Page 1

Informazio-Konpetentziak ikasgaia Ikus-Entzunezko Komunikazioa Gradua

Izenak: Mikel Blasco eta Aitziber Onaindia

Nola sortzen da informazio zientifikoa eta ezagutza zientifikoa? Binaka ekarpen bat sortu behar duzue honako paragrafo hauekin (Issuu erabili):

*Lana binaka egiteko da, pantaila baten aurrean. 1. Scholarpedia www.scholarpedia.org eta Wikipedia www.wikipedia.org sartu eta biak konparatu. Zein dira bien arteko ezberdintasunak? Zergatik batek du informazio kopuru gehiago eta bestea fidagarriagoa da?. Paragrafo bat idatzi honen inguruan, 100 hitzetakoa. Bai scholapedia eta bai wikipedia, informazioa bilatzeko webguneak dira. Baina ezberdintasunak nabarmenak dira. Alde batetik, Wikipedian edozeinek artikulu bat idatzi dezake nahi duen gaiari buruz. Horrek esan nahi du, fidagarritasuna batzuetan, eskasa dela, gainera artikulua edozein momentuan beste edonork aldatu dezake. Horren ondori bat, informazio izugarria sarean egotea da. Baina badaude kasuak, non bukaeran idazleak bibliografia bat ipintzen du, nahi izanez gero, informazioa nondik atera duen jakiteko, informazioa fidagarria eginez. Beste aldetik, scholapedian, artikuluak gaian adituak direnak idazten dituzte. Horregatik,bertan erabiltzen dituzten iturriak, informazioa eta baliabideak, oso fidagarria dira. Gainera, Informazio ziurragoa izateko, artikulu bakoitzean ordezkari bat dago, aldaketen kargu egoten dena eta artikulu horik berrikusten ditu. Bere erreputazioa jokoan ikusten da. Baina alde txarrak baditu ere, gaiak murriztuak dira. 2. Dibulgazioko aldizkariak eta aldizkari zientifikoak. 1. Bideo hau ikusi eta gero galdera honi erantzunez testu bat idatzi, 50 bat hitz: Ze ezberdintasun dago dibulgazioko aldizkarien eta aldizkari zientifikoen artean?


Informazio-Konpetentziak ikasgaia Ikus-Entzunezko Komunikazioa Gradua

http://www.youtube.com/watch?v=VeyR30Yq1tA&feature=related Dibulgazio aldizkariak kalean erraztasunez aurkitzen dugun artikulu multzoa da. Bertan, publizitatea agertu daiteke. Gizarte orokorrari zuzenduta dago, artikulu motzak, ulergarriak eta sinpleak dira, edonork irakurtzeko prestatuak. Ordea, aldizkari zientifikoak aurkitzeko askoz zailagoa da, editorialarekin kontaktuan jarri behar da hauek lortzeko. Gaiari buruzko informazio soilik ageri da. Artikuluak oso landuak daude, informazio asko dago. 2. Testu honen 4. atala (“Proceso editorial� izena duena) irakurri eta laburbildu artikuluak onartzeko aipatzen den prozeduraren inguruan. 50 bat hitz http://www.revistacomunicar.com/normas/00-normativacomunicar-esp.pdf Azterketa bi adituk egiten dute eta honetan datza: Editorialaren komiteak burutuko du erredakzioan jasotako lanen ebaluazioa. Bertan argitalpen araudia betetzen den eta argitaratuko den aldizkarira ongi egokitzen den begiratu eta aztertuko dute. Artikulu hau adituek argitaratzea merezi duela uste badute baina aldaketaren bat egin behar dela uste badute hamabost egunen buruan bidaltzen diote egileari eta honek 72 ordu ditu artikuluan aldaketak egin ditzan eta berriro bidaltzeko. Behin lana publikatzen denean autoreak kopia bat jasoko du. 3. Binakako errebisioa , peer review. a. Bideo hau ikusi eta peer-review prozesua azaldu era laburrean, 50 bat hitz. http://www.youtube.com/watch?v=twogpmMSfY&translated=1 Artikuluak argitaratu baino lehen, egin beharreko lana azaltzen du bideo hau. Berrikusketa lana ematen da. Lan hau gaian aditua den pertsona bat egin du. Aditua hauek, asko dira, toki ezberdinetan kokatuak, ez

dute

inolako kontakturik euren artean, haien informazioan soilik oinarritzen dira informazioa zuzendu orduan, horrela, bata bestearengandik ikasteko aukera dute.


Informazio-Konpetentziak ikasgaia Ikus-Entzunezko Komunikazioa Gradua

Pauso batzuk jarraitu egin behar dira: 1. Ideia hartu. 2. Datuak bildu ikerketa lan bat eginez 3. ikerketa horren ondorioak atera 4. Zirriborroa idatzi. 5. Aldizkarira bidali, bere gain utzi eta editore bat bilatu. Editore honek, lana baloratu egingo du

Peer Review: Egindako lanaren ikerketa eta

dokumentazioa egiaztatu egin behar du, onartu dezan edo ez. Egin nahi diten aldaketa guztiak egin dezake, artikulua dotore gelditzeko. 6. Behin artikulua onartzean, aldizkarian argitaratu egingo da eta liburuteagian gordeko da. b. Wikipediako sarrera hau irakurri (“Reclutameinto de arbitros� arte), eta galdera hauek erantzun: Zertarako egiten da Binakako Errebisioa? Nola funtzionatzen du? Ze lotura du ezagutzaren sormenarekin? 100 hitz. http://es.wikipedia.org/wiki/Revisi%C3%B3n_por_pares Aldizkari batean argitaratu nahi diren artikuluak ikertu, onartu eta egiaztatzeko ematen da Binakako Errebisisoa. Lehendabizi, editorea artikuluaren oniritzia eman behar du, lana onartuz edo baztertuz. Behin artikulua onartuta, baloratu egin behar da, horretarako, gaian adituak direnei bidaltzen zaie “arbitroak�., hauek ageri den informazioa fidagarria den esaten dute, eta aldaketak egiten dituzte behar izanez gero. Baina ez da adituen lana, artikulua argitaratuko den erabakia hartzea, hauek epai lana soilik egiten dute, beraz, behin hauen iritzia eta ikuspena esatean, editoreak berriro hartu behar du argitaratzeko erabakia.

11.ekarpena  

11.ekarpena

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you