Page 1

NOTA CEPAT DAN MUDAH BERTARANNUM: BIMBINGAN USTAZ NIK AZIZAN


KANDUNGAN PRAKTIS SATU: KOLEKSI QASIDAH/PEMANASAN SUARA PRAKTIS DUA:

3

KOLEKSI LATIHAN SUARA PRAKTIS TIGA:

4–5

TEKNIK KAWALAN NAFAS PRAKTIS EMPAT:

6-7

KOLEKSI INFO TARANNUM PRAKTIS LIMA:

8 - 11

LAGU BAYATI & HUSAINI PRAKTIS ENAM:

12 - 19

LAGU NAHAWAND PRAKTIS TUJUH:

20 - 26

LAGU RAST PRAKTIS LAPAN:

27 – 32

LAGU SOBA PRAKTIS SEMBILAN:

33 – 39

LAGU HIJAZ PRAKTIS SEPULUH:

40 – 45

LAGU SIKAH PRAKTIS SEBELAS:

46 - 51

LAGU JIHARKAH

52- 57

‫خيركم من تعلم القرءان وعمّلهمه‬ 2

Sabda RASULULLAH yang bermaksud: “Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran


‫‪PRAKTIS SATU:‬‬ ‫‪KOLEKSI QASIDAH / LAGU PEMANASAN SUARA‬‬

‫وصية القرءان‬

‫القرءان الكري كل م ال‬

‫وترى جبيل ف تبيانه‬ ‫ذاك صوت ال يا نفس سرى‬ ‫يا كتاب ال يا وحي السماء‬

‫ل ريب فيه هدى للمتقي‬ ‫بل كتاب ال فاستوصوا به‬ ‫فتى القرءان ف ألواحه‬ ‫يقرىء التنـزيل خي الرسلي‬ ‫فشجا هذا الورى هل تسمعي‬ ‫هاك من شعري وحي الربعي‬

‫أنه تنـزيل رب العالي‬ ‫وترى ث الكرا م الكاتبي‬

‫ض‬ ‫القرءان ذا ٌ‬ ‫ت مح ٌ‬ ‫ض‬ ‫القرءان ذا ٌ‬ ‫تم ٌ‬ ‫هي ُمشـاهده فيه وله‬ ‫لكْن من حيث الذات له‬ ‫هي لذاته ف ذات به‬

‫أحاديُثاها حّق فرض‬ ‫من حيث هويُته غض‬ ‫ل ُك ّلـ هناك ول بعض‬ ‫من حيث ذوق ول غض‬

‫نداء القرءان الكريم‬ ‫دعوة الق من الق اللي‬ ‫أرسلي صوتك فينا عاليا‬

‫جلجلي صوتك فينا جلجلي‬ ‫أرسليه مرسل عن مرسل‬ ‫‪3‬‬ ‫‪- -‬‬


‫من شذى هذا الرحيق السلسل‬ ‫جاء للحاضر والستقبل‬ ‫يا له ف الناس من نور عظيم‬

‫هذه الدعوة للحق شذا‬ ‫الكتاب الوارف الظل الذي‬ ‫انه القرءان ياهدي نوره‬

PRAKTIS DUA: KOLEKSI LATIHAN SUARA LATIHAN SATU

‫أأ أأ أ‬

‫أأ َبأ أ‬ ‫َبأ َتأ َث‬

‫أأ َبأ َت‬ Bunyikan suara anda dengan menyebut huruf di atas. LATIHAN DUA:

‫ا‬ 4.3 4.2 SUARA OTAK 4.1 JAWABUL JAWAB LATIHAN TIGA

4

Bunyikan suara anda mengikut tingkatan suara sambil menyebut perkataan ALLAH dengan kadar 8 harakat. Menggunakan suara qarar, nawa dan jawab.


Bunyikan suara anda 3.3 mengikut tobaqat suara 3.2 berikut:SUARA HIDUNG (KHAISYUM) 3.1 JAWAB

2.3 2.2 2.1 1.3 1.2 1.1

SUARA TEKAK / MULUT NAWA

LATIHAN EMPAT

DO ‫أ‬RE ‫أ‬ME ‫أ‬FA ‫أ‬SO ‫أ‬LA ‫أ‬TI ‫أ‬DO DO ‫أ‬TI ‫أ‬LA ‫أ‬SO ‫أ‬FA ‫أ‬ME ‫أ‬RE ‫أ‬DO

