Page 1

Červen 2013

E.ON Czech

Informace pro naše zaměstnance • Energetický management v České republice • • Na LETIŠTI BRNO letí elektromobilita od E.ON • E.ON Junior Cup láká širokou veřejnost •

Povodně zasáhly naše distribuční území Více se dočtete na straně 15

Od září 2013 E.ON Czech pouze v elektronické podobě!


2 E.ON Czech Z obsahu / Do práce na kole

Z obsahu: Správa distribuční sítě Představujeme oddělení Síťový management Strana 8 a 9

Ekologie Otevření nové čerpací stanice na stlačený plyn Strana 14

Významný zákazník MADETA chutná hezky (jiho)česky Strana 18 a 19

Náš tým šlape Šlapeme dál! Šlápněte do toho s námi příští rok… Měli jsme už dost věčného čekání na šaliny, stání v dlouhých kolonách na červenou, mračících se netrpělivých řidičů motorových vozidel. Plni touhy po  svobodě, bystré mysli, zdravého týmového ducha jsme osedlali naše oře se dvěma dušemi a kolmo jsme křižovali brněnské cesty, aniž by našemu počínání zabránila jakákoli nepřízeň počasí. Celý květen! V  květnu v  11 městech proběhla soutěž Do práce na kole, kterou už třetím rokem organizuje občanské sdružení Auto*Mat, které podporuje veřejnou, pěší a  cyklistickou dopravu i rozumné používání aut. V Brně se do soutěže zapojilo 181 týmů a soutěžilo se v několika týmových, individuálních a firemních soutěžních kategoriích. I  E.ON měl své zástupce: 1. Tým Cyklomanici/E.ON ve  složení Martina Jančová (ESCZ), Pavel Onderlička (ESCZ), Radek Wünsch (ESCZ), Mirek Siska (ECZR) s dojížďkou na ulici Plynárenská 5. 2. Tým CIRGULA/E.ON ve  složení David Pavelka (ESCZ), Libor Hradílek (ESCZ), Ondra Stejskal (ESCZ), Honza Švrček (ECZR) s dojížďkou na ulici Špitálka 6. Pomyslný „červený“ trikot hájili se ctí. V  povinné soutěžní kategorii Pravidelnost (Brno)

Tým Cyklomaniaci (zleva): Pavel Onderlička, Martina Jančová, Mirek Siska, Radek Wünsch

se tým Cyklomaniaci umístil na sdíleném 5.  místě s  97,6% pravidelností dojížděk. Ve volitelné soutěžní kategorii Největší objem km (Brno) se tým CIRGULA umístil na 11.  místě se 452 průměrnými kilometry na jednoho člena týmu. Pusu od ucha k uchu, mouchy mezi zuby, nohy jako slon, lepší dech jako odměnu pro každého cyklistu. Podrobné výsledky soutěže jsou zveřejněny na http://www.dopracenakole.net/brnenske-slavne-vyhlaseni-kampane-odtajnilo-viteze/

Magazín E.ON Czech elektronicky Odbory Dětský den v ZOO – oslava svátku dětí Strana 22

Tolik vydání bude ještě v tištěné formě. Od září 2013 E.ON Czech pouze v elektronické podobě! Upozorňujeme hlavně naše čtenáře z  řad důchodců, které nechceme ztratit, aby nám posílali své e-mailové adresy do naší speciální schránky:

redakce@eon.cz


Nadační fond E.ON Czech 3

Nadační fond Energetika – pomoc v nouzi vyhlašuje mimořádnou zaměstnaneckou finanční sbírku, jejíž výtěžek bude určen na  konkrétní vytipovaný projekt s  cílem napravit povodňové škody z  června roku 2013. Největší potřeba je nyní v  oblastech středních a jižních Čech. Jsme ve spojení s humanitární organizací ADRA, s níž jsme spolupracovali již v minulosti (tsunami – Japonsko) a komunikujeme s koordinátory pomoci i vedením ADRy.

Naším cílem je peníze směřovat adresně tak, abychom měli konkrétní informace, kde a jakým způsobem byla pomoc realizována. Rádi bychom podpořili zejména: obnovu školy, mateřské školky, domova dětí nebo domova důchodců, a  to na  zásobovacím území E.ON. O   transparentním plnění budete informováni. Děkuji vám, kteří společně s  námi dokážete, že pomáhat je solidární, lidské a  smysluplné. Děkuji vám, že jste sami svými dotazy sbírku pomohli iniciovat. Děkuji vsám, že skupina E.ON v  České republice, její vedení a  její zaměstnanci mají srdce na pravém místě. Sbírka je podporována vedením společnosti ECZR a oběma odborovými organizacemi. Přispět můžete srážkou ze mzdy nebo osobního účtu – vyplněním a předáním formuláře (viz intranet – Život – Nadační fond – Šablony – Srážka) vaší mzdové účetní (srážka ze mzdy) nebo personalistce (srážka z  osobního účtu), a  to v Českých Budějovicích – Hana Štinglová a v Brně – Dana Kubíková. Pokud budete chtít přispět převodem na  náš účet NFEPN přímo, použijte pro převodní příkaz číslo účtu a variabilní symbol, uvedené v šabloně a doplňte své jméno – pro účely potvrzení o přijetí daru.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, příznivci a přispívatelé Nadačního fondu Energetika – pomoc v nouzi Dovolte, abychom Vás nyní oslovili s aktivitou, do níž tentokrát chceme zapojit ty z Vás, kteří máte chuť, nadání a zručné ruce. Chtěli bychom ukázat tvořivost, invenci a  radost z  výtvarného talentu našich zaměstnanců. Věříme, že takové z Vás najdeme a  díla, zejména malířská, řezbářská, keramická, ruční práce apod. bychom chtěli – s Vašim souhlasem – vystavit na připravované

Vernisáži výtvarných rukodělných exponátů 2013 Na přípravě vernisáže bude NFEPN spolupracovat s  útvarem Koncernová komunikace. Pro výstavu budou vybrány prostory v  CCCB (átrium) a místnost za jídelnou v Brně, Lidická ul. Plánované termíny výstav ve  4. čtvrtletí roku 2013 zveřejníme aktuálně na intranetu E.ON. Těšíme se na  Vaše příspěvky a  na  Vás při slavnostní vernisáži. Za Nadační fond Energetika – pomoc v nouzi: Marie Kulhavá – předsedkyně Jana Finková – místopředsedkyně Exponáty pro výstavu – vlastní práce prosíme zaslat či osobně doručit nejpozději do

20. září 2013 na tato sběrná místa: Brno: Kamila Šťastná (Cejl 44 a – FM/ Doprava, F 3208), nebo Božena Herodesová, Koncernová komunikace (Lidická 36, A 0325) České Budějovice: Gabriela Levá, (F. A. Gerstnera 2151/6, Koncernová komunikace, A 0556) Pro správnou identifikaci a  prezentaci exponátů prosíme připsat název díla, jméno, věk a  název organizačního útvaru E.ON. Příspěvky budou po ukončení výstavy vráceny.


4 E.ON Czech Strategie

Chceme být jednička na českém trhu v zákaznické orientaci a nejčastěji doporučovaným partnerem zejména v oblasti energeticky efektivních řešení. Michael Fehn, předseda představenstva E.ON Czech Holding AG

Josef Havel, předseda představenstva E.ON Distribuce, a.s.

„Budeme nadále poskytovat zákazníkům za férovou cenu spolehlivou a bezpečnou distribuci elektřiny a zemního plynu, a to i v měnících se podmínkách struktury výroby a spotřeby. Musíme reagovat na rozvoj decentrální výroby elektřiny a umožnit účastníkům trhu efektivní fungování. Toto vše budeme realizovat ekonomicky efektivním a společensky přijatelným způsobem ve vazbě na technologický rozvoj a legislativní a regulační rámec.“

Michal Šafář, předseda představenstva E.ON Energie, a.s.

„Chceme být jedničkou v zákaznické orientaci. I nadále chceme našim zákazníkům pomáhat optimalizovat náklady na energie férovými cenami a poskytováním inovativních a energeticky efektivních řešení. Abychom byli úspěšní, musíme být aktivnější vůči zákazníkům a nákladově efektivnější.“

Ptáme se našich kolegyň a kolegů… Otázka: „Co bychom měli udělat resp. čemu bychom se naopak měli vyhnout z pohledu celé skupiny E.ON Czech nebo jednotlivých společností, abychom byli v  příštích pěti nebo deseti letech minimálně stejně tak úspěšní jako v  předchozím období nebo ještě úspěšnější?“

Libor Kurz, provozní elektrikář, Blatná (OPDS Strakonice/E.ON Servisní): „Z hlediska budoucnosti naší společnosti by bylo dobré držet se toho, co se nám povedlo a co je historicky osvědčené a  na  tom dále stavět. Do  budoucna se stále čím dál více orientovat na  zákazníky, aby věděli, že mají nejen dobrou cenu energie, ale také, že najdou u  naší společnosti zastání. E.ON by měl zů-

stat velkou společností, protože pak bude jeho pozice stále silná a bude úspěšný.“ Iveta Fehérová, hlavní operátor FOCC, Brno (Zákaznická linka/E.ON Česká republika): „Konkurenceschopnost, nadčasovost, udržení kvality a profesionality, odbornost, naslouchání zákazníkům, motivace nových pracovníků a jejich udržení ve společnosti.“

kávání nových zákazníků a udržení stávajících. Toho můžeme dosáhnout projevením zájmu. Pokud máme být úspěšní, nesmíme vytvářet bariéry, ale naopak tyto bariéry odstraňovat.“

Roman Šemora, KAM, Znojmo (Area Sales Management RZ/E.ON Energie): „Vyhnout se nákupu obchodních komodit přes tři a více oddělení, přičemž každé si následně zohlední svá rizika a  na  konci bývá cena, která ne úplně koresponduje s realitou.“

Jan Beň, KAM, České Budějovice (Area Sales Management TOP a BIG/E.ON Energie): „Jako dodavatel, který dává více než energii, je nutné opravdu dávat více než energii! Pro udržení úspěšnosti na  stejné úrovni je důležité, aby se všichni zaměstnanci napříč společnostmi skupiny E.ON Czech drželi orientace na  zákazníka. V  mnoha mnou zaznamenaných případech však narážím na pravý opak.“

Jiří Kropš, manažer technického poradenství a podpory, České Budějovice (Engineering/E. ON Trend): „Měli bychom se zaměřit na  zís-

Milan Barva, senior manažer stížností, Brno (Management stížností/E.ON Česká republika): „Posílit osobní kontakt se zákazníky.“


Strategie E.ON Czech 5

Implementujeme strategii a prosazujeme zákaznickou orientaci V týmu Rozvoj trhu a společnosti koordinujeme implementaci strategie. V této souvislosti spolupracujeme se všemi společnostmi v rámci skupiny E.ON Czech a také s vedením koncernu (Group Management) v Düsseldorfu. Kdekoliv je to možné, prosazujeme orientaci na zákazníka a podporujeme našimi aktivitami týmy ze všech společností skupiny E.ON Czech, abychom se mohli stát jedničkou na českém trhu v zákaznické orientaci a nejčastěji doporučovaným partnerem zejména v oblasti energeticky efektivních řešení. Chcete naší strategii lépe rozumět, na něco se zeptat nebo nám sdělit svůj názor či nápad? Kontaktujte nás nebo nás pozvěte k sobě, abychom vám mohli strategii lépe představit a podrobněji s vámi prodiskutovat její implementaci. Dr. Christian Blei a Tomáš Petrů, Rozvoj trhu a společnosti/E.ON Česká republika

Marian Rusko, jednatel E.ON Trend s.r.o.

„Pomáháme zákazníkům optimalizovat náklady na energie prostřednictvím odborných energetických služeb a dodávek efektivních a ekologických řešení.1 Náš další rozvoj spatřujeme především v oblasti decentrální výroby energie, contractingových řešení a optimalizaci vlastního portfolia výrobních zdrojů.“

„Chceme vyjít vstříc měnícím se potřebám zákazníků a zároveň být dobře připraveni na změny na energetickém trhu, které nás v příštích letech čekají. Proto budujeme novou organizaci distribučních služeb2, díky které budeme mnohem efektivnější, zákaznicky orientovaní a konkurenceschopní.“

Karel Štěpán, jednatel E.ON Servisní, s.r.o.

Společně tvoříme náš Kompas... Poznámky: (1) E.ON Trend se soustředí především na kogenerace (kombinovaná výroba elektřiny a tepla, umožňuje zvýšení účinnosti využití energie paliv), lokální distribuční soustavy (distribuce elektřiny zákazníkům na  určitém vymezeném území, např. průmyslový areál), EPC („energetické služby se zárukou“, přinášející zákazníkům financování energeticky úsporných opatření z  dosahovaných úspor) a  virtuální elektrárnu (vzdálené řízení a  agregace výrobních kapacit za pomoci IT systému). (2) Projekt BMD (Business Model Distribuce).

