Page 1

Łódź, dn. 25.08.2013 Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 25.08.2013

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o Stary Rynek 611-733 Poznań NIP 778-14-35-103

Zleceniobiorca: Nikola Ławniczak Rymanowska 13/34 93-526 Łódź NIP 778-15-98-213 Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

1. Kwota wynagrodzenia brutto:2517,78

2. Kwota uzysku: 1258,89 20% lub 50% pozycji nr 1 3. Kwota do opodatkowania: 1258,89 różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2 4. Podatek od wynagrodzenia:226,60 18% pozycji nr 3 5. Kwota do wypłaty:2291,18 różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4 (słownie: dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt jeden euro 18/100)


........................................... ............................................... Zleceniodawca Zleceniobiorca

Rachunek do umowy o dzielo  

Z rachunkiem do umowy zlecenie miałam największy problem. Nie mogłam znaleźć odpowiedniego wzoru i sposobu wyliczenia.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you