5 - -

SUARA DADA QARAR


LATIHAN LIMA DO TI LA SO FA ME RE DO

PRAKTIS TIGA: 6


TEKNIK KAWALAN NAFAS KENAPA NAFAS PERLU DILATIH? LEBIH

ALUNAN HARKAT SEMPURNA

PANJANG

LEBIH SELESA

ALUNAN HARKAT MENARIK

WAQAF IBTIDA’ TEPAT

LATIHAN NAFAS PERTAMA: Sedut udara sebanyak yang mampu, kemudian kumpulkan di bahagian perut. Catat masa mengikut saat. KEDUA: Sedut udara..lepaskan nafas tanpa bersuara dalam keadaan perlahan-lahan dan beransur-ansur. Catat masa mengikut saat. KETIGA: Sedut udara…lepaskan nafas di samping bersuara dalam keadaan beransur-ansur dan terkawal… menggunakan suara qarar. Catat masa mengikut saat. KEEMPAT: Sedut udara…lepaskan nafas di samping bersuara dalam keadaan beransur-ansur dan terkawal… menggunakan suara khaisyum. Catat masa mengikut saat. KELIMA Sedut udara…lepaskan nafas di samping mengalunkan kalimah di bawah dalam keadaan terkawal…menggunakan suara qarar @ khaisyum Catat masa mengikut saat.

‫ل ريب فيه هدى للمتقي‬

‫القرءان الكري كل م ال‬

KEENAM Sedut udara…lepaskan nafas di samping mengalunkan kalimah di bawah dalam keadaan terkawal…menggunakan suara qarar @ khaisyum Catat masa mengikut saat.

‫ل ريب فيه هدى للمتقي‬

‫القرءان الكري كل م ال‬

CATATAN : 7 - -


LATIHAN / TARIKH 1) TARIK+TAHAN NAFAS 2) TARIK+TAHAN +HEMBUS PERLAHAN-LAHAN 3) TARIK+QARAR 4) TARIK+KHAISYUM 5) TARIK+QARAR+BERALUN 6) TARIK+KHAISYUM+BERALUN

LATIHAN / TARIKH 1) TARIK+TAHAN NAFAS 2) TARIK+TAHAN +HEMBUS PERLAHAN-LAHAN 3) TARIK+QARAR 4) TARIK+KHAISYUM 5) TARIK+QARAR+BERALUN 6) TARIK+KHAISYUM+BERALUN PRAKTIS EMPAT:

8


KOLEKSI INFO TARANNUM KURIKULUM BACAAN AL-QURAN

AS-SOUT TAJWID TARTIL TARANNUM

TOBAQAT SUARA berfungsi di dada

‫قرر‬

berfungsi pada tekak

‫ناوا‬

berfungsi pada rongga hidung berfungsi pada rongga otak

‫جواب‬ ‫جواب الواب‬

ANALISA HADIS: 1) SABDA RASULULLAH:

ً‫َح ســنُوا القرءان بأصواِتكم فإن الصوت السن يزيُد القرءان حسنا‬ “Perelokkanlah bacaan al-Quran itu dengan suara–suara kamu… Sesungguhnya suara yang elok sahaja boleh menambahkan keelokan bacaan al-Quran” Riwayat : Imam Ahmad,Abu Daud,Ibn Majah,Ad-Darimi,An-Nasai dan Al-Hakim Hadis ini menunjukkan bahawa tahsin as-sout paling penting dalam bidang mentartilkan bacaan al-Quran.

9 - -


Lafaz ‫ح س ــنوا‬ َ , ianya menunjukkan perintah Rasulullah supaya mengelokkan suara ketika

ُ

membaca al-Quran. Lafaz

‫ بأص ـواِتكم‬adalah

lafaz jamak ( banyak). Pastinya mempelbagaikan bunyi suara

seperti nyaring/perlahan/keras/lembut/rendah…. Lafaz

‫كم‬

adalah jamak mukhatab, menunjukkan bahawa perintah tersebut dikenakan

kepada setiap umat Islam yang ingin membaca al-Quran, sekali pun satu ayat. Lafaz

‫يزي ـ ُد الق ـ ــرءان حس ـ ــنا‬

menunjukkan bahawa prestasi bacaan al-Quran itu pasti

dipertinggikan.

2) SABDA RASULULLAH:

ُ‫ب صلى عليه وسلم يقرأ وهو على ناقتِِه وهو َتسيُبه وهو يقرأ ســورَة الفتـِح قـراءة لينــة َيقرأ‬ ُ ‫رأي‬ ّ ّ‫ت الن‬ ‫وهو ُيرّج ُعـ‬ “Aku menyaksikan Nabi Muhammad membaca Al-Quran,sedangkan baginda di atas kenderaan untanya yang sedang berjalan. Baginda membaca ayat dari surah Al-Fath sebagai bacaan yang paling lembut dalam bentuk bacaan tarjik (lagu)” Riwayat : Bukhari Hadis ini menunjukkan bahawa Rasulullah merayakan kejayaan perjuangan dengan mempersembahkan bacaan al-Quran yang sungguh indah dan menarik. Kalimah

‫ ق ـراءة لينــة‬menunjukkan

bahawa bacaan Rasulullah adalah paling lembut, merdu

dan mempersonakan. Kalimah

‫وهـو ُيرّج ُعـ‬

menunjukkan bahawa Rasulullah mempunyai keindahan alunan dan

lagu yang sempurna. 3) SABDA RASULULLAH:

