Page 1

Fรถr verkliga framsteg E-fรถrvaltning genom automatiserade processer


Det finns idag, få eller inga, andra alternativ för e-förvaltningsplattformar än just flexiteBPMS som inte bara levererar ett dött substantiv, utan även ett verb, som ger en rörelse! Thomas Wennersten, IT-chef Trollhättans Stad

flexiteBPMS spelar en viktig roll i vår medborgarservice, där vårt mål är att ge medborgarna snabb och effektiv service, och ger oss även en heltäckande kunskap om medborgarnas frågor till kommunen. Stefan Persson, Systemförvaltare Skellefteå Kommun


Att lyckas tillsammans E-förvaltning ger oss fantastiska möjligheter att leverera nytta, men så länge ärenden hanteras på samma sätt som om de vore pappersbaserade så missar vi mycket av denna möjlighet.

För detta krävs en process med automatiserade regelverk för flöden, maxtider för aktiviteter, regelverk utifrån klassificeringar i avgiven information som styr vilken/vilka roller som blir aktiva och när, samt olika metoder för individualisering.

Offentlig förvaltning handlar i stor utsträckning om att förädla information i verksamhetens affärsprocesser. Genom att optimera dessa processer, “Vem gör vad när”, kan vi skapa förutsättningar för en verksamhet som levererar det intressenterna förväntar sig, genom ett optimalt nyttjande av resurser och kompetens.

Denna typ av optimerade, automatiserade processer, är idag redan en verklighet för många framgångsrika företag, men också för “early adopters” vad avser kommunala kontaktcenter för att hantera medborgarfrågor.

Genom att sedan låta en processmotor styra och fördela arbetet, enligt den optimerade processen, till rätt aktivitet, till rätt resurs eller system, i rätt tid och med rätt information, kan myndigheten tillse att verklig nytta produceras effektivt, snabbt och med rätt kvalitet.

Genom automatiserade processer skapar vi förutsättningar för verksamheten att lyckas i sina åtaganden, tillsammans och utan strul.

Att tillgodose intressenter

Att säkra överlämningen

Att välja fokus och perspektiv

Alla processer, hur obetydliga de än kan verka, har alla många intressenter som förväntar sig resultat. Genom att identifiera processens intressenter, och prioritera de förväntade resultaten från dessa intressenter, kan vi utforma processen så den verkligen levererar de resultat den måste leverera.

En process är en serie aktiviteter som måste utföras i rätt tid och rätt ordning för att det förväntade resultatet skall skapas. Inom organisationen finns ofta både resurser och kompetens för att utföra aktiviteterna så ofta uppstår bristerna i överlämningen mellan aktiviteterna. Att automatisera processer handlar om att säkra överlämningen.

När vi vill förbättra vår organisation måste vi alltid välja vilket perspektiv och fokus vi skall ha på processen. Med ett utifrån-och-in perspektiv kan vi ta bort fokuset från vår verksamhetens invanda föreställningar och istället få fokus på kundens verkliga behov, och finna lösningar för att tillgodose dessa behov.


Ring oss pรฅ

0660-29 95 20

eller besรถk

www.flexite.com

fรถr mer information.

För verkliga framsteg - eFörvaltning 2.0  
För verkliga framsteg - eFörvaltning 2.0  

eFörvaltning som det ska fungera.

Advertisement