Page 1

OBČINSKI USLUŽBENCI IN MLADI

skupaj na delu

o Povezani za prihodnost Evropsko leto prostovoljstva 2011


2

Naslov publikacije: Izdajatelj: Uredil: Oblikovanje: Lektura: Tiskarna: Kraj, leto izida: Naklada: Fotografi:

Občinski uslužbenci in mladi skupaj na delu Mladinska mreža MaMa Mitja Adamlje Nika Bradač Jasna Drnovšek Zmas-print Ljubljana, 2011 1000 kom KRAJEVNI ODMEVI: arhiv Celjskega MC | Peter Trhlen | Neža Palčič | Daniela Kičić | Ajda Krajnc | Dušan Smodej | Urša Likar | arhiv MC Dravinjske doline | arhiv MC Šentjur | Denis Osmanovič | Lovro Rozina |


KAZALO

3

Namesto uvoda Povezani za prihodnost

4

Občinski uslužbenci in mladi skupaj na delu

6

O Mreži MaMa

9

Krajevni odmevi Celje

12

Kočevje

14

Litija

16

Maribor

20

Nova Gorica

22

Novo mesto

24

Slovenske Konjice

28

Šentjur

32

Zagorje ob Savi

34

Skupaj naprej Odmevi v medijih

39

Učinki, rešitve, izzivi

41


4

Povezani za prihodnost Da je zaradi finančne in gospodarske krize stanje na mladinskem področju težko, nam ni potrebno ponavljati. Ravno nasprotno. Naš prispevek je v tem, da preko mladinskih centrov in drugih oblik mladinskega organiziranja zasejemo semena, ki bodo vzpostavila plodna tla, da bomo mladi s svojimi idejami, pobudami in projekti prepoznavni in sprejeti v skupnostih, kjer delujemo. V naših prizadevanjih nismo sami. Tokrat smo v sodelovanju z Ministrstvom Republike Slovenije za javno upravo povezali mlade in občinske uslužbence. Skozi projekt, ki je potekal v devetih slovenskih mestih, smo mladi spoznali občinske uslužbence, z njimi sodelovali pri zanimivih projektih ter načrtovali in razvijali skupne zamisli za delo v prihodnje. Na drugi strani pa so občinski uslužbenci srečali mlade in jim predstavili lastne poglede in izkušnje s področja mladinske

politike. Sodelovanje med mladimi in uslužbenci občine je potekalo na temeljih prostovoljstva, torej na tisti ravni, kjer je možno zgraditi najbolj pristne in iskrene odnose. Projekt se je izkazal kot odlična priložnost, da so občinski uslužbenci spoznali poslanstvo prostovoljnega dela, ki je temelj neformalnega izobraževanja, ene izmed osrednjih dejavnosti mladinskih centrov.

»Sodelovanje med mladimi in uslužbenci občine je potekalo na temeljih prostovoljstva, torej na tisti ravni, kjer je možno zgraditi najbolj pristne in iskrene odnose.«


Odmev teh dogodkov je presegel pričakovanja. Uvodna srečanja so štela kar 133 udeležencev, od tega 97 mladih in 24 občinskih uslužbencev. Toda številke niso vse. Duh projekta se je na primer še posebej dobro izkazal v Zagorju, kjer je program skupnega sodelovanja začrtan že do konca letošnjega leta. Tudi ostala mesta prav veliko ne zaostajajo...

Mladi potrebujejo podporo, ne le da uresničijo svoje zamisli, temveč tudi zato, da se resnično začutijo kot del svoje lokalne skupnosti. To pa je poslanstvo projekta - da na temeljih prostovoljstva povežemo strokovnost, izkušenost in modrost s svežimi pogledi, drznostjo in inovativnostjo. Samo to je lahko ustvarjalna vez za jutri. Vtis zaključnih srečanj projekta poraja sklepno misel, da so mladi in občinski uslužbenci ustvarili navezo in zavezo za prihodnost!

Uroš Skrinar

direktor Mreže MaMa

5


6

Občinski uslužbenci in mladi skupaj na delu Občinski uslužbenci in mladi skupaj na delu je projekt, ki ponuja številne razvojne možnosti in priložnosti. Njegov namen je, da se povežejo mladi skupaj z občinskimi uslužbenci in da se na ta način vključujejo v prostovoljne aktivnosti mladinskega centra v svoji lokalni skupnosti. Priložnost za mlade Mladi spoznavajo občinske uslužbence, ki vplivajo na mladinsko politiko na lokalni ravni. Predstavljajo jim svoje potrebe in ideje, hkrati pa z njimi, skozi prostovoljno delo, začrtajo bodoče sodelovanje. Cilji projekta torej so: • • •

spoznati občinske uslužbence, ki vplivajo na mladinsko politiko na lokalni ravni; predstaviti predstavnikom občine svoje potrebe in ideje; preko prostovoljnega dela vzpostaviti bodoče sodelovanje.

