Page 1

nijmegen

“Voor comfort, veiligheid en vertrouwen�

regionaal zakenmagazine | Jaargang 28 | nummer 6 | november 2012


NIJMEGEN

REGIONAAL ZAKENMAGAZINE | JAARGANG 28 | NUMMER 6 | NOVEMBER 2012

“Voor comfort, veiligheid en vertrouwen”

Zakenmagazine voor de regio Nijmegen JAARGANG 28 november 2012, editie 6 REDACTIE ADRES Postbus 31179 6503 CD Nijmegen Tel. (024) 360 92 88 Fax (024) 360 92 77 info@eberson-nijhof.nl

4 JWR elektrotechniek over ‘De kracht van de connectie’ 6 Column Deloitte ‘Heeft u een eigendomsstrategie?’ 9 Column Hoogenboom 10 Q accountants en Rabobank Rijk van Nijmegen werken nauw samen 12 Susanne Hofmans start met Koopvillacostablanca 14 Compunext koppelt kennis van ICT en telefonie 16 AMC Groep maakt schoon bij Ouwehands Dierenpark Rhenen 18 Jos Akkers van RéBM over (in)flexibiliteit in de wereld van het vastgoed 20 De Make over met Frits Treffers 22 Uit de adviespraktijk van Hekkelman Notarissen 23 Nijmegen Business ontbijtbijeenkomst 26 Uw vraag beantwoordt door: accon avm 27 Business Class al vijftien jaar toonaangevend in chauffeursdiensten 28 Nijmegen Businesstrip naar Dubai van 16 tot en met 21 april 2013 30 Maak kennis met Bart van Ingen en Nienke van den Akker

WWW.EBERSON-NIJHOF.NL

BLADMANAGER Didy van Eldik Columnisten Marieke Hoogenboom, Marcel Hilbrands, Dianne Kottier, Roland van Mourik FOTOGRAFIE Broer van den Boom, Jan Adelaar, Visual Photo Design en Publivision Coverfotografie Broer van den Boom fotografie VORMGEVING F-Graphics bv Nijmegen DRUK Drukkerij van der Weerd ABONNEMENTEN Telefoon: (024) 360 92 88 Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan. Alle abonnementen lopen tot 1 januari en worden automatisch verlengd tenzij de abonnee uiterlijk vóór 1 november schriftelijk opzegt. Abonnementsprijs E53,- per jaar (incl. BTW) COPYRIGHT Het auteursrecht op de in dit tijdschrift verschenen artikelen wordt door de uitgever voorbehouden. Het verlenen van toestemming tot publicatie in dit tijdschrift houdt in dat de auteur de uitgever, met uitsluiting van ieder ander, onherroepelijk machtigt de bij of krachtens de Auteurswet door derden verschuldigde vergoeding voor kopiëren te innen en dat de auteur alle overige rechten overdraagt aan de uitgever. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gekopieerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

nationaal I Het vallen en opstaan van Arko van Brakel

‘Door te ondernemen, kom ik tot de beste versie van mijzelf’

VI Nederland maakt kennis met de ESCo Geen tovermiddel, wel zeer kansrijk

XII

FMN wil snel meer ondertekenaars gedragscode eindgebruikers Gebouwen en werkomgeving moeten duurzamer

33 Nijmegen Business Zakenautotestdag 49 Businessflitsen 51 Golfevenement van de Vrienden van de Stamceldonorbank 52 Aleida Vis in Koken met MANNA 54 The Battle tussen Businessclub Vitesse en de OSRN 56 NUL 24 goes bootcamp 60 Binnen kijken bij... Mercure Hotel Nijmegen Centre 61 Nijmegen Business borrel bij MANNA


4

Jan-Willem de Rover “Wij verkopen geen elektrotechniek maar comfort, veiligheid en vertrouwen”

14

Koen Nicolasen en Remco van den Brink over de samenwerking bij Compunext

12

27

Freek de Widt “Wij zorgen ervoor dat je na een paar wijntjes toch veilig thuiskomt of de reistijd kunt gebruiken als werktijd.”

Susanne Hofmans ”Koopvillacostablanca helpt potentiële kopers bij de aankoop of verbouwing van een huis in Spanje”

54

Op 18 september vond er op Golfbaan Landgoed Welderen een uniek netwerkevenement plaats tussen de OSRN en de businessclub van Vitesse

18

Jos Akkers eigenaar van RéBM over de units aan de Tarweweg in Nijmegen

28

Nijmegen Business trip naar Dubai van 16 tot en met 21 april 2013


Coverstory

JWR elektrotechniek over ‘De kracht van de connectie’

‘Het zijn onze medew

Jan-Willem de Rover

Natuurlijk merkt eigenaar Jan-Willem de Rover van JWR elektrotechniek dat er een crisis is. “Steeds harder werken voor minder, keiharde acquisitie, veel aandacht voor debiteurenbeheer en goed op de kosten letten. Dan kun je maar beter de goede mensen in je bedrijf hebben, want dan overleef je ook deze periode wel. En die hebben we, zowel op kantoor, maar ook onze monteurs die elke dag onze afspraken waarmaken. Zij maken het verschil en zij zorgen ervoor dat we nog steeds een goed gevulde orderportefeuille hebben met tevreden klanten.”

4

nijmegen business | nummer 6 | november 2012


werkers die het doen’ JWR elektrotechniek is nu bijna 70 jaar actief op de markt. Jan-Willem de Rover nam in 2005 het familiebedrijf over, veranderde onder andere de naam en gaf er nog meer zijn eigen invulling aan. Een nieuw pand, waarin de filosofie van de eigenaar duidelijk zichtbaar is. Mooie architectuur, prachtige afwerking, indrukwekkend voor bezoekende klanten, maar vooral een prettige werkomgeving voor medewerkers waarbij “clean desk” tot standaard is verheven. Een nieuwe cultuur, waarin vertrouwen, zelfstandig werken en plezier de sleutelwoorden zijn. Of, zoals Jan-Willem de Rover het uitdrukt: “We zitten gemiddeld zo’n acht uur hier met elkaar binnen, dan kun je maar beter zorgen dat je het samen leuk hebt . Bovendien zorgt een goede werksfeer voor een hogere productiviteit en een lager ziekteverzuim.”

om.” Op dit moment werken zo’n 65 medewerkers van JWR elektrotechniek voor met name klanten in onderwijs, gezondheidszorg, industrie en retail. “Klanten die kwaliteit en continuïteit belangrijk vinden, die zaken willen doen met een elektrotechnisch bedrijf dat gewend is in high end oplossingen te denken. In principe werken we aan alles waar een stekker aan zit, maar in de praktijk worden we ingeschakeld voor vaak complexere klussen. Bijvoorbeeld de parkeergarage onder het rugbyveld bij de Radboud universiteit, de Keizer Karel parkeergarage, het oude gymnasium of de nieuwbouw van verpleeghuis De Honinghoeve. Daar doen we niet alleen de licht-, en krachtinstallatie, maar ook toegangscontrole, brandmeldinstallatie en beveiligingsinstallatie. Klanten vinden het plezierig wanneer dat allemaal in dezelfde handen is.”

Filosofie

Acquisitie

Ook de filosofie binnen het bedrijf veranderde. “Wat we afspreken doen we ook, dat lijkt een cliché, maar het is in onze bedrijfstak geen wet van Meden en Perzen. Het belang van de klant en de kwaliteit van ons werk staan op elk moment centraal. Dat begint met advisering, dat krijgen onze klanten er gratis bij. Dat stelt ook eisen aan het niveau van je medewerkers en daarom hechten we veel belang aan ontwikkeling en opleiding. Nieuwe dingen en innovatie houden bovendien het werk uitdagend. Zo maken we onze slogan: ‘De kracht van de connectie’ elke dag waar. Praktisch in het werk dat we doen, maar ook in de verbindingen die we leggen met klanten en tussen medewerkers onderling. Verbinden, daar gaat het

Ron Festen (44 jaar) werkt sinds kort als business unit manager Utiliteit. “Ik was toe aan een nieuwe uitdaging en deze functie betekent een promotie voor mij. Ik ben relatief nieuw, dus ik zie alles nog met nieuwe ogen. Ik vind de sfeer hier opvallend goed. Bovendien vind ik de energie die in acquisitie wordt gestoken bijzonder. Dat leidt er toe dat onze orderportefeuille tot diep in 2013 is gevuld en dat geeft rust.” Lenneke Kranenburg (45 jaar) is als commercieel medewerkster mede verantwoordelijk voor die acquisitie. Ik beweeg me veel in netwerken en dan hou ik ogen en oren open. Het is voor ons belangrijk dat we in een vroeg stadium op de hoogte zijn van plannen van ondernemers. Dan kunnen we proactief meedenken. We heb-

ben inmiddels ook een groot bestand aan vaste klanten, bijvoorbeeld de Jan Linders supermarkten, maar we doen bijvoorbeeld ook veel samen met de Nijmeegse ontwikkelaar Ton Hendriks, Giesbers Wijchen, BAM en Hilckmann.”

Comfort

Jos van Beek (41 jaar) is business unit manager Systemen. “We noemen het intern de afdeling dunne draadjes. Je praat dan over beveiligingssystemen, brandmeldinstallaties, toegangscontrole en communicatie. Beveiliging is een groeimarkt, niet alleen voor bedrijven en bedrijventerreinen, maar ook voor particulieren. We installeerden onder andere beveiligingsoplossingen voor bedrijventerreinen in Malden en Heumen, Bijsterhuizen, Kerkenbos en in Dodewaard. Het dievengilde wordt steeds slimmer, dus is het aan ons steeds nieuwe barrières te verzinnen. We zijn ook ver in gebouwbeheersystemen. We praten niet over domotica, omdat dit vaak met ouderenzorg wordt geassocieerd maar over ‘simply well’. Kijk maar eens Berry Celissen

5


uit de adviespraktijk van deloitte

Heeft u een eigendomsstrategie? Vroeg of laat moeten de aandelen in uw bedrijf worden overgedragen. Deze keer wil ik het niet hebben over de juridische of fiscale aspecten bij opvolging, zie daarvoor mijn column eerder dit jaar. Deze keer wijd ik mijn column aan het belang van een ‘eigendomsstrategie’. Maar al te vaak wordt vooral gestuurd op de juridische en fiscale aspecten van de opvolging, en ik zal de laatste zijn om het belang van een goede fiscale begeleiding te bagatelliseren. Maar voordat aan de fiscaaljuridische aspecten wordt toegekomen, is het belangrijk dat partijen het eerst eens worden over het effect van een veranderde eigendomsstructuur voor de binding met het bedrijf en de onderlinge verhoudingen in de familie. Met de eigendomsstrategie wordt bepaald wie eigenaar mag zijn van het bedrijf en wat er van de eigenaar verwacht wordt.

Waarom is een eigendomsstrategie zo belangrijk?

wordt dan omgegaan met de eigendom? - Staat u open voor een externe aandeelhouder, bijvoorbeeld een belegger die enkel een aantrekkelijk rendement wenst, of voor een strategische partner?

Met zo’n strategie wordt voor zowel het bedrijf als de potentiële opvolgers duidelijk wat er van hen verwacht wordt. En voor het bedrijf is van belang dat zeker is dat er duurzaam kapitaal ter beschikking staat.

Wat bepaal je dan in een eigendomsstrategie?

Meer weten? Mail naar dkottier@deloitte.nl of bel 088 - 2888799 Dianne Kottier

Naast de eigendomsstrategie is het ook belangrijk dat er een financieringsbeleid is. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een familielid zich wil laten uitkopen. Bent u daarop voorbereid?

Dat is aan u. Een feit is dat je in de Of er doet zich de kans van een praktijk makkelijker afspraken over strategische overname voor. Hoe mogelijke dilemma’s met elkaar Dianne is partner bij Deloitte staat u dan tegenover het aantrekkunt maken als de verhoudingen Belastingadviseurs b.v. en ken van extern kapitaal. Behoort nog goed zijn, dan wanneer de Family Business Advisor een externe investeerder tot de gemoederen al hoog zijn opgelomogelijkheden? En bent u zich er pen. Zaken die u bijvoorbeeld voldoende van bewust wat dat betekent? Een externe kunt vastleggen zijn de volgende: investeerder wil een zekere zeggenschap, verwacht - Mogen familieleden die niet in het bedrijf werken ook een zeker rendement, wil meestal uitzicht op een exit aandelen hebben? en wil openheid van zaken. U dient verantwoording af - En hoe zorg je dan dat deze eigenaren zich verbonte leggen en zult aan door anderen opgelegde eisen den voelen met het bedrijf? moeten voldoen. Als er meerdere eigenaren in de fa- Mag de ‘koude kant’ aandelen hebben? milie zijn is het belangrijk dat u van elkaar weet hoe u - Geldt er een leeftijdsgrens. Met andere woorden, moet denkt over dergelijke keuzes. je na het bereiken van een bepaalde leeftijd je aandelen aanbieden/overdragen aan de volgende generatie? Er kunnen zich vele situaties voordoen. Met het na- Geldt er een bepaald minimum opleidingsniveau om denken over en het opstellen van een eigendomsstraaandeelhouder te mogen zijn? tegie zorgt u dat u bent voorbereid, kunt u de ver- Mogen niet-familieleden, bijvoorbeeld het hoger mawachtingen van de toekomstige eigenaren managen nagement, aandelen hebben? en draagt u bij aan een stabiele verhouding tussen de - Als er meer staken (broers/zussen) zijn, en niet elke verschillende eigenaarsrollen. staak evenveel kinderen heeft voorgebracht, hoe

6

nijmegen b u siness | n u mmer 6 | n o vember 2 0 1 2


Coverstory

op www.simply-well.nl. Wij verkopen oplossingen voor onze klanten. Advies is daarin cruciaal, we verkopen comfort, gemak en vertrouwen, maar daarin kan de klant veel keuzes maken. Het is aan ons om hem daarbij te assisteren.”

Speciaal

Berry Celissen (48 jaar) is al 22 jaar aan het bedrijf verbonden en is nu als hoofd administratie de rechter- en linkerhand van de directie. “Ik heb natuurlijk veel zien veranderen. Dan heb je het over de aard van de werkzaamheden, zowel op de administratie als elders op de werkvloer, maar meer nog over de rest van het bedrijf. We zijn gegroeid van een traditioneel naar een proactief bedrijf. We opereren veel professioneler, zijn breder actief in de markt, leveren veel toegevoegde waarde voor klanten en we zijn voortdurend bezig met de ontwikkeling van onze mensen. Dat vinden we be-

langrijk. Ook het klantenbestand is veranderd. JWR elektrotechniek is uitgegroeid tot een prettig bedrijf met een open cultuur. Daarom starten functioneringsgesprekken hier altijd met de vraag: ‘Heb je het hier nog naar je zin’. Dat is wat mij betreft veelzeggend.”

Collegiaal

En dan is er Marjon de Wit (46 jaar) die als receptioniste/secretaresse een cruciale functie vervult binnen JWR elektrotechniek. Marjon is voor veel klanten de eerste stem die ze horen, het eerste contact met het bedrijf. “Dat is zo belangrijk. Bovendien is Marjon de spin in het web, die van hoog tot laag en van links naar rechts dingen in de gaten houdt en regelt.” Marjon werkt er nu bijna een jaar met veel plezier. “Je kunt hier jezelf zijn, er wordt naar je geluisterd, er heerst respect voor elkaar van hoog tot laag en er hangt een collegiale sfeer. Mensen hebben iets voor elkaar over. Dat maakt ons

bedrijf speciaal.” Jan-Willem de Rover: “Dat alles bij elkaar zorgt ervoor dat wij, ook in tijden dat er meer van ons wordt gevraagd, steeds voorop blijven lopen in de markt. Dan houd je klanten vast en gaan de zaken gewoon door.” Bij JWR elektrotechniek kunt u naast eerder genoemde zaken terecht met vraagstukken op het gebied van; industriële automatisering, NEN 3140 inspectie, service & onderhoud, paneelbouw, datacommunicatie, en duurzame energiesystemen.

Jos van Beek en

Lenneke Kranenburg en

Marjon de Wit

Ron Festen

nijmegen b u siness | n u mmer 6 | n o vember 2 0 1 2

7


First Incentive! flitsen Specialist Specialist in in op op maat maat gemaakte gemaakte

reizen reizen en en incentives incentives voor voor groepen groepen en en bedrijven bedrijven in in binnenbinnen- en en buitenland. buitenland.

V.l.n.r. V.l.n.r. Jeroen Jeroen Berens, Berens, Karin Karin Berens, Berens, Louis Louis van van Os Os en en Linda Linda Vonk. Vonk.

Beloning, motivatie, teambuilding, klantenbinding. DĂĄt zijn de doelstellingen van een goede incentive. Geen kostenpost, maar een investering voor de lange termijn! Bedrijfsuitstapje, congresreis, salesmeeting, studiereis of jubileumreis? Binnen het budget zorgen wij ervoor, dat alle onderdelen, zoals bestemmingskeuze, vervoer, accommodatie, catering, activiteiten en entertainment, samenkomen in een onvergetelijke ervaring.

kiest u voor een cultureel programma in St. Petersburg, olifantrijden in AziĂŤ of een zakelijke meeting in New York? Als ondernemers denken wij met u mee en zijn graag uw 'Partners in creating motivation!' Wilt u meer weten over de vele mogelijkheden? Bezoek onze nieuwe website www.firstincentive.nl en neem vrijblijvend contact met ons op!

