Page 89

Sosyal Hizmet Bölümü Düzce Sağlık Yüksekokulu bünyesinde eğitim ve öğretim faaliyetinde bulunan oldukça yeni bir bölümdür. Bireysel olarak olumlu bir bakış açısına sahip; insanın ve toplumun iyiye doğru değişebileceğine ve gelişebileceğine inanan; başkalarının gereksinim ve sorunlarına duyarlı; empatik, enerjik ve mücadeleci; açık görüşlü; geribildirim almaya, değişime ve yaşam boyu öğrenmeye açık; kendisine ve çevresine karşı farkındalığı yüksek ve farklılıklara saygılı adaylar bölümün lisans programına başvurabilirler. Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri, 4 yıllık lisans eğitimi sonunda “sosyal hizmet bölümü lisans derecesi” alarak bu programdan mezun olacaklardır. Günümüzde kamu personel sisteminde sosyal hizmet lisans derecesi alanların kadro unvanı “sosyal çalışmacı”dır. • Genelde Türkiye özelde ise Düzce ilindeki sosyal sorunları araştırmak, analiz etmek ve bu sorunlara çözüm yolları bulmak, • Sosyal hizmet alanında bilgi üretimine katkıda bulunmak, • Sosyal hizmet programına kayıtlı öğrencilerin sosyal hizmetin bilimsel ve mesleki altyapısı, etiği ve değerleri hakkında bilgi sahibi olmalarını, sosyal hizmet uygulaması için gereken temel becerileri kazanmalarını ve böylece çeşitli sosyal hizmet alanlarında planlayıcı, örgütleyici, yönetici, araştırmacı ve uygulayıcı birer sosyal hizmet uzmanı olmalarını sağlamaktır. Mezunlarımız Türkiye’deki sosyal hizmet bölümlerinden mezun olan kişilerin istihdam alanı oldukça geniştir. Bu programdan mezun olacak öğrenciler Başbakanlık (örn; Aile Araştırma Kurumu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu gibi) Sağlık Bakanlığı (örn; hastaneler), Milli Eğitim Bakanlığı (örn; mesleki eğitim merkezleri), Adalet Bakanlığı (çocuk mahkemeleri, aile mahkemeleri), üniversiteler (örn; Kredi Yurtlar Kurumu), sivil toplum örgütleri ve vakıfları (örn: Kızılay, Türkiye Aile Planlaması Derneği), ve özel sektör (örn; huzurevleri, kreşler gibi) gibi kurumlara bağlı pek çok kuruluşta istihdam olanağı bulabileceklerdir. 2010 yılı itibari ile 42 erkek ve 47 kız olmak üzere toplam 89 kayıtlı öğrencisi bulunmaktadır. 2010 YGS’de en küçük puan 439,160, en büyük puan ise 475,831’dir.

Değer Üretmek; Yaşam Kalitesini Artırmaktır.

SOSYAL HİZMETLER BÖLÜMÜ

Kontenjan

52

Puan türü

YGS-5

Eğitim dili

Türkçe

Hazırlık

-

Eğitim süresi

4 Yıl

Yüksek lisans

-

Doktora

-

89

KATALOG_TANITIM  

KATALOG UNIVERSITE

KATALOG_TANITIM  

KATALOG UNIVERSITE

Advertisement