Page 1

19/10/2016

1

www.facebook.com/MAppHaasrode/


Verwelkoming door Tom Dehaene Toelichting campagne M-App Toelichting resultaten Mobiscan Blik op de toekomst Slotwoord door Mohamed Ridouani & Cil Cuypers » Prijsuitreiking » Netwerklunch

19/10/2016

» » » » »

2

www.facebook.com/MAppHaasrode/


M-App

19/10/2016

3

www.facebook.com/MAppHaasrode/


M-App

19/10/2016

4

www.facebook.com/MAppHaasrode/


19/10/2016

» Data aanleveren: toetsen van mobiliteitsidee » Persoonsgebonden adviezen voor elke gebruiker » Per bedrijf informatie op maat 5

www.facebook.com/MAppHaasrode/


19/10/2016

» Mobiliteitsvisie Leuven, Bierbeek, Lubbeek, provincie Vlaams-Brabant » Fietspotentieel » Potentieel Station Haasrode

6

www.facebook.com/MAppHaasrode/


19/10/2016

» 6 weken tracken - Geleidelijke toename in deelname » Zowel M-App als Mobiscan » Bedrijfsdoelen en individuele doelen  prijzen

7

www.facebook.com/MAppHaasrode/


19/10/2016

» Interne communicatie: mailings, affiches, film, website.. » Banners » Helpdesk Facebook 8

www.facebook.com/MAppHaasrode/


19/10/2016

» Nog even geduld…..

9

www.facebook.com/MAppHaasrode/


19/10/2016

» Online vragenlijst » 10% van M-App users

10

www.facebook.com/MAppHaasrode/


19/10/2016

11

www.facebook.com/MAppHaasrode/


19/10/2016

12

www.facebook.com/MAppHaasrode/


» Individueel ˃ Lang gebruiken - Combinatie met Mobiscan en bedrijfsdeelname M-App ˃ Middellang – Combinatie met bedrijfsdeelname M-App ˃ Kort gebruiken Dadelijk meer….

» Bedrijfsprijzen ˃ 6 bedrijven – Mobiscan en M-App deelname Dadelijk meer…… 19/10/2016

» Prijzen survey ˃ Individueel Dadelijk meer….. www.facebook.com/MAppHaasrode/

13


M-App

19/10/2016

14

www.facebook.com/MAppHaasrode/


19/10/2016

15

Sofie Aelterman & Sidharta Gautama 11 oktober 2016

www.facebook.com/MAppHaasrode/


1. Inleiding

=> wat is er?

=> het aanbod

2. U zegt? => wat is er nodig? => de vraag

3. U doet?

4. Conclusies en aanbevelingen


» Algemeen: Problemen voor bedrijven: ˃ Steeds moeilijkere bereikbaarheid ˃ Verhoogde verkeersdrukte ˃ Kosten te wijten aan vertragingen en ongevallen ˃ Verminderde aantrekkingskracht bij potentiële werknemers en werkgevers

» Specifiek voor Haasrode ˃ 10,000 werknemers +3.500 studenten ˃ Potentieel bepalen voor opening station Haasrode ˃ Bedrijven, werkgeversorganisaties, overheden (Stad Leuven, Provincie Vlaams-Brabant,…) en vervoersaanbieders (NMBS, De Lijn) vragen om actie ˃ Klachten mbt openbaar vervoer en veiligheid fietsverkeer


Vervoermiddel Te voet

 Voetpaden aanwezig

 Weinig zebrapaden

Fiets

 Degelijke fietsenstalling en faciliteiten voor werknemers

 Geen fietspaden op Geldenaaksebaan  Onveilige situatie Geldenaaksebaan-Meerdaelboslaan  Kwaliteit fietsroute Duivelsweg  Veiligheid in researchpark

Bus

 Bushalte vlakbij  Hoge frequentie! (elke 7’-8’ tijdens spits: 7u30-9u30 & 16u-18u)

 Bus staat mee in de file op Geldenaaksebaan

Trein

 Treinstation Leuven op 5,4 km  Treinstation Heverlee op 3,5 km

 Leuven: congestie op Geldenaaksebaan  Heverlee: geen rechtstreekse busverbinding, geen blue-bike

Auto

 Voldoende parkeeraanbod op terrein en in onmiddellijke omgeving

 Congestiegevoelig (E40, Geldenaaksebaan, Meerdaelboslaan)