Priložnost za občinske uslužbence Občinski uslužbenci prihajajo v neposreden stik z mladimi, spoznavajo njihove potrebe in ideje. Mladim lahko predstavljajo svoje poglede na mladinsko politiko ter skozi skupno delo izmenjujejo znanja in izkušnje. Pridobivajo izkušnje prostovoljstva in na ta način spoznavajo pomen ter prednosti le tega za skupnost in njih same. Cilji torej so: • • • •

neposreden stik z mladimi; izmenjava idej in izkušenj z mladimi; mladim predstaviti svoja razmišljanja; izkusiti in spoznati prostovoljstvo.


Priložnost za mladinske centre Priložnost za lokalno skupnost Projekt je priložnost za poglobljeno sodelovanje mladinskih centrov z občinami oziroma vzpostavitev sodelovanja, kjer le-to še ne poteka. V okviru projekta se tako razvija model dobrega sodelovanja mladinskega centra z občino, ki bo v prihodnje lahko uporabljen v tistih skupnostih, kjer je sodelovanje šibkejše ali pa ga sploh ni. Doseči želimo: • • •

priprava skupnih dogodkov in aktivnosti; skupen pristop do vprašanj mladinske politike; izboljševanje stanja na mladinskem področju.

Projekt Občinski uslužbenci in mladi skupaj na delu temelji na prostovoljstvu. S številnimi dogodki spodbuja pomen in vlogo prostovoljstva v lokalni skupnosti. Razvojni model, ki vključuje mlade in občinske uslužbence, je nenazadnje koristen za lokalno skupnost, saj bodo dogodki in aktivnosti, ki jih bodo oblikovali mladi in uslužbenci občine, oplemenitili celotno dogajanje v lokalni skupnosti. Doseči želimo: • •

spodbujanje prostovoljstva kot temelja družbene solidarnosti; novi dogodki in aktivnosti, ki plemenitijo dogajanje v lokalni skupnosti.

7


8

trije temeljni koraki projekta: • spoznavanje • sodelovanje • načrtovanje SPOZNAVANJE

Na uvodnem srečanju v lokalnem okolju se občinski uslužbenci in mladi spoznajo ter dogovorijo o konkretnem sodelovanju.

SODELOVANJE

Občinski uslužbenci skupaj z mladimi prostovoljno sodelujejo v izbrani aktivnosti, ki jo koordinira mladinski center.

NAČRTOVANJE

Na zaključnem srečanju ocenijo uspešnost projekta in zastavijo bodoče sodelovanje.


www.mreza-mama.si Mreža MaMa s svojim delovanjem: Mladinski center

je organizacija, ki deluje v lokalni skupnosti z namenom, da zagotavlja mladim asociativne načine druženja, spodbuja participacijo, prostovoljne aktivnosti in neformalno izobraževanje mladih, prispeva k socialni povezanosti in družbeni integraciji mladih, uveljavlja mobilnost in mednarodno povezovanje mladih, zagotavlja informiranost mladih in avtonomni mladinski prostor.

Mreža MaMa je organizacija, ki združuje in zastopa organizacije, ki opravljajo dejavnosti mladinskih centrov v Sloveniji za namene podpore mladim in njihovega kakovostnejšega preživljanja prostega časa ter boljšega življenja v družbi.

• •

• • •

povezuje in zastopa skupne interese članic nasproti vladnemu sektorju in ostalim sogovornikom, obvešča članice o dejavnostih in aktivnostih, ki so pomembne za njihovo delovanje, se dotikajo mladih in dela z njimi, organizira srečanja in vzpodbuja komunikacijo ter projektno povezanost med članicami, članicam nudi strokovno pomoč, skrbi za neformalno izobraževanje mladinskih delavcev in zaposlenih v mladinskih centrih.

Mreža MaMa skozi svoje delo in delo svojih članov izvaja, omogoča in razvija mladinsko delo ter vzpodbuja razvoj mladinske politike. In temu je bil namenjen tudi projekt Občinski uslužbenci in mladi skupaj na delu.

