Page 1

Rachunek nr 123/2013 Oryginał/Kopia Data wystawienia: 30.03.2013 r. Data sprzedaży: 30.03.2013 r. Miejsce wystawienia: Chwalęcice

Sprzedawca Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Adres: Miejscowość Kod pocztowy i poczta: NIP e-mail: Bank: Nr konta:

Nabywca Imię i nazwisko lub nazwa firmy:

Monika Zell Leśna 88

Adres:

Chwalęcice 66-415

mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100

Miejscowość

Poznań

Kod pocztowy i poczta:

61-773

599-103-11-84

NIP

zellmonika@gmail.com

e-mail:

BZWBK

Bank:

xx xxxx xxxx xxxx xxxx

Nr konta:

778-14-35-103 mLingua@gmail.com PKO xx xxxx xxxx xxxx xxxx

Uwagi: Nauka wystawiania dokumentów księgowych L. p. 1. 2. 3. 4. 5.

Nazwa towaru lub usługi

Tłumaczenie pisemne OBWE POL->ENG Tłumaczenie pisemne Death of a Snob ENG>POL Tłumaczenie pisemne Zdrada medical report ENG->POL Tłumaczenie pisemne EU ENG->POL Tłumaczenie pisemne Death of a perfect wife ENG->POL

J.m.

Ilość

Cena

Rabat

1125

6,8

45,03

-

306,20 zł

1125

223,15

45,03

-

10 048,44 zł

1125

19

45,03

-

855,57 zł

1125

90

45,03

-

4052,70 zł

1125

225,7

45,03

-

10 163,27 zł

Razem:

Otrzymana zaliczka Do zapłaty Słownie: Forma zapłaty: Data zapłaty:

25 426, 18 zł

dwadzieścia pięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych i osiemnaście groszy przelew 14.04.2013 r.

Monika Zell Osoba upoważniona do wystawienia

Wartość

mLingua Sp. z.o.o. Osoba upoważniona do odbioru

25 426, 18 zł

rachunek uproszczony nikamo  

ćwiczenie na pewno przyda sięw przyszłości, super zadanie na zakończenie praktyk:)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you