1. Inleiding

2. U zegt? Werkgever enquĂŞte 43 bedrijven =>3700 werknemers werknemer enquĂŞte 1246 werknemers (50 bedrijven) 3. U doet? 4. Conclusies en aanbevelingen


19/10/2016

87% komt met de wagen

20

www.facebook.com/MAppHaasrode/


57% glijdend 32 % vast uurrooster binnen piekuren => 89% komt toe en/of vertrekt tijdens spits


19/10/2016

Vnl. lokale rekrutering: Leuven (24%) buurgemeenten (22%)

22

www.facebook.com/MAppHaasrode/


19/10/2016

23

www.facebook.com/MAppHaasrode/


19/10/2016

24

www.facebook.com/MAppHaasrode/


19/10/2016

25

www.facebook.com/MAppHaasrode/


19/10/2016

26

www.facebook.com/MAppHaasrode/


19/10/2016

27

www.facebook.com/MAppHaasrode/


19/10/2016

28

www.facebook.com/MAppHaasrode/


19/10/2016

29

www.facebook.com/MAppHaasrode/


19/10/2016

30

www.facebook.com/MAppHaasrode/


1. Inleiding 2. U zegt?

3. U doet?

4. Conclusies en aanbevelingen


19/10/2016

32

www.facebook.com/MAppHaasrode/


19/10/2016

33

www.facebook.com/MAppHaasrode/


19/10/2016

34

www.facebook.com/MAppHaasrode/


8h00

90

15h45

9h15

70 50 30 10 -10 0

10

20

30

40

50

90 9h00

70 50

8h30

17h30

30

12h00

19/10/2016

10 35

-10 0

www.facebook.com/MAppHaasrode/

10

20

30

40

50


19/10/2016

36

www.facebook.com/MAppHaasrode/


19/10/2016

37

www.facebook.com/MAppHaasrode/


19/10/2016

Auto in de spits (ochtend/avond) • 60% rijdt aan gemiddelde snelheid van 27km/h naar huis gemiddelde afstand 10km in 20 min tot een afstand van 60km in 1h30 • 40% rijdt aan gemiddelde snelheid van 72km/h naar huis Gemiddelde afstand 30km in 26 min tot een afstand van 100km in 1h40 38

www.facebook.com/MAppHaasrode/


19/10/2016

Auto in de spits (ochtend/avond) • 60% rijdt aan gemiddelde snelheid van 27km/h naar huis gemiddelde afstand 10km in 20 min tot een afstand van 60km in 1h30 • 40% rijdt aan gemiddelde snelheid van 72km/h naar huis Gemiddelde afstand 30km in 26 min tot een afstand van 100km in 1h40 Auto tijdens de middag • Een derde autogebruikers gaat buiten lunchen Een vijfde fietsgebruikers gaat buiten lunchen www.facebook.com/MAppHaasrode/

39


2%

7%

Devoted Drivers 17%

40%

Image Improvers Malcontented Motorists Active Aspirers Car Contemplators Practical Travellers PT Dependents Car-free Choosers

19/10/2016

18%

4%

11%

1% 40

www.facebook.com/MAppHaasrode/


19/10/2016

Researchpark Haasrode

41

www.facebook.com/MAppHaasrode/


69,7% wagen

83,6% wagen 27,4% fiets

19/10/2016

13,5% fiets

42

www.facebook.com/MAppHaasrode/


1. Inleiding 2. U zegt? 3. U doet?

4. Conclusies en aanbevelingen


» Werkregime (wgq) ˃ Bijna 90% komt toe en/of vertrekt tijdens de spits

» Herkomst (wgq) ˃ Vnl. lokale rekrutering: Leuven (24%) en buurgemeenten (22%) ˃ 40%< 10km ˃ 57%<15km

» Woon-werkverplaatsingen (wgq/wnq) ˃ ˃ ˃ ˃

Zeer groot aandeel auto (86%) Lager dan gemiddeld aandeel fiets (9%) Laag openbaar vervoer gebruik (4%) carpool verwaarloosbaar (1%)


» Potentieel voor fiets, e-bike is groot ˃ 20% wns woont binnen straal van 5km => fiets ˃ 57% wns woont binnen straal van 15km => e-bike

» Op bedrijfsniveau: ˃ Fietscampagne ˃ Test e-bike => Siemens, Tomra,… ˃ Uitbreiding faciliteiten: douches, overdekte en beveiligde fietsenstalling, herstelpunt.. ˃ Laadpalen e-bike