9


10

krajevni odmevi CELJE

KOČEVJE

NOVA GORICA NOVO MESTO

MARIBOR SLOVENSKE KONJICE

LITIJA

ZAGORJE OB SAVI

ŠENTJUR


11

CELJE

KOČEVJE

NOVA GORICA NOVO MESTO

MARIBOR SLOVENSKE KONJICE

LITIJA

ZAGORJE OB SAVI

ŠENTJUR


12

celje

KRAJEVNI ODMEVI

Koordinator Celjski Mladinski center Uvodno srečanje projekta Občinski uslužbenci in mladi skupaj na delu je potekalo po zaključku manjšega dogodka z naslovom Festival prostovoljstva v Celju. To je bila dobra priložnost, da se čim večje število mladih sreča z občinskimi uslužbenci. Dogodek je bil izveden skupaj z uslužbenci Mestne občine Celje in se je razvil v prijetno srečanje. Le to je potekalo na Mestni občini Celje ob prisotnosti predstavnikov oddelka za družbene dejavnosti in predstavnika kabineta župana. Spregovorili so o možnostih sodelovanja pri prostovoljnem delu uslužbencev z mladimi, na koncu so se dogovorili za skupno delo pri projektih Celje - zdravo mesto in Kreativno v parku.

Občinska uslužbenka je tako pomagala srednješolcem pri organizacijskih aktivnostih

projekta Celje - zdravo mesto ter sodelovala na informativni točki pri projektu Kreativno v parku. “Srečanje je potekalo v prijetnem ozračju z zanimivim pogovorom, poleg same vsebine projekta so bile izpostavljene tudi druge teme, ki se povezujejo z mladimi v lokalni skupnosti,” so ob robu dogodka še zapisali koordinatorji projekta v Celju. Ideje, kako sodelovati naprej, bodo še dodelali. Vsekakor pa bodo mladi s svojimi idejami, pobudami, aktivnostmi sooblikovali dogajanje v mestni občini Celje. Občinski uslužbenci pa so dobili edinstveno priliko, da pogledajo v svet mladih in za nekaj dni tudi sami postanejo del celjske mladinske scene.


13

celje

Koordinator Celjski Mladinski center

CELJE

KOČEVJE

NOVA GORICA NOVO MESTO

MARIBOR SLOVENSKE KONJICE

LITIJA

ZAGORJE OB SAVI

ŠENTJUR


14

KOČEVJE

KRAJEVNI ODMEVI

Koordinator Klub mladih Kočevje V Kočevju so se projektu pridružili trije občinski uslužbenci in se skupaj s prisotnimi prostovoljci dogovorili, da bodo poleti sodelovali pri aktivnostih Kluba mladih Kočevje. Občinski uslužbenci so prostovoljno pomagali pri prireditvi Jesen na Kočevskem, kjer so potekale različne ustvarjalne delavnice, karaoke in štafetne igre. Na zaključnem srečanju so se dotaknili različnih tem. Spregovorili so o aktualnih lokalnih problemih, kako vzdrževati in povezovati občinske javne zavode z nevladnimi organizacijami ter na splošno o stanju na mladinskem področju. Dogovorili so se, da ostanejo v stiku in sodelujejo pri prihodnjih projektih.


15

KOČEVJE

Koordinator Klub mladih Kočevje

CELJE

KOČEVJE

NOVA GORICA NOVO MESTO

LITIJA

MARIBOR

ZAGORJE OB SAVI


16

LITIJA

KRAJEVNI ODMEVI

Koordinator MC Litija Posebna zanimivost v Litiji je bila, da so bili sodelavci projekta z občine Litija pomembni občinski uradniki: podžupanja občine Litija za družbene dejavnosti, celoten oddelek za družbene dejavnosti, vključno z vodjo oddelka in uslužbenko oddelka za javne gospodarske službe. Odziv medijev je bil večji od vseh pričakovanj. Novinarji so bili presenečeni, da bodo občinski uslužbenci delali s prostovoljci MC Litija in ne obratno, kot so pričakovali. Ena od občinskih uslužbenk je v MC-ju nudila učno pomoč, ob tem se je natančno seznanila s programom učne pomoči, kdo so obiskovalci, kakšne težave imajo. Z delom je bila tako zadovoljna, da je

prišla kot prostovoljka sodelovat še v naslednjem terminu. Ponudila se je, da bo pomagala tudi v naslednjem šolskem letu. Drugi dve občinski uslužbenki pa sta sodelovali pri razdeljevanju rabljenih oblek na stojnici Vse zastonj in prireditvi Veter v laseh. Zaključno srečanje je bilo kratko, a jedrnato. Predstavili so več predlogov za delo v prihodnje, kar dokazuje, da obstaja močan interes občinskih uslužbencev in mladih po nadaljevanju sodelovanja. Dogovorili so se, da občinske uslužbence obveščajo o prostovoljskih aktivnostih MC Litija, tako da se bodo lahko vključevali vanje. Prav tako se bodo skupaj lotili priprav nadaljnjih prostovoljskih akcij.


