Page 1

V I L A D O M HR Ate l i é r a rc h i te kto n i c ke j t vo r by I I . / o by t n é stav by / z . s . 2 0 1 6 / ve d ú c i p rá c e : I n g . a rc h . J u ra j D u l e n č í n , P h . D. / v y p ra cova l a : N i ko l a C h r i a šte ľ ová


OBSAH

02/

OBSAH

03/

SPRIEVODNÁ SPRÁVA

04/

REFERENČNÉ PRÍKLADY

05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/

ANALÝZY ANALÝZA HISÓRIE MIESTA ANALÝZA PODLAŽNOSTI SCHWARZPLÁN ANALÝZA TYPOV STRIECH ANALÝZA TYPOV DOMOV ANALÝZA ZELENE ANALÝZA FUNKCIÍ ANALÝZA DOPRAVY ANALÝZA KRIŠTALIZAČNÝCH BODOV

14/

KONCEPT NÁVRHU

15/ 16/

SITUÁCIE SITUÁCIA ŠIRŠÍCH VSŤAHOV SITUÁCIA MIESTA STAVBY

17/ 18/ 19/ 20/ 21/

PÔDORYSY 1S 1N P 2N P 3N P 4N P

22/ 23/

REZY POZDĹŽNY REZ PRIEČNY REZ

24/

KONŠTRUKCIA

25/ 26/ 27/

POHĽADY SEVEROZÁPADNÝ POHĽAD JUHOVÝCHODNÝ POHĽAD JUHOZÁPADNÝ POHĽAD JUHOVÝCHODNÝ POHĽAD VIZUALIZÁCIA

V I L A D O M HR Ate l i é r a rc h i te kto n i c ke j t vo r by I I . / o by t n é stav by / z . s . 2 0 1 6 / ve d ú c i p rá c e : I n g . a rc h . J u ra j D u l e n č í n , P h . D. / v y p ra cova l a : N i ko l a C h r i a šte ľ ová

02


SPRIEVODNÁ SPRÁVA

VYMEDZENIE A ÚČEL STAVBY

ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

Témou tejto ateliérovej práce bolo vytvorenie architektonickej štúdie viladomu na nároží ulíc Roubalova a Helceletova v Brne, Masarykovej čtvrti. Cieľom bolo navrhnúť nadštandardný bytový dom na mieste, kde v súčastnosti stojí menší schátraný dom s radou nekvalitných stavebných zásahov a samostatná garáž na hranici pozemku. Návrh by mal rešpektovať súčastnú okolitú zástavbu a nadviazať tak na stavebnú štruktúru tejto štvrte. Viladom by mal obsahovať 4 – 6 bytov (z čoho minimálne 3 nadštandardné ), spoločné domové vybavenie a parkovacie miesta v garáži.

Základnou myšlienkou môjho návrhu bolo vytvorenie štvorpodlažného solitérneho objektu so šikmou strechou v nadväznosti na susedné domy. Základnú hmotu tvaru písmena L určovala predovšetkým poloha svetových strán a dostatočné osvetlenie bytov. Dôležitým aspektom bolo tiež vytvorenie záhrady a využitie výhľadu na mestskú dominantu – hrad Špilberk a zaujímavú strešnú krajinu tejto Masarykovej štvrte. Pre zachovanie súkromia ostala záhrada určená len pre obyvateľov bytu v prvom podlaží, ale navrhla som strešnú terasu určenú pre všetkých obyvateľov bytového domu s vonkajším krbom, výrivkou a oddychovou zónou. Terasa vytvára možnosť stretávania sa obyvateľov tohoto domu a vytváranie nových susedských vzťahov. Okrem toho poskytuje už spomínaný výhľad na mesto.

URBANISTICKÉ RIEŠENIE Riešené územie sa nachádza v Brne na križovatke úlíc Roubalova a Helceletova, v Masarykovej čtvrti (katastrálne územie mestskej časťi Brno – Stránice) 1400 m od centra mesta. Pozemok je vymedzený parcelami susedných domov zo severozápadnej a juhozápadnej strany a hranicou cestnej komunikácie s chodníkom zo severozápadnej a severovýchodnej strany. Parcela je svažitá s prevýšením asi 5,5 m. Viladom je umiestnený na stavebnej čiare 5m od hranice uličnej čiary ulice Roubalovej a nadväzuje tak na susedný dom na tejto ulici. Vjazd do garáže je umiestnený z ulice Roubalovej z dôvodu jednosmerného obmedzenia smeru jazdy v priľahlích uliciach. Do viladmu sa vstupuje zo severzápadnej strany, z Helceletovej ulice. Dochádzková vzdialenosť k najbližšej zastávke MHD je 250 m.