‫ما أذن ال لشيء ما أذن للنب حسن الصوت يتغن بالقرءان ياهر به‬

“Apa yang diizinkan oleh Allah atas sesuatu ialah apa yang diizinkan kepada Nabi yang selalu mengelokkan suara untuk melagukan bacaan al-Quran dalam bentuk nyaring.” Hadis ini menunjukkan bahawa Allah S.W.T sentiasa menggalakkan Nabinya mengelokkan suara untuk melagukan bacaan al-Quran. 10


Setiap umat Islam pastinya mencontohi Nabi, termasuklah mengelokkan suara dalam bacaan al-Quran. Lafaz ‫ يتغن بالقرءان‬menunjukkan bacaan al-Quran itu pastinya mempunyai lagu (irama). Lafaz

‫ياهر به‬

menunjukkan melagukan bacaan al-Quran itu hanya ketika bacaan nyaring

tetapi mesti bertajwid sama ada ketika nyaring atau perlahan. 4) SABDA RASULULLAH:

‫ليس منا من ل يتغن بالقرءان‬

“Bukan dari kalangan kami mereka yang tidak mahu melagukan dengan bacaan al-Quran.”

‫غنوا بالقرءان ليس منا من ل يتغن بالقرءان وابكوا فإن ل تبكوا فتباكوا‬ “Hendaklah kamu melagukan dengan bacaan al-Quran itu, kerana bukan dari kalangan kami mereka yang tidak mahu melagukan dengan bacaan al-Quran dan menangislah, jika tidak mampu menangis, maka buatlah olok-olok menangis” Hadis ini menunjukkan bahawa Rasulullah sendiri memerintahkan umatnya supaya melagukan dengan bacaan al-Quran. Hadis ini juga menunjukkan bahawa Rasulullah sendiri mempertikaikan golongan umatnya yang tidak mahu melagukan bacaan al-Quran. Sebaliknya mereka lebih suka melagukan syair. 5) RASULULLAH MEMUJI ABU MUSA AL-SYAARI :

‫لقد أعطيت مزمارا من مزامر آل داوود‬

“Sungguh bertuah engkau telah dianugerahkan ALLAH dengan Mizmar (suara cantik ) dari jenis mizmar keluarga Nabi Daud.” Hadis ini menunjukkan bahawa Rasulullah sendiri amat gembira dan berpuas hati dengan kecantikan dan kelunakan suara bacaan al-Quran oleh sahabatnya Abu Musa. Kelunakan suara Abu Musa itu diibaratkan dengan mizmar (seruling) kemukjizatan Nabi Daud. Ini menunjukkan betapa perlu mengelokkan suara ketika membaca al-Quran. 6) SABDA RASULULLAH:

‫اقرؤوا القرءان بلحون العرب وأصواتا وإياكم ولون أهل الفسق وأهل الكتابي‬ 11 - -


“Bacalah al-Quran itu dengan irama arab dan suara berlahjah arab. Jangan sekali-kali kamu melagukan al-Quran dengan gaya ahli fasik dan ahli gereja.” Allah menyuruh umatnya melagukan bacaan al-Quran itu berpandukan irama dan suara yang berlahjah arab, kerana al-Quran itu berbahasa arab yang sememangnya memerlukan budaya arab. Hadis ini menunjukkan bahawa Rasulullah memberi amaran keras supaya jangan melagukan dengan unsur-unsur irama fasik , apa yang dinyanyikan oleh biduanita yang semata-mata menghibur peminat. Hadis ini juga menunjukkan bahawa amaran Rasulullah supaya jangan terpengaruh dengan irama yang berunsur pemujaan gereja, negara, pembesar dan sebagainya kerana akan menghilang kemukjizatan al-Quran. MENGENAL JENIS DAN CIRI SUARA SUARA TERBAIK (A) • nada yang tepat • tinggi • rendah • garau • lembut • manis • licin • bersih • terang • lantang • tajam SUARA KURANG BAIK (C) • nada yang tepat • tinggi • kecil • tidak garau • lembut • manis • licin • bersih • terang • lantang • tajam  12

SUARA BAIK (B) • nada yang tepat • sederhana • rendah • garau • lembut • manis • licin • bersih • terang • lantang • tidak tajam SUARA TIDAK BAIK (D) • sumbang • nipis • lembab • lemah • keras • serak • pecah • parau • terketar-ketar • tersempit • tercekik SUARA BERLAHJAH ARAB

Kemanisan dan kebasahan suara


Gema suara yang meninggi ke arah khaisyum

Kelembutan bunyi yang berbudaya kearaban

Pergerakan suara di samping burdah yang berbudaya arab

KATA-KATA SAIDINA ALI :

