Page 6

Aktuellt sagt:

”I stedet for at have endnu en kvindernes internationale kampdag, så skal det være mænd og kvinders kampdag for de lige muligheder.” – lykke friis, ligestillingsminister i danmark, som lancerede et mandepanel på den internationale kvindedag.

norge

Konferanse om menn– og maskulinitetsforskning Den neste nordiske konferansen om menn- og maskulinitetsforskning finner sted 31. mai – 1. juni 2012 på Universitetet i Oslo. Konferansen presenterer ny forskning om menn og maskuliniteter, kjønn og makt, sunnhet og livskvalitet. Konferansen byr også på en ’policydel’, som belyser eksempler på utviklingsarbeid og praksis i anvendelsen av maskulinitetsperspektiver. Konferansen henvender seg til både studenter, forskere og praktikere. Frist for innlevering av paper og forslag til workshoptemaer er 15. mai 2011. Konferansen arrangeres av Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK), Universitetet i Oslo i samarbeid med Nordisk forening for forskning om menn og maskuliniteter, Reform – ressurssenter for menn og NIKK. Læs mere: www.nikk.no

Kön och makt på engelska www.nikk.no

er in the Nordic Countries”, an mapped out and analyzed the repreand business in the Nordic countries

omparative figures on the represenking positions in politics and busia that was collected in the project ve. In the two articles that follow, explanations for the existing gender en in the various Nordic countries more evenly between the genders. he results from all the studies in the

political decision makers, researcherest in Nordic equality policy.

rdic Countries” (2008-2009) was ters for Gender Equality and coers and the Nordic Gender Institute

NIKK Publications 2011:1

e Nordic Countries

usiness

Gender and Power in the Nordic Countries

alance in access to societal power is t of democracy and gender equality y work is knowledge of the distribuectors of society, employment, and

Kvinnors och mäns positioner inom politik och näringsliv har granskat av NIKK på uppdrag av Gender and Power in Nordiska the Nordic Countries ministerrådet. – with focus on politics and business Nu finns tre artiklar skrivna av forskare i projektet översatta till engelska och samlade i en publikation. NIKKs tidigare forskningsledare Kirsti Niskanen har skrivit en övergripande artikel om projektets resultat. Drude Dahlerup, professor vid Stockholms universitet, skriver om kvinnors genombrott i politiken i de nordiska länderna. Kvotering av bolagsstyrelser i Norge är ämnet för Mari Teigen, forskningsledare vid Institutt for samfunnsforskning i Norge. Rapporten kan laddas ner på www.nikk.no. NIKK Publications 2011:1

Kirsti Niskanen (ed.)

6

NIKK magasin 1.11

Utvecklar en rosa pedagogik I Finland tror man fortfarande att jämställdhet mellan könen har uppnåtts, så man gör inga satsningar på den i skolan eller lärarutbildnin­ gen, sade professor Elina Lahelma på konferensen Nordic Challenges, Future Possibilities den 9 mars 2011. Nordiska forskare och lärarutbildare samlades i Jyväskylä i Finland för att diskutera hur skolorna och lärarutbildningen kan göras mer könsmedvetna. – En orsak till att man inom utbildningen undviker att främja jämställdhet, vilket i och för sig är lagstadgat, är att kön sammanhänger med så mycket känslor och kan därför vara ett öm­ tåligt ämne. Det är lättare att fortsätta med gammal praxis som ofta upprepar traditionella könsmönster, än att ändra på egna vanor och bli tvungen att möta personliga upplevelser som kan vara jobbiga, resonerar Elina Lahelma. Docent Hillevi Lenz-Taguchi från Stockholms universitet presenterade pedagogiska lösningar som har använts inom svensk förskolepedagogik

för att utmana traditionella könsmönster. En ganska vanlig metod är en könspedagogik där man försöker ändra på barnens beteende så att pojkarna lär sig att bli mer omhändertagande och f lickorna lär sig aktivt handlande. Den normkritiska pedagogiken däremot fokuserar på normer i stället för på individer och strävar efter att skrota heteronormativa antaganden. Barnen är även här föremål för medvetandegörandet och har rollen som de som ska befrias. Själv har Lenz-Taguchi utvecklat en peda­ gogik som hon kallar feministisk intraaktiv pedagogik eller rosa pedagogik. Här ligger fokus på att undersöka hur förhållandet till en själv, andra och omgivningen skapas. Den inre dynamiken leder inte till ett förutsett resultat, utan interaktionen mellan förskolelärarna och barnen spelar en central roll.

JUKKA LEHTONEN

NIKK magasin 1 2011 Tema: Familjepolitik  
NIKK magasin 1 2011 Tema: Familjepolitik  

NIKK magasin är en populärvetenskaplig tidning som innehåller nyheter och artiklar om könsforskning och jämställdhetspolitik i Norden. Detta...

Advertisement