Page 1

W KIERUNKU EKOROZWOJU

|

BIULETYN INFORMACYJNY

|

K WIECIEŃ 2013

U´swiadamiaja˛c sobie warto´s´c wody

Nowy Zarząd, Wizja i Misja Firmy Centra Sprzedażowo-Serwisowe Firmy Nijhuis Międzynarodowe

Spotkanie Przedstawicieli 2013 Serwis Innowacje Nijhuis Water Technology sponsorem nagrody Lettinga Kalendarz wydarzeń Ostatnie zrealizowane

Projekty


Nowy Zarząd, Wizja i Misja Firmy Globalny, wciąż rosnący, zasięg naszych Centrów Sprzedażowo-Serwisowych oraz certyfikowanych przedstawicieli wraz z ciągłym rozszerzeniem oferty rozwiązań technologicznych są integralną częścią przyszłości Nijhuis w branżach przemysłowych takich jak sektor: żywnościowy, napojowy, mleczarski, włókienniczy, farmaceutyczno-kosmetyczny, paliwowy (Oil & Gas) oraz rolniczy (biogazownie).

U´swiadamiaja˛c sobie warto´s´c wody

Flota mobilnych instalacji oczyszczania ścieków do wypożyczenia

Serwis

Dział serwisowy Nijhuis Water Technology rozwija system wynajmu floty mobilnych instalacji oczyszczania ścieków. Dzięki temu możliwy jest wynajem instalacji składających się z układów filtracyjnych, flokulacyjnych oraz flotacyjnych na przepływy z zakresu 4-100 m3/h. Jednostki te mogą być stosowane jako instalacje testowe, rozwiązanie tymczasowe bądź docelowe. W celu potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt z działem serwisowym.

Wraz z rozwojem Nijhuis Water Technology obsługa serwisowa, dzięki utworzeniu Centrów Serwisowo-Sprzedażowych oraz sieci lokalnych, certyfikowanych przedstawicieli serwisowych, osiągnęła zakres globalny. W trakcie kwietniowego Międzynarodowego Spotkania Przedstawicieli 2013, został wprowadzony kompletnie nowy program serwisowy gwarantujący naszym odbiorcom utrzymanie optymalnej efektywności zainstalowanego systemu przez cały okres jego użytkowania. Konserwacja zapobiegawcza i szkolenia operatorów instalacji są kluczem do minimalizacji całkowitych kosztów eksploatacyjnych. Kontrakty serwisowe i system wsparcia są dostępne w różnych wariantach, każdorazowo dostosowane do indywidualnych potrzeb Klientów.

Niemcy

Tymczasowe rozwiązanie technologiczne (DAF) dla Envitec Instalacja mobilna (nr 7), składająca się z flokulacji i flotacji o wydajności 20 m3/h, została wynajęta na co najmniej jeden miesiąc celem usunięcia fosforu z pofermentu. Efektywność usuwania fosforu wynosi 90%.

Dział serwisu Nijhuis Water Technology oferuje również wynajem floty systemów flokulacyjnoflotacyjnych o wydajnościach 4/15/70 oraz 100 m3/h. Systemy te mogą być stosowane, jako instalacje testowe, rozwiązania tymczasowe bądź docelowe. W celu potwierdzenia aktualnej dostępności instalacji prosimy o kontakt z naszym działem serwisowym: service@nijhuis-water.com.

NIJHUIS WATER TEC HNOLOGY

UŚWIADAMIAJĄC SOBIE WARTOŚĆ WODY

Najnowszy Projekt

Dzięki niniejszemu biuletynowi zapoznacie się Państwo z informacjami dotyczącymi: strategii, rozwoju, nowych technologii, ostatnich projektów i referencji Nijhuis Water Technology na całym świecie.

Najnowszy Projekt

Najnowszy Projekt

W grudniu 2012 roku Menno Holterman i Ronald Ruijtenberg zostali powo łani do nowego zarządu, aby kontynuować i jednocześnie zintensyfikować rozwój Nijhuis Water Technology. Nowa wizja i misja firmy, której myśl przewodnia brzmi “Uświadamiając sobie wartość wody” podkreśla determinację Nijhuis do odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku w obszarze innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań, charakteryzujących się najniższymi z możliwych kosztami eksploatacyjnymi. Nijhuis Water Technology stanowi most łączący oczyszczanie ścieków z tworzeniem wartości z odpadów poprzez ich przetwarzanie do biogazu i/lub zielonej energii oraz odzysk ze ścieków cennych surowców.

