Page 1

‫باخاءن فرتغهن انتارا تيغكتن باخاءن ترتيل دان حْد رر سرتا‬

.1

‫ فرثاتاءن دأتس برتفتن دغن‬.‫ تجويد‬2 ‫ممليهارا حكوم‬ .... ‫اصطل ح‬ .‫ب( تدوير‬

.‫ا( مد‬

.‫د( تحقيق‬

.‫ج( توسط‬

         

:‫فرمان ال ل‬

.2

.   .‫ دالم سورة النسان‬... ‫اية دأتس مروفاكن اية يغ ك‬ 29 (‫ب‬

28 (‫ا‬

31 (‫د‬

30 (‫ج‬ .‫لغكفكن فوتوغن اية دباوه‬

.3

:‫فرمان ال‬              ...   .  

(‫ب‬

.   

(‫د‬





. 

(‫ا‬



(‫ج‬

 .

.‫فيليه جوافن يغ بتول فد تمفت كوسوغ دالم اية دباوه‬      ... 

:‫فرمان ال‬

. 

(‫ب‬

.  

(‫ا‬

 

(‫د‬

.  

(‫ج‬

.

20

.4


        .

:‫فرمان ال‬

.5

.‫ دالم سورة النسان‬... ‫اية دأتس مروفاكن اية يغ ك‬ 7 (‫ب‬

6 (‫ا‬

9 (‫د‬

8 (‫ج‬

.‫سوسون سمول اية القرءان دباوه مغيكوت اوروتن يغ بتول‬    

i. ii.

           

iii. iv.

i، iii، ii، iv

(‫ب‬

i، ii، iii، iv

(‫ا‬

i، iii، iv، ii

(‫د‬

i، ii، iv، iii

(‫ج‬

      

.6

. :‫فرمان ال‬

.7

.‫فيليه تندا باريس يغ تفت فد كلمه يغ برضاريس دأتس‬  (‫ب‬  (‫ا‬ 

(‫د‬



(‫ج‬

.‫لغكفكن اية القرءان دباوه دغن فوتوغن اية يغ بتول‬ .       ...  .   .  

(‫ب‬

.        .

(‫د‬

(‫ا‬ (‫ج‬

               

.‫فيليه نام سورة برداسركن فوتوغن اية دأتس‬ 21

.8

.9


‫ل‬.‫ا( سورة الَواقَِعِة‬ ‫ل‬.‫ج( سورة الُُم َعلِة‬

‫ ل‬. ‫ب( سورة ُنوٍح‬

‫ ل‬. ‫فل‬ ّ ‫ص‬ ّ ‫سورة ال‬

(‫د‬

.‫ لغكفكن اية القرءان دباوه‬.10 .     ...  ...  (‫ب‬ ...  (‫د‬

   ...    

...



(‫ا‬



...



(‫ج‬

‫ سوسون سمول اية القرءان دباوه مغيكوت سوسونن يغ‬.11 .‫بتول‬  

  

i. ii. iii. iv.

      

ii، iii، i، iv

(‫ب‬

i، ii، iii، iv

(‫ا‬

iv، ii، i، iii

(‫د‬

ii، i، iii، iv

(‫ج‬

‫ع؟ِة؟‬ َ‫م ِة‬ ُ‫ج َع‬ ُ‫ ماناكه فرمولءن باضي سورة ال َع‬،‫ انتارا برايكوت‬.12                                                  

(‫ا‬ (‫ب‬ (‫ج‬ (‫د‬

:‫ سبدا رسول ال صلى ال عليه وسلم‬.13 ِ ِ ِ ِ (‫ص َحلالبِِه " )رواه مسلم‬ ْ َ‫" اقلَْر ُءلْوال القرءان فَِإنّهُ يَأْت ى يلَْو َمل الق يَلاَم ةل َش فليلًعا ل‬ 22


‫حديث دأتس مروجوع كفد ‪....‬‬ ‫ا( ادب مغحفظ القرءان‬

‫ب( كلبيهن مغحفظ القرءان‬

‫ج( قاعده مغحفظ القرءان‬

‫د( شرط ‪ 2‬مغحفظ‬ ‫القرءان‬

‫‪ .14‬كثاتاءن ماناكه يغ فاليغ تفت برهوبوغ دغن ادب ‪ 2‬سبلوم‬ ‫مغحفظ القرءان‪.‬‬ ‫‪i.‬‬ ‫‪ii.‬‬

