Page 14

Tema: Familjepolitik

Idealbilden. Parförhållandet som norm är inbyggt i lagar och välfärdsordningar, men det är ändå främst som kulturell norm som parförhållandet står hacket över andra former för samliv.

Foto: Scanpix

Parnormen starkare än heteronormen Den goda medborgaren är inte längre nödvändigtvis gift, eller ens heterosexuell, men han eller hon lever i ett långvarigt parförhållande där man bor ihop och gärna har barn. Vad betyder det för singlar och frivilligt barnlösa? av Jennie Westlund

14

NIKK magasin 1.11

NIKK magasin 1 2011 Tema: Familjepolitik  

NIKK magasin är en populärvetenskaplig tidning som innehåller nyheter och artiklar om könsforskning och jämställdhetspolitik i Norden. Detta...

NIKK magasin 1 2011 Tema: Familjepolitik  

NIKK magasin är en populärvetenskaplig tidning som innehåller nyheter och artiklar om könsforskning och jämställdhetspolitik i Norden. Detta...

Advertisement