Page 94

CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 94

AMAÇ: Teknik ve Endüstri Meslek Liseleri ile mesleki eğitim sistemi içerisinde meslek dersleri ve atölye çalışmalarını almış ve aldığı bu eğitimi sanayi sektörüne taşıyabilecek bilgi, beceri ve niteliklere sahip öğrencileri endüstride istihdam edilmek üzere teknik ara eleman olarak yetiştirmek temel amacımızdır.Bu amaca ulaşmak için dersler teorik ve uygulamalı şekilde verilmekte, meslek öğretimi için gerekli olan yöntem ve teknikler konusunda öğrenciler gereken bilgilerle donatılmaktadır. TARiHÇE: Cumayeri Meslek Yüksekokulu 2008-2009 eğitim-öğretim yılında Makine (Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim) Bölümüne ek yerleştirme ile öğrenci alarak eğitim hayatına başlamıştır. 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü açılmış ve öğrenci almıştır. 2010-2011 Eğitim öğretim yılında halen 148 öğrencisi olan okulumuzda alanında uzman 1 (bir) Doç. Dr., 1 (bir) Yrd. Doç. Dr. ve 5 (beş) öğretim elemanı bulunmaktadır. Yüksekokulumuz derslik binasının ikinci kat inşaatının yapılmasına Ağustos ayı başında başlanmış olup Ekim 2010 ayı sonunda faaliyete geçecektir. 2011-2012 Eğitim öğretim yılında fiziki kapasitemizin artmasına bağlı olarak yeni iki program daha açılması için çalışmalarımız devam etmektedir. Makine Programı Teknik ve Endüstri Meslek Liseleri ile mesleki eğitim sistemi içerisinde meslek dersleri ve atölye çalışmalarını almış ve aldığı bu eğitimi sanayi sektörüne taşıyabilecek bilgi, beceri ve niteliklere sahip öğrencileri

Adres M. Akif Mh. Cumhuriyet Cd. No:71-A Cumayeri/DÜZCE Telefon 0 (380) 735 51 95 Faks 0 (380) 735 36 15 e-posta cumyo@duzce.edu.tr İnternet Adresi www.cumyo.duzce.edu.tr PERSONEL Profesör

-

Doçent

1

Yrd. Doçent

1

Öğretim Gör.

5

Araştırma Gör.

-

Uzman

-

İdari Personel

2

Değer Üretmek;

KATALOG_TANITIM  

KATALOG UNIVERSITE

KATALOG_TANITIM  

KATALOG UNIVERSITE

Advertisement