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE Konštrukciu navrhnutého viladomu tvorí zmiešaný systém. Tvoria ho železobetónové stĺpy a stropné dosky, v kombinácií s nosným obvodovým plášťom a železobetónové jadro. Nosný obvodový plášť nesie prevetrávanú fasádu s obkladom z béžovej tehly. Pri výbere fasády som sa snažila vybrať moderný materiál, ktorý bude rešpektovať okolitú viacmenej historickú zástavbu. Strecha nemá typickú škridlovú či plechovú krytinu, ale tiež nadväzuje na fasádu budovy a je pokrytá tehlami. Jej nosnú konštrukciu tvorí monolit zo železobetónu.

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE Bytový dom je vertikálne rozčlenený na 3 časti: suterén, obytnú časť a strešnú terasu. Prvou je suterén, v ktorom sa nachádza parkovisko pre 8 automobilov. Jedno miesto je určené pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Ďalej sa tu nachádzajú 4 pivnice (pre každý byt 1 ) , miestnosť pre technické zabespečenie budovy s koltlom na ohrev vody a výrobu tepla a prístupová chodba, ktorou sa dostaneme na schodisko. Hlavný vstup do budovy je na medzipodlaží medzi prvým podlažím a suterénom. Odtiaľto môžeme zostúpiť do garáže, vystúpať do bytov, alebo až na strešnú terasu. Výťah spája všetky podlažia od suterénu až po 4. podlažie a zabespečuje aj presun osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Je umiestnený vedľa schodiska. Pred vstupom do výťahu je otvorená galéria, ktorá prepája všetky podlažia okrem suterénu. Obytnú časť tvoria 4 byty, každý na jednom podlaží. Všetky majú rovnaký pôdorysný základ a líšia sa iba mierne, podľa potrieb daného podlažia. Podkrovný byt v 4. nadzemnom podlaží má vzhľadom na to, že sa nachádza pod strechou o niečo menšiu podlahovú plochu ako ostatné. Všetky byty sú rozdelené na kľudovú a spoločenskú zónu. Kľudovú zónu tvorí spáleň rodičov, kúpelňa, 2 detské izby so spoločnou kúpelňou, pracovňa a práčovňa. Spoločenskú zónu tvorí obývacia izba s kuchyňou a samostatné WC. Tieto 2 zóny prepája knižnica a vstupná hala. Všetky obytné miestnosti majú vlastnú lodžiu. V obývacej miestnosti sa nachádza vstup na balkón, alebo terasu v 1. NP.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE počet podlaží: počet bytov: výmera pozemku: zastavaná plocha: obostavaný priestor: úžitková plocha: obytná plocha:

V I L A D O M HR Ate l i é r a rc h i te kto n i c ke j t vo r by I I . / o by t n é stav by / z . s . 2 0 1 6 / ve d ú c i p rá c e : I n g . a rc h . J u ra j D u l e n č í n , P h . D. / v y p ra cova l a : N i ko l a C h r i a šte ľ ová

800 324 4766 1296 585,4

4 4 m² m² m³ m² m²

03


REFERENČNÉ PRÍKLADY BEYOND THE SCREEN / OBBA

ELY COURT / ALISON BROOKS ARCHITECTS

Seoul, South Korea

Kilburn Ln, London, United Kingdom

V I L A D O M HR Ate l i é r a rc h i te kto n i c ke j t vo r by I I . / o by t n é stav by / z . s . 2 0 1 6 / ve d ú c i p rá c e : I n g . a rc h . J u ra j D u l e n č í n , P h . D. / v y p ra cova l a : N i ko l a C h r i a šte ľ ová

04


ANALÝZA HISTÓRIE

1937+ 1929 1926 1921 1919 1909 1905 1858

V I L A D O M HR Ate l i é r a rc h i te kto n i c ke j t vo r by I I . / o by t n é stav by / z . s . 2 0 1 6 / ve d ú c i p rá c e : I n g . a rc h . J u ra j D u l e n č í n , P h . D. / v y p ra cova l a : N i ko l a C h r i a šte ľ ová