‫برسوضي‪.‬‬ ‫فاكاين دان تمفت يغ‬ ‫برسيه‪.‬‬

‫‪iii.‬‬

‫ممبري سفنوه تومفوان‪.‬‬

‫‪iv.‬‬

‫ممباخ دغن خشوع‪.‬‬

‫ا( ‪ i‬دان‬

‫‪ii‬‬

‫ب( ‪ i‬دان‬

‫ج( ‪ ii‬دان‬

‫‪iv‬‬

‫د( ‪ iii‬دان‬

‫‪iii‬‬ ‫‪iv‬‬

‫‪ .15‬ثاتاكن قاعده ترباءيق اونتوق مغكلكن اية ‪ 2‬يغ دحفظ‪.‬‬ ‫ا(‬

‫ممفردغركن باخاءن كفد ضورو دان راكن‪.‬‬

‫ب( ممباخ اية ‪ 2‬ترسبوت فد هاري جمعة‪.‬‬ ‫ج( سنتياس مغولغي اية ‪ 2‬يغ دحفظ‪.‬‬ ‫د( منجاءوهي فركارا ‪ 2‬معصية‪.‬‬

‫‪ .16‬برايكوت اياله سبب ‪ 2‬القرءان دناماكن سباضاي كتاب سوخي‬ ‫كخوالي‬ ‫ا( سوخي درفد خمفور تاغن ماءنسي‪.‬‬ ‫‪23‬‬


‫ب اجرنث سسواي دغن فطره ماءنسي‪.‬‬ ‫(‬ ‫ج( كاندوغنث منخريتاكن ماءنسي زمان سيلم‪.‬‬ ‫د( كاندوغنث تيدق برتنتغن انتارا ساتو سام لءين‪.‬‬ ‫‪ .17‬فريغكت فنورونن القرءان يغ كدوا اياله ‪....‬‬ ‫ا( دري بيت العزة كفد رسول ال ‪ ‬سخارا برانسور‪-‬انسور‪.‬‬ ‫ب دري لَْوح مفوظ ك بيت العزة سكالي ضوس‪.‬‬ ‫(‬

‫ج( دري لَْوح مفوظ كفد رسول ال ‪.‬‬ ‫د( درفد ال ك لَْوح مفوظ‪.‬‬ ‫ع الُقْرل َءلان اياله ‪....‬‬ ‫م َعُ‬ ‫ج ُعْ‬ ‫‪ .18‬مقصود ِةَ‬ ‫ا( فغومفولن دالم ببراف مصحف‪.‬‬ ‫ب فغومفولن دالم دادا دان مصحف‪.‬‬ ‫(‬ ‫ج( فنورونن دري لَْوح مفوظ ك بيت العزة‪.‬‬ ‫د( فغومفولن يغ دلكوكن اوليه فارا صحابت‪.‬‬ ‫‪ .19‬فنوليس وحي دزمان رسول ال ‪ ‬درفد ضولوغن مكة اياله‬ ‫‪....‬‬ ‫ب معاذ بن جبل‪.‬‬

‫ا( أبو الدرداء‪.‬‬

‫(‬ ‫‪24‬‬


.‫د( طلحة بن عبيد ال‬

.‫ج( زيد بن ثابت‬

‫ انتار فكتور فغومفولن القرءان دلكوكن فد زمان سيدنا أبو بكر‬.20 .... ‫ اياله‬ ‫الصديق‬ .‫ا( مثراضم توليسن القرءان‬ .‫ب راماي حافظ القرءان يغ ضوضور شهيد‬ ( . ‫ج( حاصيل خادغن سيدنا عثمان بن عفان‬ ‫د( مغيلقكن فرفخهن اومت إسلم برهوبوغ دغن باخاءن‬ .‫القرءان‬ .... ‫ اية القرءان تراخي دتورونكن منوروت فندافت يغ مشهور اياله‬.21 : 282 ‫ا( سورة البقرة اية‬         

...   : 278 ‫ب سورة البقرة اية‬              

(

: 3 ‫ج( سورة المائدة اية‬         ... ...     : 281 ‫د( سورة البقرة اية‬                 

‫ دان‬2 ‫ تولغ‬،‫ باتو‬2 ‫ كفيغن‬،‫ تمر‬2 ‫ "القرءان دتوليس فد فلفه‬.22 25


‫سباضايث"‬ ‫فرثاتاءن دأتس مروجوع كفد فنوليسن القرءان فد زمان ‪....‬‬ ‫ا( سيدنا أبو بكر الصديق ب سيدنا عثمان بن عفان ‪.‬‬ ‫‪.‬‬