‫تويد الروف ومعرفة الوقوف‬ “Membaca Al-Quran itu pastinya bertajwid (mengelokkan) sebutan huruf dan membicarakan waqaf ibtida’ yang tepat.” KATA-KATA IBNU MAS’UD R.A:

‫ب وال يب أْن يعرب به‬ ّ ‫َج ّوـُدـْو اـ القرءان وَزيـنّـُْو هُـ بأحسن الصوات وأْع ِرـبـُْوهُـ فإنه عر‬ “Hendaklah kamu bertajwid dengan bacaan al-Quran. Hiasilah al-Quran dengan sebaik-baik suara dan mengarabkanlah lahjah bacaannya, kerana al-Quran itu dalam Bahasa Arab, dan Allah sukakan al-Quran itu dibaca dengan lahjah Arab.” Kata-kata Saidina Ali dan Ibnu Mas’ud ini menunjukkan bahawa membaca al-Quran: 1) Wajib dibaca dengan bertajwid 2) Sunat menghiasi bacaan dengan suara yang cantik 3) Afdhal mengarabkan lahjah bacaannya # Mengetahui ilmu tajwid sahaja tanpa bertalaqqi dan bermusyafahah dengan guru yang mu’tabar, belum menjamin bacaan al-Quran yang betul dan tepat # Mempunyai ilmu Bahasa Arab serta fasih berkomunikasi dengan Bahasa Arab pun belum tentu dapat membaca al-Quran mengikut tartil budaya Arab # Lahjah-lahjah daerah atau rumpun bahasa tidak dapat diterima sebagai lahjah alQuran, kecuali kalimah-kalimah tertentu yang diterima pakai oleh Rasulullah dalam Qiraat Mutawatirah (Qiraat Sab’ah atau Qiraat ‘Asyarah)

PENGENALAN TARANNUM

13 - -


Tarannum (lagu) ialah suatu ilmu atau suatu kaedah suara yang dipelbagaikan bunyi mengikut prosesan nada, rentak dan irama yang tertentu, untuk menambahkan keelokan seni bunyi sesuatu bacaan, khususnya bacaan al-Quran. Pertama Kedua Ketiga

: Nada (iaitu tingkatan atau tekanan bunyi suara) : Rentak (iaitu pergerakan menghidupkan bunyi suara) : Irama (iaitu alunan atau bentuk bunyi) PEMBAHAGIAN TARANNUM: HIJAZI

MASRI

Maqam Banjakah, Mayyah,Rakbi dan Dukkah.

Maqam Soba,Hijaz,Rast Jiharkah,Sikah dan Nahawand

iramanya dipengaruhi oleh suasana padang pasir yang berbukit-bukau dengan suhu kepanasan yang agak tinggi. Rentaknya lebih lincah, di samping nada suara yang meninggi kehangatan.

iramanya dipengaruhi oleh suasana lembah Nil yang subur dan menghijau dengan suhunya yang sederhana dan nyaman. Rentak dan iramanya lembut berkesopanan di samping nada suara yang sederhana kemanisan

ISTILAH DALAM TARANNUM BURDAH

‫بردة‬

1) BURDAH ASLI ‫أصلي‬

‫ بردة‬:

iaitu bunga suara yang hidup dan mempunyai getaran yang semulajadi 2) BURDAH SINA’I

‫بردة صناعي‬

:

iaitu bunga suara yang sengaja digubah dan disusun rapi mengikut kehendak ayat JENIS DAN PERANAN BURDAH: 1) BURDAH KASAR DAN JARANG: Bagi menghidupkan persembahan 2) BURDAH KECIL DAN RAPAT-RAPAT: Bagi menambahkan kecanggihan persembahan 3) BURDAH LEMBUT DAN BERSIH: Bagi melahirkan seni persembahan 4) BURDAH KERAS DAN TEGAS: Bagi menyemarakkan persembahan

14


QIT’AH ‫قطعة‬

Bahasa : potong / kerat / pendek Istilah Tarannum : Iaitu alunan irama yang paling pendek tanpa mahattah (penghujung) tertentu Peranannya: 1) Mempunyai daya penggerak dan daya penghidup 2) Membawa kepada penekanan jiwa yang meyakinkan 3) Memberi penyesuaian kepada ayat atau kalimah tertentu

MAHATTOH ‫مطة‬

Bentuk atau gaya penghujung kepada suatu alunan Peranannya: 1) Mempelbagaikan gaya harkat yang berlainan 2) Menyesuaikan dengan gaya pada ayat tertentu 3) Menyesuaikan dengan gaya tobaqat dan suara tertentu

HARKAT ‫حركة‬

Suatu alunan irama yang mengandungi beberapa

‫قطعة‬

dengan

satu ‫مطة‬ Peranannya : Harkat 1 : perlu disesuaikan dengan harakat terakhir. Harkat 2 : memberi semangat / rangsangan / galakan kepada harakat-harakat berikutnya Harkat 3 : harkat jawab ( tinggi ) Harkat 4 : harkat jawab al-jawab (tertinggi) Harkat 5 : harkat menurun ( persediaan ) Harkat 6 : harkat penutup SALALIM ‫سلل‬

