Page 1

KENKOLIGHT

Ett mer naturligt ljus och dess fördelar - hemma och på kontoret


LYS UPP DIN DAG Det är inte tänkt att människor ska vara inomhus hela tiden. Varför? Därför att solljus är bra för oss, fysiskt och mentalt. Det är ett naturligt ljus och vi fungerar bäst i vår naturliga miljö. Tyvärr kan de flesta av oss inte vara i vår naturliga miljö så ofta som vi borde. De dagliga kraven gör att vi tillbringar majoriteten av vår vakna tid i artificiellt ljus. Konventionellt artificiellt ljus är inte bra för oss av många anledningar. För det första avger det energi i bara vissa delar av ljusspektrumet; energin är inte balanserad. Vanliga glödlampor eller fluorescerande lysrör kan inte producera det breda, konsistenta spektrumet av våglängder som solen gör. Nikken KenkoLight kan däremot.

Solens energi omfattar synligt ljus inom olika våglängder.

Traditionella glödlampor saknar de kortare blå våglängderna.

KenkoLight ger ett mer balanserat och konstant synligt ljus inom hela spektrumet. Det ökar också mängden av blått ljus.

2

“Ny forskning stödjer slutsatsen att när äldre människor utsätts för blått ljus tidigt på kvällen förbättrar det deras sömnkvalitet. Tonåringar som inte utsätts för ljus på morgonen går och lägger sig sent och sover mindre, vilket eventuellt leder till att de inte presterar så väl på prov som de skulle ha gjort. Situationen kan ändras snabbt genom tillgång till dagsljus, som innehåller kortvågsljus (blått ljus).” M. G. Figueiro, Ph.D., forskningschef, Lighting Research Center, Rensselaer Polytechnic Institute


KAN FRÄMJA SÖMNCYKELN OCH DEN MENTALA FÖRMÅGAN Ljus är ett av de viktigaste miljöstimulierna för reglering av dygnsrytmen. Ljus som består av korta (blå) våglängder är speciellt effektivt för regleringen av dygnsrytmen.*

DYGNSRYTMER

KenkoLight-spektrumet av våglängder inkluderar mer blått ljus, som har en positiv effekt på normal dygnrytm.

REM Sömncykel

m

m 3& 4

*Källa: Rensselaer Polytechnic Institute Lighting Research Center

diu

Andra studier antyder att fullspektrumbelysning främjar sömn och inlärningsförmåga hos tonåringar. Enligt forskare vid Rensselaer Polytechnic Institute Lighting Research Center sover tonåringar som inte utsätts för fullspektrumljus på morgonen mindre och får eventuellt sämre resultat än vad de skulle ha fått på standardiserade prov. Dessa forskare rekommenderar blått ljus – våglängder som saknas i vanlig inomhusbelysning – som en lösning.

Sta

Viss forskning visar att ett mer balanserat fullspektrumljus främjar en normal, sund sömncykel och vakenhet. Forskning stödjer hypotesen att exponering för det här ljuset tidigt på kvällen kan hjälpa äldre människor att sova bättre på natten.

Stadium 1

a St

u di

2

Dygnsrytmer, också kallade cirkadianska rytmer, är en ungefärlig 24-timmars cykel i de fysiologiska processerna hos levande varelser. De är endogena (“inbyggda”, oberoende) fysiska och mentala ändringar som kan påverkas av yttre faktorer, varav en av de vanligaste är dagsljus.

3


INGEN PÅFRESTNING, INGET OBEHAG

Ett problem med vanlig belysning är flimmer. Konventionell elektrisk belysning fungerar på frekvenser som skapar en snabb, skimrande effekt. Du är kanske inte medveten om det, men detta flimmer kan orsaka ansträngda ögon och en generell känsla av trötthet.

Fluorescerande

Annat LED-ljus

KenkoLight full-­spektrum LED

Flimrande

Flimrande

Inget flimmer

KenkoLight innehåller avancerad LED-teknologi. Dess ljusutsöndrande dioder producerar en konstant ström av stadig belysning utan flimmer. Denna form av LED-ljus är också naturligt mjukare — utan det skarpa ljus glödlampor producerar. KenkoLight är skonsammare för ögonen och sinnet.

4


BÄTTRE ÄN SOLLJUS?

Är KenkoLight bättre för dig än solen? Båda kan ge de fullspektrumstrålar som finns i naturligt ljus, men fundera på solljusets andra effekter. Solens strålar inkluderar ultraviolett energi, både UVA och UVB. Ultraviolett strålning är nödvändig för många processer, bl.a. för att plantor ska kunna växa. Men om för mycket ultraviolett ljus absorberas av huden kan det vara väldigt skadligt. För mycket ultraviolett ljus kan orsaka ett förtidigt åldrande av huden, bl.a. rynkor, minskad elasticitet och läderaktig hud. Solens ultravioletta strålning är den främsta orsaken till olika hudsjukdomar.

