Page 1

nikola gronychovรก

PORTFOLIO


01


*18.3.1993, Praha 2004-2012

Gymnázium Budějovická, Praha 4

2013-

Fakulta architektury a urbanismu, ČVUT Praha ZAN I. ZAN II. ATOS

Ateliér Navrátil/Mudra Ateliér Návrátil/Mudra Ateliér Petra Hájka a Jaroslava Hulína

nikola.gronychova@gmail.com +420 602 574 131

03


LS 2012/2013

03


Úkolem je navrhnout drobnou stavbu, která bude fungovat jako zázemí pro plavčíka a poskytne prostor pro rekreaci návštěvníků. Cílenou oblastí je pozemek hotelu Hladina, přímo na slapské pláži.

ZAN NAVRÁTIL/MUDRA 04


D Ů M P R O P L AV Č Í K A Stavba stojí příom na břehu b ř e h r a d y, j e t a k v ú z k é m v z t a h u s vodou. Obslužné prostory (sklad sportovních potřeb, ošetřovna a pracovna plavčíka) přímo navazují na volně přístupné prostory ( t e r a s y, bufet). Půdorys je jednoduše vytvořen ze čtvercových modulů. Charakter stavby určuje kombinace materiálů - dřeva použitého v horní části (bufet) a perforovaného plechu použitého ve spodní části i na skládací stěně.

situace


perspektiva

1 m

pohledy 06


půdorys 1.NP 07


půdorys 2.NP 08


MUSEUM INSEL HOBROICH

ZS 2013/2014

11


TÉMA Každý student, každá studentka navrhne na zadaný ostrov jeden objekt a jeho funkci: galerii, ateliéry, divadlo, dílny, školu, ubytování, depozitáře, zahradu soch, přístav, kapli, atp... Výsledkem bude umělecká čtvrť na ostrově. MÍSTO Praha - ostrov Štvanice

ATELIER PETRA HÁJKA A JAROSLAVA HULÍNA 12


D Ů M P R O H L Í D A Č E O S T R O VA AT O S

s p o l u p r á c e s J a k u b e m Vo l e n t i č e m Vě ž f u n g u j e j a k o v s t u p n í b r á n a n a o s t r o v, kdokoliv na ostrov přichází, musí bránou projít. Věž v sobě chrání mechanismus padacích mostů, které ovládá hlídač ostrova. Jeho zázemí se nachází v nejvyšším místě v ě ž e , o d k u d p o z o r u j e c e l ý o s t r o v. Vě ž s p a d acími mosty střídavě ostrov umění izoluje od okolí nebo ho naopak propojuje s pevninou.

Stěny: monolitický železobeton, nabarvený na červeno, založeno na desce a pilonech Rozměry věže v×dך - 40×6,4×6,4 (m)

Padací mosty: ocelové příhradové nosníky zakryté cortenovými pláty v×dך - 1,2×25×2 (m)

Schodiště: pororošt, upevnění na bázi chemických kotev, ostrov je s mostem spojen výtahem pro vozíčkáře a schodištěm 168 schodů

Byt správce: vložená jednotka držená na ocelových nosnících, byt je 3podlažní, prosvětlený velkým oknem a několika menšími skrytými otvory v×dך - 8×6×6 (m)

situace Protizávaží: systém ocelových nosníků, postupným uvolňováním závaží se vybalancuje zátěž způsobená padacími mosty poháněno ručně i motorově

pohledy

14


práce

ložnice

zázemí, kuchyň

protizávaží

16


18


19


20

portfolio gronychova  
Advertisement