17

LITIJA

Koordinator MC Litija

CELJE

KOČEVJE

NOVA GORICA NOVO MESTO

LITIJA

MARIBOR

ZAGORJE OB SAVI


18

MARIBOR

KRAJEVNI ODMEVI

Koordinator MISC Infopeka Vzpodbuden začetek sodelovanja

Festival je bil sestavljen iz štirih dogodkov:

Srečanja se je kljub šolskim in študijskim obveznostim ob koncu leta udeležilo kar 16 prostovoljk in prostovoljcev MISC Infopeka. Občinski uslužbenki sta bili presenečeni, ker večina prostovoljcev sodeluje v vsaj dveh prostovoljskih programih MISC Infopeka. Ena izmed občinskih uslužbenk je bila včasih tudi sama prostovoljka v organizaciji.

Mladinski informacijsko-svetovalni center Infopeka, Pekarna-magdalenske mreže je v Mariboru že četrtič organiziral Festival prostovoljstva, že drugo leto v sodelovanju z lokalno mrežo prostovoljskih organizacij Prostovoljstvo v Mariboru, katere koordinator je MISC Infopeka.

• •

prostovoljskega mesta, osrednjega dogodka festivala; predstavitve prostovoljskega dela kot načina pridobivanja novih znanj, veščin in spretnosti, širjenja obstoječe ter vzpostavljanja nove socialne mreže ciljni skupini brezposelnim na ZRSZ Maribor; treh usposabljanj za prostovoljce organizacij članic mreže Prostovoljstvo v Mariboru; okrogle mize z naslovom Položaj prostovoljstva v neoliberalni družbi.

Uslužbenke MO Maribor so mladim prostovoljcem ter organizacijam v mreži priskočile na pomoč pri postavitvi Prostovoljskega mesta, osrednjega dogodka Festivala prostovoljstva v Mariboru 2011. V Prostovoljskem mestu so se prostovoljske organizacije predstavile skozi različne interaktivne socialne igre na temo lastnosti dobrega prostovoljca.


Uslužbenkam se je zamisel zdela zelo prisrčna, z veseljem so se udeleževale iger in navdušeno zbirale žige v popotnem listu Prostovoljskega mesta ter tudi mimoidoče poskušale pritegniti k sodelovanju. Na dogodku so z mednarodno obarvano interaktivno igro sodelovali tudi prostovoljci Evropske prostovoljne službe iz naše organizacije in iz nekaterih drugih organizacij po Sloveniji. Občinske uslužbenke so tako imele priložnost spoznati tiste mlade, ki se odločajo za prostovoljstvo v tujini in prisluhniti njihovim zgodbam, hkrati pa so se na ta tak način spoznale z različnimi oblikami prostovoljskega dela.

Sklep zaključnega srečanja Zaključnega srečanja sta se poleg enajstih prostovoljcev MISC INFOPEKA udeležila tudi dva občinska uslužbenca. Zbrani so na srečanju predlagali, da bi bilo bolje, da so takšni projekti v prihodnje bolj trajnostno naravnani in da spodbujajo kontinuirano sodelovanje med občinskimi uslužbenci in mladimi. Predstavnica županovega kabineta si je zaželela konkretnejših pros-

tovoljskih aktivnosti za občinske uslužbence. Prav tako so predlagali, da se občinski uslužbenci v prihajajočem šolskem letu pridružijo prostovoljskemu programu nudenja brezplačne učne pomoči in jih enkrat na teden po dve šolski izvajajo. O predlogu bodo občinski uslužbenci še premislili. Vsi udeleženci so se ob zaključku srečanja strinjali, da so za kakovostno sodelovanje občinskih uslužbencev in mladih na področju prostovoljstva pomembni trajnostno naravnani prostovoljski projekti, ki jih spremlja nenehno prizadevanje občinskih uslužbencev po sistemski urejenosti in podpori prostovoljstva v lokalni skupnosti.