Wordt het een driedaags actief programma in Barcelona, Berlijn of Dublin? Een sneeuwsafari in Lapland? Een iglo bouwen op 3000 meter hoogte in Zwitserland? Of Hatertseweg 2, 6581 KE Malden. Tel: 024 - 357 20 70. E-mail: info@firstincentive.nl www.firstincentive.nl


column

flitsen Weemen gekozen tot beste familiebedrijf van Nederland

Vrijdag 5 oktober 2012 is Weemen tijdens de landelijke verkiezing van de Family Fundament Award gekozen tot beste familiebedrijf van Nederland. De landelijke finale bestond uit 11 familiebedrijven die in de regionale voorrondes genomineerd waren. De jury lette vooral op maatschappelijk verantwoord ondernemen, toekomstvisie, goed bestuur, klanttevredenheid, strategie en financieel beleid. Het juryrapport licht de keuze voor Weemen als winnaar toe: ‘Vanuit het besef dat er zware concurrentie is in deze sector, werkt Weemen hard aan het in stand houden en zelfs versterken van de huidige positie in de markt. Dit bereikt de familie door lokale betrokkenheid te koppelen aan moderne technieken en aandacht voor duurzaamheid. Hiermee is het familiebedrijf toekomstbestendig.’ Weemen Drukwerk & Communicatie is totaalleverancier van kwaliteitsdrukwerk en communicatiediensten. Het familiebedrijf vindt zijn oorsprong in 1974 en is inmiddels uitgegroeid tot 5 vestigingen (Haps, Boxmeer, Druten, Gemert en Horst) en 75 medewerkers. Naast een nuchtere en nononsense aanpak staat maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel. V.l.n.r.: Twan Weemen, Tiny Weemen, Ria Weemen en Maarten Weemen

Steveniers bijten de spits af

Een enthousiaste groep voortrekkers uit het Nijmeegse bestuurlijke en politieke leven en het bedrijfsleven bijt met de actie ‘365 Steveniers onderhouden de Stevenskerk’ de spits af van de structurele fondsenwerving voor de Stevenskerk. Een Stevenier draagt gedurende minimaal vijf jaar minimaal 365 euro per jaar bij en onderhoudt daarvoor symbolische één dag per jaar de kerk. Het idee voor de Steveniers is van Hubert Hendriks, bekend van orkest Die Flegel en voorzitter van het Huis van de Binnenstad: “Voor eenmalige restauratieprojecten vindt de stichting vast projectfondsen of andere gelden. De vaste onderhoudskosten zijn veel minder goed verkoopbaar maar van levensbelang voor de kerk. Daarom onderhoudt elke Stevenier symbolisch één dag per jaar de kerk. De Steveniersbijdrage is volledig fiscaal aftrekbaar en omdat je ook per maand kunt bijdragen, komt de bijdrage voor veel Steveniers uiteindelijk neer op €10 à €15 netto per maand. De actie is nog nauwelijks gestart of er zijn al 75 Steveniers,. Meer informatie hoe Stevenier te worden en de Stevenskerk één dag per jaar te onderhouden? Anne-Marie Lucker, fondsenwerving, a.lucker@stevenskerk.nl

LIJSTJES Marieke Hoogenboom Hoogenboom Mode Molenstraat 106-108, Nijmegen

De afgelopen jaren zijn er twee lijstjes ontstaan om binnensteden te ‘ranken’. We hebben de “Beste Binnenstad” welke wordt samengesteld door specialisten onder aanvoering van Detailhandel Nederland. Winnaars waren de afgelopen jaren o.a. Breda en Den Bosch. Daarnaast is er de “Meest Gastvrije Stad” welke door o.a. VVV Nederland wordt bepaald. In dit onderzoek zijn het de bezoekers zelf die via een enquête de winnaar bepalen. Voor ons zijn deze onderzoeken van groot belang daar Arnhem en Den Bosch concurrerende koopcentra zijn. Den Bosch is de afgelopen week voor de derde keer op rij tot Meest Gastvrije Stad gekozen. Ook Breda en Maastricht scoren eigenlijk ieder jaar en in beide lijstjes hoog. Steden die steeds slecht scoren zijn vooral de nieuwe steden als Almere en Zoetermeer. Gezelligheid lijkt het in deze toch te winnen van grootschalig aanbod… Alle andere grotere steden zitten heel dicht bij elkaar. Nijmegen werd in 2011 nog 5e en is in 2012 gezakt naar de 9e plaats (nog wel boven Arnhem welke stad 13e werd). Wat kunnen we van Den Bosch leren? Niet vreemd, het grootste verschil doet zich voor bij de hoofdcategorie “Bereikbaarheid”. Het verschil is hoofdzakelijk te wijten aan “bereikbaarheid met de auto”en “parkeren”. Daar is dus nog veel te winnen. Echter ook bij de inrichting, sfeer en uitstraling van de straten en gebouwen, ook daar zijn de verschillen groot; het oogt volgens de consument allemaal net iets beter in Den Bosch. Wat we wel goed doen? Vriendelijkheid en veiligheid zijn onze sterkste troeven. Vooral de vriendelijkheid in horeca en winkels scoort goed, ook wanneer afgezet tegen andere steden. In de tijd van internet gaat de concurrentie meer en meer tussen verschillende koopcentra. De consument wil een leuk dagje uit om te shoppen en kiest voor het beste totaalpakket. Ratiokopen doet hij/zij wel thuis. Laten we daarom hopen dat ook de gemeente deze onderzoeken heel goed bestudeerd…

We begroeten u graag in onze winkel! Marieke Hoogenboom.

nijmegen business | nummer 6 | november 2012

9


Business and banking

Q accountants en Rabobank Rijk van Nijmegen werken nauw samen

‘Dichtbij en betrokken bij d

Op 1 juli 2009 openden Karen van Eldonk, Danny Verpoorten en Aad van der Burgh met Q accountants & belastingadviseurs hun eigen kantoor. Een jong kantoor, met nieuwe ideeĂŤn, een andere aanpak, dichterbij de klant, transparant en betrokken. Een kantoor dat naast de ondernemer staat, hem een spiegel voorhoudt en gevraagd en ongevraagd adviseert. Rabobank Rijk van Nijmegen werd hun huisbankier en hun sparringpartner, want ook accountants en belastingadviseurs hebben bij tijd en wijle advies nodig. Karen van Eldonk (39 jaar, RA Q accountants & belastingadviseurs) en Ronald Saak (38 jaar, accountmanager Zakelijke Relaties Rabobank Rijk van Nijmegen) vertellen over de nauwe samenwerking en hoe ze samen optrekken om klanten optimaal te bedienen. 10

nijmegen business | nummer 6 | november 2012


de ondernemer en zijn zaak’ Het zijn voor veel ondernemers spannende tijden. Omzetten lopen terug, markten veranderen en klanten stellen andere eisen. “Dat vraagt om ondernemers die kennis hebben van hun branche, die weten waar hun kansen en bedreigingen liggen en die bereid zijn tijdig het roer om te gooien. Daarvoor heb je niet alleen operationele kennis nodig, maar je moet ook op elk mo-

ment weten hoe het er financieel voor staat. Dan heeft een ondernemer behoefte aan een klankbord, aan een accountant die hem bijpraat over de financiële situatie, maar ook aan een bank die hem bijstaat wanneer dat nodig is. Dus is het zinvol om als bank en accountant samen op te trekken, daar zijn alle partijen bij gebaat”, vertelt Karen.

Q-factor

Q accountants en Rabobank Rijk van Nijmegen zijn nu zo’n 3,5 jaar samen

op weg. “Het bevalt ons goed, omdat we bij de Rabobank een houding aantreffen die wij omschrijven als de Qfactor. Daarvoor moet je de ondernemer en zijn organisatie goed kennen. Wat is zijn visie, hoe ziet zijn strategie er uit, hoe zet hij ideeën om in acties en wat heeft hij nodig om van zijn acties successen te maken? Is dat allemaal haalbaar? Dat zijn vragen waarop we gezamenlijk antwoorden verzinnen. Dan worden keuzes gemaakt en als je als ondernemer een bank nodig hebt gaan we samen aan tafel. Daar geven we samen een reëel beeld van de situatie, maken dingen niet mooier dan ze zijn, benoemen problemen, maar dragen ook oplossingen aan. Die werkwijze is niet per se een garantie voor succes, want soms zijn problemen gewoon niet op te lossen. Dan hebben we nog steeds een taak in de afwikkeling, ook daarin dragen we samen verantwoordelijkheid.”

bij de ondernemer en zijn bedrijf en het wordt duidelijk waarom onze klantenportefeuille groeit.” ‘Dichtbij en betrokken’ is ook het motto van Rabobank Rijk van Nijmegen. “Q accountants & belastingadviseurs past dus uitstekend bij wat wij als bank belangrijk vinden”, aldus Ronald Saak. “We kijken beide vanuit onze expertise

Dichtbij en betrokken

Het gaat goed met Q accountants. Het kantoor telt inmiddels achttien medewerkers en de verwachting is dat dit aantal in drie jaar tijd zal groeien naar ongeveer dertig mensen. “Dat maakt ons ook bijzonder. We zijn zelf ondernemers, zijn in 2009 met niets begonnen en we kennen dus de denkwereld van de ondernemer. Dat geeft ons een belangrijke voorsprong. Tel daarbij onze kernwaarden dichtbij en betrokken

naar een zaak, maar wel vanuit dezelfde kernwaarden. We nemen elkaars rol niet over, maar vullen elkaar aan. Daar zit de toegevoegde waarde van beide partijen, daar zoeken we onderscheid. Dat gaat niet vanzelf, je moet er moeite voor doen, er extra tijd en menskracht in investeren, maar het vergroot de kwaliteit van je dienstverlening en daarmee werk je aan een langdurige klantrelatie. Daar gaat het om.”

nijmegen business | nummer 6 | november 2012

11


Business en achtergrond

Susanne Hofmans start met Koopvillacostablanca

‘Vertrouwd op weg naar uw droom’

Susanne deed de opleiding tot Europees Secretaresse met Spaans in haar pakket. “Ik heb een tijd in Spanje gewoond, dus ik weet hoe die cultuur er uit ziet. Ik weet ook uit ervaring hoe slecht Spanjaarden hun talen spreken. Met Encantada vul ik dat gat. Nederlandse bedrijven huren me in voor ontvangst en begeleiding van Spaanstalige zakenrelaties. Ik begeleid ook Nederlanders naar Spanje, vul dagprogramma’s in, zit aan tijdens diners, ik doe gewoon wat nodig is zodat mensen zich op hun gemak voelen, om gesprekken in een ontspannen sfeer vlot en soepel te laten verlopen. Dat brengt

12

zijn geld voor bedrijven dubbel en dwars op. En toen kochten we in 2011 ons huis in Moraira.”

Verbouwing

De wetten en regels in Spanje verschillen aanzienlijk van de Nederlandse, maar nog belangrijker zijn de cultuurverschillen. “Toen we ons huis wilden verbouwen kregen we daar meteen mee te maken. Natuurlijk zijn er al bureaus die als intermediair opereren, maar welke moet je kiezen, hoe zit het met hun tarieven, opereren ze onafhankelijk en komen ze hun afspraken na? Gebleken is

nijmegen business | nummer 6 | november 2012

ook dat je de lokale mensen in Spanje echt nodig hebt. Wij hebben in korte tijd een netwerk van betrouwbare partners opgebouwd, die niet alleen de technische zaken regelen, maar ook de weg kennen in de juridische wereld. Onze kennis van de Spaanse taal en cultuur waren van doorslaggevend belang. Dat leidde tot een prettige samenwerking en een uitstekend verlopen verbouwing. Alles keurig geregeld, alles keurig op tijd en volgens afspraak opgeleverd. Ik begreep dat ik hier voor anderen een goede rol in zou kunnen spelen en hebben we Koopvillacostablanca opgericht. Ik breng potentië-


Susanne Hofmans vertelde vorig jaar zomer in Nijmegen Business over haar start met Encantada, een bureau dat Spaanstalige zakenmensen begeleidt tijdens hun bezoek aan Nederlandse bedrijven. Susanne heeft namelijk ondernemersbloed en iets met Spaans en de Spaanse cultuur. Toen ze samen met haar man Twan Hofmans een huis in het Spaanse Moraira kocht besloot ze een tweede bedrijf op te richten: Koopvillacostablanca, dat potentiële kopers helpt bij de aankoop of verbouwing van een huis in Spanje. Want dat is een moeizaam traject als je de juiste weg niet weet.

le kopers in contact met de juiste makelaars, betrouwbare juristen en goede aannemers. Dat heeft tot gevolg dat hun aankoop en eventuele verbouwing goed gestructureerd en volgens afspraak wordt geregeld. En dat is voor veel Nederlanders een pak van hun hart.”

Uniek concept

Niet heel Spanje is ondergedompeld in misère. Susanne: “De Costa Blanca is nog steeds een erg gewild gebied, waar momenteel de prijzen ook aantrekkelijk zijn. Je moet wel weten wat je koopt. Daarvoor werk ik samen met een aantal

makelaars, hun huizen zijn ook te zien op onze site www.koopvillacostablanca.nl. Als mensen geïnteresseerd zijn, maken we een afspraak, inventariseren we hun wensen en plannen we een reis met afspraken in Spanje, we gaan de streek en de huizen bekijken. Zit er iets van hun gading bij, dan begeleiden we ze stap voor stap door het hele traject. Mijn liefde voor Spanje en de Spaanse taal, en het feit dat wij het hele traject van aankoop en verbouwing zelf doorlopen hebben, heeft er toe geleid dat de samenwerkende partijen mij gevraagd hebben dit agentschap op te zetten; voor mijn begeleiding

en bemiddeling betaalt de cliënt slechts een vergoeding voor mijn reiskosten welke bij een daadwerkelijke aankoop van een woning wordt gerestitueerd. Zelfs voor een verblijf in een hotel regelen we een korting. Een uniek concept. Voor meer informatie, kijk op www.koopvillacostablanca.nl. Twan en Susanne zijn erg blij met hun eigen huis. “Een typisch Spaanse villa die we naar onze wensen en naar Nederlandse maatstaven hebben gemoderniseerd. Die verhuren we ook, kijk maar op www.luxevillamoraira.nl.”

nijmegen business | nummer 6 | november 2012

13


BUSINESS EN service

Zakelijke telefonie en

14

nijmegen business | nummer 6 | november 2012


ICT Telefonie als onderdeel van de ICT

Soms ligt een kans gewoon voor het oprapen. Koen Nicolasen (38 jaar) is directeur van Computron, een specialist op het gebied van ICT en software uit Malden. Hij vernam vaak van klanten wensen met betrekking tot telefonie. Remco van den Brink (41) had intussen een groot klantenbestand opgebouwd als specialist in mobiele en vaste telefonie. Hij kreeg regelmatig de vraag voorgelegd of hij ook iets in ICT kon betekenen. Koen en Remco kenden elkaar, gingen om tafel en richtten in december 2011 Compunext op. Ze bundelden hun krachten en doen inmiddels goede zaken met een compleet traject van zakelijke telefonie en werkplekautomatisering. Zo eenvoudig kan het leven zijn.

Koen Nicolasen

Koen Nicolasen nam in 2007 Computron over van zijn vader. Het bedrijf telt 25 medewerkers die klanten vanaf 10 tot 250 werkplekken volledig ontzorgen op het gebied van ICT. “Het begint altijd met een adviestraject, inventariseren waar er verbeteringsmogelijkheden zijn en daar de beste oplossing voor aanbieden zonder daarbij afhankelijk te zijn van vaste leveranciers. Zo kunnen wij een objectief advies geven over de beste oplossing, deze leve-

ren en onderhouden zodat onze klant kan vertrouwen op een bedrijfszekere ICT omgeving. Onze helpdesk wordt bemand door mensen met échte kennis over het vak die altijd bereid zijn om vragen te beantwoorden.”

Remco van den Brink

Remco van den Brink is specialist op het gebied van vaste en mobiele telefonie. Hij werkt volgens dezelfde kernwaarden; vanuit expertise een klant begeleiden in het optimaliseren van zijn zakelijke telefonie. “De markt is voortdurend in beweging, zeker als je maximaal rendement uit je telefonie wilt halen zijn er volop mogelijkheden. Daarbij is kostenbesparing altijd een essentieel onderdeel. Door de samenwerking met Computron kunnen wij onze klanten nog beter van dienst zijn omdat de grenzen tussen ICT en telefonie heel grijs geworden zijn; denk bijvoorbeeld aan smartphones en tablets. De klant heeft één aanspreekpunt voor het complete traject.”

De toekomst van automatisering

De ICT-wereld verandert met de dag en dat stelt bijzondere eisen aan kwaliteiten van ondernemers. Koen: “Dat merken we aan de vragen van diezelfde ondernemers. Wat moeten we met glasvezel, hoe inte-

greren we vast en mobiel en is de cloud iets voor ons? Het laatste is in mijn opinie wel de belangrijkste verschuiving van de afgelopen tijd. Cloud computing houdt in dat je als bedrijf geen eigen server meer hebt, maar alle informatie online wordt opgeslagen. Dat betekent dat je als bedrijf niet meer hoeft te investeren in nieuwe apparatuur en software, maar dat je een vaste prijs per werkplek betaald. Bij ons kan dat al vanaf 50 euro. Ook telefonie kan overigens in de cloud, dit maakt je bedrijf flexibeler, de kosten zijn lager en je kunt gebruik maken van zeer uitgebreide functionaliteit. Hoe je het ook inricht, wij vinden het belangrijk om advies op maat te geven, want wat voor de ene partij een geweldige oplossing is, werkt voor een ander bedrijf juist niet.

Compunext

Compunext is nu een klein jaar op de markt en de resultaten zijn uitstekend. Remco: “Omdat we klanten het hele traject kunnen aanbieden, omdat we een betrouwbare partner zijn die onze kennis inzet om onze klanten te helpen, maar vooral ook omdat we organisaties volledig ontzorgen. Vooral dat laatste vinden onze klanten belangrijk.” Meer weten? Kijk op www.computron.nl en www.compunext.nl.

nijmegen business | nummer 6 | november 2012

15


Business en samenwerken

AMC Groep maakt schoon bij Ouwehands Dierenpark Rhenen

‘Een bijzondere aanpak voor een bijzondere Haico Klerks, Jan Kersten en Robin de Lange bij het nieuwe aan te bouwen gorillaverblijf met kantoren en ontvangstzalen

Schoonmaken bij Ouwehands Dierenpark is bijzonder en stelt ook bijzondere eisen aan de kwaliteiten van het schoonmaakbedrijf. En dat is volgens directeur Robin de Lange van Ouwehand bij de AMC Groep goed geregeld. “Vorig jaar hadden we 930.000 bezoekers en dan blijkt telkens weer dat bijvoorbeeld schone toiletten heel hoog scoren in de beoordelingen van onze gasten. Dat moet dus dik in orde zijn. We hebben daar samen met AMC een bijzondere oplossing voor gevonden.”

16

nijmegen business | nummer 6 | november 2012


klant’ Ouwehands Dierenpark in Rhenen heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Het is met 80 jaar een van de oudste familieparken van Nederland. In 2000 nam de nieuwe eigenaar de zaken serieus ter hand. Er werd fors geïnvesteerd in gebouwen, mensen en bijzondere attracties, zoals ‘Apen op stelten’, ‘RavotAapia’, een overdekte speeljungle van 4.000 m2, ‘Neus aan neus met de ijsberen’, de Blue Lagoon en het nieuwe gorillaverblijf. Het park groeide uit tot een van de grootste dagattracties van Nederland. Daarnaast is het een unieke locatie voor feesten en evenementen.

Familiebedrijf

Robin de Lange geeft leiding aan zo’n 75 vaste medewerkers en 200 seizoensmedewerkers. “Wij zijn in principe een ideële organisatie, met als doel soortbehoud van met name bedreigde dieren en educatie. Ouwehands Dierenpark werkt daarom met vele andere dierenparken samen op het gebied van internationale fokprogramma’s (EEP’s) voor bedreigde diersoorten. Ouwehands Dierenpark heeft vele diersoorten met succes gefokt, om er voor te zorgen dat de soort in stand wordt gehouden. Ouwehands Dierenpark wil de bezoekers niet alleen dieren laten zien, maar hen ook iets leren over de dierenwereld. Daarvoor moeten we wel winst maken, want om voortdurend te kunnen vernieuwen hebben we geld nodig. Daarom is het ook van belang dat we met de juiste partners samenwerken. Dan is niet alleen prijs van belang, maar zeker ook kwaliteit in service en vooral beleving. We moeten een goed gevoel hebben bij onze partners. Daarom kwam AMC als winnaar uit een

offerteronde die we vorig jaar hebben georganiseerd. Het is een familiebedrijf, waar dezelfde normen en waarden gelden als in dit bedrijf. Dat voelt goed. Wij zijn een platte organisatie, waarin we gewend zijn om snel te schakelen. Daar past AMC uitstekend bij.”

Gibbi mobiel

Volgens Robin de Lange is de kwaliteit van schoonmaak heel belangrijk. “Neem het sanitair, dat moet altijd schoon zijn, want onze bezoekers letten daar op. We hebben ook veel grote glasoppervlakten en dan is het voor onze gasten heel storend als daar vieze vingers op zijn terug te vinden. En wat onze gast belangrijk vindt, heeft bij ons de hoogste prioriteit. Mensen van AMC zijn in hun Gibbi mobiel (AMC heeft het withandgibboaapje geadopteerd) voortdurend in ons park aanwezig, niet alleen om hun reguliere schoonmaakrondes te lopen, maar vooral ook om in te spelen op calamiteiten. Dat werkt uitstekend. Zij staan rechtstreeks in verbinding met onze parkmanagers en kunnen dus meteen handelend optreden. Als we bijvoorbeeld om een of andere reden extra bezoekers binnen de poorten hebben is een telefoontje voldoende om extra schoonmaakkrachten op te roepen.” Jan Kersten (algemeen directeur en eigenaar van AMC) en Haico Klerks (directeur) beamen dat schoonmaken in een dierentuin extra eisen aan de organisatie stelt. “We doen veel, de reguliere schoonmaak van kantoren en openbare ruimtes, glasbewassing, maar ook gevelreiniging, of sneeuwruimen en vorstpreventie. Elke

ochtend is er bijvoorbeeld een speciale instructie, om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de situatie van de dag. Voor onze schoonmakers is het een speciale ervaring om glas te wassen terwijl een leeuw aan de andere kant staat te likken, ze werken er graag.”

