Page 1

Anmälan till svenska skolan i Indien läsåret 13/14 Eleven bereds plats i den ordning anmälan kommer in. Anmälan är definitiv och bindande först när 25% av skolavgiften är betald. Skolavgiften beräknas på hela veckor. Elevens efternamn:

Elevens förnamn:

Födelsedatum År:

Månad:

Dag:

Önskemål om skolplats Fr.o.m. vecka:

Ev. allergier el. sjukdomar:

Ev. särskilda behov:

Övriga upplysningar:

T.o.m. vecka:

Årskurs läsåret 13/14:


Målsman Målsmans efternamn:

Målsmans förnamn:

Gatuadress:

Postnr:

Postort:

E-postadress:

Hemtfn.

Mobiltfn.

X Målsmans underskrift

Blanketten skickas till: Svenska Skolan Indien c/o Pehrsson, Lindbom Tre Liljor 5B 113 44 STOCKHOLM

Anmälan ny  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you