»Za kakovostno sodelovanje občinskih uslužbencev in mladih na področju prostovoljstva so pomembni trajnostno naravnani prostovoljski projekti, ki jih spremlja nenehno prizadevanje občinskih uslužbencev po sistemski urejenosti in podpori prostovoljstva v lokalni skupnosti.«

19


20

MARIBOR

Koordinator MISC Infopeka

CELJE

KOČEVJE

NOVA GORICA NOVO MESTO

LITIJA

MARIBOR

ZAGORJE OB SAVI


21

CELJE

KOČEVJE

NOVA GORICA NOVO MESTO

LITIJA

MARIBOR

ZAGORJE OB SAVI


22

NOVA GORICA

KRAJEVNI ODMEVI

Koordinator MC Nova Gorica

Dogodka so se udeležili mladi različnih starostnih in interesnih skupin ter predstavniki oddelka za družbene dejavnosti. »Skozi pogovor smo ugotavljali, da lahko mladinski center tvori most med mladimi in občino. Dogovorili smo se, da bodo občinski uslužbenci in mladi skupaj sodelovali v jesenskih aktivnostih mladinskega centra,« so poudarili v MC Nova Gorica. Na dogodku so se spoznali občinski uslužbenec in predstavniki lokalne mladinske nevladne organizacije. Občina bo organizacijam v prihodnje tudi bolj na voljo za pomoč pri prijavah na razpise. Prav tako je občinski uslužbenec predstavil nekaj načrtov občine za v prihodnje, konkretneje tudi projekt prenove skate parka v Novi Gorici.


23

NOVA GORICA Koordinator MC Nova Gorica

CELJE

KOČEVJE

NOVA GORICA NOVO MESTO

LITIJA

MARIBOR

ZAGORJE OB SAVI


24

NOVO MESTO

KRAJEVNI ODMEVI

Koordinator Zavod LokalPatriot Najprej smo se spoznali… Če je še pred izvedbo dogodka obstajal dvom na strani organizatorjev projekta, se je le-ta v hipu razblinil, ko se je na uvodnem srečanju soba, kjer je potekalo srečanje mladih in občinskih uslužbencev, dodobra napolnila. V Zavodu LokalPatriot se je tako zbralo 14 mladih in 3 občinski uslužbenci. Pogovor je takoj prešel na konkretno raven. Razpravljali so o številnih idejah; od barvanja otroških igral v blokovskih naseljih v Novem mestu, do sodelovanja na različnih kulturnih in drugih dogodkih Zavoda LokalPatriot.

Potem smo sodelovali... »Skupno smo se dogovorili, da se del mladih in uslužbenka vključijo v pomoč pri izvedbi festivala Fotopub. Pomagali so nam prvi dan festivala, ko se

je pričakoval velik naval ljudi in je bila zato potrebna dobra organizacija in porazdelitev nalog. Skupaj s predstavniki občine smo poskrbeli za pripravo prizorišča za registracijo, pripravo promocijskih mapic, sam potek registracije in spoznavanje udeležencev,« je povedala koordinatorka projekta iz LokalPatriota. Drugi del mladih in uslužbenka občine pa so se vključili v pomoč pri pripravi Mladinske tržnice Novo mesto in predstavitve našega Zavoda na tržnici. Poleg priprave prizorišča, materialov, predstavitve zavoda in njegovih aktivnosti so se mladi skupaj s predstavniki občine preizkusili v peki palačink ter kasneje še v ročnih spretnostih – pletenju in kvačkanju, pri čemer so tisti, ki znajo, naučili tiste, ki tega še niso počeli.


»Pri tem smo se izredno zabavali in pritegnili pozornost številnih mimoidočih. Predstavnica občine je priznala, da je to spretnost že pred leti opustila in da bo z veseljem ponovno začela,«

Tako bodo:

Povečali dejavnosti in aktivnosti s področja družbe, s posebnim ozirom na vprašanje ekonomskega statusa mladih.

so ob koncu projekta še zapisali v LokalPatriotu. Celotno srečanje pa je poželo dober odmev tudi v medijih. O njem so poročali Radio Ena, Studio D, Dolenjski list, lokalna televizija Vaš kanal in številni drugi.

Pripravljajo se na organizacijo serije okroglih miz, delavnic in izobraževanj, v katere bi poleg ostalih vključili tudi mlade z manj priložnostmi.

Sedaj pa načrtujemo...

Sledi okrogla miza na temo: želje in pričakovanja mladih v Novem mestu.