VKUS

AMC werkt al jaren volgens het VKUSsysteem. Haico Klerks: “Dat staat voor Vertrouwen, Kwaliteit, Uitstraling en Service, waarbij ik er dan nog graag de P van pro-activiteit aan toe zou willen voegen. Vertrouwen spreekt voor zichzelf, de klant moet bijvoorbeeld zeker weten dat we afspraken nakomen. De kwaliteit van onze dienstverlening moet altijd op alle fronten zichtbaar zijn, uiteraard in ons werk, maar ook de factuur of de kwaliteit van de communicatie. De uitstraling is belangrijk, onze mensen zien er altijd goed uit. Ze werken bijvoorbeeld in schorten die zijn ontworpen door Mart Visser. En dan de service, daarin willen we de verwachtingen van de klant overtreffen. De pro-activiteit heeft er mee te maken dat we een actieve partner zijn, die met open ogen en oren adviseert, voordat er zich problemen voordoen. Als je dat allemaal goed hebt georganiseerd, dan ben je de partner die de klant wil zien. Daar werken we elke dag aan.” Robin de Lange: “Tot onze grote tevredenheid.”

nijmegen business | nummer 6 | november 2012

17


Business en vastgoed

Jos Akkers van RĂŠBM over (in)flexibiliteit in de wereld van het vastgoed

‘We moeten aanbieden

18

nijmegen business | nummer 6 | november 2012


wat klanten vragen’ Jos Akkers van RéBM is heel stellig in zijn ideeën over de huidige crisis. “Het is een beetje een eurocrisis, de banken spelen een belangrijke rol, maar veel ellende wordt veroorzaakt door de problemen in het vastgoed. Dan heb ik het niet alleen over de woningmarkt, maar ook over het bedrijfsonroerendgoed. Dat betekent dat er de komende jaren behoorlijk zal moeten worden afgewaardeerd, maar het betekent ook dat ondernemers, vastgoedbedrijven en makelaars met nieuwe en creatieve oplossingen zullen moeten komen.”

Jos Akkers is eigenaar van RéBM, met vestigingen in Nijmegen en Amersfoort. Hij betrok onlangs het oude ABN Amro kantoor aan de Archipelstraat 27-29 in Nijmegen. “Natuurlijk is de markt stroperig, hebben we de grootst mogelijke moeite om huurders of kopers te vinden, maar bij sommige projecten loopt het toch beter dan bij andere. Neem de 29 units Tarweweg 9 in Nijmegen. Een uitstekende locatie, 80 m2 begane grond en 80 m2 verdiepingsvloer, vanaf €133.000,v.o.n. Bijvoorbeeld uitermate geschikt voor ZZP-ers en door architectenbureau Guido Bakker in een mooie vorm gegoten. Het pand staat er inmiddels en de voor- en achterzijde is al verkocht. Alle 29 units zijn casco opgeleverd, dus zelf in te vullen, maar de architect heeft ook al allerlei logische indelingsvoorstellen op papier staan. In principe is echt alles bespreekbaar. Turnkey oplevering is ook mogelijk. We hebben een VVE opgericht, waarin zaken als dak onderhoud, verzekeringen, afspraken over parkeren en terreinonderhoud zijn geregeld.” Voor nog meer informatie kijk op: www. tarwewegnijmegen.nl

Flexibiliteit

De markt vraagt om flexibiliteit. “Natuurlijk is locatie nog steeds een uitermate belangrijk argument, maar een klant moet bijvoorbeeld ook een keuze krijgen tussen koop of huur. Bij de locatie Tarweweg bestaan er zelfs financieringsmogelijkheden. Dan maak je het voor een potentiële klant gemakkelijker een keuze te maken.” Grotere flexibiliteit zal niet alle vastgoedproblemen oplossen, dat realiseert Jos Akkers zich ook. “Er zal moeten worden afgeschreven en vastgoedbeleggers zullen moeten wennen aan een lager rendement. Wie nog de oude huurprijzen in zijn hoofd heeft zal met langdurige leegstand te maken krijgen. Transformatie naar een nieuwe bestemming is voor sommige panden een oplossing, maar dat hangt af van investeringsmogelijkheden en vooral van locatie. Als niets meer werkt wacht de slopershamer en dan is de waarde van een pand terug te brengen tot een simpele som: grondwaarde-sloopkosten.”

Creativiteit

Jos Akkers gelooft ook heilig in de creativiteit van een nieuwe generatie

ondernemers. “In de Randstad is met Young Startup een ondernemer opgestaan die leegstaande panden niet vult met anti-kraak, maar met exstudenten die een eigen onderneming willen starten, maar daar nog geen ruim budget voor hebben. Dat loopt als een tierelier. Ze hebben er een hele community rond gebouwd, kijk maar eens op www. youngstartup.nl. Ze zitten nu in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Ik kwam in Enschede met ze in aanraking, in een poging om een object op een andere dan de traditionele manier te vullen. Ik ben in overleg om ook in Nijmegen te starten met deze manier van leegstandsbeheer voor bedrijfsmatig vastgoed. Daar moeten we het ook van hebben, nieuwe ideeën, weg van de oude paden, die inmiddels blijken dood te lopen.” Natuurlijk zijn nog niet alle 29 units van de Tarweweg verhuurd of verkocht. “Daarom gaan we in samenwerking met Nijmegen Business hier een inloopborrel organiseren voor belangstellenden, anders dan anders, maar wel een manier om op een slimme manier aandacht voor je project te vragen. U hoort er meer over.”

nijmegen business | nummer 6 | november 2012

19


Business en mode

De Make-Over Voor


Frits Treffers (42 jaar) is sinds vijf jaar eigenaar van Slaapsfeer in Beers, een beddenspeciaalzaak met ruim 25 jaar ervaring. Frits heeft naast deze zaak met Maxtras een eigen productielijn van matrassen in Wijchen. Frits startte hier elf jaar geleden mee. Hij was toen onder andere leverancier van Slaapsfeer in Beers. Toen hij hoorde dat de toenmalig eigenaar wilde stoppen hoefde hij niet lang na te denken en nam hij de zaak over. De afgelopen jaren heeft hij samen met zijn vrouw Chantal de zaak omgetoverd tot de grootste en meest deskundige beddenspeciaalzaak van Nederland, waar iedereen van jong tot oud terecht kan voor een goed advies. Vandaag zit Frits in de metamorfose.

Bon Ton Kappers & More

Op de afgesproken tijd komt hij binnen lopen bij Ton Terburg, eigenaar van BON TON Kappers & More. Ton en Frits kennen elkaar nog niet, maar onder het genot van een kopje koffie verandert dit snel. Ondernemers hebben altijd raakvlakken en dat blijkt al snel. Als Ton aan Frits vraagt wat er met zijn haar mag gebeuren, antwoordt Frits heel resoluut: ”Alles, je mag het millimeteren, het maakt mij niet uit.” Zijn haar wordt eerst gewassen met de TiGi Haircare B for Men, dit is een onderhoudende shampoo die een extra glans geeft. Daarna gaat Ton aan de slag. Te kort vindt hij zonde. “Frits heeft een gezonde mooie dikke bos haar maar een beetje meer model dat mag wel.” Frits laat het allemaal met een lach op zijn gezicht over zich heen komen. Als het haar geknipt is doet Ton er de Molding Paste in van TiGi B for Men om het haar wat steviger te maken en daardoor ook beter en langer in model te laten zitten. Als Ton de föhn pakt begint Frits te lachen en zegt: “Maak hier maar geen foto van want, dit gelooft Chantal nooit, als ik thuis iets niet wil is het mijn haar föhnen.” Uiteraard worden er een paar extra foto’s voor het thuisfront geschoten. Als Ton klaar is kijkt Frits met een tevreden blik in de spiegel en bedankt Ton met het behaalde resultaat.

M van de Ven schoenen

Als we daarna naar Van de Ven schoenen lopen vertelt Frits dat hij zich de schoenenzaak van Van de Ven herinnert als een speciaalzaak, bijvoorbeeld voor inlegzolen. Als hij binnenkomt reageert Frits totaal verbaast: “Dit is een geweldige zaak,

hier hebben ze de schoenen die ik graag draag. Dit wist ik echt niet, ik rij regelmatig naar Amsterdam voor mijn schoenen, dat hoeft dus vanaf nu niet meer.” Eigenaar Mart van de Ven heeft al een aantal schoenen voor Frits klaar staan. Mart en Frits kennen elkaar nog niet, maar ook hier blijkt weer dat ondernemers eenvoudig een klik vinden en is het al snel gezellig. We beginnen met een mooie kalfslederen schoen van Magnanni, dit is een luxe Spaanse fabrikant. De schoen is volgens de Opanka maakwijze vervaardigd en daarom heel bijzonder. Frits is helemaal enthousiast. Daarna krijgt Frits met de winter in het vooruitzicht een stoere boot van Giorgio in een Italiaans design aangemeten. Het thema van deze lijn is gebaseerd op de luxe Italiaanse skioorden, waar ze in plaats van snowboots deze stoere boot hebben gemaakt. Dan pakt Mart nog een lakleren appelgroene boot van Floris van Bommel. Frits en Mart hebben veel plezier met het passen van deze toch wel opvallende boot, al moet Frits toegeven dat de schoen wel lekker zit. Met een tevreden en blij gezicht gaan we met de schoenen naar Hoogenboom, ons laatste adres waar Frits zal worden aangekleed.

daarop een overhemd van Corneliani en een vest van GranSasso, daaroverheen een kolbert in een ruitdessin van Tombolini. Daarna krijgt Frits een kostuum aan. Het is een handgemaakt wollen flanel Italiaans kostuum van Tombolini met een wit overhemd van Boss en een Italiaanse das van Pelliano. Frits geniet er zichtbaar van en na de foto’s gaan we naar de derde keuze. Dit is een casual set en bestaat uit een oker broek van Mason’s, daarop draagt Frits een overhemd van Circle of Gentlemen, een pullover van Artu Napoli en een lederen jack van DNA by Eric Kuster. Frits is helemaal tevreden en na nog een laatste foto en kop koffie lopen we de deur uit. Waarbij Frits opmerkt: Snel weer aan de slag, ik begon bijna een vakantiegevoel te krijgen.”

Na

Hoogenboom

Bij Hoogenboom staan Marieke Hoogenboom en Anja Middendorp ons op te wachten. Zij kennen Frits al langer, want hij is regelmatig bij hen in de zaak te vinden. We drinken eerst een kopje koffie en gaan dan aan de slag. Allereerst gaat Frits de kleedkamer in met de smart casual set. Deze bestaat uit een wolwitte velvet katoenen pantalon van Corneliani , met nijmegen business | nummer 6 | november 2012

21


uit de adviespraktijk van hekkelman

Een sprookjeshuwelijk? Kunt u mij vertellen wat er in uw huwelijkse voorwaarden staat? En weet u welke gevolgen de huwelijkse voorwaarden hebben voor uw vermogen als uw huwelijk vandaag eindigt? Na het romantische huwelijksaanzoek belanden velen op de roze wolk die hen langzaam richting DE grote dag drijft en daarna geruisloos overgaat in de witte broodsweken. Gelukkig komt het gezonde verstand tussentijds nog wel (eens) bovendrijven en wordt er tijdelijk even teruggekeerd op aarde om de gang naar de notaris te maken en de zakelijke aspecten van het huwelijk te bespreken. Zeker de ware ondernemer, al dan niet in de dop, realiseert zich dat een gemeenschap van goederen in meerdere opzichten onwenselijk is. Maar dan worden de witte boterhammen weer gewone bruine bammetjes en life goes on. De carrière komt in een stroomversnelling of wordt (tijdelijk) in de koelkast gezet. Er komen kinderen, huizen, waardevermeerdering, vermogen, beleggingen, pensioen, schenkingen en erfenissen, kortom er kan veel veranderen in relatief korte tijd. Ook wetgeving, rechtspraak en maatschappelijke opvattingen wijzigen, maar de huwelijkse voorwaarden veelal niet. Let wel: we hebben het over één van de potentieel langstlopende overeenkomsten die iemand in z’n leven sluit. Potentieel zeg ik, maar in de praktijk toch veelal niet. De eerste paar jaren zullen de gevolgen van einde van het huwelijk meestal wel te overzien zijn, en na 50 jaar huwelijk maakt het vaak ook allemaal niet zoveel meer uit, maar tussentijds kunnen de gevolgen groot zijn. Maar wat blijkt in de praktijk; weinig echtgenoten laten hun huwelijkse voorwaarden periodiek checken en zonodig aanpassen. Een slechte zaak! Veel huwelijkse voorwaarden kennen een periodiek (Amsterdams) verrekenbeding waarbij afgesproken is dat overgespaarde inkomsten jaarlijks zullen worden verrekend. Hoe is de praktijk? Bijna niemand voert deze verrekening uit. En dan maar hopen dat er een (beperkt) finaal verrekenbeding is overeengekomen, omdat de gevolgen bij echtscheiding anders niet te overzien zijn. Een 50/50 afrekening van het totale vermogen van de echtgenoten valt dan niet

uit te sluiten met alle gevolgen voor de onderneming van dien. Weet u inmiddels alweer wat er in uw huwelijkse voorwaarden staat? Kijkt u trouwens ook nog even op de balans van uw holding. Staat daar een voorziening op voor pensioen dat u in eigen beheer opbouwt? U dient zich te realiseren dat op uw balans een fiscale waarde staat. Indien er in de huwelijkse voorwaarden staat dat pensioenrechten bij echtscheiding volgens de wet verevend dienen te worden, dan dient u zich te beseffen dat er, mede gelet op de pensioenbrief, naar alle waarschijnlijkheid uitgegaan moet worden van de commerciële waarde. En dat is dan schrikken kan ik u zeggen. Mogelijk dat als gevolg daarvan de gehele pensioenopbouw moet worden afgestort bij een verzekeraar te behoeve van de ex. Wist u dat? Nu wil ik niet zeggen dat koude uitsluiting (volledig gescheiden vermogens zonder enige verrekening, ofwel de Jägermeister variant) redelijk is, want zo is het natuurlijk ook weer niet. De (veelal) echtgenote stelt de ondernemer immers in staat zijn onderneming op en uit te bouwen, neemt zorg uit handen, voedt kinderen op en laat eigen carrière-, inkomens- en pensioen perspectieven lopen. Maar wat is redelijk? Dat is sterk afhankelijk van de situatie en is dus een kwestie van bespreken. Mogelijk verrekent u bij echtscheiding slechts een deel van (de waardestijging van) de onderneming waarbij een redelijke betalingsregeling overeengekomen wordt die de continuïteit van de onderneming voorop heeft staan en verevent u pensioen in eigen beheer op basis van de fiscale waarde. Ook gebruikelijk is de bepaling dat erfenissen en schenkingen buiten iedere verrekening vallen. Het einde van het huwelijk door overlijden leidt in de praktijk veelal tot andere afspraken dan het einde door echtscheiding. In dat geval zullen ook de gevolgen voor de erfbelasting en in het bijzonder de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten een belangrijke rol spelen. Kortom: loop eens binnen bij de notaris met verstand van zaken!

Roland van Mourik notaris bij Hekkelman Notarissen N.V.

22

nijmegen business | nummer 6 | november 2012


Business en ontbijt

Thema: vermogensopbouw en pensioen

‘Dga: ben je vooral bewust van de risico’s’

Nederland heeft een van de beste pensioensystemen ter wereld. Het is opgebouwd uit drie pijlers: de AOW (een door de staat geregeld basispensioen), een pensioendeel dat door werkgever en werknemer samen wordt opgebouwd en een eventuele derde pijler waarin een werknemer op de een of andere manier zelf aanvullend spaart voor zijn pensioen. De ondernemer heeft straks alleen recht op AOW, voor de rest moet hij zelf zorgen. En daar zijn keuzes in te maken. Marc Halma, Rob van Horssen, Hans Kersten en Rogier van Zoggel gaan daar tijdens een heerlijk ontbijt in MANNA verder op in. nijmegen business | nummer 6 | november 2012

23


Business en ontbijt

Zoals elke ontbijtbijeenkomst start ook deze met een rondje voorstellen. Marc Halma (46 jaar) is Senior Personal Banking specialist bij ING. Hij bedient relaties met een vrij belegbaar vermogen van €75.000,- tot €1.000.000,- in de regio Nijmegen. Rob van Horssen (48 jaar) is directeur van VIB. “Pensioenadviseur en inkomensspecialist is een drastisch veranderende markt. Door het invoeren van een provisieverbod op verzekeringen wordt onze objectiviteit en onafhankelijkheid als pensioenspecialist eindelijk zichtbaar voor onze relaties. Pensioen is méér dan alleen verzekeren en advies is een continue proces. Daarom sluiten we advies- en onderhoudsovereenkomsten en daar zijn onze relaties erg enthousiast over”. Hans Kersten (55 jaar) is als accountant adviseur bij Mazars. In zijn profiel staat vermeld: ‘Ruime ervaring in algemeen bedrijfseconomische, financiële, organisatorische en fiscale advisering van cliënten waarbij de leiding in handen is

24

van de dga, specifieke ervaring opgedaan in de horeca- en uitzendbranche alsmede de binnenvaart, veel ervaring met aan- en verkoop van bedrijven’. Rogier van Zoggel (37 jaar) is manager en belastingadviseur bij Mazars. ”Mijn dagelijks werk heeft te maken met bijvoorbeeld het inrichten van bedrijfsstructuren, maar ook met het adviseren omtrent pensioenregelingen en andere oudedagsvoorzieningen.” Terug naar de Nederlandse situatie op de pensioenmarkt. De kranten staan er vol mee, maar hoe zit het stelsel eigenlijk in elkaar? Rob van Horssen: “Wie daar een helder antwoord op wil hebben kijkt even naar You Tube en googelt op ‘het beste pensioenstelsel ter wereld’. Daarin wordt in ‘Jip en Janneke-taal’ uitgelegd hoe de situatie op dit moment is en hoe we door halve maatregelen door overheid en pensioenfondsen op het verkeerde been worden gezet. Zeker is dat op dit moment voor de eerste keer in het bestaan van het pensioenstelsel meer wordt uitgekeerd dan wordt ingelegd. De pot van ruim 800 miljard euro slinkt en wanneer er geen nieuwe maatregelen worden genomen zal er een moment komen waarop niet meer kan worden uitgekeerd.” Zo ver is het nog niet en zeker de dga heeft verschillende mogelijkheden om zelf voor zijn pensioen te zorgen. Maar wat is slim?

nijmegen business | nummer 6 | november 2012

De oplossing

De dga heeft in feite de keuze uit twee oplossingen: pensioen opbouwen via een verzekering of via een pensioen in eigen beheer. Beide systemen bieden voor- en nadelen. Pensioen in eigen be-

heer lijkt de meest voor de hand liggende oplossing, maar ook daarvoor gelden regels en er kleven nadelen aan. Overigens kan het ook een oplossing zijn geen pensioen te regelen en de winsten in je bedrijf op te potten. Hans Kersten: “Bij een echtscheiding ontstaan vaak liquiditeitsproblemen doordat de wederhelft afstorting van zijn/haar rechten verlangt. Bovendien verandert er met de invoering van de Flex BV het een en ander. Daarnaast worden ook de fiscale spelregels strakker, er wordt bijvoorbeeld strenger gecontroleerd of de activa en passiva in balans zijn. Is dat niet het geval, dan


ontstaat door de veel striktere handhaving van de belastingdienst een probleem. Het heeft er alle schijn van dat het pensioen in eigen beheer in de nieuwe Flex BV regeling verandert in een gedrocht.” Het heeft ook alles te maken met de discipline die de ondernemer zichzelf oplegt. “Reserveert hij daadwerkelijk voor zijn pensioen of gebruikt hij het geld om voorraden te financieren? En dan het geval van faillissement en bestuurdersaansprakelijkheid. Het pensioen in eigen beheer verdwijnt als sneeuw voor de zon.”