Na sklonku loňského roku byl všem zaměstnancům naší skupiny představen návrh textu „Kompasu“. Jedná se o  vizi, tedy představu toho, kam chceme v rámci naší dosavadní práce směřovat a jak chceme tuto představu naplňovat. K předloženému textu se sešla celá řada připomínek, ze kterých bylo jasně zřetelné, že jednotlivé týmy nad Kompasem intenzivně diskutovaly. Navržené změny a  připomínky byly zakomponovány do druhého návrhu tex-

tace a rozeslány opět vedoucím jednotlivých týmů s prosbou o finální diskuzi. Tentokrát již nejde o samotný text, neboť ten již odráží vznesené připomínky, ale o  rozpracování kroků, kterými chceme text Kompasu naplnit – jedná se o tzv. Desatera. Výstupy jednotlivých týmů očekáváme do  konce června a  následně bude finální text i  jednotlivá desatera představena vedení skupiny E.ON Czech. Podklady vzešlé z  jednotlivých diskuzí pak budou tvořit základ letošní manažerské konference (MDD 2013), jejímž výsledkem bude mimo jiné i jasné stanovení aktivit směrem k  našim zákazníkům a  zlepšení vazeb mezi jednotlivými týmy uvnitř naší skupiny. Rádi bychom vám touto cestou poděkovali za vaši dosavadní práci na Kompasu. Velmi si ceníme všech vašich připomínek a doporučení. Simona Justinová, HR a Vladimír Vácha, Koncernová komunikace


6 E.ON Czech Energetická účinnost

Energetický management má skvělé výsledky i v České republice Zkušenosti z projektů v Německu ukazují, že výdaje za energie mohou být díky chytrým inovacím výrazně sníženy. Řešení na míru pro firmy, úřady a veřejná zařízení jsou nyní možná i v České republice. Zdravotnická zařízení v regionu Vysočina nebo Národní divadlo ušetří díky chytrému energetickému managementu ročně miliony korun. Ale co je vlastně „energetický management“?

Markus Rövekamp – člen komise E.ON Energy Globe Award ČR – jednatel společnosti CYRCO Consulting GmbH v Essenu

CYRCO Consulting je německá nezávislá společnost, která se specializuje na vývoj řešení šitých na míru v oblasti distribuce energií a  energetické účinnosti pro velkoodběratele, veřejná zařízení a  energetické společnosti a  také na  implementaci systému managementu hospodaření s energií u velkoodběratelů. V Německu zákonodárci vyžadují jak od malých, tak velkých společností zvyšování energetické účinnosti, a  tím pádem snižování spotřeby. Velké firmy mohou získat potvrzení o splnění požadavků certifikací podle mezinárodní platné normy ISO 50001, systémy managementu hospodaření s energií, malé a středně velké podniky potom na základě jednoduššího energetického auditu. Jako motivace k  vyšší energetické účinnosti fungují kromě snížení daní za  využité energie i  další faktory. Některé firmy, např. dovozci z automobilového průmyslu, potřebují potvrzení o  tom, že splňují požadavky na  energetickou účinnost, protože je takové potvrzení vyžadováno od jejich zákazníků, tedy velkých automobilových výrobců. Jiné firmy využívají certifikaci jako marketingový nástroj a dělají si reklamu udržitelným využíváním energie. Tato problematika se dostává do  centra zájmu také v  České republice, od  roku 2014 tu totiž bude norma ISO 50001 zakotvena v zákonech.

České podniky a veřejná zařízení shromažďovaly v posledních letech často zkušenosti, jak výhodně nakupovat elektřinu nebo plyn. Ale zamyslely se již také nad tím, jak mohou pomocí inteligentní technologie snížit celkovou spotřebu? Klíč spočívá ve  snížení potřebných kilowatthodin energie. „Zavedení energetického managementu vede v  co nejkratším čase ke  snížení spotřeby energie. Již jednoduchá opatření mohou během jednoho roku ušetřit až 10 % energie. Inteligentní řešení ve  výrobě a  výrobním prostředí mohou během dvou až tří let snížit spotřebu elektřiny, plynu a vody o dalších 20 až 30 %,“ popisuje Markus Rövekamp zkušenosti s firmami v Německu. „Tak byla například u  jedné firmy vyvinuta nová koncepce chlazení pro výrobní proces.  Inovativní energetická změna spočívala v  tom, že chladicí agregáty, které byly dosud umístěny ve výrobních halách, byly přemístěny ven. K  tomu byla nainstalována takzvaná freecooling zařízení. Tato zařízení předpokládají intenzivnější využití okolní energie, při které se vnější vzduch používá pro účely chlazení. Investice na toto opatření se amortizuje během tří let,“ dodává jednatel firmy CYRCO Consulting GmbH v Essenu a zároveň i člen komise pro hodnocení projektů, za  které je každoročně udělována cena E.ON Energy Globe Award ČR. „Projekty, které byly v  posledních letech v rámci této soutěže vybrány a vyhrály, potvrzují tyto zkušenosti i pro Českou republiku,“ dodává Rövekamp. Energetická účinnost a energetický management v Národním divadle Jakmile naposledy spadne opona a  utichne potlesk, musí i  Národní divadlo řešit všednodenní starosti. Jak velkou položkou v  rozpočtu tak významné instituce jsou výdaje za  energie? Ještě poměrně nedávno dávala „Zlatá kaplička“ na vytápění, ohřev vody, svícení a provoz spotřebičů 18,6 miliónu korun ročně. Stejná částka by uživila desítky špičkových umělců. Jenomže jak ji minimalizovat, aniž bychom tlumili reflektory a během topné sezóny snižovali teplotu interiérů? Fotovoltaické panely na  střeše a  úsporné zářivky v  útrobách Národního divadla jsou možná nejviditelnější, nikoli však jedinou inovací. Naše přední kulturní instituce investovala do komplexního projektu 41,3 miliónu korun. Díky efektivní klimatizaci, výrobě a recyklaci tepla, vlastní solární elektrárně a dalším opatřením snížilo Národní divadlo náklady o  třetinu. Ačkoli plánovaná úspora měla postupně atakovat 5 milionů korun ročně, už od  roku 2008 výrazně přesahuje 6 milionů korun ročně! Se svými energeticky úspornými opatřeními vyhrálo Národní divadlo „ekologického oskara“ v roce 2010 v kategorii Oheň.


Energetická účinnost / Elektromobilita E.ON Czech 7

Také Kraj Vysočina úspěšně krotí energie „V Psychiatrické léčebně Jihlava bylo instalováno zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a  elektřiny. Potřebné teplo pro vytápění se vyrábí v závislosti na předpovědi počasí. Jelikož se touto technologií vyrábí současně kromě tepla i elektřina, je účinnost celého zařízení velmi vysoká. Díky energetickému managementu je každoročně dosahováno úspory 8 miliónů korun,“ vysvětluje Leoš Aldorf, místopředseda Asociace poskytovatelů energetických služeb ČR. „Krajská nemocnice v Novém Městě na Moravě teď například využívá odpadní bazénové vody ke splachování. Podstatou projektu je smluvní garance postupného splácení počáteční investice z  dosahovaných úspor během osmi let,“ říká Leoš Aldorf, který si v  roce 2011 s  projektem jihlavské nemocnice došel pro vítěznou sošku E.ON Energy Globe Award za  kategorii Oheň. Kraj Vysočina se jako vůbec první region rozhodl stát energeticky úsporným krajem. Díky tomu vznikl ze společné iniciativy společnosti E.ON a Kraje Vysočina v roce 2012 projekt „Vysočina šetří energii“ (www.vysocinasetrienergii.cz).

Řešení na míru? Centrální servisní dispečink Finanční prostředky potřebné k provedení opatření na úsporu energie jsou v  podnicích omezené. Zkušenosti však ukazují, že zavedená opatření se ve  většině případů amortizují v  nejkratším čase. Trendem je svěřit energetické hospodářství odborníkům, kteří jsou školeni a  disponují zkušenostmi v  oblasti energetického hospodářství a  úspor energie, jako například společnost CYRCO Consulting. Podporu energetického managementu zajišťuje například společnost E.ON ve  spolupráci s  firmou Lumen. Po  konzultaci se zákazníkem se vyvine koncept, který je přizpůsoben jeho individuálním potřebám. Zákazník má pak veškeré toky energií pod kontrolou, navíc si může predikovat investice do zařízení mimo jiné i další energeticky úsporná opatření. Dodavatel vykonává všechny dohodnuté činnosti na zařízení (např. revize, opravy aj.). Obdobný systém byl v minulém roce úsporně instalován např. v  jihočeské mlékárenské společnosti Madeta, a.s. Markus Rövekamp, Vladimíra Glaserová

Na LETIŠTI BRNO letí elektromobilita od E.ON Představujeme „Show case E-mobility“ aneb reálné nasazení, podpora a rozvoj elektromobility v praxi. VITO E-CELL, smart fortwo ed, E.ON e-max 90´S a  HUGO BIKE není zašifrovaný nápis, ale dopravní prostředky, které jsou od  28.06.2013 zapůjčeny na  jeden rok pro potřeby zaměstnanců letiště v  Brně -Tuřanech. Spolupráce společností E.ON a LETIŠTĚ BRNO začala již v  roce 2011, kdy byla zprovozněna v  areálu letiště veřejná dobíjecí stanice pro elektromobily. Jako bonus zde mohou zájemci dobíjet vozidla na elektrický pohon zcela zdarma. Také od  té doby se v  areálu letiště jezdilo dvěma zapůjčenými elektroskútry. Po  dobrých zkušenostech z provozu jsou již součástí vozového parku na letišti. Nyní k nim přibyly další ekologické dopravní prostředky poháněné výhradně elektřinou. Dodávkový vůz Mercedes-Benz VITO E-CELL, smart fortwo ed, dva skútry E.ON e-max 90´S a elektrokoloběžka HUGO BIKE. Obě společnosti spojuje jedno, a to zájem o problematiku životního prostředí a hledání způsobů jak přispívat k jeho ochraně. Jakou cestou se vydala energetická společnost E.ON, nám vysvětluje Michael Fehn, předseda představenstva E.ON Czech Holding AG: „Oblast úspor energie a využití alternativních zdrojů jsou součástí dlouhodobé strategie naší společnosti. Podpora vozidel s  ekologickým pohonem znamená i  snížení závislosti na  ropě. S  tím souvisí propagace elektromobility a  především využívání elektrovozidel v  praktickém dennodenním provozu u reálných zákazníků, dále například rozšíření odpovídajících struktur čerpacích stanic na  CNG (stlačený zemní plyn). Pokud budou stanice dostupné široké veřejnosti, bude motivace kupovat tyto vozy. Přeji hodně ujetých kilometrů bez nehody s nulovými lokálními emisemi.“ Cestující LETIŠTĚ BRNO však také budou

mít možnost vyzkoušet elektromobilitu na vlastní kůži. V autopůjčovně Sixt umístěné v příletové hale letiště je nyní zájemcům k dispozici elektromobil smart ed k zapůjčení pro jejich cesty do okolí. Společnost E.ON v  současné době provozuje flotilu elektromobilů v  České republice, má jich celkem 26. Kromě dodávkového vozu Mercedes-Benz Vito E-CELL zahrnuje vozový park dalších 25 elektromobilů smart fortwo ed, které jsou ve většině případů zapůjčovány k  ročnímu zkušebnímu provozu. Jezdí s  nimi např. Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy, pražská ZOO či humanitární organizace ADRA nebo Nadace VIZE 97.