V Novem mestu ocenjujejo, da je bil projekt uspešen. Pobude za nadaljnje sodelovanje sta predstavili obe strani, tako uslužbenci občine kot tudi mladi. Občina si želi, da se mladi angažirajo, ne le na kulturnem in umetniškem področju, temveč tudi na tistem, ki jim bo pomagalo rešiti njihov ekonomski položaj. In tudi na tej točki so se dogovorili za prihodnje sodelovanje.

Od simpatičnih začetkov sodelovanja prehajajo na resne teme, ki zadevajo socialno – ekonomski položaj mladih. Dokaz, da je za pravo sodelovanje potreben pristen odnos!

25


26

NOVO MESTO

Koordinator Zavod LokalPatriot

CELJE

KOČEVJE

NOVA GORICA NOVO MESTO

LITIJA

MARIBOR

ZAGORJE OB SAVI


27

CELJE

KOČEVJE

NOVA GORICA NOVO MESTO

LITIJA

MARIBOR

ZAGORJE OB SAVI


28

SLOVENSKE KONJICE

KRAJEVNI ODMEVI

Koordinator MC Dravinjske doline Odprta vrata za sodelovanje Pobudo, da se med mladimi in uslužbenci občine okrepi sodelovanje, so v Slovenskih Konjicah sprejeli z odprtimi rokami. Že uvodoma so predstavniki občine predlagali, da bi poleti skupaj s prostovoljci spoznavali lepote Slovenskih Konjic na kolesarski turi po občini. Župan pa je predlagal, da bi jeseni zamenjali vloge. Mladi bi preživeli dan ali dva z občinskimi uslužbenci na njihovem delovnem mestu in se preizkusili kot občinski uslužbenci. Pobud je bilo z obeh strani dovolj in pričeli so sodelovati…

Prostovoljcev ni manjkalo V času Poletne šole kreativnosti 2011 so se ekipi in prostovoljcem MCDD pridružile in preizkusile kot prostovoljke tri občinske

uslužbenke, ki so pomagale pri izvajanju kreativnih delavnic za udeležence poletne šole. Ta dan so sodelovale z mladimi, kot prostovoljne animatorke. Sodelovale so tudi pri vmesnih energizerjih in kreativnih delavnicah. Občinske uslužbenke so se uspešno pomešale med animatorje poletne šole in preostale prostovoljce ter z njimi preživele nekaj prijetnih in kreativnih uric. Naslednje dvodnevne delavnice na temo Več kreativnosti sta se udeležila župan in predstavnica občine. Vsa druženja med mladimi in občinskimi uslužbenci so potekala v prijetnem in sproščenem vzdušju, zato so nam občinski uslužbenci obljubili, da se nam bodo tudi v prihodnje pridružili in priskočili na pomoč kot prostovoljci MCDD oziroma nam na kakšen drugačen način nudili pomoč pri dejavnostih in aktivnostih, ki jih izvajamo v sklopu programa MCDD.


Zamenjajmo vloge! Zaključnega srečanja so se udeležile štiri občinske uslužbenke. Sledil je dogovor, da bodo tudi v prihodnje sodelovali in sicer se bodo mladi prostovoljci in občinski uslužbenci odpravili na skupno kolesarjenje po Slovenskih Konjicah in sosednjih krajevnih skupnostih. Skratka, se družili v sobotnem dopoldnevu, si ogledali lepote in znamenitosti Slovenskih Konjic ter ob prijetnem druženju poskrbeli tudi za gibanje na svežem zraku. V jesenskih mesecih bodo vloge zamenjali, tako da bodo lahko občinski uslužbenci mladim predstavili delo občine in jim omogočili, da še praktično spoznajo njihovo delo.

29


30

SLOVENSKE KONJICE Koordinator MC Dravinjske doline

MARIBOR

ZAGORJE OB SAVI


31

CELJE

KOČEVJE

NOVA GORICA NOVO MESTO

LITIJA

MARIBOR

ZAGORJE OB SAVI


32

ŠENTJUR

KRAJEVNI ODMEVI

Koordinator Ra Kozjansko – MC Šentjur Srečanja se je udeležilo štirinajst mladih in tri občinske uslužbenke, s katerimi je center že sodeloval. Občinske uslužbenke so pohvalile idejo, da se mladi in občinski uslužbenci vključijo v projekt, kjer bodo skupaj sodelovali kot prostovoljci. S tem bodo lahko veliko naredili za povezovanje in medsebojno spoznavanje. Prenesle so tudi sporočilo sodelavcev, da se srečanja zaradi drugih obveznosti ne morejo udeležiti, so se pa kasneje pripravljeni vključiti v akcijo.