Maatwerk

Het regelen van een pensioenstructuur is maatwerk, waarbij de vraag wat een klant eigenlijk met een pensioen wil, leidend moet zijn. Zekerheid opbouwen? Welke risico’s wil hij lopen en hoe staat het eigenlijk met zijn risicobewustzijn? Het is de taak van een adviseur om elk jaar aandacht te besteden aan risicomanagement. Marc Halma:

“Bij ING kan een klant die gebruik maakt van Advies of Beheer kiezen uit drie strategie portefeuilles. Inkomen, Actueel en Duurzaam. Belangrijk is dat we werken met een scherpe servicefee. De klant betaalt geen transactiekosten en bewaarloon, maar een vast bedrag per jaar, afhankelijk van het vermogen dat bij ING is belegd. Als de marktomstandigheden daartoe aanleiding geven, ontvangt iedere Adviesklant een advies om zijn portefeuille aan te passen. Bij Beheer nemen wij de beslissing en voeren de relevante transacties uit. Dat ontzorgt en gaat tegen dezelfde scherpe service fee als bij Advies. In de praktijk komt dit erop neer dat bijna iedere maand de portefeuille weer in lijn wordt gebracht met de uitgangspunten zoals de relatie deze heeft geformuleerd en aangepast aan de visie die ING heeft over de markt. Deze nieuwe manier van beleggen hebben we in 2008 geïntroduceerd en wordt door onze relaties zeer positief ervaren. We inventariseren de persoonlijke en financiële situatie van een relatie in de volle breedte. Wie is de klant, welk risico kan hij dragen en belangrijker: welk risico wil hij dragen. Dit bepaalt zijn risicoprofiel. Gaat het om pensioengeld, dan zullen wij vanuit onze zorgplicht maximaal in een neutraal beleggingsprofiel beleggen. Dat wil zeggen: maximaal 50% in aandelen. De rendementen zijn inderdaad zeer goed. Ook

dit jaar weer: in ons meest defensieve profiel werd dit jaar vanaf 1 januari tot 1 oktober gemiddeld 8% rendement behaald. Een behaald rendement is evenwel geen garantie voor toekomstige rendementen!”

Taak

Tijdens het gesprek komt het besef boven dat de combinatie tussen verzekeringsspecialist, bankier en accountant eigenlijk ideaal is in de advisering van de MKB-er. “Dat is wat de klant wil, heldere communicatie over de mogelijkheden, de voor- en nadelen van elke constructie en een advies op maat. Daar ligt een duidelijke taak voor adviseurs om in zo’n driehoek de dga te helpen, niet alleen in pensioenen, ook bijvoorbeeld in vermogensbeheer, AOV of voorzieningen voor nabestaanden. Dga’s die daar niet goed mee omgaan lopen grote risico’s. En het is aan ons om ze daarvoor te behoeden, om ze bewust te maken van risico’s.”

nijmegen business | nummer 6 | november 2012

25


uit de adviespraktijk van ACCON AVM

U stelt een vraag, wij hebben het antwoord

Wie vindt de miljarden? Rutte en Samsom zijn volop in onderhandeling voor een nieuw te vormen kabinet. Prinsjesdag verklapte het al, daar waar een bezuiniging geschrapt wordt, moet een nieuwe bezuiniging gevonden worden. De forensentaks is van de baan. Hoe vangt men het tekort van 1,3 miljard op?

Vitaliteitssparen gaat niet door

Deze nieuwe spaarregeling van de overheid, opvolger van de levensloopregeling en de spaarloonregeling is geschrapt. Deze was bedoeld voor werknemers, zelfstandige ondernemers en resultaatgenieters om fiscaal aantrekkelijk te sparen.

Assurantiebelasting fors omhoog

Ten tweede zoeken de mogelijke coalitiepartners financiering van de misgelopen bezuinigingen in de verhoging van de assurantiebelasting volgend jaar van 9,7% naar 21%. Deze verhoging is voor consumenten een tegenvaller, maar vooral ook voor ondernemend Nederland. Op veel bedrijfsverzekeringen zit namelijk assurantiebelasting.

Btw uitstel kleine ondernemers

De mogelijke coalitie heeft ook afgesproken om uitstel van betaling van de btw op te trekken naar een maximum van 20.000 euro. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ondernemers hun

26

melden voor zieke flexwerkers, want het plan om deze groep korter een uitkering te geven, is met één jaar uitgesteld naar 2014.

Let op!

M. (Marcel) Hilbrands AA Heeft u ook vragen op gebied van accountancy of belastingadvies? Leg ze aan ons voor en wij beantwoorden ze graag! Mail uw vraag naar: m.hilbrands@acconavm.nl btw-afdracht dus een kwartaal later doen. Criteria die hiervoor zullen gelden, zijn: Het gaat om openstaande belastingaanslagen tot een bedrag van maximaal 20.000 euro. Er staan geen belastingaanslagen open waarvoor dwangbevelen zijn betekend. Er is geen sprake van aangifteverzuim.  Er zijn geen openstaande belastingschulden oninbaar gebleken.

Oudere werknemers

Verder bevat het deelakkoord diverse gunstige én ongunstige maatregelen voor werknemers en ouderen. Tegenvaller is de versnelde verhoging van de aow-leeftijd vanaf 2015. Hierdoor wordt de aow-leeftijd al in 2018 66 jaar (ipv 2019) en in 2021 67 jaar (ipv 2023). Meevallers zijn een nieuwe doorwerkbonus voor werknemers vanaf 61 tot 65 jaar die in deel- en voltijd werken. Zij kunnen zo gemiddeld anderhalf jaar eerder met pensioen zonder er financieel op achteruit te gaan. Om de arbeidsparticipatie verder te stimuleren, wordt de bestaande mobiliteitsbonus geïntensiveerd. Verder is er ook goed nieuws te

nijmegen business | nummer 6 | november 2012

Het deelakkoord is een aanzet tot het coalitieakkoord. Het gaat echter om onderhandelingen. Niets is zeker in politiek Nederland. Wellicht leest u dus volgende week weer iets heel anders in de kranten.

Tenslotte iets anders: mantelzorg en erfbelasting

Als blijk van waardering kunnen zorgvragers hun mantelzorger voordragen voor een Mantelzorgcompliment. Is uw mantelzorger een inwonende ouder of inwonend kind? Dan kan het mantelzorgcompliment invloed hebben op erfbelasting die erfgenamen moeten betalen. Elke mantelzorger kan per kalenderjaar 1 mantelzorgcompliment krijgen. De Sociale verzekeringsbank betaalt dit mantelzorgcompliment uit. In 2012 is het bedrag 200 euro per compliment. Inwonende (eerstegraads) familieleden hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een verhoogde vrijstelling. Dat houdt in dat er minder erfbelasting over de nalatenschap hoeft te worden betaald. Een van deze voorwaarden voor de verhoogde vrijstelling is het ontvangen van een mantelzorgcompliment. Ziet u in deze situatie af van het geven van een mantelzorgcompliment aan een inwonende bloedverwant of geeft u iemand anders dan uw erfgenaam het mantelzorgcompliment? Dan kan dit nadelige financiële gevolgen hebben voor uw erfgenaam.


Business en vervoer

Business Class al vijftien jaar toonaangevend in chauffeursdiensten

‘Veilig, betrouwbaar en betaalbaar’ Een zakelijk dinertje in Zwolle, een lange vergaderdag in Amsterdam, of gewoon schouwburgbezoek in Nijmegen en toch veilig en uitgerust weer thuis. Dat kan via de service van Business Class Chauffeursdiensten. Freek de Widt is directeur: “Wij zorgen ervoor dat je na een paar wijntjes toch veilig thuiskomt of de reistijd kunt gebruiken als werktijd. Wij leveren al vijftien jaar chauffeurs die u in uw eigen auto thuisbrengen. Wel zo zeker, uiterst discreet, betrouwbaar en veel betaalbaarder dan u denkt.”

Het begon allemaal in 1998, toen Freek de Widt tijdens zijn studie in Breda met de chauffeursdienst begon. Inmiddels levert Business Class vanuit vier vestigingen landelijke dekking. “Het concept sloeg aan, vooral omdat we vanaf het begin onderscheid hebben gezocht in de kwaliteit van onze service. Onze chauffeurs worden streng geselecteerd, ze krijgen een aparte rijopleiding van onze eigen instructeur en ze volgen een training gastgerichtheid. Dat hoge serviceniveau is onze kracht.”

Dienstverlening

Business Class werkt met 120 chauffeurs. Het bedrijf levert inmiddels een vijftal verschillende diensten: thuisbrengservice, aftergolf service, privé-chauffeursdiensten, evenementenservice en airporttransfer. Dat varieert dus van thuisbrengen na een concert, tot afhalen van Schiphol, tot de beschikking over een chauffeur gedurende een hele dag. “Met onze evenementenservice regelen wij de logistieke planning bij evenementen. Veel zakelijke gebruikers benutten de reistijd om werk

door te nemen. Op die manier wordt reistijd werktijd.” Ook in de regio Nijmegen heeft Business Class aansprekende klanten als de Radboud Universiteit, het Radboud Ziekenhuis, Royal Haskoning en vele MKB-ondernemers. Maar ook steeds meer particulieren laten zich comfortabel in eigen auto wegbrengen naar de luchthaven. Het is goedkoper dan 3 weken op ‘lang parkeren’.

Voordelen

Er zijn meer voordelen dan het effectief benutten van de reistijd. “We hebben een landelijke dekking, maar werken ook internationaal, ons vervoer is veilig en comfortabel, u reist namelijk in uw eigen auto.” Business Class ontwikkelt in samenwerking met andere partijen voortdurend nieuwe concepten. Freek: “Bijvoorbeeld de thuisbrengservice in samenwerking met Hoogenboom Mode, MANNA en Le Marron en er loopt op dit moment een pilot met de ING Lounge van NEC. Wij zorgen ervoor dat hun gasten en relaties weer veilig en comfortabel thuiskomen. Dat is een belangrijke meerwaarde.” nijmegen business | nummer 6 | november 2012

27


Nijmegen BusinessTrip

Nijmegen Businesstrip naar Dubai van 16 tot en met 21 april 2013

Past, present & future in Dubai

Verbaas u in Dubai over wat mensenhanden hebben gebouwd, wat creatieve geesten hebben bedacht en commercieel ingestelde visionairs hebben gerealiseerd. Hoe heeft een vissersdorp zich in vijftig jaar tijd kunnen ontwikkelen tot wat het nu is? Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan de Nijmegen Businesstrip. Een unieke 6-daagse reis, waarin een variatie aan managementinformatie wordt geboden op mondiale schaal met als thema: ‘Dubai, past, present & future’. Waarin marketing, financiën, im- en export, alsmede het uitbouwen en verstevigen van regionale onderlinge contacten een basis vormen voor creatief ondernemerschap. De Nijmegen Businesstrip is dan ook meer dan een reisje naar Dubai, het is business. Zo leveren gastsprekers een actieve bijdrage aan het programma en dat levert toegevoegde waarde. Doel is

28

ook de onderlinge contacten verder uit te bouwen en ondernemers te voorzien van managementinformatie. Dat doen we ook door interessante bezoeken te brengen aan nieuwe en spraakmakende initiatieven in de regio. Dinsdag 16 april verzamelen we voor de gezamenlijke reis naar Schiphol. Vlucht om 14.30 uur, aankomst om 22.55 uur in Dubai. We verblijven in het 5-sterren hotel Mina a’Salam in Medinat Jumeirah (9,8 beoordeling door Zoover en door Tripadvisor bekroond met de Traveller’s Choice 2012). De volgende dag start het programma.

The past 17 april

De reis wordt meer dan een toeristische trip, vandaar het thema ‘Past, present & future’. De ochtend van dag 1 in Dubai besteden we aan de historie van Dubai, het gaat over parelduikers en de vondst

nijmegen business | nummer 6 | november 2012

van olie, we bezoeken de souks en andere historische plaatsen. Na de lunch is de rest van de middag vrij. Tijdens het diner zullen Nederlandse gastsprekers ons in korte presentaties wegwijs maken in het zakendoen in Dubai.

The present 18 april

Na het ontbijt vertrekken we naar Nakheel Palm Office. Nakheel is een van ’s werelds grootste vastgoedontwikkelaars en het bedrijf speelde een sleutelrol in de totstandkoming van het huidige Dubai. Na de uitleg volgt een architectonische tour. De lunch vindt plaats in het Al Maydan Hotel naast de Meydan Horse Race. Uiteraard krijgen we ook hier uitleg over het project. In de vooravond bezoeken we het hoogste gebouw ter wereld: the Burj Kalifa. Vanaf de 124ste etage heeft u een adembenemend uitzicht over de stad. Uiteraard be-


Nijmegen Business heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een netwerkplatform. Een eigen golfcompetitie, businessborrels bij MANNA, ontbijt- en lunchbijeenkomsten, autotestdagen, barbecues om de zomer in te luiden, bedrijfsbezoeken, je kunt het zo gek niet bedenken of het wordt onder de paraplu van Nijmegen Business tot een succes. En daar wordt in 2013 een businesstrip aan toegevoegd. In nauwe samenwerking met Jeroen Berens van First Incentive BV gaan we naar Dubai. Waarom Dubai? Omdat het daar gebeurt. Vijftig jaar geleden een vissersdorp, nu een van de meest vooruitstrevende plaatsen ter wereld. En het einde van de groei is nog lang niet in zicht.

Nijmegen Businesstrip naar Dubai De Nijmegen Business trip naar Dubai telt maximaal 40 deelnemers, waarbij het moment van inschrijving bepalend is voor deelname. Prijzen zijn gebaseerd op minimale deelname van 34 personen. De reissom bedraagt € 2.495,- per persoon in een gedeelde 2-persoonskamer. Meerprijs bij verblijf in een 1-persoonskamer bedraagt € 730,-. Verlenging van de reis op basis van beschikbaarheid is mogelijk.

zoeken we ook The Dubai Fountains, het grootste muziek/waterspektakel ter wereld.

The future 19 april

De derde dag bezoeken we het Dubai Land Experience Center, waar we worden bijgepraat over lopende mega-projecten en visionaire modellen in Dubai. Een gastspreker uit de Nederlandse financiële wereld praat ons bij over de financiële gang van zaken in de Verenigde Arabische Emiraten. De lunch gebruiken we in de Mall of the Emirates, daarna duinhoppen, jumpen, vliegen tijdens een woestijnsafari met gegarandeerd prachtige zonsondergang. We bezoeken ook een woestijnoase. De volgende dag (20 april) is gereserveerd voor ontspanning, met op 21 april (00.50 uur) de nachtvlucht terug naar Amsterdam. Aankomst op Schiphol om 06.00 uur, terug in Nijmegen om 8.30 uur.

Inclusief: Transfer van en naar Schiphol; Rechtstreekse vlucht met KLM naar Dubai inclusief luchthavenbelastingen en brandstoftoeslagen; Vier overnachtingen inclusief ontbijt; Alle gezamenlijke transfers in en rond Dubai; Alle genoemde lunches en diners; Alle gezamenlijke activiteiten; Alle gastsprekers tijdens presentaties gedurende lunches en diners Begeleiding door First Incentive. Exclusief: Eventuele extra brandstoftoeslagen (die per 15 oktober 2012 nog niet bekend waren); Uitgaven van persoonlijke aard; Niet genoemde dranken en maaltijden; Verzekeringen. Kijk voor meer informatie en inschrijving op www.firstincentive.nl Of bel met First Incentive BV, tel. (024) 357 20 70

nijmegen business | nummer 6 | november 2012

29


Business en netwerken

Maak kennis met Bart van Ingen en Nienke van den Akker

‘OSRN en N.E.C. staan

De commerciële afdeling van N.E.C. heeft dit jaar een aantal positieve veranderingen doorgemaakt. Op 1 april trad Bart van Ingen (36 jaar) in dienst van N.E.C. en op 2 juli startte Nienke van den Akker (31 jaar) als businessclubmanager OSRN en accountmanager N.E.C.

Bart van Ingen is de laatste jaren actief geweest als directielid bij Eiffel, maar was op zoek naar een nieuwe uitdaging. Zijn voorkeur ging uit naar een kleinere organisatie met een verandervraag. “Toen N.E.C. voorbij kwam hoefde ik niet lang na te denken. Mijn club in mijn stad. In de eerste gesprekken bleek dat er een mooie op-

30

dracht voor me klaar lag, waar ik al mijn ziel en zaligheid in kwijt zou kunnen. Ik ben ruim een half jaar verantwoordelijk voor de commerciële afdeling en ik voel me hier als een vis in het water.” Voor Nienke speelt in grote lijnen hetzelfde. Ze werkte voor Maxflex en later

nijmegen business | nummer 6 | november 2012

als Consultant bij Experis in Eindhoven. “Ik kwam hier terecht in een enthousiast team, met hetzelfde geloof in de nieuwe missie en visie, met een groot wij-gevoel. De OSRN is het grootste zakelijke netwerk in de regio en dat moeten we vooral zo houden. Dit vraagt wel om een sterke focus op klantgerichtheid en onderne-


voor grote verbeteringen’ merschap. En daar gaan we mee aan de slag”, aldus van den Akker.

Visie

Van Ingen: “Het is belangrijk om inzichtelijk te hebben waar we voor staan en welke koers we gezamenlijk willen varen. Dit alles begint met het scherp formuleren van onze visie. N.E.C. is het kloppende voetbalhart van de regio Nijmegen waar passie, vitaliteit en ontwikkeling centraal staan. N.E.C. staat bekend als de club waar je de laatste stap kunt maken naar de top. Niet alleen sportief, maar zeker ook zakelijk. We vinden het daarom ook belangrijk om een business platform aan te bieden die aansluit op deze visie. Een businessclub in ontwikkeling moet invulling geven aan bedrijfseconomische motieven, het uitbouwen van de naamsbekendheid en/of het aanbieden van voldoende gelegenheid om gezellig te netwerken. Een bezoek aan het Goffertstadion moet zeker ook een feest zijn waar onze gasten zich iedere keer weer enorm op verheugen.

Versie 3.0

De OSRN is in de 25 jaar van haar bestaan uitgegroeid tot het grootste regionale zakenplatform. “Dat wil niet zeggen dat je niet af en toe moet veranderen, moet meegaan in de eisen die leden aan zo’n businessclub stellen. We kregen met name van nieuwe leden andere vragen. Vragen om maatwerk, om andere pakketten, twee stoelen of 1 stoel, met of zonder parkeren, inclusief catering, met of zonder toegang tot de Jupiler Lounge. Dat hebben we op dit moment niet. De prijsstelling en de geleverde tegenprestatie is

voor iedereen gelijk. Wij zijn nu in nauwe samenwerking met de OSRN bezig om meer te differentiëren, zodat we pakketten op maat kunnen aanbieden met de prijs die daarbij hoort. We hebben de afgelopen maanden ook goed geluisterd naar de wensen van onze klanten. We zijn daarom ook gestart met het organiseren van meer kleinschalige bijeenkomsten rondom de thema’s vitaliteit en ontwikkeling. De OSRN is toe aan die versie 3.0.”

Klanttevredenheid op nummer 1

N.E.C. en de OSRN steken ook hun hand in eigen boezem. “We moeten verder professionaliseren, onze klantgerichtheid vergroten, meer aandacht besteden aan onze leden, meer service bieden, zorgen voor dedicated accountmanagement voor alle leden, zodat ze een direct aanspreekpunt hebben, helderheid brengen in kosten en diensten. En werken aan producten voor verschillende doelgroepen. Daar hebben we met de Jupiler Lounge, de ING Executive Lounge en de Brasserie de juiste locaties voor. De Jupiler Lounge en de ING Executive Lounge zijn onlangs helemaal verbouwd, datzelfde gaan we binnenkort met de Brasserie doen.” Bart en Nienke benadrukken de uitstekende samenwerking tussen N.E.C. en OSRN. “Die is van alle tijden, ons belang is gelijk, we doen het allemaal voor N.E.C. en daar hebben we zoveel mogelijk tevreden klanten voor nodig. We zijn in oktober gestart om deze klanttevredenheid op structurele basis te meten. In samenwerking met OSRN-partner Novio Data gaan we minimaal 1 x per jaar de

waardering van onze klanten op verschillende thema’s meten en deze resultaten omzetten in een verbeterplan. Wij zullen onze klanten ook regelmatig informeren over de voortgang die we maken om onze prestaties stelselmatig te verbeteren.