Kontakt: Eva Fürst – vedoucí Smart Mobility eva.furst@eon.cz, www.energieplus.cz/ekologicka-doprava


8 E.ON Czech Správa distribuční sítě

Síťový management Tak toto je název dalšího útvaru Správy distribuční sítě, již čtvrtý v pořadí, který vám chceme představit. Vznikl k 1. 1. 2013 v rámci projektu BMD. Jeho vedoucím je David Mezera. Co o sobě prozradil David Mezera (38) Je absolventem Fakulty elektrotechnické ZČU v  Plzni, obor elektroenergetika, kterou ukončil v roce 1997. Po studiu na vysoké škoce se krátce věnoval vědecké práci na své alma mater a  práci v  Národním výzkumném centru. Po  třech letech a  získání doktorátu začal hledat něco nového a koncem roku 2000 zakotvil v JČE. „Dostal jsem se k zajímavé problematice – kvalita elektrické energie. V té době to bylo téma pro energetiku zcela nové, takže jsem měl volné pole působnosti a  mohl celou problematiku postavit takzvaně na zelené louce,“ říká David Mezera a pokračuje, „v roce 2005, už pod hlavičkou E.ON, vznikl tým Kontrola kvality zabývající se právě kvalitou elektrické energie, který jsem vedl do roku 2008, kdy jsem byl pověřen vedením Správy sítě elektro.“ V roce 2010 v rámci projektu Grid.on došlo k  dalším organizačním změnám a  Davidu Mezerovi byl svěřen útvar Správa sítě elektřina. Od  letošního roku vede útvar Síťový management. Ze svého soukromí prozradil: „Jsem ženatý, mám dvě dcery. Dávám přednost klidnému životu na  venkově, kam nedoléhá městský ruch a je blízko do přírody. Pokud jde o mé zájmy a  koníčky, je to poněkud složitější. Obvykle nejméně rok po organizační změně ve firmě nezbývá moc volného času ani na rodinu, natož na záliby. A se zkracujícím se intervalem změn se čas na  osobní zájmy úměrně zkracuje... V současné době tedy patří mé koníčky spíš minulosti a  nějakou chvíli tomu ještě tak bude.“

(Zleva) Josef Basík, Vladimír Kolář, Ladislav Mikuláš, David Mezera, Jiří Hlach, Martin Kašpírek, Petr Talavašek

Síťový management Jak říká David Mezera, projekt BMD určitým způsobem slučuje zpět oblasti VVN, VN a NN a  nově plně integruje i  oblast zemního plynu (ZP). Výsledkem je útvar Síťový management, jehož základem se staly útvary přecházející z  předchozí organizační struktury, a to ze Správy sítě elektřina, Správy sítě plyn a  z  Technické podpory VVN. David Mezera stál v  čele Správy sítě elektřina, která měla čtyřicet zaměstnanců. Po  organizačních změnách se o široké spektrum činností, které má jeho nový útvar „na triku“, stará 57 lidí. „Posláním útvaru je řídit technické činnosti v  celé SDS. To znamená, že na  vstupu je platná primární i sekundární legislativa, ČSN, PNE, cíle a  směr společnosti a  na  výstupu pravidla nejčastěji popsaná v  prováděcích pokynech, v  požadavcích na  IT a  požadavky na kolegy v rámci SDS i mimo ni. Cílem je, aby v těchto pravidlech byly zakotveny účinné řídicí a  kontrolní mechanizmy nutné pro efektivní řízení a správu svěřených aktiv,“ vy-

světluje David Mezera problematiku činnosti svého útvaru a dodává, že samozřejmostí je úzká spolupráce s  kolegy z  jiných útvarů. „Pravidla je třeba nastavit tak, aby všechny jak externí, tak interní požadavky byly splněny a celý systém ještě fungoval. Bohužel nároky na energetiku se jak v oblasti legislativy, tak techniky velmi rychle mění a nalézt řešení, které nezpůsobí zvýšení vázané pracovní kapacity nebo nákladů je nelehký hlavolam. Dále ve všech oblastech celou řadu věcí sami vykonáváme a  o  jiné činnosti se dělíme s  kolegy zejména ze  Správy sítě VN, NN a ZP a Správy sítě VVN. Naštěstí mám za sebou perfektní tým vedoucích šesti oddělení. Jsou to vysokoškolsky vzdělaní, ostřílení profesionálové, které nic nevykolejí. Jejich oddělení rád představím.“ Oddělení útvaru Síťový management První dvě oddělení, o  nichž bude řeč, lze z  hlediska jejich poslání přirovnat k  dvojčatům. Nejsou však identická, neboť jedno (pů-


Správa distribuční sítě / Koncepční řešení spínačů E.ON Czech 9

sobící na Moravě) dostalo do  vínku pouze dráty a to druhé (v jižních Čechách) má navíc i plynové potrubí. Rozvoj sítí Východ (Vladimír Kolář) a  Rozvoj sítí Západ (Ladislav Mikuláš) – jejich úkolem je připojování nových zákazníků v  oblasti elektřiny na  úrovni VVN a  VN a  velkoodběratelů zemního plynu, přeložky zařízení na  těchto napěťových hladinách + ZP a  rozvoj těchto sítí. Dále je to plánování obnovy, a to jak sítí VVN, VN a ZP, tak i NN. Standardizace (Jiří Hlach) – sám název prozrazuje, čím se toto oddělení zabývá a  význam snad není třeba nijak zvlášť vysvětlovat, takže stručně – je třeba, aby všechny používané materiály a  technologické postupy na  energetických sítích v  rámci společnosti E.ON byly navzájem kompatibilní a každý věděl, jak se montují, obsluhují, udržují. Jedná se o  standardizaci materiálovou a technologickou a o vytvoření TNS a jednotných podkladů pro mandátní nákup. Kvalita dodávky energií (Martin Kašpírek) – zaměstnanci tohoto oddělení monitorují kvalitu energií (elektřiny i  zemního plynu) dodávaných z  distribučních sítí E.ON koncovým zákazníkům dle platné legislativy. Řeší reklamace a stížnosti zákazníků na příp. nedostatečnou kvalitu. Mají na  starosti ga-

rantované standardy dle vyhlášky o kvalitě poskytovaných služeb a  zabývají se uznáním náhrad škody zákazníkům a  sankcemi za škody vzniklé vinou E.ONu. Řízení výstavby (Petr Talavašek) – určuje pravidla procesu výstavby a  řídí výstavbu sítí VVN, VN, NN a ZP. Mimo to zajišťuje uzavírání smluv a vklady věcných břemen do katastru nemovitostí. Řízení provozu (Josef Basík) – řídí veškeré provozní činnosti, tj. ŘPÚ, běžné opravy, odstraňování poruch, poruchovost sítí VVN, VN, NN a ZP. V rámci projektu BMD II se toto oddělení bude podílet na  tvorbě metodiky nakupování provozních činností na  volném trhu. „Všechny týmy ve  své oblasti řídí činnosti v rámci Správy distribuční sítě a na stanovených rozhraních se dělí o výkon konkrétních činností s  ostatními útvary SDS, takže si samy vyzkouší podle nastavených pravidel pracovat a  obhájit si naše postupy před externími i  interními zákazníky,“ upřesnil David Mezera. Je vidět, že problematika nového útvaru Síťový management je velice široká a  pestrá. Kromě dvou oddělení Rozvoj sítí, která se starají jen o  svou oblast distribučního území E.ONu, Východ - Morava vč. Vysočiny ne-

bo Západ - jižní Čechy, ostatní čtyři oddělení mají na starosti energetická zařízení na  celém distribučním území společnosti. „Řídíme ostatní útvary po  stránce legislativy, aby se veškeré činnosti prováděly na  celém území E.ONu v  naší republice stejně,“ shrnul stručně David Mezera, který má, podobně jako ostatní kolegové ze SDS na  vedoucích pozicích, své lidi jak v Českých Budějovicích, tak v Brně. Co říct na závěr? Na  otázku, co projekt BMD přinesl jemu osobně, odpověděl: „Kromě spousty nových starostí a  úkolů jsou to i  pozitiva. Projekt BMD rozšířil spektrum mých dosavadních činností o  nová témata, problémy a  otázky k  řešení. Rozšířil portfolio oblastí působnosti. Nyní se zabývám nejen oblastí elektřiny na úrovni VN a NN, ale i VVN a ZP. A získal jsem nové kolegy z  těchto  nových oblastí. Naší snahou je, pokud to bude mít smysl a přinese to užitek, najít a implementovat na  všech napěťových a  komoditních úrovních jednotnou logiku. Věřím, že společně všechny úkoly zvládneme. Naštěstí v energetice to ani jinak nejde, svítit a topit se musí.“ Mirka Lednická

Úkol zněl jasně! Najít konstrukční řešení bezpečného spínače na vedení VN, které získá kladné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) a nebude omezovat provoz a údržbu odpínače. Umožní provádět jeho montáž a seřízení metodou práce pod napětím bez přerušení nebo omezení dodávky elektřiny zákazníkům a navíc, které zajistí použít standardní materiály, a to vše s minimálním navýšením ceny.

Snímek dokončené montáže při pohledu z boku

Součástí venkovního vedení VN jsou úsekové odpínače, umožňující vypínat jednotlivé úseky vedení nebo transformační stanice VN/ NN. Odpínače do vedení v  rovinném uspořádání, umístěné na  vrchol sloupu, považuje AOPK, která je pověřena Ministerstvem životního prostředí ČR vydávat odborná stanoviska k  ochraně ptactva, za  nebezpečné. Požaduje dlouhodobě úpravu odpínačů tak, aby na  nich bylo zamezeno úhynu ptactva po úrazu elektrickým proudem.

Pokusy doplnit odpínače v provedení do venkovního vedení o vhodné prvky pro bezpečné přisednutí nebo zamezující přisednutí ptactva nebyly ze strany E.ON Česká republika, s.r.o. (ECZR), akceptovány. Odpínače buď splňovaly požadavky na ochranu ptactva, ale znesnadňovaly údržbu, nebo naopak údržbu neovlivňovaly, ale nezajišťovaly požadované zabezpečení pro ptactvo. Pokračování na str. 10


10 E.ON Czech Koncepční řešení spínačů

Pokračování ze str. 9 Problému se chopila dceřiná firma ENERGETIKA SERVIS s.r.o. společně s týmem Standardizace z  útvaru Síťový management z ECZR jako odborným konzultantem. Výsledné řešení odpínačů ve vedení při trojúhelníkovém uspořádání vodičů Řešení jsme nalezli v  kombinaci odpínače v provedení rovinném, umístěném pod vedení s  konzolou Pařát III. V  sestavě lze použít odpínače se zhášecími komorami, případně se zhášecími pružinami a  konzoly Pařát III v provedení Nosné, případně Rohové. Předpokládáme nejčastější kombinaci konzoly Nosné a  odpínače se zhášecími pružinami. Toto řešení popíšeme podrobněji. Konstrukce konzoly Pařát III Nosná je doplněna přišroubovanými prodlužovacími táhly pro připojení kotevních izolátorů. Táhla kompenzují šířku rámu starších odpínačů, a není tak nutno vždy prodlužovat vodiče vedení. Ty jsou ukončeny volně za třmenovými kotevními svorkami. Vlastní odpínač je upevněn objímkami na  betonový sloup. Protože všichni výrobci odpínačů, působící na českém trhu, používají podobné upevnění odpínače ke sloupu a obdobné uspořádání odpínacích prvků, není řešení omezeno na jednoho výrobce. Odpínač je elektricky propojen s  fázovými vodiči VN pomocí propojovacích vodičů ukončených ve  svorkách PPN na  jedné stra-

ně a ve svorkách na odpínači na straně druhé. Tyto vodiče jsou přiměřeně dlouhé, aby se nelámaly při pohybu kontaktů odpínače. Lana prostřední fáze jsou navíc vedena výkyvně upevněnými závěsnými izolátory, aby nedošlo k  jejich vychýlení a  zkratu mezi fázemi. Svorky PPN umožňují bezpečné odpojení odpínače od  vodičů venkovního vedení pod napětím a  provedení práce na  zajištěném odpínači v  blízkosti zařízení pod napětím. Odpojené propojovací vodiče četa PPN VN zavěsí na  „parkovací tyče“, aby se volně nepohybovaly a nezpůsobily zkrat mezi vodiči. Na základě poznatků kolegů z čet PPN VN je u tohoto zapojení vyřešeno i opětovné připojení napájecího transformátoru u  dálkově ovládaného odpínače. V  případě poruchy je odpínač vyměnitelný za  stálého provozu vedení bez zásahu do mechaniky vedení a bez přerušení dodávky elektrické energie odběratelům. Vyhodnocení výsledné konstrukce Chování ptactva k  takto uspořádané konstrukci bylo ověřeno na  polygonu výrobce s  volně žijícími ptáky. Ptactvo přisedalo na hlavní konzolu nad odpínačem a nesnažilo se přisednout mezi izolátory se spínacími kontakty odpínače. AOPK vydala doporučující stanovisko k používání těchto sestav odpínačů s konzolami pod názvem Pařát PPN ve vedeních VN. Na konstrukci jsou použity standardní kotevní svorky, proudové svorky, závěsné izolá-