05


SCHWARZPLÁN

riešený pozemok

V I L A D O M HR Ate l i é r a rc h i te kto n i c ke j t vo r by I I . / o by t n é stav by / z . s . 2 0 1 6 / ve d ú c i p rá c e : I n g . a rc h . J u ra j D u l e n č í n , P h . D. / v y p ra cova l a : N i ko l a C h r i a šte ľ ová

07


ANALÝZA FUNKCIÍ

dochádzková vzdialenosť 400 m riešený pozemok zdravotnícke zariadenia obchod a služby školy a úrady šport a rekreácia kultúra

V I L A D O M HR Ate l i é r a rc h i te kto n i c ke j t vo r by I I . / o by t n é stav by / z . s . 2 0 1 6 / ve d ú c i p rá c e : I n g . a rc h . J u ra j D u l e n č í n , P h . D. / v y p ra cova l a : N i ko l a C h r i a šte ľ ová

11


ANALÝZA DOPRAVY

riešený pozemok trolejbus autobus električka

V I L A D O M HR Ate l i é r a rc h i te kto n i c ke j t vo r by I I . / o by t n é stav by / z . s . 2 0 1 6 / ve d ú c i p rá c e : I n g . a rc h . J u ra j D u l e n č í n , P h . D. / v y p ra cova l a : N i ko l a C h r i a šte ľ ová

12


ANALÝZA KRYŠTALIZAČNÝCH BODOV

1/ Wilsonův les 2/ Kraví hora 3/ športové a rekreačné centrum 4/ Vaňkovo námestie 5/ riešený pozemok 6/ zmiešaný tovar 7/ kinžnica 8/ lekáreň

zastávka MHD

školy, materské školy

V I L A D O M HR Ate l i é r a rc h i te kto n i c ke j t vo r by I I . / o by t n é stav by / z . s . 2 0 1 6 / ve d ú c i p rá c e : I n g . a rc h . J u ra j D u l e n č í n , P h . D. / v y p ra cova l a : N i ko l a C h r i a šte ľ ová

13


KONCEPT NÁVRHU

?

spoločenská zóna

kľudová zóna

V I L A D O M HR Ate l i é r a rc h i te kto n i c ke j t vo r by I I . / o by t n é stav by / z . s . 2 0 1 6 / ve d ú c i p rá c e : I n g . a rc h . J u ra j D u l e n č í n , P h . D. / v y p ra cova l a : N i ko l a C h r i a šte ľ ová

14


SITUÁCIA ŠIRŠÍCH VZŤAHOV W I L S O N Ů V L E S / 900M

KRAVÍ HORA / 600 m

HE IN RI CH OV A

riešený pozemok vstup LER

vjazd

OV

smer k danému miestu

MA

OV HEN

A

M

AH

EN

OV

A

RO

UB

AL

OV

A

C E N T R U M / 1400 m

HEL

CEL

ETO

VA

A

BAL

obmedzený smer jazdy

CH

ROU

OVA

VAŇKOVO NÁMĚSTÍ / 250 m

V I L A D O M HR 5 10 20 m

M 1:1000

Ate l i é r a rc h i te kto n i c ke j t vo r by I I . / o by t n é stav by / z . s . 2 0 1 6 / ve d ú c i p rá c e : I n g . a rc h . J u ra j D u l e n č í n , P h . D. / v y p ra cova l a : N i ko l a C h r i a šte ľ ová

15


SITUÁCIA MIESTA STAVBY

RO

UBA

LOV

A

vstup vjazd obmedzený smer jazdy

280

nadmorská výška

ETO CEL HEL

27

7

VA

276

280

0,000 = 274,5 m.n.m

V I L A D O M HR 5

10

20 m

M 1:200

Ate l i é r a rc h i te kto n i c ke j t vo r by I I . / o by t n é stav by / z . s . 2 0 1 6 / ve d ú c i p rá c e : I n g . a rc h . J u ra j D u l e n č í n , P h . D. / v y p ra cova l a : N i ko l a C h r i a šte ľ ová

16


PÔDORYS SUTERÉNU

07

08

09

10

06

04

01/

zádverie

3,4 m²

02/

vchod

8,1 m²

03/

chodba

6,5 m²

04/

predsieňka

3,8 m²

05/

TZB

11,5 m²

06/

chodba

8 m²

07/

pivnica

4,4 m²

08/

pivnica

4,4 m²

09/

pivnica

4,4 m²

10/

pivnica

4,4 m²

11/

podzemná garáž

250,2 m²

05

úžitková plocha:

309 m²

02 11 -3,000

03

-1,500

14 %

01

- 2,0 00

V I L A D O M HR 5 10

20 m

M 1:150

Ate l i é r a rc h i te kto n i c ke j t vo r by I I . / o by t n é stav by / z . s . 2 0 1 6 / ve d ú c i p rá c e : I n g . a rc h . J u ra j D u l e n č í n , P h . D. / v y p ra cova l a : N i ko l a C h r i a šte ľ ová

17


P Ô D O R Y S 1N P

118

116 117 0,000

103

115

119

111 104

101

113

+ 1,500

112 105

109 108

11,6 m²

102/ chodba

6,5 m²

103/ sklad

4,1 m²

104/ vstupná hala

12 m²

105/ kúpelňa rodičia

14,8 m²

106/ šatník

13,2 m²

107/ spálňa

20 m²

108/ pracovňa

11,4 m²

109/ detská izba

30,1 m²

110/ kúpelňa deti

8,2 m²

111/ detská izba

30,2 m²

112/ chodba

10,3 m²

113/ práčovňa

2,6 m²

114/ wc s predsieňkou

2,9 m²

115/ knižnica

13,9 m²

116/ terasa

44,6 m²

117/ obývacia izba

36 m²

118/ kuchyňa

22,7 m²

119/ špajza

3,1 m²

užitková plocha: obytná plocha:

230,6 m² 150,4 m²

102

114

110

101/ schodisko

107

106

V I L A D O M HR 5 10

20 m

M 1:150

Ate l i é r a rc h i te kto n i c ke j t vo r by I I . / o by t n é stav by / z . s . 2 0 1 6 / ve d ú c i p rá c e : I n g . a rc h . J u ra j D u l e n č í n , P h . D. / v y p ra cova l a : N i ko l a C h r i a šte ľ ová

18


P Ô D O R Y S 2N P

218 217

216 + 3,000

203

219

215

211 204 201

213

+ 4,500

212 205

209 208

11,6 m²

202/ chodba

6,5 m²

202/ sklad

4,1 m²

202/ vstupná hala

12 m²

202/ kúpelňa rodičia

14,8 m²

202/ šatník

13,2 m²

202/ spálňa

20 m²

202/ pracovňa

11,4 m²

202/ detská izba

30,1 m²

202/ kúpelňa deti

8,2 m²

202/ detská izba

30,2 m²

202/ chodba

10,3 m²

202/ práčovňa

2,6 m²

202/ wc s predsieňkou

2,9 m²

202/ knižnica

13,9 m²

202/ balkón

13,6 m²

202/ obývacia izba

36 m²

202/ kuchyňa

22,6 m²

202/ špajza

3,1 m²

užitková plocha: obytná plocha:

230,5 m² 150,3 m²

202

214

210

202/ schodisko

207

206

V I L A D O M HR 5 10

20 m

M 1:150

Ate l i é r a rc h i te kto n i c ke j t vo r by I I . / o by t n é stav by / z . s . 2 0 1 6 / ve d ú c i p rá c e : I n g . a rc h . J u ra j D u l e n č í n , P h . D. / v y p ra cova l a : N i ko l a C h r i a šte ľ ová

19


P Ô D O R Y S 3N P

318 317

116 + 6,000

303

319

115

311 304 301

313

+ 7,500

102/ chodba

6,5 m²

103/ sklad

4,1 m²

104/ vstupná hala

12 m²

105/ kúpelňa rodičia

14,8 m²

106/ šatník

13,2 m²

107/ spálňa

20 m²

108/ pracovňa

11,4 m²

109/ detská izba

30,1 m²

110/ kúpelňa deti

8,2 m²

111/ detská izba

30,2 m²

112/ chodba

10,3 m²

113/ práčovňa

2,6 m²

114/ wc s predsieňkou 2,9 m²

312 305

309 308

11,6 m²

302

314

310

101/ schodisko

307

306

115/ knižnica

13,9 m²

116/ balkón

13,6 m²

117/ obývacia izba

36 m²

118/ kuchyňa

22,6 m²

119/ špajza

3,1 m²

užitková plocha: obytná plocha:

230,5 m² 150,3 m²

V I L A D O M HR 5 10

20 m

M 1:150

Ate l i é r a rc h i te kto n i c ke j t vo r by I I . / o by t n é stav by / z . s . 2 0 1 6 / ve d ú c i p rá c e : I n g . a rc h . J u ra j D u l e n č í n , P h . D. / v y p ra cova l a : N i ko l a C h r i a šte ľ ová