Nijmegen Energie Collectief

N.E.C. en de OSRN beginnen in het najaar met een interviewronde langs alle leden, om de meningen en wensen boven tafel te krijgen. “Dan krijgen we een helder beeld over de ideeën die onder de leden leven en kunnen we meteen checken of onze plannen aansluiten bij die wensen. Dan gaat het niet alleen om verkoop-, maar ook om inkoopwaarde. Denk aan ons nieuwe initiatief: Nijmegen Energie Collectief. In samenwerking met ’t Groene Hert, gerenommeerde energieleveranciers en investeerders bieden we energietarieven aan die het mogelijk maken om een deel van de jaarlijkse investering in N.E.C. terug te verdienen. Vanaf 1 januari kunnen ook de supporters van dit inkoopvoordeel profiteren. Daarnaast starten we samen met Telfort met het Nijmeegs Telefonie Consortium voor de gezamenlijke inkoop van goedkope telefonie. Zo worden we straks de eerste club ter wereld waar een seizoenskaart door de terugverdiencapaciteit gratis wordt. Alleen maar winnaars, daar gaat het om, en dan wordt het nog veel interessanter om lid te worden van de OSRN. We bewegen graag voorwaarts samen met onze klant, voor onze klant. Dit leidt in onze visie tot een hoge klanttevredenheid. Daar gaan we ons de komende tijd hard voor maken.”

nijmegen business | nummer 6 | november 2012

31


TESTDAG zakenauto

oktober 2012 | nijmegen business bedrijfswagentestdag

Nijmegen Business Zakenautotestdag


zakenautotestdag

Genieten, genieten en

Slot Doddendael

In Ewijk, onder de rook van Nijmegen, ligt in een idyllisch omgeving Slot Doddendael, omgeven door een slotgracht en omzoomd door prachtige tuinen en een boomgaard. Hier kent gastvrijheid geen tijd. Wat ook blijkt uit de hartelijke ontvangst van de gastheer Jan Willem ’t Hooft. Samen met zijn vrouw Fabiënne Braam exploiteren zij dit unieke stuk historie. Een brasserie is gevestigd in de slotkelder. Hier is alles gereed voor een brunch, lunch of diner. Voor vergaderin-

34

gen, feesten en presentaties heeft het slot verschillende zalen beschikbaar, geheel in stijl en compleet verzorgt. Om het romantische beeld compleet te maken worden in de landgoedwinkel producten verkocht die de boomgaard en het land hebben geschonken. Omdat Business de deelnemers en dealers op waarde schat, past deze geweldige locatie precies om als verzamelpunt voor de Autotestdag te dienen. Na een korte introductie werd de auto-indeling bekend gemaakt en kon de testdag beginnen. Met

nijmegen business | nummer 6 | november 2012

de afspraak dat iedereen aan het einde van de dag weer hartelijk welkom is, voor een hapje en een drankje vertrokken de auto’s een voor een uit de binnenplaats van het slot.

Het Kook College Wijchen De eerste tussenstop werd gemaakt in Wijchen. Precies op tijd voor de lunch. Marcel Weber, Kook Coach van het Het Kook College Wijchen, heette de groep welkom in zijn bedrijf. Twee grote professionele keukengroepen stonden uitno-


z a k e n a u t o t e s t d a g

nog eens genieten!

digend te wachten op initiatief van de deelnemers. Iedereen die wilde, mocht zijn eigen lunch bereiden. Op het aanrecht stond het vol met de fijnste ingrediĂŤnten, waar de gelegenheidskoks een gerecht uit mochten samenstellen. Een hartstikke origineel en creatief idee om met welk gezelschap dan ook, samen een maaltijd te bereiden. Uitstekend geschikt voor een bedrijfsuitje, maar ook als trainingsonderdeel in een teambuildings-proces. Daarnaast biedt Marcel kookclubs de gelegenheid om gebruik te maken van

zijn faciliteiten en kan er ingeschreven worden op kookcursussen op verschillende niveaus. Er moest dan ook echt op aangedrongen worden om de groep aanstalten te laten maken voor vertrek. Met dank aan de geweldige sfeer in het Het Kook College Wijchen.

ROC

Een school is een ongebruikelijke plaats om te stoppen voor de Autotestdag. Toch was daar nu een goede reden voor. In de maand september valt namelijk de Week

van de Alfabetisering. Op het ROC in Nijmegen werden de ondernemers op de hoogte gebracht van het grote aantal laaggeletterden in onze maatschappij en wellicht ook in hun bedrijf. Wat is de invloed daarvan op een bedrijf, hoe zijn ze te herkennen maar vooral wat kan een ondernemer doen om deze mensen te helpen. Anderhalf miljoen mensen in Nederland hebben moeite met lezen en schrijven. Daardoor wordt waarschijnlijk veel informatie niet begrepen of verkeerd geĂŻnterpreteerd, wat zelfs gevaarlijk kan zijn op de

nijmegen business | nummer 6 | november 2012

35


zakenautotestdag

werkvloer. Taalambassadeur Rob Weijers, vertelde uit eigen ervaring waar hij tegenaan liep en wat hij moest doen om, ondanks zijn laaggeletterdheid, zo goed mogelijk te functioneren, zonder zijn geheim prijs te hoeven geven. Want dat moest uit

36

schaamte natuurlijk bewaard blijven. Een aangrijpend verhaal van een man die hierdoor veel heeft meegemaakt en zelfstandig uit zijn isolement is gekomen. Op late leeftijd heeft hij toch de moed bijeen geraapt om het lezen en schrijven onder de knie te

nijmegen business | nummer 6 | november 2012

krijgen. Inmiddels geeft hij lezingen in het hele land, staat hij zij aan zij met prinses Laurentien, verschijnt aan tafel bij tv programma’s en op dit moment rondt hij zijn boek af waarin hij zijn onwaarschijnlijke relaas optekent.


zakenautotestdag

Verlanglijstje

Volvo XC60 D4 Ocean Race

Uit de vele fantastische auto’s waarmee zijn showroom is gevuld, koos verkoopadviseur Robert Langes van Henk Scholten Volvo in Nijmegen vanochtend voor de XC60 D4 Geartronic. Verre van een straf voor de deelnemers. Jan Willem ’t Hooft en Roelof Beijer staan dan ook al klaar om plaats te nemen in de sierlijke Zweed. Beide directeuren, Jan Willem van Slot Doddendael en Roelof van uitzendorganisatie Bergland, prijzen de Volvo om het uitmuntende comfort. De stoelen zitten voortreffelijk en zien er gelikt uit in deze Ocean Race trim. Het geluidsniveau is aangenaam laag en de vering en demping zijn prima afgesteld. De koets blijft netjes recht in vlot genomen bochten en onregelmatigheden in het wegdek worden keurig verwerkt. Het interieur is voorzien van alle gemakken en moderne hulpjes. De materiaalkeuze en de typerende Volvo-middenconsole zijn een toonbeeld van modern Scandinavisch design en sluiten mooi aan op de rest van het smaakvolle geheel. Voor Jan Willem is de timing bijzonder goed. Sinds hij en zijn gezin het Slot permanent bewonen, wordt de wens naar een tweede auto al-

maar groter. Omdat hij zeer tevreden is met zijn huidige V70, is het niet ondenkbaar dat er nog een auto uit Zweden op de binnenplaats komt te staan. Roelof staat ook open voor Volvo, zeker na zijn ervaringen vandaag. Een uitstekende auto noemt hij de XC60, met meer dan voldoende vermogen. De uitrusting is zeer compleet. Met zowel comfortverhogende zaken als de verfijnde veiligheidsvoorzieningen. De D4 motor is de middelste van een reeks van drie dieselmotoren en een prima keuze gebleken. De vijfcilinder trekt er op verzoek fors aan. Gelukkig is dat niet direct terug te lezen is in de verbruikscijfers, want die zijn heel acceptabel voor dit formaat auto’s. Daarbij is het roffelende geluid van zo’n vijfcilinder natuurlijk geweldig. Jan Willem en Roelof stappen na een rit van ruim een uur enthousiast uit. In deze auto zijn alle eigenschappen samen gekomen die op ieders verlanglijstje staan. Het zou zo maar kunnen dat Scholten binnenkort twee orders bij kan schrijven.

Technische gegevens Merk Model Type Transmissie Cilinderinhoud Vermogen Koppel Verbruik Acceleratie Topsnelheid Uitrusting Verkoopprijs Leaseprijs Vanafprijs Informatie Autobedrijf

Volvo XC60 D4 Geartronic Ocean Race Automaat 1984 cc 163pk 400/1500-2750 6,8 liter op 100km 10,3 sec 195 Ocean Race € 59.025,€ 875,€ 46.585,www.henkscholten.nl Henk Scholten Volvo

nijmegen business | autotestdag | november 2012 z a k e n a u t o t e s t d a g

37


zakenautotestdag

Italiaans bloed

Alfa Romeo MiTo TwinAir

Technische gegevens Merk Model Type Transmissie Cilinderinhoud Vermogen Koppel Verbruik Acceleratie Topsnelheid Uitrusting Verkoopprijs Leaseprijs Vanafprijs Informatie Autobedrijf

38

Alfa Romeo MiTo Twinair 0.9 85 Pk / 63 Kw 145 Nm 4.2 l / 100 km 0-100 12,7 sec 175 km/u € 19.450,vanaf € 320,€ 17.050,www.wensinkgalleria.nl Wensink Alfa Romeo Nijmegen

Ronald Thoonen directeur van Thoonen Metaalbouw, is uitverkoren om kennis te maken met de Alfa MiTo TwinAir. Een nieuwe ervaring voor Ronald. Uiteraard kent hij het merk wel en ook het sportieve imago is hem bekend. Maar zelf achter het stuur zitten is er tot nu toe nooit van gekomen. Wensink Galleria, de dealer waar het Italiaanse bloed kruipt, heeft iets speciaals neergezet voor hem. De jongste MiTo is voorzien van een milieuvriendelijke en uiterst efficiënte 2 cilinder met slechts 900cc. Voor de ademhaling wordt het motortje gesteund door een turbocompressor om tot 85 pk te komen. Deze blaast al een aardig deuntje mee bij lage toerentallen, waardoor de MiTo lekker gretig aanvoelt. Daarom past dit concept zo goed bij het Italiaanse merk. De kleinste Alfa weegt niet veel en heeft dan ook niet veel vermogen nodig om tot aansprekende prestaties te komen. Een belangrijk gegeven voor Alfa, want sportiviteit behoort natuurlijk nog altijd tot hun core business. Het is mooi dat het Alfa gelukt is om met behoud van deze eigenschappen het verbruik en de CO2 uitstoot laag te

houden. De beloning hiervoor is een zogenaamd milieulabel A. Daarnaast hoeft er geen motorrijtuigenbelasting betaald te worden en geldt er een bijtelling van slechts 14 %. Ook wordt de BPM in de aankoopprijs kwijtgescholden door de Belastingdienst. Ronald vindt het een hartstikke leuk karretje. De Alfa stuurt lekker direct en dankzij de fijne wielophanging wordt dat sportieve gevoel nog extra benadrukt. Op een klinkerweggetje, dat Ronald speciaal heeft opgezocht, wordt dit bevestigd. Ook het aangename geluidscomfort is daar naar boven komen drijven. Het motorgeluid is natuurlijk wel bijzonder. Deze is het best te omschrijven als een leuke pruttel, die op afroep ook heel sportief in de oren klinkt. Het design is tijdloos en nog altijd onderscheidend en origineel, daar zie je de hand van Italianen in terug. Het is Ronald vandaag duidelijk geworden dat Alfa Romeo niet zomaar een merk is en dat is hem prima bevallen. Bij de keuze van een volgende auto, zal hij zeker bij Wensink, de Galleria binnenlopen.

nijmegen business | autotestdag | november 2012 z a k e n a u t o t e s t d a g


zakenautotestdag

Bijzondere belevenis

Mercedes-Benz E 300 BlueTEC Hybrid

Peter Verstegen is advocaat en partner bij Heijltjes Advocaten. Vooraf heeft Peter aangegeven graag in de Mercedes-Benz E-klasse te rijden. Voor Wilfred Roelofs van Wensink Nijmegen is dat geen probleem. Wilfred maakt gaat echter nog een stapje verder voor Peter, als hij met de allerlaatste aanwinst uit de E range aankomt zetten. De E 300 BlueTEC Hybrid onderscheidt zich van een conventionele E-klasse met de aanwezigheid van een elektromotor naast de gebruikelijke dieselmotor. Als het moet kan er zelfs geheel in de elektrische modus gereden worden, al vraagt dat wel wat concentratie van de bestuurder en is de actieradius beperkt. Als hulpkrachtbron komt de extra motor veel beter tot zijn recht. De 220Nm sterke elektromotor komt tot leven bij accelereren en ondersteunt actief bij constante snelheden. Soms wordt zelfs de dieselmotor even compleet stilgelegd en neemt de elektrische motor het even over. Het is een bijzondere belevenis als het motorgeluid ineens wegvalt. De fiscus is mild gestemd voor deze sedan. De keurige CO2-emissiecijfers

worden beloond met een korting op de bijtelling. Daar geldt nu een percentage van 20% voor. Nog meer financiële ondersteuning is afkomstig van de dieselconsumptie. Meer dan twintig kilometer op een liter diesel schijnt heel realistisch te zijn. Het bij elkaar sparen van handdoeken gaat dan wel wat langer duren. Peter is serieus geïnteresseerd in de Eklasse, maar was tot nu niet op de hoogte van deze hypermoderne variant. Bij toeval komt hij nu dus in aanraking met de huidige stand van de techniek bij de Duitsers. Hij vindt het een sympathieke gedachte om op een duurzame manier mobiel te zijn. Zeker als die zo volgepakt is met comfortverhogende extra’s, zoals Wensink deze auto aanbiedt. Peter geniet van het hoge niveau van doorontwikkeling en heeft zelfs het idee dat Mercedes uitkomst biedt aan problemen, waarvan het twijfelachtig is, dat de bestuurder ze als complicatie erkent. Gelukkig is een mooie technische oplossing aan Peter wel besteed.

Technische gegevens Merk Model Type Transmissie Cilinderinhoud Vermogen Koppel Verbruik Acceleratie Topsnelheid Uitrusting Verkoopprijs Leaseprijs Vanafprijs Informatie Autobedrijf

Mercedes-Benz E-Klasse 300 Hybrid Automaat 2,200CM3 204+27 pk 500 Nm 4.3L /100 7.5 sec 242 km/u Avantgarde, Edition Sport € 75.20,€ 56.460,www.wensink.nl Wensink

nijmegen business | autotestdag | november 2012 z a k e n a u t o t e s t d a g

39


zakenautotestdag

Zorgeloze winnaar

Ford Focus 1.0 EcoBoost

Forddealer Wensink heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot een zeer veelzijdige dienstverlener in mobiliteit. Hierin staat zorgeloos rijden centraal. Door jarenlange ervaring en moderne opleidingstechnieken zijn de vakmensen bij Wensink in staat om soepel in te spelen op de wensen van de klant. Geholpen door mooie en originele services als pitstop, budgetbeurt en garantieplan heeft Wensink net iets meer te bieden.

Technische gegevens Merk Model Type Transmissie Cilinderinhoud Vermogen Koppel Verbruik Acceleratie Topsnelheid Uitrusting Verkoopprijs Leaseprijs Vanafprijs Informatie Autobedrijf

40

Ford Focus Wagon Titanium 6-bak handgeschakeld 1000cc 125pk 200nm 5,1 / 100 11,3 sec (0-100) 193km / uur Complete Titanium met Champions Pack € 27.000,€ 359,€ 19.765,www.wensink.nl Ford Wensink Nijmegen

Het gaat dan ook goed met Ford in Nijmegen. Zeker sinds de prijzenregen die onlangs is neergedaald op het merk. Om te beginnen is de Ford Focus uitgeroepen tot Zakenauto van het Jaar 2013 door het vakblad Automobiel Management. Daarnaast is de Ford Focus TDCI ECOnetic Technology de zuinigste auto in zijn klasse. En tenslotte is de 1.0 EcoBoost motor onderscheiden met de mondiale titels International Engine of the year, Best New Engine en Best Engine Under 1-litre. Het zal dus helder zijn waarom Marc Schipperheijn van Wensink vandaag de Focus 1.0 EcoBoost heeft meegenomen. Ford heef duidelijk niet voor de weg van de minste weerstand gekozen bij de ont-

wikkeling van deze compacte driecilinder. Het is een geheel nieuw blok waar vele innovaties op zijn toegepast om zuinig, krachtig en trillingsvrij voor de dag te kunnen komen. Dat de Duitse technici hierin bijzonder goed geslaagd zijn kan Eric Revenberg, partner bij De Jong & Laan Accountants bevestigen. Na een rit van bijna twee uur, kriskras door de regio, heeft Eric voldoende zicht op de prestaties om te concluderen dat deze Focus prima bedeeld is. Bij een vlotte rit hangt de motor lekker aan het gas. Gesteund door het fijne onderstel wekt de Focus nog altijd een sportief gevoel op. Ook bij weinig toeren valt er niets te klagen. Dankzij het forse koppel is het niet per se nodig om veel te schakelen. Mooie verbruikscijfers zijn dan ook eenvoudig te behalen. Het is een gedurfde stap van Ford om als eerste fabrikant een driecilinder motor in het C-segment aan te bieden. Hieruit spreekt veel zelfvertrouwen en dat is meer dan terecht. De revolutionaire motor vormt een uitgebalanceerd en zorgeloos geheel met de Focus. Datzelfde geldt voor Ford en Wensink.

nijmegen business | autotestdag | november 2012 z a k e n a u t o t e s t d a g


zakenautotestdag

Volume model

Renault Megane Estate Energy dCi 110 Bose eco2

Iwan van Oijen, relatiemanager van Janssen & Janssen Incasso & Gerechtsdeurwaarders uit Nijmegen heeft de Renault Handsfree Card overhandigd gekregen van Arjen van Splunder van Bochane Nijmegen. Autosleutels zijn niet meer van deze tijd vindt Renault. Met deze Card op zak, ontgrendelen de portieren als vanzelf en kan de motor ontwaakt worden met slechts een druk op de startknop. Verlaat de bestuurder de auto, dan worden alle sloten automatisch geactiveerd, zonder dat de bestuurder ook maar iets hoeft te doen. Wie van technische gadgets houdt, kan zijn hart ophalen bij Renault. Het dashboard is uitgerust met een hoogstaand geïntegreerd navigatiesysteem van Carminat Tom Tom Live die uitblinkt in gebruiksgemak en duidelijkheid. De naam van de geluidinstallatie is zelfs meegenomen in de typeaanduiding van deze Renault, dus dat moet wel iets bijzonders zijn. Het Bosesysteem heeft oneindig veel mogelijkheden en klinkt natuurlijk haarscherp. Daarnaast is de Megane rondom volgehangen met allerhande sensoren. Zij meten vocht, licht en afstand om res-

pectievelijk verlichting, ruitenwissers, en bij parkeren, een geluidssignaal af te geven. Dankzij deze technieken kan de bestuurder zich optimaal concentreren op het verkeer. Voor Renault geldt dit model als een volume model. Dat wordt in de letterlijke zin van het woord bevestigd door Iwan, want hij heeft de Megane als zeer ruim ervaren waarin ook met goed fatsoen passagiers achterin kunnen plaatsnemen. Ook in figuurlijke zin heeft Renault aan deze Megane een volumemodel. De engineers in Frankrijk zijn er namelijk in geslaagd om de uitstoot van CO beperkt te houden zodat ook nu nog geprofiteerd kan worden van de 14% bijtelling. Het resultaat hiervan is direct terug te vinden in de verkoopstatistieken. Een mooie opsteker vandaag de dag. De 1500cc diesel is een kalme kameraad, die keurig doet wat er verwacht wordt. Gecombineerd met het comfortabele onderstel heeft Renault prima werk geleverd om aan de vraag van de moderne automobilist te voldoen.

Technische gegevens Merk Model Type Transmissie Cilinderinhoud Vermogen Koppel Verbruik Acceleratie Topsnelheid Uitrusting Verkoopprijs Leaseprijs Vanafprijs Informatie Autobedrijf

Renault Megane Estate Energy dCi 110 Bose eco2 Handgeschakeld 6 versn. 1500 81 (110) 260 3,5 0-100 km/u (sec.) 12,40 190 km/u Renault Handsfree Card, achteruitrijcamera € 27.890,€ 358,- p.mnd. € 20.990,www.bochane.nl / www.renaultinactie.nl Bochane Nijmegen

nijmegen business | autotestdag | november 2012 z a k e n a u t o t e s t d a g

41


zakenautotestdag

Pionier

Toyota Prius Plug-in Dynamic CVT

De Toyota Prius is een veel geziene gast op ’s herenwegen. Dus een introductie over de bijzondere aandrijflijn kan inmiddels wel achterwege blijven. Het wereldwijde succes heeft Toyota te danken aan de wens van de automobilist om duurzaamheid te koppelen aan mobiliteit. Het uitstekende imago van het merk heeft ertoe geleid dat potentiële kopers, die eigenlijk wars zijn van vernieuwing, het toch aandurfden een dergelijke auto aan te schaffen. Inmiddels zijn we 12 jaar en zo’n 2 miljoen Priussen verder en dit model is still going strong.