Informativní nákres konstrukce odpínače Pařát PPN

Snímek prostorového uspořádání konstrukce

tory, konzoly Pařát III a odpínače pod vedení. Pouze ocelová konstrukce bočního nosníku, doplněná o  propojovací vodiče, je nový materiál. Návrh konstrukce byl konzultován s  vedoucími čet PPN a dle jejich vyjádření zatím nic nebrání práci na  této konstrukci. Na  odpojení odpínače není nutné zpracovat nový pracovní postup. Při ekonomickém vyhodnocení jsme porovnávali tři varianty, a to montáž standardní sestavy odpínače Pařát do  vedení, sestavy odpínače rovinného do  vedení a  montáž sestavy odpínače Pařát PPN na  nový sloup. Všechny varianty byly uvažovány včetně materiálu a práce. Porovnáním sestavy odpínače rovinného do  vedení se sestavou Pařát PPN je výhodnější první řešení s rozdílem nákladů 5,8 tis Kč. Cena sestavy odpínače Pařát PPN nebyla dosud soutěžena (cena je orientační z kusové výroby). Při zavedení této sestavy do standardu očekáváme snížení ceny. Porovnáním sestavy odpínače Pařát do  vedení se sestavou odpínače Pařát PPN je výhodnější druhé řešení s  rozdílem nákladů 16,8 tis. Kč. Shrnutí výsledku Projekt splnil bezezbytku úvodní zadání, tedy vypořádal se úspěšně s technickou i ekonomickou stránkou. Nyní nastávají kroky od  uvedení sestav odpínačů Pařát PPN do  systému přípravy staveb až po  instalaci do distribučního vedení VN. Montáž prototypu proběhla úspěšně 3. dubna 2013 poblíž Netolic na  území RS Písek. Jednalo se o  výměnu odpínače firmy SEZ Krompachy, vyrobeného v roce 1977. Demontáž a  montáž proběhla během tří hodin včetně výměny betonového sloupu a  hlavního uzemňovacího vedení, tedy ve stejném čase jako u standardního řešení. Jiří Hlach, Standardizace


Útvar Business Development E.ON Czech 11

Business Development se představuje

Služby pro zákazníky s individuální obsluhou Důkazem toho, že společnost E.ON není jen spolehlivým dodavatelem energií, ale chce být svým zákazníkům zároveň i partnerem, je nabídka doplňkových služeb zaměřených obecně na  úspory energií. Na  toto téma jsme si povídali s  Janem Louženským, vedoucím útvaru Product Management. Jaké doplňkové služby jste pro zákazníky s individuální obsluhou připravili? Je jich celá řada, od E.ON EkoRezidual, přes různé elektrotechnické a  plynárenské služby až po  energeticky úsporná opatření, jako jsou např. úsporné osvětlovací systémy, kompenzace účiníku a  regulace 1/4hodinového maxima, energetický audit, energetický management, TEGG service. Většinu služeb samozřejmě nezajišťujeme vlastními silami, ale ve  spolupráci s  prověřenými interními a externími partnery. Co je to E.ON EkoRezidual? Tuším správně, že se jedná o „eko“ elektřinu? Ano, je to elektřina, jejíž výroba je šetrná k  životnímu prostředí. Tedy energie vyrobená v  obnovitelných zdrojích – ve  vodních, solárních nebo větrných elektrárnách nebo kde palivem je biomasa. Podle zákona č. 261/2007 Sb. je spotřeba takto vyrobené elektřiny osvobozená od  daně z  elektřiny. Společnost E.ON Energie (ECE) plánuje v  letošním roce vykoupit od  výrobců cca 2,8 TWh tzv. „eko“ elektřiny, což představuje více než 25 % z celkové plánované dodávky koncovým zákazníkům. Část této elektřiny prodáme zákazníkům v  eko produktech. Zbývající objem eko elektřiny nabízíme již dva roky zákazníkům segmentu TOP&BIG jako E.ON EkoRezidual. Co to konkrétně pro zákazníky znamená? E.ON EkoRezidual nezaručuje zákazníkovi garantovaný objem eko elektřiny. Měsíčně se mezi zákazníky alokuje pouze takový objem, který vykoupíme od  výrobců. Za  tuto alokaci nám zákazník hradí servisní poplatek, to znamená, že nám služba generuje výnos ve  výši několika milionů korun ročně. Přesto se zákazníkům E.ON EkoRezidual vyplatí, neboť neplatí z  této elektřiny daň, takže ušetří. O  tom, jestli je tato služba zá-

kazníky vítaná a využívaná, mluví fakta – na letošní rok si EkoRezidual sjednalo 63 zákazníků. Odhadujeme, že bychom mezi ně mohli „rozdělit“ cca 700 tisíc MWh. E.ON se snaží být zákazníkům partnerem v oblasti efektivního využívání energií. O které služby mají zákazníci nejčastěji zájem? Od roku 2010 je to již 135 energeticky úsporných opatření u  našich zákazníků, přičemž 90 ze 135 zakázek bylo realizováno v  roce 2012. Největší zájem je o  provozování energetických zařízení VN a  NN zákazníka vč. zapůjčení náhradního transformátoru po  dobu poruchy, a o  kompenzaci účiníku a  regulaci 1/4hodinového maxima, což je logické, protože se jedná o služby relativně jednoduché a levné. Prodat efektivní osvětlení je o poznání náročnější. O  výhodách úsporných osvětlovacích systémů, které si pochvalují zákazníci jako Královopolská a.s. Brno, jihočeská Madeta či Barum Otrokovice, jsme již psali. Můžete čtenářům přiblížit službu nazvanou Kompenzace účiníku a  regulace 1/4hodinového maxima? Cílem této služby, která je určena zákazníkům připojeným na  hladině VN a VVN, je snížení či eliminace poplatků za  překročení sjednané hodnoty rezervované kapacity příp. rezervovaného příkonu elektrické energie. Výhodou je úspora v platbách za distribuci elektřiny a krátká návratnost (1-2 roky) investice do  instalace technického zařízení na  hlídání a  regulaci 1/4hodinového maxima a snížení/eliminaci nežádoucích hodnot induktivního účiníku. Od  roku 2010 již tuto službu využilo 45 zákazníků.

Co si můžeme představit pod pojmy energetický management, centrální servisní dispečink a TEGG service ? To je program péče o celé energetické hospodářství zákazníka, jako např. zajištění běžných prohlídek a  revizí energetického zařízení, garanci bezporuchového stavu zařízení (TEGG service), kompletní dálkový monitoring a řízení osvětlení, větrání, topení, chlazení a  optimalizaci spotřeby energií vč. návrhů úsporných opatření a  jejich realizaci. TEGG service je licencovaný víceúrovňový servisní program zahrnující audit energetického zařízení – termovizí, ultrazvukem, garanci bezpečného a bezporuchového provozu zařízení a příp. opravu zařízení bez finanční účasti zákazníka (vč. havarijní služby). Výhodou sjednání této služby jsou jak bezplatný zásah v  případě nenadálé poruchy či havárie, tak dokonalý přehled o  stavu elektrozařízení a  lepší kontrola nad plánováním investic.

A co energetická studie a  energetický audit? Jedná se o analýzu současného stavu energetického hospodářství v  místech spotřeby zákazníka. Poskytuje mu kvalifikované údaje pro plánování a rozhodování v oblasti energetiky, např. návrhy konkrétních energeticky úsporných opatření vč. ekonomického zhodnocení. Výsledky slouží také jako podklad pro získání úvěru/dotace na jejich realizaci.

V nabídce máte i další zajímavé služby... Ano, zákazníkům můžeme dále nabídnout např. audit stlačeného vzduchu nebo zajištění dodávky kogenerační jednotky „na  míru“, náhradní zdroje napájení a v neposlední řadě i plynárenské služby. O těchto a třeba i  dalších novinkách pro zákazníky s  individuální obsluhou si můžeme popovídat zase příště. Mirka Lednická


12 E.ON Czech E.ON Trend

Ocenění „Projekt roku“

Teplárna Mydlovary – energoblok na biomasu O energobloku na biomasu, instalovaném vloni v Teplárně Mydlovary, jste si v našem magazínu již mohli přečíst mnohé, např. že jeho investorem je společnost E.ON Trend s.r.o. a generálním dodavatelem brněnská firma TENZA, a.s. Také již jistě víte, že tento nový, moderní a ekologický energetický zdroj zahájil provoz v září 2012. Energoblok na  biomasu v  Teplárně Mydlovary je konkrétním příkladem dlouhodobé strategie společnosti E.ON – „cleaner & better energy“. A  co je tedy nového, pokud jde o  tento energetický zdroj? To, co jste si přečetli v  nadtitulku tohoto článku. Nominace (v prosinci 2012) a následné získání ocenění za  Projekt roku, který vyhlašuje Teplárenské sdružení České republiky (TS ČR), a  to v  kategorii „Soustavy zásobování teplem a  chladem“. Cenu převzali zástupci společnosti E.ON Trend 9. dubna 2013 na Teplárenských dnech v  Brně z  rukou předsedy výkonné rady TS ČR Mirka Topolánka. Kolegům ze společnosti E.ON Trend blahopřejeme! Mirka Lednická

Převzetí ceny za „Projekt roku – Teplárna Mydlovary – energoblok na biomasu“

Připomeňme si tedy jen stručně, že se jedná o kotel na biomasu. Moderní technologie umožňuje ekonomicky i  provozně výhodnou výrobu elektřiny a  tepla. Nový zdroj vyrábí elektrickou energii asi pro 6000 domácností za rok a dodává teplo do soustavy zásobující Mydlovary a Zliv. „Palivem je lesní štěpka, které se denně spálí asi 90 tun. To odpovídá roční úspoře zhruba 15 000 tun hnědého uhlí, které by se na  výrobu odpovídajícího množství elektřiny a  tepla spálilo v  klasické tepelné elektrárně. Avšak nejde jen o uhlí. Spalování biomasy představuje i výrazný pokles emisí CO2, a to až o 70 %! A  ani to není všechno. Další výhodou tohoto energetického zdroje je zvýšení spolehlivosti dodávky tepla a stabilizace jeho ceny našim zákazníkům,“ vypočítává výhody energobloku na  biomasu Ivan Tůma, projektový

manažer útvaru Business Development společnosti E.ON Trend. V areálu TMy byl vybudován i  sklad paliva, jehož celková kapacita 1000 tun lesní štěpky stačí na deset dní provozu energobloku. „K  dopravě biomasy ze skladu slouží jeřáb s drapákem na 7 kubíků štěpky, posuvná hydraulická podlaha a  řetězový dopravník. Kotel o výkonu 9,07 MWt/h a účinnosti 88 % vyrobí z  biomasy za  hodinu 11,7 tun páry o  paramatrech 32 bar a  400 °C,“ přibližuje provoz energobloku Petr Busta, manažer výroby elektřiny a  tepla Teplárny Mydlovary a  přidává další informace, „turbosoustrojí je schopno dosáhnout až 2661 kW elektrického výkonu. V  režimu plného využití tepelného výměníku jsou pak výkonové parametry 1800 kWe a  5400 kWt.“ Zařízení je navrženo na  provoz 8000 hodin za  rok, přičemž jeho spotřeba paliva činí 30 000 tun.

Zkušenosti z provozu energobloku na  biomasu Předběžné převzetí energobloku do  12měsíčního zkušebního provozu od  generálního dodavatele se uskutečnilo 19. 12. 2012. Od  té doby zařízení provozují zaměstnanci společnosti E.ON Trend – Teplárna Mydlovary. Dosud tento energoblok vyrobil přes 6000  MWh elektrické energie a  do  soustavy CZT bylo dodáno přes 27  000 GJ tepelné energie. Snad žádnému technicky složitému zařízení se v  počátcích jeho provozu nevyhnou nějaké problémy. K jejich vyřešení a odstranění slouží právě zkušební provoz. A nebylo tomu jinak ani u nás v Mydlovarech. Byly prováděny úpravy a  seřizování zařízení s  cílem optimalizace provozu a  především zvýšení jeho spolehlivosti. Například došlo k úpravám šnekových dopravníků, které zajišťují cestu škváry z kotle do kontejnerů. Byly zvětšeny průměry hřídelí a použit jiný materiál na vlastní šroubovice a koryta. Ve dvou případech se projevily netěsnosti tlakového celku kotle, a to membránové stěny spalovací komory a ohříváku vody.


