..............................................7 Kukavica ...................................................................8 BROJALICE Ma~ka ......................................................................10 Bumbar ....................................................................10 U{o medo ................................................................11 Ko pre do mene .......................................................11 Razbrajawe pred igru #`murke” ..............................12 Like, like, burke ...................................................12 Tr~i zeko ................................................................13 Ki{a pada ................................................................14 SVIRAM I PEVAM Moj instrument – {tapi}i ....................................16 De~ak i ptica .........................................................16 Ko-ko-ko-ko-da ........................................................17 Leptir i cvet ......................................................17 Moj instrument – zve~ka ......................................18 U{o medo .................................................................19 Pliva patka preko Save .......................................19 Moj instrument – bubaw .........................................20 En, ten, tini ...........................................................21 Pi{em, pi{em petnaest ..........................................21 Bubaw zove ............................................................22 Brate Ivo ...............................................................23 Ide maca oko tebe ................................................24 Ro|endanska pesma ................................................25 Ersko kolo .............................................................26

[kolsko zvono ......................................................28 Zečići ....................................................................29 Došla jesen ...........................................................30 Berem, berem grožđe ........................................31 Na kraj sela žuta kuća ........................................32 Čika Mrak .............................................................33 Prvi sneg .............................................................34 Pada snežak ..........................................................35 Nevaqali zeka ......................................................36 Sitna je kiša padala ............................................37 Visibaba ...............................................................38 Ja posejah lan ......................................................39 Saobraćajac ........................................................40 Ribar .....................................................................42 Avanture maloga Juju .............................................44 Čas tamo .................................................................45 Slušawe muzike ....................................................46 Medvedova ženidba .............................................47 Muzički rečnik .....................................................48 Pesme i kompozicije sa kompakt diska ...............49


2


3


4


5


6


7


8


10


11

01 muzicko maj tender 2011 print  

BROJALICE PESME I IGRE Mnogo zvukova ..........................................................3 Ja to znam ...................................

01 muzicko maj tender 2011 print  

BROJALICE PESME I IGRE Mnogo zvukova ..........................................................3 Ja to znam ...................................

Advertisement