‫(‬

‫ج( سيدنا عمر بن الطاب ‪.‬‬

‫د( رسول ال ‪.‬‬

‫‪ .23‬برفندوكن فندافت امام حنفي‪ ،‬امام مالك‪ ،‬امام الشافعي دان‬ ‫امام أحمد بن حنبل‪ ،‬افاكه حكوم منوليس القرءان دغن‬ ‫توليسن رسم عثمان؟‬ ‫ب واجب‪.‬‬

‫ا( سنة‪.‬‬

‫(‬ ‫د( فرض كفايه‪.‬‬

‫ج( هاروس‪.‬‬

‫‪ .24‬براف لماكه تيمفوه ماس اومت إسلم ممباخ القرءان‬ ‫برفندوكن كفد مصحف عثمان يغ تيدق برباريس دان برتيتيق؟‬ ‫ب ‪ 35‬تاهون‪.‬‬

‫ا( ‪ 30‬تاهون‪.‬‬

‫(‬ ‫د( لبيه ‪ 60‬تاهون‪.‬‬

‫ج( لبيه ‪ 40‬تاهون‪.‬‬

‫‪ .25‬فاءيده ‪ 2‬مغتاهوءي اسباب النزول اياله ‪....‬‬ ‫‪i.‬‬

‫ممبوليهكن فنتفسين اية ‪ 2‬القرءان دغن تفت‪.‬‬

‫‪ii.‬‬

‫اونتوق مندافت شفاعة دأخية‪.‬‬ ‫‪26‬‬


‫‪iii.‬‬

‫منجلسكن معنا لفظ عموم دالم القرءان‪.‬‬

‫‪iv.‬‬

‫اونتوق ممودهكن حفظن دان مغتاهوءي معنا‪.‬‬

‫ا(‬

‫‪i، ii، iii‬‬

‫ج(‬

‫‪ii، iii، iv‬‬

‫ب‬

‫‪i، iii، iv‬‬

‫(‬ ‫د( ‪ iii، iv‬سهاج‬

‫‪ .26‬فرثاتاءن برايكوت اداله كاندوغن اية مدنية كخوالي‬ ‫ا( فربينخغن مغناءي اورغ منافق‪.‬‬ ‫ب مغاندوغي كأيذينن اتاو فرينته فرغ‪.‬‬ ‫(‬ ‫ج( ممبنته كفرخاياءن دان عملن اهلي كتاب‪.‬‬ ‫د( منجلسكن فرسوءالن ‪ 2‬عقيدة دان اخل‪.‬ق‪.‬‬ ‫‪ .27‬دوا سورة يغ دضابوغكن منجادي ساتو مغيكوت فندافت‬ ‫سبهاضين علماء علوم القرءان اياله ‪....‬‬ ‫ب النعام دان العراف‪.‬‬

‫ا( النفال دان التوبة‪.‬‬

‫(‬ ‫د( لقمان دان السجدة‪.‬‬

‫ج( الفلق دان الناس‪.‬‬

‫ل كخوالي‬ ‫طِةَوا َعُ‬ ‫‪ .28‬برايكوت اياله سورة ‪ 2‬دالم كاتضوري ال ِّ‬ ‫ب البقرة‪ ،‬المائدة‪.‬‬

‫ا( يونس‪ ،‬يوسف‪.‬‬ ‫‪27‬‬


‫(‬ ‫د( العراف‪ ،‬النساء‪.‬‬

‫ج( النعام‪ ،‬آل عمران‪.‬‬

‫‪ .29‬ماناكه انتارا برايكوت بوكن فندافت مغناءي ترتيب سورة‬ ‫القرءان ‪....‬‬ ‫ا( ترتيب سورة اداله اجتهاد فارا صحابت سهاج‪.‬‬ ‫ب ترتيب سورة اداله تلَْو قلْيفي درفد رسول ال ‪ ‬سهاج‪.‬‬ ‫(‬