E.ON Trend / E.ON Servisní E.ON Czech 13

V současné době patří mezi nejzávažnější nedostatky ne zcela funkční posuvná podlaha a  nespolehlivá funkce drapákového jeřábu pro manipulaci se štěpkou ve skladovém hospodářství. V  době od  15. července je naplánovaná celková cca 14denní odstávka energobloku k  vyřešení reklamací zařízení. Zároveň v  této době provedou dodavatelské firmy zaříze-

ní energobloku servisní a kontrolní prohlídky v  rozsahu svých dodávek tak, aby byl zajištěn spolehlivý provoz na další rok. Určité potíže se objevily i  se zajištěním paliva – lesní štěpky. Pokud napadne více než 10 cm sněhu, dodavatelé přestanou štěpku do  teplárny navážet, protože kamiony se nedostanou do lesa.Tato situace nastala v uplynulé zimě dvakrát. A podobné to by-

lo v době povodní začátkem června. Z těchto důvodů připravujeme úpravu – zpevnění – plochy na bývalé skládce uhlí tak, aby na ni mohly vjíždět kamiony a uložit cca 1000 tun štěpky jako zásobu pro překlenutí příp. kalamitních situací. Ivan Tůma a Petr Busta

Správa a provoz VO Rádi bychom vám představili útvar Správa a provoz VO, který vznikl k 1. květnu 2013 v rámci E.ON Servisní. Toto oddělení si klade za cíl poskytovat zákazníkům, zejména z řad municipalit, efektivní a úsporná řešení v oblasti návrhu, realizace a správy veřejného osvětlení. K této příležitosti nám poskytl rozhovor vedoucí oddělení Karel Říha. Odkud se vzala myšlenka vytvořit nové oddělení Správa a provoz VO? Tato oblast není pro E.ON Servisní žádnou novinkou. Jednotlivá RCDS se již delší dobou zabývají provozem a výstavbou soustav VO v  řadě obcí. Já jsem se doposud veřejnému osvětlení aktivně věnoval v  oddělení Obchodu a  marketingu pod vedením Petra Veselky. Postupem času se ukázalo, že toto téma je pro obce velmi aktuální a  o  oblast VO je nemalý zájem, proto jsme dospěli k  názoru, že pro zkvalitnění našich služeb je potřeba vytvořit samostatné specializované oddělení. Jaká je vaše vize pro nové oddělení? Mojí představou je nabízet kvalitu. Rád bych,

aby si tým VO vybudoval u zákazníka dobré jméno na  základě odborně poskytovaných služeb a přátelských vztahů. Jak vnímáte současné změny ve  svém pracovním životě? Nejdůležitější změnou z  mého pohledu je rozšíření spektra mých činností o  manažerské úkoly a  s  tím související potřebnou administrativu. Co si myslíte, že bude pro nové oddělení největší výzvou? Dle mého názoru bude velmi náročné najít si své místo ve vysoce konkurenčním prostředí již dobře zavedených společností, ale i těch, které často nabízejí levná, ale ne vždy

Karel Říha Vystudoval Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Českých Budějovicích. Před nástupem do E.ON Servisní pracoval jako vedoucí servisního oddělení technických zařízení budov. V roce 2007 nastoupil do společnosti Würth, spol. s r. o., kde působil jako obchodní zástupce. Ve společnosti E.ON Servisní pracuje od roku 2011. Nejprve působil v oddělení Obchod a marketing, nyní má jako vedoucí Správy a provozu VO na starosti veškeré činnosti spojené s výstavbou, rekonstrukcí a provozováním VO. Karel Říha žije s přítelkyní na Dobré Vodě u Českých Budějovic. Karel prozradil, že jeho velkou zálibou jsou adrenalinové sporty. Ve  volném čase se věnuje vysokohorské turistice, cyklistice, snowboardingu atp. Rád také relaxuje při práci kolem rodinného domu a na zahradě.

kvalitní technická řešení soustav VO. Chtěli bychom upozornit na to, že kvalitní řešení splňující platné normy má svou cenu a  byli bychom rádi, kdyby se nám podařilo rozšířit mezi zákazníky povědomí o  důležitosti využívání profesionálních světelných návrhů. Co byste týmu VO popřál do příštích let? V příštích letech čeká náš tým hodně nových a  náročných úkolů. Přál bych nám, aby naše nadšení a  odhodlání vydrželo co nejdéle a abychom i nadále viděli v naší práci smysl. Jaké je vaše životní motto? Není důležité motto, nýbrž činy… Autorka: Petra Braunová


14 E.ON Czech Nová čerpací stanice na CNG

Příroda si to zaslouží,

jezděte ekologicky! Pokud bude čerpání paliva CNG přístupné široké veřejnosti, bude motivace kupovat vozy na CNG.

Dálnice D1, pro někoho rychlá přeprava z místa A  do  místa B, pro někoho zlý sen. Stále jsou nějaké uzavírky, něco se opravuje, nebo se má opravovat. A nejednou v úseku, kde má vládnout čilý pracovní ruch, nevidíte žádný pohyb, je tam pusto a prázdno (vlastní zkušenost!). Máme přece času dost. Oprava celé dálnice nám bude komplikovat cestování bezmála pět let. A  řidiči se musí občas připravit na  stání v  dlouhých kolonách a  popojíždět na  nízké rychlostní stupně. Kolik škodlivých látek denně vypouští do ovzduší naše auta?! Nejenom v této chvíli dostává naše životní prostředí pěkně na frak. Snížit závislost na  ropě znamená podporovat vozidla s  ekologickým pohonem, rozšířit odpovídající strukturu čerpacích stanic na  CNG či dobijecích stanic pro elektromobily a  samozřejmě je zpřístupnit široké ve-

řejnosti. To je strategie, kterou se daří společnosti E.ON úspěšně realizovat. Důkazem toho je nová čerpací stanice na CNG, vybudovaná na  místě, které bylo donedávna na „mapě CNG“ zcela nepokryto. Nachází se v  prostoru čerpací stanice Benzina na  D1, exit 90 – Humpolec. Svým umístěním se tak dostává na stejnou úroveň stanic s běžnými pohonnými hmotami, jako je benzín a  nafta, a  to se vším komfortem, na  který jsme u  čerpacích stanic zvyklí. Slavnostního otevření stanice se 29. května zúčastnil Michael Fehn, předseda představenstva ECH, hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, Miroslav Stříbrský, jednatel NEXT Energy, s.r.o. a  další hosté. Přední světové automobilky již mají ve svém sériovém výrobním programu vozy s  pohonem na  CNG a  stále více se hlásí

k rozvoji této technologie budoucnosti. I několik našich kolegů a  kolegyň jezdí s  firemními auty na  tento ekologický pohon a  někteří se s  námi podělili o  své zkušenosti. Pokud jde o provoz vozidel, převažují ty dobré. Ovšem většinu uživatelů těchto vozů trápí jediný problém - malá hustota čerpacích stanic na  CNG. Ale i  toto by se mělo časem změnit. Společnost E.ON intenzivně pokračuje v jednání a přípravě realizace dalších stanic. Takových, jako je právě ta v Humpolci. CNG je stlačený zemní plyn (compressed natural gas). Jde o klasický zemní plyn, který je na  čerpací stanici přiveden plynovým potrubím. Do vozidel se plní pod tlakem kolem 300 bar. CNG není ropný produkt a  jeho cena a dostupnost je nezávislá na světovém trhu s ropou. Hlavní výhodou vozů s pohonem na CNG je úspora provozních nákladů. Je nejlevnější pohonnou hmotou, s  minimálním zatížením spotřební daně. Náklady u standardního osobního vozu se pohybují zhruba od 70 hal. do 1,30 Kč/km. Pro vozy na CNG platí nulová sazba silniční daně. Nezapomeňme ovšem na  důležitou věc, a to na ekologický provoz. Emise CO2 se pohybují na úrovni 60 – 70 % srovnatelných vozů na klasická paliva. Ostatní emise, jako například kysličníky dusíku a prachové částice, jsou téměř nulové. To by se nám potom stálo v koloně na D1! Božena Herodesová


Povodně E.ON Czech 15

A pršelo, jen se lilo Není to tak dávno, co jsme na redakční radě s „potěšením“ konstatovali, že z pohledu mimořádných událostí, není vlastně o čem psát. To jsme však mluvili o zimních měsících, námrazách a sněhových kalamitách. Naše distribuční zařízení přežilo zimu bez větších výkyvů. Možná jsme to tak trošku zakřikli a v posledních dnech se nám to pěkně vrátilo.

Velká voda Z našeho distribučního území byl povodněmi nejvíc zasažen jih Čech, kde naši provozáci a  technici měli plné ruce práce. Podmáčený terén způsobil na  několika místech pády stromů do  vedení a  postupně s  přívalem vody bylo nutné vypnout několik trafostanic. V  neděli 2. 6. v  dopoledních hodinách bylo evidováno osm poruch na vysokém napětí a  desítky poruch na  nízkém napětí. Hladiny řek Polečnice a  Vltavy ukázaly svoji sílu na  Českokrumlovsku. V  pohotovosti byl i  technik provozu Regionální správy České Budějovice Jiří Černý. „Hladinu řeky v Českém Krumlově jsme sledovali s pracovníky E.ON Servisní a byli jsme také v neustálém kontaktu se starostou města a  po  svolání krizového štábu i  se štábem,“ říká Jiří Černý a  dodává, „mně i  kolegům, kteří známe tento kraj jako své boty, a  po  zkušenostech s  povodní v  roce 2002, bylo jasné, které oblasti jsou nejvíce ohroženy. Hlavně jsou to trafostanice v  těsné blízkosti Polečnice. Kolektor v  lokalitě Latrán má větrací otvor v  těsné blízkosti řeky Vltavy, a  tak to byla první místa, kam jsme vyjeli. Netrvalo dlouho a  správce kolektoru nás požádal o  vypnutí. Následovalo i  vypnutí zatopených trafostanic a  rozvodny NN. Samozřejmě bylo nutné přerušit i dodávky plynu, konkrétně 99 plynových přípojek.“ Ve večerních hodinách již začala voda opadávat a bylo nutné odčerpávat naplavenou vodu, vše vysušit a  vyčistit. Až na základě revizní zprávy a  návštěvách pracovníků z E.ON Servisní, kteří museli v každé domácnosti odvzdušnit veškeré plynové spotřebiče, bylo možné opět odběratele připojit. Těžké chvíle zažili i  Písečtí. Tam začala v  neděli 2. června nebezpečně stoupat řeka Blanice (Husinec, Strunkovice nad Blanicí, Bavorov, Vodňany, Protivín, Putim). A aby toho nebylo málo, přidala se i  Otava. Bylo vypnuto několik desítek odběrných míst. Jen co voda opadla, probíhalo čištění od  náplavků a opětovné zapínání. „Všichni naši pracovníci

Vážení kolegové, zkušenosti, znalost místa, rychlost rozhodování a profesionalita, to jsou faktory, kterých si u Vás nesmírně vážím. Jménem vedení společnosti Vám děkuji za skvělou práci. Lorenz Pronnet, místopředseda představenstva, E.ON Czech Holding AG

projevili maximální snahu o obnovení dodávky elektrické energie co nejdříve, aby mohli obyvatelé pustit vysoušeče nebo odčerpávat vodu ze svých obydlí. Náročnou situaci zaměstnanci E.ONu zvládli bleskově, a to jak z  pohledu vypínání, tak hlavně při obnovení dodávky. Díky technikům z RS Písek, kteří koordinovali perfektně veškeré práce, a také díky skvělé souhře s  RCDS Písek, kde činnosti řídil Jiří Petrášek, zvládli všichni situaci na  jedničku,“ říká Petr Šlajs, vedoucí RS Písek. V  době, kdy se mluví opět o  snižování stavů zaměstnanců, konkrétně na  montérských pozicích, si nikdo z  nich nedovede představit, jak by při menším počtu lidí tyto kritické situace řešili. Naši montéři znají své rajony a jejich slabá místa, vždy vědí přesně, kam mají jet při bouřce, při povodních a záplavách, kam při silném větru... A  co je nejdůležitější? Jsou ochotní, obětaví, samostatní a spolehliví. „Kompetentní řídicí orgány naší společnosti by si měly konečně uvědomit, že ti, kdo nás v  podobných kritických situacích

podrží, hájí dobré jméno E.ONu a dělají mu čest, jsou právě montéři,“ dodává Petr Šlajs. To jsou jen malé ukázky práce našich kolegů. Těch, které jsme stačili vyzpovídat. Pro nedostatek místa ani nemůžeme v  našem magazínu vyjmenovat všechny ty, kteří byli v uplynulých dnech v terénu. Povodněmi byly zasaženy i  další oblasti na našem distribučním území, a to Táborsko a  Českobudějovicko. Naši zaměstnanci pečlivě kontrolovali energetická zařízení, sledovali stav vody i to, zda vlivem podmáčeného terénu nehrozí další pády stromů do  vedení. Pokud to bylo možné a bezpečné, byly dodávky elektřiny v  postižených oblastech zajišťovány manipulacemi. Ale ani tak jsme se nevyhnuli přerušení dodávek elektrického proudu. Ovšem některá místa jsou pro těžkou techniku nepřístupná ještě dnes, a  tak není možná oprava sloupů či výměna traf. Až po  „generálním úklidu“ distribučního zařízení budeme vědět, jaké škody nám voda způsobila.