» In/rond Haasrode ˃ Beveiligen kp Meerdaelboslaan-Geldenaaksebaan ˃ Opwaarderen Duivelsweg ˃ Uitbouw fietssnelwegen


» Potentieel station ˃ Werkgevers zijn vragende partij ˃ Bijna 30% van de WNS geeft aan trein te overwegen mits station

» Bedrijven zelf ˃ Informatie over openbaar vervoer ˃ Derdebetalerssyteem, 100% terugbetaling bus ˃ Blue-bike, pendelfiets

» Buiten bedrijventerrein ˃ Doorstroming verbeteren


» Beperkt potentieel voor carpool ˃ Glijdende uren <-> carpool ˃ Moet worden georganiseerd op niveau researchpark

» Op niveau Researchpark ˃ Carpooldatabank ˃ Thuiskomgarantie

» Op bedrijfsniveau ˃ Voorbehouden carpoolparking ˃ sensibilisatie


19/10/2016

Âť Parkmanager verantwoordelijk voor mobiliteit Âť Eetgelegenheden binnen researchpark?

48

www.facebook.com/MAppHaasrode/


19/10/2016

Weinig ‘in house’ maatreglen… Weinig duurzame modal split…

Veel ‘in house’ maatreglen… Betere duurzame modal split…

49

www.facebook.com/MAppHaasrode/


M-App

19/10/2016

50

www.facebook.com/MAppHaasrode/


» 90% auto-afhankelijkheid ˃ Kruispunten tijdens spits verzadigd ˃ Bedrijfswagens ˃ Legaal kader mobiliteitsbudget

» Problematische fietsverbinding ˃ ˃ ˃ ˃

Wegdek fietspad in slechte staat Aansluiting Duivelsweg naar bedrijventerrein ontbreekt Oversteek Geldenaaksebaan niet ideaal Gebrek aan verlichting

» Problematische doorstroming OV ˃ Gemiddelde reistijd in de spits ca. 50% langer ˃ Groot risico op vertragingen (tot 20 min): reistijd tot 3x langer ˃ De Lijn genoodzaakt grote buffertijden te voorzien in de spits


Structureel overleg met overheidsactoren omtrent de ontsluiting van het bedrijventerrein

Project ‘Bereikbaarheid van het bedrijventerrein Haasrode’ gesteund door vlaio

Bedrijventerreinmanagement & Maandelijks overleg tijdens 2015 – 2016

Bezorgdheden vanuit ondernemingen, beleid & buurtbewoners

nood aan correcte verplaatsingsdata (o.a. lobbydossier NMBS)

Hoe eenvoudig correcte & objectieve data verzamelen?

Verder werken op modal shift & doorstromingsmaatregelen

In dialoog gaan met bedrijven & promotie fiets en openbaar vervoer

Streven naar één gedeelde mobiliteitsvisie voor het bedrijventerrein

Inspraak van de bedrijven garanderen in toekomstvisie voor ontsluiting van het bedrijventerrein


19/10/2016

53

www.facebook.com/MAppHaasrode/


19/10/2016

Âť Inzetten op modal shift biedt ruimte voor auto, fietser & openbaar vervoer Âť Samen inzetten op optimalisatie infrastructuur & modal shift betekenen snellere vooruitgang

54

www.facebook.com/MAppHaasrode/


» 2016: ˃ ˃

Dubbel richting fietsoversteken Meerdaalboslaan aan kruispunt met Geldenaaksebaan Dubbel richting fietspad tussen Duivelsweg & Hoegaardenstraat op Meerdaalboslaan

» 2017: ˃ ˃ ˃

Abdijstraat – Duivelsweg: start heraanleg Dubbelrichting fietspad tussen kruispunt & SALCO Hoegaardenstraat: start heraanleg (afhankelijk subsidies voor riolen van VMM)

» 2018: ˃ ˃ ˃

Doorsteek naar HH Instituut Heverlee tussen kruispunt & ambachtenzone (Maxius) Ambachtenlaan: heraanleg fietspad Aanleg fietstunnel onder Tiensesteenweg (afstemming met werken Martelarenlaan – Park Belle Vue)

19/10/2016

» Na 2018: ˃ ˃ ˃ ˃

Fietssnelweg Leuven – Tienen: aanleg Fietspad op Geldenaaksebaan tussen SALCO & Leuven centrum Nieuwe Parkwegbrug – geen tijdelijke brug, alternatief via Hoegaardsestraat Doorsteek SALCO naar Duivelsweg voor scholieren

www.facebook.com/MAppHaasrode/

55


Kruispunt Esperantolaan & Technologielaan Fietsoversteken Meerdaalboslaan – Technologielaan Missing link Duivelsweg – Meerdalboslaan Fietspaden Romeinse steenweg Haanhofweg: slechte staat wegdek