1) SALALIM SU’UD ‫صعود‬

‫سلل‬

:

Iaitu susunan alunan suara yang menarik secara menaik 2) SALALIM NUZUL ‫نزول‬

‫سلل‬

:

Iaitu menyusun alunan suara yang menarik secara menurun IKHTILAL ‫اختلل‬

Membunyikan suara dengan nada kesumbangan pada mana-mana irama yang tertentu. Jenis : 1) ikhtilal mendaki 2) ikhtilal menurun Peranannya: 1) Menambah canggih persembahan 2) Menambah teknik persembahan

WUSLAH ‫وصلة‬

Satu gaya harkat yang dicampurkan antara dua irama tarannum yang berbeza Peranannya: 1) Menambahkan kecantikan seni kepada sesuatu harkat atau tarannum 2)Menghidupkan semula mana-mana harkat yang telah kaku

15 - -


PRAKTIS LIMA: LAGU BAYATI SEJARAH TARANNUM BAYATI Rumah Tempat kediaman

‫َبْي تت‬

Tempat bertolak Tempat kembali

Nama bagi satu jenis alunan tarannum yang dipopularkan oleh qari-qari Arab terutama Mesir Tarannum Bayati mula diperkenalkan di Tanah Melayu kira-kira pada tahun 1940-an hingga kini. Jika persembahan bacaan Al-Quran tidak dimasukkan Bayati maka dirasakan belum lengkap dan sempurna… Ada juga pendapat mengatakan Bayati itu berasal dari nama satu daerah di Iraq dan dibawa oleh orang Syuria, maka dinamakan dengan Bayati Syuri MENGENAL SIFAT TARANNUM BAYATI  Lembut di samping ketegasan  Sesuai dengan tabaqat yang sederhana  Mempunyai unsur harmoni dan ketenangan PERANAN TARANNUM BAYATI ∗

Memantapkan persembahan bacaan

Menjadi tarannum pembukaan dan penutup

Menjadi pengukuran kepada tarannum yang akan dipersembahkan

sesudahnya ∗ 16

Membawa kefasihan menyebut huruf


SEJARAH TARANNUM HUSAINI Perkataan Husaini bermaksud kecantikan. Pada istilah ilmu tarannum : Suatu jenis alunan tarannum yang dipopularkan oleh pakar tarannum Hijazi. Sehingga sekarang ianya telah diubah suai oleh qari-qari Mesir sebagaimana yang kita hayati sekarang. MENGENAL SIFAT TARANNUM HUSAINI  Mempunyai pergerakan yang aktif dan bersemangat  Mempunyai penyesuaian dengan tabaqat yang tinggi  Mempunyai unsur ketenangan dan ketegasan  Mempunyai unsur rangsangan dan galakan PERANAN TARANNUM HUSAINI ∗

Memantapkan persembahan bacaan

Merangsangkan tarannum yang berikutnya

Menghangatkan persembahan bacaan

Memantapkan sebutan huruf-huruf al-Quran

Melahirkan kemukjizatan al-Quran

MENGENAL HARKATNYA Kebiasaan tarannum husaini diterapkan pada harkat yang ke 5 dan seterusnya dalam tarannum bayati. Harkat Husaini diwuslahkan (campur ) dengan tarannum bayati Harakat Husaini juga boleh dibaca dan disusun secara berasingan.

17 - -


BAYATI HARKAT SATU SURAH AL-JUMU’AH

SURAH AL-WAQI’AH

SURAH AS-SAJDAH

SURAH QAF

SURAH AL-INSAN

18


BAYATI HARKAT DUA SURAH AL-JUMU’AH

SURAH AL-WAQI’AH

SURAH AS-SAJDAH

SURAH QAF

SURAH AL-INSAN

19 - -


BAYATI HARKAT TIGA SURAH AL-JUMU’AH

SURAH AL-WAQI’AH

SURAH AS-SAJDAH

SURAH QAF

SURAH AL-INSAN

20


BAYATI HARKAT EMPAT SURAH AL-JUMU’AH

SURAH AL-WAQI’AH

SURAH AS-SAJDAH

SURAH QAF

SURAH AL-INSAN

21 - -


BAYATI HARKAT LIMA / HUSAINI SURAH AL-JUMU’AH

SURAH AL-WAQI’AH

SURAH AS-SAJDAH

SURAH QAF

SURAH AL-INSAN

22


BAYATI HARKAT ENAM / HUSAINI SURAH AL-JUMU’AH

SURAH AL-WAQI’AH

SURAH AS-SAJDAH

SURAH QAF

SURAH AL-INSAN

23 - -


PRAKTIS ENAM: LAGU NAHAWAND SEJARAH TARANNUM NAHAWAND Perkataan Nahwand adalah berasal dari nama bagi suatu tempat yang terletak di daerah Hamadan Parsi. Pada istilah ilmu tarannum : Nama bagi suatu jenis alunan tarannum yang dipopularkan oleh qari-qari daerah tersebut mengikut zouq budaya tempatan. Berasal dari Parsi tetapi Nahwand yang kita hayati dan kita pelajari sekarang adalah hasil dari ubahsuai oleh qari Mesir mengikut zouq budaya mereka.