‫ج( ترتيب سورة اداله تلَْو قلْيفي درفد رسول ال ‪ ‬كخوالي سورة ‪2‬‬ ‫الطَّوال‪.‬‬ ‫د( ترتيب سورة اداله تلَْو قلْيفي درفد رسول ال ‪ ‬كخوالي النفال‬ ‫دان التوبة‪.‬‬ ‫‪ .30‬ماناكه انتارا برايكوت بوكن مروفاكن حكمه القرءان دبهاضيكن‬ ‫مغيكوت سورة؟‬ ‫ا( سباضاي بوقتي معجزة القرءان‪.‬‬ ‫ب اونتوق منتفسي اية القرءان دغن تفت‪.‬‬ ‫(‬ ‫ج( سوفايا موده مفلجري دان مغحفظ القرءان‪.‬‬ ‫د( ممبوقتيكن القرءان ممبيخاراكن باثق فركارا سجاجر نام‬ ‫سورة‪.‬‬

‫‪ .31‬افاكه توجوان ممفلجري علمو تجويد؟‬ ‫‪28‬‬


‫ا( اونتوق مغتاهوءي وجه ‪ 2‬قراءات‪.‬‬ ‫ء‬

‫ب اونتوق مننتوكن نادا دان ايراما باخا ن‪.‬‬ ‫(‬ ‫ج( اونتوق ممبري شفاعة كفد ‪ 10‬اهلي كلوارض‬ ‫تردكت‪.‬‬ ‫د( اونتوق ممليهارا ليده درفد ملكوكن كسالهن كتيك ممباخ‬ ‫القرءان‪.‬‬ ‫‪ .32‬انتارا كلمه ‪ 2‬برايكوت‪ ،‬يغ ماناكه بوكن إظهار مطلق؟‬ ‫ب( ‪. ‬‬ ‫د( ‪.  ‬‬

‫ا( ‪.‬‬ ‫ج( ‪. ‬‬

‫ل( دالم ساتو‬ ‫ل دان ؟ِقي ِةَ‬ ‫ل‪ِ ،‬ةَيَعُقو َعُ‬ ‫‪ .33‬ممنجغكن سوارا فد حروف مد )ِةَقا ِةَ‬ ‫كلمه دغن قدر دوا حركة‪.‬‬ ‫ء‬

‫فرثاتا ن دأتس مروجوع كفد‪:‬‬ ‫ب مد لين‪.‬‬ ‫ا( مد لزم‪.‬‬ ‫(‬

‫ج( مد اصلي‪.‬‬ ‫‪ .34‬فرمان ال ‪:‬‬

‫د( مد تمكين‪.‬‬

‫﴿ ‪   ‬‬

‫﴾ ) الفجر ‪(7:‬‬

‫جلسكن حكوم باخاءن فد كلمه يغ برضاريس‪.‬‬ ‫ب( مد جائز منفصل‪.‬‬ ‫ا( مد عارض للسكون‪.‬‬ ‫د( مد صلة طويلة‪.‬‬ ‫ج( مد واجب متصل‪.‬‬ ‫‪ .35‬انتارا برايكوت ماناكه كسالن ‪ 2‬دال إقامة‪.‬‬ ‫‪29‬‬


‫ا( ملمبتكن مثبوت اوغكفن "لاله إل ال"‪.‬‬ ‫ب ممنجغكن ) ء ( فد كلمه "ال" دان "أكب"‪.‬‬ ‫(‬ ‫ج( ملفظكن دوا ) َقد ( دان دوصلكن دال ساتو نفس‪.‬‬ ‫د( ملفظكن دوا ) حّي ( دان دوصلكن دال ساتو نفس‪.‬‬ ‫‪ .36‬ماناكه انتا ار برايكوت دباخ دغن مد واجب متصل؟‬ ‫ب( ‪‬‬ ‫ا( ‪ ‬‬ ‫د( ‪  ‬‬ ‫ج( ‪ ‬‬ ‫‪ .37‬اصطل ح يغ فاليغ تفت باضي مد بدل اياله ‪....‬‬ ‫ا( حروف مد برتمو دغن حروف همزه دالم ساتو كلمه‪.‬‬ ‫ب مد يغ برلكو كتيك وقف فد حروف برباريس دوا دأتس‪.‬‬ ‫(‬ ‫ج( مد فد حروف ) ي ( يغ برباريس دباوه سرتا برتشديد‬ ‫دأيكوتي اوليه )ْي(‪.‬‬