16 E.ON Czech Marketing

Naše tipy na léto 2013 Léto, dovolená, těšíte se? Ptát se je asi zbytečné. Abychom vám to letošní snad teplé léto trošku zpříjemnili, připravili jsem pár tipů na dovolenou nebo příjemný výlet, kde můžete jako zaměstnanci a zákazníci naší společnosti získat některé výhody. Elektromobilita na  vlastní kůži. Půjčovny elektrokol BIKE.ON a  elektroskútrů E.ON e-max Vranov Poznejte krásy Vranovské přehrady ze sedla elektrokola nebo elektroskútru a navíc získejte slevové kupóny v  hodnotě až 1000 Kč. Nemusíte tedy již být zdatnými cyklisty nebo prosedět celý den v autě, abyste i v tomto, pro cyklisty poměrně náročném terénu, mohli pozorovat vše při tiché jízdě na elektrokole nebo elektroskútru a navíc se chovat šetrně k životnímu prostředí. Společně s  agenturou Vranov Agency a  dalšími partnery jsme připravili a  v  polovině června spustili novou službu pro všechny návštěvníky Vranovské přehrady a  Znojemska. Ve  čtyřech půjčovnách získáte slevu 15 % na zapůjčení elektrokol a elektroskútrů. Navíc zde získáte ke každému za-

půjčenému kolu nebo elektroskútru v rámci bonusového programu slevovou knížku, díky které může vaše rodina ušetřit celkově až 1000 Kč. Slevy, kromě uvedeného zapůjčení, využijete na  zámcích, hradech, v kempech, hotelích, penzionech, restauracích a  dalších atraktivních místech pro turisty. A kam se na elektrokole nebo elektroskůtru vydat? Připravili jsme pro vás tři tematické okruhy, které nabídnou to nejzajímavější a  nejatraktivnější, co tento kraj nabízí. Na  mnoha místech těchto okruhů pak můžete svá elektrokola/elektroskútry dobíjet v  nabíjecích stanicích umístěných u našich partnerů. Každý tak může např. navštívit Vodní elektrárnu Vranov, pozorovat krásy NP Podyjí nebo navštívit kraj našich sousedů, nejmenší rakouské městečko Hardegg. Využít tuto nabídku můžete až do  30. 9. 2013. Kupón, díky kterému výše uvedené slevy získáte, si objednáte v  našem zákaznickém programu na  www.ekobonus.cz. Zde naleznete také veškeré další informace týkající se adres půjčoven, tipů na výlety, adres dobíjecích stanic, detailního popisu všech slev a bonusů, které můžete získat atd.

Asi jste si všimli nových stránek www.ekobonus.cz Od července na této adrese spouštíme nové webové stránky, na  kterých naleznete spoustu tipů, rad, zajímavých článků, možnost zakoupit úsporné spotřebiče za zajímavé ceny, burzu spotřebičů od 1 Kč atd. Více informací zjistíte sami, pokud stránky navštívíte. Podrobněji vás o novém webu budeme informovat v příštím čísle tohoto časopisu. V  případě dotazů, můžete kontaktovat také kolegu z  Marketingu na roman.kouba@eon.cz

XXII. Mezinárodní hudební festival v Českém Krumlově Možná jste pravidelnými návštěvníky hudebního festivalu v  Českém Krumlově, možná vás naše nabídka přiměje vyzkoušet něco nového. Obě skupiny určitě naše nabídka potěší. Na všechna představení mají naši zákazníci možnost získat slevový kupón ze vstupného ve  výši 20 %. Platnost kupónu je od 1 .6. 2013 do konce festivalu, tj. 17. 8. 2013. Slevu lze uplatnit při nákupu vstupenky online nebo prostřednictvím kamenných prodejen společnosti TiketStream. Více informací o  nabídce získáte na  adrese www.ekobonus.cz Andy Warhol – zlatá šedesátá Kdy jste byli naposledy na  nějaké výstavě? Máme pro vás skvělý tip. Od 13. července do  konce září 2013 probíhá v  jihočeské Alšově galerii v  Hluboké nad Vltavou výstava světoznámého malíře a  grafika s  československými kořeny Andyho Warhola. Všichni zákazníci naší společnosti mají možnost využít slevy ve výši 30 % ze vstupného. Sleva je platná na vstupné pro celou rodinu. Více informací získáte opět na  adrese www.ekobonus.cz. Marketing E.ON Česká republika


E.ON Junior Cup E.ON Czech 17

E.ON Junior Cup láká širokou veřejnost Devátý ročník fotbalového turnaje desetiletých fotbalistů E.ON Junior Cup je v plném proudu a seznam postupujících do zářijového Velkého finále se naplňuje. Letošní turnaj je plný novinek. Hraje se i mimo distribuční území energetické společnosti E.ON, a to v Plzeňském, Královéhradeckém, Olomouckém a Pardubickém kraji. Největším lákadlem pro veřejnost je zcela nový E.ON Fotbalový park.

Šestnáct regionálních kol nabízí jedinečné souboje, napětí i emoce. Nejdramatičtější bylo 3. regionální kolo v  Hluboké nad Vltavou, kde o  vítězi mezi Pískem a  SKP České Budějovice rozhodovaly pokutové kopy. Přesněji kopali hráči Písku, ale díky divoké kartě se do  Velkého finále probojoval i  tým SKP. Již jistou účast mají také FC MAS Táborsko, 1.FC Slovácko, FC Hradec Králové, RSM Hodonín, FC Viktoria Plzeň, SK Sigma Olomouc, FK Mladá Boleslav, FK Admira Praha, AC Sparta Praha, 1. SC Znojmo a  FC Sparta Brno. Turnaj v  Hradci Králové například ozdobila účast dívčího výběru Sokola Třebeš, který překvapivě vybojoval celkové třetí místo. V  Kyjově a  Blatné musely o  nejlepším brankáři, respektive nejlepším hráči, rozhodnout penalty, při kterých panovala bouřlivá atmosféra. Souboj brankářů vyhrál Marcel Sušánek z domácího FC Kyjov. „Jsem strašně šťastný. Při penaltách se na nás všichni dívali a fandili. Byl to velký zážitek,“ uvedl Marcel po vítězném rozstřelu. Na každém turnaji se z  talentů vybírá nejlepší hráč, který dostane pozvánku do  červencové E.ON Fotbalové školy v Třeboni. „Díky partnerství s Letní fotbalovou školou se nám podařilo zorganizovat turnus pouze pro desetileté hráče. Kvalitu kempu pak zajistí i  odborní trenéři, kteří se na danou kategorii specializují,“ uvedl Marek Pagač z  marketingového oddělení energetické společnosti E.ON. Veřejnost si při každém regionálním kole užívá v  E.ON Fotbalovém parku, který se skládá ze speciálních fotbalových atrakcí. Přítomní si mohou nechat změřit rych-

lost kopu a zkusit dovednostní atrakce, mezi které patří střelba na  přesnost, lob či rampa na  procvičení citu kopu. Dalšími doplňky jsou koše na  trénování centrů a  fotbalové kuželky. Naprostou jedničkou parku je ale fotbalová klec. Je to kruhová uzavřená aréna s brankami, ve které si zahrají návštěvníci fotbálek jeden na jednoho, maximálně dva na  dva. Pravidelnou součástí programu je i  E.ON Rodinný turnaj, ve  kterém si v  nafukovací aréně proti sobě zahrají celé rodiny. Dále se veřejnost může ucházet o špičkovou kameru v  hodnotě několika desítek tisíc korun v soutěži „Kopni to do sítě“. To ale není vše. Přítomní zájemci mohou předvést, co umějí s míčem v soutěži Energy Freestyle fotbálek, kde je hlavní cenou nejen postup do  Velkého finále, ale i  týdenní zápůjčka elektromobilu smart ed. „Energy Freestyle je zcela nová soutěž, která dává prostor všem návštěvníkům turnaje, aby předvedli před ostatními a  především před odbornou porotou, co vše umějí s  míčem. V kategorii zkušených jsou k vidění opravdu hezké triky,“ řekl dále Pagač. Účastníci každého regionálního kola si v  rámci doprovodného programu přijdou opravdu na  své. Hlavně děti mají zájem o  autogramiády a  focení s  ambasadory projektu – Stanislav Tecl (FC Viktoria Plzeň), Václav Kadlec (AC Sparta Praha), Ivo Táborský (SK Dynamo České Budějovice), Lukáš Masopust (FC Vysočina Jihlava), Daniel Přerovský (FC Zbrojovka Brno), Marián Kovář (1. FC Slovácko), Martin Pospíšil (SK Sigma Olomouc) a David Houska (SK Sigma Olomouc). Kromě mnoha atrakcí, soutěží a  samotného turnaje je k  dispozici i  sekce Smart Mobility. Ta zahrnuje řešení pro mobilitu v  oblastech elektromobility a  CNG od  společnosti E.ON a  nabízí pro zákazníky ekonomickou i  ekologickou výhodu. V  rámci této expozice je připravené i  závodní rallye auto Mitsubishi Lancer, které jezdí na  CNG. Veškeré informace týkající se E.ON Junior Cupu jsou k dispozici na www.eonrodinnyfotbalek.cz.

E.ON Junior Cup měl premiéru v Olomouckém kraji. Sledoval ji hejtman Jiří Rozbořil Slavonín, Olomouc – Fotbalový turnaj desetiletých hráčů E.ON Junior Cup měl 12.  května premiéru v  Olomouckém kraji. Hrálo se ve  Slavoníně a  na  turnaj dorazil i  hejtman kraje Jiří Rozbořil, kterému se myšlenka turnaje líbila. Pro příchozí maminky si hejtman připravil milé překvapení. Spolu s hejtmanem byl ve Slavoníně i oblastní manažer energetické společnosti E.ON Tomáš Doležal, který projednával možnou spolupráci: „Pana hejtmana velice zaujalo téma energetických úspor. Právě zde vidí těžiště možné budoucí spolupráce.“ Pane hejtmane, co říkáte na  E.ON Junior Cup, který poprvé zavítal do vašeho regionu? Jsem mile překvapený. Olomoucký kraj podporuje sport na  všech úrovních a  jsem rád, že se takový turnaj koná na našem teritoriu. Počasí nám sice nepřeje, ale hráčům to nevadí. Důležité je turnaj podporovat a organizovat ho. Jaký máte vztah k fotbalu? Vyrůstal jsem na  vesnici, takže jsem fotbal jako malý kluk samozřejmě hrál. Aktivně se mu ale již nevěnuji. Už jsem pouze divák a fandím Sigmě Olomouc. (s úsměvem) Na turnaj jste přinesl dárky. Komu s nimi děláte radost? Máme sportovní atmosféru, ale je Den matek, takže jsme pro ženy přinesli růže.


18 E.ON Czech Významný zákazník

MADETA chutná hezky (jiho)česky Kdo by neznal mléko, máslo, sýry a další mléčné výrobky značky MADETA? Tento jihočeský mlékárenský gigant je naším významným zákazníkem, a proto vás s ním seznámíme. Ale jinak než přes chuťové buňky. A také vám představíme  Jana Beně, což je Key Account Manager, který se o tuto firmu pečlivě stará.

Technický ředitel MADETA, a.s., Petr Payer na e-skútru od společnosti E.ON

Je dobře, že jsme se hlavně u potravin už nabažili cizích výrobků, které po  roce 1989 zaplavily náš trh. Stačilo několik afér na  téma kvalita, aby většina z nás dala přednost českým (moravským) pěstitelům, chovatelům a  zpracovatelům. Vždyť je známo, že našemu zdraví víc prospívají potraviny (ovoce, zelenina, maso aj.), které pocházejí z  naší země, než dovážené přes půl světa. V  Madetě dobře vědí, odkud je mléko, z něhož se vyrábí podle původních receptur, ale pomocí nejmodernějších technologií kvalitní, chutné a mezi zákazníky oblíbené mléčné produkty. Tradice dvě stě let stará Značka MADETA je na  trhu již 110 let. Navazuje však na  téměř dvěstěletou historii výroby sýrů na  jihu Čech. První sýrárna zde byla založena roku 1837 na  schwarzenberg-

ském dvoře v Korosekách na  Českobudějovicku a v roce 1890 bylo na celém panství již třináct sýráren a deset dílen na výrobu másla. Předchůdcem Madety bylo Mlékařské družstvo táborské ustavené v  roce 1901. O pět let později byla v Táboře otevřena nová mlékárna s  máslárnou, sýrárnou a  chladírnou, která byla od  roku 1913 největším zpracovatelem mléka v  zemi. V  roce 1945 se z  Mlékařského družstva táborského stala Madeta, která zásobovala sýry nejen domácí trh, ale vyvážela své výrobky i  za  hranice a  za  moře. V  současnosti patří Madeta k nejvýznamnějším výrobcům mléka a mléčných výrobků u nás a získala za ně již celou řadu prestižních ocenění. Např. asi 250 jejích výrobků má právo používat značku Český výrobek, některé z  nich se pyšní i  označením Klasa.