MENGENAL SIFAT TARANNUM NAHAWAND  Gerak ringan yang berkesan  Kelembutan yang bersopan  Kesederhanaan yang memikat jiwa  Kesesuaian dengan tobaqat sederhana  Kehalusan seni yang mempersonakan  Sesuai dengan ayat memohon dan bercerita

PERANAN TARANNUM NAHAWAND

24

Mampu melembutkan bacaan Al-Quran

Mampu menenangkan jiwa pembaca dan pendengar

Memberi penyesuaian kepada ayat gembira, memohon dan bercerita.

Melahirkan kefasihan sebutan huruf

Dapat melahirkan kemukjizatan Al-Quran


NAHAWAND HARKAT SATU SURAH AL-JUMU’AH

SURAH AL-WAQI’AH

SURAH AS-SAJDAH

SURAH QAF

SURAH AL-INSAN

25 - -


NAHAWAND HARKAT DUA SURAH AL-JUMU’AH

SURAH AL-WAQI’AH

SURAH AS-SAJDAH

SURAH QAF

SURAH AL-INSAN

26


NAHAWAND HARKAT TIGA SURAH AL-JUMU’AH

SURAH AL-WAQI’AH

SURAH AS-SAJDAH

SURAH QAF

SURAH AL-INSAN

27 - -


NAHAWAND HARKAT EMPAT SURAH AL-JUMU’AH

SURAH AL-WAQI’AH

SURAH AS-SAJDAH

SURAH QAF

SURAH AL-INSAN

28


NAHAWAND HARKAT LIMA SURAH AL-JUMU’AH

SURAH AL-WAQI’AH

SURAH AS-SAJDAH

SURAH QAF

SURAH AL-INSAN

29 - -


NAHAWAND HARKAT ENAM SURAH AL-JUMU’AH

SURAH AL-WAQI’AH

SURAH AS-SAJDAH

SURAH QAF

SURAH AL-INSAN

30


PRAKTIS TUJUH: LAGU RAST SEJARAH TARANNUM RAST Ustaz Hj Nik Jaafar Bin Nik Ismail, salah seorang pakar lagu dan tajwid serta hakim tilawah al-Quran Peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa berpendapat, lagu Rast ini berasal dari Parsi (Iran).Kemudian diubah suai oleh orang-orang Arab Mesir sehingga ia dikenali sebagai salah satu lagu yang paling popular di Mesir. Menurut Dr.Sayid Agil Husain Al Munawwar , pakar lagu dari negara jiran mengatakan bahawa lagu Rast ini berasal dari nama sebuah bandar ‫ ( راس‬tanpa ta`), kemudian setelah lagu ini sampai ke Hijaz, ditambah huruf ta` di belakangnya menjadi ‫رست‬. MENGENAL SIFAT TARANNUM RAST  Gerak lembut di samping ketegasan.  Kelembutan alunan yang mempersonakan.  Mempunyai banyak bunga-bunga suara.  Mempunyai ciri-ciri kelincahan yang menyemarakkan  Mempunyai kesesuaian dengan mana-mana tobaqat  Mempunyai kesesuaian dengan mana-mana bentuk ayat al-Quran yang dibaca PERANAN TARANNUM RAST ∗

Memberi semangat kepada persembahan

Memberi tenaga kepada tarannum yang berikutnya

Memberi kepuasan kepada pembaca dan pendengar

Membantu untuk menyampaikan mesej al-Quran

Membawa kepada kefasihan menyebut huruf-huruf al-Quran

31 - -


Tarannum yang Seiringan dengan Rast Iaitu mana-mana tarannum yang mempunyai angin yang hampir sama dengan Rast seperti tarannum Sikah, Jiharkah, Husaini dan sebagainya. 1) Jika berlaku ketegangan pada persembahan, tarannum Rast boleh diwuslahkan kepada tarannum Jiharkah atau Sikah. 2) Jika berlaku kemelesetan pada persembahan, ia boleh diwuslahkan kepada tarannum Husaini dan sebagainya mengikut kemahiran qari berkenaan. RAST HARKAT SATU SURAH AL-JUMU’AH