‫د( ترهيمفون دوا حروف همزه دالم ساتو كلمه كمودين‬ ‫دتوكركن همزه يغ كدوا كفد حروف مد‪.‬‬ ‫‪ .38‬افاكه حكوم تويد فد فركاتاءن يغ برضاريس دال كلمه " ‪" ‬؟‬ ‫ب( مد لمزم كلمي مّف فل‪.‬‬ ‫ا( مد لمزم كلمي مثّقلل‪.‬‬ ‫د( مد لمزم حرف مّف فل‪.‬‬ ‫ج( مد لمزم حرف مثّقلل‪.‬‬ ‫‪ .39‬حروف يغ تردافت فد اول سوره " ‪ " ‬دباخ دغن قدر دوا حركة‪.‬‬ ‫‪30‬‬


‫افاكه حكوم باخاءن ترسبوت؟‬ ‫ب( مد لمزم حرف مثّقلل‪.‬‬ ‫ا( مد اصلي‪.‬‬ ‫د( مد لمزم حرف مّف فل‪.‬‬ ‫ج( مد طبيعي حرف‪.‬‬ ‫ء‬ ‫‪ .40‬قدر حركة باضي باخا ن مد صلة قصية اياله ‪....‬‬ ‫ب ‪ 2‬دان ‪ 4‬حركة‪.‬‬ ‫ا( ‪ 2‬حركة‪.‬‬ ‫(‬ ‫د( ‪ 6‬حركة‪.‬‬ ‫ج( ‪ 4‬دان ‪ 5‬حركة‪.‬‬

‫ء‬ ‫‪ .41‬تندا سفرتي اينت ) ◊ ( فد فركاتا ن " ‪ "  ‬دباخ دغن ‪....‬‬ ‫ب( تقليل‪.‬‬ ‫ا( إمالة‪.‬‬ ‫د( سكتة‪.‬‬ ‫ج( إشام‪.‬‬

‫‪ .42‬فيليه تندا وقف يغ منونوقن لرغن برهنت كتيك ممباخ القرءان‪.‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫ب(‬ ‫ا(‬ ‫‪   ‬‬ ‫‪   ‬د(‬ ‫ج(‬ ‫‪   ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪.43‬‬ ‫ط القرءان تله دخيفتا فد مزمان ‪....‬‬ ‫ض ْبل ُ‬ ‫َ‬ ‫ب( سيدنا علي بن أب طالب ‪.‬‬ ‫ا( سيدنا عثمان بن عفان ‪.‬‬ ‫د( خليفه عمر عبد العزيز‪.‬‬ ‫ج( خليفه مروان الََك ملل‪.‬‬ ‫‪ .44‬تندا وقف ) ‪ ( ‬دال مصحف القرءان رسم عثمان مباوا مقصود ‪....‬‬ ‫ب( وقف جائز‪.‬‬ ‫د( وقف حسن‪.‬‬

‫ا( وقف لمزم‪.‬‬ ‫ج( وقف قبيح‪.‬‬

‫‪ .45‬سيافاكه يغ ممفلوفوري بنتو‪.‬ق ‪ 2‬تندا دال القرءان؟‬ ‫‪31‬‬


‫ِِ‬ ‫يل‪.‬ل‬ ‫ا( خليل بن أحد الَف َرلاه دل ّ‬ ‫ج( أبو أسود الّد َؤلِل ‪ .‬ل ل ل‬

‫ب( عثمان بن عفان ‪.‬‬ ‫د( مزيد بن ثابت ‪.‬‬

‫‪ .46‬ترنم اين ممفوثاءي كسسواين دغن ترنم فمبوكاءن‪.‬‬ ‫ا( صبا‪.‬‬

‫ب( نهواند‪.‬‬

‫ج( بياتي‪.‬‬

‫د( حجاز‪.‬‬

‫‪ .47‬انتارا فرانن ترنم القرءان اداله ‪....‬‬ ‫ا( منونجوقكن كخنتيقن سوارا‪.‬‬ ‫ب( منونجوقكن كأيندهن القرءان‪.‬‬ ‫ج( ممبري فغحرمتن كفد تجويد القرءان‪.‬‬ ‫د( مغضالقكن فسرتا مثرتاءي فرتنديغن تلوة‪.‬‬ ‫‪ .48‬برافاكه حركة ترنم يغ دشرطكن دالم فراتورن مجليس‬ ‫تداروس القرءان فريغكت كبغساءن؟‬ ‫ا( ‪ 2‬حركة‪.‬‬