19/10/2016

» » » » »

56

www.facebook.com/MAppHaasrode/


» Sinds 1 september 2016: Verdubbeling van frequentie lijn 630 (Wijgmaal – Leuven – Haasrode) » Kruispunt Geldenaaksebaan – Meerdaalboslaan wordt heraangelegd

19/10/2016

» Resultaat: ˃ betere doorstroming, ˃ meer flexibiliteit, ˃ hoger comfort reizigers www.facebook.com/MAppHaasrode/

58


» Input Agentschap Wegen & Verkeer

19/10/2016

˃ Einde werken gepland midden oktober 2016 ˃ Tweetal weken vertraging wegens nood aan verplaatsing leidingen & onverwachte massieven ˃ Nog te doen: • Bovengrondse infrastructuurwerken & aanpassing verkeerslichten • Enkel nog sporadische hinder op de rijweg tijdens markeringswerken 59

www.facebook.com/MAppHaasrode/


» Voorjaar 2017: realisatie 2 nieuwe bushaltes op Interleuvenlaan ˃ Halte vdab/syntra ˃ Halte UCLL/cvo Volt

19/10/2016

» Zodra doorsteek Interleuvenlaan gerealiseerd worden tijdelijke haltes ingericht. 60

www.facebook.com/MAppHaasrode/


» exploitatiekost verdubbeling frequentie lijn 630 komt op 250.000 € per jaar » Intentieverklaring: gedeelde financiering ˃ De Lijn Vlaams-Brabant: 100.000 € ˃ Hogeschool UC Leuven-Limburg: 50.000 € ˃ Stad Leuven & onderwijs via buspas: 50.000 € ˃ Bedrijven via aankoop abonnementen: 50.000 € ˃ Concreet: 200 jaarabonnementen via DBS


19/10/2016

» Nood aan volledige realisatie engagement om openbaar vervoer luik te behouden » Tellingen 2015: 60% van gebruikers lijn 630 in 2015 zijn werknemers www.facebook.com/MAppHaasrode/

» 2015: Enquête De Lijn ism voka

» 2016: Mobiscan

62


» Infostand op netwerkreceptie » Contacteer: Gino Derdelinckx » Tel: 015 40 89 23 of gsm: 0471 10 52 27

19/10/2016

» E-mail: gino.derdelinckx@delijn.be

63

www.facebook.com/MAppHaasrode/


Lobby spoorhalte Haasrode: Âť Gesprekken lopende met Infrabel & NMBS Âť VRAAG: grondige analyse van het haltepotentieel


Verlenging buslijnen tot spoorhalte Âť Opening spoorhalte Haasrode Âť De Lijn Vlaams-Brabant verzorgt bediening van de spoorhalte Haasrode


» Ook lange termijn blijft een veilige ontsluiting van het bedrijventerrein topprioriteit!

19/10/2016

» Oprichting bedrijventerreinvereniging: ˃ ˃ ˃ ˃ ˃ ˃ ˃

Met gebundelde krachten & één gezamenlijke visie Platform voor uitrol initiatieven die modal shift stimuleren Platform voor debat, inspraak & communicatie Platform voor samen aankoop Platform voor innovatieve projecten & mobiliteitsoplossingen Platform voor netwerking …

www.facebook.com/MAppHaasrode/

66


M-App

19/10/2016

67

www.facebook.com/MAppHaasrode/


19/10/2016

68

www.facebook.com/MAppHaasrode/


19/10/2016

» Sluipverkeer tussen de Diestse- & Tiensesteenweg » Overleg met buurgemeenten » Enquête: inwoners vragen “inzinkbare paal” » Experiment toeritdosering » Kleinere ingrepen, samenwerking met bedrijventerrein en buurgemeenten » Heraanleg Panoramalaan en Koning Albertlaan » Oplossing = modal shift www.facebook.com/MAppHaasrode/

69


M-App

19/10/2016

70

www.facebook.com/MAppHaasrode/


19/10/2016

71

www.facebook.com/MAppHaasrode/


19/10/2016

72

www.facebook.com/MAppHaasrode/

Voka haasrode presentatie slotsessie 20161011  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you