SURAH AL-BAQARAH

SURAH AL-WAQI’AH

SURAH LUQMAN

SURAH AL-INSAN

32


RAST HARKAT DUA SURAH AL-JUMU’AH

SURAH AL-BAQARAH

SURAH AL-WAQI’AH

SURAH LUQMAN

33 - -


SURAH AL-INSAN

RAST HARKAT TIGA SURAH AL-JUMU’AH

SURAH AL-BAQARAH

SURAH AL-WAQI’AH

SURAH LUQMAN

34


SURAH AL-INSAN

RAST HARKAT EMPAT SURAH AL-JUMU’AH

SURAH AL-BAQARAH

SURAH AL-WAQI’AH

SURAH LUQMAN

35 - -


SURAH AL-INSAN

RAST HARKAT LIMA SURAH AL-JUMU’AH

SURAH AL-BAQARAH

SURAH AL-WAQI’AH

SURAH LUQMAN

36


SURAH AL-INSAN

PRAKTIS LAPAN: LAGU SOBA SEJARAH TARANNUM SOBA Tarannum Soba dari segi bahasa membawa maksud “rindu”.

Dari segi istilah ilmu

tarannum, Soba merupakan nama bagi satu jenis alunan tarannum yang dipopularkan oleh pakar tarannum Arab mengikut budaya mereka. Tarannum ini telah dipopularkan di Tanah Melayu selepas Perang Dunia Kedua. Tarannum Soba yang kita hayati sekarang adalah hasil dari pengubahsuaian qari-qari Mesir mengikut budaya mereka. MENGENAL SIFAT TARANNUM SOBA  Mempunyai gerak ringan yang meresap jiwa  Mempunyai alunan yang lembut dan mendayu  Mempunyai kesesuaian dengan tobaqat sederhana  Sesuai dengan ayat yang menunjukkan memohon, merayu dan merintih PERANAN TARANNUM SOBA ∗

Menenangkan persembahan bacaan

Membawa kepada kekhusyukan dan keinsafan

Membawa kefasihan sebutan huruf-huruf al-Quran

Melahirkan kemukjizatan al-Quran

MENGENAL TARANNUM YANG BERSEIRINGAN DENGAN TARANNUM SOBA Tarannum yang mempunyai angin (air) yang hampir sama dengan Soba seperti Tarannum Bayati, Kurdi, Iraqi dan ‘Ajam 37 - -


1) Jika berlaku ketegangan pada bacaan, maka Soba bolehlah diwuslahkan kepada Tarannum Iraqi, Kurdi atau Bayati 2) Jika berlaku kelemahan atau kekurangan pada bacaan, maka Soba bolehlah diwuslahkan kepada Tarannum ‘Ajam atau Husaini, mengikut kepakaran pada qari berkenaan

SOBA HARKAT SATU SURAH AL-JUMU’AH

      

SURAH AS-SOF

      

SURAH AS-SAJDAH

SURAH QAF

SURAH AL-INSAN

38


SOBA HARKAT DUA SURAH AL-JUMU’AH

   

SURAH AS-SOF

     

SURAH AS-SAJDAH

SURAH QAF

SURAH AL-INSAN

39 - -


SOBA HARKAT TIGA SURAH AL-JUMU’AH

        

SURAH AS-SOF

    

SURAH AS-SAJDAH

SURAH QAF

SURAH AL-INSAN

40


SOBA HARKAT EMPAT SURAH AL-JUMU’AH

       

SURAH AS-SOF

      

SURAH AS-SAJDAH

SURAH QAF

SURAH AL-INSAN

41 - -


SOBA HARKAT LIMA SURAH AL-JUMU’AH

       

SURAH AS-SOF

     

SURAH AS-SAJDAH

SURAH QAF

SURAH AL-INSAN

42


PRAKTIS SEMBILAN: LAGU HIJAZ SEJARAH TARANNUM HIJAZ Hijaz ialah nama bagi kawasan di negara Arab Saudi. Iaitu termasuk kota Mekah dan kota Madinah. Istilah tarannum Hijaz merupakan nama bagi satu jenis alunan tarannum yang dipopularkan oleh qari-qari Hijazi mengikut budaya bangsanya yang hidup di kawasan padang pasir tandus serta berbukit bukau dengan batu-batu pejal. Tapi kini Tarannum Hijazi telah diubahsuai oleh qari-qari Mesir mengikut budaya bangsa mereka sendiri yang hidup di kawasan lembah Nil yang subur menghijau. Tarannum Hijaz berlahjah Mesir lebih lembut dan lebih menarik yang agak lebih bersesuaian dengan kelembutan bahasa al-Quran. MENGENAL SIFAT TARANNUM HIJAZ  Lembut tapi berkesan  Tegas dan bersemangat  Lincah dan menghidupkan persembahan  Sesuai dengan mana-mana tabaqat  Sesuai untuk ayat Doa / Perintah / Marah