Technische gegevens Merk Model Type Transmissie Cilinderinhoud Vermogen Koppel Verbruik Acceleratie Topsnelheid Uitrusting Verkoopprijs Leaseprijs Vanafprijs Informatie Autobedrijf

42

Toyota Prius Plug-In Dynamic CVT automaat 1.8 VVTi B 99 pk E 82 pk samen 136 pk 100 kW 142 nM 2,1 l per 100 km 10,8 sec op 100 km/u 180 km/u Smart key, LED koplampen, camera, navi € 41.390,- minus belastingvoordeel € 8.176,€369,- Full operational, vanaf € 38.990,www.scholten-nijmegen.nl Toyota Scholten Nijmegen

Dat Toyota met beide benen in de maatschappij staat, blijk uit het feit dat dit model onlangs geschikt is gemaakt om de accu’s op te laden via gewone laadpunten. Daar komt dus de naam Plug-in Hybrid vandaan. Deze laadpunten, Lolo Smart geheten, zijn voor meer automerken toegankelijk en zijn steeds vaker in het openbaar te vinden, zoals parkeergarages en op aanvraag ook thuis of op het werk. Zo is maximaal te profiteren van de 25km actieradius in de elektrische rijmo-

dus. Dan wordt de tankvoorraad dus absoluut met rust gelaten. Als er verder gereden moet worden dan maakt de Prius gebruik van een zuinige benzine motor. Hendrie Arnts is accountmanager bij Atrin Schoonmaak en heeft prima banden met Peter van de Valk van Toyota Scholten Nijmegen. Zelf rijdt hij al 12 jaar met een auto van het Japanse merk. Daaruit blijkt wel hoeveel vertrouwen hij heeft in deze auto’s en dit bedrijf. De combinatie Hybride en elektrisch, lijkt hem zakelijk zeer interessant. Zeker met de bijtelling van 0%, die ook voor 2013 gegarandeerd is. Frank van Dinter, eigenaar van restaurant Valdin aan de Van Peltlaan, klink dit als muziek in de oren. Toyota staat bekend als zeer betrouwbaar, daarom durft hij wel te stellen dat dit een prima keuze moet zijn. Het viel Frank op hoe snel en stil de Prius is en met de CVT heeft deze pionier een zeer vlotte traploze acceleratie in huis, mocht het nodig zijn. Want het is natuurlijk wel de bedoeling dat ook de rechtervoet meewerkt aan een beter milieu.

nijmegen business | autotestdag | november 2012 z a k e n a u t o t e s t d a g


zakenautotestdag

Samenwerkende tegenpolen

BMW 520D

Taalambassadeur Rob Weijers en notaris Roland van Mourik testen de BMW 520D, die door Bert Story Nijmegen ter beschikking is gesteld. Roland heeft waarschijnlijk Beiers bloed door de aderen lopen, want hij heeft niets anders dan BMW gereden. Het is dan ook niet vreemd dat hij vooraf verzocht heeft om in de 5-Serie te rijden. Rob heeft ook een zwak voor BMW, zoals eigenlijk iedere autoliefhebber. Hij is erg enthousiast over het interieur in de High Executive uitvoering. De heerlijke stoelen zijn met prachtig leer overtrokken, het gescheiden aircosysteem en het enorme breedbeeldscherm, met 3d navigatie, DVD en een harde schijf voor dataopslag. Ongetwijfeld hoort er nog veel meer bij, maar dit zijn de zaken waar Rob’s oog op vallen. Het rijden met de 520D is een feest. De relatief bescheiden motor meet een kleine twee liter. Met hulp van de elektronisch geregelde variabele turbo ontstaat er een maximale output van 184 pk en 380 Nm. Genoeg om maar acht seconden te wachten voordat er honderd op de

teller staat. Dankzij de bovengemiddelde trekkracht maakt de tussenacceleratie nog meer indruk. De BMW die Bert Story heeft meegegeven is uitgerust met een automatische versnellingsbak met maar liefst acht verzetten. De elektronica die hier achter zit, zorgt ervoor dat de bak altijd in die versnelling staat, waar de trekkracht optimaal is. Dat komt het verbruik ten goede en dan wordt de kracht van de motor het best benut. Zuinigheid en kracht lijken twee tegenpolen te zijn, maar bij BMW gaat dat prima samen. Na een poosje rijden in de 520D wordt duidelijk waarom Roland al jaren verknocht is aan dit merk. BMW noemt het zelf Freude am Fahren. Roland vult dat letterlijk zo in. Elke dag, als hij in zijn X5 stapt geniet hij daarvan. Het exacte stuurgevoel, de gewenste response op het gaspedaal, de toegankelijkheid van het vermogen en het stevige, maar zeker ook comfortabele onderstel, dat allemaal samen zorgt ervoor dat die slogan uitstekend past bij de BMW 520D.

Technische gegevens Merk Model Type Transmissie Cilinderinhoud Vermogen Koppel Verbruik Acceleratie Topsnelheid Uitrusting Verkoopprijs Leaseprijs Vanafprijs Informatie Autobedrijf

BMW 5 Serie 520D 8 traps Automaat 1995cc 184pk 380nM 4,9 l/100km 8,3s 220 km/h High Executive € 64.525,€ 1,175,- excl BTW 60mnd/ 25.000km/jr. € 50.675,www.bertstory.nl Bert Story Nijmegen BV

nijmegen business | autotestdag | november 2012 z a k e n a u t o t e s t d a g

43


zakenautotestdag

Uitgebalanceerd

Hyundai i30 Wagon

Technische gegevens Merk Model Type Transmissie Cilinderinhoud Vermogen Koppel Verbruik Acceleratie Topsnelheid Uitrusting Verkoopprijs Leaseprijs Vanafprijs Informatie Autobedrijf

44

Hyundai i30 Wagon 1,6 Gdi Business Edition Handbak 1591cc 99kw/135pk 164 Nm 5,8 l/100 gecombineerd 0-100 km/u in 10,2 sec 192 km/u 7 airbags, Statische bochtenverlichting, etc. € 22.495,€ 20.995,€ 367,www.hyundai.nl www.bulters.nl

Peter Remijn is belastingadviseur bij VWGNijhof Accountants & Belastingadviseurs en krijgt de gelegenheid om in de Hyundai I30 te rijden. De verkoopadviseur van Bulters, Wim van Schaik, rijdt met Peter mee. Dan kan hij gelijk wat meer vertellen over de laatste ontwikkelingen bij het Koreaanse merk. De hele range is niet veel ouder dan 2 jaar, daarmee is het een bijzonder jonge familie. Dat brengt met zich mee dat de allerlaatste technische ontwikkelingen in het ontwerp meegenomen worden. Maar ook de laatste trends in hedendaags design zijn direct terug te vinden in de Hyundai showroom. Die zijn dan ook goed herkenbaar op de i30 Wagon, met de hoge flanken, oplopende taillelijn, scherpe lijnen en de doorlopende koplampen. De techniek is beproefd en up-to-date. De 1.6 benzine motor trekt lekker door en pakt vlot op. Het is echt niet nodig om het onderste uit de kan te halen, want er is al voldoende trekkracht aanwezig bij lage toerentallen. Gekoppeld aan de zestraps automaat zorgt dit voor een mooi uitgebalanceerd geheel, dat het mogelijk maakt heerlijk ontspannen te cruisen.

De relaxte rijeigenschappen bevallen Peter uitstekend. Eigenlijk is hij positief verrast door de i30. Het comfort staat op een veel hoger peil dan hij vooraf had ingeschat. Het geluidsniveau heeft Hyundai mooi laag weten te houden, het interieur is compleet uitgerust en het dashboard is overzichtelijk. Erg prettig vindt Peter het stuurwiel. Het ligt goed in de hand en hoewel er veel functies zijn geïntegreerd, zijn ze toch logisch gepositioneerd. Blindelings weet Peter de cruise control met snelheidsbegrenzer te bedienen, zonder dat de handen moeten zoeken naar het juiste knopje. Handig is ook de handsfree-functie met spraakherkenning die hierop geactiveerd kan worden. Schakel de achteruitversnelling in en op de display van het eveneens geïntegreerde navigatiesysteem verschijnt het beeld van de camera die achterop de auto is gemonteerd. De ruimte in de i30Wagon is meer dan voldoende aanwezig en zeer efficiënt te benutten. Als blijkt dat Bulters er een vriendelijk prijskaartje aan heeft hangen, dan mag de i30 Wagon gerust een mooie aanbieding heten.

nijmegen business | autotestdag | november 2012 z a k e n a u t o t e s t d a g


zakenautotestdag

Geen angst

Opel Ampera

Silvia Veenhuis van Bulters Nijmegen heeft op veler verzoek de Opel Ampera meegenomen. Menigeen had vooraf aangegeven graag kennis te maken met dit revolutionaire stuk techniek. Zo ook de directeur van CCC Projects & Engineering.nl, Dick Sas. Door de vele publicaties en de uitverkiezing van Internationaal Auto van het jaar 2012 wilde Dick zelf wel eens ervaren hoe een elektrische auto met een zogenaamde range extender in de omgang is. Het klinkt allemaal heel geavanceerd, de praktijk zal uitwijzen dat het gebruikersgemak absoluut niet in het geding komt. Met een startknop wordt de elektrische motor geactiveerd. Selecteer de pook van de CVT versnellingsbak in de juiste stand en rijden maar. Dat is alles. Het is net zo eenvoudig als rijden in welke andere automaat dan ook. Alleen het uitblijven van authentiek motorgeluid blijft achterwege en dat heeft iets meer bewustwording nodig. Het kan namelijk zomaar gebeuren dat de motor nog “loopt” als de bestuurder wil uitstappen. Om dat te voorkomen klinkt er een waarschuwingssignaaltje, de Ampera is hier dus op voorbereid. Volgeladen accu’s zorgen voor een actie-

radius van maximaal 80km. Zijn deze leeggereden, dan start automatisch de kleine benzinemotor, die een kleine generator aandrijft, die op zijn beurt de elektromotor met stroom voedt. De elektrische krachtbron levert een enorm hoog koppel, waardoor de Ampera ronduit rap is, inhalen is een peulenschil met deze Opel. Dat is een aangename verrassing, omdat snelheidssensatie niet direct geassocieerd wordt met een duurzaam concept als deze Opel. Dat geldt ook voor de vormgeving, die is zeer dynamisch te noemen. Het lijkt erop dat Opel met opzet die koers bewandeld, om zich makkelijk te onderscheiden van andere milieubewuste automobielen. Laden kan bij ongeveer 1800 publieke oplaadpalen in Nederland en eind 2012 moeten dat er zo’n 10.000 zijn. Achterin de bagageruimte zit een luikje waaronder de laadkabel opgeborgen kan worden, dus die is altijd voorhanden. Maar de credits van de grootste winst voor deze auto gaan toch naar de benzinemotor. Die maakt gebruik van het vertrouwde netwerk van tankstations. En zorgt er daarom voor dat niemand ooit angst hoeft te hebben, om onderweg zonder stroom te komen staan.

Technische gegevens Merk Model Type Transmissie Cilinderinhoud Vermogen Koppel Verbruik Acceleratie Topsnelheid Uitrusting Verkoopprijs Leaseprijs Vanafprijs Informatie Autobedrijf

Opel Ampera Continue Variabele Transmissie Elektromotor 150 Pk / Benzinemotor 1.4 lt. Elektromotor 150 Pk / Benzinemotor 86 Pk 370 Nm Elektromotor 0 / Gecomb. 1,2lt/100km 0-100km <10 sec. 161 km/p u Park pilot met achteruitrijcamera, Navigatie € 50.667,25 Testauto (15.000km /48 mnd) € 735,00 € 45.500,www.bulters.nl Bulters Autobedrijven

nijmegen business | autotestdag | november 2012 z a k e n a u t o t e s t d a g

45


zakenautotestdag

Mii van de drie

Seat Mii

Technische gegevens Merk Model Type Transmissie Cilinderinhoud Vermogen Koppel Verbruik Acceleratie Topsnelheid Uitrusting Verkoopprijs Leaseprijs Vanafprijs Informatie Autobedrijf

46

SEAT Mii 1.0 Style Chic handgeschakeld (automaat leverbaar) 999cc 44kW / 60pk 92 Nm gemiddeld 4,1 L/100km, ofwel 1 op 24,4 14,4 s 161 km/h Parkeersensoren, privacy glass en meer. € 10. 990,v.a. € 169,- p/mnd € 7.695,- (Gratis airco tijdens introductie) www.auto-traa.nl Auto Traa BV

Het VAG concern is het afgelopen jaar van een drie-eiige drieling bevallen. Ze dragen alle drie dezelfde genen, maar toch zijn ze eenvoudig uit elkaar te houden. Up!, Citigo en Mii heten ze. Samen met Seatdealer Maurice Traa gaat jurist Arno van Hulten aan de haal met de Mii. Onderweg valt het Arno op dat de Mii best van een vlotte rijstijl houdt. Het Seatje hangt lekker aan het gas en de motor gehoorzaamt direct als het gaspedaal dieper wordt ingetrapt. De besturing is van hetzelfde kaliber, lekker direct en prettig in de omgang. Genoemde eigenschappen horen eigenlijk bij een sportieve auto en zo voelt de Seat ook een beetje aan. Zonder het bijbehorende brandverbruik, want dat heeft de kleine Spanjaard goed onder controle. De stad is zijn natuurlijke habitat, hier komt dat levendige karakter het beste uit de verf. Hoewel het daarbuiten zeker niet behelpen is. Ondanks de korte wielbasis heeft Seat er geen stuiterbakje van gemaakt en is de Mii heel behoorlijk afgeveerd. Alle gangbare veiligheidsvoorzie-

ningen zijn standaard aanwezig, zoals airbags, ABS en ESP . Nieuw in deze klasse is City Emergency Braking. Een systeem dat de auto automatisch kan afremmen als de onboard-radar een obstakel waarneemt. Binnen is de Mii beduidend ruimer dan Arno aan de hand van de buitenafmeting verwachtte. Arno kan een goede zitpositie naast Maurice vinden, zonder dat ze schouder aan schouder zitten. Ook achterin is het best goed toeven, zeker in vergelijking met de concurrentie. Vaak is het achter de bestuurder behelpen, zeker qua beenruimte, maar in de Mii is dat echt niet het geval. De bagageruimte is voldoende groot en met neergeklapte achterbank, zelfs riant. Mensen die de meeste kilometers in de bebouwde kom maken en op zoek zijn naar een uitdagend autoo tje, dat compact en wendbaar is, kunnen niet om deze Seat heen. Zeker niet als blijkt dat de Mii goedkoper is dan zijn twee broers en met vier jaar fabrieksgarantie, twee jaar meer zekerheid krijgt dan bij de andere familieleden.

nijmegen business | autotestdag | november 2012 z a k e n a u t o t e s t d a g


zakenautotestdag

Jong en vol

Audi A8 4.2 FSI V8 Quattro

Als Jan Maters van MatersvanderNet Accountants de A8 op de binnenplaats van Slot Doddendael ziet staan, valt het hem op dat deze auto niet zo immens groot lijkt. Pas op het moment als hij erin zit, ziet hij dat hij bedrogen is. Het is een enorme auto. Samen met Danny van der Pluijm van Irish Pub The Shamrock en Spijshuis Uylenspieghel in Nijmegen hebben ze een prima dag. Het is alsof ze het winnende lot van de loterij hebben geïncasseerd. Tom van Zuijlen, van Van Zuijlen Auto’s in Malden heeft weer iets bijzonders voor de dag gehaald. Deze Audi is een auto met een ongekend potentieel. Onder de motorkap ligt een atmosferische achtcilinder van 4.2 liter. De 372 pk die hieruit gegenereerd worden, komen uiteindelijk terecht in het Quattrosysteem waar ze verdeeld worden over alle vier de wielen. Deze vorm van aandrijving wordt al meer dan 25 jaar door Audi omarmd en dankzij de constante ontwikkeling steeds verder geperfectioneerd. Die strenge kwaliteitseisen zijn overigens in de gehele auto terug te vin-

den. Dat is te zien aan de krappe en kaarsrechte naden, maar ook aan de prettig aanvoelende knoppen en andere materialen. Uiteraard wordt de transmissie automatisch geregeld. Audi heeft een mooie achttraps automaat ontwikkeld die absoluut schokvrij door de versnellingen heen gaat. Combineer dat met de fantastische geluidsisolatie en het is duidelijk dat deze A8 maximaal op comfort is afgesteld. Werkelijk alles wat op een optielijst past heeft deze A8 aan boord. Juist in dat soort “volle”auto’s is Tom geïnteresseerd. Hij heeft zich toegelegd op de verkoop van jonge exclusieve auto’s met een beetje ervaring, vaak in opdracht van een klant. Altijd is de onderhoudhistorie bekend en staat de auto er als nieuw bij. Dat geldt ook voor deze statige Audi, een auto uit de absolute topklasse. Omdat door de eerste eigenaar de eerste kilometers zijn afgelegd, heeft hij ook de eerste afschrijving voor zijn kiezen gehad. Daarom kan Tom een dergelijke auto voor een scherpe prijs aanbieden.

Technische gegevens Merk Model Type Transmissie Cilinderinhoud Vermogen Koppel Verbruik Acceleratie Topsnelheid Uitrusting Verkoopprijs Nieuwprijs Van Zuijlen Leaseprijs prijs Vanafprijs Informatie Autobedrijf

AUDI A8 4,2 FSI V8 Quattro Automaat 4163 372 pk 445 nm 1 op 10,5 5,7 s naar 100 km /h 250 begrensd VOL € 153.000,€ 74.950,www.vanzuijlenautos.nl Van Zuijlen Auto’s Malden

nijmegen business | autotestdag | november 2012 z a k e n a u t o t e s t d a g

47


zakenautotestdag

Derde variant op een thema

Chevrolet Cruze Stationwagon

Technische gegevens Merk Model Type Transmissie Cilinderinhoud Vermogen Koppel Verbruik Acceleratie Topsnelheid Uitrusting Verkoopprijs Leaseprijs Vanafprijs Informatie Autobedrijf

48

Chevrolet Cruze Stationwagon LT 1.4 Turbo Handgeschakeld 6 versnellingen 1364cc 140pk / 103kW 200Nm@1.850tpm 5,7l per 100km 9,5 sec 200km/h Achteruitrijcamera, parkeersensoren achter € 24.895,€ 499,€ 24.895,www.vanharenautos.nl Autobedrijf van Haren Weurt

Joris Jan Oosterhout, directeur van het Wijchense aannemersbedrijf Jan Oosterhout bv, is uitgenodigd door Roel Peeters van Chevrolet dealer Van Haren in Weurt om kennis te maken met de hagelnieuwe Chevrolet. Dit is de derde variant op het succesvolle thema Cruze. Naast de al bekende sedan en hatchback is nu ook per direct de Stationwagon verkrijgbaar. Het motorenassortiment is overzichtelijk, er kan gekozen worden voor een zelfontbrander of een verbrandingmotor. Voor vandaag is de keuze gevallen op de benzine-uitvoering. Een moderne en compacte 1.4 liter turbomotor, die dankzij die drukvulling maximaal 140 pk kan leveren. Dat is een nette waarde voor een auto die een A label toegekend heeft gekregen. Het is een ruime en praktische stationwagon met veel mogelijkheden. Als beide ongelijke delen van achterbank neergeklapt zijn, ontstaat er een vlakke laadvloer van 1478 liter en dat is meer dan alle concurrenten bieden in deze klasse. Om spullen aan het oog te ontrekken en de aanwezige ruimte optimaal te benutten

zijn er onder de laadvloer ook nog vakken aangebracht. De donkerbruine lak is een originele kleurstelling en geeft de Cruze een moderne en dikke uitstraling, die ook waargemaakt wordt in het interieur. Het dashboard vormt een geheel met de middenconsole en is mooi compleet en strak afgewerkt. De stoelen zitten heerlijk en zijn op vele manieren instelbaar, zodat een iedereen een goede zitpositie kan vinden. Hetzelfde geldt voor de achterpassagiers. De bank zit comfortabel en ruimte voor hoofd en benen is bovengemiddeld aanwezig. De Chevrolet Cruze laat bij Joris Jan een prima eerste indruk achter. Hij rijdt goed, heeft een representatieve uitstraling voor de zakelijke rijder en is meer dan praktisch ingericht als gezinswagen. In combinatie met de scherpe prijsstelling waarvoor deze auto door Van Haren wordt aangeboden, kan het niet anders dan een verkoopsucces gaan worden.

nijmegen business | autotestdag | november 2012 z a k e n a u t o t e s t d a g

B


B U S I N E S S flitsen Axitraxi gaat door op nieuwe locatie

Axitraxi zet haar activiteiten voort op een nieuwe locatie, op het bedrijventerrein Bijsterhuizen in Nijmegen. “Er is de afgelopen weken veel werk verzet en we gaan er weer vol tegenaan, ” zegt Bob Coppens, directeur van het attractie- en evenementenbedrijf. Het pand aan Bijsterhuizen 11-78 biedt voldoende ruimte om de komende jaren te groeien. Het is in enkele weken geschikt gemaakt als bedrijfsruimte voor Axitraxi. Zo is er weer een Balloonswinkel, en het magazijn is zo goed als klaar om de nieuwe verhuurmaterialen te gaan herbergen. “De bestellingen van de eerste materialen voor de verhuur lopen alweer,” vertelt Coppens, sinds een aantal weken de trotse vader van een gezonde dochter. “In twee opzichten een mooie nieuwe start.” Afgezien van de verhuur, die een tijd stil heeft gelegen na de brand op 30 augustus j.l., gingen de overige activiteiten gewoon door, zoals de verkoop van attractiemateriaal, evenementenverzorging, balloons en productpromotie. “Het helemaal nieuw inrichten van het verhuurbedrijf biedt ons, met de kennis die we hebben, de kans om het assortiment optimaal samen te stellen. We beginnen met de winterattracties, zoals schaatsbanen, huisjes voor kerstmarkten en andere winterse thema’s. Daarna bouwen we het assortiment verder uit met alle soorten attracties zoals we die eerst ook hadden, zoals springkussens, action games en eye catchers. We zijn zelfs alweer begonnen met het bouwen van uniek, eigen materiaal, zoals zeskampspelen. Ik verwacht dat we over ongeveer een maand de verhuur via onze website weer actief kunnen hebben.”