Madeta, a.s. Ryze českou společnost se sídlem v Českých Budějovicích tvoří pět moderních, specializovaných výrobních závodů: Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Planá nad Lužnicí, Řípec. „V budoucnu hodláme výrobu spojit do tří závodů, a to v Plané na Lužnicí, Jindřichově Hradci a  Českém Krumlově, což se odrazí jak ekonomickými úsporami, tak v oblasti ekologie. A to je náš cíl,“ prozrazuje část firemní vize Jan Teplý, ředitel marketingu, obchodu a nákupu společnosti. Madeta je největším zpracovatelem mléka v České republice, denně je to téměř milion litrů mléka. Výrobní linky opouští více než 250 druhů výrobků, jež představují roční objem 396 milionů kusů. „Naše společnost exportuje do  patnácti zemí světa, tedy zhruba čtvrtinu celkové produkce. Navázali jsme na tradici obliby jihočeských sýrových výrobků u  řady zákazníků zejména z  jižní Evropy. Se sušeným mlékem a speciálními bílými sýry jsme dobyli i  egyptský a  libanonský trh. V  90. letech minulého století jsme vyváželi tzv. košer výrobky do  USA,“ s  hrdostí připomíná Jan Teplý. Díky neustálým inovacím jak výrobních zařízení a technologií, tak produktových řad se jihočeské Madetě daří hájit přední místo mezi mlékárenskými podniky a  získávat četná domácí i  mezinárodní ocenění. „Letos jsme jako firma dostali mezinárodní ocenění Superbrands 2013. Vybraným společnostem je uděluje nezávislá odborná komise a mohou ho používat pouze značky s výbornou pověstí ve své zemi,“ zmiňuje z  posledních úspěchů manažer společnosti Jan Teplý. Šetříme na energiích, ne na surovinách „V  době, kdy se k  nám vozí spousta levných zahraničních potravin, není zrovna lehké si své pozice na  trhu udržet,“ konstatuje technický ředitel společnosti Petr Payer. „Naše


Významný zákazník E.ON Czech 19

výrobky jsou na domácím trhu, ať chceme nebo ne, spíše v  té vyšší cenové kategorii, protože stále držíme vysokou kvalitu a  používáme nejlepší suroviny. Při snižování nákladů jsme se vydali jinou cestou – šetřit na  energiích, ne na  surovinách – a  našli jsme v  tomto směru vynikajícího a  spolehlivého partnera, společnost E.ON.“ Tato slova doplnil Jan Beň: „Madeta je naším dlouholetým významným zákazníkem. Už několik let nakupuje elektřinu (23 000 MWh/rok) a plyn (50  000 MWh/rok) postupně podle aktuálního vývoje na  burze. Vzhledem k  současným výhodným cenám elektřiny tento náš zákazník nezaváhal a má nakoupeno nejen na roky 2014 a 2015, ale i na rok 2016.“ Technický ředitel Madety Petr Payer si spolupráci se společností  E.ON pochvaluje: „Pochopitelně jsme si zjišťovali ceny i u konkurence, ale nabídka E.ONu je skutečně nejvýhodnější. Navíc jsme s  E.ONem realizovali nové úsporné osvětlení. Jako první proběhla výměna venkovních (pouličních) výbojkových lamp za  úsporná LED svítidla v  areálu sídla společnosti v  Českých Budějovicích. Nyní se připravuje další etapa tohoto projektu – zefektivnění osvětlení ve výrobních prostorách jednotlivých závodů. Hodně si však slibujeme od  měření toku energií v  jednom z  našich největších závodů v  Jindřichově Hradci, které jsme s  E.ONem realizovali vloni. Centrální servisní dispečink (CSD) umožňuje dálkový přenos a správu dat, jejich sběr, vyhodnocování a  hlídání toku energií. Šetří nám nejen finance, protože máme přesný přehled o  nákladech na  výrobu jednotlivých produktů a můžeme rychle identifikovat únik energií a  odstranit ho, ale také čas při měsíčních odečtech dat. Zatím je na  hodnocení brzy, ale pokud se tento systém osvědčí, uvažujeme o  tom, že podobnými dispečinky vybavíme i naše zbývající závody.“ Dalším důkazem vzájemné dobré spolupráce je e-skútr, který si MADETA pořídila prostřednictvím E.ONu. Charakterizuje její firemní filozofii – ekologický provoz a  šetření provozních nákladů i v dopravě. Podle článku pro časopis Trade News (autorka Jana Jenšíková) zpracovala Mirka Lednická

Jan Beň (35) Je rodák z Větřní. Po  maturitě na  SPŠ strojní a  elektro Dukelská v  Českých Budějovicích úspěšně vystudoval elektroenergetiku na  Západočeské univerzitě v Plzni (2003). Jako jihočeský patriot se vrátil do svého rodného kraje a nastoupil do JČE na pozici technika výstavby, kde působil do června 2005. „Poté jsem přešel na pozici KAM do společnosti E.ON Energie, a.s. Zde jsem si střídavě vyzkoušel funkci KAMa i KIMa. Nyní znovu pracuji jako KAM s obsluhou významných zákazníků. V  mém portfoliu nechybí některé tradiční jihočeské společnosti, takže kromě Madety mám pod svými křídly Budějovický Budvar, MOTOR JIKOV Group, Dřevozpracující družstvo Lukavec a mnoho dalších. Hranicemi kraje však seznam mých zákazníků nekončí. Tím nejvzdálenějším je asi mlékárna ve  Varnsdorfu,“ prozradil Honza Beň ze svého profesního života. A  co soukromí? I  do  něj nám nechává nahlédnout. „Od  dubna jsem rozšířil počet obyvatel jihočeské metropole,“ začal, „ale letos je těch změn více.“ Ta hlavní připadla na druhou dubnovou sobotu, kdy učinil rázný životní krok. Oženil se v  Prachaticích se svou přítelkyní Lenkou. A  plány do  budoucna? „Přeci rodina,“ směje se Honza Beň. Je tedy zcela jasné, že na  prvním místě jeho současných zájmů je novomanželka a  její spokojenost. I  tak ho však dále baví práce se zákazníky a také sport. Především basketbal, kterému se věnuje od svých jedenácti let. Prošel několika kluby (Větřní, Plzeň, Lišov) a nyní již sedm let válčí v barvách Spartaku Kaplice na krajských palubovkách. Mimo basket ho baví ještě golf, kolo a letos znovu propadl kouzlu lyžování. „K dobré pohodě však patří i odpočinek a ten si nejraději dopřávám s Lenkou na chalupě v Chlumu u Třeboně.“


20 E.ON Czech Dispečink / Ze života společnosti

Zpráva dispečinku E.ON o provozu sítí za květen 2013 Ve zprávě jsou uvedeny základní údaje o spotřebě elektrické energie, zemního plynu a  o  provozu distribučních sítí elektřiny a  plynu společnosti E.ON v České republice za květen 2013 a  základní údaje o  elektrizační soustavě České republiky (ES ČR). Údaje o ES ČR jsou převzaty z  měsíčního hodnocení provozu, zpracovaného provozovatelem přenosové soustavy ČEPS, a.s. S  ohledem na  termíny zpracování jsou údaje o ES ČR uvedeny zpětně za duben roku 2013.

Spotřeba elektrické energie. Bilance ES ČR za duben 2013 (GWh)

skutečnost 2013 6677,9

7086,0

94,2

Saldo ES ČR*

-1384,1

-1903,6

72,7

Národní spotřeba

5188,6

5088,9

102,0

* Pozn. záporné SALDO – převažuje export elektrické energie z ČR do zahraničí

Kmitočet energetické soustavy V rámci soustavy UCTE pracovala ES  ČR v  dubnu s  průměrným kmitočtem 49,999 Hz. Maximální okamžitá hodnota 50,144 Hz byla naměřena dne 15. 4. 2013 ve  21:57 hodin. Minimální okamžitá hodnota 49,860 Hz byla naměřena dne 23. 4. 2013 v 0:01 hodin. DS E.ON v České republice Maximální průměrné hodinové zatížení distribuční soustavy elektřiny E.ON v  České republice za  květen 1786 MW bylo naměře-

Provoz distribuční soustavy E.ON Významné provozní události v elektrizační přenosové soustavě 400, 220 kV a v přenosové soustavě plynu České republiky, které by ovliv-

Ze života společnosti

Pracovní jubileum – 40 let František Vejpustek – Oblast rozvoden Čebín Vítáme nové zaměstnance Miloslav Dvořák – Řízení výstavby Jaroslav Barák – OPDS Blansko Odešli od společnosti Jan Šimák – Analýzy a řízení rizika Hana Jarošová – Smlouvy a vypořádání Šárka Boháčová – Smlouvy a vypořádání

index %

Výroba celkem (netto)

no 31. 5. 2013 v 10 hodin. Maximální denní spotřeba plynu v  distribuční soustavě E.ON v  České republice za  květen 810  171 m3 byla naměřena 27. 5. 2013. Celková dodávka elektrické energie pro odběratele z  distribuční sítě E.ON v České republice za květen činila 984  431  MWh. Celková dodávka plynu pro odběratele z  distribuční sítě E.ON v  České republice za  květen činila 15  971  959  m3. Průměrná teplota byla v květnu v Brně 13,9  oC a  v  Českých Budějovicích 13,9 oC. Dodávka elektrické energie a  plynu z  nadřazené soustavy byla po celý měsíc plynulá. Nebyl vyhlášen regulační stupeň ani stav nouze dle vyhlášek 80/2010 Sb. a 334/2009 Sb.

Česká republika – zatížení Maximální zatížení 9 323 MW bylo naměřeno 5. 4. 2013 ve  12 hodin. Minimální zatížení 4 695 MW bylo naměřeno 28. 4. 2013 v 6 hodin.

skutečnost 2012

Radoslava Pořízková – Billing Center Věra Dvořáková – Zákaznická linka Brno 3 Jiří Brabenec – OPDS Židlochovice Ivana Křížová – Dispečerské řízení a správa DŘS Petr Zlatuška – OPDS Otrokovice Vilma Holubová – Facility služby Josef Janda – OPDS Třeboň David Nešvera – Business Administration

nily dodávku pro distribuční soustavy E.ON v České republice, v květnu nenastaly. Provoz distribuční soustavy elektřiny Během května byly v  síti 110 kV zaznamenány 2 výpadky bez přerušení dodávky elektrické energie, 2 výpadky s  přerušením dodávky elektrické energie a  16 působení automatik opětného zapnutí. V  distribuční síti 22 kV došlo během května k 104 poruchám. Provoz distribuční soustavy plynu Během května nebyly ve  vysokotlaké síti zaznamenány žádné výpadky, které by narušily plynulou dodávku plynu odběratelům. V distribuční síti došlo během května k 8 poruchám. Vypracovali Martin Rampl, Pavel Klíma a Filip Mileret

David Kreisel – Ochrany, automatiky a HDO Jana Křížová – Síťoví zákazníci Lucie Přibylová – Zákaznická linka Plyn Vladimír Jokl – Montáže NN, VN Brno Lukáš Franěk – Správní úsek Kateřina Vaculínová – RCDS Otrokovice


Úspěch v celostátní soutěži E.ON Czech 21

Barbora Luková vybojovala druhé místo v soutěži TOP Supervizor

A

tive all

V konkurenci více jak čtyřiceti team leaderů, kteří se zúčastnili celostátní soutěže TOP Supervizor 2013, obsadila druhou příčku Barbora Luková, vedoucí týmu Active Call E.ON. V  souboji, kterého se účastnili zástupci call center všech předních českých společností, se hodnotil především jejich mimořádný přínos pro tým, etické chování a  manažerské a  odborné kompetence. V prvním kole měli nominovaní team leadeři za  úkol připravit poutavý motivační dopis, v  němž by odbornou porotu přesvědčili a  vysvětlili, proč právě oni by měli být zvoleni TOP supervizorem. Z celkového počtu více jak 40 příběhů popsaných v dopisech pak komise sestavená z  nezávislých manažerů call center vybrala autory tří nejlepších. Finalisté obsah dopisů následně prezentovali v  rámci workshopu 14. května v  Brně. Účastníci workshopu poté na  základě výkonů prezentujících rozhodli o  konečném pořadí. Ačkoli motivační dopis Barbory Lukové byl v  prvním kole vyhodnocen jako nejlepší, vítězství jí nakonec jen o vlásek uniklo. Může nás však těšit, že z energetických společností měl ve finále svého zástupce pouze E.ON. Strůjkyně tohoto úspěchu jsme se zeptali na několik otázek. Jaké byly hlavní důvody, proč jste se rozhodla do soutěže přihlásit? Přiznám se, že jsem z  počátku váhala a  netušila, co od  soutěže čekat. Měla jsem však velkou podporu ze strany vedení našeho Call centra. Nakonec jsem si tedy řekla, že to pro mě bude výborná zkušenost a zároveň příležitost ukázat okolnímu světu, co jsme v Call centru E.ON za poslední dobu dokázali. Po 11 letech na  pozici asistentky a  poté činnosti v  týmu Podpora CC jsem totiž využila příle-