PERANAN TARANNUM HIJAZ ∗

Semangat pada persembahan

Memberi kepuasan kepada pembaca dan pendengar

Memberi tenaga kepada Tarannum seterusnya

Ketegasan terhadap mesej al-Quran

43 - -


Membawa kefasihan menyebut huruf

HIJAZ HARKAT SATU SURAH AS-SOF

SURAH AL-FATH

SURAH AZ-ZARIYAT

SURAH QAF

SURAH AL-INSAN

44


HIJAZ HARKAT DUA SURAH AS-SOF

SURAH AL-FATH

SURAH AZ-ZARIYAT

SURAH QAF

SURAH AL-INSAN

45 - -


HIJAZ HARKAT TIGA SURAH AS-SOF

SURAH AL-FATH

SURAH AZ-ZARIYAT

SURAH QAF

SURAH AL-INSAN

46


HIJAZ HARKAT EMPAT SURAH AS-SOF

SURAH AL-FATH

SURAH AZ-ZARIYAT

SURAH QAF

SURAH AL-INSAN

47 - -


HIJAZ HARKAT LIMA SURAH AS-SOF

SURAH AL-FATH

SURAH AZ-ZARIYAT

SURAH QAF

SURAH AL-INSAN

48


PRAKTIS SEPULUH: LAGU SIKAH SEJARAH TARANNUM SIKAH Tarannum sikah berasal dari negara Parsi. Ia telah diubahsuai dan diterima pakai oleh pakar-pakar tarannum al-Quran dari negara Hijazi dan dipopularkan kepada seluruh qari-qariah di seluruh pelusuk dunia ini mengikut zouq lahjah Arab Hijazi bermula dari kurun ke 7 hingga 19 Masehi. Sehingga kini ia telah dipopularkan semula oleh qari-qari Mesir mengikut budaya Mesri yang dikenali dengan nama Sikah Mesri, yang mana bentuk dan alunannya lebih lembut dan lebih bersopan seperti yang kita hayati sekarang. MENGENAL SIFAT TARANNUM SIKAH  Mempunyai gerak lambat yang menyakinkan  Mempunyai kelembutan yang lembut menusuk kalbu  Sesuai dengan mana-mana tabaqat  Mempunyai ciri kesedihan dan kerintihan  Sesuai untuk ayat merayu,merintih PERANAN TARANNUM SIKAH ∗

Memantapkan persembahan bacaan

Membawa kepada kekhusyukan dan keinsafan

Memberi kepuasan kepada pendengar dan pembaca

Memberi seni ketartilan bacaan

Melahirkan kemukjizatan al-Quran

49 - -


SIKAH HARKAT SATU SURAH AS-SOF

SURAH MUNAFIQUN

50


SIKAH HARKAT DUA SURAH AS-SOF

SURAH MUNAFIQUN

51 - -


SIKAH HARKAT TIGA SURAH AS-SOF

SURAH MUNAFIQUN

52


SIKAH HARKAT EMPAT SURAH AS-SOF

SURAH MUNAFIQUN

53 - -


SIKAH HARKAT LIMA SURAH AS-SOFF

SURAH MUNAFIQUN

54


PRAKTIS SEBELAS: LAGU JIHARKAH SEJARAH TARANNUM JIHARKAH Tarannum Jiharkah berasal dari Negara Farsi dan diterimapakai oleh qari-qari Hijaz dengan diubahsuai mengikut zouq budaya mereka. Sehingga kini ia telah dipopularkan semula oleh qari-qari Mesir mengikut budaya mereka yang agak lebih lembut dan hebat, bersesuaian dengan kelembutan dan kehebatan al-Quran. Walau bagaimanapun, identiti asalnya masih dikekalkan. MENGENAL SIFAT TARANNUM JIHARKAH  Gerak ringan yang berkesan  Mempunyai kelembutan yang menusuk kalbu  Mengandungi unsur ketenangan dan keharmonian  Sesuai dengan ayat berbentuk permohonan, rayuan dan rintihan  Sesuai dengan tobaqat sederhana PERANAN TARANNUM JIHARKAH ∗

Menenangkan persembahan yang tegang

Melembutkan persembahan bacaan

Membawa kepada kekhusyukan dan keinsafan

Memberi penyesuaian dengan ayat berbentuk permohonan, rayuan dan

rintihan ∗

Memberi kefasihan dan ketartilan bacaan

Melahirkan kemukjizatan al-Quran

55 - -


JIHARKAH HARKAT SATU SURAH AS-SOF

SURAH MUNAFIQUN

56


JIHARKAH HARKAT DUA SURAH AS-SOF

SURAH MUNAFIQUN

57 - -


JIHARKAH HARKAT TIGA SURAH AS-SOF

SURAH MUNAFIQUN

58


JIHARKAH HARKAT EMPAT SURAH AS-SOF

SURAH MUNAFIQUN

59 - -


JIHARKAH HARKAT LIMA SURAH AS-SOF

SURAH MUNAFIQUN

60


61 - -

BUKU MUDAH TARANNUM  
BUKU MUDAH TARANNUM  

BUKU PANDUAN PELAJAR TARANNUM

Advertisement