Open Dag 24 november ROC Nijmegen

Zaterdag 24 november a.s. verzorgt ROC Nijmegen een Open Dag. Vier van onze locaties in Nijmegen en Boxmeer zijn die dag tussen 10.00 en 15.00 uur geopend. Onze beroepsopleidingen (mbo) laten deze dag aan jongeren én volwassenen zien wat ze in huis hebben. In de gebouwen aan de Nijmeegse Campusbaan en de Heyendaalseweg staan tevens loopbaanadviseurs klaar om jongeren én volwassenen te informeren over hun loopbaan- en scholingsmogelijkheden. Bij een groot aantal opleidingen zijn beroepsbeoefenaars en samenwerkende bedrijven aanwezig. Zo kan elke bezoeker zien wat hij of zij straks in een bepaald beroep moet kennen en kunnen. De bijdragen van de beroepsbeoefenaars uit het bedrijfsleven zijn divers; van speeddaten tot interactieve workshops. Bezoekers ontmoeten zo hun eigen toekomst. Centraal staan in ieder geval de dagelijkse werkzaamheden in de verschillende beroepenvelden. Zo zijn er binnen onze locatie Campusbaan diverse zorginstellingen aanwezig op een Zorgmarkt. Bij het Centrum voor Mobiliteit en Logistiek (locatie Energieweg) staan auto’s op de brug en rijden de vorkheftrucks door het magazijn. Leerbedrijven – de schoonheidssalon, de kapsalon, het restaurant en de bakkerij - laten zien waar het in hun praktijk om gaat. In Boxmeer ontmoet de bezoeker van de Open Dag de toekomst van culinair Nederland bij de Cas Spijkers Academie. Op de locatie Campusbaan is een andere topopleiding vertegenwoordigd: het Johan Cruyff College Nijmegen. Bij alle locaties ontmoeten bezoekers ook onze (oud)studenten. Zo presenteren studenten op de locatie Campusbaan hun eigen bedrijfje; een bedrijfje dat ze als studieopdracht samen met medestudenten hebben opgezet. In onze samenleving veranderen de eisen die gelden voor beroepsbeoefenaren razendsnel. Meedoen op de arbeidsmarkt betekent bijblijven. Wij bieden jongeren en volwassenen diverse mogelijkheden om dat daadwerkelijk te doen. Jongeren kunnen hun talenten ontwikkelen via een moderne beroepsopleiding. Volwassenen met ervaring op de arbeidsmarkt helpen we de stappen te zetten die nodig zijn om succesvol mee te kunnen blijven doen. Volwassenen zonder ervaring op de arbeidsmarkt vinden bij ons de opstap die het vinden van werk kan vereenvoudigen. Informatie over geopende locaties en onze opleidingsmogelijkheden vindt u via roc-nijmegen.nl

nijmegen business | nummer 6 | november 2012

49


Een gedateerde

website of huisstijl?

Wij steken een verouderd ontwerp in een modern jasje F-Graphics: een dozijn aan creativiteit + Kerkenbos 11-09 + 6546 BC Nijmegen

+ twitter.com/f_graphics

+ T 024 373 22 99 + F 084 836 49 39

+ info@f-graphics.nl + www.f-graphics.nl

+ facebook.com/fgraphicsnijmegen


Business en sponsoring

3e Benefiet Golfevenement van de Vrienden van de Stamceldonorbank op de Golfbaan Het Rijk van Nijmegen te Groesbeek Fotografie: Visual Photo design

Op woensdag 12 september is voor de 3e keer het benefiet Golftoernooi van de Vrienden van de Stamceldonorbank gehouden. Maar liefst 172 deelnemers zijn gestart op 45 holes tegelijk. In een ontspannen sfeer werden de zakelijke en vriendschappelijke banden tussen de verschillende deelnemers aangehaald. Tijdens de wedstrijd zijn de golfers voortdurend getrakteerd op de nodige culinaire traktaties en versnaperingen zoals crêpes, beenham, gamba’s, smoothies, prosecco, diverse wijnen. koffie met gebak en andere heerlijke versnaperingen. De verzorging was perfect! De Dutch Golftrickshow nodigde de deelnemers uit om alternatief af te slaan bij hole 1 hetgeen tot veel hilariteit en vermaak leidde en elders in baan konden de deelnemers de uitdaging aangaan voor een hole in one voor een Che-

kanties en scooters. Ook werd onder de deelnemers een Seiko horloge verloot met als lot een speciaal tassenlabel. Onze speciale gasten Arthur en Patrick, beide (ex) patiënt vertelde hun aangrijpende verhaal over ziektebeeld, donatie, genezing, het belang van stamceldonoren en het werk van de Stamceldonorbank. Chris Tates, ambassadeur en stamceldonor, richtte vervolgens het woord tot de deelnemers met de woorden; “En daarom moet iedereen die een dag van zijn leven wil geven om wellicht iemands leven te redden niet twijfelen, maar stamceldonor worden!” De deelnemers, tal van sponsoren uit Nijmegen en omgeving ondersteunden het initiatief met hun medewerking en het ter beschikking stellen van prijzen voor de loterij en veiling. De opbrengst van het evenement is dan ook fantastisch! Aan het einde van de avond is door Mathieu Fluit, voorzitter

Michel Schaap: “Met dit fantastische bedrag kunnen wij 200 nieuwe stamceldonoren typeren en inschrijven in het wereldwijde donorbestand. Iedere nieuwe donor is een kans op leven voor volwassenen en kinderen die behandeld worden voor een levensbedreigende bloedziekte!” donorbank worden, kijk dan op de website voor meer informatie: www.stamceldonor.nl Ps. Noteer alvast in uw agenda; Woensdag 11 september 2013 het vierde Golftoernooi van de vrienden van de Stamceldonorbank.

vrolet. Claudia van Kesteren, alias Ria Groentjes van Tante Theater, heeft de dag en avond als gastvrouw op ludieke wijze kleur gegeven en aan elkaar gepraat. Na afloop van het toernooi volgden de borrel met barbecue en een loterij en veiling met fantastische prijzen zoals o.a. golfva-

van de “Vrienden Van” € 20.000 overhandigd aan Michel Schaap, hematoloog in het UMC St Radboud en directeur van de Stamceldonorbank Europdonor Nijmegen. Wilt u stamceldonor worden, een actie organiseren of Vriend van de Stamcelnijmegen business | nummer 6 | november 2012

51


Business culinair

Aleida Vis weet alles van de beste olijfolie

‘Koken met MANNA’

Hotel-restaurant MANNA staat behalve om haar goede keuken en prachtige kamers bekend om de steeds weer vernieuwende concepten. En MANNA doet haar naam eer aan met ‘Koken met MANNA’. Deze keer is het de beurt aan Aleida Vis, die zich met haar man onbedoeld eigenaar weet van zes hectaren olijfbomen. En wat doe je dan? Daar maak je olijfolie van. Op dit moment staan de flessen als WALL-Paper in de achterwand van de bar van MANNA. Zo’n twaalf jaar geleden kochten Aleida Vis en Roland van der Hoek een oude boerderij in de Italiaanse provincie Umbrie. Daar zaten ook zo’n 800 oude olijfbomen bij, in goede jaren goed voor zo’n vijf liter olijfolie per boom. “Dit jaar zeker niet”, weet Aleida. ”We hadden laat sneeuw waardoor de vruchtzetting is verstoord. Bovendien is de helft van de opbrengst voor onze Italiaanse boer, die niet alleen de olijfgaarden verzorgd, maar de olijven ook perst. Koude persing, dat spreekt, onze olie is van de eerste persing en dus van de beste kwaliteit. Onze Olio da Nostra cate-

52

goria superiore leverde ons in 2009 de eerste prijs op in de categorie ‘beste prijs/kwaliteit’ van het magazine ‘De smaak van Italië’. De Olio da Nostra is een eerlijk en puur product, bijzonder van kwaliteit. “Het proces van olijf tot olijfolie is intensief en zeer bijzonder: Domenico, de boer die ons eigen land bewerkt en de olijven plukt, heeft een kleine ambachtelijke molen. De geplukte olijven gaan in een koker die uitkomt in een bak met twee enorme, draaiende molenstenen. Als de olijven goed tot pulp zijn vermalen, wordt de pulp via een luikje uit de bak in de schepmachine gegoten, die de pulp op ronde matten schept. Deze worden op hun beurt onder een hydrauli-

nijmegen business | nummer 6 | november 2012

sche pers gelegd. Deze perst de olijfvloeistof uit. Een bitter sap (‘aqua nera’) en de kostbare goudgroene olie vloeit naar een opvangbak. Daar wordt de vloeistof opgepompt naar een centrifuge die de kostbare olie definitief scheidt van de acqua nera. Je spreekt nu over de eerste koude persing en deze levert extra vergine olijfolie op. De olie gaat direct in roestvrij stalen tanks. We zijn de olie gaan bottelen en gaan verkopen, eerst aan kookscholen en restaurants, later ook via onze website www.olife.nu aan particulieren. Deze bijzondere olie is natuurlijk ook te koop bij MANNA! En dan het gerecht dat Aleida koos: Ossobuco met herfst risotto.


Osso bucco met paddenstoelenrisotto en olijfolie (4 pers) Osso bucco:

Risotto:

4 stuks runderschenkel gezaagd 5 dl. Rode wijn 2 eetl. Tomatenpuree 4 st. pomodoro tomaat 1 bol knoflook 2 tak rozemarijn 10 tak tijm 3 blad laurier 1 st. wortel 2 stronk bleekselderij Âź st. knolselderij 3 ltr. Groentebouillon

200 gr. Risotto rijst 2 stuk sjalot (gesnipperd) 3 teen knoflook (gehakt) 1 dl. witte wijn 6 dl. Kippenbouillon 50 gr geraspte parmezaan 2 eetl. Gehakte peterselie

Wrijf de schenkels in met tomatenpuree, peper en zout, bak deze kort in boter. Blus dit af met de rode wijn en de groentebouillon, voeg nu de rest van de ingrediĂŤnten toe. Laat dit nu op laag vuur ong. 6 uur lang tegen het kookpunt staan in een gesloten pan. De schenkels zijn klaar als het vlees van het bot af valt. Laat het kookvocht zonder de schenkels en garnituur inkoken tot een jus. Waar u de schenkels later weer in kan opwarmen.

Spoel de rijst goed af, fruit de sjalotten en de knoflook aan in de olie en bak de rijst kort mee. Blus dit af met de witte wijn en voeg beetje bij beetje de kippenbouillon toe tot de rijst net gaar is en voeg dan de Parmezaan en peterselie toe. Voeg nu 200 gram gebakken paddenstoelen toe, u kunt bv. Gebruiken: oesterzwam, anijschampignons, kastanjechampignons, cantharel, king boleet. Serveren met : platte peterselie, fijngesneden bosui en blokjes tomaat of tros tomaatjes. Tip: wat gefrituurde mihoen op het bord erbij, maakt een hele speciale garnering!

nijmegen business | nummer 6 | november 2012

53


Business en netwerken

GelreCup

The Battle tussen Bu en de OSRN

54

nijmegen business | nummer 6 | november 2012


usinessclub Vitesse Op dinsdag 18 september vond er op Golfbaan Landgoed Welderen in Elst een uniek netwerkevenement plaats tussen de OSRN en de businessclub van Vitesse. Aan deze bijzondere activiteit lagen niet alleen zakelijke argumenten ten grondslag, maar ook (ver) bindende en competitieve motieven. Vandaar dat er ook een heuse golfwedstrijd werd georganiseerd. Een duel naar voorbeeld van de wereldberoemde Rydercup, dat de naam GelreCup kreeg. Een verslag.

GelreCup

Al in de vroege ochtend verzamelden zich de eerste golfspelers in het clubhuis van Golfbaan Landgoed Welderen. Daar kreeg elke speler een clubeigen polo, een cap en een setje golfballen uitgereikt. In totaal betraden 23 flights ( bestaande uit 2 spelers namens de OSRN en 2 spelers namens BC Vitesse, ingedeeld op basis van handicap) de golfcourse om in een wedstrijd over 18 holes uit te maken wie de sterkste was. In de daaropvolgende 4,5 uur ontspon zich een hevige doch sportieve strijd waarbij de onderlinge krachtverschillen in de meeste gevallen gering waren. Uiteindelijk was het de OSRN die met 12,5 - 10,5 gewonnen flights aan het langste eind trok en ’s avonds de 1e prestigieuze GelreCup in ontvangst mocht nemen.

Netwerkborrel

Terwijl de golfers nog in een felle strijd verwikkeld waren verzamelden de geïnteresseerde businessclubleden van Vitesse en N.E.C. zich in groten getale voor de netwerkborrel en het avondprogramma. Onder het genot van een hapje en een drankje konden zij op het gezellige buitenterras van Golfbaan Landgoed Welderen de ontknoping van de golfwedstrijd op de voet volgen.

Avondprogramma

Om 18.15 uur was de aftrap van het

avondprogramma. Zoals het goede gastheren betaamt werden de aanwezigen officieel welkom geheten door de voorzitters van beide businessclubs Henk Dekker (Vitesse) en Gijs van Mierlo (OSRN). Beide heren benadrukten nog maar eens de prettige samenwerking tussen beide businessclubs. De jarenlange traditie om voorafgaand aan de Gelderse derby tegen elkaar te voetballen is daarvan het levende bewijs en vormde feitelijk de basis voor dit nieuwe initiatief. Na het welkomstwoord stond Koning Voetbal centraal in de vorm van een soort van sportcafé.

Maatschappelijke betrokkenheid

Na deze serie korte vraaggesprekken werd er aandacht gevraagd voor het goede doel. Beide businessclubs geven namelijk regelmatig blijk van hun maatschappelijke betrokkenheid en voor deze speciale gelegenheid was de keuze gevallen op het Ronald McDonald huis, met vestigingen in Arnhem en Nijmegen. Na afloop was er een actie ‘Gold in one’, waarbij een setje van drie goudkleurige golfballen aan de man werd gebracht á €10,- per set. De korte veiling bestond uit twee veilingstukken: een gesigneerd N.E.C. shirt en Vitesse tricot met handtekeningen. De opbrengst ten behoeve van het Ronald McDonald huis kwam uit op

€ 3.750,- Een prachtig bedrag.

Prijsuitreiking

Daarna was het moment aangebroken om de eerste officiële GelreCup uit te reiken. De golfwedstrijd leek aanvankelijk een simpele prooi te worden voor de OSRN. De Arnhemse golfers kwamen daarna nog sterk terug. Uiteindelijk won de OSRN met een verschil van 2 punten: 12,5 - 10,5, waarna teamcaptain Ger Leenders namens de 46 Nijmeegse golfers en golfsters de fraaie trofee in ontvangst mocht nemen.

En…. het bleef nog lang gezellig tussen Arnhem en Nijmegen

Rond 20.00 uur was het de hoogste tijd voor de BBQ en konden onderwijl ook de dorstige kelen van de ondernemers worden gesmeerd. De geanimeerde gesprekken tussen Nijmeegse en Arnhemse ondernemers zorgden er voor dat het nog heel lang gezellig bleef in het clubhuis van Golfbaan Landgoed Welderen. De OSRN en de businessclub van Vitesse kunnen dan ook met recht terugkijken op een uniek en zeer geslaagd evenement. Naar aanleiding van de vele positieve reacties uit de beide kampen kunnen we nu al voorzichtig zeggen dat een ‘traditional’ geboren is.

nijmegen business | nummer 6 | november 2012

55


Business en NUL24

NUL24 leden gaan op of is het Boo

Eindelijk ging het gebeuren. Samen met de leden van Nijmeegs leukste netwerk NUL24 ging ik ging op Bootcamp. Maar deze reporter van Nijmegen Business had totaal geen idee wat hij zich daarbij voor moest stellen. Dus voor de zekerheid maar vast een zwemvest aangeschaft, je weet het per slot van rekening maar nooit met z’n allen in zo’n bootje op de Maas. Kort voordat ik vertrok toch nog maar even gegoogled om nog iets meer te weten te komen over het fenomeen Bootcamp. Ik schrok me een hoedje.

56

“Een Bootcamp is een militaire term die wordt gebruikt voor het beschrijven van een intensieve training, tijdens welke ongetrainde burgers worden getransformeerd tot getrainde vechtmachines.” Getrainde vechtmachines? De leden van NUL24? Deze ongetrainde topondernemers? Daar moest ik het mijne van weten. Ik meldde mij dan ook, zonder zwemvest weliswaar, aan bij Guesthouse De Heide in Oeffelt waar ik samen met zo’n vijftig NUL24 leden hartelijk werd ontvangen. De

nijmegen business | nummer 6 | november 2012

organisatie was in handen van M-events en aanvalsleider Mireille van Gent vond dat er maar eens een keer iets aan de conditie gedaan moest worden. Belangrijkste aanleiding daarvoor waren de Nijmeegse Oktoberfeesten en de gezapige vakantieperiode. Vooral die bierbuiken zouden er afgetraind moeten worden. Maar voor het zover was, werd iedereen getrakteerd op een kopje overheerlijke ijsbergsla-soep. Het ultieme gerecht voor de Rambo’s in spé. Niemand had er ooit van gehoord, maar het moet


Bootkamp otcamp?

gezegd, lekker was hij wel. En het zou naar wat later bleek een goed fundament zijn voor wat er nog komen ging. Na deze warme vloeistof werd de groep in drieën verdeeld er werd er gestreden om het beste resultaat. Wie was er als eerste bovenaan de klimwand? Wie kon de meeste kleiduiven naar de filistijnen schieten en wie had de skills om de BBBQ, de Bootcamp Barbecue, te runnen? De eerste groep begon aan de beklimming van de steile wand. Dit was zeker niet zonder gevaar. De tweede

divisie ging kleiduiven schieten met laser. De dames brachten het er bijzonder goed vanaf. Tarcise “Bootcamp” Bokkerink had verreweg de beste score bij de aankomende Milva’s. Het derde bataljon begon met de voorbereiding van de barbecue. Want het is geen Bootcamp, als je ook dit niet zelf verzorgt. Slagerszoon Leon en ex-Judoka Patrick waren de koks tijdens de barbecue en er ging geen stuk vlees de deur uit zonder hun goedkeuring. Er werd rondom het kampvuur nog gezellig nageborreld en gebrainstormd

over de volgende activiteiten. Maar voor nu was het even meer dan genoeg. Het was een sportief en onderhoudend eerste Bootcamp, maar om nou te zeggen dat hier vechtmachines gedrild en getraind werden voert wel erg ver. De foto’s in deze editie spreken boekdelen.