DERMAL LAYERS

KenkoLight producerar inte ultraviolett ljus. Den erbjuder solljusets fördelar, men utan riskerna. Vissa lampor eller apparater med fullspektrumljus inkluderar (och underrättar om) UV-strålning. P.g.a. riskerna associerade med ultraviolett ljus kan de enbart användas under korta stunder. KenkoLight däremot är utvecklad för att användas kontinuerligt. Den kan användas som en bordslampa eller en taklampa; eftersom den är så kompakt får den plats nästan var som helst inomhus. KenkoLight har en attraktiv design och är ekologiskt ansvarfull och i och med det perfekt för kontor, skolor etc. Dimmerknappen och USB-porten bidrar till dess allsidighet.

Solljusets kumulativa effekt gör att riskerna för cellskador, tidiga rynkor, leverfläckar och aktinisk keratos ökar. När du utsätts för solens ultravioletta strålar påskyndar det åldrandets effekter och ökar risken för att utveckla hudcancer. WebMD

5


KenkoLight har en arm som kan dras ut och fungera som ett skrivbordsljus. När armen är indragen gör den inbyggda diffusern lampan till ett mysigt nattljus. KenkoLight har också en digital klockdisplay med en tidsaktiverad funktion för väckning på morgonen. Den börjar som ett svagt ljus och blir successivt starkare. Det här ljuset imiterar gryningen för att hjälpa dig att vakna på ett mer naturligt sätt. Om du vill kan du förstärka denna funktion genom den inbyggda väckarklockan, som då kommer att ringa i slutet av ljussättningen.

Miljövänligt Förutom sina överlägsna lysegenskaper är LED-ljus mycket mer energisnåla. KenkoLight konsumerar mindre än 30 % av strömmen som behövs för att få en enda 40-watts glödlampa att lysa. Den här typen av lampa kommer också att hålla längre. Den förväntade livslängden för en LED-lampa är ca 10 gånger längre än fluorescerande lysrör och 60 gånger längre än en glödlampa. LED-ljusen i din KenkoLight kommer förmodligen att hålla i 10 till 15 år utan att några delar behöver bytas ut.

6

Varar upp till 10 gånger längre än fluorescerande lysrör

Varar upp till 60 gånger längre än en traditionell glödlampa

KenkoLight är mer miljövänlig än andra typer av belysning eftersom den använder mindre energi (och dess långa livslängd innebär färre komponenter som slängs), men den leder inte heller till problem med giftigt avfall, som t.ex. lysrör som innehåller kvicksilver.

Visar vägen till bättre hälsa När KenkoLight utvecklades hade Nikken det naturliga ljusets effekt i åtanke och det anpassades och applicerades för att till slut resultera i KenkoLight. Synligt ljus är en form av energi och KenkoLight reflekterar Nikkens förståelse av energi som en fundamental princip. Ljus är en av de krafter som finns i vårt fysiska universum och det är ett fenomen som har studerats i stor utsträckning och är en del av de mest grundläggande kursplanerna inom kemi, fysik och biologi. Andra former av energi kan också utöva en effekt på människokroppen, som t.ex. magnetism, långvågiga IR-vågor och negativt laddade joner. Dessa är inkorporerade i en rad av Nikkens produkter; utvecklade för att integrera naturlig energi i varje aspekt av din dag.


EGENSKAPER 1

1. LED-ljus med fullspektrumbelysning 2. Diffuser/multipla lägen 3. LED-ljus on/off knapp och justering av ljusstyrka 4. Tidsdisplay 5. Tid-, gryningsoch väckarklocksknappar 6. USB 2,0 Port & Eluttag

2

Artikelnr - 1290 Samtliga produktdetaljer kan ändras utan varsel.

3

4

6

5

PRODUKTDETALJER Ljusstyrka

340+ lumens

Intensitet

600 lux på 40 cm avstånd

Frekvens

12 000 MHz max

Ra-värde (färgåtergivningstal)

90+

Förväntad livslängd för LED-ljus

35 000 timmar

Energiförbrukning

12 W, max

Output (USB)

USB 2.0 - 5 V, 500 mA

ANVÄNDNING Morgon Kväll

Under dagen

FÖRDELAR •

Att bli väckt av “soluppgången” är ett mer naturligt och trevligt alternativ till traditionella väckarklockor

Flimmerfri LED-teknologi reducerar skarpt ljus skonsammare för ögonen USB-port för att koppla in elektriska apparater

• • •

Ger synligt fullspektrumljus som normalt bara solen ger Producerar inte ultraviolett strålning

7


Nikken har varit en ledare inom wellness-teknologi sedan vi började 1975. Det var då vi startade en verksamhet som idag finns över hela världen. Vår organisation är baserad på en unik idé. Andra företag säljer en produkt, eller en tjänst - Nikken erbjuder en bättre livskvalitet. Våra produkter är utvecklade för att förbättra ditt liv och kan inkorporeras i vilken livsstil som helst. Nikkens affärsmöjlighet erbjuder ekonomisk frihet som en oberoende Nikkenkonsulent. Kontakta din oberoende Nikkenkonsulent om du vill ha mer information om Nikken, produkterna eller affärsmöjligheten.

Oberoende Nikkenkonsulent

Nikken UK Limited, 1 Deltic Avenue, Rooksley, Milton Keynes, MK13 8LD. © 2012 Nikken UK Limited

08/2012

Kenkolight Brochure SWE  

Kenkolight Brochure SWE

Kenkolight Brochure SWE  

Kenkolight Brochure SWE

Advertisement