Občinski uslužbenci so mladim pomagali pri vsebinski pripravi namizne igre o Šentjurju in občini. Na zaključnem srečanju so jo tudi skupaj odigrali in se ob tem zelo zabavali. Pogovarjali so se tudi o tem, da bi se del aktivnosti mladinskega centra selil tudi v druge prostore. Občinska uslužbenka je na srečanju ponudila pomoč pri urejanju teh prostorov.


33

CELJE

KOČEVJE

NOVA NOVA GORICA GORICA NOVO NOVO MESTO MESTO

LITIJA LITIJA

MARIBOR

ZAGORJE ZAGORJE OB OBSAVI SAVI


34

ZAGORJE OB SAVI

KRAJEVNI ODMEVI

Koordinator MC Zagorje ob Savi Pogumen začetek

Prvi skupni izzivi

V Mladinskem centru Zagorje se je na uvodnem srečanju zbralo deset mladih in trije občinski uslužbenci. Kot gosta sta se srečanja udeležila tudi direktor Urada RS za mladino mag. Peter Debeljak in direktor Mladinske mreže MaMa Uroš Skrinar.

Prvo sodelovanje se je zgodilo na prireditvi Evropska karavana prostovoljstva, kjer se je na tržnici v Zagorju predstavilo kar 19 prostovoljnih organizacij. Udeležili so se ga vsi trije občinski uslužbenci in na prizorišču opravljali različna prostovoljna dela - priprava in deljenje limonade mimoidočim, pomoč pri pripravi prizorišča, postavljanje in priprava stojnic, deljenje info gradiv... Dogodek Evropska karavana prostovoljstva je bil odmeven, zahvaljujoč uspešnemu sodelovanju mladih in občine. Poleg dela se je našel tudi čas za neformalno druženje in spoznavanje med skupinama, kar se že odraža v boljšem razumevanju in poznavanju dela MC-ja. Kasneje so skupaj organizirali še dobrodelno akcijo Za naše šolarje, kjer so zbirali potrebščine za osnovnošolce iz socialno ogroženih družin.

»Odziv občinskih uslužbencev in mladih je bil zelo dober in brez težav smo našli dovolj aktivnosti za sodelovanje,« so potrdili v MC Zagorje. Že takoj po uvodnem srečanju so zbrani medijem predstavili namen projekta in prihodnje točke sodelovanja.


In kako naprej? Na zaključnem srečanju projekta so se mladi in občinski uslužbenci dogovorili za prihodnje sodelovanje. Projekt so ocenili kot dober in primeren za vse lokalne skupnosti, saj lahko postane nov razvojni model. V sredini novembra bodo mladi skupaj z uslužbenci občine organizirali čistilno akcijo Očistimo Zagorje, preko katere si bodo prizadevali spodbujati ekološko zavest in pomen čistega okolja v lokalni skupnosti. Prav tako bodo mladi in predstavniki občine sodelovali pri izvedbi božično-novoletnih prireditev. V ta namen se je na občini že oblikovala delovna skupina, ki jo sestavljajo mladi in občinski uslužbenci.

35


36

ZAGORJE OB SAVI Koordinator MC Zagorje ob Savi


37


38

povezani za prihodnost odmevi v medijih uÄ?inki, izkuĹĄnje, izzivi


Odmevi v medijih Projekt Občinski uslužbenci in mladi skupaj na delu so spremljali tudi mediji, tako nacionalni kot tudi lokalni, saj so prepoznali dodano vrednost projekta. Gre namreč za prvo in edinstveno priložnost, kjer se lahko mladi na neposreden, sproščen in neformalen način povežejo z občinskimi uslužbenci, spoznajo njihovo delo in si ustvarijo kvalitetne povezave, ki jim bodo omogočale izvajati njihove nadaljnje zamisli. Po drugi strani pa so se predstavniki občin prostovoljno vključevali v mladinske aktivnosti ter projekte in na ta način s svojo prisotnostjo spodbujali pomen ter vlogo prostovljstva v lokalni skupnosti.

