Page 95

endüstride istihdam edilmek üzere teknik ara eleman olarak yetiştirmek temel amacımızdır. Bu amaca ulaşmak için dersler, teorik ve uygulamalı şekilde verilmekte meslek öğretimi için gerekli olan yöntem ve teknikler konusunda öğrenciler gereken bilgilerle donatılmaktadır. Söz konusu programın kısaca kapsamı, endüstriyel üretimde; imalatı yapılacak ürünlerin, yapım montaj ve komple montaj resimleri ile bakım ve kullanım kataloglarının bilgisayar destekli çizim ortamında iki ve üç boyutlu çizme, bilgisayar ile sayısal kod türetme yazılımlarını uygulama ile ilgili yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimdir. Endüstriyel Kalıpçılık Programı Teknik ve Endüstri Meslek Liseleri ile mesleki eğitim sistemi içerisindeki meslek dersleri ve atölye çalışmalarını almış ve aldığı bu eğitimi sanayi sektörüne taşıyabilecek bilgi, beceri ve niteliklere sahip öğrencileri endüstride istihdam edilmek üzere teknik ara eleman olarak yetiştirmek temel amacımızdır. Endüstriyel Kalıpçılık günümüzde kalıp otomasyonla üretimin en önemli araçlarından bir tanesidir. Program mezunları sanayide yaygın olan kalıpçılık alanında iş bulma imkanına sahiptir. Bu programdan mezunlar, kalıp tasarımı ve üretim için gerekli bilgi ve donanımları kazanmış, İleri Tasarım Araçlarını (CAD yazılımları) profesyonelce kullanabilen, özgün tasarım ve üretkenlik yetenek ve becerileri kazandırılmış, imalatı bilen ve İleri İmalat Teknikleri (CAM-CNC) konusunda eğitilmiş, uy-

Özgür Düşünmektir.

gulama dersleri ve stajlar ile pratik kazanmış bir birey olarak yetiştirilmektedir. Laboratuvarlar Kapasiteleri 40’ar kişi olan 2 adet derslik bulunmaktadır. Dersliklerde teorik tersler işlenmektedir. Projeksiyon cihazı ile öğrencilere görsel olarak konu anlatımları da yapılabilmektedir. CAD (Bilgisayar Destekli Tasarım) Laboratuvarı 32 adet bilgisayar bulunan bu laboratuvarda öğrenciler, bilgisayar ortamında tasarımlarını ve çizimlerini yapabilmektedirler. Projeksiyon cihazı sayesinde öğretim elemanı ve öğrenciler aynı anda uygulama yaparak, konuları daha iyi kavramaktadırlar. CNC (Bilgisayarlı Sayısal Kontrol) Laboratuvarı CNC laboratuvarımızda FIRST marka MCV 300 CNC tezgahı buna bağlı 1 adet bilgisayar bulunmakta olup faal olarak eğitim öğretime hazır durumdadır. Ayrıca ders verebilmemiz için 40 öğrenci kapasiteli konferans sandalyesi vardır. Teknik Resim Laboratuvarı 35 adet çizim masası, dolaplar ve çeşitli çizim ekipmanlarından oluşan bu laboratuvarda öğrenciler bireysel ya da grup şeklinde tasarımlarını ve çizimlerini gerçekleştirmektedirler. Projeksiyon cihazı ile öğrencilere görsel olarak konu anlatımları ve uygulamalar gösterilmektedir.

95

KATALOG_TANITIM  

KATALOG UNIVERSITE

KATALOG_TANITIM  

KATALOG UNIVERSITE

Advertisement