Rosja

Kontrakt serwisowy: Unilever Tula Nasze Centrum SprzedażowoSerwisowe w Rosji będzie odpowiedzialne za konserwację instalacji w zakładzie Unilever Tula przez najbliższe 3 lata począwszy od zlecenia stałego na serwis przez wsparcie techniczne 24/7 do dostaw części zamiennych. Niemcy

Kontrakt serwisowy: Producent masła kakaowego Delfi W ramach dostawy instalacji oczyszczania ścieków, Nijhuis Water Technology podpisał 2-letni kontrakt serwisowy. W jego zakres wchodzić będzie: wsparcie techniczne „helpdesk” ,wizyty zapobiegawczo-konserwacyjne wraz ze wsparciem technicznotechnologicznym inżynierów Nijhuis Water.

2


2400 referencji w ponad 50 krajach, skupiając się na sektorach przemysłowych takich jak: przemysł żywnościowy, napojowy, mleczarski, włókienniczy, farmaceutyczno-kosmetyczny, paliwowy(Oil & Gas) oraz

Realizacja inwestycji dla grupy Mironovski osiągnęła fazę rozruchu. Na początku marca 2013 r. silnik gazowy rozpoczął produkcję energii elektrycznej. W skład biogazowni wchodzą następujące instalacje: system przechowywania i przygotowania substratów, instalacja zasilająca 10 ogrzewanych zbiorników fermentacyjnych, układ optymalizacji/ kondycjonowania biogazu. Wyprodukowany biogaz zostanie przetworzony poprzez trzy jednostki kogeneracyjne do energii elektrycznej i cieplnej. Instalacja biogazowa pracując na pełnej wydajności wytwarzać będzie 5 MW zielonej energii.

NIJHUIS WATER TEC HNOLOGY

Kontenerowa instalacja oczyszczania pofermentu Dział Technologiczny Nijhuis Water zaprojektował innowacyjny system odpędzania amoniaku (NAS). Reaktor zainstalowany został w kontenerze i następnie przetransportowany do HRPL (Holton Renewable Power Limited). System będzie współpracował z instalacją fermentacji beztlenowej oraz flotacją osadu czynnego pracującymi na terenie zakładu przetwórstwa mięsa indyczego. System zostanie zainstalowany i uruchomiony wiosną 2013 przy współpracy z naszym lokalnym partnerem H2OK.

UŚWIADAMIAJĄC SOBIE WARTOŚĆ WODY

Przemysł chemiczny

Ukraina

Biogazownia przemysłowa dla grupy Mironovski

Waste to Valuable - W2V

Waste to Valuable - W2V

rolniczy(biogazownie).

Oczyszczalnia ścieków dla ubojni drobiu i przetwórstwa mięsa. Nijhuis Water Polska wiosną 2013 uruchomi nową oczyszczalnię ścieków dla zakładu uboju i przetwórstwa drobiu. Instalacja składa się z filtracji, flokulacji i flotacji. W ciągu technologicznym zostało zainstalowane nowo opracowane wewnętrznie zasilane sito obrotowe(NTF)

Rosja

Nowa oczyszczalnia ścieków dla Sibur Chemprom w Perm Nijhuis Water Technology podpisał umowę o wartości 6,2 mln USD obejmującą oczyszczalnię ścieków dla Sibur Chemprom w Perm – Rosja, opartą na najbardziej nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych. Proces oczyszczania stanowi połączenie filtracji, flokulacji, flotacji, oczyszczania biologicznego, doczyszczania i odwróconej osmozy. Wydajność systemu pozwala na oczyszczenie 9120 m3/d silnie zanieczyszczonych ścieków. Planowany termin uruchomienia instalacji to maj 2014 roku.