‫ب( ‪ 3‬حركة‪.‬‬

‫ج( ‪ 4‬حركة‪.‬‬

‫د( ‪ 5‬حركة‪.‬‬

‫‪" .49‬ضاي بوثي الونن ترنم يغ ترسوسون درفد ببراف قطعة‬ ‫دغن محطهث يغ ترتنتو‪".‬‬ ‫فرثاتاءن اين اداله فغرتين باضي ‪....‬‬ ‫ا( قطعة‪.‬‬ ‫ج(‬

‫ب( بردة‪.‬‬ ‫د( محطة‪.‬‬

‫حركة‪.‬‬ ‫‪32‬‬


‫‪ .50‬حركة حسيني ‪....‬‬ ‫‪i.‬‬

‫دترفكن برمول فد حركة كليم دان ستوسث دالم فرانن‬ ‫ترنم بياتي‬

‫‪ii.‬‬

‫ممفوثاءي الونن يغ لمبوت مندايو‬

‫‪iii.‬‬

‫دوصلهكن كفد حركة بياتي‬

‫‪iv.‬‬

‫بوليه دباخ دان دسوسون سخارا براسيغن‬

‫ا( ‪ i‬دان ‪.ii‬‬

‫ب( ‪ ii، iii‬دان ‪.iv‬‬

‫ج( ‪ ii، i‬دان ‪.iii‬‬

‫د( ‪ i، iii‬دان ‪.iv‬‬

‫‪ .51‬بياتي‪ ،‬عراقي‪ ،‬حجاز دان رست اياله اساس ‪ 2‬ترنم ‪....‬‬ ‫ب( ايراني‪.‬‬

‫ا( مصري‪.‬‬

‫د( ماليزي‪.‬‬ ‫ج( حجازي‪.‬‬ ‫س ِم نّللا َم ْنل لَ ْيلتَلَغَّن ِبالُْقْرل َءلاِن‪) .‬رواه البخاري(‪.‬‬ ‫‪ .52‬سبدا رسول ال ‪ ‬لَْي َ‬ ‫حديث دأتس اداله تنتغ ‪....‬‬

‫ب( واجب ممباخ القرءان‬

‫ا( مغحفظ القرءان‪.‬‬

‫دغن برترنم‪.‬‬ ‫ج( ممباخ القرءان سخارا‬ ‫برتجويد‪.‬‬

‫د( كلبيهن ممباخ القرءان‬ ‫سخارا برترنم‪.‬‬

‫‪ .53‬برداسركن قاعده يغ دسمفايكن اوليه فضيلة الشيخ طه الَف ْشل ِنل ‪،‬ل ل ل‬ ‫قاري ‪ 2‬مصر بياساث ممباخ القرءان مغيكوت اساس ‪ 2‬ترنم‬ ‫‪....‬‬ ‫‪33‬‬


‫ا( عرب مصري‪.‬‬

‫ب( عرب فرسي‪.‬‬

‫ج( عرب حجازي‪.‬‬

‫د( عرب عراقي‪.‬‬

‫‪ .54‬اية ‪ 2‬يغ منونجوقكن كضمبيراءن‪ ،‬مموهون دان برخريتا اداله‬ ‫برسسواين دغن ترنم ‪....‬‬ ‫ا( سيكة‪.‬‬

‫ب( رست‪.‬‬

‫ج( بياتي حسيني‪.‬‬

‫د( نهواند‪.‬‬

‫‪ .55‬دمليسيا ترنم نهواند بياساث دألونكن سلفس ترنم ‪ 2‬ترتنتو‪،‬‬ ‫كخوالي‬ ‫ا( ترنم بياتي‪.‬‬

‫ب( ترنم صبا‪.‬‬

‫ج( ترنم حجاز‪.‬‬

‫د( ترنم جهركة‪.‬‬

‫‪ .56‬ترنم نهواند ترضولوغ دالم ايراما ‪....‬‬ ‫ا( خابغ مصري‪.‬‬

‫ب( خابغ حجازي‪.‬‬

‫ج( اساس مصري‪.‬‬

‫د( اساس حجازي‪.‬‬

‫‪ .57‬انتارا صفة ‪ 2‬ترنم نهواند اداله ‪....‬‬ ‫ا( ممفوثاءي ضرق ريغن دان بركسن‪.‬‬ ‫ب( ممفوثاءي ضرق لمبوت دسمفيغ كتضسن‪.‬‬ ‫ج( ممفوثاءي كلمبوتن الونن يغ ممفرسوناكن‪.‬‬ ‫د( ممفوثاءي كسسواين دغن مان ‪ 2‬بنتوق اية‪.‬‬ ‫‪ .58‬اساس ترنم حجازي بوليه دروموسكن دغن اوغكفن ‪....‬‬ ‫ب( ِبُْم ٍر ل َدَسلٍجل‪.‬‬ ‫ا( ِبُْم ٍر ل َج َسلٍدل‪.‬‬ ‫‪34‬‬