Prostovoljstvo bo povezalo mlade in občinarje »Mladi Zagorjani bodo v prihodnjih mesecih imeli priložnost izkusiti prostovoljsko delo in obenem spoz-

navati ljudi, ki na občinski upravi kreirajo lokalno mladinsko politiko. Mladinski center (MC) Zagorje se je namreč vključil v projekt Občinski uslužbenci in mladi skupaj na delu, ki ga bo od maja do oktobra v devetih krajih po Sloveniji izvedla Mladinska mreža MaMa. (Dnevnik, 12. 05. 2011)«

Občinski uslužbenci in mladi skupaj na delu »Najprej se bodo v maju občinski uslužbenci in mladi spoznali na uvodnem srečanju, kjer se bodo tudi dogovorili, kdaj in kje bodo skupaj prostovoljno delali. Do jeseni bodo skupaj delali v aktivnostih mladinskega centra, se spoznavali in si izmenjavali izkušnje ter poglede. Jeseni pa se bomo po posameznih krajih ponovno srečali ter evalvirali skupno delo ter zastavili sodelovanje med občino im mladimi tudi za vnaprej. (Lokalno.si, 19. 5. 2011)«

39


povezani za prihodnost

40

Spoznali bodo kreatorje mladinske politike

Občinski uslužbenci in mladi skupaj na delu

»Uslužbenci Mestne občine Maribor in mladi so se na včerajšnjem uvodnem srečanju v prostorih Mladinskega informacijsko-svetovalnega centra Infopeka na Trgu revolucije 9 dogovorili o sodelovanju v projektu Občinski uslužbenci in mladi skupaj na delu! Mladinske mreže MaMa. Potekal bo v okviru Festivala prostovoljstva v Mariboru, ki ga pripravlja MISC Infopeka v sredo, 18. maja, v centru mesta, in sicer z namenom spoznavanja in promocije prostovoljskega dela med občinskimi uslužbenci, ki pri svojem delu prihajajo v stik z mladinskimi centri, mladinskimi organizacijami in mladimi... (Večer, 10.5.2011)«

»Projekt je odlična priložnost tako za mlade kot za občinske uslužbence, da se spoznajo, izmenjajo svoja razmišljanja, ideje in izkušnje. Mladi lahko predstavijo svoje potrebe in ideje, občinski uslužbenci pa svoja razmišljanja, ideje in izkušnje. (Mladi-sentjur.si, 13.6.2011)«


učinki, rešitve, izzivi UČiNKI Občinski predstavniki so Projekt je povečal Projekt je vzpodrazumevanje delovan- seznanjeni s problemi in budil pomen ovirami, s katerimi se ja mladih in prostovoljstva srečujejo mladi in njihove organizacij med predstavniki organizacije. mladinskega sektorja. občin. Mladi so dobili vpogled v delo predstavnikov občin.

Projekt je ustvaril številne povezave med mladimi in občinskimi uslužbenci.

Obudil se je dialog med različnimi generacijami.

Pomoč občin pri pripravi razpisov in načrtovanju projektov.

Vzpostavitev skupnih delovnih ekip za načrtovanje dogodkov in prireditev v lokalnih skupnosti.

Rešitve Upoštevanje predlogov in pobud mladih pri načrtovanju javnih politik.

Vzajemno informiranje o dogodkih pomembnih za obe strani.

Vključevanje predstavnikov občine v prostovoljne aktivnosti mladinskih centrov.

41


povezani za prihodnost

42

Izzivi Glede na pozitivne učinke in rešitve, ki jih prinaša projekt Občinski uslužbenci in mladi skupaj na delu, je potrebno izkušnje projekta deliti s kraji, kjer se ta ni izvajal.

Vzpodbuditi je potrebno dialog in sodelovanje med mladimi ter občino v preostalih slovenskih krajih. V kolikor želimo mladim omogočiti lažji in učinkovitejši vstop v družbo, je potrebno vzpostaviti trajen, strukturiran in dolgoročen dialog med organiziranimi predstavniki mladine ter predstavniki občine v njihovi lokalni skupnosti.

Vzpostaviti je potrebno razvojni model sodelovanja, ki bo sestavljen iz jasno opredeljenih ciljev, strategije in programskega načrta. Prostovoljstvo je temelj družbene solidarnosti. Skozi projekt pa se je izkazal kot odličen način za sodelovanje med mladimi in predstavniki občine, saj so lahko na sproščen in neformalen način izvajali projekte ter razvijali nadaljnje aktivnosti.

Še je potrebno spodbujati prostovoljstvo med predstavniki občine in mladimi.


WWW.MREZA-MAMA.SI


Evropsko leto prostovoljstva 2011 Projekt sofinancira

Mama publikacija  

Mladinska mreža Mama

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you