Voor meer informatie over Nijmeegs leukste netwerk kijk op www.nul24.nl

nijmegen business | nummer 6 | november 2012

57


NUL 24 is een leuke club van jonge ondernemers. In elke uitgave van Nijmegen Business stelt een aantal leden zich voor:

Business en NUL24

58

M-events

Mireille van Gent van evenementenburo M-events is sinds vier jaar lid van NUL24. â&#x20AC;&#x153;Ik werd lid van NUL24, omdat het een club is van jonge ondernemende mensen. Een gezellige en ambitieuze groep mensen. Ik heb al meerdere malen een avond voor NUL24 mogen organiseren. Zo gingen we Cardaten bij Autobedrijf Hegeman, op bezoek bij de Wanroijse Bergen, Speeddaten bij Valdin in Nijmegen, Tandemfietsen met aansluitend een Pannenkoekproeverij bij Den Tol in Plasmolen en de laatste avond heb ik ook georganiseerd, Bootcamp bij Guesthouse de Heide in Oeffelt. Allemaal zeer verschillende dingen en iedere keer

Neem gerust een keer een kijkje op ww.m-events.nl.

nijmegen business | nummer 6 | november 2012

weer op een bijzondere manier. Ik probeer met mijn buro goed te luisteren naar de klant en op die manier een mooi event neer te zetten. Zo is het van een gezellig intiem feest bij mensen thuis tot een grootste opening met internationale gasten en een gala diner, iedere keer weer een uitdaging om er iets unieks van te maken. U kunt bij mij ook terecht voor de presentatie van uw bedrijf op beurzen. Van hostess tot catering en de gehele aankleding.


Ledenlijst N.U.L. 24

@choo BV Aannemersbedrijf Jan Oosterhout BV AB Telecom Solutions BV Alsec Schoonmaakbedrijf ANCA BV Atrin Schoonmaak Autobedrijf Bert Story Nijmegen BV Autobedrijf Wijnne Ayvio Accountants BDO Accountants & Adviseurs Beck Beveiliging BV Benda Drukkers BGH Accountants & Adviseurs Blokland, Duin & Vrieswijk Bottendael Incasso Boudestein en Zn. Antiek en Interieur Brunet Advocaten Brunet Advocaten Bubbles! Hygieneservice Bulthaup Keukenarchitectuur Nijmegen Business Center Nijmegen Cornielje Catering Crowe Horwath De Notenkraker Deloitte Accountants BV Deloitte Belastingadviseurs Drukkerij Luxor BV Drukkerij Luxor BV Drukkerij Quickprint B.V. Dutch Mate Company Eberson & Nijhof Uitgevers BV EPOC Entertainment E-Teddy.com Europacar Finovion Nijmegen BV Geldersewijnbeurs GHW Assurantieadviseurs BV Glas- & Schildersbedrijf Marc Hellegers Golfbaan Het Rijk van Nijmegen Hegeman Groep Heijltjes Advocaten Hekkelman Notarissen N.V. Hestia Makelaars & Taxateurs Hijmans BV Hotel - Grand Café Atlanta Houterman Autosleepdienst INBEV ING Interfox Security Jac. Bongers Dranken Juro Business Consultancy JWR Elektrotechniek

de heer R.M. Goris de heer J.J. Oosterhout de heer P.R. de Mol de heer E.T. van Bergen de heer A. Gazquez de heer H. Arnts de heer E.M.E. van Geffen mevrouw A. Wijnne de heer A. Ay de heer M.C. Engelaar de heer G.J.A.M. Beck de heer H. Benda de heer M.J.A. Vermunt de heer J.B.T. Duin de heer F.A.J. Peters de heer O. Boudestein de heer B.P.J.M.L. Vliexs de heer G.J.G. Olijslager de heer P. Hendrix de heer R.T.M. Janssen Daalen de heer M. Strik mevrouw M.J.M. Cornielje de heer F. van Coolwijk de heer H.B.N. Fuchten de heer J.R. Keijzers mevrouw D. Kottier de heer S. Maertens mevrouw J.M. Maertens de heer D.O. Straatmann de heer P.H.A. Tjallinks de heer J.A.M. Eberson de heer F. Vermeer de heer E.A.P. Scholten de heer F. Bos de heer W.H.M. Heijmans de heer P.A.M. van Moorsel de heer R. Droste de heer M. Hellegers mevrouw C. Prudon de heer P.G.H. Roelofs de heer O. Molders de heer R. van Mourik de heer A.G. Jonkman de heer R. Hijmans de heer A.J. Arntz de heer P.R.M. Houterman de heer L. Monseurs de heer D.S.F.M. de Grood de heer J.B.A. Vos de heer E. van Deelen de heer T.B. Welling mevrouw L. Kranenburg

KBMA BV de heer G.D. Kroeze KBS Kamerbeheerservice de heer M.B.J. Hendriks Keijser & Co Home Interiors de heer A. Keijser Kick van Horssen de heer C.H.A. van Horssen Kokke Aannemersbedrijf BV de heer T.A.J. Kokke Kompas Veiligheidsgroep BV de heer R. Vink Konings & Meeuwissen de heer H. Kersten Machinefabriek van der Cruijsen de heer J.G. v.d. Cruijsen MatersvanderNet Belastingadviseurs BV de heer O. van Zoggel M-Events mevrouw M.A.M. van Gent Modderkolk Projects & Maintenance B.V. de heer S.C.M. de Luy New Road Media de heer R. Peters New Road Media de heer J. Peters Old Cave de heer F. Derksen Olround BV de heer V.C. Stronks Oosterbaan-Living de heer R.F.M. Oosterbaan Peeman Dranken de heer S. Gerrits Planet Telco BV de heer J. de Graaf Plus Reclame BV de heer T. Merks Poelmann van den Broek Advocaten de heer R.E. Elzinga Poelmann van den Broek Advocaten mevrouw F.M. Aarts Product Plus de heer N.C. van den Akker Publivision fotografie de heer B. Vis Rabobank Nijmegen de heer F.W. Swartjes RéBM Bedrijfsmakelaardij Boxmeer-Nijmegen de heer J.W.F. Akkers Rijschool NivoXL de heer R. Berkenhagen Rijschool NOVA! de heer J. Goedvriend Rokade BV de heer D. de Valk Scholten & Scholten Reclame de heer D.A. Scholten Sewpersad Tandartsenpraktijk de heer R. Sewpersad Shamrock de heer D. van de Pluijm Spijshuis Uylenspieghel mevr N.J.M. van der Pluijm-Knuiman Steal IT BV de heer W.A.A.M. Albers Talento Loopbaancoaching de heer A.M. Hol Tarcise Interieurdesign en Styling mevrouw T. Bökkerink Targettrading BV de heer R. Labohm The Matrixx de heer T. Krebbers Ton Hendriks Vastgoed de heer A.M. Hendriks TopProfile Executive Search de heer J. ter Weeme Total ‘t Meertje de heer W.J.T. Elbers Transportbedrijf Schraven BV de heer R.A.H.A. Schraven Univacco Foils Holland BV de heer A.G. van Meegen Van Iersel Luchtman Advocaten mevrouw K.T.E. Huisman VIB Rob van Horssen B.V. de heer R. van Horssen VWGNijhof Accountants & Belastingadviseurs de heer T.H.W. Vermeulen VWGNijhof Accountants & Belastingadviseurs de heer P.A.A. Remijn Wico Megaverf de heer R.G.J. Roelofs Wijnfort de heer J.M. Baumann Zaal Verploegen Party- en Congrescentrum de heer W.Th.M. Verploegen Zember Payrolling B.V. de heer S. Eskes Zoevers Elektrische Scooters & Fietsen de heer S. Evers

nijmegen business | nummer 6 | november 2012

59


Business en Locatie

Binnenkijken bij…

Mercure Hotel Nijmegen Centre Het Mercure Hotel Nijmegen Centre, met haar uiterst centrale ligging direct naast het station, heeft het afgelopen half jaar een ware metamorfose ondergaan. “Het is een grote uitdaging geweest om in een periode van slechts 10 weken dit alles te realiseren”, aldus Francis Kam. De ontvangstruimte dient als pilot voor alle Mercure Hotels. “De ontvangst van gasten en bezoekers kan op deze wijze meer flexibel plaats vinden. Tevens is de backoffice zichtbaar geworden voor de gasten, waardoor veel transparantie ontstaat.”, licht de heer Kam toe. Naast een nieuw ontvangstconcept is dit ook het eerste Mercure hotel waar een nieuw Business Point M concept is uitgerold. In de zogeheten “cocoons” kan in een privésfeer divers overleg plaatsvinden en ondersteund worden door de modernste apparatuur, zoals een touchscreen tv/computer, waarbij de functies door middel van ingebouwde zuilen vanuit de tafel te

bedienen zijn. In de avond bieden deze cocoons een uitstekende gelegenheid voor private dining.

gerealiseerd. Tevens zijn de sauna en fitness getransformeerd tot een moderne ruimte met frisse uitstraling.

In het restaurant en de bar zijn diverse zones gecreëerd, zoals lounge, meetingplace, bar, restaurant en ontbijtrestaurant. Deze zones zijn van elkaar te scheiden en situatie afhankelijk in te delen, waardoor er altijd een intieme sfeer blijft bestaan. Dit maakt het restaurant uitstekend geschikt voor heel diverse doeleinden: van een knus diner voor twee tot een receptie of buffet voor 100 personen. Voorafgaand aan de metamorfose van de begane grond zijn op de 1e etage 8 werkelijk schitterende privilege kamers

In totaal beschikt dit moderne viersterren hotel nu over 112 sfeervolle kamers. “We zijn erg trots op het resultaat. Ook de gasten zijn aangenaam verrast, wanneer ze binnen komen. Dit is wat we graag doen: onze gasten blijven verrassen, hen in een open, hartelijke sfeer verwelkomen en alle service bieden!”

Deze pagina wordt mogelijk gemaakt door:

60

nijmegen business | nummer 6 | november 2012

Mercure Hotel Nijmegen Centre Tel. (024) 323 88 88 H1356@accor.com www.accorhotels.com

www.conventionbureau.nl


BUSINESS EN BORREL

Nijmegen Business Borrel bij MANNA

nijmegen business | nummer 6 | november 2012

61


B U S I N E S S flitsen

VLIEGENDE START VAN CAMPAGNE OM DE STEVENSKERK OPEN TE HOUDEN

Onder grote publieke belangstelling startte zaterdag 22 september de fondsenwervende campagne om de Stevenskerk open te houden. Ruim 600 Nijmegenaren van alle rangen en standen en van jong tot oud omarmden om 13.00 uur samen letterlijk de Stevenskerk en trapten daarmee de campagne symbolisch af. RTV Nijmegen 1 zond de hele dag uit vanuit de kerk waar allerlei optredens waren, van koren tot brassbands en stand up comedians tot singersongwriters. De actiedag leverde ruim €10.000 op. De belangstelling was met ruim 1500 bezoekers groot. De Stevenskerk verkeert letterlijk en figuurlijk in zwaar weer. Publiek en ondernemers worden de komende tijd opgeroepen om samen het extra onderhoud dat nodig is doordat het klimaat verslechtert, voor hun rekening te nemen. Jaarlijks is minimaal 2 ton extra nodig voor groot onderhoud en urgente herstelwerkzaamheden. Als er niet snel extra middelen beschikbaar komen, dan sluit de kerk in de loop van 2013. De campagne maakt een vliegende start. De gemeente Nijmegen zegde dit voorjaar de eerste €100.000 toe. Ook meldden zich al bijna 75 Steveniers, die ieder één dag per jaar de Stevenskerk gaan onderhouden. Samen met de stichting Zevenheuvelenloop wordt in de tweede helft van 2013 of begin 2014 een nieuw groot jaarlijks hardloop-evenement georganiseerd. Daarnaast organiseren veel Nijmegenaren hun eigen actie, zoals het Stevensbrood en de Stevenskalender die wegens succes wordt bijgedrukt.

62

nijmegen business | nummer 6 | november 2012

Tour of Asia haalt geld op voor Ruby and Rose Voor onderzoek naar gyneacologische kanker

Op 28 september j.l. vond bij Oriënt Plaza een Aziatisch event plaats in de strijd tegen gynaecologische kanker. Stichting Ruby and Rose organiseerde in samenwerking met Oriënt Plaza The Tour of Asia for Ruby and Rose, een diner dansant vol exotische shows waarvan de volledige opbrengst van 20.200 euro werd geschonken aan wetenschappelijk onderzoek naar gynaecologische kanker. De gasten werden verwelkomd met traditionele Chinese leeuwendansen en een optreden van Kungfu-meesters. Thaise en Balinese danseressen luisterden het event vervolgens op met prachtige dansvoorstellingen. Ook de culinaire Tour ontbrak natuurlijk niet: Oriënt Plaza verzorgde in de loop van de avond een zevengangenmenu, samengesteld uit de verschillende Aziatische keukens. Het event werd geopend door prof. dr. Leon Massuger, oprichter van de stichting Ruby and Rose. Hij sprak de gasten toe over de noodzaak van onderzoek en de ernst van de situatie omtrent gynaecologische kanker, dat nog steeds een erg laag genezingspercentage heeft. De stichting Ruby and Rose zet zich in voor het inzamelen van middelen voor onderzoek naar gynaecologische kanker. Een beter inzicht verbetert de kansen op het voorkómen en genezen van deze kankersoorten. Later op de avond presenteerde Anouk Smulders de Ruby and Rose-armbandencollectie van BIBA, waarvan de opbrengst bestemd is voor het goede doel. De avond werd dansend afgesloten met een optreden van de band B.I.G. De beide organisatoren kunnen terugkijken op een geslaagde eerste editie van het event, dat in goede sfeer verliep en een mooie opbrengst opleverde voor het onderzoek naar gynaecologische kanker.


flitsen

Bij ons krijgt u geen verhoging! Bent u wel goed verzekerd? U wilt graag dat uw bedrijfsrisico’s goed afgedekt zijn. Maar tegelijk betaalt u niet graag te veel premie. Wij van Flavius weten dat ondernemers in de praktijk eerder te veel dan te weinig dekkingen hebben. Wij nodigen u dan ook van harte uit voor een second opinion voor uw bedrijfsverzekeringspakket. Wij nemen de risico’s en dekkingen nog eens grondig met u door en bieden u een verzekeringspakket precies op maat. Vanzelfsprekend doen wij geen concessies aan de kwaliteit van de geboden verzekeringsdekkingen. Wij werken uitsluitend met eersteklas verzekeraars en assurantiemakelaars. Wij achten de kans groot dat wij substantiële premiekorting voor u kunnen realiseren. Met een dergelijke besparing kunt u de komende verhoging van de assurantiebelasting ruimschoots compenseren.

Doe n! F l a v i u s b e ll e n 024 - 642 19 11

Bij Flavius betaalt u geen cent te veel.

Flavus 1, 6541 LJ Nijmegen • t. [024] 642 19 11 • f. [024] 641 93 60 • e. info@flavius.nl • www.flavius.nl Assurantiën • Hypotheken • Financial Planning • Employee Benefits • Financieringen • Pensioenen


DTZ Zadelhoff komt u overal tegen. Op de belangrijkste Nederlandse en

Duidelijk. De beste objecten vindt u bij DTZ Zadelhoff.

terreinen, in boardrooms en natuurlijk in de Nijmegen Business. DTZ Zadelhoff weet altijd wat er speelt in uw omgeving en wat het beste bij uw situatie past. Als u hoge eisen stelt, is de keuze helder. Duidelijk. DTZ Zadelhoff

Te huur Andelst

Te huur Duiven

Te huur Nijmegen

Representatieve kantoorruimte

Multifunctioneel bedrijfscomplex

Kantoorruimte in stadscentrum

Buskesdries 9

Dijkgraaf 38

Oranjesingel 1

Hoogwaardige kantoorruimte gelegen op het bedrijvenpark ‘De Schalm’ in Andelst dichtbij de A15 en de A50. • circa 1.880 m² kantoorruimte • ruim voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein en in overdekte garage • uitstekende bereikbaarheid per auto door ligging dichtbij de snelwegen A50 en A15 • aanvaarding per direct

Multifunctioneel bedrijfscomplex gelegen op het bedrijventerrein ‘Nieuwgraaf’ in Duiven. Het bedrijfscomplex bestaat uit bedrijfsruimte, kantoren en een showroom. • circa 2.556 m² kantoorruimte, in units vanaf circa 400 m² • 20 parkeerplaatsen op eigen terrein • goede bereikbaarheid per auto door ligging aan afrit van de A12 • aanvaarding per direct

Representatieve kantoorruimte op een van de mooiste locaties van het centrum van Nijmegen. Het object ligt aan het Keizer Karelplein naast concertgebouw De Vereeniging. • circa 2.700 m² kantoorruimte • deelverhuur mogelijk • 50 parkeerplaatsen in de parkeerkelder • uitstekende bereikbaarheid per auto en openbaar vervoer • aanvaarding in overleg

Huurprijs bedrijfsruimte: EUR 50,- per m² per jaar Huurprijs kantoorruimte/showroom: EUR 90,- per m² per jaar

Huurprijs: EUR 130,- per m² per jaar

Huurprijs: EUR 120,- per m² per jaar EUR 500,- per parkeerplaats per jaar

Te huur Tiel

Te huur | te koop Tiel

Te huur | te koop Wijchen

Hoogwaardig en modern logistiek gebouw

Representatieve kantoorruimte

Functionele bedrijfsruimte

De Geer 2

Prachtig modern bedrijfsgebouw gelegen op het hoogwaardige bedrijvenpark ‘Medel’. • circa 5.770 m² logistieke bedrijfsruimte en circa 900 m² kantoorruimte • voldoende parkeergelegenheid voor circa 65 auto’s • uitstekende bereikbaarheid per auto door ligging direct aan de A15 • aanvaarding in overleg Alle bedragen zijn exclusief BTW.

buitenlandse kantoorlocaties, maar ook in winkelstraten, op industrie-

EUR 380.000,- per jaar

Veemarkt 2

Bijsterhuizen 2425

Aan de rand van het oude stadscentrum en op loopafstand van het NS-station gelegen kantoorruimte. • circa 1.004 m² kantoorruimte • 22 parkeerplaatsen op eigen terrein • goede bereikbaarheid per auto en per openbaar vervoer • aanvaarding per direct

Een representatief bedrijfscomplex gelegen op een ruime kavel, dat volledig bestraat en omheind is door middel van een hekwerk voorzien van een toegangspoort. • circa 2.500 m² bedrijfsruimte en circa 400 m² kantoorruimte • deelverhuur mogelijk • ruim voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein • uitstekende bereikbaarheid per auto door ligging dichtbij de snelwegen A50 en A73 • aanvaarding in overleg

Huurprijs: op aanvraag Koopsom: op aanvraag

Huurprijs: op aanvraag Koopsom: op aanvraag

Voor meer informatie: 026 445 2 445 of www.dtz.nl

.

.

. .

.

. .

.

DTZ Zadelhoff. Ook duidelijk in aankoop beheer belegging due diligence financiering haalbaarheidstudie herontwikkeling huisvestingsadvies kantoren/retail/distributie- en productiebedrijven/horeca huurcontract internationaal marktanalyse portefeuille-taxatie programma van eisen research verhuur verkoop werkplekinnovatie WOZ-taxatie

.

.

. .

.

.

. .

2012 - Nijmegen Business 6 - November  

Nijmegen Business 6 - November 2012. Kijk voor meer informatie op www.nijmegen-business.nl

2012 - Nijmegen Business 6 - November  

Nijmegen Business 6 - November 2012. Kijk voor meer informatie op www.nijmegen-business.nl

Advertisement