‫ج( ِبُْس ٍر ل َج َسلٍدل‬

‫ص ٍرل َدَسلٍجل‪.‬‬ ‫د( بِعُ ْ‬

‫‪ .59‬سموا كثاتاءن برايكوت اداله بنر مغناءي صفة ‪ ٢‬ترنم حجاز‪،‬‬ ‫كخوالي‬ ‫ا( ممفوثاءي ضرق لمبت تتافي بركسن‪.‬‬ ‫ب( ممفوثاءي كتضسن فندوروغ سماغت‪.‬‬ ‫ج( ممفوثاءي ضرق ريغن يغ مرسف دجيوا‪.‬‬ ‫د( ممفوثاءي كسسواين دغن مان ‪ ٢‬طبقات‪.‬‬ ‫‪ .60‬برايكوت اياله فرانن ترنم صبا‪ ،‬كخوالي‬ ‫ا( مننغكن فرسمبهن باخاءن‪.‬‬ ‫ب( ممباوا كخشوعن دان كأنصافن‪.‬‬ ‫ج( ممباوا كفصيحن سبوتن حروف ‪ ٢‬القرءان‪.‬‬ ‫د( ممبري سماغت كفد فرسمبهن باخاءن يغ سفنوهث‪.‬‬ ‫‪ .61‬افاكه فغرتين قراءات دري سضي اصطل ح؟‬ ‫ا( خارا فنورونن القرءان‪.‬‬ ‫ب( خارا ملضوكن القرءان‪.‬‬ ‫ج( خارا ممباخ القرءان دغن ايلوق دان سمفورنا‪.‬‬ ‫د( خارا اتاو واجه باخاءن يغ دنيسبهكن كفد امام قراءات‪.‬‬ ‫‪ .62‬برايكوت اداله فاءيده ‪ 2‬ممفلجري قراءات‪ ،‬كخوالي‬ ‫ا(‬

‫مغتاهوءي لفظ عموم دان خصوص دالم قراءات‪.‬‬

‫ب( مغتاهوءي سضال باخاءن امام قراءات يغ متواتر‪.‬‬ ‫‪35‬‬


‫ج( منجاض كلمه القرءان درفد فثليويغن دان‬ ‫فغاوبهسواين‪.‬‬ ‫د( ممليهارا درفد سبارغ كسالهن سبوتن‪ ،‬كلمه اتاو باخاءن‪.‬‬ ‫‪ .63‬كسموا دباوه اياله نام امام دان تمفت اصلث يغ بتول‪،‬‬ ‫كخوالي‬ ‫ا( نافع ‪ -‬مدينة‪.‬‬ ‫ج( عاصم ‪ -‬مدينة‪.‬‬

‫ب( حزة ‪ -‬كوفة‪.‬‬ ‫د( ابن عامر ‪ -‬شام‪.‬‬

‫‪ .64‬نام سبنر قنبل اياله‬ ‫ا( حفص بن عمرو‪.‬‬ ‫ج(‬

‫ب( حفص بن سليمان‪.‬‬ ‫د( ممد بن عبد الرحن بن خالد‪.‬‬

‫أحد بن ممد بن عبدال‪.‬‬

‫‪.65‬‬

‫‪x‬‬ ‫خّ‬ ‫لد‬

‫خلف‬

‫برداسركن راجه دأتس‪ ،‬سيافاكه امام يغ برتندا ‪ x‬؟‬ ‫ب( حزة‬ ‫ا( نافع‬ ‫د(‬

‫ج( ابن كثي‬

‫ابن عامر‬

‫‪ .66‬برايكوت اياله روكون ‪ 2‬باخاءن قراءات يغ صحيح‪ ،‬كخوالي‬ ‫ا( دتريما سخارا متواتر‪.‬‬ ‫ب( منفتي قاعده بهاس عرب‪.‬‬ ‫ج( منتفتي لغات )لهجة( ستياف قوم‪.‬‬ ‫د( منفتي توليسن ساله ساتو مصحف عثمان‪.‬‬ ‫‪36‬‬


