Page 1

nak

nik

de

KuS van een prinses a princess’s

KiSS


Nederlands • Engels Dutch • English

uit het De kikker

© Christine Sterkens (uitgever/publisher), vzw Herkes, 2013 Niets in deze uitgave mag, op welke wijze ook, worden overgenomen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever. Hebt u vragen over deze uitgave? Contacteer ons via info@nik-nak.eu. No part of this publication may be reproduced or transmitted, in any form or by any means, without the explicit written consent of the publisher. If you have any questions about this publication, please contact us at info@nik-nak.eu. Tekst en beeldredactie/Text and image editing: Christine Sterkens • Vertaling/Translation: Erica Peeters • Eindredactie/Editing: Joshi Janssen Design&Layout/Beeldbewerking/Image Processing: Elisabeth De Potter • Beelden/Images: shutterstock.com

k wilde sprookjesboe aken. Hij niet meer kw s zijn. wilde een prin p zoek Dus ging hij o an een naar de kus v

prinses.

frog

The from the fairy tale book didn’t want to croak any more. He wanted to be a prince. So he went looking for the kiss of a

princess.


De eerste prinses zei: “Kun je voor mij

dansen, groene

The first princess said: “Can you

dance for

kikker? Zo mooi dat ik er blij van word? Dan krijg je een kus.”

me, green frog? Dance so gracefully that it makes me happy? Then you will get a kiss.”

Maar de kikker kon niet dansen.

But the frog didn’t know how to dance.


De tweede prinses zei: “Kun je mij een verhaal vertellen, groene kikker? Een

verhaal dat ik

The second princess said: “Can you tell me a story, green frog? A

story

nooit meer vergeet? Dan geef ik je een kus.”

that I will never ever forget? Then I will give you a kiss.”

Maar de kikker kende geen verhalen.

But the frog didn’t know any stories.


De derde prinses zei:

lied

The third princess said: “Can you sing me a

voor “Kun je een mij zingen, groene kikker? Met een stem zo helder als kristal? Als je dat kunt, verdien je wel een kus.”

a voice as clear as crystal? If you can, you do deserve a kiss.”

Maar de kikker kon niet zingen.

But the frog couldn’t sing.

song, green frog? With


De vierde prinses zei: “Kun je mijn hart doen smelten met een mooi

The fourth princess said: “Can you make my heart melt with a beautiful

kikker? Dan geef ik je graag een kus.”

If so, I’d love to give you a kiss.”

Maar de kikker kon geen gedicht bedenken.

But the frog couldn’t think of a poem.

gedicht, groene

poem, green frog?


De vijfde prinses zei:

bloemen

The fifth princess said: “Can you bring me

“Kun je mij brengen, groene kikker? Het grootste boeket dat ik ooit heb gezien? Als je dat belooft, geef ik je nu een kus.”

The largest bouquet I have ever seen? If you promise to do so, I’ll kiss you now.”

Maar de kikker was te klein om bloemen te dragen.

But the frog was too small to carry flowers.

flowers, green frog?


De zesde prinses zei:

vechten,

“Kun je voor mij groene kikker? En iedereen verslaan? Dan krijg je voor je moed een kus.”

Maar de kikker wilde niet vechten.

The sixth princess said:

fight

for me, “Can you green frog? And beat everyone else? You’ll get a kiss for your courage.”

But the frog didn’t want to fight.


De zevende prinses zei: “Kun je mij heel hard doen

The seventh princess said: “Can you make me

lachen, groene kikker?

laugh real hard, green

Zo hard dat ik tranen in mijn ogen krijg? Dan heb ik voor jou een kus.”

frog? So hard that I’ll get tears in my eyes? Then I’ll have a kiss for you.”

Maar de kikker was niet grappig.

But the frog wasn’t funny.


De achtste prinses zei:

The eighth princess said:

geven, “Kun je mij groene kikker? Een hele pot vol? Als je dat kunt, betaal ik je met een kus.”

, “Can you give me green frog? A whole pot full of it? If you can, I’ll pay you with a kiss.”

Maar de kikker had geen goud, niet eens een beetje.

But the frog didn’t have any gold, not even a little bit.

goud

gold


De negende prinses zei:

ster

The ninth princess said:

star

uit de hemel plukken, groene kikker? Als je dat voor mij doet, geef ik je een dikke kus.”

from “Can you pick a heaven for me, green frog? If you do that for me, I’ll give you a big kiss.”

Maar de kikker kon niet hoog genoeg springen.

But the frog couldn’t jump high enough.

“Kun je voor mij een


De kikker wist niet wat te doen. Geen enkele prinses gaf hem zomaar een kus.

The frog

didn’t kn ow what to do.

None of the prin cesses would g ive him a kiss just like that.


“Ik zal je een kus geven”, riep prinses

geit.

Je hoeft er niets voor te doen!

“I’ll give you a kiss”, princess

goat shouted.

You don’t have to do anything in return!


g de kikker Toen spron t water. terug in he ch maar Hij bleef to liever

een kikker.

KWAAK!

Then the fr og jumped bac k into the water. He’d rather stay after all.

a frog

QUACK!


De kikker uit het sprookjesboek is het beu om kikker te zijn. Hij wil een prins worden. Maar welke prinses geeft hem een kus?

The frog from the fairy tale book is fed up with being a frog. He would like to become a prince. But which princess will give him a kiss?

nak

nik

De nik-nakboekjes slaan een brug tussen de moedertaal en een andere taal, voor kinderen zowel als voor ouders. Spelenderwijs en zonder enige druk leren ze woorden, uitdrukkingen en zinsbouw. De boekjes zijn bedoeld voor iedereen die – om welke reden ook – kinderen wil helpen om vertrouwd te raken met een nieuwe taal. Ze zijn tevens een hulp voor ouders van kinderen die opgroeien in een taalgebied waarvan zij zelf de taal (nog) niet beheersen. For parents as well as children, the nik-nak booklets can build a bridge between mother tongue and another language. In a playful way and without any pressure, both get acquainted with words, expressions and syntax. The booklets are intended for anyone who – for whatever reason – wants to help children to assimilate a new language spontaneously. They are also useful for parents whose children are raised in a region of which they themselves do not (yet) master the language.

www.nik-nak.eu

KUS-2013-NE

Een kinderboek van nik-nak A nik-nak children’s book

De kus van een prinses - A princess's kiss  
De kus van een prinses - A princess's kiss  

Bilingual children's book in Dutch-English. Other combinations available. More books on www.nik-nak.eu

Advertisement