Issuu on Google+

Rachunek nr 123/2013 Oryginał/Kopia Data wystawienia: 30.03.2013 r. Data sprzedaży: 30.03.2013 r. Miejsce wystawienia: Chwalęcice

Sprzedawca Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Adres: Miejscowość Kod pocztowy i poczta: NIP e-mail: Bank: Nr konta:

Nabywca Imię i nazwisko lub nazwa firmy:

Monika Zell Leśna 88

Adres:

Chwalęcice 66-415

mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100

Miejscowość

Poznań

Kod pocztowy i poczta:

61-773

599-103-11-84

NIP

zellmonika@gmail.com

e-mail:

BZWBK

Bank:

xx xxxx xxxx xxxx xxxx

Nr konta:

778-14-35-103 mLingua@gmail.com PKO xx xxxx xxxx xxxx xxxx

Uwagi: Nauka wystawiania dokumentów księgowych L. p. 1. 2. 3. 4. 5.

Nazwa towaru lub usługi

Tłumaczenie pisemne OBWE POL->ENG Tłumaczenie pisemne Death of a Snob ENG>POL Tłumaczenie pisemne Zdrada medical report ENG->POL Tłumaczenie pisemne EU ENG->POL Tłumaczenie pisemne Death of a perfect wife ENG->POL

J.m.

Ilość

Cena

Rabat

1125

6,8

45,03

-

306,20 zł

1125

223,15

45,03

-

10 048,44 zł

1125

19

45,03

-

855,57 zł

1125

90

45,03

-

4052,70 zł

1125

225,7

45,03

-

10 163,27 zł

Razem:

Otrzymana zaliczka Do zapłaty Słownie: Forma zapłaty: Data zapłaty:

25 426, 18 zł

dwadzieścia pięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych i osiemnaście groszy przelew 14.04.2013 r.

Monika Zell Osoba upoważniona do wystawienia

Wartość

mLingua Sp. z.o.o. Osoba upoważniona do odbioru

25 426, 18 zł


rachunek uproszczony nikamo