Przemysł spożywczy

na całym świecie i ma ponad

Polska

Przemysł paliwowy (Oil & Gas)

Nijhuis Water Technology działa

Przemysł spożywczy

Ostatnie Projekty USA

Mobilna instalacja dla mleczarni zamontowana na platformie. Dla zakładu produkcji jogurtów w USA, Nijhuis Water Technology wybuduje fabrycznie zmontowaną i połączoną instalację filtracyjno/ flokulacyjno/flotacyjną na platformie, jako rozwiązanie typu “Podłącz i Używaj”. Tego rodzaju instalacje charakteryzują się minimalnym zakresem prac na miejscu docelowym. Instalacja będzie uruchomiona już wkrótce.

K a z ac hs ta n

TCO Dział paliwowy Nijhuis Water Technology realizuje oczyszczalnię ścieków dla TCO, konsorcjum Chevron, KazMunaiGas, ExxonMobil i LukArco, z siedzibą w Kazachstanie. Instalacja składać się będzie z flotacji oraz instalacji odwadniania osadu. Parametry techniczne systemu jak i procedury realizacyjne spełniają wszystkie rygorystyczne normy i przepisy obowiązujące w przemyśle paliwowym.

➔ 3


Peru

Rozbudowa oczyszczalni ścieków Austral Jako następny etap rozbudowy instalacji flotacyjnych służących do usuwania tłuszczów i cząstek stałych z wody rozładunkowej ryb w różnych zakładach produkcyjnych Austral, instalacje zostały rozbudowane o układy flokulacyjne zapewniając tym samym spełnienie warunków zgodnych z najnowszymi regulacjami środowiskowymi.

NIJHUIS WATER TEC HNOLOGY

Oczyszczanie wody popłucznej W oczyszczalni komunalnej w Baltimore są instalowane dwie duże, wysokowydajne jednostki flotacyjne Nijhuis Water Technology służące do usuwania zawiesiny ogólnej z wody popłucznej z napowietrzanych filtrów biologicznych (BAF). Drugi zestaw, dwóch jeszcze większych flotatorów, jest obecnie produkowany w USA.

Wielk a Bry ta ni a

Sedymentacja dla Nuttwell WTW Dwa systemy sedymentacyjne wraz ze zbiornikami reakcyjnymi zostały dostarczone jako instalacja oczyszczająca ścieki z płukania filtrów (Mn i Fe) do uzdatniania wody. Inwestycja zrealizowana dla Nutwell stanowiącego część Yorkshire Water. System pracuje zgodnie z wymaganiami, osiągając zakładaną skuteczność oczyszczania.

Niemcy

Aby uzyskać więcej

Producent masła kakaowego - Delfi

informacji i zobaczyć zdjęcia

W trakcie udanych testów pilotowych Nijhuis udowodnił, że flotacja rozpuszczonym powietrzem (DAF) bez użycia jakichkolwiek reagentów chemicznych jest najlepszym rozwiązaniem umożliwiającym oczyszczenie i recyrkulację strumienia wody z procesu produkcji masła kakaowego w fabryce Delfi w Niemczech – członek grupy Petra Foods z Singapuru.

UŚWIADAMIAJĄC SOBIE WARTOŚĆ WODY

Przemysł browarniczy

Nijhuis Water Technology dostarczy system flokulacji i flotacji o wydajności 250 m3/h dla oczyszczalni ścieków produkcyjnych z rafinerii Nirosoft Industries z siedzibą w Puerto Gaitan- Kolumbia.

USA

Stacja uzdatniania wody

Stacja uzdatniania wody

Pole naftowe Puerto Gaitan

Przemysł spożywczy

Przemysł paliwowy (Oil & Gas) Przemysł spożywczy

Kolumbia

Wielk a Bry ta ni a

Reaktor UASB dla browaru Sharps W celu zwiększenia zdolności produkcyjnych oraz zmniejszenia wpływu na środowisko, browar Sharps (Molson Coors), w 2012 roku zainwestował w oczyszczalnię ścieków opartą na beztlenowym reaktorze UASB, stając się tym samym pierwszym browarem w południowo wschodniej części Wielkiej Brytanii korzystającym z tej innowacyjnej technologii. Ten projekt jest efektem udanej współpracy z H2OK, naszym partnerem w Wielkiej Brytanii.