žitosti a zúčastnila se výběrového řízení vypsaného Střediskem služeb zákazníkům. To hledalo vedoucího pracovníka, jehož úkolem bylo vybudovat a  řídit tým lidí, který by byl v rámci E.ON zcela nový. Činnost týmu Active Call, který je určen k  aktivnímu oslovování zákazníků, se nám podařilo spustit na začátku roku 2012. Od té doby se zasloužil o řadu úspěchů a rychle si vydobyl svou pevnou pozici uvnitř společnosti E.ON. Jsem ráda, že jsem v této soutěži mohla výsledky práce celého našeho týmu prezentovat. Co pro vás bylo na soutěži nejtěžší? Jak probíhala vaše příprava? Šlo o mou první zkušenost s podobnou soutěží a zároveň s vystupováním před takovým množstvím posluchačů. Jsem zvyklá vést tým 14 lidí, takže prezentovat obsah motivačního dopisu na  mikrofon před více jak 90 diváky pro mě byl zcela nový zážitek. Přiznám se, že jsem byla nervózní, ale velmi mi pomohla moje příprava, kterou jsem absolvovala pod vedením profesionála. Na osobních schůzkách jsme spolu pracovali na  přípravě scénáře a  především na  celkovém konceptu a  představení prezentace. Vybírala jsem si například vhodné písničky a  obrázky, které obsah vhodně doplňovaly tak, aby mé vystoupení porotu přesvědčilo a pobavilo zároveň. Při tréninku jsme se zaměřili na soulad

mého přednesu a prezentace promítané na plátně. Musím říct, že příprava byla velmi intenzivní a zároveň přínosná. Nemrzí vás, že jste nakonec nebyla první? Určitě ne. Už samotné umístění mezi prvními třemi považuji za  obrovský úspěch. Navíc, samotná příprava mi dala velké množství zkušeností, ze kterých můžu dál čerpat v pracovním životě. Už víte, jak naložíte s výhrou? Vyhrála jsem plavbu motorovým člunem pro pět osob po Vltavě s  možností vyzkoušet si i  řízení lodi. Jakmile bude příležitost a  hezké počasí, hned s  rodinou vyrazíme. Hlavní výhrou byl týdenní pobyt na  Ramzové. Dovolenou už mám naplánovanou, takže z tohoto hlediska mě to, že jsem nedosáhla na první místo, také nemrzí (smích). Co říkají na váš úspěch kolegové? Vědí o něm nadřízení a kolegové v rámci vedení Call centra, kteří mě celou dobu velmi podporovali. Jsem ráda, že jsem nezklamala důvěru, kterou do mě vložili. Podřízení o mé výhře zatím neví. To se zřejmě dozví díky tomuto rozhovoru (smích). Barboro, děkujeme a gratulujeme! redakce


22 E.ON Czech Talent program / Odbory dětem

Vyzkoušej si práci svého kolegy Potkáváme se na poradách, vídáváme se v jídelnách, na parkovištích anebo na sebe jenom narazíme u kopírek na chodbách. Neláká vás někdy zjistit, na čem vlastně ten či onen kolega pracuje, co je jeho odbornost? Možná i tyto otázky byly podnětem k jednomu z projektů v rámci letošního ročníku Talent programu. V  období od  června do  října si vyzkouší třicet pět zaměstnanců společnosti práci svého kolegy. Cílem projektu, do kterého se zapojili pracovníci z ECZR, ECE a  ETRE, je především individuální rozvoj zaměstnance, zlepšení spolupráce mezi jednotlivými útvary, a  to vše zaměřené na  zákaznickou orientaci ve skupině E.ON Czech.

Pavlína Jandová a Lenka Holakovská

Jak tato spolupráce v reálu funguje a kdo se mohl do projektu přihlásit? „Do projektu byli nominováni zaměstnanci svými vedoucími. Budou plnit předem stanovené úkoly a zadání. Nejedná se tedy pouze o zdvořilostní návštěvu,“ vysvětluje Pavlína Jandová z Talent programu a doplňuje, „společně s členy Talent týmu budeme koordinovat a pomocí dotazníků monitorovat celkem 14 dlouhodobých stáží (na dva až čtyři týdny) a 23 krátkodobých, tzv. stínování (na jeden až dva dny)“. Po skončení výměn zpracuje tým závěrečnou zprávu s vyhodnocením a návrhem dalšího postupu. Vše bude prezentovat před zástupci vedení skupiny E.ON Czech na tzv. Talent fóru. „Pokud je naše práce na tomto projektu zaujme, dostaneme „zelenou“ a budeme moci projekt dále rozpracovat, případně ho předat k uvedení do praxe. Například by mohl být zařazen mezi standardní rozvojové aktivity zaměstnanců ve skupině E.ON Czech. Příště byste si práci svého kolegy mohli vyzkoušet i vy,“ přibližuje cíl projektu Lenka Holakovská. Talent tým

Dětský den v ZOO V loňském roce jsme slavili poprvé den dětí společně s jejich rodiči, a to na Housově mlýnu, laděném do doby husitské. Pod taktovkou VZO Tábor se nás tam sešlo přes stovku. Na  základě velmi kladných ohlasů jsme se rozhodli uspořádat oslavu svátku dětí i letos, samozřejmě především dětí našich zaměstnanců či vnoučat našich důchodců. Tentokrát jsme zvolili areál nedávno otevřené Zoologické zahrady Tábor-Větrovy. V  pátek 7. června se tak sešlo v tomto krásném prostředí 153 účastníků. Kromě zaměstnanců a rodinných příslušníků, samozřejmě i našich důchodců, se zúčastnilo 70 dětí nejrůznějšího věku. Příjemné prostředí areálu nám opět zpestřili kolegové z Koncernové komunikace s programem pro školy, a také z Marketingu, konkrétně z týmu Rodinného fotbálku. Velmi zajímavá byla komentovaná prohlídka zahrady s ukázkou krmení zvěře, kde největší úspěch mělo nejspíše krmení přívětivých opiček. Vrcholem pátečního dne, kdy nám i zázračně vyšlo v tomto deštivém období krásné slunečné počasí, bylo vystoupení sokolníka s ukázkami dravých ptáků. Bylo doprovázeno zajímavým výkladem a  s  velkým ohlasem se setkalo aktivní zapojení nadšených nejmenších diváků. Co říci závěrem? Přálo nám krásné počasí, u zajištěného občerstvení obsluhoval přívětivý personál, a  tak všichni účastníci, včetně našich obdarovaných ratolestí, se rozcházeli velmi spokojeni. Proto patří mé poděkování především našim děvčatům z výboru ZO, která se na přípravě nejvíce podílela. Miroslav Pelouch předseda VZO OS ECHO Energetika Tábor


Odbory E.ON Czech 23

2. sjezd odborového svazu ECHO Sjezd OS ECHO přijal rezoluci, kterou vyzývá ostatní odborové svazy a subjekty k integračnímu procesu, nebo jim nabízí možnost jednání o vstupu do OS ECHO, včetně jakékoliv pomoci při vzájemném slučování. Došlo k volbám nového předsedy, místopředsedů, členů předsednictva a revizní komise OS ECHO.

Kongresový sál hotelu Olšanka v Praze byl ve dnech 5. a 6. června obsazen 161 delegáty ze základních organizací, kteří se v tyto dny dostavili na  druhý sjezd odborového svazu ECHO. Z celkově pozvaných 246 bylo účastno přes 65 % delegátů ze všech regionů České republiky a kromě delegátů s hlasem rozhodujícím se zúčastnilo také 5 delegátů s  hlasem poradním a 11 hostů. Slavnostního zahájení a  přivítání hostů se ujal předseda svazu JUDr.  Zdeněk Černý, MBA. Poté vystoupili hosté, mezi kterými byla místopředsedkyně ČMKOS Radka Sokolová, předseda Senátu České republiky Milan Štěch, náměstek MPSV JUDr. Petr Šimerka, místopředsedové OZ ECHOZ Marián Baňanka a Andrej Buch, předseda OS KOVO Josef Středula a další představitelé významných svazů. Po  zahájení pracovní části sjezdu byl odsouhlasen program, pracovní předsednictvo, řídící jednání sjezdu a jednotlivé komise. Zprávu o činnosti odborového svazu za uplynulé období přednesl předseda JUDr. Zdeněk Černý, MBA. Hovořil o  činnosti svazu v  době od  prvního sjezdu, který byl v  roce 2008, až po  současnost. O  právní pomoci a  servisu, který svaz poskytuje svým členům včetně základních organizací, a též finanční pomoc z  podpůrného fondu. Zmínil práci v  rámci ČMKOS, kde OS ECHO hraje významnou úlo-

hu, a také zmínil důležitost odborů v současné společenské situaci. Dále následovala zpráva předsedy revizní komise, který ve  své zprávě uvedl, že i  kontrolní činnost OS ECHO je na  výborné úrovni a  že RK nezjistila žádné nedostatky v hospodaření se svazovými prostředky a odborovým majetkem. Místopředseda Pavel Skulina přednesl v dalším bodě návrh upravených stanov svazu. Následovalo předložení návrhu volebního řádu svazu předsedkyní volební komise. Předložené stanovy a  volební řád byly delegáty schváleny, dále dle bodů v  programu pokračovalo představení kandidátů na  pozice předsedy, místopředsedů, členů předsednictva a  revizní komise OS ECHO. Poté

U vstupu vítal delegáty sjezdu nejen nápis hotelu Olšanka, ale také e-smart a dva e-skútry E.ON.

až do pozdních večerních hodin probíhaly volby a  jako předseda svazu byl zvolen JUDr.  Zdenek Černý, MBA, místopředsedou za energetickou sekci byl zvolen Karel Klusák a za sekci chemickou Jiří Vrablec. Ve  druhém dni došlo k  projednání a  schválení základních dokumentů svazu, včetně Programového prohlášení. V  samostatném bodě představil Jiří Paták portál „ODBORY PLUS“, prostřednictvím kterého umožňují odbory svým členům čerpat zajímavé výhody. V posledním bodě bylo přijato usnesení 2. sjezdu OS ECHO, jehož součástí byla rezoluce sjezdu. Následně došlo k hlasování, ve kterém se všichni delegáti vyjádřili souhlasně, a tím došlo k ukončení jednání sjezdu. Před úplným ukončením poděkoval předseda svazu končícím místopředsedům, kteří odchází na  zasloužený odpočinek. Rozloučil se  i  s  končícími členy předsednictva a  dlouholetými funkcionáři. Všem popřál zdraví do dalších roků a poděkoval za dlouholetou, nenahraditelnou a  aktivní práci v  odborech. V závěru sjezdu předseda odborového svazu všem přítomným vyslovil dík za účast a také za aktivní práci ve prospěch ostatních členů odborů. Rezoluci a usnesení s výsledkem voleb najdete na intranetových stránkách E.ON, v záložce Odbory. Martin Picmaus předseda RP ZO OS ECHO Energetika


24 E.ON Czech Křížovka

Křížovka o ceny Na zahradě. I ke Knapíkům už dorazilo léto. Manželka se ptá: „Miláčku, … dokončení v tajence.“

Tajenka z vydání duben 2013: …svému synovi na jídlo čerstvější pečivo. Vylosovaní výherci jsou: Jan Švec, České Budějovice, Eva Möllerová, Uherské Hradiště, Marcela Bulantová, České Budějovice. Tajenku z tohoto čísla nám pošlete do 10. srpna 2013 na adresu: E.ON Česká republika, s.r.o., Koncernová komunikace, Lidická 36, 659 44 Brno, nebo elektronicky na adresu: bozena.herodesova@eon.cz

E.ON Czech Redakce: E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, e-mail: bozena.herodesova@eon.cz, telefon 545 142 324, e-mail: tomas.novacek@eon.cz, telefon 387 862 019. Redakční rada: M. A. Brandau, S. Brůžková, T. Doležal, J. Drápal, L. Filipová, V. Glaserová, B. Herodesová, R. Kouba, M. Kurčík, T. Nováček, M. Pelouch, M. Picmaus, M. Sekanina, P. Šilling, J. Uhde, M. Václavová, V. Vácha. Registrováno: MK ČR E 15844. Náklad: 4900 výtisků. Vychází: měsíčně.

Magazín červen int  
Magazín červen int  
Advertisement