Page 1

Kaľamárka 2012 Máte radi aktívny oddych? Zaujíma vás história? Staňte sa súčasťou nášho tímu a nazrite do tajomstiev pravekého hradiska pod legendárnou Poľanou.

YUGO ADVENTURES


Kaľamárka 2012 Podpoľanie Poľana - prírodná dominanta územia a básnikmi ospevovaný symbol slovanstva, sa vypína nad krajom, ktorého minulosť i súčasnosť Vás istotne zaujme. Región PODPOĽANIE nemá presne vymedzené geografické ani administratívno - právne hranice, je však jedným z najsvojráznejších regiónov Slovenska. Malebná podhorská krajina vyniká prírodnými krásami, množstvom lesov, potokov a minerálnych prameňov, ale aj jedinečnou a stále živou ľudovou kultúrou. Stratovulkán Poľana (1 458 m n.m.) sa radí medzi najvyššie vyhasnuté sopky v Európe. Územie Poľany bolo vyhlásené za chránenú krajinnú oblasť a zaradené do siete svetových biosférických rezervácií UNESCO (20360 ha), pretože sa tu nachádzajú vzácne ekosystémy. Obľúbeným cieľom turistických vychádzok Podpoľaním sú zaujímavé skalné bralá, pozostatky sopečnej činnosti Poľany, ktoré sú príťažlivým tréningovým terénom aj pre skalolezcov. K ďalším prírodným zaujímavostiam kraja patrí Vodopád Bystré, Bátovský balvan, Jánošíkova skala a mnohé ďalšie. Podpoľanie ponúka dobré podmienky na lyžovanie, beh na lyžiach, jazdectvo, lietanie, paragliding, pešiu turistiku, agroturistiku

Hradisko Kaľamárka Kaľamárka je polykultúrne sídlisko a hradisko, ktoré leží asi 5 km severne od Detvy. Hradisko bolo osídlené od mladší doby bronzovej až po včasný stredovek, JZ od neho sa nachádza pohrebisko kyjatickej kultúry. Svojou polohou a bohatým nálezovým fondom predstavuje ideálnu lokalitu pre aktívny oddych a alternatívny cestovný ruch. Samotné hradisko je tvorené andezitovím výbežkom s vrcholovou plošinou, z troch strán je chránené zvislými skalnými stenami, zo východnej strany je chránené valom. Kaľamárka je jednou z najdlhšie známych archeologických lokalít na strednom Slovensku, najstaršie správy o nej pochádzajú z 19.storočia. Správy pochádzajú aj od „amatérských archeológov“ a miestnych obyvateľov, v 80.rokoch 20.storočia sa tu uskutečnil plošný archeologický v ý s k u m .

Archeoturizmus Záujemcovia o archeoturistiku na začiatku turnusu (viď nižšie) absolvujú jedno dvojdenný odborný kurz zameraný na základné zručnosti archeologického terénneho výskumu a dokumentácie. Následne sa zúčastnia priamo archeologického výskumu. Súčasťou pobytu sú fakultatívne výlety, ktoré účastníkov zoznámia s okolitou krajinou.

Po skončení kurzu bude absolventom udelený certifikát „ amatérskeho archeológa“.

Poloha a doprava 7 km južne od lokality leží cesta E 571, ktorá spája mestá Zvolen a Košice a predstavuje hlavný južný cestný ťah do východnej časti SR. V krátkej budúcnosti sa plánuje jej prestavba na rýchlostnú komunikácie, z ktorej bude zjazd priamo do Detva. Z Bratislavy do Detvy je možné docestovať autom za necelé 2 hodiny. Okrem toho mesto Zvolen predstavuje významný železničný uzol. Významná je aj blízkosť miest s bohatou históriou a kultúrnym programom (Banská Bystrica, Zvolen, Kremnica, Banská Štiavnica, ...).Samotná lokalita je prístupná autom. Presná poloha hradiska: 48º36´17.00´´ S, 19º25´15.35´´ V.


Kaľamárka 2012

Ilustr.záber: výskum pohrebiska Melčice

Neoddeliteľnou súčasťou práce na teréne bude okrem výkopových prác aj tvorba výskumnej dokumnetácie kreslenie, fotografovanie, atď, za pomoci moderných ditálnych a geodetických prístrojov. Z archeologických situácii budú odoberané vzorky na paleobotanickú, osteologickú prípadne archeometalurgickú analýzu. Súčasťou spracovania nálezov bude kreslenie nálezov, príp. lepenie keramických fragmentov. Taktiež základné ošetrenie nálezov, príp. plaviace práce, bude prebiehať v blízkosti plochy.

Denný harmonogram:

Voľnočasové aktivity:

7:30 8:30 raňajky, 9:00 12:00 práca na arch. sonde, 12:00 13:00 obed, 13:00 14:00 voľno 14:00 17:00 práca v arch. sonde/ spracovanie a dokumentácia arch. nálezov, 18:30 19:30 večera, 20:00 22:00 v prípade záujmu prezentácia regiónu.

Lezenie na skaly/zlaňovanie priamo na lokalite Kaľamárka Letisko Očová (možnosť vyhliadkových letov po celom Slovensku, zoskoky s padákom) Návšteva gotických kostolíkov v okolí Jazdy na koni (Detva-Dolinky 10€/hodina, Zvolenská Slatina, Lom nad Rimavicou, Drábsko) 5 rôznych cyklotrás prechádzajúcich Detvou 4 turistické značky z Detvy na Poľanu

Fakultatívne výlety:

1) Banská Bystrica (prehliadka mesta, Stredoslovenské múzeum, resp. Galéria) Špania Dolina (Múzeum medi, prehliadka okolia, možnosť vstupu do stredovekej bane) 2) Zvolen - Pustý hrad (návšteva Zvolenského zámku, komentovaná prehliadka Pustého hradu) Program: 3) Banská Štiavnica (komentovaná 1 deň. ubytovanie, zoznámenie s prehliadka Mestskej pamiatkovej rezervácie, programom 2-3 deň. teoretická a metodická podľa záujmu návšteva niektorej z expozícií Slovenského banského príprava múzea) - výstup na vrch Sitno

4-5 deň práca na teréne 6 deň fakultatívny výlet, resp. voľný program 7-8 deň práca na teréne 9 deň fakultatívny výlet, resp. voľný program 10 deň záverečné posedenie, slávnostný obed, odovzdanie certifikátov

(po dohode možnosť návštevy iných Cena: lokalít)

700 €

Cena zahŕňa: ubytovanie, polpenzia, terénne školenie, doprava na výskum, technická podpora 6.5., 20.5., 3.6., 17.6., 1.7., 15.7., 29.7., a odborný dozor 12.8., 26.8. v popoludňajších hodinách

Termín nástupu:

Cena nezahŕňa: Ubytovanie: penzión v kategórii ** a dopravu na miesto stretnutia, fakultatívne výlety (doprava, vstupy, sprievodca) *** v okolí Kaľamárky


Kaľamárka 2012 Hradisko Kaľamárka

Plocha výskumu

Smer Detva

Nábrežná 2 038 61 Vrútky Slovenská republika Kontakt a informácie: Dr. Milan Horňák Mobil: 0908 692 815 E-mail: hornak.milan@gmail.com

Mgr. Veronika Krištofová Mobil: 0904 810 687 E-mail: v.kristofova@gmail.com

kalamarka letak  

kalamarka letak

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you