zrealizowanych projektów zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.nijhuis-water.com

4


Globalne Centra Sprzedażowo- Serwisowe Firmy Nijhuis Nijhuis Water Technology sponsoruje nagrodę “Lettinga” Nijhuis Water Technology wspiera piątą edycję nagrody Lettinga. Nagroda Lettinga została zainicjowana w 2001 roku przez trzech holenderskich dostawców technologii środowiskowych celem stymulowania rozwoju i wdrażania technologii oczyszczania beztlenowego na całym świecie. Program nagrody w 2013 skupia się na “ Przełomowej Innowacji w Technologii Beztlenowej”. Projekty można składać do 1 Maja 2013 roku poprzez wysłanie wypełnionego formularza. Laureat konkursu zostanie ogłoszony podczas 13 Kongresu poświęconego fermentacji beztlenowej, który odbędzie się w Santiago de Compostela w Hiszpanii.

Kolumbia

Egipt

Indonezja

Nijhuis Water Technology Ameryka Łacińska nasz

Nijhuis Water Technology Egipt w ciągu ostatnich 35

Nijhuis Water Technology Azja-Pacyfik. Biuro

nowy oddział został otwarty w Bogocie. Pierwsze zamówienie z Kolumbii z branży paliwowej jest już w trakcie realizacji w naszej fabryce.

lat zrealizował 40 projektów i pozostaje otwartym na nowe możliwości biznesowe zarówno w Egipcie jak i w krajach sąsiadujących.

zlokalizowane jest w stolicy Indonezji, Dżakarcie. Przemysł w Azji zwłaszcza w rejonie Oceanu Spokojnego rozwija się bardzo dynamicznie. Projekty realizowane w przemyśle paliwowym (Oil & Gas)wyposażone są w technologie Nijhuis takie jak instalacje CPI czy DAF. Międzynarodowi Inwestorzy przemysłu spożywczego zlokalizowani w tym regionie również wykorzystują nasze technologie.

Polska

Rosja

USA

2013

Nijhuis Water Polska był

Nijhuis Water Technology Rosja. Nasze główne biuro

Nijhuis Water Technology USA niedawno przeniosło

Międzynarodowe Spotkanie Przedstawicieli

znajduje się w Moskwie i przy wsparciu biur lokalnych na Ukrainie i w Nowosybirsku obsługuje cały region WNP. Na terenie WNP realizujemy duże projekty w przemyśle spożywczym zwłaszcza drobiarskim, a także w przemyśle chemicznym i paliwowym (Oil & Gas).

swoją siedzibę z Toronto, Ontario, do “Wietrznego Miasta” Chicago, w stanie Illinois. Chicago oprócz faktu, że stanowi istotny węzeł komunikacyjny Ameryki Północnej jest ośrodkiem kulturalnym z bogatą historią, tworząc atmosferę sprzyjającą rozwojowi biznesu. Nasze Centrum SprzedażowoSerwisowe dostarcza instalacje spełniające standardy USA zarówno w zakresie dostaw jak również projektowania i zarządzania inwestycjami.

Podczas kwietniowego, corocznego Międzynarodowego Spotkania Przedstawicieli nowe strategie, nowa wizja i misja firmy oraz nowe perspektywy rozwoju handlowego i technologicznego, zostały zaprezentowane w trakcie 3 dniowej sesji. Rozumiejący lokalne potrzeby oraz posiadający szeroką wiedzę oraz doświadczenie lokalni przedstawiciele, stanowią o sile Nijhuis Water. Spotkanie, w którym uczestniczyło 45 przedstawicieli i współpracowników naszych globalnych Centrów SprzedażowoSerwisowych, jak co roku okazało się wielkim sukcesem.

pierwszym Centrum SprzedażowoSerwisowym Nijhuis Water Technology i może pochwalić się realizacją ponad 110 projektów w Polsce. Nijhuis Water Polska jest partnerem dla polskich inwestorów w zakresie uzyskiwania decyzji i raportów środowiskowych, projektów do pozwolenia na budowę oraz przygotowania kompletnej dokumentacji budowlanej zgodnie z przepisami prawa polskiego. Nasze Polskie Centrum SprzedażowoSerwisowe uzyska dla swoich Inwestorów wszystkie wymagane pozwolenia, oraz wykona wszystkie instalacje zarówno mechaniczne jak i elektryczne. Do zakresu realizowanych projektów, na życzenie Inwestora, mogą zostać włączone prace budowlane.