20


P Ô D O R Y S 4N P

317

116

318 + 9,000

303 115

311 304 301

313

+ 10,500

102/ chodba

6,5 m²

103/ sklad

7,8 m²

104/ vstupná hala

12 m²

105/ kúpelňa rodičia

13,2 m²

106/ šatník

11,1 m²

107/ spálňa

18,6 m²

108/ pracovňa

10,6 m²

109/ detská izba

27,2 m²

110/ kúpelňa deti

7,5 m²

111/ detská izba

27,3 m²

112/ chodba

10,3 m²

113/ práčovňa

2,6 m²

114/ wc s predsieňkou 2,9 m²

312 305

309 308

11,6 m²

302

314

310

101/ schodisko

307

306

115/ knižnica

13,9 m²

116/ balkón

13,6 m²

117/ obývacia izba

26,8 m²

118/ kuchyňa

24,6 m²

užitková plocha: obytná plocha:

208,5 m² 134,5 m²

V I L A D O M HR 5 10

20 m

M 1:150

Ate l i é r a rc h i te kto n i c ke j t vo r by I I . / o by t n é stav by / z . s . 2 0 1 6 / ve d ú c i p rá c e : I n g . a rc h . J u ra j D u l e n č í n , P h . D. / v y p ra cova l a : N i ko l a C h r i a šte ľ ová

21


REZ PRIEČNY

+ 13,200 + 12,000

+ 9,000

+ 6,000

+ 3,000

+ 0,950 0,000

-2,250

- 3,000

V I L A D O M HR 5 10

20 m

M 1:150

Ate l i é r a rc h i te kto n i c ke j t vo r by I I . / o by t n é stav by / z . s . 2 0 1 6 / ve d ú c i p rá c e : I n g . a rc h . J u ra j D u l e n č í n , P h . D. / v y p ra cova l a : N i ko l a C h r i a šte ľ ová

22


REZ POZDĹŽNY

+ 14,750 + 13,200 + 12,000

+ 9,000

+ 6,000

+ 3,000

0,000 - 1,500

- 3,000

V I L A D O M HR 5 10

20 m

M 1:150

Ate l i é r a rc h i te kto n i c ke j t vo r by I I . / o by t n é stav by / z . s . 2 0 1 6 / ve d ú c i p rá c e : I n g . a rc h . J u ra j D u l e n č í n , P h . D. / v y p ra cova l a : N i ko l a C h r i a šte ľ ová

23


KONŠTRUKCIA

+ 14,750 + 13,200 + 12,000

+ 9,000

+ 6,000

+ 3,000

0,000 - 1,500 - 3,000

PÔDORYS

REZ

V I L A D O M HR 5 10

20 m

M 1:150

Ate l i é r a rc h i te kto n i c ke j t vo r by I I . / o by t n é stav by / z . s . 2 0 1 6 / ve d ú c i p rá c e : I n g . a rc h . J u ra j D u l e n č í n , P h . D. / v y p ra cova l a : N i ko l a C h r i a šte ľ ová

24


POHĽADY

POHĽAD SEVEROZÁPADNÝ

POHĽAD JUHOVÝCHODNÝ

V I L A D O M HR 5 10

20 m

M 1:150

Ate l i é r a rc h i te kto n i c ke j t vo r by I I . / o by t n é stav by / z . s . 2 0 1 6 / ve d ú c i p rá c e : I n g . a rc h . J u ra j D u l e n č í n , P h . D. / v y p ra cova l a : N i ko l a C h r i a šte ľ ová

25


POHĽADY

POHĽAD JUHOZÁPADNÝ

POHĽAD SEVEROVÝCHODNÝ

V I L A D O M HR 5 10

20 m

M 1:150

Ate l i é r a rc h i te kto n i c ke j t vo r by I I . / o by t n é stav by / z . s . 2 0 1 6 / ve d ú c i p rá c e : I n g . a rc h . J u ra j D u l e n č í n , P h . D. / v y p ra cova l a : N i ko l a C h r i a šte ľ ová

26


VIZUALIZÁCIA

V I L A D O M HR Ate l i é r a rc h i te kto n i c ke j t vo r by I I . / o by t n é stav by / z . s . 2 0 1 6 / ve d ú c i p rá c e : I n g . a rc h . J u ra j D u l e n č í n , P h . D. / v y p ra cova l a : N i ko l a C h r i a šte ľ ová

27

Profile for Nikola Chriastelova

2nd year - HR VILLAHOUSE  

2nd year - HR VILLAHOUSE  

Advertisement