‫‪ .67‬سيافاكه َعُقّراء يغ ممباخ دغن "س" فد كلمه‬ ‫‪ "‬دالم سورة الفاتة؟‬ ‫ا( قنبل‬ ‫ج(‬

‫"‪ "‬دان "‪‬‬

‫ب( السوسي‬ ‫د( أبو الارث‬

‫نافع‬

‫‪ .68‬رواية خلف ممباخ كلمه "‪ " ‬دالم سورة الفلق سخارا ‪....‬‬ ‫ا( إمالة‪.‬‬

‫ب( سكتة‪.‬‬

‫ج( تقليل‪.‬‬

‫د( تسهيل‪.‬‬

‫‪ .69‬فرمان ال‪) ﴾       ﴿ :‬الخلص‪.(4:‬‬ ‫سيافاكه يغ ممباخ دغن "ضمة الفاء" دان "ابدال همزة" فد كلمه‬ ‫يغ برضاريس دأتس؟‬ ‫ا( حفص عن عاصم‪.‬‬ ‫ج( أبو الارث الكسائ ى‪.‬‬

‫ب(‬

‫قالون عن نافع‪.‬‬

‫د(‬

‫دورى ابو عمرو‪.‬‬

‫‪ .70‬فرمان ال ‪) ﴾     ﴿ :‬الكافرون ‪.(1:‬‬ ‫فد كلمه يغ برضاريس‪ ،‬قالون دان الدوري أبببو عمببرو ممببباخ‬ ‫دغن ‪....‬‬ ‫ا(‬

‫إشباع ‪ /‬توسط‪.‬‬

‫ب( قصر‪.‬‬

‫ج(‬

‫قصر دان توسط‪.‬‬

‫د( توسط‪.‬‬

‫‪ .71‬فرمان ال ‪) ﴾       ﴿ :‬النصر ‪(1:‬‬ ‫‪37‬‬


‫كلمه "‪ "‬دباخ سخارا إمالة اوليه ‪....‬‬ ‫ب( ابن ذكوان دان حزة‪.‬‬ ‫ا( قنبل دان ورش‪.‬‬ ‫ج(‬

‫د( ابو الارث دان عاصم‪.‬‬

‫السوسي دان حزة‪.‬‬

‫‪ .72‬رواية ورش ممباخ دغن تبل حروف لم )لم التغليظ( يغ برباريس‬ ‫دأتس دغن شرط حروف لم مستي ددهولوءي اوليه حروف ‪2‬‬ ‫برايكوت‪ ،‬كخوالي‬ ‫ا( ص‪.‬‬ ‫ج(‬

‫ط‪.‬‬

‫ب(‬

‫ظ‪.‬‬

‫د(‬

‫ض‪.‬‬

‫‪ .73‬رواية السوسي ممباخ " ‪) " ‬الفيل‪ (1:‬سخارا ‪....‬‬ ‫ا( إدغام كبي برسام قصر دان إشباع‪.‬‬ ‫ب( إدغام كبي برسام قصر دان توسط‪.‬‬ ‫ج( إدغام كبي برسام قصر‪ ،‬توسط دان إشباع‪.‬‬ ‫د( إدغام صغي برسام قصر‪ ،‬توسط دان إشباع‪.‬‬ ‫‪ .74‬كلمببه "‪) "‬قريببش‪ (1:‬دان "‪) "‬قريببش‪ (2:‬دالببم‬ ‫سورة قريش دباخ سخارا حذف الياء اوليه ‪....‬‬ ‫ا( ابن عامر‪.‬‬

‫ب( ورش‪.‬‬

‫ج( حمزة‪.‬‬

‫د( قنبل‪.‬‬

‫‪ .75‬امام حمببزة ممببباخ‬

‫"‪‬‬

‫‪38‬‬

‫‪) "‬الك ل للوثر‪ (3:‬دالببم سببورة الك ل للوثر‬


‫سماس وقف سخارا ‪....‬‬ ‫ا( تحقيق دان نقل‪.‬‬

‫ب( نقل دان سكتة‪.‬‬

‫ج( نقل‪.‬‬

‫د( سكتة‪.‬‬

‫سوءالن تمت‬

‫‪39‬‬

CONTOH SOALAN KKQ T1-3  

CONTOH SOALAN TAHUN TAHUN LEPAS UNTUK PEPERIKSAAN KKQ TING 3

Advertisement