NIJHUIS WATER TEC HNOLOGY

UŚWIADAMIAJĄC SOBIE WARTOŚĆ WODY

5


Innowacje Dział technologiczny Nijhuis Water Technology nieustannie pracuje nad ulepszaniem istniejących rozwiązań oraz rozwojem nowych innowacyjnych technologii. Krótkie podsumowanie najnowszych osiągnięć zostanie bardziej szczegółowo opisane w następnych biuletynach informacyjnych. Zaawansowany proces utleniania (advanced oxidation proces) jest to technologia, która może zostać zintegrowana z konwencjonalnym procesem biologicznym w celu usunięcia substancji niebiodegradowalnych. W celu rozłożenia substancji niebiodegradowalnych dozowany jest nadtlenek wodoru (H2O2), który w

| Kwiecień

wyniku ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe (UV) generuje rodniki hydroksylowe. Rodniki rozkładają substancje oporne na rozkład biologiczny, tym samym czyniąc je biodegradowalnymi, tak aby mogły być zawrócone do oczyszczania biologicznego. Sito obrotowe NTF jest to nowy system filtrów Nijhuis Water Technology. NTF to obrotowe sito bębnowe zasilane wewnętrznie. Innowacyjny projekt NWT oraz nowatorski układ wlotowy zostały zgłoszone do postępowania patentowego. Nasi inżynierowie zaprojektowali system zdalnego sterowania pracą oczyszczalni za pomocą smartfona lub tabletu. Dzięki

| Maj

zastosowaniu najnowszych rozwiązań elektronicznych możliwa jest łatwa obsługa Państwa oczyszczalni wykonanej przez Nijhuis Water Technology nawet na odległość. Konsorcjum w skład którego wchodzi GEA, Nijhuis Water Technology i A3 z powodzeniem zrealizowało projekt badawczy poświęcony oczyszczaniu gnojowicy świńskiej. Rozwiązanie to polega na separacji z substratu nawozu oraz oczyszczaniu frakcji wodnej do standardów wody powierzchniowej. Innowacyjna koncepcja „Geniaal” umożliwiająca wykorzystywanie i oczyszczenie frakcji wodnej gnojowicy zostanie wkrótce uruchomiona.

| Czerwiec

| Lipiec

4 - 9 maja 2013 Niemcy „IFFA” Frankfurt Targi

15 - 17 maja 2013 Kazachstan „SU” Arnasy Targi

25 czerwca 2013 Holandia „Ondernemen in de Waterindustrie 2013” Wykład

3 - 5 lipca 2013 Indonezja „Indowater” Dżakarta Targi

16 - 18 kwietnia 2013 Wielka Brytania „Sustainability Live” (były IWEX) Birmingham Targi

13 - 14 maja 2013 Holandia „Bluetech Forum” Sponsor targów

22 - 24 maja 2013 Rosja „VIV” Moskwa Targi

25 - 28 czerwca 2013 Hiszpania Kongres fermentacji beztlenowej- Nagroda Lettinga Sponsor nagrody

3 - 4 lipca 2013 Wielka Brytania „UK AD Biogas” Birmingham Targi

15 - 16 maja 2013 Holandia „Foodtech” Rosmalen Targi

Nijhuis Water Technology b.v. | P.O. Box 89 - 7090 AB Dinxperlo - The Netherlands | Anholtseweg 32 - 7091 HB Dinxperlo - The Netherlands info@nijhuis-water.com | www.nijhuis-water.com | T +31 (0)315 655 466 | F +31 (0)315 655 494

Kalendarz wydarzeń

8 - 10 kwietnia 2013 Holandia Międzynarodowe Spotkanie Przedstawicieli Konferencja

NWT newsletter in Polish (April 2013)  
NWT newsletter in Polish (April 2013)  

The first NWT newsletter. This newsletter will inform you on the strategy, developments, new technologies and projects and references of Nij...

Advertisement